Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten"

Transcriptie

1 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7

2

3 Inhoudsopgave brochure verkoop woning Eize Bosstraat 7 - verkoopinformatie en inschrijvingsvoorwaarden - bijlagen: bijlage 1 : de kadastrale situatietekening; bijlage 2 : foto's van het object; bijlage 3 : de informatie van de gemeente Smallingerland; bijlage 4 : de kadastrale en hypothecaire berichten van het Registergoed; bijlage 5 : de Koopakte (concept); bijlage 6 : de Akte van Levering (concept); bijlage 7 : het biedingsformulier (losse bijlage); bijlage 8 : de verklaring van gegoedheid (losse bijlage).

4

5 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten VERKOOPINFORMATIE en INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Eize Bosstraat 7 te Drachten Trip Advocaten & Notarissen Sectie notariaat vastgoed, mr. G.J. de Jong / mw. mr. N.T. Bron Postbus AC DRACHTEN / (t) (f)

6 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz Korte beschrijving van het object blz Definities in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden blz Feitelijke objectinformatie 4.1 Omschrijving van het Registergoed blz Samenstelling, indeling en oppervlakte van het Registergoed blz Globale onderhoudstoestand van het Registergoed blz Technische installaties en voorzieningen blz Milieukundige aspecten van het Registergoed blz Juridische objectinformatie 5.1 Kadastrale informatie blz Aankomsttitels blz Bijzondere lasten en beperkingen blz Voorwaarden en uitgangspunten van verkoop blz Verkoopprocedure blz Disclaimer blz Bijlagen blz. 26

7 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 1. INLEIDING Voor u ligt de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden ten behoeve van de verkoop bij inschrijving van de Drachten aan de Eize Bosstraat 7 gelegen geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf en tuin. De Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden bevatten alle feitelijke en juridische informatie met betrekking tot het Object die aan de Verkoper bekend is. Daarnaast bevatten de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden de voorwaarden en uitgangspunten waaronder het Object te koop wordt aangeboden en waaronder het aanvaard kan worden. Als Bijlagen maken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden onder meer deel uit het concept van de koopakte en het concept van de akte van levering. In de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt tevens de verkoopprocedure omschreven. Het opstellen en verspreiden van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden onder de Gegadigden is de eerste stap van de verkoopprocedure. Voor het overige gedeelte van de verkoopprocedure en voor alle overige informatie met betrekking tot het Object, nodigt de Verkoper u graag uit om de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden met alle bijlagen te bestuderen.

8 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 2. KORTE BESCHRIJVING VAN HET OBJECT Soort object : geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging Adres : Eize Bosstraat 7 Postcode : 9203 SN Plaats : Drachten Ligging/wijk : het registergoed is gelegen op gewilde woonstand in een hofje op loopafstand van het centrum van Drachten in het bestemmingsplan De Singels Kadastrale aanduiding : gemeente Drachten sectie C nummer Totale perceelgrootte : 3 are 15 centiare (315 m 2 ) Gerechtigdheid : volle eigendom Inhoud : woning circa 320 m³, berging circa 17 m³ Parkeerruimte : op eigen erf naast de woning Bouwjaar : omstreeks 1960 Globale staat van onderhoud : met inachtneming van de ouderdom, redelijk; de woning dient geheel opgeknapt te worden

9 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 3. DEFINITIES IN DE VERKOOPINFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Tenzij anders blijkt en naast de elders in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen definiëring, wordt in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden verstaan onder: - "Akte van Levering": de voor de eigendomsoverdracht van het Registergoed ter uitvoering van de Koopovereenkomst vereiste notariële akte strekkende tot levering; - "Bieder": een Gegadigde die conform de Verkoopprocedure een Bieding uitbrengt op het Object; - "Bieding": een onvoorwaardelijk bod op het Object van een Bieder conform het bepaalde in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en de Bijlagen; - "Bijlagen": de annexen die zijn opgenomen in de Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7 en waarnaar in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt verwezen en die integraal onderdeel uitmaken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden; - "Dienst": de Dienst voor het kadaster en openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

10 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten - "Gegadigde": een (rechts)persoon die door de Verkoper is uitgenodigd tot deelname aan de Verkoopprocedure door toezending van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, dan wel die informatie heeft opgehaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis of heeft gedownload van de website van de gemeente; - "Gunning": de definitieve gunning door Verkoper, waardoor de aanvaarding door Verkoper plaats vindt van een Bieding; - "Koopakte": de door Verkoper en Koper te ondertekenen onderhandse akte waarin de Koopovereenkomst zal worden opgenomen; - "Koopovereenkomst": de tussen Verkoper en Koper ter zake van het Object te ontstane koopovereenkomst door Gunning van het Object door Verkoper aan Koper; - "Koper": de Bieder aan wie de Gunning van het Object plaatsvindt; - "Object": het Registergoed; - "Registergoed": de geschakelde woning (type: twee onder één kap) met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf en tuin, aan de Eize Bosstraat 7 te 9203 SN Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten sectie D nummer 10664, groot 3 are 15 centiare, zoals weergegeven op de als Bijlage 1 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden

11 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gehechte kadastrale situatietekening; - "Trip": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Trip Advocaten & Notarissen B.V., onder meer gevestigd te 9203 EJ Drachten, Berglaan 56; - " Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden ": het onderhavige document met alle Bijlagen zoals opgenomen in de Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7, omvattende de verkoopbrochure en -procedure van het Object; - "Verkoopprocedure": de door de Verkoper in of conform de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden vastgestelde wijze waarop de verkoop van het Object zal plaatsvinden; - "Verkoper": de publiekrechtelijk rechtspersoon; de Gemeente Smallingerland, gevestigd te Drachten aan de Gauke Boelensstraat 2 (postadres: Postbus 10000, 9200 HA Drachten). Naast bovenvermelde definities kunnen begrippen elders in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of in een Bijlage gedefinieerd worden. Ingeval een in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehanteerd begrip zowel in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden als in de Bijlage wordt gedefinieerd, geldt de betekenis die daaraan conform de in het betreffende document opgenomen definitie wordt toegekend. De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt. Kopjes en nummering in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen te vergemakkelijken; zij kunnen de interpretatie

12 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten van de betreffende passages niet beïnvloeden. Waar in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden wordt verwezen naar een Bijlage, annex of een nummer, is bedoeld een verwijzing naar een Bijlage, annex of een nummer bij of van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden.

13 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 4. FEITELIJKE OBJECTINFORMATIE 4.1 Omschrijving van het Registergoed Het Registergoed is een geschakelde woning (type: twee onder één kap) gelegen op gewilde woonstand in het bestemmingsplan De Singels nabij het centrum van Drachten. De woning ligt in een hofje aan de openbare weg op loopafstand van het centrum van Drachten. Voorzieningen als winkels, supermarkt, slagerij, bakkerij, basisschool, sportmogelijkheden en restaurants zijn op loopafstand aanwezig. De belendende percelen worden ook gevormd door twee onder één kap-woningen. De woning bestaat uit: begane grond: hal, trapopgang, toilet, provisiekelder, doorzonkamer, dichte keuken; 1 e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, alle met vaste kasten, waarvan 1 slaapkamer met balkon en 1 met vaste wastafel, badkamer met douche en wastafel; 2 e verdieping: vaste trap, zolderberging met kastenwand De woning is omstreeks 1960 gebouwd. Bouwkundig gezien verkeert de woning in een redelijke staat van onderhoud. De kwaliteit van de toegepaste materialen in relatie tot de ouderdom van de woning is goed, maar de woning is verouderd en is toe aan een algehele opknapbeurt. De woning is deels voorzien van isolerende beglazing. Waarschijnlijk is er sprake van spouwisolatie. Er is op eigen erf langs de zijkant van de woning parkeerruimte voor één auto. De rondom de woning gelegen tuin is verwaarloosd. Van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden maken deel uit foto's van het Registergoed (Bijlage 2) en informatie van de Gemeente Smallingerland (Bijlage 3).

14 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 4.2 Plattegrond- en bouwtekeningen Gelet op het bouwjaar van de woning, omstreeks 1960, beschikt de Gemeente Smallingerland niet over plattegrond- en bouwtekeningen. De bouwaard van de woning is traditionele bouw van steen met spouwmuren. De berging heeft halfsteensmuren. De woning is voorzien van een pannendak. De berging is voorzien van een plat dak met bitumineuze dakbedekking. De daken zijn geheel door hout onderschoten. De keuken en het sanitair zijn eenvoudig. 4.3 Globale bouwkundige en onderhoudstoestand van het Registergoed In deze paragraaf wordt een globale indicatie van de bouwkundige en onderhoudstoestand gegeven, gebaseerd op globale visuele inspectie van het geheel en in relatie tot de ouderdom van het Registergoed. Het is mede gelet op het bepaalde onder 4.2 geen indicatie van de bouwkundige staat van het Registergoed. De woning verkeert naar het geheel genomen in een redelijke staat van onderhoud. De onderhoudsindicatie van diverse bouwonderdelen is als volgt: Omschrijving Vloeren Constructie Gevels Kozijnen daken/dakbedekkingen binnenwanden Plafonds overige afwerkingen installaties (elektra en water) buitenterrein Onderhoudsindicatie Goed Goed Goed Goed Goed redelijk slecht tot matig goed tot redelijk matig verwaarloosd 1. Er zijn lekkageplekken bij de schoorsteen;

15 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 2. Het voegwerk van de schoorsteen is schraal; 3. Op enkele plekken is er scheurvorming in de binnenmuren; 4. Het binnenschilder- en behangwerk verdient aandacht; 5. De vloeren zijn van hout en enkele vloeren zijn voorzien van asbesthoudend zeil; 6. De woning is volledig voorzien van zachtboardplafonds. Op diverse plaatsen in de plafonds is sprake van sporen van (voormalige) lekkage. Alle plafonds dienen te worden vervangen. 7. De woning is in 2011 buitenom geschilderd; 8. Het ijzeren balkonhek is bij de aanzetting in het beton doorgeroest. 4.4 Technische installaties en voorzieningen 1. De verwarming en de warmwatervoorziening in de woning geschiedt door middel van een cv-installatie/ketel. Het betreft een oud verwarmingssysteem met een verouderde VR-ketel. Ter hoogte van de cv-ketel bevindt zich een asbestplaatje. 2. De woning is voorzien van een elektrische installatie met drie (3) groepen, er is geen aardlekschakelaar. De elektrische installatie dient te worden aangepast en uitgebreid. 3. De woning is aangesloten op de riolering. 4.5 Milieukundige aspecten van het Registergoed Verkoper is, behoudens voor zover in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden vermeld, niet bekend met in het Registergoed aanwezig(e) asbest, asbesthoudende materialen, verontreinigde (vloei)stoffen en/of overige verontreinigde materialen die aan het huidige gebruik van het Registergoed in de weg staan of die - gelet op het huidige gebruik van het Registergoed - op dit moment aanleiding geven tot sanering of andere maatregelen. Er is door Verkoper geen verkennend bodemonderzoek verricht.

16 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 5. JURIDISCHE OBJECTINFORMATIE 5.1 Kadastrale informatie Volgens de Dienst wordt het Registergoed als volgt kadastraal aangeduid: Grootte Gemeente Sectie Nummer ha a ca Omschrijving Drachten C wonen erf - tuin Totaal groot Het bij het samenstellen van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden meest recente kadastrale en hypothecaire bericht van het Registergoed zijn als Bijlage 4 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehecht. Blijkens het kadastrale bericht zijn er geen ten laste van het Registergoed bestaande publiekrechtelijke beperkingen bekend. 5.2 Aankomsttitel Het Registergoed is, voor wat de grond betreft, door Verkoper met meer registergoed verkregen bij akte van levering de dato 6 november 1936, waarvan een afschrift op 10 november 1936 is ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst (voormalige bewaring Heerenveen) in deel 1020 nummer 32. De woning is door Verkoper op de grond gebouwd door stichting voor eigen rekening. De levering van het Registergoed aan de Verkoper heeft plaatsgevonden onder de gebruikelijke bedingen. 5.3 Bijzondere lasten en beperkingen 1. In de akte van levering wordt melding gemaakt van een heersende erfdienstbaarheid van reed en veeleiding van en naar de Zuiderhogeweg. Als gevolg van de (her)inrichting van het (openbaar) gebied ter plaatse na de verkrijging van het Registergoed door Verkoper, is het Registergoed rechtstreeks ontsloten op de openbare weg en staat vast dat de erfdienstbaarheid feitelijk niet meer kan worden

17 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten uitgeoefend en dat die situatie in de toekomst niet meer terugkeert. In verband daarmee is die erfdienstbaarheid feitelijk beëindigd. 2. De eigenaar van de ten noorden van het Object gelegen woning met kadasternummer 7852 (Eize Bosstraat 5) heeft zijn woning uitgebreid door middel van een aanbouw aan een bestaande muur. Als gevolg daarvan steekt het dak van de uitbreiding minimaal uit boven het perceel met kadasternummer (Eize Bosstraat 7). Dit is inzichtelijk op het uittreksel uit de kadastrale kaart (Bijlage 1). De Koper dient deze situatie als bestaande bouwkundige situatie te dulden.

18 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 6. VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VAN VERKOOP De Verkoper verstrekt bij het te koop aanbieden van het Object alle informatie die zij met betrekking tot het Object tot haar beschikking heeft. De Verkoper hecht er waarde aan dat de Gegadigden alle mogelijke informatie kunnen inzien en beoordelen alvorens zij overgaan tot een Bieding. Nu de Verkoper die gelegenheid biedt, biedt de Verkoper daardoor het Object aan in de staat waarin het zich bij de juridische levering feitelijk en juridisch bevindt ("feitelijke staat "). Hierdoor koopt de Koper het Object zoals het is, zonder nadere garanties en vrijwaringen van de Verkoper. De voorwaarden en uitgangspunten van het principe "feitelijke staat " blijken met name uit de Koopakte, waarvan het concept als Bijlage 5 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden is gehecht. Naast de gebruikelijke bedingen van een koopakte voor dergelijke objecten, zijn de belangrijkste elementen van de Koopakte: 1. een vaste en onveranderlijke koopprijs; 2. de levering van het Object vindt plaats binnen acht (8) weken na Gunning; 3. omzetbelasting: de Verkoper is van mening dat ter zake de levering van het Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd is aangezien: a. de levering van het Registergoed zal plaatsvinden na verloop van twee jaren sinds het tijdstip van eerste ingebruikneming en het Registergoed niet kwalificeert als een perceel bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a onder 1 juncto artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968, en b. Verkoper ter zake de levering van het Registergoed geen verzoek wenst in te dienen als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a onder 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968; 4. overdrachtsbelasting: de ter zake van de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is voor rekening van de Koper; 5. de juridische levering van het Object vindt plaats in de staat waarin het zich bij de levering bevindt. De Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van onbekende bijzondere lasten en beperkingen. Eventuele aanspraken (bijvoorbeeld garanties) op derden gaan mee over met het Object; 6. het Object wordt bij de juridische levering afgeleverd in de staat (breedste zin van het

19 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten woord) waarin het zich bij de juridische levering bevindt, met eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken; 7. er zal geen energieprestatiecertificaat worden overhandigd aan de Koper; 8. de Verkoper garandeert bevoegd te zijn tot de verkoop en levering van het Object; 9. de hiervoor onder 6. vermelde staat omvat ook de milieukundig toestand van het Registergoed; 10. onder- of overmaat geeft geen recht op verrekening of enige andere actie; 11. er is geen ruimte voor een financieringsvoorbehoud. De Akte van Levering bevat slechts de voor de levering noodzakelijke bepalingen. De overige bepalingen worden immers tussen Verkoper en Koper in de Koopakte vastgelegd. Het concept van de Akte van Levering is als Bijlage 6 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehecht. Voor de volledige inhoud van de Koopakte en de Akte van Levering wordt u verwezen naar de betreffende bijlagen. Het principe van "feitelijke staat ", is tevens van toepassing op de inhoud van de concepten. Het Object wordt aangeboden zoals het is en wordt verkocht en geleverd onder de voorwaarden en bedingen zoals vermeld in de Koopakte en de Akte van Levering zoals deze als bijlagen aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn gehecht.

20 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 7. VERKOOPPROCEDURE De Verkoopprocedure bestaat uit de volgende fasen: - Fase I: de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden kan door de Gegadigden gedurende de openingstijden worden opgehaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten of kan worden verkregen door deze te downloaden van de website van de gemeente: dan wel wordt op verzoek door Verkoper aan de Gegadigden toegezonden; - Fase II: mogelijkheid tot bezichtiging; - Fase III: Bieding; - Fase IV: Gunning. De verschillende Fasen worden hierna toegelicht, daarna treft u de planning van de Verkoopprocedure aan. Fase I Beschikbaarstelling van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden aan Gegadigden Onverminderd genoemde verkrijging door de Gegadigden van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, is Verkoper gerechtigd de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden toe te zenden aan door hem aan te wijzen (rechts)personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het kopen van het Object. Fase II Bezichtiging Er vinden twee bezichtigingen plaats, te weten: - op zaterdag 29 oktober 2011 van uur tot uur; - op zaterdag 5 november 2011 van uur tot uur. Fase III Bieding Het is een of meer (rechts)personen toegestaan om gezamenlijk een Bieding te doen. In dat geval is elke individuele (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk jegens de Verkoper voor de nakoming van alle verbintenissen uit de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle Bijlagen.

21 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten De Bieding dient plaats te vinden middels het als Bijlage 7 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden gehechte biedingsformulier. Daarnaast dienen bij het biedingsformulier de daarin vermelde bijlagen te worden gevoegd. Voor de vertrouwelijke en onafhankelijke behandelingen van de Biedingen, heeft de Verkoper ervoor gekozen om een notaris van Trip de Biedingen in ontvangst te laten nemen en gesloten en beveiligd te laten bewaren in diens kluis totdat de termijn waarbinnen Biedingen kunnen worden uitgebracht is verstreken. De Biedingen dienen ingediend te zijn op de datum en het tijdstip en op de wijze als hierna omschreven. Biedingen dienen uiterlijk binnen te zijn op woensdag 23 november 2011 om uur, hierna te noemen: "Sluitingstijdstip". Te laat ingediende Biedingen, dan wel Biedingen die niet op de juiste wijze worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. Alle gevraagde informatie en documenten dienen in de Nederlandse taal te worden ingediend. De inschrijvingen dienen op de hierna beschreven wijze op de navolgende plaats te worden ingediend: Verzending per post: Gemeente Smallingerland p/a Trip Advocaten & Notarissen t.a.v. notaris mr. G.J. de Jong Postbus AD DRACHTEN Persoonlijke aflevering: Gemeente Smallingerland p/a Trip Advocaten & Notarissen t.a.v. notaris mr. G.J. de Jong Berglaan EJ DRACHTEN Indien de Bieder geen natuurlijk persoon is, dient het biedingsformulier te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van de Bieder. De inschrijving dient in één pakket te worden aangeleverd. Het pakket dient de volgende tekst te vermelden:

22 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten "Verkoop bij inschrijving Eize Bosstraat 7 te Drachten " "Niet openen vóór uur". In dit pakket dient het biedingsformulier tezamen met alle daarbij behorende bijlagen te zijn ingesloten. Naast de voorwaarden die blijken uit het biedingsformulier, is het volgende op de Bieding van toepassing: a. de Bieder dient de verklaring van gegoedheid die als Bijlage 8 aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden is gehecht te laten invullen, te laten ondertekenen en als bijlage bij het biedingsformulier te voegen; b. de Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen en anderszins de Verkoopprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of in te trekken; c. de Verkoper behoudt zich tevens het recht om de Verkoopprocedure, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de planning, te wijzigen; d. het doen van een Bieding is op eigen risico. De Gegadigden en de Bieders hebben op geen enkele wijze recht op een vergoeding van de Verkoper in welke vorm en uit welken hoofde dan ook. Dit geldt tevens indien de Verkoper besluit het Object niet te gunnen of wanneer het hiervoor onder b. en c. bepaalde van toepassing is; e. de Verkoper zal alle door de Bieders in het kader van de Verkoopprocedure ingediende stukken vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij de Verkoper daartoe in rechte wordt gedwongen; f. alle stukken die de Verkoper verstrekt in het kader van de verkoop van het Object zijn vertrouwelijk en mogen slechts met toestemming van de Verkoper aan derden worden verstrekt; g. door een Bieding te doen stemt de Bieder onvoorwaardelijk in met de inhoud van en de voorwaarden uit de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle daarbij behorende Bijlagen;

23 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten h. Bieders verwijzen uitdrukkelijk niet naar de toepasselijkheid van hun eventuele eigen algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden reeds hierbij voor alsdan door de Verkoper afgewezen; i. noch Gegadigden noch Bieders kunnen aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, de daarbij behorende bijlagen en de daaruit voorvloeiende overige documenten en correspondentie enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; j. een Bieding dient onvoorwaardelijk te zijn en slechts in de voorgeschreven vorm ingevuld tijdig te zijn ingediend. Een Bieding die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt kan door de Verkoper als ongeldig niet in behandeling worden genomen. De Bieder wordt gevraagd uitsluitend die gegevens aan te leveren die in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of de Bijlagen worden gevraagd. Gegevens, waaronder documentatie, waar niet uitdrukkelijk naar wordt gevraagd, worden niet in de beoordeling betrokken. De Biedingen zullen tot het Sluitingstijdstip ongeopend in de kluis van Trip worden bewaard. Fase IV Gunning Na het Sluitingstijdstip is de Verkoopprocedure in de fase van Gunning beland. Deze fase ziet er als volgt uit. Stap 1: De notaris van Trip zal de op zijn kantoor aanwezige pakketten met Biedingen openen en zal de Biedingen toetsen op compleetheid. De daaruit voortvloeiende bevindingen worden door de notaris vastgelegd in een proces-verbaal van Biedingen. De notaris maakt eveneens melding van het tijdstip van de indiening van een Bieding. Dit proces geschiedt niet in de openbaarheid.

24 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten Een afschrift van het proces-verbaal van Biedingen zal door de notaris van Trip aan de Verkoper worden toegezonden tezamen met afschriften van de Biedingen. Dit procesverbaal is niet openbaar, ook niet voor Gegadigden en Bieders. Onvolledige Biedingen zullen in beginsel niet in behandeling worden genomen, deze zijn in beginsel ongeldig. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om nadere aanvulling door en/of verduidelijking te vragen van de Bieders. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor afgelegde verklaringen, overgelegde documenten en ingevulde gegevens op juistheid te verifiëren. Stap 2: Na toetsing van de Biedingen wordt de rangorde van de Biedingen vastgesteld. De Bieder die conform de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden op een regelmatige wijze heeft ingeschreven met de hoogste Bieding komt in beginsel voor gunning in aanmerking. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op hem moverende gronden, niet aan de hoogste Bieder te gunnen. De Verkoper neemt op basis daarvan een voorlopige gunningsbeslissing waarin hij beslist of en zo ja welke Bieding hij wenst te gunnen. Nadat de voorlopige gunningsbeslissing is genomen, zullen alle Bieders tegelijkertijd als volgt door de Verkoper worden geïnformeerd over het resultaat van de voorlopige gunningsbeslissing: a. Bieders die niet voor gunning in aanmerking komen vanwege een ongeldige inschrijving, zullen een brief ontvangen, waarin is opgenomen de naam van de Bieder aan wie de Verkoper voornemens is te gunnen en waarin voorts kort de reden van afwijzing zal zijn toegelicht; b. Bieders die niet voor gunning in aanmerking komen, zullen een afwijzingsbrief ontvangen, waarin het bedrag van de hoogste geldige Bieding zal zijn beschreven van de Bieder aan wie de Verkoper voornemens is te gunnen; c. de Bieder die voor gunning in aanmerking komt, ontvangt eerst een brief met bericht van de voorlopige gunningsbeslissing van de Verkoper en (indien niet binnen de

25 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten door de Verkoper hierna gestelde termijn een kort geding aanhangig is gemaakt tegen deze voorlopige gunningsbeslissing) vervolgens een brief met een bericht van definitieve gunning. Zolang de Bieder geen definitief gunningsbericht (bericht van Gunning) heeft ontvangen, kan er aan welke mededeling van Verkoper dan ook geen enkel recht worden ontleend; d. ingeval de Verkoper niet wenst te gunnen, zal hij alle Bieders daarvan middels een te verzenden brief schriftelijk in kennis stellen. Bieders die zich niet kunnen verenigen met de afwijzing en/of (voorgenomen) gunningsbeslissing en daartegen een rechtsmiddel willen aanwenden, dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen na dagtekening van de aan hen verzonden (afwijzings)brief een kort geding te hebben geëntameerd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden. Genoemde termijn van 15 kalenderdagen is een vervaltermijn. Door een Bieding in te dienen, gaat Bieder hiermee akkoord. Een Bieder die deze termijn overschrijdt, is niet ontvankelijk in hetgeen hij in een voorlopige voorziening of enig ander geding vordert. Met inachtneming van artikel 333 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt de Bieder door indiening van een Bieding met de Verkoper overeen dat van hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter of tegen enig ander vonnis wordt afgezien. Het al dan niet definitief gunnen van het Object aan een Bieder is geheel aan de Verkoper. Indien het Object aan een Bieder definitief gegund wordt, komt op dat moment de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand. De Koopovereenkomst is onvoorwaardelijk behoudens het beroep op de "bedenktijd" als bedoeld in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Stap 3: De Koopakte dient binnen zeven (7) kalenderdagen na dagtekening van de brief waarmee de Gunning aan de Koper wordt medegedeeld door Koper te zijn ondertekend. 1. Indien door de Koper niet aan deze verplichting is voldaan, heeft de Verkoper het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de Koper verschuldigd is. Het ontbinden van de Koopovereenkomst op deze grond geschiedt door de Verkoper door schriftelijke mededeling daarvan aan de Koper binnen

26 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten veertien (14) kalenderdagen na het einde van de termijn waarbinnen de Koopakte ondertekend had moet worden. 2. Indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Koper gedurende drie dagen nadat de Koopakte of een afschrift daarvan aan Koper ter hand is gesteld, op grond van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek het recht de koop zonder opgave van reden te ontbinden. Indien de Koper van zijn ontbindingsrecht gebruik wenst te maken dient de betreffende mededeling aan de Verkoper schriftelijk, per post of per telefaxbericht, te geschieden. De Akte van Levering dient gepasseerd te worden binnen acht (8) weken na dagtekening van de brief waarmee de Gunning aan de Koper bekend is gemaakt. Planning De planning in de verschillende fasen luidt als volgt: Fase Handeling Datum, tijdstip I II Terbeschikkingstelling van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden aan Gegadigden Bezichtiging I 24 oktober oktober 2011 Bezichtiging II 5 november 2011 III Biedingen indienen bij Trip, uiterlijk: 23 november 2011, om uur IV opening Biedingen door Trip, opstellen proces-verbaal van Biedingen en verzending aan Verkoper, 23 november 2011, om uur V voorlopige gunningsbeslissing Verkoper, uiterlijk: 30 november 2011

27 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten VI toezending voorlopige gunningsbeslissing c.q. afwijzing aan 30 november 2011 Bieders VII bevestigen Gunning aan betreffende Bieder 16 december 2011 VIII ondertekening Koopakte door Koper, uiterlijk 23 december 2011 IX passeren akte van levering, uiterlijk 17 februari 2012

28 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 8. DISCLAIMER Op de Verkoopprocedure en de eventuele verkoop van het Object zijn van toepassing de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en alle Bijlagen. Deze disclaimer is een weergave van algemene voor de gehele Verkoopprocedure en daarmee verbandhoudende informatie geldende (aansprakelijkheids-)beperkingen. De in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een Gegadigde of Bieder in de gelegenheid te stellen een beeld te vormen van het Object. Een Gegadigde of Bieder kan hieraan geen rechten ontlenen. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden: a. alle beschrijvingen, afmetingen, foto's, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van het Object en alle overige gegevens die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn naar beste weten en kunnen verstrekt op basis van de thans bekende gegevens. Met betrekking tot de bouwkundige staat van het Registergoed kunnen afwijkingen bestaan van de in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke; dit op grond van het huidige gebruik of verbouwingen van het Registergoed. Opgemerkt wordt dat in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden documenten kunnen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van het Registergoed ten tijde van de bouwkundige oplevering. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. De in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen foto's van het Object kunnen tevens registergoederen bevatten die niet in de onderhavige Verkoopprocedure betrokken zijn; en b. alle beschrijvingen en verdere gegevens die zijn opgenomen in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn naar beste weten en kunnen verstrekt op basis van de thans bekende gegevens; en c. indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper en/of derden die door deze zijn ingeschakeld; dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven,

29 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gehanteerd door de Verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden en de Bijlagen kan niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van het Object en/of de aan- of afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechten of aanspraken van derden of overheden ter zake van het Object. Op de in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen. De Verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Trip, is bevoegd of gemachtigd (garantie-)verklaringen te verstrekken met betrekking tot het Object. Een Gegadigde of Bieder kan zich nimmer jegens de Verkoper, of door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Trip, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten. Op alle in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, of anderszins tijdens de Verkoopprocedure verstrekte informatie rust een onderzoeksplicht voor de Gegadigde of Bieder. De Verkoper wordt geacht door het verstrekken van de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden, of anderszins tijdens de Verkoopprocedure aan zijn mededelingsplicht te hebben voldaan. De Verkoper is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar adviseurs. Gegadigden of Bieders mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van adviseurs van de Verkoper alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een Gegadigde of Bieder, aan wie informatie is verstrekt, dan wel met wie

30 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten gesprekken zijn gevoerd. De Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen, ongeacht of Biedingen zijn uitgebracht of niet en onverminderd het overige in de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden of de Bijlagen bepaalde: - de Verkoopprocedure te wijzigen, dan wel (deels) te beëindigen; - om in onderhandeling te gaan met anderen dan wel gesprekken op enig moment te beëindigen; - niet op een Bieding in te gaan; - een Bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of de Bieding geldig is; en/of - een Bieding (verder) te evalueren casu quo te beoordelen. De (uitnodiging tot) deelname aan de Verkoopprocedure levert op geen enkele wijze een recht van een Gegadigde of Bieder tot het voeren van enige onderhandeling met de Verkoper noch een aanbod van de Verkoper aan een Gegadigde of Bieder. Indien de Verjoper een handeling als hiervoor bedoeld ten aanzien van de Verkoopprocedure verricht, geeft dat een Gegadigde of Bieder geen enkele aanspraak op de Verkoper tot nakoming of schadevergoeding, hoe ook genaamd. Deelname aan de Verkoopprocedure geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van een Gegadigde of Bieder. de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden met alle Bijlagen prevaleert boven alle eerder toegezonden informatie, documentatie en/of eventuele toezeggingen of afspraken. Door deelname aan de Verkoopprocedure stemt een Gegadigde of Bieder onvoorwaardelijk in met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze disclaimer.

31 TRIP Advocaten & Notarissen /GJ/NB/ v4 Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 te Drachten 9. BIJLAGEN Aan de Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden zijn (in kopie) de volgende Bijlagen gehecht: - Bijlage 1 : de kadastrale situatietekening; - Bijlage 2 : foto's van het Object; - Bijlage 3 : de informatie van de gemeente Smallingerland; - Bijlage 4 : de kadastrale en hypothecaire berichten van het Registergoed; - Bijlage 5 : de Koopakte; - Bijlage 6 : de Akte van Levering; - Bijlage 7 : het biedingsformulier; - Bijlage 8 : de verklaring van gegoedheid.

32

33 BIJLAGE 1 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: ntb Eize Bosstraat m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 september 2011 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DRACHTEN C Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

34

35 Bijlage 2

36

37 BIJLAGE 3 datum : 21 juni 2011 organisatie : Trip Advocaten & Notarissen Betreft: PERCEELSGEBONDEN INFORMATIE Adres: Eise Bosstraat 7, 9203 SN Drachten Registratienr: Kadastrale aanduiding: Drachten C Planologische aspecten 1. Naam bestemmingsplan De Singels 2. Bestemming van het object W2 3. Datum vaststelling bestemmingsplan: 6 oktober Datum goedkeuring bestemmingsplan: n.v.t. 5. Aangewezen als rijksmonument? Ja Nee (ex. art 3,4 of 6 Monumentenwet) 6. Aangewezen als gemeentelijk monument? Ja Nee 7. Gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht? Ja Nee (ex. art 35 Monumentenwet) 8. Is voorkeursrecht gemeenten of een voorstel Ja Nee daartoe van toepassing? (ex. art 2, 6, 8 WVG) 9. Zijn er aanschrijvingen? Ja Nee (ex. Art. 14 t/m 20 Woningwet) Opmerking : Ontwikkeling 10. Is er een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, danwel een herziening daarvan? Naam: Vastgesteld d.d.: Opmerking: 11. Geldt er een voorbereidingsbesluit? (ex. art 3.7 Wro) Geldigheidsduur : 12. Zijn er in de nabije toekomst planologische ontwikkelingen in de naaste omgeving van het object? Ja Ja Ja Nee Nee Nee

38 Milieugegevens 13. Gegevens uit de BIO 1/2 van de provincie Fryslân? Ja Nee Opmerking : 14. Bodemonderzoek? Ja Nee Opmerking : 15. Milieumelding of -vergunning Ja Nee Opmerking: 16. Onder- en/of bovengrondse tanks? Ja Nee Opmerking : 17. Is er informatie omtrent bodem over het object of de directe omgeving bekend? Opmerking : Ja Nee Bijlagen Milieu: Adres Bronnenbestan d + verdachte locaties Bodemonderzoe ken Milieu Informatie omgeving Ondergronds e tanks Eize Bosstraat 7 in Drachten (De Singels) Ja* Geen Geen Ja** Geen gegevens * Over het terrein van bovengenoemd perceel loopt nog het tracé van een voormalige gedempte sloot (zie hieronder de blauwe lijnen). Hiervan zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.

39 ** Er zijn diverse bodemonderzoek in de omgeving van Eize Bosstraat 7 in Drachten uitgevoerd, zie op onderstaande printscreen de gele markering voor de onderzoekslocatie. Betreffende bodemonderzoeken liggen ter inzage bij de afdeling Interne Zaken van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Hiervoor kunt u contact opnemen met het archief, telefoonnummer

40 Onderstaande is een overzicht van uitgevoerde bodemonderzoeken in de omgeving: Record: 1 Projectnr 1959 Klasse 3 baggerspecie sloot Projectnaam De Singels Status VOLT Soort 25 Startdatum 11/1/2006 Einddatum 11/15/2006 Rapportnr Record: 4 Projectnr 1631 Moleneind ZZ 77, Projectnaam politiebureau Status VOLT Soort 5 Startdatum 4/20/2004 Einddatum 5/17/2004 Rapportnr Record: 7 Projectnr 382 Pier Panderstraat, St. Projectnaam Lucasschool Status VOLT Soort 6 Startdatum 7/26/1999 Einddatum 9/7/1999 Record: 2 Projectnr 1958 Diverse locaties gemeente Projectnaam Smallingerland, De Singels Status VOLT Soort 25 Startdatum 9/1/2006 Einddatum 10/26/2006 Rapportnr Record: 5 Projectnr 569 Projectnaam Moleneind ZZ81 Status VOLT Soort 7 Startdatum 7/1/2001 Einddatum 8/1/2001 Rapportnr Record: 8 Projectnr 1424 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 11 Startdatum 9/2/1997 Einddatum 9/23/1997 Rapportnr Vn Record: 3 Projectnr 2148 Projectnaam Moleneind e.o. Status VOLT Soort 1 Startdatum 12/13/2005 Einddatum 5/9/2006 Rapportnr Record: 6 Projectnr 564 Projectnaam Moleneind ZZ 71 Status VOLT Soort 7 Startdatum 7/1/2001 Einddatum 8/1/2001 Rapportnr Record: 9 Projectnr 1422 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 8 Startdatum 2/6/1997 Einddatum 2/11/1997 Rapportnr geen projectnummer

41 Rapportnr VN Record: 10 Projectnr 1420 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 8 Startdatum 11/25/1996 Einddatum 1/15/1997 Rapportnr B.35 Record: 13 Projectnr 84 vml. vestiging Kijlstra Beton Projectnaam B.V., terreingedeelte 4 Status VOLT Soort 11 Startdatum 7/1/1992 Einddatum 1/1/1993 Rapportnr Record: 16 Projectnr 1166 vml. vestiging Kijlstra Beton Projectnaam B.V. Status VOLT Soort 8 Startdatum 1/17/1990 Einddatum 2/28/1990 Rapportnr Record: 19 Projectnr 1151 Projectnaam vml. vestiging Kijlstra-Beton Status VOLT Soort 7 Startdatum 11/16/1987 Einddatum 11/30/1987 Rapportnr onbekend Record: 11 Projectnr 1417 Projectnaam Pier Panderstraat 1 Status VOLT Soort 20 Startdatum 10/10/1995 Einddatum 11/13/1996 Rapportnr Record: 14 Projectnr 85 vml. vestiging Kijlstra Beton B.V., Projectnaam terreingedeelte 3 Status VOLT Soort 11 Startdatum 11/1/1991 Einddatum 7/1/1992 Rapportnr Record: 17 Projectnr 74 G. Boelenstraat, Projectnaam sportveldencomplex Status VOLT Soort 3 Startdatum 1/1/1990 Einddatum 2/1/1990 Rapportnr Record: 12 Projectnr 1314 Projectnaam Moleneind ZZ 81 Status VOLT Soort 6 Startdatum 1/1/1995 Einddatum 1/31/1995 Rapportnr Record: 15 Projectnr 53 Moleneind, vml. Projectnaam Ziekenhuis Status VOLT Soort 3 Startdatum 2/1/1990 Einddatum 3/1/1990 Rapportnr Record: 18 Projectnr 956 Projectnaam Wagenaarstraat / Moleneind, terrein Status VOLT Soort 3 Startdatum 12/8/1989 Einddatum 12/31/1989 Rapportnr

42

43 Artikel 18 Wonen Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen, eventueel in combinatie met werk aan huis; maar ook voor de daarbij behorende: b. tuinen en erven; c. groenvoorzieningen en waterpartijen; d. parkeervoorzieningen; e. speelvoorzieningen; f. wegen, straten en paden; g. openbare nutsvoorzieningen Bouwregels Toegelaten bouwwerken Op de gronden, bedoeld in lid 18.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd: a. woonhuizen en daarbij behorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, zoals bergingen, garages en praktijkruimten; b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding "garage"; c. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: a. als hoofdgebouwen mogen alleen halfvrijstaande woonhuizen (per twee aaneengebouwd) worden gebouwd; b. de hoofdgebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; c. de minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling van een hoofdgebouw mag respectievelijk ten minste en ten hoogste de in de aanduiding minimale-maximale gooten bouwhoogte (m) en dakhelling (graden) aangegeven minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling bedragen; d. binnen een bouwvlak mogen maximaal twee woonhuizen worden gebouwd, behalve als er ter plaatse van de aanduiding "maximum wooneenheden" is aangegeven. In dat geval mogen er niet meer woonhuizen in het bouwvlak worden gebouwd dan in de aanduiding als maximum is aangegeven; e. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag maximaal 60% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen en mag bovendien niet groter zijn dan 120 m2; f. de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevelbouwgrens staan; g. de afstand van een blok van twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen tot de zijgrens van het bouwperceel moet minimaal 3 meter zijn; h. de diepte van een hoofdgebouw mag maximaal 12 meter zijn; i. wanneer de bestaande situering en maatvoering afwijkt van het bepaalde onder de regels a tot en met h, dan blijft de afwijkende situering en maatvoering van toepassing Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mogen: 1. alleen binnen bouwvlakken worden gebouwd en moeten op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, maar: I. er mag per hoofdgebouw één erker tot 1,2 meter vóór die gevel worden gebouwd met een maximumbreedte van 90% van de voorgevel, waarbij de diepte van een erker niet meer mag bedragen dan de afstand (op de gevel gemeten) tussen die erker en de hartlijn van de woningscheidende muur, tenzij sprake is van de bouw van een gezamenlijk erker met naastgelegen aaneengebouwde hoofdgebouw, in welk geval een erker tot op de hartlijn van de woningscheidende muur mag worden gebouwd; II. er mag per hoofdgebouw wel één overkapping (carport) worden gebouwd op

44 minimaal 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw; III. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" mogen bijgebouwen (ondanks regel a.1.) vóór de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, met een breedte van maximaal de halve voorgevel; 2. in geval van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bbouwen aan- of uitbouw een diepte hebben van van maximaal 4 meter uit de achtergevel van het hoofdgebouw; 3. een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende zij- en/of achtererf (voor zover dat binnen het bouwvlak ligt) en mogen bovendien niet groter zijn dan 75 m²; 4. een goothoogte hebben van maximaal 3 meter; 5. in geval van overkappingen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter; 6. in geval van aan- of uitbouwen en bijgebouwen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter op de zijgrens van het bouwperceel en welke bouwhoogte vanaf de zijgrens van het bouwperceel onder een dakhelling van maximaal 45 graden rechtevenredig toe mag nemen tot: I. voor aan- en uitbouwen een bouwhoogte van maximaal 1 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw; II. voor bijgebouwen een bouwhoogte van maximaal 5 meter Garageboxen Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels: a. garageboxen mogen alleen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "garage"; b. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 4 meter bedragen Andere bouwwerken Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken; b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn; c. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn; d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 meter zijn Ontheffing van de bouwregels Ontheffingsbevoegdheden Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van: a. de regel van lid sub c ten aanzien van de minimale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd of een hoofdgebouw geheel of geldeeltelijk wordt voorzien van een plat dak; b. de regel van lid sub c ten aanzien van de maximale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 80 ; c. de regel van lid sub a onder 1.I en toestaan dat de afstand van een erker tot de hartlijn van de woningscheidende muur wordt verkleind, mits: 1. het uitzicht van de buren niet wordt belemmerd; 2. de erker gelijkvormig is aan erkers op naastgelegen percelen; d. de regel van lid sub a onder 1 en toestaan dan een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 1. een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd; 2. de breedte van een aan- een of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping gemeten vanaf de bouwgrens ten hoogste 3 meter bedraagt; 3. de afstand van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping tot de zij- en achtergrens van het bouwperceel ten minste 2 meter bedraaagt; e. de regel van lid sub a onder 2 en toestaan dat de diepte van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bouwen aan- of uitbouw wordt vergroot, mits:

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Koop bedrijfsruimte op Placotiweg 4-4A te Vianen

Koop bedrijfsruimte op Placotiweg 4-4A te Vianen Koop bedrijfsruimte op Placotiweg 4-4A te Vianen 660000 Aanbiedende partij: Connect Real Estate Email: info@connect-realestate.nl Telefoon: 030-265 09 09 Website: www.connect-realestate.nl Omschrijving

Nadere informatie

DISCLAIMER. verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te. Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep

DISCLAIMER. verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te. Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep Pagina 1 van 5 DISCLAIMER verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep DE ONDERGETEKENDE(N): Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres:

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH. VOORWAARDEN voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Commerciële Ruimte 8 door de gemeente Weert BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving:

Nadere informatie

TE KOOP. Sleeuwijk, Nanningh Keyserstraat 1. Binnenstedelijke locatie met (her)ontwikkelingspotentieel

TE KOOP. Sleeuwijk, Nanningh Keyserstraat 1. Binnenstedelijke locatie met (her)ontwikkelingspotentieel TE KOOP Sleeuwijk, Nanningh Keyserstraat 1 Binnenstedelijke locatie met (her)ontwikkelingspotentieel Objectomschrijving Betreft een steens gebouw wat vrijwel midden op het perceel staat. Het object is

Nadere informatie

Wolfhezerweg te Wolfheze

Wolfhezerweg te Wolfheze Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Fotopresentatie Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Aanzicht Entree Fotopresentatie Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Woonkamer met open haard en schuifpui naar overdekt terras

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

Tartinistraat 19 Eindhoven

Tartinistraat 19 Eindhoven Tartinistraat 19 Eindhoven Aan een rustig hofje in Gestel gelegen semi-bungalow met slaapkamer en badkamer op de begane grond en 2 slaapkamers en mogelijkheid 2e badkamer op de 1e verdieping. Op loopafstand

Nadere informatie

't Holweg 3. 7924 PX Veeningen. Vraagprijs: 115.000 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl

't Holweg 3. 7924 PX Veeningen. Vraagprijs: 115.000 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl 't Holweg 3 7924 PX Veeningen woonoppervlakte 71 m 2 perceeloppervlakte 395 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 115.000 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7

OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7 OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7 WOONHUIS KANTOOR/ BEDRIJFSRUIMTE KOOPSOM 495.000,- k.k. OSS, VLINDERSTRAAT 15/ VLINDERHOF 7 Huur met recht van koop bespreekbaar! In een koop een vrijstaand geschakeld

Nadere informatie

VRAAGPRIJS ,= K.K.

VRAAGPRIJS ,= K.K. NOARDBURGUM, VELDMANSWEG VRAAGPRIJS 145.000,= K.K. Op rustige landelijke locatie aan de rand van het dorp doch nabij de dorpsvoorzieningen gelegen royale bouwkavel van 1320 m² eigen grond voor de bouw

Nadere informatie

makelaardij ZIJL Oude Zeegserweg 14 Zuidlaren

makelaardij ZIJL Oude Zeegserweg 14 Zuidlaren makelaardij ZIJL Woningpresentatie Oude Zeegserweg 14 Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken met

Nadere informatie

Neer Steeg 18. Aanvaarding: Direct Vraagprijs: 165.000,= k.k.

Neer Steeg 18. Aanvaarding: Direct Vraagprijs: 165.000,= k.k. Neer Steeg 18 Aanvaarding: Direct Vraagprijs: 165.000,= k.k. Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs Reinald Residentie, Graaf Reinaldstraat 1, 6041 XB Roermond T 0475 33 52 25, www.jackfrenken.nl,

Nadere informatie

TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE

TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE TE KOOP Namens onze opdrachtgever ontvangt u hierbij de verkoopbrochure van diverse beleggingsobjecten in Kerkrade en Eygelshoven. Verkoper heeft besloten om tot

Nadere informatie

Harkstede, Hoofdweg 203

Harkstede, Hoofdweg 203 Harkstede, Hoofdweg 203 Charmant en karakteristiek vrijstaand woonhuis met een royale vrijstaande garage. De woning is landelijk gelegen aan de rand van Meerstad met een riant uitzicht over weideland richting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

Patriarchstraat 17 Haarlem Vraagprijs 167.500,- k.k.

Patriarchstraat 17 Haarlem Vraagprijs 167.500,- k.k. Patriarchstraat 17 Haarlem Vraagprijs 167.500,- k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 371 VELSERBROEK 088-7700155 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING TWEE-ONDER-EEN-KAP woning met karakteristieke voorgevel met

Nadere informatie

Kerklaan 3 Bennebroek Vraagprijs k.k.

Kerklaan 3 Bennebroek Vraagprijs k.k. Kerklaan 3 Bennebroek Vraagprijs 249.000 k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 371 VELSERBROEK 088-7700155 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING Ruime tussenwoning met 4 slaapkamers en zonnige voor- en achtertuin

Nadere informatie

Ede Parkweg 133 D. Vraagprijs: ,- k.k.

Ede Parkweg 133 D. Vraagprijs: ,- k.k. Ede Parkweg 133 D Op een centrale locatie gelegen 2-KAMERAPPARTEMENT Voorzieningen zoals winkels liggen op loopafstand Bij het appartement is een buitenberging inbegrepen Het appartement is voorzien van

Nadere informatie

Van Verschuer Brantslaan 24 Bennebroek Vraagprijs 235.000,- k.k.

Van Verschuer Brantslaan 24 Bennebroek Vraagprijs 235.000,- k.k. Van Verschuer Brantslaan 24 Bennebroek Vraagprijs 235.000,- k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 371 VELSERBROEK 088-7700155 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING Deze woning is fraai gelegen aan een charmante

Nadere informatie

Leanderlaan 3 Eindhoven

Leanderlaan 3 Eindhoven Leanderlaan 3 Eindhoven Op mooie en groene woonlocatie in villawijk De Oude Gracht gelegen, ruime 2-1-kap woning met 4 ruime slaapkamers en brede garage. De lichte woning is gelegen in een doodlopende

Nadere informatie

Patrijzenlaan 22 Bennebroek Vraagprijs 215.000 k.k.

Patrijzenlaan 22 Bennebroek Vraagprijs 215.000 k.k. Patrijzenlaan 22 Bennebroek Vraagprijs 215.000 k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 371 VELSERBROEK 088-7700155 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING In 2015 gerenoveerde tussenwoning met 3 slaapkamers en een

Nadere informatie

Floralaan West 266 Eindhoven

Floralaan West 266 Eindhoven Floralaan West 266 Eindhoven FLORALAAN WEST 266 te EINDHOVEN-ZUID (Stratum) Aan één van de meest geliefde lanen van Eindhoven gelegen, vrijstaand herenhuis met o.a.: ruime hal/entree met bordestrap naar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Ede Raadhuisstraat 2. Vraagprijs: 274.500,- k.k.

Ede Raadhuisstraat 2. Vraagprijs: 274.500,- k.k. Ede Raadhuisstraat 2 Karakteristieke VRIJSTAANDE JAREN 30 WONING Met ruime, inpandige garage / berging Centraal gelegen aan de rand van het winkelcentrum van Ede De woning beschikt over authentieke details

Nadere informatie

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth Situatie Algemeen: Verwarming: - c.v.-ketel Details Inhoud (circa) : 1.868 m³ Perceeloppervlakte : perceeloppervlak m² Vloeroppervlakte (ca.) : 500 m² Bouwperiode (ca.) :

Nadere informatie

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0)

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0) Projectinformatie Meidoornweg Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp btmakelaars.nl BT Makelaars +31 (0) 20 3 166 166 info@btmakelaars.nl Te koop Meidoornweg 2-8 te Badhoevedorp Projectomschrijving Het gebouw heeft

Nadere informatie

Jan Steenstraat 26 - Kesteren

Jan Steenstraat 26 - Kesteren Jan Steenstraat 26 - Kesteren Rozenhage Makelaardij Kellenseweg 4 4004 JD TIEL Tel: 0344-673567 E-mail: info@rozenhage.nl Website: www.rozenhage.nl Jan Steenstraat 26 - Kesteren Op zeer centrale locatie

Nadere informatie

Zandeiland 33 Eindhoven

Zandeiland 33 Eindhoven Zandeiland 33 Eindhoven Moderne, ruime 2-1-kapwoning, tevens hoekperceel, met ruime woonkamer, eetkeuken, zonnige achtertuin, 4 slaapkamers en complete badkamer, gelegen in het gewilde Zandrijk in Meerhoven.

Nadere informatie

Lindelaan 14. Vraagprijs: 152.500 k.k. 9342 PL Een. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl. woonoppervlakte 106 m 2

Lindelaan 14. Vraagprijs: 152.500 k.k. 9342 PL Een. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl. woonoppervlakte 106 m 2 Lindelaan 14 9342 PL Een woonoppervlakte 106 m 2 perceeloppervlakte 1.183 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 152.500 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Praagsingel 83 Indeling Gezamenlijk entree via afgesloten hek en afgesloten portiek, trap en lift aanwezig. Entree woning, hal met meterkast, inbouwkast

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Situatie. Isolatie (voor zover bekend): Details. Isolatie: - dubbel glas. Verwarming: - gaskachels. Inhoud (circa) : 325 m³

Situatie. Isolatie (voor zover bekend): Details. Isolatie: - dubbel glas. Verwarming: - gaskachels. Inhoud (circa) : 325 m³ Haverweg 19 Rheden Situatie Isolatie (voor zover bekend): Isolatie: - dubbel glas Verwarming: - gaskachels Details Inhoud (circa) : 325 m³ Perceeloppervlakte : 165 m² Vloeroppervlakte (ca.) : 75 m² Bouwperiode

Nadere informatie

Bennekom Driestweg 10

Bennekom Driestweg 10 Bennekom Driestweg 10 Op een prachtige locatie, VRIJSTAANDE WONING met bijgebouw Centraal gelegen t.o.v. grote uitvalswegen A12, A1 en A30 Het perceel heeft de bestemming Bedrijventerrein Mogelijkheid

Nadere informatie

Bonifaciusstraat 5. 6413 GL Heerlen. Vraagprijs: 99.000 k.k. Stichting Woonpunt. woonoppervlakte 85 m2 perceeloppervlakte 191 m2 4 slaapkamers te koop

Bonifaciusstraat 5. 6413 GL Heerlen. Vraagprijs: 99.000 k.k. Stichting Woonpunt. woonoppervlakte 85 m2 perceeloppervlakte 191 m2 4 slaapkamers te koop Bonifaciusstraat 5 6413 GL Heerlen woonoppervlakte 85 m2 perceeloppervlakte 191 m2 4 slaapkamers te koop Vraagprijs: 99.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl Kenmerken

Nadere informatie

Greffelingsestraat AN Alphen. Vraagprijs: k.k. De Kernen

Greffelingsestraat AN Alphen. Vraagprijs: k.k. De Kernen Greffelingsestraat 17 6626 AN Alphen woonoppervlakte 75 m 2 perceeloppervlakte 280 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 150.000 k.k. De Kernen info@dekernen.nl 088-582 40 00 www.dekernen.nl Kenmerken

Nadere informatie

Bennekom Madeliefje 25

Bennekom Madeliefje 25 Bennekom Madeliefje 25 Ruime, goed onderhouden MIDDENWONING Met stenen berging voorzien van een zolder Centrale ligging in mooie, kindvriendelijke woonwijk Sfeervolle woonkamer met aansluiting houtkachel

Nadere informatie

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Onder de rook van de stad Groningen gelegen op een schitterende plek aan vis- en vaarwater met een eigen aanlegsteiger en vrij uitzicht over landerijen, goed onderhouden vrijstaand

Nadere informatie

Van Brakelplein 37 A, Groningen

Van Brakelplein 37 A, Groningen Van Brakelplein 37 A, Groningen Uiterst sfeervolle en gemoderniseerde bovenwoning met prachtig vrij uitzicht over de vijver. De woning is op 5 fietsminuten gelegen van de Groninger binnenstad, het stadspark

Nadere informatie

Ede Van Heeckerenlaan 1

Ede Van Heeckerenlaan 1 Ede Van Heeckerenlaan 1 Goed onderhouden, monumentale SEMI-BUNGALOW Met ruime, vrijstaande, stenen garage Centrum en bossen op loopafstand gelegen Sfeervolle woonkamer met fraai, vrij uitzicht naar park

Nadere informatie

Patrijzenlaan 12 Bennebroek Vraagprijs 219.000,- k.k.

Patrijzenlaan 12 Bennebroek Vraagprijs 219.000,- k.k. Patrijzenlaan 12 Bennebroek Vraagprijs 219.000,- k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 371 VELSERBROEK 088-7700155 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING In 2015 gerenoveerde hoekwoning met 3 slaapkamers en een

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP Zetter 10 9934 NM Delfzijl Richtprijs: 180.000 kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen Postbus 675 3800AR AMERSFOORT t 033-4671010 h.j.woltersom@kkgkka.nl Omschrijving

Nadere informatie

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN

Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Smaragddrift 2 NIEUWEGEIN Vraagprijs 145.000 k.k. Smaragddrift 2 3436BV NIEUWEGEIN In de wijk Batau-Zuid gelegen ruime 3-kamer maisonnette op de begane grond en 1e verdieping met tuin, balkon en aparte

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

executoriale verkoop

executoriale verkoop executoriale verkoop AMBACHTSWEG 13 (3161 GL) RHOON T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen De volle eigendom omvattende het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

Binnenweg 2 Giesbeek

Binnenweg 2 Giesbeek Binnenweg 2 Giesbeek Omschrijving Dit zeer royale object zou binnenkort zomaar uw nieuwe droomhuis kunnen zijn. Het is sinds de bouw in gebruik geweest als kantoor, maar zou tot een prachtige woning verbouwd

Nadere informatie

Warmelo 64 Eindhoven

Warmelo 64 Eindhoven Warmelo 64 Eindhoven Goed onderhouden, zeer ruim halfvrijstaand woonhuis, prachtige hoekligging, met inpandige diepe garage, ruime woonkamer, speel-/werkkamer op de begane grond, fraaie voor- en

Nadere informatie

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Valkreek 19 3079 AM Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Mercuriuslaan 105 Eindhoven

Mercuriuslaan 105 Eindhoven Mercuriuslaan 105 Eindhoven Aan een brede en groene laan gelegen woonhuis met een moderne keuken, 3 slaapkamers, moderne doucheruimte en wasruimte. Vrije ligging aan voor- en achterzijde. BEGANE GROND

Nadere informatie

Hazenkamp 61. 5953 KP Reuver. Vraagprijs: 104.500 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 115 m2 perceeloppervlakte 140 m2 3 slaapkamers te koop

Hazenkamp 61. 5953 KP Reuver. Vraagprijs: 104.500 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 115 m2 perceeloppervlakte 140 m2 3 slaapkamers te koop Hazenkamp 61 5953 KP Reuver woonoppervlakte 115 m2 perceeloppervlakte 140 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 104.500 k.k. WoonGoed 2-Duizend verkoop@woongoed2-d.nl 077-476 77 77 www.woongoed2-d.nl Kenmerken

Nadere informatie

Floralaan Oost 46 Eindhoven

Floralaan Oost 46 Eindhoven Floralaan Oost 46 Eindhoven Op gewilde locatie in Stratum gelegen met vrij en groen uitzicht, karakteristiek herenhuis met sfeervolle woonkamer, 4 ruime slaapkamers en gezellige stadstuin met berging.

Nadere informatie

Ruijsdaelstraat 31-A-0. 3043 PL Rotterdam. Vraagprijs: 139.000 k.k. Woonbron Makelaars

Ruijsdaelstraat 31-A-0. 3043 PL Rotterdam. Vraagprijs: 139.000 k.k. Woonbron Makelaars Ruijsdaelstraat 31-A-0 3043 PL Rotterdam woonoppervlakte 97 m2 perceeloppervlakte 125 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 139.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Stuurboord 27, 1276 CN te Huizen INFORMATIEBROCHURE GOED ONDERHOUDEN RUIME MIDDENWONING MET ROYALE ACHTERTUIN EN STENEN BERGING

Stuurboord 27, 1276 CN te Huizen INFORMATIEBROCHURE GOED ONDERHOUDEN RUIME MIDDENWONING MET ROYALE ACHTERTUIN EN STENEN BERGING INFORMATIEBROCHURE GOED ONDERHOUDEN RUIME MIDDENWONING MET ROYALE ACHTERTUIN EN STENEN BERGING STUURBOORD 27 TE HUIZEN De locatie Deze goed onderhouden ruime middenwoning is gelegen in een groene, kindvriendelijke

Nadere informatie

Deken Waarestraat 38 Beverwijk Vraagprijs k.k.

Deken Waarestraat 38 Beverwijk Vraagprijs k.k. Deken Waarestraat 8 Beverwijk Vraagprijs 7.000 k.k. www.prewonen.nl Rijksweg 7 VELSERBROEK 088-7700 teamverkoop@prewonen.nl OMSCHRIJVING Nabij centrum gelegen fijne eengezinswoning uit de jaren 0 met zonnige

Nadere informatie

Vondellaan 61 Groningen

Vondellaan 61 Groningen Vondellaan 61 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vinkenveld 76 7827 DT Emmen woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta verkoop@domesta.nl 0591-57 01 00 www.domesta.nl Kenmerken Locatie Energie Vinkenveld 76 isolatie:

Nadere informatie

Pastoor Steinbuschstraat 28. 6321 BX Wijlre. Vraagprijs: 135.000 k.k. Stichting Woonpunt

Pastoor Steinbuschstraat 28. 6321 BX Wijlre. Vraagprijs: 135.000 k.k. Stichting Woonpunt Pastoor Steinbuschstraat 28 621 BX Wijlre woonoppervlakte 92 m2 perceeloppervlakte 165 m2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 15.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl

Nadere informatie

Neptunusstraat 61, Groningen

Neptunusstraat 61, Groningen Neptunusstraat 61, Groningen Gelegen in de wijk Paddepoel vindt u deze keurig afgewerkte tussenwoning met 5 slaapkamers, nette keukeninrichting en een verzorgde badkamer. Op korte afstand bereikt u een

Nadere informatie

Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Havannasingel 17 Indeling Begane grond Aan 2 zijdes bevindt zich een entree van het complex. Bellentableau aan de Havannasingel-zijde, brievenbus en intercom.

Nadere informatie

Spuistraat 17 UTRECHT

Spuistraat 17 UTRECHT Spuistraat 17 UTRECHT Vraagprijs 175.000 k.k. Spuistraat 17 3522XD UTRECHT In de Rivierenwijk gelegen eengezinswoning met tuin op het noorden en vrijstaande stenen berging. Gelegen nabij winkels, openbaar

Nadere informatie

Vijverlaan 160 Vraagprijs: Volkshuisvesting Arnhem

Vijverlaan 160 Vraagprijs: Volkshuisvesting Arnhem Vijverlaan 160 6822 HH Arnhem woonoppervlakte 75 m2 perceeloppervlakte 117 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 192.500 k.k. Volkshuisvesting Arnhem info@volkshuisvesting.nl 026-371 27 12 www.volkshuisvesting.nl

Nadere informatie

Gemeentstraat CJ Opijnen. Vraagprijs: k.k. De Kernen

Gemeentstraat CJ Opijnen. Vraagprijs: k.k. De Kernen Gemeentstraat 23 4184 CJ Opijnen woonoppervlakte 83 m 2 perceeloppervlakte 200 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 150.000 k.k. De Kernen info@dekernen.nl 088-582 40 00 www.dekernen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Merwedestraat 27. 3313 GN Dordrecht. Koopsom: 100.300 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 73 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop

Merwedestraat 27. 3313 GN Dordrecht. Koopsom: 100.300 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 73 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Merwedestraat 27 3313 GN Dordrecht woonoppervlakte 73 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 100.300 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Son en Breugel, Ekkersrijt 1405

Son en Breugel, Ekkersrijt 1405 Te Koop bij Q : Son en Breugel, Ekkersrijt 1405 2 EKKERSRIJT 1405 TE SON EN BREUGEL Beschrijving object Locatie / Ligging : Vrijstaand bedrijfsgebouw met 5 overheaddeuren! : Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Hazenkamp KP Reuver. Vraagprijs: k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 139 m2 perceeloppervlakte 197 m2 4 slaapkamers te koop

Hazenkamp KP Reuver. Vraagprijs: k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 139 m2 perceeloppervlakte 197 m2 4 slaapkamers te koop Hazenkamp 52 5953 KP Reuver woonoppervlakte 139 m2 perceeloppervlakte 197 m2 4 slaapkamers te koop Vraagprijs: 119.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend verkoop@woongoed2-d.nl 077-476 77 77 www.woongoed2-d.nl Kenmerken

Nadere informatie

Patrimoniumstraat 3 UTRECHT

Patrimoniumstraat 3 UTRECHT Patrimoniumstraat 3 UTRECHT Vraagprijs 172.500 k.k. Patrimoniumstraat 3 3555GK UTRECHT Tussenwoning met voor- en achtertuin in een rustige straat tussen de Amsterdamsestraatweg en Burgemeester Norbruislaan

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

TE KOOP DEN BOSCH - ZUID: VILLA OP EERSTEKLAS LOCATIE MET UITZICHT OP HET BOSSCHE BROEK

TE KOOP DEN BOSCH - ZUID: VILLA OP EERSTEKLAS LOCATIE MET UITZICHT OP HET BOSSCHE BROEK TE KOOP DEN BOSCH - ZUID: VILLA OP EERSTEKLAS LOCATIE MET UITZICHT OP HET BOSSCHE BROEK s-hertogenbosch, Maria van Bourgondiësingel 15 s-hertogenbosch, Maria van Bourgondiësingel 15 s-hertogenbosch, Maria

Nadere informatie

Eineflecht 5 - Beetsterzwaag

Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Vraagprijs 395.000,-- kosten koper Omschrijving Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Op fraaie woonstand gelegen, uitstekend onderhouden bungalow met 3 slaapkamers en een mooi uitzicht

Nadere informatie

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren makelaardij ZIJL Woningpresentatie Brinkstraat 1a Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken met de

Nadere informatie

Zalmstraat AH Heerewaarden. Vraagprijs: k.k. De Kernen. woonoppervlakte 82 m2 perceeloppervlakte 158 m2 3 slaapkamers te koop

Zalmstraat AH Heerewaarden. Vraagprijs: k.k. De Kernen. woonoppervlakte 82 m2 perceeloppervlakte 158 m2 3 slaapkamers te koop Zalmstraat 5 6624 AH Heerewaarden woonoppervlakte 82 m2 perceeloppervlakte 158 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 130.000 k.k. De Kernen info@dekernen.nl 088-582 40 00 www.dekernen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Kershoflaan 9 UTRECHT

Kershoflaan 9 UTRECHT Kershoflaan 9 UTRECHT Vraagprijs 225.000 k.k. Kershoflaan 9 3551XS UTRECHT HOEKWONING met UITBOUW aan de achterzijde en een RIANTE TUIN, gelegen in een rustige straat nabij het gezellige centrum van Utrecht.

Nadere informatie

Stoofstraat 26 b 4751 WD Oud Gastel Vraagprijs 169.000,-- k.k.

Stoofstraat 26 b 4751 WD Oud Gastel Vraagprijs 169.000,-- k.k. Stoofstraat 26 b 4751 WD Oud Gastel Vraagprijs 169.000,-- k.k. Omschrijving Een eenvoudige maar verrassende vrijstaande woning met omsloten tuin op de zonzijde. De woning ligt in het buitengebied van Oud

Nadere informatie

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 71 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Henneven 6 Eindhoven

Henneven 6 Eindhoven Henneven 6 Eindhoven In de gewilde woonomgeving Gijzenrooi gelegen, ruime en sfeervol uitgebouwde 2-1-kapwoning met maar liefst 6 slaapkamers, royale woonkamer, moderne leefkeuken, bijkeuken, moderne badkamer,

Nadere informatie

Westinghousestraat 6 UTRECHT

Westinghousestraat 6 UTRECHT Westinghousestraat 6 UTRECHT Vraagprijs 179.000 k.k. Westinghousestraat 6 3555VC UTRECHT In de wijk Zuilen gelegen, charmante, goed onderhouden tussenwoning met voortuin en achtertuin, welke is voorzien

Nadere informatie

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Uniek bouwperceel te koop: Circa 3.300 m² bouwgrond mét woonbestemming; Ontheffing voor 20 parkeerplaatsen. Van Vulpen & Roozenburg adres plaats tel. fax e-mail Hilvertsweg

Nadere informatie

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars Gekroonde Haringpad 56-2E 3024 PA Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Verkoopbrochure. Loddersweer 37, Raamsdonksveer. Bedrijfsruimte Loddersweer 37, Raamsdonksveer

Verkoopbrochure. Loddersweer 37, Raamsdonksveer. Bedrijfsruimte Loddersweer 37, Raamsdonksveer Verkoopbrochure Bedrijfsruimte Loddersweer 37, Raamsdonksveer 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Verkoopproces 3-4 3. Objectinformatie 4 4. Huurgegevens 5 5. Kadastrale gegevens 6 6. Eigenaarslasten 2017 7 7.

Nadere informatie

Barneveld Achterveldseweg 27

Barneveld Achterveldseweg 27 Barneveld Achterveldseweg 27 Op een mooie locatie, in het buitengebied, gelegen WOONBOERDERIJ Met diverse, voormalige agrarische opstallen Prachtig perceel grond van maar liefst 6.414 m² Voorzien van een

Nadere informatie

Oosteinde 112A DEN HAAG WONINGBROCHURE

Oosteinde 112A DEN HAAG WONINGBROCHURE Oosteinde 112A DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Oosteinde 112A Oosteinde 112A DEN HAAG Riante en sfeervolle 2 onder 1 kapwoning met parkeervoorziening op eigen terrein. Deze 5-kamer woning beschikt over

Nadere informatie

Blaasjeskruidstraat 17. 6841 GZ Arnhem. Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem. woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop

Blaasjeskruidstraat 17. 6841 GZ Arnhem. Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem. woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop Blaasjeskruidstraat 17 6841 GZ Arnhem woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem info@volkshuisvesting.nl 026-371 27 12 www.volkshuisvesting.nl Kenmerken

Nadere informatie

Te Koop Kerkgebouw met parochiecentrum

Te Koop Kerkgebouw met parochiecentrum Te Koop Kerkgebouw met parochiecentrum Vrijblijvende Objectinformatie Bussloselaan 40 te Bussloo (kerkgebouw) Busslselaan 17b te Bussloo (parochiecentrum) 7383 AG Bussloo Object Het betreft de Rooms Katholieke

Nadere informatie

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE RIJSWIJK Dr H. Colijnlaan 117 Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK In een gezellige en groene omgeving gelegen gemoderniseerd 2 kamer (voormalig 3 kamer) appartement

Nadere informatie

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray TE KOOP Lollebeekweg 60 Castenray Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Orveltestraat 51 Indeling Centrale bellen-/ brievenbustableau en overdekte entree met trap naar de derde etage. Entree woning met hal en gang met meterkast,

Nadere informatie

Tijmweg JM Hoogvliet Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop

Tijmweg JM Hoogvliet Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop Tijmweg 84 3193 JM Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Abdijlaan 6 BERKEL-ENSCHOT

Abdijlaan 6 BERKEL-ENSCHOT Abdijlaan 6 BERKEL-ENSCHOT Vraagprijs 425.000,00 kosten koper Deze vrijstaande woning is gelegen aan een mooie laan in een rustige en gewilde woonomgeving, op een perceel van maar liefst 843 m2. Het winkelcentrum,

Nadere informatie

Lange Akkers 9. 5525 CA Duizel. Koopsom: 197.000 k.k. Woningstichting de Zaligheden wsz@wsz.nl 0497-51 78 35 www.wsz.nl

Lange Akkers 9. 5525 CA Duizel. Koopsom: 197.000 k.k. Woningstichting de Zaligheden wsz@wsz.nl 0497-51 78 35 www.wsz.nl Lange Akkers 9 5525 CA Duizel woonoppervlakte 105 m 2 perceeloppervlakte 191 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 197.000 k.k. Woningstichting de Zaligheden wsz@wsz.nl 0497-51 78

Nadere informatie

Olivier van Noortstraat 42 Rheden

Olivier van Noortstraat 42 Rheden Olivier van Noortstraat 42 Rheden Situatie Isolatie (voor zover bekend): Isolatie: - dubbel glas Verwarming: - c.v.-ketel, mogelijkheid voor open haard (2007) Warmwatervoorziening: - c.v.-ketel Details

Nadere informatie

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Frank Van Borselenstraat 4-B 3021 RK Rotterdam woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 5.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Kleine Kreek 54 Vraagprijs: 192.000 Woonbron Makelaars

Kleine Kreek 54 Vraagprijs: 192.000 Woonbron Makelaars Kleine Kreek 54 079 CG Rotterdam woonoppervlakte 125 m2 perceeloppervlakte 158 m2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 192.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Nijmegen, Heeskesacker 2103

Nijmegen, Heeskesacker 2103 TE KOOP Op een aantrekkelijke locatie binnen de wijk Heeskesacker staat deze grote halfvrijstaande woning met grote garage, oprit en tuin. Het ruime huis staat in de directe nabijheid van de scholen, het

Nadere informatie