boek: ENERGIE fabels, feiten, financiën. bijlage met fragmenten. Bijlagen: toelichting Energie boek.pdf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "boek: ENERGIE fabels, feiten, financiën. bijlage met fragmenten. Bijlagen: toelichting Energie boek.pdf"

Transcriptie

1 Roo, Marijke de Van: Herman Noback Verzonden: maandag 24 juni :29 Aan: staten; Onderwerp: boek: ENERGIE fabels, feiten, financiën. bijlage met fragmenten. Bijlagen: toelichting Energie boek.pdf Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Voltooid Geachte heer, mevrouw, Vorig jaar heb ik een boek geschreven Energieprojecten: vooral Brandhout. Daarvan is nu een nieuwe versie gemaakt, met als titel Energie, fabels, feiten, financiën. Het eerste boek heeft niet de impact gehad die het m.i. verdient. Aangetoond wordt namelijk dat de meeste energiemaatregelen niet of nauwelijks positief effect hebben, en dat is juist voor politici een belangrijk gegeven. Er zijn maatregelen, met alle goede bedoelingen, niet het beoogde effect kunnen hebben. Als ingenieur geef ik niet mijn mening, maar analyses en conclusies. Waterstof bestaat niet of wordt gemaakt als drager van koolstof energie, elektrische auto s kosten evenveel energie als benzineauto s, om maar enkele beredeneerde conclusies te noemen. Actueel is zelfs dat er nu in Indonesië bossen worden verbrand om ruimte te maken voor palmolieplantages. Hoe krom wil je het hebben. De grote denkfout achter niet-effectieve projecten is dat het doel (minder fossiel) wordt verward met de middelen (zonnepanelen, elektrische auto s, waterstof). Bijgaand een PDF met een toelichting en enkele fragmenten. Voor wie de genoemde 6 euro een probleem is: het volledige boek wordt als PDF op verzoek gratis toegestuurd. Verder zij opgemerkt dat ik geen enkel belang heb bij de studie, anders dan als verantwoordelijke burger en belastingbetaler. Eerder missionaris dan koopman. U mag deze mail doorsturen zoveel u wilt, graag zelfs, vooral aan u bekenden die energie in hun portefeuille hebben. Herman Noback 1

2 Toelichting en enkele fragmenten van Energie, fabels, feiten, financiën. Het boek is een update van ISBN/EAN , Energieprojecten: vooral Brandhout Stellingen zijn beter onderbouwd, onder andere: het helpt niet als je groene elektriciteit koopt, importeert of gebruikt voor een bepaald doel (b.v. elektrische auto's). Verder is het is op veel plaatsen aangevuld en redactioneel veranderd. Er is een register toegevoegd. Het boek wordt nu aangeboden als PDF-file (127 pag). 1.Voor wie het boek Energieprojecten: vooral Brandhout heeft is de update gratis. 2.Als u de file (127 pag.) via derden ontvangt en na inzien besluit hem te houden wordt u verzocht 6,- over te maken. (Voor meerdere afdrukken ook 6,- per stuk). Vermeld dan dat u de file ontvangen heeft. 3.Als u alleen deze 7 pagina's ontvangt kan de file van het boek worden besteld bij de schrijver/uitgever per mail of door 6,- over te maken naar met vermelding van uw adres. Het is toegestaan, gewenst zelfs, om deze zeven pagina's en/of de file van het boek door te sturen aan mogelijk geïnteresseerden, de ontvanger valt dan in een van bovenstaande categorieën. U kunt het boek in de vorm van een collegedictaat (dubbelzijdig afgedrukt op A4, geniet) voor 16,- bestellen. In voorbereiding is dezelfde tekst, ook op A4 formaat, gebrocheerd en geplastificeerd omslag ( 25,-). De drie versies hebben dus dezelfde paginanummering. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten Herman Noback uitg.: noback ingenieursbureau Bunderriet 13, 9746 PX Groningen bank ING : banknr. wordt NL71 INGB

3 Inhoud 1. Inleiding Energie, waar hebben we het over. Energie en Vermogen Thermodynamica voor beginners Alle beetjes helpen niet "We hebben genoeg energie, we exporteren zelfs" Alternatieve energie is ook energie. Geoormerkte energie is ook energie Energiebesparing is saai Veel besparen is verspillend. Energieneutraal is dus erg verspillend Isolatie. De bescheiden geweldenaar Veel besparen is veel verspillen Autorijden en energie besparen Vloerverwarming Koeling en airconditioners Maar wat kost de energiebesparing aan energie? Krijgt de heilige koe echt eten? Combinaties kunnen een hoog rendement maken Warmtepompen werken ook al niet Rendementen bij warmtemachines en koelmachines Afvangen van CO 2 kost veel energie en opslag is een politiek probleem Zonnecellen (PV-cellen), nut en onnut Psychologische kant van energie Onzinnige projecten en lege beweringen Elektrische auto's rijden op steenkool, en veroorzaken veel CO Jaar x, 1953, jaar y Een sprookje Discussie over kernenergie en de waarde van argumenten Waterstof-energie is koolstof-energie Auto s op zonne-energie. Fietsen op menskracht Verschillende alternatieve bronnen Haalbare ontwikkelingen in zonne-energie Opslag van energie, stuwmeren, getijdencentrale Energietekort opslaan in vuil wasgoed. Besparing door betere inzet van groen Kilometerheffing en/of accijns Subsidie en belasting Centrales Nuanceringen en (gloei)lampen Motorboten Appendix: enkele formules Register

4 Fragment uit inleiding Werkwijze Projecten is in dit boek de verzamelnaam van ideeën, maatregelen, installaties enzovoort op het gebied van energie. Nagegaan wordt: Hoeveel kost het in euro's om een m³gas te besparen? Door deze werkwijze kunnen uiteenlopende projecten onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld warmtepompen met isolatie. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies en belastingen. Enerzijds omdat subsidie gewoon geld is dat door een ander betaald wordt. Anderzijds... Fragment uit Alle beetjes helpen niet. Voor een tientje koop je een zonnepaneeltje om je mobiel op te laden. Dat spaart 1 watt gedurende 100 uur per jaar, 0,1 kwh per jaar. In 10 jaar 1kWh voor een tientje. Als 10 miljoen mensen meedoen bespaart dat 1 miljoen kwh. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 500 huishoudens. Dat klinkt positief. De investering is 100 miljoen. Dat is euro per huishouden. Klinkt al wat minder positief, euro om het elektriciteitsverbruik van één huishouden op te wekken. Natuurlijk kan zo'n mini-zonnepaneeltje nuttig zijn. Maar niet voor de energiebesparing. Als iedereen meedoet De zinsnede als iedereen meedoet. is het begin van een drogreden. De voordelen worden vermenigvuldigd met iedereen, de nadelen met één. Het doet er gewoon niet toe of iedereen meedoet, tenminste niet om de effectiviteit te beoordelen. Als één persoon met een maatregel elke dag één procent van zijn daggebruik bespaart, bespaart hij in een jaar ook één procent van zijn jaargebruik, en bespaart een heel land met die zelfde maatregel als iedereen meedoet ook één procent van het jaargebruik van dat land. Fragment uit Onzinnige projecten... Een mens die zich in het zweet werkt levert 60 of 80W, dus 60 tot 80 joule per seconde. 1 kw is 1000W dus 1000 joule per seconde. 1kWh is 1000 J/s gedurende een uur, dus 3,6 miljoen joule. 15 uur zwaar werk. Uit een m³gas haal je 4 kwh, dus 60 uur werk om een kuub te besparen. Fragment uit Energiebesparing is saai. Er is een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar om aan energiebesparing te doen. Om de verschillende methoden te vergelijken moet je kijken hoeveel geld je moet uitgeven om één m³gas te besparen, of anders gezegd: van hoeveel m³gas kun je verbranding voorkomen per euro aan kosten. Besteed 100 per jaar (inclusief rente, afschrijving en eventueel onderhoud) aan spouwmuurisolatie en je bespaart per jaar 1700 m³gas. Besteed dat geld aan zonnecellen en je

5 bespaart per jaar 75 m³gas. Meer dan 1600 m³ wordt dan niet bespaard omdat jij 75 m³ wèl wilde besparen. Een reactie zou kunnen zijn dat je het ene moet doen en het andere niet laten. Dat is geen verstandige reactie zolang je het ene -spouwmuurisolatie- nog kunt doen. Want ook voor die tweede som geldt dat je daarmee op de ene manier 75 m³ kunt besparen op de andere manier 1700 m³. Pas als alle spouwmuren van alle verwarmde huizen zijn geïsoleerd, komt de volgende nuttige actie aan de beurt. En dat is nog steeds niet het plaatsen van zonnecellen. Energieneutraal is verspillend. Energieneutraal wordt gebruikt als aanbeveling: kijk eens hoe goed we het doen. Hoe kan dat dan verspillend zijn, dat is het toch juist niet? Energieneutrale gebouwen hebben allerlei maatregelen ondergaan om energie te besparen. Dus ook inefficiënte. Er is te veel geld uitgegeven aan niet-renderende methoden. Fragment uit Alternatieve energie is ook energie. Geoormerkte ook. Er zijn hier enkele stellingen aan de orde. De ene is: elektrische auto's gebruiken evenveel energie als benzine-auto's. Die is nog niet verhelderd. In het kort (wordt later nog uitgebreid) geldt dat een benzine-auto 6 liter per 100 km gebruikt. Dat is 50 kwh primaire energie per 100 km. Een elektrische auto gebruikt 18 kwh per 100 km. Op het eerste gezicht véél zuiniger. Echter, om die 18 kwh elektrisch op te wekken met een rendement van 38% is aan primaire energie ook 50 kwh nodig. Ze gebruiken dus evenveel primaire energie per km. De getallen zijn niet precies, maar wel is duidelijk dat, als er al verschil is, dat verschil lang niet altijd in het voordeel van de elektrische auto uitvalt. De andere stelling is: het doet er helemaal niets toe of je voor de auto zonne-energie of fossiele gebruikt. De derde stelling is dat het er absoluut niet toe doet of je voor welk doel dan ook, groene energie koopt. Ook doet het er niet toe dat je groene energie importeert. Met enkele schemaatjes wordt e.e.a. hopelijk verduidelijkt. De verschillende energiestromen worden genoemd in Eenheden van 1 MWh. Als u liever 1 E= 1 kwh hebt, ook goed, dan blijven de plaatjes hetzelfde, behalve gaat het dan om 100 km en om 5,6 liter benzine. Elektrische auto'op zonne-energie of fossiel? situatie E prim centrale 38 E elektr huishoudens zonnepanelen 17 E elek elekt auto's km

6 situatie E prim 21 E elektr centrale huishoudens zonnepanelen 17 Eelek 17E elek elektr auto's km situatie 3 55 E prim centrale 21 E elektr 17 E elektr zonnepanelen 45 E prim = 5625 liter benzine huishoudens benzine-auto's km In situaties 1 en 2 gebruikt de centrale 100 E primair, levert 38E elektrisch aan de huishoudens. De elektrische auto's gebruiken 17E, de huishoudens 38 E. Het verschil tussen 1 en 2 is dat de elektrische auto's in situatie 1 de elektriciteit van zonnepanelen krijgen, en in situatie 2 van de centrale. In beide gevallen is de primaire energie (100E) even groot. In situatie 3 zijn er geen elektrische auto's, maar benzine-auto's. De hoeveelheid primaire energie blijft ongewijzigd, de benzine-auto's hebben geen accu van het zeldzame lithium, de centrale kan kleiner. In alle gevallen wordt primaire energie geleverd door verbranding van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid CO2 is dus in alle situaties even groot. De analyse leidt tot alleen maar voordelen van benzine-auto's boven elektrische auto's, behalve misschien een marginaal verschil in het verbruik. Immers is een actieradius van 600 km voor benzineauto's geen probleem. Wegens het gewicht en/of de kosten van accu's is dat voor elektrische auto's niet mogelijk. Mocht er in centrales gas worden gestookt in plaats van kolen of olie, wordt er ten behoeve van de elektrische auto iets minder CO2 gegenereerd dan ten behoeve van de benzineauto. Dat is een ander verhaal, en is terug te voeren op de brandstof van de centrale.

7 Fragment uit hetzelfde hoofdstuk Onderlinge levering van groene energie? NS is bijvoorbeeld Noorwegen of Zweden. Zweden heeft inderdaad kerncentrales en biocentrales. Noorwegen heeft waterkracht. Wij importeren 30 E groen uit Zweden en leveren 30 E grijs naar D. In situatie 2 wordt door NL 25E kernenergie uit NS geïmporteerd. D importeert ook kernenergie. Alle energiestromen in situatie 1 en in situatie 2 zijn identiek, en is geen verschil. De geldstromen zijn wel anders. situatie 1 NS eigen gebruik 100E 60 E 40 E NS kerncentrale 60E NS groene centrale 70E D import 30 E 30E NL import/export situatie 2 NS eigen gebruik 100 E 5 E 50 E 45 E NS kerncentrale 60 E NS groene centrale 70 E 30E 25 E 50 E 25E D import 30 E NL import = export Nu levert de kerncentrale in Zweden aan Nederland. NL importeert bovendien groene energie uit Zweden en levert grijze energie aan Noorwegen. Duitsland importeert kernenergie uit Zweden.

8 situatie 3 NS eigen gebruik 100E 10E 30E 60E NS Kerncentrale 60E 20E 30 E 10E 30 E NS groene centrale 70E D import 30 E NL import = export In situatie 1 importeert NL groene energie uit de Zweedse bossen, en exporteert grijze naar D. in situatie 3 importeert NL kernenergie uit Zweden en exporteert grijze energie naar Noorwegen. D importeert uitsluitend kernenergie. In situatie 1 gebruikt SN voor40% groen, in situatie 2 is dat 45 %, in situatie 3 is dat 60%. Zolang de situatie bij de blokjes maar klopt, kun je de pijlen zetten zoals je maar wilt. In de echte wereld is er geen enkel verschil te zien tussen de drie situaties. Omdat NL 's nachts grijze energie opslaat in Noorwegen en die overdag weer terugkrijgt, (zie ook bij 'opslag'), zou je dat ook import van groen en export van grijs kunnen noemen. En dat is ook zo. Je zou onze groene import uit Zweden ook atoomstroom kunnen noemen. En dat klopt ook. Net zo goed. De essentie van deze verhandeling is, dat het wel wat uitmaakt hoe je elektriciteit maakt. Maar daarna is alle elektriciteit ononderscheidbaar. Fragment uit Energietekort opslaan in vuil wasgoed. Besparing door betere inzet van groen Met OVW, de Opslag in Vuil Wasgoed, wordt niet energie opgeslagen, maar tekort, zodat in tijden van overvloed energie kan worden opgenomen. Dat kan door b.v. het draaien van de was uit te stellen of te vervroegen naar zondagmorgen. Het voordeel is dat daardoor meer groene elektriciteit kan worden ingepast. De maatregel werkt het best als die door variabele tarieven wordt ondersteund. Die variabele tarieven starten dan automatisch de wasmachine of wachten daarmee tot een geschikt moment. Elders is al gezegd dat opslag van energie praktisch niet kan. Misschien wel in Noorwegen in een stuwmeer hoog in een fjord, niet in Nederland waar de streek het Hoogeland niet boven 5 m boven NAP uitkomt,... Opslag op zee zit er niet in, ook niet in een verdubbelde afsluitdijk. Mechanisch al helemaal niet. Geen opslag van betekenis dus? Misschien wel de opslag van energietekort.

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Het is één van de kernvragen van onze tijd: Hoe moet de mensheid omschakelen op andere energiebronnen die geen fossiel gebruiken?

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Ik kom uit een tijd waarin we niets van energie wisten. Ons huis werd warm via een thermostaat en het licht werkte via een knopje.

Nadere informatie

Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO

Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO Goedemiddag, ik ben de tweede Nederlandse spreker op deze Vlaamse dag. Dat is het eerste bijzondere nieuws, het tweede bijzondere nieuws is dat de titel eigenlijk het

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Nu Voor Later Energierapport 2005, Ministerie van Economische Zaken

Nu Voor Later Energierapport 2005, Ministerie van Economische Zaken Van de redactie We hebben een hele rare zomer achter de rug die begon met een hittegolf, daarna bijna volledig instortte en tenslotte stralend eindigde. Er kwamen in die zomer twee rapporten uit die allebei

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Kamerlid: Leegte Fractie: VVD Den Haag, 15-1-2013 Spreektekst EZ begroting 2013 Europa armer, de wereld warmer (Noot van de webbeheerder: alleen de gesproken tekst geldt) Voorzitter, Europa armer, de wereld

Nadere informatie

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Voorpagina Dit is versie 2.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://mediamagie.nl/videotips Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed

Nadere informatie

..en wij zijn de tomaten!

..en wij zijn de tomaten! ..en wij zijn de tomaten! Een lesprogramma over energie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. CNME GELDERLAND Handleiding energieprogramma pag. 1 Het Groene Wiel 1998-1999 ENERGIE Inhoud IN HET KORT...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie