ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID"

Transcriptie

1 ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID Introductie Hoe snel grijpt een brand om zich heen? Binnen een halve minuut ontstaat er al verstikkende rook en grote hitte. Al hebben er maar een paar stoelen vlamgevat in een vergaderkamer, vuur verspreidt zich razendsnel. Vergeet u de Amerikaanse films waarin een held door een gebouw loopt en de steunbalken links en rechts brandend van hem neerstorten. Waar rook is, is vuur. Maar ook andersom: waar vuur is, is rook en rook is giftig. Rook beneemt de adem en rook belemmert het zicht. Net als vuur is rook levensgevaarlijk. Levensbelang De veiligheid van uw collega s en bezoekers is van levensbelang. U schakelt natuurlijk alle mogelijke risico s uit. Mocht er desondanks brand uitbreken of mocht het om andere redenen nodig zijn uw pand te ontruimen, dan kunt u snel en adequaat handelen. Uw medewerkers en uw bezoekers vertrouwen erop dat u uw zaken voor elkaar heeft. Specialist Van Gogh Fire Consultancy is specialist in veiligheidsvraagstukken. Van Gogh Fire Consultancy is thuis in alle vraagstukken van brand, explosiegevaar en werken met gevaarlijke stoffen. Van Gogh Fire Consultancy weet alles op het gebied van werk en veiligheid. Van wetten, voorschriften en regels. Van de woningwet, de brandweerwet, de Arbo-wet, van de Wet Milieubeheer (de WM). We brengen alle risico s zorgvuldig en volledig voor u in kaart. We maken een risico-inventarisatie (RI & E) voor uw bedrijf. We stellen een plan van aanpak (PVA) voor u op. Beide documenten zijn wettelijk verplicht. We trainen desgewenst uw medewerkers. Risico-inventarisatie Allereerst maken we voor u een wettelijk verplichte risico-inventarisatie. We doen dat aan de hand van de bepalingen in de woningwet, de Arbo-wet, de brandweerwet, en de Wet Milieubeheer. Op uw bedrijf, in uw pand, stellen we een gedegen onderzoek in. Een onderzoek naar de brandveiligheid, naar het omgaan met gevaarlijke stoffen. In het kader van de Arbo-wet analyseren we ook de werkomstandigheden: veilige werkomstandigheden, tegengaan ziekteverzuim, stressfactoren, ergonomie in en op het werk. We kijken naar ventilatie, naar afzuiginstallaties, naar het veilig opbergen van schadelijke stoffen, naar alle omstandigheden die met veiligheid te maken hebben.

2 We analyseren alle risico s en stellen een rapport op. (Een Risico Inventarisatie en Evaluatie, (RI & E). Waarom laat u een dergelijke risico-inventarisatie maken? Niet omdat u bang bent dat de brandweer misschien komt controleren, of omdat een risico-inventarisatie verplicht is. Wel omdat u zich verantwoordelijk voelt voor de mensen die in uw gebouw vertoeven. Uw klanten, medewerkers, collega s, pupillen, leerlingen, gasten, bezoekers, patiënten en omwonenden. Zij vertrouwen erop dat u uw zaakjes voor elkaar heeft. Van Gogh Fire Consultancy analyseert dus kortom veilige arbeidsomstandigheden. Voorbeeld gedeelte van rapport of index rapport. Deze voorbeelden anders vormgeven, in een gekleurd kadertje, alsof het een afbeelding betreft: ander lettertje, of ander formaat.. Plan van Aanpak (PvA) We spreken ons rapport de wettelijk verplichte risico-inventarisatie - met u door. We stellen een plan van aanpak op, eveneens wettelijk verplicht, een onderdeel van de RI & E. Voorbeeld gedeelte van plan van aanpak (aanbevelingen of index) Programma van Eisen (PvE) We stellen een lijst op met benodigde apparatuur: brand en rookmelders, blusapparatuur, noodverlichting, en dergelijke. Al onze producten voldoen aan de hoogste eisen en kunnen de toets van de brandweer doorstaan. Voorbeeld van een of twee kleine, concrete maatregelen Ontruimingsplan We maken voor u een ontruimingsplan voor brand en ongevallen (explosies, gevaarlijke stoffen) of een bommelding. We brengen de routes in kaart, we maken vluchtwegplattegronden voor u, en de daarbij behorende vluchtpanelen. We verzorgen de volledige bewegwijzering door middel van de bekende verlichte bordjes. We leggen voor u vast wíe wát gaat doen als er ontruimd moet worden. Het is van levensbelang dat u snel kunt ontruimen. Zonder paniek, maar wel in hoog tempo. Uw opgeleide mensen moeten snel ingrijpen en weten wat hun te doen staat. Uw mensen moeten weten hoe een brandblusser werkt, want er is geen tijd om te gaan staan lezen op de gebruiksaanwijzing. Uw mensen moeten weten wat te doen als er iets mis zou gaan met gevaarlijke stoffen, met een gifwolk, met explosiegevaar, als er een brandje begint, met een bommelding.

3 Uw medewerkers moeten weten wat ze moeten doen als het om de veiligheid van uw collega s en bezoekers gaat. Wat moet ik dóen? (Gericht en professioneel actie ondernemen.) Wat moet ík doen? (De eigen rol kennen en snel zelf kunnen handelen) En dus niet: Wát moet ik doen? (Paniekerig heen en weer lopen: moord en brand schreeuwen. ) U bent verplicht tenminste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden. De overheid kan controleren of u inderdaad eenmaal per jaar een oefening houdt. U mag zelf een oefening organiseren. U kunt ook Van Gogh Fire Consultancy vragen voor u een ongeluk in scène te zetten, de ontruiming te laten plaatsvinden en u te helpen met de registratie en evaluatie. Van Gogh Fire Consultancy kan dan zelfs als u dat wilt - rookmachines inzetten, figuranten en LOTUS-slachtoffers inzetten, geschminkt en al. Om te testen of de BHV-organisatie op haar taak is berekend. En om te controleren of uw ontruimingsplan in de praktijk voldoet. Uw BHV ers en uw EHBO ers moeten weten hoe te handelen. Wie wordt eerst geholpen of afgevoerd? Na een oefening en een grondige evaluatie, worden verbeteringen toegepast. Het is een cyclus. Van Gogh Fire Consultancy zorgt na de evaluatie voor het aanbrengen van verbeteringen, in de RI& E en het Plan van Aanpak. Voorbeelden: een plattegrond met een vluchtroute foto s van aanduidingen met nooduitgang voorbeelden van vluchtpanelen Trainingen Van Gogh Fire Consultancy kan uw mensen trainen. Eerst heeft Van Gogh Fire Consultancy dan samen met u alles op papier geregeld en vastgelegd: ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtpanelen. Als u daarmee genoegen zou nemen, is de veiligheid in uw gebouwen zeker niet gegarandeerd: u heeft ter plekke mensen nodig die weten wat zij moeten doen als er zich een ongeluk voordoet, Uw eigen medewerkers, want zij zijn iedere dag op uw werkplek.

4 Training op locatie De opleidingen van Van Gogh Fire Consultancy vinden ėėn op ėėn plaats. Op locatie en niet in een klaslokaal met twintig, want dan wordt een training te algemeen en het gaat om de veiligheid op een eigen, specifieke locatie. Onze veiligheidstrainingen hebben in company plaats op de werkplek zelf: op uw locatie. Aan de hand van uw RI & E en voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Onze trainingen: Ploegleider BHV (Bedrijfshulpverlening) De Ploegleider Bedrijfshulpverlening zet in geval van een calamiteit de lijnen uit. Hij/zij communiceert met de externe hulpdiensten en stuurt de Bedrijfshulpverleners, ontruimers en overige aanwezigen aan. Hoofd BHV (Bedrijfshulpverlening). Ook wel coördinator BHV genoemd. Deze heeft Bedrijfshulpverlening onder zijn/haar verantwoording. Het Hoofd Bedrijfshulpverlening draagt er zorg voor dat de Ploegleider Bedrijfshulpverlening, de Bedrijfshulpverleners en/of Ontruimers in staat gesteld worden om de toebedeelde werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Aan de hand van een on-the-job training levert Van Gogh Fire Consultancy een stuk maatwerk. Op deze wijze is het Hoofd Bedrijfshulpverlening goed voorbereid op de werkzaamheden Preventiemedewerker Per 1 juli 2005 is de Arbo-wet ingrijpend gewijzigd. Uw organisatie met werknemers in dienst is dan verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker is iemand die mede zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Na het invoeren van de wetswijziging moet elke werkgever tenminste één werknemer aanwijzen voor deze taak. In bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen, mits hij/zij daar voldoende deskundig in is. De deskundigheid en de taken van de preventiemedewerkers zullen afgestemd moeten zijn op de aard en risico's van het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van alle Arbo -risico's binnen het bedrijf. In de risico- inventarisatie (RI&E) zal specifiek worden aangegeven wat die risico's zijn. Voor wie? Voor werknemers van kleine tot middelgrote bedrijven die aangewezen zijn om de rol van preventiemedewerker op zich te nemen en die nog geen functie als Arbo- coördinator vervullen. Uiteraard dient de Preventiemedewerker goed op de hoogte te zijn van de regels en wetten welke binnen de organisatie van toepassing zijn. Aan de hand van een on-the-job training levert Van Gogh Fire Consultancy een stuk maatwerk.

5 Praktijktraining crisisteam Een crisisteam treedt handelend op indien dat nodig is, maar zorgt ook voor het grotere geheel. Meestal is tenminste een van de leden een manager of behoort hij of zij tot het middenkader. Een crisisteam zorgt in geval van een calamiteit ook voor de nazorg, voert slechtnieuwsgesprekken met collega s of familie, en zorgt voor alle communicatie: met de pers, met woordvoerders, berichten aan personeel en familieleden, contacten met politie, brandweer, politiewoordvoerder. Aan de hand van een on-the-job training levert Van Gogh Fire Consultancy een stuk maatwerk. Onze consultancy Adviezen op het gebied van: Risico-inventarisatie: Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI & E) Calamiteitenplannen Ontruimingsplannen Bedrijfsnoodplannen Vluchtwegplattegronden en instructiepanelen Ongevalonderzoek Machinerichtlijnen Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE) Projecten noodverlichting en transparantverlichting Brandveiligheidinspecties Brandveiligheidaudits Vuurbelastingsberekeningen (NIBRA en NFPA) Nieuwbouw: Een architect is verplicht brandveiligheidsaspecten in een ontwerp en in tekeningen op te nemen. Specialisten van Van Gogh Fire Consultancy kunnen zowel bij ontwerp als tijdens de bouw worden ingeschakeld. Zo nemen onze specialisten deel aan bouwvergaderingen bij nieuwbouwprojecten en bij ingrijpende verbouwingen. Ook bij of na verhuizingen kunt u een beroep doen op Van Gogh Fire Consultancy. In deze functie waakt onze Veiligheidskundige over de brandveiligheid, zowel op brandweertechnisch als op praktisch gebied. Vergunningen en normeringen Van Gogh Fire Consultancy helpt bij het aanvragen van vergunningen We kunnen voor u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een bouwvergunning, en een milieuvergunning (WM- vergunning, op grond van de Wet Milieubeheer) VCA 2004 Bouwvergunning ISO-normering Risicobeheerssystemen Brandweerzorg Gebruiksmelding (vergunning)

6 Voorlichting De Arbo-wet schrijft voor dat alle medewerkers op de hoogte moeten zijn van uw veiligheidsmaatregelen. U kunt dan: Informatie mee naar huis geven Posters ophangen in het gebouw Kaartjes uitdelen of neerleggen Van Gogh Fire Consultancy vragen een of meer presentaties te verzorgen voor uw personeel op uw eigen locatie. In een uur, anderhalf uur kan Van Gogh Fire Consultancy alles vertellen aan uw collega s. In samenvatting Van Gogh Fire Consultancy begint allereerst met een RI & E ( risicoinventarisatie). De tweede stap is het opstellen van een PvA, een Plan van Aanpak: vluchtroutes en vluchtpanelen, brandblusmiddelen, afzuiginstallaties, veilige kasten, en een plan voor ontruiming. Al deze onderdelen worden nauwkeurig omschreven. Dan kan Van Gogh Fire Consultancy uw medewerkers gaan trainen, op uw locatie. Want een ontruimingsplan moet niet alleen op papier staan. Uw medewerkers moeten weten hoe te handelen als er iets mis gaat op uw locatie. Van Gogh Fire Consultancy kan ook een ontruimingsoefening op uw locatie regisseren, kritisch evalueren en zonodig aanpassingen in uw Plan van Aanpak opstellen. Contact Maakt u gerust een afspraak met een van onze veiligheidsdeskundigen. Deze neemt graag met u door wat Van Gogh Fire Consultancy voor u zou kunnen doen, geheel vrijblijvend. Onze expert komt dan bij u langs en loopt met u door uw bedrijfspand, uw school, uw theater of over uw schip. Hij informeert u over brandveiligheid, over het omgaan met gevaarlijke stoffen, over explosieveiligheid en over veilig werken en het voorkomen van gevaarlijke, ongezonde, stressvolle en ziekmakende arbeidsomstandigheden. Van Gogh Fire Consultancy heeft veel ervaring met het voorkomen van brand, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het veiliger maken van gebouwen waar gewerkt wordt. Ook van openbare, toegankelijke gebouwen is Van Gogh Fire Consultancy goed op de hoogte: scholen, hogescholen, theaters. Van Gogh Fire Consultancy overlegt graag met het hoofd veiligheid, de preventiemedewerker, de manager of directeur over het trainen van alle medewerkers.

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Ira Helsloot Judith Vlagsma 1 A+O VVT streeft ernaar op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg te bevorderen

Nadere informatie

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 IN DEZE UITGAVE: 1. Ziek door werkstress 2. Uit de praktijk: Workshop Betere sportprestaties door gezonde voeding 3. School mag speeltoestellen zelf

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie