Het woord van de Mayeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot uur. Editie juli - augustus 2011 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, Tijdens de maanden mei en juni vonden allerhande evenementen plaats in onze gemeente en ik wens dan ook iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot de organisatie ervan. Ik denk hoofdzakelijk aan onze rommelmarkt die veel bezoekers mocht verwelkomen, ondanks een aantal gelijkaardige activiteiten in de ons omringende gemeenten. Het was voor de Linkebeekenaren de ideale gelegenheid om mekaar in een gezellige sfeer te ontmoeten in het dorpscentrum. De zomervakantie staat nu voor de deur en biedt ons de kans om een welverdiende rustpauze in te lassen, iets wat onder andere de studenten ten zeerste verdienen. Bij aanvang van deze periode lijkt het mij gepast om de verschillende mogelijkheden die onze gemeente biedt qua ontspanning, sportbeoefening en culturele activiteiten in herinnering te brengen dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt 1671 dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is 1671 dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... De jongste kinderen kunnen terecht op drie speelpleintjes, namelijk aan de Hoeve t Holleken, in de Esselaar en in het Bremhof (Kleiveld). Hou er wel rekening mee dat er geen officieel toezicht wordt uitgeoefend op deze speelpleinen. De speeltuigen die er staan zijn echter wel conform de wetgeving. Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar wordt, zoals ieder jaar, een opvang met professionele omkadering voorzien in de Hoeve t Holleken. Een aantal Linkebeekse sportclubs organiseren ook zomerstages. Aarzel niet om hieromtrent contact met hen op te nemen. U kan hun gegevens vinden in de brochure Linkebeek, uw gemeente. Dit is het geval voor de Linkebeek Hockey Club (LHC), de voetbalclub KHVCL, alsook voor de tennisclub Linkebeek Sport, waar het eveneens mogelijk is in gezinsverband te ontspannen in een sportieve en landelijke sfeer. Het Nederlandstalig cultuurcentrum de Moelie (www.demoelie.be) staat in voor de culturele stages en activiteiten. U kan hun programma ontdekken in deze mededelingen of op hun website. Tenslotte kunnen zowel jongeren als volwassenen steeds terecht in de Ludotheek en de twee bibliotheken. Het betreft de gemeentelijke bibliotheek en de Bibliothèque des Jeunes, ingericht door vrijwilligers. Vervolgens wens ik er uw aandacht op te vestigen dat de openingsuren van het gemeentehuis wijzigen tijdens de vakantieperiode. U kan de dienstregeling verder in deze mededelingen ontdekken. In het kader van de strijd tegen inbraken tijdens de zomerperiode, raadt de lokale politie onze inwoners aan de politiediensten via het nummer 101 te waarschuwen indien verdachte zaken worden opgemerkt, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van onbekende personen in de buurt, die mogelijk het terrein verkennen. Er rest mij enkel nog u uit te nodigen ten volle gebruik te maken van de ontspanningsmogelijkheden en zelfs uw kinderen en vrienden aan te zetten om deel te nemen aan de gemeentelijke activiteiten, zodat eenieder een prachtige zomervakantie kan beleven! Aan allen een deugddoende vakantie gewenst, Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Gemeentelijke bibliotheek p. 2 - Huisnummers p. 2 - Veiligheid en preventie p. 3 - Zorgeloos op vakantie p. 3 - Mededeling van het plaatsingsbureau V.D.A.B. p. 4 - Gezocht: gemachtigde opzichters! p. 5 - OCMW-info p. 5 - Hittegolf en ozonpieken p. 6 - Milieu-info p. 7 - Sociale informatie p. 8 - Culturele informatie p. 8 - Sportieve informatie p. 8 Openingsuren van het gemeentehuis: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraad Dagorde gemeenteraad 27 juni 1. Goedkeuring van het aanvullend verkeersreglement voor het invoeren van plaatselijk verkeer in de Krekelendries, de Heide- en de Grasmusdreef. 2. Goedkeuring aangepaste raming voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de achtergevel van de Hoeve 't Holleken. 3. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor de aankoop van een tractor met uitrusting. 4. Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het openbaar wegennet tijdens de periode van 1/11/2011 tot en met 31/03/ Vaststellen van de jaarrekening 2010 van de gemeente. 6. Goedkeuring van de begrotingswijzigingen van de gewone en de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2011 van de gemeente. 7. Goedkeuring definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Onthaal/De Gemeenteraad" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het Gemeentehuis Er zal geen permanentie zijn tijdens de maanden juli en augustus. Niettemin kan u een lid van het college ontmoeten door voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op Sluiting van de gemeentediensten Het Gemeentehuis, de bibliotheek en het containerpark zijn gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en maandag 15 augustus. Wijziging van de openingsuren van het gemeentehuis tijdens de zomermaanden Tijdens de maanden juli en augustus zal het gemeentehuis op woensdag open zijn van 9 tot 12 uur i.p.v. de gebruikelijke openingsuren van tot 16 uur. Openingsuren juli en augustus: Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeentelijke bibliotheek: nieuwe uurregeling De openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek worden uitgebreid! - Dinsdag van 15 tot 18 uur - Donderdag van 10 tot 12 uur - Zaterdag van tot uur. Huisnummers Wij herinneren u aan het artikel uit het gemeentelijk politiereglement in verband met de huisnummers. Art. 53. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus. Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep

3 te worden doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het bestuur. Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. Als het pand achter de rooilijn staat, zal de gemeentelijke overheid verplichten het huisnummer aan de weg te laten aanbrengen. Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250. Veiligheid en preventie In het kader van preventie m.b.t. woninginbraken vraagt de PZ Rode de bevolking steevast de politiediensten te verwittigen op het nummer 101 ingeval verdachte handelingen vastgesteld worden, bijvoorbeeld het melden van personen en/of voertuigen die niet in het straatbeeld thuis horen en er een verkennend gedrag op nahouden. Indien mogelijk, noteren van een (summiere) persoonsbeschrijving en m.b.t. voertuigen noteren van de nummerplaat, merk en kleur. Zorgeloos op vakantie Vraag aan je buren om je huis te begluren! De jaarlijkse vakantie is iets waar mensen naar uitkijken, een periode waarin alle zorgen van het dagelijkse leven even worden vergeten. Zorg ervoor dat als je thuis komt niet de helft van de inboedel 'pootjes heeft gekregen'. Bij de lokale politie kan je door middel van een eenvoudige aanvraag gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Uiteraard zijn er ook een aantal eenvoudige maatregelen die je zelf kan toepassen en die het verschil kunnen maken: - Vraag aan een buur of een andere vertrouwenspersoon om de brievenbus op tijd en stond te legen, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden 's nachts. - Laat zeker geen afwezigheidsbericht achter op de deur of het antwoordapparaat. - Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat ladders en tuingereedschap niet rondslingeren in de tuin. Berg juwelen, geld en waardepapieren op in een kluis of in de bank en let erop dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht staan. - Om in geval van diefstal de aangifte en de identificatie te vereenvoudigen, is het aan te raden om waardevolle voorwerpen te registreren en fotograferen. Op de website kan je hiervoor speciale formulieren downloaden. - Zijn inbrekers er ondanks alle voorzorgen toch in geslaagd de woning te betreden, raak dan niks aan en verwittig zo snel mogelijk de lokale politie. Niet enkel als je op vakantie bent kunnen de buren een oogje in het zeil houden, maar ook als je even het huis uit bent. Je kan deze sociale controle vergemakkelijken door de haag en planten laag te houden en 's nachts een goede schrikverlichting te voorzien rond uw woning. Identiteitsfoto s Het gemeentebestuur heeft een fotocabine laten plaatsen. Indien u een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, kan u er identiteitsfoto s overeenkomstig de normen verkrijgen. De cabine bevindt zich aan de ingang van de technische dienst van het gemeentehuis. Uitreiking van paspoorten en identiteitskaarten Indien u naar het buitenland vertrekt waar een paspoort vereist is, vraag dit dan tijdig aan. Ook kinderen moeten dan in het bezit zijn van een internationaal paspoort. De aanvraagprocedure duurt 10 werkdagen en de kostprijs voor een volwassene is 96, voor een kind onder de 12 jaar 41 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 46. Een spoedprocedure duurt 24 uur (bij aanvraag vóór 15 uur) en kost voor een volwassene 265, voor kinderen onder de 12 jaar 210 en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 215. De betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden en 2 kleurenpasfoto s met witte achtergrond meebrengen. Voor een kind onder de 18 jaar, moet een ouder mee ondertekenen. Indien u een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, hou dan rekening met een termijn van een drietal weken. Zorg dat u er tijdig bij bent. Ook hier is een spoedprocedure mogelijk maar deze is ook veel duurder. Voor meer informatie kan u terecht bij de bevolkingsdienst ou

4 Kids-ID Nieuwe identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar De gemeente reikt de Kids-ID uit, dit is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf nodig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet- Europese landen, ze vervangt het witte kartonnen kaartje. Dit kaartje blijft geldig tot de vervaldatum. Wie een Kids-ID wil, brengt een pasfoto met witte achtergrond mee en de kostprijs is 3. De kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en vergezeld zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. De verwerking van de Kids-ID duurt een 2 à 3 weken. Wees er op tijd bij als u naar het buitenland vertrekt. Omdat de Kids-ID is afgeleid van de eid (voor +12-jarigen) is het bovendien een ideale leerschool om de mogelijkheden van de eid beter en met meer vertrouwen te benutten. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 7 telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden. Meer info: Mededeling van het plaatsingsbureau V.D.A.B. De jongeren die het schooljaar beëindigen en werkzoekende zijn, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij de V.D.A.B. via of telefonisch op het nummer Bijkomende informatie De werkzoekenden zijn gelukkig niet gebonden aan hun arrondissement of hun gewest om werk te vinden. Een samenwerking tussen gewesten en verschillende bureaus voor arbeidsbemiddeling is mogelijk. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet gekend is bij het grote publiek. De werkzoekenden van Linkebeek kunnen zich dan ook, op vrijwillige basis, laten inschrijven bij ACTIRIS (vroeger de B.G.D.A. - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), als "vrije" werkzoekende. Ze zullen door de plaatsingsambtenaren worden geselecteerd, zonder onderscheid te maken wat hun woonplaats betreft, op basis van de formele criteria der werkaanbiedingen waarover zij beschikken. Om zich bij ACTIRIS als werkzoekende in te schrijven, volstaat het om zich ofwel persoonlijk aan te bieden bij ACTIRIS, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, ofwel aan de V.D.A.B., waarvan ze afhangen, een kopie te vragen van hun geïnformatiseerd dossier en het naar ACTIRIS te sturen, met het verzoek hen als werkzoekende in te schrijven. Dit neemt niet weg dat de personen die hun werk verliezen en de pas afgestudeerden zich in de eerste plaats moeten inschrijven bij het bureau voor arbeidsbemiddeling waarvan zij afhangen, t.t.z. te 1500 Halle, Bergensesteenweg Kinderopvang tijdens de grote vakantie 4. Het gemeentebestuur richt tijdens de maanden juli en augustus van 7 tot 18 uur, speelpleinen in voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Hoeve 't Holleken. Kinderen gedomicilieerd in de gemeente Linkebeek betalen per halve dag 3 en 6 voor een hele dag, met een maximum van 9 per gezin. Voor kinderen die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 3,50 aangerekend worden per kwartier. Kinderen van buiten Linkebeek betalen per halve dag 6 en 12 voor een hele dag. Er is geen maximum per gezin vastgesteld. Voor kinderen van buiten Linkebeek die na 18 uur worden afgehaald, zal een bedrag van 7 aangerekend worden per kwartier. Inschrijvingskaarten dienen op voorhand te worden afgehaald en betaald op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Wij herinneren er u aan dat de kinderen die een hele dag blijven hun picknick moeten meebrengen. Er worden workshops (knutselen, sport en koken) ingericht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er is geen opvang op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli, maandag 15 augustus en op woensdag 31 augustus is de kinderopvang open tot 14 uur. De speelpleinen zijn bereikbaar op het tijdens de maanden juli en augustus.

5 Gezocht: gemachtigde opzichters! Met de inzet van gemachtigde opzichters in de schoolomgeving kan de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Kinderen worden geholpen om de straat over te steken. Hun aanwezigheid heeft eveneens een afschrikkend karakter voor de bestuurders die zouden geneigd zijn om snel te rijden in deze wijk. Wij doen een oproep tot elkeen die een deel van zijn tijd wenst in te zetten om s morgens bij de aanvang van de lessen of s avonds na de schooluren als gemachtigd opzichter op te treden. Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. Indien u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met Martine Tahon die u de nodige informatie zal verschaffen. OCMW-INFO De dagopvang zieke kinderen De dagopvang voor zieke kinderen zal gesloten zijn tijdens de maanden juli en augustus! Opvang zieke kinderen fiscaal aftrekbaar! De uitgaven voor de opvang voor zieke kinderen beneden de 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor een maximaal bedrag van 11,20 per opvangdag en per kind. Wat de opvangkosten betreft die u in de loop van 2010 aan het OCMW betaalde, hiervoor zal u in de loop van het eerste semester 2011 een attest ontvangen per opgevangen kind. Woning voor jong gezin te huur - Hof Roger Thiéry Een woning voor jong gezin, met 2 slaapkamers, komt vrij op 1 augustus Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OCMW van Linkebeek Christel Deschuyteneer, Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op vrijdag 15 juli vanaf 14 uur tot uur in de Hoeve t Holleken. U kan er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen. Drankjes en taarten worden u gratis aangeboden. Dit Babbelkot zal doorgaan in samenwerking met het speelplein aan de Hoeve t Holleken. Een speciale animatie wordt voorzien! Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op volgend nummer : Wij kunnen u nu al mededelen dat het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 12 september Juridische bijstand in het OCMW Heb je vragen over echtscheiding, huur, onderhoudsgeld, schulden, pro deo-advocaat, enz...? Dan kan je voor eventuele rechtshulp elke dinsdag van tot uur terecht bij de juriste, Sarah Derijcke, die dan zitdag heeft in de lokalen van het OCMW. U kan een afspraak maken door het OCMW te contacteren op het nr Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak

6 Hittegolf en ozonpieken Help alleenstaande en hittegevoelige mensen Voor deze zomer zijn extreme temperaturen en hittegolven mogelijk. Om deze warme periode goed door te komen, kunnen een goede voorlichting en enkele praktische tips van groot belang zijn. Sommigen hebben extra aandacht nodig: - baby s en kleine kinderen, - senioren, - chronisch zieken, - mensen die alleen wonen en/of slecht te been zijn. Enkele simpele raadgevingen om bij een hittegolf, bij hoge ozonconcentratie het hoofd koel te houden: - drink vóór je dorst hebt en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, ) minstens 1,5 liter per dag - vermijd alcoholische dranken, - blijf binnen tussen 10 en 18 uur en koel je lichaam regelmatig af (douche, waterverstuiver, ventilator, ), - hou vensters, gordijnen, luiken overdag toe en verlucht de kamers s nachts als het buiten koel is, - zorg voor luchtige kledij, - zware inspanningen doe je bij voorkeur vóór 11 uur of na 20 uur, - laat geen personen of dieren alleen achter in een geparkeerde wagen. Ziekteverschijnselen veroorzaakt door hitte: - spierpijn, krampen of spasmen, - zwakte en vermoeidheid, hoge lichaamstemperatuur, hevig zweten, bleekheid, hoofdpijn, misselijkheid, - hitteslag : Het lichaam kan de temperatuur niet meer regelen, die loopt op tot meer dan 40. De huid is rood en droog. De persoon is verward. Medische hulp is noodzakelijk! Hoe kan je helpen bij onwel zijn? - verwittig onmiddellijk de huisdokter - als de zieke verward is en een abnormaal hoge temperatuur heeft, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten nummer 100 of 112. Bied eerste hulp terwijl je op de dokter wacht - zoek een koele plek op waar de zieke kan rusten, - laat de zieke water drinken en maak zijn of haar kleren nat, - zorg voor frisse lucht. Nuttige telefoonnummers: - telefoonnummer van de huisdokter bij het telefoonapparaat leggen, - hulpdiensten 100 of telefoonnummer van het OCMW: Contacteer de dienst als er problemen zijn met alleenstaande personen die onder de warmte lijden. Nuttige internetsites: - Het hittegolfplan op - Het weerbericht op - Luchtkwaliteit op Oproep tot vrijwilligers Elke werkdag van de week, verdeelt het OCMW warme maaltijden aan huis. Deze dagelijkse verdelingen worden door vrijwilligers verwezenlijkt. Het OCMW zoekt momenteel naar vrijwilligers voor deze taak. Elke vrijwilliger verricht een verdeling om de twee weken op het middaguur. Bent u geïnteresseerd voor deze dienst, gelieve contact op te nemen met het OCMW op

7 Wachtdienst dokters Het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen is: Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur). MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt. De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de «Cercles des Naturalistes de Belgique» (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 3 juli: «Van het Solvay-domein naar het domein Silex, op zoek naar insecten». Wij buigen ons over enkele insectenfamilies, hun behoeften, hun gewoontes en hun ontwikkeling. Afspraak om uur op de parking van de St-Hubertuskerk, Jagersveld te 1170 Brussel. Einde voorzien omstreeks uur. Gidsen: Claudine Joye en Yahel Perez. Opgelet: door de specificiteit van deze wandeling wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. Reservatie verplicht door middel van een boodschap bij Claudine Joye (naam en aantal deelnemers). Algemene informatie: de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. Voorzie u van goede wandelschoenen en vergeet uw verrekijker niet. Onze vriend de hond blijft thuis. Contact: Ghislaine Tinant Volgende activiteit: zondag 4 september om uur Ontdekking van het domein van de Fond Roy-hoeve in Ukkel. Data inzamelingen juli en augustus Type afval Zakken Data ophaling H.V. Grijs Elke vrijdag Huisvuil G.F.T. Doorzichtig wit Elke vrijdag Groente-, fruit- en tuinafval S.H. In bussels, samengebonden met Vrijdag 26 augustus Snoeihout touw, max. 2 m lengte en 20 cm diameter P.M.D. Blauw Woensdag 13 en 27 juli Plastiek metalen verpakkingen 10 en 24 augustus drinkkartons P.-K. Samengebonden en/of Donderdag 22 juli en 18 augustus Papier karton in karton, max. 1 m³ Asbest Container van de Vrijdag 8 juli en 5 augustus Intercommunale Haviland in tussen 14 en 16 uur Drogenbos, Dorent 5 aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of in het containerpark van Linkebeek 7.

8 SOCIALE INFORMATIE Bloedinzameling Ingericht door de Bloedgeversliga in de Gemeenteschool, Van Dormaelstraat 2A. Neem talrijk deel aan de inzameling die zal doorgaan op zaterdag 6 augustus van 14 tot 18 uur. Noteer nu reeds in uw agenda de datum van de laatste inzameling van het jaar: zaterdag 5 november in de Gemeenteschool. Inlichtingen: A.M. Tombuyses Kinderactiviteiten in de Moelie tijdens de zomervakantie GC de Moelie zorgt voor ontspanning voor kinderen, tijdens de zomervakantie kunnen zij genieten van 4 weken uit de bol gaan met kleuterdienst Ratjetoe. Je kan kiezen uit vier periodes met verschillende thema s: van 4 tot 8 juli is het thema: Hoe Lorra haar kleren kreeg van 12 tot 15 juli is het thema Hennie de heks van 16 tot 19 augustus werken we rond het thema t Is maar een griepje van 22 tot 26 augustus is het thema De geweldige Leonidas. De stages lopen telkens van 9 tot 16 uur. Iedere dag is er opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Inschrijvingen en info: of Speelse taalvakantie Nederlands Georganiseerd door Panta Rhei van 8 tot 12 augustus in GC de Moelie. Het is altijd een droom geweest van meneer en mevrouw Babbelkous om echte kunstenaars te worden. Ze zijn verzot op schilderen en willen professionele schilders worden. Alleen stellen hun werken nu nog niet veel voor. Ze reizen de hele wereld rond om van alle grote schilders te leren hoe zij echte schilders kunnen worden. De activiteiten zijn speciaal uitgedacht naar gelang de leeftijd en het taalniveau van de kinderen. Ze leren verschillende landen en kunstenaars kennen, alsook materialen die bij het knutselen horen (penseel, palet, verf, de kleuren) en verschillende vervoersmiddelen waarmee ze kunnen reizen. Door middel van speelse en ludieke opdrachten genieten de kinderen ervan om talig aan de slag te gaan. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 kinderen per groep, snel inschrijven is aangewezen via de website Informatie: CULTURELE INFORMATIE Huize Lismonde Bezoek van het Huis Lismonde: Geleide bezoeken op aanvraag: Patricia Emsens: Frédéric De Becker: Lokalen, gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, culturele activiteiten, Info en reservaties of Dwersbos 1 SPORTINFORMATIE 8. Tornooi Peter Petanque Het Jeugdhuis Peter Pan organiseert op zondag 10 juli om 11 uur een petanque-tornooi op de terreinen van de Hoeve t Holleken, naast haar lokalen.

9 Typespel: per vaste ploeg van twee spelers, met elk drie ballen. Hoe inschrijven? Twee mogelijkheden: - vanaf heden via mail op het officieel adres - tijdens het weekend op het mededelingenbord van Peter Pan tot de afsluiting om 11 uur de dag van het tornooi zelf. De inschrijving per ploeg kost 5 voor de leden en 10 voor de niet-leden, te betalen de dag zelf vóór het begin van het tornooi. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 ploegen maximum. De winnaars krijgen natuurlijk een beloning. Kleine restauratie ter plaatse. Niet te verwarren met de "Pastis-Petanque" georganiseerd door de voetbalploeg FCPP op zondag 21 augustus. Club Balades & Nature Zondag 10 juli, 4e rugzakwandeling op de GR 575 in de Naamse Condroz Van Celles naar Durnal (20,8 kms) voor de rugzakwandelaars of Sovet (10,5 kms) voor de light. Vanuit Celles, langs de mooie dorpen van Foy-Notre-Dame en Taviet in de richting van Spontin in de Vallei van de Bocq. - Inlichtingen en reservatie: zie kader hieronder. Zondag 24 juli, wandeling door het bos van La Houssière Vertrek om 14 uur vóór de «Glazen kapel», A. Brancartstraat nr 100 te Virginal, gehucht van Fauquez, bij de brug boven het kanaal van Charleroi. Vertrek vanuit dit gehucht bekend om haar glasblazerij tussen de 2 wereldoorlogen waarvan nog sporen te zien zijn op de gevels. De wandeling van ± 10 kms vertrekt van de Vallei van de Sennette en komt uit op het bos van La Houssière om weer uit te komen op ons vertrekpunt. Informatie: Marcel Berghmans of Pierre Clément Prijs: 2 voor niet-leden. Zondag 7 augustus, 5e rugzakwandeling op de GR 575 in de Naamse Condroz Van Durnal tot het kasteel te Mont-Ste-Marie (19,2 km) voor de rugzakwandelaars of Château d Arche (8,2 km) voor de Light langs het schilderachtige Crupet en de vallei van de Bocq evenals Sart-Bernard. Informatie en reservatie: zie kader hieronder. Zondag 21 augustus om 14 uur, groene wandeling rond Brussel Evere-Woluwe Vertrek: Evere, Paduwaplein (Leuvensesteenweg) vóór de kerk. - Bus MIVB: 66 (vanuit het Centraal station), 80 (vanuit de metro Naamse Poort of Montgomery), - Bus De Lijn: 318, 351, 358 (vanuit het Noordstation). Aankomst: Woluwe Trammuseum (Tervurenlaan). - tram MIVB: 39/44 (naar metro Montgomery), 94 (naar metro Hermann-Debroux en Bosvoorde). Traject van 8 km langs het plateau Val d Or, t Hof-Ter-Musschen en de Woluwevallei. Informatie: Philippe Prijs: 2, gratis voor de leden. De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: - 8h00: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat, 212-8h05: bushalte van de Brouwerijstraat (gemeenteschool). Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 19 per persoon ( 17 voor de leden) op rekeningnr van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de wandeling. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of gsm Als het de dag vóór de activiteit om 18 uur is, zal uw betaling volledig terugbetaald worden, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het bedrag te behouden. F.C. Peter Pan Traditiegetrouw organiseert F.C. Peter Pan ook dit jaar zijn Pastis-Pétanque tornooi. De 20 ste editie zal dit jaar doorgaan op zondag 21 augustus in de Hoeve Holleken. Inschrijven kan per ploeg van 2 spelers door overschrijving van 15 op rekening van F.C. Peter Pan of, indien nog plaatsen beschikbaar, op de dag zelf van 8.30 uur tot 9.30 uur. De aanvang van het tornooi is voorzien om 10 uur stipt. Vermits het aantal ploegen beperkt is, kan je deelname maar verzekerd worden door een vroege inschrijving. s Middags is er een grote barbecue voorzien, voorafgegaan door het typische Pastis -aperitief. Rond 18 uur: uitdeling van de prijzen aan de winnaars van het tornooi. Voor info: Claude Vanderheyden

10 Activiteitenkalender: 3 juli Wandeling met de Natuurgidsen van Linkebeek 10 juli Peter Petanque in de Hoeve t Holleken 4 de rugzakwandeling in de Naamse condroz 15 juli Babbelkot 24 juli Wandeling door het bos van La Houssière 6 augustus Bloedinzameling in de gemeenteschool 7 augustus 5 de rugzakwandeling in de Naamse condroz 21 augustus Pastis petanque Groene wandeling rond Brussel 27 augustus Vanaf 13 uur op de weide van GC De Moelie OKRA Petanquetornooi 30 augustus Om 19 uur in GC de Moelie Inschrijving taallessen Nederlands Ontdek hockey! Een ploegensport waar behendigheid, snelheid en fair-play één geheel vormen. In uw buurt organiseert de Linkebeek Hockey Club gedurende de zomer van 22 tot 26 augustus een stage. U vindt alle praktische informatie op of Laurent Van Oye: Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Yves Thiéry - 31 Schavei Linkebeek LINKEBEEK HOCKEY CLUB KOM HET HOCKEY ONTDEKKEN! EEN PLOEGENSPORT WAAR, BEHENDIGHEID, SNELHEID EN FAIR-PLAY ÉÉN GEHEEL VORMEN. IN UW BUURT, ORGANISEERT DE LINKEBEEK HOCKEY CLUB GEDURENDE DE ZOMER VAN 22 TOT 26 AUGUSTUS EEN STAGE. Inlichtingen op de site: Of Laurent Van Oye: A5 cartable.indd 2 29/04/11 12:43:47 Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY 10. Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie september 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - ZOMER 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.14 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL HUIS P.22 MILIEU P.24 TERUGBLIK

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest!

de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest! de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 38STE JAARGANG NR. 212 JULI - AUGUSTUS 2014 Waar zijn die handjes? Uit de bol op het Zomerdorp Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Zomer in Leopoldsburg

Zomer in Leopoldsburg JULI - AUGUSTUS 2006 nr. 7 AFGIFTEKANTOOR LEOPOLDSBURG VERSCHIJNT MAANDELIJKS GEMEENTELIJK INFOBLAD Zomer in Leopoldsburg Beleef de zomer Colofon Het informatieblad wordt uitgegeven door het gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT 23ste jaargang nr. 3 juni 2011 Burgerzaken 4 Jeugd 12 Senioren 26 VOORWOORD Beste inwoner van Kampenhout INHOUD 2 Voorwoord Gemeente 2 3 U ziet het zelf: onze Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart 17-20 mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen - 3070 Kortenberg Verschijnt maandelijks,

Nadere informatie

November 2011. Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20. Erfgoeddag 2012 : Helden p.15. Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p.

November 2011. Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20. Erfgoeddag 2012 : Helden p.15. Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p. de Wijkinzameling KGA wijzigt vanaf 2012 p.4 Overzicht van de winterwandelingen in Sint-Laureins p.11 Erfgoeddag 2012 : Helden p.15 Ocmw zoekt fulltime hoofdverpleegkundige p.20 November 2011 sint-laureins

Nadere informatie

informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014

informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014 informatiebrochure HITTE EN OZON 17.04.2014 INHOUDSTAFEL 1 Achtergrond 4 1.1 waarom een hitte en ozonplan? 4 1.2 ontstaan van het plan 4 2 Definities 4 2.1 hitte 4 2.2 ozonpiek 5 2.3 normen en metingen

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

Trek je wandelschoenen aan!

Trek je wandelschoenen aan! de Wommelgemnaar Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren Trek je wandelschoenen aan! Wie graag zijn beentjes strekt, kan in Wommelgem nu gebruikmaken van vier vernieuwde wandelpaden. Een

Nadere informatie