KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor maandenlang thuis zit. U, als werkgever, moet het gros van die kosten allemaal zelf betalen als u niet goed verzekerd bent. De arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers is verplicht, maar u kunt uw werknemers nog meer bescherming bieden. U kunt hun volledige loon verzekeren of ervoor zorgen dat ze ook bij een privéongeval goed verzekerd zijn. En uw helpers of uw familieleden? Zijn zij goed verzekerd? En uzelf? Elke werkgever of zelfstandige die zichzelf, zijn gezin en iedereen die bij hem werkt, goed wil verzekeren tegen ongevallen. Wie verzekeren we? U kunt zo goed als iedereen die in uw bedrijf werkt, verzekeren. Uw personeel en uw helpers: I. De verplichte verzekering arbeidsongevallen II. Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval III. De aanvullende verzekering arbeidsongevallen IV. Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet V. Bijstand personeel in het buitenland VI. Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers Uzelf en uw gezin: VII. Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon VIII. Ongevallenverzekering gezinsleden

2 I De verplichte verzekering arbeidsongevallen Zodra u personeel in dienst neemt, legt de wet u een aantal verplichtingen op. Zo moet u zeker een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor uw werknemers. Als uw werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan moeten zijn medische kosten en inkomensverliezen, die hoog kunnen oplopen, worden vergoed. Daarvoor bent u het best goed verzekerd, want anders betaalt u alles zelf. Elke werkgever Elke persoon met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, ook al is dat maar voor enkele uren per week of zelfs maar voor een eenmalige dagactiviteit. We verlenen alle wettelijk verplichte waarborgen. En dat zijn er heel wat: de kosten voor medische zorgen na een ongeval; een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval: o zelfs als uw werknemer bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij zijn job nooit meer kan uitoefenen zoals voordien; een vergoeding als hulp van anderen nodig is: o na een ernstig blijvend letsel heeft uw werknemer misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor een tegemoetkoming; een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: o de begrafeniskosten; o een levenslange rente voor de echtgenote; o een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag. Wat is niet verzekerd? De stoffelijke schade. Als de werknemer valt en daardoor zijn laptop beschadigt, dan is deze laptop niet verzekerd; De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval.

3 Dit moet u zeker weten! De eerste maand na een ongeval betaalt u uw werknemer verder uit. De terugbetaling aan u, als werkgever, gebeurt dan rechtstreeks door uw arbeidsongevallenverzekeraar. Maar die terugbetaling is beperkt: o U krijgt maar 90% van het basisloon terug; o Het gedeelte boven het wettelijk plafond en de werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald. Met de verzekering Gewaarborgd Loon hoeft u niets meer zelf te betalen; Niet alleen uw personeel kan een ongeval krijgen op het werk. Vergeet uzelf of uw helpers niet. U kunt hen perfect verzekeren in een afzonderlijke verzekering; De vergoedingen die we uitkeren worden berekend op basis van geplafonneerde lonen. Verdienen uw werknemers meer dan het geplafonneerde loon, dan neemt u voor hen het best een aanvullende verzekering arbeidsongevallen; Wie een arbeidsongevallenverzekering vergeet te sluiten voor zijn personeel, krijgt een boete en kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Daarenboven moet u alle vergoedingen die het FAO of het ziekenfonds al aan het slachtoffer betaalde, terugbetalen; De vergoedingen voor medische kosten in de arbeidsongevallenverzekering zijn altijd beperkt tot het RIZIV-tarief.

4 II Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval Gelukkig leiden de meeste ongevallen tijdens het werk niet automatisch tot ernstige blijvende letsels. Meestal zal een gewonde werknemer na een paar dagen of weken opnieuw aan het werk kunnen gaan. Maar tijdens de eerste 30 dagen dat uw werknemer werkonbekwaam is ten gevolge van het arbeidsongeval, heeft hij recht op een gewaarborgd loon. Dat loon betaalt u zelf aan de werknemer. De arbeidsongevallenverzekeraar zal u de eerste maand niet integraal terugbetalen, en dus draagt u een gedeelte van dat loon zelf. Elke werkgever. De werkgever. We betalen het verschil terug tussen de totale loonkost die de werkgever moet betalen aan de getroffen werknemer en de overheid enerzijds, en de vergoedingen die de werknemer ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar anderzijds. We vergoeden ook de werkgeversbijdragen die de werkgever op dit verschil moet betalen. Dit moet u zeker weten! Deze verzekering geldt alleen als de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is; U kunt deze verzekering sluiten voor uw arbeiders, uw bedienden of voor beiden; Ook voor werknemers die minder verdienen dan het wettelijke loonplafond, blijft een deel van de loonkosten tot 30 dagen na het ongeval ten laste van de werkgever.

5 III De aanvullende verzekering arbeidsongevallen De wetgever heeft een goede standaardbescherming uitgewerkt voor werknemers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Maar het blijft een standaardbescherming. Het loon van uw werknemer wordt afgetopt in de arbeidsongevallenverzekering en bepaalde medische kosten worden niet terugbetaald. Elke werkgever die wil dat praktisch alle medische kosten van zijn werknemer vergoed worden. Elke werkgever met personeel in dienst dat meer verdient dan het wettelijke plafond. Afhankelijk van de verzekering die u kiest, verzekeren we andere personen: In de aanvullende verzekering vergoedingen verzekeren we de werknemers die meer verdienen dan het wettelijke plafond; Wat betreft de terugbetaling van de medische kosten zijn alle werknemers verzekerd, ongeacht de hoogte van het loon. In de aanvullende verzekering arbeidsongevallen kunt u twee verzekeringen sluiten: de aanvullende verzekering Vergoedingen; de vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet worden gebaseerd op een geplafonneerd loon. Sommige werknemers verdienen meer en dat stukje meer kunt u meeverzekeren in deze aanvullende verzekering; de aanvullende verzekering Medische kosten; niet alle medische kosten worden terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. Als u de aanvullende verzekering Medische kosten sluit, dan ontvangt uw werknemer een vergoeding voor de medische kosten die de verplichte arbeidsongevallenverzekering niet terugbetaalt. Die kosten zijn verzekerd tot euro per werknemer en per ongeval.

6 Wat is niet verzekerd? De morele schade die uw werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval; De reële jaarlonen zijn eveneens begrensd. U, als werkgever, beslist waar u deze grens legt. Alle uitkeringen die boven die grens vallen, zijn niet verzekerd; De stoffelijke schade. Als uw werknemer valt en daardoor zijn laptop beschadigt, dan is deze laptop niet verzekerd. Dit moet u zeker weten! U kunt de aanvullende verzekering Vergoedingen en de aanvullende verzekering Medische kosten zowel afzonderlijk als samen sluiten; Bij zware ongevallen kiest het slachtoffer zelf tussen een levenslange rente of een eenmalige kapitaaluitkering; Het reële loon van een werknemer bedraagt al snel meer dan het wettelijke plafond. Het loon bevat alle inkomsten die een werknemer ontvangt: maaltijdcheques, dertiende maand, vakantiegeld, loon in natura (eten, huisvesting ).

7 IV Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet Als uw werknemer na het werk op zakenlunch gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die toevallig ook zakenpartners zijn, waar ligt dan het verschil als hij een ongeval krijgt? In het ene geval zal de arbeidsongevallenverzekering tussenkomen, in het andere waarschijnlijk niet. Voor sommige van uw werknemers is het heel moeilijk om uit te maken of ze iets doen in het kader van hun beroepsleven dan wel van hun privéleven. Daarom is het voor hen echt nodig dat ze 24 uur per dag verzekerd zijn. Maar ook uw andere werknemers hebben alle belang bij een ongevallenverzekering privéleven. De zekerheid dat alle ongevallen die hen overkomen ook goed verzekerd zijn, stelt elke werkgever en werknemer gerust. Elke werkgever die zijn werknemer thuis en op het werk de beste bescherming wil bieden als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. De bedrijfsleiding kiest voor wie ze deze verzekering wenst te sluiten. Dat kunnen alle werknemers zijn of maar één werknemer. We verlenen alle wettelijk verplichte dekkingen. En dat zijn er heel wat: de kosten voor medische zorgen na een ongeval; een vergoeding als uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als uw werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval; o zelfs als uw werknemer bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij zijn job nooit meer kan uitoefenen zoals voordien. een vergoeding als hulp van anderen nodig is; o na een ernstig blijvend letsel heeft uw werknemer misschien hulp van anderen nodig. Hij krijgt daarvoor een tegemoetkoming; een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt; o de begrafeniskosten; o een levenslange rente voor de echtgenote en de kinderen.

8 Wat is niet verzekerd? Omdat de ongevallenverzekering voor het privéleven naadloos aansluit op de arbeidsongevallenverzekering, is het aantal uitsluitingen erg beperkt. De voornaamste uitsluitingen zijn: winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; opzet of zware fout. Dit moet u zeker weten! Deze verzekering biedt niet alleen een goede bescherming, ze geeft ook nog eens recht op een interessant fiscaal voordeel voor de werkgever; Uw werknemers zijn beter beschermd, zowel op het werk en als in hun privéleven; Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is, blijven verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering. Niet in deze verzekering.

9 V Bijstand Personeel Medewerkers die regelmatig voor het werk naar het buitenland moeten, kunnen rekenen op onze bijstand. We staan klaar bij gezondheidsproblemen en bij ongevallen in het buitenland. Voor werknemers die maar sporadisch naar het buitenland gaan, kunt u deze polis zelfs tijdelijk sluiten. Elke werkgever met personen in dienst die al eens in het buitenland moeten werken. Elke werknemer die voor beroepsdoeleinden naar het buitenland moet reizen en er moet werken. We verlenen bijstand: bij ziekte of ongeval: o geneeskundige verzorging, o ziekenhuiskosten, o vervoerskosten, o repatriëring of overkomst van een familielid indien nodig; de (bedrijfs)auto en de bagage worden terug naar België gebracht; als uw werknemer dringend hulp nodig heeft, staan we hem bij: o als de bagage gestolen wordt, stuurt KBC-Bijstand een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed op; o geneesmiddelen die voor de verzekerde medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen, worden opgestuurd. Wat is niet verzekerd? De bijstand die we leveren, is heel ruim, maar houdt niettemin enkele beperkingen in. We verlenen geen bijstand voor: een bestaande ziekte als de voorgeschreven behandelingen niet werden gevolgd; opzet; winstgevende sportbeoefening en deelname aan snelheids- en behendigheidswedstrijden. Dit moet u zeker weten! We verlenen bijstand in het buitenland, waar ook ter wereld; U kunt deze bijstand voor uw personeel alleen sluiten als u ook de verplichte arbeidsongevallenverzekering sluit en de ongevallenverzekering privéleven; De duur van de buitenlandse opdracht in Europese landen mag niet langer zijn dan 90 dagen en niet langer dan 45 dagen voor de andere landen.

10 VI Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers U zou er versteld van staan hoe vaak u binnen uw bedrijf op iemand rekent om gauw even te helpen. U vraagt uw vader om snel iets af te leveren bij een klant, de vrienden van uw kinderen komen mee de stock tellen, Die personen helpen u graag verder, maar als ze een ongeval krijgen, moeten ze ook goed verzekerd zijn. Als ze geen personeel zijn, sluit u voor hen het best een afzonderlijke verzekering. Elke werkgever die zich wel eens laat bijstaan door een helper. Dit is iedereen die gratis komt helpen in uw bedrijf. Iedereen die gratis komt helpen in uw bedrijf. de kosten voor medische verzorging van de helper: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; een vergoeding voor het inkomensverlies dat de helper lijdt als hij tijdelijk niet kan werken; een vergoeding als de helper een blijvende ongeschiktheid overhoudt: o zelfs als uw helper bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij voor zijn verdere leven een blijvende handicap meedraagt. Ook voor deze blijvende ongeschiktheid ontvangt hij een vergoeding. een vergoeding bij ernstige blijvende letsels: o na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van anderen nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan auto (speciale stoel) of huis (lift installeren, deuren verbreden). Een bijkomende vergoeding komt dan goed van pas; financiële vergoeding voor de familie van de overleden helper: o een vergoeding voor de achterblijvende partner of kinderen; o de begrafeniskosten.

11 Wat is niet verzekerd? ongevallen op de arbeidsweg van of naar uw bedrijf; ongevallen van personen ouder dan 75. Dit moet u zeker weten! Als uw helper een ongeval op de weg heeft, is dit ongeval wel verzekerd als u uw helper in het kader van uw bedrijfsactiviteit de weg op stuurt; Ook wanneer uw helper klusjes opknapt bij iemand van de bedrijfsleiding thuis, is hij verzekerd.

12 VII Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon Bedrijfsleiders zitten nooit stil. Ze zijn constant in de weer: met het werk, het gezin, de zakenvrienden De kans op een ongeval is dus reëel. Zorg er daarom voor dat u een afzonderlijke verzekering sluit voor de bedrijfsleiding, zodat die mensen zich geen financiële zorgen hoeven te maken over goede medische verzorging en inkomensverlies na een ongeval op het werk. Elke bedrijfsleider die zichzelf wil beschermen als hem iets overkomt. Elke bedrijfsleider die in het bedrijf werkt, kan worden verzekerd. Iedereen die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. de kosten voor medische verzorging: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; o de kosten voor aangepast vervoer wanneer een behandeling in het ziekenhuis nodig is; een vergoeding voor het inkomensverlies als de bedrijfsleider tijdelijk arbeidsongeschikt is; een vergoeding als de bedrijfsleider blijvend invalide blijft: o zelfs als iemand bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, is het mogelijk dat hij of zij voor het verdere leven een blijvende handicap meedraagt. Ook voor deze blijvende invaliditeit ontvangt de bedrijfsleider een vergoeding. financiële vergoeding voor de familie: o een vergoeding voor de achterblijvende samenwonende partner, o de begrafeniskosten.

13 Wat is niet verzekerd? Deze verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als een bedrijfsleider bezoldigd in een bedrijf werkt. Op dat moment is de arbeidsongevallenverzekering van toepassing; Gevaarlijke sporten (deze sporten zijn meestal verzekerbaar mits bijpremie); Winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; Een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; Ongevallen veroorzaakt met opzet of door een zware fout. Dit moet u zeker weten! Een aantal activiteiten zijn verzekerbaar mits een bijpremie: o ongevallen als bestuurder van een motorfiets van 50 cc of meer; o ongevallen overkomen bij alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, valschermspringen of deltavliegen; Deze verzekering komt niet tussen bij ziekte; Voor deze verzekering geldt geen medische acceptatie.

14 VIII Ongevallenverzekering gezinsleden Hoe vaak vraagt u aan uw kinderen om even mee te helpen in de zaak? En wat als u uw zoon naar de voorraadkamer stuurt voor een melkfles en hij valt van de keldertrap? Gebeurde dat ongeval dan in zijn privéleven of terwijl hij hielp in de zaak? Om zeker te zijn, kunt u uw gezinsleden het best verzekeren in de ongevallenverzekering gezinsleden. Dan zijn ze altijd verzekerd, zowel in hun privéleven als bij u in de zaak. Elke bedrijfsleider die een ruime bescherming wil voor zichzelf en zijn gezin De bedrijfsleider en iedereen van zijn gezin kan kunnen worden verzekerd. Deze verzekering dekt vrijwel alle ongevallen in het privéleven van uw gezinsleden: ongevallen thuis, ongevallen tijdens het sporten, schoolongevallen van uw kinderen, verkeersongevallen, ongevallen op reis. Bovendien dekt deze verzekering ook de ongevallen die uw gezinsleden overkomen als ze onbezoldigd helpen in het bedrijf: de kosten voor medische verzorging: o de meeste medische kosten zijn verzekerd: dokter, ziekenhuis, kinesist, prothese, ; o de verplaatsingskosten voor de medische verzorging; o kosten voor hulp van derden. een vergoeding als een gezinslid blijvend ongeschikt blijft: o zelfs als uw gezinslid bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, dan is het mogelijk dat hij voor de rest van zijn leven een blijvende handicap meedraagt. Daarvoor ontvangt hij een vergoeding; een bijkomende financiële vergoeding bij ernstige blijvende letsels: o na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van anderen nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan auto (speciale stoel) of huis (lift installeren, deuren verbreden). U ontvangt daarvoor een bijkomende financiële tegemoetkoming; financiële vergoeding voor de nabestaanden als een gezinslid overlijdt: o een vergoeding voor de achterblijvende partner of kinderen, o de begrafeniskosten.

15 Wat is niet verzekerd? De verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste: We verzekeren geen ongevallen die gebeuren als uw gezinsleden bezoldigd in uw bedrijf werken. Daarvoor moet u de verplichte arbeidsongevallenverzekering sluiten; Winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn; Een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee; Ongevallen die u met opzet of door een zware fout veroorzaakt; De verzekerde kosten worden terugbetaald tot maar liefst 5 jaar na het ongeval. Dit moet u zeker weten! Bepaalde gevaarlijke sporten en het besturen van een motorfiets van 50 cc of meer kunt u verzekeren mits bijpremie; Iedereen die verzekerd is in deze polis, blijft verzekerd tot 75 jaar. Uw gezinsleden kunnen ook uw personeelsleden zijn. Dan moet u ook voor hen een verplichte arbeidsongevallenverzekering sluiten.

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit.

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Opgelet: de verzekerde persoon mag niet ouder zijn dan 65 jaar bij onderschrijving van de polis. en Er zijn 4 verzekerbare situaties: de verzekering privé-leven de verzekering privé-leven uitgezonderd

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Intentie: geen Trigoon nieuwe zaak vervangt polis nr.... bijvoegsel polis nr.... domiciliëring bemiddelaar naam en adres (of stempel)... Fidea-nummer CBFA-nummer

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions

FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? Solid partners, flexible solutions ?? ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwoord Waarom een verzekering Huispersoneel afsluilen? ledereen Inhoudstafel Hoofdsluk HOOFDSTUK I : OMVANG VAN DE WAARBORG Arlikal Arlikal 3 - Waar is men verzekerd? Over ??

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland Expatriates Pakket Optimaal verzekerd in het buitenland Steeds meer Nederlanders gaan voor een langere periode naar het buitenland om daar te werken. Vertrekt ook u binnenkort naar een ander land? Dan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Fiches Ondernemingen Arbeidsongevallen

Fiches Ondernemingen Arbeidsongevallen Fiches Ondernemingen Arbeidsongevallen versie 10-03-2014 Arbeidsongevallen Voor wie? Voor wat? Optie Bezoldigingen boven het wettelijke maximum Optie Ongevallen privéleven Optie Persoonlijke Ongevallen

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten FATUM Veilig op reis pakket Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten 1 FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. Neemt u de mogelijkheden eens door

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

EMPLOYEE BENEFITS. VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen

EMPLOYEE BENEFITS. VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen EMPLOYEE BENEFITS VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen De verzekering Arbeidsongevallen van ING Insurance: onmisbaar voor een gezond personeelsbeleid. Als één van uw medewerkers

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Tarief Auto Verkeerspolis

Tarief Auto Verkeerspolis Tarief Auto Verkeerspolis Editie mei 2003 Fidea Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Tel. : 03 203 85 11 Fax: 03 234 19 22 I. Doelgroep Het verzekeren van slachtoffers van een lichamelijk ongeval overkomen in

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Vergoedingen wegens arbeidsongeval

Vergoedingen wegens arbeidsongeval Vergoedingen wegens arbeidsongeval FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding: arbeidsongevallenverzekering

Nadere informatie

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen

Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen doorverwijzing ja neen naam bankkantoor... print algemene voorwaarden gewenst nieuwe zaak vervangt polisnummer... bijvoegsel polisnummer... begindatum jaarlijkse

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015 HEALTH & PROTECTION Mechelen/ 2 oktober 2015 Inleiding waarschijnlijkheidsgraad Vermoedelijk Ernstige ziekte: 1 risico op 10 tijdens een leven Mogelijk Auto-ongeval: 1 risico op 85 Onwaarschijnlijk Als

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

Alle heuveltjes meepakken

Alle heuveltjes meepakken Alle heuveltjes meepakken 5% Leden voordeel ATB & Racefietsverzekering ATB & Racefietsverzekering In uw vrije tijd gaat u graag op uw racefiets kilometers maken of op de ATB de bossen in. Na een dag hard

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Welzijn & gezondheid verzekeringen Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Verzekeringen: types Verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) Arbeidsongevallenverzekering (werkgever, SSWB art.

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Comfortpakket (m.i.v. december 2009) Budgetpakket Verzekerde periode 180 dagen 60 dagen (Uitbreiding naar 180 dagen is mogelijk) Dekkingsgebied Wereld Europa

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen.

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen. KBC-Vakantiepolis Vakantie is vooral genieten van een welverdiende rust. Maar vakantie is tegelijk een niet te onderschatten financiële uitgave. U verwacht niet uw trip te moeten annuleren of op reis geconfronteerd

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering De AEGON Collectieve Ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden

Nadere informatie

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies.

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies. Hoewel een onbegrensde inzet en een goede bedrijfsvoering bepalende factoren zijn voor de uitbouw en het succes van uw zaak, toch hebt u als zaakvoerder niet alle kaarten in handen. Niemand kan immers

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Jááá ik doe wel voorzichtig

Jááá ik doe wel voorzichtig Jááá ik doe wel voorzichtig 5% Leden voordeel Fietsverzekering Fietsverzekering Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Met uw fiets kunt u alle kanten op. Gezonde beweging,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie