Het woord van de Mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Editie april 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Het is onmogelijk om niet terug te komen op de voorbije maand maart, met een aantal trieste gebeurtenissen op nationaal niveau De aanslag in een moskee in Anderlecht, een bestuurder die met zijn auto inrijdt op 6 politieagenten vóór het Koninklijk Paleis, en vervolgens het verschrikkelijke busongeval waarbij 28 mensen het leven lieten bij hun terugkeer van de sneeuwklassen. Deze gebeurtenissen stemmen tot nadenken over de zin die wij aan ons leven geven, en vooral over het geluk om onze familie en naasten dicht bij ons te hebben dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is. En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... De gemeenteschool van Linkebeek en het voltallige College hielden eraan zich aan te sluiten bij het leed van de families die getroffen zijn door de tragedie in Sierre. Zij hebben een moment van bezinning gehouden en samen met alle leerlingen en het aanwezige lerarenkorps werd vervolgens een minuut stilte in acht genomen, zoals voorgesteld door de federale overheid. Er zijn geen woorden die dit leed kunnen verzachten, maar de gedachten van alle inwoners van Linkebeek gaan uit naar de getroffen ouders en scholen. De maand april laat ons toe terug te genieten van het licht van de lente, de eerste bloemen die ontluiken, het knoppen van de bomen een beetje balsem voor de wonden na de gebeurtenissen van afgelopen maand. Gedurende de paasvakantie en tijdens heel de maand april zijn er in onze gemeente dan ook talrijke activiteiten voorzien. Vooreerst is er - tot grote vreugde van alle kinderen van 0 tot 8 jaar - het traditionele rapen van de paaseieren, georganiseerd door het gemeentebestuur op Paaszondag 8 april om 11u aan de Hoeve t Holleken. Het daaropvolgende weekeinde, op 13 en 14 april, heeft het derde Rock & R Holleken festival plaats in zaal Saint- Lambert du Lattay van de Hoeve t Holleken. Dit festival wordt eveneens georganiseerd door het gemeentebestuur. U kan de aantrekkelijke affiche consulteren op de website Op 22 april wordt, op initiatief van de Cultuurraad, een reuzenstoet georganiseerd op en rond het Gemeenteplein. Een uitstap van de reuzen van Linkebeek waar wij vol ongeduld naar uitkijken. Laten we hopen dat ook de weergoden op de afspraak zijn. En tenslotte, het laatste weekeinde van april, de 29 ste om precies te zijn, is er het feest van de Winterman dat ieder jaar een nog toenemend succes kent. Tijdens deze 34 ste editie worden naar goede gewoonte talrijke activiteiten voorzien, zowel voor groot als klein. Kortom, het wordt een groot dorpsfeest! U kan het programma eveneens terug vinden op de volgende website U zal eveneens opgemerkt hebben dat er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de Alsembergsesteenweg. Er werden tal van overlegvergaderingen gehouden opdat het verloop van de werken voor u in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden. Op de gemeentelijke website zal u regelmatig een update vinden van de voortgang van deze werkzaamheden. De leden van het gemeentebestuur blijven ter uwer beschikking en wensen u een uitstekende maand april Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Rock & R Holleken Festival p. 2 - Paaseieren rapen p. 3 - Jobstudenten p. 3 - Openbare werken p. 3 - OCMW-info 4 - Milieu-info p. 5 - Automatisering containerpark p. 5 - Groenafval en klein snoeihout p. 6 - Sociale informatie p. 6 - Culturele informatie p. 7 - Sportieve informatie p. 9 - Kleine berichten p. 9 - Geleid bezoek aan Huize Lismonde p. 10 Gemeenteraad Beslissingen gemeenteraad van 5 maart Goedkeuring retributiereglement op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark. Met ingang van 1 april 2012 en voor een periode eindigend op 31 december 2012 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijke containerpark. De retributie is verschuldigd door iedere inwoner van de gemeente die afvalstoffen op het containerpark wenst te deponeren. Het bedrag van de retributie is evenredig met de afmetingen van het voertuig, die automatisch bepaald worden aan de hand van detectoren die zich aan het sas aan de ingang van het containerpark bevinden. Categorie 1 (1 geactiveerde detector): Normaal voertuig, minder dan 1,80 m hoog 2 Categorie 2 (2 geactiveerde detectoren): Voertuig hoger dan 1,80 m 5 Categorie 2 (2 geactiveerde detectoren): Normaal voertuig met aanhangwagen 5 Categorie 3 (3 geactiveerde detectoren): Voertuig hoger dan 1,80 m met aanhangwagen 12 Er is geen retributie verschuldigd wanneer bij het bezoek aan het containerpark uitsluitend afvalfracties worden aangebracht waarvoor een aanvaardingsplicht of terugnameplicht geldt (papier en karton, PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), metalen, elektrische apparaten, rubberbanden, frituurolie en vet, textiel, vlak glas en batterijen). Bij de inwerkingtreding van dit reglement krijgt ieder gezin een krediet ter beschikking van 5. Datum volgende gemeenteraad: maandag 16 april om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het Schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 11 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Rock and R Holleken Festival Derde Rock and R Holleken Festival Na twee edities met optredens van artiesten die deze laatste maanden bekend werden (Lucy Lucy, Alpha 2.1., Nestor alias Great Mountain Fire, Kupid Kids, Sinus Georges, ), is het Rock and R Holleken Festival er opnieuw op 14 april in de Hoeve t Holleken. Drank en versnaperingen verkrijgbaar ter plaatse. Reservatie: - tickets in voorverkoop bij het Gemeentebestuur, Gemeenteplein 2 te Linkebeek tijdens de openingsuren van de gemeentediensten (zie - of door storting op bankrekeningnr BE van het Gemeentebestuur van Linkebeek met vermelding van naam en aantal plaatsen. Meer informatie over dit evenement kan u bekomen - op de website - bij Yves Ghequiere, schepen, 2.

3 Paaseieren rapen Alle Linkebeekse kinderen van 0 tot 8 jaar worden verwacht op Paaszondag, 8 april vanaf 11 uur, om in de tuin van de Hoeve 't Holleken, paaseieren te rapen. Zorg dat u erbij bent en zeg het door aan uw buren Contact: Michel Andries Lenterommelmarkt De volgende rommelmarkt zal dit jaar plaats hebben op zondag 6 mei van 9 tot 17 uur. Tijdens de middag, muziek met de groep Choosy Child. Om een standplaats te reserveren, kan u terecht bij het gemeentebestuur. Info en reservaties bij de gemeentelijke technische dienst vanaf 2 april tijdens de gebruikelijke openingsuren van het gemeentehuis, Prijs standplaats: 10 (+ 10 waarborg). Kom talrijk lanterfanten en genieten van de muzikale sfeer om deze aangename dag in een gezellige sfeer door te brengen. Jobstudenten A/ De technische dienst van de gemeente Linkebeek is op zoek naar jobstudenten voor de zomermaanden (juli en augustus) om te werken met de gemeentewerklieden. Geen bijzondere vakbekwaamheid vereist buiten wilskracht en dynamisme. De studenten moeten minimum 16 jaar zijn. Kandidaturen vergezeld van een planning met de gewenste periode te richten ter attentie van de Schepen van Openbare werken, Gemeentebestuur van Linkebeek Gemeenteplein Linkebeek vóór 30 april. B/ De Schepen van Jeugd zoekt studenten om als animatoren op de speelpleinen te werken. Zoals ieder jaar, richt de gemeente, tijdens juli en augustus, vakantiespeelpleinen in op de Hoeve 't Holleken, geopend van 7 tot 18 uur. De kandidaten moeten tweetalig zijn en minimum 16 jaar. De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae en een planning van de gewenste periode(s), dienen vóór 13 april te worden gericht aan de Schepen van Jeugd, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek. De studenten, die voor het eerst deelnemen aan de speelpleinen, zullen uitgenodigd worden op een onderhoud waarvan de datum later zal meegedeeld worden. Vzw Hoeve t Holleken Voor het jaar 2013 zal de reservatie van de zalen van de Hoeve t Holleken gebeuren als volgt: - Er wordt voorrang gegeven aan Linkebeekse verenigingen en dit tot 31 mei Deze voorrang zal uitgebreid worden naar de Linkebeekse particulieren (bewoners) tussen 1 juni en 30 juni Vanaf 1 juli 2012 zal het huren voor iedereen toegankelijk zijn. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, is het aangeraden de contracten te laten opstellen en telefonisch contact te nemen op of per mail naar De beschikbaarheid van de zalen kan geraadpleegd worden op de website Openbare werken Vernieuwen van de rijweg en fietspaden op de Alsembergsesteenweg (N235) tussen Alsemberg en Linkebeek. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid zal vanaf 19 maart 2012 de rijweg en fietspaden op de Alsembergsesteenweg (N235) vernieuwen. De werken tussen de rotonde aan de Alsembergsesteenweg en de Molenstraat in Linkebeek en het kruispunt van de Sanatoriumstraat en het Gemeentehuis van Beersel zullen volgens de huidige planning duren tot begin september Deze timing houdt geen rekening met weerverletdagen. Als het gedurende een uitzonderlijk lange periode slecht weer wordt, kan de timing nog opschuiven. Tijdens de gehele duur van de werken zal het doorgaand verkeer in beide rijrichtingen worden omgeleid als volgt: Grote Baan, De Dekt, Sanatoriumstraat, Laarheidestraat, Kesterbeeklaan, Lotsesteenweg, Steenweg naar Halle. Tot april blijft de huidige omleiding in het kader van de werken van Aquafin op het Winderickxplein behouden. Vernieuwen van het wegdek van de Brouwerijstraat vanaf de Beukenstraat tot de Stationsstraat en in de J. Van Lishoutstraat vanaf de A. Van Dormaelstraat tot de Stationsstraat. Aanvang der werken: 30 maart Vermoedelijke duurtijd van de werken: 15 werkdagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Moeilijke tot geen doorgang tijdens de werkuren. 3.

4 Werken aan de spoorweg lijn 124 Er zullen beveiligingswerken aan de sporen plaatsvinden op lijn 124 Brussel-Nijvel tussen het Zuidstation en Waterloo. Drie verrichtingen zullen op het grondgebied van Linkebeek uitgevoerd worden, namelijk in de Lange Haagstraat ter hoogte van het Bankveld, in de Lange Haagstraat aan de brug van t Holleken en op het einde van de Schouwendaal in de richting van Sint-Genesius-Rode. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van loges die het mogelijk zullen maken om de nieuwe elektronische systemen van signalisatie en automatisch remmen te plaatsen. Afwijkingsplannen zijn bij deze verschillende werven voorzien. Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij het gemeentebestuur, dienst mobiliteit Ontratting De volgende ontrattingscampagne zal doorgaan op dinsdag 24 april op het hele grondgebied van de gemeente. Wij herinneren u eraan dat het gemeentebestuur gratis rattenvergif ter beschikking stelt van de bevolking. Wij vragen aan de inwoners om vóór 20 april de aanwezigheid van ratten op of rond hun eigendom te melden bij het gemeentebestuur, opdat wij de nodige maatregelen zouden kunnen treffen William Verstreken. OCMW-INFO Digitaal sociaal huis Een website werd opgezet zodat u, de burger, zich niet meer moet afvragen of u zich naar de gemeente, het OCMW of naar een andere organisatie moet wenden voor een dienstverlening met betrekking tot de welzijnssector. Op deze website zal u de correcte informatie en de juiste doorverwijzing krijgen zodanig dat u goed voorbereid naar de juiste dienst of organisatie kan stappen. Deze website wordt momenteel nog aangevuld, maar u kan deze alvast consulteren op: Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende info wenst (zie rubriek "contact" op de site). Wij helpen u graag verder. De dagopvang zieke kinderen Uw kind is ziek en u heeft geen opvang? Dan is onze dienst opvang zieke kinderen de oplossing voor u! Wie : Henriette Sand, een ervaren kinderverzorgster. Waar : Kerkstraat 34 te Linkebeek. Wanneer : van 8 tot 18 uur. Hoe : door te bellen van 7 tot 21 uur op of Lunchpakket meebrengen. Prijs : 10/dag voor Linkebekenaren en voor niet-linkebeekse kinderen die naar school gaan in Linkebeek, 15/dag voor kinderen buiten Linkebeek en die niet naar school gaan in Linkebeek. De opvang zieke kinderen zal gesloten zijn tijdens de paasvakantie van maandag 2 tot vrijdag 13 april. Opvang zieke kinderen fiscaal aftrekbaar! De uitgaven voor de opvang voor zieke kinderen onder de 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor een maximaal bedrag van 11,20 per opvangdag en per kind. Wat de opvangkosten betreft die u in de loop van 2011 aan het OCMW betaalde, hiervoor zal u in de loop van het eerste semester 2012 een attest ontvangen per opgevangen kind. Wij zoeken onthaalouders! Heb je zin in een nieuwe professionele uitdaging? Heb je je hart verloren aan kinderen en wil je graag thuis aan de slag? Wil je graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou je het fijn vinden om die met andere kinderen te delen? Wil je graag zelfstandig werken maar met de steun van een tweetalige overheidsinstelling (OCMW) en bovendien genieten van ruime sociale zekerheidsrechten? Het beroep van onthaalouder in Linkebeek biedt deze werkomstandigheden. Voor meer inlichtingen, neem contact op met het OCMW van Linkebeek Wij zoeken nog een kapitein! Iets voor jou? Word onthaalouder! Neem deze guitige piraatjes op sleeptouw. En een nieuwe wereld gaat voor jou open! 4.

5 Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 14 mei. Noteer alvast deze datum in uw agenda! Drug- en alcoholpreventie De gemeente Linkebeek reikt de hand uit naar preventie. Sinds midden maart 2011 staat Anne De Smet aan het roer van de intergemeentelijke preventiedienst voor de gemeenten Linkebeek, Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem. Naar aanleiding van deze nieuwe start is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen van deze dienst. We doen dit via een kosteloze en intensieve begeleiding van maximum 5 gesprekken. Zo wordt er kennis gemaakt met elkaar, worden problemen besproken en wordt er gekeken naar gespecialiseerde hulp. Met dit alles wil men mensen helpen om de stap te zetten naar hulpverlening en naar verandering. Ken je iemand met desbetreffende problematiek of wil je over je eigen handelen praten, dan mag je gerust contact opnemen met de preventiemedewerker: Anne De Smet, preventiemedewerker alcohol en drugs , Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak Wachtdienst dokters Het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen is: Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur). MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! Automatisering containerpark Zoals u wellicht al weet, wordt het containerpark van Linkebeek geautomatiseerd en treedt op 1 april een nieuw gemeentelijk reglement inzake de tarifering van het deponeren van bepaalde afvalstoffen in werking. Ter herinnering zal u hierbij een lijst vinden van de afvalstoffen die betalend zijn en deze die gratis kunnen worden aangebracht: Betalend Grof huisvuil Groenafval Bouwafval Hout Wortels-boomstronken Gratis Papier en karton PMD Metalen Elektrische apparaten Rubberbanden Frituurolie en -vet Textiel Vlak glas Batterijen Piepschuim Het bedrag van de retributie is evenredig met de afmetingen van het voertuig, die automatisch bepaald worden aan de hand van detectoren die zich aan het sas aan de ingang van het containerpark bevinden, en varieert tussen 2 en 12. Bij de inwerkingtreding van dit reglement krijgt ieder gezin een krediet van 5 ter beschikking. 5.

6 Groenafval en klein snoeihout Vanaf de maand april, zullen de wekelijkse ophalingen aan huis van de G.F.T. zakken (groenten- fruit- en tuinafval), opnieuw iedere vrijdag doorgaan. De GFT-zakken (witgroene zakken) worden nog op vrijdag opgehaald maar de takken worden afzonderlijk behandeld en 4 maal per jaar opgehaald. De datum van de ophalingen van klein snoeihout zijn opgenomen in de ophaalkalender.! De eerste ophaling van klein snoeihout komende van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van wortels en boomstronken gebeurt op vrijdag 27 april. Het klein snoeihout dient aangeboden te worden in bussels, samengebonden met een touw, de takken mogen maximaal 2 m lengte en 20 cm diameter hebben. Data inzamelingen april Type afval Zakken Data ophaling H.V. Grijs Elke vrijdag Huisvuil G.F.T. Doorzichtig wit Elke vrijdag Groente-, fruit- en tuinafval P.M.D. Blauw Woensdagen Plastiek metalen verpakkingen 4 en 18 april drinkkartons P.-K. Samengebonden en/of Donderdag 19 april Papier karton in karton, max. 1 m³ S.H. In bussels, samengebonden met touw, Vrijdag 27 april Snoeihout max. 2 m lengte en 20 cm diameter Asbest Container van de Vrijdag 6 april Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur Drogenbos, Dorent 5 aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of in het containerpark van Linkebeek SOCIALE INFORMATIE Avonturenkamp GC de Moelie organiseert een avonturenkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar, waar er ruimte is om te experimenteren en grenzen te verleggen. Er worden spectaculaire activiteiten gepland, nieuwe uitvindingen doen is ook geen probleem, waterspelen, knutselen, waterraketten bouwen, codespel, ropeskipping. Kortom, alles komt aan bod om de kinderen in vervoering te brengen. Dit kamp gaat door in GC de Moelie van 2 tot 4 april van 9 tot 16 uur. Prijs: 55, leden Gezinsbond: 50. Info en inschrijvingen: of Bloedinzameling Ingericht door de Vriendenkring van de Bloedgevers op zondag 29 april van 13 tot 18 uur in t Schoolke, Hollebeekstraat 262. Noteer nu reeds in uw agenda de data van de volgende inzamelingen op zaterdagen 18 augustus en 27 oktober in de Gemeenteschool, Van Dormaelstraat. Inlichtingen: A.M. Tombuyses

7 Lentefeest 34 ste Winterman Op zondag 29 april is het feest van de Winterman in Linkebeek! Vanaf 8 uur s morgens: Ketje Puce! Spelletjes, speelgoed, boeken, Een gigantische rommelmarkt waar kinderen kunnen kopen en verkopen Maar vanaf 10 uur ook springkastelen, animaties, tekenwedstrijd en boetseren, behendigheidsspelen, voorstellingen, barbecue, Tenslotte om 18 uur, de verbranding van de Winterman... als echte Linkebeekenaar niet te missen! Voor meer informatie over het feest van de Winterman, raadpleeg Belangrijk! Neem deel aan de viering van de Winterman! Het feest van de Winterman vergt heel wat voorbereiding. Toch zijn er op de dag van het feest zelf nog heel wat helpende handen welkom. Indien u een beetje vrije tijd kan besteden op 29 april, zou dit voor ons een grote hulp zijn. Alle nodige informatie kan u bekomen bij Michèle CULTURELE INFORMATIE Concert van muziek uit de 16e eeuw Triste plaisir Hamelin Consort Vrijdag 13 april om 20 uur in de kerk van Linkebeek. Julie Calbete, zang - Miron Andres, viola da Gamba - Cristina Alis Raurich, klavieren en Rachel Heymans, blokfluit, zullen werken van Alexander Agricola, John Dowland, Jacob Regnart, Bartolomeo Trombocino spelen. Dank zij hun opleiding en hun openheid voor de barok-, de hedendaagse en de klassieke muziek, spelen deze musici dit repertorium met enthousiasme en respect en durven zij samen een nieuwe blik vestigen op een vaak wellustige muziek, soms ernstig of vermakelijk, miskend door het grote publiek en vaak afwezig in de concertzalen. Vrije deelname in de kosten. Chœur de la Vallée Het "Chœur de la Vallée" zoekt nieuwe zangers, zowel sopranen, alten, tenoren en bassen, tussen 25 en 55 jaar. Kennis van notenleer vereist. Repetities in de Hoeve t Holleken op maandagavond van 20 tot uur. Individuele opleiding op PC en persoonlijke zanglessen gegeven door een professionele zangeres. Professionele koorleider: Marta Jakubiec. Inlichtingen: Jo Sanders of Film/debat Solutions Locales pour un Désordre Global Vertoning van de film van Coline Serreau op donderdag 19 april om 20 uur in de Hoeve t Holleken. Het moment is aangebroken om de boeren, filosofen en de economisten aan het woord te laten om uit te leggen waarom onze samenleving is vastgelopen in de huidige financiële en politieke crisis en op zoek gaan naar nieuwe en experimentele alternatieven. Met de camera trok Coline Serreau bijna drie jaar de wereld rond om vrouwen en mannen te ontmoeten, die plaatselijk, met succes oplossingen onderzoeken om de wonden van een te lang mishandelde wereld te verzorgen. Een debat geleid door de vzw s Association 21 en Rencontre des Continents zal ons vervolgens toelaten talrijke vragen die deze film oproept, te bespreken. De avond wordt in alle gezelligheid afgesloten met het glas van de vriendschap. Niet te missen! Ingang: 3, drankje inbegrepen.. 7.

8 Reuzenstoet Op 22 april gaat er in Linkebeek in het kader van de Erfgoeddag, met als thema Helden, een Reuzenstoet door. Tijdens deze activiteit worden de reuzen uit onze regio, als belangrijk cultureel erfgoed, in de kijker gezet. Veel reuzen kwijnen weg in opslagplaatsen en zien nog amper het daglicht. Erfgoeddag is een mooie gelegenheid om deze gigantische poppen en hun verhaal in de schijnwerper te plaatsen. De Cultuurraad van Linkebeek beschikt zelf over twee reuzen: Sjoenke en Wanjke. Ze zullen hun beste beentje moeten voorzetten om al dat schoon reuzenvolk een passende ontvangst te bieden. Minstens 10 reuzen uit heel de regio zullen arriveren op de parking van de Moelie om er van 12 tot 18 uur hun feestje te bouwen. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de stoet waarin, naast de reuzen, fanfares, steltenlopers, vendelzwaaiers, dansers en andere rare snuiters zullen figureren. De stoet start om 14 uur en eindigt na een tochtje over het Gemeenteplein en de Dapperensquare in de tuin van de Moelie met een heuse reuzendans. In een tentoonstelling kan je je kennis over reuzen verder uitdiepen. Je zal er volksspelen, workshops voor de kinderen, springkasteel, animatie en natuurlijk een gezellige bar met spijs en drank aantreffen. Zorg dat je er bij bent want spektakel gegarandeerd! Theater Op vrijdag 27 april om 20.30u in GC de Moelie, Walter Baele Klein Gelatine. Voor zijn 10 de zaalshow ging Walter Baele enkele maanden undercover. In de gedaante van zijn populairste typetje, Martin Rigolle, deed hij researchwerk in een volkswijk in Zwijnaarde. Vermomd als prins Filip, dook hij op in een betere buurt van Laken en hij dook anoniem onder in de wijk Klein gelatine. Een crazy comedycruise met enkele opvallende opvarenden. Mis dit vijfsterren typetjesspektakel niet! Huize Lismonde Ateliers, door Ana Popovici, licentiate illustratie. Initiatie schilderen, tekenen en boetseren (tweetalig) voor kinderen van 5 tot 12 jaar, elke woensdag van 14 tot 16 uur. Inlichtingen: P. Emsens Concert op zondag 29 april om 17 uur Kretenzische muziek Irini Derebei, zang, fluit en Karolos Kouklakis, bouzouki. Prijs: Gratis voor -12 jaar. Reservatie: Patricia Emsens of Dwersbos 1 Tentoonstellingen Francis De Bolle Drogenaaldgravures op zaterdagen en zondagen tot 6 mei van 14 tot 18 uur. Geleide bezoeken van het Huis Lismonde Op zondag van 14 tot 18 uur. Inlichtingen M.-C. Mouchart. Lokalen gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, Info en reservaties: of Groepstentoonstelling uitnodiging tot deelname Van 30 mei tot 3 juni organiseert de vzw Hoeve t Holleken een groepstentoonstelling voor alle kunstenaars en ambachten die in Linkebeek verblijven. Wij verheugen ons reeds op uw talrijke opkomst. Wenst u eveneens tentoon te stellen, neem vóór 15 april contact met Frédéric De Becker op of

9 SPORTINFORMATIE Linkebeeksport vzw Enkele nieuwigheden dit seizoen: de vzw Linkebeeksport werkt nu samen met een nieuwe tennisschool. Gunther De Drijver en zijn team stellen u en uw familie tennislessen voor aan een aantrekkelijke prijs. Inlichtingen en inschrijvingen: Gunther De Drijver: of Club Balades & Nature Zondag 1 april, groene wandeling rond Brussel, deel Woluwe-Oudergem-Bosvoorde Vertrek om 14 uur: Trammuseum, Tervurenlaan te Sint-Pieters-Woluwe. Trams Aankomst: Wienerplein te Bosvoorde. Tram 94, bus 95. Wandeling van 7 km, langs de groene Woluwevallei, langs de parken van Woluwe, van Bergooie, Seny, Ten Reuken en in het Zoniënwoud langs het moeras van de Pinnebeek. Inlichtingen: Philippe Deelname in de kosten: 2, gratis voor de leden. Zondag 22 april, 2 de rugzakwandeling op de GR 563/573 Vesder/Land van Herve Van Nessonvaux naar Secheval (17,1 km) voor de rugzakwandelaars of van Nessonvaux naar Pepinster (7,2 km) voor de light-rugzakwandelaars. We zetten onze wandeling voort door de Vesdervallei langs de samenvloeiing met de Hoegne te Pepinster om tot slot de hoogten van Verviers te bezoeken. Informatie en reservatie: zie kader hieronder. De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: Om 7.30 uur: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat, 212 of om 7.35 uur: bushalte van de Brouwerijstraat (gemeenteschool). Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 17 ( 19 voor de niet leden) per persoon op rekeningnummer BE van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de activiteit. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of Als het de dag vóór de activiteit om 18 uur is, zal uw betaling volledig terugbetaald worden, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het te behouden. KLEINE BERICHTEN Theaterworkshops Theaterworkshops (in het Frans) voor kinderen van 6 tot 10 jaar zullen plaatsvinden van maandag 9 tot vrijdag 13 april van 9.30 tot 16 uur in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212. Gratis toezicht van 8.30 tot uur. Voorzie een picknick; een tussendoortje en een drankje worden aangeboden. Breng een kussen, een klein turntapijt, een jogging, kousen en baskets mee. Schertsartikelen, griezelige verhalen, verkleding, poppen, spelen en muziekinstrumenten zijn welkom! Prijs: 110 voor de week (8 deelnemers maximum). Tijdens een toonmoment op vrijdag 13 april om 15 uur kunnen de ouders een eindestage-voorstelling bijwonen. Voor meer info en reservatie: Juf Juju: Juliette Meignan en Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

10 Activiteitenkalender: 1 april Groene wandeling rond Brussel In het kader van haar culturele activiteiten heeft het OCMW het genoegen u uit te nodigen op een geleid bezoek aan Huize LISMONDE Dwersbos 1 te Linkebeek 8 april Paaseieren rapen in de tuinen van de Hoeve t Holleken 9 april Quiltatelier in GC de Moelie om uur 13 april Concert in de St-Sebastiaanskerk 14 april Rock and R Holleken Festival in de Hoeve t Holleken op maandag 16 april Verscholen in een prachtige, groene omgeving te Linkebeek, huisvest Huize Lismonde een culturele vereniging die tot stand gebracht werd in 1998 volgens de wens van de Belgische kunstenaar Jules Lismonde ( ) en zijn echtgenote Titi. Deze prachtige witte villa werd opgericht in 1956 en is een legaat aan de Gemeente Linkebeek. 16 april Geleid bezoek aan het Huis Lismonde 19 april Film/debat in de Hoeve t Holleken 22 april Rugzakwandeling op de GR 563/573 Vertrek reuzenstoet in GC de Moelie om 14 uur 27 april Theater in GC de Moelie 29 april Ziekenzorg Ledenvergadering in GC de Moelie om 14 uur Concert in Huize Lismonde Bloedinzameling in t Schoolke 34 ste Winterman in de Hoeve t Holleken De bezoekers kunnen er permanent een gedeelte van zijn kunstwerken bewonderen, evenals de voorwerpen waar hij zich in het dagelijkse leven mee omringde. Bij het betreden van de woning, is de bezieling van de kunstenaar alomtegenwoordig. Het bezoek zal begeleid worden door een tweetalige gids. Praktische inlichtingen: Prijs: 5 per persoon, ter plaatse te betalen. Afspraak ter plaatse om 14 uur. Mogelijkheid tot aanvraag van transport om u op te halen en terug te brengen. Afsluiting inschrijvingen op vrijdag 13 april. Voor inschrijvingen en alle inlichtingen kan u contact opnemen met Els Desmaele op het OCMW Dwersbos 1

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u!

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u! Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe Profiteer van deze dienst dicht bij u! Toelatingsvoorwaarden 1. Alleen toegang voor particulieren.

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

After school ACTIVITEITENKALENDER 14 SEPTEMBER 15 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1 DECEMBER 9 MAART 23 APRIL 22 MEI 4 JUNI 5 JUNI

After school ACTIVITEITENKALENDER 14 SEPTEMBER 15 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1 DECEMBER 9 MAART 23 APRIL 22 MEI 4 JUNI 5 JUNI 2017 2018 After school 2017-2018 Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert vzw Willekom samen met groep Intro een heleboel leuke activiteiten tijdens de evaluatiedagen voor jongeren van OV1 en OV2.

Nadere informatie

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 1 ANIMATIEPROGRAMMA RECREATIE INFO 2016 Beste gasten, Van harte welkom op camping/jachthaven de Maasterp! Het seizoensboekje met het

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015 Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015 1 ANIMATIEPROGRAMMA RECREATIE INFO 2015 Beste gasten, Van harte welkom op camping/jachthaven de Maasterp! Het seizoensboekje met het

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Speelplein De Pagadder

Speelplein De Pagadder Speelplein De Pagadder INFOBROCHURE ZOMERVAKANTIE 2016 Informatie speelpleinwerking in de zomervakantie 2016 Waar? Henri Storyplein Steenakker 250 9000 GENT Wanneer? Van maandag 4 juli 2016 tot en met

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 t)7?3 Gewijzigde datum raad DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 Gelet op artikel ; 229,

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 327, 24 november 2016 Nr. 91c DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Nadere informatie

Nieuwsbrief Isabelle Duchene

Nieuwsbrief Isabelle Duchene Nieuwsbrief Isabelle Duchene Persoonlijk Life coach en spiritueel medium Najaar 2015 Onze activiteiten in Brugge, Antwerpen, Geel Antwerpen Spiritueel Lifecoach Isabelle Duchêne zal in samenwerking met

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016.

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016. OPBOUWINSTRUCTIES Nr.1 LIEGE EXPO (FIL) Avenue Maurice Denis, 4 4000 Luik Belgium salonhabitat@liegeexpo.be Tel.: 0032(0)4 228.77.64 Fax: 0032(0)4 227.18.95 1. INLEIDING Hieronder vindt u de opbouwinstructies

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6.

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6. Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel 2015

Inschrijvingsbundel 2015 SPECIAL EVENTS Inschrijvingsbundel 2015 Cermonies - Eed Vlag s Toort Art exh ibition Animaties h Torc run nthaal O Family Belgium Beste clubverantwoordelijke, Wij zijn blij om u terug te zien in de voorbereidingen

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Special Events Belgium

Special Events Belgium Special Events 2016 Belgium INHOUD INLEIDING 2 1. FAMILIEONTHAAL 3 2. OPENINGS- EN SLUITINGSCEREMONIE 4 3. EED, VLAG EN TOORTS 6 4. TORCH RUN 8 5. ART EXHIBITION 10 6. ANIMATIES 12 PLANNING Hieronder de

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Volledig en correct ingevuld terugsturen naar de dienst : Strategie Mobiliteit

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli

JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli v JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli JUNI 1 juni: gewoon chiro voor elke afdeling 8 juni: SPE/RA massaspelen van 14u 17u, KE/TO/ASP: 17u-19u 15 juni: SPE/RA: gewoon chiro dus tot 18u Toppers/Kerels/Aspis:

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni Vrije tijd Boekje Mei Juni Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! 2017 Alderande Bewoners Tips om in het weekend alleen of met vrienden te doen Nieuw concept bbq donderdag 22 juni 1

Nadere informatie

Kerstvakantie. Vestigingsplaats Beringen

Kerstvakantie. Vestigingsplaats Beringen Kerstvakantie 2015 Vestigingsplaats Beringen IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan 9, 3583 Paal

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Tour de France 2015 door Glabbeek

Tour de France 2015 door Glabbeek Update 01/07/2015 - Medische problemen tijdens de doortocht Belangrijk bericht voor de inwoners betreffende medische problemen tijdens de doortocht van de Tour de France op maandag 6 juli 2015! Tijdens

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie