Museumnieuws. Industriële revolutie in windmolenland. Een kwestie van schaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Museumnieuws. Industriële revolutie in windmolenland. Een kwestie van schaal"

Transcriptie

1 Industriële revolutie in windmolenland. Een kwestie van schaal Amsterdams Historisch Museum Nieuwezijds Voorburgwal RM Amsterdam ma t/m vrij uur, za en zo uur Van 1 april tot 1 november 1998 is in het Amsterdams Historisch Museum de expositie 'De stad door de jaren. De geschiedenis van Amsterdam ' te zien. Deze tentoonstelling is onderdeel van de voorbereidingen voor de herinrichting van een groep zalen over de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw in de vaste opstelling van het museum. Het aankoopbeleid van het museum is de afgelopen jaren gericht geweest op een verdere uitbreiding van de collectie om deze periode beter in beeld te brengen. Jacobus Pelgrom en de Amsterdamse gasfabriek Eind 1997 heeft het Amsterdams Historisch Museum een interessant schilderij verworven van de schilder Jacobus Pelgrom ( ). Het betreft een gezicht op de gasfabriek van de 'Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie' (APGC), die tussen 1829 en 1887 gestaan heeft aan de Schans, waar later de Marnixstraat zou worden aangelegd, ter hoogte van de Elandsstraat. De keuze van de schilder om de gasfabriek vanuit het vogelvluchtperspectief weer te geven maakt het schilderij bijzonder aantrekkelijk. Dergelijke constructies zijn tamelijk zeldzaam. Een bekende vogelvluchtschildering is het gezicht op Amsterdam door Cornelis Anthoniszoon (1500/ ) uit Het toont Amsterdam gezien vanuit het noordoosten. Het lijkt alsof we neerkijken op het 16e-eeuwse Amsterdam, met het schiprijke IJ op de voorgrond. De stad is omgeven door een weids polderlandschap waarin traag de Amstel stroomt. Het weideland is doorsneden met honderden sloten en kleine watertjes. Hier en daar zijn boerenoptrekken en andere bouwsels te zien. Het land is leeg, en dat maakt, versterkt door de optiek van de vogelvlucht, dat alle aandacht op de dichtbebouwde stad gericht wordt. Van een echte vogelvlucht is echter geen sprake. Anthoniszoon heeft in feite een stadsplat- Afb. 1. Cornelis Anthoniszoon, Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam. Paneel, 116x159 cm., Amsterdams Historisch Museum. 122

2 Afb. 2. Jacobus Pelgrom, De fabriek van de Amsterdamse Pijp-Gaz Compagnie aan de voormalige Schans (hoek Marnixstraat-Elandsstraat). Doek, 79x101 cm., z.j. Amsterdams Historisch Museum. tegrond in het landschap gezet. Door alle muren, poorten, kerken, kloosters, huizen en middenin het stadhuis in opstand weer te geven, wekt hij echter de indruk alsof hij vanuit een hooggelegen punt over de stad kijkt. De truc werkt. Het schilderij wordt terecht tot één van de topstukken van het Amsterdams Historisch Museum gerekend. Jacobus Pelgrom schilderde zijn doek ruim driehonderd jaar later. Amsterdam had zijn Gouden Eeuw beleefd, de koopmansstad was wijd en zijd vermaard geworden door zijn schilderachtige grachtengordels en schitterende architectuur. Maar het uitzicht dat Pelgrom ons biedt, lijkt in vele opzichten op dat van Anthoniszoon. De groene weiden strekken zich uit tot aan de einder. De blik wordt niet gehinderd door gebouwen van enige betekenis. In het westen is aan de horizon zelfs de Sint Bavo van Haarlem zichtbaar. Het schilderij is evenmin als de vogelvluchtschildering uit 1538 een landschapsstudie. Pelgrom gebruikt zijn hooggelegen, fictieve standpunt om de gasfabriek op het voormalige bolwerk Nieuwerkerk met goedgekozen schilderkunstige middelen onder de aandacht te brengen. Indrukwekkend ligt het complex in de zon te stralen. De dienstgebouwen vertonen een krachtige architectuur, de nieuwe industriële geest van de 19e eeuw waardig. De schoorstenen torenen als sterke zuilen hoog op. De fabriek straalt eenheid, ordening, kracht en schoonheid uit. De moderniteit van de gasfabriek wordt extra onderstreept door het zicht op maar liefst negen windmolens, symbolen van een voorbije tijd. De vaderlandse driekleur wappert fier vanaf het hoofdgebouw, dat een pronkstuk is en een parel aan de zoom van Amsterdam. Pelgrom was een schilder, en als schilder was hij uitstekend in staat de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Het prachtige, lege Hollandse landschap moge hij zeer waarschijnlijk waarheidsgetrouw hebben uitgebeeld, op de weergave van de gasfabriek valt wel het een en ander af te dingen. Afbeeldingen in het bezit van het Amsterdamse gemeentearchief geven een heel ander beeld. Johan M.A. Rieke ( ) heeft twee vrijwel identieke tekeningen gemaakt van de gasfabriek en wat we zien is een eenvoudig, enigszins morsig conglomeraat van bedrijfsgebouwen. Ze tonen de situatie van 1886, een jaar voor de sloop. De gasfabriek werkte toen nog en niets duidt op 123

3 verval. Het beeld van Rieke komt overeen met afbeeldingen van zo'n tien tot twintig jaar eerder. Ook hieruit komt het beeld naar voren van een fabriek met eenvoudige bedrijfsgebouwen - functioneel voor het beoogde doel, maar ook niet meer dan dat. Van enige architecturale verfraaiingen zoals we dat bij bedrijfscomplexen later zien, is geen sprake. Pelgrom heeft de fabriek mooier weergegeven dan zij in werkelijkheid was. Wat is hiervoor de verklaring en hebben we gegevens voorhanden om zo'n verklaring te staven? Een sterke aanwijzing dat Pelgrom niet alleen stond in de manipulatie van de werkelijkheid is het briefpapier dat de gasfabriek omstreeks 1840 gebruikte. De kop wordt gesierd door een afbeelding van de fabriek gezien vanaf de Schans. Gelegenheidsdrukwerk met afbeeldingen van bedrijfspanden zijn bekend van de grote Amsterdamsehotels, zoals het Victoria Hotel en Hotel de 1'Europe. Deze zijn echter van latere tijd en men kan zich dus afvragen waar de Amsterdamse gasfabriek het idee vandaan had om haar briefpapier te verfraaien met een afbeelding van het bedrijf. Een afbeelding die bovendien trekken vertoont van modern reclamedrukwerk, want de getoonde facade was bepaald indrukwekkender dan het werkelijke aanzicht. Engelse overname Wellicht kunnen de herkomst en de datering van Pelgroms doek meer licht werpen op de achtergrond van het schilderij. Een bordje op de lijst van het schilderij geeft de volgende Engelstalige tekst: 'Amsterdam - original works of the Amsterdamsche Pijp-Gas Company in the Elandstraat (later known as Marnixstraat) fïrst built in 1834'. Wanneer de tekst op de lijst werd aangebracht is niet bekend. Het lettertype doet vermoeden dat het op zijn minst enige tientallen jaren geleden is geschied. De herkomst van het schilderij maakt duidelijk waarom het bordje in het Engels is gesteld. Het doek dook namelijk op bij een veilinghuis in Londen en het vermoeden bestaat dat Pelgrom het schilderij heeft gemaakt in opdracht van de 'Imperial Continental Gas Association' (ICGA), die in 1834 de gasfabriek aan de Schans in handen kreeg. De ICGA was in 1824 te Londen opgericht om op het Europese vasteland gasfabrieken le exploiteren. In 1827 had deze maatschappij in Nederland het octrooi verworven op de extractie van gas uit harsen. De Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie, opgericht in 1825, sloot met het Engelse bedrijf een contract dat het Amsterdamse bedrijf in staat stelde van het hars-procédé gebruik te maken. Dat was een welkome aanvulling op de extractie uit raapolie, omdat dit landbouwproduct onderhevig was aan prijsfluctuaties als gevolg van wisselende oogstopbrengsten. Gebruik van steenkool was het bedrijf niet toegestaan, omdat de gemeente Amsterdam bevreesd was voor de vervuiling die dat productieproces met zich meebracht. Aangezien het 'lopende gas' of 'pijpgas' uitsluitend voor verlichting werd gebruikt, was dat voorlopig geen punt. Gas uit hars en raapolie was lichtsterk en had een aangename kleur. Bevreesd voor concurrentie had de nieuwe licentiehouder overigens bedongen dat de Engelse ICGA in Amsterdam geen eigen gasfabriek mocht stichten. So fat, so good. Het ging de Amsterdamse fabriek, aanvankelijk nog gevestigd achter de Hoogduitse Schouwburg in de Amstelstraat, voorlopig voor de wind. In 1826 waren slechts drie gebouwen aangesloten, in 1827 al zeventien, het jaar daarop was dit aantal verdubbeld. Grote klanten waren de Hoogduitse Schouwburg, de 'Teekenacademie' en de Stadsschouwburg, die samen goed waren voor een derde van de gasafname. In 1829 werd een fabriek gebouwd op het bolwerk Nieuwerkerk aan de Schans, ter vervanging van die in de Amstelstraat. Het gas uit hars en raapolie was echter duur en de uitbreiding van het aantal aansluitingen stagneerde. Tegenvallende inkomsten en oplopende kosten van onderhoud van het leidingnet brachten de Amsterdamse maatschappij in moeilijkheden en een overname lag voor de hand. De Imperial Continental Gas Association had al een aanzienlijk deel in handen van de honderd in 1825 geplaatste aandelen van ƒ In 1833 weigerde directeur Johan Warin nog zijn bedrijf aan de ICGA te verhuren. Het jaar daarop was de financiële toestand van de Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie zo zorgelijk dat aan verkoop niet meer te ontkomen viel. De Engelsen namen het bedrijf over, maar de directeur werd in zijn functie gehandhaafd, evenals de oorspronkelijke naam. Daarmee speelden ze slim in op het nationaal getinte economische beleid van koning Willem I (1813/ ). De nieuwe eigenaar wist binnen de kortste keren toestemming te krijgen voor het gebruik van steenkool en was zo in staat veel goedkoper te produceren. De lagere gasprijs was aantrekkelijk voor nieuwe afnemers, zodat een uitbreiding van 124

4 Afb. 3. Cornelis Springer, De bouwput van de Hollandsche Gazfabriek aan de Weteringschans (bij de Pieter Pauwstraat en Den Texstraat). Doek, 75x100 cm., z.j. Amsterdams Historisch Museum. het net noodzakelijk werd. In 1835 kreeg het bedrijf toestemming het leidingstelsel uit te breiden. Gasbuizen werden ingegraven onder de Vijzelstraat, de Nieuwezijds Voorburgwal (Pijpenmarkt), de Dam (Vijgendam), Nes, Leidseplein, Oudezijds Achterburgwal, Damrak, Prinsengracht, Egelantiersgracht, Warmoesstraat en Reestraat. Maar de monopoliepositie van de ICGA riep weerstand op. Onvrede over de prijs van het gas bracht suikerfabrikant De Bruijn ertoe het initiatief te nemen voor het stichten van een tweede gasfabriek. Deze 'Hollandsche Gazfabriek' verrees aan de Weteringschans ter hoogte van de huidige Pieter Pauwstraat en Den Texstraat en begon in 1847 met de productie. Het Amsterdams Historisch Museum bezit een schilderij van Cornelis Springer ( ) waarop de laatste fase van de bouw van deze fabriek te zien is. In 1883 kwam toch de hele gasvoorziening in handen van de ICGA, die toen al onder de spotnaam 'Ik Commandeer Geheel Amsterdam' bekend stond. De twee kleine gasfabrieken op de voormalige bolwerken aan de Schans en de Weteringschans konden de sterk gestegen vraag niet aan en uitbreiding binnen de grenzen van de oude stad was niet mogelijk. De ICGA bouwde daarom nieuwe fabrieken buiten de toenmalige bebouwde kom. De Westergasfabriek aan de Haarlemmerweg begon in 1885 de productie, de Oostergasfabriek aan de Linnaeusweg kwam twee jaar later gereed. De capaciteit was toen voldoende om de gasproductie in het oude bedrijf te staken en de fabriek aan de Schans werd daarom in 1887 gesloopt. Als gevolg van de politiek van de radicaal-liberale wethouder Treub nam de gemeente in 1897 tenslotte de gasvoorziening over, en daarmee was de rol van de Imperial Continental Gas Association uitgespeeld. Een fabriek in windmolenland De korte geschiedenis van de ICGC in Amsterdam overschrijdt ruim dertig jaar de sterfdatum van Jacobus Pelgrom. Als we er vanuit gaan dat het doek in opdracht van de ICGA is gemaakt, dan kan nader onderzoek in de archieven van de Engelse maatschappij in Londen waarschijnlijk uitsluitsel 1 25

5 geven over de datering van het doek en over de overwegingen die tot de opdracht aan deze Nederlandse kunstenaar hebben geleid. De overname van het bedrijf in 1834 zou een mogelijke aanleiding geweest kunnen zijn; men zou ook kunnen denken aan het 25-jarige jubileum in Op het schilderij zijn drie 'gazometers' te zien. De gashouders zijn voor het eerst te herkennen op de stadsplattegrond in de Gids voor reizigers door Nederland van RH. Witkamp (Amsterdam 1847). Oudere kaarten geven niet genoeg details, dus daaraan kan geen bewijskracht worden ontleend. Een plattegrond uit 1862, eveneens in het Amsterdamse gemeentearchief aanwezig, toont een vierde gashouder, maar dat het schilderij vóór die datum is vervaardigd staat al buiten kijf. De schilderoverleed immers in De overeenkomst met de afbeelding op het briefpapier dat omstreeks 1840 in gebruik was bij de Amsterdamse gasfabriek doet eerder de bedrijfsovername in 1834 dan het jubileum in 1859 als aanleiding vermoeden. De ostentatieve afbeelding van de Nederlandse vlag zou dit argument kunnen versterken. Zoals eerder werd vermeld, voerde de regering onder koning Willem I een nationalistische, economische politiek. In 1837 werd de Engelse maatschappij zelfs gedwongen haar orders voor machinerie en onderdelen in Nederland te plaatsen. In 1846 werd deze politieke koers verlaten. De vlag zou een gebaar kunnen zijn, een bewijs van goed gedrag, als ware de gasfabriek, sinds 1834 in Engelse handen, toch een 'echt' Nederlands bedrijf. Indien dit argument wordt gevolgd, ligt het voorde hand te veronderstellen dat het schilderij aanvankelijk in de directiekamer van het bedrijf in Amsterdam heeft gehangen en pas later naar Londen is verhuisd. Maar dat is speculatie. Hiertegen pleit de majestueuze afbeelding van het in wezen eenvoudige complex dat de Imperial Continental Gas Company in 1834 verwierf. Engelse bedrijven hadden in deze tijd een veel uitbundiger architectuur. Aan het exterieur werd veel geld en aandacht besteed, hetgeen bij de monumenten van het 19e-eeuwse Engelse industriële erfgoed vaak goed te zien is. Het is zeker dat de Engelse opdrachtgevers zich bewust waren van het feit dat Nederland in industriële ontwikkeling ver achterliep op Engeland. In zekere zin was Nederland een ontwikkelingsland, zeker na de feitelijke afscheiding van België waar de moderne industrieën gevestigd waren. Tot ver in de 19e eeuw bleef Nederland voornamelijk een handelsnatie, in verregaande mate bovendien afhankelijk van importen uit de koloniën. Het schilderij van Pelgrom zou als een teken gezien kunnen worden dat de 19e-eeuwse industrialisatie in ons land als ondermaats werd beschouwd. De picturale opwaardering van de Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie zal aan de aankoop door de Engelse eigenaren meer heroïek hebben gegeven. Een echte fabriek in windmolenland. Een kwestie van schaal. Literatuur: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving Deel III: Textiel; gas, licht en elektriciteit; bouw (Zutphen: Walburg Pers, 1993) Lodewijk Wagenaar conservator van het Amsterdams Historisch Museum Oproep Historisch tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van het huidige Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil hierbij lezers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belangrijke voorwaarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel gebaseerd is op eigen onderzoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen zeer specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bijdragen die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij de redactie-secretaris (adres: zie colofon). 12b

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT DE VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN JAN VAN DEN NOORT Inhoud Inleiding 13 1. Kameleon gas 14 2. Elektriciteitsvoorziening in een stroomversnelling 23 3. Water en milieu bron van

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie

Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie

Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie door HENK MUNTJEWERFF In de geschiedschrijving wordt steeds groter aandacht besteed aan de invloed van de economische faktoren

Nadere informatie

Schoonheid en techniek in één

Schoonheid en techniek in één Guido Frankfurther en Hester Maij Schoonheid en techniek in één Vijf jaar lang is door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) en het stadsdeel Amsterdam-Centrum gewerkt aan de vernieuwing van

Nadere informatie

Aankopen en restaureren

Aankopen en restaureren Voorwoord 1 Foto's omslag: Ernest Anyas Nieuwsbrief 70 1 Voorwoord Onno Meerstadt 2 Stadsherstel krijgt vaste voet in Haarlem Gijs Hoen en Jaap Hulscher 4 Restauratie Bakenesserkerk gestart Alex Blommestijn

Nadere informatie

littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg

littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg Mededelingenblad november 1985 Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg te Woudenberg Redactie: mej. M. Blokhuis G.D. Marringa Th.

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen GEVOELIGE PLATEN 19 Chinese Achterglasschilderingen Inhoudsopgave 1. De collectie. 2. Een korte geschiedenis van het achterglasschilderen in Europa en China. 3. Kanton. 4. Het procédé. 5. 5. De voorstellingen.

Nadere informatie

De campusplannen van de UvA en de binnenstad

De campusplannen van de UvA en de binnenstad De campusplannen van de UvA en de binnenstad Motto: De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De plannen

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden.

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Hollands Spoor. Kapitaal Amsterdam

Hollands Spoor. Kapitaal Amsterdam Hollands Spoor In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de aandacht gebracht. Ilona van Tuinen bespreekt deze keer een tentoonstelling in het Amsterdamse Stadsarchief:

Nadere informatie

EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG

EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG door E.J. Pelgrim In 1899 verrees aan de Jonkerweg een geheel nieuw fenomeen voor Hilversum: een stroomfabriek. Voor het eerst werd er in dit dorp op grotere

Nadere informatie

Het stadsgezicht in de kunstwerken van Willem Witsen, Isaac Israëls en George Hendrik Breitner

Het stadsgezicht in de kunstwerken van Willem Witsen, Isaac Israëls en George Hendrik Breitner Het stadsgezicht in de kunstwerken van Willem Witsen, Isaac Israëls en George Hendrik Breitner Het stadsgezicht in de kunstwerken van Willem Witsen, Isaac Israëls en George Hendrik Breitner Zoals al eerder

Nadere informatie

Geschilderd van Eijsden tot de Mookerhei

Geschilderd van Eijsden tot de Mookerhei Geschilderd van Eijsden tot de Mookerhei Eijsden Mookerhei Inleiding Een kunstenaar wil zijn verhaal zo goed mogelijk vertellen, zonder woorden. Dat geldt ook voor de schilderijen in deze zaal. Het oog

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek HeerlijkHeden Jaargang 39 winter 2012 nummer 151 De buitenplaatsen in Heemstede en Bennebroek De woningen van woningbouwvereniging Het Oude

Nadere informatie

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed.

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Ruimte voor debat. NAi Uitgevers

Ruimte voor debat. NAi Uitgevers Ruimte voor debat NAi Uitgevers Wim Derksen NAi Uitgevers, Rotterdam Ruimtelijk Planbureau, Den Haag 2008 inhoud Inleiding 9 Ruimtelijk beleid Het einde van de ruimtelijke ordening 13 Afwegingskaders 17

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

Het hoofd boven water

Het hoofd boven water Het hoofd boven water Tweehonderd jaar investeren in waterwerken Essay in opdracht van de Deltacommissie NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030 2364703 F 030 2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

hergebruik fietsroute

hergebruik fietsroute hergebruik fietsroute ARCAM architectuurroute 10 Deze fietsroute gaat langs zestien gebouwen en plekken in het centrum van Amsterdam. De projeten hebben gemeen dat ze allen op een bijzondere manier zijn

Nadere informatie