Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten"

Transcriptie

1 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7

2

3 Inhoudsopgave brochure verkoop woning Eize Bosstraat 7 - verkoopinformatie en inschrijvingsvoorwaarden - bijlagen: bijlage 1 : de kadastrale situatietekening; bijlage 2 : foto's van het object; bijlage 3 : de informatie van de gemeente Smallingerland; bijlage 4 : de kadastrale en hypothecaire berichten van het Registergoed; bijlage 5 : de Koopakte (concept); bijlage 6 : de Akte van Levering (concept); bijlage 7 : het biedingsformulier (losse bijlage); bijlage 8 : de verklaring van gegoedheid (losse bijlage).

4

5 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten VERKOOPINFORMATIE en INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Eize Bosstraat 7 te Drachten Trip Advocaten & Notarissen Sectie notariaat vastgoed, mr. G.J. de Jong / mw. mr. N.T. Bron Postbus AC DRACHTEN / (t) (f)

6 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz Korte beschrijving van het object blz Definities in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden blz Feitelijke objectinformatie 4.1 Omschrijving van het Registergoed blz Samenstelling, indeling en oppervlakte van het Registergoed blz Globale onderhoudstoestand van het Registergoed blz Technische installaties en voorzieningen blz Milieukundige aspecten van het Registergoed blz Juridische objectinformatie 5.1 Kadastrale informatie blz Aankomsttitels blz Bijzondere lasten en beperkingen blz Voorwaarden en uitgangspunten van verkoop blz Verkoopprocedure blz Disclaimer blz Bijlagen blz. 26

7 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 1. INLEIDING Voor u ligt de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden ten behoeve van de verkoop bij inschrijving van de Drachten aan de Eize Bosstraat 7 gelegen geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf en tuin. De Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden bevatten alle feitelijke en juridische informatie met betrekking tot het Object die aan de Verkoper bekend is. Daarnaast bevatten de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden de voorwaarden en uitgangspunten waaronder het Object te koop wordt aangeboden en waaronder het aanvaard kan worden. Als Bijlagen maken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden onder meer deel uit het concept van de koopakte en het concept van de akte van levering. In de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt tevens de verkoopprocedure omschreven. Het opstellen en verspreiden van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden onder de Gegadigden is de eerste stap van de verkoopprocedure. Voor het overige gedeelte van de verkoopprocedure en voor alle overige informatie met betrekking tot het Object, nodigt de Verkoper u graag uit om de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden met alle bijlagen te bestuderen.

8 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 2. KORTE BESCHRIJVING VAN HET OBJECT Soort object : geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging Adres : Eize Bosstraat 7 Postcode : 9203 SN Plaats : Drachten Ligging/wijk : het registergoed is gelegen op gewilde woonstand in een hofje op loopafstand van het centrum van Drachten in het bestemmingsplan De Singels Kadastrale aanduiding : gemeente Drachten sectie C nummer Totale perceelgrootte : 3 are 15 centiare (315 m 2 ) Gerechtigdheid : volle eigendom Inhoud : woning circa 320 m³, berging circa 17 m³ Parkeerruimte : op eigen erf naast de woning Bouwjaar : omstreeks 1960 Globale staat van onderhoud : met inachtneming van de ouderdom, redelijk; de woning dient geheel opgeknapt te worden

9 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 3. DEFINITIES IN DE VERKOOPINFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Tenzij anders blijkt en naast de elders in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen definiëring, wordt in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden verstaan onder: - "Akte van Levering": de voor de eigendomsoverdracht van het Registergoed ter uitvoering van de Koopovereenkomst vereiste notariële akte strekkende tot levering; - "Bieder": een Gegadigde die conform de Verkoopprocedure een Bieding uitbrengt op het Object; - "Bieding": een onvoorwaardelijk bod op het Object van een Bieder conform het bepaalde in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en de Bijlagen; - "Bijlagen": de annexen die zijn opgenomen in de Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7 en waarnaar in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt verwezen en die integraal onderdeel uitmaken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden; - "Dienst": de Dienst voor het kadaster en openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

10 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten - "Gegadigde": een (rechts)persoon die door de Verkoper is uitgenodigd tot deelname aan de Verkoopprocedure door toezending van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, dan wel die informatie heeft opgehaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis of heeft gedownload van de website van de gemeente; - "Gunning": de definitieve gunning door Verkoper, waardoor de aanvaarding door Verkoper plaats vindt van een Bieding; - "Koopakte": de door Verkoper en Koper te ondertekenen onderhandse akte waarin de Koopovereenkomst zal worden opgenomen; - "Koopovereenkomst": de tussen Verkoper en Koper ter zake van het Object te ontstane koopovereenkomst door Gunning van het Object door Verkoper aan Koper; - "Koper": de Bieder aan wie de Gunning van het Object plaatsvindt; - "Object": het Registergoed; - "Registergoed": de geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf en tuin, aan de Eize Bosstraat 7 te 9203 SN Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten sectie D nummer 10664, groot 3 are 15 centiare, zoals weergegeven op de als Bijlage 1 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden

11 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gehechte kadastrale situatietekening; - "Trip": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Trip Advocaten & Notarissen B.V., onder meer gevestigd te 9203 EJ Drachten, Berglaan 56; - " Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden ": het onderhavige document met alle Bijlagen zoals opgenomen in de Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7, omvattende de verkoopbrochure en -procedure van het Object; - "Verkoopprocedure": de door de Verkoper in of conform de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden vastgestelde wijze waarop de verkoop van het Object zal plaatsvinden; - "Verkoper": de publiekrechtelijk rechtspersoon; de Gemeente Smallingerland, gevestigd te Drachten aan de Gauke Boelensstraat 2 (postadres: Postbus 10000, 9200 HA Drachten). Naast bovenvermelde definities kunnen begrippen elders in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of in een Bijlage gedefinieerd worden. Ingeval een in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehanteerd begrip zowel in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden als in de Bijlage wordt gedefinieerd, geldt de betekenis die daaraan conform de in het betreffende document opgenomen definitie wordt toegekend. De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt. Kopjes en nummering in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen te vergemakkelijken; zij kunnen de interpretatie

12 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten van de betreffende passages niet beïnvloeden. Waar in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt verwezen naar een Bijlage, annex of een nummer, is bedoeld een verwijzing naar een Bijlage, annex of een nummer bij of van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden.

13 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 4. FEITELIJKE OBJECTINFORMATIE 4.1 Omschrijving van het Registergoed Het Registergoed is een geschakelde woning (type: twee onder één kap) gelegen op gewilde woonstand in het bestemmingsplan De Singels nabij het centrum van Drachten. De woning ligt in een hofje aan de openbare weg op loopafstand van het centrum van Drachten. Voorzieningen als winkels, supermarkt, slagerij, bakkerij, basisschool, sportmogelijkheden en restaurants zijn op loopafstand aanwezig. De belendende percelen worden ook gevormd door twee onder één kap-woningen. De woning bestaat uit: begane grond: hal, trapopgang, toilet, provisiekelder, doorzonkamer, dichte keuken; 1 e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, alle met vaste kasten, waarvan 1 slaapkamer met balkon en 1 met vaste wastafel, badkamer met douche en wastafel; 2 e verdieping: vaste trap, zolderberging met kastenwand De woning is omstreeks 1960 gebouwd. Bouwkundig gezien verkeert de woning in een redelijke staat van onderhoud. De kwaliteit van de toegepaste materialen in relatie tot de ouderdom van de woning is goed, maar de woning is verouderd en is toe aan een algehele opknapbeurt. De woning is deels voorzien van isolerende beglazing. Waarschijnlijk is er sprake van spouwisolatie. Er is op eigen erf langs de zijkant van de woning parkeerruimte voor één auto. De rondom de woning gelegen tuin is verwaarloosd. Van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden maken deel uit foto's van het Registergoed (Bijlage 2) en informatie van de Gemeente Smallingerland (Bijlage 3).

14 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 4.2 Plattegrond- en bouwtekeningen Gelet op het bouwjaar van de woning, omstreeks 1960, beschikt de Gemeente Smallingerland niet over plattegrond- en bouwtekeningen. De bouwaard van de woning is traditionele bouw van steen met spouwmuren. De berging heeft halfsteensmuren. De woning is voorzien van een pannendak. De berging is voorzien van een plat dak met bitumineuze dakbedekking. De daken zijn geheel door hout onderschoten. De keuken en het sanitair zijn eenvoudig. 4.3 Globale bouwkundige en onderhoudstoestand van het Registergoed In deze paragraaf wordt een globale indicatie van de bouwkundige en onderhoudstoestand gegeven, gebaseerd op globale visuele inspectie van het geheel en in relatie tot de ouderdom van het Registergoed. Het is mede gelet op het bepaalde onder 4.2 geen indicatie van de bouwkundige staat van het Registergoed. De woning verkeert naar het geheel genomen in een redelijke staat van onderhoud. De onderhoudsindicatie van diverse bouwonderdelen is als volgt: Omschrijving Vloeren Constructie Gevels Kozijnen daken/dakbedekkingen binnenwanden Plafonds overige afwerkingen installaties (elektra en water) buitenterrein Onderhoudsindicatie Goed Goed Goed Goed Goed redelijk slecht tot matig goed tot redelijk matig verwaarloosd 1. Er zijn lekkageplekken bij de schoorsteen;

15 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 2. Het voegwerk van de schoorsteen is schraal; 3. Op enkele plekken is er scheurvorming in de binnenmuren; 4. Het binnenschilder- en behangwerk verdient aandacht; 5. De vloeren zijn van hout en enkele vloeren zijn voorzien van asbesthoudend zeil; 6. De woning is volledig voorzien van zachtboardplafonds. Op diverse plaatsen in de plafonds is sprake van sporen van (voormalige) lekkage. Alle plafonds dienen te worden vervangen. 7. De woning is in 2011 buitenom geschilderd; 8. Het ijzeren balkonhek is bij de aanzetting in het beton doorgeroest. 4.4 Technische installaties en voorzieningen 1. De verwarming en de warmwatervoorziening in de woning geschiedt door middel van een cv-installatie/ketel. Het betreft een oud verwarmingssysteem met een verouderde VR-ketel. Ter hoogte van de cv-ketel bevindt zich een asbestplaatje. 2. De woning is voorzien van een elektrische installatie met drie (3) groepen, er is geen aardlekschakelaar. De elektrische installatie dient te worden aangepast en uitgebreid. 3. De woning is aangesloten op de riolering. 4.5 Milieukundige aspecten van het Registergoed Verkoper is, behoudens voor zover in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden vermeld, niet bekend met in het Registergoed aanwezig(e) asbest, asbesthoudende materialen, verontreinigde (vloei)stoffen en/of overige verontreinigde materialen die aan het huidige gebruik van het Registergoed in de weg staan of die - gelet op het huidige gebruik van het Registergoed - op dit moment aanleiding geven tot sanering of andere maatregelen. Er is door Verkoper geen verkennend bodemonderzoek verricht.

16 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 5. JURIDISCHE OBJECTINFORMATIE 5.1 Kadastrale informatie Volgens de Dienst wordt het Registergoed als volgt kadastraal aangeduid: Grootte Gemeente Sectie Nummer ha a ca Omschrijving Drachten C wonen erf - tuin Totaal groot Het bij het samenstellen van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden meest recente kadastrale en hypothecaire bericht van het Registergoed zijn als Bijlage 4 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehecht. Blijkens het kadastrale bericht zijn er geen ten laste van het Registergoed bestaande publiekrechtelijke beperkingen bekend. 5.2 Aankomsttitel Het Registergoed is, voor wat de grond betreft, door Verkoper met meer registergoed verkregen bij akte van levering de dato 6 november 1936, waarvan een afschrift op 10 november 1936 is ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst (voormalige bewaring Heerenveen) in deel 1020 nummer 32. De woning is door Verkoper op de grond gebouwd door stichting voor eigen rekening. De levering van het Registergoed aan de Verkoper heeft plaatsgevonden onder de gebruikelijke bedingen. 5.3 Bijzondere lasten en beperkingen 1. In de akte van levering wordt melding gemaakt van een heersende erfdienstbaarheid van reed en veeleiding van en naar de Zuiderhogeweg. Als gevolg van de (her)inrichting van het (openbaar) gebied ter plaatse na de verkrijging van het Registergoed door Verkoper, is het Registergoed rechtstreeks ontsloten op de openbare weg en staat vast dat de erfdienstbaarheid feitelijk niet meer kan worden

17 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten uitgeoefend en dat die situatie in de toekomst niet meer terugkeert. In verband daarmee is die erfdienstbaarheid feitelijk beëindigd. 2. De eigenaar van de ten noorden van het Object gelegen woning met kadasternummer 7852 (Eize Bosstraat 5) heeft zijn woning uitgebreid door middel van een aanbouw aan een bestaande muur. Als gevolg daarvan steekt het dak van de uitbreiding minimaal uit boven het perceel met kadasternummer (Eize Bosstraat 7). Dit is inzichtelijk op het uittreksel uit de kadastrale kaart (Bijlage 1). De Koper dient deze situatie als bestaande bouwkundige situatie te dulden.

18 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 6. VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VAN VERKOOP De Verkoper verstrekt bij het te koop aanbieden van het Object alle informatie die zij met betrekking tot het Object tot haar beschikking heeft. De Verkoper hecht er waarde aan dat de Gegadigden alle mogelijke informatie kunnen inzien en beoordelen alvorens zij overgaan tot een Bieding. Nu de Verkoper die gelegenheid biedt, biedt de Verkoper daardoor het Object aan in de staat waarin het zich bij de juridische levering feitelijk en juridisch bevindt ("feitelijke staat "). Hierdoor koopt de Koper het Object zoals het is, zonder nadere garanties en vrijwaringen van de Verkoper. De voorwaarden en uitgangspunten van het principe "feitelijke staat " blijken met name uit de Koopakte, waarvan het concept als Bijlage 5 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden is gehecht. Naast de gebruikelijke bedingen van een koopakte voor dergelijke objecten, zijn de belangrijkste elementen van de Koopakte: 1. een vaste en onveranderlijke koopprijs; 2. de levering van het Object vindt plaats binnen acht (8) weken na Gunning; 3. omzetbelasting: de Verkoper is van mening dat ter zake de levering van het Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd is aangezien: a. de levering van het Registergoed zal plaatsvinden na verloop van twee jaren sinds het tijdstip van eerste ingebruikneming en het Registergoed niet kwalificeert als een perceel bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a onder 1 juncto artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968, en b. Verkoper ter zake de levering van het Registergoed geen verzoek wenst in te dienen als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a onder 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968; 4. overdrachtsbelasting: de ter zake van de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is voor rekening van de Koper; 5. de juridische levering van het Object vindt plaats in de staat waarin het zich bij de levering bevindt. De Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van onbekende bijzondere lasten en beperkingen. Eventuele aanspraken (bijvoorbeeld garanties) op derden gaan mee over met het Object; 6. het Object wordt bij de juridische levering afgeleverd in de staat (breedste zin van het

19 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten woord) waarin het zich bij de juridische levering bevindt, met eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken; 7. er zal geen energieprestatiecertificaat worden overhandigd aan de Koper; 8. de Verkoper garandeert bevoegd te zijn tot de verkoop en levering van het Object; 9. de hiervoor onder 6. vermelde staat omvat ook de milieukundig toestand van het Registergoed; 10. onder- of overmaat geeft geen recht op verrekening of enige andere actie; 11. er is geen ruimte voor een financieringsvoorbehoud. De Akte van Levering bevat slechts de voor de levering noodzakelijke bepalingen. De overige bepalingen worden immers tussen Verkoper en Koper in de Koopakte vastgelegd. Het concept van de Akte van Levering is als Bijlage 6 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehecht. Voor de volledige inhoud van de Koopakte en de Akte van Levering wordt u verwezen naar de betreffende bijlagen. Het principe van "feitelijke staat ", is tevens van toepassing op de inhoud van de concepten. Het Object wordt aangeboden zoals het is en wordt verkocht en geleverd onder de voorwaarden en bedingen zoals vermeld in de Koopakte en de Akte van Levering zoals deze als bijlagen aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn gehecht.

20 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 7. VERKOOPPROCEDURE De Verkoopprocedure bestaat uit de volgende fasen: - Fase I: de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden kan door de Gegadigden gedurende de openingstijden worden opgehaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten of kan worden verkregen door deze te downloaden van de website van de gemeente: dan wel wordt op verzoek door Verkoper aan de Gegadigden toegezonden; - Fase II: mogelijkheid tot bezichtiging; - Fase III: Bieding; - Fase IV: Gunning. De verschillende Fasen worden hierna toegelicht, daarna treft u de planning van de Verkoopprocedure aan. Fase I Beschikbaarstelling van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden aan Gegadigden Onverminderd genoemde verkrijging door de Gegadigden van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, is Verkoper gerechtigd de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden toe te zenden aan door hem aan te wijzen (rechts)personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het kopen van het Object. Fase II Bezichtiging Er vinden twee bezichtigingen plaats, te weten: - op zaterdag 29 oktober 2011 van uur tot uur; - op zaterdag 5 november 2011 van uur tot uur. Fase III Bieding Het is een of meer (rechts)personen toegestaan om gezamenlijk een Bieding te doen. In dat geval is elke individuele (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk jegens de Verkoper voor de nakoming van alle verbintenissen uit de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle Bijlagen.

21 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten De Bieding dient plaats te vinden middels het als Bijlage 7 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehechte biedingsformulier. Daarnaast dienen bij het biedingsformulier de daarin vermelde bijlagen te worden gevoegd. Voor de vertrouwelijke en onafhankelijke behandelingen van de Biedingen, heeft de Verkoper ervoor gekozen om een notaris van Trip de Biedingen in ontvangst te laten nemen en gesloten en beveiligd te laten bewaren in diens kluis totdat de termijn waarbinnen Biedingen kunnen worden uitgebracht is verstreken. De Biedingen dienen ingediend te zijn op de datum en het tijdstip en op de wijze als hierna omschreven. Biedingen dienen uiterlijk binnen te zijn op woensdag 23 november 2011 om uur, hierna te noemen: "Sluitingstijdstip". Te laat ingediende Biedingen, dan wel Biedingen die niet op de juiste wijze worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. Alle gevraagde informatie en documenten dienen in de Nederlandse taal te worden ingediend. De inschrijvingen dienen op de hierna beschreven wijze op de navolgende plaats te worden ingediend: Verzending per post: Gemeente Smallingerland p/a Trip Advocaten & Notarissen t.a.v. notaris mr. G.J. de Jong Postbus AD DRACHTEN Persoonlijke aflevering: Gemeente Smallingerland p/a Trip Advocaten & Notarissen t.a.v. notaris mr. G.J. de Jong Berglaan EJ DRACHTEN Indien de Bieder geen natuurlijk persoon is, dient het biedingsformulier te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van de Bieder. De inschrijving dient in één pakket te worden aangeleverd. Het pakket dient de volgende tekst te vermelden:

22 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten "Verkoop bij inschrijving Eize Bosstraat 7 te Drachten " "Niet openen vóór uur". In dit pakket dient het biedingsformulier tezamen met alle daarbij behorende bijlagen te zijn ingesloten. Naast de voorwaarden die blijken uit het biedingsformulier, is het volgende op de Bieding van toepassing: a. de Bieder dient de verklaring van gegoedheid die als Bijlage 8 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden is gehecht te laten invullen, te laten ondertekenen en als bijlage bij het biedingsformulier te voegen; b. de Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen en anderszins de Verkoopprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of in te trekken; c. de Verkoper behoudt zich tevens het recht om de Verkoopprocedure, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de planning, te wijzigen; d. het doen van een Bieding is op eigen risico. De Gegadigden en de Bieders hebben op geen enkele wijze recht op een vergoeding van de Verkoper in welke vorm en uit welken hoofde dan ook. Dit geldt tevens indien de Verkoper besluit het Object niet te gunnen of wanneer het hiervoor onder b. en c. bepaalde van toepassing is; e. de Verkoper zal alle door de Bieders in het kader van de Verkoopprocedure ingediende stukken vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij de Verkoper daartoe in rechte wordt gedwongen; f. alle stukken die de Verkoper verstrekt in het kader van de verkoop van het Object zijn vertrouwelijk en mogen slechts met toestemming van de Verkoper aan derden worden verstrekt; g. door een Bieding te doen stemt de Bieder onvoorwaardelijk in met de inhoud van en de voorwaarden uit de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle daarbij behorende Bijlagen;

23 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten h. Bieders verwijzen uitdrukkelijk niet naar de toepasselijkheid van hun eventuele eigen algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden reeds hierbij voor alsdan door de Verkoper afgewezen; i. noch Gegadigden noch Bieders kunnen aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, de daarbij behorende bijlagen en de daaruit voorvloeiende overige documenten en correspondentie enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; j. een Bieding dient onvoorwaardelijk te zijn en slechts in de voorgeschreven vorm ingevuld tijdig te zijn ingediend. Een Bieding die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt kan door de Verkoper als ongeldig niet in behandeling worden genomen. De Bieder wordt gevraagd uitsluitend die gegevens aan te leveren die in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of de Bijlagen worden gevraagd. Gegevens, waaronder documentatie, waar niet uitdrukkelijk naar wordt gevraagd, worden niet in de beoordeling betrokken. De Biedingen zullen tot het Sluitingstijdstip ongeopend in de kluis van Trip worden bewaard. Fase IV Gunning Na het Sluitingstijdstip is de Verkoopprocedure in de fase van Gunning beland. Deze fase ziet er als volgt uit. Stap 1: De notaris van Trip zal de op zijn kantoor aanwezige pakketten met Biedingen openen en zal de Biedingen toetsen op compleetheid. De daaruit voortvloeiende bevindingen worden door de notaris vastgelegd in een proces-verbaal van Biedingen. De notaris maakt eveneens melding van het tijdstip van de indiening van een Bieding. Dit proces geschiedt niet in de openbaarheid.

24 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten Een afschrift van het proces-verbaal van Biedingen zal door de notaris van Trip aan de Verkoper worden toegezonden tezamen met afschriften van de Biedingen. Dit procesverbaal is niet openbaar, ook niet voor Gegadigden en Bieders. Onvolledige Biedingen zullen in beginsel niet in behandeling worden genomen, deze zijn in beginsel ongeldig. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om nadere aanvulling door en/of verduidelijking te vragen van de Bieders. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor afgelegde verklaringen, overgelegde documenten en ingevulde gegevens op juistheid te verifiëren. Stap 2: Na toetsing van de Biedingen wordt de rangorde van de Biedingen vastgesteld. De Bieder die conform de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden op een regelmatige wijze heeft ingeschreven met de hoogste Bieding komt in beginsel voor gunning in aanmerking. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op hem moverende gronden, niet aan de hoogste Bieder te gunnen. De Verkoper neemt op basis daarvan een voorlopige gunningsbeslissing waarin hij beslist of en zo ja welke Bieding hij wenst te gunnen. Nadat de voorlopige gunningsbeslissing is genomen, zullen alle Bieders tegelijkertijd als volgt door de Verkoper worden geïnformeerd over het resultaat van de voorlopige gunningsbeslissing: a. Bieders die niet voor gunning in aanmerking komen vanwege een ongeldige inschrijving, zullen een brief ontvangen, waarin is opgenomen de naam van de Bieder aan wie de Verkoper voornemens is te gunnen en waarin voorts kort de reden van afwijzing zal zijn toegelicht; b. Bieders die niet voor gunning in aanmerking komen, zullen een afwijzingsbrief ontvangen, waarin het bedrag van de hoogste geldige Bieding zal zijn beschreven van de Bieder aan wie de Verkoper voornemens is te gunnen; c. de Bieder die voor gunning in aanmerking komt, ontvangt eerst een brief met bericht van de voorlopige gunningsbeslissing van de Verkoper en (indien niet binnen de

25 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten door de Verkoper hierna gestelde termijn een kort geding aanhangig is gemaakt tegen deze voorlopige gunningsbeslissing) vervolgens een brief met een bericht van definitieve gunning. Zolang de Bieder geen definitief gunningsbericht (bericht van Gunning) heeft ontvangen, kan er aan welke mededeling van Verkoper dan ook geen enkel recht worden ontleend; d. ingeval de Verkoper niet wenst te gunnen, zal hij alle Bieders daarvan middels een te verzenden brief schriftelijk in kennis stellen. Bieders die zich niet kunnen verenigen met de afwijzing en/of (voorgenomen) gunningsbeslissing en daartegen een rechtsmiddel willen aanwenden, dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen na dagtekening van de aan hen verzonden (afwijzings)brief een kort geding te hebben geëntameerd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden. Genoemde termijn van 15 kalenderdagen is een vervaltermijn. Door een Bieding in te dienen, gaat Bieder hiermee akkoord. Een Bieder die deze termijn overschrijdt, is niet ontvankelijk in hetgeen hij in een voorlopige voorziening of enig ander geding vordert. Met inachtneming van artikel 333 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt de Bieder door indiening van een Bieding met de Verkoper overeen dat van hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter of tegen enig ander vonnis wordt afgezien. Het al dan niet definitief gunnen van het Object aan een Bieder is geheel aan de Verkoper. Indien het Object aan een Bieder definitief gegund wordt, komt op dat moment de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand. De Koopovereenkomst is onvoorwaardelijk behoudens het beroep op de "bedenktijd" als bedoeld in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Stap 3: De Koopakte dient binnen zeven (7) kalenderdagen na dagtekening van de brief waarmee de Gunning aan de Koper wordt medegedeeld door Koper te zijn ondertekend. 1. Indien door de Koper niet aan deze verplichting is voldaan, heeft de Verkoper het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de Koper verschuldigd is. Het ontbinden van de Koopovereenkomst op deze grond geschiedt door de Verkoper door schriftelijke mededeling daarvan aan de Koper binnen

26 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten veertien (14) kalenderdagen na het einde van de termijn waarbinnen de Koopakte ondertekend had moet worden. 2. Indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Koper gedurende drie dagen nadat de Koopakte of een afschrift daarvan aan Koper ter hand is gesteld, op grond van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek het recht de koop zonder opgave van reden te ontbinden. Indien de Koper van zijn ontbindingsrecht gebruik wenst te maken dient de betreffende mededeling aan de Verkoper schriftelijk, per post of per telefaxbericht, te geschieden. De Akte van Levering dient gepasseerd te worden binnen acht (8) weken na dagtekening van de brief waarmee de Gunning aan de Koper bekend is gemaakt. Planning De planning in de verschillende fasen luidt als volgt: Fase Handeling Datum, tijdstip I II Terbeschikkingstelling van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden aan Gegadigden Bezichtiging I 24 oktober oktober 2011 Bezichtiging II 5 november 2011 III Biedingen indienen bij Trip, uiterlijk: 23 november 2011, om uur IV opening Biedingen door Trip, opstellen proces-verbaal van Biedingen en verzending aan Verkoper, 23 november 2011, om uur V voorlopige gunningsbeslissing Verkoper, uiterlijk: 30 november 2011

27 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten VI toezending voorlopige gunningsbeslissing c.q. afwijzing aan 30 november 2011 Bieders VII bevestigen Gunning aan betreffende Bieder 16 december 2011 VIII ondertekening Koopakte door Koper, uiterlijk 23 december 2011 IX passeren akte van levering, uiterlijk 17 februari 2012

28 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 8. DISCLAIMER Op de Verkoopprocedure en de eventuele verkoop van het Object zijn van toepassing de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle Bijlagen. Deze disclaimer is een weergave van algemene voor de gehele Verkoopprocedure en daarmee verbandhoudende informatie geldende (aansprakelijkheids-)beperkingen. De in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een Gegadigde of Bieder in de gelegenheid te stellen een beeld te vormen van het Object. Een Gegadigde of Bieder kan hieraan geen rechten ontlenen. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden: a. alle beschrijvingen, afmetingen, foto's, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van het Object en alle overige gegevens die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn naar beste weten en kunnen verstrekt op basis van de thans bekende gegevens. Met betrekking tot de bouwkundige staat van het Registergoed kunnen afwijkingen bestaan van de in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke; dit op grond van het huidige gebruik of verbouwingen van het Registergoed. Opgemerkt wordt dat in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden documenten kunnen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van het Registergoed ten tijde van de bouwkundige oplevering. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. De in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen foto's van het Object kunnen tevens registergoederen bevatten die niet in de onderhavige Verkoopprocedure betrokken zijn; en b. alle beschrijvingen en verdere gegevens die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn naar beste weten en kunnen verstrekt op basis van de thans bekende gegevens; en c. indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper en/of derden die door deze zijn ingeschakeld; dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven,

29 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gehanteerd door de Verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en de Bijlagen kan niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van het Object en/of de aan- of afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechten of aanspraken van derden of overheden ter zake van het Object. Op de in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen. De Verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Trip, is bevoegd of gemachtigd (garantie-)verklaringen te verstrekken met betrekking tot het Object. Een Gegadigde of Bieder kan zich nimmer jegens de Verkoper, of door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Trip, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten. Op alle in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, of anderszins tijdens de Verkoopprocedure verstrekte informatie rust een onderzoeksplicht voor de Gegadigde of Bieder. De Verkoper wordt geacht door het verstrekken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, of anderszins tijdens de Verkoopprocedure aan zijn mededelingsplicht te hebben voldaan. De Verkoper is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar adviseurs. Gegadigden of Bieders mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van adviseurs van de Verkoper alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een Gegadigde of Bieder, aan wie informatie is verstrekt, dan wel met wie

30 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gesprekken zijn gevoerd. De Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen, ongeacht of Biedingen zijn uitgebracht of niet en onverminderd het overige in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of de Bijlagen bepaalde: - de Verkoopprocedure te wijzigen, dan wel (deels) te beëindigen; - om in onderhandeling te gaan met anderen dan wel gesprekken op enig moment te beëindigen; - niet op een Bieding in te gaan; - een Bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of de Bieding geldig is; en/of - een Bieding (verder) te evalueren casu quo te beoordelen. De (uitnodiging tot) deelname aan de Verkoopprocedure levert op geen enkele wijze een recht van een Gegadigde of Bieder tot het voeren van enige onderhandeling met de Verkoper noch een aanbod van de Verkoper aan een Gegadigde of Bieder. Indien de Verjoper een handeling als hiervoor bedoeld ten aanzien van de Verkoopprocedure verricht, geeft dat een Gegadigde of Bieder geen enkele aanspraak op de Verkoper tot nakoming of schadevergoeding, hoe ook genaamd. Deelname aan de Verkoopprocedure geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van een Gegadigde of Bieder. de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden met alle Bijlagen prevaleert boven alle eerder toegezonden informatie, documentatie en/of eventuele toezeggingen of afspraken. Door deelname aan de Verkoopprocedure stemt een Gegadigde of Bieder onvoorwaardelijk in met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze disclaimer.

31 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 9. BIJLAGEN Aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn (in kopie) de volgende Bijlagen gehecht: - Bijlage 1 : de kadastrale situatietekening; - Bijlage 2 : foto's van het Object; - Bijlage 3 : de informatie van de gemeente Smallingerland; - Bijlage 4 : de kadastrale en hypothecaire berichten van het Registergoed; - Bijlage 5 : de Koopakte; - Bijlage 6 : de Akte van Levering; - Bijlage 7 : het biedingsformulier; - Bijlage 8 : de verklaring van gegoedheid.

32

33 BIJLAGE 1 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: ntb Eize Bosstraat m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 september 2011 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DRACHTEN C Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

34

35 Bijlage 2

36

37 BIJLAGE 3 datum : 21 juni 2011 organisatie : Trip Advocaten & Notarissen Betreft: PERCEELSGEBONDEN INFORMATIE Adres: Eise Bosstraat 7, 9203 SN Drachten Registratienr: Kadastrale aanduiding: Drachten C Planologische aspecten 1. Naam bestemmingsplan De Singels 2. Bestemming van het object W2 3. Datum vaststelling bestemmingsplan: 6 oktober Datum goedkeuring bestemmingsplan: n.v.t. 5. Aangewezen als rijksmonument? Ja Nee (ex. art 3,4 of 6 Monumentenwet) 6. Aangewezen als gemeentelijk monument? Ja Nee 7. Gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht? Ja Nee (ex. art 35 Monumentenwet) 8. Is voorkeursrecht gemeenten of een voorstel Ja Nee daartoe van toepassing? (ex. art 2, 6, 8 WVG) 9. Zijn er aanschrijvingen? Ja Nee (ex. Art. 14 t/m 20 Woningwet) Opmerking : Ontwikkeling 10. Is er een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, danwel een herziening daarvan? Naam: Vastgesteld d.d.: Opmerking: 11. Geldt er een voorbereidingsbesluit? (ex. art 3.7 Wro) Geldigheidsduur : 12. Zijn er in de nabije toekomst planologische ontwikkelingen in de naaste omgeving van het object? Ja Ja Ja Nee Nee Nee

38 Milieugegevens 13. Gegevens uit de BIO 1/2 van de provincie Fryslân? Ja Nee Opmerking : 14. Bodemonderzoek? Ja Nee Opmerking : 15. Milieumelding of -vergunning Ja Nee Opmerking: 16. Onder- en/of bovengrondse tanks? Ja Nee Opmerking : 17. Is er informatie omtrent bodem over het object of de directe omgeving bekend? Opmerking : Ja Nee Bijlagen Milieu: Adres Bronnenbestan d + verdachte locaties Bodemonderzoe ken Milieu Informatie omgeving Ondergronds e tanks Eize Bosstraat 7 in Drachten (De Singels) Ja* Geen Geen Ja** Geen gegevens * Over het terrein van bovengenoemd perceel loopt nog het tracé van een voormalige gedempte sloot (zie hieronder de blauwe lijnen). Hiervan zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.

39 ** Er zijn diverse bodemonderzoek in de omgeving van Eize Bosstraat 7 in Drachten uitgevoerd, zie op onderstaande printscreen de gele markering voor de onderzoekslocatie. Betreffende bodemonderzoeken liggen ter inzage bij de afdeling Interne Zaken van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Hiervoor kunt u contact opnemen met het archief, telefoonnummer

40 Onderstaande is een overzicht van uitgevoerde bodemonderzoeken in de omgeving: Record: 1 Projectnr 1959 Klasse 3 baggerspecie sloot Projectnaam De Singels Status VOLT Soort 25 Startdatum 11/1/2006 Einddatum 11/15/2006 Rapportnr Record: 4 Projectnr 1631 Moleneind ZZ 77, Projectnaam politiebureau Status VOLT Soort 5 Startdatum 4/20/2004 Einddatum 5/17/2004 Rapportnr Record: 7 Projectnr 382 Pier Panderstraat, St. Projectnaam Lucasschool Status VOLT Soort 6 Startdatum 7/26/1999 Einddatum 9/7/1999 Record: 2 Projectnr 1958 Diverse locaties gemeente Projectnaam Smallingerland, De Singels Status VOLT Soort 25 Startdatum 9/1/2006 Einddatum 10/26/2006 Rapportnr Record: 5 Projectnr 569 Projectnaam Moleneind ZZ81 Status VOLT Soort 7 Startdatum 7/1/2001 Einddatum 8/1/2001 Rapportnr Record: 8 Projectnr 1424 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 11 Startdatum 9/2/1997 Einddatum 9/23/1997 Rapportnr Vn Record: 3 Projectnr 2148 Projectnaam Moleneind e.o. Status VOLT Soort 1 Startdatum 12/13/2005 Einddatum 5/9/2006 Rapportnr Record: 6 Projectnr 564 Projectnaam Moleneind ZZ 71 Status VOLT Soort 7 Startdatum 7/1/2001 Einddatum 8/1/2001 Rapportnr Record: 9 Projectnr 1422 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 8 Startdatum 2/6/1997 Einddatum 2/11/1997 Rapportnr geen projectnummer

41 Rapportnr VN Record: 10 Projectnr 1420 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 8 Startdatum 11/25/1996 Einddatum 1/15/1997 Rapportnr B.35 Record: 13 Projectnr 84 vml. vestiging Kijlstra Beton Projectnaam B.V., terreingedeelte 4 Status VOLT Soort 11 Startdatum 7/1/1992 Einddatum 1/1/1993 Rapportnr Record: 16 Projectnr 1166 vml. vestiging Kijlstra Beton Projectnaam B.V. Status VOLT Soort 8 Startdatum 1/17/1990 Einddatum 2/28/1990 Rapportnr Record: 19 Projectnr 1151 Projectnaam vml. vestiging Kijlstra-Beton Status VOLT Soort 7 Startdatum 11/16/1987 Einddatum 11/30/1987 Rapportnr onbekend Record: 11 Projectnr 1417 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 20 Startdatum 10/10/1995 Einddatum 11/13/1996 Rapportnr Record: 14 Projectnr 85 vml. vestiging Kijlstra Beton B.V., Projectnaam terreingedeelte 3 Status VOLT Soort 11 Startdatum 11/1/1991 Einddatum 7/1/1992 Rapportnr Record: 17 Projectnr 74 G. Boelenstraat, Projectnaam sportveldencomplex Status VOLT Soort 3 Startdatum 1/1/1990 Einddatum 2/1/1990 Rapportnr Record: 12 Projectnr 1314 Projectnaam Moleneind ZZ 81 Status VOLT Soort 6 Startdatum 1/1/1995 Einddatum 1/31/1995 Rapportnr Record: 15 Projectnr 53 Moleneind, vml. Projectnaam Ziekenhuis Status VOLT Soort 3 Startdatum 2/1/1990 Einddatum 3/1/1990 Rapportnr Record: 18 Projectnr 956 Projectnaam Wagenaarstraat / Moleneind, terrein Status VOLT Soort 3 Startdatum 12/8/1989 Einddatum 12/31/1989 Rapportnr

42

43 Artikel 18 Wonen Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen, eventueel in combinatie met werk aan huis; maar ook voor de daarbij behorende: b. tuinen en erven; c. groenvoorzieningen en waterpartijen; d. parkeervoorzieningen; e. speelvoorzieningen; f. wegen, straten en paden; g. openbare nutsvoorzieningen Bouwregels Toegelaten bouwwerken Op de gronden, bedoeld in lid 18.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd: a. woonhuizen en daarbij behorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, zoals bergingen, garages en praktijkruimten; b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding "garage"; c. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: a. als hoofdgebouwen mogen alleen halfvrijstaande woonhuizen (per twee aaneengebouwd) worden gebouwd; b. de hoofdgebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; c. de minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling van een hoofdgebouw mag respectievelijk ten minste en ten hoogste de in de aanduiding minimale-maximale gooten bouwhoogte (m) en dakhelling (graden) aangegeven minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling bedragen; d. binnen een bouwvlak mogen maximaal twee woonhuizen worden gebouwd, behalve als er ter plaatse van de aanduiding "maximum wooneenheden" is aangegeven. In dat geval mogen er niet meer woonhuizen in het bouwvlak worden gebouwd dan in de aanduiding als maximum is aangegeven; e. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag maximaal 60% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen en mag bovendien niet groter zijn dan 120 m2; f. de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevelbouwgrens staan; g. de afstand van een blok van twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen tot de zijgrens van het bouwperceel moet minimaal 3 meter zijn; h. de diepte van een hoofdgebouw mag maximaal 12 meter zijn; i. wanneer de bestaande situering en maatvoering afwijkt van het bepaalde onder de regels a tot en met h, dan blijft de afwijkende situering en maatvoering van toepassing Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mogen: 1. alleen binnen bouwvlakken worden gebouwd en moeten op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, maar: I. er mag per hoofdgebouw één erker tot 1,2 meter vóór die gevel worden gebouwd met een maximumbreedte van 90% van de voorgevel, waarbij de diepte van een erker niet meer mag bedragen dan de afstand (op de gevel gemeten) tussen die erker en de hartlijn van de woningscheidende muur, tenzij sprake is van de bouw van een gezamenlijk erker met naastgelegen aaneengebouwde hoofdgebouw, in welk geval een erker tot op de hartlijn van de woningscheidende muur mag worden gebouwd; II. er mag per hoofdgebouw wel één overkapping (carport) worden gebouwd op

44 minimaal 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw; III. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" mogen bijgebouwen (ondanks regel a.1.) vóór de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, met een breedte van maximaal de halve voorgevel; 2. in geval van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bbouwen aan- of uitbouw een diepte hebben van van maximaal 4 meter uit de achtergevel van het hoofdgebouw; 3. een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende zij- en/of achtererf (voor zover dat binnen het bouwvlak ligt) en mogen bovendien niet groter zijn dan 75 m²; 4. een goothoogte hebben van maximaal 3 meter; 5. in geval van overkappingen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter; 6. in geval van aan- of uitbouwen en bijgebouwen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter op de zijgrens van het bouwperceel en welke bouwhoogte vanaf de zijgrens van het bouwperceel onder een dakhelling van maximaal 45 graden rechtevenredig toe mag nemen tot: I. voor aan- en uitbouwen een bouwhoogte van maximaal 1 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw; II. voor bijgebouwen een bouwhoogte van maximaal 5 meter Garageboxen Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels: a. garageboxen mogen alleen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "garage"; b. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 4 meter bedragen Andere bouwwerken Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn; c. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn; d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 meter zijn Ontheffing van de bouwregels Ontheffingsbevoegdheden Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van: a. de regel van lid sub c ten aanzien van de minimale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd of een hoofdgebouw geheel of geldeeltelijk wordt voorzien van een plat dak; b. de regel van lid sub c ten aanzien van de maximale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 80 ; c. de regel van lid sub a onder 1.I en toestaan dat de afstand van een erker tot de hartlijn van de woningscheidende muur wordt verkleind, mits: 1. het uitzicht van de buren niet wordt belemmerd; 2. de erker gelijkvormig is aan erkers op naastgelegen percelen; d. de regel van lid sub a onder 1 en toestaan dan een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 1. een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd; 2. de breedte van een aan- een of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping gemeten vanaf de bouwgrens ten hoogste 3 meter bedraagt; 3. de afstand van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping tot de zij- en achtergrens van het bouwperceel ten minste 2 meter bedraaagt; e. de regel van lid sub a onder 2 en toestaan dat de diepte van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bouwen aan- of uitbouw wordt vergroot, mits:

www.overspaern.nl Sandenburg 109 157.500,- k.k. HAARLEM Een opknapper met ontzettend veel potentie!

www.overspaern.nl Sandenburg 109 157.500,- k.k. HAARLEM Een opknapper met ontzettend veel potentie! HAARLEM Sandenburg 109 157.500,- k.k. Een opknapper met ontzettend veel potentie! Dit ruime en lichte voormalig 4 kamer appartement dient op enige plaatsen gemoderniseerd te worden. Het appartement bezit

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

1. Inleiding/Definities

1. Inleiding/Definities Pagina 1 van 22 VERKOOPPROTOCOL voor vrijwillige gestructureerde verkoop met mogelijkheid online biedronde van het object gelegen aan de Apollolaan 42-62; 66-86; 96-116; 120-140 (allen even nummers) te

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Informatiebrochure 12 Vrije sector kavels fase 3 Mantelappel Februari 2008 Overzichtkaart Hoogezand-Sappemeer Indicatieve verkaveling plan De Vosholen Situatie 12 vrije

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 15 SEPTEMBER 2014 BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

www.overspaern.nl Waterwolf 27 225.000,- k.k. HOOFDDORP

www.overspaern.nl Waterwolf 27 225.000,- k.k. HOOFDDORP HOOFDDORP Waterwolf 27 225.000,- k.k. In de wijk Bleesland-Zuid, een van de mooiste plekjes van Hoofddorp, ligt deze fijne gezinswoning. Deze bijzondere woning kenmerkt zich door zijn energiezuinige karakter

Nadere informatie

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

www.overspaern.nl Engelenburg 9 155.000,- k.k. HAARLEM

www.overspaern.nl Engelenburg 9 155.000,- k.k. HAARLEM HAARLEM Engelenburg 9 155.000,- k.k. Licht 4 kamerappartement met twee balkons en 3 slaapkamers. De zijkamer is momenteel in gebruik als slaapkamer, welke gemakkelijk bij de woonkamer kan worden getrokken

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Aerdenhout 189.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten

UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Blad 1 van 20 1 bola//5143957 Akte 1 UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Op dertig december tweeduizend elf zijn voor mij, mr. Rien

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie