AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING DATA DOWNLOADEN GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AHN2 - Bentley. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 2.0 DATA... 5 3.0 DOWNLOADEN... 8 4.0 GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN..."

Transcriptie

1 AHN2 Open data

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING DOCUMENT VERSIES OVERZICHT VAN TERMEN EN AFKORTINGEN DATA AHN2 0,5 METER MAAIVELD RASTER, OPGEVULD AHN2 0,5 METER MAAIVELDRASTER, NIET OPGEVULD AHN2 0,5 METER RUW RASTER AHN2 5 METER MAAIVELDRASTER AHN2 GEFILTERDE PUNTENWOLK AHN2 UITGEFILTERDE PUNTENWOLK DOWNLOADEN GEBRUIK IN BENTLEY PRODUCTEN WMS RASTER BESTANDEN PUNTENWOLKEN OMZETTEN LAZ BESTANDEN GEBRUIK VAN POINT CLOUDS SCALABLE TERRAIN MODEL BESTANDSGROOTTE Bentley Systems 2 versie v1.0

3 1.0 Inleiding Vanaf 6 maart 2014 is het Actueel Hoogtebestand Nederland voor iedereen vrij toegankelijk via PDOK. Eerder was al het AHN1 als 25 meter raster via PDOK beschikbaar, nu worden ook de AHN2 rasters én de puntenwolken en alle overige AHN1 bestanden open data. De gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren. De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Het eerste AHN, ook wel AHN1, is samengesteld tussen 1997 en Het AHN2 bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat financieren het programma. Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens komen de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar. Ze kunnen daarmee ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De overheid zorgt dat data die worden opengesteld continue, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar zijn. Door de data via PDOK beschikbaar te stellen wordt aan deze wens voldaan. Bentley producten In dit document wordt beschreven welke data er beschikbaar is, hoe deze gedownload kan worden en hoe deze gebruikt kan worden in verschillende Bentley producten. 1.1 Document versies Versie Auteur Datum Omschrijving V1.0 Marc Rietman April 2014 Initieel Bentley Systems 3 versie v1.0

4 1.2 Overzicht van termen en afkortingen Term of Betekenis Zie ook Afkorting PDOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart WMS Web Map Service nl.wikipedia.org/wiki/web_map_service WFS Web Feature Service nl.wikipedia.org/wiki/web_feature_service AHN Actueel Hoogtebestand Nederland LAS Bestandsformaat voor opslaan 3D point cloud data LAZ Gecomrpimeerde LAS POD Bentley formaat voor Point Clouds DEM Digital Elevation Model (Digitaal nl.wikipedia.org/wiki/digitaal_hoogtemodel hoogtemodel) STM Scalable Terrain Model https://communities.bentley.com/products/ge ospatial/desktop/w/geospatial_desktop wiki /6276.scalable-terrain-model-stm.aspx Bentley Systems 4 versie v1.0

5 2.0 Data AHN2 wordt beschikbaar gesteld via PDOK (www.pdok.nl). Via Webservices (WMS / WFS ) wordt de bladindeling aangeboden. De data zelf is te downloaden via Atofeeds. De volgende AHN2 data kan worden gedownload: AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld AHN2 0,5 meter ruw raster AHN2 5 meter maaiveldraster AHN2 gefilterde puntenwolk AHN2 uitgefilterde puntenwolk 2.1 AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld url = Het AHN2 0,5 meter maaiveldraster, opgevuld is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd en vervolgens tot een 0,5 meter raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Vervolgens zijn incidentele no-data cellen (maximaal 2 aansluitend) opgevuld. No-data cellen als gevolg van filtering (bijvoorbeeld gebouwen) zijn NIET opgevuld. 2.2 AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld url = Het AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet-opgevuld is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd en vervolgens tot een 0,5 meter raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Bentley Systems 5 versie v1.0

6 2.3 AHN2 0,5 meter ruw raster url = Het AHN2 0,5 meter ruwe raster, opgevuld is bedoeld als ruw bestand, waarbij zowel het maaiveld als de niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) vanuit de puntenwolk tot een 0,5 meter raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. 2.4 AHN2 5 meter maaiveldraster url = Het AHN2 5 meter maaiveld raster is bedoeld als maaiveldbestand en is herbemonsterd op basis van het 0,5 meter raster op basis van een ongewogen gemiddelde methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. 2.5 AHN2 gefilterde puntenwolk url = De gefilterde puntenwolk is een maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd. NB Door samenvoeging van de gefilterde en de uitgefilterde puntenwolk wordt een ruwe puntenwolk verkregen, waarbij naast het maaiveld en de nietmaaiveldobjecten samenkomen. De puntenwolk is een LAZ file (een gecomprimeerde LAS file, ofwel LASzip). LAS is standaard binair formaat om LiDAR data op te slaan en uit te wisselen. Door de compressie toe te passen wordt de originele LAS file gereduceerd tot ca. 10% waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. De gefilterde puntenwolk is een maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd. Bentley Systems 6 versie v1.0

7 2.6 AHN2 uitgefilterde puntenwolk url = De uitgefilterde puntenwolk is een niet-maaiveldbestand, het bevat alle nietmaaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) die uit de originele puntenwolk zijn verwijderd. NB Door samenvoeging van de gefilterde en de uitgefilterde puntenwolk wordt een ruwe puntenwolk verkregen, waarbij naast het maaiveld en de nietmaaiveldobjecten samenkomen. De puntenwolk is een LAZ file (een gecomprimeerde LAS file, ofwel LASzip). LAS is standaard binair formaat om LiDAR data op te slaan en uit te wisselen. Door de compressie toe te passen wordt de originele LAS file gereduceerd tot ca. 10% waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. De uitgefilterde puntenwolk is een niet-maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) in de puntenwolk aanwezig zijn. Bentley Systems 7 versie v1.0

8 3.0 Downloaden Te bestanden zijn te per kaartblad te downloaden op website van de PDOK. https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/atomfeeds Klik op de URL om de bestanden te downloaden op een loactie neer te zetten. Het kan voorkomen dat het downloaden via een browser niet goed werkt gebruik dan een tool zoals De bladindeling van de AHN2 data is te bekijken via een WFS (http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/wfs?version=1.0.0&request=getcapabilities) of via de PDOK Viewer Bentley Systems 8 versie v1.0

9 4.0 Gebruik in Bentley Producten De volgende data wordt aangeleverd AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld AHN2 0,5 meter ruw raster AHN2 5 meter maaiveldraster AHN2 gefilterde puntenwolk AHN2 uitgefilterde puntenwolk AHN2 Data set Type 0,5 meter maaiveld raster, Tif opgevuld 0,5 meter maaiveldraster, niet Tif opgevuld 0,5 meter ruw raster Tif 5 meter maaiveldraster Tif gefilterde puntenwolk LAZ uitgefilterde puntenwolk LAZ 4.1 WMS De volgende layers worden aangeboden via WMS. Ahn2_0.5m_geinterpoleerd Ahn2_0.5m_niet_geinterpoleerd Ahn2_0.5m_ruw Ahn2_5m Ahn2_bladindex Via getlegend kan de legenda van desbetreffende layer bekeken worden. Legenda ahn2_0.5m_int Legenda ahn2_0.5m_non Legenda ahn2_0.5m_ruw Legenda ahn2_5m De url naar de WMS server is lities Bentley Systems 9 versie v1.0

10 Toevoegen van een nieuwe WMS gaat via de Raster Manager. File > Raster Manager File > New > WMS 1. Type in de url naar de WMS server. (Enter) 2. Selecteer de layers die bekeken willen worden. 3. Voeg toe aan de Map 4. Verander evt. de volgorde. 5. Druk Save and Attach voor het opslaan en toevoegen van de WMS. Sla de aangemaakt XWMS file op op een bekende locatie Bentley Systems 10 versie v1.0

11 Pas evt. de instellingen in de Raster Attachment Options en klik op Attach. De WMS is nu toegevoegd aan de Raster Manager. Bentley Systems 11 versie v1.0

12 Bestaande WMS toevoegen Hierboven is een xwms bestand met de instellingen van een WMS server aangemaakt. Wanneer dit eenmalig gebeurd is kan de xwms toegevoegd worden. Toevoegen van een bestaande XWMS gaat via de Raster Manager. File > Raster Manager File > Attach > WMS Selecteer de xwms file. Open Bentley Systems 12 versie v1.0

13 Pas evt. de instellingen in de Raster Attachment Options en klik op Attach. De WMS is nu toegevoegd aan de Raster Manager. Layers bewerken Wanneer een wms toegevoegd is kunnen de layers in de WMS aan en uitgezet worden. Wijzigen van een bestaande WMS gaat via de Raster Manager. Selecteer de wms layer. Rechter Muis > Layers Bentley Systems 13 versie v1.0

14 Selecteer in de Layer Display de zichtbare layers. Bentley Systems 14 versie v1.0

15 4.2 Raster bestanden De raster bestanden worden aangeleverd als een DEM (Digital Elevation Model). Een DEM is te koppelen als een Raster Grid in Bentley Descartes (en Bentley Map Enterprise). Koppelen van een DEM. In de Raster Manager. Attach Raster Grid > Raster. Selecteer het bestand. Het bestand is nu gekoppeld. Er zijn verschillende weergaves in te stellen zoals Elevation Slope Ascpect Intensity Het instellen gaat via het selecteren van de raster file in de Map Manager en dan rechtermuis Thematic Display > juiste weergave selecteren. Bentley Systems 15 versie v1.0

16 Voorbeeld: De symbology is aan te passen door het selecteren van de raster file in de Map Manager en dan rechtermuis Thematic Set > juiste weergave selecteren Aanpassen Style. In de Raster manager. Selecteer de raster. Rechtermuis Thematic Set. Selecteer de aan te passen Style Verschillende instel mogelijkheden zijn mogelijk. Bv de Default color (kleur die verschijnt wanneer een waarde niet getoond wordt.) Bentley Systems 16 versie v1.0

17 Aanmaken van nieuwe groepen kan via Generate Classes. Geef min en max waarde, Distribution, aantal klasses en kleuren en druk op Generate Classes. Kleuren en waardes zijn aan te passen door dubbelklikken Tussenvoegen van waardes kan door op een waarde te gaan staan en via rechtermuis te kiezen voor Insert Above en Insert Below. Verwijderen van een waarde kan via Remove. Bentley Systems 17 versie v1.0

18 Import settings kunnen opgeslagen en hergebruikt worden via Import / Export. 4.3 Puntenwolken De puntenwolk is een LAZ file (een gecomprimeerde LAS file, ofwel LASzip). LAS is standaard binair formaat om LiDAR data op te slaan en uit te wisselen. Door de compressie toe te passen wordt de originele LAS file gereduceerd tot ca. 10% waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. Om de LAZ bestanden te kunnen gebruiken dienen deze te worden omgezet naar.pod bestanden. De pod bestanden kunnen daarna gebruikt worden in een Scalable Terrain model of rechtstreeks als PointCloud in MicroStation of Bentley Descartes. Bentley Systems 18 versie v1.0

19 4.3.1 Omzetten LAZ bestanden Het omzetten van LAZ bestanden naar.pod kan met Bentley Pointools POD creater. Bentley Pointools POD creater Deze gratis tool is te downloaden via US/Free+Software/Bentley+Pointools+PODcreator.htm Werkwijze: Start Pointools POD creater Selecteer Add Files en selecteer de te converteren LAZ bestanden Geeft Export Filename op. (incl path). De bestanden krijgen de Filename_<LAZname>.pod. Export options op POD per file (voor het samenvoegen van LAZ bestanden selecteer POD per batch) Selecteer Create POD om de conversie te starten Omdat de data een grote intensiteit heeft is het in veel gevallen (bv om hoogtematen of hoogtelijnen weer te geven) voldoende om minder punten op te nemen in de.pod file. Dit kan door een filter aan te leggen. Bentley Systems 19 versie v1.0

20 In de PODCreator zet dan de optie Uniform Filter aan en geef een spacing op (bv 5m) Gebruik van Point Clouds De.pod bestanden zijn te gebruiken als Point Cloud in MicroStation en Bentley Descartes. (Descartes biedt extra functionaliteit) De werkwijze voor het gebruik is: Open een 3D dgn Start Point Clouds (File > Point Clouds) Attach een pod file (File > Attach) Bentley Systems 20 versie v1.0

21 Stel de gewenste Point Cloud Presentation Style in. (View Attributes > Point Cloud Presentation). Met de Presentation Style Manager is de symbology aan te passen. In Descartes is extra Point Cloud functionaliteit aanwezig. Bentley Systems 21 versie v1.0

22 4.3.3 Scalable Terrain Model Bentley Descartes biedt de funtionaliteit om Scalable Terrain Modellen (STM) aan te maken. Door de grote hoeveelheid punten is het haast onmogelijk om Terrein Modellen aan te maken. Door gebruik te maken van Scalable Terrain Modellen is het wel mogelijk om grotere gebieden om te zetten naar Terrein Modellen. De werkwijze voor het aanmaken van een STM is als volgt: Open een 3D dgn Start Scalable Terrain Model (File > Scalable Terrain Model) Maak een nieuwe STM aan op een bekende locatie (File > New) Pas evt. de instellingen aan. (is later aan te passen) De STM Elevation Source Editor verschijnt. Bentley Systems 22 versie v1.0

23 Selecteer Add Elevation points en Point Files en voeg de.pod toe. (voor gefilterde.pod bestanden is het ook mogelijk om meerdere pod bestanden samen te voegen tot één STM) Druk op Generate voor het aanmaken van de Scalable Terrain Model!Let op. Dit kan even duren. Het is mogelijk om een clip, breakline en Mask op te geven. Dit gaat allemaal via elementen op een bepaald level. Voeg deze toe via de knoppen en selecteer Generate om de STM opnieuw op te bouwen. Aanpassen gaat als volgt: Selecteer de aan te passen STM en selecteer Modify Bentley Systems 23 versie v1.0

24 Selecteer de optie die uitgevoerd moet worden en de daarbij behorende level. Druk op Generate om de STM opnieuw aan te maken. Een clip is weer te verwijderen door deze te selecteren en te kiezen voor Delete De STM is nu aangemaakt en kan gebruikt worden. Hierbij enkele opties waarvoor een STM gebruikt kan worden. Bentley Systems 24 versie v1.0

25 Viewen met verschillende Display Styles. De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). In View Attributes selecteer de juiste Display Style Bv. Thematic Height Of Thematic Slope Het is mogelijk om zelf Display Styles aan te maken. Bentley Systems 25 versie v1.0

26 Draperen van lijnen. Vector lijnen kunnen over STM s heen gedrapeerd worden. De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). Selecteer de lijnen die gedrapeerd dienen te worden (bv de weggegevens via PDOK WFS) Selecteer Drape Element in STM menu Pas evt de settings aan en accepteer de lijnen. Bentley Systems 26 versie v1.0

27 De elementen zijn nu gedrappeerd over de STM. Draperen van Raster. Rasters kunnen over STM s heen gedrapeerd worden. De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). Attach de de drapen rasterfile in de Raster Manager. Selecteer Set Draping in STM menu Bentley Systems 27 versie v1.0

28 Selecteer de te drapen Raster en Move of Copy the file De Raster is nu gedrappeerd In STM menu selecteer Display Draped Rasters In View Attributes selecteer de juiste Display Style en pas de Global Brightness aan. Bentley Systems 28 versie v1.0

29 Bentley Systems 29 versie v1.0

30 3D PDF Export naar Terrein Model. Voor civiel technisch ontwerp is het soms nodig om een Terrein Model aan te maken. Dit is mogelijk vanuit het STM. De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). In het STM menu selecteer Edit > Extract TM Element. Selecteer Area type en Boundary Bentley Systems 30 versie v1.0

31 Selecteer het te creeren gebied (afhankelijk van Area type dat gekozen is) Het Terrein Model is nu aangemaakt. Hoogtelijnen. Het is mogelijk om een hoogtelijnen kaart aan te maken De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). In het STM menu selecteer Display Contours. In het STM menu deselecteer Display Triangles Bentley Systems 31 versie v1.0

32 Via Element Informatie is het mogelijk om Symbology ed. Aan te passen.!via Edit > Extract Contours is het mogelijk om contouren te converteren naar vector elementen. Hoogtematen. Om hoogtematen te tonen is de meeste eenvoudige manier om een element template te gebruiken. Deze template dient eenmalig aangemaakt te worden. (Zie Bentley Systems 32 versie v1.0

33 nl/b/weblog/archive/2014/03/14/uitleg-hoe-hoogtemaaten-te-tonen-vanterreinmodellen-in-descartes.aspx ) De werkwijze is als volgt: In een 3D dgn koppel de STM (File > Attach in STM Menu). Selecteer de STM met element selection Selecteer in element templates Hoogtemaatjes De hoogtemaatjes worden nu weergegeven Bentley Systems 33 versie v1.0

34 4.4 Bestandsgrootte Om een indruk te geven van de grootte hierbij een overzicht. Overzicht van de bestanden van 1 blad (5km x 6km). De bestandsgrootte verschilt per blad. Dit is een voorbeeld. AHN2 Data set Type Download (Zip) Bestandsgrootte 0,5 meter maaiveld raster, Tif 269 Mb 488 Mb opgevuld 0,5 meter maaiveldraster, Tif 266 Mb 488 Mb niet opgevuld 0,5 meter ruw raster Tif 309 Mb 488 Mb 5 meter maaiveldraster Tif 3 Mb 5 Mb gefilterde puntenwolk LAZ 687 Mb 687 Mb POD 4.5 Gb STM 7.1 Gb uitgefilterde puntenwolk LAZ 961 Mb 961 Mb POD 2.5 Gb STM 4.5 Gb Bentley Systems 34 versie v1.0

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Dit bestand en meer informatie over Slidecasts en ander werkvormen en ICT-tools die zinvol zijn om in te zetten in het letterenonderwijs

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW

V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW INHOUDSTABEL VERSION 14: WHAT S NEW pag. 2 1. What s New... 5 1.1. Tabs... 5 1.2. Multiple document interface... 5 1.3. Lengte laagnamen... 5 1.4. Verbeterde tekenfuncties...

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 1. Een database aanmaken Start het programma. Kies File > New database. Geef in het scherm New Reference Manager Database de opslagplaats

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

Websites bouwen met TYPO3

Websites bouwen met TYPO3 Websites bouwen met TYPO3 een handleiding voor beginners Een best practice handleiding door Daniel Doesburg typo3@doesburg.biz versie 0.1a (draft) september 2005 2 Deze pagina is bewust leeg gelaten. Aanleiding

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen...

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... Outlook 2010 1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... 8 4 Een mail sturen... 10 4.1 Een geadresseerde

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig:

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: Een boek opmaken in Word Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: 1 PDF bestand voor het binnenwerk (de daadwerkelijke inhoud) 1 PDF bestand voor het omslag of kaft 1 PDF bestand

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 13 Routing

SolidWorks tutorial 13 Routing SolidWorks tutorial 13 Routing Lager en middelbaar technisch onderwijs Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2014-2015 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, a Dassault Systèmes

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

ZAP ALL PEOPLE HANDLEIDING WEBSITE

ZAP ALL PEOPLE HANDLEIDING WEBSITE HANDLEIDING WEBSITE HANDLEIDING WEBSITE 1030CULTUUR p 1 15 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE INFO VOOR SITEBEHEER P2-3 1.1 contact zap p2 1.2 verklarende woordenlijst p2 1.3 webbrowser google chrome p2 1.4 browse

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie