Leveringszekerheid en elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringszekerheid en elektriciteit"

Transcriptie

1 Thematrack 1 Seminar Zorg voor Energie Leveringszekerheid en elektriciteit

2 Gosse Brik DWA

3

4 Beschikbaarheid- Netkwaliteit- Energiebesparing Ing. G.A.Brik DWA installatie- en energieadvies

5

6 Trend Ziekenhuizen Toename ICT apparatuur, MER/SER Intensivering medische apparatuur per m2 Toename vermogenselektronica UPS, DC, Frequentieregeling, ICT, LED Toename koelvraag Herinrichting van ruimten vraagt flexibiliteit Beheersing preferent vermogen, uitdaging Eigen opwekking (PV) Elektrisch rijden

7 Beschikbaarheid risico Onderbreking langer dan 5 minuten (landelijk net 10kV nivo) Onderbreking maximaal 20 seconden (opstarten nsa) Onderbreking maximaal 2 seconden (automatische omschakeling op 2 e voeding Onderbrekingsloos (no break, uninterruptable) Investering tegenover uitvalkosten: risico-analyse, gebruikersinventarisatie uitvalkosten beschikbaarheid Investering

8 Beschikbaarheid Externe oorzaken: Netuitval, Gasuitval, bliksem. Interne factoren: Werkzaamheden, kortsluiting, brand, Opwarming, veroudering, wijzigingen in het oorspronkelijk ontwerp, instelling beveiligingen, uitbreiding bij te weinig capaciteit netkwaliteit

9 Beschikbaarheid Netkwaliteit Netkwaliteit, aspecten Spanningsnivo ( V) Spanningsvorm: Harmonischen Blindvermogen (cos phi) Flikker Dips Asymmetrie

10 Netkwaliteit Harmonischen

11 Netkwaliteit Ook energiebesparing Skin effect hogere frequentie, lagere doorsnede Verlies is I2R, vooral winst bij zwaar belaste componenten (I 80 >70%= I2: 64 > 49% Ijzerverliezen transformator Besparing enkele procenten Bij vervanging/ uitbreiding

12 Configuraties Centraal en/of decentraal zekerheid verhogen (dubbele infrastructuur of decentrale omschakeling bij de gebruiker) Net (Niet Preferent): Netkoppeling, eventueel dubbel Nood (Preferent): Preferent met onderbreking door opstarten NSA (vaak centraal) No Break (P1) Continue draaiende NSA (WKK), of No Breakunit (centraal/ decentraal) Netaansluiting eigen MSring-soort NSA/ WKK Pref. Antonius Sneek oud Antonius Sneek nieuw 1 0 1x630kVA <20 sec 1 1: NP 1x630+ 1x1000kVA <20 sec UMC 2 2:NP/P 4x2MWe conitinu AMC dubbel 3: NP/P1/P2 3x4MWe continu

13 Conclusies Begin met een goede inschatting van de minimale gebruikers-eisen. Monitoring van gebruiksprofielen Risico-inventarisatie Kansen bij uitbreiding

14 Ziekenhuizen als Smart Grid Optimaal (slim) gebruiken van de infrastructuur Start met bepalen gebruikersprofiel: Energie-profiel, Netkwaliteit Toenemende netvervuiling/ decentrale opwekking: Warmtepompen, PV, E-mobility, ICT, apparatuur Bij dreigende Capaciteitsvergroting (UPS, NSA, Net): E-Energiebesparing (geen E-verwarming), hotfill Heroverwegen preferentie s Peakshaving, buffering (koeling, warmte) Tarief-regulering : Slimme meters bij afnemers Afrekening?

15 Roterende UPS Voordelen: compact, combinatie NSA/ UPS Fabrikaten, typen Hitec : Één as/ Ride Through Piller Power Systems

16 Vliegwielen In plaats van batterijen Fabrikaten: Active Power Caterpillar Piller

17 DC netwerken PV inverters Frequentieregelaar (tussenkring) LED Computer-voedingen EC ventilatoren

18 DC netwerken

19 Ir. A van Maldegem Adviesburo RIES

20 Elektriciteitsvoorziening in ziekenhuizen en zorginstellingen Intensive Care Inexpensive Spare Een complex ziekenhuisnet met bijbehorende typische eigenschappen is voordeliger bedrijfszeker te houden met continue monitoring en vastlegging van de variabele elektrische parameters. Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 20

21 Intensive Care Patiënt hersenactiviteit hartslag temperatuur suikerspiegel zuurstofgehalte bloeddruk alarmknop Continu toezicht met personeel : Arbeidsintensief duur Concentratie lastig fouten Invullijsten gegevensverlies Persoonsafhankelijk variatie Menselijke interacties verstoring Meer contacten besmetting Automatisering bewaking: Arbeidsextensief goedkoper Continu nauwkeurig betrouwbaar Dataregistratie volledig tijdsbeeld Persoonsonafhankelijk vaste kwaliteit Statische situatie rust Meer steriel lager infectierisico Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 21

22 Intensive Care Elektriciteitsnet frequentie netvervuiling vermogens HS HS stroom LS LS LS LS LS LS LS LS arbeidsfactor spanning alarmknop Continu toezicht met personeel : Arbeidsintensief duur Concentratie lastig fouten Invullijsten gegevensverlies Persoonsafhankelijk variatie Menselijke interacties verstoring Meer handelingen ongevallen Automatisering bewaking: Arbeidsextensief goedkoper Continu nauwkeurig betrouwbaar Dataregistratie volledig tijdsbeeld Persoonsonafhankelijk vaste kwaliteit Statische situatie rust Minder handelingen lager risico Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 22

23 Expensive Cure Elektriciteitsnet Wat gaat er in de praktijk mis met het net? Meetfouten / verliezen verkeerde toewijzing kwh-kosten / financiële schade Dimensionering noodvermogen risico op uitval of te grote reservecapaciteit Onderspanning / overspanning motoren te warm / verlichting defect Overbelasting / scheefbelasting net uitvalschade / overdimensionering Netvervuiling onvoorspelbare defecten / verliezen Te weinig (stop)tijd / menskracht geen preventie / controle / foutdiagnose Resultaten : Dure uitval / dure reparaties / dure investeringen / dure arbeid Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 23

24 Monitoring Elektriciteitsnet Waarom monitoren? Controle netsituatie bedrijfszekerheid waarborgen Wat is interessant om te monitoren? Spanningen en stromen elektrische installatiecondities Preferent vermogen bepaalt noodstroombehoefte Belastingpatronen netdimensionering / energiekosten Netvervuiling signaleert netrisico s / verliesindicatie Wie gebruikt de monitoringinformatie? HS/LS-verantwoordelijken netbeheer / dimensionering HS/LS-netbediening real time informatie / schakelacties Elektriciteitsmanagement rapportage / kwaliteitsborging Hoe monitoren? Spanning/stroommeting data centraal verzamelen via netwerk Wanneer monitoren? Continu real time netoverzicht / volledig tijdsbeeld Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 24

25 Modulaire Opbouw Elektriciteitsnet NSA NSA Principeschema met HS/LS-hoofd/sub/eindverdelers Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 25

26 Monitoringspunten Elektriciteitsnet NSA NSA Principeschema met HS/LS-hoofd/sub/eindverdelers Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 26

27 Monitoringspunten Elektriciteitsnet Monitoring parameters: HS-spanningen 3-fasig met trafo LS-spanningen 3-fasig direct HS/LS-stromen 3-fasig met stroomtrafo Alternatief voor enkelvoudige standaardmeter AD-omzetting met digitale verwerking Conventionele meetstroomtrafo s Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 27

28 Monitoringspunten Elektriciteitsnet Fexibel modulair schaalbaar inbouwsysteem Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 28

29 Monitoringspunten Elektriciteitsnet Meerdere 3-fasige metingen per bestaande LS-verdeler in 1 meetunit te combineren Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 29

30 Dataconfiguratie Monitoring Elektriciteitsnet Gebouwdwarsdoorsnede met typische verspreiding LS-verdelers Plattegrond met LS-netverdelers Dataverzending via bestaand datanetwerk via het elektriciteitsnet is technisch niet mogelijk draadloos is te storingsgevoelig en complex het veelgebruikte Ethernet is een geschikte techniek Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 30

31 Dataconfiguratie Monitoring Elektriciteitsnet HS/LS-net ICT-netwerk TD / EM U/I BC U/I BC U/I BC U/I BC Units HS/LS-afdeling Units ICT-afdeling Technische Dienst / Energiemanagement U/I meterunit Datanetwerk bv. Ethernet PC gebruikersterminal BC Buscoupler Server dataverwerking/applicatie PC gebruikersterminal Database data-archivering Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 31

32 Dataverwerking Monitoring Elektriciteitsnet HS/LS-net U/I BC App Soft ware ICT-netwerk Data U/I BC U/I BC U/I BC Dataverwerking voor HS/LS-net operationeel: U/I meterunit : U / I / Ph / f / t per 1 seconde BC Buscoupler : datapakket Datanetwerk bv. Ethernet : alleen transport Dataserver dataverwerking : berekening / adressering / presentatietabellen Database : data-archivering comprimering PC gebruikersterminal : real time / presentatie / alarmen / detaillering Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 32

33 Datamining Monitoring Elektriciteitsnet ICT-netwerk Data App Soft ware TD / EM Patroonvaststelling netparameters Diagnose verschijnselen Trendwatching Benuttingsgraden Minimum/maximum waarden Datamining : Predictie netparameterwaarden Analyse fouten / storingen Benchmarking Dimensioneringsgrenzen Piekvermogensanalyse Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 33

34 Schakelopties Elektriciteitsnet HS/LS-net VS BC App Soft ware ICT-netwerk Data VS BC VS BC VS BC Schakelopties : VS vermogensschakelaar LS-niveau : in/uit/standmelding BC Buscoupler : commandodoorgave / standmelding Datanetwerk bv. Ethernet alleen transport / virtueel afgescheiden net Dataserver dataverwerking : commando / adressering / standmelding / antihack Database : vastlegging acties / standmeldingen PC gebruikersterminal : real time sturing / verificatieprocedures Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 34

35 Terugverdienopties Monitoring Elektriciteitsnet Opbrengsten bij monitoring Vermindering uitval / productieverlies / patiëntenschade Begrenzing noodvermogen : optimale grootte NSA (kva -reductie) FTE-besparing door efficiëntere monteursinzet + serviceversnelling Energiebesparing / vermindering piekbelasting Betere netdimensionering / besparing bekabeling Onderhoudsoptimalisatie op basis van historische belastinggegevens Netkwaliteitsverbetering / schadepreventie / langere levensduur apparatuur Gebruikscontrole / benchmarking / effectievere kostendoorberekening Automatische rapportages / netbeheersadministratie / netkwaliteitsregistratie Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 35

36 Kostenposten Monitoring Elektriciteitsnet Uitgaven bij monitoring Met stroomtrafo s en klemmen (aanschaf + montagekosten) Buscouplerunit (aanschaf + montagekosten) Afschrijvingen Meetpunt 30 jaar / Buscoupler 10 ~ 15 jaar Netwerkaansluiting (ICT-servicekosten) Server (ICT-servicekosten) Database (ICT-servicekosten) PC Terminal (ICT-servicekosten) Applicatiesoftware (aanschaf + servicekosten) Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 36

37 Rendementsoptimalisatie Monitoring Elektriciteitsnet Maatwerk bij monitoring Schadepreventiemogelijkheden / opbrengstraming Meetpuntenaantal afhankelijk van installatiegrootte / netindeling Implementatie bij nieuwaanleg / inbouw in bestaande installatie Wel / geen schakelopties Passend bij personele bezetting Return On Investment bepalingen Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 37

38 Inexpensive Spare Elektriciteitsnet Voordelig besparen is nodig Zorgkosten moeten omlaag Minder elektrotechnici beschikbaar / betaalbaar Intensievere elektriciteitsnetbenutting Uitval en apparatuurstoringen terugdringen Patiënten steeds afhankelijker van elektriciteitsnet : kwaliteit waarborgen Adviesburo RIES Seminar Zorg voor Energie - Track 1 : Intensive Care Inexpensive Spare 38

39 Frans Garnier Erasmus MC

40 Decentrale noodstroom binnen het Erasmus MC Beleef de waarde van noodstroom op dokters advies!

41 Programma Situatie Erasmus MC E-infrastuctuur Noodstroom voorziening Voorkomen van calamiteiten Testen E-infrastructuur Nieuwbouw Erasmus MC Erasmus MC vertegenwoordigd door Frans Garnier Vanuit een situatie die gestart is in 1956 is het Erasmus MC uitgegroeid tot een Universitair ziekenhuis van m2. Als gevolg van nieuwbouw groeit de locatie in Rotterdam centrum tot m2 Hierbij is de E-aansluiting op het openbare net 30 MVA

42 Ziekenhui s Sophia Faculteit Daniel den Hoed

43 Kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek De technisch voorzieningen moeten optimaal zijn om de kerntaken te kunnen realiseren. Elke medewerker (en leverancier) die werkt bij of voor Erasmus MC dient een bijdrage te leveren om de patiënt centraal te stellen en onze ambitie te verwezenlijken. Feiten en cijfers: Twee E-inkoopstations 10 KV Een inkoopstation 23 KV 53 transformatoren 17 Noodstroom aggregaten 15 MW aansluiting jaar verbruik MWH ( 8 milj) Nieuwbouw: Twee E-inkoopstations 23 KV 33 transformatoren 6 NSA s

44 Beheer van de huidige energievoorziening Opleiden personeel Testen maandelijks: belast proefdraaien; Testen 2 jaarlijks: Netwachtertest; Selectiviteitsmatrix; Vervangen E-infrastructuur ; Voeden door twee onafhankelijke verbindingen; Langskoppelingen op 10 KV en 400V niveau; Redundante 10 KV en 23 KV verbindingen openbare net.

45 E-Infra Ziekenhuis

46 E-Infra Faculteit

47 Nieuwbouw: Centrale noodstroom Twee inkoopstations onafhankelijk tot op 150 KV; Dubbele 23 KV ring; Ringstations omschakelbaar; Automatische voedingskeuze door EMCS; Continue vermogensmeting per afname station; Automatische inschakeling per prioriteit afhankelijk van beschikbare noodstroom; Redundantie: N+2 Aansluitvermogen 30 MVA

48 E-infra Nieuwbouw

49 Twee bouw fasen

50 Seminar Zorg voor Energie Korte pauze

51 Hennie van Pinxteren Meander Medisch Centrum Amersfoort

52 Als het licht uitgaat in een ziekenhuis

53 Film evacuatie

54 Oorzaak: Kortsluiting in laagspanningscheider aan STEDIN-zijde

55 21 januari 2011

56 21 januari 2011 Zo snel mogelijk terug naar normaal bedrijf Te weinig oog voor risico s van blusmiddel en elektronica Uitstraling externe technici dat het een eenvoudige klus is

57 22 januari uur Stedin klaar met werkzaamheden en bekabeling ligt klaar om aan te sluiten op laagspanningsverdeler uur ziekenhuis naar beperkt noodstroombedrijf voor aansluiten bekabeling uur kortsluiting tijdens aansluiten Schakelfout waardoor fase onder spanning gezet Centrale hoofdrail beschadigd 2 licht gewonden

58 22 januari uur Schade inventarisatie Zoeken naar mogelijkheden uur Geen mogelijkheden tot snel herstel Evacuatie ziekenhuis

59 24 januari uur kick-off meting voor bouwen tijdelijke installatie door: Stedin (netbeheerder) Joulz (onderhoudsbedrijf netbeheerder) Cofely (installateur ziekenhuis) Synorga (inspectiebedrijf elektrische veiligheid) Meander ( opdrachtgever) Uitgangspunt binnen 72 uur ziekenhuis heeft weer spanning

60 26 januari uur tot uur ziekenhuis krijgt spanning

61 In bedrijfname 28 januari 2011 Inbedrijfname installaties en apparatuur Herverdeling vermogen tijdelijke installatie Slechte verbindingen in tijdelijke installaties corrigeren 31 januari-4 februari 2011 Monitoring van belasting 5 februari 201; Aanpassen vermogensverdeling

62 7 februari februari 2011 Ontwerp voor nieuwe installatie met: Cofely Verzekeraar Meander 21 februari opdracht tot levering en plaatsen nieuwe installatie; in bedrijf uiterlijk 1 mei 2011

63 Op- en ombouw installatie 14 maart aanvang bouw nieuwe installatie 1 april levering laagspanningsverdeelkasten 21 april levering nieuwe NSA s 22 april levering besturingskast 23/24 april Primaire zijde laagspanningsverdeler aan transformatoren gekoppeld inclusief tijdelijke installatie (maximaal 15 seconde spanningsonderbrekingen in delen van het ziekenhuis)

64 Op- en ombouw installatie 25/26/27 april testen besturing installaties 27 april uur tot 29 april uur omzetten van alle afgaande groepen ( 60 stuks in 50 uur)( beperkte overlast in huis door veel overzettingen in avond en nacht) 29 april uur tot 30 april uur tijdelijke installatie afgekoppeld 01 mei uur tot uur Algehele noodstroomtesten

65 Oud versus nieuw (noodstroombedrijf) Oud (NSA van 450 KVA en 2* WKK van 515 KVA = 1480 KVA): Binnen 15 seconden 1 e preferentie spanning Binnen 1 minuut overige preferenties onder spanning; tijd werd bepaald door synchronisatie WKK s 20 % blijft zonder spanning

66 Oud versus nieuw (noodstroombedrijf)

67 Oud versus nieuw (noodstroombedrijf) Nieuw ( 2* NSA van 1250 KVA = 2500 KVA): Binnen 15 seconden 1 e preferentie spanning Binnen 40 seconden gehele ziekenhuis spanning; tijd wordt bepaald door gestaffelde belasting NSA s

68 Oud versus nieuw (noodstroombedrijf)

69 Waarom nieuwe installatie Snelle en eenvoudige opbouw Nieuwe installatie goedkoper dan renovatie oude installatie Weinig bedrijfsverstoringen bij ombouw Vele onderdelen kunnen mee naar nieuwbouw (NSA s, koppelschakelaars, cassettes)

70 Lessons Learned Wat was goed: Eenduidig en geoefend ziekenhuis rampen opvang plan (ZIROP) Actueel aanwijzingbeleid incl. bijbehorende opleidingen en hertrainingen Installatie conform NEN 3140 geïnspecteerd en gecertificeerd Durf Nee te zeggen als het niet veilig is/voelt Informeer via sociale media met de juiste feiten

71 Lessons Learned Houd aandacht voor: Actueel zijn van tekeningen en update ze jaarlijks Houd één draaiveld aan en vermeld dat tot op de eindgroepenkast Meet periodiek vermogens, spanningen, stroomsterkte (denk aan blindvermogens en harmonische vervormingen) Deel kennis en ervaring

72 Lessons learned Wat kan beter: Voorkom werken op routine!!! Zorg voor juiste kennis (NEN3840) Voorbereiden werkzaamheden Gebruik procedures Stel op of eis duidelijke schakelbrieven Blijf de baas over de werkzaamheden; ook al is het een installatie van een ander maar staat op jouw terrein/gebouw

73 Egbert Klop DWA

74

75

76 Introductie Risico = Kans * effect Durven we nog risico s te nemen? Zijn we nog gewend aan risico s? Zekerheid = risico nul?

77 Risico-inventarisatie elektriciteitsvoorziening UMC Utrecht Egbert Klop DWA installatie- en energieadvies

78 Inhoud Intro Wat & waarom? Voor wie? UMC Utrecht Hoe? Resultaat Vervolg

79 Introductie Trends Schaalvergroting Elektrificatie o Maatschappij o Ziekenhuizen Energiegebruik o Warmte o Koude o Elektriciteit Leveringszekerheidseisen elektra

80 Wat & waarom Wat? Onderzoek toekomstbestendigheid elektriciteitsvoorziening UMC Utrecht HS-, LS-hoofdverdelers, wkk s, NSA, besturing, brand Kijkdiepte Waarom? Groei UMC Utrecht Toename preferent gebruik Nieuwe functies & gebouwen Mogelijke uitbreiding met het NKOC Toenemende afhankelijkheid elektra (in combinatie met) afnemende acceptatie onderbreking

81 Voor wie? Opdrachtgever: Raad van Bestuur UMC Utrecht Praktische uitvoering door technische staf in samenwerking met DWA Gevaar: Technisch feestje Tunnelvisie Aanpraten van risico s, doemscenario s

82 Energiecentrale UMC Utrecht 6,4 MWe wkk s (drie units) 2,8 MWe NSA Stoom- en heetwaterketels Energetisch rendement 76% (2003) 86% (2013) Renovatie 2003

83 UMC Utrecht: netconfiguratie 1988

84 UMC Utrecht: netconfiguratie 2012

85 Hoe? Methodiek overeenkomen Prognose elektriciteitsgebruik Preferent en niet preferent Per bouwdeel Inclusief verwachte veranderingen

86 Hoe? (2) Risico-inventarisatie Bepalen en klasseren risico s Definiëren van maatregelen Kans Gevolgen Zeer klein Klein Matig Hoog Zeer hoog Zeer gering Nihil Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Gering Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Groot Matig Laag Beperkt Aanzienlijk Groot Zeer groot Groot Beperkt Aanzienlijk Groot Zeer groot Onaanvaardbaar Zeer groot Aanzienlijk Groot Zeer groot Onaanvaardbaar Onaanvaardbaar

87 Hoe? (3) Klassering gevolgen Zeer gering: niet onveilig, geen reductie comfort (. ) Zeer groot: onveilig voor patiënten; comfort langdurig niet beschikbaar; stoppen activiteiten Klassering kansen Zeer klein: < eenmaal per twintig jaar (.) Zeer groot: vaker dan tien maal per jaar

88 Resultaat: prognose

89 Resultaat: belasting verdelers

90 Vermogensvraag [kwe] Resultaat: preferent vermogen Jaartal Preferent inclusief NKOC Preferent excl. NKOC Bovengrens Uitsluitend autonome groei 1%

91 Resultaat: risico-inventarisatie Inventarisatie risico s 15 nihil tot laag 10 beperkt 15 aanzienlijk 3 groot 1 zeer groot Bewijs is geleverd: in week een storing die twee uur duurde (RI: 0-4 uur)

92 Resultaat: risico s Categorie Groot en zeer groot Defect HS-kabel (voeding) één fase Storing twee cruciale netschakelaars Uitval LS-verdeler IC s en OK s Overbelasting LS-eindgroepen OK s Niet-technische risico s en aandachtspunten

93 Resultaten: advies & maatregelen Significante risico s Meestal voorzien van maatregelen In totaal zeven clusters van maatregelen Soms nog in onderzoek (netbeheerder) Aanbevelingen Groei preferent beheersen Door ontwikkelen HS-structuur Uitvoeren en evalueren noodstroomtesten Vervanging NSA Kennisoverdracht & documentatie

94 Evaluatie Risico-inventarisatie is: intensief proces duurt drie maanden vereist veel vakkennis en kennis van de installaties Neiging tot: overschatten van risico s blinde vlekken & heilige huisjes (te) snel denken in oplossingen

95 Vervolg Risico-inventarisatie Nuttig ten behoeve van structureren maatregelen Is goede onderlegger (management, JCI) Maatregelen worden uitgewerkt en in gang gezet Prestaties (niet beschikbaarheid) worden vastgelegd: enkele minuten per maand

96 De hamvraag Technische materie Technische vragen Technische oplossingen Uiteindelijk gaat het om de patiënt Hoe vertaal je deze boodschap aan het management c.q. de Raad van Bestuur?

97 Seminar Zorg voor Energie Pauze Speeddating Kennismarkt

Notitie. Commissie Bouw. Noodstroomvoorzieningen in zorginstellingen BOUW.04.11.002

Notitie. Commissie Bouw. Noodstroomvoorzieningen in zorginstellingen BOUW.04.11.002 Notitie Vergadering Commissie Bouw Datum 2004-11-10 Betreft Noodstroomvoorzieningen in zorginstellingen Agendapunt 4 Nota nr. BOUW.04.11.002 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de elektriciteitsvoorzieningen

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Bovenkopje 12 op 14 (regular) Kopje (regular) Onderkopje 18 op 20 (light) Subkop in tekst Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Ready to power your future. Energie voor wereldwijd ondernemen Automobielsector Lucht- en ruimtevaart Eaton

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Disclaimer

Jaarverslag 2011. Disclaimer Jaarverslag 2011 Disclaimer De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Energiebesparing en verduurzaming

Energiebesparing en verduurzaming Thematrack 2 Seminar Zorg voor Energie Energiebesparing en verduurzaming Piet Visser - Programmamanager Vastgoed Ziekenhuisgroep Twente - Bestuurslid NVTG Enkele producten NVTG : - Jaarlijks in april

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit N.V. Continuon Netbeheer 2006-2012 Datum: november 2005 Auteur: René Trekop Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Profiel van de onderneming...5 1 Samenvatting... 8

Nadere informatie

Noodstroomvoorziening voor huishoudens

Noodstroomvoorziening voor huishoudens Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden Willemijn Pouwels Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden 4 maart 2007 W. Pouwels

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Update voor datacenter KPN/Getronics

Update voor datacenter KPN/Getronics energiemanagement Calxeda, Power Assure en SuperMicro schieten het datacenter te hulp praktijk Equinox wil van datacenter warmteleverancier maken bekabeling Update voor datacenter KPN/Getronics dcw november

Nadere informatie

Compendium. The Future of Solar Technology

Compendium. The Future of Solar Technology NL Compendium The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions In deze catalogus ontdekt u alle producten en diensten voor de planning en het ontwerp

Nadere informatie

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek 2 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de

Nadere informatie

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013 Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013 Opdrachtgever Netbeheer Nederland Opdrachtnemer Movares Nederland B.V. Movares Energy Kenmerk RM-ME-RM131261-01 / Versie 1.0 Datum Utrecht, 24 april 2014

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haven Amsterdam 05 mei 2008 Definitief Eindrapport 9T2079.A0

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023 KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Elektriciteit 2014-2023 Voorwoord Enexis in de maatschappij Enexis heeft als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten een belangrijke maatschappelijke rol. Het elektriciteits-

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011

Projecten. intelligente netten. onder EOS 2005-2011 Projecten intelligente netten onder EOS 2005-2011 Projecten betreffen intelligente netten en energietoepassingen in combinatie met intelligente netten. Tekst is afkomstig van projectcatalogus EOS met als

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus. De voordelen van frequentieregelaars en softstarters in pomp-applicaties. Nieuw: Lexcom Office 500

Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus. De voordelen van frequentieregelaars en softstarters in pomp-applicaties. Nieuw: Lexcom Office 500 43 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek EDO KUYT VAN GETRONICS PINKROCCADE: APRIL 2006 Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus De voordelen

Nadere informatie