Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek"

Transcriptie

1 Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer dezelfde stof aangeboden hebben gekregen. Daarnaast is er ook regelmatig overleg met collega s van de groepen 6 en groepen 8. Dit noemen we een afdelingsoverleg. Bedoeling is om de programma s aan te laten sluiten en elkaar adviezen te geven. Groep 7 Het is waarschijnlijk even wennen aan het begin van het nieuwe schooljaar met een nieuwe leerkracht en misschien nieuwe regels en afspraken. We hopen dit jaar in de klas een open en veilige sfeer te creëren waarin iedereen zich welkom zal voelen, zijn of haar plek zal vinden. Het huiswerk wordt meer en regelmatiger dan in groep 6. Het is dan ook belangrijk dat alle kinderen in het bezit zijn van een agenda en een huiswerkmap. Dit jaar zal het huiswerk al veel voor de kinderen zijn maar nog wel overzichtelijk. Op deze manier leren ze dan alvast om te gaan met een agenda. Het is een goede voorbereiding op groep 8 en op de middelbare school. Eventuele huiswerkboekjes moeten op de dag van de toets weer terug op school zijn. In groep 7 verwachten we steeds meer een stukje zelfstandigheid van de leerlingen. De kinderen moeten zelf aan het huiswerk en aan de dagtaak en weektaak denken. We monitoren dat natuurlijk wel. De kinderen zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun schoolspullen. Wanneer er iets zoek raakt, zorgen de kinderen zelf voor een passende oplossing. Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen kijken de kinderen veel zelf na. Hierdoor leren de kinderen ook kritisch te kijken naar hun eigen werk. Er zijn ook opdrachten die we klassikaal nakijken. De kinderen zijn er dus zelf verantwoordelijk voor dat alles goed in hun schrift staat en zodoende kunnen ze het goed leren voor een toets. Ook verwachten we een stukje zelfstandigheid bij het oplossen van problemen. Eerst ga je proberen het zelf op te lossen, als dat niet lukt dan is de leerkracht natuurlijk altijd bereid om te helpen. Wanneer een kind afwezig is geweest door bijv. ziekte, gaat het zelf bij de leerkracht vragen wat er gemist is en ingehaald moet worden. De groepjes in de klas stellen wij samen. Uitgangspunt is dat ze elkaar iets te geven hebben (niet alleen qua leerstof, maar ook sociaal) en dat ze ook moeten kunnen omgaan met kinderen die ze misschien niet zo leuk vinden. Ook hier moeten kinderen mee om leren gaan. De groepjes wisselen om de ca. 6/7 weken van samenstelling. We willen aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. De een pikt het sneller op dan de ander. We zullen proberen om elk kind op zijn niveau te benaderen en daar werk voor te zoeken. Tijdens het zelfstandig werken proberen we om tijd vrij te maken voor kinderen die moeite hebben met de leerstof of aan kinderen die meer aan kunnen dan de gemiddeld. Voor de kinderen die op een bepaald onderdeel achterblijven of uitvallen is er RT. Dit jaar komt juf Marianne Boer ons helpen bij RT. De kinderen zullen dan een korte tijd buiten de klas extra oefeningen krijgen. 1

2 Het is prettig als de kinderen op tijd op school komen, zodat we op tijd met de les kan beginnen. Als er vragen zijn dan kunt u bij ons terecht maar het liefst s middags. U kunt ook altijd bellen/mailen voor een afspraak of om iets door te geven of te vragen. De adressen worden tijdens de informatieavond doorgegeven. Werkstuk, boekbespreking en spreekbeurten In groep 7 moet er een werkstuk gemaakt worden. De kinderen mogen voor het werkstuk zelf een onderwerp kiezen. We maken het werkstuk op school in het klad. Thuis maken ze het werkstuk in het net. De kinderen zullen ruim op tijd te horen krijgen wanneer ze hun werkstuk moeten inleveren. De informatie die de kinderen nodig hebben voor een werkstuk moet voor een deel bestaan uit zelf mee gebrachte boeken en daarnaast hebben ze ongeveer een half uur per week de beschikking over de computer om op internet te kijken. Voor dit deel zouden we graag gebruik maken van uw hulp. Spreekbeurt en boekbespreking Elk kind houdt in groep 7 een boekbespreking en een spreekbeurt. Het onderwerp van de spreekbeurt is vrij. Dit mag hetzelfde zijn als het werkstuk, maar liever niet. De boekbesprekingen starten rond de herfstvakantie. De werkstukken en spreekbeurten volgen hierop. Verschillende vakken en hun huiswerk Godsdienst De methode: Kind op Maandag We gebruiken de methode Kind op Maandag. De kinderen hebben allemaal een Bijbel gekregen. We zullen dit jaar regelmatig verhalen met elkaar uit de Bijbel lezen. Om de week hebben we een weekopening. Deze wordt gehouden in de kerkzaal. Een van de groepen bereid dan het thema van de week voor. Engels De methode: Take it easy Dit is de eerste methode voor het basisonderwijs die uitgaat van het digitale schoolbord. Een digitale leerkracht presenteert de les. Via filmpjes en muziekclips komen de leerlingen in aanraking met spannende, grappige of gevoelige real life situaties waarin de voertaal altijd het Engels is. In de methode wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Alle opdrachten worden zowel auditief als visueel aangeboden. Naast een werkboek hebben de kinderen in groep 7 & 8 ook een taalportfolio. Het portfolio van groep 7 gaat mee naar groep 8. Alle toetsen zitten hierin. Tevens staan de onderdelen van het Europees referentiekader hierin: taal biografie en het talenpaspoort. 2

3 Rekenen De methode: Wereld in Getallen We werken met de nieuwe versie van de rekenmethode Wereld in getallen. Deze nieuwste versie van de methode bouwt voort op het sterke fundament van de vorige versie, maar met een eigentijdse invulling, zoals nieuwe thema s, een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveaus. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is bestemd voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig op hun eigen niveau. Verkeer De methode: Jeugdverkeerskrant Verkeer is een belangrijk onderdeel in groep 7 vanwege het verkeersexamen. Deze bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In april zal het theoretische examen afgenomen worden en in mei het praktische examen. De exacte tijdstippen voor de examens staan nog niet vast,. Die ontvangt u te zijner tijd. Op school besteden we veel aandacht aan het theoretisch deel. We zullen werken uit de Jeugdverkeerskrant; hier leren de kinderen over verkeersborden en verkeersregels. Deze krantjes zijn een voorbereiding op het examen. Rond maart zullen er op ook proefexamens verschijnen om te oefenen. Tevens zullen de kinderen de verkeersregels mee naar huis krijgen om nogmaals alles te leren. Voor het praktische verkeersexamen hebben we hulp van ouders nodig. Zij zullen tijdens het examen moeten posten. Tegen die tijd hoort u daar meer over. U krijgt de route van het examen. Het is raadzaam om deze voor het examen te rijden zodat de kinderen de omgeving kennen. Voor het examen worden de fietsen gekeurd. Dit gebeurt op school. Begrijpend lezen De methode heet: Bliksem Bliksem is een begrijpend lezen methode kinderen leert om te gaan met teksten aan de hand van de teksten uit een voorleesboek of teksten van de zaakvakken. Elke les leren de kinderen een aantal leesstrategieën die ze op een later moment zelf moeten toepassen. De volgende strategieën worden aangeleerd: 0. Voorspellen 1. Dit doet me denken aan 2. Begrijp ik wat ik lees? 3. Dit zie ik vóór me! 4. Woorden leren uit het verhaal 5. Vragen stellen 6. De hoofdgedachte in één zin 7. Samenvatten in een paar zinnen 8. Mijn mening Taal Methode: Taal Actief De methode Taal Actief bestaat uit drie onderdelen: taal, spelling en woordenschat. De drie onderdelen hebben in elk hoofdstuk het zelfde thema en lopen dus door elkaar heen. Het taalhoofdstuk begint met een ankerverhaal per thema. De kinderen werken drie weken met een thema en maken allemaal de toets. Afhankelijk van het resultaat gaan de leerlingen 3

4 verder met remediërende oefeningen of met verdiepende oefeningen. De kinderen oefenen veel met de zinsopbouw, grammatica, ontleden en het maken van stellessen. Spelling Methode: Taal Actief We werken drie weken met een woordpakket. Er zijn eerst vier basislessen met daarna een signaaldictee. Deze basislessen bestaan uit twee lessen met spellingswoorden en twee lessen werkwoorden. De werkwoorden bieden we aan met behulp van een schema (denkstappenkaart). Op deze wijze leren de kinderen de verschillende vervoegingen van werkwoorden te schrijven. We starten het schooljaar met de tegenwoordige tijd, vervolgens de verleden tijd en als laatste bijvoeglijke naamwoorden Na de vier lessen volgt het signaaldictee. Hierna gaan de kinderen gedifferentieerd aan het werk. De goede spellers krijgen verdiepingsstof. De gemiddelde spellers krijgen oefeningen in het verder bekwamen van de woorden. De zwakke spellers krijgen extra instructie en worden geholpen bij het leren van de woorden en oefenen hier verder mee. De kinderen die een onvoldoende voor het signaaldictee hebben die maken het controledictee. Hiervoor oefenen ze op school en daarnaast moeten ze thuis extra oefenen op Aardrijkskunde De methode: Geobas Dit jaar komt Europa aan bod. Het huiswerk van aardrijkskunde bestaat uit het leren van de topografie en een keer in de zoveel tijd zal er een toets zijn over een hoofdstuk. Voor de leerstof krijgen de kinderen dan een samenvatting en een proeftoets mee naar huis. De proeftoets wordt thuis gemaakt om het leren te ondersteunen. Voor Topo krijgen ze het werkboekje mee en een boekje met lege oefenkaarten. De kinderen moeten de boekjes op de dag van de toets weer meenemen. Geschiedenis De methode: Brandaan Voor geschiedenis gebruiken we de methode Brandaan. Er worden vijf thema s behandeld. De onderwerpen van deze thema s gaan van de tijd van Grieken en Romeinen tot de tijd ontdekkers en hervormers. Als huiswerk krijgen de kinderen een boekje mee met de samenvatting van het hoofdstuk. De kinderen moeten de boekjes op de dag van de toets weer meenemen. Natuur Methode: Naut Voor natuur gebruiken we de methode Naut. Ook bij natuur worden er vijf thema s behandel. De onderwerpen van deze thema s gaan van planten en dieren tot techniek en weer en klimaat. Als huiswerk krijgen de kinderen een boekje mee met de samenvatting van het hoofdstuk. De kinderen moeten de boekjes op de dag van de toets weer meenemen. 4

5 Sociaal emotionele ontwikkeling Methode: Kinderen en hun Sociale talenten De keuze van de onderwerpen om te behandelen zijn voor de leerkrachten vrij. Soms kan een incident of een actueel onderwerp leidend zijn. Daarnaast gebruiken we de methodiek van The leader in me, waarin de kinderen zich met behulp van 7 gewoonten proberen te ontwikkelen op het Sociaal en Emotioneel gebied. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders is dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Gym Het gymrooster heeft u inmiddels ontvangen. Wilt u controleren of de schoenen van de kinderen nog goed zijn? Bijhouden van resultaten We houden zelf de resultaten van de toetsen bij in cijferlijsten. Een keer in de zoveel tijd worden er in de school extra toetsweken gehouden. Dit zijn toetsen die niet bij een methode horen. Vaak zijn het CITO toetsen. Er worden dan toetsen afgenomen voor rekenen, taal, spelling en lezen. Twee keer in het jaar wordt er, naast de reguliere rapporten, een grafiekuitdraai van de CITO gegevens meegeven. Tevens wordt in feb alvast een voorlopig schooladvies gegeven (prognose). Naar aanleiding van de toetsgegevens worden er voor de kinderen die uitvallen handelingsplannen geschreven. Met die handelingsplannen gaan we in de klas, tijdens RT en eventueel via huiswerk aan het werk. Als in de volgende toetsperiode blijkt dat RT of huiswerk niet meer nodig is wordt het handelingsplan beëindigd (dit kan eventueel tussentijds gebeuren). In Parnassys (een computerprogramma) worden alle toetsgegevens bijgehouden volgens een leerling-volg-systeem. De leerkracht kan precies zien wat de vorderingen en de toetsgegevens van de leerlingen zijn. 5

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur.

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. 2014-2015 Groep 8 GROEP 8 Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. Immers er moet nu een school gekozen worden waarvoor uw kind het meest geschikt is.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015 27 Schoolwijzer 2011-2015 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 OBS Vuurvogel Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen Dit betekent dat het team van OBS Vuurvogel staat voor: Leren en leven, van en met elkaar o Openbare basisschool de Vuurvogel is een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie