S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi"

Transcriptie

1 S3000 All in One MAXI S3000 All in One NL GB F Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi

2 Inhoudsopgave WOORD VOORAF...4 Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten en milieu ALGEMEEN TECHNISCHE GEGEVENS INSTALLATIE Uitpakken Voorbereiding plaatsing Wateraansluiting Waterbehandeling Elektrische aansluiting Afvoer lekbak Receptstrookjes aanbrengen Standaard recept instellingen Ingrediënt pakken plaatsen Plaatsen EERSTE INGEBRUIKNAME Ingebruikname / doorspoelen heetwatersysteem Instellingen operator- / service menu BEDIENINGSPANEEL Bedieningspaneel (voorzijde) Service paneel (binnenzijde deur) MENU STRUCTUUR Het operatormenu Snelrecept DAGELIJKS GEBRUIK Ingrediënt pakken verwisselen Voorbereidingen Uitgifte kopjes/bekers Uitgifte dubbel kopje (koffie) Uitgifte kannen (S3000 MAXI) Automatische blokkeringfuncties Display meldingen tijdens gebruik /2009 Rev. 0.5

3 8. ONDERHOUD Spoelprogramma Mixers spoelen (dagelijks) Pakhouders reinigen (wekelijks) Mixers reinigen (wekelijks) Filter reinigen (maandelijks) Overig onderhoud INSTELLEN SERVICE MOMENT TEMPERATUURBEVEILIGING TRANSPORT / OPSLAG STORINGEN VERHELPEN BESTELLEN VAN VERBRUIKSARTIKELEN EN TOEBEHOREN...36 AFMETINGEN S S S3000 MAXI /2009 Rev

4 2009 Symfoni Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt tevens voor de bijbehorende tekeningen en/of schema s. Symfoni behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Deze handleiding is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. Symfoni kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat. Voor informatie betreffende afstelling, onderhoudswerkzaamheden of reparatie waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier. Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in dit document of de gevolgen daarvan. Lees de instructies in dit document aandachtig door: ze geven belangrijke aanwijzingen over de veiligheid bij installatie, gebruik en onderhoud. Bewaar dit document zorgvuldig zodat u het altijd kunt raadplegen. WOORD VOORAF Doel van dit document Dit document dient als gebruiksaanwijzing waarmee daartoe bevoegd personeel dit apparaat op veilige wijze kan gebruiken en onderhouden. - Onder bevoegd personeel wordt verstaan: diegene die het bedient, onderhoud uitvoert en kleine storingen kan oplossen. Alle hoofdstukken en paragrafen zijn genummerd. De verschillende figuren waarnaar in de tekst wordt verwezen vindt u op de figuren voorin dit boekje of bij de betreffende onderwerpen. Pictogrammen en symbolen LET OP Algemene aanwijzing voor: BELANGRIJK, LET OP of OPMERKING. WAARSCHUWING Waarschuwing voor mogelijke ernstige schade aan het apparaat of lichamelijk letsel. 4 08/2009 Rev. 0.5

5 Inleiding Op de eerste plaats willen wij u van harte feliciteren met de aanschaf van één van onze producten. Naar wij hopen zult u veel plezier beleven aan het gebruik ervan. Modellen Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende apparaten: Symfoni S1000 All in One Symfoni S3000 All in One Symfoni S3000 All in One MAXI 08/2009 Rev

6 Gebruiksdoel Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het bereiden van warme dranken. Gebruik voor andere doeleinden is ontoelaatbaar en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening. Service en technische ondersteuning Voor de in dit document ontbrekende informatie betreffende specifieke afstelling, onderhouden reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw dealer. Noteer vooraf de volgende met een # aangeduide gegevens van het apparaat. Onderstaande gegevens vindt u op het typeplaatje op uw apparaat. A - Type-aanduiding # B - Artikelnummer # C - Machinenummer # D - Voedingsspanning E - Frequentie F - Vermogen A B D E / V 50-60Hz... W 17 Avenue de l Artisanat Braine l Alleud - Belgium C F Garantiebepalingen De voor dit apparaat van toepassing zijnde garantiebepalingen maken deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden. Richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende EEG-richtlijnen: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. Omgevingscondities Er blijft altijd water in het verwarmingssysteem achter. Plaats het apparaat daarom nooit in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen. De werking van dit apparaat is gegarandeerd tot een omgevingstemperatuur van 40 C. 6 08/2009 Rev. 0.5

7 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor gevaren Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Voordat het apparaat veilig in gebruik genomen wordt moeten de volgende waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht worden genomen: Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Dit is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee schade aan het apparaat. Houdt u aan de volgorde van de te verrichten handelingen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd in de nabijheid van het apparaat. Installeren Plaats het apparaat op buffet-hoogte en op een stevige vlakke ondergrond en zodanig dat het aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos met randaarde. Plaats het apparaat zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage. Kantel het apparaat nooit, plaats en vervoer het apparaat altijd rechtop. Er blijft altijd water in het verwarmingssysteem achter, plaats het apparaat daarom nooit in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen. Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels in acht en gebruik goedgekeurde materialen en onderdelen. Bij het opnieuw plaatsen van het apparaat moet opnieuw hoofdstuk Installatie worden gevolgd. Gebruik Inspecteer het apparaat voor gebruik en controleer deze op beschadigingen. Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden. Bedien de toetsen nooit met een scherp voorwerp. Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet. Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen en de watertoevoer te sluiten. Onderhoud en verhelpen van storingen Achterstallig onderhoud aan het verwarmingssysteem kan leiden tot hoge reparatiekosten en kan aanspraken op garantie doen vervallen. Blijf met onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat. Laat alle reparaties uitvoeren door een daartoe opgeleide, bevoegde service-technicus. Bij defecten en (schoonmaak) werkzaamheden aan het apparaat, waarbij het geopend moet worden, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden. Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. 08/2009 Rev

8 Veiligheidsvoorzieningen Dit apparaat is voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen: Temperatuurbeveiliging (fig. 1-5) Het apparaat is uitgevoerd met een van buitenaf bereikbare temperatuurbeveiliging. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat (fig. 1-5). De beveiliging schakelt het verwarmingselement uit, als de temperatuur te hoog oploopt. De meest voorkomende oorzaak van uitschakelen van de beveiliging, is het niet tijdig verwijderen van kalk. Aan/uit schakelaar (fig. 1-10) Met de aan/uit schakelaar op de achterzijde wordt het apparaat aan- en uitgeschakeld. Het apparaat kan na het uitschakelen echter nog onder spanning blijven staan! Neem om het apparaat geheel spanningsvrij te maken daarom altijd de stekker uit het stopcontact. Waarschuwingen op display (fig ) Bij een technische storing geeft het display dit middels een storingcode (bijv. E1) weer. Raadpleeg in dit geval hoofdstuk 12. Storingen verhelpen. Lekbak vol signalering Indien de lekbak te vol raakt wordt dit op het display weergegeven [ Buiten bedrijf Lekbak vol ] en wordt het bedieningspaneel geblokkeerd. Na het legen van de lekbak verdwijnt de display melding automatisch en wordt het bedieningspaneel weer vrijgegeven. Apparaten en het milieu Het verpakkingsmateriaal Om beschadigingen aan uw nieuwe aanwinst te voorkomen is de machine zorgvuldig verpakt. De verpakking is niet schadelijk voor het milieu en bestaat overwegend uit de volgende materialen: Golfkarton Vulelementen uit polyurethaan schuim >PUR< bedekt met een polyethyleen film >PE-HD<. Informeer bij het afvaldepot van uw gemeente waar u het materiaal kunt inleveren. Vervangen van het apparaat Geen enkel apparaat heeft het eeuwige leven. In het geval dat u het apparaat wilt vervangen, wordt dit meestal in overleg met uw dealer terug genomen. Zo niet, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal. Alle kunststofdelen zijn op een genormeerde wijze gecodeerd. De zich in het apparaat bevindende onderdelen, zoals printplaten met bijbehorende onderdelen, behoren tot elektrisch en elektronisch afval. De metalen behuizing is van roestvaststaal en kan geheel worden ontmanteld. 8 08/2009 Rev. 0.5

9 1. algemeen Belangrijkste onderdelen (fig.1) 1. Sfeer afbeelding 2. Kopjes plateau (opklapbaar) 3. Lekbak 4. Bedieningspaneel 4.1 Display 4.2 Drankkeuze 10x 5. Droogkookbeveiliging 1 6. Ventilator 7. Aftapslang boiler 8. Wateraansluiting 2 9. Aansluitkabel 10. Aan/uit schakelaar Deurslot 12. Operator paneel 12.1 Tellers 12.2 Mixers reinigen 12.3 Operatormenu 12.4 Stand-by 13. Ingredient pakken 14. pakhouder 15. Mixer units 16. Drank uitloop Fig. 1 Afgebeeld; model S3000 All in One MAXI 08/2009 Rev

10 2. TECHNISCHE GEGEVENS Model S1000 All in One S3000 All in One S3000 All in One MAXI Capaciteit Uurcapaciteit kop à 125ml 360 kopjes 360 kopjes Bereidingstijd kop à 125ml ca. 12 sec. ca. 12 sec. Bereidingstijd dubbele kop à 125ml ca. 20 sec. ca. 20 sec. Uitgiftesnelheid kan 1,5 liter - ca. 2'.02" sec. Uurcapaciteit heetwater ca. 40 liter ca. 40 liter Boilersysteem Inhoud boiler 2,5 liter 5,5 liter Opwarmtijd boiler 4 min. 8,5 min. Watertemperatuur instelbaar C C Waterhardheid min. 5 dh min. 5 dh Water geleidbaarheid 70 µ Siemens/cm 70 µ Siemens/cm Wateraansluiting 3/4 uitwendige gasdraad 3/4 uitwendige gasdraad Min. waterdruk 0,2 MPa (2 bar) 0,2 MPa (2 bar) Max. waterdruk 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar) Stromingsdruk min. 6 l. / min. min. 6 l. / min. Elektrisch systeem Spanning 1N~ V 1N~ V Frequentie 50-60Hz 50-60Hz Totaal vermogen 3275W 3275W Vermogen verwarmingselement 3200W 3200W Afzekering 16 A 16 A Veiligheidsklasse I I Intern circuit 24VDC 24VDC Lokatie typeplaatje naast aansluitsnoer naast aansluitsnoer Materialen Behuizing / Deur rvs 18/9 (AISI 304) rvs 18/9 (AISI 304) Boiler rvs 18/10 (AISI 316L) rvs 18/10 (AISI 316L) Lekbak kunststof <ABS> zwart kunststof <ABS> zwart Afmetingen zie achterin dit document zie achterin dit document Gewichten Leeg S kg S ,1 kg S3000 MAXI 24,1 kg Gevuld* S ,8 kg S ,6 kg S3000 MAXI 31,6 kg * = volle ingrediëntpakken en boiler 10 08/2009 Rev. 0.5

11 3. INSTALLATIE Dit apparaat mag uitsluitend door een daartoe bevoegde servicemonteur worden geplaatst en aangesloten. Hierbij moet het volgende in acht worden genomen: Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten Niet geschikt voor ruimten met ontploffingsgevaar 3.1 Uitpakken Om beschadigingen aan uw nieuwe aanwinst te voorkomen is het apparaat zorgvuldig verpakt. U dient de verpakking voorzichtig te verwijderen zonder gebruik te maken van scherpe voorwerpen. Controleer of het apparaat compleet is. Ter bescherming van het apparaat zijn de RVS-delen gedeeltelijk voorzien van beschermingsfolie. Deze folie dient bij het installeren te worden verwijderd. Het apparaat wordt geleverd met de volgende toebehoren: Aantal Aantal Lekbak + rooster 1 Thermoskan 1,5L (S3000 MAXI) 1 Ingrediëntenpakhouders S Gebruiksaanwijzing 1 Ingrediëntenpakhouders S Maatbeker 0,25 L 1 Deursleutels 2 Afvoerslang lekbak 0,5m 1 Receptstrookjes (set) 1 Borstel 1 Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer. WAARSCHUWING Er blijft altijd water in het verwarmingssysteem achter, plaats het apparaat daarom niet in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen. 3.2 Voorbereiding plaatsing Plaats het apparaat op buffethoogte en op een stevige vlakke ondergrond, welke het gewicht van het apparaat (in gevulde toestand) dragen kan. Plaats het apparaat waterpas en zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage. Plaats het apparaat zodanig dat de beluchtingssleuven in de achterwand vrij blijven. De watertoevoer en de stroomaansluiting moeten binnen een halve meter van de plaats van opstelling zitten. Deze installatietechnische voorbereidingen moeten door de gebruiker worden uitbesteed en door een erkende installateur, volgens algemene en plaatselijk geldende voorschriften, worden uitgevoerd. De service monteur mag alleen de verbinding van het apparaat naar de voorbereide aansluitingen maken. 08/2009 Rev

12 3.3 Wateraansluiting Sluit het apparaat met behulp van de wateraansluitslang aan op een goed toegankelijke beluchterkraan, die in geval van problemen snel dichtgedraaid kan worden. De minimale waterdruk mag niet onder 0,2 bar (bij 6 ltr./min. stromingsdruk) komen. De automaat kan indien nodig op warm water worden aangesloten. Wij adviseren u hiervoor uitdrukkelijk een speciale warm water aansluitslang (fig. 2) te gebruiken Waterbehandeling (fig. 3) Wij adviseren nadrukkelijk een waterontharder en/ of een waterfilter te gebruiken als het leidingwater te sterk gechloreerd of te hard is. Dit verhoogt de kwaliteit van de drank en voorkomt al te vaak ontkalken van het apparaat. 60 C Fig. 2 Fig /2009 Rev. 0.5

13 3.4 Elektrische aansluiting WAARSCHUWING Voedingspanningen en frequenties kunnen per land verschillend zijn. Controleer of het apparaat geschikt is voor aansluiting op het plaatselijke elektriciteitsnet. Controleer of de gegevens op het typeplaatje (fig. 4) overeenkomen. Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos met randaarde. [ type ] [ Art. Nr. ] / [ Mach. nr. ] V Hz 3275 W 17 Avenue de l Artisanat Braine l Alleud - Belgium Fig. 4 De wandcontactdoos met randaarde en de met een hoofdschakelaar afgezekerde groep behoren tot de elektrische installatie. Op deze groep mogen geen zware machines zijn aangesloten die tijdens het inschakelen spanningsschommelingen kunnen veroorzaken. 3 Gr/Gl - Aarde (PE) Blauw - Nul (N) Bruin - Fase (L) Fig. 5 Een met krachtstroom (2 of 3 fasen) uitgevoerd apparaat wordt fabrieksmatig geleverd zonder stekker. Bij de installatie moet het apparaat voorzien worden van een door de installateur geadviseerde elektrisch geschikte stekker. (fig. 5) 1 N~ 230V (3 aderige kabel) (fig. 6) 2 N~ 400V (4 aderige kabel) (fig. 7) 3 N~ 400V (5 aderige kabel) (fig. 8) 3 ~ 230V (4 aderige kabel) Neem de volgende aanwijzingen in acht als u een nieuwe stekker monteert: 1. De groen/geel gekleurde ader ( AARDE ) moet worden aangesloten aan de klem die gemerkt is met de letter E, het aarde symbool ( ) of groen of groen/geel gekleurd is. 2. De BLAUW gekleurde ader [ NUL ] moet worden aan gesloten aan de klem die gemerkt is met de letter [ N ] 3. De BRUIN, ZWART en GRIJS gekleurde aders [ FASE ] moeten worden aangesloten aan de klem men die gemerkt zijn met de letter [ L1, L2 en L3 ] Gr/Gl - Aarde (PE) Blauw - Nul (N) Bruin - Fase 1 (L1) Zwart - Fase 2 (L2) Fig. 6 Gr/Gl - Aarde (PE) Blauw - Nul (N) Bruin - Fase 1 (L1) Zwart - Fase 2 (L2) Grijs - Fase 3 (L3) Fig. 7 Gr/Gl - Aarde (PE) Bruin - Fase 1 (L1) Zwart - Fase 2 (L2) Grijs - Fase 3 (L3) Fig. 8 Indien niet aan de installatie instructie wordt voldaan kan de leverancier niet voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld. 08/2009 Rev

14 3.5 Afvoer lekbak Het is mogelijk een afvoerslang aan de lekbak te monteren. Boor hiervoor een 13mm gat in de achterzijde en breng de afvoerslang aan volgens fig. 9. Ø 13mm Fig Recept strookjes aanbrengen Fabrieksmatig zijn er geen receptstrookjes naast de toetsen aangebracht. Met het apparaat is standaard een vel met diverse receptstrookjes meegeleverd. Til de beschermfolie op en schuif het voor u van toepassing zijnde receptstrookje in het venster naast de bijbehorende toets (fig. 10) Welke recepten (dranken) voor uw apparaat fabrieksmatig zijn ingesteld, vindt u in de tabel van hoofdstuk 3.8 Standaard recept instellingen Fig /2009 Rev. 0.5

15 3.7 Standaard recept instellingen S1000 S3000 S3000 MAXI 1 Koffie Chocolade Chocolade 2 - Koffie Koffie Ingëdientpakken 3 - Topping Topping Coffee Chocolate Coffee Topping Milk Chocolate Coffee Topping Milk Toets 1 Koffie Koffie Koffie Standaard recepten 2 Koffie Koffie Koffie 3 Espresso Espresso Espresso 4 - Koffie Melk Koffie Melk 5 Heet Water Chocolade Chocolade 6 - Chocolade Melk Chocolade Melk 7 - Cappuccino Cappuccino 8 - Wiener Melange Wiener Melange 9 - Espresso Choc Kan Koffie 10 - Heet Water Heet Water Optionele recepten # Kan Koffie Kan Koffie Espresso Choc Kan Heet Water Kan Heet Water Kan Heet Water Decafe Latte Macchiato Latte Macchiato Enkel kopje Dubbel kopje KAN Fig /2009 Rev

16 3.8 Ingrediënt pakken plaatsen De in de Symfoni S1000 & S3000 machines gebruikte ingrediënten zitten hygiënische verpakt in een wegwerp verpakking. De Symfoni S3000 gebruikt 3 pakken. Deze bevinden zich achter de deur van de machine. 1. Open de deur en klap het deksel van het apparaat open. 2. Plaats de ingrediënt pakken in de juiste volgorde in het apparaat (fig. 12). S3000 van links naar rechts; Chocolade / Koffie / Topping Zorg dat de voorkant van het pak over de pin van het doseermechanisme valt (fig. 13) Zorg ervoor dat de pak rechtop staat en controleer of bij het bereiden van een drank de doseerschuif goed geopend wordt. 3. Klap het deksel weer dicht en sluit de deur S1000 Coffee Sterkte ingrediënt regelen De sterkte van de drank wordt bepaald door het aantal keren (shots) dat het pak geopend wordt en hoe ver de doseerschuif elke keer geopend wordt. Het aantal keren dat de doseerschuif geopend wordt, hangt af van het ingrediënt dat gebruikt wordt. Dit moet bij de installatie geprogrammeerd worden. Indien de sterkte van een drank moet worden aangepast neem dan contact op met uw Symfoni dealer. S3000 S3000 MAXI Chocolate Coffee Topping Milk 3.9 Plaatsen 1. Plaats het apparaat op een vlakke daarvoor bestemde werkplek. 2. Laat minimaal 11 cm ruimte links van het apparaat vrij, zodat de deur geopend kan worden. 3. Laat minimaal 22 cm ruimte boven het apparaat vrij, zodat de deksel geheel geopend kan worden. 4. Controleer of de op het typeplaatje aangegeven specificaties overeenstemmen met de netspanning. 5. Sluit het apparaat aan op de watertoevoer met een aansluitslang 6. Het is mogelijk een afvoerslang aan de lekbak te monteren (hoofdstuk 3.5, fig. 9). Aan de achterkant van de lekbak zit een tuitje. Boor dit door en schuif de slang erop. 7. Het apparaat is nu klaar voor eerste ingebruikname. Fig. 12 Fig /2009 Rev. 0.5

17 4. EERSTE INGEBRUIKNAME S1000 All in One Voordat het nieuwe apparaat in gebruik genomen kan worden moet eerst hoofdstuk 3. INSTALLATIE zijn uitgevoerd. Bij de eerste ingebruikname werkt het apparaat volgens de standaard fabrieksinstellingen. De verschillende instellingen kunnen later door daartoe opgeleid, bevoegd service personeel worden gewijzigd. Zie hiervoor de aparte service bijlage, hoofdstuk 2.2 HET SERVICEMENU. Dit hoofdstuk is bedoeld om het heetwatersysteem door te spoelen als het apparaat voor het eerst in gebruik genomen wordt of als het apparaat langer dan 1 week stil heeft gestaan, bijv. na een vakantieperiode. 4.1 Ingebruikname / doorspoelen heetwatersysteem 1. Draai de waterkraan open en controleer of de wartelaansluitingen niet lekken. 2. Steek de stekker in een geaarde wandcontactdoos. 3. Schakel het apparaat in door de AAN/UIT schakelaar (fig. 1-10) in te schakelen, het display licht op en er klinkt een piepsignaal. 4. In het display verschijnt eerst de tekst [ Buiten gebruik, boiler vult bij ] en daarna [ Buiten gebruik, boiler verwarmt ]. Tijdens de opwarm fase kunnen de instellingen gemaakt worden zoals vermeld in het volgende hoofdstuk Na ca. 8,5 min. is het apparaat opgewarmd en verschijnt de tekst [ Maak uw keuze]. 6. Plaats een lege beker van minimaal 125 ml onder de betreffende uitloop, en maak uw drankkeuze. 7. De betreffende drank wordt bereid. Gooi van elke drankkeuze de inhoud va de eerste 2 bekers weg. 8. Maak opnieuw een drankkeuze en controleer of de smaak en hoeveelheid naar wens is, herhaal dit voor elke drank. Zijn smaak en hoeveelheid in orde dan is het apparaat klaar voor gebruik. 9. Is de hoeveelheid niet naar wens, zie hoofdstuk 6.2 Snel recept. 4.2 Instellingen operator-/ service menu Direct na ingebruikname moeten de volgende gegevens in het operator- en service menu worden ingesteld. Let op: De taal staat fabrieksmatig op Engels ingesteld. Operator menu: druk op van de service paneel op de binnenzijde van de deur. 1.1 Klok Time (Actuele tijd) Datum (Actuele datum) 1.7 PIN-code 2.4 Instellingen Taal 2.6 Ontkalken / filter (PIN-code: zie hoofdstuk 2.1 van de service bijlage) Servicemoment (Ontkalkingsteller/filterteller) Verlaat het menu door nogmaals op van de service paneel te drukken. Bestudeer de rest van de instelmogelijkheden van het service menu op een later tijdstip. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 08/2009 Rev

18 5. BEDIENINGSPANEEL Het apparaat beschikt over twee bedieningspanelen. Het bedieningspaneel aan de voorzijde (fig. 14) is bedoeld voor het normale dagelijks gebruik. Het bedieningspaneel aan de binnenzijde (fig. 15) van de deur is o.a. bedoeld voor de operator om toegang te krijgen tot het operatormenu en service menu (alleen via PIN-code). VOORZICHTIG Bedien de toetsen nooit met een scherp voorwerp. Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet. 5.1 Bedieningspaneel (voorzijde) A. Display met verlichting. B. Keuzetoetsen 5-10x ingesteld zoals vermeld in hoofdstuk 3.7 Standaard recept instellingen. A C. Menu navigatie toetsen 1 t/m 4 hebben een tweede functie nadat het operatormenu is geactiveerd. B C Fig /2009 Rev. 0.5

19 5.2 Service paneel (binnenzijde deur) A. Teller toets (fig.15-a) Na een druk op deze toets kunt u na het drukken op een de betreffende producttoetsen het aantal afgenomen consumpties aflezen (gratis en betaald). Druk nogmaals op deze toets om het Teller item te verlaten. Chocolate Coffee Topping B. Stand-by (fig. 15-B) Met deze toets zet u het apparaat in de slaapstand de keuzetoetsen worden uitgeschakeld en de boiler wordt op 60 C gehouden. Display: [ Buiten gebruik - Stand-by ] Druk nogmaals op deze toets om het apparaat weer in te schakelen. C. Operator menu toets (fig. 15-C) Met een druk op deze toets verschijnt het Operator menu in het display. Zie hoofdstuk 6.1 Operator menu. Druk nogmaals op deze toets om het Operator menu weer te verlaten. D. Spoelprogramma mixers (fig. 15-D) Met deze toets start u het spoelprogramma om de mixers te reinigen. Voor uitgebreide instructies zie hoofdstuk 8.4 Mixer unit reinigen. A B D C Fig /2009 Rev

20 6. MENU STRUKTUUR 6.1 Het operator menu Escape vorige (terug zonder wijzigen (menu item / waarde verhogen) Volgende (menu item / waarde verlagen) Enter (accepteren menu keuze) Fig. 16 TEST Test (1 sec. ingedrukt houden) Operator menu structuur Bereik Fabrieksinstelling Indien uw automaat is uitgevoerd (optie) met een betaalsysteem kunt u hier de automaat omschakelen van gratis op betaalde uitgifte 1.0 Gratis uitgeven > Ja Nee > Ja > Ja Nee Stel hier de actuele tijd en datum in. De automaat beschikt niet over een automatische zomer/wintertijd correctie. 1.1 Tijd Tijd xx:xx uur : min Datum xx-xx-xxxx dd - mm - jjjj De automaat kan automatisch worden ingeschakeld. De hoofdschakelaar moet dan wel ingeschakeld staan. Als de automaat door de timer wordt uitgeschakeld komt de automaat op stand-by te staan. De boiler wordt dan op 60 C warmgehouden en het bedieningspaneel word geblokkeerd. 1.2 Schakeltijden ma-vr Aan tijd Uit tijd xx:xx xx:xx 00:00-23:59 00:00 = niet actief 00:00-23: za Aan tijd Uit tijd xx:xx xx:xx 00:00-23:59 00:00 = niet actief 00:00-23:59 Vervolg zie volgende pagina zo Aan tijd Uit tijd xx:xx xx:xx 00:00-23:59 00:00 = niet actief 00:00-23: /2009 Rev. 0.5

21 Operator menu structuur Bereik Fabrieksinstelling Gebruik dit menu om de tellerstanden bij te houden. De reset functie is alleen beschikbaar indien door de service monteur geactiveerd. 1.3 Recept tellers Recept 1 Totaal xxxxx kopjes Recept Recept totaal Gratis Betaald Kannetje xxxxx xxxxx xxxxx kopjes kopjes kopjes Spoel tellers Mixer(s) xxxxx Reset tellers indien aanwezig! Het snelrecept menu is alleen beschikbaar indien door de service monteur geactiveerd. Hiermee kunt u eenvoudig per recept (dranktoets) het volume instellen. Voor meer uitleg over het gebruik van het snelrecept zie hoofdstuk Snelrecept Recept: <recept naam> Recept: <recept naam> 1.x.0.0 Kopvolume ml 125 ml Bevestig uw wijziging. Plaats lege beker en TEST uw instelling door toets nr. 5 één sec. in te drukken. 1.6 Software SW???? Alleen van toepassing voor de service monteur. 1.7 PIN-code PIN-code xxxxx 20 Alleen van toepassing voor de service monteur. 08/2009 Rev

22 6.2 Snelrecept Met het snelreceptmenu (fig. 17) kunt u op eenvoudige wijze van elke drank (recept) het volume aanpassen. Het snelreceptmenu is alleen beschikbaar als dit door de service monteur is geactiveerd. Onderstaand voorbeeld laat zien hoe u het volume van het recept koffie met melk verhoogd Open het operatormenu (fig. 17-1) Ga naar 1.4 snelrecept (fig. 17-2) druk op enter. 3. Ga naar het te wijzigen Recept: Koffie Melk (fig. 17-3) toe en druk 2x op enter. 4. Het display laat het ingestelde volume zien. Wijzig het volume (fig. 17-4) naar 150ml en druk op enter om de nieuwe instelling te accepteren Beoordeel de drank op volume door een lege beker onder de uitloop te plaatsen en Toets 5 (fig.17-5) één seconde in te drukken. Uw drank wordt nu bereid met de gewijzigde instellingen. 6. Herhaal deze handelingen indien nodig ook bij de overige recepten Sluit het Operator menu weer (fig. 17-1). Sterkte ingrediënt regelen De sterkte van de drank wordt bepaald door het aantal keren (shots) dat het pak geopend wordt en hoe ver de doseerschuif elke keer geopend wordt. Het aantal keren dat de doseerschuif geopend wordt, hangt af van het ingrediënt dat gebruikt wordt. Dit moet bij de installatie geprogrammeerd worden. Indien de sterkte van een drank moet worden aangepast neem dan contact op met uw Symfoni dealer ( TEST ) Fig /2009 Rev. 0.5

23 7. DAGELIJKS GEBRUIK 7.1 Ingrediënten pakken verwisselen 1. Open de deur en klap het deksel van het apparaat open. 2. Plaats de ingrediënt pakken in de juiste volgorde in het apparaat (fig. 18) Van links naar rechts; S3000; Chocolade / Koffie / Topping Zorg dat de voorkant van het pak over de pin van het doseermechanismevalt (fig. 18a) S1000 Coffee Fig. 18a Zorg ervoor dat de pak rechtop staat en controleer of bij het bereiden van een drank de doseerschuif goed geopend wordt. 3. Klap het deksel weer dicht en sluit de deur S3000 S3000 MAXI Eventueel in de mixers gemorste producten wegspoelen met behulp van het reinigingsprogramma. Chocolate Coffee Topping Milk 7.2 Voorbereidingen 1. Schakel het apparaat in met behulp van de hoofdschakelaar op de achterzijde, het display licht op. 2. Het apparaat vult zich [ Boiler vult bij ] en gaat daarna verwarmen [ Boiler verwarmt ]. 4. Controleer tijdens het opwarmen of er ingrediënt pakken leeg zijn, plaats indien nodig een nieuw pak. 5. Nadat het apparaat is opgewarmd verschijnt [ Maak uw keuze... ]. 6. Plaats een lege opvangbak onder de uitloop en voer het mixer spoelprogramma uit. 7. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Fig /2009 Rev

24 7.3 Uitgifte kopjes/bekers 1. Plaats een lege beker/kop onder de uitloop (fig. 19). 2. Maak uw drankkeuze. 3. Uw drank wordt bereid [ Een ogenblik ]. 4. Uw drank is gereed wanneer het display de tekst: [ Maak uw keuze... ] weergeeft. 7.4 Uitgifte dubbel kopje (koffie) De automaat is geschikt voor het vullen 2 kopjes koffie tegelijk. 1. Plaats twee lege beker/kop elk onder een eigen uitloop (fig. 20). 2. Maak uw drankkeuze; Koffie 3. Uw drank wordt bereid [ Een ogenblik ]. 4. Uw drank is gereed wanneer het display de tekst: [ Maak uw keuze... ] weergeeft. Fig Uitgifte kannen (S3000 MAXI) De automaat is geschikt voor het vullen van kleine thermoskannen. 1. Klap het kopjes plateau op en plaats een thermos kan onder de uitloop (fig. 21) 2. Maak uw drankkeuze; Kan Koffie 3. Uw drank wordt bereid. Attentie: Op het display is de voortgang van de koffiebereiding te zien. De koffie wordt per kopje gezet en in de kan uitgedoseerd. 4. Uw drank is gereed wanneer het display de tekst: [ Maak uw keuze... ] weergeeft. Fig. 20 Noodstop: de uitdosering van een kannenrecept kan simpel worden gestopt door op een willekeurige recepttoets te drukken. Na het drukken wordt het gekozen kannenrecept geannuleerd en wordt er nog maar één kopje gedoseerd. Fig /2009 Rev. 0.5

25 7.6 Automatische blokkeringfuncties Tijdens het gebruik kunnen de volgende display meldingen (fig. 22) verschijnen waardoor de drankkeuze toetsen automatisch blokkeren: 1 Boiler vult bij; De waterdruk is weggevallen of de watertank (stand-alone opstelling) is leeg. 2 Boiler verwarmt; De boilertemperatuur is (tijdelijk) te laag door een te grote waterafname. Nadat de temperatuur weer in orde is verdwijnt de melding automatisch en worden de drankkeuze toetsen weer vrijgegeven. 3 Lekbak is vol; Na het legen van de lekbak verdwijnt de melding automatisch en worden de drankkeuze toetsen weer vrijgegeven. 4 Stand-by; De automaat staat op stand-by. Deze functie kan handmatig (zie hoofdstuk 5.2 -A) of automatisch zijn ingesteld (zie hoofdstuk 6.1 Operatormenu item1.2 schakeltijden) Fig Display meldingen tijdens gebruik Direct na het inschakelen van de automaat kan de volgende display melding (fig. 23) verschijnen: Ontkalken/filter; De automaat moet worden ontkalkt of het waterfilter moet worden vervangen. Neem contact op met uw dealer voor het technische onderhoud. Fig /2009 Rev

26 8. ONDERHOUD 1 WAARSCHUWING Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden. Blijf tijdens onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat. Voor gebruik van reinigingsmiddelen, volg eventueel de HACCP hygiëne-code instructies binnen uw organisatie. Kijk of zoek onder object: Automaat voor warme dranken. Geef bacteriën geen vrij spel: onderhoud het apparaat volgens de voorschriften! 8.1 Spoelprogramma De automaat is uitgevoerd met een spoelprogramma, waarmee u dagelijks het mixersysteem (fig. 24-1) kunt doorspoelen. Wij adviseren u het spoelprogramma, zowel bij aanvang als aan het eind van de normale werktijd uit te voeren. Het spoelwater moet in een daaronder geplaatste spoelbak worden opgevangen Mixers spoelen (dagelijks) Het mixerhuis komt voortdurend in aanraking met de drank en daarom is tijdig en grondig onderhoud een noodzaak. Tijdens de reinigingsprocedure worden de mixers met heet water gespoeld. Tijdsduur; ca. 30 sec. (spoelwater ca. 220ml) Benodigdheden; - opvangbak van min. 0,5 liter Om de mixers te reinigen; 1. Open de deur van de automaat en druk op de mixer reinigingstoets (fig. 24-1) en sluit de deur. 2. Volg de instructies op het display (fig. 24-3) en gebruik daarbij de X- en V-toets op het bedieningspaneel (fig. 24-2). Reinigingscylus stoppen? Aanvang van de mixer reiniging procedure kan worden geannuleerd met de X-toets. De temperatuur verhoging boiler kan worden over geslagen met de X-toets. De spoelvoorgang kan onderbroken worden met de X-toets. Fig /2009 Rev. 0.5

27 8.3 Pakhouders reinigen (wekelijks) Bij een hoge gebruiksfrequentie deze reinigingsprocedure opvoeren tot enkele malen per week! Tijdsduur; ca. 10 min. Benodigdheden; - Normaal reinigingsmiddel / koffieaanslag reiniger - Afspoel faciliteit - Afdroogdoek 1 Chocolate Coffee Pakhouder reinigen (fig. 25): 1. Verwijder de ingrediëntpakken uit het apparaat (fig. 25-1) en neem de pakhouder uit het apparaat door het aan de voorzijde op te tillen en naar u toe te schuiven. 2. Pakhouder demonteren (fig. 25a); - Trek de ingrediënten beschermkap (c) los. - Trek de doseerschuif (b) uit de pakhouder (a). 2 Topping Milk a b c 3. Reinig de gedemonteerde delen in warm water met een normaal a reinigingsmiddel. Grondig drogen! 4. Montage van de delen geschiedt in omgekeerde volgorde (fig. b 25b). b LET OP: zorg er voor dat de ingrediënten beschermkap (c) zo ver mogelijk in de pakhouder (a) wordt teruggeschoven c c totdat u de 'klik' hoort. a Fig. 25a 3 Clean! b a c Fig. 25b 4 5. Plaats de pakhouders weer terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de achterkant van de pakhouder in de uitsparing (fig. 25-4) haakt. Fig /2009 Rev

28 8.4 Mixers reinigen (wekelijks) Uitvoeren na hoofdstuk 8.3 Pakhouders reinigen. Bij een hoge gebruiksfrequentie deze reinigingsprocedure opvoeren tot enkele malen per week! Tijdsduur; ca. 10 min. Benodigdheden; - Normaal reinigingsmiddel / koffieaanslag reiniger - Afspoel faciliteit - Afdroogdoek - Hygiëneset (voor snelle reinging) 1 Mixers reinigen (fig. 26): 1. Verwijder vooraf de ingrediënten pakken en de pakhouders, zie hoofdstuk Verwijder het koffiesplitter (fig. 26-1) en de slangen tussen mixers en uitloop. 3. Het koffieverdeelstuk (fig. 26a) kan geheel worden gedemonteerd. Reinig de onderdelen grondig en monteer de onderdelen weer volgens onderstaand voorbeeld. 2 3x 3x 2x 2x Fig. 26a 4. Draai de groene bevestigingsring naar rechts en neem het mixerhuis naar voren van de mixer af (fig. 26-2). 5. Trek de mixerwaaier naar voren af van de mixer-as en verwijder de groene bevestigingsring (fig. 26-2). 6. Reinig de gedemonteerde delen (fig. 26-3) in warm water met een normaal reinigingsmiddel. 7. Montage van de delen geschiedt in omgekeerde volgorde. LET OP: laat de pijl op de mixerwaaier naar de platte kant van de as wijzen (fig. 26b), en druk de mixerwaaier (niet te ver!) over de as tot u een duidelijke klik hoort. 3 4 Clean! Fig. 26b Fig /2009 Rev. 0.5

29 8. Plaats het mixerhuis weer op de mixer. Draai de groenebevestigingsring naar links 9. Bevestig de slangen weer tussen de mixers en de uitloop en plaats het koffiesplitter (fig. 26-4) weer terug. 10. Plaats de pakhouders en ingrediënten pakken weer terug, zie hoofdstuk Schakel het apparaat weer in en neem enkele test consumpties om de juiste werking te controleren. * Gebruik een normaal reinigingsmiddel. Gebruik bij hardnekkige vervuiling een koffieaanslag oplosmiddel! Filters reinigen (maandelijks) Uitvoeren tijdens hoofdstuk 8.4 Mixers reinigen. Bij een hoge gebruiksfrequentie deze reinigingsprocedure opvoeren tot 1x per week! Tijdsduur; ca. 2 min. Benodigdheden; - Normaal reinigingsmiddel / koffieaanslag reiniger - Afdroogdoek - Hygiëneset (voor snelle reinging) Afzuigfilter reinigen (fig. 27): 1. Draai de groene bevestigingsring naar rechts en neem het mixerhuis naar voren van de mixer af. 2. Trek de afzuigfilters uit de automaat (fig. 27-1). 3. Reinig* de filters (fig. 27-2), en maak het droog. Of gebruik een schoon filter uit de hygiëneset. 4. Plaats de afzuigfilters weer terug (fig. 27-3). 5. Plaats de mixers weer terug volgens hoofdstuk 8.4 Mixers reinigen 2 Clean! Schakel het apparaat weer in en neem enkele test consumpties om de juiste werking te controleren. 3 * Gebruik een normaal reinigingsmiddel. Gebruik bij hardnekkige vervuiling ons koffieaanslag oplosmiddel! Fig /2009 Rev

30 8.6 Overig onderhoud Behuizing Dagelijks de roestvast stalen buitenzijde met een schone vochtige doek reinigen en afdrogen (fig. 28). Gebruik echter geen schuurmiddelen, vanwege de kans op krassen of doffe plekken. Gebruik geen chloor of chloorhoudend reinigingsmiddel het rvs is hier niet tegen bestand. Lekbak & kopjes plateau* Dagelijks de lekbak legen en omspoelen, lekbak en rooster reinigen met een schone vochtige doek en afdrogen (fig. 29). Wekelijks lekbak en rooster reinigen in warm water. Fig. 28 De lekbak is beveiligd door een elektronische voeler waardoor het apparaat bij overschrijding van het maximum niveau wordt uitgeschakeld. * S3000 MAXI model Binnenzijde Dagelijks de binnenzijde deur reinigen met een schone vochtige doek en afdrogen (fig. 30). Wekelijks het ingrediënt pakken compartiment reinigen met een schone vochtige doek en afdrogen. Fig. 29 Fig /2009 Rev. 0.5

31 WAARSCHUWING Om het waterreservoir te ontkalken moet het apparaat geopend worden. Hierdoor komen onder spanning staande delen vrij die gemakkelijk kunnen worden aangeraakt. Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties! WAARSCHUWING Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden. Blijf tijdens onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat. 9. INSTELLEN SERVICEMOMENT Tijdens de installatie van het apparaat is er een servicemoment door uw servicemonteur ingesteld. Tijdens het gebruik van het apparaat worden de afgenomen dranken geteld. Als het ingestelde servicemoment is bereikt verschijnt er Ontkalken/filter in het display (fig. 31) Na het verschijnen van deze tekst kunt u gewoon met de automaat verder werken. Het bereiken van het servicemoment geeft een indicatie dat het apparaat ontkalkt moet worden. Indien er een waterfilter is toegepast (advies) is dit het signaal dat het filter vervangen dient te worden. Het ontkalken en/of het vervangen van het filter wordt het de gebruiker op grond van veiligheid ontraden het ontkalken zelf uit te voeren. Ons advies is het apparaat altijd door een daartoe bevoegde servicemonteur te laten ontkalken en onderhouden. Waterhardheid tabel Fig. 31 Water Hardheid Servicemoment kwaliteit D F mmol/l mgcaco3/l na (kopjes) Zeer hard ,2-5, Hard ,2-3, Gemiddeld ,4-2, * Zacht ,7-1, Zeer zacht , = uit Tabel 3 08/2009 Rev

32 10. TEMPERATUURBEVEILIGING Het apparaat is uitgevoerd met een van buitenaf bereikbare temperatuurbeveiliging. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat (fig. 32). Deze beveiliging schakelt het verwarmingselement uit, als de temperatuur te hoog oploopt. De meest voorkomende oorzaak van uitschakelen van de beveiliging, is het niet tijdig verwijderen van kalk. Als het apparaat niet verwarmt, ga dan als volgt te werk: 1. Laat het apparaat afkoelen. 2. Maak de zwarte beschermdop los (fig. 32-2). 3. Druk de nu zichtbare knop in (fig. 32-1), en druk de beschermdop weer goed vast. Was de beveiliging uitgeschakeld en was tijdens het inschakelen van de automaat de tekst [ontkalken/filter] zichtbaar dan vervolgens het apparaat laten ontkalken. Zie hoofdstuk 9. Servicemoment TRANSPORT / OPSLAG Voordat het apparaat buiten gebruik genomen wordt voor transport of opslag moeten de volgende handelingen worden verricht: Fig Voer vooraf het brewer- en mixerunit spoelprogramma uit. 2. Reinig de pakhouders, mixersysteem, lekbak en de behuizing volgens hoofdstuk 8. Onderhoud. 3. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. 4. Sluit de watertoevoerkraan en ontkoppel de water aansluitslang. 5. Tap met de aftapslang (fig. 33-1) het waterreservoir leeg. (ca. 5,5 liter). 6. Plaats de in punt 5 genoemde onderdelen weer terug. 7. Het apparaat is nu klaar voor transport. 8. Bij het opnieuw plaatsen van het apparaat moet hoofdstuk 3. Installatie worden gevolgd. 1 ~ Volt Fig /2009 Rev. 0.5

33 12. STORINGEN VERHELPEN Display meldingen en errors Buiten gebruik Boiler vult bij Buiten gebruik Boiler verwarmt Buiten gebruik Lekbak is vol Buiten gebruik Stand-by Buiten gebruik E1 Niveau fout Buiten gebruik E2 Niveau fout Buiten gebruik E3 Niveau fout Buiten gebruik E6 Boiler temp Buiten gebruik E7 BM/MM1 fout Buiten gebruik E8 Mixer 2 fout Buiten gebruik E9 Mixer 3 fout Buiten gebruik E10 Ventiel fout Mogelijke oorzaak Tijdens ingebruikname: boiler is nog leeg en wordt gevuld Tijdens gebruik: boiler vult niet of te vult langzaam. Na 60 sec. volgt E3 Niveau fout. De boilertemperatuur is (tijdelijk) te laag door een te grote waterafname. Lekbak vol. De automaat staat op stand-by. Niveau sensor probleem Boiler vult te langzaam. De waterdruk is weggevallen of de watertank (stand-alone opstelling) is leeg. Boiler vult niet. Temperatuur sensor probleem Mixer 1 overbelast Mixer 2 overbelast Mixer 3 overbelast Ventiel overbelast Handeling Geen actie nodig. Als boiler op het juiste niveau gekomen is volgt 'Boiler verwarmt'. Controleer de waterdruk, draai watertoevoer-kraan geheel open, controleer aansluitslang op knikken. Nadat de temperatuur weer in orde is verdwijnt de melding automatisch en worden de drankkeuze toetsen weer vrijgegeven. Na het legen van de lekbak verdwijnt de melding automatisch en worden de drankkeuze toetsen weer vrijgegeven Deze functie kan handmatig (zie hoofdstuk 5.2 -A) of automatisch zijn ingesteld (zie hoofdstuk 6.1 menu item1.2 schakeltijden) Dealer of service monteur bellen Controleer de waterdruk, draai watertoevoer-kraan geheel open, controleer aansluitslang op knikken. Schakel apparaat uit en weer aan. Controleer de waterdruk, draai watertoevoer-kraan geheel open, controleer aansluitslang op knikken. Schakel apparaat uit en weer aan. Dealer of service monteur bellen. Mixer 1 is vervuild of foutief gemonteerd. Reinig en/of controleer of de rotor vrij kan draaien. Schakel apparaat uit en weer aan. Mixer 2 is vervuild of foutief gemonteerd. Reinig en/of controleer of de rotor vrij kan draaien. Schakel apparaat uit en weer aan. Mixer 3 is vervuild of is foutief gemonteerd. Reinig en/of controleer of de rotor vrij kan draaien. Schakel apparaat uit en weer aan. Dealer of service monteur bellen. 08/2009 Rev

34 Display meldingen en errors Buiten gebruik E11 Ingr. m. fout Buiten gebruik E12 Fan fout Buiten gebruik E13 Mixer fout Buiten gebruik E14 Uitgang fout Buiten gebruik E15 Shot fout Buiten gebruik E16 Niveau fout Mogelijke oorzaak Ingrediënt aandrijfmotor overbelast Ventilator overbelast Mixergroep overbelast. Een of meerder mixers zijn vervuilt of zijn foutief gemonteerd. Ingrediënt aandrijfmotor groep overbelast. Ventielgroep of ventilator overbelast Ingrediënt dosering motor is niet teruggekeerd naar startpositie Boiler niveau plotseling veel te laag. Handeling Aandrijfmotor van één van de ingrediëntenpakken loopt zwaar. Controleer of pakhouder goed geplaatst is. Schakel het apparaat uit en weer aan. Dealer of service monteur bellen. Reinig en/of controleer of de rotor vrij kan draaien. Schakel het apparaat uit en weer aan. Aandrijfmotor van één van de ingrediëntenpakken loopt zwaar. Controleer of de pakhouder goed geplaatst is. Schakel het apparaat uit en weer aan. Dealer of service monteur bellen. Controleer of pakhouders goed geplaatst zijn. Schakel het apparaat uit en weer aan. Dealer of service monteur bellen /2009 Rev. 0.5

35 Storing Mogelijke oorzaak Handeling Apparaat doet niets Er gebeurd niets als er op een drankkeuzeknop wordt gedrukt. Zekeringen (groepenkast) Hoofdschakelaar (groepenkast) Stekker netsnoer Apparaat staat in stand-by stand Ingrediëntenpak is leeg Controleer zekeringen Controleer hoofdschakelaar Controleer netsnoer Schakel stand-by stand uit Vervang Ingrediëntenpak Drank te slap Ingrediënten van het pak zijn verhard Ingrediëntenpak slecht geplaatst Schut of vervang Ingrediëntenpak Controleer of de doseerpin van de pakhouder in het gaatje van ingrediëntenpak zit Pakhouder slecht geplaatst Controleer of pakhouder goed geplaatst is. Ingrediëntenpakken in verkeerde volgorde geplaatst Controleer of het juiste pak in de juiste houder zit Ingrediënten vallen tussen pakhouder Ingrediënten beschermkap is niet op een correcte manier in de pakhouder geplaatst Controleer of de pakhouder en het Ingrediëntenbeschermkapje goed gemonteerd is 08/2009 Rev

36 13. BESTELLEN VAN VERBRUIKSARTIKELEN EN TOEBEHOREN B1104 B1105 B /2009 Rev. 0.5

37 Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions S1000 All in One S1000 All in One On/Off Volt ~ 08/2009 Rev

38 Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions S3000 All in One On/Off ~Volt /2009 Rev. 0.5

39 Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions S3000 All in One MAXI S1000 All in One On/Off /2009 Rev ~Volt

40 Symfoni 17 Avenue de l'artisanat 1420 Braine l'alleud Belgium Tel nr: Fax nr: Internet: Rev /2009 Art.nr 09771

OptiCool. OptiCool OptiCool TS. gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi

OptiCool. OptiCool OptiCool TS. gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi OptiCool OptiCool TS gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi Nederlands... 3 English... 17 Deutsch... 31 Français... 45 2 2015 Animo Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

Model 2009. Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Model 2009. Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 08/2009 (rev 6.1) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Compact One. Gebruikershandleiding

Compact One. Gebruikershandleiding Compact One Gebruikershandleiding INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 2 2. Technische specificaties 3 3. Benaming componenten 4 4. Uitleg display-symbolen 5 5. Gebruik per kopje of glas 6 6. Gebruik per kan

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 6 7. Bijzondere functies 8 - BIT versie

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio S : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat Virtu 10 en 38 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 10 en 38 Machine type: 9INB Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUINK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

1-PBD / 2-PBD. Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d emploi Animo

1-PBD / 2-PBD. Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d emploi Animo NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d emploi Animo Operator menu hold 6 Sec. Ontkalken Descale Cleaning press 2x Operator menu hold 6 Sec. Animo 1.1 1.2 1.3 1 1.4 1.5 1.6 Ontkalken

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio M / XL : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING QUICK START MANUAL INHOUDS OPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) Machineonderdelen 4 Opstarten 4 Verpakking wisselen 5 Lekbak 5 Serving 6 Displayelementen 7 Uitschakelen 8 Dagelijkse eindreiniging

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

LIFE COMES IN MANY FLAVORS

LIFE COMES IN MANY FLAVORS LIFE COMES IN MANY FLAVORS OptiVend Next Generation Tastes differ. DE NIEUWE GENERATIE De nieuwe OptiVend Next Generation van Animo is een zetsysteem voor instant koffie waarmee je op elk moment van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

CoEx Koffie automaat

CoEx Koffie automaat CoEx Koffie automaat Gebruikershandleiding Zet systeem: CoEx brewer Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9CND Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUCH10m Uw leverancier is: De fabrikant van deze

Nadere informatie

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat Virtu 60 en 80 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 60 en 80 Machine type: 9CND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUCNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT. Bolero 10/11F

Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT. Bolero 10/11F Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT Bolero 10/11F 1 2 22 9 8 10 3 22.2 22.1 20 7 4 6 21 5 2.1 2.4 2.5 2.3 2.2 11 4.1 4.1.1 19 18 17 12 13 14 4.3 4.2 4.4 4.5 4.6.1 4.6 4.7 4.8 16 15 55 200 115

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

OPTIVEND HIGH SPEED DUO

OPTIVEND HIGH SPEED DUO OPTIVEND HIGH SPEED DUO Nieuw! OptiVend HS DUO Next Generation Hoge capaciteitsmachine. DE NIEUWE GENERATIE De OptiVend Next Generation van Animo is een reeks van instant machines voor verse, warme koffie

Nadere informatie

suiker en melk variabel instelbaar. Het genieten van koffie begint bij het instellen van de eigen smaak!

suiker en melk variabel instelbaar. Het genieten van koffie begint bij het instellen van de eigen smaak! AUTOMATEN ANIMO OPTIFRESH EEN LEKKER KOPJE KOFFIE IS EEN BRON VAN INSPIRATIE. VEEL MENSEN KOMEN PAS ECHT IN BEWEGING NA HUN EERSTE KOP KOFFIE. DE BLIK WORDT WEER HELDER. MEN KRIJGT DE SMAAK WEER TE PAKKEN.

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

LIFE COMES IN MANY FLAVORS

LIFE COMES IN MANY FLAVORS LIFE COMES IN MANY FLAVORS OptiVend Next Generation Tastes differ. de nieuwe generatie De nieuwe OptiVend Next Generation van Animo is een zetsysteem voor instant koffie waarmee je op elk moment van de

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

Virtu 20 serie. Koffie automaat

Virtu 20 serie. Koffie automaat Virtu 20 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 20 Machine type: 9FND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUFNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong Duke Postbus

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

M100, M102, MT100, MT100v

M100, M102, MT100, MT100v M100, M102, MT100, MT100v NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi ...... /... 6 5 9 5 5.1 5.2 5.3 1 7 6 5 4 7 8 9 7 10 14 13 12 Animo Coffee- and teamakingsystems...... /......

Nadere informatie

instant koffieautomaten

instant koffieautomaten Het koffiemoment een rustpunt in de dag. Je even weer opladen onder het genot van een kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie geserveerd worden die uitstekend van smaak en kwaliteit is. Én,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

DELICIOUS FRESH FILTER COFFEE

DELICIOUS FRESH FILTER COFFEE DELICIOUS FRESH FILTER COFFEE OptiFresh Machine with taste. ALTIJD VERSE FILTERKOFFIE Soms neem je uitgebreid de tijd voor een kop koffie, soms ga je snel weer aan de slag. Dat kan prima, want met de

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

FilterFresh Koffie automaat

FilterFresh Koffie automaat FilterFresh Koffie automaat Gebruikershandleiding Zet systeem: UNI brewer Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9FND, 9FEC Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUFH10m Uw leverancier is: De fabrikant

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GH-NAS-NL-01 COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT Uw dealer: VOORWOORD Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar deze zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats.

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

Coffee Machine Siro Touch 800 series

Coffee Machine Siro Touch 800 series Coffee Machine Dagelijkse en wekelijkse verse melk reinigingsinstructie Aanvullende gebruikershandleiding verse melk Machines Picture: Siro Touch 800 Filename: Disclaimer Fabrikant: Hoewel alle mogelijke

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING OMNIA GEBRUIKERS HANDLEIDING NESCAFÉ KOFFIE AUTOMAAT INHOUD pagina Veiligheidswaarschuwingen... 3 Vorst waarschuwing... 3 Heet water waarschuwing... 3 Doorspoelen van de automaat... 4 Reinigen van de mixersystemen...

Nadere informatie

OptiVend instant koffieautomaten: dé keuze voor gebruiksgemak

OptiVend instant koffieautomaten: dé keuze voor gebruiksgemak AUTOMATEN Het koffiemoment een rustpunt in de dag. Je even weer opladen onder het genot van een kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie geserveerd worden die uitstekend van smaak en kwaliteit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

M-LINE. MT100-compact. gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi

M-LINE. MT100-compact. gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi MT100-compact gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi Nederlands... 1 English... 18 Deutsch... 34 Français... 51 4 3 3 3.1 3.2 3.3 9 2 8 Animo...... /...... V 50-60Hz...W MADE IN

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

The Next. Fresh Brew. Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN)

The Next. Fresh Brew. Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN) The Next Generation in Fresh Brew Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN) De OptiFresh van Animo OptiFresh Bean NG OptiFresh Bean NG Fresh Brew heeft een nieuw gezicht gekregen: de van Animo. De

Nadere informatie

Instant koffie automaten

Instant koffie automaten Instant koffie automaten Optibean: Heel veel keuze Makkelijk en heel snel In alle opzichten gebruiksvriendelijk Modellen voor kopjes en thermoskannen Energiezuinig Design voor iedere omgeving HEEL VEELSMAAK

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

The Next. Fresh Brew. Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN)

The Next. Fresh Brew. Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN) The Next Generation in Fresh Brew Animo introduceert de nieuwe Optifresh (BEAN) The OptiFresh Next generation De OptiFresh van Animo OptiFresh Bean NG OptiFresh Bean NG OptiFresh NG OptiFresh NG Fresh

Nadere informatie

6/30 Beverage System. Gebruikers & In-Cup Kwaliteit Handleiding

6/30 Beverage System. Gebruikers & In-Cup Kwaliteit Handleiding 6/30 Beverage System Gebruikers & In-Cup Kwaliteit Handleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOODSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASISONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING

COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING Uw dealer: Gebruikershandleiding VOORWOORD Lees deze Colombia uitsluitend aandachtig. S / Monostar bedoeld Bewaar automaat voor deze Colombia

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie