Zonder geldige papieren in Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonder geldige papieren in Den Haag"

Transcriptie

1 Zonder geldige papieren in Den Haag Scherpstelling 1 Signalen van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage

2 2

3 Inleiding Op 15 juni 2007 werd na veel politieke onderhandelingen en uitstel het Generaal Pardon van kracht, officieel: de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. Het pardon betrof mensen die al geruime tijd illegaal in Nederland verbleven, in afwachting van beroepsprocedures m.b.t. een eerder geweigerde verblijfsvergunning, en hun eventuele verwanten. Het ging om een groep van ongeveer personen. De regeling was een humaan gebaar naar mensen die vaak vele jaren lang in grote onzekerheid en met minimale toegang tot voorzieningen in ons land verbleven. De afwikkeling van de pardonregeling is ook in Den Haag en omgeving goed verlopen, mede dankzij de inzet van VluchtelingenWerk. Probleem was de stagnering van de inburgeringcursussen. En zonder deze cursus kregen de betrokkenen geen toegang tot voorzieningen. Oudkomers en nieuwkomers werden over één kam geschoren en dat leverde veel vertraging op. De achterstand is inmiddels vrijwel ingelopen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente (PGG) te s-gravenhage en Stek -0 stichting voor stad en kerk waren betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten voor de mensen die voor de regeling in aanmerking (wilden) komen, zoals in de Lukaskerk en in de diaconale locaties. Maar de regeling betrof niet alle illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen. De groep van deze ongedocumenteerden is in Nederland misschien wel vijf keer zo groot als het aantal pardonners. In de projecten die Stek uitvoert in opdracht van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage zijn er veel contacten met ongedocumenteerden : - op de diaconale locaties, bij de inloop en op de spreekuren - bij de uitdeelpunten van de Voedselbank - in de individuele hulpverlening en de noodopvang - tijdens het outreachend werk in buurten en wijken - in de contacten met migrantenkerken en in het werk van Kariboe Bibi centrum van en voor Afrikaanse vrouwen - in het zojuist gestarte Den Haag Wereldhuis. Deze brochure signaleert kort enkele ontwikkelingen die voor het werk van Stek en Diaconie en voor de beleidskeuzen die daarin gemaakt moeten worden belangrijk kunnen zijn. Wat in deze brochure aan de orde gesteld wordt, kan niet meer zijn dan een momentopname. Er is geen politiek beleidsterrein in Nederland dat zo conjunctuurgevoelig en zo sterk in beweging is als dat van de behandeling van mensen zonder geldige verblijfspapieren. Definities en aantallen Ongedocumenteerden is de benaming van mensen zonder geldige verblijfspapieren, die zich niet in een asielaanvraagprocedure bevinden en geen geregistreerd vluchteling zijn (Frans: sans papiers, Engels: without 3

4 proper papers). Zij worden ten onrechte ook wel illegalen genoemd, omdat ze zich in strijd met de Nederlandse wetgeving in ons land bevinden. In 2009 waren er in Nederland naar schatting tussen de en ongedocumenteerden. Daar komen nog bij de mensen die gesommeerd zijn het land te verlaten, maar dat niet kunnen en op straat komen te staan, de zogeheten onuitzetbaren. In 2009 werden volgens informatie van de Stichting LOS mensen uitgezet van wie onuitzetbaar waren (53%). Het totale aantal onuitzetbaren in Nederland wordt voor 2009 geschat op tussen de en mensen. De groep ongedocumenteerden omvat dus anno 2009 in totaal tussen de en mensen. Dit aantal lijkt toe te nemen door de groei van het aantal mensen zonder geldige verblijfspapieren uit Oost-Europese landen die niet tot de Europese Unie behoren. Het aantal ongedocumenteerden in Den Haag wordt voor 2010 geschat op 15 à mensen, zo n 3 à 4% van de Haagse bevolking. Behalve ongedocumenteerd zijn deze mensen ook onverzekerbaar. Zij mogen in principe altijd een beroep doen op gezondheidszorg, maar die wordt in de regel alleen in medisch noodzakelijke gevallen verstrekt. Hun kinderen moeten onderwijs volgen. Er zijn de laatste jaren tal van arbeidsmigranten gekomen uit Midden- en Oost-Europese EU-landen, MOElanders genoemd, mensen met geldige papieren dus, die echter eveneens afkomen en aangewezen zijn op informele arbeid en vaak een beroep doen op dezelfde voorzieningen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Het aantal van deze arbeidsmigranten wordt in de regio Haaglanden op dit moment geschat op wel 20 à De Oost-Europese EU-landen zijn Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Estland, Letland en Litouwen. Kroatië, Macedonië en Montenegro zijn evenals Turkije kandidaat-lid van de EU en nog geen ondertekenaars van het verdrag van Schengen. Inwoners van deze landen zijn in Nederland dus wel visumplichtig. Mensenhandel Het aantal meldingen van tot prostitutie gedwongen vrouwen, slachtoffers van mensenhandel (human trafficking), is toegenomen. In de regio Haaglanden is die toename meer dan gemiddeld dat heeft wellicht te maken met de signalerende kracht van de hulporganisatie SHOP: meer streetwise werken levert meer bekendheid en meer instroom in de opvang op. Kariboe Bibi centrum van en voor Afrikaanse vrouwen krijgt de laatste tijd steeds meer een rol in deze opvang. Deze vrouwen komen vooral uit sub-sahara Afrika. Er zijn ook verhalen bekend over tot 4

5 prostitutie gedwongen jongens en mannen, vooral uit Arabische landen. Aantallen zijn niet bekend. In het algemeen kan overigens gesteld worden dat ongedocumenteerde vrouwen zich beter redden dan mannen. Er is dan ook in Den Haag grote behoefte aan specifieke mannenopvang. Beeldvorming De beeldvorming van ongedocumenteerden in de Nederlandse media is de laatste jaren in de regel negatief. De groep wordt scherp onderscheiden van mensen die vanwege vervolging en oorlog in hun land van herkomst asiel zoeken in ons land een aantal dat de laatste jaren daalt en er wordt gesproken over gelukszoekers en profiteurs. Onjuiste aanduidingen: het zoeken naar geluk lijkt een universeel mensenrecht en de groep waarom het gaat profiteert slechts mondjesmaat van de schaarse voorzieningen die voor hen toegankelijk zijn, als zij de weg daarheen al weten te vinden. Ook illegalen is zoals gezegd onder de huidige wet- en regelgeving een inadequate en discriminerende aanduiding. Abdul Abdul groeit op in Liberia ten tijde van de oorlog, wordt wees en raakt op drift. Hij vertrekt naar buurland Sierra Leone en blijft daar enige tijd. Op zestienjarige leeftijd komt Abdul op een of andere manier naar Nederland, waarschijnlijk geholpen door een Europese man die in Afrika woont en een paar jonge mannen als verstekeling op een schip brengt. In Nederland krijgt hij het advies van andere asielzoekers om tegen de autoriteiten te zeggen dat hij uit Sierra Leone komt. Hij hoort pas veel later dat er op het moment van zijn aankomst in Nederland een categoriale bescherming geldt voor vluchtelingen uit Liberia en dat hij dus met de juiste verklaring recht op een verblijfsvergunning zou hebben gehad. Zijn asielverzoek wordt afgewezen, de opvang wordt beëindigd en hij houdt zichzelf jarenlang in leven door te zwerven van vriend naar vriend, van het ene illegale baantje naar het andere. Er komt een pardonregeling in Nederland, maar omdat zijn bestaan niet gedocumenteerd is, kan hij niet bewijzen al die jaren in Nederland te zijn geweest. Eén bewijs van zijn bestaan is er wel: een uitstapje over de grens met Duitsland, waar hij ogenblikkelijk werd opgepakt en teruggestuurd naar Nederland. Ook dit is tegen de regels van het pardon. Bij een van zijn vrienden ontmoet hij een Zweedse jonge vrouw die in Nederland woont en werkt. Zij worden verliefd op elkaar, ze trouwen in een migrantenkerk (illegaal, maar gelukkig) en binnen twee maanden krijgt hij een verblijfsvergunning op grond van een relatie met een Europees onderdaan. Hun dochtertje is inmiddels een half jaar oud en Abdul werkt in een restaurant als afwasser. Een schoolopleiding heeft hij nooit gehad. Het gaat bij deze groep mensen om survivors, mensen die in de voor ons land moeilijkst denkbare omstandigheden zichzelf en anderen staande moeten houden en slechts met veel moeite in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. 5

6 Wonen Veel ongedocumenteerden wonen in bij familieleden, kennissen en/of landgenoten. Ze komen zo ten laste van mensen die vaak zelf al belast zijn. Illegaal (onder)huren is door verscherpt toezicht bedoeld om overlast voor de buurt en uitbuiting tegen te gaan lastig geworden. Zo veranderen veel ongedocumenteerden vaak van woonomstandigheden en shoppen van kamer naar kamer. Het komt regelmatig voor dat van hun afhankelijkheid misbruik wordt gemaakt, ook door familieleden en landgenoten. Er zijn ongedocumenteerden die hun dagen op straat doorbrengen, maar de risico s die ze daar lopen zijn zeer groot. Vreemdelingendetentie hangt hun permanent als een dreigende wolk boven het hoofd; daarvoor behoeven ze niet eens een overtreding te begaan. Geen geldige papieren kunnen overleggen is voldoende reden voor detentie. Voeding Voor eten en drinken doen veel ongedocumenteerden een beroep op familieleden en landgenoten. Zij vormen ook een aanzienlijk deel van de cliënten van de Voedselbank. Hoe belangrijk de Voedselbank ook is, de cliënten krijgen er niet een basisvoedselpakket en er is voor hen dus geen goed, gezond en geregeld voedsel. De cliënt kan het aanbod niet zelf bepalen. Het gaat regelmatig om eenzijdig voedsel en het eten ervan geeft een verhoogde kans op ziekten. Er zijn ongedocumenteerden die honger lijden, al gaan mensen uit derdewereldlanden daar vaak laconieker mee om dan westerlingen. Sommigen van hen krijgen eens in de drie dagen fatsoenlijk te eten. Door Voedselbank Haaglanden worden wekelijks 2500 pakketten verstrekt. Er zijn 13, binnenkort 15 uitdeelpunten in de stad Den Haag, het merendeel kerken en kerkelijke locaties. Diaconie/Stek is bij de uitdeelpunten van de Lukaskerk, de Oase, de Paardenberg en de Valkenboskerk betrokken. Waar de Diaconie en andere kerkelijke instanties actief zijn bij uitdeelpunten van de Voedselbank worden altijd pogingen in het werk gesteld om meer te bieden dan voedsel alleen. Professionals en vrijwilligers zoeken contact met cliënten, nodigen hen uit voor inloop en spreekuren en zij organiseren projecten van empowerment om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te versterken. Recent is er bij het uitdeelpunt in de Paardenberg (Transvaal) een maatjesproject gestart voor schuldhulpverlening aan cliënten van de Voedselbank, het project Van de bank af. Rond de Lukaskerk zijn al jaren activiteiten voor en met de mensen van de Voedselbank die hen met elkaar verbinden en hun isolement terugdringen. Voorzieningen Veel ongedocumenteerden vallen door de mazen van de hulpverlening. De maatschappelijke opvang staat niet open voor ongedocumenteerden. Alleen in noodsituaties wordt een gering aantal van hen geholpen. De behoefte aan meer openingen voor opvang en zorg is immens. 6

7 Ongedocumenteerden moeten in principe altijd in een ziekenhuis of bij een arts terecht kunnen, maar het werkt bij artsen in de praktijk vaak niet Mary Mary is een jonge vrouw uit Nigeria. Ze wordt al vroeg wees en wordt daarna opgevoed door een oom en tante. Op een dag haalt een onbekende man haar op. Ze moet hem oom noemen. Hij neemt haar in een vliegtuig mee naar Nederland. Hij heeft een Nederlands paspoort voor haar. Ze wordt in Nederland gedwongen tot prostitutie, zelfs nadat ze een zoontje heeft gekregen. Het kind is niet aangegeven het bestaat dus niet. Ze ontsnapt na twee jaar met hulp van een klant. Hij brengt haar bij de politie. Aan de hand van haar getuigenis wordt een Belgisch-Nigeriaanse organisatie opgerold en er vallen gevangenisstraffen van vijf jaar voor de daders, o.a. voor de Nigeriaanse madam die vrouwen te werk stelt. Mary krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning (B9) en een plaats in een asielzoekerscentrum. Ze krijgt een kortstondige relatie met een andere bewoner van dit centrum en raakt zwanger. Ze wil hem niet als partner en vertelt niets over de zwangerschap. Dan wordt ze gevonden door een lid van de bende uit België, een broer van de madam. De man bedreigt haar en Mary vlucht weg met haar zoontje. Ze stapt in een trein en reist naar een vriendin in een grote stad. Daar verblijft ze enkele maanden met haar zoontje. Ze gaat naar een migrantenkerk en de kerkleden helpen haar met geld en voedsel. Ze is inmiddels hoogzwanger en de kerkleden kunnen haar niet langer ondersteunen. Ze wordt naar VluchtelingenWerk gebracht. Ze krijgt onderdak in een opvanghuis. Op straat komt ze weer de broer van haar madam tegen, die haar in het bijzijn van een kennis bedreigt. Ze moet opnieuw onderduiken. Inmiddels is er een aanvraag tot verlenging van haar verlopen verblijfsvergunning gedaan. Mary wordt ondergebracht in een asielzoekerscentrum, dit keer onder een schuilnaam. De aanvraag tot verlenging van haar vergunning duurt lang, de IND verwijt haar dat ze geen bescherming bij de politie heeft gezocht na de eerste bedreiging. Haar tweede kind wordt geboren, een dochtertje. Nu moet ze haar nationaliteit aantonen en gaat dus naar de Nigeriaanse ambassade, waar ze honderden euro s moet betalen voor paspoorten voor haarzelf en haar dochtertje. Ze is heel bang om in het openbaar haar naam te moeten noemen, omdat ze bang is dat de Belgische bende goede contacten heeft met ambassadepersoneel. Het geld heeft ze gekregen van een kerkelijke organisatie. Als na maanden haar een vergunning wordt verleend, moet vervolgens het bestaan van haar zoontje nog worden aangetoond. Een jaar na de geboorte van haar dochtertje ontvangt ze drie pasjes met verblijfsvergunning. zo. Er wordt eerst betaling verlangd en is die er niet, dan gaat behandeling niet door. Via hulporganisaties gaat dat veel beter, maar Den Haag heeft onvoldoende goede hulporganisaties. In Utrecht en Amsterdam zijn ze groter en beter georganiseerd. Een (landelijke) organisatie als Dokters van de Wereld/Medoc leidt in Transvaal zoekers van medische 7

8 zorg toe naar artsen en voorzieningen en probeert belemmeringen op te heffen. Het gaat hier echter niet om artsen, maar om bemiddelaars. De geestelijke gezondheid van ongedocumenteerden is eveneens een groot probleem; de klachten worden deels veroorzaakt door de gespannen situatie en zijn dus slecht te behandelen. Voor hun klachten kunnen zij, tenzij in levensbedreigende situaties, nergens terecht. Tandheelkundige zorg ten slotte ontbreekt veelal. Het aantal Oost-Europeanen in de Haagse regio is zoals gezegd enorm toegenomen. Mensen uit de nieuwe EU-lidstaten hebben doorgaans wel papieren voor een legaal verblijf, maar hebben vijf jaar lang geen toegang tot voorzieningen. Ze zijn vaak wel verzekerd in hun land van herkomst. Onder de dak- en thuislozen in Den Haag is het aantal van deze Oost- Europeanen aanzienlijk. Zij hebben vaak (slecht) betaald werk, maar verkiezen een verblijf op straat en in de opvang boven woekerhuren. Ook alcoholisme speelt bij deze keuze een rol. Het komt wel voor dat de helft van degenen die gebruikmaken van de nachtopvang, bij het Leger des Heils of de Kesslerstichting bijvoorbeeld, s ochtends naar het werk vertrekt. Knelpunten 1. Wetgeving Problematisch en ondoorzichtig voor veel mensen zijn de snelle veranderingen in de wet- en regelgeving. Recent voorbeeld is het juridische gehannes met een jarenoud verdrag met Turkije, dat door een Europees arrest in Straatsburg ineens enorme gevolgen heeft voor gezinshereniging e.d. Dergelijke voor de doelgroep schimmige juridische gevechten, waarvan de effecten plotseling zichtbaar worden, zorgen bij hen voor onrust en onzekerheid. 2. Detentie Een enorm probleem voor deze groep mensen is de huidige praktijk van vreemdelingendetentie. Iedere ongedocumenteerde kan bij aanhouding (geen achterlicht bijvoorbeeld of oversteken bij rood licht) opgepakt worden en gedetineerd. Het gaat om meer dan 1000 mensen die op dit moment vastzitten in Nederland en hun aantal neemt toe. De omstandigheden waaronder zij gedetineerd zijn, zijn slechter dan in een gewone gevangenis. De helft van de gedetineerden wordt daadwerkelijk uitgezet, de andere helft van de mensen wordt geklinkerd : zij keren terug op straat na een detentie die maximaal 8

9 anderhalf jaar kan duren. Bij terugkeer kunnen ze elk moment opnieuw opgepakt worden met hetzelfde gevolg. Een land als België heeft een humaner en actiever uitzettingsbeleid, waardoor het terugkeerpercentage van uitgezette vreemdelingen daar hoger ligt dan in Nederland. De juridische eindterm voor vreemdelingendetentie is op grond van Europese regelgeving onlangs vastgesteld op anderhalf jaar. Voor Nederland is dat een verbetering, voor andere EU-landen een aanzienlijke verslechtering. De mensen die eruit komen zijn totaal verarmd en psychisch gewond. Een rapport uit 2010 van de internationale katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax noemt de Vreemdelingendetentie in Nederland onverholen een schending van mensenrechten. Naar schatting één op de zeven gevangenen in Nederland zit in vreemdelingendetentie. Ook Amnesty International maakte eind 2010 melding van schending van mensenrechten in Nederland, met verwijzing naar de omstandigheden waaronder mensen in vreemdelingendetentie worden gehouden. De organisatie startte een petitie die door tal van organisaties inmiddels is ondertekend (ook door Kerk in Actie, Stek en de Diaconie van de PGG). 3. Strafbaarstelling De recente politieke discussie in Nederland over de strafbaarstelling van illegaliteit heeft nog niet geleid tot wet- en regelgeving, maar een besluit hiertoe zal ernstige gevolgen hebben. In zekere zin is er behalve van een criminalisering van de ongedocumenteerden zelf ook sprake van een criminalisering van de hulpverleners organisaties zoals de Diaconie en Stek. Een strikte naleving van eventuele wetgeving in deze zin is prijzig en zal in mindering komen op het budget van justitie (veiligheid). Weliswaar is het onwaarschijnlijk dat het bij strafbaarstelling komt tot de plicht om ongedocumenteerden aan te geven wanneer zij zich melden bij hulpverlenings- en zorginstanties, toch zal de verwarring hierover toenemen. De angst van ongedocumenteerden om zich tot hulpverleners te wenden, zal eveneens toenemen. Nu al zijn ouders bang om hun kinderen straks naar school te sturen. Wanneer het ongedocumenteerden steeds moeilijker wordt gemaakt om werk, zorg en voorzieningen te bereiken, zullen sommigen onder hen gedwongen zijn om criminele oplossingen te zoeken om in hun basisbehoeften te voorzien. Daarbij komt nog dat hulpverleners, scholen en artsen een extra middel in handen krijgen om mensen te weigeren, als zij dat willen. Een voorbeeld van deze toenemende verwarring is het volgende voorval. Na een artikel in NRC Handelsblad over de dilemma s van deze strafbaarstelling aan de hand van een voorbeeld van domestic workers die huishoudelijke arbeid verrichten in Wassenaar en Aerdenhout, werd er door de politie een zwarte vrouw gearresteerd die met behulp van een sleutel een huis in een villawijk betrad. In landen om ons heen is de strafbaarstelling van illegaal verblijf al een feit (Duitsland, Zwitserland, Frankrijk). De naleving ervan is in het algemeen niet strikt, al zijn er gevallen bekend van hulpverleners die in de gevangenis zijn beland omdat zij ongedocumenteerden hielpen en hen 9

10 niet aangaven. Gelukkig heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten krachtig geprotesteerd tegen deze voorgenomen maatregel, maar het politieke pleit is nog niet beslecht. Meneer Singh Meneer Singh is een 50-jarige man uit India. Hij werkt in de bouw en wordt door een groot Indiaas bouwbedrijf naar een Caribisch eiland gestuurd om daar mee te werken aan een groot project. De bouwomstandigheden zijn zo slecht dat er gestaakt wordt door de Indiase arbeiders en een journalist maakt foto s van de stakers. Meneer Singh staat herkenbaar op de foto. Meneer Singh voert ook het woord bij deze staking. De eigenaar van het bouwbedrijf neemt hem dat niet in dank af, want die eigenaar moet na een rechtszaak een enorme boete betalen voor de gepleegde uitbuiting. Het bedrijf gaat failliet, de eigenaar zweert wraak tegen meneer Singh en zijn familie. Ze zijn afkomstig uit dezelfde stad. Meneer Singh wordt, omdat zijn werkvergunning is beëindigd, op het vliegtuig naar India gezet. Op Schiphol stapt hij uit en vraagt asiel aan. Zijn verhaal wordt als ongeloofwaardig beoordeeld en de man wordt in vreemdelingendetentie gezet. Hij weet de bewuste krantenfoto te bemachtigen, maar die wordt niet als bewijs gezien. In de gevangenis probeert men een laissez passer voor de man te regelen maar dat lukt niet. De Indiase ambassade werkt niet mee. Dan wordt meneer Singh vrijgelaten en hij staat nu zonder geldige papieren op straat. Hij vindt onderdak bij vrienden, bezoekt dagelijks de tempel, kookt voedsel voor de tempelgangers en eet daar ook zelf. Na enige maanden wordt hij op straat aangehouden en weer in detentie geplaatst. Ook deze keer lukt het de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) niet om meneer Singh uit Nederland te verwijderen. De rechter gelast zijn vrijlating na enige maanden, omdat er geen zicht op uitzetting is. Toch wordt hij voor de derde maal opgepakt hij valt nogal op in het stadse straatbeeld met tulband en baard. Onlangs werd hij voor de derde keer vrijgelaten. Terug naar India lijkt hij niet te kunnen, maar een verblijfsvergunning krijgt hij ook niet. 4. Informele arbeid De discussie over de strafbaarstelling maakt diverse aspecten van de problematiek zichtbaar, maar verhult vaak de grotere lijnen. Zo blijft de grotere dynamiek en beweeglijkheid van de informele arbeid buiten het blikveld. De regio trekt illegale arbeid aan als een magneet gezien de nabijheid van de glastuinbouw in het Westland. Maar er wordt ook veel beroep gedaan op schoonmakers (kantoren en openbare gebouwen) en op domestic workers in de meer aanzienlijke wijken (veel hogere ambtenaren en rijke expats). Het gaat om verschillende groepen migrantenwerkers onder wie ongedocumenteerden en autochtone werkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door te focussen op ongedocumenteerden wordt er gestigmatiseerd, terwijl voor de direct betrokkenen de grenzen tussen bijvoorbeeld ongedocumenteerden, MOElanders, allochtonen met verblijfsvergunning en autochtonen vloeiend zijn. Bijdragen aan zelforganisatie en stem geven aan de mensen zelf draagt meer bij aan oplossingen dan opvang en zorg alleen. Het is van 10

11 belang dat de mensen op de informele arbeidsmarkt elkaar vinden en een gezamenlijke taal ontwikkelen, een gezamenlijk verhaal vertellen. Ook is het van belang om vaste plekken te creëren (kerken, sportvoorzieningen, voorzieningen in buurten en wijken) waar de betrokken groepen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen mengen. Vakbonden staan tegenwoordig meer open voor groepen uit de informele arbeidsmarkt. De Nederlandse discussie over de strafbaarstelling houdt vaak op bij de landsgrenzen, terwijl de keten van de informele arbeid ver daarbuiten begint en ook in Nederland bestaat uit een reeks van schakels. Er zijn best practice verhalen die dat laten zien, zoals het verhaal van tomatenplukkers in Florida. Zij voeren actie om de verkoopprijs van een pond tomaten met één dollarcent te verhogen. Die ene cent per pond levert de ( illegale ) plukkers een verdubbeling van hun inkomen op. Zo wordt zichtbaar hoe de keten van informele arbeid werkt en wie er werkelijk aan verdienen. Er zou ook meer aandacht voor en contact met de landen moeten zijn waar de keten van arbeidsmigratie begint ook daar is niet sprake van een eenduidig verhaal, maar van een reeks betrokkenen die er op verschillende niveaus van profiteren de arbeiders zelf doorgaans het minst. Hulpmotieven Ongedocumenteerden worden in de recente discussies door mensen die het voor hen opnemen dikwijls als slachtoffers beschouwd. Erbarmen en mededogen zijn in de benadering van deze groepen dan vaak de belangrijkste motieven om iets voor hen te doen. Hoe goed bedoeld dat ook is, maar als je je op mededogen organiseert, verlies je, zegt Marijke Bijl van het Ondersteuningskomitee Illegale Arbeiders (OKIA). Hulpverlening aan ongedocumenteerden kent enkele dilemma s. Hoe kun je mensen versterken, empoweren, zonder hen van hun eigen voeten af te halen en afhankelijk te maken? Bied je bij kortstondige hulp, onderdak, geld, zorg, niet op termijn meer afhankelijkheid? Zelfs één mens helemaal, echt en voor lange tijd te helpen is vrijwel onmogelijk. Als je mensen in contact brengt met lot- en bondgenoten wordt hun positie sterker en wordt het mechaniek zichtbaarder. Iets laten zien van de veelvormigheid van de onderkant van de arbeidsmarkt helpt tegen stigmatisering en brengt gedupeerden nader tot elkaar. Bij alle contacten met ongedocumenteerden past ook een relativerende vaststelling. Je bent als hulpverlener een schakel in de levenscyclus van ongedocumenteerden. Je volgt hen een tijdje, daarna komen zij bij andere organisaties terecht en voorts verdwijnen ze meestal uit het beeld. Maar wat je voor en met hen doet al is het maar een eindje met elkaar oplopen kan een betekenisvolle bijdrage zijn aan hun welbevinden. Diaconie en Stek Stek voert dit werk uit in opdracht van de Diaconie van de PGG, die hiervoor middelen en andere ondersteuning ter beschikking stelt. De Diaconie participeert in een uniek Haags en zeer effectief beraad: het Breedstedelijk Overleg. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld over 11

12 problemen met en van ongedocumenteerden en actuele ontwikkelingen met betrekking tot hun positie. Veel hulpverleners en hulporganisaties doen aan dit overleg mee. Enkele aanbevelingen Aan de gemeente Den Haag: 1. De gemeente zal stelling moeten blijven nemen tegen een dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf in ons land. Zo n maatregel criminaliseert de ongedocumenteerden zelf en degenen die hen ondersteunen. 2. Verscherpt vervolgingsbeleid invallen, razzia s zorgen voor een verslechtering van de leefomstandigheden van ongedocumenteerden en leveren geen bijdrage aan een oplossing van hun problematiek of aan de leefbaarheid van de stad. 3. De gemeentelijke instellingen zouden meer oog moeten hebben voor mensen die echt knel komen te zitten en geen kant meer opkunnen. 4. De gemeente zou de cirkelgang van de vreemdelingendetentie moeten doorbreken in het beleid van de gemeentepolitie bij bekeuringen en arrestaties en zo invloed kunnen uitoefenen op de IND om hieraan bij te dragen. 5. Het grote aantal MOE-landers in Den Haag is geen fenomeen van voorbijgaande aard. Nu al doen zij in groten getale een beroep op opvang en andere voorzieningen, ten koste van anderen die er recht op hebben. Een uitbreiding van het aantal van dergelijke voorzieningen is dringend gewenst. Aan de kerken: 6. Beeldvorming en meningsvorming over ongedocumenteerden, ook in de kerken, blijft van belang. Kerken zouden er actiever op uit kunnen zijn om zich te laten voorlichten, gemeenteavonden te beleggen of er anderszins aandacht aan te besteden. 7. Dicht bij huis zijn de Haagse migrantenkerken zij zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om de opvang van ongedocumenteerden en de aangewezen partners als het gaat om informatie-uitwisseling over de problematiek van deze mensen. 8. Kerken zouden niet mee moeten doen onderscheid te maken tussen mensen met of zonder geldige papieren. Zij moeten op het humanitaire vlak menselijk blijven handelen, ongeacht de status van de mensen die hulp zoeken. 12

13 Adressen en links Landelijk zijn de volgende organisaties van belang voor informatie over ongedocumenteerden. Stichting Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), een steunpunt voor mensen die ongedocumenteerden helpen. T (030) W E Stichting Internationaal Netwerk van Locale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers (INLIA), met relaties met kerken en gemeenten. T (050) W E Voor medische vragen (landelijke organisaties): Pharos, landelijk kenniscentrum t.b.v. de gezondheidszorg voor immigranten en vluchtelingen. T (030) W E Dokters van de Wereld, internationale medische ontwikkelingsorganisatie t.b.v. medische hulp aan kwetsbare groepen. Met locale afdelingen. T (020) W E BLinN, Bonded Labour in Nederland, zet zich in voor de positieverbetering van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. T (020) W E CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel, landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. Met lokale afdelingen. T (033) W 13

14 Plaatselijk zijn de volgende organisaties van belang: Het Ondersteuningskomitee Illegale Arbeiders, Stichting OKIA, Marijke Bijl. T (070) E Via Marijke Bijl is ook het Breedstedelijk Overleg te bereiken, een bundeling van alle organisaties in Den Haag die aanbod hebben voor ongedocumenteerden. VluchtelingenWerk Den Haag, met een ongedocumenteerdenloket. Hooftskade 91 T (070) W E Dokters van de Wereld (zie boven) heeft elke woensdag van 10 tot 12 uur een spreekuur voor vragen op medisch terrein in buurt-en-kerkhuis de Paardenberg, Paardenbergstraat 1, Den Haag (Transvaal). Den Haag Wereldhuis, informatie en adviescentrum voor migranten zonder geldige papieren, Aklil Getachew (STEK). E SHOP, hulp en opvang prostitutie en mensenhandel. T (070) uurs opvang (070) W E In het project Nowhere to Nowhere (Kerk in Actie en Stek) zetten kerken uit vier landen (India, Bangladesh, Jamaica en Nederland) zich samen in voor de bestrijding van mensenhandel, door voorlichting te geven in de vier landen. Stek zie de adresgegevens hieronder werkt in Den Haag samen met SHOP, De Haven en migrantenkerken. Stek/Diaconie PGG Parkstraat 32 Postbus CJ Den Haag T (070) W en E Via deze organisaties kunnen mensen die zich inzetten voor ongedocumenteerden aan alle nodige informatie komen. 14

15 Colofon Deze brochure is gebaseerd op algemeen toegankelijke informatie en op gesprekken met Haagse deskundigen: Jenneke van Veelen, medewerker individuele hulpverlening en noodhulp van Stek, Aklil Getachew, medewerker van Stek, vroeger beleidsadviseur van Kariboe Bibi en initiator van Den Haag Wereldhuis, en Marijke Bijl, spil van OKIA (Ondersteuningskomitee Illegale Arbeiders) in Den Haag. De tekst is geschreven door Willem van der Meiden, communicatieadviseur van Stek, in opdracht van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage, Stek stichting voor Stad en Kerk Foto s: Jan Grotendorst De namen van de geportretteerden in de kaderstukjes zijn veranderd. Den Haag, augustus

16 Diaconie van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage 16

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

januari 2010 Migrantenrechten

januari 2010 Migrantenrechten januari 2010 Migrantenrechten Migranten die in Nederland werken hebben rechten! Als je werkt onder slechte omstandigheden, wordt uitgebuit of ernstige problemen hebt met je baas, kun je BLinN om advies

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE Een kwart van onze totale gevangenispopulatie wordt gevormd door migranten zonder papieren. Zij zitten opgesloten in een van de vier detentiecentra in Alphen aan den Rijn, Zeist,

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

September 2010. B9-procedure

September 2010. B9-procedure September 2010 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Standpunt: Humanitaire Organisatie

Standpunt: Humanitaire Organisatie Standpunt: Humanitaire Organisatie Jullie maken vandaag een nieuwsbericht over de reis die vluchtelingen afleggen vanaf hun thuisland naar een nieuwe omgeving. Jullie moeten deze situatie in beeld brengen

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Maandrapportage februari 2013

Maandrapportage februari 2013 Maandrapportage februari 2013 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 3 2.3... Wachtlijst...

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Vijf jaar Slachtofferhulp: Hart voor werk en klant zaterdag, 26 mei 2012 06:00. Daira Leer

Vijf jaar Slachtofferhulp: Hart voor werk en klant zaterdag, 26 mei 2012 06:00. Daira Leer Daira Leer Stichting Slachtofferhulp Curaçao bestaat dit jaar vijf jaar. En elk jaar worden er meer mensen geholpen; in 2011 waren dit er zelfs 538. Je zou zeggen een trieste afspiegeling van waar het

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent MogelijkE MINDERJARIGE slachtoffers van mensenhandel je rechten in Nederland een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Medegefinancierd

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie

Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Vraag & Antwoord Vreemdelingendetentie Februari 2013 Nederland sluit ieder jaar duizenden vreemdelingen op. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op uitzetting of op de

Nadere informatie

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren Bijlage C 39 Folder met informatie voor de asielzoeker (Nederlandse tekst) 1 Alqemeen Inhoud folder U vraagt asiel: Ministerie van Justitie Afdeling Asielzaken Als u asiel vraagt in Nederland, is het belangrijk

Nadere informatie

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx XXXXX Bronnenblad Opdrachtblad Blijf! Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 90 minuten X Xx 01 Inhoud 1. Gegevens Iran en Nederland 2. De IND 3. Asielzoekers in Nederland 4. Moeilijke woorden 5. Kinderrechten

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

De IND belicht, jaarresultaten 2003

De IND belicht, jaarresultaten 2003 De IND belicht, jaarresultaten 2003 IMMIGRATIE EN NATURALISATIE Dit boekje presenteert op overzichtelijke wijze de resultaten, die per proces of onderwerp worden behandeld. De getallen zijn meestal afgerond

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Polen, Bulgaren en Roemenen op de Belgische arbeidsmarkt Johan Wets Fernando Pauwels 12 december 2011 Inleiding: de Poolse

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Financiële Hulpverlening in 2015

Financiële Hulpverlening in 2015 Financiële Hulpverlening in 2015 Vooraf Dit is het geïntegreerde jaarverslag van de verschillende vormen van financiële individuele ondersteuning die wordt verleend door de Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 DEEL 3.5 POLITIE- SAMENWERKING Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 3.5. POLITIESAMENWERKING DOEL - De leerlingen/cursisten leren dat er al heel wat grenscriminaliteit bestond vóór het opengaan van de

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van 30 jaar STV/ COMENSHA Den Haag, 22 september 2016 Aanpak van arbeidsuitbuiting als uitdaging voor de toekomst, Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV (StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma)

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Seksbranche zonder mensenhandel Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Deze brochure is bedoeld voor hen die hulp bieden aan sekswerkers, zoals: GGD-medewerkers en aanverwante

Nadere informatie

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN?

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN? Tekst van de toespraak van Jan de Wit (SP-Tweede Kamerlid)over het Royaal Gebaar in het Verzetsmuseum te Amsterdam tijdens de Vluchtelingendag op 20 juni 2005. Het Verzetsmuseum was een toepasselijke locatie,

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie