Het woord van de Mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Editie december 2011 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, Tijdens de voorbije maand november vonden er heel wat activiteiten en lokale initiatieven plaats. Dit is een duidelijk en bemoedigend bewijs van de dynamiek van de grotendeels vrijwillige - verenigingen van onze gemeente. Vorig jaar maakten we in november en december reeds kennis met de winterse weersomstandigheden, heel België was toen bedekt met een weelderige laag sneeuw. U zal zich zeker nog herinneren dat de aanpak van het gemeentebestuur het toen, tot ieders tevredenheid, mogelijk maakte om zich te blijven verplaatsen, ondanks de overvloedige sneeuwval. Wij verbinden er ons deze winter dan ook opnieuw toe om minstens even efficiënt als in 2010 de verschillende wegen en voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt 1823 dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is 1823 dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... Wat de gemeentelijke activiteiten van de maand december betreft, wens ik u te herinneren aan het bezoek van Sinterklaas die, zoals ieder jaar, aanwezig zal zijn in het gemeentehuis op zaterdag 3 december tussen 10 en 12 uur. Alle kinderen, braaf en minder braaf, worden er verwacht door de Sint, maar weet dat ook zwarte piet aanwezig zal zijn Tijdens datzelfde weekeinde hebben we reeds de kans om onze eerste kerstinkopen te doen, want de 7e kerstmarkt wordt op 2, 3 en 4 december georganiseerd in de Hoeve t Holleken. Een dertigtal ambachtslieden stellen er hun producten voor, en de feestelijke opening van de markt heeft plaats op vrijdag 2 december vanaf uur. Een jaarlijks evenement dat u onder geen enkel beding mag missen tijdens de laatste maand van het jaar is het kerstconcert, georganiseerd door het Sint-Ceciliakoor. Het wordt een buitengewone opvoering van hoge kwaliteit, onder leiding van Eric Kirsch en François Ducène. Afspraak op 17 december om 20u30 in de Sint-Sebastiaankerk. Tijdens de winterperiode, tenslotte, is het aantal uren zonneschijn zeer beperkt. Nochtans worden onze gewoonten hier doorgaans weinig aan aangepast, vermits we ons nog steeds moeten verplaatsen voor onze dagelijkse bezigheden. Voor al degenen onder ons die zich te voet verplaatsen door de kleine straatjes van Linkebeek, wens ik er de aandacht op te vestigen om minstens een gekleurde en liefst reflecterende - armband te dragen zodat de autobestuurders u kunnen opmerken en indien nodig ontwijken. In sommige straten van onze gemeente is er geen voetpad. Ik moedig dan ook zowel de voetgangers als de autobestuurders aan de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen bij het vallen van de avond, of vóór zonsopgang. Laten we allen aandachtig zijn voor de zwakke weggebruikers, voetgangers, fietsers en motorrijders. Zij zullen u dankbaar zijn. In naam van de gemeentelijke administratie wens ik u prettige eindejaarsfeesten en vooral een schitterend jaar 2012!!! Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Vuurwerk p. 2-7de ambachtelijke kerstmarkt p. 3 - Sinterklaas is terug in Linkebeek p. 3 - Verzustering 36 - Sneeuw en ijzel 3 - OCMW-info p. 4 - Intergemeentelijke preventiedienst p. 4 - Milieu-info p. 6 - Sociale informatie p. 6 - Culturele informatie p. 6 - Sportieve informatie p. 8 - Kleine berichten p. 8 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur* Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. *Tijdens de maanden juli en augustus is het gemeentehuis op woensdagnamiddag gesloten. Gemeenteraad Gemeenteraadsbeslissing van 7 november 1. Goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van Finilek. De heer Marc De Neef, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 16 december Goedkeuring agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 16 december De heer Marc De Neef, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 16 december Goedkeuring kapitaalverhoging Publigas. De gemeente Linkebeek onderschrijft de kapitaalverhoging van Publigas voor een bedrag van , Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Beukenstraat. In de Beukenstraat wordt een herhaling van het verkeersbord F45 c (doodlopende straat) aangebracht ter hoogte van de zijmuur van Brouwerijstraat 128. In het gedeelte van de Beukenstraat tussen huisnummer 20 en 32 wordt een parkeerverbod ingesteld. 5. Principebeslissing tot overdragen van de huidige afvaldienstverlening aan de gemeente vanwege Haviland naar een overkoepelende opdrachthoudende intercommunale. Op dit ogenblik gaat de gemeenteraad niet in op het verzoek tot het overdragen van de huidige afvaldienstverlening door Haviland naar een overkoepelende opdrachthoudende intercommunale. 6. Goedkeuring lokaal beleidsplan kinderopvang. De gemeenteraad stemt in met het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang zoals goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Linkebeek op 19 maart Kennisneming definitieve vaststelling OCMW-rekening Goedkeuring begrotingswijziging van de gewone en buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar De kredieten worden aangepast aan de werkelijke behoeften zodat het budget 2012 met een zo realistisch mogelijke prognose kan worden opgestart. Datum volgende gemeenteraad: maandag 12 december om 20 u. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Onthaal/De Gemeenteraad" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het Gemeentehuis De leden van het Schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het Gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 11 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Kaarten voor het containerpark kunnen tijdens deze permanentie aangekocht worden. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Sluiting van de gemeentediensten tijdens de eindejaarsfeesten Het gemeentebestuur is gesloten op maandag 26 december! Vuurwerk De eindejaarsfeesten naderen en misschien heeft u wel zin om een vuurwerk te maken. Wij herinneren u eraan dat het verboden is om vuurpijlen af te schieten zonder de voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

3 7de ambachtelijke kerstmarkt De 7de kerstmarkt zal doorgaan op 2, 3 en 4 december in de Hoeve t Holleken op initiatief van het college van burgemeester en schepenen. Een dertigtal ambachtslui tonen en verkopen hun kunstwerken. Denk aan je kerst- en nieuwjaarsgeschenken. De ambachtelijke tentoonstelling is kwaliteitsvol, gevarieerd en van alle prijsklassen. Feestelijke opening op vrijdag om uur. De markt is ook toegankelijk op zaterdag van 14 tot 20 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Inlichtingen: Anne-Marie Wijns, Françoise Knop, Sinterklaas is terug in Linkebeek Op zaterdag 3 december tussen 10 en 12 uur zal de grote Sint dit jaar opnieuw alle brave kinderen van de gemeente begroeten in het Gemeentehuis. Kinderen, vergeet deze belangrijke afspraak niet!!! Verzustering m De leden van het verzusteringscomité wensen u allen heel vrolijke eindejaarsfeesten en bieden u hun beste wensen voor Zoals u reeds weet, vieren wij in mei 2012 de 30 ste verjaardag van de eerste verzusteringsfeesten in Linkebeek, wij verheugen ons erop u in grote getale weer te vinden voor onze activiteiten op zondag 27 mei. Alle bereidwilligen zijn welkom gedurende dit weekeind voor allerlei taken. Wenst u uw steentje bij te dragen, gelieve contact te nemen met: Lieve Peeters (na 18 uur) René Blijkers GSM m Een beetje geschiedenis - Hoofdstuk 3 Als gevolg van de eerste twee bijeenkomsten van onze verzustering ontstonden er verschillende nieuwe contacten. Eerst en vooral werd er afgesproken elkaar om de 2 jaar terug te zien, afwisselend in Linkebeek en St-Lambert. Vriendschappen werden gevormd en het contact tussen de jongeren van beide gemeenten werd bevorderd door het bezoek van de jonge Linkebeekenaren aan St-Lambert, met daarbuiten ook nog de persoonlijke contacten. Zo ontstond het idee een derde land toe te voegen een tripartiete. Na veel overleg en geaarzel tussen Nederland en Roemenië (daar hadden al verschillende humanitaire contacten plaatsgevonden) werd er ten slotte voor Engeland gekozen. Engels stond toch in het schoolprogramma van onze jongeren, zowel in Frankrijk als in België en dat was altijd mooi meegenomen! Wordt vervolgd Sneeuw en ijzel Linkebeek Kenton Saint Lambert du Lattay EUROPESE UNIE Verzustering 2012 De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over tweederden van hun breedte. De sneeuw en het ijs moeten opgestapeld worden op het voetpad langs de rand, zodanig dat er vóór elke woning een doorgang is voor de voetgangers. Indien het voetpad te smal is, is het toegestaan de sneeuw en het ijs te verspreiden op de berijdbare weg, zonder evenwel stapels te maken die het verkeer zouden kunnen hinderen. De straatkolken en -goten moeten vrij blijven. Het gemeentebestuur heeft op verschillende plaatsen in onze gemeente bakken met zout geplaatst, lokaliseer degene die zich het dichtst bij uw woning bevindt, om het zout, in geval van nood, te kunnen gebruiken. Wees aandachtig en let erop dat het tijdens deze winterperiode aangenaam blijft om zich in onze mooie gemeente te verplaatsen. 3.

4 OCMW-INFO Intergemeentelijke preventiedienst Het OCMW van Linkebeek is aangesloten bij een intercommunale preventiedienst van drugs en alcohol. Een brochure zal eerstdaags aan huis bedeeld worden met informatie over de acties die binnenkort in de gemeente zullen gevoerd worden. Digitaal sociaal huis Een website werd opgezet zodat u, de burger, zich niet meer moet afvragen of u zich naar de gemeente, het OCMW of naar een andere organisatie moet wenden voor een dienstverlening met betrekking tot de welzijnssector. Op deze website zal u de correcte informatie en de juiste doorverwijzing krijgen zodanig dat u goed voorbereid naar de juiste dienst of organisatie kan stappen. Deze website wordt momenteel nog aangevuld, maar u kan deze alvast consulteren op: Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende info wenst (zie rubriek "contact" op de site). Wij helpen u graag verder. De dagopvang zieke kinderen Uw kind is ziek en u heeft geen opvang? Dan is onze dienst opvang zieke kinderen de oplossing voor u! Wie : Henriette Sand, een ervaren kinderverzorgster. Waar : Kerkstraat 34 te Linkebeek. Wanneer : van 8 tot 18 uur. Hoe : door te bellen van 7 tot 21 uur op of Lunchpakket meebrengen. Prijs : 10/dag voor Linkebekenaren en voor niet-linkebeekse kinderen die naar school gaan in Linkebeek, 15/dag voor kinderen buiten Linkebeek en die niet naar school gaan in Linkebeek. De opvang zieke kinderen zal gesloten zijn tijdens de kerstvakantie, van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari Opvang zieke kinderen fiscaal aftrekbaar! De uitgaven voor de opvang voor zieke kinderen onder de 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor een maximaal bedrag van 11,20 per opvangdag en per kind. Wat de opvangkosten betreft die u in de loop van 2011 aan het OCMW betaalde, hiervoor zal u in de loop van het eerste semester 2012 een attest ontvangen per opgevangen kind. Studietoelage Dit school- en academiejaar wordt er in Vlaanderen tevens een studietoelage voor kinderen van het kleuteronderwijs toegekend, naast de reeds toegekende studietoelagen voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Het OCMW biedt u graag meer informatie en hulp bij het invullen van uw aanvraag of Meer informatie: Wij zoeken onthaalouders! Heb je zin in een nieuwe professionele uitdaging? Heb je je hart verloren aan kinderen en wil je graag thuis aan de slag? Wil je graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou je het fijn vinden om die met andere kinderen te delen? Wil je graag zelfstandig werken maar met de steun van een tweetalige overheidsinstelling (OCMW) en bovendien genieten van ruime sociale zekerheidsrechten? Het beroep van onthaalouder in Linkebeek biedt deze werkomstandigheden. Voor meer inlichtingen, neem contact op met het OCMW van Linkebeek Wij zoeken nog een kapitein! Iets voor jou? Word onthaalouder! Neem deze guitige piraatjes op sleeptouw. En een nieuwe wereld gaat voor jou open! Oproep tot vrijwilligers Elke werkdag van de week, bedeelt het OCMW warme maaltijden aan huis. Deze dagelijkse bedelingen worden door vrijwilligers verwezenlijkt. Het OCMW zoekt momenteel naar vrijwilligers voor deze taak. Elke vrijwilliger verricht een bedeling om de twee weken op het middaguur. Bent u geïnteresseerd voor deze dienst, gelieve contact op te nemen met het OCMW op Ann Merckx. 4.

5 Dienst van het OCMW voor eenzame personen Een aantal vrijwilligers hebben hun akkoord gegeven om een vorming en omkadering te krijgen door het OCMW, teneinde op regelmatige basis personen die zich alleen voelen, die geen contact meer hebben met hun omgeving, op te bellen. Deze regelmatige contacten zijn natuurlijk verbonden aan het beroepsgeheim dat het OCMW u garandeert. Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, of indien u iemand kent die in deze dienst interesse zou kunnen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW Mantelzorgpremie Het OCMW van Linkebeek kent een mantelzorgpremie toe aan iedereen die de opvang en verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich neemt. Om recht te hebben op deze premie dient u aan welbepaalde voorwaarden te voldoen. U kan het reglement en alle bijkomende info bekomen bij de sociale dienst van het OCMW Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort: u beschikt over een laag inkomen; u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek of Juridische bijstand in het OCMW Heb je vragen over echtscheiding, huur, onderhoudsgeld, schulden, pro deo-advocaat,...? Dan kan je voor eventuele rechtshulp elke dinsdag van tot uur terecht bij de juriste, Sarah De Rijcke, die dan zitdag heeft in de lokalen van het OCMW. U kan een afspraak maken door het OCMW te contacteren op Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot uur, na afspraak Babbelkot - Kerstfeest Het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 19 december van 14 tot 17 uur in de Hoeve t Holleken. U bent allen van harte welkom ongeacht uw leeftijd Een speciaal Kerst-vieruurtje zal u aangeboden worden En zoals gewoonlijk kan u er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen of met de kaarten spelen. Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op nummer , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op

6 Wachtdienst dokters Het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen is: Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur). MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt. Data inzamelingen december Type afval Zakken Data ophaling H.V. Grijs Elke vrijdag Huisvuil G.F.T. Doorzichtig wit Vrijdag 9 en 23 december Groente-, fruit- en tuinafval P.M.D. Blauw Woensdag 7 en 21 december Plastiek metalen verpakkingen drinkkartons P.-K. Samengebonden en/of Donderdag 22 december Papier karton in karton, max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Zaterdag 17 december Via een gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur ; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur ; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Vrijdag 2 december Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur aanvoerformulier Drogenbos, Dorent 5 te bekomen in het Gemeentehuis of in het containerpark van Linkebeek SOCIALE INFORMATIE SEL-Services - Lets in Linkebeek Lets heeft als doel het uitwisselen van diensten en kennis tussen zijn leden; het is een niet-economisch en lokaal uitwisselingssysteem. Bijvoorbeeld: Jan herstelt de koffiezet van Peter, Peter helpt Julie in haar tuin, Julie babysit bij Joëlle, die een Spaanse cursus geeft aan Jan. Geïnteresseerd? Kom naar onze informatievergaderingen! U bent van harte welkom op dinsdag 13 december vanaf uur. De vergadering begint om 20 uur stipt en eindigt om 22 uur in de Hoeve t Holleken, 1 ste verdieping, ingang langs de straatkant. Vragen? CULTURELE INFORMATIE 6. Familievoorstelling Circus Rocky, een ongelooflijk spannende circusshow voor kinderen van 4 tot 10 jaar op woensdag 21 december om 14 uur in GC de Moelie waarbij de kinderen de sterren zijn. Clown Rocky maakt, samen met al zijn assistenten, van de aanwezige kinderen echte circusclowns. Zij moeten grappen maken, jongleren en goochelen. Maar wij zijn er zeker van dat dit gaat lukken. Duur: 60 minuten. Tickets: Kassa: 8 VVK: 6 Groepen vanaf 10 personnen: 4

7 Film / Debat Cyclus alternatieve meningen: moeten we in opstand komen? Omdat deze wereld in crisis een debat verdient. Onze ogen openen voor de realiteit van vandaag, voor de uitdagingen van morgen, is nadenken over de betekenis van onze daden en van onze verplichtingen. Zichzelf bevragen, zich laten beroeren, zich informeren, ideeën uitwisselen dat is het doel van de cine/debatavonden die de Hoeve t Holleken voor u organiseert. Donderdag 15 december vanaf 20 uur: Casino-economie? Over de Griekse schuld naar de verantwoordelijkheid van de politieke klasse, welke toekomst is er voor onze economie? Deze documentaire werd in twee weken tijd door meer dan één miljoen Grieken bekeken. De film werd op een paar weken opgenomen met een beperkt budget en is zowel schokkend als goed gedocumenteerd. DEBTOCRACY verhaalt de oorsprong van de schuld gemaakt op de rug van het Griekse volk ten voordele van enkelen. En wat moeten we in België verwachten? Debat: Het CADTM (Comité pour l Annulation de la Dette du Tiers Monde/Comité voor het kwijtschelden van de Derde Wereldschuld) zal in het debat na de film haar ervaring in verband met de schuldenlast van het Zuiden gebruiken om systemen voor te stellen die een alternatief kunnen vormen voor het aangaan van schulden met nefaste gevolgen voor de bevolking. Ingang: 3 (een drankje achteraf inbegrepen) Meer info: Eric Somerhausen Kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor Het kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor heeft dit jaar plaats op zaterdag 17 december om uur in de Sint-Sebastiaankerk. Het koor, met als dirigent Eric Kirsch, brengt traditionele en minder gekende kerstliederen. Samen met het Linkebeeks orkest Camerata, dat onder de leiding staat van François Ducène, worden werken uitgevoerd van Bach, Charpentier en Mozart. Na het concert is iedereen welkom in de Moelie voor het traditioneel glaasje. Inkom: 10 Voorverkoop: 9 Inlichtingen: J. Motté Op kerstdag 25 december om 11 uur zingt het koor tijdens de eucharistieviering kerstliederen. Ateliers, Huize Lismonde door Ana Popovici, licentiate illustratie. Initiatie schilderen, tekenen en boetseren (tweetalig) voor kinderen van 5 tot 12 jaar, elke woensdag van 14 tot 16 uur. Inlichtingen: P. Emsens Concert Le Brésil en 17 cordes concert met gitaar, slaginstrumenten en zang van Daniel Luiz De Miranda met de medewerking van Fabi Auad op zondag 11 december om 17 uur. Tickets: 10 6 Inlichtingen: Patricia Emsens of Geleide bezoeken van het Huis Lismonde Inlichtingen en reservaties: of Lokalen gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, Info en reservaties of Dwersbos 1 Sint-Valentijn concert Het koor Chœur de la Vallée, onder leiding van Marta Jakubiec, heeft het genoegen u uit te nodigen in de Sint-Sebastiaankerk te Linkebeek op zondag 12 februari 2012 om 17 uur. Het repertoire, in het thema van de Liefde, bedekt de periode van de XVI de tot de XX ste eeuw. Met de aanwezigheid van professionele solisten en een orkest. Prijs: Volwassenen: 12 Voorverkoop: 10 Van 12 tot 18 jaar: 8 Voorverkoop: 6-12 jaar: gratis. Info: - Reservatie:

8 Activiteitenkalender: 2, 3 & 4 december Kerstmarkt in de Hoeve t Holleken 3 december Sinterklaas in Linkebeek 8 december Quiltatelier in GC de Moelie om uur Vernissage van de tentoonstelling van Catherine Dryon op 9 en 10 december 10 december Cultuurraad - Fakkeltocht om 18 uur gevolgd door de eindejaarsreceptie om 20.30u in GC de Moelie Signeersessie van Vincent Engel 11 december Concert in Huize Lismonde Groene wandeling rondom Brussel Ziekenzorg Kerstfeest in GC de Moelie om uur 12 december OKRA Kerstfeest in GC de Moelie om 12 uur 13 december SEL-vergadering 14 december KAV Kerstfeest in GC de Moelie om uur 15 december Film/debat in de Hoeve t Holleken Vernissage van de tentoonstelling van Laurence Mommaerts van 16 tot 22 december 17 december Kerstconcert van het St-Ceciliakoor 18 december Melting Vox zingt Kerstmis 19 december Babbelkot in de Hoeve t Holleken 21 december Clown Rocky in GC de Moelie om 14 uur 25 december Kerstliederen tijdens de eucharistieviering in de Sint-Sebastiaanskerk SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 11 december, groene wandeling rond Brussel Schaarbeek-Evere Vertrek uur voor het station van Schaarbeek. Met de trein of de MIVB tram 92 (vanuit Ukkel en het centrum) bus 58 en 59. Aankomst voor het kerkhof van Brussel te Evere. Bus MIVB 63, 66 en 80 (richting centrum). Kort traject van 5,5 km door het natuurreservaat het Moeraske, het Goede Herderpark en het park van Doolegt ; kan verlengd worden met een bezoek aan het grote kerkhof van Brussel dat talrijke historische monumenten telt. Info: Philippe Deelname in de kosten: 2, gratis voor de leden. KLEINE BERICHTEN Melting Vox zingt Kerstmis en meer Een jaar geleden was Melting Vox aanwezig op kerstavond in GC de Moelie. Dit jaar brengen zij een concert in de Sint-Sebastiaanskerk van Linkebeek op zondag 18 december om 16 uur. Opgericht door de Linkebeekenaar Eric Mombeek, die eveneens aan de basis staat van het koor Chœur de la Vallée, verzamelt Melting Vox een tiental professionele en semi-professionele zangers gespecialiseerd in de muziek van de 20 ste eeuw: van de klassieke werken van Duruflé tot de variétémuziek van Billy Joël en Jackson Five. Sfeer verzekerd met de traditionele kerstliederen, klassiekers en hits die zowel de jong als oud zullen verheugen. Prijs: 8 5 voor jonger dan 16 jaar. Inlichtingen: Tentoonstelling en signeersessie in de boekhandel Once Upon a Time, Gemeenteplein 21 De Belgische schrijver met Europese faam, Vincent Engel (Oubliez Adam Weinberger, Requiem Vénitien, Retour à Montechirarro) zal zijn werken signeren op zaterdag 10 december van 17 tot 19 uur. Collages en schilderwerken: Catherine Dryon stelt tentoon «Secrets et spontanéité» op vrijdag 9 en zaterdag 10 december van tot uur en van 14 tot 19 uur Vernissage op donderdag 8 december van 17 tot 19 uur. Entre le noir et le blanc, collages, schilderijen, kalligrafie en foto s Laurence Mommaerts stelt haar «excentrieken» voor van vrijdag 16 tot donderdag 22 december van tot uur en van 14 tot 19 uur. De vernissage vindt plaats op donderdag 15 december van tot uur. Olieverf-atelier Op donderdag van 14 tot 16 uur (andere mogelijkheden op aanvraag) voor beginners of gevorderden, Lange Haagstraat 45. Groepen van maximum 8 personen. Info en inschrijvingen: of of Bloemschikken Eigentijdse benadering van de Europese en Japanse tradities. De originaliteit van een samenstelling hangt niet af van de overvloed of van het uitzonderlijk karakter van de gekozen bloemen, bladen en takken. De workshops vinden plaats in de lokalen van het Huis Lismonde, op vrijdagnamiddag of maandagmorgen, één week op twee. Reservatie: Marie-Agnès Dembour of Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be November 2013 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie april 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken VVB-secretariaat Sluitingsdagen eindejaar Gelieve rekening te houden dat de Vlaamse Volleybalbond: op minder mankracht zal

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016 Arrangementen en Themaweekends Mess Continental april 2015 ~ maart 2016 Mevrouw, Mijnheer, Ondertussen zijn we reeds aan de vijfde editie van onze arrangementenbrochure en onze slogan is actueler dan

Nadere informatie

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer?

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Beste ouders en leerling, beste gastgezin Vrijdag, 4 maart 2011 In onze vorige brief beloofden we u extra uitleg over de uitwisseling van 16 tot en met 19 maart

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6.

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6. Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand.

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Wolvertem, 28 november 2014 Beste Ouders, De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Volledig en correct ingevuld terugsturen naar de dienst : Strategie Mobiliteit

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot 19.30 uur.

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandplanning november 2015 Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandpunt: Ook mijn mening telt! Kunstproject Start with Art van maandag 9 tot en met vrijdag 20 november! Activiteitenkalender

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie