Het woord van de mayeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van u. tot 16 uur. Het woord van de mayeur Juni 2015 Beste medeburgers, De maand juni staat, voor de studenten onder ons, synoniem voor de examens. Maar bovenal is het de maand die ons overlaadt met zon en die ons toelaat om te genieten van de prachtige bloeiperiode, van de evolutie van de vegetatie en van de moestuinen. Op het vlak van mobiliteit, zal u het op prijs stellen dat, nu de omleidingen die onze gemeente meer dan een jaar teisterden voorbij zijn, de bomen in de Brouwerijstraat opnieuw in bloei staan. Sommigen onder u hebben hun ongenoegen geuit, maar zonder het eindproduct te kennen en vooral zonder te beseffen hoeveel schade de wortels van de bomen berokkenden aan zowel de publieke als private rioleringen. Betreffende de Brusselse Collector, de werken zullen weldra opnieuw aanvangen ter hoogte van de Kasteelstraat en de Kasteeldreef. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Wat betreft de lokale politiek, en met een zekere retroactiviteit: de gemeenteraad van 4 mei 2015 heeft akte genomen van de stemming van een nieuwe kandidaat burgemeester met 11 stemmen voor Damien Thiéry en 2 stemmen voor Yves Ghequiere. Tijdens deze vergadering werd de beslissing van de gemeenteraad van februari nogmaals bevestigd die de aanwijzing van D. Thiéry als waarnemend burgemeester bevestigde. De volgende gemeenteraad is voorzien op 29 juni waar de budgetwijzigingen en de kennisname van de rekening van 2014 behandeld zullen worden. De rekening van 2014 werd afgesloten overeenkomstig de budgettaire ramingen in het meerjarenplan. Er worden met andere woorden geen tekorten vertoond. Deze situatie toont aan dat de gemeente op een gezonde manier beheerd wordt. Op administratief vlak hebben wij besloten om de dienstverlening naar de bevolking toe te verruimen door een aantal wijzigingen aan de openingsuren van het gemeentehuis aan te brengen vanaf 1 juli Meer informatie hieromtrent vindt u verder in dit blad. Dit nieuwe uurrooster is van toepassing gedurende heel het jaar, dus ook tijdens de zomermaanden. Ik wil er u ook aan herinneren dat het gemeentebestuur, zoals elk jaar, speelpleinen organiseert tijdens de maanden juli en augustus voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve t Holleken. Deze opvang is open van 8 tot uur van maandag tot vrijdag. Tenslotte kan u een beroep doen op hulp bij het invullen van de belastingaangifte op dinsdag 2 juni en donderdag 11 juni in het gemeentehuis. Aarzel niet om van deze dienst gebruik te maken. Wat betreft de festiviteiten voor de maand juni: iedereen die graag het weekend inzet met een aperitiefje kan vanaf de maand mei samen een glas drinken in een vriendschappelijke sfeer vanaf 18u op het Gemeenteplein. Het is het uitgelezen moment om tijdens deze Linkebeekse aperitieven uw naasten, vrienden en lokale verkozenen te ontmoeten. Ambiance verzekerd. Graag wil ik dit woord van de burgemeester afronden zoals ik begonnen ben, met bijzondere aandacht voor onze studenten, die ik een vruchtbare blokperiode toewens. Mag ik er daarom eenieder aan herinneren om tijdens deze studieperiode elke mogelijke geluidshinder tot een minimum te beperken, en zich te houden aan het gemeentelijk reglement. Ik dank jullie ten zeerste bij voorbaat. Het gemeentebestuur en het schepencollege sluiten zich bij mij aan om u nu al een uitstekende zesde maand van het jaar 2015 te wensen. Damien Thiéry Impression & lay-out: AB Copie, V.U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

2 In deze editie: - Wijziging openingsuren gemeentediensten p. 3 - Aangifte personenbelasting p. 3 - Kinderopvang tijdens de grote vakantie p. 3-11de ambachtelijke kerstmarkt p. 3 - OCMW-info p. 4 - Hittegolf en ozonpieken p. 4 - Milieu p. 6 - Snoei uw taxushaag p. 6 - Sociale informatie p. 8 - Culturele informatie p. 9 - Kleine berichten p. 10 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur Donderdagvan 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraadsbeslissingen van 4 mei 1. Goedkeuring aanwerving van studenten tijdens de zomervakantie voor de speelpleinen en de technische dienst De gemeenteraad stemt in met het aanwerven van studenten voor de speelpleinen en de technische dienst voor een totaal maximum bedrag van Goedkeuring aanpassing schoolwerkplan van de gemeentelijke Franstalige basisschool van Linkebeek 3. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de cvba Providentia. 5. Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia op 7 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de cvba Providentia. 7. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat van de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Iverlek. 9. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Finilek op 19 juni Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Finilek op 19 juni 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Finilek. 11. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale op woensdag 20 mei Aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Haviland op 20 mei 2015 De heer Yves Ghequiere, schepen, wordt aangeduid om de gemeente Linkebeek te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland. 13. Goedkeuring agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Ethias op 19 mei 2015 De heer Damien Thiéry, waarnemend burgemeester, wordt aangeduid om de gemeente Linkebeek te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Ethias. 14. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Sebastiaan De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit omtrent de jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint-Sebastiaan. 15. Kennisname jaarrekening 2014 EVA-VZW Hoeve t Holleken De rekening 2014 sluit met een negatief resultaat van 7.420,16. Door de overgedragen winst van de vorige jaren is er geen gemeentelijke tussenkomst nodig. 16. Kennisname begroting 2015 EVA-VZW Hoeve t Holleken De begroting 2015 sluit in evenwicht. 17. Kennisname van de collegebeslissing houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunning voor herstellingswerken aan het dak van jeugdhuis Peter Pan 18. Kennisneming van de brief van de Gouverneur L. De Witte in verband met het verzoek tot een nieuwe voordracht van een burgemeester en aanstelling van een waarnemend burgemeester De gemeenteraad neemt kennis van de stemming tot kandidaat burgemeester met 11 stemmen op naam van Damien Thiéry en 2 stemmen op naam van Yves Ghequiere. De heer Damien Thiéry blijft aangesteld als waarnemend burgemeester. 2.

3 Datum volgende Gemeenteraad : maandag 29 juni om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat u de dagorde van de Raad kan raadplegen op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 10 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op het nummer om een lid van het college te ontmoeten. Wijziging openingsuren gemeentediensten Om de dienstverlening naar de bevolking te verruimen, heeft het bestuur ervoor gekozen om de openingsuren van de loketten aan te passen. Met ingang van 1 juli 2015 worden deze van het gemeentehuis als volgt vastgesteld: Maandag van 9 tot 12 u. en van 16 tot u. Dinsdag van 9 tot 12 u. Woensdag van 9 tot 12 u. en van tot 16 u. Donderdag van 9 tot 12 u. Vrijdag van 8 tot 12 u. Deze nieuwe uurregeling zal voortaan tijdens het hele jaar gelden. Kinderopvang tijdens de grote vakantie Het gemeentebestuur richt tijdens de zomervakantie in juli en augustus, kinderopvang en speelpleinen in voor kinderen van 3 (met schoolervaring en zindelijk) tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken. Wij herinneren u eraan dat de speelpleinen open zijn van maandag tot vrijdag van 8 tot uur. Wij vragen u deze uurregeling stipt na te leven en uw kind vóór uur te komen ophalen. Kinderen ingeschreven in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 en 6 voor een hele dag, met een maximum van 9 per gezin. Voor kinderen die na uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 per kwartier aangerekend worden. Kinderen van buiten Linkebeek (zelfs diegenen die school lopen in Linkebeek) betalen per halve dag 6 en 12 voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin. Voor kinderen die na uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7,00 per kwartier aangerekend worden. Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentehuis tijdens de openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur, maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Vanaf 1 juli zijn de openingsuren van het Gemeentehuis gewijzigd (zie hierboven). Ongebruikte inschrijvingskaarten van vorig jaar zijn ook dit jaar nog geldig. Wij herinneren er u tevens aan dat de kinderen die een hele dag blijven een picknick moeten meebrengen. Workshops (knutselen sport, koken, ) worden 's morgens van 10 tot 12 uur en in de namiddag van 14 tot 16 uur georganiseerd. Tijdens de workshops kunnen de kinderen niet afgezet of afgehaald worden. U kan de speelpleinen bereiken op het GSM nummer De speelpleinen zullen gesloten zijn op maandag 20 juli, dinsdag 22 juli alsook op maandag 31 augustus. De kosten van de speelpleinen zijn aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet een attest afgeleverd worden. Het gemeentebestuur van Linkebeek zal dit attest afleveren mits het voorleggen van alle aangekochte kaarten. Mogen wij u dan ook verzoeken deze kaarten zorgvuldig te bewaren. Aangifte personenbelasting Om aan onze inwoners de verplaatsing naar het belastingkantoor te Sint-Genesius-Rode te besparen, worden zoals vorige jaren zitdagen georganiseerd op dinsdag 2 juni & op donderdag 11 juni in het gemeentehuis van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Tevens herinneren wij er de inwoners aan dat het Controlekantoor der Directe Belastingen, waarvan de kantoren gelegen zijn te Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 81, geopend zijn voor het publiek op dinsdag en donderdag van 9 tot 11 uur. 11de ambachtelijke kerstmarkt De kerstmarkt zal doorgaan op 4, 5 en 6 december in de zalen van de Hoeve t Holleken. Indien u een plaats wil reserveren, wordt voorrang verleend aan de kunstenaars en ambachtslui van Linkebeek tot 15 juni. Inlichtingen en reservatie: - Anne-Marie Wyns, - Françoise Knop, 3.

4 Hoe inbraak vermijden? Met het mooie weer in het vooruitzicht worden ramen regelmatig op kiepstand gezet. Dit is uitnodigend voor inbrekers. Wist u dat er ook raamkier standhouders bestaan? Een raamkier standhouder (N) zorgt ervoor dat een raam slechts op een kier kan worden geopend. Deze maatregel is het meest geschikt voor vertrekken die geventileerd moeten worden (bv. wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn). Slotvaste kierstandhouders genieten de voorkeur. Om inbraak te vermijden, ook nog volgende tips: - Doe een beroep op een diefstal preventieadviseur voor gratis advies. - Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren. - Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen. - Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiepstand staan. - Geef uw woning een bewoonde indruk door bv. een tijdschakelaar op een lamp te plaatsen. - Communiceer niet over uw vakantie op sociale media en opgepast met foto s op instagram e.d.. - Plak geen briefjes op de deur voor de postbode, vermeld ook niets op uw voice mail. - Vraag aan uw buren om bv. de brievenbus de ledigen of de rolluiken op en neer te laten, het gras te maaien, - Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de politie. Uw lokale politie wenst u een aangename zomer toe. OCMW-INFO Hittegolf en ozonpieken Help alleenstaande en hittegevoelige mensen. Ook deze zomer zijn extreme temperaturen en hittegolven mogelijk. Om deze warme periode goed door te komen, kunnen een goede voorlichting en enkele praktische tips van groot belang zijn. Sommigen hebben extra aandacht nodig: baby s en kleine kinderen, senioren, chronisch zieken, mensen die alleen wonen en/of slecht te been zijn. Enkele simpele raadgevingen om bij een hittegolf, bij hoge ozonconcentratie het hoofd koel te houden: - drink voor je dorst hebt, en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, ) minstens 1,5 liter per dag - vermijd alcoholische dranken - blijf binnen tussen 10 en 18 uur en koel je lichaam regelmatig af (douche, waterverstuiver, ventilator, ) - hou vensters, gordijnen, luiken overdag toe en verlucht de kamers s nachts als het buiten koel is - zorg voor luchtige kledij - zware inspanningen doe je bij voorkeur vóór 11 of na 20 uur - laat geen personen of dieren alleen achter in een geparkeerde wagen Ziekteverschijnselen voor hitte: - spierpijn, krampen of spasmen - zwakte en vermoeidheid, hoge lichaamstemperatuur, hevig zweten, bleekheid, hoofdpijn, misselijkheid - hitteslag : het lichaam kan de temperatuur niet meer regelen, die loopt op tot meer dan 40, de huid is rood en droog, de persoon is verward. Medische hulp is noodzakelijk!! Hoe kan je helpen bij onwel zijn? - verwittig onmiddellijk de huisdokter - als de zieke verward is en een abnormaal hoge temperatuur heeft, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten nummer 100 of 112 Bied eerste hulp terwijl je op de dokter wacht - zoek een koele plek op waar de zieke kan rusten - laat de zieke water drinken en maak zijn of haar kleren nat - zorg voor frisse lucht Nuttige telefoonnummers: - tel. van de huisdokter bij het telefoontoestel leggen - hulpdiensten 100 of tel. van het OCMW: Contacteer de dienst als er problemen zijn met alleenstaande personen die onder de warmte lijden. Nuttige internetsites: - het hittegolfplan op - het weerbericht op - luchtkwaliteit op 4.

5 Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort : - u beschikt over een laag inkomen; - u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; - u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek Een strijkpunt in Linkebeek Wilt u meer vrije tijd? Wij hebben voor u de oplossing: het strijkpunt Linkebeek, gevestigd in de Kerkstraat 34, naast de Ludotheek, rechtover de kerk of Voor al uw strijk kan u er terecht op maandag van 16 tot uur en op donderdag van 9 tot 12 uur: hemden, broeken, T-shirts, alles strijken zij op een professionele manier. De prestaties worden betaald met dienstencheques, in mindering te brengen op de belastingen. Het strijkpunt is echter meer dan een strijkdienst, het biedt een professionele retouchedienst aan en een op- en afhaalpunt van droogkuis. Indien u uw strijk bij het strijkpunt laat doen, steunt u sociale tewerkstelling. Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 18 uur, na afspraak Wachtdienst dokters Hoe een huisarts van wacht vinden in Linkebeek? U kan telefonisch contact nemen met: Dokter Louviaux, Kabinet Medilink, Dokter Schetgen, Voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnummer Voor meer info: Wachtdienst tandartsen: Digitaal sociaal huis Deze website werd opgezet zodat u, de burger, zich niet meer moet afvragen of u zich naar de gemeente, het OCMW of naar een andere organisatie moet wenden voor een dienstverlening met betrekking tot de welzijnssector. Op deze website zal u de correcte informatie en de juiste doorverwijzing krijgen zodanig dat u goed voorbereid naar de juiste dienst of organisatie kan stappen. Deze website wordt momenteel nog aangevuld, maar u kan deze alvast consulteren op Wachtdienst apotheek: of Aarzel niet het OCMW te contacteren indien u bijkomende informatie wenst (zie rubriek contact op de website of op ).. 5.

6 SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 14 juni: Wandeling in Kasteelbrakel. Vertrek om 14 uur vanuit de Grand-Place van Kasteelbrakel. Met de wagen: Ring afrit 22, dan richting Braine-le-Chateau - Tubize. Openbaar vervoer: mogelijkheid om te carpoolen vanuit het station van Braine-l Alleud. Wandeling van 10 km op de heuvels van de gemeente. Inlichtingen: Nicole Degive Deelname in de kosten: 4, voor de leden is dit inbegrepen in het lidgeld. Zondag 28 juni: 5de rugzakwandeling op de GR 126 Brussel-Semois Van Anseremme tot Furfooz (15 km) voor de rugzakwandelaars of tot Falmignoul (9 km) voor de Light. De rotsen van Freyr en de Maasvallei met het uitzicht op Waulsort, het wilde kleine dal van Colebi, het kasteel van Walzin en de vallei van de Lesse. Informatie en reservatie: zie kader hieronder. MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker! Deze zomer zamelt uw gemeente op het containerpark taxussnoeisel in ten voordele van de kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark, zo lever je de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking: - jong snoeisel: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. - zuiver snoeisel: gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen, taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. U kan het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of over de openingsuren van het containerpark, kan u terecht bij de milieudienst of op de website De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: uur: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat uur: Linkebeek bushalte 155 Gemeenteschool. Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 18 ( 22 voor de niet leden) per persoon op rekeningnr. BE van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de activiteit. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of GSM Als het voor vrijdagavond is, zal uw betaling overgebracht worden naar een andere activiteit naar uw keuze, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het te behouden. Deze actie loopt van 15 juni tot 31 augustus Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot. 6.

7 De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de Cercles des Naturalistes de Belgique (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 7 juni: Natuurwandeling in Brussel Site nr 3: De Vogelzangbeekvallei in Anderlecht. Wij zetten onze ontdekking van de groene gordel rond Brussel verder. Ontdek een weinig bezochte en boeiende plek: opmerkelijke bomen, herken de voorjaarsbloemen, de gewoontes van een roofvogel, de fauna en flora van de vijver. Afspraak om 14 uur aan de ingang van het kerkhof van Anderlecht, Britse Soldaatlaan. Gidsen: Amélie Claeys en Claudine Joye. Algemene informatie: - de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af indien zich ongevallen tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. - Voorzie u van goede wandelschoenen, een verrekijker, een insectendoos en vergrootglas. - Onze vriend de hond blijft thuis. Inlichtingen: Ghislaine Tinant Volgende activiteit op 5 juli: Hof ter Musschen in Woluwe. Data inzamelingen juni Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- Doorzichtig wit Elke vrijdag en tuinafval S.H. Snoeihout In bussels, Vrijdag 26 juni samengebonden met touw, maximum 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag 10 en 24 juni drinkkartons P.K. Papier Karton Samengebonden of in karton, Donderdag 18 juni max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Via een Zaterdag 13 juni gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Intercommunale Aanvoer op vrijdag 5 juni tussen 14 en Haviland in Drogenbos, Dorent 5 16 u, aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek tijdens de openingsuren. 7.

8 Babbelkot Het volgende intergenerationeel Babbelkot zal plaatsvinden op vrijdag 24 juli vanaf 14 uur tot uur in de Hoeve t Holleken. SOCIALE INFORMATIE Repair Café Linkebeek Dit is reeds de laatste Repair Café van het seizoen. Deze zondag 28 juni, van 14 tot 18 uur is het gepaste moment voor de laatste herstellingen! Dit zijn de data van onze volgende afspraken: 20/09-25/10-22/11/2015 & 24/01-21/02-13/03-17/04-22/05-26/06/2016. Wij verwachten u met de gebruikelijke workshops voor herstellingen van elektro, klein meubilair, hout, speelgoed, fiets, lassen, juwelen en slijpwerk allerhande. Voor de fijnproevers zijn er onze befaamde huisbereide taarten, en een babbel met de buren... Dit Babbelkot zal doorgaan in samenwerking met het speelplein aan de Hoeve t Holleken. Een speciale animatie wordt voorzien. Jong en minder jong zijn zoals steeds van harte welkom! U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Iedereen is welkom in GC de Moelie, St-Sebastiaanstraat 14 tussen 14 en 18 uur. Opgepast, voor de elektro en het naaiwerk, is het aangeraden om aanwezig te zijn vóór 15.30u. Meer info via of Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer

9 CULTURELE INFORMATIE Huize Lismonde Geleide bezoeken in het huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak. Info: M.-C. Mouchart of tussen 19 en 21 uur. Concert Jazz & C Duo "La Gioia", Clotilde Van Dieren, zang en Edmond Carlier, cello op zondag 21 juni om 17 uur in het kader van het feest van de muziek. Reserveren kan bij Patricia Emsens of Tentoonstelling Dwersbos 1 Lismonde, park & tuinen Elk zondag van 6 juni tot en met 20 september, van 14 tot 18 uur (gesloten van 18 juli t.e.m. 9 augustus). Start ticketverkoop BUURTabonnement Op zaterdag 13 juni van 9 tot 14 uur in GC de Moelie, start de verkoop van de nieuwe BUURTabonnementen. Wie graag van meerdere voorstellingen geniet aan een voordelige prijs kan vanaf dan een eigen BUURTabonnement samenstellen, online op één van onderstaande websites of in één van de deelnemende centra (behalve GC de Muse: ou Vernissage op 5 juni om 17 uur. Geleid bezoek op 14 juni om 15 uur. Atelier beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar door Julie Larrouy, gediplomeerde La Cambre. Op woensdag tussen 14 en 16 uur. 80 per trimester. Info: Patricia Emsens , Huize Lismonde biedt u de mogelijkheid om vergaderingen, seminaries, conferenties, creatieve ateliers, familiebijeenkomsten, recepties of maaltijden te organiseren. De lokalen van de benedenverdieping, evenals een rustige en sfeervolle tuin worden hiervoor ter beschikking gesteld. Inlichtingen, voorwaarden en reservaties: Frédéric De Becker, of De vzw Hoeve t Holleken deelt u mee dat het Feest van de Muziek voorzien op zaterdag 20 juni NIET zal doorgaan bij gebrek aan deelnemers. Het aantal deelnemers om op te treden was niet het verwachte succes. 9.

10 Activiteitenkalender: 2 juni Zitdag in het Gemeentehuis voor aangifte belastingen 5 juni Vernissage van de tentoonstelling Lismonde, parken en tuinen 7 juni Natuurgidsen van Linkebeek natuurwandeling in Brussel 10 juni Kantklosatelier Kant-A-Fees om uur in GC de Moelie 11 juni Zitdag in het Gemeentehuis voor aangifte belastingen 14 juni Geleid bezoek van de tentoostelling Lismonde, parken en tuinen" Club Balades & Nature wandeling in Kasteelbrakel 18 juni Quiltatelier om uur in GC de Moelie 21 juni Concert Jazz & C in Huize Lismonde 24 juni Kantklosatelier Kant-A-Fees om uur in GC de Moelie 28 juni Club Balades & Nature 5de rugzakwandeling op de GR 126 Repair Café in GC de Moelie 10. KLEINE BERICHTEN Knutselnamiddagen in augustus voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Uw kinderen hebben geen zin om een hele week stage te volgen? Maar zij vervelen zich? Ze zitten te veel achter het scherm? U hebt dingen te doen? Dit is een alternatief: een workshop tijdens de weken van 10 tot 14 augustus van 17 tot 21 augustus van 24 tot 28 augustus, telkens van 14 tot uur. Een deelname van minimum 3 namiddagen per week wordt gevraagd om het projekt te voltooien (maandag, dinsdag, donderdag). Een miniatuur maken volgens verschillende voorgestelde thema s (Chinees huis, Egyptisch bootje, Provençaalse winkel, de bakkerswinkel, het heksenhuis, enz ) Papier, karton, lijm en kleurstoffen zijn de gebruikte materialen! Wij werken in het atelier gelegen Boterberg 27, achteraan in de tuin. Inschrijving en voorschot vóór 25 juni. Prijs: 40 voor 3 halve dagen, materiaal en verzekeringen inbegrepen. Opvang tot uur (1,5 per dag). Inlichtingen: Laurence Van Berchem, Boterberg 27- GSM: Ontdekking van ontwakende lichaamsbewegingen Het weldoen van de trage beweging, in relatie met de ademhaling en de stem, zal langzaamaan de diepste delen van het lichaam meenemen naar een diepgaand "loslaten" en naar een beter bewustzijn van onszelf. Draag warme kledij, breng matje en deken mee. Eerste cursus aangeboden. Cursussen op woensdag van 9.30 tot 11 uur en van 19 tot uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of Individuele sessies op aanvraag. Je lichaam? Een mooi ontdekkingsterrein met eindeloze mogelijkheden! Do In Van het Japans: de weg naar de energie openen door de beweging houdt uw lichaam en uw ziel* gezond! Laat ze doorheen de seizoenen ademen, zichzelf masseren, zich zachtjes uitrekken, en zich relaxen volgens deze mooie preventiekunst die ons werd overgedragen door onze Oosterse wijzen (Chinees en Japans). Cursussen op dinsdag van 9 tot uur en op donderdag van 9.30 tot 11 uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Draag warme kledij, breng matje en deken mee. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of *Lichaam/ziel: gescheiden in de Oosterse visie. Namens het College, De secretaris, Waarnemend burgemeester, V. DE BRAEL D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie september 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest!

de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest! de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 38STE JAARGANG NR. 212 JULI - AUGUSTUS 2014 Waar zijn die handjes? Uit de bol op het Zomerdorp Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart 17-20 mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, De lente zet de natuur in bloei, schildert

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene energie 12 Zomerprogramma JECS 16. www.lille.

Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene energie 12 Zomerprogramma JECS 16. www.lille. Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2011 jrg 35 nr.4 www.lille.be 7 12 15 16 Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be Tel: 050/41.43.11 T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee Departement ouderenzorg - woonzorgcentrum Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemene situering... 2 3. Inschrijvings- en opnamevoorwaarden... 3 4. Financiële modaliteiten...

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie