I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/ /07/2014. Polisnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299."

Transcriptie

1 I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/ /07/2014 Polisnummer VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw 2600 ANTWERPEN Fax. +32 (0)

2 KLASSE 1 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING TOEPASSELIJKE RISICOKLASSEN Badminton, biljart, bowling, bridge, dansen, gezelschapsspelen, kegelen, kwis, petanque, recreatiesport, schaken, sportvissen, tafeltennis en yoga. KLASSE 2 Atletiek, boogschieten, conditiegym (fitness), cross- country, fondski, golf, jazz- gymnastiek, kaatsen, korfbal, krachtbal, lichamelijke opvoeding, oriëntatiewedstrijd, roeien, schermen, squash, tennis, turnen, vissen met werphengel op zee, volleybal, wandelen, windsurfing, yachting met zeil en zwemmen. KLASSE 3 Basketbal, duiken (in zwembad), fietstoerisme, gewichtheffen, handbal, hockey op gras, judo, kano, kayak, kleiduifschieten, motortoerisme, mountainbiken, muurklimmen, paardrijden, paintball, pistoolschieten, powertraining, schaatsen, softbal, vissen per boot, waterpolo, waterski, worstelen, yachting met motor en zaalvoetbal. KLASSE 4 Baseball, karate, karting, rotsklimmen, rugby, skate- board, ski (behalve fond- en waterski), triatlon en voetbal. UITZONDERINGEN a. De niet- sportbeoefenende clubleden (bv. bestuursleden, leden die vrijwillig hun medewerking verlenen) mogen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de sporttak die door hun club beoefend wordt. b. Alle leden van recreatiesportclubs mogen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de sport die zij bedrijven, op uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet aan competitie doen. Is dit laatste wel het geval, dan is voor de verzekering van die betrokken leden de Klasse overeenkomstig met de beoefende sport van toepassing. c. Indien alle personeelsleden (minstens 100) van een bedrijf via de betrokken club verzekerd worden, mag iedereen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de beoefende sporttak, zelfs als er aan competitie gedaan wordt. d. Indien alle leden (minstens 100) van een club, samen met hun gezinsleden (op forfaitaire basis van 2 gezinsleden per clublid) verzekerd worden, mag iedereen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de beoefende sporttak, zelfs als er aan competitie gedaan wordt. e. Trainers moeten in de toepasselijke risicoklasse verzekerd worden. Een lid is pas verzekerd van zodra de gegevens van het lid (naam/voornaam/geboortedatum/adres/soort polis) bij het VLB- secretariaat gekend zijn! Wijzigingen aan de ledenlijst moeten steeds SCHRIFTELIJK doorgegeven worden: per brief, fax of . Een speler wordt verzekerd op jaarbasis en NIET op WEKELIJKSE basis. Een verzekering afsluiten op wedstrijdbasis is NIET toegestaan. 2/9

3 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING BASISPOLIS I. De BASISPOLIS, afgesloten door de VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw bij ETHIAS, dient verplicht onderschreven te worden voor alle leden van bedrijfssportclubs die aangesloten zijn bij een regionale VLB- afdeling. Leden waarvoor de club geen lidgeld betaalt aan VLB kunnen niet via VLB vzw bij ETHIAS verzekerd worden. II. BEKNOPT OVERZICHT van de BASISPOLIS A. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1. Wie is verzekerd? de aangesloten clubs (vzw of feitelijke vereniging) alle bestuursleden van VLB vzw, aangesteld in de landelijke overkoepeling, in de regionale overkoepelingen, in de afdelingen; alle bestuursleden van de bedrijfssportclubs die aangesloten zijn bij een VLB- afdeling; waarvoor de verschuldigde verzekeringspremie (klasse 1) betaald wordt; alsook : alle clubleden waarvoor het voorziene lidgeld aan VLB en de verschuldigde verzekeringspremie betaald worden. 2. Wat is verzekerd? Lichamelijke schade tot beloop van ,00 EUR per ongeval; Materiële schade tot beloop van ,00 EUR per ongeval; Wordt eveneens verzekerd: de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. Deze waarborgen gelden in het buitenland zowel als in België. Zij gelden ook tijdens groepsgewijze verplaatsingen. De verplaatsingen van thuis naar de activiteit en omgekeerd zijn niet gewaarborgd! Deze waarborgen zijn enkel van toepassing bij gebrek aan of na uitputting van de waarborgen van andere eventueel bestaande contracten die dezelfde risico s verzekeren! B. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1. Wie is verzekerd? Aan al de personen die reeds als verzekerden vermeld werden voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid (rubriek A.) waarborgt de basispolis de betaling van de verder bepaalde bedragen, wanneer zij tijdens of op weg naar en van de verzekerde activiteiten het slachtoffer worden van een lichamelijk ongeval. 3/9

4 2. Wat is verzekerd? 2.1. Behandelingskosten : BASISPOLIS 1 Basispolis 1 waarborgt alle medische verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot beloop van 100 % van de sommen voorzien door dit tarief. Nochtans : de terugbetaling van tandprothesen is beperkt tot 600,00 EUR per slachtoffer zonder echter 150,00 EUR per beschadigde tand te overtreffen; de terugbetaling van de RIZIV- erkende kinekosten is beperkt tot 125,00 EUR per slachtoffer per ongeval; de schade aan brillen wordt niet vergoed; apotheekkosten en kosten van gipsen welke door de geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV zijn niet verzekerd. De waarborg omvat de terugbetaling van de kosten voor het vervoer van het slachtoffer, voor zover dit noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel aangepast aan de aard en de ernst van het letsel; deze kosten worden vergoed op dezelfde wijze als inzake arbeidsongevallen. De hierboven vermelde tegemoetkomingen worden verleend voor de kosten die gedaan worden gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval en na de tegemoetkoming van hetzij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij van de verzekering tegen arbeidsongevallen of van elke andere polis die hetzelfde risico volledig of gedeeltelijk verzekert BASISPOLIS 2 (uitgebreidere medische waarborgen dan basispolis 1) Basispolis 2 waarborgt alle medische verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot beloop van 100 % van de sommen voorzien door dit tarief. Nochtans : de terugbetaling van tandprothesen is beperkt tot 600,00 EUR per slachtoffer zonder echter 150,00 EUR per beschadigde tand te overtreffen; Extra waarborgen: brilschade is gedekt bij lichamelijk letsel aan het hoofd (montuur 25,00 EUR - brilglazen integraal); apotheekkosten en kosten van gipsen welke door de geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV zijn verzekerd tot 620,00 EUR; medische kosten die NIET opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV (andere dan kosten voor gipsen en apotheek) tot 250,00 EUR; terugbetaling van de RIZIV- erkende kinekosten tot 100% van dit tarief. De waarborg omvat de terugbetaling van de kosten voor het vervoer van het slachtoffer, voor zover dit noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel aangepast aan de aard en de ernst van het letsel; deze kosten worden vergoed op dezelfde wijze als inzake arbeidsongevallen De hierboven vermelde tegemoetkomingen worden verleend voor de kosten die gedaan worden gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval en na de tegemoetkoming van hetzij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij van de 4/9

5 verzekering tegen arbeidsongevallen of van elke andere polis die hetzelfde risico volledig of gedeeltelijk verzekert Vergoeding in geval van overlijden Indien het ongeval tot gevolg heeft dat de verzekerde overlijdt voordat de letsels geheeld zijn, betaalt ETHIAS een kapitaal van 8.500,00 EUR per slachtoffer van 5 jaar of ouder. Voor kinderen jonger dan 5 jaar geldt deze waarborg niet. De waarborg omvat terugbetaling van de begrafeniskosten : voor kinderen jonger dan 5 jaar : tot 8.500,00 EUR; vanaf 5 jaar of ouder : tot 620,00 EUR Vergoeding in geval van blijvende invaliditeit In geval van blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval betaalt ETHIAS een kapitaal naar rato van de graad van invaliditeit op basis van een kapitaal van ,00 EUR per slachtoffer. De verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar genieten niet van deze waarborg. De graad van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op het ogenblik dat de gevolgen van het ongeval een blijvend karakter aannemen en uiterlijk drie jaar na de datum van het ongeval. De sommen die verzekerd zijn in geval van overlijden of blijvende invaliditeit mogen nooit samengevoegd worden Vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid De som van 30,00 EUR per dag is betaalbaar per slachtoffer vanaf de eerste dag volgend op het ongeval en tijdens de daarop volgende 2 jaar. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze dagelijkse vergoeding slechts uitgekeerd wordt voor zover er werkelijk beroepsinkomenverlies geleden wordt en er geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid is krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen. De verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar genieten niet van deze waarborg. 3. Belangrijke vermelding De verzekering voor Lichamelijke Ongevallen geldt uitsluitend voor ongevallen die zich voordoen bij de activiteiten die als gewaarborgd vermeld zijn onder de rubriek II.A. (verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid), alsmede voor de ongevallen overkomen op de normale weg naar en van de activiteiten of de vastgestelde verzamelplaats; zowel de individuele als de groepsgewijze verplaatsingen zijn bijgevolg in de verzekering opgenomen. 4. Toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 1 januari 2007 een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor de organisatie - voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega's of derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. VLB en zijn onderliggende regio s en afdelingen, alsmede de clubs aangesloten bij VLB, wiens Burgerlijke Aansprakelijkheid gewaarborgd is door deze polis, zijn hiervoor verzekerd, conform de voorwaarden bepaald in het KB. 5/9

6 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING AANVULLENDE POLISSEN I. De AANVULLENDE POLISSEN, afgesloten door de VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw bij ETHIAS, zijn facultatief ter beschikking als aanvulling bij de verplichte basispolis. De aanvullende polissen kunnen uitsluitend als uitbreiding op basispolis 1 of basispolis 2 onderschreven worden. II. BEKNOPT OVERZICHT van de AANVULLENDE POLISSEN. A. AANVULLENDE POLIS 1 m.b.t. VASTE VERGOEDINGEN (inschrijving per LID) 1. In geval van overlijden, zoals omschreven in de basispolis, wordt bijkomstig een kapitaal van 7.500,00 EUR uitbetaald per slachtoffer van 5 jaar of ouder. De totale uitkering wordt aldus verhoogd tot ,00 EUR. 2. In geval van blijvende invaliditeit, zoals omschreven in de basispolis, wordt een kapitaal uitbetaald naar rato van de graad van invaliditeit op basis van een kapitaal van ,00 EUR per slachtoffer voor een invaliditeit die 100 % bedraagt 3. In geval van tijdelijke ongeschiktheid, zoals omschreven in de basispolis, wordt een dagvergoeding van 10,00 EUR uitbetaald vanaf de eerste dag volgend op het ongeval en tijdens de daarop volgende 2 jaar, voor zover er beroepsinkomenverlies geleden wordt na de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. B. AANVULLENDE POLIS 2 m.b.t. EEN HART VOOR SPORT (inschrijving per CLUB) Deze aanvullende polis waarborgt beroertes en hartproblemen (acuut hartfalen, hartritmestoornissen of hartinfarct) die zich manifesteren: tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten; tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; of op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. Uitsluiting: een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of doping. 6/9

7 Gewaarborgde bedragen: Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot 100% van dit tarief en welke hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem. 1. voor verzekerden die jonger zijn dan 65 jaar : a. In geval van overlijden wordt een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer uitbetaald met daarin begrepen de begrafeniskosten. b. In geval van blijvende invaliditeit wordt een vaste vergoeding uitbetaald van maximum ,00 EUR per slachtoffer naar rato van de graad van invaliditeit. c. In geval van tijdelijk ongeschiktheid wordt een dagvergoeding van 30,00 EUR per slachtoffer uitbetaald, gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen 2. voor verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar : a. In geval van overlijden wordt een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer uitbetaald met daarin begrepen de begrafeniskosten. C. AANVULLENDE POLIS 3 m.b.t. INDIVIDUELE SPORTBEOEFENING (inschrijving per LID) Deze aanvullende polis waarborgt sportbeoefening buiten club- of wedstrijdverband in volgende sporten: wandelen, joggen, fitness en zwemmen. Waarborgen en waarborgbedragen van basispolis 1 zijn hier van toepassing (cf. p 4 en 5 van dit informatiepakket). 7/9

8 AANVULLENDE BASISPOLIS POLIS 1 1 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT AANVULLENDE BASISPOLIS vzw POLIS 2 23 Tel. +32 (0) RISICOKLASSE 2600 ANTWERPEN jonger dan VERZEKERDEN 65 j ouder dan 65 j RISICOKLASSE jonger dan VERZEKERDEN 65 j ouder Fax +32 dan (0) j Klasse 1 1,44 EUR 1,01 EUR ISICOKLASSE jonger dan 65 j ouder dan 65 j RISICOKLASSE Klasse 1/2/3/4 1,00 jonger 1,35 dan EUR 65 1,00 j ouder 1,35 dan EUR 65 j Klasse 2 1,72 EUR 1,16 EUR Klasse Klasse 1 3 1,69 2,36 EUR EUR 1,33 EUR Klasse 1 2,26 EUR 1,72 EUR COLLECTIEVE 1,60 EUR SPORTVERZEKERING Klasse Klasse 2 4 2,19 3,93 EUR EUR 1,59 2,48 EUR EUR Klasse 2 3,01 EUR 2,11 EUR Klasse 3 4,43 EUR 3,33 EUR Klasse 3 6,37 EUR 4,72 EUR Klasse 4 7,59 EUR TOTALE 5,42 EUR PREMIE TE Klasse BETALEN 4 11,61 PER EUR JAAR 8,36 EUR I. VOOR DE BASISPOLIS II. VOOR DE AANVULLENDE POLISSEN III. OPMERKINGEN 1. Bovenvermelde premiebedragen in EURO dienen per verzekerde betaald via overschrijving op rekening van VLB vzw: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. 2. Bovenvermelde premiebedragen omvatten de naakte ETHIAS- premies, de wettelijke voorgeschreven taks en de forfaitaire VLB- administratiekosten. 3. De vermelde premiebedragen zijn individueel en ondeelbaar : dit betekent dat de volledige jaarpremie verschuldigd is, ongeacht het tijdstip van ingang der verzekering voor de betrokken persoon. Uitzondering wordt gemaakt bij aansluiting van een nieuwe club : voor alle verzekerden van die club wordt in het jaar van aansluiting van de club, de verschuldigde jaarpremie pro rata verminderd met het aantal maanden die verstreken zijn vóór de aansluiting. 4. De clubs hebben er alle belang bij om niet alleen de bijkomende te verzekeren leden zo vlug mogelijk op te geven, maar ook de wegvallende leden : voor elk weggevallen lid mag een bijkomend nieuw lid (d.w.z. een lid dat in het lopende jaar nog niet aangesloten was) in de plaats treden voor de reeds betaalde premie! 5. Bij het niet betalen van de premie binnen de 30 kalenderdagen zal de contactpersoon van de club een rappel ontvangen. Indien de club ook hierop niet reageert, wordt overgegaan tot het versturen van een aangetekend schorsingsbericht. Hiervoor zal 10,00 EUR administratiekost aangerekend worden. 6. Conform de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme is ETHIAS toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). 8/9

9 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN, BEHANDELING ERVAN I. DE AANGIFTE ZELF a) Bij een dodelijk ongeval bestaat de verplichting om ETHIAS onmiddellijk op de snelste wijze in te lichten. b) De bestuursleden of een verantwoordelijke van de club moet elk ongeval binnen de tien dagen aan VLB vzw melden, die de aangifte dan onmiddellijk naar ETHIAS doorstuurt, op voorwaarde dat de club geen openstaande betaling meer heeft bij VLB m.b.t. verzekering van het slachtoffer. c) Elke aangifte die gedaan wordt binnen de zes maanden nadat een ongeval zich heeft voorgedaan zal ontvankelijk zijn indien bewezen wordt dat de verzekerde club de aangifte heeft opgesteld uiterlijk tien dagen nadat ze van het schadegeval kennis gekregen heeft. d) De verzekerden verplichten er zich toe door ETHIAS gewenste bijkomende inlichtingen te verstrekken. II. PRAKTISCHE TOELICHTINGEN a) De aangifte van een ongeval moet bij absolute voorrang geschieden op de ter beschikking gestelde speciale ongevalaangifteformulieren. b) Aangezien er praktisch slechts in de kosten tussengekomen wordt nadat het ziekenfonds zijn deel heeft terugbetaald, moet men het ongeval ook bij het ziekenfonds aangeven. Men gaat dus met alle rekeningen (dokter, apotheker, ziekenhuis, ) naar het ziekenfonds en vraagt : de terugbetaling waarop men recht heeft; een attest met vermelding van wat men zelf betaald heeft en wat het ziekenfonds betaald heeft; heeft de apotheker de tussenkomst van het ziekenfonds rechtstreeks afgehouden, dan vraagt men hem ook een attest. c) Is men ingevolge een ongeval tijdelijk werkongeschikt en heeft men recht op een dagvergoeding, moet men: aan het ziekenfonds vragen een attest af te leveren voor uitkering van tijdelijke werkongeschiktheid; tevens aan de werkgever een attest vragen waarop vermeld staat : wat men normaal verdiend zou hebben als men wel gewerkt had en wat de werkgever uitbetaald heeft als gewaarborgd week- en/of maandloon. Ongevalaangiften dienen BINNEN DE 10 DAGEN na het ongeval opgestuurd te worden naar : VLB- secretariaat 2600 BERCHEM NIET rechtstreeks naar ETHIAS! De clubverantwoordelijke ontvangt via e- mail de dossiergegevens. 9/9

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 2 0 1 2 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw Boomgaardstraat 22 B 15 2600 ANTWERPEN tel.: 03/286.07.36 fax : 03/286.07.42

Nadere informatie

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014 Collectieve Sportverzekering 2013 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014 Risicoklassen Voor Basketbal van toepasssing: Klasse 1: voor niet sportbeoefende clubleden Klasse 3: voorspelers en Trainers Wanneer is

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Bijvoegsel nr. 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 bijvoegsel 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract te vormen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. B.A. 1.102.606 / A 1.102.607 / A L.O. B.A. 1.102.606 / B 1.102.607 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Sportieve afdeling FALOS SPORT +

Sportieve afdeling FALOS SPORT + POLIS Sportieve afdeling FALOS SPORT + Polisnr.: C-11/1530.261 Verzekerde waarborgen/verzekerden VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) WAARBORG BA (bedragen per schadegeval) Deze bedragen

Nadere informatie

ISB-SPORTVERZEKERING

ISB-SPORTVERZEKERING ISB-SPORTVERZEKERING Inhoud 1. Toepassingsgebied ISB-sportverzekering... 3 1.1 Wat... 3 1.2. Voor wie... 3 1.3. Kostprijs... 3 1.4. Opzeg... 3 1.5. Wie kan inschrijven... 4 1.6. Welke activiteiten komen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

specimen polis SPECIALE VOORWAARDEN

specimen polis SPECIALE VOORWAARDEN specimen polis SPECIALE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.071.021 Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/11 Blad 1 VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling).

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling). GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.755 / A B.A. 1.116.756 / A R.B. 1.116.756/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.755 / B B.A. 1.116.756 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer KONINKLIJKE

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Verzekeringen OVERZICHT POLISSEN I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 18.04.2017 Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen De vrijwilligerswet

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 P A R A N T E E vzw LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN? Alle sportdisciplines beheerd en gereglementeerd

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Burgerlijke Aansprakelijkheid. Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten

Burgerlijke Aansprakelijkheid. Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten Burgerlijke Aansprakelijkheid Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten Tarief geldig vanaf januari 2014 Burgerlijke Aansprakelijkheid Belastingen en kosten 3 Top

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

Burgerlijke Aansprakelijkheid. Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten

Burgerlijke Aansprakelijkheid. Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten Burgerlijke Aansprakelijkheid Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten Tarief geldig vanaf januari 2015 Burgerlijke Aansprakelijkheid BELASTINGEN EN KOSTEN 3 TOP

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen.

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hieronder volgt het voorbeeld van het verzekeringsformulier. Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hoe het onderstaande formulier correct aanvullen? vul vakken

Nadere informatie

Algemene richtlijnen Verzekeringen

Algemene richtlijnen Verzekeringen OVERZICHT POLISSEN I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte.

Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte. Individuele ongevallenverzekering + gewaarborgd inkomen ziekte. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

verzekering vlaamse minivoetbalfederatie Vademecum (augustus 2013)

verzekering vlaamse minivoetbalfederatie Vademecum (augustus 2013) EEN WOORDJE UITLEG verzekering vlaamse minivoetbalfederatie Vademecum (augustus 2013) Inhoudstafel I - Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de Vlaamse Minivoetbalfederatie

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES Atletiek Individueel man Individueel vrouw 100 meter 1 atleet 1 atleet 200 meter 1 atleet 1 atleet 400 meter 1 atleet 1 atleet 800 meter 1 atleet 1 atleet 1500

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen 1 Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437 Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen Ten voordele van : Vlaamse Vereniging voor Watersport

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN

VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN DEFINITIES Voor de interpretatie van de algemene en speciale voorwaarden van deze overeenkomst, dient te worden verstaan onder: 1 Verzekeringsnemer: de natuurlijk of de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTVERZEKERING Inhoudstafel Blz. Definities 4 Artikel 1 : Verzekerde sportactiviteiten 5 Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid 6 Artikel 2 : Doel van de verzekering 6 Artikel

Nadere informatie

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN IN UW EIGEN BELANG GELIEVE U DE VRAGEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN 1.Welk is uw polisnummer?... VERZEKERINGNEMER 2. Betreft het een polis van

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie