Voorwoord. Frank Joosten Januari HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Frank Joosten Januari 2014. HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede door mij geschreven handboek over de nieuwe Dranken Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden. De eerste versie, genaamd Handhaving Drank- en Horecawet 2013, uitgegeven door Kluwer, is mede geschreven als lesboek voor de opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet. Inmiddels zijn er meer dan 180 personen opgeleid met dit boek. Tijdens de opleiding kwamen cursisten met allerlei vragen waarvan de antwoorden soms moeilijk te vinden waren in genoemde editie. Daar kwam bij dat het vorige lesboek op onderwerp was gerubriceerd. Tijdens de opleiding is gebleken dat een artikelsgewijze bespreking meer in de rede ligt om de Drank- en Horecawet snel eigen te maken. Dit boekje is dan ook niet meer op onderwerp geschreven. De wet wordt uitgebreid en artikelsgewijs besproken. Op die manier komen weliswaar ook alle onderwerpen aan de orde, maar dan artikelsgewijs. Er wordt uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijke toezichthouder relevant zijn. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij heb ik geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schema s, tekeningen en/of foto s die ik in de achterliggende periode van vele praktijksituaties heb gemaakt. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voorin het boek opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Per 1 januari 2014 is de verstrekkingsleeftijdsgrens voor alcoholgebruik opgehoogd van 16 jaar naar 18jaar. Indit boek is daar rekening mee gehouden en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven. Gebleken is dat deze tabellen een handig hulpmiddel zijn om de wet en de betreffende artikelen snel eigen te maken. Ik hoop u met deze nieuwe editie weer te voorzien van een boek dat kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners en toezichthouders die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker weer worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet. Frank Joosten Januari v

2 Leeswijzer Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt de Drank- en Horecawet in dit handboek niet op onderwerp toegelicht, maar artikelsgewijs. Alvorens een uitgebreide en artikelsgewijze toelichting te geven, wordt in hoofdstuk 1 eerst kort stilgestaan bij de geschiedenis van de Drank- en Horecawet. Aangezien in het horecarecht vele begrippen gebruikt worden, is voor in dit boek, in hoofdstuk 2, een begrippenlijst opgenomen zodat daarop snel kan worden teruggegrepen. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verschillende vormen van alcoholhoudende drankverstrekking beknopt en in algemene zin toegelicht waarna, in hoofdstuk 4, kort wordt stilgestaan bij de vraag wat alcohol eigenlijk is. Aangezien de Drank- en Horecawet onlosmakelijk verbonden is met vele Algemene Maatregelen van Bestuur, overgangswetten en ministeriële regelingen, worden deze in hoofdstuk 5 ieder afzonderlijk benoemd en beschreven. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 6 een uitgebreid artikelsgewijs commentaar. Daar waar nodig of mogelijk, worden de onderwerpen die bij het artikel worden behandeld toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, schema s, tabellen, tekeningen en/of foto s en worden noodzakelijke dwarsverbanden met andere wetsartikelen, wetten en/of regelingen gelegd. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt een toelichting gegeven op de processen van aanvragen van respectievelijk vergunningen voor commerciële bedrijven en paracommerciële instellingen. In hoofdstuk 9 volgt een beschrijving van de gemeentelijke handhavingsmiddelen en wordt in hoofdstuk 10 een overzicht gegeven van de sanctiemogelijkheden per artikel. In hoofdstuk 10 vindt u een handzaam overzicht van de sanctiemogelijkheden per wetsartikel. In hoofdstuk 11 worden, ten behoeve van de voorbereiding op het examen voor de opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet per artikel oefenvragen gesteld. Op een aparte pagina staan de betreffende antwoorden vermeld. viii

3 Inhoudsopgave Voorwoord... v Over de auteur... vi Lijst met afkortingen... vii Leeswijzer...viii 1 Een stukje geschiedenis... 1 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar draagt bij aan uitstel van drinken en is een steun in de rug voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar verlaagt de kans op latere verslaving en agressie... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar betekent minder ziekenhuisbehandelingen als gevolg van alcoholgerelateerde ongevallen en minder alcoholincidenten onder 16 en 17 jarigen... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar schept voor jongeren en ouders duidelijkheid...7 Verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is een wens van een meerderheid van de gemeenten en een meerderheid van de bevolking...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar leidt tot minder problemen binnen het onderwijs...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is in lijn met wat in Europa gebruikelijk is... 8 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is te beschouwen als verdragsrechtelijk verplicht... 8 Inhoud van het wetsvoorstel Begrippen APV...10 Aanhangsel...10 Aanvraag...10 Aanvraagformulieren...10 Alcoholhoudende dranken Alcoholreclame Algemene maatregel van bestuur Afleveren op bestelling Automaten Autoweg...12 Autosnelweg...12 Barvrijwilliger...12 Bedrijfsleider...12 Beheerder Bedrijfsmatig...12 Benzinestation...13 Beschikking...13 ix

4 Beslistermijn...13 Bestuurder...13 Bestuursreglement...14 Bestuurlijke boete...14 Bezoeker...14 Bibob...14 Bijeenkomsten van persoonlijke aard...14 Bijschrijving...15 Bijzondere gelegenheid...15 Buitengewoon opsporingsambtenaar...15 Dienstverlening...15 Directe consumptie...15 Drank- en horecavergunning...16 Dwangsom...16 ECLI...16 Elders dan ter plaatse...16 Evenement Exploitatievergunning Faillissement Gemeentelijke verordening Gerede eetwaren Gevolmachtigde...18 Handhaving...18 Happy hours...18 Horecabedrijf...18 Horecabeleid...18 Horecalokaliteit...18 Horecaportier...18 Inrichting...19 Inrichtingseisen...19 Kiosk...19 Kleinhandel...19 Leeftijden...19 Leeftijdsaanduiding Leidinggevenden Legerplaatsen Legitimatiebewijs Lokaliteit Loopafstand Luchthavens Maaltijden Melding...21 Minibar...21 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit...21 Neringruimte...22 Om niet...22 Ondernemer...22 Oneigenlijke mededinging...22 x

5 Ontheffing...22 Ontzegging...22 Openbare orde Opening- en sluitingstijden Opsporing Overmacht Paracommerciële rechtspersoon Partijen-cateringbedrijf Preventie- en handhavingsplan alcohol Prijsactie Proeven Psychotrope stoffen Registratie Roomservice Schorsen Schuldsaneringsregeling Slijtersbedrijf Slijtlokaliteit Sociale hygiëne Sterke dranken Strafvordering Terras Toezicht Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Verbindingslokaliteit...27 Verstrekken...27 Vergunning...27 Vergunninghouder...27 Vervallen vergunning...27 Vervoermiddelen...27 Voorlichtingsinstructie Warenhuis Wegrestaurant Wijn Winkel Zedelijkheidseisen Zelfbedieningsgroothandel Zwak-alcoholhoudende dranken Algemeen Alcohol Wat is alcohol eigenlijk? Afbraak door lever Gevolgen voor de gezondheid Indrinken Locaties: waar tref je producten aan? xi

6 Standaardglazen Andere soorten drankjes AMvB s, overgangswetten en Ministeriële regelingen Algemene Maatregel van Bestuur Overgangswetten Ministeriële Regelingen Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Besluit kennis en inzicht in sociale Hygiëne Drank- en Horecawet Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf Wet van 2 november Wet van 13 april Wet van 9 juli Wet van 24 mei Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet Artikelsgewijs commentaar...44 Toelichting bij artikel Horecabedrijf In ieder geval...57 Bedrijfsmatig...57 Of anders dan om niet...57 Verstrekken Gebruik ter plaatse Slijtersbedrijf Particulieren Sterke dranken Voor gebruik elders dan ter plaatse Bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen Lokaliteit Horecalokaliteit...61 Inrichting...61 Welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte?...61 Leidinggevende Natuurlijk persoon Rechtspersoon Bestuurder Bedrijfsleider Beheerder Vennoten bij een vennootschap onder firma (v.o.f.) xii

7 Vennoten bij een commanditaire vennootschap Payrollbedrijven Bestuurder van een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap Gevolmachtigden Leidinggevenden die geen bemoeienis hebben met de exploitatie of bedrijfsvoering Personen die geen leidinggevende zijn Feiten en omstandigheden Wijn...67 Sterke drank...67 Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank Mixdranken Paracommerciële rechtspersoon Barvrijwilliger Bezoeker Vergunninghouder Bijlage Géén inrichting Vervoermiddelen, legerplaatsen en luchtvaartterreinen...72 Toelichting op onderdeel a - vervoermiddelen...72 Toelichting op onderdeel b - legerplaatsen...74 Toelichting op onderdeel c - luchthavens...75 Toelichting bij artikel Toelichting bij artikel Vergunningsplicht...77 Geen vergunningsplicht Bevoegde orgaan Termijnen Incomplete aanvraag Beslistermijn De vergunning en het aanhangsel Geldigheidstermijn Overdraagbaarheid Toelichting op artikel Oneerlijke mededinging Gemeentelijke verordening Schenktijden Bijeenkomsten van persoonlijke aard Bijeenkomsten van derden Andere regelgeving Ontheffingen Aanwezigheid ontheffing Lex silencio positivo (lid 6) Toelichting op artikel Toelichting op artikel Terrassen bij horecabedrijven gevestigd in een winkel...91 xiii

8 Terras bij een regulier horecabedrijf Toelichting op artikel Lid 1 aanhef onder a leeftijdsgrens Lid 1 aanhef onder b levensgedrag Lid 1 aanhef onder c curatele Lid 1 aanhef onder c ontzetting uit het ouderlijk gezag of voogdij Lid 2 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Lid 3 sociale hygiëne Lid 4 niet-operationele leidinggevende Lid 5 bewijsstukken sociale hygiëne Het overgangsrecht Lid 6 eisen leidinggevenden bij paracommerciële instellingen Toelichting op artikel Lid 1 en 2 bestuursreglement en inhoud Lid 3 registratie van barvrijwilligers Lid 4 aanwezigheid bestuursreglement Lid 5 AmvB Schenktijden Toelichting op artikel Toelichting punt 1 oppervlakte horecalokaliteit Toelichting punt 2 hoogte van een horecalokaliteit Netto hoogte Vrije hoogte Toelichting punt 3 mechanische ventilatie Toelichting punt Toelichting punt Toelichting punten 6, 7, 8 en 9 Afgescheiden toiletten Oude ontheffingen Toelichting op punt 10 - oppervlakte slijtlokaliteit Toelichting punt 11 - hoogte slijtlokaliteit Toelichting punt 12 - verbinding Toelichting punt 13, 14 en 15 - de verbindingslokaliteiten Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1 - verstrekken van alcoholhoudende dranken Lid 2 - alcoholverstrekking in slijterslokaliteit Toelichting op artikel Verstrekking voor gebruik elders dan ter plaatse vanuit een horecalokaliteit of terras (lid 1) Verstrekking voor gebruik ter plaatse in een slijtlokaliteit (lid 2) Ander voorbeeld Relatie met artikel Proeverij Oude ontheffingen Overgangsrecht artikel 47 Drank- en Horecawet Tappen apart en slijten apart in één inrichting Verkoop alcoholhoudende drank tijdens een braderie Toelichting op artikel xiv

9 Lid Lid Verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn Detailhandel in horeca is verboden, horeca in detailhandel is toegestaan 142 Lid Aanbieden internetfaciliteiten Verkoop van sigaretten Speelautomatenhallen en casino s Bedrijfsmatig aanbieden van diensten, uitgezonderd diensten van recreatieve en culturele aard Bedrijfsmatig verhuren van goederen Het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen Lid 4 - Diensten van recreatieve aard Toelichting artikel Condooms en damesverband Afscheiding Afscheiding slijterij en neringruimte Toelichting op artikel Relatie met artikel 12, lid Oude ontheffing Toelichting op artikel Relatie met artikel 13, lid Toelichting op artikel Verstrekken in Sterke drankverkoop in een artikel 18-winkel Binnen een vervoermiddel verstrekken van zwakalcoholhoudende drank Proeven in winkels Lid 3 - Onderscheid zwakalcohol en alcoholvrij Toelichting op artikel Slijten van sterke dranken via internet Beslotenheid Lid 2 - Opnemen bestellingen en afleveren van zwakalcoholhoudende drank aan huizen van particulieren Leeftijdscontrole Toelichting op artikel 19a Toelichting op artikel Algemeen Leeftijdseisen Leeftijdscontrole Toegang slijterij Aanduiding Aanduiding bij evenemententerreinen Aanwezigheid van een persoon in kennelijke staat Relatie met artikel Dienst doen in kennelijke staat Toelichting op artikel Toelichting artikel xv

10 Maaltijd Restaurant gekoppeld aan winkel van een restaurant Slijterij gekoppeld aan tankstation Toelichting op artikel Aanwezigheidsplicht bij horeca- en slijtersbedrijven Aanwezigheidsplicht bij paracommerciële instellingen Leeftijd om dienst te doen in horeca- of slijtlokaliteit Lid 4 verhogen leeftijdsgrens Toelichting op artikel Eerste lid onder a. aanwezig hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b 1. in voorraad hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b. 2 in voorraad hebben van alcoholhoudende drank ten behoeve van waren die uit onder meer alcoholhoudende drank worden vervaardigd Tweede lid het nuttigen van alcohol Openbaar of besloten? Derde lid vervoermiddelen Toelichting bij artikel 25a Toelichting bij artikel 25b Toelichting bij artikel 25c Toelichting bij artikel 25d Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a lid 8 levensgedrag/moraliteit Lid 1, aanhef onder a lid 8 kennis en inzicht in sociale hygiëne Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder b feitelijke toestand is niet in overeenstemming met de aanvraag Werkzame uren leidinggevenden Lid 1, aanhef onder c geen inrichting Lid 1, aanhef onder c artikel 31, vierde lid Lid 1, aanhef onder c artikel 32, tweede lid Lid 1, aanhef onder d vermoeden van overtreden verbodsbepalingen Lid 2 artikel 31, lid 1 onder c Lid 3 Wet Bibob Lid 4 advies LBB Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 2 aanhangsel Lid 3 - aanwezigheid vergunning c.a Lid 4 - model Toelichting op artikel Toelichting op artikel 30a Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a verstrekken onjuiste gegevens of informatie Lid 1, aanhef onder b artikel 8 levensgedrag Lid 1, aanhef onder b artikel 10 inrichtingseisen xvi

11 Lid 1, aanhef onder c openbare orde en veiligheid Lid 1, aanhef onder d artikel Lid 1, aanhef onder d artikel 30a, lid Lid 2 facultatieve intrekkingsgronden Lid 3, aanhef onder a - Bibob Lid 3, aanhef onder b verzoek tot bijschrijving nieuwe leidinggevende..216 Lid 4 handelen in strijd met de voorschriften Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sub a Sub b Sub c Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sociale hygiëne Openbare orde en veiligheid De voorwaarden Punt 1 het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken Punt 2- bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard Punt 3 - voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen Punt 4 verstrekking onder directe leiding van een bepaald persoon Lid 2 voorschriften en beperkingen Lid 3 artikel 31, lid 1, aanhef onder c Lid 4 aanwezigheid ontheffing Lid 5- jaarlijks terugkerende identieke evenementen Lid 6 lex silencio positivo Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Onder- en bovengrens Anterieure verordening Posterieure verordening Toelichting op artikel Toezicht Bevoegdheden toezicht in de Algemene wet bestuursrecht Legitimatiebewijs Evenredigheidsbeginsel Beperkingen/aanvullingen bevoegdheden Awb Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage in zakelijke gegevens Monstername Onderzoek vervoermiddelen Verlenen medewerking Bevoegdheden krachtens de Wet op de economische delicten (Wed) Bevoegdheden vanuit de opsporing Inbeslagneming xvii

12 - Inzage van bescheiden Binnentreden van plaatsen en woningen Monsterneming Stilhouden en onderzoeken vervoermiddelen Niet voldoen aan een vordering Relevante artikelen Algemene wet bestuursrecht Gebruikmaken van de bevoegdheden Bevoegdheden van de toezichthouder Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage zakelijke gegevens Monsterneming Onderzoek van vervoermiddelen Verlenen van alle medewerking Toezicht door assistent-controleurs Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 43a Toelichting op artikel Toelichting op artikel 44a Algemeen Wat is een bestuurlijke boete? De procedure Wie is bevoegd? Wanneer een bestuurlijke boete? Geen bestuurlijke boete Vervallen mogelijkheid tot opleggen bestuurlijke boete Hoogte van de boete Opbouw van de bestuurlijke boete Ad. 1. Welk strafbaar feit werd gepleegd Ad. 2. Waar het strafbare feit werd gepleegd Ad. 3. Wanneer het strafbare feit werd gepleegd Ad. 4. Wie het strafbare feit heeft gepleegd Trechtermodel boeterapport artikel 20 DHW in horecabedrijf Beschikking en rechtsbescherming Relatie tussen bestuurlijke boete en boete op grond van de wet op de economische delicten Relatie tussen strafvervolging en bestuurlijke boete Toelichting op artikel 44aa Toelichting op artikel 44b Toelichting op artikel Wijziging per 1 januari Relatie tussen artikel 45 en de APV Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 48a xviii

13 7 Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf en slijterij Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een paracommerciele instelling Handhavingsmiddelen Drank- en Horecawet Bestuurlijke boete Proces-verbaal Intrekken vergunning Schorsen vergunning Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel Toepassen last onder bestuursdwang Opleggen last onder dwangsom Sluiting van een horecagelegenheid Verwijderen van bezoekers Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Oefenvragen en antwoorden Trefwoordenregister Tabellen Tabel 1: Drank- en Horecawet de verschillende paragrafen Tabel 2: Drank- en Horecawet kernpunten per artikel Tabel 3: Drank- en Horecawet korte artikelsgewijze toelichting Tabel 4: Drank- en Horecawet AmvB s Afbeeldingen Afbeelding 1 Destilleren van drank Afbeelding 2: Port en sherry, verkocht in de supermarkt Afbeelding 3: Kruidenierswinkel op wielen...72 Afbeelding 4:Alcoholverkoop op luchthaven...75 Afbeelding 5:Verkeersbord: Let op, overstekende obers! Afbeelding 6:Scheiding horeca en winkel Afbeelding 7:Afscheiding horecalokaliteiten Afbeelding 8:Afscheiding lokaliteiten Afbeelding 9:Balkenlagen aan plafond Afbeelding 10:Voorbeeld van pantbenen Afbeelding 11:Netto en vrije hoogte Afbeelding 12:Plafondhoogte Afbeelding 13: Verbindingslokaliteit voor bezoekers bij slijterij in supermarkt Afbeelding 14: Verbindingslokaliteit voor personeel bij slijterij in supermarkt xix

14 Afbeelding 15: Verbindingslokaliteit in gebruik voor kleinhandel Afbeelding 16: Loopafstand Afbeelding 17: Terras, niet gelegen op/aan de openbare weg Afbeelding 18: Probeer, vraag het onze medewerker Afbeelding 19: Proeven in slijterij - leeftijdsgrenzen Afbeelding 20: Meerdere bedrijven in één inrichting Afbeelding 21: Verkoop voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse Afbeelding 22: Horeca in detailhandel Afbeelding 23: Combinatie detailhandel en horeca Afbeelding 24: Minibar op hotelkamer Afbeelding 25: Alcoholverkoop vanaf vaste standplaats Afbeelding 26: Alcoholverkoop vanaf tijdelijke standplaats en markt Afbeelding 27: Sterke drankverkoop in artikel 18-winkel Afbeelding 28: Vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel in kruideniersartikelen Afbeelding 29: Proeven in winkel Afbeelding 30: Scheiding zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken in supermarkt Afbeelding 31: Zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken, niet van elkaar afgescheiden Afbeelding 32: Alcoholverkoop in winkel bij benzinestation Afbeelding 33: Aanwezigheid leidinggevenden commercieel en paracommercieel bedrijf Afbeelding 34: Alcoholverstrekking in brandweerkazerne xx

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. pagina 1 van 21 (Tekst geldend op: 01-01-2013) Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Drank en Horecawet Integrale wettekst 1-1-2013 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 185 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 mei 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Drank- en Horecawet, zoals

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2011, nr. 11.04.09.; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf)

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door

Nadere informatie

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan)

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan) Model A (aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten Frank Joosten advies en trainingscentrum in bijzondere wetten Goeiemiddag Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel Vragen n.a.v. vorige week Drank- en Horecawet 1 PC: Artikel

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

*13B * Raadsvoorstel. Registratienr: 13B Agendapunt: Onderwerp: Raadsvoorstel

*13B * Raadsvoorstel. Registratienr: 13B Agendapunt: Onderwerp: Raadsvoorstel *13B0007990* *13B0007990* 13.00765 Raadsvoorstel Registratienr: 13B0007990 Agendapunt: Onderwerp: Raadsvoorstel Portefeuillehouder: burgemeester mw. C.C. Leppink-Schuitema Samenvatting: Op grond van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Handboek Vragen & Antwoorden Bijzondere Wetgeving editie 2016 Frank Joosten

Inhoudsopgave Handboek Vragen & Antwoorden Bijzondere Wetgeving editie 2016 Frank Joosten Inhoudsopgave Handboek Vragen & Antwoorden Bijzondere Wetgeving editie 2016 Frank Joosten 1. Drank- en Horecawet 1.1. Rechtsvormen 1.1.1. Omzetting v.o.f. in eenmanszaak 1.1.2. Omzetting naar vof 1.1.3.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT EXPERTISECENTRUM HORECARECHT Fairtradewinkel + bier- en wijnverkoop Tweede en derde tekstballon In deze factsheet wordt in de tweede en derde tekstballon de indruk gewekt dat hier sprake zou kunnen zijn

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Veranderingen in de Drank- en Horecawet

Veranderingen in de Drank- en Horecawet Veranderingen in de Drank- en Horecawet In 2013/2014 verandert de Drank- en Horecawet (verder afgekort als de DHW). IVA-, Barcode, Barveilig- en EHBDu- trainers krijgen hiermee te maken in de overdracht

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 184 Wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Drank- en Horecawet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer:

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: MODEL B: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING PARA-COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (art. 4 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede t (0343)595595 e info@wijkbijduurstede.nl

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Infoblad drank- en horecawet model A

Infoblad drank- en horecawet model A Infoblad drank- en horecawet model A Beschrijving Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf. Om een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie