Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba

2 Voorwoord Beste lezers, Voor jullie ligt het jaarverslag over Wat is het jaar weer snel voorbijgevlogen begon fantastisch voor mij, namelijk in Peru. De hele maand januari heb ik doorgebracht tussen de kindjes, bij de bouw van het nieuwe weeshuis en in het kantoor van de voorzitter in Peru. Ik heb kennis gemaakt met het nieuwe bestuur en we hebben afspraken gemaakt over de communicatie en financiën in Erg nuttig! In Nederland hebben we ook niet stilgezeten. We hebben vooral hard gewerkt aan het opstellen van richtlijnen en een gedragscode voor de Nederlandse en Belgische vrijwilligers die via ons aan de slag gaan in het weeshuis. Wij weten dat het voor de kinderen daar niet ideaal is dat ze steeds nieuwe gezichten zien en dat ze steeds opnieuw afscheid moeten nemen van vrijwilligers. Het kan zelfs schadelijk voor ze zijn en daar zijn wij ons zeer van bewust. Omdat wij de vrijwilligers op dit moment nog steeds hard nodig hebben kunnen wij niet zomaar stoppen met het uitzenden van vrijwilligers. Wel kunnen wij er alles aan doen om de negatieve impact op de kinderen zo klein mogelijk te houden. Wat betreft onze inkomsten was het echt een geweldig jaar! We hebben in 2014 ruim ,- in ontvangst mogen nemen, ruim het dubbele van voorgaande jaren. Dit was mede dankzij een geweldige surprise-/benefietparty die familie en vrienden voor mij organiseerden en waar ik nog steeds van aan het nagenieten ben. Helaas hebben we het doel om eind 2014 intrek te kunnen nemen in het nieuwe weeshuis niet gehaald. Maar we zijn wel weer veel opgeschoten en ik twijfel er niet aan dat het ons in 2015 wel gaat lukken. Dankzij jullie, onze donateurs en supporters! Karen Foesenek Voorzitter Stichting Luz Alba April 2015

3 Inhoudsopgave Voorwoord Missie en doelstellingen Terugblik Vooruitblik Financieel jaarverslag Balans Staat van baten en lasten over Toelichting baten en lasten... 11

4 1. Missie en doelstellingen De officiële missie van het weeshuis, zoals vastgelegd in de statuten van de Peruaanse stichting ICU Casa Hogar Luz Alba, is: Het helpen van de burgerbevolking in Arequipa en omliggende dorpen, die sociaal, economisch en moreel achtergesteld is, in het bijzonder kinderen, voornamelijk die jonger dan 8 jaar zijn, en die het meest verstoken zijn van alle soorten aandacht (liefde, veiligheid, voeding, onderwijs, gezondheid, enz.)... " De mensen achter de Peruaanse stichting willen deze kinderen tijdelijk een veilig thuis bieden, totdat ze terug naar familie kunnen of geadopteerd worden. Het doel van het weeshuis is om deze kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving op te laten groeien, in de hoop dat ze later weloverwogen en verstandige keuzes zullen maken in hun leven. In weeshuis Luz Alba is er dan ook bijzonder veel aandacht voor gezond eten, onderwijs, gezondheidszorg en mentale, fysieke, artistieke en spirituele ontwikkeling. Missie stichting Luz Alba De missie van stichting Luz Alba is eigenlijk hetzelfde als die van het weeshuis. Door geld in te zamelen en vrijwilligers naar Peru te sturen willen wij ervoor zorgen dat het weeshuis kan blijven voortbestaan en steeds nieuwe kinderen kan helpen. Doelstellingen Bij de oprichting van de stichting was onze voornaamste doelstelling het werven van fondsen om het weeshuis financieel te ondersteunen. Het ging hierbij vooral om dagelijkse boodschappen en schoolspullen. In de loop der jaren zijn wij nauwer betrokken geraakt bij het runnen van het weeshuis, ook op bestuurlijk gebied, en zijn onze doelstellingen wat verder uitgebreid. Op dit moment heeft stichting Luz Alba de volgende doelstellingen: Het inzamelen van voldoende fondsen om het weeshuis financieel te steunen door meerdere keren per jaar geld over te maken voor boodschappen en andere vaste lasten. Het te allen tijde hebben van een spaarrekening met daarop ten minste 5.000,- voor onvoorziene omstandigheden in Peru, aangezien het bestuur van het weeshuis zelf nauwelijks geld op haar spaarrekening heeft/houdt. Het inzamelen van fondsen ten behoeve van de bouw van een nieuw weeshuis, omdat het huidige huis te klein en gevaarlijk is (niet aan de juiste eisen voldoet) en de huidige eigenaar het terug wil. Het onderhouden van nauwe contacten met het bestuur in Peru, de architect en andere betrokken instanties om deze bouw zo snel, goedkoop en efficiënt mogelijk te realiseren. Het leggen en onderhouden van nieuwe contacten met andere lokale en nationale instanties voor meer bekendheid en dus meer (financiële) steun. Het vinden en begeleiden van vrijwilligers die het weeshuis in Peru ondersteunen door middel van huishoudelijke taken en het verzorgen/begeleiden van de kinderen.

5 Het verbeteren van de leefomgeving en het welzijn van de kinderen in het weeshuis door nauwe samenwerking met het bestuur in Peru en de vrijwilligersorganisatie Traveller not Tourist uit Engeland/Peru. Het samenwerken met onze zusterstichting Pachawawas in Engeland ten behoeve van bovenstaande.

6 2. Terugblik 2014 We hebben veel bereikt in 2014, vooral op het gebied van het professionaliseren van de stichting als organisatie die vrijwilligers uitzendt. Meer aandacht voor de privacy en het welzijn van de kinderen Eén van onze speerpunten voor 2014 was dat we als organisatie meer stil wilden staan bij de privacy en het welzijn van de kinderen. Als stichting die vrijwilligers uitzendt om met deze kinderen te werken hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid. Zo hebben wij in nauw overleg met onze Britse zusterorganisaties Pachawawas en Traveller not Tourist besloten dat we geen namen van kinderen meer op internet plaatsen. Ook hebben we besloten dat kinderen niet meer op de foto worden gezet met donaties. Zij worden dan neergezet als arme kinderen en dit kan van negatieve invloed zijn op hun zelfbeeld. Verder wilden wij dat vrijwilligers meer ondersteunend gaan werken en de meest hechte zorg (naar bed brengen, troosten etc.) aan de Peruaanse tía s overlaten. Dit is een ingewikkelder verhaal omdat het daarvoor van belang is dat we met Traveller not Tourist en het Peruaanse bestuur op één lijn zitten. Ook is het daarvoor essentieel dat er altijd genoeg Peruaanse vrijwilligers zijn, en dat was afgelopen jaar soms een probleem. We hebben wel stappen gezet in de goede richting. Zo hebben we richtlijnen en een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers waarin we hen duidelijk maken wat er wel en niet van ze verwacht wordt. Belangrijk voor ons is dat vrijwilligers beseffen dat hun aanwezigheid een impact kan hebben op het leven van deze kinderen en dat ze daar bewust mee om moeten gaan. Dat ze niet in het weeshuis aanwezig zijn om kinderen te knuffelen, maar meer ondersteunende taken hebben en zich naar de kinderen ook zo op moeten stellen. Professioneler worden als het gaat om het uitzenden van vrijwilligers Bovenstaande kunnen wij alleen voor elkaar krijgen als we zelf als organisatie professioneel omgaan met het uitzenden van vrijwilligers. Hiervan waren we ons vorig jaar al van bewust, en we hadden op dit gebied grootse plannen voor We hebben op dit punt het meeste bereikt en zijn daar ook trots op. Zo hebben we zoals gezegd een uitgebreide gedragscode opgesteld die vrijwilligers voorafgaand aan het vrijwilligerswerk dienen te ondertekenen. De gedragscode bestaat uit 3 delen: 1. Algemene gedragsregels voor vrijwilligers bij Casa Hogar Luz Alba 2. Gedragsegels die bijdragen aan een open en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers 3. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Bij punt 3 hoort ook dat wij als stichting de intentieverklaring in veilige handen van de NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) hebben ondertekend. Hiermee verklaren wij de maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen om seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk te voorkomen. Eén van de manieren om dit te voorkomen is vrijwilligers alleen uit te zenden als zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Sinds het vierde kwartaal van 2014 stellen wij een VOG verplicht om vrijwilligerswerk te kunnen doen bij Casa Hogar Luz Alba. Dankzij het Steunpunt Kindervakanties kunnen wij deze bovendien gratis voor

7 vrijwilligers aanvragen. Voor Belgische vrijwilligers is een bewijs van goed gedrag en zeden altijd gratis. Meer fondsenwervende activiteiten Wij wilden in 2014 meer fondsenwervende activiteiten opzetten met als doel weer ten minste ,- aan donaties binnen te halen. Dit is ruimschoots gelukt; we haalden zelfs ruim het dubbele op. Wij hebben hier zelf echter niet veel voor gedaan. Net als voorgaande jaren zijn we zelf een aantal keer benaderd door stichtingen die ons wilden steunen. We hebben daarvoor wel projectplannen in moeten dienen, maar dan gaat het natuurlijk al een stuk makkelijker. Eén van de ideeën was ook om een groot feest of benefietactie te organiseren. Dit geweldige feest is er gekomen, al hebben wij het zelf niet georganiseerd. Familie en vriendinnen van onze voorzitter Karen hebben een enorme surpriseparty georganiseerd waarmee bijna 6.000,- werd opgehaald. Een geweldige prestatie die we zelf nooit voor elkaar gekregen zouden hebben! Verhuizen naar het nieuwe weeshuis Onze laatste doelstelling, of liever gezegd: hoop, was dat we in 2014 nog konden verhuizen naar het nieuwe weeshuis. Hoewel zowel Pachawawas als Stichting Luz Alba erg veel geld hebben opgehaald in 2014 is dit helaas niet gelukt. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de architect heeft moeten stoppen met haar werk voor ons (dat zij vrijwillig deed) en wellicht soms ook door de wat gebrekkige communicatie tussen het bestuur in Peru en de besturen in Engeland en Nederland waardoor de bouw soms onnodig vertraging op heeft gelopen. Desondanks is er in 2014 enorm hard gewerkt aan de bouw. Begin 2014 werd het dak van de eerste verdieping gestort. Dit werd betaald door Stichting Luz Alba. Het bouwterrein werd beter beveiligd door er al snel een grote muur met hekwerk en poort omheen te plaatsen. De complete eerste verdieping werd gestukt en er werd begonnen aan het stucwerk van de begane grond. Ook zijn diverse elektra en leidingen aangelegd. Realisatie doelstellingen In het jaarverslag over 2013 zijn een aantal concrete doelstellingen genoemd voor Voor de volledigheid noemen we ze en geven we aan in welke mate deze behaald zijn. Meer fondsenwervende activiteiten niet gerealiseerd, maar de beoogde financiële opbrengst is wel ruimschoots gehaald. Meer vrijwilligers werven niet gerealiseerd. We denken dat dit komt door een aanpassing in de wet waardoor meer jongeren zijn gaan studeren in plaats van op reis zijn gegaan. Ook zijn weeshuizen en vrijwilligerswerk (en de effecten daarvan op kinderen) regelmatig negatief in het nieuws geweest. Er zijn slechts 14 vrijwilligers gegaan in Meer aandacht voor de privacy en het welzijn van de kinderen is in gang gezet, komend jaar zal dit een belangrijke doelstelling blijven. Professioneler worden als het gaat om het uitzenden van vrijwilligers gerealiseerd, hoewel we ook hier nog steeds aan werken. Verhuizen naar het nieuwe weeshuis helaas niet gerealiseerd, al zijn we wel weer een heel stuk opgeschoten.

8 3. Vooruitblik 2015 In 2014 zijn we weer een stuk professioneler geworden dan in 2013, en dat willen we voor 2015 graag zo doorzetten. Aantal vaste donateurs uitbreiden Vaste donateurs die maandelijks een donatie doen zijn er belangrijk voor ons. Ten eerste omdat ze zorgen voor een vaste bron van inkomsten, maar ook omdat ze zich zo met ons verbonden zullen voelen en dit gevoel hopelijk aan meer mensen overdragen. In 2014 hadden wij 5 vaste donateurs die samen meer dan 1.000,- naar ons overmaakten. In 2015 willen wij dit aantal minimaal verdriedubbelen. Hiervoor zullen wij onder andere onze eigen familie en vrienden en oud-vrijwilligers benaderen. Daarnaast zullen we hier meer aandacht aan schenken op de website en in de digitale nieuwsbrief. We denken dat we het eenvoudiger maken voor donateurs als we ze vaste pakketten aan kunnen bieden waarmee ze bijvoorbeeld een jaar lang medicijnen of schoolspullen voor een kind betalen. Hier gaan we in 2015 dan ook actief mee aan de slag. Nieuwe website Onze huidige website is inmiddels ruim 4 jaar oud, en dat is te zien. Het grootste probleem met de huidige website is dat hij niet mobielvriendelijk is, terwijl zoveel mensen tegenwoordig via hun tablet of telefoon websites bekijken. Dit is ook nadelig voor onze vindbaarheid in Google. Bovendien vonden we het ook wel tijd voor een nieuwe website met een frisse, moderne uitstraling. Inmiddels zijn we al druk bezig met het bouwen van de nieuwe website. Het doel is dat deze uiterlijk in juni live staat, dat deze beter up-to-date gehouden zal worden en beter vindbaar zal worden in zoekmachines. Richtlijnen en gedragscode internationaal doortrekken Wij stellen zelf tegenwoordig aardig wat eisen aan onze vrijwilligers met als doel hun ervaring in Peru zo geweldig mogelijk te maken en de negatieve impact op de kinderen zo klein mogelijk te houden. Daarvoor dienen onze vrijwilligers onze gedragscode te ondertekenen en een VOG aan te vragen. Wij vinden echter dat dit niet heel veel zin heeft als niet aan alle vrijwilligers dezelfde eisen worden gesteld en als ze niet allemaal dezelfde gedragscode ondertekenen. Onze vrijwilligers werken echter samen met vrijwilligers uit een groot aantal andere landen. Zij werken er via Traveller not Tourist en hebben op dit moment nog te maken met andere richtlijnen. Bovendien moet het lokale Peruaanse bestuur ook van deze richtlijnen op de hoogte zijn en met ons op één lijn zitten. In 2015 willen we hierover nauwer gaan samenwerken en samen tot één document komen waarin alle taken, eisen en richtlijnen voor vrijwilligers worden beschreven. Netwerk actief houden In de loop der jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd, bestaande uit familie en vrienden, maar vooral uit oud-vrijwilligers en hun familie en vrienden. Zelfs jaren later zijn zij nog steeds geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de kinderen en het weeshuis. Ze volgen ons via Facebook en de nieuwsbrief. Zo vaak sturen wij echter geen nieuwsbrief en ook Facebook wordt niet wekelijks gebruikt. We willen voorkomen dat oud-vrijwilligers hun band met het weeshuis verliezen en willen daarom een reünie organiseren. Wij denken dat oud-vrijwilligers het leuk vinden om samen herinneringen op te halen aan hun tijd in Peru, en tegelijkertijd hopen we dat we ze enthousiast kunnen maken om zich weer (even) actief in te zetten voor het

9 weeshuis. Dit kan bijvoorbeeld zijn door zelf vaste donateur te worden, door een actie op te zetten met een lokale vereniging of school of door onder familie en vrienden vaste donateurs te werven. Deze reünie zal plaatsvinden in 2015 en we hopen natuurlijk op veel enthousiaste reacties! Verhuizen Opnieuw is dit onze grootste wens voor het komende jaar. We hopen dat 2015 echt het jaar wordt waarin we kunnen verhuizen naar een mooi, nieuw, groot, veilig en harmonieus huis!

10 4. Financieel jaarverslag 4.1 Balans 2014 Dit deel van het jaarverslag bevat de jaarrekening van Stichting Luz Alba voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, einddatum van het derde boekjaar. Activa Vaste activa 0,- 0,- Liquide middelen , ,07 Nog te ontvangen 0,- 0,- Totaal activa , ,07 Passiva Vrij besteedbaar vermogen , ,07 Schulden 0,- 0,- Totaal passiva , ,07 Toelichting op de balans Vaste activa: De stichting heeft geen materiële middelen. Liquide middelen: De stichting had op ,07 op haar bankrekening bij de Rabobank staan, waarvan ,63 op een spaarrekening. Nog te ontvangen: Geld dat al is toegezegd, maar dat op nog niet ontvangen is op de bankrekening van de stichting. Vrij besteedbaar: Het geld op de rekening van de stichting dat vrij te besteden is en nog geen concrete bestemming heeft.

11 4.2 Staat van baten en lasten over 2014 Baten en lasten Incidentele donaties particulieren 7.524, ,48 Maandelijkse donaties particulieren 700, ,00 Donaties verenigingen en stichtingen 1.500, ,02 Donaties bedrijven - 500,00 Opbrengsten acties ,48 Sponsorkliks - 148,01 Renteopbrengsten 115,78 109,83 Totaal ontvangsten 9.840, ,82 Bankkosten 32,04 122,74 Totale stichtingskosten 32,04 122, Totaal beschikbaar voor doelstelling 9.808, ,08 Overgemaakt naar bankrekening weeshuis 5.000, ,39 Opgenomen in Arequipa tbv aanschaf spullen weeshuis - 903,60 Met pin betaald in Arequipa - - Overgemaakt naar rekening Karen t.b.v. aanschaf spullen in Arequipa 500, ,85 Totaal besteed aan doelstelling 5.500, ,84 Toevoeging (onttrekking) aan reserve 4.308, , Toelichting baten en lasten Donaties particulieren, stichtingen en bedrijven Vrienden, familie, kennissen en zelfs vreemden hebben afgelopen jaar weer gul gegeven. Zij deden dit voornamelijk toen Karen in Peru zat en in december. Verder heeft de surprise-/benefietparty voor Karen haar 30 ste verjaardag bijna 6.000,- opgeleverd. Ook dit bedrag bestaat geheel uit donaties van mensen uit Alphen en omgeving. Het aantal vaste, maandelijkse donateurs is uitgebreid van 3 naar 5. Samen gaven zij in 2014 ruim 1.000,-. Het is fijn om te weten dat er elke maand wat binnenkomt, ze geven ons wat meer zekerheid. Via Sponsorkliks ontvangen wij een commissie als mensen uit ons netwerk via een speciale link online aankopen doen. Zij doneren zo als het ware gratis aan onze stichting. Dit leverde in 2014 bijna 150,- op. Verder veel dank aan VPCO de Basis, EkoPlaza, Carnavalsstichting de Struivenbakkers, Peru-Nederland Asocación, Stichting Happy Child en de vele betrokken vrijwilligers die in Nederland nog steeds geld blijven inzamelen. Naast deze donaties, die allemaal zijn overgemaakt op de rekening van onze stichting, zijn er ook nog reizigers en vrijwilligers geweest die ter plaatse het weeshuis gesteund hebben met contante donaties en door het kopen van spullen. Wij schatten dit totaalbedrag ook op enkele honderden euro s. Ons doel is nog steeds om dit beter bij te houden.

12 Stichtingkosten Hoewel wij graag 100% van de donaties rechtstreeks naar Peru zouden sturen, kunnen wij niet om bankkosten heen. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het overmaken van geld naar een Peruaanse bankrekening. Hierbij kiezen wij nooit voor de optie shared, maar nemen wij alle kosten op onze rekening zodat ze in Peru geen kosten meer hoeven te maken. De bankkosten bedragen voor 2014 in totaal 122,74 euro. Dat is gelukkig slechts 0,55% van de inkomsten. Geldtransacties naar Peru Er is in 2014 drie keer geld overgemaakt naar Peru, namelijk in februari, april en november. Het geld in februari werd volledig besteed aan de bouw; voor het grootste gedeelte om de bouwvakkers te betalen en deels voor de aanschaf van materialen. Het geld van april is niet aan de bouw besteed, maar aan dagelijkse boodschappen (eten, drinken, toiletartikelen), gas, water en licht, medicijnen, taxi s etc. De donatie van november is geheel ten behoeve gekomen aan de bouw (specifiek aan het betalen van de bouwvakkers). Bestedingen in Peru Van ons geld dat aan de bouw wordt besteed krijgen wij een duidelijke kostenverantwoording. Voor alle overige bestedingen houden wij niet exact bij hoe dit besteed wordt. Wij ontvangen een bewijs dat het geld officieel is ontvangen door het weeshuis, wat betekent dat zij het in Peru aan hun accountant moeten kunnen verantwoorden. In januari 2014 heeft Karen en bezoek gebracht aan deze accountant en alle boeken in kunnen zien en één en ander na kunnen rekenen. Dit zag er allemaal goed uit. Zowel het bestuur van het weeshuis als Nederlandse en Britse vrijwilligers ter plaatse houden ons op de hoogte over de daadwerkelijke bestedingen. Op verzoek stuurt het bestuur ons excelbestanden met een overzicht van alle bestedingen, hoewel dit voor ons te gedetailleerd is om uit te pluizen (bijvoorbeeld: op 29 april is 2 m2 plastic zeil gekocht voor 11 soles, omgerekend 3 euro). De vrijwilligers houden mee in de gaten of geen geld aan onnodige of onnodig dure zaken wordt besteed. Vorig jaar hebben wij op basis van ontvangen excelbestanden uitgerekend met welke vaste maandelijkse lasten het weeshuis zoal te maken heeft. We mogen er vanuit gaan dat deze vaste lasten niet veel veranderd zijn: Huur (weeshuis en opslagruimte): 92,- Schoonmaakspullen: 25,- Gas, water en licht: 56,- Telefoon en internet: 35,- Taxi: 35,- Vergoedingen voor fulltime vrijwilligers: 100,- Medicijnen voor de kinderen: 60,- (de kinderen zijn helaas vrij vaak ziek). Daarnaast wordt nog veel geld uitgegeven aan boodschappen, schoolspullen, toiletartikelen etc. Een grove schatting is dat, de bouw niet meegerekend, het weeshuis maandelijks ongeveer S./ 6.500,- uitgeeft, oftewel ongeveer 1.700,-.

13 Het grootste gedeelte hiervan wordt betaald door buitenlandse vrijwilligers die op dat moment in het weeshuis werken via onze stichting en via Traveller not Tourist (zij komen onder andere uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië, de Verenigde Staten, Nederland en België). Daarnaast zijn er vele andere lokale en internationale instanties die regelmatig geld doneren.

14 VERTROUWELIJK Stichting Luz Alba Anna Paulownahof VX Tilburg Tilburg, 29 april 2015 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Luz Alba te Tilburg bestaande uit de balans per 31 december 2014 en staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de huishouding verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedragsen beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving. Hoogachtend, Th.C.H.M. Meuwese AA Meuwese Accountants & Belastingadvieskantoor BV

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN JAARVERSLAG 2013 / 2014 GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN 1 INHOUDSOPGAVE 3 6 7 18 19 20 21 26 27 31 Voorwoord Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Balans per 31 december 2014 Staat van baten-

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros Jaarverslag 2009 Stichting Los Cachorros Voorwoord. Het jaarverslag dat u nu in handen heeft, gaat over feiten, activiteiten, plannen en getallen. Belangrijk voor betrokkenen en interessant voor belangstellenden.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie