Bron: Google Downloaden Pleio 1 mw per jaar Van: Rob Voor: Rob betreft: cijfers werkdocument datum: voortschrijdend, 24 december 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bron: Google Downloaden Pleio 1 mw per jaar Van: Rob Voor: Rob betreft: cijfers werkdocument datum: voortschrijdend, 24 december 2008"

Transcriptie

1 Bron: Google Downloaden Pleio 1 mw per jaar Van: Rob Voor: Rob betreft: cijfers werkdocument datum: voortschrijdend, 24 december 2008 EJ = PJ = TJ = GJ = 10 9 MJ = 10 6 KJ = w = 1 j/s <=> 1 wh = j/s <=> 1 kwh = j/s <=> 1 kwh = 3,6 MJ <=> [Marnix: MWth = 3,6 GJ, klopt, want x 10 3 ] 1 kwh = 3,6 x 10 6 J 1 MJ = 0,278 Kwh 1 w = 1 j/s 1 j = ws <=> 3600 J = 1 wh <=> KJ = 1 kwh <=> 1 KJ = 0,278 wh 1 MW = 278 kwh = = = = = = = = = = = = = 1 kwh = 3,6 x 10 6 J [1 MW vol continu is kwh] kwh = 3,6 x 10 6 x J kwh = 3,6 x x 10 9 J = x 10 9 J = 31,5 x J = 31,5 TJ = 0,0315 PJ

2 Controle: 1 PJ = 31,7 MW jaar [bron: Dus: 1 MW = 0,0315 PJ. Halkema en ik zijn het eens. MWth = 3,6 GJ 69,9 Gwh = 3,6 x 69,9 TJ = 251,64 TJ = 0,25 PJ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 terajoule = 1 TJ = Joule = 10 9 kilojoules, dus = 10 9 / 3600 = kwh 1 Petajoule vermogen tijd productie opmerking theoretisch / getalsmatig 1 W 1 uur Wh 1W 1 jaar = 365 x 24 = Wh 1 KW 1 jaar KWh 1 MW 1 jaar kwh 0,36 KW (= 1 / 2,74) 1 jaar kwh is empirisch gegeven, het jaarlijkse gebruik per huishouden / = 2,74 1 MW 1 jaar = / Conclusie 1: Met 1 MW bedien je huishoudens Conclusie 2: voor 1 huishouden heb je 0,36 KW nodig Wind land 2 MW 1 jaar kwh zie: 1 MW 1 jaar kwh /2 1 MW 1 jaar 889 huishoudens / empirisch gegeven

3 1,124 kw 1 jaar kwh (=2.845 x 1,124) / 889 Conclusie1: met 1 MW wind bedien je 889 huishoudens Conclusie 2: voor 1 huishouden heb je 1,124 kw wind nodig Zon 100 W 1 jaar 80 Kwh zie: bij faq empirisch gegeven W = 4 KW 1 jaar KWh 3200 / 80 = 40 1 MW 1 jaar kwh x 250 Conclusie 1 : met 1 MW zon bedien je 250 huishoudens Conclusie 2: voor 1 huishouden heb je 4 KW zon nodig Overall conclusie: vol continu is 3 x zo efficiënt als wind (2.737 / 889 = 3,078). vol continu is 11x zo efficient als zon (2.737 / 250 = 11,11) Wind is 3,5 x zo effectief als zon (889 /250 = 3,55) windproductie = MWh = kwh = 3,8 x 10 9 kwh, 3,3% totale electriciteits productie, dus [bron: nationale stroombehoefte = 100 x 10 9 kwh [http://home.wxs.nl/~] x 3,6 x 10 6 = 360 x J = 360 PJ precies: nationale stroombehoefte = 106,5 x 10 9 kwh [ 1 m3 aardgas (Groningen, bovenwaarde) = 35,2 MJ <=> 1 MJ = 0, m3 <=> [bron: 1 GJ = 28,4 m3 aardgas 1 MJ = 0,278 Kwh => 1 GJ = 278 Kwh 1 m3 aardgad = 35,2 MJ; 1 MJ = 0,278 kwh = 0, m3 aardgas; 1 GJ = 278 kwh = 28,4 m kwh = 3,59 GJ = 102 m kwh = 8,99 GJ = 255 m3

4 3.500 kwh = 12,6 GJ = 357 m3 [met 40% opwekkingsrendement: 892,5 m3] kwh = 14,36 GJ = 408 m3 [met 40% opwekkingsrendenemt 1020 m3 aardgas (NUON: m3 aardgas eq, NUON-warmte, verslag Gemiddeld huis in Nederland Nieuwbouwhuis in Nederland Warmte Energiened: m3 Roland Berger: 13,2 mwh = Electriciteit Energiened: Roland Berger: 3,4 mwh

5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = prijsopbouw gas en electriciteit: kosten Gas (1.736 m3) Elektriciteit (3.346 kwh) Warmte (35,4 GJ) Netkosten 140 euro (15%) 170 euro (25%) Leveringskosten 481 euro (51,5%) 202 euro (30%) Regulerende Energiebelasting 163 euro (17,5%) 188 euro (28%) BTW (19%) 149 euro (16%) 118 euro (17%) Totaal 933 euro (100%) 678 euro (100%) bron: Gas-totaal m3 = 933 Euro 1 m3 = 0,54 = 54 ct over het totaal. Tbv de variabele kosten kunnen de netkosten eraf, dus minus 15%. Electriciteit totaal kwh = 678 Euro 1 kwh = 0,2026 = 21 ct Een kwh tegen allen leveringskosten kost 30% van 21 = 6,3 cent. Tbv de variabele kosten kunnen de netkosten eraf, dus minus 25% = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Energiegebruik in Nederland 2001 Totaal gebruik 3208 Peta Joule Energiebedrijven 581 PJ 18% Industrie 1168 PJ 36% Transport 470 PJ 15% Huishoudens 990 PJ 31% Bron: CBSVerbruik van elektriciteit, Na een jarenlange stijging is het totale elektriciteitsverbruik in 2005 licht gedaald met 0,13 procent. Het verbruik door de huishoudens daarentegen is relatief sterk toegenomen

7 mln kwh Totaal beschikbaar 1) Centrale productie Decentrale productie Productie door distributiebedrijven Productie overige industrie Invoersaldo Totaal verbruik Verbruik door de industrie 2) Verbruik door huishoudens Verbruik door de transportsector Verbruik overig (incl. energiebedrijven) PJ Totaal verbruik CBS/MNC/mrt07/0 Bron: CBS ) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie). 2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken. Bron: Berekening van mln kwh naar PJ,voorbeeld 2005 ( x 10 6 kwh) x (3,6 x 10 6 J) = x TJ = 412 PJ

8 Potentie zonne-energie (1) zie (2) zie (http://www.energieplatform.nl/energieopties/zonnecellen/) De huidige commercieel beschikbare zonnepanelen en de systemen waarin die worden toegepast zijn evenwel nog duur, waardoor de opwekkosten van zonnestroom in Nederland ongeveer 50 ct/kwh bedragen. Dit is circa tien keer meer dan bij fossiele brandstoffen en kernenergie De kosten genoemde kosten komen overeen met de kosten zoals genoemd in de SDE-regeling. Zie brief minister EZ aan Tweede Kamer, 31 januari 2008, kenmerk, ET / ED Het correctiebedrag van 23,4 cent komt overeen met de gemiddelde kwh voor de consument (dus incl. netaansluiting, vastrecht en REB) van 21,4 van Energiened (zie hierboven). Met de huidige zonneceltechnologie kan in Nederland ongeveer 100 kwh/m² jaar worden opgewekt. Daarvoor wordt een zonnepaneel geïnstalleerd van 130 Wp/m2; (Wp is de piek-afgifte in watts, bij vol zonvermogen, op een heldere dag tussen april en augustus). Dit is 10% van de instraling in Nederland, die 1000 kwh/m² bedraagt. Hier liggen nog grote mogelijkheden voor verbetering, want op langere termijn kan dit misschien 30 of 40% worden. Als we alle beschikbare dakoppervlak van woningen, ziekenhuizen, scholen, kantoren, enzovoorts zouden volzetten met zonnepanelen kunnen die met de huidige technologie in ongeveer 30% van onze elektriciteitsbehoefte voorzien. Gebruiken we de technologie van de toekomst dan is het 100%. [commentaar Rob: 100 kwh /m2; dus een huishouden van kwh heeft 35m2 dakoppervlakte nodig, dwz 35m2 op zon georienteerde daken. Dat is wel heel veel m2 in een stad (meerdere verdiepingen per flat, niet alle daken zijn goed zon georienteerd]. -- Stel: Ymere geeft 1,5 mln m2 dakoppervlakte gratis en voor niets ter beschikking. Hoeveel kwh? 1, 5 x 10 6 m2 x 100 kwh / m2 = 150 x 10 6 kwh Eén gezin gebruikt kwh, dus 150 x 10 6 kwh / kwh = x 10 3 kwh / kwh = huishoudens. Dus 1,5 mln m2 levert genoeg elektriciteit voor huishoudens. Hoeveel MW 1, 5 x 10 6 m2 x 100 Wp / m2 = 150 x 10 6 Wp = 150 MWp zon Hoeveel kost het?

9 Kosten per kwh: 56,4 ct; Correctiebedrag = Opbrengst markt kleinverbruikers: 23,4 ct Subsidiebedrag 33 ct / kwh. 0,33 x 150 x 10 6 kwh = 49,5 x 10 6 = 49,5 mln per jaar. Getallen per 1 mln m2 x 100 kwh / m2 = 100 x 10 6 kwh <= > x 10 3 kwh / kwh = huishoudens 10 6 m2 x 100 Wp / m2 = 100 x 10 6 Wp = 100 MWp zon 0,33 x 100 x 10 6 kwh = 33 x 10 6 = 33 mln per jaar Hoeveel zonne energie is er in Europa?: De geaccumuleerde zonnestroom capaciteit in Europa is in 2008 volgens data EurObserv'ER: 9,53 GigaWattpiek (netgekoppeld en autonoom, de laatste is slechts 1,4% van het totaal). Indien deze capaciteit uitsluitend netgekoppeld zou zijn en onder "conservatieve" opwekcondities van 900 kwh/kwp opgesteld zou staan (zonder meer bereikbaar in veel gevallen in Nederland volgens Siderea.nl), zou je op een theoretisch haalbare superschone productie van maar liefst 8,6 Terawattuur per jaar komen, nu al de jaarproductie van ruim 2 Borssele capaciteit kerncentrales. De werkelijke output zal veel hoger liggen, gezien de enorme hoeveelheid (geoptimaliseerde, vaak op zonvolgende trackers aangebrachte) systemen in zonrijk Spanje, maar ook in Duitsland zijn fors hogere opbrengsten in de praktijk keihard aangetoond (Sonnenertrag momenteel plm. 989 kwh/kwp.jaar gemiddeld, "bereinigte Daten". Dat zijn meestal particuliere installaties die minder hoge opbrengsten halen dan de grote vrije veld systemen die op output zijn geoptimaliseerd. Ik kom nog een keer terug op dit rapport. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 m3 aardgas = 35, 2 MJ; <=> 1 MJ = 0, m3 aardgas <=> 1 GJ = 28,4 m3 aardgas 1 MJ = 0,278 kwh = 0, m3 aardgas 1 GJ = 278 kwh = 28,4 m3 aardgas 3,59 GJ = kwh = 102 m3 aardgas 1 m3 aardgas = 35,2 MJ 1 MJ = 0,278 kwh, ð 35,2 MJ = 9,78 kwh

10 dus: 1 m3 aardgas = 35,2 MJ = 9,78 kwh m3 aardgas = 35,2 GJ = "De opwekking van elektriciteit met behulp van bijvoorbeeld aardgas, kolen of olie (fossiele brandstoffen) vindt plaats in een elektriciteitscentrale met een relatief laag rendement. Tijdens het transport van de centrale naar de gebruiker treden eveneens verliezen op. Totaal levert dit een rendement op van 39% op bovenwaarde en 42% op onderwaarde (bron NEN )." Enkele veel gebruikte energie-eenheden zijn: 1 kwh elektriciteit 9,2 MJ primaire energie (op bovenwaarde) 1 kwh elektriciteit 0,26 m 3 a.e 1 kwh 3,6 MJ 1 m 3 a.e 9,8 kwh (thermisch) (op bovenwaarde) 1 m3 aardgas 35,17 MJ (op bovenwaarde) 10 6 ton ruwe olie 41,9 PJ 10 6 ton ruwe steenkool 29,3 PJ 10 6 barrel 5,7 PJ 1 BTU (British thermal unit) 1054,6 J m 3 a.e = m 3 aardgas-equivalenten primaire energie wordt vaak uitgedrukt in m 3 a.e barrel = ca. 159 liter; internat. vaak gebruikt als energie-eenheid Zie voor veel gebruikte veelvouden zoals megajoule (MJ) en gigajoule = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Bron Verbruik* / jaar CO2 (equivalenten) / jaar Zonnepaneel jaren Jaren boomgroei

11 Aardgas 1652 m kg Elektriciteit 3402 kwh 2100 kg Auto km 3000 kg Vliegreizen OV Totaal per jaar 1300 km ** (per persoon) 894 km trein en 409 km bus, tram, of metro (per persoon) 800 kg kg kg = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Welke kengetallen gebruikt de CO2 calculator? Autorijden: 1 liter benzine = 2,4 kg CO2 1 liter diesel = 2,75 kg CO2 1 liter LPG = 1,75 kg CO2 Vliegen: 0,2 kg CO2 equivalenten per km per persoon, dit is met inbegrip van andere uitgestoten broeikasgassen die zijn omgerekend naar CO2. Verwarming en koken: 1 m3 aardgas = 1,8 kg CO2 Electra (licht, wassen, apparatuur, enz.): 1 kwh = 0,5 kg CO2 Gemiddelde uitstoot van een huishouding De gemiddelde CO2 uitstoot van een Nederlands huishouden is ongeveer 15 ton per jaar, te weten: autogebruik 4 ton; verwarming 3 ton; elektra 1,7 ton; vliegen 3,5 ton; kleding en voedsel 2,5 ton.

12 1 vat olie = 160 liter olie = 400 kg CO2 2,5 vat olie = 400 liter olie = kg CO2 = 1 ton CO2 Een belasting van 20 Euro / ton CO2 betekent dat 2,5 vat olie 20 Euro duurder wordt, oftewel 8 Euro per vat. Zet dat eens in relatie tot de prijsstijgingen agv peakoil ( $ dollar)

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Rekenen met Energie (presentatie verzend versie)

Rekenen met Energie (presentatie verzend versie) Rekenen met Energie (presentatie verzend versie) Amsterdam, 20 februari 2014 Frans Debets Rekenen aan een huishouden: J, kwh, W Ons nationale energieverbruik Duurzame energie, rekenen met Wind, Zon, Biomassa

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens L.J.Giling emeritus-hoogleraar zonnecel- en materiaalgroep Radboud Universiteit Nijmegen Wanneer iemand gevraagd wordt hoe hij denkt dat de opwarming van de

Nadere informatie

2. Het ruimere kader: afstemming van vraag en aanbod

2. Het ruimere kader: afstemming van vraag en aanbod OPSLAAN VAN ENERGIE UIT WIND EN ZON door Thijl Ankersmit en Maarten de Groot ter bespreking in Themagroep Energie 1. Inleiding In deze notitie presenteren we een inventarisatie van de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

DoMUS. Neem de uitdaging aan! Vind de juiste balans tussen milieubewust en gelukkig leven

DoMUS. Neem de uitdaging aan! Vind de juiste balans tussen milieubewust en gelukkig leven DoMUS Neem de uitdaging aan! Vind de juiste balans tussen milieubewust en gelukkig leven Colofon: Spelontwerp: Tekstredactie: Programmering: Illustraties & vormgeving: Inhoudelijke bijdragen: Coördinatie:

Nadere informatie

Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012

Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012 Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012 Voorwoord (1): Deze Energiemonitor is in eerste instantie opgesteld in opdracht van de Regio Groningen-Assen als input voor een verkenning naar

Nadere informatie

Zonne-energie voor consumenten

Zonne-energie voor consumenten [Faculty of Science Kennispunt Bètawetenschappen] Zonne-energie voor consumenten Corry de Keizer, Erik Alsema en Paula Groeneveld P-UB-2007-06 zonneenergie.indd 1 12-08-2008 15:14:28 Kennispunt Bètawetenschappen

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking

Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking Lesmodule zonne-energie energie voor HAVO en VWO 3 Lesmodule voor HAVO en VWO 3 Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking -Docentenversie- Ontwikkeld voor Door Jeroen Verschelling Solar Consult augustus

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Duurzame energie in Nederland 2007

Duurzame energie in Nederland 2007 Duurzame energie in Nederland 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel De energiemarkt in 2010 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be tel. 02 277 51 11 Vanuit

Nadere informatie

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Opgesteld met medewerking van Ecofys. Met dank aan ECN voor een kritische blik op de gehanteerde berekeningen en gebruikte data.

Nadere informatie

Zonne-energie in Nederland de Science en de Fiction

Zonne-energie in Nederland de Science en de Fiction Zonne-energie in Nederland de Science en de Fiction Recent spraken in Tegenlicht 1 experts over Duurzame Energie in Nederland. In een Masterclass met Hermann Sheer, de politicus uit Duitsland die in de

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden K. van der Putten MSc. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Netwerken voor Duurzame Stroom

Netwerken voor Duurzame Stroom Netwerken voor Duurzame Stroom Notitie opgesteld voor: Workshop 26 januari 2012 TenneT - Natuur & Milieu Delft, 18 januari 2012 Opgesteld door: F.J. (Frans) Rooijers M. (Mart) Bles 1 Inleiding Natuur &

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Rapport Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Jan Duerinck, Wouter Wetzels, Erwin Cornelis, Ils Moorkens, Pieter Valkering Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Nulmeting Energietransitie

Nulmeting Energietransitie Nulmeting Energietransitie Eindrapport in het kader van de internship bij Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht, 10 september 2014 Master Energy Science Departement Innovatie- Milieu- en Energiewetenschappen

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie