AutoCAD Support Bulletin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AutoCAD Support Bulletin"

Transcriptie

1 AutoCAD Support Bulletin Autocad driver installatie, lay-out, pen informatie, etc Plotten vanuit AutoCAD Printfiles maken vanuit AutoCAD was nooit zo simpel als nu. Met de introductie van AutoCAD 2000 zijn er veel wijzigingen opgetreden om een document te maken. Vele gebruikers zijn op zoek naar de juiste instellingen, maar eenmaal gevonden is de gebruikersinterface vele malen krachtiger geworden. Dit document geeft enige basis instellingen om een correcte printfile te genereren met AutoCAD 2000 en Pagina 1 van 6

2 Met de komst van AutoCAD release 2000, en onder andere ook Architectural Desktop, Mechanical desktop, AutoCAD 2000 I, 2002 en 2002 LT, heeft Autodesk het print proces eenvoudiger gemaakt. Nieuw hierbij is de introductie van een lay-out. Een lay-out biedt de gebruiker de mogelijkheid om een presentatie te maken zoals iedere desktop applicatie. Zie onderstaande figuur. Deze grafische presentatie voegt verschillende elementen samen in één tekening. De elementen kunnen bestaan uit andere tekeningen met verschalingen, een raster bestand zoals gescande of gerenderde plaatjes, knippen en plakken vanuit andere windows applicaties, etc. automatisch een viewport te creëren moet hierin worden uitgezet. Veel bedrijven tekenen kleur afhankelijk (colour depending) wat betekent dat zij verschillende lagen gebruiken, die op zich een eigen kleur hebben. Eveneens worden specifieke lijnstijlen en lijnbreedtes gekoppeld. In tegenstelling tot de voorgaande versies (AutoCAD 14) betekent dit dat 1 pen kleur gebruik kan maken van verschillende breedtes en stijlen. Voor Océ printers bestaan de verbeteringen uit het feit dat de ontwerper zijn print geheel visueel kan voorbereiden. Deze voorbereidingen worden gedaan in een lay-out met een WYSIWYG interface. Wanneer de juiste lay-out gecreëerd en opgeslagen is, kan hij naar andere tekeningen middels het Design Center gekopieerd worden. Een tekening kan meerdere lay-outs bevatten, bijvoorbeeld met verschillende schalen of printers met ieder zijn eigen specificaties (kleur versus zwart wit, groot formaat versus klein formaat etc). Wat moet de ontwerper hiervoor doen? Allereerst moet er in de AutoCAD preferences aangegeven worden welke printer de voorkeur heeft. Dit gaat middels een optie van het AutoCAD menu (Tools -> Options -> Plotting). In dit menu kan aangegeven worden welke printer binnen AutoCAD de standaard printer is en welke plotstijl er gebruikt wordt (kleur afhankelijk of stijl afhankelijk). De optie om Nu kan er een tekening geopend worden. Wanneer er een bestaande tekening geopend wordt, wordt er automatisch een Lay-out tab gemaakt. Wanneer deze tab geopend wordt, wordt er een blanco pagina getoond. Een extra lay-out is aan te maken via Insert -> Lay-out -> New lay-out. Pagina 2 van 6

3 Gebruik makende van de Page Set-up commando s is de layout naar eigen wens te configureren. Gebruik hiervoor de volgende tabbladen: 1) Plot Device Tab om een gedefinieerde printer en plotstijl (pen assignments in AutoCAD 14) te gebruiken. Men kan hier specifieke eigenschappen van de printer meegeven. Beste is om de optie display plot styles aan te zetten. 2) Layout settings -Tab om papierformaat, grootte, schaal, printgebied, etc. aan te geven. De meeste gebruikers werken op schaal in plaats van passend. Om op schaal te werken (bijvoorbeeld 1=1) moet de buitenrand van de lay-out aangeklikt worden en met de rechtermuis de properties worden opgevraagd. De pagina zal nog steeds blanco zijn. Een nieuw window zal in de tekening moeten worden geopend, een zogenaamde viewport. De meest simpele manier om dit te doen is volledige pagina. Dit gaat goed wanneer de tekening goed georganiseerd is of wanneer men alleen inzoomt op een gedeelte ervan. Geeft hiervoor het volgende commando -> mview en vervolgens 2 maal enter. Men ziet nu het window exact passend op het gegeven papierformaat. Stel bij general -> color kleur 255 in. Bij de pentabel komt de reden hiervan terug. Stel bij Misc -> Standard scale, de gewenste verschaling in of vul, wanneer u niet met een standaard verschaling werkt, bij de Custom Scale een waarde in. In een lay-out kunnen meerdere viewports gebruikt worden bijvoorbeeld met verschillende schalen of onderdelen. Na het creëren van deze lay-out kan er geprint worden. Ook een layout met Print to file is mogelijk om een herbruikbare of te archiveren file aan te maken. Pagina 3 van 6

4 Driver Update. Het is zeer belangrijk om de printer driver up-to-date te houden. Slechte printresultaten, door oude of verkeerde drivers worden vaak gezien als slecht functionerende printer. Het beste printresultaat wordt bereikt met de juiste driver. Maak gebruik van AutoCAD HDI drivers of de systeemprinter (windows raster driver). Deze drivers worden ieder half jaar voorzien van een update, de meegeleverde driver van AutoCAD zal dus niet up-to-date zijn op het moment van de AutoCAD installatie. De up-to-date driver is gratis te downloaden via de Océ Web site: (downloads -> drivers). Belangrijk is dat in geval van Autocad 2000 de plotupdate.exe geinstalleerd is. Deze file is te vinden bij Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de Windows Raster Driver dient deze middels de bijgeleverde setup wizard geïnstalleerd te worden. Welke driver gebruik ik? Beide drivers de HDI driver en de windows driver zijn binnen AutoCAD te gebruiken. Wanneer men het meest gebruik maakt van lijntekeningen met af en toe gevulde vlakken zal de HDI driver de snelste en beste resultaten geven. Pas op dat niet alleen AutoCAD instellingen maar ook de printerinstellingen het gewenste resultaat sterk kunnen beïnvloeden, denk bij grijstinten aan de clustered en cloud instelling op de controller. Tekeningen met daarin plaatjes en andere raster afbeeldingen (scans, gerenderde afbeeldingen) komen het best tot hun recht met de Windows raster driver. Een nadeel hiervan is de grootte van de printfile maar met de kracht van een Power Logic Controller zal men bijna geen impact zien wanneer gebruik gemaakt wordt van een normaal netwerk. Om de juiste driver te downloaden zijn enkele gegevens nodig, (Operating system, printer controller versie, AutoCAD versie). De eigenlijke driver (.exe) file kan vervolgens worden gedownload. Bij het decomprimeren (uitpakken) van deze driver zal hij automatisch een map aanmaken. Gebruik wanneer mogelijk de setup uit deze map om de printerdrivers te upgraden. Wanneer de setup mislukt, bijvoorbeeld omdat er een extra schil om AutoCAD zit of de drivers op een netwerkschijf staan, zijn er nog 2 mogelijke manieren om de update uit te voeren. Windows -> Start -> Settings -> Control panel -> Autodesk Plotter Manager -> Add a plotter Wizard. Op dit punt wordt door het systeem om een fabrikant en printer type gevraagd. Geeft nu het path op naar de Oce.hif file, die staat in de net aangemaakte map. De driver wordt nu geupdatet en er kan doorgegaan worden met het selecteren van het printermodel. of kopieer de volgende bestanden als volgt: \ocehdi\autocad200x\oce7.hdi naar \..\drv van AutoCAD. \ocehdi\autocad200x\oce7.drc naar \..\drv van AutoCAD. \ocehdi\autocad200x\drv_oce.hlp naar \..\help van AutoCAD. \ocehdi\autocad200x\drv_oce.crt naar \..\help van AutoCAD. Welke instellingen zijn belangrijk binnen de driver? Nadat de printer geïnstalleerd is, is de via Windows -> Start -> Settings -> Control panel -> Autodesk Plotter Manager -> printermodel (bijvoorbeeld TDS600) de printer driver te configureren. Hierin is een aantal zaken zeer belangrijk. In het Tabblad Device and Document Settings moet er voor een correcte print een aantal zaken juist ingesteld zijn. Het advies is om binnen de Graphics opties de volgende instelling te maken. Voor een Reprodesk controller Color Depth 255 Virtual Pens. De gebruikte AutoCAD kleuren worden dan aan een pennummer gekoppeld waardoor er binnen Reprodesk weer pendiktes en kleuren c.q. patronen aan gekoppeld kunnen worden. Wordt er echter direct naar een printer verzonden dan is 256 shades of gray voldoende. Laat hardware dithering op de standaard Hardware Cluster staan, anders gaat AutoCAD grijstinten genereren en erg grote bestanden aanmaken. Met merge control is het mogelijk om lijnen over elkaar heen te laten vallen of juist transparant te maken. De meeste gebruikers kiezen voor Lines Merge. Binnen de custom properties zijn de printerspecifieke-opties, zoals aantal rollen, wel of geen vouwer e.d. aan te geven. Pagina 4 van 6

5 Belangrijk is dat wanneer er voor vouwen gekozen wordt, de opties Transformation -> Auto-rotation -> Off en Finishing -> Folding -> Full aan staan. Bij transformation staat een optie autorotation productive; de printer is hiermee in staat om de aangeboden file 90 graden te roteren, maar zal deze vervolgens met de brede zijde de vouwer invoeren; het vouwpakket zal dan verkeerd zijn. Gebruik deze optie dan ook alleen wanneer er geen on-line vouwer achter de machine zit. Media Selection (niet beschikbaar voor alle printers) dient te staan op Exact fit. Staat dit op Next larger zal de printer, indien de gewenste rol leeg of niet aanwezig is, een groter bladformaat kiezen. Ook nu zal het vouwpakket niet juist verlopen. Om de tekening netjes in het midden van het vel af te drukken is het noodzakelijk om Layout -> Image alignment -> Centercenter aan te zetten. Het eventuele snijkader zal dan in de uitkadering van de machine vallen, er ontstaat op deze manier een perfect op maat zijnde tekening. Tot slot nog een zeer belangrijke instelling die verstopt zit onder de knop Banding Management. Wanneer er op deze knop gedrukt wordt, komt de optie BANDING naar voren. Zet deze uit, de driver zorgt er voor dat de printfile zo compact mogelijk blijft. Wanneer de optie aan staat, zal AutoCAD de printfile aanmaken vergelijkbaar met een die van een oude matrixprinter. De informatie in de printfile wordt dan in stroken geknipt waardoor er veel meer informatie verzonden en berekend moet worden. Hoe stel ik de juiste Papierformaten in? Na het installeren en configureren van de driver kan er gebruik gemaakt worden van de standaard met AutoCAD meegeleverde papierformaten. Een nadeel van de standaard formaten is dat deze een uitkadering van een aantal millimeters hebben. Er zijn 2 mogelijkheden om dit uit te schakelen: het aanpassen van de standaard formaten of het aanmaken van nieuwe formaten. Ga voor het aanmaken van nieuwe formaten als volgt te werk: Selecteer binnen AutoCAD File -> Plottermanager. Selecteer hier de te configureren printer door er op te dubbelklikken. Ga naar het tabblad Device en Document settings. Bij de optie User-defined Paper Sizes en calibration is het mogelijk om Custom Paper Sizes aan te maken. Druk op Add -> Start from scratch. Geef hier de breedte en lengte volgens volgende tabellen op. Bij het volgende scherm is het Printable Area op te geven, geef hier voor alle kantlijnen 0 op, zodat het gehele vel als printgebied gebruikt kan worden. Geef in het derde scherm de formaatnaam aan. Bijvoorbeeld A0-Liggend. Laat de PMP file naam default staan, druk gewoon op Next. Herhaal deze procedure voor alle door u gebruikte papierformaten. Wanneer u dit gedaan heeft kunt u binnen de User-Defined Paper Sizes en calibration met de optie Filter Paper Sizes alle NIET gebruikte bladformaten uit zetten door de corresponderende vinkjes uit te zetten. Om dit snel te doen is het ook mogelijk om uncheck All te selecteren. De laatste opties zitten echter niet in alle AutoCAD versies. Afmetingen liggende ISO formaten: Naam Width Height A0-Liggend A1-Liggend A2-Liggend A3-Liggend A4-Liggend Afmetingen staande ISO formaten: Naam Width Height A0-Staand A1-Staand A2-Staand A3-Staand A4-Staand Hoe stel ik de Pennen in? AutoCAD 2000 gaat heel anders om met pennen dan we in voorgaande versies gewend zijn. Start om een pentabel aan te maken AutoCAD op. Roep het plot commando aan en selecteer het tabblad Plot Device. Geef onder plotter configuratie aan welke plotter u gaat gebruiken. Binnen Plot Style table is het mogelijk om een nieuwe pennenset aan te maken. Gebruik start from scratch en geef een filenaam, bijvoorbeeld TDS600. Maak vervolgens een keuze om deze tabel te gebruiken voor de huidige plot of voor allen nieuwe en oude tekeningen. Druk vervolgens op Plot Style Table Editor en ga naar het tabblad Table View. Stel bij color 1 de color in op Black, Selecteer het vakje nogmaals, maar met de Pagina 5 van 6

6 rechter muisknop -> Apply to All Styles. Alle pennen zijn nu zwart. Stel de voor u geldende opties met behulp van onderstaande tabel in en gebruik de rechter muisknop om de opties ook voor overige pennen te laten gelden. Tot slot dient u de penweights in te stellen. Deze zullen niet voor alle pennen gelden maar per pen. Pen 255 is in deze situatie een speciale, het had overigens ieder willekeurig pennummer kunnen zijn. Selecteer pen 255 en maak de volgende instellingen. Dither op on, Screening op 0 en lineweight op 0 mm. Het gevolg is dat deze pen niet meer zichtbaar is en het dus layout-kader op de print weg valt. E-Transmit Wanneer een tekening met alle attributen op een andere locatie geprint of bewerkt moet worden, is het niet voldoende om alleen de.dwg op te sturen. Om volledig te zijn moeten ook de pen stijlen, papierformaten, pc3 File (printer beschrijvingen), fonts, links naar raster images etc. meegezonden worden. AutoCAD heft hiervoor een E-transmit optie gemaakt die terug te vinden is onder Menu -> file. Door deze optie te gebruiken worden alle attributen samen in één gecomprimeerde file gezet, gereed om te delen met anderen of voor ! Pen Zwart Grijswaarden Kleur -> Reprodesk Tabel Grijstint Color Black Black Dither OFF ON ON OFF Grayscale OFF OFF ON OFF Virtual Pen Auto Auto Auto Color1 -> pen1 Color2 -> pen2 Screening =zwart = medium Lineweight Instelbaar Instelbaar Instelbaar Instelbaar Voor meer Océ informatie kunt u onze internationale internet site raadplegen of de lokale internetsite is ook mogelijk, gebruik hiervoor Vergeet niet uw type apparaat, serienummer, naam, klantnaam en telefoonnummer te vermelden. Voor meer Autodesk informatie kunt u de webpagina s van autodesk raadplegen Pagina 6 van 6

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding Galileo Desktop VPN Installatiehandleiding INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1 WERKING GALILEO DESKTOP VPN... 3 1.2 CLIENT IDENTIFIERS EN GTIDS... 4 1.3 BENODIGDHEDEN VOOR GALILEO DESKTOP VPN... 4 1.4 DE

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING DOOR MIDDEL VAN PXE BOOTING, WDS & MDT STAGEPLAATS: K.W. IBIS & VTSSN STAGEBEGELEIDER: MEVR. DERAEDT ANN PROJECT AANGEBODEN DOOR MATTHIAS TRYBOU VOOR HET

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen DESKCNC Hoe nu te beginnen? Dit is een toelichting voor gebruikers welke een demo versie hebben gekregen van DESKCNC van CARKEN & Co. Deskcnc bestaat eigenlijk uit drie delen a- CAM module, b-cnc Editor,

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie