Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten"

Transcriptie

1 Ziekteverzekering in België Wat u moet weten

2 Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder EZVK 6 SIS-kaart 7 Gele identificatieklevers 7 Werknemer die werkt voor een Belgische werkgever 8 Student van buiten de EER 10 De terugbetaling van uw medische kosten 11 Welke kosten worden terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering? 13 Welke kosten worden niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering? 14 Extra voordelen en diensten van CM Antwerpen 15 Wat indien u tijdelijk naar het buitenland gaat tijdens uw verblijf in België? 16 Ziekteverzekering in België In België kunt u genieten van een gezondheidszorg van hoge kwaliteit die tot de beste in Europa behoort. De ziekteverzekering is een nationaal en verplicht systeem in solidariteit: iedereen die in België woont en/of werkt is verplicht om zich te verzekeren tegen ziekte. In ruil voor de betaling van een sociale zekerheidsbijdrage is men verzekerd tegen de risico s bij ziekte, ongeval, hospitalisatie, Om te genieten van deze ziekteverzekering dient men zich in te schrijven bij een ziekenfonds. Voor werknemers worden de sociale zekerheidsbijdragen onmiddellijk afgehouden van hun loon. Sommige andere categorieën betalen een eigen bijdrage. Gezinsleden die geen eigen inkomen genieten in België of niet verplicht zijn om op eigen naam aan te sluiten, zijn als persoon ten laste automatisch mee verzekerd via de ziekteverzekering van het gezinshoofd (cf. kinderen, echtgenoten). CM Antwerpen CM is het grootste ziekenfonds in België. Bij ons kunt u terecht voor uw verplichte ziekteverzekering en bijkomend ook voor extra diensten en voordelen. Onze deskundige en ervaren medewerkers zullen u graag helpen om uw aansluiting zonder veel zorgen in orde te brengen. Voor informatie of persoonlijk advies kunt u ons steeds contacteren. Wij verwijzen u hiervoor naar de contactgegevens op pagina De Vlaamse Zorgverzekering 17 Contactgegevens 19 3

3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK Uw inschrijving en terugbetaling van medische kosten in België is afhankelijk van uw land van herkomst of uw activiteit in België. We onderscheiden volgende categorieën: 1 Inwoner van de Europese Economische ruimte (EER + Zwitserland) met Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) Uw inschrijving Als inwoner van een land behorend tot de EER dient u vooraf aan uw afreis naar België een Europese Ziekteverzekeringskaart (zie pagina 40) af te halen bij uw ziekteverzekeringsinstelling. Als u dit document bezit, moet u zich niet inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds. Enkel indien u medische kosten hebt (u hebt geneesmiddelen gekocht, een bezoek aan een arts gebracht.) komt u langs in één van onze kantoren. Terugbetaling van medische kosten 2 Inwoner van de EER zonder EZVK Bij consultatie van een arts of specialist ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. De apotheker levert in sommige gevallen een document voor terugbetaling af (getuigschrift model 704). Breng deze getuigschriften, samen met uw EZVK mee naar ons kantoor. Denk ook aan uw bankrekeningnummer. Bij voorkeur storten we op een Belgisch rekeningnummer. Indien u alleen over een buitenlands rekeningnummer beschikt, brengt u het International Bank Account Number (IBAN) en de BIC- of SWIFT-code mee samen met uw internationaal paspoort. 3 Werknemer die werkt voor een Belgische werkgever 4 Student van buiten de EER. Indien u niet tot één van deze categorieën behoort, kan u ons steeds contacteren zodat wij u persoonlijk kunnen adviseren. 4 5

4 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder EZVK SIS-kaart Uw inschrijving Wanneer uw buitenlandse ziekteverzekering geen Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) kan afleveren of u een ander document ontvangt, zal een inschrijving in het Belgisch ziekenfonds meestal noodzakelijk zijn. Neem dan zo snel mogelijk met ons contact op na uw aankomst in België. Breng het document mee, uw bankrekeningnummer en uw internationaal paspoort. Wij onderzoeken dan hoe u moet ingeschreven worden en welke bijdrage u mogelijk moet betalen. De sociale identiteitskaart (SIS-kaart) wordt afgeleverd aan alle sociaal verzekerden die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Zij bevat alle gegevens die de instellingen van de sociale zekerheid nodig hebben om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Terugbetaling van medische kosten Na uw inschrijving bij CM Antwerpen ontvangt u voor alle gezinsleden een SISkaart en gele identificatieklevers. De SIS-kaart heeft u nodig in het ziekenhuis en bij aankoop van geneesmiddelen in de apotheek. Bewaar deze zorgvuldig! De gele identificatieklevers plakt u op alle aanvraagdocumenten voor terugbetaling die u aan het ziekenfonds bezorgt. Gele identificatieklevers Het ziekenfonds bezorgt u gele identificatieklevers met alle gegevens die het ziekenfonds nodig heeft om verrichtingen te kunnen doen. U dient steeds uw eigen gele klever te gebruiken. Deze kleeft u op alle formulieren, bestemd voor het ziekenfonds. Bij consultatie van een arts of specialist ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. De apotheker levert in sommige gevallen een document voor terugbetaling af (getuigschrift model 704). Breng deze getuigschriften mee naar ons kantoor. 6 7

5 Werknemer die werkt voor een Belgische werkgever Uw inschrijving Indien u in opdracht van een Belgische werkgever werkt, zal er automatisch 13,07 % van uw brutoloon afgehouden worden voor o.a. ziekteverzekering en arbeidsongevallen. Op basis van een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u met hem een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten, kan u aansluiten bij ons ziekenfonds. Uw gezinsleden die ook in België verblijven en die zelf niet op eigen naam moeten aansluiten, zijn ook mee verzekerd. Naast de afhouding op uw loon, betaalt u aan CM Antwerpen rechtstreeks volgende bijdragen: Extra voordelen en diensten (zie blz. 51) 6,37* euro per maand per aansluiting. Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als werknemer loonverlies hebt ten gevolge van ziekte of ongeval, kan u onder bepaalde voorwaarden vanuit de ziekteverzekering een vervangingsinkomen ontvangen. Voorwaarde is dat de ziekte binnen de 48 uur wordt aangegeven aan CM Antwerpen per post. Binnen de wettelijke ziekteverzekering is er eveneens een periode van 15 weken moederschapsrust voorzien. Deze wordt door het ziekenfonds uitbetaald na aangifte van de pasgeborene. Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Indien u wegens ziekte niet kan gaan werken, bent u voor de ziekteverzekering arbeidsongeschikt. Hiervoor hebt u een bewijs nodig. Dit kan enkel door een dokter worden afgeleverd. Terugbetaling van medische kosten Na uw inschrijving bij CM Antwerpen ontvangt u voor alle gezinsleden een SIS-kaart en gele identificatieklevers. De SIS-kaart heeft u nodig in het ziekenhuis en bij aankoop van geneesmiddelen in de apotheek. Bewaar deze zorgvuldig! De gele identificatieklevers plakt u op alle aanvraagdocumenten voor terugbetaling die u aan het ziekenfonds bezorgt. Bij consultatie van een arts of specialist ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. De apotheker levert in sommige gevallen een document voor terugbetaling af (getuigschrift model 704). Breng deze getuigschriften mee naar ons kantoor. Wanneer u arbeidsongeschikt bent, dient u dit via de post aan het ziekenfonds te melden binnen de 48 uur. Hiervoor heeft het ziekenfonds een speciaal aangifteformulier. 8 * bedrag op

6 Student van buiten de EER Wanneer u in België komt studeren als een niet-eer burger, is een inschrijving in het Belgisch bevolkingsregister en de Belgische ziekteverzekering verplicht. Uw inschrijving Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er 2 mogelijkheden om aan te sluiten bij CM Antwerpen: Inschrijving als STUDENT : deze inschrijving is vooral bedoeld voor studenten die voor een kortere periode in België studeren. De voorwaarde is dat u beschikt over een verklaring van de onderwijsinstelling (universiteit of hogeschool) dat u ingeschreven bent voor de opleiding. U betaalt aan CM Antwerpen volgende bijdrage: - Student: 54,48* euro per kwartaal. - Extra voordelen en diensten: 6,37* euro per maand. Inschrijving als RESIDENT of VERBLIJVENDE IN BELGIË : de meeste studenten kunnen zich inschrijven onder dit statuut. Voorwaarde: beschikken over een (tijdelijke) Belgische identiteitskaart. U betaalt aan CM Antwerpen volgende bijdrage: - Resident: uw bijdrage hangt af van uw belastbaar (Belgisch of buitenlands) inkomen waarover u persoonlijk beschikt. - Extra voordelen en diensten: 6,37* euro per maand. Terugbetaling van medische kosten Na uw inschrijving bij CM Antwerpen ontvangt u voor alle gezinsleden een SIS-kaart en gele identificatieklevers. De SIS-kaart heeft u nodig in het ziekenhuis en bij aankoop van geneesmiddelen in de apotheek. Bewaar deze zorgvuldig! De gele identificatieklevers plakt u op alle aanvraagdocumenten voor terugbetaling die u aan het ziekenfonds bezorgt. Bij consultatie van een arts of specialist ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. De apotheker levert in sommige gevallen een document voor terugbetaling af (getuigschrift model 704). Breng deze getuigschriften mee naar ons kantoor. De terugbetaling van uw medische kosten De Belgische ziekteverzekering voorziet in een terugbetaling van de (Belgische) medische kosten. De ziekteverzekering neemt gemiddeld ongeveer 75 % ten laste. Sommige (levensnoodzakelijke) medische kosten worden volledig terugbetaald. U kan in België vrij uw zorgverstrekker kiezen. Artsen vindt u terug in privépraktijken of zijn verbonden aan een ziekenhuis. Neem steeds cash geld mee naar de arts. Na consultatie betaalt u onmiddellijk zijn ereloon. Slechts weinig artsen werken met een elektronische betaalkaart. 10 * bedrag op De terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering gebeurt achteraf op basis van het getuigschrift van verstrekte hulp. Kleef hierop uw gele identificatieklever (deze heeft u ontvangen bij de inschrijving in het ziekenfonds) en bezorg dit document aan het ziekenfonds. 11

7 Wat staat er op het getuigschrift voor verstrekte hulp? Welke kosten worden terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering? Kleef hier uw gele identificatieklever Naam en voornaam van de patiënt, het codenummer van de verstrekking(en), datum van verstrekking De lijst medische kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling binnen de ziekteverzekering is zeer uitgebreid en gedetailleerd. Samengevat kunnen we volgende kosten onderscheiden: Ambulante verzorging bij artsen, specialisten, tandartsen, Opgelet: sommige zorgverstrekkers onderhandelden vaste tariefafspraken met de ziekenfondsen (= geconventioneerde artsen). Anderen mogen extra supplementen vragen die niet in aanmerking komen voor terugbetaling. U kan steeds terecht bij het ziekenfonds om te weten te komen of uw zorgverstrekker al dan niet geconventioneerd is. Naam en adres van de dokter, erkenningnummer en handtekening Ontvangstbewijs. Dit strookje is het bewijs dat je de dokter hebt betaald. De dokter noteert hierop het verschuldigde bedrag. Geneesmiddelen Een aantal geneesmiddelen is terugbetaalbaar door de wettelijke ziekteverzekering. Vraag info bij uw arts. Voor deze geneesmiddelen en de terugbetaling ervan heeft u een voorschrift van de arts nodig en een geldige SIS-kaart (= identificatiebewijs voor de ziekteverzekering). Deze kaart ontvangt u automatisch na uw aansluiting bij het ziekenfonds Bij spoedgevallen kan u ook rechtstreeks via de spoedgevallendienst in het ziekenhuis terecht. Maak hier echter geen oneigenlijk gebruik van. s Nachts en tijdens het weekend zijn ook wachtdiensten van huisartsen actief. Wat staat er op het geneesmiddelenvoorschrift? - naam van de dokter - naam van de patiënt - voorgeschreven geneesmiddelen - stempel met adres van de dokter - datum en handtekening v.d. dokter Stempel van de voorschrijver Datum en handtekening van de voorschrijver Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum of vanaf: Het geneesmiddelenvoorschrift en uw SIS-kaart neemt u mee naar de apotheker. 13

8 (Dag)hospitalisatie Uw persoonlijk aandeel in de hospitalisatiekosten wordt vooral beïnvloed door de keuze van het ziekenhuis en het type van de kamer. Een opname in een éénpersoonskamer kost beduidend meer dan in een meerpersoonskamer. Informeer u vooraf en neem bij opname steeds uw SIS-kaart mee. Op die manier kan de tussenkomst vanuit de wettelijke ziekteverzekering rechtstreeks worden afgerekend met het ziekenfonds en betaalt u enkel uw persoonlijk aandeel. Indien u dit wenst controleert CM Antwerpen uw ziekenhuisfactuur op haar correctheid. Bezorg ons de factuur nog vóór de betaling ervan. Welke kosten worden niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering? Niet alle medische zorgen worden terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende kosten: Extra voordelen en diensten van CM Antwerpen Naast de correcte uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering, biedt CM Antwerpen extra voordelen en diensten aan in ruil voor een beperkte bijdrage van 6,37* euro per maand ( ) per aansluiting (Kinderen en echtgenoten ten laste hoeven deze bijdrage niet te betalen). Na enkele maanden aansluiting kan u genieten van: Financiële tussenkomst in homeopathie, osteopathie en chiropraxie, ambulancevervoer 100, brillen & lenzen voor kinderen & jongeren,... Medische reisverzekering MUTAS Uitleendienst voor medische hulpmiddelen en materialen: babyweegschaal, krukken, rolwagens, Een financiële tussenkomst in het lidgeld van sportclubs. Een geboortepremie van 130* euro per aangesloten ouder of een mooi geboortegeschenk (autostoel, buggy, enz.)... Bij CM Antwerpen kunt u eveneens terecht voor de hospitalisatieverzekering CM- Hospitaalplan en CM-Hospitaalplus. Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren. 14 Alle supplementen die door niet-geconventioneerde zorgverstrekkers worden aangerekend Extra kosten voor een één- of tweepersoonskamer bij ziekenhuisopname Ambulancevervoer Acupunctuur, Homeopathie, Chiropraxie Tandprothesen voor -50 jarigen Raadpleging psycholoog. Voor sommige kosten is er wel een terugbetaling voorzien vanuit de extra voordelen en diensten van CM Antwerpen. * bedrag op

9 Wat indien u tijdelijk naar het buitenland gaat tijdens uw verblijf in België? Ook wanneer u met vakantie gaat naar een ander land, blijven wij voor u zorgen! Voor een vakantieperiode van maximum 3 maanden kan u genieten van onze medische reisverzekering MUTAS die is inbegrepen in uw aansluiting bij CM Antwerpen. Er is een terugbetaling voorzien van dringende medische kosten, al dan niet tijdens een opname in een ziekenhuis. De kosten voor repatriëring naar België, indien medisch noodzakelijk, worden ook ten laste genomen door deze verzekering. Vraag uw WAC kaart (World Assistance Card) en folder aan bij ons ziekenfonds. De Vlaamse Zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevende personen een bescherming tegen hoge niet-medische kosten. Wanneer u tijdens uw aansluiting bij CM Antwerpen voor uw werk naar één van de landen van de EER+ Zwitserland gaat, vraagt u best vooraf aan uw vertrek de Europese Ziekteverzekeringskaart aan. Het gaat om een verplichte verzekering voor wie in Vlaanderen woont en/of werkt en ouder is dan 25. Via het ziekenfonds kan u zich ook aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. In 2010 bedraagt de bijdrage 25 euro per jaar

10 Contact Tel: Kantoren CM Antwerpen 2000 Antwerpen Nationalestraat 111 Tel Antwerpen Korte Winkelstraat 17A Tel Antwerpen Sint-Bernardsestw 290 Tel Berchem Grotesteenweg 70 Tel Berchem Dianalaan 176 Tel Borgerhout Turnhoutsebaan 342 Tel Deurne Gallifortlei 74 Tel Deurne Herentalsebaan 331 Tel Ekeren Markt 3 Tel Hoboken Antwerpsesteenweg 57 Tel Merksem Sint-Franciscusplein 20 Tel Wilrijk Heistraat 37 Tel

11 CM Antwerpen Verantwoordelijke uitgever: Jos Muyshondt, Molenbergstraat 2, 2000 Antwerpen Uitgave september 2011

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Health insurance in Belgium

Health insurance in Belgium Health insurance in Belgium What you need to know... www.cm.be Français p 13 Nederlands p 25 Contents Foreword... 3 Your registration with CM Leuven...4 Resident of the European Economic Area (EEA) with

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

REISWIJZER Met een gerust hart op vakantie. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

REISWIJZER Met een gerust hart op vakantie. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! REISWIJZER Met een gerust hart op vakantie Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! REISWIJZER Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten LMGids 2015 Voordelen en diensten LIBERALE MUTUALITEIT VLAAMS GEWEST WWW.LM.BE INFO@LMVLG.BE Inhoud 1 Welkom bij de Liberale Mutualiteit 4 2 LM voordelen en diensten 5 Babyvoordelen Geboorte en adoptiepremie

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

De aanvullende ziektekostenverzekering

De aanvullende ziektekostenverzekering De aanvullende ziektekostenverzekering Uw gezondheid financieel beschermd In deze brochure Verzekerd van goede zorgen... 3 Markante feiten & cijfers... 4 Toegang tot de aanvullende verzekering... 9 De

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen? Kosten door Leo Blanchette - Fotolia.fr een arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen? Als u een ongeval hebt op het werk of tijdens

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie