Het woord van de mayeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. November 2014 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, Gedurende de maand oktober mochten we, tot ieders tevredenheid, genieten van een mooie nazomer. Op donderdag 16 oktober werd een nieuwe regering gevormd die de stabiliteit in ons land moet verzekeren. Dit gebeurde nog voor de aanvang van het parlementair jaar. Hopelijk kan de regering inspelen op de huidige economische uitdagingen zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Zeker nu de winter aanvangt, is het belangrijk om oog te hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De dreiging van een mogelijke black-out, of meer bepaald het tijdelijk afschakelen van de elektriciteit, dwingt de gemeentebesturen een aantal initiatieven te nemen in het belang van hun inwoners. Ik heb zelf een informatievergadering inzake het beheer van de elektrische energie bijgewoond in de gebouwen van de Civiele Bescherming te Liedekerke. Alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant waren er vertegenwoordigd. Na afloop van deze vergadering hebben we beslist een task force op te richten binnen onze gemeentelijke veiligheidscel. Deze heeft tot doel een crisiscentrum in te stellen en te beheren, evenals een opvangcentrum voor de personen die dit nodig zouden hebben ingeval de stroom wordt uitgeschakeld. U zal hierover spoedig meer informatie ontvangen. Bedankt om hier aandacht voor te hebben. Iets helemaal anders dan: zoals ik regelmatig aangeef, is het milieu in Linkebeek iets dat ons allen aanbelangt. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de openingsuren van het containerpark aan te passen. Dit zal trouwens gesloten zijn op zaterdagen 1 en 15 november. De aanpassing van de openingsuren is gebeurd op basis van de statistieken van de bezoeken en houdt rekening met de seizoenen. Vanaf 29 oktober 2014 schakelt ook het containerpark over op het winteruur. Meer informatie hieromtrent vindt u in deze brochure of op de website In 2014 is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. U hebt zonder twijfel gemerkt dat er op verschillende plaatsen in België en in het buitenland herdenkingsplechtigheden gehouden werden. De ceremonie van 11 november vindt plaats op de Dapperensquare, met om 11 uur de traditionele toespraak en het neerleggen van de bloemen bij het monument van de Gesneuvelden ter nagedachtenis van beide oorlogen. Een receptie in het Gemeentehuis zal deze plechtigheid afsluiten. Alle verenigingen en groeperingen, evenals de schoolkinderen en jeugdbewegingen worden uitgenodigd zich bij deze hulde aan te sluiten. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd. Tot vreugde van jong en oud stellen de vrijwilligers van de ludotheek op dinsdagnamiddag 11 november hun nieuwe gezelschapsspelen voor, en wordt het beste spel met het Label Ludo 2014 verkozen. Marka zet zijn tournee verder met zijn voorstelling Marka se reprend en treedt op in zijn dorp: Linkebeek. Recensenten omschrijven het als volgt: De zanger, die hier zijn eerste stappen zet als acteur, geeft blijk van enthousiasme en humor. Ik heb zelf al een optreden van Marka bijgewoond, en ik kan u verzekeren dat u niet teleurgesteld zal zijn. Noteer de datum alvast in uw agenda: 14 november om 20 uur in de Hoeve t Holleken. Een belangrijke mededeling dan voor onze allerjongste Linkebeekenaren: een tijdje geleden heb ik Sinterklaas ontmoet en hij heeft mij beloofd om op zaterdag 29 november van 10 tot 12 uur naar het gemeentehuis te komen. Ook dit jaar zal de Sint weer alle brave kinderen van de gemeente ontvangen. Men zegge het voort! De 10de artisanale kerstmarkt, tenslotte, zal dit jaar doorgaan op 5, 6 en 7 december in de Hoeve t Holleken op initiatief van het college van burgemeester en schepenen. Een dertigtal ambachtslui verwachten er u voor de aankoop van uw eindejaarsgeschenken. Het handwerk dat er voorgesteld wordt is kwaliteitsvol, gevarieerd en van alle prijsklassen. NIEUWE OPENINGSUREN containerpark VANAF 29 oktober! Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 2. In deze editie: - Het gemeentebestuur gaat over tot aanwerving p. 2 - Nieuwe informatiecampagne: Gas - Elektriciteit: durf vergelijken! p. 3 - Thé dansant p. 3 - Sinterklaas is terug in Linkebeek p. 3-10de ambachtelijke kerstmarkt p. 3 - Babbelkot p. 4 - OCMW-info p. 5 - Milieu-info p. 5 - Nieuwe openingsuren containerpark p. 5 - Sociale informatie p. 6 - Sportieve informatie p. 6 - Culturele informatie p. 7 Openingsuren van het gemeentehuis: - Kleine berichten p. 9 Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Datum volgende Gemeenteraad: maandag 3 november om 20 uur Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Het gemeentebestuur gaat over tot de aanwerving van 1 bestuurssecretaris algemene zaken A1a-A3a (m/v) Voltijdse contractuele tewerkstelling (vervangingscontract) met mogelijkheid tot benoeming in vast dienstverband. 1 bestuurssecretaris grondgebiedzaken A1a-A3a (m/v) Voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef. Functieomschrijving Onder leiding van de gemeentesecretaris ben je verantwoordelijk voor het concipiëren en uitwerken van de strategische en operationele beleidsdoelstellingen, binnen de budgettair voorziene ruimte. Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de entiteit. Je coördineert de dagelijkse werking van de administratie. De bestuurssecretaris algemene zaken verricht juridisch ondersteunend werk en staat mee in voor de opmaak van diverse reglementen en beleidsdocumenten. De bestuurssecretaris grondgebiedzaken draagt bij tot het formuleren en concipiëren van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn en staat mee in voor de opmaak van diverse plannen en beleidsdocumenten. Profiel In het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of voor de bestuurssecretaris grondgebiedzaken bij ontstentenis van een dergelijk diploma: slagen voor een niveau- of capaciteitstest en 4 jaar relevante beroepservaring hebben Belg zijn Houder zijn van een rijbewijs B Slagen voor het taalexamen Selor art. 9 2 elementaire kennis van het Frans Slagen voor de selectieprocedure Aanbod Geïndexeerd bruto maandsalaris van min ,63 (loonschaal A1a-A3a) Maaltijdcheques Fietsvergoeding Tussenkomst abonnement openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering Gunstige verlofregeling Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van twee jaar Geïnteresseerd? Voor bijkomende inlichtingen omtrent de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure, mail naar of bel Kandidaturen dienen, samen met een kopie van het vereiste diploma, tegen uiterlijk 15 november 2014 via aangetekend schrijven te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek Permanentie in het gemeentehuis De leden van het schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag 15, 22 en 29 november in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 10 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Sluiting van de gemeentediensten Het containerpark en de gemeentelijke bibliotheek zullen gesloten zijn op zaterdag 1 en 15 november. Het gemeentebestuur en de bibliotheek zijn gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 november ter gelegenheid van Wapenstilstand.

3 Nieuwe informatiecampagne: Gas - Elektriciteit : durf vergelijken! In het dagelijkse leven moet u voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijkt u de opties die u worden aangeboden. Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier. Om u hierbij te helpen, heeft uw gemeente beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!, die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd. Een team van de FOD Economie zal ter beschikking staan om u aan te tonen hoe u de bestaande tools op het internet moet gebruiken, zodat u de aanbiedingen van de diverse gas- en elektriciteitsleveranciers kan vergelijken. Op die manier kan u zelf met kennis van zaken een keuze maken (prijs, vast of variabel contract, groene energie, ). Thé dansant Een thé dansant, voorgesteld door de Schepen van de derde leeftijd, zal doorgaan op donderdag 6 november van tot uur in de Hoeve t Holleken, zaal Saint-Lambert, Hollebeekstraat 212. Gratis deelname, dranken niet inbegrepen. Iedereen is welkom. Een DJ zal de muzikale sfeer opluisteren. Voor meer informatie kan u terecht bij het secretariaat van het gemeentebestuur op Volgende thé dansant op donderdag 4 december. Om de gewenste inlichtingen te krijgen, begeef u naar het Gemeentehuis op maandag 17 november tussen 14 en 19 uur, vergeet niet uw laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier mee te nemen. Voor meer informatie : Plechtigheid van 11 november Ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen zal op dinsdag 11 november om 11 uur een gedenkplechtigheid plaats hebben aan het Monument der Gesneuvelden. Samenkomst aan het gemeentehuis vanaf uur. Na de traditionele toespraak zullen bloemen worden neergelegd. Alle verenigingen en groeperingen, evenals de schoolkinderen, worden uitgenodigd zich bij deze hulde, ter ere van diegenen die voor het vaderland gestorven zijn, aan te sluiten. Sinterklaas is terug in Linkebeek Op zaterdag 29 november tussen 10 en 12 uur zal de grote Sint dit jaar opnieuw alle brave kinderen van de gemeente begroeten in het Gemeentehuis.. Kinderen, vergeet deze belangrijke afspraak niet!!! 10de ambachtelijke kerstmarkt Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 december in de Hoeve t Holleken. Alle ambachtslui tonen en verkopen hun kunstwerken. Denk aan je kerst- en nieuwjaarsgeschenken. Feest van de Koning Op zondag 16 november, na de eucharistieviering in de Sint-Sebastiaankerk om 11 uur zal het Belgisch volkslied gespeeld worden. Kerkhof Wij herinneren u aan de openingsuren van het kerkhof: iedere dag van 9 tot 17 uur. De uurregeling wordt strikt toegepast en wij vragen u om deze te respecteren. Voor de kinderen: wedstrijd van de mooiste kerstbal. Maak een originele kerstbal en kom hem, samen met je ouders, aan de kerstboom hangen tijdens de feestelijke opening van de kerstmarkt op vrijdag 5 december vanaf uur. Alle bezoekers zullen tijdens het weekend stemmen voor het winnende trio. Prijsuitreiking en resultaten op zondag 7 december om 16 uur. De markt is toegankelijk op vrijdag van tot 22 uur, zaterdag van 13 tot 21 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Mogelijkheid tot een hapje en drankje. Inlichtingen: A.-M. Wyns of F. Knop

4 Gemeentelijke bibliotheek De gemeentelijke bibliotheek van Linkebeek, gelegen Dapperensquare 16, werd recent helemaal heringericht. Het college van burgemeester en schepenen wenst dit op een gepaste manier te vieren en nodigt iedereen uit op vrijdag 28 november vanaf 19 uur. Bij die gelegenheid wordt een unieke tentoonstelling van Santons plechtig geopend. Deze tentoonstelling loopt nog tot 6 januari en u kan ze gratis bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek waarbij u eveneens kan kennis maken met ons uitgebreid aanbod boeken en DVD's. Dinsdag van 15 tot 18 uur, donderdag van 10 tot 12 uur en op zaterdag van uur. Inlichtingen Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 17 november vanaf 14 tot uur in de Hoeve t Holleken. U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op nummer , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer OCMW-INFO Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort : u beschikt over een laag inkomen, u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen of u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek ou Opladen budgetmeterkaart U kan uw budgetmeterkaart voor elektriciteit opladen in het OCMW-gebouw, Beukenstraat 23 te Linkebeek en dit op maandag van 16 tot 18 uur en van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12 uur. Vanaf heden is het mogelijk om uw budgetmeterkaart op te laden en te betalen via een betaalterminal met uw bank-kaart op het OCMW. Voor verdere info kan u steeds terecht bij de maatschappelijk assistentes van het OCMW, Ann Feliers of Anne Leonard of Een strijkpunt te Linkebeek Het Gemeentebestuur en het OCMW van Linkebeek stellen een nieuwe dienst voor aan de inwoners : een Strijkpunt in de Kerkstraat 34, naast de Ludotheek. Het gaat over een ophaalpunt waar geïnteresseerden hun strijk kunnen deponeren. De strijk wordt meegenomen om in een atelier buiten Linkebeek gestreken te worden. De gestreken goederen worden enkele dagen later in het Strijkpunt afgeleverd. De prestaties worden betaald met dienstencheques, in mindering te brengen op de belastingen. Alle info is verkrijgbaar via tel. bij het OCMW op Warme maaltijden Wij herinneren u eraan dat het OCMW warme maaltijden aan huis bedeelt aan personen die tijdelijk of permanent moeilijkheden ondervinden om zelf te koken. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij het OCMW, Ann Merckx Alarmsysteem Het OCMW stelt alarmsystemen verbonden op het telefoonnetwerk en op een algemene centrale ter beschikking. Een aanvraag tot bekomen van een draagbaar alarmtoestel dient te worden gericht aan de sociale dienst van het OCMW. Inlichtingen : Wachtdienst dokters Hoe een huisarts van wacht in Linkebeek vinden? U kan telefonisch contact nemen met: Dokter Louviaux Kabinet Medilink Dokter Schetgen Voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnummer Voor meer info: De Belgische apothekers proberen elke dag weer dicht bij de bevolking te staan. Wist u dat u op de website terecht kan voor alle informatie over de apotheken met wachtdienst? 4.

5 MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! Het containerpark is gesloten op zaterdag 1 en 15 november. Nieuwe openingsuren containerpark! Vanaf 29 oktober 2014 is het containerpark, gelegen achter de parking van de Hoeve 't Holleken, Hollebeekstraat 212, naast het kerkhof, geopend (behalve feestdagen) op: Wintertijd Zomertijd (van woensdag 29 oktober 2014) (van woensdag 1 april 2015) Woensdag van 14 tot 17 uur Vrijdag van 14 tot 17 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur Woensdag van 14 tot 18 uur Vrijdag van 14 tot 18 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur. OPGEPAST! Op dinsdag is het containerpark voortaan gesloten. Gelieve er rekening mee te houden om u uiterlijk 15 minuten vóór sluitingstijd aan te melden. Opgelet : G.F.T.! Vanaf de maand november zal het G.F.T.-afval (groente, fruit, tuin) aangeboden in de wit groene zakken met opschrift G.F.T. slechts om de twee weken opgehaald worden op vrijdag. Volgende ophaling op vrijdag 7 november. Data inzamelingen november Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- en tuinafval Doorzichtig wit Vrijdag 7 en 21 november S.H. Snoeihout In bussels, samengebonden met Vrijdag 21 november touw, max. 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag 12 en 26 november drinkkartons P.-K. Papier Karton Samengebonden of Donderdag 20 november in karton, max. 1 m³ Asbest Container van de Aanvoer op vrijdag 7 november Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur, aanvoerformu- Drogenbos, Dorent 5 lier te bekomen in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek tijdens de openingsuren 5.

6 SOCIALE INFORMATIE SEL-Services Lets heeft als doel het uitwisselen van diensten en kennis tussen zijn leden; het is een niet-economisch en lokaal uitwisselingssysteem. Bijvoorbeeld: Jan herstelt de koffiezet van Peter, Peter helpt Ann in haar tuin, Ann babysit bij Marie, die een Spaanse cursus geeft aan Jan voor zijn vakantie. Geïnteresseerd? Kom naar onze informatievergaderingen op donderdag 6 november en maandag 1 december De vergaderingen beginnen om 20 uur stipt en eindigen om 22 uur in de Hoeve t Holleken, 1ste verdieping, ingang langs de straatkant. Vragen? SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 9 november: Wandeling langs de Zenne te Tubize Vertrek om 14 uur vanuit de Grand Place te Tubize vóór de kerk. Parking aan t station op 200 m en bereikbaar per stoptrein naar Braine-le-Comte. Brussel Zuid :13.26 uur. Tubize : uur. Wandeling van 7,2 km door de Zennevallei tussen Tubize en Rebecq. Inlichtingen: Pierre Clément of Nicole Degive Deelname in de kosten: 3, gratis voor de leden. Bloedinzameling Ingericht door de Vriendenkring der Bloedgevers in de gemeenteschool, A. Van Dormaelstraat 2A. Neem talrijk deel aan deze laatste inzameling van het jaar die zal doorgaan op zaterdag 8 november van 14 tot 18 uur. Noteer nu reeds in uw agenda de data van de volgende inzamelingen op zaterdag 24 januari 2015 en 22 augustus 2015 telkens in de gemeenteschool van 14 tot 18 uur en op zondag 26 april 2015 in t Schoolke, Hollebeekstraat van 13 tot uur. Inlichtingen: A.-M. Arnould Vzw Ludotheek Kerkstraat Linkebeek Spelnamiddag in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat, 212 op dinsdag 11 november vanaf 14 uur. Kom spelen, plezier maken, nieuwe spelen ontdekken en het beste spel met het Label Ludo 2014 kiezen. Bar en gebakjes. Deelname: 4. Leden: 2,50. Kinderen (-12 jaar begeleid door een volwassene): 1,50. Reservatie gewenst: Denise Desmet Zondag 23 november: 1ste rugzakwandeling op de GR126 Brussel-Namen-Semois We vertrekken vanuit Namen en aangezien deze wandeling dichtbij is, begeven we ons met de trein naar het vertrekpunt en terug. Lees dus aandachtig de volgende inlichtingen. Van Namur naar Floreffe (18,4km) voor de rugzakwandelaars of van Flawinne naar Floreffe (8,2km) voor de Light. De citadel van Namen, de Sambervallei, het kasteel van Floriffoux en tot slot de prachtige abdij van Floreffe en haar gezellige molen-brouwerij. Heenreis voor de rugzakwandelaars: IC-trein voor Dinant. Br. Zuid: 8.03 uur. Centraal: 8.07 uur. Noord: 8.12 uur. Schuman: 8.19 uur; Br.Lux: 8.24 uur Namen: 9.09 uur. Heenreis voor de Light: IC-trein naar Luxemburg. Br. Zuid: 9.33 uur. Centraal: 9.37 uur. Noord: 9.42 uur. Schuman: 9.49 uur. Br.Lux: 9.54 uur Namen uur. In Namen, stoptrein naar Charleroi om uur Flawinne: uur. Terugreis voor iedereen: Floreffe: vertrek om uur of uur en terugreis naar Brussel via Namen. Duur ± 1.30 uur. Deelname in de kosten voor de leden, enkel treinticket zelf te kopen. Heen/terug Brussel/Floreffe prijs WE -65 jaar: 10,4 of senior +65 jaar: 6. U hoeft dus geen betaling vooraf te doen maar we vragen wel uw aanwezigheid te bevestigen per mail: of GSM rugzakwandelaars: Philippe Jourion of rugzakwandelaars Light: Pierre Clément

7 CULTURELE INFORMATIE Spectakel: Marka se reprend Op vrijdag 14 november om 20 uur in de zaal Saint- Lambert du Lattay van de Hoeve t Holleken, zet Marka zijn tournee verder met zijn voorstelling Marka se reprend en treedt op in zijn dorp: Linkebeek. Tentoonstelling van Ariane Vanbrabant Tentoonstelling van schilderijen en effecten van materies in de Hoeve t Holleken op 21, 22 en 23 november van 11 tot 18 uur. Zand, grind, hout, metaal en andere mengen zich op het doek om onze verbeelding te wekken. Vernissage op donderdag 20 november van 18 tot 22 uur. De zanger, die hier zijn eerste stappen zet als acteur, geeft blijk van enthousiasme en humor. (Kritiek van Catherine Makereel voor de krant Le Soir). Voorverkoop: 15 Bij Once upon a Time, Gemeenteplein 21 Hoeve t Holleken: Prijs: 18. Huize Lismonde Geleide bezoeken in het Huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak. Info: M.-C. Mouchart of tussen 19 en 21 uur. Dwersbos 1 Photo: Simon Vanrie vzw Hoeve t Holleken organiseert Exploration du monde Hoeve t Holleken Kleine toneelzaal Vrijdag 21 november: Het westen van Amerika door Eric Courtade Een fabelachtige zwerftocht door het hartje van een woeste natuur waarin de vreemde omgeving het verstand te boven gaat... Ontdek Amerika in meer dan 30 adembenemende etappen. Een mythische ruimte waarin alles buitenmaats lijkt. Een cocktail van kleuren, een lofzang op de grootsheid en de pracht van de natuur. Abonnement voor de 4 voorstellingen: Om 16 uur: 16 - Om uur: 20 Prijs per voorstelling: 8 (< 12 jaar: 4) Reservaties en inlichtingen: Christine Grüter-Laterre en fax Concert op zondag 23 november om 17 uur. Noa Moon solo Nieuw repertoire Tentoonstelling Elke zondag tot en met 21 december van 14 tot 18 uur. Hulde aan Luc Peire - gegraveerde prenten Atelier beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar door Julie Larrouy, gediplomeerde La Cambre, op woensdag tussen 14 en 16 uur. 80 per trimester. Inlichtingen: Patricia Emsens , 7.

8 Cirque-cirqulaire Fernando s intermezzo s is een circusvoorstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar op zondag 9 november om 15 uur in GC de Moelie. Benjamin speelt zowat een heel circus op zichzelf, de circusdirecteur, de jongleur en de acrobaat, allen hebben ze hun gebreken maar ook hun talenten! De hoofdingrediënten zijn humor, een streepje magie en oogverblindende diabolokunsten en ook nog een mysterieuze duif Fernando. Duur: 45 min. Meer info: Basisprijs: 7. Theater Vernieuwd Gents Volkstoneel stelt Slechte vrienden voor op donderdag 13 november om 20 uur in GC de Moelie. Eddy en Roger worden op hun werk opeens als Chinese vrijwilligers aangeduid om in de huid te kruipen van de fabelachtige bloedsbroeders Winnetou en Old Shatterhand. En dit terwijl ze elkaar nauwelijks kunnen uitstaan. Weigeren is echter geen optie Een doltriest, tevens tragikomisch avontuur over openstaande rekeningen, vriendschap en verbeelding. Met veel goesting storten Chris Van den Durpel en Bob De Moor zich in deze nieuwe samenwerking; een combinatie die vuurwerk belooft. Meer info: Basisprijs: 15. Toneel De Toneelvrienden van Linkebeek spelen dit jaar de thriller 'De bloemen, de vogels, de gruwel' van Walter van den Broeck in een regie van Eddy Vannerom op vrijdag 21 november en zaterdag 22 november om 20 uur en op zondag 23 november om 15 uur in GC de Moelie. Door Elke Bogaert, Joeri Lissens, Alex Acke, Carlo Otten, Peter Aelvoet, Frieda Heymans, Evelyne Berghmans, Heidi Wauters en Els Smulders. Een koppel met een mooi huis en een tuin waarin een prachtige hortensia groeit, ziet zijn leven plots veranderen. Een buurjongen botst met zijn basketbal voortdurend tegen hun muur. Dat maakt de vrouw bijna gek. Dit herkenbaar, maar volstrekt banaal gebeuren, is het startschot van iets dat uitmondt in complete gruwel. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop, verkrijgbaar bij Carlo Otten , in GC de Moelie of bij de leden. 8.

9 KLEINE BERICHTEN Signeersessie in de boekhandel Once Upon a Time Gemeenteplein 21 Van Isabelle Bary op zaterdag 22 november van tot 19 uur. Schrijven heeft het hart van Isabelle Bary veroverd vanaf haar kindertijd maar het plezier van het schrijven kwam pas later, na haar studies als ingenieur en een korte ervaring als zakenvrouw. Zebraska is haar 9de boek, een roman waarin hoogbegaafde kinderen en hun ouders de (anti)helden zijn! Zonder pretentie, met tederheid, humor en verbeelding probeert zij deze bijzondere kinderen toe te lichten. Een roman waarin bewuste ouders, bekommerd om de toekomst van hun kinderen, zich op een of andere manier glimlachend zullen herkennen. Concert Concert van Jean-François Moulin in de kleine toneelzaal van de Hoeve t Holleken op 28 november om uur. Rasechte Luikenaar wonend in Brussel, talentvolle componist, Jean-François Moulin onthult hier, alleen op het podium, zijn nieuwste muzikale composities. Teder en rock, melancholisch en klassiek, zijn muziek is dit alles tegelijkertijd. Een paar noten geïnspireerd door de grootste namen en een enscenering waardig van de grote componisten voor de film. Aan ons om de zachtheid en elegantie van de muziekstukken te waarderen. Hij brengt ons in de war en daagt ons uit met onverwachte klanken, origineel en zelfs exotisch. Prijs: 8. Atelier kantklossen Kant à Fee Kantklossen op een gezellige eigentijdse manier, op eigen tempo, klossen aan een werk naar keuze en bijstand met raad en daad. De bijeenkomsten vinden plaats elke 2de en 4de woensdag van de maand en telkens van tot uur in het GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14. Iedereen is er van harte welkom, vrouwen en mannen, jong en minder jong, beginners en gevorderden. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie via mail op of Bloemschikken Wie heeft nooit een boeket bloemen gekregen, wie heeft er nooit geschonken, wie begeeft zich niet dikwijls naar zijn tuin of gaat wandelen om de geur van een roos, een sering of een kamperfoelie te ruiken? Wie kan niet weerstaan om een meiklokje, een vergeet-mij-nietje of lavendel te plukken? Indien u, in uw hart, weet of kan raden dat deze mooie dames een bijzondere indruk kunnen maken op uw gevoeligheid en dat het aanraken en het schikken ervan een rustgevend gevoel van voldoening kunnen geven, kom dan op maandagmorgen, om de 2 weken naar Huize Lismonde van 9.30 tot 12 uur. Geen voorkennis vereist. Vrije toegang tijdens het hele jaar. Contact: Marie-Agnès Bertrand Dembour Theaterworkshops Tijdens de kerstvakantie stelt Juf Juju een korte theaterworkshop van maandag 22 tot woensdag 24 december (in het Frans) voor kinderen van 6 tot 10 jaar van 9.30 tot 16 uur in de kleine toneelzaal van de Hoeve t Holleken. Gratis opvang van 8.30 tot 9.30u. en van 16 tot 17 uur. Prijs: 72/week. De workshops in de ECL werden hervat op 2 oktober! Voor meer informatie kan u terecht bij Juliette Meignan of per mail Workshop papier mâché Nieuwe cyclus Initiatie van technieken met papier-maché door het ontwerpen van voorwerpen in 3D volgens een persoonlijk project. Papier-maché is een materiaal dat een groot aantal uitvoeringen toelaat. Een gewone kom of een fijn kunstwerk, alles of bijna alles kan met papier-maché verwezenlijkt worden. Het is een eenvoudige techniek, toegankelijk, die gebruik maakt van gerecycleerde stoffen en natuurlijke producten. De workshops, open voor iedereen vanaf 15 jaar, zullen per cyclus van 8 sessies van 2 uren doorgaan op zaterdag van tot uur en op dinsdag van tot uur in Linkebeek. Prijs: 140, materiaal inbegrepen. Men kan eveneens per sessie betalen: 17,50. Inlichtingen en inschrijvingen: Laurence Van Berchem of of 9.

10 Activiteitenkalender: 6 november Thé dansant in de Hoeve t Holleken Bijeenkomst SEL 8 november Bloedinzameling 9 november Circusvoorstelling in GC de Moelie Club Balades & Nature: wandeling langs de Zenne te Tubize 11 november Spelmoment in de Ludotheek 12 november Kantatelier Kant a Fees om uur in GC de Moelie 13 november Theatervoorstelling in GC de Moelie 14 november Spektakel Marka 17 november Gas en elektriciteit: durf vergelijken 20 november Quiltatelier om uur in GC de Moelie Vernissage van de tentoonstelling van Ariane Vanbrabant op 21, 22 en 23 november in de Hoeve t Holleken 21 november Exploration du Monde Het westen van Amerika 21, 22 & 23 november Toneel in GC de Moelie 22 november Signeersessie in de boekhandel Once Upon a Time 23 november Club Balades & Nature: rugzakwandeling op de GR126 Concert in Huize Lismonde 26 november Kantatelier Kant a Fees om uur in GC de Moelie 28 november Concert in de Hoeve t Holleken Feestelijke opening tentoonstelling van Santons in de gemeentelijke bibliotheek Namens het College, De secretaris, De aangewezen-burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY 29 november Sinterklaasfeest 30 november Repair Café van 14 tot 18 uur in GC de Moelie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie september 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 9 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 9 o k t o b e r 2 0 1 3 Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 winterplan 17 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND

DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769 KAASKRABBER DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND België -

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

Merksplas. Meer over NOG. >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) (264) Functie. Vereisten. Profiel.

Merksplas. Meer over NOG. >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) (264) Functie. Vereisten. Profiel. NOG Meer over Merksplas G e m e e n t e l i j k e n i e u w s b r i e f 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 (264) >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) voor aanwerving als halftijds

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 septemberkermis vacatures de slimste gemeente

z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 septemberkermis vacatures de slimste gemeente 8 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 septemberkermis 3 vacatures 6 de slimste gemeente 15 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 -

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique

Nadere informatie

KIOSK. all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren. (p 4-5) p 19. p 21. Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer

KIOSK. all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren. (p 4-5) p 19. p 21. Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren (p 4-5) p 19 p 21 Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer Gemeentelijk informatieblad

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie