Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009)"

Transcriptie

1 DOORSNEDE A-A 3D-ZICHT SPILDOORSNEDE B-B DOORSNEDE A-A BOORHOUDER VOORAANZICHT BOORHOUDER ZIJAANZICHT SPILKOP ZIJAANZICHT Snelle voorimpressie m.b.t. Layout(s): (vanaf versie 2009) OPEN QVLAYOUT.dwg als startsituatie/oefening... Om deze oefening optimaal te kunnen uitvoeren: OPTIONS->Display->Layout elements->display Printable Area (uitvinken), OPTIONS->Display->Layout elements->create Viewport in New Layouts (uitvinken)... Persoonlijke opij voor: SMD MODEL Benader de 'Quik View Layouts'-toets in de statuslijn, ook te realiseren via het QVLAYOUT ommando of via [Q][V][L]... Het 3D-model bezit twee Layouts, waarin de produtiektekeningen zijn geïntegreerd... SPILKOP ZIJAANZICHT BOORHOUDER VOORAANZICHT SPILDOORSNEDE B-B Model 3D-ZICHT Linksklik de 'Pin Quik View Layouts'-ion, opdat de 'Quik View'-Illustraties zih vergrendelen en niet meer devisualiseren wanneer men linksklikt in de grafishe oppervlakte, Laat de ursor rusten in de middelste 'Layout'-impressie de impressie wordt voorzien van twee extra ioontjes Linksklik in de middelste 'Layout'-impressie, de Layout wordt nu daadwerkelijk geopend... ProdTek1 BOORHOUDER ZIJAANZICHT ProdTek2 Via de globale QVLAYOUTPIN var, kan men beslissen of de Toolbar al of niet, vergrendeld wordt, waarbij: 0 -> Niet vergrendeld (standaard) 1 -> Wel vergrendeld Linksklik de 'New Layout'-ion, een nieuwe 'Layout 1'-Layout wordt aangemaakt PLOT PUBLISH Model ProdTek1 ProdTek2 Layout1 Na het benaderen van de nieuwe Layout: Rehtsklik de Quik View van de nieuwe Layout, AutoCAD visualiseert een Shortmenu met extra opties, Benader de 'Delete'-optie om de nieuwe Layout terug te verwijderen, bevestig de 'waarshuwing'-diabox... Via de 'Publish...'-ion, kan men alle Layouts simultaan publieren, (zie: PUBLISH)... Sluit de 'Quik View Layout'-impressies m.b.v. het 'Close Quik View Layouts'-kruisje. New layout From template... Delete Rename Move or Copy... Selet All Layouts Ativate Previous Layout Ativate Model Tab Page Setup Manager... AutoCAD 2013/2014: Model Spae en Paper Spae: Layouts: Snelle voorimpressie / QVLAYOUT / QVLAYOUTPIN

2 Beshrijving van de 'statuslijn'-controls (vervolg): of LWT Lijngewiht, (zie: LWDISPLAY ). of TPY Transparantie, (zie: TRANSPARENCYDISPLAY ). (B) of QP Quik Properties, (zie: QPMODE). Persoonlijke opij voor: (E) of of SC AM Seletie-alternatief, (zie: SELECTIONCYCLING). Annotation Manager, (zie: ANNOMONITOR). (C) MODEL PAPER Shakelen tussen Model Spae en Paper Spae, (zie: TILEMODE, MSPACE, PSPACE) Shakelen naar Model Spae (Ion is enkel aanwezig wanneer de 'Model'- en 'Layout'-Tabs zijn onderdrukt) (E) Shakelen naar Paper Spae (Ion is enkel aanwezig wanneer de 'Model'- en 'Layout'-Tabs zijn onderdrukt) (B) Quik View Layouts, (zie: QVLAYOUT). (B) Quik View Drawings, (zie: QVDRAWING). 1:1 Atuele annotatieve shaal, (zie: CANNOSCALE). Annotatieve visualisatie, (zie: ANNOALLVISIBLE). Auto toekenning annotativiteit, (zie: ANNOAUTOSCALE). Workspae seletie, (zie: WSCURRENT ) of... 'Toolbar'- en 'Palettes'-vergrendeling, (zie: LOCKUI). Instellingen inzake Hardware, (zie: 3DCONFIG). Mijn Workspae Afhankelijk van de globale WORKSPACELABEL var (D) waarbij waarde: 0 -> Geen Label (standaard), 1 -> Wel Label. (E) Notifiatie-pitogram voor Annotation manager, (Zie: ANNOMONITOR). Notifiatie-pitogram inzake Trusted DWG formaat, (Zie: DWGCHECK). Al of niet, isoleren en verbergen van objeten, (zie: HIDEOBJECTS en ISOLATEOBJECTS). Instellingen m.b.t. de statuslijn. Maximaliseren van grafishe oppervlakte, (zie: CLEANSCREENON). Het, al of niet, visualiseren van de 'Appliation Status'-lijn en/of de 'Drawing Status'-lijn kan ook beslist worden d.m.v. de globale STATUSBAR var, waarbij waarde: 0 -> Geen visualisatie van de 'Appliation Status'-lijnstatusllijn en de 'Drawing Status'-lijn, 1 -> Enkel visualisatie van de 'Appliation Status'-lijn (initiële waarde), 2 -> Visualisatie van de 'Appliation Status'-lijn en de 'Drawing Status'-lijn, 3 -> Enkel visualisatie van de 'Drawing Status'-lijn. Vanaf versie 2011 (B) Vanaf versie 2009 (C) Vanaf versie 2010 (D) Vanaf versie 2012 AutoCAD 2011/2012/2013/2014: User Interfae: Status / STATUSBAR / WORKSPACELABEL (E) Vanaf versie 2013

3 Aanbrengen van areringen, samengesteld door overgangskleuren: M.b.v. het GRADIENT ommando kan men opvullingen aanbrengen die bestaan uit overgangskleuren, de filosofie is in grote mate identiek aan deze van het aanbrengen van areringen, (zie: HATCH). Via 'Home->Draw->Hath (Flyout) ->Gradient'-Ribbon of... 'Draw->Gradient...'-Menu of 'Draw->Gradient...'-Toolbar of GRADIENT G D of... (Wanneer de RIBBON atief is, wordt er een ontextgevoelige Tab gevisualiseerd, zie: HPDLGMODE var): < 2011 Home Insert Annotate Parametri View Manage Output Hath Creation Persoonlijke opij voor: Pik Points Boundaries Selet Remove Rereate GOST_ WOOD GR_ LINEAR GR_ CYLIN Pattern GR_ INV_CYLIN OPEN evt. GRADIENT_03.dwg als startsituatie/oefening... (MijnPatroonFilter) (MijnKleur1) (MijnKleur2) Properties (MijnTranspar.) (MijnHoek) (MijnTint) 0 0 % Centered Origin Assoiative Annotative Options Math Properties Close Hath Creation Close Cilindrishe overgang blauw-geel: Wanneer men voor deze ('eiland'-detetie)optie kiest, dient men de ursor te positioneren in de zone(s) die men wenst te areren, vanaf versie 2011 bekomt men een Realtime voorimpressie Red 255,255,0 90 Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_CYLIN'-patroon in de RIBBON, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: Via de HPQUICKPREVIEW var kan men het 'Realtime Preview' gedrag aanpassen. Niet-geentreerde bolovergang kleur : Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_SPHER'-patroon in de RIBBON, Seleteer kleur 196 via de 'Gradient Color 1'-Listbox in het 'Properties'-Panel, Seleteer kleur 21 via de 'Gradient Color 2'-Listbox, Deseleteer de 'Centered'-optie in het 'Origin'-Panel, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: Geroteerde lineaire overgang met één kleur rood: De tekening graag opslaan in de werkfolder-/dir., onder de benaming GRADIENT_04.dwg Model Layout1 Seleteer eerst het 'GR_LINEAR'-patroon in de RIBBON, Seleteer kleur Red via de 'Gradient Color 1'-Listbox in het 'Properties'-Panel, Klik 1x op het ioontje vooraan de 'Gradient Color 2'-Listbox, om de tweede kleur uit te shakelen (bekomt auto waarde 255,255,0), Speifieer een 90 graden hoek via 'Angle'-optie in het 'Properties'-Panel, Benader vervolgens de 'Pik Points'-toets... Pik internal point or [Selet objets/settings]: (1) Seleting everything visible... Analyzing the seleted data... Analyzing internal islands... Pik internal point or [Selet objets/settings]: AutoCAD 2011/2012/2013/2014: Areringen en opvullingen: Opvullingen: Bestaande uit overgangskleuren / GRADIENT

4 Persoonlijke opij voor: ZOOM en navigatiefunties: Een tekeningdo. kan op korte termijn flink worden bezet met geometrishe objeten, die overigens qua afmetingen zeer klein of groot kunnen zijn t.o.v. het atueel ziht op het doument. Wanneer men een nieuw metrishe do. aanmaakt (zie: [Q]NEW), heeft men initieel een ziht op een paginaformaat met afmetingen 420 x 297 mm (een A3-formaat). Wanneer men nadien een objet onstrueert, in de vorm van een LINE met lengte = 6 eenheden, ziet men deze nieuwe lijn ehter als een zeer klein segmentje. Indien men een gelijkzijdige driehoek onstrueert met zijde = 5 eenheden en nadien intern de driehoek dient verder te onstrueren, ziet men in het atueel ziht, nog nauwelijks wat men preies wenst te onstrueren. De opportuniteit om objeten, visueel te kunnen vergroten (of verkleinen) is de funtie van het ZOOM ommando. ZOOM werkt in prinipe zoals de lens van een amera, hiermee kan men ook het ziht op speifieke objeten vergroten en verkleinen. Erg belangrijk hierbij is dat de gebruiker bewust is dat de objeten zélf niet qua grootte veranderen bij het in- of uitzoomen, enkel het ziht op de objeten wordt aangepast. na inzoom atie na uitzoom atie AutoCAD bezit vershillende ZOOM en navigatiefunties die men tevens op vershillende wijze kan benaderen: Via de 'View->Navigate 2D'-Ribbon: Home Insert Annotate Parametri Bak VIEWBACK Forward Navigate 2D Pan Orbit VIEWFORWARD Extents ZOOM->E(xtents) ZOOM->W(indow) ZOOM->P(revious) ZOOM (Realtime) ZOOM->A(ll) ZOOM->D(ynami) ZOOM->S(ale) Via de 'View->Zoom->'-Menu: View (PulldownMenu) Redraw Regen Regen All Zoom Pan SteeringWheels ShowMotion Orbit Camera Walk and Fly Aerial View Clean Sreen Viewports Named Views... 3D Views Create Camera Ctrl+0 View->Zoom (PulldownMenu) Realtime Previous Window Dynami Sale Center Objet In Out All Extents ZOOM->C(enter) ZOOM->O(bjet) ZOOM->(2x) Via de 'Zoom'-Toolbar: Via het navigatiepaneel, (zie: NAVBAR). Vanaf versie 2012 ZOOM->(.5x) AutoCAD 2012/2013/2014: Ziht op tekeningen (deel 1): ZOOM: Conepten

5 Overziht van dimensiepijlvormen: Closed filled Closed blank Closed Dot Arhitetural tik Oblique Open Origin indiator Origin indiator 2 Right angle Open 30 Dot small Dot blank Dot small blank Box Box filled Datum triangle Datum triangle filled Integral None User arrow Lines and Arrows Persoonlijke opij voor: SMD Arrow 1 Arrow 2 Arrow Size Dim Line Linew... Ext Line Linew... Dim line 1 Dim line 2 Closed filled Dot small blank Box Box filled Datum triangle Datum triangle... Integral None User arrow Selet Custom Arrow Blok Selet from Drawing Bloks: (MijnDimPïjl) De laatste keuze in de Listbox laat het toe om een 'User arrow' te seleteren. Hierbij kan de naam van een intern symbool worden opgegeven dat speifiek is aangemaakt om te fungeren als een extra dimensiepijlvorm, bv.: Insertiepunt symbool met 'ByBlok'-kleur objeten, geplaatst op laag 0 Aanpassen van de, door AutoCAD opgemeten, dimensiewaarde: Vanaf versie 2009 : de inhoud van de RIBBON wordt auto aangepast, de dimwaarde wordt ter beshikking gesteld in de 'In-plae'-editor Een waarde die op deze wijze wordt aangepast, verliest auto elke vorm van assoiativiteit. Verplaatsen van dimensietekst: De vorm van de dimensiepijlen wordt bepaald door de DIMBLK var. De speifieke vorm van de eerste pijl en de tweede pijl wordt bepaald door resp. de DIMBLK1 en DIMBLK2 var, ehter enkel wanneer de DIMSAH->On Vanaf versie 2012, kan men dubbelklikken op de beoogde dimensie, bij versies voorgaand op 2012 kan men de [E][D] ommando Shortut benutten (DDEDIT). Versies 2006 t/m 2008 : De 'Text Formatting'-Toolbar wordt gevisualiseerd de dimwaarde wordt ter beshikking gesteld in de 'In-plae'-editor Een waarde die op deze wijze wordt aangepast, verliest auto elke vorm van assoiativiteit. Text Formatting MijnTekstStijl Dit kan eenvoudig via de Grips van de beoogde dimensie, (zie ook: Grips). Wanneer men een dimensie seleteert, zonder gebruik te maken van een ommando, bekomt de dimensie GRIPS, dit zijn (standaard) blauwe vierkantjes die AutoCAD tijdelijk aanbrengt op de meest geëigende loaties van de geseleteerde dimensie(s). Verplaatsen van een extensielijn: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de Grip rehtsonder (2), deze wordt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuw aangrijploatie: end(3) Verplaatsen van een dimensielijn: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de Grip rehtsboven (2), deze wordt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuwe Y-positie: (3) Afhankelijk van MTEXTTOOLBAR (vanaf versie 2009). Verplaatsen van een dimensietekst: Seleteer de dimensie (1), deze bekomt de beoogde Grips, Seleteer de 'tekst'-grip (2), deze bekomt de 'Hot'-Grip, Indieer een nieuwe X-positie: (3) AutoCAD 2012/2013/2014: Dimensioneringen (Deel 1): Overziht van dimensiepijlvormen / Aanpassen dimwaarde / Aanpassen via Grips

6 Persoonlijke opij voor: 'Quik Aess'-Toolbar Info Center Home Insert Annotate Layout Line Appliation Menu Command: Polyline Cirle Ar MijnTek1 MijnTek2 [-] [Top] [2D Wireframe] Asnavigator UCSICON Cursor MijnWorkspae In-Canvas Controls, (zie: VPCONTROL) AutoCAD [MijnDir/MijnDo.dwg] Parametri View Manage Output Plug-ins 360 Featured Apps Move Rotate Trim Copy Mirror Fillet Streth Sale Array Draw Modify Layers Annotation Blok File Tabs (FILETAB) Command-line (COMMANDLINE) (MijnLagenStatus) Tekenoppervlakte (grafishe oppervlakte) (MijnLaag) RIBBON Statuslijn (STATUSBAR) Text Sign In Navigatiekubus (NAVVCUBE) Linear Leader Table Insert Navigatiepaneel (NAVBAR) Notifiatiezone WCS Create Edit Edit Attributes De AutoCAD Interfae: De illustratie toont een typishe AutoCAD 2014 'Out-of-the-box'-Interfae Bij deze Interfae fungeert de 'Ribbon' als een entrale zone, waarin men de meeste AutoCAD funtionaliteit kan benaderen. Via de 'Appliation Menu' kan men traditionele (niet speifieke, CADgerelateerde) funtionaliteit terug vinden. Via de (snel te ustomiseren) 'Quik Aess'-Toolbar kan men rehtstreeks AutoCAD funtionaliteit starten. De 'Command Line' fungeert als ommuniatieenter tussen de gebruiker en de Software. Via de 'Statuslijn' kan men een aanzienlijke reeks AutoCAD instellingen raadplegen en manipuleren. De 'notifiatiezone' toont bij bepaalde aties extra ioontjes/pitogrammetjes. Het 'Info Center' fungeert als 'Help'-portaal. Deze Interfae is op te roepen via 'Workspae Swithing'-> 2D Drafting and Annotation x.xxxx, y.yyyy, z.zzzz MODEL 1:1 AutoCAD 2014: User Interfae: Waar vindt men wat? Ref.:

7 Ontdubbelen van objeten in een patroon: Wanneer er objet(en) meerdere keren dienen ontdubbeld te worden en deze ontdubbeling weet een regelmatig patroon te vertonen (bv. telkens weer een gelijke tussenafstand of hoek), kan men gebruik maken van het ARRAY ommando. Vanaf versies 2012 is het resultaat geen momentopname meer, ehter parametrish/assoiatief, m.a.w.: op een eenvoudige wijze nabewerkbaar, zonder alle parameters wederom opnieuw kenbaar te maken. Hierbij enkele vbn. waar de besproken situatie zih voordoet: Cirulair opieerpatroon Persoonlijke opij voor: Rehthoekig opieerpatroon Copieerpatroon via een trajet OPEN evt. ARRAYRECT_03.dwg als startsituatie/oefening... Via 'Home->Modify->Retangular Array'-Ribbon of... 'Modify->Array->Retangular Array'-Menu of 'Modify->Retangular Array...'-Toolbar of... ARRAYRECT (Ontdubbeling in een rehthoekig patroon): Selet objets: (1) speify opposite orner (2) Selet objets: Manage Output Columns: Plug-ins Featured Apps Array Creation Rows: 2 Levels: Retangular Between: 100 Total: Between: Total: Between: Total: Assoiative Base Point Close Array Type Columns Rows Levels Properties Close De RIBBON toont een extra ontextgevoelige 'Array Creation'-Tab Respeteer bovenstaande parameters en bevestig via [Enter]. - Versies voorgaand op 2012, stellen een diabox ter beshikking om de ontdubbeling te realiseren, het resultaat is ehter niet parametrish/assoiatief. - Standaard is AutoCAD gelimiteerd op max ARRAY elementen (binnen één ommando), deze waarde is ehter aan te passen (tussen 100 en ) via de Registry-instelling MaxArray Vanaf versie 2012 AutoCAD 2013/2014: Geometrishe objeten en aanpassingsommando's (deel 2): Ontdubbelen objeten in assoiatief patroon: onepten / ARRAY / ARRAYRECT

8 De Ribbon (vanaf versie 2009): Standaard visualiseert AutoCAD het 'Ribbon'-Palette, een verzameling 'Interfae'-zone's (Panels) die speifieke funtionaliteit ter beshikking stellen. Indien een 'Ribbon'-Panel voorzien is van een pijltje kan de zone geëxpandeerd worden om extra funtionaliteit te visualiseren. Draw Via vershillende Tabs kan men een extra reeks, geassoieerde Panels visualiseren. 'Home'-Tab: Home Insert Annotate Layout Parametri View Manage Output Plug-ins Persoonlijke opij voor: Line Polyline Cirle Ar Draw Move Rotate Trim Copy Mirror Fillet Streth Sale Array Modify (MijnLagenStatus) Draw Output Plug-ins 360 Featured Apps (MijnLagenStatus) (MijnLaag) Layers (MijnKleur) (MijnLijnGew.) (MijnLijnType) Linear Text Leader Table Annotation Group Measure Create Insert Edit Edit Attributes Blok Paste Properties Properties Groups Utilities Clipboard 'Insert'-Tab: Home Insert Annotate Layout Parametri View Manage Output Plug-ins 360 Featured Apps Insert Edit Create Define Manage Blok Attribute Blok Attribs Attribs Editor Attah Clip Adjust Underlay Layers *Frames vary* Snap to Underlays ON Create Point Cloud Attah Auto Update Blok Blok Definition Referene Point Cloud Update Import Import Field Data Update Fields OLE Objet Hyperlink Data Link Download from Soure Upload to Soure Extrat Data Linking & Extration Set Loation Loation AutoCAD 2014: User Interfae: Ribbon: Conepten / RIBBON / RIBBONCLOSE / RIBBONSTATE Openen en sluiten van de Ribbon: dit kan via: - de resp. ommando's RIBBON en RIBBONCLOSE, - de 'Tools->Palettes->Ribbon'-Menu. Via de (Read-only) RIBBONSTATE var, kan men de status opvragen, waarbij waarde: 0 -> RIBBON niet gevisualiseerd, 1 -> RIBBON wel gevisualiseerd.

M.b.v. deze functionaliteit kan men de helderheid, het contrast en de sterkte van het rasterobject instellen: Show Image

M.b.v. deze functionaliteit kan men de helderheid, het contrast en de sterkte van het rasterobject instellen: Show Image Via 'Image->Adjust'-Ribbon (na dubbelklik) 'Modify->Objet->Image->Adjust...'-Menu of 'Referene->Adjust Image'-Toolbar of dubbelklikken op de grens van de Bitmap IMAGEADJUST (Fijnregeling van gelinkte Bitmapbestanden):

Nadere informatie

1-3376 Installatie/Setup (standaard 'Stand-Alone') 1-3419 1-3500... Opstarten en verlaten van AutoCAD 1-6667

1-3376 Installatie/Setup (standaard 'Stand-Alone') 1-3419 1-3500... Opstarten en verlaten van AutoCAD 1-6667 Inhoud Pagina Info 0-0100 Voorwoord 0-0105 Annotatie 0-2500... Terminologie 0-5000 Inhoud (overziht van de hoofdstukken) 0-9000 20141113 12:33:31 verveelvoudigd of bewerkt worden (www.devidts.om). Installatie,

Nadere informatie

> R.13 > R.13. vertrek vanuit een willekeurige locatie

> R.13 > R.13. vertrek vanuit een willekeurige locatie > R.13 > R.13 Persoonlijke opij voor: kruising d.m.v. extrapolatie Bepaling van een loatie, welk als basis wordt beshouwd, om op een relatieve wijze een alternatieve ligging te bereiken. Wordt meestal

Nadere informatie

2. Selecteer de arcering... ByLayer Arcering ByLayer. 5. Selecteer de. 'Synchronize with Quick Properties'-optie... CUI ... Cancel

2. Selecteer de arcering... ByLayer Arcering ByLayer. 5. Selecteer de. 'Synchronize with Quick Properties'-optie... CUI ... Cancel : Rollover Tooltips: Analyse en aanpassingen: 1. Shakel de QUICKPROPERTIES funtionaliteit atief 2. Seleteer de arering TPY QP SC Hath Area 626.2310 Persoonlijke opij voor: OPEN.dwg, deze tekening bezit

Nadere informatie

...Closed Cross (opschonen naar een eenzijdig gesloten kruising):

...Closed Cross (opschonen naar een eenzijdig gesloten kruising): Aanpassen van meervoudige lijnen: it geshiedt via een keuze in de onderstaande diabox, dewelke vier kolommen toont. e eerste kolom toont opties om kruisende meervoudige lijnen aan te passen, de tweede

Nadere informatie

AutoCAD 2010. AutoCAD 2010: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD: (Eénmalige) keuzescherm(en) bij eerste opstart: Workspace

AutoCAD 2010. AutoCAD 2010: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD: (Eénmalige) keuzescherm(en) bij eerste opstart: Workspace (Eénmalige) keuzescherm(en) bij eerste opstart: Workspace : Wanneer men toepassingsgerichte functionaliteit voor de AutoCAD Software kenbaar maakt, levert dit volgend voordeel op: - AutoCAD zal een extra

Nadere informatie

Afdrukken van AutoCad-tekeningen

Afdrukken van AutoCad-tekeningen Harm Lubbers Afdrukken van AutoCad-tekeningen februari-2013 Het afdrukken van een AutoCad tekening heeft wat aandacht nodig om onder controle te krijgen. harm.lubbers@ahk.nl Introductie In AutoCad worden

Nadere informatie

Plotten & Printen met Autocad:

Plotten & Printen met Autocad: Plotten & Printen met Autocad: 1. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3 - A4 2. Een PDF uitprinten op A4 3. Batch-plotten in AutoCAD op A4 of A3 4. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3

Nadere informatie

Cursus AutoCAD (door PA3GER) les 1 van minimaal 4 lessen

Cursus AutoCAD (door PA3GER) les 1 van minimaal 4 lessen Cursus AutoCAD (door PA3GER) les 1 van minimaal 4 lessen De basis principes Geschiedenis: Autocad werd in eerste instantie in het Dos-tijdperk uitgebracht als monochrome versie op een XT uiteraard met

Nadere informatie

LES 1. WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo

LES 1. WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 1 Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo TOLEDO 1/inschrijven via ADMIN: f-a60020-1112 bar12 Wetenschappen (Brussel) f-a60141-1112 bia12 Wetenschappen (Brussel)

Nadere informatie

LES 1. WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo

LES 1. WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 1 Arnout Van Vaerenbergh Andrea Sollazzo TOLEDO 1/inschrijven via ADMIN: f-a60020-1112 bar12 Wetenschappen (Brussel) f-a60141-1112 bia12 Wetenschappen (Brussel)

Nadere informatie

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3.

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3. Acrobat PDF Software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software 1 2 3 4 Erik van Eynde LUDIT KULeuven Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 ppt Erik van Eynde, March 17, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/?? Erik

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

een functie leren gebruiken

een functie leren gebruiken AutoCAD 2008 AutoCAD LT 2008 Snelle Naslag Het Help-systeem gebruiken gegevens in de index terugvinden een vraag of uitdrukking in de natuurlijke taal invoeren of exacte woorden en zinsdelen voor de Microsoft-versie

Nadere informatie

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software Erik van Eynde LUDIT KULeuven Erik van Eynde, March 15, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/23 Acrobat PDF Software 1 2 3 4 Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 Aanmaken

Nadere informatie

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net Fotogeniek - Creative photos Handleiding Inhoudsopgave FOTOGENIEK - CREATIVE PHOTOS HANDLEIDING...

Nadere informatie

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3 Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Basis Informatie... 4 2 FAQ... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Installatie

Nadere informatie

ApS-Ethos. Innovator Artisan Plus / Virtuoso Release Notes voor Versie X4 (14.0)

ApS-Ethos. Innovator Artisan Plus / Virtuoso Release Notes voor Versie X4 (14.0) ApS-Ethos Innovator Artisan Plus / Virtuoso Release Notes voor Versie X4 (14.0) Versie 14 Release Notes Algemen tools Stitch Protection / Steken bescherming: In versie X3, is er een tool toegevoegd die

Nadere informatie

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief OEFENING 5. Arnout Van Vaerenbergh

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief OEFENING 5. Arnout Van Vaerenbergh WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief OEFENING 5 Arnout Van Vaerenbergh vorige oefening: 1/ contextsimulatie - Muziekles van Vermeer 2/ exacte input - objecten tekenen in perspectief 3/ exacte output -

Nadere informatie

Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen

Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen De CAD Factory Eerste Tuinsingel 37 3112 ER SCHIEDAM Tel. 010-2467518 Blad 2 Datum 15-Okt-2013 Inhoud Page Setup... 4 De Stufit Page Setup importeren...

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

SOLID EDGE BASIS TRAINING

SOLID EDGE BASIS TRAINING 1.1 Revolved Protrusion commando 1. Revolved Protrusion. Revolved Protrusion werkt hetzelfde als een Protrusion, heeft alleen een omwentelingsas nodig om de hoekverdraaiing aan te geven. Maak de bewerking

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren 3 Taken 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de meeste aspecten van taken behandeld, zoals: taken invoeren de links tussen taken gedetailleerde taakinformatie (oa duration en taaktype) kritieke taken

Nadere informatie

Autodesk Inventor. Inventor Wizard. Galba Jürgen

Autodesk Inventor. Inventor Wizard. Galba Jürgen Autodesk Inventor Class Description: Inventor Drawing: Best Practices die men niet mag missen Een 2D-tekening is nog steeds het gepubliceerde medium, maar krijgt in een ontwerpproces niet altijd de nodige

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook 2007 Voor Outlook 2003 gebruikers

Aan de slag met Outlook 2007 Voor Outlook 2003 gebruikers Voor Outlook 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Outlook 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast

Nadere informatie

AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 DATA... 5 3.0 DOWNLOADEN... 8 4.0 GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN...

AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 DATA... 5 3.0 DOWNLOADEN... 8 4.0 GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN... AHN2 Open data Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 1.1 DOCUMENT VERSIES... 3 1.2 OVERZICHT VAN TERMEN EN AFKORTINGEN... 4 2.0 DATA... 5 2.1 AHN2 0,5 METER MAAIVELD RASTER, OPGEVULD... 5

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time)

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time) Algemeen/General Gepubliceerd maar gewijzigd Published but changed Meer acties op geselecteerde content More actions on selected content Gepubliceerd en niet gewijzigd Published and not changed Terugdraaien

Nadere informatie

AUTODESK 123D DESIGN HANDLEIDING

AUTODESK 123D DESIGN HANDLEIDING AUTODESK 123D DESIGN HANDLEIDING 1 3DeDucation Jacqueline Baselier Hier is een beknopte handleiding voor het 3D-ontwerp programma 123D Design van AUTODESK. New: voor een nieuw leeg werkveld Open: My projects:

Nadere informatie

AutoCAD Parametrics. Deze tutorial bevat schermbeelden van de online helpfunctie van AutoCAD 2011.

AutoCAD Parametrics. Deze tutorial bevat schermbeelden van de online helpfunctie van AutoCAD 2011. AutoCAD Parametrics Deze tutorial bevat schermbeelden van de online helpfunctie van AutoCAD 2011. Softwareversie: 2011 Document: Parametrics_2011.doc Documentversie: 9 februari 2011 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 1 Inleiding 3 2 Instellingen 4 2.1 Add consignment range 4 2.2 Metrische of empirische (metric of Imperial) waarden 5 2.3 Adres Import 6 2.4 Document

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

AutoCAD Mechanical 2008/2009: Oefening: AutoPed Aanmaken 'wiel'-component met geassocieerde zichten en associatieve Hide

AutoCAD Mechanical 2008/2009: Oefening: AutoPed Aanmaken 'wiel'-component met geassocieerde zichten en associatieve Hide Continueer de vorige opgave of OPEN AutoPed_07.dwg als basisdocument... Drawing AutoPed Construeer de geïllustreerde geometrie (uitgez. de aslijnen), bij voorkeur naast de reeds aanwezige, converteer de

Nadere informatie

Borduursoftware Versie 1. BERNINA Art Design Beknopte handleiding

Borduursoftware Versie 1. BERNINA Art Design Beknopte handleiding Borduursoftware Versie 1 BERNINA Art Design Beknopte handleiding 1 1 Installatie van Art Design 1. Voor de installatie van de Art-Design-software is het noodzakelijk, dat u de administratorrechten voor

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

AutoCAD Support Bulletin

AutoCAD Support Bulletin AutoCAD Support Bulletin Autocad driver installatie, lay-out, pen informatie, etc Plotten vanuit AutoCAD Printfiles maken vanuit AutoCAD was nooit zo simpel als nu. Met de introductie van AutoCAD 2000

Nadere informatie

Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010

Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010 Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010 De volgende pagina s tonen een voorbeeld van DVDU cursusboek AutoCAD LT 2010. Het boek is uiteraard ook geschikt als basisboek voor de uitgebreide versie AutoCAD.

Nadere informatie

digitale ontwerp technieken SketchUp

digitale ontwerp technieken SketchUp L DOT digitale ontwerp technieken SketchUp SketchUp L 1.1 Inleiding Veel klanten van een tuinarchitect kunnen zich moeilijk verbeelden hoe de tuintekening van de architect er in werkelijkheid uit komt

Nadere informatie

PREZI (WWW.PREZI.COM)

PREZI (WWW.PREZI.COM) PREZI (WWW.PREZI.COM) INHOUD Wat is Prezi?... 2 Waar vind je Prezi?... 2 Aan de slag!... 3 Is het mogelijk om prezi offline te... 6 Pagina 1 van 6 WAT IS PREZI? Prezi is een online tool waarmee je dynamische

Nadere informatie

met Google Sketchup Een wiskundeproject voor de brugklas ISW Hoogeland

met Google Sketchup Een wiskundeproject voor de brugklas ISW Hoogeland met Google Sketchup Een wiskundeproject voor de brugklas ISW Hoogeland Marcel Silvius 2011 De eerste stappen met Sketchup Instructie 1 SIL101111 1. Download Google Sketchup op: http://sketchup.google.com/

Nadere informatie

Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012

Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012 Individuele opdracht - PENCIL - Kenny Goorts 26 mei, 2012 1 Contents 2 1 wat is het Pencil is animatie/teken software voor Mac, Windows en Linux. Je kan er de traditionele handgetekende animatie mee tekenen

Nadere informatie

Handleiding Google SketchUp

Handleiding Google SketchUp Handleiding Google SketchUp Nederlands Versie 6.0.515 door: Gijs de Rooy voor: Inleiding Geschiedenis Handleiding Downloaden Toolbars Camera Next Orbit Pan Previous Zoom Zoom Extents Zoom Window Construction

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 : Ocad naar je hand zetten

Hoofdstuk 9 : Ocad naar je hand zetten Hoofdstuk 9 : Ocad naar je hand zetten Ocad komt met een aantal standaardinstellingen, maar ook met de mogelijkheid om deze instellingen aan te passen aan je eigen goesting. Die mogelijkheden vind je in

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi zit niet stil en is constant bezig om de tool te verbeteren. Omdat het boek op sommige punten niet

Nadere informatie

Dia, een programma voor het maken van diagrammen

Dia, een programma voor het maken van diagrammen LinuxFocus article number 344 http://linuxfocus.org Dia, een programma voor het maken van diagrammen door Katja Socher Over de auteur: Katja is de Duitse redacteur van LinuxFocus.

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

Aan de slag met PowerPoint 2007 Voor PowerPoint 2003 gebruikers

Aan de slag met PowerPoint 2007 Voor PowerPoint 2003 gebruikers Voor PowerPoint 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with PowerPoint 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22 INHOUD 1.Aanmaken van een nieuw S7 project... 2 1.1 Openen van een nieuw project.... 2 1.2 invoegen van een S7 station... 2 1.3 openen van de hardware... 3 1.4 Invoegen van een Rack... 3 1.5 Downloaden

Nadere informatie

Welkom! Workshop SketchUp

Welkom! Workshop SketchUp Welkom! Workshop Workshop Agenda: 03 maart 2015 FabLab+ Waarom? Werken met 1. Werkruimte instellen 2. Gereedschappen 3. 2D tekenen 4. Omzetten naar 3D 5. Componenten vs groepen 6. Scenes en styles 7. Opslaan

Nadere informatie

Webapplicatie voor projectleiders. Demo

Webapplicatie voor projectleiders. Demo Webapplicatie voor projectleiders Demo Inloggen 1. TOEGANG TOT DE MOVING FORWARD WEBAPPLICATIE 1) Surf naar www.movingforward.be/applicatie_r2 2) Tik hier gebruikersnaam en paswoord van de projectleider

Nadere informatie

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3 Web Handleiding semper vigilant Fall 2014 Functionaliteiten web-based 2 Inloggen 2 Home 3 Uploaden: 4 Opties: 6 Map Delen: 6 Beheer Links 8 Functionaliteiten App-based 12 Hoger niveau 16 Acties op bestanden

Nadere informatie

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster 4. 4. Inhoud rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen Hoofdstuk 4 Databank Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] sorteren filter volgens

Nadere informatie

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10?

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? 1.1 De data-editor / het definiëren van variabelen 1.2 Het openen van bestanden 1.3 Output lezen 1.4 Mogelijke problemen 1.1.1 De data-editor Het grootste

Nadere informatie

Graphmatica. Afstandsmodule Wiskunde 2b Greet Verhelst

Graphmatica. Afstandsmodule Wiskunde 2b Greet Verhelst Afstandsmodule 2 Inleiding Graphmatica is een wiskundig programma om interactief algebraïsche vergelijkingen, of wiskundige grafieken te tekenen. het tekent de grafiek van functies waarvan het voorschrift

Nadere informatie

adobe Premiére Pro CC?

adobe Premiére Pro CC? Hoe maak je een stopmotion in adobe Premiére Pro CC? MULTIMEDIATECHNOLOGIE OPDRACHT TECHNIEK Academiejaar 2013-2014 Studente: Stefanie Rondelez, 1 GMB Lector: Mevr. Ann Audenaert INHOUDSTAFEL --> Stap

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009. NX6 User Interface

Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009. NX6 User Interface Tips & Tricks: Tip van de maand Mei 2009 NX6 User Interface Door: Bas Verschuren Deze maand gaan we binnen de NX Tips&Tricks aandacht besteden aan de User Interface. Roles Met de komst van NX4 zijn de

Nadere informatie

HANDLEIDING Aan de slag met

HANDLEIDING Aan de slag met HANDLEIDING Aan de slag met 1 WAT IS TINKERCAD? Van tekening naar print TinkerCad is een leuk en eenvoudig programma waarmee je 3D figuren kan modelleren. Deze 3D figuren kunnen later indien gewenst geprint

Nadere informatie

Basisprincipe 3D tekenen:

Basisprincipe 3D tekenen: Basisprincipe 3D tekenen: 3D tekenen lijkt moeilijker dan het is. Als de basis van autocad onder de knie is dan is 3D modelleren niet moeilijker dan de basis van autocad. In het begin is het wat vreemd

Nadere informatie

Cursus InDesign. Door Remco Mooren

Cursus InDesign. Door Remco Mooren Cursus InDesign Door Remco Mooren Adobe structuur Drukker Acrobat PDF Tekst InDesign Grafische Elementen Ilustrator Bewerkte afbeeldingen Photoshop Ruwe afbeeldingen 2 Nieuw Document Dubbelzijding Voormaat

Nadere informatie

ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken

ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken ACDSee 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Fotogroep VJI - Digitale fotografie ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken Stefan Cruysberghs www.scip.be Augustus 2003 ACDSee

Nadere informatie

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Prezi een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: Basistechnieken. 3 1.1 Navigatie 3 1.2 Het menu.. 4 1.3 Tekst invoegen. 5 1.4

Nadere informatie

Handleiding Adobe Indesign CS

Handleiding Adobe Indesign CS Handleiding Adobe Indesign CS Een snelle introductie Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Beginnen met InDesign 3 t/m 7 -het werkgebied 3 & 4 -de toobox 5 & 6 -het kleurenpalet 7 -het documentvenster

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

DataDoors TM 3 Handleiding

DataDoors TM 3 Handleiding DataDoors TM 3 Handleiding Opgesteld door: Netherlands Space Office Datum: 23 maart 2012 1 DataDoors 3 Webportaal beknopte handleiding Login Als u toegang wilt hebben tot satellietbeelden, dan moet u zich

Nadere informatie

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

Handleiding EasyCap Video adapter:

Handleiding EasyCap Video adapter: Handleiding EasyCap Video adapter: Gefeliciteerd met uw aankoop! U kunt nu al uw oude video banden digitaal opslaan en bewerken. De EasyCAP Video adapter kan hoge kwaliteit video beelden en audio geluid

Nadere informatie

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding Januari 2006 Versie 3.02 Inhoudsopgave............................................................................................. Inhoudsopgave 2 1 CAD Standard

Nadere informatie

Vul hier de naam, wachtwoord en emailadres in die je voor je wiki wilt gebruiken en klik op de knop [Join Now] gebruik een geldig e-mailadres.

Vul hier de naam, wachtwoord en emailadres in die je voor je wiki wilt gebruiken en klik op de knop [Join Now] gebruik een geldig e-mailadres. Algemeen Samenwerken. Het zal je regelmatig overkomen dat je met een groepje moet samenwerken. Iedereen moet iets uitzoeken en samen wordt er dan aan een document gewerkt. Je kunt dit document uitwisselen

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld custom maps gebruiken in mapsource De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld Bij deze handleiding ga ik er vanuit

Nadere informatie

Ir. Bram Rademaker Ing. René Woolderink. Basiscursus AutoCAD 2004

Ir. Bram Rademaker Ing. René Woolderink. Basiscursus AutoCAD 2004 Ir. Bram Rademaker Ing. René Woolderink Basiscursus AutoCAD 2004 Deze oefeningen en bijlagen vormen een aanvulling op het boek Basiscursus AutoCAD 2004 (ISBN 90 395 2182 4) Uitgegeven door: Academic Service

Nadere informatie

Hoe te werken met Word en SmarTeam?

Hoe te werken met Word en SmarTeam? Hoe te werken met Word en SmarTeam? Nikhef number: Item number: Date: 09/09/2010 Page: 1 of 17 23001-MT-00008 AA1330 Status: In Work Revision: A.4 Project: Bedrijf Intern Technical Departments Department:

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Portret Bewerkingen.

Portret Bewerkingen. Portret Bewerkingen. Inhoudsopgave: Portret Bewerkingen... 1 Oneffenheden wegwerken... 3 Lichte plekken wegwerken... 5 Licht van de gehele foto aanpassen... 10 De lichte delen aanpassen in de foto... 11

Nadere informatie

Blackboard 9.0 Docentenhandleiding

Blackboard 9.0 Docentenhandleiding Blackboard 9.0 Docentenhandleiding Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Afdeling ICT en Onderwijs 1. HET GEBRUIK VAN BLACKBOARD OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2 2. INLOGGEN, MY INSTITUTION, EDIT MODE

Nadere informatie

Vertaallijst ACDSee 7.0 Engels - Nederlands Horend bij de Workshop: Fotobeheer Computer!Totaal - Oktober 2005

Vertaallijst ACDSee 7.0 Engels - Nederlands Horend bij de Workshop: Fotobeheer Computer!Totaal - Oktober 2005 Vertaallijst ACDSee 7.0 Engels - Nederlands Horend bij de Workshop: Fotobeheer Computer!Totaal - Oktober 2005 Engels Nederlands Menubalk New Window Nieuw Venster Folder Map Shortcut Snelkoppeling PhotoDisc

Nadere informatie

Oriëntatie op het werktuigbouwkundig tekenen

Oriëntatie op het werktuigbouwkundig tekenen 9 Oriëntatie op het werktuigbouwkundig tekenen. De tekening als communicatiemiddel.2 Tekenmethoden.3 Normalisatie.4 Papierformaten.5 Tekenschalen.6 Normschrift en teksten.7 Rechteronderhoek.8 Lijnsoorten

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Inleiding Autocad 2002 Workshop 1

Inleiding Autocad 2002 Workshop 1 Inleiding Autocad 2002 Workshop 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE 1.1 INLEIDING...4 1.1.1 Het dialoogvenster Start Up...4 1.2 DE ONDERDELEN VAN HET AUTOCAD-VENSTER...5 1.2.1 Tekenveld...5 1.2.2 Menubalk...6 1.2.3

Nadere informatie

Bijlage met tekeningen Handboek AutoCAD 2007 en LT 2007 ISBN 90-5940-241-3

Bijlage met tekeningen Handboek AutoCAD 2007 en LT 2007 ISBN 90-5940-241-3 Bijlage met tekeningen Handboek AutoCAD 2007 en LT 2007 ISBN 90-5940-241-3 Bram Rademaker Inleiding In het Handboek AutoCAD 2007 en LT 2007 worden een aantal tekeningen gebruikt. De meeste van deze tekeningen

Nadere informatie

Website bouwen met frontpage

Website bouwen met frontpage Website bouwen met frontpage Na het openen van frontpage komen we in volgend scherm terecht: hier gaan we in de rechter- Kolom kiezen voor Page Templates. Als vb ga ik de startpagina namaken van mijn site,

Nadere informatie

Zimplit is een CMS (content management system). Dat betekend dat je een website kunt ontwerpen en veranderen terwijl die online staat.

Zimplit is een CMS (content management system). Dat betekend dat je een website kunt ontwerpen en veranderen terwijl die online staat. Een website maken met ZIMPLIT. Geen kennis van html nodig. www.acc.dds.nl/lesonline/zimplit/ Download Zimplit handleiding pdf Download de Zimplit bestanden Zimplit CMS Handleiding Zimplit is een CMS (content

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

Toelichting LBZ foutenrapporten

Toelichting LBZ foutenrapporten Toelichting LBZ foutenrapporten 1 Inleiding Als u een LBZ inzending heeft gedaan, ontvangt u een verwerkingsrapportage in PDF-format en een in CSV-format. Het PDF rapport bevat de algemene gegevens van

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites.

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites. Handleiding WORD Elektronisch Portfolio UM - FdGW 1 1 Deze handleiding is een bewerking van de binnen de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Maastricht ontwikkelde handleiding over het gebruik van

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Afdrukken van documenten naar PDF

Afdrukken van documenten naar PDF Afdrukken van documenten naar PDF Inhoudsopgave: 1 WAT ZIJN PDF-BESTANDEN? 2 2 HOE MAAK JE PDF-BESTANDEN? 2 3 GRATIS PROGRAMMA PDFCREATOR 2 3.1 Inleiding 2 3.2 Installeren van het programma 3 3.3 Gebruik

Nadere informatie

1 I leed 2D-20 Plotstijlen

1 I leed 2D-20 Plotstijlen 1 Deel I 2D-20 Plotstijlen 2 2D tekenen 2D tekenen 2D-20.1 Inleiding 3 2D-20.1 Inleiding Plotstijl U kunt bij iedere lijn die u tekent aangeven welke kleur deze krijgt op papier en hoe dik deze wordt op

Nadere informatie

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Werk samen, beter Stel uw team in op succes 2 Zie wie online is Communiceer snel met uw team Team

Nadere informatie

Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com

Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com Moovly User Guide October 2014 Discover all our features and learn how to create videos with Moovly Moovly.com 1. Van&start&gaan&met&Moovly&...&4 1.1. MoovlyEditorOverzicht...4 1.2. Jeeersteanimatiemaken...5

Nadere informatie

Handleiding Website Gibo Mariaburg

Handleiding Website Gibo Mariaburg Handleiding Website Gibo Mariaburg 1. Inloggen Je surft naar het volgende adres: http://www.gibomariaburg.be * Klik op Login * Vul je gebruikersnaam en paswoord in en klik op Log-in. De gebruikersnaam

Nadere informatie

HANDLEIDING. MC Start software. Versie 9.00 Oktober 2015

HANDLEIDING. MC Start software. Versie 9.00 Oktober 2015 HANDLEIDING MC Start software Versie 9.00 Oktober 2015 Copyrights De informatie in dit document, inclusief verwijzingen naar URL s en andere Internet-websites, kan zonder enige voorafgaande waarschuwing

Nadere informatie

Les 3: Het diagram voor gevorderden

Les 3: Het diagram voor gevorderden Les 3: Het diagram voor gevorderden Aangezien het diagram en het tekstscherm met elkaar zijn verbonden zult u zien dat het diagram is veranderd na uw werk in het tekstscherm. In deze les maakt u uw diagram

Nadere informatie

Tube & Pipe - Buisleidingstijlen

Tube & Pipe - Buisleidingstijlen Deze tutorial is een vertaling van een Autodesk Inventor tutorial die met de software meegeleverd wordt. BW 1 / 13 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLINGEN... 3 1.2. VEREISTEN... 3 2. AAN DE SLAG... 4 3.

Nadere informatie

Reliance 4 First Steps. First steps. Versie 1.0 03-10-2008-1- B3 industrie b.v.

Reliance 4 First Steps. First steps. Versie 1.0 03-10-2008-1- B3 industrie b.v. First steps Versie 1.0 03-10-2008-1- 1. Introductie Het doel van deze handleiding is om een nieuwe gebruiker kennis te laten maken met de basisfuncties van Reliance 4 Design de ontwikkelomgeving van Reliance

Nadere informatie

Aan de slag met Excel 2007 Voor Excel 2003 gebruikers

Aan de slag met Excel 2007 Voor Excel 2003 gebruikers Voor Excel 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor gebruik op de Universiteit

Nadere informatie