BOUW MEE. aan een Sterk Sociaal en Duurzaam Venlo. Verkiezingsprogramma PvdA Venlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUW MEE. aan een Sterk Sociaal en Duurzaam Venlo. Verkiezingsprogramma PvdA Venlo"

Transcriptie

1 BOUW MEE aan een Sterk Sociaal en Duurzaam Venlo Verkiezingsprogramma PvdA Venlo

2 PvdA staat voor Venlo, samen met u Venlo wordt steeds meer centrumplaats in de regio en de euregio. In die stad wilt u zich thuis voelen. Of u nu in de Blerickse Vossener woont, in Belfeld of in Lomm. Of u nu oud bent of jong, rijk of arm, en welke levensovertuiging u ook hebt. Want Venlo is een stad voor iedereen. De PvdA staat daarvoor. Met zorg voor elkaar en solidariteit voor alle inwoners. Met vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. Daarom wil de PvdA een sterk, sociaal en duurzaam Venlo. Een gemeente die groot is en steeds de menselijke maat vindt. Een gemeente waar u wilt wonen, werken en iets met uw vrije tijd wilt. En natuurlijk bouwt u daar op uw manier aan mee, want een beetje Venlonaar heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid en weet wat hij wil. Ook daar staat de PvdA voor. Hoe groter Venlo wordt, hoe belangrijker de lokale overheid. Na de herindeling zijn we een stad met rond 100 duizend inwoners. Een gemeente waar gezondheidszorg, welzijn en onderwijs goed op de rails moeten staan. Een gemeente die veel cultuur en werkgelegenheid biedt. Daarmee is Venlo niet alleen voor zijn eigen inwoners belangrijk, maar ook voor de regio. Dat vraagt om een sterke en stabiele overheid. Een overheid die scherpe keuzes maakt, die houvast biedt in onzekere tijden, die verder kijkt dan vandaag en morgen, want ook in de toekomst moet Venlo dat thuis voor iedereen zijn. Daarom wil de PvdA vandaag samen met u werken aan een samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een samenleving waarin een goede balans is tussen individuele ontplooiing en zorg voor elkaar. Een samenleving die de zwakkeren een steuntje in de rug biedt en waarin economie en milieu met elkaar in evenwicht zijn. Veel hiervan hoort tot de taken van de regering, maar hoe groter de stad, hoe groter de lokale speelruimte. Een goed lokaal bestuur vaart daarin zijn eigen koers en kan op die manier veel betekenen voor de stad. In die speelruimte wil de PvdA-Venlo ook de komende vier jaar haar maximale bijdrage leveren. Waar sommige partijen louter uitgaan van individualisme, gaat de PvdA uit van solidariteit. Terwijl andere partijen teruggrijpen op vroegere waarden en normen, kijkt de PvdA vooruit. Ook zijn er partijen die voornamelijk tegen zijn; de PvdA denkt en werkt constructief. En waar sommige bewegingen angst en onrust aanwakkeren, benoemt de PvdA de problemen en draagt ze gelijk ook realistische en humane oplossingen aan. De PvdA durft groot te denken, maar vindt altijd weer de menselijke maat. In uw wijk en uw stad. Wat vandaag nog abstract klinkt, is morgen concreet en op het niveau van mensen. De PvdA komt met oplossingen die u de ruimte geven uw eigen kracht te ontdekken en te benutten. Oplossingen die ook voor de zwakkeren een uitzicht bieden. Oplossingen die voortbouwen op onze sociale verworvenheden en toch niet buitensporig duur zijn. Win-winoplossingen die werken. Daar staat de PvdA voor. Daar stond ze voor in de afgelopen zestig jaar van haar bestaan en daar zal ze ook in de komende tijd voor staan in Venlo. Samen met u, want solidair zijn doet geen mens in zijn eentje. De PvdA kijkt vooruit. Met de PvdA-Venlo bouwt u mee aan: Een sterk Venlo een begroting zonder structurele tekorten een gunstig economisch klimaat voldoende werkgelegenheid Een veilig Venlo plan Hektor werkt verder aan terugdringing drugsoverlast harde en rechtvaardige aanpak van criminaliteit inzet van straatcoaches en een sociaal veiligheidsplan per wijk of dorp een gemeentelijk servicenummer voor het melden van ongewenst sociaal gedrag in buurt en wijk veilige doorstroming van het verkeer, doortrekken van de Guliksebaan Een sociaal Venlo gelijke kansen voor iedereen samenleven is ook samen doen, van integratie naar participatie leefbare dorpen en wijken door maximaal behoud van voorzieningen Pagina 2 van 33

3 Een duurzaam Venlo duurzaam bouwen en duurzame energie met de principes van cradle to cradle optimale voorzieningen om u te beschermen tegen de invloed van snelwegen, zoals de duurzame snelweg voor de A73 en A74 stimuleren openbaar vervoer en fietsroutes investering opbrengst van Essent-verkoop in duurzame energie Een aantrekkelijk Venlo kwaliteit van een prettige openbare ruimte, met mooi verlichte plekken aan de Maas recreatie in de natuur, met onder meer kleine horecapunten voldoende betaalbare woningen voor jong en oud meer ruimte voor burgerinitiatieven goed onderwijs voor iedereen Een cultureel en sportief Venlo goede culturele voorzieningen met Made in Venlo en een Tajirimuseum versterking van de binnenstad door een multifunctioneel centrum bij het kazerneterrein eerlijke en transparante subsidies voor sport en cultuur Kijk ook op en Bouw mee aan een sterk, sociaal en duurzaam Venlo, stem PvdA! Pagina 3 van 33

4 Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 4 Leeswijzer: Bouw Mee aan Venlo 5 1 Wonen Sterk: een veilig en aantrekkelijk Venlo Sociaal: samen wonen, samen leven Duurzaam: een schone leefomgeving 11 2 Werk en onderwijs Sterk: sterke werknemers, sterke bedrijven Sociaal: iedereen doet mee Duurzaam: Venlo cradle-to-cradlestad 17 3 Vrije tijd Sterk: een volledig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen Sociaal: verenigingen voor iedereen toegankelijk Duurzaam: natuur om te beleven 22 4 Tijd voor écht nieuwe politiek Sterke, sociale en duurzame politiek 24 5 Financiën Inkomsten Uitgaven 27 Bijlage I Overzicht per stadsdeel 29 Arcen 29 Belfeld 29 Blerick 29 Boekend 30 Hout-Blerick 30 Lomm 30 Steyl 31 Tegelen 31 Velden 32 t Ven 32 Venlo 32 Bijlage II Kandidatenlijst PvdA 33 Pagina 4 van 33

5 Leeswijzer: Bouw Mee aan Venlo In dit verkiezingsprogramma gaan we uit van de inwoners van Venlo. Hoe ziet de dag van een gemiddelde Venlonaar eruit? Deze begint meestal in de huiselijke omgeving. De overheid speelt een rol in het scheppen van een leefbare omgeving waar u op een prettige manier kunnen wonen. Daarom gaan we eerst dieper in op: Wonen. Voor veel mensen gaat het verder met: Werken. Een stabiel en toereikend inkomen is een belangrijk middel om in uw levensbehoeften te voorzien en u optimaal te ontplooien. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet in staat zijn om te werken of niet meer hoeven te werken. Daarom gaat dit hoofdstuk ook over zorg, vrijwilligerswerk en natuurlijk over onderwijs. Dat is immers de meest zinvolle investering om uw inkomen te verbeteren. s Avonds en in het weekeinde: Vrije Tijd. Een veelzijdig, laagdrempelig aanbod aan vrijetijdsbesteding is volgens de PvdA een belangrijk middel om mensen aan Venlo maar vooral ook aan elkaar te binden. Wij willen daarom plezierige vrijetijdsbesteding voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken. Voor de oplossingen rond Wonen, Werken en Vrije Tijd zijn visie en inspiratie nodig. De PvdA zoekt altijd naar een optimale balans tussen een Sterk en Sociaal Venlo. Maar Venlo moet ook leefbaar zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom zoekt de PvdA een balans tussen milieu en economie. Met cradle to cradle is dat mogelijk: duurzaam zonder zuurzaam. Dit sluit perfect aan op de beginselen van de PvdA. Een Duurzaam Venlo is daarom de derde pijler onder Wonen, Werken en Vrije Tijd. Sociaal (Equity) Sterk (Economy) Duurzaam (Ecology) Naast maatschappelijke vernieuwing is Venlo ook toe aan een politieke vernieuwing. Wij willen de kloof tussen de politiek en u verder verkleinen door het contact tussen politiek en u te verbeteren en u nog vaker een stem te geven bij de uitwerking van belangrijke onderwerpen. Aan Politiek wijden we daarom een apart hoofdstuk: politiek, die écht nieuw is. De PvdA is niet bang om moeilijke of impopulaire beslissingen te nemen als deze nodig zijn voor het algemeen belang. Hierbij zullen we altijd zorgen dat dit rechtvaardig gebeurt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij kunnen ook niet uitsluiten dat er in de komende periode pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk zijn om de gemeentebegroting betaalbaar te houden. De PvdA loopt hier nooit voor weg, maar voelt er niets voor om met de botte bijl te werk te gaan. We blijven investeren en gaan pas bezuinigingen als het niet anders kan. De PvdA ziet hier voldoende mogelijkheden voor. Deze mogelijkheden zijn realistisch en hebben zich reeds op meerdere plaatsen in Nederland bewezen. Hierin schuilt de kracht van een partij die verder durft te kijken dan haar eigen achtertuin. We werken dit uit in het hoofdstuk Financiën. Om het leesgemak te vergroten hebben we in de bijlagen een overzicht per wijk of stadsdeel weergegeven waarin u de concrete plannen van de PvdA voor uw eigen woonomgeving terug kunt vinden. Pagina 5 van 33

6 1 Wonen Natuurlijk, u wilt prettig, comfortabel en vooral veilig kunnen wonen. Geen drugsoverlast, geen gedonder met asociale buren, geen last van de snelweg twee straten verderop. Hier willen we samen met u aan werken. De PvdA gaat door met het terugdringen van drugsoverlast. Als het aan de PvdA ligt, dan betalen klanten van coffeeshops zelf daaraan mee. Simpel door parkeergeld te heffen bij de coffeeshop aan de grens. Dat kan jaarlijks twee miljoen euro opleveren, waarmee we veel veiligheidsprogramma s kunnen opzetten. Asociaal gedrag pakken we snel aan voor het uit de hand loopt. Daarom wil de PvdA een servicenummer voor advies en informatie over wat kan en niet mag. En daarom willen we gezinnen die ernstige overlast veroorzaken uit de wijk kunnen zetten. De A73 en A74 pakken we in op plekken waar ze langs dichterbevolkte wijken gaan. De PvdA wil een glazen overkapping over deze snelwegen om lawaai en fijnstof uit de woonwijken te houden. De winst uit de verkoop van Essent gebruiken we volledig om duurzame energie te realiseren. Zo draagt de PvdA bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Met het programma Hektor heeft Venlo de drugsoverlast behoorlijk teruggedrongen. Nu de rijkssubsidie wegvalt, moet Venlo deze Venlose aanpak voortzetten en uitbreiden waar dat nodig is. Zo moet de gemeente betaald parkeren invoeren bij de coffeeshop aan de grens. De opbrengst hiervan gaat naar veiligheidsprojecten in wijken en buurten. Op deze manier betalen drugsgebruikers mee aan de bestrijding van overlast. De vervuiler betaalt. Dat is de grondgedachte. Er komt een gemeentelijk servicenummer voor vragen en informatie over ongewenst sociaal gedrag in buurt en wijk. Dat kan variëren van een caravan die maandenlang op straat blijft staan en jongeren die tegen uw huis voetballen tot overlast door ernstig asociaal gedrag. Via dit servicenummer kunt u advies krijgen en kan de gemeente in actie komen om in te grijpen. De PvdA wil dat u op loopafstand kunt re creëren in het groen en te voet of op de fiets uw dagelijkse boodschappen kunt doen. Daar-naast moet elk dorp of stadsdeel basisvoorzieningen hebben, zoals een postagentschap, huisartsenspreekuur, een pinautomaat, een accommodatie voor verenigingen en wijkbijeenkomsten. FOTO Hei, wat kan jij? Met het ondersteunen van wijkprojecten als Hei, wat kan jij? draagt de PvdA bij aan de sociale cohesie binnen de prachtwijken van groot Venlo Pagina 6 van 33

7 1.1 Sterk: een veilig en aantrekkelijk Venlo We willen graag met een gerust hart over straat kunnen, zonder last van ontsporende jongeren, zonder hinder van drugshandel. Daarom is PvdA voorstander van straatcoaches, die hang jongeren op hun gedrag aanspreken. Daarom ook wil de PvdA de aanpak van Hektor voortzetten en waar nodig aanscherpen. In Hektor werkte de gemeente sinds 2001 samen met de belastingdienst, justitie en politie om drugsoverlast in de binnenstad en de wijken terug te dringen. Door het wegvallen van de rijkssubsidie dreigde Hektor te stranden, maar op initiatief van de PvdA gaat deze Venlose aanpak door. De bezoekers van de gedoogde coffeeshops moeten bijdragen in de kosten hiervan. Terwijl bezoekers aan de coffeeshops in de binnenstad alleen maar betaald kunnen parkeren, kunnen de ongeveer zesduizend bezoekers van de grenscoffeeshops gratis hun auto kwijt. De PvdA wil hier in overleg met de exploitant betaald parkeren invoeren en de opbrengst daarvan besteden aan veiligheid in wijk en buurt. Uiteraard worden ongewenste neveneffecten zoals foutparkeren bestreden Actiepunten overlast De Venlose aanpak van Hektor zetten we voort. Na het wegvallen van rijkssubsidies zet de gemeente de politie-inzet door en waar nodig wordt deze nog uitgebouwd. De PvdA wil dat de gemeente in overleg met wijkbewoners en politie sociale veiligheidsplannen opzet. Dit zorgt ervoor dat de juiste prioriteiten worden gesteld bij de aanpak van problemen. Wijkbewoners worden nauw bij de uitvoering betrokken. Ouders zijn verantwoordelijk voor schade door hun minderjarige kinderen. De gemeente zou hier meer werk van moeten maken en gedupeerden hierop moeten wijzen. Niet alle overlastgedrag is strafbaar en dat maakt het lastig om aan te pakken. Dat maakt het echter niet minder hinderlijk en het zorgt er ook voor dat mensen zich onveilig voelen. De PvdA wil dat de gemeente naar het voorbeeld van de Britse Anti Social Behaviour Order (ASBO) meer middelen krijgt om toch slagvaardig op te treden als de situatie daarom vraagt. In Engeland en Wales kan het gemeentebestuur of een politiechef een verzoek indienen bij de rechter om een ASBO uit te vaardigen tegen overlastveroorzakers. Het is een civielrechtelijk instrument met voorwaarden waaraan de overlastveroorzaker zich moet houden. Overtreding van de ASBO is een strafbaar feit. Woonoverlast moet strikter bestreden worden. Het protocol woonoverlast van de gemeente Enschede kan hierbij als voorbeeld dienen. In samenwerking met de Venlose woningcorporaties wil de PvdA de omvang van het probleem in kaart brengen. Voor notoir asociale bewoners wordt een passende woonvorm buiten de wijk gecreëerd; desnoods onder toezicht. De PvdA wil de aanpak van huiselijk geweld voorzetten. Hierbij is het belangrijk dat de hulpverlening de verschillende gezinsleden tegelijkertijd bereikt en dat verschillende hulpverleners samenwerken in plaats van langs elkaar heen. De gemeente moet hierin een coördinerende rol vervullen naar de keten en zou een gezinsmanager kunnen inzetten, die de gezinnen met veel problemen adequater kan begeleiden. Het Veiligheidshuis, een aanpak gericht op een combinatie van justitie en zorg onder regie van de gemeente moet worden voortgezet en uitgebreid. Het Veiligheidshuis combineert ingrijpen door justitie met zorg. Doel is het realiseren van dwang- en drangtrajecten op maat voor onder andere jeugdige en vol wassenen meer- en veelplegers. De veelplegers zijn verantwoordelijk voor tachtig procent van de overlast en criminaliteit. Op werkbezoeken in wijken heeft de PvdA ervaren dat hondenpoep nog steeds een van de grootste ergernissen is. Wie de hond uitlaat, moet een opruimzakje bij zich dragen voor het geval de hond niet op de hondenuitlaatplek poept. Wie geen zakje bij zich heeft, maakt kans op een boete. Nu kunnen mensen alleen beboet worden, als ze op heterdaad betrapt worden. Veel hondenuitlaatplekken zijn onverlicht, terwijl honden ook s avonds uitgelaten moeten worden. De PvdA gaat per wijk bekijken waar hondenuitlaatplekken verlicht moeten worden. Venlo, aantrekkelijke woongemeente Venlo biedt verschillende kwaliteiten voor verschillende mensen. De PvdA wil een binnenstad die bruist, waar jong en oud zich veilig en thuis voelen. De PvdA wil meer hoog opgeleide jongeren aan Venlo binden. Op dit moment zoeken nog veel jonge studenten hun heil elders in het land. Belangrijke oorzaak hiervan is het tekort aan betaalbare (studenten-)woningen. Een goede spreiding van dure en betaalbare woningen is van belang voor een dynamische stad. Pagina 7 van 33

8 Actiepunten woongemeente De verkeersveiligheid in wijken moet en kan beter. De PvdA wil extra investeren in veilige oversteekplaatsen op looproutes naar scholen, extra parkeervoorzieningen en eenrichtingsverkeer bij scholen. Met de PvdA in het stadsbestuur komt er samen met woningcorporaties en bewoners een offensief om parkeerproblemen in oudere wijken aan te pakken. Venlo spant zich maximaal in om met Rijk en provincie de financiering rond te krijgen voor de westelijke variant van de Guliksebaan, de noodzakelijke tweede verbinding tussen Tegelen en Venlo. De belangrijkste fietsroutes in de buitengebieden krijgen betere verlichting en worden zo veel mogelijk gescheiden van het autoverkeer. De PvdA wil voorrang voor het verkeerscirculatieplan van Arcen en Velden. Sterker openbaar vervoer met extra rechtstreekse verbindingen naar het ziekenhuis en buurten waar veel senioren wonen. Er komen betere busverbindingen tussen Fontys Hogeschool en Kaldenkerken en Straelen, met een tussenstop bij veiling Landgard in Herongen. De PvdA staat voor behoud van cultureel erfgoed. Wij zoeken nieuwe bestemmingen om behoud van gebouwen als Nedinsco en het Bondsgebouw op een betaalbare manier mogelijk te maken. Het is belangrijk om bij de stadsontwikkeling van Venlo een consistente lijn vast te houden. Om dit te bewaken wordt de Structuurschets Stedelijk Centrum, die het college op dit moment laat opstellen, verder ontwikkeld tot een Structuurplan naar het voorbeeld van de gemeente Breda. Voor de regie over de uitvoering wil de PvdA de mogelijkheden onderzoeken om - net als in Groningen - een stadsbouwmeester aan te stellen. Pagina 8 van 33

9 1.2 Sociaal: samen wonen, samen leven Het is belangrijk om de voorzieningen in de woonkernen goed op peil te houden. De laatste jaren zijn veel belangrijke voorzieningen zoals bankfilialen of postkantoren verdwenen en als we niets doen, wordt dat de komende jaren alleen maar erger. Dat is niet goed voor de leefbaarheid. Een belangrijke oorzaak is dat iedere voorziening voor zichzelf naar de kosten kijkt. De PvdA wil voorzieningen behouden en zelfs terughalen. Dat kan door ze met elkaar te combineren, zodat ze bepaalde kosten gezamenlijk kunnen dragen. Niet alleen publieke functies, maar ook commerciële voorzieningen worden hierdoor beter betaalbaar. Overlast in wijken en buurten moet je benoemen en oplossen. Daarom is de PvdA altijd voorstander geweest van de inzet van straatcoaches en van buurtbemiddeling tussen bewoners. We stemden voor de integrale aanpak van jeugdoverlast en hielden vast aan de Venlose antidrugsaanpak Hektor. Dat heeft concrete resultaten opgeleverd, die de leefbaarheid in de wijken ten goede zijn gekomen. Toch worden we nog te vaak geconfronteerd met asociaal en hufterig gedrag. Het begint vaak met kleine ergernissen, maar het risico is groot, dat het normbesef snel verder afglijdt en onmacht en onvrede onder de inwoners van Venlo verder toenemen. De PvdA wil niet toekijken, maar aanpakken. Actiepunten sociaal Venlo Er komt naar het voorbeeld van Rotterdam en Den Haag een Telefonisch Servicenummer Woonoverlast voor vragen en informatie over ongewenst sociaal gedrag in buurt en wijk. Dat kan variëren van een caravan die maandenlang op straat blijft staan en jongeren die tegen uw huis voetballen tot overlast door ernstig asociaal gedrag. Ook worden signalen doorgeleid naar de instantie die het best in staat is om de beller met zijn probleem verder te helpen. Straten en pleinen moeten schoon en op orde zijn. Dat nodigt het gros van de mensen uit om het netjes te houden en vandalisme tegen te gaan. De PvdA wil daarom niet bezuinigen op het huidige onderhoudsniveau. De PvdA wil de leefbaarheid in wijken bevorderen door het clusteren van voorzieningen in multifunctionele accommodaties. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gebouwen. De PvdA wil doorgaan met de inzet van straatcoaches en buurtbemiddeling tussen bewoners. Straatcoaches zijn jongerenwerkers die rondhangende jongeren alternatieven kan aandragen, maar die ze ook stevig op hun gedrag aanspreken. Buurtbemiddeling is een actieprogramma, waarin buurtbewoners een training krijgen om te helpen kleinere sociale problemen tussen andere buurtbewoners op te lossen. De PvdA wil dat deze tijdelijke programma s definitief worden. Ze kunnen onder meer via het Servicenummer Woonoverlast beter onder de aandacht van bewoners worden gebracht. Actiepunten burgerinitiatief Wijkoverleggen en dorpsraden geven in meerjarige dorps- en wijkontwikkelingsplannen aan wat beter kan en moet. De PvdA wil deze nieuwe werkwijze van de wijkgerichte aanpak doorvoeren. De gemeenteraad stelt de plannen vast en financiert ze. Wijkinitiatieven van bewoners verdienen ondersteuning, los van de stadsdeelplannen. Op initiatief van de PvdA kunnen mensen plannen voor kleine projecten indienen en daar geld voor krijgen. Hiermee willen we de komende vier jaar doorgaan. Actiepunten wijken en kleine kernen De gemeente moet een actieve rol spelen om voorzieningen in kleine kernen te behouden. De PvdA wil daarvoor bindende afspraken maken met onder meer scholen, de openbare bibliotheek en het welzijnswerk. Verder zoeken we meer samenwerking met publieke partijen, zoals banken, zorgaanbieders en TNT Post. In de kern van t Ven staat geen brievenbus en in Hout-Blerick en de Boekend kun je geen geld pinnen. Dit moet anders, desnoods met steun van de gemeente krijgt iedere wijk een brievenbus en een pinautomaat. Deze voorzieningen kunnen geplaatst worden bijvoorbeeld in multifunctionele accommodaties of buurthuizen. De wachtlijsten voor seniorenwoningen onder de huurtoeslaggrens zijn nog te lang. De komende jaren wordt hier vooral in de kleine kernen extra aandacht aan besteed. Er moeten meer betaalbare, levensloopbestendige woningen komen. De PvdA is voor het realiseren van multifunctionele accommodaties in Arcen en Velden. We zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van de gebouwen in de omgeving. Pagina 9 van 33

10 Investeren in elkaar Integratie begint bij acceptatie. PvdA nodigt alle Venlonaren ongeacht afkomst en geloofs - overtuiging om deel te nemen aan de Venlose samenleving met behoud van eigen waarden. Het is van groot belang om te investeren in ontmoetingen tussen verschillende groepen, zodat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen en adequaat kunnen deelnemen in de samenleving. Mensen met een positief zelfbeeld en een positieve benadering, hebben meestal een positieve houding tegenover integratie en participatie. Binnen de integratiediscussie is de positie van PvdA helder: iedereen is burger van onze samenleving en heeft rechten en plichten van onze democratische rechtstaat. Een wijk is woningen, straten en pleinen, maar het gaat om de mensen. Mensen die hier geboren zijn, mensen uit andere delen van het land, mensen uit andere landen, mensen van verschillende religieuze en culturele achtergrond. De wijken vormen het hart van onze samenleving. De PvdA investeert daarom vooral in de ontmoeting tussen mensen in de wijken. Actiepunten investeren in elkaar Uit onderzoek en eigen ondervinding weten we dat sociale controle in wijken toeneemt en vandalisme, overlast op straat en kleine criminaliteit minder worden als bewoners elkaar beter leren kennen. Elk jaar worden daarom, verdeeld over de stadsdelen, vier ontmoetingsprojecten gehouden waar buurtbewoners elkaars talenten met elkaar delen. Het integratie- en ontmoetingsproject Hei wat kan jij eerder dit jaar in Tegelen is daar een goed voorbeeld van. Doel van dit project was om de saamhorigheid in de wijk Op de Heide te bevorderen en samen met de bewoners te zorgen voor een veilige en plezierige woonomgeving. De gemeente blijft financiële ondersteuning bieden aan ontmoetingen in straat en buurt zoals via een buurtfeest of straatontbijt. Voor integratie is beheersing van de Nederlandse taal heel belangrijk. Een taal leer je sneller in de praktijk dan alleen in een klaslokaal. Als extra leermiddel kan daarom een werkstage verplicht worden om al doende meer eigen te worden met onze taal. Bij voorkeur te realiseren in de eigen wijk. Er komt meer aandacht voor emancipatie van allochtone vrouwen. Niet alle projecten zijn even succesvol. Door minder zelf het wiel uit te vinden en meer te leren van projecten in andere steden die zichzelf bewezen hebben willen we de resultaten verbeteren. Pagina 10 van 33

11 1.3 Duurzaam: een schone leefomgeving Enkele jaren geleden werd Venlo de Groenste stad van Europa. Een predikaat om trots op te zijn. Toch is er ook nog veel te winnen op het gebied van groen en duurzaamheid in Venlo. De snelwegen in en rond Venlo ondermijnen de kwaliteit van de leefomgeving. Er zijn adequate maatregelen nodig, duurzame en innovatieve oplossingen, om nadelige effecten te voorkomen of te compenseren. De PvdA bepleit onder meer de Duurzame Snelweg: glazen overkappingen houden het verkeerslawaai tegen, en fijnstof wordt afgevangen of door groene aanplant geabsorbeerd. De Duurzame Snelweg komt op dat deel van de A73 en A74 dat door bebouwd gebied loopt en waar de meeste mensen in de directe omgeving wonen. Elders realiseren we minder dure be schermende maatregelen, zoals geluidswallen, verdiepte aanleg en groenaanplant. Niet alleen willen we onze inwoners beschermen, we waken ook voor het behoud van ons prachtige groene landschap en natuur. Actiepunten duurzaamheid Natuur en landschap krijgen voorrang in gebieden met een hoge landschappelijke kwaliteit. Bedrijven in het Maasdal (buitengebied Velden en Lomm) worden daarom niet naar Schandelo verplaatst. Strikte maatregelen, zoals snelheidsbeperkingen, moeten er voor zorgen dat de luchtkwaliteit en geluidsbelasting rond snelwegen binnen de gezondheidsgrenzen blijven. In de komende raadsperiode wordt daarom alles in het werk gesteld om de Duurzame Snelweg te realiseren in Blerick, Venlo-Zuid en Tegelen. De PvdA was geen voorstander van de verkoop van Essent aan RWE, omdat de overheid daardoor haar invloed kwijtraakt om energie zeker en zo duurzaam mogelijk te leveren. Om de duurzaamheid in Venlo te verhogen investeert de gemeente het Essentgeld voor honderd procent in duurzame energie. De gemeente Venlo gaat duurzamer inkopen. Binnen vier jaar staan we in de top 10 van duurzaam inkopende gemeenten op Pagina 11 van 33

12 2 Werk en onderwijs Vrije tijd is fijn, maar niemand wil zonder werk thuis zitten en aan de kant staan. Wie werkloos wordt, krijgt daarom bij zijn een werkloosheidsuitkering een werkcoach die hem begeleidt naar ander werk. Eventueel met extra scholing. Ook bedrijven blijven niet aan de kant staan: als het aan de PvdA ligt, worden ondernemers die voor de gemeente werken, verplicht een deel van dat werk te laten uitvoeren door werklozen. Een sterke economie is een stevige basis voor welvaart en welzijn. Probleem was altijd dat economsiche groei veelal ten koste ging van ons leefmilieu. Dat hoeft niet langer. Met cradle to cradle (C2C) wil de PvdA ervoor zorgen dat milieu en economie niet alleen in evenwicht zijn, maar elkaar zelfs versterken. Venlo heeft het in zich om hiermee koploper in ons land en de euregio te zijn. Kwestie van nu de juiste keuzes maken. De PvdA maakt die keuzes. Venlo moet de eretitel van Logistieke Hotspot weer terugveroveren. Door versterking van de hoofdwegenstructuur en goede aansluiting op het spoorwegennet. Tegelijkertijd waken we voor de gezondheid van onze inwoners. We blijven streven naar verplaatsing van het spoorwegemplacement uit de binnenstad en lobbyen in Den Haag voor de Duurzame Snelweg, zodat inwoners niet de dupe zijn van de overlast die bij transport hoort. Werk is vaak de beste oplossing voor allerlei sociale problemen. Samenwerking tussen werkcoaches en hulpverleners op het Werkplein helpt meer mensen aan een baan. Daar hoort ook nazorg bij, nadat mensen een baan gekregen hebben. Dit geldt ook voor werkgevers. Met de Voedselbank en andere partijen die actief zijn in armoedebestrijding, willen we een convenant sluiten om mensen zo snel mogelijk onafhankelijk te maken van hulp Economisch succes in de toekomst kan alleen door je als regio te onderscheiden. Bekende voorbeelden zijn Sillicon Valley of Brainport Eindhoven. De regio Venlo gaat zich onderscheiden als de C2C-regio. Concreet betekent deze innovatie een economische impuls voor Venlo Greenport. Venlo zoekt (hbo+) opleidingen die aantrekkelijk zijn voor vrouwelijke studenten. Pagina 12 van 33

13 2.1 Sterk: sterke werknemers, sterke bedrijven Onze welvaart is gebaat bij een sterke regionale economie. Belangrijke pijlers hiervoor zijn een goed onderwijsaanbod en een goed functionerende arbeidsmarkt. In onze regio is vrij veel vraag naar hoger opgeleide medewerkers, terwijl het aanbod daarin niet voorziet. De PvdA wil flink investeren in scholing om deze mismatch op te lossen. Goede scholing en bijpassend, uitdagend werk zijn ook voor jongeren een reden om hier te blijven wonen en zich niet elders te vestigen. Zo voorkomen we ook dat onze regio sneller vergrijst. Ook dat komt onze regionale economie, en dus onze welvaart, ten goede. De PvdA wil nu doorpakken en zoveel mogelijk mensen scholen en bijscholen. De komende jaren bouwen we verder op de resultaten die we de afgelopen jaren hebben neergezet. Het reguliere onderwijsaanbod wordt nog verder versterkt, maar ook flexibeler gemaakt, zodat leerlingen het hele jaar door kunnen instromen en het onderwijsprogramma bijgestuurd kan worden als de arbeidsmarkt hierom vraagt. De scholing van werkenden wordt verder geïntensiveerd met behulp van het door de PvdA ingevoerde Education First, de Venlose aanpak van een leven lang leren. Industrie was lange tijd een flinke economische motor. Nu veel industrieën naar lagelonenlanden zijn verhuisd, ligt het accent veel meer op dienstverlening en op onderzoek en ontwikkeling. Daar zijn hoog opgeleide medewerkers voor nodig en het is dus van belang hen met een goed woonklimaat aan Venlo te binden. Uiteindelijk is dat goed voor de werkgelegenheid op alle niveaus en dus voor onze welvaart. De PvdA bepleit daarom een integrale aanpak van wonen, vrijetijdsvoorzieningen en werk. Omdat het veelal om betrekkelijk jonge medewerkers gaat, moeten de voor zieningen voor (jonge) gezinnen in de promotie van Venlo als aantrekkelijk vestigingsstad een belangrijke plaats krijgen. Actiepunten onderwijs De PvdA wil een gedetailleerd inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om het onderwijsaanbod beter en flexibeler aan te laten sluiten op de vraag naar geschoold personeel. Hierover worden regionale afspraken met bedrijven en scholen gemaakt. Venlo neemt hier een leidende rol in. De PvdA investeert de komende jaren extra in goede kinderopvang en sterke basisscholen in Venlo. Uiteraard in samenwerking met derden, zoals woningcorporaties en zorgverleners. De PvdA wil in samenwerking met het bedrijfsleven meer deeltijdbanen voor hoger opgeleiden creëren. Bij het binden van nieuwe (hogere) beroepsopleidingen aan Venlo ligt de prioriteit bij opleidingen die aantrekkelijk zijn voor vrouwelijke studenten, zodat deze reeds vroeg aan Venlo gebonden worden. De PvdA gaat verder met de Venlose aanpak voor een leven lang leren, Education First. Het aantal werkenden dat een opleiding volgt, moet met minstens 10 procent toenemen. Bedrijven en werkgeversorganisaties moeten hieraan meewerken. Pendelaars moeten verleid worden om zich in Venlo te vestigen. De promotie van Venlo als woonstad dient hier meer op gefocust te worden in samenwerking met bedrijven, makelaars, sportverenigingen en woningbouwcorporaties. De PvdA wil graag initiatieven ondersteunen van basisscholen voor experimenten met andere openingstijden en flexibele vakanties die meer tegemoet komen aan werkende ouders. De PvdA wil met de woningcorporaties overleggen over de mogelijkheden om portiekflats beschikbaar te krijgen voor studentenhuisvesting om meer studenten aan Venlo te binden. De PvdA wil onderzoeken of het mogelijk is ondersteuning te bieden aan jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar die van elders komen of elders moeten studeren en die nog niet in aanmerking komen voor de OV-jaarkaart. De gemeente geeft het goede voorbeeld bij het creëren van stageplaatsen. Pagina 13 van 33

14 Goede infrastructuur, sterke economie De logistiek zorgt voor ongeveer 13 duizend banen in onze regio. Dat is 12,6 procent van de beroepsbevolking. Venlo heeft zijn Trade Ports, een spoorwegterminal en haventerminal voor de overslag van zeecontainers. Veel producten uit Oost-Azië worden hier afgemonteerd en geschikt gemaakt naar de specificaties van de verschillende Europese afnemers. De regio is gespecialiseerd in de behandeling van goederen, die precies op tijd ergens moeten zijn, zoals verswaren en bepaalde consumentenelektronica. De regio Venlo dan ook is na Rotterdam en Schiphol in omvang het derde logistieke centrum van Nederland. Willen we onze rol als Poort van Europa behouden en willen we de logistieke werkgelegenheid behouden en uitbreiden, dan zijn innovaties erg belangrijk. De NV Regio Venlo heeft hiervoor eerder dit jaar in samenwerking met overheden, belangenorganisaties, scholingsinstellingen en ondernemers een visie met uitvoeringsagenda opgesteld. Deze bevat aanbevelingen op het gebied van ruimte en infrastructuur, arbeid en innovatie. De gemeente Venlo dient deze agenda nadrukkelijk te omarmen en te faciliteren. Actiepunten economie Venlo moet de titel Logistieke Hotspot weer terugveroveren. In de lobby met Brabantstad voor versterking van de hoofdwegenstructuur en goede aansluiting op het Duitse spoorwegennet wil de PvdA een sterkere rol voor Venlo. De PvdA wil ook blijven werken aan verplaatsing van het spoorwegemplacement uit de binnenstad. Doorgaande goederentreinen verdwijnen op termijn uit de binnenstad en rijden om Venlo heen. De PvdA wil de samenwerking tussen Greenport Venlo en de Agrobusinessregion Niederrhein versterken door de veilingen van Herongen en Venlo onder te brengen in een grensoverschrijdend wettelijk kader. Hierdoor kunnen mensen en goederen in de euregio makkelijker werken en verplaatsen. Pagina 14 van 33

15 2.2 Sociaal: iedereen doet mee De WAA biedt werk voor mensen die zonder ondersteuning niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij zijn al kwetsbaar, maar door de economische recessie extra kwetsbaar. Hier rust een bijzondere verantwoordelijkheid bij gemeente. De WAA heeft de afgelopen jaren haar verantwoordelijkheid genomen en gebouwd aan een sterkere onderneming. De PvdA vindt dat nu de gemeente Venlo aan de beurt is, in haar rol als werkgever en als uitbesteder van werk. Zo is veel mogelijk door contract compliance. Dit betekent dat een bedrijf dat werk van de gemeente aanneemt, zich ertoe verplicht om dit werk deels te laten uitvoeren door uitkeringsgerechtigden. Het is immers niet goed voor mensen om aan de kant te moeten blijven staan. Bovendien bespaart de gemeente hierdoor op bijstand. Verder helpt werk allerlei sociale problemen te voorkomen. Dat is goed voor de mensen die het betreft en goed voor de samenleving. Actiepunten werkgarantie Venlo laat in de toekomst voor een miljoen euro per jaar extra werkzaamheden door de WAA uitvoeren. Dit zijn veertig voltijdbanen, of zo veel meer deeltijdbanen. Zinvol werk voor kwetsbare mensen. De PvdA wil door toepassing van contract compliance zestig banen extra creëren voor mensen met een bijstandsuitkering. De PvdA wil participatiebanen voortzetten en doorontwikkelen. Hiermee zou onder meer extra toezicht in het openbaar vervoer gerealiseerd kunnen worden. De PvdA wil werk zo veel mogelijk realiseren in de wijken waar de mensen vandaan komen De PvdA staat voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Dat lijkt een open deur. Toch zijn er nog steeds initiatieven en maatregelen nodig om dit te bevorderen. De komende periode wil de PvdA zich inzetten om de positie van vrouwen uit Oost-Europa en vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld door de inzet van gerichte scholings- en stagetrajecten. Armoede Onder leiding van de PvdA is de afgelopen jaren fors extra geïnvesteerd in een sterker armoedebeleid. Vooral schuldhulpverlening en betere voorlichting over de mogelijkheden en beperkingen van ondersteuning door de gemeente hebben extra aandacht gekregen. Aan deze verworvenheden mag niet getornd worden. De komende jaren focussen we vooral op de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking met andere partijen. Actiepunten armoede Betere samenwerking tussen werkcoaches en hulpverleners op het Werkplein helpt meer mensen aan een passende baan. De PvdA wil hierbij extra investeren in nazorg voor mensen die een baan gekregen hebben en werkgevers die mensen in dienst genomen hebben. Met de Voedselbank en andere partijen die actief zijn in armoedebestrijding wil de PvdA een convenant sluiten om gezamenlijk de mensen zo snel mogelijk weer onafhankelijk te maken van hulp. De PvdA wil nog meer investeren in de integrale benadering van gezinnen met meervoudige problemen op het gebied van onder meer scholing, gezondheid en opvoeding. De gemeente heeft hier de regie over de aanpak met andere partijen. Bedrijven Investeringszones Sinds mei dit jaar maakt de BIZ-wet het mogelijk een bepaald economisch gebied (een binnenstad of een bedrijventerrein) aan te wijzen als Bedrijven Investeringszone of BI-zone. Zo n aanwijzing is alleen mogelijk als daarvoor bij de betrokken ondernemers voldoende draagvlak voor is - in de BIZ-wet is dat precies omschreven. Aan de aanwijzing is een verplichte heffing verbonden voor alle betrokken ondernemers en dit geld wordt uitgegeven aan maatregelen die het hele gebied ten goede komen, zoals veiligheid, onderhoud en marketing. Daarover worden vooraf afspraken gemaakt. De ondernemers krijgen zo meer zeggenschap over hun werkklimaat. Daarmee komt een eind aan de situatie dat bedrijven wel profiteren van algemene maatregelen, maar er niet aan bijdragen. In de binnenstad zijn dat onder meer enkele grootwinkelbedrijven. De PvdA vindt dat niet langer wenselijk en vindt bovendien dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De BIZ-wet voorziet daarin. Pagina 15 van 33

16 Actiepunten bedrijvigheid De PvdA wil onderzoeken, hoeveel bereidheid er is onder de ondernemers in de binnenstad om een BI-zone in te voeren. Is de vereiste meerderheid voor, dan ondersteunt de gemeente de invoering. Op deze manier betalen alle ondernemers bij aan de verbetering van het winkelgebied, zoals kerstverlichting, evenementen op koopzondagen en het tegengaan van uitgaansgeweld. De PvdA wil investeren in werk in de stad om bedrijfsleven en mensen mee door de crisis te helpen. Pagina 16 van 33

17 2.3 Duurzaam: Venlo cradle-to-cradlestad De PvdA wil dat onze planeet ook voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en gezonde wereld is en kiest daarom voor duurzaamheid. Duurzaamheid is niet nieuw meer, ook niet in onze gemeente, maar met cradle tot cradle (C2C) gaat Venlo een paar stappen verder. C2C is een ontwerpfilosofie, die ervan uit gaat dat je de samenleving volledig duurzaam kunt inrichten. Terwijl tot voor kort milieubelangen vaak botsten met economische belangen, gaan in de opvattingen van C2C een gezond milieu en een bloeiende economie juist heel goed samen. Al in het vroegste ontwikkelingstadium wordt nagedacht hoe het verder moet met de gebruikte materialen, nadat de goederen en gebouwen opgebruikt zijn. Kunnen ze dan op een of andere manier opnieuw gebruikt worden, of worden ze afgebroken en opgenomen in de biologische kringloop? In wezen is er dan geen afval meer, maar is afval altijd opnieuw grondstof. Venlo heeft met de Floriade Venlo Principles de uitgangspunten van C2C al onderschreven. De PvdA omarmt C2C nog verder, door de drie C2C-pijlers Economy (Sterke Economie), Equity (Sociale Maatschappij) en Ecology (Duurzaam Milieu) te gebruiken als basis voor dit verkiezingsprogramma. Het is nu zaak om C2C in Venlo een stap verder te brengen. Elders in de wereld heeft C2C prachtige staaltjes van duurzaam bouwen en volledig herbruikbare of composteerbare producten opgeleverd. Er is echter nog geen allesomvattende handleiding die criteria stelt voor bijvoorbeeld een C2C-gebouw. Er ligt een kans voor Venlo om hierin de leiding te nemen. Zijn er dan bij nieuwe projecten onderdelen die nog niet C2C-ontwikkeld zijn, dan nemen we zelf initiatief en verschuilen we ons niet achter gebrek aan kennis. Een belangrijke stap hierin is het naar Venlo halen van de C2C leerstoel van Michael Braungart en uiteindelijk de C2C-University. Actiepunten extra duurzaamheid De PvdA wil onverkort vasthouden aan de uitgangspunten voor de bouw van het nieuwe stadskantoor. Een daarvan is dat het kantoor volledig C2C wordt ontworpen. Daarmee wordt het stadskantoor een belangrijk landmark en symbool voor Venlo als C2C-stad. Het nieuwe bedrijventerrein Venlo GreenPark, dat gepland staat op het Floriadeterrein, is het fysieke hart van Greenport Venlo en wordt een centrum van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Floriade en Venlo GreenPark moeten volgens de uitgangspunten van C2C worden ingericht. C2C is innovatie en innovatie kan niet zonder onderwijs. Daarom wordt alles op alles gezet om in samenwerking met universiteiten een C2C-leerstoel naar Venlo te krijgen. Voor economisch succes is het belangrijk dat de regio zich onderscheidt. Bekende voorbeelden zijn Sllicon Valley, Brainport Eindhoven, Mainport Rotterdam, Zuidas van Amsterdam en niet te vergeten Greenport Venlo, dat in omvang het tweede tuinbouwgebied van Nederland is. De PvdA wil dat de regio Venlo zich verder ook gaat onderscheiden als een C2C-valley. Concreet houdt dit in: C2C als innovatie en economische katalysator voor Greenport Venlo met zijn agri-, food- en logistieke business. De PvdA wil C2C een plek geven in de eisen aan nieuwbouwprojecten, zowel voor de zakelijke als de woningbouw, voor zover wettelijk mogelijk. De PvdA wil de duurzaamheidsafspraken van het Strak Akkoord met de woningbouwcorporaties opwaarderen naar het niveau van C2C. De PvdA wil ook in kunst, cultuur, zorg, welzijn de toepassing van C2C stimuleren. Onder meer met een jaarlijkse award voor innovatieve C2C-oplossingen in deze sectoren. De PvdA wil C2C ook laten opnemen in onderwijsprogramma s van het basis- en voortgezet onderwijs De PvdA wil dat de lucht zo schoon mogelijk is en ondersteunt initiatieven en maatregelen die dat bevorderen zoals monitoring, groenvoorzieningen die fijnstof absorberen. Ook wil de PvdA het nieuwe rijden bevorderen; dit is een schonere manier van autorijden, die minder schadelijke stoffen veroorzaakt. De PvdA bevordert in overleg met bedrijven maatregelen om de duurzaamheid van het woon-werkverkeer te bevorderen. Voorbeelden zijn verschoven werktijden om files te vermijden en betere spreiding van het openbaar vervoer. Betere verbindingen in het openbaar vervoer en oplaadpunten voor elektrische auto s. De PvdA wil maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, zoals Fair Trade en biologische agribusiness. Pagina 17 van 33

18 3 Vrije tijd In 2016 wil Venlo met minstens één atleet meedoen aan de Olympische Spelen. Een onrealistische droom? Nee, want met onder meer de Venloop zit de atletiek in Venlo in de lift. De PvdA wil daarom juist nu de voorzieningen treffen voor het goede sportklimaat, waarin die Olympische atleet kan gedijen. Samen met al die andere Venlonaren die graag op goed niveau sporten. Als straks de Maasboulevard en Maaswaard klaar zijn, dan heeft Venlo zijn gezicht weer naar de Maas gekeerd. De vraag is of daar dan iets meer te zien valt dan water, containerschepen en mooie oevers met galloway runderen. De PvdA wil daarom onderzoeken welke waterevenementen we kunnen organiseren, die niet alleen voor de deelnemers leuk zijn, maar die ook een spectaculair kijkspel opleveren. Dat maakt Venlo weer leuker voor onszelf en aantrekkelijker voor toeristen van elders. Wij willen het Venlose parkeerbeleid in zijn geheel tegen het licht houden. De PvdA heeft concrete ideeën over de wisselwerking tussen het kazernekwartier en de binnenstad. Deze kunnen elkaar op piekmomenten uit de brand helpen met parkeren. De PvdA legt daarom liever een fiets- en voetgangersbrug over de Maas aan, dan weer een dure parkeergarage en een bouwput in de binnenstad. De PvdA wil in de komende periode een cultuurplan voor Venlo. Op dit moment wordt er in politiek Venlo vrijwel alleen gesproken over de kosten van cultuur. Dit moet anders. Bewoners en bedrijven moeten meer meedoen. Hiervoor is een uitgesproken en gedragen visie nodig. Voor een goed horecabeleid wil de PvdA verder kijken dan veiligheid en handhaving. Horecabeleid hoort daarom thuis bij een wethouder die ook kijkt naar de kansen van een goede horeca en die ook toerisme of binnenstad in zijn portefeuille heeft. Statafels aan de gevel moeten worden toegestaan. Met VVV-Venlo, handbalclub Loreal, volleybalclub Holyoke en korfbalclub Swift heeft de gemeente fantastische topsportverenigingen in huis die ieder jaar weer nieuwe (jonge) mensen inspireren om aan sport te gaan doen. Verenigingen voor amateur- en topsport kunnen daarom rekenen op extra ondersteuning van de gemeente. De PvdA wil een pannenkoekenhuis of een koffie- en theehuis mogelijk maken op sommige plekken in onze gemeente. Bijvoorbeeld op de Groote Heide. Bij recreëren in de natuur moet je soms ook iets kunnen eten en drinken. Pagina 18 van 33

19 3.1 Sterk: een volledig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen Niemand in Venlo hoeft zich te vervelen. In onze steeds snellere maatschappij, die steeds meer vraagt van mensen, vindt de PvdA het enorm belangrijk we het dagelijkse gedoe even kunnen loslaten en kunnen ontspannen dagen per jaar. Goede vrijetijdsvoorzieningen dragen bij aan een prettig leefklimaat en aan de gezondheid van werknemers. Ze zorgen er ook voor dat meer toeristen Venlo bezoeken en dat meer hoger opgeleiden die zich hier willen vestigen; goed voor de regionale economie. En doordat vandalisme vaak voortkomt uit verveling, kunnen vrijetijdsvoorzieningen ook de criminaliteit terugdringen. Sport, kunst, cultuur, natuur, hoogwaardige horeca en een winkelaanbod op niveau zijn dan ook niet alleen een kostenpost, maar ook een vliegwiel voor maatschappelijk en dus ook economisch gewin. De PvdA waakt ervoor dat de vrijetijdsvoorzieningen voor alle Venlonaren bereikbaar blijven, ook voor mensen met een kleine beurs en mensen met een beperking. Goede bereikbaarheid van de voorzieningen in de binnenstad is belangrijk. Parkeren in onze gemeente is aan vernieuwing toe. Er is de afgelopen jaren te veel ad hoc met parkeerbeleid omgesprongen. De PvdA wil parkeermaatregelen nemen om parkeeroverlast terug te dringen, en toeristen en kooppubliek te binden. Actiepunten binnenstad en toerisme De PvdA wil de Venlose binnenstad aan de Maas in de avonduren mooi aanlichten. Dit zorgt voor sfeer en veiligheid. Hiervoor maken we een illuminatieplan. De twee zuilen voor het stadhuis verdwijnen en worden elders hergebruikt. Bijvoorbeeld voor aanlichting en geluid van een openluchtpodium, waar ook films gedraaid kunnen worden. Door de binnenstad aan te wijzen als BI-zone betalen alle ondernemers mee aan de verbetering van het winkelgebied, zoals kerstverlichting, evenementen op koopzondagen en het tegengaan van uitgaansgeweld. Als het wettelijk vereiste draagvlak aanwezig is, kan geen enkele ondernemer zich meer hieraan onttrekken. Bij wijze van proef heeft Venlo dit jaar het aantal koopzondagen verruimd. Tuincentra 52 en de stadsdelen Venlo, Blerick, Tegelen en Belfeld maximaal twintig per jaar. In mei 2010 vindt een evaluatie plaats. Als dan blijkt dat deze regeling een succes is, wil de PvdA haar permanent invoeren. De PvdA wil vrouwen- en gehandicaptentoiletten in de winkelcentra. Goed horecabeleid houdt meer in dan veiligheid en handhaving. Het hoort daarom thuis bij een wethouder die ook kijkt naar de kansen van een goede horeca en die ook toerisme of binnenstad in zijn portefeuille heeft. Statafels aan de gevel moeten worden toegestaan. De PvdA wil het Venlose parkeerbeleid in zijn geheel tegen het licht houden. We hebben concrete ideeën over de wisselwerking tussen het kazernekwartier en de binnenstad. Deze kunnen elkaar op piekmomenten uit de brand helpen met parkeren. De PvdA legt daarom liever een fiets- en voetgangersbrug over de Maas aan, dan weer een dure parkeergarage en een bouwput in de binnenstad. In Arcen en Velden zijn digitale informatiepunten beschikbaar voor toeristen. De PvdA wil deze ook elders in Venlo. De gemeente dekt ten minste twintig procent van de kosten. De Maashopper moet blijven, desnoods met extra subsidie. Wanneer dit niet haalbaar is wil de PvdA een alternatief onderzoeken van kleinere en snellere bootjes die pendelen tussen Steyl, Venlo-Centrum en Arcen. In de visie van de PvdA krijgt de toekomstige brug tussen Venlo-Centrum en het kazernekwartier bij de Blerickse uiterwaarden de functie van een pier. Van hier leiden dan trappen naar het recreatiegebied Raaijweide. Deze pier moet breed genoeg zijn voor een horecakiosk. De PvdA wil onderzoeken of initiatieven haalbaar zijn voor een creative factory voor jongeren in Venlo. Het zou een bestemming kunnen zijn voor Nedinsco. De PvdA wil oude SRV-bussen naar het idee van de gemeente Maastricht inzetten als mobiel jeugdhonk. De PvdA wil beeldschermen op strategische plaatsen in de stad voor Venlo-promotie en de aankondiging van evenementen. De schermen worden gefinancierd uit reclame-inkomsten. Pagina 19 van 33

20 Actiepunten sport Met VVV-Venlo, Loreal, Holyoke en Swift heeft Venlo fantastische topsportverenigingen in huis, die ieder jaar weer nieuwe (jonge) mensen inspireren om te gaan sporten. Verenigingen voor amateur- en topsport kunnen daarom rekenen op extra ondersteuning van de gemeente. De PvdA wil de Venloop laten uitgroeien tot een tweedaags evenement van nationaal belang. In 2011 en 2012 willen we het NK halve marathon naar Venlo halen. Atletiek is de nieuwe topsport in Venlo. De positieve invloed die de Venloop heeft op de levensstijl van veel Venlonaren wilde PvdA borgen bij de Venlose atletiekverenigingen. Verder willen we dit uitbouwen naar topsportniveau, zodat er in 2016 we minstens één Venlose atleet aan de Olympische Spelen deelneemt. Sportpark Vrijenbroek wordt in samenwerking met commerciële partijen hét trainingscentrum van Nederland voor loopsport. In de openbare ruimte wil de PvdA extra voorzieningen om de duurloper te ondersteunen, zoals een permanente chipmat om tijden digitaal bij te houden. Venlo bindt naast de Venloop jaarlijks ten minste één topsportevenement aan zich. Behalve dat hiervan zo veel mogelijk mensen moeten kunnen genieten, zet dit Venlo nationaal en mogelijk ook internationaal op de kaart. Er is een haalbaarheidsonderzoek nodig naar de voorstellen die de PvdA in 2008 deed voor een zwembad en ijsbaan in het kazernekwartier. De leden van de Recreatieve Schaatsvereniging Noord-Limburg, de grootste schaatsvereniging in Limburg, zouden in Venlo moeten kunnen trainen. Cultuur voor en door Venlonaren De PvdA is ervan overtuigd dat kunst noodzakelijk is in deze tijd van beeldcultuur en angst voor het onbekende. Kunst en cultuur dragen bij aan onze ontwikkeling en aan het imago van onze gemeente. De PvdA wil in de komende periode een nieuw cultuurplan voor Venlo. Op dit moment wordt er in politiek Venlo vrijwel alleen gesproken over de kosten van cultuur. Dit moet anders. Bewoners en bedrijven moeten meer meedoen. De PvdA wil hiervoor een uitgesproken en gedragen visie met een daarop aangepast subsidiesysteem. In dit nieuwe cultuurplan moet aandacht zijn voor cultuureducatie voor amateurs, talentontwikkeling (Made in Venlo, Q4), diversiteit aan volkscultuur, kunst op topniveau (Tajirimuseum, Museum van Bommel van Dam) en de positieve wisselwerking tussen cultuur en economie. Actiepunten cultuur Het is tijd voor een nieuw cultuurplan voor Venlo. Daarin wil de PvdA kunst, cultuur en economie met elkaar verbinden. Made in Venlo wordt de komende raadsperiode gerealiseerd. De PvdA is voorstander van passende combinaties met commerciële voorzieningen, zoals een bioscoop. De PvdA wil pas keuzes over het museumkwartier maken nadat dit nieuwe cultuurplan er is. Een Tajirimuseum is in de opvatting van de PvdA van groot belang voor Venlo. De PvdA wil de grote kunst- en cultuurinstellingen in de toekomst alleen nog maar een basissubsidie geven. Aanvullende financiering is alleen mogelijk op basis van projectplannen. De bibliotheek moet volgens de PvdA meer gaan fungeren als ontmoetingsplek in de buurt. Er moeten ook zaken in kunnen worden ondergebracht die van belang zijn voor een stadsdeel. Bijvoorbeeld een postagentschap. De PvdA wil nieuwe werkvormen onderzoeken voor intensieve samenwerking tussen onderwijs en cultuurinstellingen, waarin partijen meer als partner met elkaar optrekken. Pagina 20 van 33

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over.

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over. 05-11-2015 woordvoering Willem begroting 2016 Versie 03-11-2015 Punt 4: onderzoek parkeren Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie