ARBOPLAN. Veiligheid. Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten. Brandveiligheid. Managementleergang Hoofd BHV.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBOPLAN. Veiligheid. Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten. Brandveiligheid. Managementleergang Hoofd BHV. www.arboplan.nl"

Transcriptie

1 Najaar 2009 ARBOPLAN CURSUSSEN EN CONGRESSEN Veiligheid Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten Brandveiligheid Managementleergang Hoofd BHV

2 Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten Zorg voor een optimale werkplek 4 Vergroot uw invloed op het eindresultaat Voorkom verzuim veroorzaakt door de werkomgeving Op de hoogte van alle fasen in het bouwproces Een splinternieuwe balie waar de medewerkers hun knieën stoten. Een werkruimte waar het in de zomer te warm wordt. Dit zijn voorbeelden van knelpunten die u kunt voorkomen door op tijd invloed uit te oefenen op de verschillende fasen van het bouwproces. Nieuw- en verbouwprojecten moeten voldoen aan het Bouwbesluit en de Arbowet, maar zelden is dit afdoende voor een gebruiksvriendelijk gebouw als eindresultaat. Uw invloed als arboprofessional is belangrijk en kan verzuim door de werkomgeving voorkomen. Zorg dat uw medewerkers optimaal kunnen functioneren en niet gehinderd worden door hun werkomgeving. Investeren in een beter gebouw voorkomt gezondheidsrisico s en hogere kosten op de lange termijn. Voor wie? De cursus is bedoeld voor beginnend en meer ervaren adviseurs / functionarissen in bedrijven en organisaties die zich bezig houden met nieuw- en verbouwprojecten. U bent bijvoorbeeld: veiligheidsfunctionaris facilitair manager arbocoördinator vastgoedbeheerder arboadviseur Onderwerpen De rol van de architect in het bouwproces De werkwijze van de architect Hoe invloed uit te oefenen op zijn werkzaamheden En wat maakt een goed gebouw Kennismaking en inleiding bij het Bouwbesluit en de relatie met het Arbobesluit Werken met het Bouwbesluit de aansturingstabel Basisterminologie in het Bouwbesluit Toepassing van de voorschriften op het gebied van brandveiligheid, ventilatie en daglicht. Na het volgen van deze cursus: Weet u aan welke wettelijke eisen een nieuw- en verbouw project moet voldoen Kent u alle fasen van het bouwproces Weet u hoe u een programma van eisen opstelt Weet u hoe u dure aanpassingen na de oplevering voorkomt Uw docenten Hilda Hoek is projectleider nieuwbouw / renovatie / verhuizing en adviseur op het gebied van gezonde en veilige gebouwen in haar eigen bedrijf MoveMyOffice. Zij heeft daarvoor bijna 15 jaar ervaring opgedaan als projectleider nieuwbouw en adviseur bij nieuwbouwprojecten en renovaties voor Arbo Unie. Data, tijd, plaats en prijs Adriaan de Jong Adriaan is werkzaam bij Adviesburo Nieman B.V. Gebruikmakend van de ervaringen bij concrete plantoetsingen is Adriaan dan ook docent bij diverse cursussen waarbij de toepassing van het Bouwbesluit wordt uitgelegd aan de hand van concrete bouwprojecten. Hans Stotijn is een zelfstandig architect te Utrecht, als gastdocent en freelance onderzoeker verbonden aan de TU Delft faculteit Bouwkunde. Zijn wijze van lesgeven is interactief aan de hand van praktijkvoorbeelden en discussie. Hij is een bevlogen architect met een duidelijke visie. Hans is zowel bouwkundig als architectonisch onderlegd. Referenties Erg praktisch toepasbaar door de workshops R. Timmerman, arbo-preventiemedewerker, Frion Zorg U ontvangt het boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) van William McDonough en Michael Braungart. 5, 12, 19 en 26 november 2009 Utrecht uur 2.295,- excl. BTW

3 Brandveiligheid Essentieel voor het welzijn van u en uw medewerkers 4 Volledig op de hoogte van wet- en regelgeving rondom brandveiligheid Leer een pand beoordelen op brandveiligheid Richt een pand brandveilig in Als u denkt aan Schiphol, Volendam en Enschede wordt het helaas duidelijk dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over brandveiligheid. Sinds eind 2008 is daarom het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken in werking getreden. Het is essentieel voor het welzijn van u en uw medewerkers, dat u een gebouw brandveilig inricht. U moet uw pand kunnen beoordelen op brandveiligheid, en aanbevelingen hierover kunnen uitbrengen. Deze cursus richt zich op alle facetten van brandveiligheid. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. U oefent met een pand brandveilig in te richten en te beoordelen op brandveiligheid. U leert wat de invloed is van het Bouwbesluit op brandveiligheid, en hoe u de gevolgen van brand zo veel mogelijk kunt beperken. Voor wie? Deze cursus is speciaal ontwikkelt voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid binnen hun organisatie. U bent bijvoorbeeld: Veiligheidskundige Arbeidshygiënisten Arboadviseur Preventiemedewerker KAMcoördinator Na het volgen van deze cursus: Bent u op de hoogte van actuele wet- en regelgeving rondom brandveiligheid Weet u hoe u een pand beoordeelt op brandveiligheid Kunt u een pand brandveilig inrichten Kunt u nieuw- en verbouwplannen beoordelen op brandveiligheid Weet u hoe u de gevolgen van brand kunt beperken Bent u op de hoogte van alle preventieve maatregelen Docenten Ad Weststeijn, Ad Weststeijn, GiFireE. Ad houdt zich als Risk Engineer bezig met het maken van RI&E met betrekking tot brandveiligheid voor de verzekeringsindustrie. Daarnaast geeft hij als freelancer trainingen en bedrijfsadviezen met betrekking tot brandveiligheid en bedrijfshulpverlening. In zijn functie als brandweercommandant heeft hij jarenlange praktijkervaring opgedaan. Door gevolgde opleidingen in combinatie met de jarenlange ervaring is Ad erkent door The Institution of Fire Engineers. Data, tijd, plaats en prijs 3, 10, 17 november en 8 december 2009 Utrecht uur 2.195,- excl. btw Onderwerpen Wet- en regelgeving Veiligheidsketen, brandbeveiligings concepten, Bouwbesluit, Bouwver ordening, Besluit brandveilig gebruik gebouwen, gebruiksvergunning en relatie regelgeving / (brand)veiligheids voorzieningen. De rol van het gebouw bij brand Kenmerken van bouwmaterialen, constructieklassen, compartimentering, brandvoortplanting, rookproductie en brandwerendheid. Preventieve beveiliging Ontruimingsplan, brandblussers, rol brandweer, brandmeldinstallatie, sprinklerbeveiliging, objectbeveiliging, watervoorziening en inbraakbeveiliging. Brand en de gevolgen van brand Stofeigenschappen, indeling stoffen, zelfontbranding, explosie, brandoor zaken, materiële schade, indirecte schade, opruimingskosten, herbouwperiode, bedrijfscontinuïteitsplan, marktverlies, klantenverlies en verzekering.

4 Managementleergang Hoofd BHV Van opgeleid naar voorbereid 3 Operationeel en beleidsmatig leiding geven aan de BHVorganisatie Zorgdragen voor een geoefende, effectieve en efficiënte BHV-organisatie Overdracht van juiste informatie aan overheidshulpdiensten Risico- en crisismanagement Handvatten, voorbeelden, valkuilen en tips De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Hier valt ook de bedrijfshulpverlening onder. Voor de beleidsmatige en operationele invulling hiervan kan hij uitvoerend taken delegeren aan het Hoofd BHV. Het spreekt voor zich dat het Hoofd BHV op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Denkt u aan kennis op het gebied van wetgeving en kennis op het gebied van wetgeving, oefensystematiek, het beoordelen van risico s en deze kunnen vertalen naar scenario s, tactisch en technisch veilige inzeten ontruimingsprocedures, het verzamelen van informatie en deze overdragen aan de overheidshulpdiensten, communicatieprocedures, gebruik van portofoons en risico- en crisismanagement. In deze managementleergang wordt ingegaan op zaken die relevant zijn voor het Hoofd BHV, waar theorie en praktijk in de juiste verhouding staan. De docenten reiken de theorie aan, de deelnemers de praktijk situaties. U leert structuren aan te brengen in de eerste chaotische fase. U oefent met praktijksituaties. U wordt op de hoogte gebracht van actuele wet- en regelgeving. U leert te handelen en leiding te geven tijdens zeer goed gesimuleerde calamiteiten. U leert oefeningen voor te bereiden en te begeleiden binnen uw organisatie. Na het volgen van deze cursus bent u niet alleen opgeleid maar vooral voorbereid op arbeidsveiligheid en publieksveiligheid. Voor wie? Deze managementleergang is geschikt voor het beginnend én meer ervaren Hoofd BHV. De leergang biedt theoretische kennis en praktische vaardigheden. U kunt uw kennis actualiseren, ervaringen uitwisselen en antwoord krijgen op vragen uit uw eigen praktijk. Onderwerpen Maatwerk BHV, een nieuwe kijk op wetgeving Wetgeving en brandveiligheid Maatgevende factoren en RI&E Maatgevende factoren en RI&E Hoofd Bedrijfshulpverlening Operationeel Oefenleider voor de BHV Beheersing IED-incidenten Alarmering en communicatie binnen uw organisatie Workshop risico- en crisismanagement Thuisopdracht Na het volgen van deze cursus: Beheerst en reduceert u risico s binnen uw eigen organisatie Bent u voorbereid op arbeidsspecifieke calamiteiten Kunt u effectief leiding geven aan BHV-ers Kunt u een oefening voorbereiden en leiden binnen uw organisatie Kunt u structuren aanbrengen in de eerste chaotische fase Uw docent Data, tijd, plaats en prijs Hans Burgers RHB is senior consultant bij Risk Management Control. Hij richt zich op risicobeheer en bedrijfshulpverlening bij bedrijven en instellingen. Maatwerk in opzet van bedrijfshulpverleningsorganisatie, ondersteuning bij implementatie en uitvoering zijn de belangrijkste aandachtsgebieden. Referenties De cursus was verrassend afwisselend! Bart Brouwer, Gemeente Apeldoorn 8, 15 oktober en 5 en 26 november Nieuwegein uur 2.195,- excl. BTW

5 Agenda najaar 2009 Arboplan cursussen Etikettering, GHS en veiligheidsinformatiebladen 15, 22, 29 september & 13 oktober 2009 Vertrouwenspersoon 22, 29 september & 06, 13 oktober 2009 Congres Voorbij wet- en regelgeving 24 september 2009 Basiscursus Preventiemedewerker 29 september & 06 oktober 2009 Management van gevaarlijke stoffen 06, 13 oktober 2009 Managementleergang Hoofd BHV 08, 15 oktober & 05 november 2009 Adviesvaardigheden voor de arboprofessional 03, 10 en 17 november 2009 Brandveiligheid 03, 10, 17 november & 08 december 2009 Basiscursus Omgaan met gevaarlijke stoffen 03, 10 november 2009 Etikettering, GHS en Veiligheidsinformatiebladen 03, 10, 18 november en 2 december 2009 Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten 05, 12, 19, 26 november 2009 Arbocoördinator binnen overheid en bedrijfsleven 10, 17, 24 november & 01 december 2009 & 20 april 2010 Arbocoördinator binnen de zorgsector 12, 19, 26 november 2009 & 20 april 2010 Opslag van gevaarlijke stoffen 12, 19 november 2009 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor gevaarlijke stoffen 17 november 2009 Ergonomie van de kantoorwerkplek 24 november & 01 december 2009 PSA-beleid binnen uw bedrijf 24 november & 03 december 2009 Vertrouwenspersoon 24 november, 01, 08 en 15 december 2009 Verdiepingsdag Vertrouwenspersoon 26 november 2009 Meten van gevaarlijke stoffen 03 en 10 december 2009 GHS 08 en 15 december 2009

6 Aanmeldingsformulier ARBOPLAN CURSUSSEN EN CONGRESSEN Ja, ik schrijf me in voor de cursus: Arbo-advies bij nieuw- en verbouwprojecten Brandveiligheid Managementleergang Hoofd BHV Nee, ik kan helaas niet meedoen aan een van deze cursussen, maar ik ontvang graag bericht over nieuwe data en vul hieronder mijn gegevens in. Persoonlijke gegevens Voorletter(s) en voornaam Tussenvoegsel(s) en achternaam m/v Titel Functie Adres privé Postcode Telefoon privé privé Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Vakgebied Woonplaats Mobiel nummer Gegevens van uw bedrijf / werkgever Bedrijf /organisatie Dienst Afdeling Telefoon werk werk Postbus / adres Postcode Plaats Zaak- / opdrachtnummer / kostenplaats Factuuradres (invullen indien afwijkend) Contactpersoon Afdeling Postbus / adres Postcode Plaats Informatie Aanmelding U kunt zich voor de cursus opgeven met het aanmeldingsformulier of via de website Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zo spoedig mogelijk na aanmelding ontvangt u een bericht van bevestiging. U wordt verzocht pas na ontvangst van de factuur de deelname kosten over te maken. Toelichting deelname Deelname kosten zijn inclusief cursusmateriaal, certificaat van deelname, lunches en consumpties. Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met het secretariaat van Arboplan. Annulering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij u 95,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij het volledige deelnemersbedrag in rekening. Het is tevens mogelijk om door te schuiven naar een volgende sessie, echter zijn hier doorschuifkosten aan verbonden. Na doorschuiven vervalt uw recht om te kunnen annuleren. Arboplan Arboplan verzorgt al ruim 15 jaar voor de open markt cursussen, opleidingen en congressen die actueel, concreet en direct toepasbaar zijn. Kerngebieden van Arboplan zijn: Arbo Gevaarlijke stoffen Veiligheid Welzijn Arboplan onderscheidt zich van de meeste opleidingsinstituten doordat wij voornamelijk werken met docenten die afkomstig zijn uit de praktijk. Hierdoor beschikken de docenten over de meest actuele kennis en ervaring op deze kerngebieden. Zij staan borg voor kwaliteit en een naadloze aansluiting op het beleid en de cultuur van uw organisatie. Arboplan is een onderdeel van Freia BV. Freia BV legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod, dan kunt u een brief sturen naar: Arboplan, Rijswijkstraat 175, 1062 EV Amsterdam. Arboplan Arboplan Rijswijkstraat EV Amsterdam Rijswijkstraat T 020 EV 671 Amsterdam F T E F E Periodieke uitgave van Arboplan; Amsterdam, 23e jaargang, juni 2009

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen De aanbevelingen van de inspecties nemen wij zonder uitzondering over. Wel kiezen wij bij een paar aanbevelingen voor een iets andere uitwerking in de

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

Academie voor Podiumkunsten

Academie voor Podiumkunsten Academie voor Podiumkunsten Cursusaanbod 2005-2006 ursusaanbo De Academie voor Podiumkunsten is dé Academie voor Podiumkunsten organisatie voor trainingen voor mensen werkzaam in de podiumkunstenbranche.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel Cursus informatie NU MEER DAN 75 CURSUSPLAATSEN Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! Leontien Zijlaard - van Moorsel Horecaopleidingen Dé GROOTSTE OPLEIDER Sinds 1983 CURSUS Locaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie