Het woord van de Mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot uur. Editie juli - augustus 2011 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, Tijdens de maanden mei en juni vonden allerhande evenementen plaats in onze gemeente en ik wens dan ook iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot de organisatie ervan. Ik denk hoofdzakelijk aan onze rommelmarkt die veel bezoekers mocht verwelkomen, ondanks een aantal gelijkaardige activiteiten in de ons omringende gemeenten. Het was voor de Linkebeekenaren de ideale gelegenheid om mekaar in een gezellige sfeer te ontmoeten in het dorpscentrum. De zomervakantie staat nu voor de deur en biedt ons de kans om een welverdiende rustpauze in te lassen, iets wat onder andere de studenten ten zeerste verdienen. Bij aanvang van deze periode lijkt het mij gepast om de verschillende mogelijkheden die onze gemeente biedt qua ontspanning, sportbeoefening en culturele activiteiten in herinnering te brengen dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt 1671 dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is 1671 dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... De jongste kinderen kunnen terecht op drie speelpleintjes, namelijk aan de Hoeve t Holleken, in de Esselaar en in het Bremhof (Kleiveld). Hou er wel rekening mee dat er geen officieel toezicht wordt uitgeoefend op deze speelpleinen. De speeltuigen die er staan zijn echter wel conform de wetgeving. Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar wordt, zoals ieder jaar, een opvang met professionele omkadering voorzien in de Hoeve t Holleken. Een aantal Linkebeekse sportclubs organiseren ook zomerstages. Aarzel niet om hieromtrent contact met hen op te nemen. U kan hun gegevens vinden in de brochure Linkebeek, uw gemeente. Dit is het geval voor de Linkebeek Hockey Club (LHC), de voetbalclub KHVCL, alsook voor de tennisclub Linkebeek Sport, waar het eveneens mogelijk is in gezinsverband te ontspannen in een sportieve en landelijke sfeer. Het Nederlandstalig cultuurcentrum de Moelie (www.demoelie.be) staat in voor de culturele stages en activiteiten. U kan hun programma ontdekken in deze mededelingen of op hun website. Tenslotte kunnen zowel jongeren als volwassenen steeds terecht in de Ludotheek en de twee bibliotheken. Het betreft de gemeentelijke bibliotheek en de Bibliothèque des Jeunes, ingericht door vrijwilligers. Vervolgens wens ik er uw aandacht op te vestigen dat de openingsuren van het gemeentehuis wijzigen tijdens de vakantieperiode. U kan de dienstregeling verder in deze mededelingen ontdekken. In het kader van de strijd tegen inbraken tijdens de zomerperiode, raadt de lokale politie onze inwoners aan de politiediensten via het nummer 101 te waarschuwen indien verdachte zaken worden opgemerkt, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van onbekende personen in de buurt, die mogelijk het terrein verkennen. Er rest mij enkel nog u uit te nodigen ten volle gebruik te maken van de ontspanningsmogelijkheden en zelfs uw kinderen en vrienden aan te zetten om deel te nemen aan de gemeentelijke activiteiten, zodat eenieder een prachtige zomervakantie kan beleven! Aan allen een deugddoende vakantie gewenst, Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Gemeentelijke bibliotheek p. 2 - Huisnummers p. 2 - Veiligheid en preventie p. 3 - Zorgeloos op vakantie p. 3 - Mededeling van het plaatsingsbureau V.D.A.B. p. 4 - Gezocht: gemachtigde opzichters! p. 5 - OCMW-info p. 5 - Hittegolf en ozonpieken p. 6 - Milieu-info p. 7 - Sociale informatie p. 8 - Culturele informatie p. 8 - Sportieve informatie p. 8 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraad Dagorde gemeenteraad 27 juni 1. Goedkeuring van het aanvullend verkeersreglement voor het invoeren van plaatselijk verkeer in de Krekelendries, de Heide- en de Grasmusdreef. 2. Goedkeuring aangepaste raming voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de achtergevel van de Hoeve 't Holleken. 3. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor de aankoop van een tractor met uitrusting. 4. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het openbaar wegennet tijdens de periode van 1/11/2011 tot en met 31/03/ Vaststellen van de jaarrekening 2010 van de gemeente. 6. Goedkeuring van de begrotingswijzigingen van de gewone en de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2011 van de gemeente. 7. Goedkeuring definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Onthaal/De Gemeenteraad" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het Gemeentehuis Er zal geen permanentie zijn tijdens de maanden juli en augustus. Niettemin kan u een lid van het college ontmoeten door voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op Sluiting van de gemeentediensten Het Gemeentehuis, de bibliotheek en het containerpark zijn gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en maandag 15 augustus. Wijziging van de openingsuren van het gemeentehuis tijdens de zomermaanden Tijdens de maanden juli en augustus zal het gemeentehuis op woensdag open zijn van 9 tot 12 uur i.p.v. de gebruikelijke openingsuren van tot 16 uur. Openingsuren juli en augustus: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeentelijke bibliotheek: nieuwe uurregeling De openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek worden uitgebreid! - Dinsdag van 15 tot 18 uur - Donderdag van 10 tot 12 uur - Zaterdag van tot uur. Huisnummers Wij herinneren u aan het artikel uit het gemeentelijk politiereglement in verband met de huisnummers. Art. 53. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus. Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep

3 te worden doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het bestuur. Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. Als het pand achter de rooilijn staat, zal de gemeentelijke overheid verplichten het huisnummer aan de weg te laten aanbrengen. Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250. Veiligheid en preventie In het kader van preventie m.b.t. woninginbraken vraagt de PZ Rode de bevolking steevast de politiediensten te verwittigen op het nummer 101 ingeval verdachte handelingen vastgesteld worden, bijvoorbeeld het melden van personen en/of voertuigen die niet in het straatbeeld thuis horen en er een verkennend gedrag op nahouden. Indien mogelijk, noteren van een (summiere) persoonsbeschrijving en m.b.t. voertuigen noteren van de nummerplaat, merk en kleur. Zorgeloos op vakantie Vraag aan je buren om je huis te begluren! De jaarlijkse vakantie is iets waar mensen naar uitkijken, een periode waarin alle zorgen van het dagelijkse leven even worden vergeten. Zorg ervoor dat als je thuis komt niet de helft van de inboedel 'pootjes heeft gekregen'. Bij de lokale politie kan je door middel van een eenvoudige aanvraag gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Uiteraard zijn er ook een aantal eenvoudige maatregelen die je zelf kan toepassen en die het verschil kunnen maken: - Vraag aan een buur of een andere vertrouwenspersoon om de brievenbus op tijd en stond te legen, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden 's nachts. - Laat zeker geen afwezigheidsbericht achter op de deur of het antwoordapparaat. - Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat ladders en tuingereedschap niet rondslingeren in de tuin. Berg juwelen, geld en waardepapieren op in een kluis of in de bank en let erop dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht staan. - Om in geval van diefstal de aangifte en de identificatie te vereenvoudigen, is het aan te raden om waardevolle voorwerpen te registreren en fotograferen. Op de website kan je hiervoor speciale formulieren downloaden. - Zijn inbrekers er ondanks alle voorzorgen toch in geslaagd de woning te betreden, raak dan niks aan en verwittig zo snel mogelijk de lokale politie. Niet enkel als je op vakantie bent kunnen de buren een oogje in het zeil houden, maar ook als je even het huis uit bent. Je kan deze sociale controle vergemakkelijken door de haag en planten laag te houden en 's nachts een goede schrikverlichting te voorzien rond uw woning. Identiteitsfoto s Het gemeentebestuur heeft een fotocabine laten plaatsen. Indien u een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, kan u er identiteitsfoto s overeenkomstig de normen verkrijgen. De cabine bevindt zich aan de ingang van de technische dienst van het gemeentehuis. Uitreiking van paspoorten en identiteitskaarten Indien u naar het buitenland vertrekt waar een paspoort vereist is, vraag dit dan tijdig aan. Ook kinderen moeten dan in het bezit zijn van een internationaal paspoort. De aanvraagprocedure duurt 10 werkdagen en de kostprijs voor een volwassene is 96, voor een kind onder de 12 jaar 41 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 46. Een spoedprocedure duurt 24 uur (bij aanvraag vóór 15 uur) en kost voor een volwassene 265, voor kinderen onder de 12 jaar 210 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 215. De betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden en 2 kleurenpasfoto s met witte achtergrond meebrengen. Voor een kind onder de 18 jaar, moet een ouder mee ondertekenen. Indien u een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, hou dan rekening met een termijn van een drietal weken. Zorg dat u er tijdig bij bent. Ook hier is een spoedprocedure mogelijk maar deze is ook veel duurder. Voor meer informatie kan u terecht bij de bevolkingsdienst ou

4 Kids-ID Nieuwe identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar De gemeente reikt de Kids-ID uit, dit is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf nodig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet- Europese landen, ze vervangt het witte kartonnen kaartje. Dit kaartje blijft geldig tot de vervaldatum. Wie een Kids-ID wil, brengt een pasfoto met witte achtergrond mee en de kostprijs is 3. De kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en vergezeld zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. De verwerking van de Kids-ID duurt een 2 à 3 weken. Wees er op tijd bij als u naar het buitenland vertrekt. Omdat de Kids-ID is afgeleid van de eid (voor +12-jarigen) is het bovendien een ideale leerschool om de mogelijkheden van de eid beter en met meer vertrouwen te benutten. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 7 telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden. Meer info: Mededeling van het plaatsingsbureau V.D.A.B. De jongeren die het schooljaar beëindigen en werkzoekende zijn, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij de V.D.A.B. via of telefonisch op het nummer Bijkomende informatie De werkzoekenden zijn gelukkig niet gebonden aan hun arrondissement of hun gewest om werk te vinden. Een samenwerking tussen gewesten en verschillende bureaus voor arbeidsbemiddeling is mogelijk. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet gekend is bij het grote publiek. De werkzoekenden van Linkebeek kunnen zich dan ook, op vrijwillige basis, laten inschrijven bij ACTIRIS (vroeger de B.G.D.A. - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), als "vrije" werkzoekende. Ze zullen door de plaatsingsambtenaren worden geselecteerd, zonder onderscheid te maken wat hun woonplaats betreft, op basis van de formele criteria der werkaanbiedingen waarover zij beschikken. Om zich bij ACTIRIS als werkzoekende in te schrijven, volstaat het om zich ofwel persoonlijk aan te bieden bij ACTIRIS, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, ofwel aan de V.D.A.B., waarvan ze afhangen, een kopie te vragen van hun geïnformatiseerd dossier en het naar ACTIRIS te sturen, met het verzoek hen als werkzoekende in te schrijven. Dit neemt niet weg dat de personen die hun werk verliezen en de pas afgestudeerden zich in de eerste plaats moeten inschrijven bij het bureau voor arbeidsbemiddeling waarvan zij afhangen, t.t.z. te 1500 Halle, Bergensesteenweg Kinderopvang tijdens de grote vakantie 4. Het gemeentebestuur richt tijdens de maanden juli en augustus van 7 tot 18 uur, speelpleinen in voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken. Kinderen gedomicilieerd in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 en 6 voor een hele dag, met een maximum van 9 per gezin. Voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 3,50 aangerekend worden per kwartier. Kinderen van buiten Linkebeek betalen per halve dag 6 en 12 voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin vastgesteld. Voor kinderen van buiten Linkebeek die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 aangerekend worden per kwartier. Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Wij herinneren er u aan dat de kinderen die een hele dag blijven hun picknick moeten meebrengen. Er worden workshops (knutselen, sport en koken) ingericht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er is geen opvang op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli, maandag 15 augustus en op woensdag 31 augustus is de kinderopvang open tot 14 uur. De speelpleinen zijn bereikbaar op het tijdens de maanden juli en augustus.

5 Gezocht: gemachtigde opzichters! Met de inzet van gemachtigde opzichters in de schoolomgeving kan de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Kinderen worden geholpen om de straat over te steken. Hun aanwezigheid heeft eveneens een afschrikkend karakter voor de bestuurders die zouden geneigd zijn om snel te rijden in deze wijk. Wij doen een oproep tot elkeen die een deel van zijn tijd wenst in te zetten om s morgens bij de aanvang van de lessen of s avonds na de schooluren als gemachtigd opzichter op te treden. Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. Indien u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met Martine Tahon die u de nodige informatie zal verschaffen. OCMW-INFO De dagopvang zieke kinderen De dagopvang voor zieke kinderen zal gesloten zijn tijdens de maanden juli en augustus! Opvang zieke kinderen fiscaal aftrekbaar! De uitgaven voor de opvang voor zieke kinderen beneden de 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor een maximaal bedrag van 11,20 per opvangdag en per kind. Wat de opvangkosten betreft die u in de loop van 2010 aan het OCMW betaalde, hiervoor zal u in de loop van het eerste semester 2011 een attest ontvangen per opgevangen kind. Woning voor jong gezin te huur - Hof Roger Thiéry Een woning voor jong gezin, met 2 slaapkamers, komt vrij op 1 augustus Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OCMW van Linkebeek Christel Deschuyteneer, Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op vrijdag 15 juli vanaf 14 uur tot uur in de Hoeve t Holleken. U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Dit Babbelkot zal doorgaan in samenwerking met het speelplein aan de Hoeve t Holleken. Een speciale animatie wordt voorzien! Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op volgend nummer : Wij kunnen u nu al mededelen dat het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 12 september Juridische bijstand in het OCMW Heb je vragen over echtscheiding, huur, onderhoudsgeld, schulden, pro deo-advocaat, enz...? Dan kan je voor eventuele rechtshulp elke dinsdag van tot uur terecht bij de juriste, Sarah Derijcke, die dan zitdag heeft in de lokalen van het OCMW. U kan een afspraak maken door het OCMW te contacteren op het nr Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak

6 Hittegolf en ozonpieken Help alleenstaande en hittegevoelige mensen Voor deze zomer zijn extreme temperaturen en hittegolven mogelijk. Om deze warme periode goed door te komen, kunnen een goede voorlichting en enkele praktische tips van groot belang zijn. Sommigen hebben extra aandacht nodig: - baby s en kleine kinderen, - senioren, - chronisch zieken, - mensen die alleen wonen en/of slecht te been zijn. Enkele simpele raadgevingen om bij een hittegolf, bij hoge ozonconcentratie het hoofd koel te houden: - drink vóór je dorst hebt en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, ) minstens 1,5 liter per dag - vermijd alcoholische dranken, - blijf binnen tussen 10 en 18 uur en koel je lichaam regelmatig af (douche, waterverstuiver, ventilator, ), - hou vensters, gordijnen, luiken overdag toe en verlucht de kamers s nachts als het buiten koel is, - zorg voor luchtige kledij, - zware inspanningen doe je bij voorkeur vóór 11 uur of na 20 uur, - laat geen personen of dieren alleen achter in een geparkeerde wagen. Ziekteverschijnselen veroorzaakt door hitte: - spierpijn, krampen of spasmen, - zwakte en vermoeidheid, hoge lichaamstemperatuur, hevig zweten, bleekheid, hoofdpijn, misselijkheid, - hitteslag : Het lichaam kan de temperatuur niet meer regelen, die loopt op tot meer dan 40. De huid is rood en droog. De persoon is verward. Medische hulp is noodzakelijk! Hoe kan je helpen bij onwel zijn? - verwittig onmiddellijk de huisdokter - als de zieke verward is en een abnormaal hoge temperatuur heeft, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten nummer 100 of 112. Bied eerste hulp terwijl je op de dokter wacht - zoek een koele plek op waar de zieke kan rusten, - laat de zieke water drinken en maak zijn of haar kleren nat, - zorg voor frisse lucht. Nuttige telefoonnummers: - telefoonnummer van de huisdokter bij het telefoonapparaat leggen, - hulpdiensten 100 of telefoonnummer van het OCMW: Contacteer de dienst als er problemen zijn met alleenstaande personen die onder de warmte lijden. Nuttige internetsites: - Het hittegolfplan op - Het weerbericht op - Luchtkwaliteit op Oproep tot vrijwilligers Elke werkdag van de week, verdeelt het OCMW warme maaltijden aan huis. Deze dagelijkse verdelingen worden door vrijwilligers verwezenlijkt. Het OCMW zoekt momenteel naar vrijwilligers voor deze taak. Elke vrijwilliger verricht een verdeling om de twee weken op het middaguur. Bent u geïnteresseerd voor deze dienst, gelieve contact op te nemen met het OCMW op

7 Wachtdienst dokters Het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen is: Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur). MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt. De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de «Cercles des Naturalistes de Belgique» (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 3 juli: «Van het Solvay-domein naar het domein Silex, op zoek naar insecten». Wij buigen ons over enkele insectenfamilies, hun behoeften, hun gewoontes en hun ontwikkeling. Afspraak om uur op de parking van de St-Hubertuskerk, Jagersveld te 1170 Brussel. Einde voorzien omstreeks uur. Gidsen: Claudine Joye en Yahel Perez. Opgelet: door de specificiteit van deze wandeling wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. Reservatie verplicht door middel van een boodschap bij Claudine Joye (naam en aantal deelnemers). Algemene informatie: de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. Voorzie u van goede wandelschoenen en vergeet uw verrekijker niet. Onze vriend de hond blijft thuis. Contact: Ghislaine Tinant Volgende activiteit: zondag 4 september om uur Ontdekking van het domein van de Fond Roy-hoeve in Ukkel. Data inzamelingen juli en augustus Type afval Zakken Data ophaling H.V. Grijs Elke vrijdag Huisvuil G.F.T. Doorzichtig wit Elke vrijdag Groente-, fruit- en tuinafval S.H. In bussels, samengebonden met Vrijdag 26 augustus Snoeihout touw, max. 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Blauw Woensdag 13 en 27 juli Plastiek metalen verpakkingen 10 en 24 augustus drinkkartons P.-K. Samengebonden en/of Donderdag 22 juli en 18 augustus Papier karton in karton, max. 1 m³ Asbest Container van de Vrijdag 8 juli en 5 augustus Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur Drogenbos, Dorent 5 aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of in het containerpark van Linkebeek 7.

8 SOCIALE INFORMATIE Bloedinzameling Ingericht door de Bloedgeversliga in de Gemeenteschool, Van Dormaelstraat 2A. Neem talrijk deel aan de inzameling die zal doorgaan op zaterdag 6 augustus van 14 tot 18 uur. Noteer nu reeds in uw agenda de datum van de laatste inzameling van het jaar: zaterdag 5 november in de Gemeenteschool. Inlichtingen: A.M. Tombuyses Kinderactiviteiten in de Moelie tijdens de zomervakantie GC de Moelie zorgt voor ontspanning voor kinderen, tijdens de zomervakantie kunnen zij genieten van 4 weken uit de bol gaan met kleuterdienst Ratjetoe. Je kan kiezen uit vier periodes met verschillende thema s: van 4 tot 8 juli is het thema: Hoe Lorra haar kleren kreeg van 12 tot 15 juli is het thema Hennie de heks van 16 tot 19 augustus werken we rond het thema t Is maar een griepje van 22 tot 26 augustus is het thema De geweldige Leonidas. De stages lopen telkens van 9 tot 16 uur. Iedere dag is er opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Inschrijvingen en info: of Speelse taalvakantie Nederlands Georganiseerd door Panta Rhei van 8 tot 12 augustus in GC de Moelie. Het is altijd een droom geweest van meneer en mevrouw Babbelkous om echte kunstenaars te worden. Ze zijn verzot op schilderen en willen professionele schilders worden. Alleen stellen hun werken nu nog niet veel voor. Ze reizen de hele wereld rond om van alle grote schilders te leren hoe zij echte schilders kunnen worden. De activiteiten zijn speciaal uitgedacht naar gelang de leeftijd en het taalniveau van de kinderen. Ze leren verschillende landen en kunstenaars kennen, alsook materialen die bij het knutselen horen (penseel, palet, verf, de kleuren) en verschillende vervoersmiddelen waarmee ze kunnen reizen. Door middel van speelse en ludieke opdrachten genieten de kinderen ervan om talig aan de slag te gaan. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 kinderen per groep, snel inschrijven is aangewezen via de website Informatie: CULTURELE INFORMATIE Huize Lismonde Bezoek van het Huis Lismonde: Geleide bezoeken op aanvraag: Patricia Emsens: Frédéric De Becker: Lokalen, gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, culturele activiteiten, Info en reservaties of Dwersbos 1 SPORTINFORMATIE 8. Tornooi Peter Petanque Het Jeugdhuis Peter Pan organiseert op zondag 10 juli om 11 uur een petanque-tornooi op de terreinen van de Hoeve t Holleken, naast haar lokalen.

9 Typespel: per vaste ploeg van twee spelers, met elk drie ballen. Hoe inschrijven? Twee mogelijkheden: - vanaf heden via mail op het officieel adres - tijdens het weekend op het mededelingenbord van Peter Pan tot de afsluiting om 11 uur de dag van het tornooi zelf. De inschrijving per ploeg kost 5 voor de leden en 10 voor de niet-leden, te betalen de dag zelf vóór het begin van het tornooi. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 ploegen maximum. De winnaars krijgen natuurlijk een beloning. Kleine restauratie ter plaatse. Niet te verwarren met de "Pastis-Petanque" georganiseerd door de voetbalploeg FCPP op zondag 21 augustus. Club Balades & Nature Zondag 10 juli, 4e rugzakwandeling op de GR 575 in de Naamse Condroz Van Celles naar Durnal (20,8 kms) voor de rugzakwandelaars of Sovet (10,5 kms) voor de light. Vanuit Celles, langs de mooie dorpen van Foy-Notre-Dame en Taviet in de richting van Spontin in de Vallei van de Bocq. - Inlichtingen en reservatie: zie kader hieronder. Zondag 24 juli, wandeling door het bos van La Houssière Vertrek om 14 uur vóór de «Glazen kapel», A. Brancartstraat nr 100 te Virginal, gehucht van Fauquez, bij de brug boven het kanaal van Charleroi. Vertrek vanuit dit gehucht bekend om haar glasblazerij tussen de 2 wereldoorlogen waarvan nog sporen te zien zijn op de gevels. De wandeling van ± 10 kms vertrekt van de Vallei van de Sennette en komt uit op het bos van La Houssière om weer uit te komen op ons vertrekpunt. Informatie: Marcel Berghmans of Pierre Clément Prijs: 2 voor niet-leden. Zondag 7 augustus, 5e rugzakwandeling op de GR 575 in de Naamse Condroz Van Durnal tot het kasteel te Mont-Ste-Marie (19,2 km) voor de rugzakwandelaars of Château d Arche (8,2 km) voor de Light langs het schilderachtige Crupet en de vallei van de Bocq evenals Sart-Bernard. Informatie en reservatie: zie kader hieronder. Zondag 21 augustus om 14 uur, groene wandeling rond Brussel Evere-Woluwe Vertrek: Evere, Paduwaplein (Leuvensesteenweg) vóór de kerk. - Bus MIVB: 66 (vanuit het Centraal station), 80 (vanuit de metro Naamse Poort of Montgomery), - Bus De Lijn: 318, 351, 358 (vanuit het Noordstation). Aankomst: Woluwe Trammuseum (Tervurenlaan). - tram MIVB: 39/44 (naar metro Montgomery), 94 (naar metro Hermann-Debroux en Bosvoorde). Traject van 8 km langs het plateau Val d Or, t Hof-Ter-Musschen en de Woluwevallei. Informatie: Philippe Prijs: 2, gratis voor de leden. De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: - 8h00: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat, 212-8h05: bushalte van de Brouwerijstraat (gemeenteschool). Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 19 per persoon ( 17 voor de leden) op rekeningnr van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de wandeling. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of gsm Als het de dag vóór de activiteit om 18 uur is, zal uw betaling volledig terugbetaald worden, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het bedrag te behouden. F.C. Peter Pan Traditiegetrouw organiseert F.C. Peter Pan ook dit jaar zijn Pastis-Pétanque tornooi. De 20 ste editie zal dit jaar doorgaan op zondag 21 augustus in de Hoeve Holleken. Inschrijven kan per ploeg van 2 spelers door overschrijving van 15 op rekening van F.C. Peter Pan of, indien nog plaatsen beschikbaar, op de dag zelf van 8.30 uur tot 9.30 uur. De aanvang van het tornooi is voorzien om 10 uur stipt. Vermits het aantal ploegen beperkt is, kan je deelname maar verzekerd worden door een vroege inschrijving. s Middags is er een grote barbecue voorzien, voorafgegaan door het typische Pastis -aperitief. Rond 18 uur: uitdeling van de prijzen aan de winnaars van het tornooi. Voor info: Claude Vanderheyden

10 Activiteitenkalender: 3 juli Wandeling met de Natuurgidsen van Linkebeek 10 juli Peter Petanque in de Hoeve t Holleken 4 de rugzakwandeling in de Naamse condroz 15 juli Babbelkot 24 juli Wandeling door het bos van La Houssière 6 augustus Bloedinzameling in de gemeenteschool 7 augustus 5 de rugzakwandeling in de Naamse condroz 21 augustus Pastis petanque Groene wandeling rond Brussel 27 augustus Vanaf 13 uur op de weide van GC De Moelie OKRA Petanquetornooi 30 augustus Om 19 uur in GC de Moelie Inschrijving taallessen Nederlands Ontdek hockey! Een ploegensport waar behendigheid, snelheid en fair-play één geheel vormen. In uw buurt organiseert de Linkebeek Hockey Club gedurende de zomer van 22 tot 26 augustus een stage. U vindt alle praktische informatie op of Laurent Van Oye: Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Yves Thiéry - 31 Schavei Linkebeek LINKEBEEK HOCKEY CLUB KOM HET HOCKEY ONTDEKKEN! EEN PLOEGENSPORT WAAR, BEHENDIGHEID, SNELHEID EN FAIR-PLAY ÉÉN GEHEEL VORMEN. IN UW BUURT, ORGANISEERT DE LINKEBEEK HOCKEY CLUB GEDURENDE DE ZOMER VAN 22 TOT 26 AUGUSTUS EEN STAGE. Inlichtingen op de site: Of Laurent Van Oye: A5 cartable.indd 2 29/04/11 12:43:47 Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY 10. Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent STAP 1: VEILIGE LEEFGEWOONTEN! PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent E-mail: info@politieherko.be - Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01 Een eerste stap om het risico op een inbraak te verminderen,

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Energiek Mechelen 16 oktober

Energiek Mechelen 16 oktober Energiek Mechelen 16 oktober Noteer met stip in je agenda " ENERGIEK MECHELEN" op zondag 16 oktober. Volg alle info in "De Bond" of op de website www.gezinsbond.be maar bestel je toegangsticket via de

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent NAAM: KLAS: Om de administratie in orde te brengen voor de studiereis naar Kent (22-25 mei 2012), geef je dit mapje met dit blad en alle nodige documenten af aan de balie voor woensdag 2 mei 2012. Deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02 Inlichtingen betreffende de Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD zijn steeds te bekomen bij één van onze clubleden : Barbieur Bart Heirebaan 115 054 32 66 71 WV + GSF + Secretaris Boeykens Katrien Edingsesteenweg

Nadere informatie

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering.

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering. Departement Opvoeding en Vrije Tijd Nederlandstalige Jeugd Organisatie van artistieke, culturele en sportieve stages gedurende de schoolvakanties Wijziging van het Huishoudelijk Reglement - Goedkeuring

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

CHECKLIST VAKANTIE NZ Vakanties

CHECKLIST VAKANTIE NZ Vakanties F o r m a l i t e i t e n 1 maand voor uw vertrek Vraag uw paspoorten en Kids- ID aan bij uw gemeentebestuur. Vraag een internationaal rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur, indien vereist. Indien een visum

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Jaargang 28, nummer 3

Jaargang 28, nummer 3 Jaargang 28, nummer 3 Gosa Sinaai GAAIBOLLEN 18 augustus Op vrijdag 18 augustus 2017 om 14 uur gaaibolling op de terreinen van de Sinaai Girls in het Wijnveld. Inschrijven vanaf 13.30u. Inleg 2,00 per

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

Aan : Betreffende : inbraken/weetjes/melding door bin-leden!!!

Aan : Betreffende : inbraken/weetjes/melding door bin-leden!!! POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 BIN-BERICHT PREVENTIEF Datum : 14/12/2014 Afzender : Dit is een bericht

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 1 ** Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 07042013 PC (Provinciaal Comité) kantoor & secretaris Wilselsesteenweg 307, 3010 KESSEL LO TEL * FAX

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016.

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016. OPBOUWINSTRUCTIES Nr.1 LIEGE EXPO (FIL) Avenue Maurice Denis, 4 4000 Luik Belgium salonhabitat@liegeexpo.be Tel.: 0032(0)4 228.77.64 Fax: 0032(0)4 227.18.95 1. INLEIDING Hieronder vindt u de opbouwinstructies

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD "CONTROLE OP HET ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK" Welke werklozen worden door de RVA opgeroepen?

INFORMATIEBLAD CONTROLE OP HET ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK Welke werklozen worden door de RVA opgeroepen? INFORMATIEBLAD "CONTROLE OP HET ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK" Welke werklozen worden door de RVA opgeroepen? Elkeen die werkloosheidsuitkeringen ontvangt en jonger is dan 55 jaar 1 kan in principe onder de

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie