Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council"

Transcriptie

1 BELGISCH REFERENTIESYSTEEM INZAKE BOSCERTIFICATIE BFCS VII Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council PEFC Belgium Centrumgalerij, blok Brussel, België Tel.: +33 (0) , Fax:+33 (0) Website:

2 Copyright notice PEFC Council 2008 Dit document wordt auteursrechtelijk beschermd door de PEFC Council. Het is gratis beschikbaar in het Nederlands op de website van PEFC Belgium, en in het Engels op de website van PEFC Council of op eenvoudig verzoek. Niets uit dit auteursrechtelijk beschermde document mag worden gewijzigd of aangepast. Elke vorm van reproductie of kopie op welke manier ook en voor commerciële doeleinden is verboden zonder de toestemming van de PEFC Council. De Engelse versie is de enige officiële versie van dit document. Vertalingen van dit document kunnen worden verstrekt door de PEFC Council of door de nationale PEFCorganisaties. Bij een geschil is enkel de Engelse versie rechtsgeldig. Naam van het document: Gebruiksregels van het PEFC-merk vereisten (stemt overeen met een Nederlandse vertaling van het document «PEFC logo usage rules» dat eigendom is van de PEFC Council) Toepassingsdatum: 1 januari 2009 Overgangsperiode: een jaar vanaf de uitgiftedatum (21 november 2009) voor de vergunningen die werden uitgereikt vóór de toepassingsdatum van dit document 2

3 Inhoud 1 Draagwijdte Normatieve referenties Definities Gebruik buiten het product Gebruik op het product Door PEFC erkend certificaat Draagwijdte van het PEFC-logo Eigendom en gebruiksrechten van het PEFC-logo Eigendom van het PEFC-logo Gebruiksrechten van het PEFC-logo Gebruiksrechten van de initialen PEFC Classificatie van de gebruikers van het PEFC-logo Groep A: nationale PEFC-organisaties Groep B: boseigenaars en -beheerders Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Groep D: andere gebruikers Gebruik van het PEFC-logo Algemene vereisten Gebruik op het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik op het product Basisstructuur van de PEFC-merken... 9 Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt volgens de onderstaande structuur en algemene vereisten: Specifieke vereisten van de PEFC-merken Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-merk Gebruik buiten het product Toepassingsgebied van het gebruik buiten het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik buiten het product Algemene vereisten voor gebruik buiten het product Uitzonderlijk gebruik

4 Voorwoord De PEFC Council (programma voor erkenning van boscertificaties) is een internationale organisatie die duurzaam bosbeheer bevordert via de certificatie van bossen en het labelen van producten op basis van hout. Producten die vergezeld zijn van de PEFC-verklaringen of voorzien van het PEFClabel, bieden de garantie dat de grondstof voortkomt van duurzaam beheerde bossen. De PEFC Council is gebaseerd op een mechanisme voor de erkenning van nationale boscertificatiesystemen die via regelmatige beoordelingen voldoen aan de vereisten van de PEFC Council. Dit document kwam op open en transparante wijze tot stand via een op advies en consensus berustende procedure, waaraan een brede waaier van belanghebbende partijen deelnam. Dit document annuleert en vervangt bijlage 5 van de technische documentatie van de PEFC Council. In België annuleert en vervangt dit document BFCS VII van het Belgische referentiesysteem inzake boscertificatie, goedgekeurd op 4 maart Voor de gebruikers van het PEFC-merk die houder zijn van een gebruikslicentie die werd uitgereikt vóór de publicatie van dit document, biedt een overgangsperiode van één jaar hen de mogelijkheid om te voldoen aan de vereisten van dit nieuwe document. 4

5 Inleiding Het PEFC-logo en merk verstrekken informatie over de herkomst van producten op basis van hout in termen van duurzaam bosbeheer en andere niet-omstreden bronnen. De (al dan niet potentiële) klanten kunnen gebruik maken van deze informatie door voor deze producten te kiezen op basis van zowel milieu- als andere overwegingen. Het algemene doel van het gebruik van het PEFC-logo en merk is om via een communicatie die gebaseerd is op precieze, controleerbare en ondubbelzinnige informatie een impuls te geven aan de vraag naar en de levering van producten die voortkomen van duurzaam beheerde bossen, en zodoende via de markt de voortdurende verbetering van het wereldwijde bosbestand te stimuleren. Dit document is gebaseerd op de algemene principes inzake milieulabels en de verklaringen die worden vastgelegd via de ISO-norm 14020: Draagwijdte Dit document bevat de vereisten die de gebruikers van het PEFC-merk moeten naleven om een precies, controleerbaar, relevant en ondubbelzinnig gebruik van het PEFC-merk en de daaraan verbonden verklaringen te waarborgen. Dit document legt het volgende vast: - de wettelijke bescherming, - de gebruiksrechten, - de gebruikerscategorieën, - en de vereisten voor het gebruik van het PEFC-merk op en buiten het product. 2 Normatieve referenties De hierna vermelde documenten zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. De meest recente versie (met alle wijzigingen) van deze documenten is van toepassing (of ze nu verouderd zijn of niet). Bijlage 1 van de technische documentatie van de PEFC Council, Terms and definitions Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, Chain of Custody of Forest Based Products Requirements in het Nederlands BFCS VI van het Belgische referentiesysteem inzake boscertificatie. ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) 3 Definities De definities die worden gegeven in bijlagen 1 en 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, zijn van toepassing voor dit document. 3.1 Gebruik buiten het product Elk gebruik, met uitzondering van het gebruik op het product, dat niet verwijst naar een welbepaald product en naar de herkomst van de grondstof die voortkomt van PEFC-gecertificeerde bossen. 5

6 3.2 Gebruik op het product Gebruik van het PEFC-logo dat verwijst naar PEFC-gecertificeerde producten. Dit omvat : a) Het directe gebruik op de producten zelf (onverpakte producten), individueel verpakte producten, containers, inpakpapier, enz. of op kisten, dozen, enz. die worden gebruikt om de producten te vervoeren; b) Het gebruik op de documentatie over deze producten (facturen, leveringsbons, reclame, brochures, enz.) waar het PEFC-logo verwijst naar de specifieke producten. OPMERKING: Elk gebruik dat door een koper of het grote publiek wordt opgevat of begrepen als een verwijzing naar een product en/of naar de herkomst van de grondstof van dit product, wordt beschouwd als een gebruik op het product. 3.3 Door PEFC erkend certificaat Het gaat om: a) een geldig certificaat van duurzaam bosbeheer dat onder accredidatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform een door de PEFC Council erkend boscertificatiesysteem, of b) een geldig controleketencertificaat dat onder accreditatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform de internationale PEFC-norm voor controleketens die is verbonden aan de door de PEFC Council erkende definities van de herkomst, of c) een geldig controleketencertificaat dat onder accreditatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform een specifieke en door de PEFC Council erkende norm voor controleketens. OPMERKING: De boscertificatiesystemen en de door PEFC erkende normen voor controleketens kunnen worden geraadpleegd op de website van de PEFC Council, 4 Draagwijdte van het PEFC-logo Het PEFC-logo en de daaraan verbonden verklaringen hebben enkel betrekking op de herkomst van de grondstof op basis van hout die wordt gebruikt in de gelabelde producten. OPMERKING: De herkomst van de grondstof op basis van hout die wordt gedekt door PEFC, wordt gedefinieerd als het duurzaam beheerde bos voor de PEFC-gecertificeerde grondstof, niet-omstreden bronnen voor de nietgecertificeerde grondstoffen en de gerecycleerde grondstof (post-consumer). 5 Eigendom en gebruiksrechten van het PEFC-logo 5.1 Eigendom van het PEFC-logo Het PEFC-logo is een symbool dat wordt beschermd door het auteursrecht, en is een geregistreerd merk dat eigendom is van de PEFC Council. De initialen «PEFC» worden beschermd door het auteursrecht en zijn geregistreerd. Elk ongeoorloofd gebruik van dit auteursrechtelijk beschermde symbool is verboden en kan leiden tot vervolging. 6

7 5.2 Gebruiksrechten van het PEFC-logo Het PEFC-logo moet worden gebruikt in het kader van een gebruikslicentie van het PEFC-logo, die wordt uitgereikt door de PEFC Council of elke andere door de PEFC Council gemachtigde instelling van het land waar de gebruiker van het PEFC-logo geregistreerd staat. De gebruikslicentie van het PEFC-logo is van toepassing op een individuele wettelijke entiteit. De gemachtigde instelling is ofwel een nationale PEFC-organisatie, ofwel een andere entiteit die van de PEFC Council de toestemming heeft gekregen om licenties uit te reiken voor rekening van de PEFC Council. Wat het gebruik van het logo buiten het product betreft, kan de PEFC Council of elke andere gemachtigde instelling eveneens een gebruiksrecht toekennen. 5.3 Gebruiksrechten van de initialen PEFC De initialen «PEFC» moeten worden gebruikt met de juiste verwijzing naar de PEFC Council, de leden van PEFC en hun systemen. Het gebruik van de initialen «PEFC» met betrekking tot een product of de grondstof ervan moet kaderen in een door PEFC erkend certificaat van duurzaam bosbeheer of van de controleketen. 6 Classificatie van de gebruikers van het PEFC-logo 6.1 Groep A: nationale PEFC-organisaties De nationale PEFC-organisaties of elke andere entiteit die via een overeenkomst met de PEFC Council gemachtigd is om het PEFC-logo buiten het product te gebruiken, en om gebruikslicenties van het PEFC-logo uit te reiken aan andere entiteiten voor rekening van de PEFC Council. 6.2 Groep B: boseigenaars en -beheerders De boseigenaars en beheerders die in het bezit zijn van een door PEFC erkend certificaat van duurzaam bosbeheer, en elke in aanmerking komende entiteit die deelneemt aan een regionale of gegroepeerde certificatie die wordt erkend door PEFC. De volgende entiteiten behoren tot Groep B: a) Houders van een regionaal certificaat, b) Houders van een groepscertificaat (groep van boseigenaars), c) Individuele boseigenaars (als houder van een individueel certificaat of als lid van een regionale of gegroepeerde certificatie), d) Elke andere entiteit die deelneemt aan de regionale of gegroepeerde boscertificatie (bijvoorbeeld onderaannemers). 6.3 Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Ondernemingen van de bos-hout-papierketen (bosuitbaters, industriëlen, fabrikanten, handelaars, verdelers,...) die in het bezit zijn van een door PEFC erkend controleketencertificaat, met inbegrip van de vestigingen die worden gedekt door een door PEFC erkend controleketencertificaat. 6.4 Groep D: andere gebruikers Organisaties en alle andere entiteiten die niet behoren tot de groepen A, B, C en die het PEFC-logo buiten het product gebruiken voor educatieve en promotiedoeleinden. 7

8 OPMERKING: Groep D omvat een ruime waaier van entiteiten die het PEFC-logo willen gebruiken voor educatieve of promotiedoeleinden, zoals handels- en beroepsverenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gouvernementele organisaties, ngo s, enz. Tot Groep D behoren eveneens organisaties binnen de keten van bosproducten. De certificatie van de controleketen is niet van toepassing op deze organisaties, aangezien zij verbruikers zijn van producten op basis van hout (bijvoorbeeld de overheid, de banken,...) of producten verkopen met verklaringen en/of merken die worden aangebracht door de leveranciers. 7 Gebruik van het PEFC-logo 7.1 Algemene vereisten Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt met verwijzing naar de herkomst van de grondstof op basis van hout, of buiten het product met verwijzing naar het PEFC-systeem of naar de verbintenissen van de gebruikers volgens het PEFC-systeem. Tabel 1 Gebruiker/gebruik van het PEFC-logo Gebruik op het product Gebruik buiten het product Groep A: nationale PEFC-organisaties Nee Ja Groep B: boseigenaars en -beheerders Ja Ja Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Ja Ja Groep D: andere gebruikers Nee Ja 7.2 Gebruik op het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik op het product Het PEFC-logo mag worden gebruikt op het product door een gebruiker van het PEFC-logo die in het bezit is van een geldige gebruikslicentie van het PEFC-merk en behoort tot groep B (boseigenaars en beheerders) of groep C (ondernemingen van de bos-hout-papierketen). 8

9 7.2.2 Basisstructuur van de PEFC-merken Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt volgens de onderstaande structuur en algemene vereisten: Naam van het merk Verklaring in verband met het merk A het PEFC-logo Het PEFC-logo bestaat uit een cirkel met twee bomen en de initialen PEFC. Kleur: Het PEFC-logo mag worden gebruikt in drie kleuren (zwart, groen en uitlopend groen). Het PEFC-logo mag ook wit zijn op een effen achtergrond van een andere kleur. Afmetingen: De verhouding tussen de hoogte en de breedte moet behouden blijven. B Het TM-teken Het Trademark-teken ( TM ) moet steeds worden gebruikt bij het PEFC-logo. C Licentienummer van het PEFC-logo Het PEFC-licentienummer dat is uitgereikt aan de gebruiker van het PEFC-logo, moet steeds worden vermeld bij het PEFC-logo. D Percentage PEFC-gecertificeerde grondstof Het percentage dat aangeeft hoeveel procent PEFC-gecertificeerde grondstof het product bevat, kan worden gebruikt als een «PEFC-gecertificeerd» element van het merk (zie hoofdstuk 7.2.3). E F Naam van het merk en verklaringen in verband met het merk Een vertaling van de verklaringen in verband met het logo kan in verschillende talen worden aangevraagd bij de PEFC Council of de betrokken nationale PEFC-organisatie. G Website van PEFC De website van de PEFC Council kan worden vervangen door de website van de nationale PEFC-organisatie (in België die gemachtigd is om gebruikslicenties van het PEFC-logo uit te reiken. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo». 9

10 Het PEFC Council Specifieke vereisten van de PEFC-merken merk PEFC-gecertificeerd Tabel 2 PEFC- gecertificeerd Dit product (of de naam van het product) komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen (of In Engels : PEFC Certified This product (or its part or product name) is from sustainably managed forest and controlled sources In Frans : Certifié PEFC Ce produit (ou le nom du produit) est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées Naam van het merk Beschrijving van het merk Definitie van de herkomst van de grondstof Minimaal percentage PEFCgecertificeerde grondstof Vereisten voor de gecontroleerde bronnen Optioneel gebruik van het merk PEFC-gecertificeerd Dit product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen die werden gecertificeerd volgens een door PEFC erkend systeem voor de certificatie van duurzaam bosbeheer. De hoeveelheid PEFCgecertificeerde grondstoffen wordt gecontroleerd via de door PEFC erkende controleketennorm. Het bosbeheer en de controleketen werden gecertificeerd door een certificatie-instelling die is erkend door een accreditatie-instelling die lid is van het Internationaal Accreditatie Forum (IAF). Appendix 1 of Appendix 8 van Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, of een definitie van de door de PEFC Council erkende herkomst die compatibel is met Appendix 1 of Appendix 8, of elke andere definitie van een door de PEFC Council erkende specifieke controleketennorm die compatibel is met Bijlage 4 en Appendixen 1, 6 of % De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd als voortkomend van niet-omstreden bronnen. Het PEFC-merk mag optioneel worden gebruikt: a) zonder de naam van het merk en/of de verklaringen in verband met het merk en/of de website van PEFC, wanneer deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst, b) met het certificatiepercentage, c) door de letters PEFC rechts van de cirkel met de bomen te plaatsen. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo». 10

11 Het PEFC Council 2008 merk PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Tabel 3 In Engels : Promoting sustainable forest management and recycling This product (or its part or product name) is from sustainably managed forest, recycled and controlled sources PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Dit product (of de naam van het product) komt uit duurzaam beheerd bos, gerecycleerde en gecontroleerde bronnen. (of In Frans : Certifié et recyclé PEFC Ce produit (ou le nom du produit) est issu de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées Naam van het merk Beschrijving van het merk Definitie van de herkomst van de grondstof Vereisten voor de gerecycleerde grondstof Vereisten voor de gecontroleerde bronnen Minimaal percentage PEFCgecertificeerde grondstof Minimaal percentage PEFC-gerecycleerde grondstof PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Dit product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen die werden gecertificeerd volgens een door PEFC erkend systeem voor de certificatie van duurzaam bosbeheer, en «post-consumer» gerecycleerde grondstof. Het percentage PEFC-gerecycleerde grondstoffen wordt vermeld in het Mobius-logo. Het bosbeheer en de controleketen werden gecertificeerd door een certificatie-instelling die is erkend door een accreditatie-instelling die lid is van het Internationaal Accreditatie Forum (IAF). Appendix 6 van Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, of een specifieke definitie van de door de PEFC Council erkende herkomst die compatibel is met Appendix 6 van Bijlage 4, of elke andere definitie van een door de PEFC Council erkende specifieke controleketennorm die compatibel is met Bijlage 4 en Appendix 6. De post-consumer grondstof moet voldoen aan de PEFC-vereisten inzake chemische en niet-chemische contaminanten. Het gebruik van het Mobius-logo valt onder ISO/IEC De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd als niet afkomstig van omstreden bronnen. Geen vermelding van minimum. Geen vermelding van minimum en maximum. (het percentage PEFC-gerecycleerde grondstof moet worden vermeld in het Mobiuslogo). 11

12 Gebruik PEFC Council 2008 Minimaal percentage PEFCgecertificeerde en gerecycleerde grondstof Optioneel gebruik van het PEFC-merk 70 % Het PEFC-merk mag optioneel worden gebruikt: a) zonder de naam van het merk en/of de verklaringen in verband met het merk en/of de website van PEFC, wanneer deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst, b) met het PEFC-logo, het Mobius-logo en de naam van het merk/de verklaringen/de website die horizontaal worden geplaatst. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo» Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-merk van het PEFC-logo zonder licentienummer In uitzonderlijke omstandigheden (wanneer het licentienummer onleesbaar is of niet op het product kan worden geplaatst) en met de toestemming van de organisatie die de licentie heeft uitgereikt, mag het PEFC-logo zonder licentienummer worden gebruikt, en dit a) wanneer het nummer van de gebruikslicentie van het PEFC-logo wordt gebruikt op andere delen van het product (verpakking, kisten, folder of handleiding van het product), of b) de gebruiker van het PEFC-logo via andere informatie op het product op een duidelijke en ondubbelzinnige manier te identificeren valt. 7.3 Gebruik buiten het product Toepassingsgebied van het gebruik buiten het product Het gebruik van het PEFC-merk buiten het product omvat: (a) De communicatie over de PEFC-erkenning van boscertificatiesystemen, (b) De communicatie over het gecertificeerde statuut (gebruikers van het PEFC-logo van groepen C en D), (c) De communicatie over de PEFC-erkenning van certificaten (certificatie-instellingen), (d) De communicatie over de aankoop van PEFC-gecertificeerde producten of over de verbintenissen van PEFC-gecertificeerde producten (verbruikers van PEFC-gecertificeerde producten), (e) De communicatie over de leden van PEFC of de partnerorganisaties van PEFC (leden en partners van de PEFC Council en/of de nationale PEFC-organisaties), (f) De communicatie over projecten en initiatieven die zijn gericht op de ontwikkeling en de promotie van PEFC-systemen en certificaties, (g) Elk ander gebruik van het PEFC-logo voor educatieve en promotiedoeleinden (PEFC Council en nationale PEFC-organisaties, gecertificeerde entiteiten, certificatie-instellingen, verkopers van PEFC-gecertificeerde producten die niet zijn gedekt door de controleketen,...). 12

13 Gebruik PEFC Council Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik buiten het product Het PEFC-logo mag buiten het product alleen worden gebruikt door een gebruiker van het PEFC-logo die in het bezit is van een geldige PEFC-gebruikslicentie, ongeacht de groep gebruikers van het PEFC-logo Algemene vereisten voor gebruik buiten het product In Engels : Promoting sustainable forest management In Frans : Promouvoir la gestion durable de la forêt Voor duurzaam bosbeheer (of Het PEFC-logo bestaat uit een cirkel met twee bomen en de initialen PEFC. Kleur: Het PEFC-logo mag worden gebruikt in drie kleuren (zwart, groen en uitlopend groen). Het PEFC-logo mag ook wit zijn op een effen achtergrond van een andere kleur. Afmetingen: De verhouding tussen de hoogte en de breedte moet behouden blijven. Het TM-teken: Het Trademark-teken ( TM ) moet steeds worden gebruikt bij het PEFC-logo. Licentienummer van het PEFC-logo: Het PEFC-licentienummer dat is uitgereikt aan de gebruiker van het PEFC-logo, moet steeds worden vermeld bij het PEFC-logo. Verklaring in verband met het PEFC-logo: De officiële verklaring in verband met het PEFC-logo bij gebruik buiten het product is Voor duurzaam bosbeheer. Een vertaling van de verklaringen in verband met het logo kan worden aangevraagd bij de PEFC Council of de betrokken nationale PEFC-organisatie. Bijkomende verklaringen voor specifieke gebruikers van het PEFC-logo zijn opgenomen in de «Leidraad voor het gebruik van het logo» Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-logo zonder licentienummer In uitzonderlijke omstandigheden mag het PEFC-logo zonder licentienummer worden gebruikt, wanneer het licentienummer door de afmetingen van het PEFC-logo onleesbaar is, of het licentienummer en het PEFC-logo door de druktechniek niet samen kunnen worden vermeld. Het gebruik van het PEFC-logo zonder licentienummer moet vooraf worden goedgekeurd door de organisatie die de licentie heeft uitgereikt. ****************************************************************** 13

Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten

Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Bijlage 4 Normatief document 29 oktober 2004 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout vereisten Bijlage 4 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Inhoud

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014 Vorstlaan 68 70 RUSSEL Tel.: +32 (0)2 645 52 4 Fax: +32 (0)2 645 52 6 Email: info@becert.be http://www.becert.be TOEPASSINGSREGLEMENT 3/07/204 HULPSTOFFEN Conform de norm NN EN 9342 Opgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BETONPRODUCTEN Betonstraatstenen, betontegels, betonbanden en daktegels

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BETONPRODUCTEN Betonstraatstenen, betontegels, betonbanden en daktegels CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BETONPRODUCTEN Betonstraatstenen, betontegels, betonbanden en daktegels Datum van ingang: 1 november 2014 Herziening per: 1 november 2015 Vastgesteld door: Code: Volgnummer:

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR GROENE ELEKTRICITEIT

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR GROENE ELEKTRICITEIT CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR GROENE ELEKTRICITEIT Datum van ingang: 1 januari 2015 Herziening per: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK GE.9 MK.67 Publicatie van dit schema onder voorbehoud

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid

Nadere informatie

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO. Zero

Nadere informatie

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS 1 EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid van Amway te vergroten

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008 Algemene Voorwaarden versie 1.0 - Juni 2008 Voorwaarden van Teleroute 2 Teleroute, de grootse vrachtbeurs van Europa, biedt uw bedrijf een ruim gamma bijkomende producten en diensten aan. Dit document

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1.1 Certificeren 1.1.1 Erkenning Raad voor Accreditatie De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling

Nadere informatie

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0108 (COD) 15735/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad ENT 265 CONSOM 247 SOC 799 MI 909

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 13 juli 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be BENOR-PRODUCTCERTIFICATIEREGLEMENT

Nadere informatie

Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders

Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders Forest Stewardship Council Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders We hopen dat u de handelsmerkstandaard FSC-STD-50-001 (V1-2) duidelijk en eenvoudig in het

Nadere informatie

CU Connection Bos, hout en papier editie

CU Connection Bos, hout en papier editie CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde

Nadere informatie

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer.

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. Chain of Custody: gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. doet u mee? Het Chain of Custody certificaat: garantie voor duurzame herkomst Jaap de Windt, Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon

Nadere informatie

GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE Versie 3, 29 juni 2007. Auteursrecht 2007 Free Software Foundation, Inc.

GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE Versie 3, 29 juni 2007. Auteursrecht 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Dutch. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES VAN ACN ACNP&P-NL-2.1

BELEID EN PROCEDURES VAN ACN ACNP&P-NL-2.1 BELEID EN PROCEDURES VAN ACN Pagina 2 INHOUD INLEIDING... 4 ARTIKEL I DEFINITIES... 5 ARTIKEL II STARTEN MET EN HANDHAVEN VAN UW DISTRIBUTEURSCHAP... 7 II.1. Uw relatie met ACN... 7 II.2. Independent Business

Nadere informatie

Glossarium van de intellectuele eigendom

Glossarium van de intellectuele eigendom Brussel-Bruxelles Liège Science Park Charleroi Rue du Bois Saint-Jean 12 Gent BE-4102 Seraing Hasselt tel. : +32 4 361 87 00 Leuven fax : +32 4 361 87 02 Liège info@sirris.be www.sirris.be Glossarium van

Nadere informatie