BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs"

Transcriptie

1 2 oktober

2 Inleiding Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële tv-uitzending in Nederland plaats. In de ruim vijftig jaar daarna is de tv een medium geworden dat een belangrijke plaats inneemt in het leven van de meeste Nederlanders. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs Doelstellingen De leerlingen zijn op de hoogte van aspecten van de geschiedenis van de televisie en de uitvindingen die te maken hebben of vooraf gingen aan de ontwikkeling van de televisie. De leerlingen denken na over de rol van de tv en de andere media in hun dagelijks leven. De leerlingen leren over de omroepen in Nederland. Ze kennen de begrippen publieke en commerciële omroep. De leerlingen denken na over de toekomst van de televisie. De leerlingen schrijven een recensie van een tv-programma. Vakken en kerndoelen Leergebiedoverstijgende kerndoelen Nieuwe media 6 De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen waaronder nieuwe media: a ze kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer; b ze weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiemedia hebben; c ze kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken. Nederlandse taal A Domein mondelinge taalvaardigheid 1 De leerlingen weten dat men kan luisteren en spreken met verschillende doelen. STICHTING KENNISNET / CMO INTRODUCTIE - II

3 2 De leerlingen kunnen - de inhoud en bedoeling van wat er tegen hen gezegd wordt begrijpen; - vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf gekozen onderwerp; - verslag uitbrengen; - iets uitleggen; - hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke wijze weergeven; - deelnemen aan een formeel gesprek. 3 De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen. C Domein schrijfvaardigheid 7 De leerlingen weten, dat er geschreven wordt met het oog op verschillende doelen. 8 De leerlingen kunnen - teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening, waardering of afkeuring duidelijk weergeven; - schrijven toepassen als middel om gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen voor henzelf te ordenen. Oriëntatie op mens en wereld Techniek 20 De leerlingen kunnen een aantal technische producten uit de eigen leefwereld op hun niveau onderzoeken naar functionaliteit, materiaalgebruik en vormgeving en kunnen de werking ervan verklaren. De producten betreffen voorbeelden uit de gebieden constructies, transport, communicatie en productie. Illustraties Met dank aan CMO en zijn licentiegevers, How Stuff Works en Henk van Kaathoven. STICHTING KENNISNET / CMO INTRODUCTIE - III

4 STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1

5 Tv-geschiedenis Nipkow vond in 1884 een manier uit om beelden via een draad te versturen. Hij gebruikte hiervoor een ronddraaiende schijf met gaten en fotocellen (dat zijn cellen die stroom beter doorgeven als ze in het licht komen). De gaten in de ronddraaiende schijf zijn zo aangebracht dat steeds een gedeelte (een lijn van boven naar beneden) van het op te nemen voorwerp wordt afgetast. In het begin werd het beeld opgebouwd uit ongeveer 30 verticale beeldlijnen. John Logie Baird gebruikt in 1925 dit idee om draadloos beelden over te zenden. In 1926 geeft hij de eerste demonstratie in zijn laboratorium in Londen. Zie rechts een van de eerste tv-beelden. Met de uitvinding van de ionoscoop (het hart van de beeldbuis) raakt de ontwikkeling van de televisie in een stroomversnelling. Door uitvindingen van Farnsworh en Zworykin lukt het om elektronische televisies te maken. De opnamen worden gemaakt met een camerabuis en ze worden bekeken met een beeldbuis. Deze nieuwe techniek wordt verder verbeterd en op den duur zijn uitzendingen met meer dan 400 beeldlijnen mogelijk. Omdat het beeld opgebouwd is uit zoveel lijnen is de kwaliteit stukken beter. De beeldschermen worden steeds groter. Vanaf dan kunnen mensen samen naar de televisie kijken. Zo worden de Olympische Spelen van 1936 via een gesloten systeem uitgezonden. De Engelse BBC begint in 1936 twee maal per week uit te zenden. Er zijn dan nog maar enkele duizenden gezinnen met een tv. De uitzendingen zijn nog in zwart-wit, net als de films uit die tijd. In Nederland geeft Philips in 1938 een demonstratie op de Voorjaarsbeurs in Utrecht. Ook in de VS is men bezig met tv-experimenten. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stokt de ontwikkeling van het nieuwe medium. Pas in 1948 hervat Philips de experimenten. In 1951 komen er regelmatig uitzendingen vanuit Bussum. Uitvinders werken samen met grotere bedrijven aan een nieuwe uitdaging: kleurentelevisie. In 1954 zijn in de VS de eerste uitzendingen in kleur. In een aantal Europese landen beginnen in 1967 kleurenuitzendingen. 1. Meet de grootte van een aantal beeldschermen. Wat is de verhouding breedte/hoogte? 2. Beschrijf de tv-zenders die je thuis kunt ontvangen. Maak een top 5. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 2

6 Met het oog op de toekomst Door nieuwe technieken worden de apparaten steeds compacter. Ook gaan ze minder snel kapot en gebruiken ze minder stroom. Het beeld en geluid wordt steeds beter. Ook kunnen steeds meer apparaten samen met de tv gebruikt worden, zoals videorecorders, dvdspelers en digitale camera s. Steeds is de industrie bezig met het maken van tv s van een steeds betere kwaliteit en meer mogelijkheden. De verschillen mogelijkheden om televisie te ontvangen zijn: * Via de ether (antenne op het dak) * Via de Centrale Antenne Inrichting (CAI) * Digitaal via de ether (Digitenne, DVB) * Via de satelliet (Schotelantenne) * Via internet (Breedband ADSL of kabelinternet) België en Nederland zijn de dichtst bekabelde landen van de wereld. Alleen verafgelegen huizen hebben geen kabel. De kabel kan gebruikt worden voor radio, televisie, internet, telefoon, bewaking en films op bestelling. Er komen steeds meer tv-zenders en er komen meer mogelijkheden om tvsignalen te ontvangen. Massamedium Televisie en radio verkleinen afstanden enorm. De mens kan in korte tijd zijn stem rond de wereld zenden. In rechtstreekse uitzendingen kan de tv laten zien wat ergens anders gebeurt. We maken kennis met mensen, dieren, landstreken die we nooit eerder gezien hebben. TV is al jaren een massamedium. Het bijzondere van tv is dat honderdduizenden, soms miljoenen mensen op hetzelfde moment naar hetzelfde programma kijken. Bij een belangrijke voetbalwedstrijd zijn de straten leeg. Volgens mediadeskundigen gaan tv en internet steeds meer op elkaar lijken. Je kunt bijvoorbeeld nu al sommige tvprogramma s via internet bekijken. Zie bijvoorbeeld uitzending gemist bij 3. In de toekomst zullen er apparaten komen die tv, internet, telefoon enzovoort zullen combineren. Hoe ziet jou media-apparaat van de toekomst eruit en wat kan je er allemaal mee? 4. Ga naar de site van beeld en geluid: klik op ga naar de archieven. Op de pagina die dan verschijnt klik je op televisie. Bekijk enkele oude tv-uitzendingen. Noem verschillen met nu. 5. Kijk je liever samen of alleen naar de tv? Welke programma s kijk je samen? Welke alleen? STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 3

7 6. Maak een televisiedagboek. Schrijf de programma s op waar je deze week naar kijkt. Geef een korte beschrijving en je mening. Tv in Nederland Erik de Vries doet vanaf 1930 in het laboratorium van Philips de eerste proeven met televisie. In 1935 vindt onder zijn leiding de eerste testuitzending plaats. In 1938 wordt televisie op de Jaarbeurs gepresenteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden weinig tv-experimenten gedaan. Na de oorlog gaat de Vries weer bij Philips werken. Van 1948 tot 1951 leidt hij 264 experimentele uitzendingen. Later werkt hij als tv-regisseur en als opleider van tvregisseurs. Ook doet hij experimenten met kleurentelevisie. Officiële tv in Nederland Op dinsdag 2 oktober 1951 verzorgt de NTS (Nederlandse Televisie Stichting, voorloper van de NOS) vanuit haar studio in Bussum de eerste officiële televisie-uitzending in Nederland. Op het programma staan toespraken en het toneelspel De Toverspiegel. Tijdens het spel beleven de kijkers meteen een storing van 3 minuten. Er staan in Nederland 500 tv's. Het wonderkastje kost 1200 gulden (= 545,-) cafézaal met tv Een miljoen kijkkastjes Televisie wordt snel populair. In 1957 zijn er al toestellen in gebruik, vier jaar later wordt het eerste miljoen bereikt. In 1958 wordt de zendtijd uitgebreid tot 12 uur per week. Twee jaar later wordt dat 18 uur en in 1962 kan er wekelijks al 30 uur televisie gekeken worden. De Nederlandse huiskamer gaat er heel anders uitzien. Centraal punt is nu het kijkkastje. Mensen die in het bezit van een toestel zijn, krijgen er opeens vele vrienden bij. T tv uit 1956 Een populaire uitzending doet hun huiskamers volstromen. Als in 1958 het eerste kijkersonderzoek gehouden wordt, zijn er al verschillende programma's die meer dan een miljoen kijkers trekken. Een bekend programma uit die tijd is 'Pension Hommeles', geschreven door Annie M.G. Schmidt en uitgezonden door de VARA. Ook Nederlandstalige show- en spelprogramma s worden erg populair. Van de serieuze programma's kan alleen het NTSjournaal (sinds 1956) zich in een even grote kijkdichtheid verheugen. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 4

8 tv uit 1961 Kijkgeld Tv-maken is duur. Daarom voert de staat in 1956 kijkgeld in. Voor iedere tv moet 30 gulden (= 13,61) kijkgeld per jaar betaald worden. Luistergeld (voor de radio) was in 1941 door de Duitsers ingevoerd. Een andere naam voor kijk- en luistergeld is omroepbijdrage. In 2000 is het kijk- en luistergeld afgeschaft. Het geld komt nu uit de Nederlandse schatkist. Hiervoor zijn de belastingen iets verhoogd. Een huishouden in Nederland betaalt (via de belastingen) ca. 90 per jaar, voor drie televisienetten, vijf radiozenders en de internetsite van de omroepen. Andere inkomsten komen uit contributies van leden van diverse omroepen en vanaf 1967 uit reclame. De zendtijd breidde ieder jaar uit en er kwamen nieuwe tv-netten (Nederland 2 in 1964, Nederland 3 in 1988). Omroepverenigingen De eerste omroepverenigingen bestaan sinds de begintijd van de radio (1923). Een aantal groeperingen wil eigen programma s op de radio. Er komen omroepverenigingen voor christenen, katholieken en arbeiders. Ook komt er een algemene omroepvereniging. Met het geld van het lidmaatschap worden de programma s en de zenders betaald. Later geeft iedere omroepverenging een programmagids uit. Door de komst van de televisie zien de omroepen nieuwe mogelijkheden. Ze verenigen zich in de NTS (Nederlandse Televisie Stichting). Steeds meer groepen werden enthousiast om hun meningen te laten horen en zien! Er komen nu nog steeds nieuwe omroepverenigingen bij. Grote omroepverenigingen krijgen meer zendtijd dan de verenigingen met weinig leden. Naast de grote omroepverenigingen met leden zijn er een aantal omroepen zonder leden. Deze hebben culturele (NPS), educatieve (Teleac, NOT en RVU) of religieuze programma s (OHM). De NOS is een overkoepelende stichting die onder andere nieuws en sport uitzendt. Commerciële zenders Vanaf 1989 is er een aantal commerciële zenders bijgekomen. Deze omroepen krijgen geen bijdrage van de Nederlandse staat zoals de publieke omroepen dat krijgen. Ze betalen hun programma s met geld uit reclame, sponsoring, winkelprogramma s, belspelletjes en sms-en. Deze zenders hebben als doel om winst te maken. Hoe meer mensen kijken, hoe meer geld ze voor hun reclametijd kunnen vragen. Daarom zenden ze vooral programma s uit waar veel mensen naar kijken, zoals soaps, actieseries, spelletjes, muziekprogramma s en tv-shows. 1. Maak een recensie van een aflevering van je favoriete tv-programma. 2. Zoekopdracht: wat betekenen de letters in AVRO, BNN, EO, KRO, NCRV, TROS, VARA, VPRO? 3. Bij sommige programma s werken de omroepen samen. Zoek in een tvgids op welke dat zijn. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 5

9 Tv-programma s Goed nieuws, slecht nieuws Goed nieuws is geen nieuws. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in overstromingen, bosbranden, orkanen, aardbevingen, ongelukken, oorlogen en moorden. Het nieuws kan elke dag via verschillende televisiezenders worden gevolgd. Het opvallende aan al die nieuwsuitzendingen is dat ze bijna allemaal dezelfde onderwerpen bevatten. Wat in een nieuwsuitzending komt, is voor de meeste kijkers het nieuws. Omgekeerd: wat niet in een nieuwsuitzending komt, is geen nieuws. Een nieuwsuitzending bepaalt dus in grote mate waarover we ons druk over (behoren te) maken. Nieuwswaarde Journalisten en radio- en tv-makers vinden dat nieuws voor veel mensen interessant moet zijn. Maar niet iedereen vindt hetzelfde interessant. De samenstellers van nieuwsprogramma s zoeken nieuws met de grootste nieuwswaarde. De nieuwswaarde is hoger als: Het bericht gaat over iets wat pas gebeurd is, of nog aan de gang is. De gebeurtenis belangrijk is. Meestal worden vervelende gebeurtenissen belangrijker gevonden dan goed nieuws. De kijker erbij betrokken is. Omdat het dichtbij is. Daarom komen er steeds meer binnenlandse onderwerpen in het nieuws. Er zijn nieuwsprogramma s die alleen maar nieuws uit Nederland laten zien. Sport in beeld en geluid Sinds de begintijd van de tv wordt er sport uitgezonden, bijvoorbeeld van de Olympische Spelen sinds 1936, Wimbledon sinds Het eerste verslag van een voetbalwedstrijd komt vanuit het Arsenalstadion in Londen (1937). Vooral voetbal trekt veel kijkers. Voor de eerste live-voetbalwedstrijd van Nederland tegen België (1953) moet de NTS (de voorloper van de NOS) 500 gulden betalen. De omroepen moeten nu fors betalen voor het uitzenden van een belangrijke voetbalwedstrijd (een wedstrijd van het Nederlandse elftal kost nu tussen de en ). Ze proberen dit met veel dure reclameblokken rondom de wedstrijden terug te verdienen. Andere programma s Oorspronkelijk is tv in Nederland bedoeld om de mensen wat te leren. Televisie zou de wereld beter maken. De uitwisseling van informatie en beelden zou tot meer begrip leiden. Al spoedig blijkt dat de kijkers niet zitten te wachten op informatieve programma s. Ze willen vooral geamuseerd worden. Later zijn er wel programma s gekomen waar je wat van kunt leren. Bijvoorbeeld Teleac-cursussen, het Klokhuis en School-tv. 1. Wat is nieuws volgens jou? 2. Geef een voorbeeld van een goed nieuws -item. 3. Vergelijk het NOS-journaal, het Jeugdjournaal en het RTL4-nieuws. Maak van iedere nieuwsuitzending een lijst met onderwerpen. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 6

10 4. Maak met behulp van een tv-gids een indeling van soorten tv-programma s. Geef van iedere soort een voorbeeld. Reclame Wat is reclame? Het woord reclame is afgeleid van het Latijnse woord reclamare dat steeds weer schreeuwen betekent. Denk maar een marktkoopman die luidkeels zijn producten, bijvoorbeeld fruit, aanprijst. Zijn bedoeling is om zoveel mogelijk te verkopen. Dit is ook de bedoeling van reclame. De maker van een product (= producent) probeert je zo ver te krijgen dat je alleen zijn merk aanschaft, of dat je een bepaald product gaat gebruiken. Het product moet dus opvallen tussen soortgelijke producten. Het product moet er goed uitzien en de verpakking moet er flitsend en herkenbaar uitzien. Om kopers over de drempel te halen en de concurrenten dwars te zitten, wordt regelmatig met de prijs gestunt. TV en reclame Sinds 1967 worden reclamespots op de Nederlandse tv uitgezonden. Behalve reclamespots zijn er nog andere vormen van reclame op tv. Sommige programma s mogen gesponsord worden. Je ziet dan bij het begin van het programma: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Een andere vorm van reclame is sluikreclame. Bij sommige soaps en hobbyprogramma s komen merknamen opvallend in beeld. Kijkcijfers en reclame Het is voor televisiemakers erg belangrijk te weten hoeveel mensen naar hun programma kijken. Daarom wordt dagelijks nagegaan hoeveel mensen naar een programma kijken. Als er heel veel mensen kijken, weten televisiemakers dat ze goed bezig zijn. Als er weinig mensen kijken, weten ze dat ze het programma beter moeten maken. Als de kijkcijfers te laag blijven, kan het gebeuren dat programma s worden geschrapt. De kijkcijfers zijn ook belangrijk voor het bepalen van de prijzen van de reclamezendtijd. Als er veel mensen kijken, moet de adverteerder veel betalen. Als er weinig kijken minder. Stichting Ideële Reclame (SIRE) SIRE maakt onder andere op tv gratis reclame om problemen en gevaren in het dagelijks leven tegen te gaan. Bijvoorbeeld over eenzaamheid, kindermishandeling, drankmisbruik en de gevaren van vuurwerk. Enkele bekende slogans van SIRE zijn: Je bent een rund als je met vuurwerk stunt, en Wie is toch die man die s zondags het vlees snijdt? 1. Meet hoeveel minuten reclame tussen en op een van de Nederlandse tv-zenders wordt uitgezonden. 2. Via welke media of op welke manieren wordt er ook reclame gemaakt? 3. Veel gebruikte reclamewoorden zijn: gratis, uniek, vernieuwd en actie. Kijk rond uur naar een blok reclamespots. Schrijf de typische reclamewoorden op. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 7

11 4. Bedenk een product en een merknaam. Ontwerp een spotje voor je product. 5. Bedenk een goed doel. Maak hier een reclamespot voor. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 8

12 STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 1

13 Inleiding Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële Tv-uitzending in Nederland plaats. In de ruim vijftig jaar daarna is de tv een medium geworden dat een belangrijke plaats inneemt in het leven van de meeste Nederlanders. De gemiddelde Nederlander kijkt ruim drie uur per dag naar de tv. In deze lesbrief krijgen leerlingen informatie over de geschiedenis van de tv, soorten tv-programma s en reclame op tv. De opdrachten zijn vooral bedoeld om de leerlingen na te laten denken over de rol van de tv in hun dagelijks leven. Tv-geschiedenis Houd een inleidend klassengesprek over tv-kijken. Vraag aan de leerlingen hoeveel ze kijken, wat hun favoriete programma is en of ze een eigen tv hebben. Vertel ook dat de functiemogelijkheden van televisies, mobiele telefoons en pc's toenemen. Op een televisie internetten, op de pc televisie kijken en fotograferen met het mobieltje, het kan tegenwoordig allemaal. Een programma over de techniek van de tv is te bekijken op de site van Klokhuis: 1. Laat de leerlingen in groepjes enkele beeldschermen (van tv s en computermonitoren) meten. Het zal blijken dat de verhouding 4:3 is. Vertel de leerlingen dat er steeds meer schermen komen met de 16:9 verhouding (breedbeeld), dezelfde verhouding als een bioscoopfilm. 2. Laat de leerlingen deze opdracht thuis maken. Bespreek daarna de antwoorden in de klas. 3. Laat de leerlingen in groepjes hun media-apparaat van de toekomst ontwerpen. Laat ze tekeningen en beschrijvingen maken. Daarna de resultaten in de klas bespreken. 4. Laat de leerlingen in groepjes enkele oude (zwart-wit) tv-uitzendingen bekijken. Houdt daarna een klassengesprek over de verschillen toen en nu. Mogelijke antwoorden: de programma s zijn saai, langzaam, in zwart-wit. 5. Houd een klassengesprek over alleen of samen naar tv-kijken. 6. Laat iedere leerling een tv-dagboek maken. Vergelijk de resultaten en houd er daarna een klassengesprek over. Tv in Nederland In deze werkbladen krijgen de leerlingen informatie en opdrachten over de Nederlandse tv-geschiedenis, de omroepen en het verschil tussen publieke en commerciële zenders. 1. Laat de leerlingen deze opdracht individueel maken. Eventueel kunnen ze dit thuis doen. Bespreek daarna de resultaten in de klas. 2. Het snelst is het antwoord op deze opdracht te vinden via wikipedia op Vertel erbij dat sommige omroepen de oorspronkelijke woorden niet meer gebruiken. AVRO - Algemene Vereniging Radio Omroep BNN - Bart's Neverending Network EO - Evangelische Omroep KRO - Katholieke Radio Omroep NCRV - Nederlandse Christelijke Radio Vereniging TROS - Televisie en Radio Omroep Stichting VARA - Vereniging Arbeiders Radio Amateurs VPRO - Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 2

14 3. Laat de leerlingen in groepjes dit opzoeken in een tv-gids. Vooral actualiteitenrubrieken werken samen. Bijvoorbeeld: Goede Morgen Nederland (AVRO KRO en NCRV), Twee Vandaag (TROS en AVRO), Netwerk (EO, NCRV en KRO) en Nova/Den Haag Vandaag (VARA, NPS en NOS). Tv-programma s Op dit werkblad denken de leerlingen na over het nieuws op tv en gaan ze na welke soorten tv-programma s er zijn. 1. Houd een klassengesprek over nieuws. Vraag de leerlingen bijvoorbeeld: wat is voor jullie het belangrijkste nieuws van nu, van deze week en van het afgelopen jaar, was er de laatste dagen ook goed nieuws op TV? 2. Bijvoorbeeld de geboorte van een prinsesje (Amalia) of een huwelijk in het Koninklijk Huis. Goed nieuws kan ook een uitslag van een sportwedstrijd zijn (de Gouden Medaille-winnaars op de Olympische Spelen). 3. Laat de leerlingen thuis een lijstje maken van de onderwerpen van het journaal van de komende avond. Zorg voor opnames van de uitzendingen of kijk NOSjournaal en Jeugdjournaal terug via uitzending gemist op en het RTL-nieuws via Bespreek de volgende dag de verschillen. Houdt eventueel en klassengesprek over de inhoud van het nieuws. 4. Zorg voor een aantal tv-gidsen. Laat de leerlingen in groepjes deze opdracht over soorten tv-programma s maken. Maak daarna op het bord samen een overzicht. Soorten programma s zijn: nieuwsprogramma s, kinderprogramma s, soaps, jeugdseries, educatieve programma s, religieuze uitzendingen, diverse soorten films, muziekprogramma s, sport, quiz, cabaret, discussieprogramma s en talkshows. Reclame Overal om je heen zie je reclame. Televisie, radio en kranten kunnen alleen betaalbaar blijven als er reclame gemaakt mag worden. De kracht van tv-reclame is het grote bereik. 1. Neem 1 uur tv op (van uur). Speel de band de volgende dag in de klas af. De programma s kunt u versneld doorspoelen, van de reclamespotjes kunnen de leerlingen de tijd opnemen. De leerlingen kunnen deze opdracht ook thuis doen. 2. Laat de leerlingen individueel of in groepjes opschrijven welke vormen van reclame ze kennen. Schrijf daarna de antwoorden op het bord en houd er een kort klassengesprek over. Een aantal vormen van reclame: billboards, op bussen, trams, auto's, taxi's, vrachtwagens, neonreclame, reclamefolders, advertenties in kranten en tijdschriften, commercials op de radio, reclamebanners op internetsites, via (spam), spandoeken, luchtballonnen, shirtreclame bij sporters, in winkels, reclameborden rond sportvelden, flyers, mond-tot-mondreclame. 3. Laat de leerlingen thuis deze opdracht uitvoeren. Maak de volgende morgen samen met de klas een overzicht op het bord. De gevonden woorden kunnen ze gebruiken bij de volgende opdrachten. 4. en 5. Laat de leerlingen in groepjes een script schrijven voor een reclamespotje van ongeveer 30 seconden. Laat de groepjes daarna hun spotjes voor de klas spelen. Indien mogelijk kunt u video-opnamen maken en deze later gezamenlijk bespreken STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 3

15 Meer informatie op internet Wikipedia encyclopedie over televisie Wikipedia over de publieke omroep Omroep info en nieuws van de publieke omroep Audiovisueel archief van Nederland: Nederlands tv-museum Geschiedenis van de tv wereldwijd Het Klokhuis: programma over de techniek van de tv Uitleg werking tv-scherm in het engels met animaties STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 4

BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs

BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 2 oktober Inleiding Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële tv-uitzending in Nederland plaats. Inmiddels is de tv een medium geworden dat een belangrijke plaats inneemt in het leven van de meeste Nederlanders.

Nadere informatie

BEELD EN GELUID STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1

BEELD EN GELUID STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1 STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1 Tv-geschiedenis Nipkow vond in 1884 een manier uit om beelden via een draad te versturen. Hij gebruikte hiervoor een ronddraaiende schijf met gaten en fotocellen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Televisie Ik hou mijn werkstuk over de televisie omdat ik heel vaak tv kijk, en ik dacht dan hou ik het over de televisie. Ik ga het in mijn werkstuk hebben over: Hoe het vroeger ging met televisies Wat

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2006

TV IN NEDERLAND 2006 TV IN NEDERLAND 2006 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Bas de Vos Mariana Irazoqui André van der Wal Intomart GFK Amstelveen, 28 februari 2007 Auteursrecht voorbehouden. Niets

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Omgaan met media

ZML SO Leerlijn Omgaan met media ZML SO Leerlijn Omgaan met media OMGAAN MET MEDIA Leerlijnen Kerndoelen Informatiemedia 1.1. Computer 1.2. Televisie/ dvd 1.3. Telefoon Geschreven communicatiemiddelen 2.1 Relevante informatie zoeken en

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Z@PPschoolpakket Wat staat erin?

Z@PPschoolpakket Wat staat erin? Wat staat erin? 1. Tips voor spreekbeurt of werkstuk 2. Wat is Z@PP? 3. Wat is Z@ppelin? a. Waar komt de Z@ppelin vandaan? 4. Het begin van Z@PP & Z@ppelin 5. Belangrijk bij Z@PP & Z@ppelin 6. Voor kinderen

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/21 TV in Nederland 2010 SKO TV IN NEDERLAND 2010 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 28-01-2011 Dit document is geschreven door SKO

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen:

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Reclame is cool en gaaf! Reclame geeft nuttige informatie Reclame laat zien hoe het

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2005

TV IN NEDERLAND 2005 TV IN NEDERLAND 2005 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Nelly Kalfs Amstelveen, 8 februari 2006 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Vertel: Dit is de eerste les van een serie van vier lessen. In die lessen gaan we het hebben over media en mediawijsheid. Aan het eind van deze serie

Vertel: Dit is de eerste les van een serie van vier lessen. In die lessen gaan we het hebben over media en mediawijsheid. Aan het eind van deze serie Vertel: Dit is de eerste les van een serie van vier lessen. In die lessen gaan we het hebben over media en mediawijsheid. Aan het eind van deze serie lessen weet je meer over: wat zijn media en hoe werkt

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY

ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY 1 * * * * * * * * * * * * * * * Totaal AB1 B2CD HH met kinderen 1-pers. hh 2+pers. hh 100% 80% Aantal TV-toestellen in gebruik, 2011

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

Smidswater. crises in de zorg? drs. Edsco de Heus. 7 oktober 2010

Smidswater. crises in de zorg? drs. Edsco de Heus. 7 oktober 2010 Smidswater crises in de zorg? drs. Edsco de Heus 7 oktober 2010 crises in de zorg 2 Inhoud Wat is eigenlijk een ramp? Media: een ander speelveld, met andere spelregels Nieuwe spelregels of oude wijn in

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Lesbrief Het is de Max op Ketnet

Lesbrief Het is de Max op Ketnet 1 Lesbrief Het is de Max op Ketnet Doel van de lesbrief Deze lesbrief is voor docenten in het basisonderwijs en biedt een leidraad om leerlingen aan te sturen bij het gebruiken van het lesmateriaal Het

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen?

Wat gaat er veranderen? Mine heet nu: Wat gaat er veranderen? Belangrijke informatie Deze folder bevat zeer belangrijke informatie over uw televisiedienst. Lees deze folder aandachtig door. Welkom bij Een nieuwe naam voor uw

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009. TV in Nederland

ES SKO Jaarraportage 2009. TV in Nederland ES SKO Jaarraportage 2009 TV in Nederland SKO TV IN NEDERLAND 2012 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY Amstelveen 01-02-2013 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2012

Nieuwjaarstoespraak 2012 Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur NPO Nieuwjaarstoespraak 2012 Uitgesproken donderdag 12 januari 2012 Hartelijk welkom bij de Publieke Omroep en ik wil beginnen met u allemaal een goed en inspirerend

Nadere informatie

Kerndoel 1: De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen

Kerndoel 1: De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen OMGAAN MET MEDIA Kerndoel 1: De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen Gebied 1: De leerlingen gebruiken mogelijkheden van informatiemedia 1.1 Computer 1.2

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

OMGAAN MET MEDIA. Leerlijn Omgaan met media Pedologisch Instituut, CED-Groep

OMGAAN MET MEDIA. Leerlijn Omgaan met media Pedologisch Instituut, CED-Groep OMGAAN MET MEDIA Leerlijn Omgaan met media Kerndoel 1: De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen Gebied 1: De leerlingen gebruiken mogelijkheden van informatiemedia

Nadere informatie

GLOBAL: workshop webdesign

GLOBAL: workshop webdesign Dit werkblad is van: klas: GLOBAL: workshop webdesign Ontwerp en maak je eigen website met zelfgemaakte foto s, teksten, links en buttons! Geen onderwerp zo gek, of er is wel een website over gemaakt:

Nadere informatie

Project Communicatie. Week 1ABC: Taal en teken

Project Communicatie. Week 1ABC: Taal en teken Project Communicatie. Week 1ABC: Taal en teken Info: Berichten Vormen van communicatie zijn bijvoorbeeld praten, bellen, lezen, gekke bekken trekken, sms en. Vroeger gebruikten indianen rooksignalen om

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

Date : 11 mei 2004. Version : versie 1.0

Date : 11 mei 2004. Version : versie 1.0 Project Auteur : Evaluatie informatiesessies : Marjolein Vermeulen, werkstroom communicatie DDV Date : 11 mei 2004 Version : versie 1.0 Revision History Revision Date By Description 0 INLEIDING... 3 1

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V.

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V. First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. 17 APRIL 2012 First of second screen? Digitale schermen zoals de laptop, tablet en

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot 1 Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Eijsden- Margraten. De Radio- en Tekst-TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Media en communicatie Examennummer: 73136 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Media en communicatie Examennummer: 73136 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Media en communicatie Examennummer: 73136 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 Nederlandse Omroep Stichting t.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 12 maart 2003 3FM Coldplay actie Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr.

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht?

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Docentenhandleiding doelgroep duur 4 havo, vwo 7-8 klokuren Inleiding Reclameposters en billboards schreeuwen om de aandacht op straat. Op de tv

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

1 Les 1: Algemene inleiding

1 Les 1: Algemene inleiding 1 Les 1: Algemene inleiding Tijdsverantwoording, lesverloop, werkvormen 10 30 10 Introductie Kort aan de leerlingen uitleggen dat wordt gestart met het project Met je kop in de krant. De eerste les wordt

Nadere informatie

Opdrachten productie:

Opdrachten productie: Opdrachten productie: Productie: welke andere mediamerken denken jullie dat er nog meer in de top 25 staan? 1. Nos 2. radio 3fm 3. rtl 4 4. rtl 7 5. radio 538 6. sbs6 7. mtv 8. sky radio 9. radio 1 10.

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

27 De leerlingen kennen de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden en kunnen die kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer.

27 De leerlingen kennen de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden en kunnen die kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer. 2008: 28 mei Elk jaar in mei Nationale Straatspeeldag De Nationale Straatspeeldag is de dag waarop straten worden afgesloten voor het verkeer. Kinderen spelen die dag op straat als protest tegen de gevaren

Nadere informatie

Documentaire. Voorbereiding op het documentaire project

Documentaire. Voorbereiding op het documentaire project Documentaire Voorbereiding op het documentaire project Inhoud 1. Wat is een documentaire? 2. Interview techniek 3. Documentaire maken in 3 stappen 3.1. Ontwerpen 3.2. Opnemen 3.3. Monteren 4. Werkdocument

Nadere informatie

1. Werk samen...2. 2. Word bekend...8

1. Werk samen...2. 2. Word bekend...8 Inhoudsopgave DEEL 1 : 50 Slimme tips voor het mkb om op goedkope wijze reclame te maken 1. Werk samen...2 1.1. Deel over en weer flyers of coupons uit...2 1.2. Maak een themaplattegrond...2 1.3. Ontwerp

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film 2013 Ster & Film Ster & Film is een unieke advertentiepropositie, speciaal ontwikkeld voor de filmindustrie. Met Ster & Film kunt u tegen een aantrekkelijk tarief adverteren bij de goed bekeken programma

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. AV-media 2. De invloed en kracht van AV-media AV-02-02-01

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. AV-media 2. De invloed en kracht van AV-media AV-02-02-01 OPDRACHTKAART AV-02-02-01 De invloed en kracht van AV-media Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV-media afgerond. Intro: Televisie en film hebben een grote invloed op de maatschappij. Deze opdracht

Nadere informatie

BOERDERIJDIEREN. Bestaan ze straks alleen nog maar in onze herinnering?

BOERDERIJDIEREN. Bestaan ze straks alleen nog maar in onze herinnering? 12-21 september Boerderijdieren De boerderij is in de verdrukking. Steeds meer boerderijen verdwijnen, ze worden woonhuis of moeten het veld ruimen voor Vinex-locaties. De boerderijen zijn bepalend voor

Nadere informatie

Daarnaast dienen programma-aanbieders het auteursrecht van derden te respecteren. In deze brochure staat kort uitgelegd wat hieronder valt.

Daarnaast dienen programma-aanbieders het auteursrecht van derden te respecteren. In deze brochure staat kort uitgelegd wat hieronder valt. INLEIDING Publieke Omroep Amsterdam en de programma s die via de SALTO Public Access radio- en tv-kanalen van Publieke Omroep Amsterdam worden uitgezonden moeten voldoen aan regelgeving op grond van de

Nadere informatie

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Q&A HBO Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Bestellen Betalen Analoge kijkers Technisch

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

First of second screen?

First of second screen? First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. Auteurs: Titus Eikelboom, Rutger Mackenbach, Remco de Stigter & Miranda Euser 17 APRIL

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

Uw digitale televisie in 1-2-3

Uw digitale televisie in 1-2-3 s Uw digitale televisie in 1-2-3 http://www.televisie-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw digitale televisie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

RTL KIDSJEN. FORMAT & Tarieven 2014

RTL KIDSJEN. FORMAT & Tarieven 2014 RTL KIDSJEN ENJOY LIFE MEDIA FORMAT & Tarieven 2014 RTL KIDSJEN Gastronomisch lifestyle programma met een culinaire twist. Vanaf 25 mei gaat het gastronomische lifestyle programma RTL Kidsjen van start

Nadere informatie

Estudio docentenhandleiding

Estudio docentenhandleiding Estudio docentenhandleiding Inhoudsopgave Introductie Estudio 2 Inleiding Doelstelling Opbouw Estudio 3 Voorbereiding op school Verloop van Estudio Praktische informatie 6 Aantal leerlingen Begeleiding

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Nieuw design en meer mogelijkheden Utrecht, 17 oktober 2012 Ziggo heeft vandaag een vernieuwde, meer uitgebreide ios-versie (3.0) van de

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Reclamecampagne. De taakverdeling

Reclamecampagne. De taakverdeling Reclamecampagne De taakverdeling Het ontwikkelen van een Reclamecampagne voor de buurtsuper was een examen opdracht in 2012 en is geheel aangepast bewerkt voor het schoolonderzoek van het Trivium College

Nadere informatie

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING 4 en 5 mei NATIONALE HERDENKING OP 4 MEI EN OP 5 MEI Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Er zijn steeds minder mensen in Nederland

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

Maak samen een glossy groep 8

Maak samen een glossy groep 8 Maak samen een glossy groep 8 Er zijn hieronder werkbladen voor: brainstorm & mindmap om inhoud te bepalen voor het tijdschrift persoonlijke pagina maken interview meester, juf of klasgenoten een echte

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

Sire Filmpjes maken - Docent

Sire Filmpjes maken - Docent Mediawijsheid lessen Juli 2013 Sire Filmpjes maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone aan de

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Docentenhandleiding Botsende grondrechten

Docentenhandleiding Botsende grondrechten Docentenhandleiding Botsende grondrechten Korte omschrijving programma-onderdeel: De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van elk 4 à 6 leerlingen. Afhankelijk van de grootte van de klas ontstaan er

Nadere informatie

M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8

M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 I. RECLAMEREGELS Reclame in reclameblok Reclame mag in beginsel alleen worden uitgezonden in een reclameblok

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

Werkbladen Groep 7 & 8

Werkbladen Groep 7 & 8 Werkbladen Groep 7 & 8 H1: Werkblad Sociale media Weet jij wat sociale media zijn? Zoek op internet wat je kunt vinden over sociale media. Bekijk onderstaande logo s en omcirkel de logo s waarvan jij denkt

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant 1. Voorpagina Geen mens is hetzelfde, want iedereen is weer anders. Elk mens heeft iets unieks. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Of

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Elektriciteit en stroom, wat is het? Proefjes met stroom en electriciteit

Elektriciteit en stroom, wat is het? Proefjes met stroom en electriciteit Energie 5 en 6 2 Elektriciteit en stroom, wat is het? Proefjes met stroom en electriciteit Doelen Begrippen Materialen De leerlingen: begrijpen hoe elektriciteit en stroom ontstaan, als een brandstof wordt

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

Bijlage 2 Feiten en Cijfers

Bijlage 2 Feiten en Cijfers Bijlage 2 Feiten en Cijfers 1 Aanbod Publieke en Commerciële Omroepen Tabel 1: Aantal zenders en aanbieders (ether en analoge kabel) (2004-2007) 2004 2005 2006 2007 aantal tv zenders 18 19 19 21 aantal

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 2. De vragenlijst. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 2. De vragenlijst. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 2 De vragenlijst terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 1 bij pilot TSG De vragenlijst Onderstaand is de leerlingenvragenlijst opgenomen, aangevuld met de bijbehorende

Nadere informatie