Ontdek het geheim van optimaal presteren!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontdek het geheim van optimaal presteren!"

Transcriptie

1 Ontdek het geheim van optimaal presteren!

2 Ontdek het geheim van optimaal presteren Lionel Messi, Epke Zonderland en Dorian van Rijsselberghe zijn goede voorbeelden van sporters die optimaal presteren als het erom gaat! Naast het hebben van een goede techniek, tactisch inzicht en conditie, zit misschien wel het belangrijkste deel van een prestatie tussen de oren! Het vermogen om scherp te zijn en eruit te halen wat in je zit wat de omstandigheden ook zijn. Leolympia deelt graag het geheim van deze optimale prestatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van Olympische sporters en topvoetballers. Wat is prestatietraining? > Prestatietraining is gericht op het bereiken van optimale prestaties en optimale ervaringen, beter bekend als flow. Prestatietraining is dus in eerste instantie niet bedoeld om psychologische problemen op te lossen, maar richt zich juist op het verhogen van prestaties en het verbeteren van ervaringen. > Prestatietraining is gebaseerd op de prestatiepsychologie, dat sterk in opkomst is. De kennis en vaardigheden afkomstig van prestatietraining kun je uiteindelijk niet alleen toepassen in de sport, maar in elk prestatiedomein zoals bijvoorbeeld ook in leren, studeren en in het werk. > Naast dat prestatietraining sporters beter in staat stelt te presteren, verhoogt het tegelijkertijd ook het plezier en zelfvertrouwen in activiteiten. Welke rol spelen prestatievaardigheden in sport? Welk van onderstaande figuren zal volgens jou het best presteren? A B C Inderdaad, figuur C. Dat het hoofd wel degelijk van invloed is op je prestaties en ervaringen, maken bovenstaande figuren simpel en goed duidelijk. Het is daarom net zo legitiem om te trainen op wat er tussen je oren nog niet goed zit, als om eindeloos lang door te trainen om die ene beweging te perfectioneren.

3 De prestatiemachine: Het proces van presteren kun je vergelijken met een eenvoudige machine. Je stopt er wat in de input (technische vaardigheid, fysieke gesteldheid, materiaal etc), de input gaat door een proces in dit geval een mentaal proces en de uitkomst is de output oftewel de objectieve prestatie. Tijdens een Prestatie functioneert het mentale proces niet optimaal. Door angst, teveel of te weinig stress, verkeerd gebruik van de aandacht presteren veel sporters onder hun mogelijkheden. Hetgeen wat in hun zit (input), komt er door het niet optimale mentale proces niet daadwerkelijk uit (output). Dit wordt in de figuur kenbaar gemaakt doordat de output lager is dan de input. Tijdens een Top-prestatie haalt een sporter alles eruit wat er in zit (output is gelijk aan de input) en tijdens een Flow-prestatie presteert men zelfs beter dan zijn of haar mogelijkheden (de output is hoger dan de input). Om prestaties te verhogen kan men dus enerzijds de input verhogen of het mentale proces verbeteren of in de ideale situatie zowel de input verhogen alsmede het mentale proces verbeteren. Wat is het doel van prestatietraining? De doelstellingen van prestatietraining zijn: 1. De sporter in staat stellen het maximale uit zijn mogelijkheden te halen terwijl hij of zij er plezier aan beleeft en dat plezier met anderen weet te delen. 2. Het vergroten van het zelfsturend vermogen van de sporter om een optimale prestatie en optimale ervaring te ervaren. 3. De kwaliteit van de trainingstijd en wedstrijden te verhogen Voor wie is Prestatietraining? Het Prestatie trainingsprogramma is geschikt voor elke sporter die zijn prestaties wilt optimaliseren. Wij hebben zowel ervaring met (Olympische) Topsporters, Topamateurs alsmede recreanten. Ook kinderen vanaf 11 jaar kunnen op een speelse manier het prestatie trainingsprogramma volgen. Belangstellende coaches en ouders die interesse hebben kunnen zich ook inschrijven voor het volgen van prestatietrainingen.

4 Is het Trainbaar? Mentaal sterk zijn is niet iets dat men van nature heeft of niet heeft, het is trainbaar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hersenen door de neuroplasticiteit in staat zijn tot reorganisatie en zelfvernieuwing in gemiddeld zes maanden. Minder gebruikte oude hersencellen sterven af en nieuwe cellen worden aangemaakt. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in het brein. Hierdoor is de mens in staat zich te ontwikkelen. De benadering van prestatietraining is educatief, gericht op lange termijn prestaties. Net zoals technische vaardigheden worden mentale vaardigheden ontwikkeld op de lange termijn (> 6maanden). Het resultaat en de beloning van prestatietraining is dat een speler weet hoe hij de grootste kans maakt om zijn beste prestatie te leveren. Vanaf welke leeftijd is het geschikt? Door prestatietraining kunnen betere structuren in de hersenen ontstaan en zullen oude verkeerde structuren afsterven. Hierdoor is elke sporter in staat zijn prestatie beperkende structuren in de hersenen te vervangen door prestatie bevorderende structuren en wordt de kans op flow groter. Hoe jonger hier mee begonnen wordt hoe beter. Bij jongeren is de plasticiteit van de hersenen groter en hebben eventuele beperkende prestatie structuren zich nog niet in grote mate ontwikkeld! Uiteindelijk zal de sporter onbewust de juiste dingen doen en ziet hij zijn prestatie bevorderende elementen op een gegeven moment als iets volkomen vanzelfsprekends. Hoe jonger hoe beter! Het is belangrijk dat jeugdspelers direct de juiste prestatiebevorderende mentale structuren ontwikkelen. Hoe vaak leert een speler niet het verkeerde? Door de gedrevenheid en vertrouwen van de speler in de coaching, volgt de speler de aanwijzingen van de onbekwame coach in mentaal opzicht perfect op, waardoor hij het verkeerde heel erg goed doet. Door het verkeerde zeer goed te doen, wordt men alleen maar slechter. Zo kan iemand maar beter het juiste verkeerd doen, dan het verkeerde goed. Door de wetenschappelijke basis van prestatietraining leert de sporter direct het goede goed te doen. Werkt het? Diverse (Olympische) sporters en topvoetballers hebben aangegeven dat hun mentale proces door prestatietraining geoptimaliseerd is en dat ze bewuster en beter weten wat ze wel en niet moeten doen om optimaal te kunnen presteren. Door prestatietraining is het hen bijvoorbeeld gelukt om angst om te zetten in reële uitdagingen. Hun wedstrijdbenadering werd daardoor totaal anders, waardoor prestaties en het plezier met sprongen vooruitging. Voor de echt ambiteuze sporters onder ons: Chef de Mission 2000 en 2004 NOCNSF Joop Alberda zei: Topsporters moeten de kennis van flow tot zich nemen willen zij individueel of als team optimaal presteren. Marc Lammers zei in iets andere bewoordingen: Olympisch goud winnen zonder in flow te hebben gezeten is onmogelijk.

5 Kan het juist niet ten koste van presteren gaan? Een denkfout! Coaches en spelers zijn vaak bezorgd dat mentale begeleiding zorgt voor te veel nadenken bij de spelers zelf, dat ten koste gaat van de prestaties. Spelers geven aan dat als zij op hun best spelen, zij nergens aan denken. Dus als je spelers over zaken laat nadenken, breng je hun juist van hun optimale prestatie af, is de redenatie. Ook geven spelers aan dat zij ongeveer 10% van hun speeltijd optimaal presteren en dus nergens aan denken. Als spelers in deze zone zitten, moeten spelers dus zeker niets anders doen, dan ze al aan doen zijn. Maar het gaat juist om die andere 90% van de speeltijd. Ook deze 90% van de speeltijd moet men optimaal gebruiken en zo gebruiken dat de kans op een optimale prestatie en ervaring het grootst is. Bestaat er een link met leren, studeren en carriѐre? De fundamentele elementen van een menselijke prestatie zijn geschikt voor sport, maar ook voor elke ander prestatiedomein, zoals leren, studeren en werken. Indien gewenst kunnen de inzichten van de optimale prestatie toegepast worden in leren, studeren en tijdens het werk. In samenwerking met Next Talent wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kennis en vaardigheden van prestatietraining in de sport ook in deze domeinen toegepast kunnen worden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen die actief werken aan hun welbevinden, minder vatbaar zijn voor serieuze psychische aandoeningen.

6 Hoe ziet prestatietraining eruit? Wat is de werkwijze? Stap 1: Persoonlijke analyse - analyse van persoonlijke psychologische kenmerken Middels de Performance Skills Assesment worden voor de sporter de persoonlijke zes dimensies van een optimale prestatie in kaart gebracht. Het voornaamste doel van deze analyse is inzicht te bewerkstelligen in de psychologische kenmerken van de sporter. De uitkomsten van de PSA kunnen worden gebruikt voor de bepaling van sterke kanten, ontwikkelingsmogelijkheden en voor de beschikbaarheid en toepassing van verschillende prestatievaardigheden. Optioneel : Persoonlijk gesprek De persoonlijke analyse kan uitgebreidt worden met een individueel gesprek. Dit persoonlijke gesprek is een aanvulling op het gestandaardiseerde assesment. Middels een semi-gestructureerd interview verkrijgt de prestatiepsycholoog nog meer informatie en de sporter heeft alle ruimte om te vertellen en vragen te stellen. Optioneel : De intensiteit van jouw persoonlijke flowmoment bepalen Wil je weten of je tijdens jouw beste prestatie in een flow hebt gezeten? En wil je weten welke mate van intensiteit (uit de vier flowcatergorieën) jouw flowervaring had? Middels een semi-gestructureerd interview en de Flow State Scale wordt bepaald in welke mate van intensiteit jouw flowervaring was. Stap 2: Werken aan inzicht - herkennen en erkennen Het voornaamste doel in deze stap is het verhogen van het inzicht in het bereiken van topvorm, inzicht in de belemmerende factoren bij het bereiken van topvorm en inzicht te krijgen in de dimensies van een optimale prestatie en hoe deze dimensies zich tot elkaar verhouden. Onderstaande sessies kunnen individueel- of in een groepstraject (max. 6 deelnemers) gevolgd worden: Sessie 1 : Inleiding in de optimale prestatie & zelfvertrouwen, wedstrijdangst en stress Wat is een optimale prestatie? Wat gebeurt er met een sporter tijdens een optimale prestatie? Wat is een sporter aan het doen, denken en voelen tijdens een optimale prestatie? Hoe kun je de kans vergroten om optimaal te presteren? Hoe verhoog ik mijn zelfvertrouwen, verlaag ik mijn wedstrijdangst en hoe gebruik ik stress in mijn voordeel? Sessie 2 : Inleiding in optimaal presteren & concentratie Wat is concentratie? Waarom is concentratie belangrijk? Waarop kun je je concentreren? Welke natuurlijke concentratiestijl heb ik? Hoe kom ik in concentratie? En wat zijn externe en interne afleiders? Sessie 3 : Inleiding in optimaal presteren & gedachtencontrole Hoe praat jij tegen jezelf? Is dit bevorderlijk of juist belemmerend om optimaal te presteren? Hoe kunnen jouw gedachten leiden tot optimale prestaties? En hoe verloopt jouw beoordelingsproces van gebeurtenissen? Sporters laten herkennen en accepteren wat zij wel en niet kunnen controleren en sporters laten inzien dat zij altijd een vrije keuze hebben in hun reactie op een gebeurtenis is een van de sleutels om een succesvol sporter te zijn. Uit het toegenomen inzicht wordt vervolgens bepaald of de sporter hier zelf goed mee aan de slag kan of dat het verdere begeleiding nodig heeft. Dit kan eventueel leiden tot stap 3: een gerichte en persoonlijke aanpak (training en coaching).

7 Stap 3: Gerichte aanpak - versterken en verbeteren Als inzicht is verkregen in de eigenaardigheden en kenmerken om de eigen topvorm te (kunnen) bereiken, of juist daarin belemmerd te worden, dan is het goed mogelijk om zeer gericht de sterke kanten te consolideren/ versterken respectievelijk verbeteringen aan te brengen. Een veelvoud aan onderwerpen, interventies en methoden staan tot de beschikking om de aanpak concreet te vormen. Een aanpak op maat en op de praktijk gericht. Een aantal modules die Leolympia aanbiedt zijn: Module : Verdieping in zelfvertrouwen, wedstrijdangst en stress Module : Verdieping in concentratie Module : Verdieping in gedachtencontrole / gedachtentraining Module : Motivatie, sportmentaliteit en doelen stellen Module : Visualiseren en maken van een mentaal wedstrijdplan Module : De tegenslag Module : In kaart brengen van jouw sociale omgeving (wie helpen je, werken je tegen, zijn neutraal etc.) Module : Het organiseren van jouw leven naast je sport Module : Jouw persoonlijkheid in relatie tot anderen Module : Talentontwikkelingscan (fysiek, techniek, inzicht, mentaal etc.) Module : Het leven na topsport Stap 4: Continue toepassing - controleren en verdere toepassing Uiteindelijk vergt het bereiken van topvorm adequate toepassing, controle en routine van de leerstof in de praktijk. Door de sporters zelf, gebruikmakend van hun eigen persoonlijke en professionele kenmerken, vaardigheden en uitdagingen. Een grondige evaluatie met een kritische blik van de leermomenten, vertoond gedrag en behaalde resultaten is in deze stap een belangrijk onderdeel. De (feedback-) lessen die getrokken worden dient als basis voor verbetering van de controle en toepassing. Wil je topvorm bereiken? De eerste stap zul je zelf moeten zetten: het lef tonen om daadwerkelijk te willen onderzoeken, veranderen, en verbeteren. Bij de vervolgstappen - om topvorm daadwerkelijk in praktijk te brengen - kunnen wij je verder helpen middels: 1. Persoonlijke analyse 2. Vergroten van inzicht 3. Persoonlijk advies, training en coaching 4. Evaluatie van eigen controle en toepassing Leolympia beschikt over ruime ervaringen en vele mogelijkheden om sporters bij te staan in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk zijn wij bereid om onze werkwijze, filosofie en dienstverlening nader uit te leggen, te bespreken en in overleg met jou op maat te ontwerpen. Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij: Martijn Leonard Prestatiepsycholoog Leolympia

8 Aanbod & Tarieven Leolympia: Prestatietraining groepscursus Prestatietraining individuele cursus: + Groepscursus Prestatietraining (3 sessies) + Individuele cursus Prestatietraining (3 sessies) - optimaal presteren en zelfvertrouwen - optimaal presteren en zelfvertrouwen - optimaal presteren en concentratie - optimaal presteren en concentratie - optimaal presteren en gedachtentraining - optimaal presteren en gedachtentraining + Performance Skills Assesment* + Performance Skills Assesment* 99,95 (33% reductie) 199,95 (25% reductie) * Performance Skills Assesment kan optioneel uitgebreid worden met een persoonlijk gesprek (+ 65,-) en de flow state scale (+ 35,-) 1. Assesments: - Performance Skills Assesment (stap 1) 75,- + inclusief persoonlijke gesprek 140,- + inclusief flow state scale 175,- - Sportpsychologisch profiel 250,- - Overige assesments op aanvraag 2. Cursus prestatietraining: - Groepscursus (3 sessies = stap 2) 75,- - Individuele cursus (3 sessies = stap 2) 180,- 3. Persoonlijke prestatietraining: - Individuele prestatietraining 65,- per uur - Duo prestatietraining 100,- per uur - Team prestatietraining 150,- per uur 4. Overige diensten: - Informatieavonden / introductielezing 150,- per anderhalf uur aan sporters / coaches - Overig op aanvraag

Prestum.nl. Het online platform voor ambitie en ontwikkeling in de sport. Mentale training in sport

Prestum.nl. Het online platform voor ambitie en ontwikkeling in de sport. Mentale training in sport Mentale training in sport Het online platform voor ambitie en ontwikkeling in de sport Prestum.nl Naast het lichamelijke, technische en tactische aspect worden sporters en coaches tegenwoordig steeds vaker

Nadere informatie

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio-

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio- 5. Coaching op maat Elke sporter is anders, het is belangrijk dat elke sporter individueel gecoacht wordt. Wat speelt er voor die ene sporter, ga daar dan mee aan de slag. De sporter wil gehoord worden.

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc.nl Versie 4 oktober 2004 1 Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en

Nadere informatie

Sonnevelt Opleidingen Mental Coach

Sonnevelt Opleidingen Mental Coach Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. In dit e-book

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit Dit rapport krijg je toegestuurd door Kwaliteit.com. Kwaliteit.com helpt organisaties in de professionele dienstverlening verbeteren. Behalve het artikel Sleutel Tot Betere Samenwerking is in dit rapport

Nadere informatie

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Zadkine De verwoeste stad / het hart van Rotterdam 1 Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Dit paper behandelt

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie