KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor maandenlang thuis zit. U, als werkgever, moet het gros van die kosten allemaal zelf betalen als u niet goed verzekerd bent. De arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers is verplicht, maar u kunt uw werknemers nog meer bescherming bieden. U kunt hun volledige loon verzekeren of ervoor zorgen dat ze ook bij een privéongeval goed verzekerd zijn. En uw helpers of uw familieleden? Zijn zij goed verzekerd? En uzelf? Elke werkgever of zelfstandige die zichzelf, zijn gezin en iedereen die bij hem werkt, goed wil verzekeren tegen ongevallen. Wie verzekeren we? U kunt zo goed als iedereen die in uw bedrijf werkt, verzekeren. Uw personeel en uw helpers: I. De verplichte verzekering arbeidsongevallen II. Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval III. De aanvullende verzekering arbeidsongevallen IV. Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet V. Bijstand personeel in het buitenland VI. Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers Uzelf en uw gezin: VII. Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon VIII. Ongevallenverzekering gezinsleden

2 I De verplichte verzekering arbeidsongevallen Zodra u personeel in dienst neemt, legt de wet u een aantal verplichtingen op. Zo moet u zeker een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor uw werknemers. Als uw werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan moeten zijn medische kosten en inkomensverliezen, die hoog kunnen oplopen, worden vergoed. Daarvoor bent u het best goed verzekerd, want anders betaalt u alles zelf. Elke werkgever Elke persoon met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, ook al is dat maar voor enkele uren per week of zelfs maar voor een eenmalige dagactiviteit. We verlenen alle wettelijk verplichte waarborgen. En dat zijn er heel wat: de kosten voor medische zorgen na een ongeval; een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval: o zelfs als uw werknemer bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij zijn job nooit meer kan uitoefenen zoals voordien; een vergoeding als hulp van anderen nodig is: o na een ernstig blijvend letsel heeft uw werknemer misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor een tegemoetkoming; een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: o de begrafeniskosten; o een levenslange rente voor de echtgenote; o een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag. Wat is niet verzekerd? De stoffelijke schade. Als de werknemer valt en daardoor zijn laptop beschadigt, dan is deze laptop niet verzekerd; De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval.

3 Dit moet u zeker weten! De eerste maand na een ongeval betaalt u uw werknemer verder uit. De terugbetaling aan u, als werkgever, gebeurt dan rechtstreeks door uw arbeidsongevallenverzekeraar. Maar die terugbetaling is beperkt: o U krijgt maar 90% van het basisloon terug; o Het gedeelte boven het wettelijk plafond en de werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald. Met de verzekering Gewaarborgd Loon hoeft u niets meer zelf te betalen; Niet alleen uw personeel kan een ongeval krijgen op het werk. Vergeet uzelf of uw helpers niet. U kunt hen perfect verzekeren in een afzonderlijke verzekering; De vergoedingen die we uitkeren worden berekend op basis van geplafonneerde lonen. Verdienen uw werknemers meer dan het geplafonneerde loon, dan neemt u voor hen het best een aanvullende verzekering arbeidsongevallen; Wie een arbeidsongevallenverzekering vergeet te sluiten voor zijn personeel, krijgt een boete en kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Daarenboven moet u alle vergoedingen die het FAO of het ziekenfonds al aan het slachtoffer betaalde, terugbetalen; De vergoedingen voor medische kosten in de arbeidsongevallenverzekering zijn altijd beperkt tot het RIZIV-tarief.

4 II Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval Gelukkig leiden de meeste ongevallen tijdens het werk niet automatisch tot ernstige blijvende letsels. Meestal zal een gewonde werknemer na een paar dagen of weken opnieuw aan het werk kunnen gaan. Maar tijdens de eerste 30 dagen dat uw werknemer werkonbekwaam is ten gevolge van het arbeidsongeval, heeft hij recht op een gewaarborgd loon. Dat loon betaalt u zelf aan de werknemer. De arbeidsongevallenverzekeraar zal u de eerste maand niet integraal terugbetalen, en dus draagt u een gedeelte van dat loon zelf. Elke werkgever. De werkgever. We betalen het verschil terug tussen de totale loonkost die de werkgever moet betalen aan de getroffen werknemer en de overheid enerzijds, en de vergoedingen die de werknemer ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar anderzijds. We vergoeden ook de werkgeversbijdragen die de werkgever op dit verschil moet betalen. Dit moet u zeker weten! Deze verzekering geldt alleen als de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is; U kunt deze verzekering sluiten voor uw arbeiders, uw bedienden of voor beiden; Ook voor werknemers die minder verdienen dan het wettelijke loonplafond, blijft een deel van de loonkosten tot 30 dagen na het ongeval ten laste van de werkgever.

5 III De aanvullende verzekering arbeidsongevallen De wetgever heeft een goede standaardbescherming uitgewerkt voor werknemers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Maar het blijft een standaardbescherming. Het loon van uw werknemer wordt afgetopt in de arbeidsongevallenverzekering en bepaalde medische kosten worden niet terugbetaald. Elke werkgever die wil dat praktisch alle medische kosten van zijn werknemer vergoed worden. Elke werkgever met personeel in dienst dat meer verdient dan het wettelijke plafond. Afhankelijk van de verzekering die u kiest, verzekeren we andere personen: In de aanvullende verzekering vergoedingen verzekeren we de werknemers die meer verdienen dan het wettelijke plafond; Wat betreft de terugbetaling van de medische kosten zijn alle werknemers verzekerd, ongeacht de hoogte van het loon. In de aanvullende verzekering arbeidsongevallen kunt u twee verzekeringen sluiten: de aanvullende verzekering Vergoedingen; de vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet worden gebaseerd op een geplafonneerd loon. Sommige werknemers verdienen meer en dat stukje meer kunt u meeverzekeren in deze aanvullende verzekering; de aanvullende verzekering Medische kosten; niet alle medische kosten worden terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. Als u de aanvullende verzekering Medische kosten sluit, dan ontvangt uw werknemer een vergoeding voor de medische kosten die de verplichte arbeidsongevallenverzekering niet terugbetaalt. Die kosten zijn verzekerd tot euro per werknemer en per ongeval.

6 Wat is niet verzekerd? De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval; De reële jaarlonen zijn eveneens begrensd. U, als werkgever, beslist waar u deze grens legt. Alle uitkeringen die boven die grens vallen, zijn niet verzekerd; De stoffelijke schade. Als uw werknemer valt en daardoor zijn laptop beschadigt, dan is deze laptop niet verzekerd. Dit moet u zeker weten! U kunt de aanvullende verzekering Vergoedingen en de aanvullende verzekering Medische kosten zowel afzonderlijk als samen sluiten; Bij zware ongevallen kiest het slachtoffer zelf tussen een levenslange rente of een eenmalige kapitaaluitkering; Het reële loon van een werknemer bedraagt al snel meer dan het wettelijke plafond. Het loon bevat alle inkomsten die een werknemer ontvangt: maaltijdcheques, dertiende maand, vakantiegeld, loon in natura (eten, huisvesting ).

7 IV Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet Als uw werknemer na het werk op zakenlunch gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die toevallig ook zakenpartners zijn, waar ligt dan het verschil als hij een ongeval krijgt? In het ene geval zal de arbeidsongevallenverzekering tussenkomen, in het andere waarschijnlijk niet. Voor sommige van uw werknemers is het heel moeilijk om uit te maken of ze iets doen in het kader van hun beroepsleven dan wel van hun privéleven. Daarom is het voor hen echt nodig dat ze 24 uur per dag verzekerd zijn. Maar ook uw andere werknemers hebben alle belang bij een ongevallenverzekering privéleven. De zekerheid dat alle ongevallen die hen overkomen ook goed verzekerd zijn, stelt elke werkgever en werknemer gerust. Elke werkgever die zijn werknemer thuis en op het werk de beste bescherming wil bieden als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. De bedrijfsleiding kiest voor wie ze deze verzekering wenst te sluiten. Dat kunnen alle werknemers zijn of maar één werknemer. We verlenen alle wettelijk verplichte dekkingen. En dat zijn er heel wat: de kosten voor medische zorgen na een ongeval; een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval; o zelfs als uw werknemer bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij zijn job nooit meer kan uitoefenen zoals voordien. een vergoeding als hulp van anderen nodig is; o na een ernstig blijvend letsel heeft uw werknemer misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor een tegemoetkoming; een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt; o de begrafeniskosten; o een levenslange rente voor de echtgenote en de kinderen.

8 Wat is niet verzekerd? Omdat de ongevallenverzekering voor het privéleven naadloos aansluit op de arbeidsongevallenverzekering, is het aantal uitsluitingen erg beperkt. De voornaamste uitsluitingen zijn: winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; opzet of zware fout. Dit moet u zeker weten! Deze verzekering biedt niet alleen een goede bescherming, ze geeft ook nog eens recht op een interessant fiscaal voordeel voor de werkgever; Uw werknemers zijn beter beschermd, zowel op het werk en als in hun privéleven; Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is, blijven verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering. Niet in deze verzekering.

9 V Bijstand Personeel Medewerkers die regelmatig voor het werk naar het buitenland moeten, kunnen rekenen op onze bijstand. We staan klaar bij gezondheidsproblemen en bij ongevallen in het buitenland. Voor werknemers die maar sporadisch naar het buitenland gaan, kunt u deze polis zelfs tijdelijk sluiten. Elke werkgever met personen in dienst die al eens in het buitenland moeten werken. Elke werknemer die voor beroepsdoeleinden naar het buitenland moet reizen en er moet werken. We verlenen bijstand: bij ziekte of ongeval: o geneeskundige verzorging, o ziekenhuiskosten, o vervoerskosten, o repatriëring of overkomst van een familielid indien nodig; de (bedrijfs)auto en de bagage worden terug naar België gebracht; als uw werknemer dringend hulp nodig heeft, staan we hem bij: o als de bagage gestolen wordt, stuurt KBC-Bijstand een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed op; o geneesmiddelen die voor de verzekerde medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen, worden opgestuurd. Wat is niet verzekerd? De bijstand die we leveren, is heel ruim, maar houdt niettemin enkele beperkingen in. We verlenen geen bijstand voor: een bestaande ziekte als de voorgeschreven behandelingen niet werden gevolgd; opzet; winstgevende sportbeoefening en deelname aan snelheids- en behendigheidswedstrijden. Dit moet u zeker weten! We verlenen bijstand in het buitenland, waar ook ter wereld; U kunt deze bijstand voor uw personeel alleen sluiten als u ook de verplichte arbeidsongevallenverzekering sluit en de ongevallenverzekering privéleven; De duur van de buitenlandse opdracht in Europese landen mag niet langer zijn dan 90 dagen en niet langer dan 45 dagen voor de andere landen.

10 VI Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers U zou er versteld van staan hoe vaak u binnen uw bedrijf op iemand rekent om gauw even te helpen. U vraagt uw vader om snel iets af te leveren bij een klant, de vrienden van uw kinderen komen mee de stock tellen, Die personen helpen u graag verder, maar als ze een ongeval krijgen, moeten ze ook goed verzekerd zijn. Als ze geen personeel zijn, sluit u voor hen het best een afzonderlijke verzekering. Elke werkgever die zich wel eens laat bijstaan door een helper. Dit is iedereen die gratis komt helpen in uw bedrijf. Iedereen die gratis komt helpen in uw bedrijf. de kosten voor medische verzorging van de helper: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; een vergoeding voor het inkomensverlies dat de helper lijdt als hij tijdelijk niet kan werken; een vergoeding als de helper een blijvende ongeschiktheid overhoudt: o zelfs als uw helper bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij voor zijn verdere leven een blijvende handicap meedraagt. Ook voor deze blijvende ongeschiktheid ontvangt hij een vergoeding. een vergoeding bij ernstige blijvende letsels: o na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van anderen nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan auto (speciale stoel) of huis (lift installeren, deuren verbreden). Een bijkomende vergoeding komt dan goed van pas; financiële vergoeding voor de familie van de overleden helper: o een vergoeding voor de achterblijvende partner of kinderen; o de begrafeniskosten.

11 Wat is niet verzekerd? ongevallen op de arbeidsweg van of naar uw bedrijf; ongevallen van personen ouder dan 75. Dit moet u zeker weten! Als uw helper een ongeval op de weg heeft, is dit ongeval wel verzekerd als u uw helper in het kader van uw bedrijfsactiviteit de weg op stuurt; Ook wanneer uw helper klusjes opknapt bij iemand van de bedrijfsleiding thuis, is hij verzekerd.

12 VII Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon Bedrijfsleiders zitten nooit stil. Ze zijn constant in de weer: met het werk, het gezin, de zakenvrienden De kans op een ongeval is dus reëel. Zorg er daarom voor dat u een afzonderlijke verzekering sluit voor de bedrijfsleiding, zodat die mensen zich geen financiële zorgen hoeven te maken over goede medische verzorging en inkomensverlies na een ongeval op het werk. Elke bedrijfsleider die zichzelf wil beschermen als hem iets overkomt. Elke bedrijfsleider die in het bedrijf werkt, kan worden verzekerd. Iedereen die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. de kosten voor medische verzorging: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; o de kosten voor aangepast vervoer wanneer een behandeling in het ziekenhuis nodig is; een vergoeding voor het inkomensverlies als de bedrijfsleider tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als de bedrijfsleider blijvend invalide blijft: o zelfs als iemand bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij of zij voor het verdere leven een blijvende handicap meedraagt. Ook voor deze blijvende invaliditeit ontvangt de bedrijfsleider een vergoeding. financiële vergoeding voor de familie: o een vergoeding voor de achterblijvende samenwonende partner, o de begrafeniskosten.

13 Wat is niet verzekerd? Deze verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als een bedrijfsleider bezoldigd in een bedrijf werkt. Op dat moment is de arbeidsongevallenverzekering van toepassing; Gevaarlijke sporten (deze sporten zijn meestal verzekerbaar mits bijpremie); Winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; Een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; Ongevallen veroorzaakt met opzet of door een zware fout. Dit moet u zeker weten! Een aantal activiteiten zijn verzekerbaar mits een bijpremie: o ongevallen als bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer; o ongevallen overkomen bij alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, valschermspringen of deltavliegen; Deze verzekering komt niet tussen bij ziekte; Voor deze verzekering geldt geen medische acceptatie.

14 VIII Ongevallenverzekering gezinsleden Hoe vaak vraagt u aan uw kinderen om even mee te helpen in de zaak? En wat als u uw zoon naar de voorraadkamer stuurt voor een melkfles en hij valt van de keldertrap? Gebeurde dat ongeval dan in zijn privéleven of terwijl hij hielp in de zaak? Om zeker te zijn, kunt u uw gezinsleden het best verzekeren in de ongevallenverzekering gezinsleden. Dan zijn ze altijd verzekerd, zowel in hun privéleven als bij u in de zaak. Elke bedrijfsleider die een ruime bescherming wil voor zichzelf en zijn gezin De bedrijfsleider en iedereen van zijn gezin kan kunnen worden verzekerd. Deze verzekering dekt vrijwel alle ongevallen in het privéleven van uw gezinsleden: ongevallen thuis, ongevallen tijdens het sporten, schoolongevallen van uw kinderen, verkeersongevallen, ongevallen op reis. Bovendien dekt deze verzekering ook de ongevallen die uw gezinsleden overkomen als ze onbezoldigd helpen in het bedrijf: de kosten voor medische verzorging: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; o de verplaatsingskosten voor de medische verzorging; o kosten voor hulp van derden. een vergoeding als een gezinslid blijvend ongeschikt blijft: o zelfs als uw gezinslid bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, dan is het mogelijk dat hij voor de rest van zijn leven een blijvende handicap meedraagt. Daarvoor ontvangt hij een vergoeding; een bijkomende financiële vergoeding bij ernstige blijvende letsels: o na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van anderen nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan auto (speciale stoel) of huis (lift installeren, deuren verbreden). U ontvangt daarvoor een bijkomende financiële tegemoetkoming; financiële vergoeding voor de nabestaanden als een gezinslid overlijdt: o een vergoeding voor de achterblijvende partner of kinderen, o de begrafeniskosten.

15 Wat is niet verzekerd? De verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als uw gezinsleden bezoldigd in uw bedrijf werken. Daarvoor moet u de verplichte arbeidsongevallenverzekering sluiten; Winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; Een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; Ongevallen die u met opzet of door een zware fout veroorzaakt; De verzekerde kosten worden terugbetaald tot maar liefst 5 jaar na het ongeval. Dit moet u zeker weten! Bepaalde gevaarlijke sporten en het besturen van een motorfiets van 50 cc of meer kunt u verzekeren mits bijpremie; Iedereen die verzekerd is in deze polis, blijft verzekerd tot 75 jaar. Uw gezinsleden kunnen ook uw personeelsleden zijn. Dan moet u ook voor hen een verplichte arbeidsongevallenverzekering sluiten.

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten!

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten! KBC-Gezinspolis Hoe voorzichtig u ook bent, u kunt altijd de pech hebben dat u schade veroorzaakt aan een ander. Of iemand anders kan u schade berokkenen, die u uiteraard vergoed wilt krijgen. Er zijn

Nadere informatie

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector.

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) wil u aan de hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Juli 2014 Inhoud

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

In alle zekerheid de weg op!

In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt 4 Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere 4 berekeningswijze voor uw bonus-malus De

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Voedingswinkel Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Inhoud Inleiding Uw winkel, materieel en koopwaar Top Handel voor een degelijke basis Extra waarborgen voor een bescherming op maat Uw inkomsten

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied FIDEA ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder kleine en middelgrote ondernemingen 7064805-0514 - V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2014 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan.

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan. Helpt u onafhankelijk te blijven ACE 50+ Ongevallenverzekering en sneller weer op eigen benen te staan. Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland Expatriates Pakket Optimaal verzekerd in het buitenland Steeds meer Nederlanders gaan voor een langere periode naar het buitenland om daar te werken. Vertrekt ook u binnenkort naar een ander land? Dan

Nadere informatie