Het woord van de Mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van tot 16 uur en op maandagavond van 16 tot uur. Editie juni 2011 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, Ons land bevindt zich nu reeds een jaar in een diepe politieke crisis. Deze situatie is klaarblijkelijk al een gewoonte geworden, en weinigen maken er zich nog echt zorgen om. Het is nochtans verstandig om aan de onderhandelaars te vragen tot een oplossing te komen zodat de bekommernissen van de bevolking terug op de eerste plaats kunnen komen. Het is de regering van lopende zaken wel gelukt om de begroting te laten goedkeuren, hopelijk lukt het hen ook om de sociaal-economische problemen op te lossen waarmee de minstbedeelden onder ons geconfronteerd worden. Eind mei vond onze tweejaarlijkse rommelmarkt plaats. De Linkebeekenaren en omwonenden ontmoeten er elkaar in een uiterst gezellige sfeer, maar de slaagkansen hangen natuurlijk voor een groot deel af van de weersomstandigheden! 1610 dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt 1610 dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is 1610 dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... Op 4 juni viert de voetbalclub van Linkebeek KHVCL haar 75 jarig bestaan. Op hun site aan de Wouterbos worden voor de gelegenheid een aantal sportieve activiteiten georganiseerd, gespreid over de hele dag. Iedereen is er welkom, en het is de ideale gelegenheid om mekaar te ontmoeten. Om het feest van de muziek op 17 juni te vieren, geven twee jonge Belgische pianisten, tevens laureaten van de Excellentia-wedstrijd, een pianorecital in de Hoeve t Holleken om 20.15u. Dit uitzonderlijk concert is bovendien gratis! Wanneer u dit nummer doorbladert, zal u een aantal praktische en administratieve inlichtingen aantreffen. Zo kan u op een eenvoudige wijze een belastingvermindering bekomen door een beveiligingssysteem aan uw woning te plaatsen. Aan de vooravond van de vakantieperiode is dit zeker het overwegen waard. Iets helemaal anders dan. Zonder de pretbederver te willen zijn, wil ik er u toch aan herinneren om regelmatig de hagen te snoeien. Niet alleen om de zichtbaarheid te verbeteren, maar eveneens om de veiligheid van de voetgangers in onze straten en op onze paden te verzekeren. Tevens wordt de maand juni door vele studenten gevreesd, omdat ze synoniem staat voor de examens. Na een jaar vol lessen en stages is het nodig nog een laatste inspanning te leveren om deze tot een goed einde te brengen. Mag ik er daarom eenieder aan herinneren om elke mogelijke vorm van geluidshinder tot een minimum te beperken, zoals het buitenshuis gebruik van muziekmateriaal, zowel overdag als s nachts. Dit geldt ook voor het gebruik van grasmaaiers op momenten die daarvoor niet geschikt zijn. Om op een positieve noot te eindigen, wens ik aan alle studenten een zo goed mogelijk resultaat bij hun examens. Zonder alle andere Linkebeekenaren te vergeten, die ik een zonovergoten maand juni toewens, succesvol op alle mogelijke vlakken, en die vooral ideaal is voor bijeenkomsten of feesten die in verschillende wijken van onze buitengewone gemeente worden georganiseerd. Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Wijziging van de openingsuren van het gemeentehuis tijdens de zomermaanden p. 2 - Aangifte personenbelasting p. 2 - Uitreiking van paspoorten en identiteitskaarten p. 3 - Kinderopvang tijdens de grote vakantie p. 3 - Beveilig uw woning p. 4 - Preventietip fietsdiefstal p. 4 - Verzustering p. 4 - Uitzonderlijk gratis concert p. 4 - Sociale informatie p. 7 - Bloedinzameling p. 7 - Culturele informatie p. 7 - Sportieve informatie p. 8 - Kleine berichten p. 9 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraad Dagorde gemeenteraad 23 mei 1. Goedkeuring agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 23 juni Aanstelling van een vertegenwoordiger in het adviescomité voor afvalbeleid van de Intercommunale Haviland IGSV. 3. Goedkeuren lastenboek, raming en wijze van gunnen voor het vervangen van een dienstvoertuig en een camionette. 4. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor het verbouwen van de gemeentelijke loods. 5. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor het kappen en snoeien van de bomen in het Wijnbrondal. 6. Akoestiek raadzaal gemeentehuis goedkeuring aangepaste raming. 7. Goedkeuring van de verlenging ( ) van de overeenkomst voor de scholengemeenschap van de a) Nederlandstalige gemeenteschool b) Franstalige gemeenteschool 8. Goedkeuring belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone. 9. Goedkeuring rekening 2010 van de vzw Hoeve 't Holleken. 10. Goedkeuring begroting 2011 van de vzw Hoeve 't Holleken. 11. Goedkeuring rekening 2010 van de vzw Linkebeeksport. 12. Goedkeuring begroting 2011 van de vzw Linkebeeksport. Datum volgende Gemeenteraad: maandag 27 juni om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Onthaal/De Gemeenteraad" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het Gemeentehuis De leden van het Schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het Gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 11 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Kaarten voor het containerpark kunnen tijdens deze permanentie aangekocht worden. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Wijziging van de openingsuren van het gemeentehuis tijdens de zomermaanden Tijdens de maanden juli en augustus zal het gemeentehuis op woensdag open zijn van 9 tot 12 uur i.p.v. de gebruikelijke openingsuren van tot 16 uur. Openingsuren juli en augustus: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag van 9 tot 12 uur Aangifte personenbelasting Om aan onze inwoners de verplaatsing naar het belastingskantoor te Sint- Genesius-Rode te besparen, worden zoals vorige jaren zitdagen georganiseerd in het Gemeentehuis en de Hoeve t Holleken - op dinsdag 7 juni op het gemeentehuis - op donderdag 16 juni in de Hoeve t Holleken van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Tevens herinneren wij er de inwoners aan dat het Controlekantoor der Directe Belastingen, waarvan de kantoren gelegen zijn te Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 81, geopend zijn voor het publiek op dinsdag en donderdag van 9 tot 11 uur.

3 Identiteitsfoto s Het gemeentebestuur heeft een fotocabine laten plaatsen. Indien u een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, kan u er identiteitsfoto s overeenkomstig de normen verkrijgen. De cabine bevindt zich aan de ingang van de technische dienst van het gemeentehuis. Uitreiking van paspoorten en identiteitskaarten Indien u naar het buitenland vertrekt waar een paspoort vereist is, vraag dit dan tijdig aan. Ook kinderen moeten dan in het bezit zijn van een internationaal paspoort. De aanvraagprocedure duurt 10 werkdagen en de kostprijs voor een volwassene is 96, voor een kind onder de 12 jaar 41 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 46. Een spoedprocedure duurt 24 uur (bij aanvraag vóór 15 uur) en kost voor een volwassene 265, voor kinderen onder de 12 jaar 210 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 215. De betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden en 2 kleurenpasfoto s met witte achtergrond meebrengen. Voor een kind onder de 18 jaar, moet een ouder mee ondertekenen. Indien u een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, hou dan rekening met een termijn van een drietal weken. Zorg dat u er tijdig bij bent. Ook hier is een spoedprocedure mogelijk maar deze is ook veel duurder. Voor meer informatie kan u terecht bij de bevolkingsdienst ou Kids-ID Nieuwe identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar De gemeente reikt de Kids-ID uit, dit is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf nodig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet- Europese landen, ze vervangt het witte kartonnen kaartje. Dit kaartje blijft geldig tot de vervaldatum. Wie een Kids-ID wil, brengt een pasfoto met witte achtergrond mee en de kostprijs is 3. De kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en vergezeld zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. De verwerking van de Kids-ID duurt een 2 à 3 weken. Wees er op tijd bij als u naar het buitenland vertrekt. Omdat de Kids-ID is afgeleid van de eid (voor +12-jarigen) is het bovendien een ideale leerschool om de mogelijkheden van de eid beter en met meer vertrouwen te benutten. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 7 telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden. Meer info: Kinderopvang tijdens de grote vakantie Het gemeentebestuur richt tijdens de maanden juli en augustus van 7 tot 18 uur, speelpleinen in voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken. Kinderen gedomicilieerd in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 en 6 voor een hele dag, met een maximum van 9 per gezin. Voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 3,50 aangerekend worden per kwartier. Kinderen van buiten Linkebeek betalen per halve dag 6 en 12 voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin vastgesteld. Voor kinderen van buiten Linkebeek die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 aangerekend worden per kwartier. Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren. Wij herinneren er u aan dat de kinderen die een hele dag blijven hun picknick moeten meebrengen. Er worden workshops (knutselen, sport en koken) ingericht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er is geen opvang op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli, maandag 15 augustus en op woensdag 31 augustus is de kinderopvang open tot 14 uur. De speelpleinen zijn bereikbaar op het tijdens de maanden juli en augustus. Groot onderhoud van het viaduct van Vilvoorde Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 20 juni met ingrijpende, maar noodzakelijke werken aan het viaduct van Vilvoorde. Verschillende onderdelen worden vervangen of verbeterd; met als resultaat een kwalitatief beter viaduct en een verhoogde veiligheid voor de weggebruikers. Tijdens de werken moet het verkeer op de binnenring over drie, en op de buitenring over twee versmalde rijstroken. De boodschap is dan ook om de ring rond Brussel te vermijden tussen 20 juni en 7 september

4 Beveilig uw woning en bespaar 710 U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen die gelijk is aan 50% van de uitgevoerde uitgaven, met een maximum van 710. De prestaties moeten verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden. Investeringen die u laat uitvoeren in 2011 en die u betaalt in 2011, zijn aftrekbaar in aanslagjaar Investeringen die worden uitgevoerd in 2011, maar pas betaald worden in 2012, zijn aftrekbaar in aanslagjaar Voor meer inlichtingen Preventietip fietsdiefstal Wil je nog lang met jouw fiets rondrijden? Help dan een diefstal te vermijden! - Gebruik steeds 2 verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in combinatie met een beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten. - Bevestig de fiets met het kader en (indien mogelijk) het voorwiel aan een vast voorwerp. - Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren door de locale politie. Dit is een unieke en moeilijk te verwijderen code, die de politie in staat stelt om jouw naam en adres op te sporen. Geef een fietsdiefstal steeds aan bij de lokale politie. Verzustering Wij houden eraan alle aanwezigen op ons etentje ter gelegenheid van de verzustering op 15 mei te bedanken voor hun aanwezigheid en hun steun. Alles verliep in een gezellige sfeer, het verheugt ons, en wij zijn geëerd, met de aanwezigheid van een groot deel van de initiatiefnemers en oprichters van de verzustering, bewijs dat de vriendschap blijft dank zij de contacten en activiteiten door de jaren heen. Linkebeek Kenton Saint Lambert du Lattay Een nieuwe groep jongere medewerkers zal de contacten en activiteiten tussen de 3 landen voortzetten. Wij willen deze goede momenten met u delen, indien u op een of andere wijze wenst deel te nemen (hulp, onthaal van Franse of Engelse deelnemers, ), neem contact op met Anne Broodcoorens op of Véro Leclercq Wij geven u reeds afspraak in september voor ander nieuws maar delen u reeds mee dat de volgende verzustering van de 3 gemeenten zal plaats vinden in Linkebeek op 25, 26 en 27 mei EUROPESE UNIE Verzustering 2012 Noteer dit alvast in uw agenda! Feest van de muziek Uitzonderlijk gratis concert Ter gelegenheid van het Feest van de muziek, geven twee Belgische laureaten van de Excellentia-wedstrijd Jonas DE GEYNDT uit Aalst en Florian NOACK uit Eigenbrakel een pianorecital op vrijdag 17 juni om uur in de Hoeve t Holleken. 4. Zij spelen twee meesterwerken van de Russische muziek: Schilderijen van een tentoonstelling van Moussorgsky en een pianoversie van Shéhérazade van Rimsky-Korsakov, evenals een aantal werken van Liszt, die dit jaar exact 200 jaar geleden geboren werd. De symbolische waarde van dit concert, dat twee pianisten uit verschillende taalgebieden van ons land samenbrengt, werd door onze burgemeester in zijn Woord van de burgemeester van deze maand reeds ter sprake gebracht. Laten we eraan toevoegen dat dit concert gratis is en dat tijdens de pauze een vriendschapsglas wordt aangeboden.

5 OCMW-INFO De dagopvang zieke kinderen Uw kind is ziek en u heeft geen opvang? Dan is onze dienst opvang zieke kinderen de oplossing voor u! Wie : Henriette Sand, een ervaren kinderverzorgster. Waar : Kerkstraat 34 te Linkebeek. Wanneer : van 8 tot 18 uur. Hoe : door te bellen van 7 tot 21 uur op of Lunchpakket meebrengen. Prijs : 10/dag voor Linkebekenaren en voor niet-linkebeekse kinderen die naar school gaan in Linkebeek, 15/dag voor kinderen buiten Linkebeek en die niet naar school gaan in Linkebeek. Opvang zieke kinderen fiscaal aftrekbaar! De uitgaven voor de opvang voor zieke kinderen beneden de 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor een maximaal bedrag van 11,20 per opvangdag en per kind. Wat de opvangkosten betreft die u in de loop van 2010 aan het OCMW betaalde, hiervoor zal u in de loop van het eerste semester 2011 een attest ontvangen per opgevangen kind. Lunch Het OCMW organiseert haar volgende lunch op donderdag 16 juni om uur in het restaurant Grand café de la Gare, Stationsstraat 90 te Linkebeek. Vóór de lunch zal er tevens de mogelijkheid zijn om boodschappen te doen met de hulp van een vrijwilliger van het OCMW. Voor inlichtingen, voor een lunch en/of hulp voor uw boodschappen te reserveren, gelieve vóór vrijdag 10 juni het OCMW te contacteren op Geleid bezoek aan het provinciaal domein van Huizingen Op maandag 20 juni organiseert het OCMW een geleid bezoek aan Het Domein van Huizingen. Inschrijving verplicht. Verdere info kan u vinden op de bijkomende bladzijde van deze gemeentelijke mededelingen. Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op vrijdag 15 juli van 14 tot uur in de hoeve t Holleken. Meer informatie volgt in de volgende gemeentelijke mededelingen. Het OCMW wenst alle handelaars die een prijs gaven voor de Babbelkot-bingo van 23 mei te bedanken! Woning voor jong gezin te huur - Hof Roger Thiéry Een woning voor jong gezin, met 2 slaapkamers, komt vrij op 1 augustus Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OCMW van Linkebeek Christel Deschuyteneer, Warme maaltijden Wij herinneren u eraan dat het OCMW warme maaltijden aan huis bedeelt aan personen die tijdelijk of permanent moeilijkheden ondervinden om zelf te koken. Voor verdere info kan u terecht bij het OCMW, Ann Merckx Opladen budgetmeterkaart U kan uw budgetmeterkaart voor elektriciteit opladen in het OCMW-gebouw, Beukenstraat 23 te Linkebeek en dit op volgende dagen en uren: s maandags van 16 tot 18 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Vanaf heden is het mogelijk om uw budgetmeterkaart op te laden en te betalen via een betaalterminal met uw bankkaart op het OCMW. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij de maatschappelijk assistentes van het OCMW, Ann Feliers of Anne Leonard of Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak

6 Wachtdienst dokters Het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen is: Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur). MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt. Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker! Deze zomer zamelt uw gemeente op het containerpark taxussnoeisel in ten voordele van de kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 juli uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - jong snoeisel: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. - vers snoeisel: het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. - zuiver snoeisel: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. - droog snoeisel: het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Om de inzameling makkelijker te maken kunt u daar ook gratis zakken krijgen. Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of over de openingsuren van het containerpark kunt u terecht: bij de milieudienst of op de website Deze actie loopt van 15 juni tot 31 juli Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot! 6.

7 Data inzamelingen juni Type afval Zakken Data ophaling H.V. Grijs Elke vrijdag Huisvuil G.F.T. Doorzichtig wit Elke vrijdag Groente-, fruit- en tuinafval S.H. In bussels, samengebonden met Vrijdag 24 juni Snoeihout touw, max. 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Blauw Woensdagen Plastiek metalen verpakkingen 8 en 22 juni drinkkartons P.-K. Samengebonden en/of Donderdag 16 juni Papier karton in karton, max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Op zaterdag 18 juni Via een gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur ; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur ; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Vrijdag 3 juni Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur Drogenbos, Dorent 5 aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of in het containerpark van Linkebeek SOCIALE INFORMATIE SEL-Services - Lets in Linkebeek Lets heeft als doel het uitwisselen van diensten en kennis tussen zijn leden ; het is een niet-economisch en lokaal uitwisselingssysteem. Bijvoorbeeld: Jan herstelt de koffiezet van Peter, Peter helpt Julie in haar tuin, Julie babysit bij Joëlle, die een Spaanse cursus geeft aan Jan. Geïnteresseerd? Kom naar onze informatievergaderingen! Deze informatievergaderingen zullen plaats vinden iedere maand behalve tijdens de schoolvakanties ; hetzij dinsdag 7 juni, woensdag 7 september, donderdag 6 oktober, maandag 7 november, dinsdag 13 december U bent van harte welkom vanaf uur. De vergaderingen beginnen om 20 uur stipt en eindigen om 22 uur in de Hoeve t Holleken, 1 ste verdieping, ingang langs de straatkant. Vragen?

8 CULTURELE INFORMATIE Huize Lismonde Ateliers, door Ana Popovici, licentiate illustratie. Initiatie tekenen (tweetalig) voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Elke woensdag van 14 tot 16 uur tot 30 juni tijdens het schooljaar. 80 per trimester. Inlichtingen: of Bezoek van het Huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur. Vrije toegang. Geleide bezoeken op aanvraag of Dwersbos 1 Lokalen, gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, culturele activiteiten, Info en reservaties of SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 5 juni, 3 de rugzakwandeling op de GR 575 van de Naamse Condroz Van Ciney naar Celles (19,6 km) voor de rugzakwandelaars of van Ciney naar de Baraque de Conjoux (12,4 km) voor de Light. Schitterende uitzichten en mooie dorpjes vlakbij de uitlopers van de Ardennen. Inlichtingen en reservaties: De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: - 8h00: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat h05: bushalte van de Brouwerijstraat (gemeenteschool). Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 19 per persoon ( 17 voor leden) op rekeningnummer van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de wandeling. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of Als het de dag vóór de activiteit om 18 uur is, zal uw betaling volledig terugbetaald worden, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het te behouden. Zondag 19 juni om 14 uur «koninklijke» wandeling te Laken Een variant van de groene wandeling rond Brussel. Vertrek aan metro Heizel (lijn 6), 6 km langs de parken van Ossegem en Laken. Aankomst aan de Onze Lieve Vrouw-Kerk van Laken met mogelijkheid tot bezoek van de koninklijke crypte en het historisch kerkhof. Einde van de wandeling ofwel hier (metro Bockstael lijn 6), ofwel mogelijkheid tot terugkeer naar de Heizel via de Koloniale Tuin en de Tuinen van de Bloemist (3 km extra). Dit deel van het traject werd reeds afgelegd in november 2010, maar de aanblik zal, door de bloemen, heel verschillend zijn in juni. Inlichtingen: Philippe Jourion (na 19 uur). Deelname in de kosten: EUR 2,00, gratis voor leden. Kijk! Ik fiets! De SportRegio ZuidWest Rand organiseert op 22 juni om 14 uur een fietsnamiddag op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Schakel in Linkebeek. Inlichtingen en inschrijvingen:

9 KLEINE BERICHTEN Deze rubriek neemt berichten op van inwoners of groeperingen in onze gemeente die een activiteit voorstellen. Zomerstages 1. Van 4 tot 8 juli: van 6 tot 12 jaar «Een zomer voor lekkerbekken»: Initiatie tot de mediterraanse keuken. Olijven, amandelen, tomaten en andere zomerse producten betoveren onze smaakpapillen. In de voormiddag wordt er gekookt, s namiddags is er tijd om het kraampje van de ijsboer te maken (miniatuur), om voorwerpen in zuiderse kleuren te maken en om onze recepten op papier te zetten. 2. Van 11 tot 15 juli: van 6 tot 12 jaar «Onder de Italiaanse zon»: Creatie van de boetiek van Venetiaanse maskers (miniatuur). Ontdekking van de duizend smaken van dit land en koken op Italiaanse wijze. Een receptenboek maken, het gebruiken van pasta als decoratie, gemarmerd papier en andere creaties. 3. Van 16 tot 19 augustus: van 6 tot 12 jaar - 4 dagen! - «Planten»: Op ontdekking in de plantenwereld, van het boomzaadje tot de vruchten en bloemen. Creatie van de tuiniershut (miniatuur), salades met bloemen en geparfumeerde soepen maken. Creaties maken op basis van plantaardige elementen en de geheime verhalen van bloemen ontdekken. 4. Van 22 tot 26 augustus: van 6 tot 12 jaar «De dierenwereld»: Fabelachtige insecten, wilde zoogdieren, vrije vogels we zullen de Ark van Noach vullen met kleurrijke fauna. We koken met hoeveproducten en bedenken een ABC van dieren aan de hand van verschillende technieken (tekenen, schilderen, collages). Knutselwerk omtrent het thema. Prijs: 95 voor 5 dagen, 180 voor 2 kinderen 76 voor 4 dagen, 145 voor 2 kinderen of 20 per dag te betalen op rekeningnr Van 10 tot 16 uur. Opvang vanaf 8.30 tot uur (1,5 per dag). De kinderen nemen hun picknick mee. Inlichtingen en inschrijving: Laurence Van Berchem, Boterberg Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Activiteitenkalender: 5 juni 3 de rugzakwandeling in de Naamse condroz 7 juni Vergadering SEL 8 juni KAV Daguitstap naar Frans Vlaanderen, juni om uur Lunch van het OCMW 17 juni om uur Pianorecital in de Hoeve t Holleken 18 juni om 17 uur in de St-Sebastiaankerk KAV misviering voor overleden leden 19 juni Koninklijke wandeling in Laeken 20 juni Geleid bezoek in het provinciaal domein met het OCMW 22 juni om 14 uur in de gemeenteschool Kijk! Ik fiets! 23 juni om uur in GC de Moelie KAV kookles Quiltatelier 25 juni om 13 uur in GC de Moelie Judoclub - Barbecue en jeugdsportdag Info & inschrijvingen: Johan De Sauter juni om 14 uur in GC de Moelie OKRA ledenvergadering Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

10 OCMW LINKEBEEK Beukenstraat Linkebeek In het kader van haar culturele activiteiten heeft het OCMW het genoegen u allen uit te nodigen voor een geleid bezoek aan Het Domein van Huizingen H. Torleylaan 100 te 1654 Beersel (Huizingen) op maandag 20 juni 2011 In de schaduw van het prachtige een prachtig kasteel, omgeven door een vijver, bevindt zich het Domein van Huizingen. Dit familiepark, gelegen in een groene omgeving, is een ware oase van rust. Men vindt er onder andere een bos van 45ha, een opmerkelijke rotstuin en een aangenaam dierenpark. Tijdens het bezoek zal een rit met een treintje gemaakt worden door het park. Een tweetalige gids zal het bezoek begeleiden. Praktische inlichtingen: Prijs: 5 euro per persoon (inkom, een rit met het treintje van het park, en één drankje), ter plaatse te betalen. Afspraak ter plaatse (Torleylaan 100 te Huizingen aan de hoofdingang van het park) om 14 uur voor wie met eigen vervoer gaat of om uur aan het gemeenteplein waar carpooling voorzien is voor diegenen die het wensen. Terugkeer voorzien rond 17 uur. Inschrijven is verplicht en dit ten laatste op woensdag 15 juni 2011! Voor inschrijvingen en voor bijkomende inlichtingen dient u contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW op volgend nummer:

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot 19.30 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer?

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Beste ouders en leerling, beste gastgezin Vrijdag, 4 maart 2011 In onze vorige brief beloofden we u extra uitleg over de uitwisseling van 16 tot en met 19 maart

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT Al voor de vijfde keer wijden we een hele dag aan de Keltische harp met professionele harpisten uit binnen- en buitenland. Deze keer strijken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be November 2013 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin

Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin Engels in Shakespeare s Country Engels & gastgezin E09 van zaterdag 4 juli tot donderdag 16 juli 2015 E20 van zaterdag 15 augustus tot donderdag 27 augustus 2015 Wat nemen we mee? Voor het beoefenen van

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

Kerstvakantie. Vestigingsplaats Beringen

Kerstvakantie. Vestigingsplaats Beringen Kerstvakantie 2015 Vestigingsplaats Beringen IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan 9, 3583 Paal

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT!

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! De fiets is het snelste en gemakkelijkste vervoermiddel in de stad. Maar je raakt hem soms sneller kwijt dan je lief is. Hoewel er geen waterdichte

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Schooljaar 2016 2017

Schooljaar 2016 2017 Schooljaar 2016 2017 TER INFORMATIE aan alle ouders Bestelling boeken p. 2 Afhalen schoolmateriaal p. 3, 4 Alle ouders moeten naar de verkoopdagen komen om het materiaal ( ) voor hun zoon of dochter af

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

EBLOK LENT -2013 2012

EBLOK LENT -2013 2012 LENTEBLOK 2012-2013 LENTEBLOK 2012-2013 WAT DOEN WE IN DE LENTE? Al lijkt het er met alle sneeuw en kou nog niet op, de lente is toch echt in aantocht. Soms zie je al wat groene puntjes van de bloembollen

Nadere informatie

Tuinige schilderijen (in bibliotheek Ypenburg)

Tuinige schilderijen (in bibliotheek Ypenburg) Tuinige schilderijen (in bibliotheek Ypenburg) Tentoonstelling met fleurige schilderijen van Irma Wisman. Is uw tuin de perfecte plaats om tot rust te komen en van de schoonheid van de planten en bloemen

Nadere informatie

paas- en zomer vakantie CREATIEF //// SPORT ////////// SFEER ///////// UITSTAPPEN ONTSPANNING// JEUGDVERENIGING infobrochure speelplein2016.

paas- en zomer vakantie CREATIEF //// SPORT ////////// SFEER ///////// UITSTAPPEN ONTSPANNING// JEUGDVERENIGING infobrochure speelplein2016. 1 2 CREATIEF //// SPORT ////////// paas- en zomer vakantie SFEER ///////// 3 5 ONTSPANNING// UITSTAPPEN 4 JEUGDVERENIGING S P E E L P L E I N 3SJE infobrochure speelplein2016.indd 1 7/03/16 12:18 175 PRESS

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 Beste vrienden en ladies hierbij het defintieve programma voor Brussel. Vrijdag 23-09-2011 Check-in in het hotel vanaf 16.00 u. Charlotte en ikzelf zullen

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2015 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk?

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk? Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig bijgepraat over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het begin was de informatie nog vrij vaag. We

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Engels in Wight Engels & gastgezin

Engels in Wight Engels & gastgezin Engels in Wight Engels & gastgezin E08 van dinsdag 12 juli tot woensdag 20 juli 2016 Ventnor E19 van zaterdag 13 augustus tot zaterdag 20 augustus 2016 Cowes Wat nemen we mee? Voor het beoefenen van sport

Nadere informatie

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST voor kinderen van 0-3 jaar INHOUDSTAFEL Hoofdstuk Pagina I. INLEIDING 2 II. SOORTEN KINDEROPVANG 2 III. IV. OVERZICHT DEELNEMENDE KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode.

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. Organisatie einde schooljaar tweede leerjaar B Beste ouder(s) Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. We starten

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie april 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302

GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302 GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302 Ontwerp maart 2011 INLEIDING Het Begijnhofpark herbergt een uniek centrum in het hart van de Stad Kortrijk met tal van functies. Enerzijds vind je er het museum Kortrijk

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014 Activiteitenkalender LDC Den Dries Juli augustus - september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie