I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/ /07/2014. Polisnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299."

Transcriptie

1 I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/ /07/2014 Polisnummer VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw 2600 ANTWERPEN Fax. +32 (0)

2 KLASSE 1 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING TOEPASSELIJKE RISICOKLASSEN Badminton, biljart, bowling, bridge, dansen, gezelschapsspelen, kegelen, kwis, petanque, recreatiesport, schaken, sportvissen, tafeltennis en yoga. KLASSE 2 Atletiek, boogschieten, conditiegym (fitness), cross- country, fondski, golf, jazz- gymnastiek, kaatsen, korfbal, krachtbal, lichamelijke opvoeding, oriëntatiewedstrijd, roeien, schermen, squash, tennis, turnen, vissen met werphengel op zee, volleybal, wandelen, windsurfing, yachting met zeil en zwemmen. KLASSE 3 Basketbal, duiken (in zwembad), fietstoerisme, gewichtheffen, handbal, hockey op gras, judo, kano, kayak, kleiduifschieten, motortoerisme, mountainbiken, muurklimmen, paardrijden, paintball, pistoolschieten, powertraining, schaatsen, softbal, vissen per boot, waterpolo, waterski, worstelen, yachting met motor en zaalvoetbal. KLASSE 4 Baseball, karate, karting, rotsklimmen, rugby, skate- board, ski (behalve fond- en waterski), triatlon en voetbal. UITZONDERINGEN a. De niet- sportbeoefenende clubleden (bv. bestuursleden, leden die vrijwillig hun medewerking verlenen) mogen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de sporttak die door hun club beoefend wordt. b. Alle leden van recreatiesportclubs mogen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de sport die zij bedrijven, op uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet aan competitie doen. Is dit laatste wel het geval, dan is voor de verzekering van die betrokken leden de Klasse overeenkomstig met de beoefende sport van toepassing. c. Indien alle personeelsleden (minstens 100) van een bedrijf via de betrokken club verzekerd worden, mag iedereen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de beoefende sporttak, zelfs als er aan competitie gedaan wordt. d. Indien alle leden (minstens 100) van een club, samen met hun gezinsleden (op forfaitaire basis van 2 gezinsleden per clublid) verzekerd worden, mag iedereen voor de verzekering ambtshalve in Klasse 1 gerangschikt worden, ongeacht de beoefende sporttak, zelfs als er aan competitie gedaan wordt. e. Trainers moeten in de toepasselijke risicoklasse verzekerd worden. Een lid is pas verzekerd van zodra de gegevens van het lid (naam/voornaam/geboortedatum/adres/soort polis) bij het VLB- secretariaat gekend zijn! Wijzigingen aan de ledenlijst moeten steeds SCHRIFTELIJK doorgegeven worden: per brief, fax of . Een speler wordt verzekerd op jaarbasis en NIET op WEKELIJKSE basis. Een verzekering afsluiten op wedstrijdbasis is NIET toegestaan. 2/9

3 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING BASISPOLIS I. De BASISPOLIS, afgesloten door de VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw bij ETHIAS, dient verplicht onderschreven te worden voor alle leden van bedrijfssportclubs die aangesloten zijn bij een regionale VLB- afdeling. Leden waarvoor de club geen lidgeld betaalt aan VLB kunnen niet via VLB vzw bij ETHIAS verzekerd worden. II. BEKNOPT OVERZICHT van de BASISPOLIS A. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1. Wie is verzekerd? de aangesloten clubs (vzw of feitelijke vereniging) alle bestuursleden van VLB vzw, aangesteld in de landelijke overkoepeling, in de regionale overkoepelingen, in de afdelingen; alle bestuursleden van de bedrijfssportclubs die aangesloten zijn bij een VLB- afdeling; waarvoor de verschuldigde verzekeringspremie (klasse 1) betaald wordt; alsook : alle clubleden waarvoor het voorziene lidgeld aan VLB en de verschuldigde verzekeringspremie betaald worden. 2. Wat is verzekerd? Lichamelijke schade tot beloop van ,00 EUR per ongeval; Materiële schade tot beloop van ,00 EUR per ongeval; Wordt eveneens verzekerd: de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. Deze waarborgen gelden in het buitenland zowel als in België. Zij gelden ook tijdens groepsgewijze verplaatsingen. De verplaatsingen van thuis naar de activiteit en omgekeerd zijn niet gewaarborgd! Deze waarborgen zijn enkel van toepassing bij gebrek aan of na uitputting van de waarborgen van andere eventueel bestaande contracten die dezelfde risico s verzekeren! B. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1. Wie is verzekerd? Aan al de personen die reeds als verzekerden vermeld werden voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid (rubriek A.) waarborgt de basispolis de betaling van de verder bepaalde bedragen, wanneer zij tijdens of op weg naar en van de verzekerde activiteiten het slachtoffer worden van een lichamelijk ongeval. 3/9

4 2. Wat is verzekerd? 2.1. Behandelingskosten : BASISPOLIS 1 Basispolis 1 waarborgt alle medische verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot beloop van 100 % van de sommen voorzien door dit tarief. Nochtans : de terugbetaling van tandprothesen is beperkt tot 600,00 EUR per slachtoffer zonder echter 150,00 EUR per beschadigde tand te overtreffen; de terugbetaling van de RIZIV- erkende kinekosten is beperkt tot 125,00 EUR per slachtoffer per ongeval; de schade aan brillen wordt niet vergoed; apotheekkosten en kosten van gipsen welke door de geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV zijn niet verzekerd. De waarborg omvat de terugbetaling van de kosten voor het vervoer van het slachtoffer, voor zover dit noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel aangepast aan de aard en de ernst van het letsel; deze kosten worden vergoed op dezelfde wijze als inzake arbeidsongevallen. De hierboven vermelde tegemoetkomingen worden verleend voor de kosten die gedaan worden gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval en na de tegemoetkoming van hetzij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij van de verzekering tegen arbeidsongevallen of van elke andere polis die hetzelfde risico volledig of gedeeltelijk verzekert BASISPOLIS 2 (uitgebreidere medische waarborgen dan basispolis 1) Basispolis 2 waarborgt alle medische verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot beloop van 100 % van de sommen voorzien door dit tarief. Nochtans : de terugbetaling van tandprothesen is beperkt tot 600,00 EUR per slachtoffer zonder echter 150,00 EUR per beschadigde tand te overtreffen; Extra waarborgen: brilschade is gedekt bij lichamelijk letsel aan het hoofd (montuur 25,00 EUR - brilglazen integraal); apotheekkosten en kosten van gipsen welke door de geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV zijn verzekerd tot 620,00 EUR; medische kosten die NIET opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV (andere dan kosten voor gipsen en apotheek) tot 250,00 EUR; terugbetaling van de RIZIV- erkende kinekosten tot 100% van dit tarief. De waarborg omvat de terugbetaling van de kosten voor het vervoer van het slachtoffer, voor zover dit noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel aangepast aan de aard en de ernst van het letsel; deze kosten worden vergoed op dezelfde wijze als inzake arbeidsongevallen De hierboven vermelde tegemoetkomingen worden verleend voor de kosten die gedaan worden gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval en na de tegemoetkoming van hetzij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij van de 4/9

5 verzekering tegen arbeidsongevallen of van elke andere polis die hetzelfde risico volledig of gedeeltelijk verzekert Vergoeding in geval van overlijden Indien het ongeval tot gevolg heeft dat de verzekerde overlijdt voordat de letsels geheeld zijn, betaalt ETHIAS een kapitaal van 8.500,00 EUR per slachtoffer van 5 jaar of ouder. Voor kinderen jonger dan 5 jaar geldt deze waarborg niet. De waarborg omvat terugbetaling van de begrafeniskosten : voor kinderen jonger dan 5 jaar : tot 8.500,00 EUR; vanaf 5 jaar of ouder : tot 620,00 EUR Vergoeding in geval van blijvende invaliditeit In geval van blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval betaalt ETHIAS een kapitaal naar rato van de graad van invaliditeit op basis van een kapitaal van ,00 EUR per slachtoffer. De verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar genieten niet van deze waarborg. De graad van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op het ogenblik dat de gevolgen van het ongeval een blijvend karakter aannemen en uiterlijk drie jaar na de datum van het ongeval. De sommen die verzekerd zijn in geval van overlijden of blijvende invaliditeit mogen nooit samengevoegd worden Vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid De som van 30,00 EUR per dag is betaalbaar per slachtoffer vanaf de eerste dag volgend op het ongeval en tijdens de daarop volgende 2 jaar. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze dagelijkse vergoeding slechts uitgekeerd wordt voor zover er werkelijk beroepsinkomenverlies geleden wordt en er geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid is krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen. De verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar genieten niet van deze waarborg. 3. Belangrijke vermelding De verzekering voor Lichamelijke Ongevallen geldt uitsluitend voor ongevallen die zich voordoen bij de activiteiten die als gewaarborgd vermeld zijn onder de rubriek II.A. (verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid), alsmede voor de ongevallen overkomen op de normale weg naar en van de activiteiten of de vastgestelde verzamelplaats; zowel de individuele als de groepsgewijze verplaatsingen zijn bijgevolg in de verzekering opgenomen. 4. Toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 1 januari 2007 een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor de organisatie - voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega's of derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. VLB en zijn onderliggende regio s en afdelingen, alsmede de clubs aangesloten bij VLB, wiens Burgerlijke Aansprakelijkheid gewaarborgd is door deze polis, zijn hiervoor verzekerd, conform de voorwaarden bepaald in het KB. 5/9

6 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING AANVULLENDE POLISSEN I. De AANVULLENDE POLISSEN, afgesloten door de VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw bij ETHIAS, zijn facultatief ter beschikking als aanvulling bij de verplichte basispolis. De aanvullende polissen kunnen uitsluitend als uitbreiding op basispolis 1 of basispolis 2 onderschreven worden. II. BEKNOPT OVERZICHT van de AANVULLENDE POLISSEN. A. AANVULLENDE POLIS 1 m.b.t. VASTE VERGOEDINGEN (inschrijving per LID) 1. In geval van overlijden, zoals omschreven in de basispolis, wordt bijkomstig een kapitaal van 7.500,00 EUR uitbetaald per slachtoffer van 5 jaar of ouder. De totale uitkering wordt aldus verhoogd tot ,00 EUR. 2. In geval van blijvende invaliditeit, zoals omschreven in de basispolis, wordt een kapitaal uitbetaald naar rato van de graad van invaliditeit op basis van een kapitaal van ,00 EUR per slachtoffer voor een invaliditeit die 100 % bedraagt 3. In geval van tijdelijke ongeschiktheid, zoals omschreven in de basispolis, wordt een dagvergoeding van 10,00 EUR uitbetaald vanaf de eerste dag volgend op het ongeval en tijdens de daarop volgende 2 jaar, voor zover er beroepsinkomenverlies geleden wordt na de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. B. AANVULLENDE POLIS 2 m.b.t. EEN HART VOOR SPORT (inschrijving per CLUB) Deze aanvullende polis waarborgt beroertes en hartproblemen (acuut hartfalen, hartritmestoornissen of hartinfarct) die zich manifesteren: tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten; tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; of op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. Uitsluiting: een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of doping. 6/9

7 Gewaarborgde bedragen: Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV- tarief tot 100% van dit tarief en welke hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem. 1. voor verzekerden die jonger zijn dan 65 jaar : a. In geval van overlijden wordt een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer uitbetaald met daarin begrepen de begrafeniskosten. b. In geval van blijvende invaliditeit wordt een vaste vergoeding uitbetaald van maximum ,00 EUR per slachtoffer naar rato van de graad van invaliditeit. c. In geval van tijdelijk ongeschiktheid wordt een dagvergoeding van 30,00 EUR per slachtoffer uitbetaald, gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen 2. voor verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar : a. In geval van overlijden wordt een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer uitbetaald met daarin begrepen de begrafeniskosten. C. AANVULLENDE POLIS 3 m.b.t. INDIVIDUELE SPORTBEOEFENING (inschrijving per LID) Deze aanvullende polis waarborgt sportbeoefening buiten club- of wedstrijdverband in volgende sporten: wandelen, joggen, fitness en zwemmen. Waarborgen en waarborgbedragen van basispolis 1 zijn hier van toepassing (cf. p 4 en 5 van dit informatiepakket). 7/9

8 AANVULLENDE BASISPOLIS POLIS 1 1 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT AANVULLENDE BASISPOLIS vzw POLIS 2 23 Tel. +32 (0) RISICOKLASSE 2600 ANTWERPEN jonger dan VERZEKERDEN 65 j ouder dan 65 j RISICOKLASSE jonger dan VERZEKERDEN 65 j ouder Fax +32 dan (0) j Klasse 1 1,44 EUR 1,01 EUR ISICOKLASSE jonger dan 65 j ouder dan 65 j RISICOKLASSE Klasse 1/2/3/4 1,00 jonger 1,35 dan EUR 65 1,00 j ouder 1,35 dan EUR 65 j Klasse 2 1,72 EUR 1,16 EUR Klasse Klasse 1 3 1,69 2,36 EUR EUR 1,33 EUR Klasse 1 2,26 EUR 1,72 EUR COLLECTIEVE 1,60 EUR SPORTVERZEKERING Klasse Klasse 2 4 2,19 3,93 EUR EUR 1,59 2,48 EUR EUR Klasse 2 3,01 EUR 2,11 EUR Klasse 3 4,43 EUR 3,33 EUR Klasse 3 6,37 EUR 4,72 EUR Klasse 4 7,59 EUR TOTALE 5,42 EUR PREMIE TE Klasse BETALEN 4 11,61 PER EUR JAAR 8,36 EUR I. VOOR DE BASISPOLIS II. VOOR DE AANVULLENDE POLISSEN III. OPMERKINGEN 1. Bovenvermelde premiebedragen in EURO dienen per verzekerde betaald via overschrijving op rekening van VLB vzw: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. 2. Bovenvermelde premiebedragen omvatten de naakte ETHIAS- premies, de wettelijke voorgeschreven taks en de forfaitaire VLB- administratiekosten. 3. De vermelde premiebedragen zijn individueel en ondeelbaar : dit betekent dat de volledige jaarpremie verschuldigd is, ongeacht het tijdstip van ingang der verzekering voor de betrokken persoon. Uitzondering wordt gemaakt bij aansluiting van een nieuwe club : voor alle verzekerden van die club wordt in het jaar van aansluiting van de club, de verschuldigde jaarpremie pro rata verminderd met het aantal maanden die verstreken zijn vóór de aansluiting. 4. De clubs hebben er alle belang bij om niet alleen de bijkomende te verzekeren leden zo vlug mogelijk op te geven, maar ook de wegvallende leden : voor elk weggevallen lid mag een bijkomend nieuw lid (d.w.z. een lid dat in het lopende jaar nog niet aangesloten was) in de plaats treden voor de reeds betaalde premie! 5. Bij het niet betalen van de premie binnen de 30 kalenderdagen zal de contactpersoon van de club een rappel ontvangen. Indien de club ook hierop niet reageert, wordt overgegaan tot het versturen van een aangetekend schorsingsbericht. Hiervoor zal 10,00 EUR administratiekost aangerekend worden. 6. Conform de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme is ETHIAS toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). 8/9

9 COLLECTIEVE SPORTVERZEKERING AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN, BEHANDELING ERVAN I. DE AANGIFTE ZELF a) Bij een dodelijk ongeval bestaat de verplichting om ETHIAS onmiddellijk op de snelste wijze in te lichten. b) De bestuursleden of een verantwoordelijke van de club moet elk ongeval binnen de tien dagen aan VLB vzw melden, die de aangifte dan onmiddellijk naar ETHIAS doorstuurt, op voorwaarde dat de club geen openstaande betaling meer heeft bij VLB m.b.t. verzekering van het slachtoffer. c) Elke aangifte die gedaan wordt binnen de zes maanden nadat een ongeval zich heeft voorgedaan zal ontvankelijk zijn indien bewezen wordt dat de verzekerde club de aangifte heeft opgesteld uiterlijk tien dagen nadat ze van het schadegeval kennis gekregen heeft. d) De verzekerden verplichten er zich toe door ETHIAS gewenste bijkomende inlichtingen te verstrekken. II. PRAKTISCHE TOELICHTINGEN a) De aangifte van een ongeval moet bij absolute voorrang geschieden op de ter beschikking gestelde speciale ongevalaangifteformulieren. b) Aangezien er praktisch slechts in de kosten tussengekomen wordt nadat het ziekenfonds zijn deel heeft terugbetaald, moet men het ongeval ook bij het ziekenfonds aangeven. Men gaat dus met alle rekeningen (dokter, apotheker, ziekenhuis, ) naar het ziekenfonds en vraagt : de terugbetaling waarop men recht heeft; een attest met vermelding van wat men zelf betaald heeft en wat het ziekenfonds betaald heeft; heeft de apotheker de tussenkomst van het ziekenfonds rechtstreeks afgehouden, dan vraagt men hem ook een attest. c) Is men ingevolge een ongeval tijdelijk werkongeschikt en heeft men recht op een dagvergoeding, moet men: aan het ziekenfonds vragen een attest af te leveren voor uitkering van tijdelijke werkongeschiktheid; tevens aan de werkgever een attest vragen waarop vermeld staat : wat men normaal verdiend zou hebben als men wel gewerkt had en wat de werkgever uitbetaald heeft als gewaarborgd week- en/of maandloon. Ongevalaangiften dienen BINNEN DE 10 DAGEN na het ongeval opgestuurd te worden naar : VLB- secretariaat 2600 BERCHEM NIET rechtstreeks naar ETHIAS! De clubverantwoordelijke ontvangt via e- mail de dossiergegevens. 9/9

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013)

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (juli 2013) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Falos sport. verzekeringen

Falos sport. verzekeringen Falos sport verzekeringen Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Tel. 02/246.52.70 wim.verstraete@falos.be www.falos.be Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008)

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business

Algemene voorwaarden. Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business Algemene voorwaarden Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business 0079-2288002N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten verzekeringsmaatschappijen : N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14-1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

Lichamelijke ongevallen. Algemene voorwaarden

Lichamelijke ongevallen. Algemene voorwaarden Lichamelijke ongevallen Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL.

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/10.2008 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN Inhoudst af el Bl z. Def init ies 4 Af del ing A - Bur ger l ijke aanspr akel ijkheid 5 Artikel 1 t.e.m.2 : Doel en omvang van de verzekering 5 Artikel

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Koningsstraat 153, 1210 Brussel Postadres - Zetel Antwerpen Desguinlei 92, 2018 Antwerpen ING

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971)

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971) (Wet 10.4.1971) Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALDQ8 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde

Nadere informatie

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «O n ge v a ll en» ( t ak 1) t e beo e fe ne

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : DE RAAD VAN BEHEER Algemeen secretariaat : De Heer Fernand VAN HUYNEGHEM -Secretaris-Generaal- MEERSSTRAAT 138/c te 9000 GENT

Vertegenwoordigd door : DE RAAD VAN BEHEER Algemeen secretariaat : De Heer Fernand VAN HUYNEGHEM -Secretaris-Generaal- MEERSSTRAAT 138/c te 9000 GENT N.V. A R E N A JOZEF II-STRAAT 36-38 1000 BRUSSEL Tel.: (02)512.03.04 - Fax: (02)512.70.94 Inschrijvingsnummer C.B.F.A. : 10.365 N.V. NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN onderneming toegelaten onder code 0124

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie