Het woord van de mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van u. tot 16 uur. Het woord van de mayeur Juni 2015 Beste medeburgers, De maand juni staat, voor de studenten onder ons, synoniem voor de examens. Maar bovenal is het de maand die ons overlaadt met zon en die ons toelaat om te genieten van de prachtige bloeiperiode, van de evolutie van de vegetatie en van de moestuinen. Op het vlak van mobiliteit, zal u het op prijs stellen dat, nu de omleidingen die onze gemeente meer dan een jaar teisterden voorbij zijn, de bomen in de Brouwerijstraat opnieuw in bloei staan. Sommigen onder u hebben hun ongenoegen geuit, maar zonder het eindproduct te kennen en vooral zonder te beseffen hoeveel schade de wortels van de bomen berokkenden aan zowel de publieke als private rioleringen. Betreffende de Brusselse Collector, de werken zullen weldra opnieuw aanvangen ter hoogte van de Kasteelstraat en de Kasteeldreef. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Wat betreft de lokale politiek, en met een zekere retroactiviteit: de gemeenteraad van 4 mei 2015 heeft akte genomen van de stemming van een nieuwe kandidaat burgemeester met 11 stemmen voor Damien Thiéry en 2 stemmen voor Yves Ghequiere. Tijdens deze vergadering werd de beslissing van de gemeenteraad van februari nogmaals bevestigd die de aanwijzing van D. Thiéry als waarnemend burgemeester bevestigde. De volgende gemeenteraad is voorzien op 29 juni waar de budgetwijzigingen en de kennisname van de rekening van 2014 behandeld zullen worden. De rekening van 2014 werd afgesloten overeenkomstig de budgettaire ramingen in het meerjarenplan. Er worden met andere woorden geen tekorten vertoond. Deze situatie toont aan dat de gemeente op een gezonde manier beheerd wordt. Op administratief vlak hebben wij besloten om de dienstverlening naar de bevolking toe te verruimen door een aantal wijzigingen aan de openingsuren van het gemeentehuis aan te brengen vanaf 1 juli Meer informatie hieromtrent vindt u verder in dit blad. Dit nieuwe uurrooster is van toepassing gedurende heel het jaar, dus ook tijdens de zomermaanden. Ik wil er u ook aan herinneren dat het gemeentebestuur, zoals elk jaar, speelpleinen organiseert tijdens de maanden juli en augustus voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve t Holleken. Deze opvang is open van 8 tot uur van maandag tot vrijdag. Tenslotte kan u een beroep doen op hulp bij het invullen van de belastingaangifte op dinsdag 2 juni en donderdag 11 juni in het gemeentehuis. Aarzel niet om van deze dienst gebruik te maken. Wat betreft de festiviteiten voor de maand juni: iedereen die graag het weekend inzet met een aperitiefje kan vanaf de maand mei samen een glas drinken in een vriendschappelijke sfeer vanaf 18u op het Gemeenteplein. Het is het uitgelezen moment om tijdens deze Linkebeekse aperitieven uw naasten, vrienden en lokale verkozenen te ontmoeten. Ambiance verzekerd. Graag wil ik dit woord van de burgemeester afronden zoals ik begonnen ben, met bijzondere aandacht voor onze studenten, die ik een vruchtbare blokperiode toewens. Mag ik er daarom eenieder aan herinneren om tijdens deze studieperiode elke mogelijke geluidshinder tot een minimum te beperken, en zich te houden aan het gemeentelijk reglement. Ik dank jullie ten zeerste bij voorbaat. Het gemeentebestuur en het schepencollege sluiten zich bij mij aan om u nu al een uitstekende zesde maand van het jaar 2015 te wensen. Damien Thiéry Impression & lay-out: AB Copie, V.U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

2 In deze editie: - Wijziging openingsuren gemeentediensten p. 3 - Aangifte personenbelasting p. 3 - Kinderopvang tijdens de grote vakantie p. 3-11de ambachtelijke kerstmarkt p. 3 - OCMW-info p. 4 - Hittegolf en ozonpieken p. 4 - Milieu p. 6 - Snoei uw taxushaag p. 6 - Sociale informatie p. 8 - Culturele informatie p. 9 - Kleine berichten p. 10 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur Donderdagvan 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraadsbeslissingen van 4 mei 1. Goedkeuring aanwerving van studenten tijdens de zomervakantie voor de speelpleinen en de technische dienst De gemeenteraad stemt in met het aanwerven van studenten voor de speelpleinen en de technische dienst voor een totaal maximum bedrag van Goedkeuring aanpassing schoolwerkplan van de gemeentelijke Franstalige basisschool van Linkebeek 3. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de cvba Providentia. 5. Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia. 7. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat van de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Iverlek. 9. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Finilek op 19 juni Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Finilek op 19 juni 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Finilek. 11. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale op woensdag 20 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Haviland op 20 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangeduid om de gemeente Linkebeek te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland. 13. Goedkeuring agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Ethias op 19 mei 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangeduid om de gemeente Linkebeek te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Ethias. 14. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Sebastiaan De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit omtrent de jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint-Sebastiaan. 15. Kennisname jaarrekening 2014 EVA-VZW Hoeve t Holleken De rekening 2014 sluit met een negatief resultaat van 7.420,16. Door de overgedragen winst van de vorige jaren is er geen gemeentelijke tussenkomst nodig. 16. Kennisname begroting 2015 EVA-VZW Hoeve t Holleken De begroting 2015 sluit in evenwicht. 17. Kennisname van de collegebeslissing houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunning voor herstellingswerken aan het dak van jeugdhuis Peter Pan 18. Kennisneming van de brief van de Gouverneur L. De Witte in verband met het verzoek tot een nieuwe voordracht van een burgemeester en aanstelling van een waarnemend burgemeester De gemeenteraad neemt kennis van de stemming tot kandidaat burgemeester met 11 stemmen op naam van Damien Thiéry en 2 stemmen op naam van Yves Ghequiere. De heer Damien Thiéry blijft aangesteld als waarnemend burgemeester. 2.

3 Datum volgende Gemeenteraad : maandag 29 juni om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat u de dagorde van de Raad kan raadplegen op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 10 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op het nummer om een lid van het college te ontmoeten. Wijziging openingsuren gemeentediensten Om de dienstverlening naar de bevolking te verruimen, heeft het bestuur ervoor gekozen om de openingsuren van de loketten aan te passen. Met ingang van 1 juli 2015 worden deze van het gemeentehuis als volgt vastgesteld: Maandag van 9 tot 12 u. en van 16 tot u. Dinsdag van 9 tot 12 u. Woensdag van 9 tot 12 u. en van tot 16 u. Donderdag van 9 tot 12 u. Vrijdag van 8 tot 12 u. Deze nieuwe uurregeling zal voortaan tijdens het hele jaar gelden. Kinderopvang tijdens de grote vakantie Het gemeentebestuur richt tijdens de zomervakantie in juli en augustus, kinderopvang en speelpleinen in voor kinderen van 3 (met schoolervaring en zindelijk) tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken. Wij herinneren u eraan dat de speelpleinen open zijn van maandag tot vrijdag van 8 tot uur. Wij vragen u deze uurregeling stipt na te leven en uw kind vóór uur te komen ophalen. Kinderen ingeschreven in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 en 6 voor een hele dag, met een maximum van 9 per gezin. Voor kinderen die na uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 per kwartier aangerekend worden. Kinderen van buiten Linkebeek (zelfs diegenen die school lopen in Linkebeek) betalen per halve dag 6 en 12 voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin. Voor kinderen die na uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7,00 per kwartier aangerekend worden. Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentehuis tijdens de openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur, maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Vanaf 1 juli zijn de openingsuren van het Gemeentehuis gewijzigd (zie hierboven). Ongebruikte inschrijvingskaarten van vorig jaar zijn ook dit jaar nog geldig. Wij herinneren er u tevens aan dat de kinderen die een hele dag blijven een picknick moeten meebrengen. Workshops (knutselen sport, koken, ) worden 's morgens van 10 tot 12 uur en in de namiddag van 14 tot 16 uur georganiseerd. Tijdens de workshops kunnen de kinderen niet afgezet of afgehaald worden. U kan de speelpleinen bereiken op het GSM nummer De speelpleinen zullen gesloten zijn op maandag 20 juli, dinsdag 22 juli alsook op maandag 31 augustus. De kosten van de speelpleinen zijn aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet een attest afgeleverd worden. Het gemeentebestuur van Linkebeek zal dit attest afleveren mits het voorleggen van alle aangekochte kaarten. Mogen wij u dan ook verzoeken deze kaarten zorgvuldig te bewaren. Aangifte personenbelasting Om aan onze inwoners de verplaatsing naar het belastingkantoor te Sint-Genesius-Rode te besparen, worden zoals vorige jaren zitdagen georganiseerd op dinsdag 2 juni & op donderdag 11 juni in het gemeentehuis van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Tevens herinneren wij er de inwoners aan dat het Controlekantoor der Directe Belastingen, waarvan de kantoren gelegen zijn te Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 81, geopend zijn voor het publiek op dinsdag en donderdag van 9 tot 11 uur. 11de ambachtelijke kerstmarkt De kerstmarkt zal doorgaan op 4, 5 en 6 december in de zalen van de Hoeve t Holleken. Indien u een plaats wil reserveren, wordt voorrang verleend aan de kunstenaars en ambachtslui van Linkebeek tot 15 juni. Inlichtingen en reservatie: - Anne-Marie Wyns, - Françoise Knop, 3.

4 Hoe inbraak vermijden? Met het mooie weer in het vooruitzicht worden ramen regelmatig op kiepstand gezet. Dit is uitnodigend voor inbrekers. Wist u dat er ook raamkier standhouders bestaan? Een raamkier standhouder (N) zorgt ervoor dat een raam slechts op een kier kan worden geopend. Deze maatregel is het meest geschikt voor vertrekken die geventileerd moeten worden (bv. wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn). Slotvaste kierstandhouders genieten de voorkeur. Om inbraak te vermijden, ook nog volgende tips: - Doe een beroep op een diefstal preventieadviseur voor gratis advies. - Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren. - Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen. - Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiepstand staan. - Geef uw woning een bewoonde indruk door bv. een tijdschakelaar op een lamp te plaatsen. - Communiceer niet over uw vakantie op sociale media en opgepast met foto s op instagram e.d.. - Plak geen briefjes op de deur voor de postbode, vermeld ook niets op uw voice mail. - Vraag aan uw buren om bv. de brievenbus de ledigen of de rolluiken op en neer te laten, het gras te maaien, - Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de politie. Uw lokale politie wenst u een aangename zomer toe. OCMW-INFO Hittegolf en ozonpieken Help alleenstaande en hittegevoelige mensen. Ook deze zomer zijn extreme temperaturen en hittegolven mogelijk. Om deze warme periode goed door te komen, kunnen een goede voorlichting en enkele praktische tips van groot belang zijn. Sommigen hebben extra aandacht nodig: baby s en kleine kinderen, senioren, chronisch zieken, mensen die alleen wonen en/of slecht te been zijn. Enkele simpele raadgevingen om bij een hittegolf, bij hoge ozonconcentratie het hoofd koel te houden: - drink voor je dorst hebt, en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, ) minstens 1,5 liter per dag - vermijd alcoholische dranken - blijf binnen tussen 10 en 18 uur en koel je lichaam regelmatig af (douche, waterverstuiver, ventilator, ) - hou vensters, gordijnen, luiken overdag toe en verlucht de kamers s nachts als het buiten koel is - zorg voor luchtige kledij - zware inspanningen doe je bij voorkeur vóór 11 of na 20 uur - laat geen personen of dieren alleen achter in een geparkeerde wagen Ziekteverschijnselen voor hitte: - spierpijn, krampen of spasmen - zwakte en vermoeidheid, hoge lichaamstemperatuur, hevig zweten, bleekheid, hoofdpijn, misselijkheid - hitteslag : het lichaam kan de temperatuur niet meer regelen, die loopt op tot meer dan 40, de huid is rood en droog, de persoon is verward. Medische hulp is noodzakelijk!! Hoe kan je helpen bij onwel zijn? - verwittig onmiddellijk de huisdokter - als de zieke verward is en een abnormaal hoge temperatuur heeft, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten nummer 100 of 112 Bied eerste hulp terwijl je op de dokter wacht - zoek een koele plek op waar de zieke kan rusten - laat de zieke water drinken en maak zijn of haar kleren nat - zorg voor frisse lucht Nuttige telefoonnummers: - tel. van de huisdokter bij het telefoontoestel leggen - hulpdiensten 100 of tel. van het OCMW: Contacteer de dienst als er problemen zijn met alleenstaande personen die onder de warmte lijden. Nuttige internetsites: - het hittegolfplan op - het weerbericht op - luchtkwaliteit op 4.

5 Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort : - u beschikt over een laag inkomen; - u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; - u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek Een strijkpunt in Linkebeek Wilt u meer vrije tijd? Wij hebben voor u de oplossing: het strijkpunt Linkebeek, gevestigd in de Kerkstraat 34, naast de Ludotheek, rechtover de kerk of Voor al uw strijk kan u er terecht op maandag van 16 tot uur en op donderdag van 9 tot 12 uur: hemden, broeken, T-shirts, alles strijken zij op een professionele manier. De prestaties worden betaald met dienstencheques, in mindering te brengen op de belastingen. Het strijkpunt is echter meer dan een strijkdienst, het biedt een professionele retouchedienst aan en een op- en afhaalpunt van droogkuis. Indien u uw strijk bij het strijkpunt laat doen, steunt u sociale tewerkstelling. Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 18 uur, na afspraak Wachtdienst dokters Hoe een huisarts van wacht vinden in Linkebeek? U kan telefonisch contact nemen met: Dokter Louviaux, Kabinet Medilink, Dokter Schetgen, Voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnummer Voor meer info: Wachtdienst tandartsen: Digitaal sociaal huis Deze website werd opgezet zodat u, de burger, zich niet meer moet afvragen of u zich naar de gemeente, het OCMW of naar een andere organisatie moet wenden voor een dienstverlening met betrekking tot de welzijnssector. Op deze website zal u de correcte informatie en de juiste doorverwijzing krijgen zodanig dat u goed voorbereid naar de juiste dienst of organisatie kan stappen. Deze website wordt momenteel nog aangevuld, maar u kan deze alvast consulteren op Wachtdienst apotheek: of Aarzel niet het OCMW te contacteren indien u bijkomende informatie wenst (zie rubriek contact op de website of op ).. 5.

6 SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 14 juni: Wandeling in Kasteelbrakel. Vertrek om 14 uur vanuit de Grand-Place van Kasteelbrakel. Met de wagen: Ring afrit 22, dan richting Braine-le-Chateau - Tubize. Openbaar vervoer: mogelijkheid om te carpoolen vanuit het station van Braine-l Alleud. Wandeling van 10 km op de heuvels van de gemeente. Inlichtingen: Nicole Degive Deelname in de kosten: 4, voor de leden is dit inbegrepen in het lidgeld. Zondag 28 juni: 5de rugzakwandeling op de GR 126 Brussel-Semois Van Anseremme tot Furfooz (15 km) voor de rugzakwandelaars of tot Falmignoul (9 km) voor de Light. De rotsen van Freyr en de Maasvallei met het uitzicht op Waulsort, het wilde kleine dal van Colebi, het kasteel van Walzin en de vallei van de Lesse. Informatie en reservatie: zie kader hieronder. MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker! Deze zomer zamelt uw gemeente op het containerpark taxussnoeisel in ten voordele van de kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark, zo lever je de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking: - jong snoeisel: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. - zuiver snoeisel: gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen, taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. U kan het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of over de openingsuren van het containerpark, kan u terecht bij de milieudienst of op de website De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: uur: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat uur: Linkebeek bushalte 155 Gemeenteschool. Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 18 ( 22 voor de niet leden) per persoon op rekeningnr. BE van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de activiteit. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of GSM Als het voor vrijdagavond is, zal uw betaling overgebracht worden naar een andere activiteit naar uw keuze, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het te behouden. Deze actie loopt van 15 juni tot 31 augustus Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot. 6.

7 De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de Cercles des Naturalistes de Belgique (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 7 juni: Natuurwandeling in Brussel Site nr 3: De Vogelzangbeekvallei in Anderlecht. Wij zetten onze ontdekking van de groene gordel rond Brussel verder. Ontdek een weinig bezochte en boeiende plek: opmerkelijke bomen, herken de voorjaarsbloemen, de gewoontes van een roofvogel, de fauna en flora van de vijver. Afspraak om 14 uur aan de ingang van het kerkhof van Anderlecht, Britse Soldaatlaan. Gidsen: Amélie Claeys en Claudine Joye. Algemene informatie: - de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af indien zich ongevallen tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. - Voorzie u van goede wandelschoenen, een verrekijker, een insectendoos en vergrootglas. - Onze vriend de hond blijft thuis. Inlichtingen: Ghislaine Tinant Volgende activiteit op 5 juli: Hof ter Musschen in Woluwe. Data inzamelingen juni Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- Doorzichtig wit Elke vrijdag en tuinafval S.H. Snoeihout In bussels, Vrijdag 26 juni samengebonden met touw, maximum 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag 10 en 24 juni drinkkartons P.K. Papier Karton Samengebonden of in karton, Donderdag 18 juni max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Via een Zaterdag 13 juni gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Intercommunale Aanvoer op vrijdag 5 juni tussen 14 en Haviland in Drogenbos, Dorent 5 16 u, aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek tijdens de openingsuren. 7.

8 Babbelkot Het volgende intergenerationeel Babbelkot zal plaatsvinden op vrijdag 24 juli vanaf 14 uur tot uur in de Hoeve t Holleken. SOCIALE INFORMATIE Repair Café Linkebeek Dit is reeds de laatste Repair Café van het seizoen. Deze zondag 28 juni, van 14 tot 18 uur is het gepaste moment voor de laatste herstellingen! Dit zijn de data van onze volgende afspraken: 20/09-25/10-22/11/2015 & 24/01-21/02-13/03-17/04-22/05-26/06/2016. Wij verwachten u met de gebruikelijke workshops voor herstellingen van elektro, klein meubilair, hout, speelgoed, fiets, lassen, juwelen en slijpwerk allerhande. Voor de fijnproevers zijn er onze befaamde huisbereide taarten, en een babbel met de buren... Dit Babbelkot zal doorgaan in samenwerking met het speelplein aan de Hoeve t Holleken. Een speciale animatie wordt voorzien. Jong en minder jong zijn zoals steeds van harte welkom! U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Iedereen is welkom in GC de Moelie, St-Sebastiaanstraat 14 tussen 14 en 18 uur. Opgepast, voor de elektro en het naaiwerk, is het aangeraden om aanwezig te zijn vóór 15.30u. Meer info via of Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer

9 CULTURELE INFORMATIE Huize Lismonde Geleide bezoeken in het huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak. Info: M.-C. Mouchart of tussen 19 en 21 uur. Concert Jazz & C Duo "La Gioia", Clotilde Van Dieren, zang en Edmond Carlier, cello op zondag 21 juni om 17 uur in het kader van het feest van de muziek. Reserveren kan bij Patricia Emsens of Tentoonstelling Dwersbos 1 Lismonde, park & tuinen Elk zondag van 6 juni tot en met 20 september, van 14 tot 18 uur (gesloten van 18 juli t.e.m. 9 augustus). Start ticketverkoop BUURTabonnement Op zaterdag 13 juni van 9 tot 14 uur in GC de Moelie, start de verkoop van de nieuwe BUURTabonnementen. Wie graag van meerdere voorstellingen geniet aan een voordelige prijs kan vanaf dan een eigen BUURTabonnement samenstellen, online op één van onderstaande websites of in één van de deelnemende centra (behalve GC de Muse: ou Vernissage op 5 juni om 17 uur. Geleid bezoek op 14 juni om 15 uur. Atelier beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar door Julie Larrouy, gediplomeerde La Cambre. Op woensdag tussen 14 en 16 uur. 80 per trimester. Info: Patricia Emsens , Huize Lismonde biedt u de mogelijkheid om vergaderingen, seminaries, conferenties, creatieve ateliers, familiebijeenkomsten, recepties of maaltijden te organiseren. De lokalen van de benedenverdieping, evenals een rustige en sfeervolle tuin worden hiervoor ter beschikking gesteld. Inlichtingen, voorwaarden en reservaties: Frédéric De Becker, of De vzw Hoeve t Holleken deelt u mee dat het Feest van de Muziek voorzien op zaterdag 20 juni NIET zal doorgaan bij gebrek aan deelnemers. Het aantal deelnemers om op te treden was niet het verwachte succes. 9.

10 Activiteitenkalender: 2 juni Zitdag in het Gemeentehuis voor aangifte belastingen 5 juni Vernissage van de tentoonstelling Lismonde, parken en tuinen 7 juni Natuurgidsen van Linkebeek natuurwandeling in Brussel 10 juni Kantklosatelier Kant-A-Fees om uur in GC de Moelie 11 juni Zitdag in het Gemeentehuis voor aangifte belastingen 14 juni Geleid bezoek van de tentoostelling Lismonde, parken en tuinen" Club Balades & Nature wandeling in Kasteelbrakel 18 juni Quiltatelier om uur in GC de Moelie 21 juni Concert Jazz & C in Huize Lismonde 24 juni Kantklosatelier Kant-A-Fees om uur in GC de Moelie 28 juni Club Balades & Nature 5de rugzakwandeling op de GR 126 Repair Café in GC de Moelie 10. KLEINE BERICHTEN Knutselnamiddagen in augustus voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Uw kinderen hebben geen zin om een hele week stage te volgen? Maar zij vervelen zich? Ze zitten te veel achter het scherm? U hebt dingen te doen? Dit is een alternatief: een workshop tijdens de weken van 10 tot 14 augustus van 17 tot 21 augustus van 24 tot 28 augustus, telkens van 14 tot uur. Een deelname van minimum 3 namiddagen per week wordt gevraagd om het projekt te voltooien (maandag, dinsdag, donderdag). Een miniatuur maken volgens verschillende voorgestelde thema s (Chinees huis, Egyptisch bootje, Provençaalse winkel, de bakkerswinkel, het heksenhuis, enz ) Papier, karton, lijm en kleurstoffen zijn de gebruikte materialen! Wij werken in het atelier gelegen Boterberg 27, achteraan in de tuin. Inschrijving en voorschot vóór 25 juni. Prijs: 40 voor 3 halve dagen, materiaal en verzekeringen inbegrepen. Opvang tot uur (1,5 per dag). Inlichtingen: Laurence Van Berchem, Boterberg 27- GSM: Ontdekking van ontwakende lichaamsbewegingen Het weldoen van de trage beweging, in relatie met de ademhaling en de stem, zal langzaamaan de diepste delen van het lichaam meenemen naar een diepgaand "loslaten" en naar een beter bewustzijn van onszelf. Draag warme kledij, breng matje en deken mee. Eerste cursus aangeboden. Cursussen op woensdag van 9.30 tot 11 uur en van 19 tot uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of Individuele sessies op aanvraag. Je lichaam? Een mooi ontdekkingsterrein met eindeloze mogelijkheden! Do In Van het Japans: de weg naar de energie openen door de beweging houdt uw lichaam en uw ziel* gezond! Laat ze doorheen de seizoenen ademen, zichzelf masseren, zich zachtjes uitrekken, en zich relaxen volgens deze mooie preventiekunst die ons werd overgedragen door onze Oosterse wijzen (Chinees en Japans). Cursussen op dinsdag van 9 tot uur en op donderdag van 9.30 tot 11 uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Draag warme kledij, breng matje en deken mee. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of *Lichaam/ziel: gescheiden in de Oosterse visie. Namens het College, De secretaris, Waarnemend burgemeester, V. DE BRAEL D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot 19.30 uur.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent STAP 1: VEILIGE LEEFGEWOONTEN! PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent E-mail: info@politieherko.be - Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01 Een eerste stap om het risico op een inbraak te verminderen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES

POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES OCMW Lichtervelde Statiestraat 80 8810 Lichtervelde POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES 1 Alle aanvragen tot het verkrijgen van poetshulp dienen gericht te zijn, tot de Sociale

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02 Inlichtingen betreffende de Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD zijn steeds te bekomen bij één van onze clubleden : Barbieur Bart Heirebaan 115 054 32 66 71 WV + GSF + Secretaris Boeykens Katrien Edingsesteenweg

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Wat is Het lieverdje? Het Lieverdje is een occasionele kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De occasionele kinderopvang is niet hetzelfde als de reguliere kinderopvang.

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur vertrek om 12.30 uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur WAT IS EEN GRABBELPAS EN HOEVEEL KOST HET? De grabbelpas is een soort paspoort waarmee je tegen verminderde prijs kan deelnemen aan de verschillende activiteiten

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be November 2013 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA: SPEELPLEIN GROBBELTJE, BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) & SPORTWEKEN

AFSPRAKENNOTA: SPEELPLEIN GROBBELTJE, BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) & SPORTWEKEN AFSPRAKENNOTA: SPEELPLEIN GROBBELTJE, BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG () & SPORTWEKEN ART. 1 INRICHTENDE MACHT Het gemeentebestuur van richt een Gemeentelijke Speelpleinwerking (), een Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015 Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be Boerderijweken 2015 Inhoud hoofdstuk Inleiding Dagindeling 1 Wat meebrengen.. 2 Wat breng je niet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf t Stok(t)paardje Anny en Kim Stokt 23 20 Geel 085 08 25 68 www.tstoktpaardje.be 1 Inhoudstabel 1. Opvang 2. Openingsuren 3. Tarieven. Vakantie van t Stok(t)paardje

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking

Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking Artikel 1. Het algemeen bestuur van de gemeentelijke speelpleinwerking gebeurt door een bestuursorgaan dat aangesteld wordt door de gemeenteraad. Artikel

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015

Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015 Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015 Landschapspark De Open Linie nodigt u uit om op vrijdag 10 juli twee

Nadere informatie

Kerstvakantie :Winter Wonderland

Kerstvakantie :Winter Wonderland Kerstvakantie 2016-2017:Winter Wonderland Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom,

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft twee werkingen: kleuters (4-5 jaar) en kids ( 6-12 jaar). In dit document

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 1 ** Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 07042013 PC (Provinciaal Comité) kantoor & secretaris Wilselsesteenweg 307, 3010 KESSEL LO TEL * FAX

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Handleiding Online Inschrijven

Handleiding Online Inschrijven Handleiding Online Inschrijven Kijk voor extra uitleg ook steeds naar de tekstvakken op de website! Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 2 2. Gebruikersmenu... 2 2.1. Home... 2 2.2. Kalender... 2 2.3. Inschrijven...

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Welkom. in het kinderdagziekenhuis

Welkom. in het kinderdagziekenhuis Welkom in het kinderdagziekenhuis Beste ouders, Het kinderdagziekenhuis van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius heet u van harte welkom. Uw kind komt weldra naar het kinderdagziekenhuis voor een onderzoek,

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie