Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden als normaal beschouwd: de gebruikelijke sportactiviteiten uiteraard; de sportieve nevenactiviteiten voor zover deze occasioneel georganiseerd worden (bijvoorbeeld een wandelclub organiseert sporadisch een fietstocht); de niet sportieve nevenactiviteiten ter ontspanning van hoofdzakelijk de leden (een culturele uitstap, een bezoek aan een pretpark, een weekendje, ), alsook ter verbetering van de clubkas (een eetdag, een wafelverkoop, een ledenfeest, een fuif, ). Voorwaarde is dat de nevenactiviteit georganiseerd kan worden met de eigen clubleden. Een activiteit waarbij u op zoek moet gaan naar medewerkers buiten de club worden niet als normaal beschouwd, bijvoorbeeld een grote fuif, een muziekfestival, BVLO bepaalt in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij welke activiteiten als normaal worden beschouwd. In veel gevallen is het evident, in twijfelgevallen kan u dus best de BVLO contacteren ter bevestiging. Gelden er dezelfde waarborgen indien een activiteit van de club in het buitenland plaatsvindt? De sportpolis van BVLO is van toepassing in België, maar ook in het buitenland. Leden van BVLO genieten dus ook in het buitenland van de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen". Leden van BVLO die deelnemen aan een meerdaagse clubuitstap naar het buitenland, genieten de waarborg 24u op 24, dus inclusief het verblijf. Let op: de sportpolis is geen reisbijstandsovereenkomst. Ziekte en repatriëring zijn dus niet gewaarborgd via BVLO. Waarom kan een verzekering BA lesgever/ monitor alleen voor gediplomeerden Lichamelijke Opvoeding ( master, bachelor of vts DIPLOMA )? De verzekeringsmaatschappij vraagt in geval van een schadegeval altijd het diploma op. Als u dergelijk diploma niet kan voorleggen, bent u niet verzekerd en kan er geen terugbetaling geschieden. BVLO wil al haar leden hierop attent maken alvorens er zich problemen voordoen!! BVLO Pagina 1 van 5

2 Zijn spelers die geen vaste CLUBleden zijn maar slechts heel sporadisch meedoen verzekerd? Uitsluitend BVLO leden genieten de waarborgen van de sportpolis. Niet leden of partners van leden die deelnemen aan een clubactiviteit genieten de verzekering dus niet, behalve tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten. Wil je dat deze personen verzekerd zijn tijdens uw clubactiviteiten, dan geef je deze sporters op zoals de gewone leden van de club (aansluiting van een lid is 5,60 euro per sportjaar). Sportpromotionele activiteiten laten niet leden toe in aanraking te komen met een bepaalde sport en hebben dus als voornaamste doel het verhogen van de instroom van nieuwe leden. Een opendeurdag of een kennismakingsdag zijn de klassieke voorbeelden. De beslissing om een sportactiviteit als sportpromotioneel te erkennen ligt bij de BVLO. Een aanvraag tot erkenning dient u dus steeds te richten aan de BVLO. Niet sportieve activiteiten en sportieve nevenactiviteiten zijn geen sportpromotionele activiteiten. WAT ALS MIJN CL UB EEN EVENEMENT ( TORNOOI ) WIL ORGANISEREN? ZIJN DE DEELNEMERS VAN HET TORNOOI AUTOMATISCH VERZEKERD Let op: deelnemers zijn niet automatisch verzekerd. Via de polis sportpromotionele activiteiten kunnen deze deelnemers wel verzekerd worden voor 1 dag (of max. 2 aaneensluitende dagen) aan 2 euro per deelnemer. Indien uw club een activiteit doet en u wilt een beroep doen op deze polis, neem dan gerust contact op met BVLO.? In de zomer willen wij met onze voetbalploeg graag wat gaan fietsen. Zijn onze leden ook verzekerd voor het wielrennen gedurende het jaar? Sportieve nevenactiviteiten die sporadisch georganiseerd worden en die als normaal beschouwd kunnen worden, zijn automatisch verzekerd. Een voetbalclub die een keer gaat fietsen is geen probleem, een ski uitstap naar de Alpen georganiseerd door een voetbalclub is echter niet normaal. Sportclubs die geregeld een sportieve nevenactiviteit organiseren, kunnen zich best als omnisportclub inschrijven. Is er een franchise op deze verzekering? Neen, er wordt geen vrijstelling toegepast bij verzekerd ongeval, noch in de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid", noch in de waarborg "lichamelijke ongevallen. BVLO Pagina 2 van 5

3 Bieden jullie ook een loondekkende verzekering aan? Is het mogelijk dat CLUBleden in optie deze verzekering extra nemen? Wie bieden geen optionele loondekkende verzekering aan. In onze polis is er voorzien in vaste vergoedingen : (uit onze polis) in geval van tijdelijke ongeschiktheid (gedurende twee jaren te rekenen vanaf de dag van het ongeval voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen): per slachtoffer tot en met 65 jaar: 30 euro per dag; er is geen uitkering meer voorzien voor een slachtoffer ouder dan 65 jaar. Er kan een beroep gedaan worden op deze vergoeding als : er werkelijk verlies van inkomen is en er geen uitkering is van het ziekenfonds. Dit moet gestaafd worden door de nodige attesten van werkgever en ziekenfonds. Het komt er dus op neer dat vooral zelfstandigen genieten van deze waarborg. Loon en weddetrekkenden genieten immers reeds een tussenkomst vanwege het ziekenfonds ter (gedeeltelijke) compensatie van het geleden loonverlies ten gevolge van een ongeval. Wat als CLUBleden een hospitalisatieverzekering hebben? Tot wie moeten ze zich dan wenden? Tot beide! De hospitalisatieverzekering en de sportverzekering vullen elkaar aan. Een hospitalisatieverzekering is doorgaans beter in de tussenkomst in kosten in het ziekenhuis. Een sportverzekering is meestal ruimer tijdens de nazorg. De polis voorziet in een tussenkomst van de medische kosten (ook de ziekenhuiskosten) als volgt: Voor de kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV: tot 100% van het RIZIV tarief Voor de kosten niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV: tot 620 EUR per ongeval Opgelet! Bij ziekenhuisopname komt de verzekering in geval van verzekerd lichamelijk ongeval dus tussen, maar eerder beperkt. Bij verblijf in een éénpersoonskamer bijvoorbeeld worden supplementen aangerekend, tot wel 3 of 4 maal het RIZIV tarief wat dus betekent dat het slachtoffer zelf voor een aanzienlijk aandeel van de ziekenhuisfactuur moet opdraaien. Hospitalisatieverzekeringen bieden om die reden mogelijk tussenkomst tot 300 à 400% van het RIZIVtarief. BVLO Pagina 3 van 5

4 Zijn tanden en brillen verzekerd? De tanden zijn verzekerd cfr. de voorwaarden van de polis, d.w.z. voor de RIZIVerkende tandheelkundige kosten tot 100% van het RIZIV tarief. Voor de niet erkende tandprothesekosten is er een bedrag van 150 EUR per tand met een maximum van 600 EUR per ongeval voorzien. Brillen zijn verzekerd aan volgende voorwaarden: glazen worden integraal vergoed; voor de montuur voorziet de verzekeraar een vergoeding van 25 EUR. Let wel, dat de brillen uitsluitend gedekt zijn op voorwaarde dat het verzekerde slachtoffer de bril droeg op het ogenblik van het ongeval en dat hij of zij ook lichamelijke letsels heeft. Wanneer een trainer van een club alleen training geeft in en voor de club ( trainingen, clubactiviteiten ), volstaat het dan voor die trainer een gewoon clublidmaatschap af te sluiten? Of is het nodig een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten? Een persoon aangesloten bij BVLO die in opdracht van de sportclub een clubtraining verzorgt, geniet automatisch de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" van de ledenpolis. In die zin volstaat het clublidmaatschap. Zodra hij bepaalde lessen zou geven buiten clubverband, heeft hij een aparte BA verzekering nodig, hetzij een familiale verzekering of, in het geval hij bezoldigd of betaald wordt via een specifieke BAverzekering voor monitoren. De BA verzekering van BVLO kan alleen afgesloten worden indien er aan één of meerdere volgende voorwaarden wordt voldaan: Het BVLO lid is (1) gediplomeerde in de lichamelijke opvoeding of student in opdracht in de lichamelijke opvoeding; (2) onderwijzer in het basis en/of kleuteronderwijs, alleen in de functie van leraar lichamelijke opvoeding tijdens de lesuren lichamelijke opvoeding of tijdens schoolsportactiviteiten; (3) gediplomeerde van de Vlaamse Trainersschool (VTS) in functie van lesgever/trainer uitsluitend in de sportdiscipline waarvoor men een VTS diploma behaald heeft en daarenboven overeenkomstig de bevoegdheden binnen het behaalde niveau zoals beschreven in het VTS functieprofiel. BVLO Pagina 4 van 5

5 Wat is het verschil met een bestuurdersaansprakelijkheid? Waarom sluiten clubs ( vzw ) dit best af? Wat zijn de voorwaarden en waarborgen? Bestuurders besteden vaak een belangrijk deel van hun tijd aan het beheer van hun vereniging. Zij stellen zich dus in persoonlijke naam bloot voor risico s met burgerlijk verhaal in geval van een beheerdersfout. Een verzekering «burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders» is een niet verplichte verzekering. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die zou kunnen rusten op elke fysieke persoon, die als bestuurder in rechten of in feite van een vereniging handelt, naar aanleiding van fouten die specifiek buiten de controle en/of het beheer van de vereniging vallen. Zij beschermt, als zodanig, het persoonlijk patrimonium van de bestuurder en dekt bijgevolg niet de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging zelf. Uitsluitend een vzw kan een verzekering "bestuurdersaansprakelijkheid" afsluiten. Het is belangrijk om te noteren dat de verzekering BA bestuurders de lichamelijke en materiële schade die een bestuurder (of een ander lid van de vereniging) zou kunnen veroorzaken aan derden, niet dekt. Deze schade is gedekt door de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" van de sportclub, met andere woorden door de sportpolis van BVLO waarvan de club automatisch geniet bij verzekerde activiteiten. Om die reden is het belangrijk elke bestuurder van de sportclub aan te sluiten bij BVLO. BVLO Pagina 5 van 5

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008)

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013)

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

PRIVATE VERZEKERINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID BIJ SPORTERS IN VLAANDEREN

PRIVATE VERZEKERINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID BIJ SPORTERS IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PRIVATE VERZEKERINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID BIJ SPORTERS IN VLAANDEREN KATHLEEN CARDINAELS

Nadere informatie

Falos sport. verzekeringen

Falos sport. verzekeringen Falos sport verzekeringen Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Tel. 02/246.52.70 wim.verstraete@falos.be www.falos.be Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af?

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/10.2008 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Verplichte Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid.

A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Verplichte Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid. VOSOG vzw heeft volgende verzekeringspolissen: Polis AXA 515.494.031 met afdelingen : A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid B. Persoonlijke Ongevallen Polis AXA 714.522.979 Verplichte Verzekering Objectieve

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Overbodig, nuttig of nodig?

Overbodig, nuttig of nodig? Overbodig, nuttig of nodig? Sport is gezond. Maar wie sport, loopt ook kans op ongevallen en letsels. Op wie en wat kunt u rekenen als u het slachtoffer wordt van een sportongeval of omgekeerd er een veroorzaakt?

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering?

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering? PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud 1 Bereken je risico 2 2 Op alles staat een prijs 6 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8 4 Toch maar een verzekering? 10 5 Schadevergoeding of uitkering? 11 6 Ben jij aansprakelijk?

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van

Nadere informatie

Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw

Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw Polis bij verzekeringsmaatschappij: NV Arena, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel INHOUD blz 1. Waar en wanneer is men verzekerd? 2 2. Algemene waarborgen

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw

Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw Infobrochure Sportverzekering bij Sportievak vzw Polis bij verzekeringsmaatschappij: NV Arena, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel INHOUD blz 1. Waar en wanneer is men verzekerd? 2 2. Algemene waarborgen

Nadere informatie

I. Begripsomschrijvingen

I. Begripsomschrijvingen VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK ERKEND DOOR DE PROVINCIE I. Begripsomschrijvingen 1. Verzekeringnemer De organisatie, zijnde elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt

Nadere informatie