De Freightliner na zijn AM - beurt in de Mobile Plant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Freightliner na zijn AM - beurt in de Mobile Plant."

Transcriptie

1 13 januari e jaargang no. 2 Op initiatief van het management van de Mobile Plant heeft één van de trucks die alumina vanaf Calcination naar Port Operations vervoeren, een Autonomous Maintenance beurt ondergaan, terwijl hij er voor reparatie was. De truck waarvan de hood vroeger zwart was, is in zijn geheel wit gespoten. Drie werknemers van de Mobile Plant hebben enkele dagen hun schouders onder de job gezet. De truck werd geschuurd, schoongewassen en ontdaan van oude equipment - nummers, voordat de delen die geen verfbeurt behoefden, zoals de ruiten, werden afgeplakt. Daarna werd de horse, zoals de truck ook wel genoemd wordt, van een grondlaag voorzien en gespoten. Ont-tapen en uitrusten met nieuwe equipment - nummers waren de laatste stappen voordat de (M 398) horse ready for operation werd verklaard. Het ligt in de bedoeling de andere trucks met een zwarte hood ook opnieuw te spuiten. De blauwe Freightliners behouden hun kleur. De afdeling Calcination beschikt over zes Freightliners waarin ons eindproduct naar de haven wordt getransporteerd. Telkens als de horses met hun trailers naar het dock rijden, wordt 31.3 ton aluinaarde vervoerd. Dit kwartaal zullen de Freightliners naar schatting gemiddeld 190 ritten per etmaal (drie shiftdiensten) moeten rijden. De productietarget is namelijk metrieke ton alumina per dag (6.080 mtpd). De Freightliner na zijn AM - beurt in de Mobile Plant. Eén van de drie blauwe alumina trucks op weg naar Port Operations. Hij vervoert 31.3 ton in de trailer tijdens één van de gemiddeld 190 ritten die de zes Freightliners samen per shift moeten maken. In dit kwartaal is de productietarget voor aluinaarde mtpd. 1

2 Meredith K. Mac Arthur is per 1 januari 2006 gepromoveerd tot ABS Manager. Ze rapporteert aan Refinery Manager Peter de Wit. In haar nieuwe functie zal Meredith leadership en strategic direction moeten geven aan het doorvoeren en inbouwen van ABS concepten in alle productie- en functionele groepen. Ze zal een sleutelrol vervullen bij het bereiken van de doelstellingen in actieplannen voor 2006 van de A3 van AWA Atlantic. Door concepten van het Alcoa Business System ten uitvoer te leggen, zal de nieuwe manager helpen de refinery processen te stabiliseren. Aan Meredith rapporteren Harrypersad Parran, Arlan Sodirijo en Martin Warsodikromo. We wensen Meredith veel succes in haar nieuwe functie. In een poging de performance van de continue shiftdiensten te verbeteren heeft de Refining divisie een organisatorische verandering doorgevoerd die de functie van Plant Shift Coordinator opnieuw introduceert. Deze stap schraagt de structuur van het ABS. Vijf werknemers zijn in het kader hiervan gepromoveerd tot Plant Shift Coordinator. Het gaat om Andro Loods, Jan van Dijk, Lloyd Wittenberg, Rodimin Soerat en Ruben Tobi. Ze rapporteren aan Plant Production Coordinator Harold Khedoe. Ook aan de nieuwe Plant Shift Coordinators wensen we veel succes. Van rechts naar links: Andro Loods, Jan van Dijk, Rodimin Soerat, Lloyd Wittenberg, Ruben Tobi en Harold Khedoe. 2

3 Aan het begin van 2006 heeft Alcoa een cijferlijst gekregen van één van de meest vooraanstaande zakelijke tijdschriften ter wereld, Fortune Magazine. Alcoa is uitgeroepen tot Best of the Best in de categorie Blue Ribbon bedrijven. Alcoa Chairman and Chief Executive Officer Alain Belda maakte hiervan melding in zijn nieuwsbrief en greep de gelegenheid aan de medewerkers van de onderneming te feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.,,hoewel het bedrijf wordt erkend, heeft u dit alles mogelijk gemaakt u heeft onze waarden nageleefd en elke dag het Alcoa Business System gebruikt om resultaten te leveren, zowel voor het bedrijf als voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Bedrijven komen in aanmerking voor de Blue Ribbon van Fortune als ze in een kalenderjaar minstens vier keer voorkomen op de jaarlijkse lijsten voor bedrijfsprestaties van het tijdschrift. Alcoa won de titel Best of Best door volgens de enquêtes binnen de sector hoog te scoren op de lijsten van de meest bewonderde bedrijven, Most Admired en Global Most Admired. Bovendien stond Alcoa op nummer 79 op de Fortune 500 lijst en op nummer 223 in de Fortune Global 500 lijst. Twee van de Fortune categorieën waar Alcoa dit jaar in valt, hangen samen met ons vermogen tot topline-groei. De andere twee (Most Admired) zijn een teken van waardering van de manier waarop we opereren en ons wereldwijd gedragen. Volgens Fortune is Alcoa één van de meest bewonderde bedrijven en toonaangevend op een groot aantal vlakken, vergeleken met 357 grote bedrijven binnen alle sectoren.,,we stonden in de top tien voor zeven van de negen gemeten dimensies. En binnen de metaalindustrie worden wij beschouwd als een bedrijf dat aantoonbaar sterker is dan al de grote concurrenten, schrijft Alain Belda.,,De manier waarop we ons bedrijf benaderen, is vrij uniek. We combineren operationele prestaties met veiligheid, zorg voor het milieu en inspanningen voor de gemeenschap. We onderscheiden ons door het ABS - model en het naleven van onze waarden, in combinatie met onze filosofie van voortdurende verbetering, Alain Belda onze technologie en onze inzet voor duurzaamheid. Maar wat ons werkelijk uniek maakt, zijn de mensen die voor Alcoa werken. Alle bedrijven, of ze nu groot of klein zijn, bestaan uit een groep mensen die proberen het juiste te doen. Alcoa onderscheidt zich van de rest omdat onze medewerkers niet alleen de juiste keuzen maken, maar hun werk ook buitengewoon goed doen. Dit is niet alleen de overtuiging van mijzelf en de Executive Council, maar ook van veel mensen buiten het bedrijf. Bij deze feliciteren we de medewerkers van Alcoa met het bereiken van deze mijlpaal. Dankzij uw individuele en gezamenlijke inspanningen onderscheiden we ons van andere bedrijven en kunnen we onze doelen bereiken. Dank u, aldus de Alcoa CEO. 3

4 Alcohol- en drugsgebruik is een sociale issue met verstrekkende effecten op en gevolgen voor de gebruiker, maar ook vrienden, familie en in het algemeen de (werk)gemeenschap. Het gebruik, voornamelijk van drugs, kan in verband gebracht worden met de toename van criminaliteit, ongelukken en verspreiding van ziekten. De bezorgdheid over de gevolgen van drugsgebruik voor een individu en de gemeenschap heeft geleid tot wijdverspreide urineanalyse op het voorkomen van drugs in het lichaam van mensen. Over het algemeen worden er wereldwijd drugstesten uitgevoerd door onder meer militaire diensten, transportbedrijven en particuliere ondernemingen. Mensen die positief getest worden, kunnen niet aan emplooi komen, worden geschorst en zelfs ontslagen met alle gevolgen van dien voor zichzelf en zijn/haar gezin. Alcohol- en drugsgebruik houden direct verband met ongelukken op de weg en werkvloer. Ook Alcoa en haar dochterondernemingen, dus ook Suralco, hebben zich geschaard achter de maatschappijen met een beleid voor een alcohol- en drugsvrije werkplaats. Het is niet een policy om mensen onaangenaam te zijn, maar om iedereen te helpen om veilig naar het werk te komen en veilig naar huis terug te keren. Wat zijn drugs? Wanneer is een bepaald middel een drug? Hierop zouden we verschillende antwoorden kunnen geven. Soms kunnen we uitgaan van de werking van het middel, soms kunnen we kijken naar wat er in de wet staat over het middel. Uitgaande van de werking is een middel een drug wanneer het de hersenen prikkelt en er effecten optreden. De effecten kunnen stimulerend, verdovend of bewustzijnsveranderend zijn. Stimulerend: Bij deze middelen krijgt de gebruiker een gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. Voorbeelden hiervan zijn cocaïne en amfetamine ( speed ). Verdovend: Hierbij komt de gebruiker in een slaperige roes. Door de kalmerende en ontspannende werking worden de scherpe kanten van het leven afgeslepen. Onder deze middelen vallen heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol. Bewustzijnsveranderend: De gebruiker van deze middelen, waaronder LSD, hasj en weed, gaan de wereld anders zien en beleven. Sommige middelen hebben echter een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld oppeppend, maar verandert ook de waarneming. Hasj en weed kunnen afhankelijk van de dosis en de situatie, behalve bewustzijnsveranderend ook versuffend werken. Wie gebruiken drugs en waarom? Er bestaat geen enkele drug die mensen tegen hun wil in zijn macht krijgt. Drugsgebruik is in eerste instantie altijd een keuze van de gebruiker zelf. Vaak weet men niet waarvoor men kiest, omdat hij/zij de eigenschappen en risico s van de drug onvoldoende kent. Of iemand doorgaat met gebruiken of ermee stopt, hangt van die persoon zelf en van zijn omgeving af. De verschillende typen van drugs worden doorgaans in verschillende omstandigheden gebruikt. Sommige gebruikers beperken zich tot één soort, anderen nemen verschillende soorten drugs, afhankelijk van de situatie of stemming waarin die persoon verkeert. 4

5 Stimulerende drugs worden gebruikt door feestgangers en mensen die een nacht willen door werken. Drugs met een dempend, verdovend effect worden veelal gebruikt door mensen met slaapproblemen en angststoornissen, maar ook mensen met persoonlijke problemen. Bewustzijnsveranderende drugs trekken de belangstelling van zowel nieuwsgierige jongeren als ouderen die op zoek zijn naar nieuwe geestelijke ervaringen. Wanneer gebruik tot misbruik leidt, speelt de oorspronkelijke overweging om te gebruiken vaak niet meer zo een grote rol. Het kan zijn dat het een manier wordt om de werkelijkheid te ontvluchten. Als de gebruiker nog een stap doet, wordt er gesproken van een keuze: de gebruiker is afhankelijk van de drugs geworden. Dan spreken we vaak van verslaving. Wat is verslaving? Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid of verslaving. Als het lichaam van de gebruiker protesteert tegen het stoppen met het gebruiken van het middel, dan spreken we van lichamelijke afhankelijkheid. Er treden dan ontwenningsverschijnselen op. Een ander lichamelijk verschijnsel is tolerantie. In dat geval heeft de gebruiker meer van het middel nodig om hetzelfde effect te voelen. Bij geestelijke afhankelijkheid heeft de gebruiker het idee dat hij niet goed kan functioneren zonder de drug. Geestelijke afhankelijkheid ligt meer aan de gebruiker dan aan het middel. Drugsgebruik is spelen met vuur Drugsgebruik brengt risico s met zich mee, zowel op korte als op langere termijn. Risico s op korte termijn Het effect van een drug is voor en belangrijk deel afhankelijk van de conditie en de stemming van de gebruiker, op het moment van gebruik. De stemming kan versterkt worden en de effecten kunnen anders uitpakken dan men verwacht had. Onvrede kan omslaan in neerslachtigheid, angst kan omslaan in paniek. Lichamelijk zou een drug ook verkeerd kunnen vallen. Dat kan zich uiten in misselijkheid, braken of een raar gevoel. Het gebruik van drugs is extra gevaarlijk voor mensen die geestelijk kwetsbaar zijn, voor mensen met hart- en vaatziekten, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en voor zwangere vrouwen. Drugs beïnvloeden de waarneming en het concentratievermogen van de gebruiker. In het verkeer en op het werk vergroot drugsgebruik de kans op ongelukken. De prestaties op school kunnen ook achteruitgaan bij drugsgebruik. Bij gebruikers die spuiten, is de kans op infectieziekten zoals HIV en Hepatitis zeer groot. Risico s op langere termijn Bij langdurig gebruik van drugs is er sprake van verslaving (lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid). Bij verslaving is op langere termijn de kans op lichamelijke en geestelijke schade zeer groot. Er kunnen vervelende klachten optreden; bepaalde organen zoals nieren, lever, maag en darmen zullen dan minder goed functioneren. Suriname, Suralco, uw omgeving, u en uw gezin hebben grote voordelen aan uw drugsvrij leven. U bent dan in staat beter te presteren, minder brokken te maken en beter dienstbaar te zijn in de gemeenschap en in uw gezin. Uit de tabel van 2005 op de vorige pagina kunnen we afleiden dat 1311 drugstesten zijn gedaan, waarvan 25 positief zijn. Van de 171 Suralco - employés die getest zijn, is geen enkele positief bevonden op het gebruik van drugs. De 25 positief bevonden personen zitten in het aantal van de 1140 contractarbeiders die zijn getest. Ons doel in dit jaar moet zijn om op het totaal aantal 0 positieven te vinden. 5

6 Tientallen miljoenen mensen in de hele wereld profiteren van de gemakken van draagbare telefoons. Een mobiele telefoon biedt mensen een ideale mogelijkheid om mondeling te communiceren met hun baas, een cliënt, hun kinderen, de politie, en dit rijtje kan behoorlijk worden aangevuld. Er worden jaarlijks vele miljarden gesprekken gevoerd via draagbare telefoons en dit aantal neemt schrikbarend toe. Elke gebruiker moet er zich bewust van zijn dat verantwoordelijk moet worden omgesprongen met mobiele telefoons. Als u achter het stuur van een auto zit, moet uw aandacht in de eerste plaats gericht zijn op het rijden. Een mobiele telefoon kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn, maar het gebruik ervan moet steeds goed worden afgewogen tijdens het besturen van een voertuig. Veilig rijden vereist alertheid en voorzichtigheid, een grote dosis van common sense : houd je ogen op de weg, kijk regelmatig in je spiegels, houd rekening met mogelijk onveilig gedrag van andere weggebruikers, let op verkeersborden en houd je aan de voorgeschreven snelheden. Vergeet uiteraard niet je seat belt vast te maken. Als het op het gebruik van draadloze telefoons aankomt, is het meest belangrijke gesprek: safety. Dit advies wordt in een brochure gegeven door de Amerikaanse Cellular Telecommunications Industry Association. Het gaat gepaard met safety tips. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de belmogelijkheden van uw mobiele telefoon, zoals speed dial en redial. Lees de gebruiksaanwijzing goed en maak gebruik van de waardevolle features, waaaronder automatic redial en memory. Plaats uw draagbare telefoon binnen handbereik. Het pakken van de telefoon moet kunnen zonder dat uw aandacht voor het rijden verslapt. Als u op een moment waarop het slecht uitkomt, een telefoontje krijgt, laat het toestel dan maar rinkelen of schakel het antwoordapparaat in. Stel gesprekken uit als het verkeer druk is of als er zich slechte weersomstandigheden voordoen. Zeg tegen de persoon die u belt, dat u achter het stuur zit. Indien het noodzakelijk is met het oog op het verkeer, stel het gesprek uit. Als chauffeur is uw primaire verantwoordelijkheid aandacht te besteden aan het rijverkeer. Maak geen aantekeningen tijdens het rijden. Als u in een adressenboekje bladert, is uw aandacht verdeeld. Breng uzelf, al rijdend, niet in een gevaarlijke situatie omdat u leest of schrijft en dus onvoldoende aandacht hebt voor het verkeer. Bel slechts indien het noodzakelijk is en dan nog het liefst voordat u zich in het verkeer begeeft. Maak een lijst van de gesprekken die u moet voeren en probeer die af te werken voordta u op pad gaat. Als het echt niet anders kan en u een gesprek moet voeren tijdens uw rit, toets dan pas het nummer in als de verkeerssituatie dit toelaat. Neem geen risico! Voer geen emotionele conversaties. Gesprekken die emotioneel zijn of stress kunnen teweegbrengen, gaan niet samen met concentratie in het verkeer. Ze zijn zelfs gevaarlijk als u achter het stuur zit. Maak de mensen die u bellen, duidelijk dat u rijdt en vraag of het gesprek kan worden uitgesteld, omdat uw aandacht afgeleid wordt van de weg. Gebruik uw mobiele telefoon om hulp in roepen voor uzelf of voor anderen die zich in een noodsituatie bevinden. In geval van brand, een verkeersongeval, gevaarlijke wegsituaties of eerstehulpgevallen is een mobiele telefoon een uitstekend middel om hulp van bijvoorbeeld de brandweer en de politie in te roepen. 6

7 Sinds de ontdekking van Helicobacter pylori is bekend dat we met verstekelingen in onze maag kunnen zitten. Maar de beruchte maagzweerbacterie is niet alleen. In stukjes maagslijmvlies van vrijwilligers zijn de handtekeningen gevonden van meer dan honderd verschillende bacteriën. Maagzuur is verwoestend spul; dat voel je die enkele keer dat het zich een weg baant naar boven. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw meenden wetenschappers zeker te weten dat geen enkele levensvorm het lang in de maag uithoudt. Het kostte Barry Marshall en Robin Warren dan ook de grootste moeite om de wereld ervan te overtuigen dat ze een bacterie hadden ontdekt die wél overleeft in deze barre omgeving. Hun maagzweerbacterie Helicobacter pylori leverde hun vorig jaar uiteindelijk een Nobelprijs op. Inmiddels weten we dat dit niet de enige maagbewoner is. Het begint er zelfs steeds meer op te lijken dat iedereen zijn eigen persoonlijke maagflora heeft. In Proceedings of the National Academy of Sciences laten Elisabeth Bik en haar collega s van Stanford zien dat het slijmvlies van de maag veel verschillende bacteriën bevat, en dat die van mens tot mens verschillen. Helicobacter pylori vonden ze het meest, maar dat was geen toeval. Van de 23 mensen bij wie ze een hapje uit het slijmvlies mochten nemen, hadden er twaalf al eerder te horen gekregen dat die bacterie hun maag bevolkte. De rest had wel maagklachten, maar bij hen was de bacterie met standaardtests niet gevonden. Eén van de doelen van dit onderzoek was te kijken of de aanwezigheid van Helicobacter gevolgen heeft voor eventuele andere bacteriën in het maagslijmvlies. Lange tijd waren maagbacteriën alleen aan te tonen door ze te kweken in een laboratorium, als dat tenminste mogelijk was. Dat is sinds enkele jaren veranderd. Met moleculaire technieken kunnen nu stukjes DNA opgevist worden die alleen bij bacteriën voorkomen en die per soort licht verschillen. Dat deden Bik en haar collega s. Ze troffen in het slijmvlies van de maagpatiënten in totaal 1833 van zulke stukjes aan, die afkomstig waren van niet minder dan 128 verschillende bacteriesoorten. Sommige kwamen in veel van de slijmmonsters voor, andere maar in één. Dertien soorten waren helemaal nieuw voor de wetenschap. Helicobacter bleek in negentien van de 23 onderzochte maagmonsters voor te komen, een stuk meer dus dan de gewone De maag: steriele zak zuur of de woonplaats van een uitgebreid bacterieel ecosysteem? tests hadden aangetoond. Wel zaten er bij de zeven nieuw ontmaskerde dragers van deze bacterie minder exemplaren in de slijmvliesmonsters dan bij de al bekende gevallen. Heeft de aanwezigheid van de gevreesde maagzweerbacterie nu invloed op de rest van de maagbewoners? Het lijkt er niet op, schrijven de onderzoekers. De biodiversiteit in de maag leed er in ieder geval niet onder. Eén van de tot nu toe onbekende bacteriën verdient speciale vermelding: afgaand op zijn DNA plaatsen de onderzoekers hem in de familie van de Deinococcen, waarvan de leden bekend staan om hun tolerantie voor extreme omstandigheden als straling en hitte. De zuurheid van de maag past goed in dat rijtje. Zijn al die 128 bacteriën nu echt vaste inwoners van de maag? Dat staat nog lang niet vast. Bacterieel DNA komt natuurlijk dagelijks via de mond binnen, en dat zou het beeld kunnen vertroebelen. Inderdaad stond een groot deel van de gevonden bacteriën bekend als mondbewoner. Dat hoeft echter niet te betekenen dat ze in de maag kansloos zijn, want de slijmlaag zou ze kunnen beschermen tegen de zuuraanvallen, net zoals hij ons daartegen beschermt. Tenzij Helicobacter pylori roet in het eten gooit en de slijmlaag aantast. Dan brand je jezelf aan je eigen zuur en heb je een maagzweer. Elmar Veerman Noorderlicht 7

8 8 Astma is een veel voorkomende aandoening van de luchtwegen. Tijdens een astma-aanval worden de luchtwegen vooral nauwer door een tijdelijke samentrekking van de spieren die er aan de binnenkant langslopen. Typische klachten bij astma zijn piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid. Voedselallergie is een abnormale reactie van het lichaam na het eten van een minimale hoeveelheid van een bepaald voedsel. Die reactie treedt iedere keer op als het betreffende voedsel wordt gegeten. Dit komt doordat het lichaam allergisch is geworden voor een component uit de voeding. Voedselintolerantie Voedselintolerantie treedt op wanneer er meer van een component wordt gebruikt dan iemand kan verdragen. Iemand met lactose-intolerantie bijvoorbeeld krijgt diarree als hij te veel melkproducten eet of drinkt omdat hij een tekort heeft aan het enzym om lactose af te breken. Iemand met lactoseallergie wordt al ziek (ook vooral diarree) bij het gebruik van de minste hoeveelheid melk. Voedsel dat vaak allergie veroorzaakt Voedselallergie veroorzaakt bij sommige astmapatiënten ademhalingsklachten. De voedingsmiddelen die erom bekend staan dat ze astma-aanvallen kunnen veroorzaken, zijn: melk en zuivelproducten, tarwe en andere graansoorten, soja, eieren, pinda s en noten, vis en schaal- en schelpdieren, chocola, maïs, tomaten en citrusvruchten, rundvlees en kip. Het conserveermiddel sulfiet (bijvoorbeeld in rode wijn) kan ook astma opwekken. Verschijnselen Voedselallergie kan zich op veel manieren manifesteren. Veel voorkomende klachten zijn zwelling of tintelingen van de lippen of in de keel, braken en diarree, huiduitslag, een opgezwollen gezicht, piepende ademhaling en kortademigheid. Voedsel dat tot een opgezette keel leidt, moet koste wat kost worden vermeden. Hierdoor kunnen de luchtwegen verstopt raken. Dit is levensgevaarlijk. Doorsnede van de luchtwegen. a. grote luchtpijp (trachea) b. luchtpijptakken met kraakbeen c. kleinere luchtpijptakken zonder kraakbeen d. longblaasjes. Diagnose Er zijn verschillende mogelijkheden om een diagnose te stellen en hierbij kunt u uw huisarts helpen. U kunt zelf: - een lijst opstellen van wat u eet en hoe u daarop reageert; - een dieet volgen waarbij u verdacht voedsel een paar weken vermijdt. In die periode houdt u een dagboek bij van alle symptomen vóór, tijdens en na het eten. Voorkomen Als u weet welk voedsel bij u astma-aanvallen veroorzaakt, is de veiligste en effectiefste voorzorgsmaatregel om dit voedsel niet te eten. Bij een acute reactie op bepaald voedsel, kunt u dat in de toekomst het beste laten staan. Kijk op het etiket of het product componenten bevat waar u allergisch voor bent. Bent u bijvoorbeeld overgevoelig voor melk, dan moet u ook geen roomijs, kaas of melkchocola eten. Informeer bij de apotheek of de medicijnen die u gebruikt misschien bestanddelen bevatten waar u overgevoelig voor bent. Raadpleeg altijd een arts of diëtist voordat u een bepaald voedingsmiddel in de ban doet. Diëten Een dieet kan astma niet genezen, maar bij veel patiënten kunnen de symptomen er wel door verminderen. Probeer erachter te komen welk voedsel bij u de astma verergert en vermijd dat zoveel mogelijk. CZ Medische Encyclopedie A-Z

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Inleiding Van genotmiddelen kun je genieten. En dat doen ook heel veel mensen. Een kopje koffie 's ochtends om wakker te worden, op zaterdagavond in

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9 ADHD en ADD-gids ADHD- en ADD-gids Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen met ADHD of ADD, voor jongeren met ADHD of ADD en voor iedereen die geïnteresseerd is in ADHD of ADD. De gids

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Masturbatie verslaving

Masturbatie verslaving Cola verslaving Hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat je verslaafd geraakt aan een frisdrank zoals Coca Cola? Een vraag die vele mensen zich zullen stellen. Ok, als het nu 1885 had geweest of begin de

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Voedselallergie. Het is belangrijk na te gaan welke factoren de jeuk verergeren en hoe u die factoren kunt vermijden.

Voedselallergie. Het is belangrijk na te gaan welke factoren de jeuk verergeren en hoe u die factoren kunt vermijden. SPREEKUUR THUIS SPECIFIEKE ALLERGISCHE AANDOENINGEN Het is belangrijk na te gaan welke factoren de jeuk verergeren en hoe u die factoren kunt vermijden. Vermijd warmte door het dragen van luchtige, koele

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) CHIROPRACTIE GEVAARLIJK? >> pagina 4 VITAMINE B12 >> pagina 5 HELP CLINICLOWNS >> pagina 9 Nummer 2, 2014 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie