Het woord van de mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. November 2014 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, Gedurende de maand oktober mochten we, tot ieders tevredenheid, genieten van een mooie nazomer. Op donderdag 16 oktober werd een nieuwe regering gevormd die de stabiliteit in ons land moet verzekeren. Dit gebeurde nog voor de aanvang van het parlementair jaar. Hopelijk kan de regering inspelen op de huidige economische uitdagingen zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Zeker nu de winter aanvangt, is het belangrijk om oog te hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De dreiging van een mogelijke black-out, of meer bepaald het tijdelijk afschakelen van de elektriciteit, dwingt de gemeentebesturen een aantal initiatieven te nemen in het belang van hun inwoners. Ik heb zelf een informatievergadering inzake het beheer van de elektrische energie bijgewoond in de gebouwen van de Civiele Bescherming te Liedekerke. Alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant waren er vertegenwoordigd. Na afloop van deze vergadering hebben we beslist een task force op te richten binnen onze gemeentelijke veiligheidscel. Deze heeft tot doel een crisiscentrum in te stellen en te beheren, evenals een opvangcentrum voor de personen die dit nodig zouden hebben ingeval de stroom wordt uitgeschakeld. U zal hierover spoedig meer informatie ontvangen. Bedankt om hier aandacht voor te hebben. Iets helemaal anders dan: zoals ik regelmatig aangeef, is het milieu in Linkebeek iets dat ons allen aanbelangt. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de openingsuren van het containerpark aan te passen. Dit zal trouwens gesloten zijn op zaterdagen 1 en 15 november. De aanpassing van de openingsuren is gebeurd op basis van de statistieken van de bezoeken en houdt rekening met de seizoenen. Vanaf 29 oktober 2014 schakelt ook het containerpark over op het winteruur. Meer informatie hieromtrent vindt u in deze brochure of op de website In 2014 is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. U hebt zonder twijfel gemerkt dat er op verschillende plaatsen in België en in het buitenland herdenkingsplechtigheden gehouden werden. De ceremonie van 11 november vindt plaats op de Dapperensquare, met om 11 uur de traditionele toespraak en het neerleggen van de bloemen bij het monument van de Gesneuvelden ter nagedachtenis van beide oorlogen. Een receptie in het Gemeentehuis zal deze plechtigheid afsluiten. Alle verenigingen en groeperingen, evenals de schoolkinderen en jeugdbewegingen worden uitgenodigd zich bij deze hulde aan te sluiten. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd. Tot vreugde van jong en oud stellen de vrijwilligers van de ludotheek op dinsdagnamiddag 11 november hun nieuwe gezelschapsspelen voor, en wordt het beste spel met het Label Ludo 2014 verkozen. Marka zet zijn tournee verder met zijn voorstelling Marka se reprend en treedt op in zijn dorp: Linkebeek. Recensenten omschrijven het als volgt: De zanger, die hier zijn eerste stappen zet als acteur, geeft blijk van enthousiasme en humor. Ik heb zelf al een optreden van Marka bijgewoond, en ik kan u verzekeren dat u niet teleurgesteld zal zijn. Noteer de datum alvast in uw agenda: 14 november om 20 uur in de Hoeve t Holleken. Een belangrijke mededeling dan voor onze allerjongste Linkebeekenaren: een tijdje geleden heb ik Sinterklaas ontmoet en hij heeft mij beloofd om op zaterdag 29 november van 10 tot 12 uur naar het gemeentehuis te komen. Ook dit jaar zal de Sint weer alle brave kinderen van de gemeente ontvangen. Men zegge het voort! De 10de artisanale kerstmarkt, tenslotte, zal dit jaar doorgaan op 5, 6 en 7 december in de Hoeve t Holleken op initiatief van het college van burgemeester en schepenen. Een dertigtal ambachtslui verwachten er u voor de aankoop van uw eindejaarsgeschenken. Het handwerk dat er voorgesteld wordt is kwaliteitsvol, gevarieerd en van alle prijsklassen. NIEUWE OPENINGSUREN containerpark VANAF 29 oktober! Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 2. In deze editie: - Het gemeentebestuur gaat over tot aanwerving p. 2 - Nieuwe informatiecampagne: Gas - Elektriciteit: durf vergelijken! p. 3 - Thé dansant p. 3 - Sinterklaas is terug in Linkebeek p. 3-10de ambachtelijke kerstmarkt p. 3 - Babbelkot p. 4 - OCMW-info p. 5 - Milieu-info p. 5 - Nieuwe openingsuren containerpark p. 5 - Sociale informatie p. 6 - Sportieve informatie p. 6 - Culturele informatie p. 7 Openingsuren van het gemeentehuis: - Kleine berichten p. 9 Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Datum volgende Gemeenteraad: maandag 3 november om 20 uur Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Het gemeentebestuur gaat over tot de aanwerving van 1 bestuurssecretaris algemene zaken A1a-A3a (m/v) Voltijdse contractuele tewerkstelling (vervangingscontract) met mogelijkheid tot benoeming in vast dienstverband. 1 bestuurssecretaris grondgebiedzaken A1a-A3a (m/v) Voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef. Functieomschrijving Onder leiding van de gemeentesecretaris ben je verantwoordelijk voor het concipiëren en uitwerken van de strategische en operationele beleidsdoelstellingen, binnen de budgettair voorziene ruimte. Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de entiteit. Je coördineert de dagelijkse werking van de administratie. De bestuurssecretaris algemene zaken verricht juridisch ondersteunend werk en staat mee in voor de opmaak van diverse reglementen en beleidsdocumenten. De bestuurssecretaris grondgebiedzaken draagt bij tot het formuleren en concipiëren van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn en staat mee in voor de opmaak van diverse plannen en beleidsdocumenten. Profiel In het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of voor de bestuurssecretaris grondgebiedzaken bij ontstentenis van een dergelijk diploma: slagen voor een niveau- of capaciteitstest en 4 jaar relevante beroepservaring hebben Belg zijn Houder zijn van een rijbewijs B Slagen voor het taalexamen Selor art. 9 2 elementaire kennis van het Frans Slagen voor de selectieprocedure Aanbod Geïndexeerd bruto maandsalaris van min ,63 (loonschaal A1a-A3a) Maaltijdcheques Fietsvergoeding Tussenkomst abonnement openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering Gunstige verlofregeling Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van twee jaar Geïnteresseerd? Voor bijkomende inlichtingen omtrent de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure, mail naar of bel Kandidaturen dienen, samen met een kopie van het vereiste diploma, tegen uiterlijk 15 november 2014 via aangetekend schrijven te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek Permanentie in het gemeentehuis De leden van het schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag 15, 22 en 29 november in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 10 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Sluiting van de gemeentediensten Het containerpark en de gemeentelijke bibliotheek zullen gesloten zijn op zaterdag 1 en 15 november. Het gemeentebestuur en de bibliotheek zijn gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 november ter gelegenheid van Wapenstilstand.

3 Nieuwe informatiecampagne: Gas - Elektriciteit : durf vergelijken! In het dagelijkse leven moet u voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijkt u de opties die u worden aangeboden. Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier. Om u hierbij te helpen, heeft uw gemeente beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!, die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd. Een team van de FOD Economie zal ter beschikking staan om u aan te tonen hoe u de bestaande tools op het internet moet gebruiken, zodat u de aanbiedingen van de diverse gas- en elektriciteitsleveranciers kan vergelijken. Op die manier kan u zelf met kennis van zaken een keuze maken (prijs, vast of variabel contract, groene energie, ). Thé dansant Een thé dansant, voorgesteld door de Schepen van de derde leeftijd, zal doorgaan op donderdag 6 november van tot uur in de Hoeve t Holleken, zaal Saint-Lambert, Hollebeekstraat 212. Gratis deelname, dranken niet inbegrepen. Iedereen is welkom. Een DJ zal de muzikale sfeer opluisteren. Voor meer informatie kan u terecht bij het secretariaat van het gemeentebestuur op Volgende thé dansant op donderdag 4 december. Om de gewenste inlichtingen te krijgen, begeef u naar het Gemeentehuis op maandag 17 november tussen 14 en 19 uur, vergeet niet uw laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier mee te nemen. Voor meer informatie : Plechtigheid van 11 november Ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen zal op dinsdag 11 november om 11 uur een gedenkplechtigheid plaats hebben aan het Monument der Gesneuvelden. Samenkomst aan het gemeentehuis vanaf uur. Na de traditionele toespraak zullen bloemen worden neergelegd. Alle verenigingen en groeperingen, evenals de schoolkinderen, worden uitgenodigd zich bij deze hulde, ter ere van diegenen die voor het vaderland gestorven zijn, aan te sluiten. Sinterklaas is terug in Linkebeek Op zaterdag 29 november tussen 10 en 12 uur zal de grote Sint dit jaar opnieuw alle brave kinderen van de gemeente begroeten in het Gemeentehuis.. Kinderen, vergeet deze belangrijke afspraak niet!!! 10de ambachtelijke kerstmarkt Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 december in de Hoeve t Holleken. Alle ambachtslui tonen en verkopen hun kunstwerken. Denk aan je kerst- en nieuwjaarsgeschenken. Feest van de Koning Op zondag 16 november, na de eucharistieviering in de Sint-Sebastiaankerk om 11 uur zal het Belgisch volkslied gespeeld worden. Kerkhof Wij herinneren u aan de openingsuren van het kerkhof: iedere dag van 9 tot 17 uur. De uurregeling wordt strikt toegepast en wij vragen u om deze te respecteren. Voor de kinderen: wedstrijd van de mooiste kerstbal. Maak een originele kerstbal en kom hem, samen met je ouders, aan de kerstboom hangen tijdens de feestelijke opening van de kerstmarkt op vrijdag 5 december vanaf uur. Alle bezoekers zullen tijdens het weekend stemmen voor het winnende trio. Prijsuitreiking en resultaten op zondag 7 december om 16 uur. De markt is toegankelijk op vrijdag van tot 22 uur, zaterdag van 13 tot 21 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Mogelijkheid tot een hapje en drankje. Inlichtingen: A.-M. Wyns of F. Knop

4 Gemeentelijke bibliotheek De gemeentelijke bibliotheek van Linkebeek, gelegen Dapperensquare 16, werd recent helemaal heringericht. Het college van burgemeester en schepenen wenst dit op een gepaste manier te vieren en nodigt iedereen uit op vrijdag 28 november vanaf 19 uur. Bij die gelegenheid wordt een unieke tentoonstelling van Santons plechtig geopend. Deze tentoonstelling loopt nog tot 6 januari en u kan ze gratis bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek waarbij u eveneens kan kennis maken met ons uitgebreid aanbod boeken en DVD's. Dinsdag van 15 tot 18 uur, donderdag van 10 tot 12 uur en op zaterdag van uur. Inlichtingen Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 17 november vanaf 14 tot uur in de Hoeve t Holleken. U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op nummer , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer OCMW-INFO Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort : u beschikt over een laag inkomen, u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen of u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek ou Opladen budgetmeterkaart U kan uw budgetmeterkaart voor elektriciteit opladen in het OCMW-gebouw, Beukenstraat 23 te Linkebeek en dit op maandag van 16 tot 18 uur en van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12 uur. Vanaf heden is het mogelijk om uw budgetmeterkaart op te laden en te betalen via een betaalterminal met uw bank-kaart op het OCMW. Voor verdere info kan u steeds terecht bij de maatschappelijk assistentes van het OCMW, Ann Feliers of Anne Leonard of Een strijkpunt te Linkebeek Het Gemeentebestuur en het OCMW van Linkebeek stellen een nieuwe dienst voor aan de inwoners : een Strijkpunt in de Kerkstraat 34, naast de Ludotheek. Het gaat over een ophaalpunt waar geïnteresseerden hun strijk kunnen deponeren. De strijk wordt meegenomen om in een atelier buiten Linkebeek gestreken te worden. De gestreken goederen worden enkele dagen later in het Strijkpunt afgeleverd. De prestaties worden betaald met dienstencheques, in mindering te brengen op de belastingen. Alle info is verkrijgbaar via tel. bij het OCMW op Warme maaltijden Wij herinneren u eraan dat het OCMW warme maaltijden aan huis bedeelt aan personen die tijdelijk of permanent moeilijkheden ondervinden om zelf te koken. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij het OCMW, Ann Merckx Alarmsysteem Het OCMW stelt alarmsystemen verbonden op het telefoonnetwerk en op een algemene centrale ter beschikking. Een aanvraag tot bekomen van een draagbaar alarmtoestel dient te worden gericht aan de sociale dienst van het OCMW. Inlichtingen : Wachtdienst dokters Hoe een huisarts van wacht in Linkebeek vinden? U kan telefonisch contact nemen met: Dokter Louviaux Kabinet Medilink Dokter Schetgen Voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnummer Voor meer info: De Belgische apothekers proberen elke dag weer dicht bij de bevolking te staan. Wist u dat u op de website terecht kan voor alle informatie over de apotheken met wachtdienst? 4.

5 MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! Het containerpark is gesloten op zaterdag 1 en 15 november. Nieuwe openingsuren containerpark! Vanaf 29 oktober 2014 is het containerpark, gelegen achter de parking van de Hoeve 't Holleken, Hollebeekstraat 212, naast het kerkhof, geopend (behalve feestdagen) op: Wintertijd Zomertijd (van woensdag 29 oktober 2014) (van woensdag 1 april 2015) Woensdag van 14 tot 17 uur Vrijdag van 14 tot 17 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur Woensdag van 14 tot 18 uur Vrijdag van 14 tot 18 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur. OPGEPAST! Op dinsdag is het containerpark voortaan gesloten. Gelieve er rekening mee te houden om u uiterlijk 15 minuten vóór sluitingstijd aan te melden. Opgelet : G.F.T.! Vanaf de maand november zal het G.F.T.-afval (groente, fruit, tuin) aangeboden in de wit groene zakken met opschrift G.F.T. slechts om de twee weken opgehaald worden op vrijdag. Volgende ophaling op vrijdag 7 november. Data inzamelingen november Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- en tuinafval Doorzichtig wit Vrijdag 7 en 21 november S.H. Snoeihout In bussels, samengebonden met Vrijdag 21 november touw, max. 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag 12 en 26 november drinkkartons P.-K. Papier Karton Samengebonden of Donderdag 20 november in karton, max. 1 m³ Asbest Container van de Aanvoer op vrijdag 7 november Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur, aanvoerformu- Drogenbos, Dorent 5 lier te bekomen in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek tijdens de openingsuren 5.

6 SOCIALE INFORMATIE SEL-Services Lets heeft als doel het uitwisselen van diensten en kennis tussen zijn leden; het is een niet-economisch en lokaal uitwisselingssysteem. Bijvoorbeeld: Jan herstelt de koffiezet van Peter, Peter helpt Ann in haar tuin, Ann babysit bij Marie, die een Spaanse cursus geeft aan Jan voor zijn vakantie. Geïnteresseerd? Kom naar onze informatievergaderingen op donderdag 6 november en maandag 1 december De vergaderingen beginnen om 20 uur stipt en eindigen om 22 uur in de Hoeve t Holleken, 1ste verdieping, ingang langs de straatkant. Vragen? SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 9 november: Wandeling langs de Zenne te Tubize Vertrek om 14 uur vanuit de Grand Place te Tubize vóór de kerk. Parking aan t station op 200 m en bereikbaar per stoptrein naar Braine-le-Comte. Brussel Zuid :13.26 uur. Tubize : uur. Wandeling van 7,2 km door de Zennevallei tussen Tubize en Rebecq. Inlichtingen: Pierre Clément of Nicole Degive Deelname in de kosten: 3, gratis voor de leden. Bloedinzameling Ingericht door de Vriendenkring der Bloedgevers in de gemeenteschool, A. Van Dormaelstraat 2A. Neem talrijk deel aan deze laatste inzameling van het jaar die zal doorgaan op zaterdag 8 november van 14 tot 18 uur. Noteer nu reeds in uw agenda de data van de volgende inzamelingen op zaterdag 24 januari 2015 en 22 augustus 2015 telkens in de gemeenteschool van 14 tot 18 uur en op zondag 26 april 2015 in t Schoolke, Hollebeekstraat van 13 tot uur. Inlichtingen: A.-M. Arnould Vzw Ludotheek Kerkstraat Linkebeek Spelnamiddag in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat, 212 op dinsdag 11 november vanaf 14 uur. Kom spelen, plezier maken, nieuwe spelen ontdekken en het beste spel met het Label Ludo 2014 kiezen. Bar en gebakjes. Deelname: 4. Leden: 2,50. Kinderen (-12 jaar begeleid door een volwassene): 1,50. Reservatie gewenst: Denise Desmet Zondag 23 november: 1ste rugzakwandeling op de GR126 Brussel-Namen-Semois We vertrekken vanuit Namen en aangezien deze wandeling dichtbij is, begeven we ons met de trein naar het vertrekpunt en terug. Lees dus aandachtig de volgende inlichtingen. Van Namur naar Floreffe (18,4km) voor de rugzakwandelaars of van Flawinne naar Floreffe (8,2km) voor de Light. De citadel van Namen, de Sambervallei, het kasteel van Floriffoux en tot slot de prachtige abdij van Floreffe en haar gezellige molen-brouwerij. Heenreis voor de rugzakwandelaars: IC-trein voor Dinant. Br. Zuid: 8.03 uur. Centraal: 8.07 uur. Noord: 8.12 uur. Schuman: 8.19 uur; Br.Lux: 8.24 uur Namen: 9.09 uur. Heenreis voor de Light: IC-trein naar Luxemburg. Br. Zuid: 9.33 uur. Centraal: 9.37 uur. Noord: 9.42 uur. Schuman: 9.49 uur. Br.Lux: 9.54 uur Namen uur. In Namen, stoptrein naar Charleroi om uur Flawinne: uur. Terugreis voor iedereen: Floreffe: vertrek om uur of uur en terugreis naar Brussel via Namen. Duur ± 1.30 uur. Deelname in de kosten voor de leden, enkel treinticket zelf te kopen. Heen/terug Brussel/Floreffe prijs WE -65 jaar: 10,4 of senior +65 jaar: 6. U hoeft dus geen betaling vooraf te doen maar we vragen wel uw aanwezigheid te bevestigen per mail: of GSM rugzakwandelaars: Philippe Jourion of rugzakwandelaars Light: Pierre Clément

7 CULTURELE INFORMATIE Spectakel: Marka se reprend Op vrijdag 14 november om 20 uur in de zaal Saint- Lambert du Lattay van de Hoeve t Holleken, zet Marka zijn tournee verder met zijn voorstelling Marka se reprend en treedt op in zijn dorp: Linkebeek. Tentoonstelling van Ariane Vanbrabant Tentoonstelling van schilderijen en effecten van materies in de Hoeve t Holleken op 21, 22 en 23 november van 11 tot 18 uur. Zand, grind, hout, metaal en andere mengen zich op het doek om onze verbeelding te wekken. Vernissage op donderdag 20 november van 18 tot 22 uur. De zanger, die hier zijn eerste stappen zet als acteur, geeft blijk van enthousiasme en humor. (Kritiek van Catherine Makereel voor de krant Le Soir). Voorverkoop: 15 Bij Once upon a Time, Gemeenteplein 21 Hoeve t Holleken: Prijs: 18. Huize Lismonde Geleide bezoeken in het Huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak. Info: M.-C. Mouchart of tussen 19 en 21 uur. Dwersbos 1 Photo: Simon Vanrie vzw Hoeve t Holleken organiseert Exploration du monde Hoeve t Holleken Kleine toneelzaal Vrijdag 21 november: Het westen van Amerika door Eric Courtade Een fabelachtige zwerftocht door het hartje van een woeste natuur waarin de vreemde omgeving het verstand te boven gaat... Ontdek Amerika in meer dan 30 adembenemende etappen. Een mythische ruimte waarin alles buitenmaats lijkt. Een cocktail van kleuren, een lofzang op de grootsheid en de pracht van de natuur. Abonnement voor de 4 voorstellingen: Om 16 uur: 16 - Om uur: 20 Prijs per voorstelling: 8 (< 12 jaar: 4) Reservaties en inlichtingen: Christine Grüter-Laterre en fax Concert op zondag 23 november om 17 uur. Noa Moon solo Nieuw repertoire Tentoonstelling Elke zondag tot en met 21 december van 14 tot 18 uur. Hulde aan Luc Peire - gegraveerde prenten Atelier beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar door Julie Larrouy, gediplomeerde La Cambre, op woensdag tussen 14 en 16 uur. 80 per trimester. Inlichtingen: Patricia Emsens , 7.

8 Cirque-cirqulaire Fernando s intermezzo s is een circusvoorstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar op zondag 9 november om 15 uur in GC de Moelie. Benjamin speelt zowat een heel circus op zichzelf, de circusdirecteur, de jongleur en de acrobaat, allen hebben ze hun gebreken maar ook hun talenten! De hoofdingrediënten zijn humor, een streepje magie en oogverblindende diabolokunsten en ook nog een mysterieuze duif Fernando. Duur: 45 min. Meer info: Basisprijs: 7. Theater Vernieuwd Gents Volkstoneel stelt Slechte vrienden voor op donderdag 13 november om 20 uur in GC de Moelie. Eddy en Roger worden op hun werk opeens als Chinese vrijwilligers aangeduid om in de huid te kruipen van de fabelachtige bloedsbroeders Winnetou en Old Shatterhand. En dit terwijl ze elkaar nauwelijks kunnen uitstaan. Weigeren is echter geen optie Een doltriest, tevens tragikomisch avontuur over openstaande rekeningen, vriendschap en verbeelding. Met veel goesting storten Chris Van den Durpel en Bob De Moor zich in deze nieuwe samenwerking; een combinatie die vuurwerk belooft. Meer info: Basisprijs: 15. Toneel De Toneelvrienden van Linkebeek spelen dit jaar de thriller 'De bloemen, de vogels, de gruwel' van Walter van den Broeck in een regie van Eddy Vannerom op vrijdag 21 november en zaterdag 22 november om 20 uur en op zondag 23 november om 15 uur in GC de Moelie. Door Elke Bogaert, Joeri Lissens, Alex Acke, Carlo Otten, Peter Aelvoet, Frieda Heymans, Evelyne Berghmans, Heidi Wauters en Els Smulders. Een koppel met een mooi huis en een tuin waarin een prachtige hortensia groeit, ziet zijn leven plots veranderen. Een buurjongen botst met zijn basketbal voortdurend tegen hun muur. Dat maakt de vrouw bijna gek. Dit herkenbaar, maar volstrekt banaal gebeuren, is het startschot van iets dat uitmondt in complete gruwel. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop, verkrijgbaar bij Carlo Otten , in GC de Moelie of bij de leden. 8.

9 KLEINE BERICHTEN Signeersessie in de boekhandel Once Upon a Time Gemeenteplein 21 Van Isabelle Bary op zaterdag 22 november van tot 19 uur. Schrijven heeft het hart van Isabelle Bary veroverd vanaf haar kindertijd maar het plezier van het schrijven kwam pas later, na haar studies als ingenieur en een korte ervaring als zakenvrouw. Zebraska is haar 9de boek, een roman waarin hoogbegaafde kinderen en hun ouders de (anti)helden zijn! Zonder pretentie, met tederheid, humor en verbeelding probeert zij deze bijzondere kinderen toe te lichten. Een roman waarin bewuste ouders, bekommerd om de toekomst van hun kinderen, zich op een of andere manier glimlachend zullen herkennen. Concert Concert van Jean-François Moulin in de kleine toneelzaal van de Hoeve t Holleken op 28 november om uur. Rasechte Luikenaar wonend in Brussel, talentvolle componist, Jean-François Moulin onthult hier, alleen op het podium, zijn nieuwste muzikale composities. Teder en rock, melancholisch en klassiek, zijn muziek is dit alles tegelijkertijd. Een paar noten geïnspireerd door de grootste namen en een enscenering waardig van de grote componisten voor de film. Aan ons om de zachtheid en elegantie van de muziekstukken te waarderen. Hij brengt ons in de war en daagt ons uit met onverwachte klanken, origineel en zelfs exotisch. Prijs: 8. Atelier kantklossen Kant à Fee Kantklossen op een gezellige eigentijdse manier, op eigen tempo, klossen aan een werk naar keuze en bijstand met raad en daad. De bijeenkomsten vinden plaats elke 2de en 4de woensdag van de maand en telkens van tot uur in het GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14. Iedereen is er van harte welkom, vrouwen en mannen, jong en minder jong, beginners en gevorderden. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie via mail op of Bloemschikken Wie heeft nooit een boeket bloemen gekregen, wie heeft er nooit geschonken, wie begeeft zich niet dikwijls naar zijn tuin of gaat wandelen om de geur van een roos, een sering of een kamperfoelie te ruiken? Wie kan niet weerstaan om een meiklokje, een vergeet-mij-nietje of lavendel te plukken? Indien u, in uw hart, weet of kan raden dat deze mooie dames een bijzondere indruk kunnen maken op uw gevoeligheid en dat het aanraken en het schikken ervan een rustgevend gevoel van voldoening kunnen geven, kom dan op maandagmorgen, om de 2 weken naar Huize Lismonde van 9.30 tot 12 uur. Geen voorkennis vereist. Vrije toegang tijdens het hele jaar. Contact: Marie-Agnès Bertrand Dembour Theaterworkshops Tijdens de kerstvakantie stelt Juf Juju een korte theaterworkshop van maandag 22 tot woensdag 24 december (in het Frans) voor kinderen van 6 tot 10 jaar van 9.30 tot 16 uur in de kleine toneelzaal van de Hoeve t Holleken. Gratis opvang van 8.30 tot 9.30u. en van 16 tot 17 uur. Prijs: 72/week. De workshops in de ECL werden hervat op 2 oktober! Voor meer informatie kan u terecht bij Juliette Meignan of per mail Workshop papier mâché Nieuwe cyclus Initiatie van technieken met papier-maché door het ontwerpen van voorwerpen in 3D volgens een persoonlijk project. Papier-maché is een materiaal dat een groot aantal uitvoeringen toelaat. Een gewone kom of een fijn kunstwerk, alles of bijna alles kan met papier-maché verwezenlijkt worden. Het is een eenvoudige techniek, toegankelijk, die gebruik maakt van gerecycleerde stoffen en natuurlijke producten. De workshops, open voor iedereen vanaf 15 jaar, zullen per cyclus van 8 sessies van 2 uren doorgaan op zaterdag van tot uur en op dinsdag van tot uur in Linkebeek. Prijs: 140, materiaal inbegrepen. Men kan eveneens per sessie betalen: 17,50. Inlichtingen en inschrijvingen: Laurence Van Berchem of of 9.

10 Activiteitenkalender: 6 november Thé dansant in de Hoeve t Holleken Bijeenkomst SEL 8 november Bloedinzameling 9 november Circusvoorstelling in GC de Moelie Club Balades & Nature: wandeling langs de Zenne te Tubize 11 november Spelmoment in de Ludotheek 12 november Kantatelier Kant a Fees om uur in GC de Moelie 13 november Theatervoorstelling in GC de Moelie 14 november Spektakel Marka 17 november Gas en elektriciteit: durf vergelijken 20 november Quiltatelier om uur in GC de Moelie Vernissage van de tentoonstelling van Ariane Vanbrabant op 21, 22 en 23 november in de Hoeve t Holleken 21 november Exploration du Monde Het westen van Amerika 21, 22 & 23 november Toneel in GC de Moelie 22 november Signeersessie in de boekhandel Once Upon a Time 23 november Club Balades & Nature: rugzakwandeling op de GR126 Concert in Huize Lismonde 26 november Kantatelier Kant a Fees om uur in GC de Moelie 28 november Concert in de Hoeve t Holleken Feestelijke opening tentoonstelling van Santons in de gemeentelijke bibliotheek Namens het College, De secretaris, De aangewezen-burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY 29 november Sinterklaasfeest 30 november Repair Café van 14 tot 18 uur in GC de Moelie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be November 2013 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6.

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6. Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Ruggeveldje december 2015

Ruggeveldje december 2015 Ruggeveldje december 2015 Beste schaatsleden en vrienden, Een witte kerst, met deze temperaturen lijkt die nog ver weg! En toch, dé feestmaand van het jaar staat weer voor de deur. Dit wil ook zeggen dat

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be Plaats uw bedrijf in Pool Positie! Verras uw klanten Een adembenemend uitzicht Een prachtig kader Zalen tot 600m² groot Waarom naar het Circuit van Spa-Francorchamps komen, als het niet voor de unieke

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Tennis Club Sofoco. Infogids 2012

Tennis Club Sofoco. Infogids 2012 Tennis Club Sofoco Infogids 2012 Wat is TC Sofoco? TC Sofoco is de tennisclub van Sofoco, en van het OCMW Brugge. Sofoco is de personeelsvereniging van het OCMW Brugge, het AZ Sint-Jan AV, SFX vzw, de

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016.

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016. OPBOUWINSTRUCTIES Nr.1 LIEGE EXPO (FIL) Avenue Maurice Denis, 4 4000 Luik Belgium salonhabitat@liegeexpo.be Tel.: 0032(0)4 228.77.64 Fax: 0032(0)4 227.18.95 1. INLEIDING Hieronder vindt u de opbouwinstructies

Nadere informatie

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE RAPID HOCKEY CLUB TEMSE september 10 Beste ouders, spelers en speelsters, Het Bestuur van de R.H.C. Temse heet u van harte welkom op onze club. Wij zijn blij dat u enthousiast bent geworden voor de hockeysport.

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017

Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017 GEMEENTE BRASSCHAAT PROCEDURE VOOR jobstudent jeugddienst Voltijds Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017 INFORMATIEFOLDER informatiefolder aanwerving jobstudent jeugddienst blz. 2 /5 1. AANWERVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Toots in concert: woensdag 29 mei 2013

Toots in concert: woensdag 29 mei 2013 Extra uitnodiging! Toots in concert: woensdag 29 mei 2013 "Een concert met Toots om goede doelen te ondersteunen." Ondanks zijn respectabele leeftijd van 90 jaar slaagt Toots er nog steeds in om loepzuivere

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

After school ACTIVITEITENKALENDER 14 SEPTEMBER 15 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1 DECEMBER 9 MAART 23 APRIL 22 MEI 4 JUNI 5 JUNI

After school ACTIVITEITENKALENDER 14 SEPTEMBER 15 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1 DECEMBER 9 MAART 23 APRIL 22 MEI 4 JUNI 5 JUNI 2017 2018 After school 2017-2018 Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert vzw Willekom samen met groep Intro een heleboel leuke activiteiten tijdens de evaluatiedagen voor jongeren van OV1 en OV2.

Nadere informatie

Kerstvakantie :Winter Wonderland

Kerstvakantie :Winter Wonderland Kerstvakantie 2016-2017:Winter Wonderland Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom,

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober,, december 2016 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Centrumleider LDC Den Dries Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs te komen

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Info December Telefoon: Website: Agenda december 2013

Info December Telefoon: Website:  Agenda december 2013 Info December 2013 Telefoon: 072-5403606 E-mail: st.matthias@saks.nl Website: http://www.matthias-saks.nl Agenda december 2013 do 05 Sinterklaas; let op, de Sint komt s middags op school vr 06 studiedag;

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Belgische bahá í-zomerschool 2017 van 20 tot 23 juli 2017 van 9 tot 14 Kalimat 174

Belgische bahá í-zomerschool 2017 van 20 tot 23 juli 2017 van 9 tot 14 Kalimat 174 Belgische bahá í-zomerschool 2017 van 20 tot 23 juli 2017 van 9 tot 14 Kalimat 174 Gîte d'etape van Villers-Sainte-Gertrude Thema van de school: "Onze harten sterker verbinden met Bahá u lláh en het goddelijk

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Energiek Mechelen 16 oktober

Energiek Mechelen 16 oktober Energiek Mechelen 16 oktober Noteer met stip in je agenda " ENERGIEK MECHELEN" op zondag 16 oktober. Volg alle info in "De Bond" of op de website www.gezinsbond.be maar bestel je toegangsticket via de

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie april 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT Al voor de vijfde keer wijden we een hele dag aan de Keltische harp met professionele harpisten uit binnen- en buitenland. Deze keer strijken

Nadere informatie

1 st International ART Contest

1 st International ART Contest 1 st International ART Contest We hebben het genoegen u het 34 ste Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film 29/03/2016 > 10/04/2016 www.bifff.net evenals de 1 st International ART Contest

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 ONTMOETING De Carré DOORLOPEND AANBOD In De Stip kan u ook terecht in onze ontmoetingsplaats, De Carré, elke weekdag open van 14u tot

Nadere informatie

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017 Hemelrijk Nieuwsbrief Juli November 2017 Beste leden en wijkbewoners, We informeren jullie graag over onze volgende activiteiten, maar eerst een stukje verloren gegane geschiedenis: In 1956 is men naar

Nadere informatie

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u!

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u! Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe Profiteer van deze dienst dicht bij u! Toelatingsvoorwaarden 1. Alleen toegang voor particulieren.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 AGENDA Vrijdag 17 maart Speelgoedochtend groepen 1/2 Zaterdag 18 maart Tuinochtend;

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!!

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!! S O U N D X P E R I E N C E Stemexpressie in verbinding INTENSIEVE ZANGCURSUS «LUISTER EN ZING» GEÏNSPIREERD OP DE FILM «AS IT IS IN HEAVEN» TER LOO- 27 EN 28 DECEMBER 2014 Els Cuypers - Jan Davidtsstraat

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel:

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst september 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in september!! : vanaf vrijdag 7 oktober zal een medische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie