Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA"

Transcriptie

1 Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1

2 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA? Wanneer wij bewust kijken naar de uitlaten/schoorstenen van fabrieken, huizen, vliegtuigen, auto's, bromfietsen en boten en als je ziet wat daar uit komt! Wanneer wij ons dan realiseren dat er op de hele wereld miljarden van die uitlaten zijn en dat je daar ook best de vele miljarden uitlaten van mensen en zoogdieren bij op mag tellen, want daar komt iedere dag heel veel methaangas uit vrij. Dan moet het toch duidelijk zijn, dat de lucht die wij inademen en door onze longen laten gaan, ongelofelijk vervuild is met CO2, methaangas, fijnstof, roet en nog veel meer van die giftige bestanddelen! Wanneer wij bovendien bedenken hoe vreselijk afhankelijk wij zijn geworden van fossiele energie olie en aardgas - die we dan ook nog eens grotendeels uit het buitenland moeten invoeren. Dat kost niet alleen veel geld, maar al die fossiele energie wordt gewonnen en opgepompt op steeds gevaarlijker plekken in de wereld, denk maar aan de ramp in de Golf van Mexico. Men heeft zelfs al plannen voor het boren onder de ijskap van de Noordpool! Half november 2010 heeft de Europese Commissie een rapport uitgebracht waar in wordt gesteld dat de hoogspanningleidingen die geheel Europa van stroom voorzien: 1. over een paar jaren niet meer toereikend zijn; 2. nu al in slechte conditie verkeren. Volgens de Europese Commissie moet worden gerekend op noodzakelijke investeringen in dat leidingnet ter grootte van ,= (duizend miljard!!) Het zal wel duidelijk zijn wat dit voor gevolgen zal hebben voor de prijs van onze elektrische energie. Bovendien vinden wij dat veel "buitenlanden" - waar de olie en het gas worden gewonnen of waar het door heen moet voordat het ons kan bereiken - worden bestuurd door instabiele regeringen, die zomaar de kraan kunnen dichtdraaien omdat ze ruzie met elkaar zoeken, denk maar eens aan de problemen van enkele jaren geleden met Ukraïne en Georgië. En voor ons de gebakken peren...! En er is nog een andere reden waarom wij moeten reageren, want steeds sterker worden de signalen dat enorme landen als Brazilië, Rusland, India en China meer dan de helft van de wereldbevolking (!) hard gaan groeien en binnen afzienbare tijd evenveel olie en gas gaan gebruiken als wij dat op dit moment doen. De mensen daar willen ook grote Tv's, koelkasten, wasmachines, vaatwassers, auto's, brommers, enzovoort. Wij vinden dat wij het zo niet langer moeten willen! Dat wij daar nu wat aan moeten gaan doen! Het is echt de hoogste tijd om het gebruik van fossiele brandstoffen te gaan beperken. Daarom moeten wij veel zuiniger omgaan met energie en wij moeten overstappen op andere vormen van energie. Wij kunnen zelf - met behulp van de zon ook onze eigen energie gaan opwekken, met zonnepanelen op het dak. 2

3 Er duiken dan in ons wel dorp vier problemen op: 1. Als het dak van uw huis niet goed op de zon is gericht, dan kunt U niets met zonnepanelen, dus kunt U niet meedoen.! 2. Als U zo n prachtig rieten dak op uw huis heeft, dan gaat het riet onder die zonnepanelen wegrotten, dus kunt U ook niet meedoen! 3. Als U grote eikenbomen rond uw huis heeft staan, dan komt de zon daar niet doorheen en kunt U niet meedoen..! 4. Als U in een huurhuis woont, dan heeft U niet eens een eigen dak. Alles natuurlijk afgezien van het feit dat wij die prachtige rieten daken en die hele oude eikenbomen helemaal niet willen missen, die zijn zo kenmerkend voor ons mooie dorp!!!! Maar.. daar is gelukkig een hele mooie oplossing voor: samen doen Sommigen hebben hele grote daken, denk aan de enorme ligboxenstallen rond ons dorp. Als wij samen doen, kunnen de zonnepanelen die ons van zonnestroom voorzien, misschien wel op het dak van een boer of van een ander bedrijf met een groot dak liggen?! Dus toch Zonnestroom in Oosterhesselen Samen doen, moet je organiseren, dat kost veel praten. Maar als je een hecht collectief bent, kun je misschien ook allerlei voordelen afdwingen! Bijvoorbeeld kortingen op panelen, hogere opbrengsten en lagere kosten. Daarom willen wij eerst een hechte organisatie stichten, waar zoveel mogelijk Hesselaren bij zijn aangesloten. Bovendien is samen doen heel erg leuk en heel erg goed voor de leefbaarheid in ons dorp! Wat kan daar beter voor dienen dan de oude, vertrouwde Coöperatieve Vereniging Samen staan we veel sterker en dan kunnen wij ook van de Overheden vragen om ons daarbij te helpen. Uit de reacties op ons plan blijkt echter wel dat wij ons eigenlijk niet moeten beperken tot Oosterhesselen als dorp. Misschien is de oude Gemeente Oosterhesselen wel een goed werkgebied, want men wil in Gees ook graag meedoen. 3

4 De doelstellingen van de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA staan als een huis: De begane grond, de drijvende kracht achter de actie, lukt ons dit allemaal? Steeds weer blijkt dat veel mensen de leefbaarheid van ons dorp belangrijk vinden. Enkele jaren geleden heeft Plaatselijk Belang Oosterhesselen een serie discussieavonden georganiseerd waaraan vele tientallen Hesselaren hebben deelgenomen. De vraag aan ons was: hoe beleeft U Oosterhesselen en wat moeten we er in de toekomst aan doen om het zo te houden of beter te maken? Daar bleek dat men zich zorgen maakte over de leefbaarheid in ons dorp. Veiligheid, maar ook het hebben van winkels! De leefbaarheid in elke gemeenschap is naar onze mening helemaal afhankelijk van het door ons allemaal beleefde gevoel dat wij er bij horen. Dat wij ons echte Hesselaren voelen. Doen wij wat voor elkaar, willen wij ons dorp graag behouden? Doen wij de dingen samen? Daarvoor is van groot belang dat wij gezamenlijke doelstellingen hebben, dat wij tezamen in actie willen komen om ons mooie dorp te behouden en te verbeteren. Voor ons betekent dat, dat wij allemaal tezamen in actie komen om ons prachtige dorp schoner en beter te maken. Zoals hierboven al opgemerkt, wij willen minder fossiele energie gebruiken en wij willen dat vooral samen doen. Samen er aan werken, maar ook samen financieren. 4

5 De eerste etage: ons gezamenlijke uitzicht op een toekomst, is er een perspectief? Uiteindelijk draait alles om de economie, om het antwoord op de vraag: kunnen wij hier in Oosterhesselen allemaal een behoorlijke boterham verdienen? Productie van zonnestroom lijkt om te beginnen een aantrekkelijke nevenverdienste voor de (agrarische) ondernemingen in en rond ons dorp. Hun grote daken kunnen opeens geld gaan opbrengen en wij allemaal kunnen daarvan profiteren. Dat geldt ook voor de daken van de garage, de winkels, de scholen en voor De Etgaarde. De agrarische- en andere ondernemers en instituten met hun bedrijfsgebouwen en hun grote daken worden er economisch beter van. Zij kunnen dan langer blijven bestaan. Ook de energierekening van ons allemaal kan dan een beetje lager worden, maar wat veel belangrijker is: in de toekomst veel lager blijven! Want de prijs van onze zonnestroom wordt niet hoger, maar de prijs van olie en gas wel degelijk. Op het dak: er is werk aan de winkel, wie doet er mee? Bij de installatie van en het onderhoud aan de hoeveelheid zonnepanelen, die wij nodig hebben om alle (bedrijfs- en gezins-) huishoudingen in Oosterhesselen van zonnestroom te voorzien totaal zo n zonnepanelen, dat is samen zo n 2 hectare aan zonnepanelen - is natuurlijk werkgelegenheid aan de orde. Wij willen die zo veel mogelijk binnen ons eigen dorp realiseren! Maar die banen kunnen wij alleen maar tot stand brengen als we ons er allemaal samen voor inspannen. 5

6 Raad van Advies. Wij hebben een Raad van Advies opgericht. Een club van mensen die op allerlei terreinen van ons project over speciale kennis en ervaringen beschikken die zij met ons willen delen. Ook willen zij deskundige vrienden en kennissen inschakelen. Maar er kunnen nog (veel) meer bij. Kennis is macht nietwaar?! Raad van Toezicht. Wij hebben ook al een Raad van Toezicht voor de "Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA geformeerd. Zij gaan het werk van de Projectleiding nauwlettend en kritisch volgen en rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering Er moet ook een Algemene Ledenvergadering komen, want die moet alle uitvoerende mensen én de Raad van Toezicht benoemen. Dus wij moeten leden van de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA gaan werven. Doet U mee? Zelziuz Tijdens de voorbereiding van ons project hebben wij contact gekregen met het bedrijf Zelziuz BV in Denekamp. Zij hebben niet alleen ruime ervaring met allerlei technische aspecten van alternatieve energie, maar niet minder belangrijk óók met de wijze waarop de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA gefinancierd zou kunnen worden. Samen met hen gaan wij dit project verder ontwikkelen. 6

7 Stappenplan Wij zijn begonnen in het voorjaar van Ons eerste doel was het peilen van de belangstelling en die bleek niet alleen heel breed, maar ook heel positief. Wij hebben eigenlijk niet één negatieve reactie gehad. Daarna besloten wij om samenwerking te zoeken en werd na de vakantie een groep mensen bereid gevonden om de Raad van Toezicht te vormen. De Gemeente Coevorden bleek bereid om de formaliteiten voor ons project te financieren. Alleen al de oprichting van een Coöperatie kost ruim 1.000,=. De gesprekken met de Notaris zijn gestart en vóór het einde van 2010 zal de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA een feit zijn. In het nieuwe jaar gaan wij beginnen aan gesprekken met mogelijke producenten die samen met ons een dak vol zonnepanelen willen realiseren. Daarbij zijn nog twee grote hobbels te nemen. 1. De hoeveelheid te produceren stroom is wettelijk beperkt. Een producent mag niet meer dan kwh boven zijn eigen gebruik aan het elektriciteitsnet gaan terugleveren tegen een aantrekkelijke prijs. Komt hij daar boven, dan levert een kwh nog maar een paar centen op. Daar kunnen wij het niet voor doen. 2. Maar. als de Coöperatie het produceert en distribueert, geldt die beperking dan ook? Dat vergt veel praten en onderhandelen. En dan doemt er opeens een hele krachtige ondersteuning vanuit de Provincie Drenthe op. Onze Provincie gaat per 1 januari 2011 oprichten de Drentse Energie Organisatie (DEO) Kort door de bocht gezegd is de opzet van de DEO het ondersteunen van initiatieven zoals de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA door de heersende regeltjes te onderzoeken en waar nodig en mogelijk te veranderen. En.. de DEO wil ons (en anderen) helpen bij het financieren van het project. Als wij zonnestroomproducenten hebben gevonden, moeten we de financiering gaan regelen. Die moet enerzijds betaalbaar zijn, maar ook aantrekkelijk voor de deelnemende financiers. Wij zien mogelijkheden, maar ook dat vraagt veel praten. Wij willen vooral graag een mogelijkheid vinden voor particulieren ook uit ons eigen dorp om op een aantrekkelijke manier mee te doen en een behoorlijk rendement te maken op hun investering. Misschien kan de DEO ons ook daarbij helpen. 7

8 Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen vangen het zonlicht op en zetten dat om in gewone elektrische stroom. Dat geven zij door aan het hele gewone elektriciteitsnet. Als dat gebeurt loopt de speciale meter van die producent "achteruit"! Dan moet de elektriciteits-maatschappij aan de producent de geleverde stroom gaan betalen. Hij verdient er dus aan. Als de eigenaar van de meter op dat zelfde moment stroom gebruikt, bijvoorbeeld voor zijn koelkast, dan loopt de meter wat minder hard achteruit en krijgt hij wat minder terug. Maar als het s avonds donker is, dan is er dus geen zon. Als de eigenaar dan stroom gebruikt, komt dat gewoon uit het bestaande elektriciteitsnet en loopt de meter dus gewoon vooruit. Hoe meer zonnepanelen je hebt, hoe harder de meter terugloopt en hoe meer je dus terugkrijgt. Eigenlijk moet je dus overdag minstens evenveel stroom opwekken, als je zelf gedurende de hele dag gebruikt. Maar wij willen veel meer opwekken, want wij willen Hesselaren dan allemaal laten profiteren, ook zij die zelf geen panelen op hun dak kunnen hebben. Een opmerking: De prijs van de stroom die wij normaal gebruiken bestaat uit 3 delen: 1. de prijs van de stroom zelf, 2. de kosten van het transport van de centrale naar ons huis, 3. de belasting van het Rijk. De besparingen die wij kunnen bereiken draaien dus om de prijs van de stroom, de rest blijft gewoon bestaan, maar misschien,,,,.. als wij genoeg druk uitoefenen, wil de Fiscus wel iets aan die belastingen doen???? Even wat cijfers: Een zonnepaneel meet meestal 150 x 100 cm en levert per jaar ongeveer 215 kwh aan elektriciteit. Het gemiddelde gebruik per huishouding wordt geschat op ongeveer: kwh per jaar. Daarvoor zijn dan gemiddeld 18 zonnepanelen nodig. Het aantal gezinnen in Oosterhesselen is ongeveer 800 en die gebruiken totaal dus bijna kwh/jaar. Daarvoor hebben wij dan totaal ongeveer zonnepanelen nodig. Als wij dit doen besparen wij kg CO2 per jaar.!!!! 8

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

De wijk gaat voor duurzaam

De wijk gaat voor duurzaam De wijk gaat voor duurzaam wijkprojectplan duurzaamheid Camminghaburen Wijkpanel Camminghaburen Leeeuwarden, 17 februari 2012 Voorwoord Alles is tot nu toe zo vanzelfsprekend: een knopje om en we hebben

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie