Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009)"

Transcriptie

1 DOORSNEDE A-A 3D-ZICHT SPILDOORSNEDE B-B DOORSNEDE A-A BOORHOUDER VOORAANZICHT BOORHOUDER ZIJAANZICHT SPILKOP ZIJAANZICHT Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009) OPEN QVLAYOUT.dwg als startsituatie/oefening... Om deze oefening optimaal te kunnen uitvoeren: OPTIONS->Display->Layout elements->display Printable Area (uitvinken), OPTIONS->Display->Layout elements->create Viewport in New Layouts (uitvinken)... Persoonlijke opij voor: SMD MODEL Benader de 'Quik View Layouts'-toets in de statuslijn, ook te realiseren via het QVLAYOUT ommando of via [Q][V][L]... Het 3D-model bezit twee Layouts, waarin de produtiektekeningen zijn geïntegreerd... SPILKOP ZIJAANZICHT BOORHOUDER VOORAANZICHT SPILDOORSNEDE B-B Model 3D-ZICHT Linksklik de 'Pin Quik View Layouts'-ion, opdat de 'Quik View'-Illustraties zih vergrendelen en niet meer devisualiseren wanneer men linksklikt in de grafishe oppervlakte, Laat de ursor rusten in de middelste 'Layout'-impressie de impressie wordt voorzien van twee extra ioontjes Linksklik in de middelste 'Layout'-impressie, de Layout wordt nu daadwerkelijk geopend... ProdTek1 BOORHOUDER ZIJAANZICHT ProdTek2 Via de globale QVLAYOUTPIN var, kan men beslissen of de Toolbar al of niet, vergrendeld wordt, waarbij: 0 -> Niet vergrendeld (standaard) 1 -> Wel vergrendeld Linksklik de 'New Layout'-ion, een nieuwe 'Layout 1'-Layout wordt aangemaakt PLOT PUBLISH Model ProdTek1 ProdTek2 Layout1 Na het benaderen van de nieuwe Layout: Rehtsklik de Quik View van de nieuwe Layout, AutoCAD visualiseert een Shortmenu met extra opties, Benader de 'Delete'-optie om de nieuwe Layout terug te verwijderen, bevestig de 'waarshuwing'-diabox... Via de 'Publish...'-ion, kan men alle Layouts simultaan publieren, (zie: PUBLISH)... Sluit de 'Quik View Layout'-impressies m.b.v. het 'Close Quik View Layouts'-kruisje. New layout From template... Delete Rename Move or Copy... Selet All Layouts Ativate Previous Layout Ativate Model Tab Page Setup Manager... AutoCAD 2013/2014: Model Spae en Paper Spae: Layouts: Snelle voorimpressie / QVLAYOUT / QVLAYOUTPIN

2 Beshrijving van de 'statuslijn'-controls (vervolg): of LWT Lijngewiht, (zie: LWDISPLAY ). of TPY Transparantie, (zie: TRANSPARENCYDISPLAY ). (B) of QP Quik Properties, (zie: QPMODE). Persoonlijke opij voor: (E) of of SC AM Seletie-alternatief, (zie: SELECTIONCYCLING). Annotation Manager, (zie: ANNOMONITOR). (C) MODEL PAPER Shakelen tussen Model Spae en Paper Spae, (zie: TILEMODE, MSPACE, PSPACE) Shakelen naar Model Spae (Ion is enkel aanwezig wanneer de 'Model'- en 'Layout'-Tabs zijn onderdrukt) (E) Shakelen naar Paper Spae (Ion is enkel aanwezig wanneer de 'Model'- en 'Layout'-Tabs zijn onderdrukt) (B) Quik View Layouts, (zie: QVLAYOUT). (B) Quik View Drawings, (zie: QVDRAWING). 1:1 Atuele annotatieve shaal, (zie: CANNOSCALE). Annotatieve visualisatie, (zie: ANNOALLVISIBLE). Auto toekenning annotativiteit, (zie: ANNOAUTOSCALE). Workspae seletie, (zie: WSCURRENT ) of... 'Toolbar'- en 'Palettes'-vergrendeling, (zie: LOCKUI). Instellingen inzake Hardware, (zie: 3DCONFIG). Mijn Workspae Afhankelijk van de globale WORKSPACELABEL var (D) waarbij waarde: 0 -> Geen Label (standaard), 1 -> Wel Label. (E) Notifiatie-pitogram voor Annotation manager, (Zie: ANNOMONITOR). Notifiatie-pitogram inzake Trusted DWG formaat, (Zie: DWGCHECK). Al of niet, isoleren en verbergen van objeten, (zie: HIDEOBJECTS en ISOLATEOBJECTS). Instellingen m.b.t. de statuslijn. Maximaliseren van grafishe oppervlakte, (zie: CLEANSCREENON). Het, al of niet, visualiseren van de 'Appliation Status'-lijn en/of de 'Drawing Status'-lijn kan ook beslist worden d.m.v. de globale STATUSBAR var, waarbij waarde: 0 -> Geen visualisatie van de 'Appliation Status'-lijnstatusllijn en de 'Drawing Status'-lijn, 1 -> Enkel visualisatie van de 'Appliation Status'-lijn (initiële waarde), 2 -> Visualisatie van de 'Appliation Status'-lijn en de 'Drawing Status'-lijn, 3 -> Enkel visualisatie van de 'Drawing Status'-lijn. Vanaf versie 2011 (B) Vanaf versie 2009 (C) Vanaf versie 2010 (D) Vanaf versie 2012 AutoCAD 2011/2012/2013/2014: User Interfae: Status / STATUSBAR / WORKSPACELABEL (E) Vanaf versie 2013

3 Aanbrengen van areringen, samengesteld door overgangskleuren: M.b.v. het GRADIENT ommando kan men opvullingen aanbrengen die bestaan uit overgangskleuren, de filosofie is in grote mate identiek aan deze van het aanbrengen van areringen, (zie: HATCH). Via 'Home->Draw->Hath (Flyout) ->Gradient'-Ribbon of... 'Draw->Gradient...'-Menu of 'Draw->Gradient...'-Toolbar of GRADIENT G D of... (Wanneer de RIBBON atief is, wordt er een ontextgevoelige Tab gevisualiseerd, zie: HPDLGMODE var): < 2011 Home Insert Annotate Parametri View Manage Output Hath Creation Persoonlijke opij voor: Pik Points Boundaries Selet Remove Rereate GOST_ WOOD GR_ LINEAR GR_ CYLIN Pattern GR_ INV_CYLIN OPEN evt. GRADIENT_03.dwg als startsituatie/oefening... (MijnPatroonFilter) (MijnKleur1) (MijnKleur2) Properties (MijnTranspar.) (MijnHoek) (MijnTint) 0 0 % Centered Origin Assoiative Annotative Options Math Properties Close Hath Creation Close Cilindrishe overgang blauw-geel: Wanneer men voor deze ('eiland'-detetie)optie kiest, dient men de ursor te positioneren in de zone(s) die men wenst te areren, vanaf versie 2011 bekomt men een Realtime voorimpressie Red 255,255,0 90 Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_CYLIN'-patroon in de RIBBON, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: Via de HPQUICKPREVIEW var kan men het 'Realtime Preview' gedrag aanpassen. Niet-geentreerde bolovergang kleur : Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_SPHER'-patroon in de RIBBON, Seleteer kleur 196 via de 'Gradient Color 1'-Listbox in het 'Properties'-Panel, Seleteer kleur 21 via de 'Gradient Color 2'-Listbox, Deseleteer de 'Centered'-optie in het 'Origin'-Panel, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: Geroteerde lineaire overgang met één kleur rood: De tekening graag opslaan in de werkfolder-/dir., onder de benaming GRADIENT_04.dwg Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_LINEAR'-patroon in de RIBBON, Seleteer kleur Red via de 'Gradient Color 1'-Listbox in het 'Properties'-Panel, Klik 1x op het ioontje vooraan de 'Gradient Color 2'-Listbox, om de tweede kleur uit te shakelen (bekomt auto waarde 255,255,0), Speifieer een 90 graden hoek via 'Angle'-optie in het 'Properties'-Panel, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: AutoCAD 2011/2012/2013/2014: Areringen en opvullingen: Opvullingen: Bestaande uit overgangskleuren / GRADIENT

4 Persoonlijke opij voor: ZOOM en navigatiefunties: Een tekeningdo. kan op korte termijn flink worden bezet met geometrishe objeten, die overigens qua afmetingen zeer klein of groot kunnen zijn t.o.v. het atueel ziht op het doument. Wanneer men een nieuw metrishe do. aanmaakt (zie: [Q]NEW), heeft men initieel een ziht op een paginaformaat met afmetingen 420 x 297 mm (een A3-formaat). Wanneer men nadien een objet onstrueert, in de vorm van een LINE met lengte = 6 eenheden, ziet men deze nieuwe lijn ehter als een zeer klein segmentje. Indien men een gelijkzijdige driehoek onstrueert met zijde = 5 eenheden en nadien intern de driehoek dient verder te onstrueren, ziet men in het atueel ziht, nog nauwelijks wat men preies wenst te onstrueren. De opportuniteit om objeten, visueel te kunnen vergroten (of verkleinen) is de funtie van het ZOOM ommando. ZOOM werkt in prinipe zoals de lens van een amera, hiermee kan men ook het ziht op speifieke objeten vergroten en verkleinen. Erg belangrijk hierbij is dat de gebruiker bewust is dat de objeten zélf niet qua grootte veranderen bij het in- of uitzoomen, enkel het ziht op de objeten wordt aangepast. na inzoom atie na uitzoom atie AutoCAD bezit vershillende ZOOM en navigatiefunties die men tevens op vershillende wijze kan benaderen: Via de 'View->Navigate 2D'-Ribbon: Home Insert Annotate Parametri Bak VIEWBACK Forward Navigate 2D Pan Orbit VIEWFORWARD Extents ZOOM->E(xtents) ZOOM->W(indow) ZOOM->P(revious) ZOOM (Realtime) ZOOM->A(ll) ZOOM->D(ynami) ZOOM->S(ale) Via de 'View->Zoom->'-Menu: View (PulldownMenu) Redraw Regen Regen All Zoom Pan SteeringWheels ShowMotion Orbit Camera Walk and Fly Aerial View Clean Sreen Viewports Named Views... 3D Views Create Camera Ctrl+0 View->Zoom (PulldownMenu) Realtime Previous Window Dynami Sale Center Objet In Out All Extents ZOOM->C(enter) ZOOM->O(bjet) ZOOM->(2x) Via de 'Zoom'-Toolbar: Via het navigatiepaneel, (zie: NAVBAR). Vanaf versie 2012 ZOOM->(.5x) AutoCAD 2012/2013/2014: Ziht op tekeningen (deel 1): ZOOM: Conepten

5 Overziht van dimensiepijlvormen: Closed filled Closed blank Closed Dot Arhitetural tik Oblique Open Origin indiator Origin indiator 2 Right angle Open 30 Dot small Dot blank Dot small blank Box Box filled Datum triangle Datum triangle filled Integral None User arrow Lines and Arrows Persoonlijke opij voor: SMD Arrow 1 Arrow 2 Arrow Size Dim Line Linew... Ext Line Linew... Dim line 1 Dim line 2 Closed filled Dot small blank Box Box filled Datum triangle Datum triangle... Integral None User arrow Selet Custom Arrow Blok Selet from Drawing Bloks: (MijnDimPïjl) De laatste keuze in de Listbox laat het toe om een 'User arrow' te seleteren. Hierbij kan de naam van een intern symbool worden opgegeven dat speifiek is aangemaakt om te fungeren als een extra dimensiepijlvorm, bv.: Insertiepunt symbool met 'ByBlok'-kleur objeten, geplaatst op laag 0 Aanpassen van de, door AutoCAD opgemeten, dimensiewaarde: Vanaf versie 2009 : de inhoud van de RIBBON wordt auto aangepast, de dimwaarde wordt ter beshikking gesteld in de 'In-plae'-editor Een waarde die op deze wijze wordt aangepast, verliest auto elke vorm van assoiativiteit. Verplaatsen van dimensietekst: De vorm van de dimensiepijlen wordt bepaald door de DIMBLK var. De speifieke vorm van de eerste pijl en de tweede pijl wordt bepaald door resp. de DIMBLK1 en DIMBLK2 var, ehter enkel wanneer de DIMSAH->On Vanaf versie 2012, kan men dubbelklikken op de beoogde dimensie, bij versies voorgaand op 2012 kan men de [E][D] ommando Shortut benutten (DDEDIT). Versies 2006 t/m 2008 : De 'Text Formatting'-Toolbar wordt gevisualiseerd de dimwaarde wordt ter beshikking gesteld in de 'In-plae'-editor Een waarde die op deze wijze wordt aangepast, verliest auto elke vorm van assoiativiteit. Text Formatting MijnTekstStijl Dit kan eenvoudig via de Grips van de beoogde dimensie, (zie ook: Grips). Wanneer men een dimensie seleteert, zonder gebruik te maken van een ommando, bekomt de dimensie GRIPS, dit zijn (standaard) blauwe vierkantjes die AutoCAD tijdelijk aanbrengt op de meest geëigende loaties van de geseleteerde dimensie(s). Verplaatsen van een extensielijn: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de Grip rehtsonder (2), deze wordt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuw aangrijploatie: end(3) Verplaatsen van een dimensielijn: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de Grip rehtsboven (2), deze wordt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuwe Y-positie: (3) Afhankelijk van MTEXTTOOLBAR (vanaf versie 2009). Verplaatsen van een dimensietekst: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de 'tekst'-grip (2), deze bekomt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuwe X-positie: (3) AutoCAD 2012/2013/2014: Dimensioneringen (Deel 1): Overziht van dimensiepijlvormen / Aanpassen dimwaarde / Aanpassen via Grips

6 Persoonlijke opij voor: 'Quik Aess'-Toolbar Info Center Home Insert Annotate Layout Line Appliation Menu Command: Polyline Cirle Ar MijnTek1 MijnTek2 [-] [Top] [2D Wireframe] Asnavigator UCSICON Cursor MijnWorkspae In-Canvas Controls, (zie: VPCONTROL) AutoCAD [MijnDir/MijnDo.dwg] Parametri View Manage Output Plug-ins 360 Featured Apps Move Rotate Trim Copy Mirror Fillet Streth Sale Array Draw Modify Layers Annotation Blok File Tabs (FILETAB) Command-line (COMMANDLINE) (MijnLagenStatus) Tekenoppervlakte (grafishe oppervlakte) (MijnLaag) RIBBON Statuslijn (STATUSBAR) Text Sign In Navigatiekubus (NAVVCUBE) Linear Leader Table Insert Navigatiepaneel (NAVBAR) Notifiatiezone WCS Create Edit Edit Attributes De AutoCAD Interfae: De illustratie toont een typishe AutoCAD 2014 'Out-of-the-box'-Interfae Bij deze Interfae fungeert de 'Ribbon' als een entrale zone, waarin men de meeste AutoCAD funtionaliteit kan benaderen. Via de 'Appliation Menu' kan men traditionele (niet speifieke, CADgerelateerde) funtionaliteit terug vinden. Via de (snel te ustomiseren) 'Quik Aess'-Toolbar kan men rehtstreeks AutoCAD funtionaliteit starten. De 'Command Line' fungeert als ommuniatieenter tussen de gebruiker en de Software. Via de 'Statuslijn' kan men een aanzienlijke reeks AutoCAD instellingen raadplegen en manipuleren. De 'notifiatiezone' toont bij bepaalde aties extra ioontjes/pitogrammetjes. Het 'Info Center' fungeert als 'Help'-portaal. Deze Interfae is op te roepen via 'Workspae Swithing'-> 2D Drafting and Annotation x.xxxx, y.yyyy, z.zzzz MODEL 1:1 AutoCAD 2014: User Interfae: Waar vindt men wat? Ref.:

7 Ontdubbelen van objeten in een patroon: Wanneer er objet(en) meerdere keren dienen ontdubbeld te worden en deze ontdubbeling weet een regelmatig patroon te vertonen (bv. telkens weer een gelijke tussenafstand of hoek), kan men gebruik maken van het ARRAY ommando. Vanaf versies 2012 is het resultaat geen momentopname meer, ehter parametrish/assoiatief, m.a.w.: op een eenvoudige wijze nabewerkbaar, zonder alle parameters wederom opnieuw kenbaar te maken. Hierbij enkele vbn. waar de besproken situatie zih voordoet: Cirulair opieerpatroon Persoonlijke opij voor: Rehthoekig opieerpatroon Copieerpatroon via een trajet OPEN evt. ARRAYRECT_03.dwg als startsituatie/oefening... Via 'Home->Modify->Retangular Array'-Ribbon of... 'Modify->Array->Retangular Array'-Menu of 'Modify->Retangular Array...'-Toolbar of... ARRAYRECT (Ontdubbeling in een rehthoekig patroon): Selet objets: (1) speify opposite orner (2) Selet objets: Manage Output Columns: Plug-ins Featured Apps Array Creation Rows: 2 Levels: Retangular Between: 100 Total: Between: Total: Between: Total: Assoiative Base Point Close Array Type Columns Rows Levels Properties Close De RIBBON toont een extra ontextgevoelige 'Array Creation'-Tab Respeteer bovenstaande parameters en bevestig via [Enter]. - Versies voorgaand op 2012, stellen een diabox ter beshikking om de ontdubbeling te realiseren, het resultaat is ehter niet parametrish/assoiatief. - Standaard is AutoCAD gelimiteerd op max ARRAY elementen (binnen één ommando), deze waarde is ehter aan te passen (tussen 100 en ) via de Registry-instelling MaxArray Vanaf versie 2012 AutoCAD 2013/2014: Geometrishe objeten en aanpassingsommando's (deel 2): Ontdubbelen objeten in assoiatief patroon: onepten / ARRAY / ARRAYRECT

8 De Ribbon (vanaf versie 2009): Standaard visualiseert AutoCAD het 'Ribbon'-Palette, een verzameling 'Interfae'-zone's (Panels) die speifieke funtionaliteit ter beshikking stellen. Indien een 'Ribbon'-Panel voorzien is van een pijltje kan de zone geëxpandeerd worden om extra funtionaliteit te visualiseren. Draw Via vershillende Tabs kan men een extra reeks, geassoieerde Panels visualiseren. 'Home'-Tab: Home Insert Annotate Layout Parametri View Manage Output Plug-ins Persoonlijke opij voor: Line Polyline Cirle Ar Draw Move Rotate Trim Copy Mirror Fillet Streth Sale Array Modify (MijnLagenStatus) Draw Output Plug-ins 360 Featured Apps (MijnLagenStatus) (MijnLaag) Layers (MijnKleur) (MijnLijnGew.) (MijnLijnType) Linear Text Leader Table Annotation Group Measure Create Insert Edit Edit Attributes Blok Paste Properties Properties Groups Utilities Clipboard 'Insert'-Tab: Home Insert Annotate Layout Parametri View Manage Output Plug-ins 360 Featured Apps Insert Edit Create Define Manage Blok Attribute Blok Attribs Attribs Editor Attah Clip Adjust Underlay Layers *Frames vary* Snap to Underlays ON Create Point Cloud Attah Auto Update Blok Blok Definition Referene Point Cloud Update Import Import Field Data Update Fields OLE Objet Hyperlink Data Link Download from Soure Upload to Soure Extrat Data Linking & Extration Set Loation Loation AutoCAD 2014: User Interfae: Ribbon: Conepten / RIBBON / RIBBONCLOSE / RIBBONSTATE Openen en sluiten van de Ribbon: dit kan via: - de resp. ommando's RIBBON en RIBBONCLOSE, - de 'Tools->Palettes->Ribbon'-Menu. Via de (Read-only) RIBBONSTATE var, kan men de status opvragen, waarbij waarde: 0 -> RIBBON niet gevisualiseerd, 1 -> RIBBON wel gevisualiseerd.

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2016 en LT 2016 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

AutoCAD 2011: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD:

AutoCAD 2011: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD: (Eénmalige) keuzescherm(en) bij een eerste keer opstarten : Wanneer men AutoCAD een eerste keer opstart, wordt men geconfronteerd met volgende keuzescherm: Autodesk Licensing Welcome to AutoCAD 2011 You

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA

ACADEMIC SERVICE. AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA ACADEMIC SERVICE AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2012 en LT 2012 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access

Nadere informatie

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

AutoCAD Support Bulletin

AutoCAD Support Bulletin AutoCAD Support Bulletin Autocad driver installatie, lay-out, pen informatie, etc Plotten vanuit AutoCAD Printfiles maken vanuit AutoCAD was nooit zo simpel als nu. Met de introductie van AutoCAD 2000

Nadere informatie

ChamSys. Snel start handleiding voor MagicQ

ChamSys. Snel start handleiding voor MagicQ ChamSys Snel start handleiding voor MagicQ Laatst bijgewerkt op: 19.11.2012 www.chamsys.be 2/66 MagicQ software snel start handleiding Inleiding Dit document heeft tot doel u te laten starten met het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3 Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3 Inhoud Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en ereview... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

CAD weetjes voor MX-ers Inhoudsopgave

CAD weetjes voor MX-ers Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemene instellingen... 2 MX instellingen... 5 SelectServer weetjes... 6 Licentie weetjes in MX XM & V8i... 7 MX 2004 licentie weetjes: gateway en proxy servers... 8 NTA: Non Tangential

Nadere informatie

iguess course inotes v10.1

iguess course inotes v10.1 iguess course inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Nadere informatie

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT TUTORIAL origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT PCB-Ontwerp EAGLE 4.13 Tutorial p.1 EAGLE 4.13 tutorial DEEL 1 : INLEIDING In

Nadere informatie

Teledyne PDS. Graafmachine (Excavator) Gebruikers Handleiding. Versie 1.0.5. Juli 2015

Teledyne PDS. Graafmachine (Excavator) Gebruikers Handleiding. Versie 1.0.5. Juli 2015 Graafmachine (Excavator) Gebruikers Handleiding Teledyne PDS Versie 1.0.5 Juli 2015 Teledyne RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)10 245 15 00 www.teledyne-reson.com

Nadere informatie

Capture Polar Handleiding. Versie 2.11

Capture Polar Handleiding. Versie 2.11 Capture Polar Handleiding Versie 2.11 Laatst bewerkt: 11.06.2014 Pagina 2 van 92 v2.11 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Microsoft Windows XP/Vista/7 installatie... 5 1.2 Mac OS X installatie... 5 1.3 De licentie

Nadere informatie

Handleiding Google SketchUp

Handleiding Google SketchUp Handleiding Google SketchUp Nederlands Versie 6.0.515 door: Gijs de Rooy voor: Inleiding Geschiedenis Handleiding Downloaden Toolbars Camera Next Orbit Pan Previous Zoom Zoom Extents Zoom Window Construction

Nadere informatie

Inventor Tips & Tricks en Subscription Voordelen. 2011 Autodesk

Inventor Tips & Tricks en Subscription Voordelen. 2011 Autodesk Inventor Tips & Tricks en Subscription Voordelen 1. Tips & Tricks Tips and Tricks op het internet (abstract) mfgcommunity.autodesk.com labs.autodesk.com www.autodesk.com askthecadgeek.blogspot.com www.augi.com

Nadere informatie

HANDLEIDING. Nederlandse uitvoering

HANDLEIDING. Nederlandse uitvoering HANDLEIDING Nederlandse uitvoering 1 Oorspronkelijke taal: Engels. Vertaald in Nederlands door H. Meeusen m.m.v. C. Stevens. MGN kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 11 en 12

Handleiding Reference Manager 11 en 12 Handleiding Reference Manager 11 en 12 1 Handleiding Reference Manager 11 & 12 (HK, jun 2014) Contents 1. Inleiding... 3 2. Het beginscherm en basisfuncties... 4 3. Referenties toevoegen... 6 a) Handmatig

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

QGIS User Guide. Release 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Release 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Release 2.2 QGIS Project 04. December 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Conventies 5 2.1 Conventies GUI........................................... 5 2.2 Conventies Tekst of Toetsenbord...................................

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com

Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com Moovly User Guide October 2014 Discover all our features and learn how to create videos with Moovly Moovly.com 1. Van&start&gaan&met&Moovly&...&4 1.1. MoovlyEditorOverzicht...4 1.2. Jeeersteanimatiemaken...5

Nadere informatie

MagicQ versie 1.6.7.6

MagicQ versie 1.6.7.6 MagicQ versie 1.6.7.6 Eerste release voor MQ80. Search File Manager toegevoegd bij het kiezen van heads. Dit laat toe te zoeken naar een welbepaald, toestel door gebruik te maken van fabrikantnaam, fixturenaam,

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 DATA... 5 3.0 DOWNLOADEN... 8 4.0 GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN...

AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 DATA... 5 3.0 DOWNLOADEN... 8 4.0 GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN... AHN2 Open data Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 1.1 DOCUMENT VERSIES... 3 1.2 OVERZICHT VAN TERMEN EN AFKORTINGEN... 4 2.0 DATA... 5 2.1 AHN2 0,5 METER MAAIVELD RASTER, OPGEVULD... 5

Nadere informatie

2L FIELD DEVELOPER v 7.1

2L FIELD DEVELOPER v 7.1 2L FIELD DEVELOPER v 7.1 PROGRAMMA BESCHRIJVING 2L (Tool) is een op Windows gebaseerde Rapid Application Development tool waarmee u alle mogelijke formulieren en spreadsheets kunt maken, veranderen en

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Handleiding Grafische Module. RoPlan 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding Grafische Module. RoPlan 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding Grafische Module V RoPlan 2.0 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

Initiatie. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2010 www.carabas.be

Initiatie. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2010 www.carabas.be Initiatie Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be Ontwikkeld en verzorgd door Carabas 2010 www.carabas.be 1 Adobe Flash CS5 Initiatie 2010 Carabas.be 2 Adobe Flash CS5 Initiatie 2010 Carabas.be

Nadere informatie