Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council"

Transcriptie

1 BELGISCH REFERENTIESYSTEEM INZAKE BOSCERTIFICATIE BFCS VII Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council PEFC Belgium Centrumgalerij, blok Brussel, België Tel.: +33 (0) , Fax:+33 (0) Website:

2 Copyright notice PEFC Council 2008 Dit document wordt auteursrechtelijk beschermd door de PEFC Council. Het is gratis beschikbaar in het Nederlands op de website van PEFC Belgium, en in het Engels op de website van PEFC Council of op eenvoudig verzoek. Niets uit dit auteursrechtelijk beschermde document mag worden gewijzigd of aangepast. Elke vorm van reproductie of kopie op welke manier ook en voor commerciële doeleinden is verboden zonder de toestemming van de PEFC Council. De Engelse versie is de enige officiële versie van dit document. Vertalingen van dit document kunnen worden verstrekt door de PEFC Council of door de nationale PEFCorganisaties. Bij een geschil is enkel de Engelse versie rechtsgeldig. Naam van het document: Gebruiksregels van het PEFC-merk vereisten (stemt overeen met een Nederlandse vertaling van het document «PEFC logo usage rules» dat eigendom is van de PEFC Council) Toepassingsdatum: 1 januari 2009 Overgangsperiode: een jaar vanaf de uitgiftedatum (21 november 2009) voor de vergunningen die werden uitgereikt vóór de toepassingsdatum van dit document 2

3 Inhoud 1 Draagwijdte Normatieve referenties Definities Gebruik buiten het product Gebruik op het product Door PEFC erkend certificaat Draagwijdte van het PEFC-logo Eigendom en gebruiksrechten van het PEFC-logo Eigendom van het PEFC-logo Gebruiksrechten van het PEFC-logo Gebruiksrechten van de initialen PEFC Classificatie van de gebruikers van het PEFC-logo Groep A: nationale PEFC-organisaties Groep B: boseigenaars en -beheerders Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Groep D: andere gebruikers Gebruik van het PEFC-logo Algemene vereisten Gebruik op het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik op het product Basisstructuur van de PEFC-merken... 9 Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt volgens de onderstaande structuur en algemene vereisten: Specifieke vereisten van de PEFC-merken Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-merk Gebruik buiten het product Toepassingsgebied van het gebruik buiten het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik buiten het product Algemene vereisten voor gebruik buiten het product Uitzonderlijk gebruik

4 Voorwoord De PEFC Council (programma voor erkenning van boscertificaties) is een internationale organisatie die duurzaam bosbeheer bevordert via de certificatie van bossen en het labelen van producten op basis van hout. Producten die vergezeld zijn van de PEFC-verklaringen of voorzien van het PEFClabel, bieden de garantie dat de grondstof voortkomt van duurzaam beheerde bossen. De PEFC Council is gebaseerd op een mechanisme voor de erkenning van nationale boscertificatiesystemen die via regelmatige beoordelingen voldoen aan de vereisten van de PEFC Council. Dit document kwam op open en transparante wijze tot stand via een op advies en consensus berustende procedure, waaraan een brede waaier van belanghebbende partijen deelnam. Dit document annuleert en vervangt bijlage 5 van de technische documentatie van de PEFC Council. In België annuleert en vervangt dit document BFCS VII van het Belgische referentiesysteem inzake boscertificatie, goedgekeurd op 4 maart Voor de gebruikers van het PEFC-merk die houder zijn van een gebruikslicentie die werd uitgereikt vóór de publicatie van dit document, biedt een overgangsperiode van één jaar hen de mogelijkheid om te voldoen aan de vereisten van dit nieuwe document. 4

5 Inleiding Het PEFC-logo en merk verstrekken informatie over de herkomst van producten op basis van hout in termen van duurzaam bosbeheer en andere niet-omstreden bronnen. De (al dan niet potentiële) klanten kunnen gebruik maken van deze informatie door voor deze producten te kiezen op basis van zowel milieu- als andere overwegingen. Het algemene doel van het gebruik van het PEFC-logo en merk is om via een communicatie die gebaseerd is op precieze, controleerbare en ondubbelzinnige informatie een impuls te geven aan de vraag naar en de levering van producten die voortkomen van duurzaam beheerde bossen, en zodoende via de markt de voortdurende verbetering van het wereldwijde bosbestand te stimuleren. Dit document is gebaseerd op de algemene principes inzake milieulabels en de verklaringen die worden vastgelegd via de ISO-norm 14020: Draagwijdte Dit document bevat de vereisten die de gebruikers van het PEFC-merk moeten naleven om een precies, controleerbaar, relevant en ondubbelzinnig gebruik van het PEFC-merk en de daaraan verbonden verklaringen te waarborgen. Dit document legt het volgende vast: - de wettelijke bescherming, - de gebruiksrechten, - de gebruikerscategorieën, - en de vereisten voor het gebruik van het PEFC-merk op en buiten het product. 2 Normatieve referenties De hierna vermelde documenten zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. De meest recente versie (met alle wijzigingen) van deze documenten is van toepassing (of ze nu verouderd zijn of niet). Bijlage 1 van de technische documentatie van de PEFC Council, Terms and definitions Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, Chain of Custody of Forest Based Products Requirements in het Nederlands BFCS VI van het Belgische referentiesysteem inzake boscertificatie. ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) 3 Definities De definities die worden gegeven in bijlagen 1 en 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, zijn van toepassing voor dit document. 3.1 Gebruik buiten het product Elk gebruik, met uitzondering van het gebruik op het product, dat niet verwijst naar een welbepaald product en naar de herkomst van de grondstof die voortkomt van PEFC-gecertificeerde bossen. 5

6 3.2 Gebruik op het product Gebruik van het PEFC-logo dat verwijst naar PEFC-gecertificeerde producten. Dit omvat : a) Het directe gebruik op de producten zelf (onverpakte producten), individueel verpakte producten, containers, inpakpapier, enz. of op kisten, dozen, enz. die worden gebruikt om de producten te vervoeren; b) Het gebruik op de documentatie over deze producten (facturen, leveringsbons, reclame, brochures, enz.) waar het PEFC-logo verwijst naar de specifieke producten. OPMERKING: Elk gebruik dat door een koper of het grote publiek wordt opgevat of begrepen als een verwijzing naar een product en/of naar de herkomst van de grondstof van dit product, wordt beschouwd als een gebruik op het product. 3.3 Door PEFC erkend certificaat Het gaat om: a) een geldig certificaat van duurzaam bosbeheer dat onder accredidatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform een door de PEFC Council erkend boscertificatiesysteem, of b) een geldig controleketencertificaat dat onder accreditatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform de internationale PEFC-norm voor controleketens die is verbonden aan de door de PEFC Council erkende definities van de herkomst, of c) een geldig controleketencertificaat dat onder accreditatie wordt uitgereikt door een door PEFC aangestelde certificatie-instelling, conform een specifieke en door de PEFC Council erkende norm voor controleketens. OPMERKING: De boscertificatiesystemen en de door PEFC erkende normen voor controleketens kunnen worden geraadpleegd op de website van de PEFC Council, 4 Draagwijdte van het PEFC-logo Het PEFC-logo en de daaraan verbonden verklaringen hebben enkel betrekking op de herkomst van de grondstof op basis van hout die wordt gebruikt in de gelabelde producten. OPMERKING: De herkomst van de grondstof op basis van hout die wordt gedekt door PEFC, wordt gedefinieerd als het duurzaam beheerde bos voor de PEFC-gecertificeerde grondstof, niet-omstreden bronnen voor de nietgecertificeerde grondstoffen en de gerecycleerde grondstof (post-consumer). 5 Eigendom en gebruiksrechten van het PEFC-logo 5.1 Eigendom van het PEFC-logo Het PEFC-logo is een symbool dat wordt beschermd door het auteursrecht, en is een geregistreerd merk dat eigendom is van de PEFC Council. De initialen «PEFC» worden beschermd door het auteursrecht en zijn geregistreerd. Elk ongeoorloofd gebruik van dit auteursrechtelijk beschermde symbool is verboden en kan leiden tot vervolging. 6

7 5.2 Gebruiksrechten van het PEFC-logo Het PEFC-logo moet worden gebruikt in het kader van een gebruikslicentie van het PEFC-logo, die wordt uitgereikt door de PEFC Council of elke andere door de PEFC Council gemachtigde instelling van het land waar de gebruiker van het PEFC-logo geregistreerd staat. De gebruikslicentie van het PEFC-logo is van toepassing op een individuele wettelijke entiteit. De gemachtigde instelling is ofwel een nationale PEFC-organisatie, ofwel een andere entiteit die van de PEFC Council de toestemming heeft gekregen om licenties uit te reiken voor rekening van de PEFC Council. Wat het gebruik van het logo buiten het product betreft, kan de PEFC Council of elke andere gemachtigde instelling eveneens een gebruiksrecht toekennen. 5.3 Gebruiksrechten van de initialen PEFC De initialen «PEFC» moeten worden gebruikt met de juiste verwijzing naar de PEFC Council, de leden van PEFC en hun systemen. Het gebruik van de initialen «PEFC» met betrekking tot een product of de grondstof ervan moet kaderen in een door PEFC erkend certificaat van duurzaam bosbeheer of van de controleketen. 6 Classificatie van de gebruikers van het PEFC-logo 6.1 Groep A: nationale PEFC-organisaties De nationale PEFC-organisaties of elke andere entiteit die via een overeenkomst met de PEFC Council gemachtigd is om het PEFC-logo buiten het product te gebruiken, en om gebruikslicenties van het PEFC-logo uit te reiken aan andere entiteiten voor rekening van de PEFC Council. 6.2 Groep B: boseigenaars en -beheerders De boseigenaars en beheerders die in het bezit zijn van een door PEFC erkend certificaat van duurzaam bosbeheer, en elke in aanmerking komende entiteit die deelneemt aan een regionale of gegroepeerde certificatie die wordt erkend door PEFC. De volgende entiteiten behoren tot Groep B: a) Houders van een regionaal certificaat, b) Houders van een groepscertificaat (groep van boseigenaars), c) Individuele boseigenaars (als houder van een individueel certificaat of als lid van een regionale of gegroepeerde certificatie), d) Elke andere entiteit die deelneemt aan de regionale of gegroepeerde boscertificatie (bijvoorbeeld onderaannemers). 6.3 Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Ondernemingen van de bos-hout-papierketen (bosuitbaters, industriëlen, fabrikanten, handelaars, verdelers,...) die in het bezit zijn van een door PEFC erkend controleketencertificaat, met inbegrip van de vestigingen die worden gedekt door een door PEFC erkend controleketencertificaat. 6.4 Groep D: andere gebruikers Organisaties en alle andere entiteiten die niet behoren tot de groepen A, B, C en die het PEFC-logo buiten het product gebruiken voor educatieve en promotiedoeleinden. 7

8 OPMERKING: Groep D omvat een ruime waaier van entiteiten die het PEFC-logo willen gebruiken voor educatieve of promotiedoeleinden, zoals handels- en beroepsverenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gouvernementele organisaties, ngo s, enz. Tot Groep D behoren eveneens organisaties binnen de keten van bosproducten. De certificatie van de controleketen is niet van toepassing op deze organisaties, aangezien zij verbruikers zijn van producten op basis van hout (bijvoorbeeld de overheid, de banken,...) of producten verkopen met verklaringen en/of merken die worden aangebracht door de leveranciers. 7 Gebruik van het PEFC-logo 7.1 Algemene vereisten Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt met verwijzing naar de herkomst van de grondstof op basis van hout, of buiten het product met verwijzing naar het PEFC-systeem of naar de verbintenissen van de gebruikers volgens het PEFC-systeem. Tabel 1 Gebruiker/gebruik van het PEFC-logo Gebruik op het product Gebruik buiten het product Groep A: nationale PEFC-organisaties Nee Ja Groep B: boseigenaars en -beheerders Ja Ja Groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen Ja Ja Groep D: andere gebruikers Nee Ja 7.2 Gebruik op het product Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik op het product Het PEFC-logo mag worden gebruikt op het product door een gebruiker van het PEFC-logo die in het bezit is van een geldige gebruikslicentie van het PEFC-merk en behoort tot groep B (boseigenaars en beheerders) of groep C (ondernemingen van de bos-hout-papierketen). 8

9 7.2.2 Basisstructuur van de PEFC-merken Het PEFC-logo mag op het product worden gebruikt volgens de onderstaande structuur en algemene vereisten: Naam van het merk Verklaring in verband met het merk A het PEFC-logo Het PEFC-logo bestaat uit een cirkel met twee bomen en de initialen PEFC. Kleur: Het PEFC-logo mag worden gebruikt in drie kleuren (zwart, groen en uitlopend groen). Het PEFC-logo mag ook wit zijn op een effen achtergrond van een andere kleur. Afmetingen: De verhouding tussen de hoogte en de breedte moet behouden blijven. B Het TM-teken Het Trademark-teken ( TM ) moet steeds worden gebruikt bij het PEFC-logo. C Licentienummer van het PEFC-logo Het PEFC-licentienummer dat is uitgereikt aan de gebruiker van het PEFC-logo, moet steeds worden vermeld bij het PEFC-logo. D Percentage PEFC-gecertificeerde grondstof Het percentage dat aangeeft hoeveel procent PEFC-gecertificeerde grondstof het product bevat, kan worden gebruikt als een «PEFC-gecertificeerd» element van het merk (zie hoofdstuk 7.2.3). E F Naam van het merk en verklaringen in verband met het merk Een vertaling van de verklaringen in verband met het logo kan in verschillende talen worden aangevraagd bij de PEFC Council of de betrokken nationale PEFC-organisatie. G Website van PEFC De website van de PEFC Council kan worden vervangen door de website van de nationale PEFC-organisatie (in België die gemachtigd is om gebruikslicenties van het PEFC-logo uit te reiken. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo». 9

10 Het PEFC Council Specifieke vereisten van de PEFC-merken merk PEFC-gecertificeerd Tabel 2 PEFC- gecertificeerd Dit product (of de naam van het product) komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen (of In Engels : PEFC Certified This product (or its part or product name) is from sustainably managed forest and controlled sources In Frans : Certifié PEFC Ce produit (ou le nom du produit) est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées Naam van het merk Beschrijving van het merk Definitie van de herkomst van de grondstof Minimaal percentage PEFCgecertificeerde grondstof Vereisten voor de gecontroleerde bronnen Optioneel gebruik van het merk PEFC-gecertificeerd Dit product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen die werden gecertificeerd volgens een door PEFC erkend systeem voor de certificatie van duurzaam bosbeheer. De hoeveelheid PEFCgecertificeerde grondstoffen wordt gecontroleerd via de door PEFC erkende controleketennorm. Het bosbeheer en de controleketen werden gecertificeerd door een certificatie-instelling die is erkend door een accreditatie-instelling die lid is van het Internationaal Accreditatie Forum (IAF). Appendix 1 of Appendix 8 van Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, of een definitie van de door de PEFC Council erkende herkomst die compatibel is met Appendix 1 of Appendix 8, of elke andere definitie van een door de PEFC Council erkende specifieke controleketennorm die compatibel is met Bijlage 4 en Appendixen 1, 6 of % De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd als voortkomend van niet-omstreden bronnen. Het PEFC-merk mag optioneel worden gebruikt: a) zonder de naam van het merk en/of de verklaringen in verband met het merk en/of de website van PEFC, wanneer deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst, b) met het certificatiepercentage, c) door de letters PEFC rechts van de cirkel met de bomen te plaatsen. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo». 10

11 Het PEFC Council 2008 merk PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Tabel 3 In Engels : Promoting sustainable forest management and recycling This product (or its part or product name) is from sustainably managed forest, recycled and controlled sources PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Dit product (of de naam van het product) komt uit duurzaam beheerd bos, gerecycleerde en gecontroleerde bronnen. (of In Frans : Certifié et recyclé PEFC Ce produit (ou le nom du produit) est issu de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées Naam van het merk Beschrijving van het merk Definitie van de herkomst van de grondstof Vereisten voor de gerecycleerde grondstof Vereisten voor de gecontroleerde bronnen Minimaal percentage PEFCgecertificeerde grondstof Minimaal percentage PEFC-gerecycleerde grondstof PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd Dit product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen die werden gecertificeerd volgens een door PEFC erkend systeem voor de certificatie van duurzaam bosbeheer, en «post-consumer» gerecycleerde grondstof. Het percentage PEFC-gerecycleerde grondstoffen wordt vermeld in het Mobius-logo. Het bosbeheer en de controleketen werden gecertificeerd door een certificatie-instelling die is erkend door een accreditatie-instelling die lid is van het Internationaal Accreditatie Forum (IAF). Appendix 6 van Bijlage 4 van de technische documentatie van de PEFC Council, of een specifieke definitie van de door de PEFC Council erkende herkomst die compatibel is met Appendix 6 van Bijlage 4, of elke andere definitie van een door de PEFC Council erkende specifieke controleketennorm die compatibel is met Bijlage 4 en Appendix 6. De post-consumer grondstof moet voldoen aan de PEFC-vereisten inzake chemische en niet-chemische contaminanten. Het gebruik van het Mobius-logo valt onder ISO/IEC De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd als niet afkomstig van omstreden bronnen. Geen vermelding van minimum. Geen vermelding van minimum en maximum. (het percentage PEFC-gerecycleerde grondstof moet worden vermeld in het Mobiuslogo). 11

12 Gebruik PEFC Council 2008 Minimaal percentage PEFCgecertificeerde en gerecycleerde grondstof Optioneel gebruik van het PEFC-merk 70 % Het PEFC-merk mag optioneel worden gebruikt: a) zonder de naam van het merk en/of de verklaringen in verband met het merk en/of de website van PEFC, wanneer deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst, b) met het PEFC-logo, het Mobius-logo en de naam van het merk/de verklaringen/de website die horizontaal worden geplaatst. Nadere informatie over de gebruiksopties van het PEFC-merk is te vinden in de «Leidraad voor het gebruik van het PEFC-logo» Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-merk van het PEFC-logo zonder licentienummer In uitzonderlijke omstandigheden (wanneer het licentienummer onleesbaar is of niet op het product kan worden geplaatst) en met de toestemming van de organisatie die de licentie heeft uitgereikt, mag het PEFC-logo zonder licentienummer worden gebruikt, en dit a) wanneer het nummer van de gebruikslicentie van het PEFC-logo wordt gebruikt op andere delen van het product (verpakking, kisten, folder of handleiding van het product), of b) de gebruiker van het PEFC-logo via andere informatie op het product op een duidelijke en ondubbelzinnige manier te identificeren valt. 7.3 Gebruik buiten het product Toepassingsgebied van het gebruik buiten het product Het gebruik van het PEFC-merk buiten het product omvat: (a) De communicatie over de PEFC-erkenning van boscertificatiesystemen, (b) De communicatie over het gecertificeerde statuut (gebruikers van het PEFC-logo van groepen C en D), (c) De communicatie over de PEFC-erkenning van certificaten (certificatie-instellingen), (d) De communicatie over de aankoop van PEFC-gecertificeerde producten of over de verbintenissen van PEFC-gecertificeerde producten (verbruikers van PEFC-gecertificeerde producten), (e) De communicatie over de leden van PEFC of de partnerorganisaties van PEFC (leden en partners van de PEFC Council en/of de nationale PEFC-organisaties), (f) De communicatie over projecten en initiatieven die zijn gericht op de ontwikkeling en de promotie van PEFC-systemen en certificaties, (g) Elk ander gebruik van het PEFC-logo voor educatieve en promotiedoeleinden (PEFC Council en nationale PEFC-organisaties, gecertificeerde entiteiten, certificatie-instellingen, verkopers van PEFC-gecertificeerde producten die niet zijn gedekt door de controleketen,...). 12

13 Gebruik PEFC Council Vereisten om in aanmerking te komen voor gebruik buiten het product Het PEFC-logo mag buiten het product alleen worden gebruikt door een gebruiker van het PEFC-logo die in het bezit is van een geldige PEFC-gebruikslicentie, ongeacht de groep gebruikers van het PEFC-logo Algemene vereisten voor gebruik buiten het product In Engels : Promoting sustainable forest management In Frans : Promouvoir la gestion durable de la forêt Voor duurzaam bosbeheer (of Het PEFC-logo bestaat uit een cirkel met twee bomen en de initialen PEFC. Kleur: Het PEFC-logo mag worden gebruikt in drie kleuren (zwart, groen en uitlopend groen). Het PEFC-logo mag ook wit zijn op een effen achtergrond van een andere kleur. Afmetingen: De verhouding tussen de hoogte en de breedte moet behouden blijven. Het TM-teken: Het Trademark-teken ( TM ) moet steeds worden gebruikt bij het PEFC-logo. Licentienummer van het PEFC-logo: Het PEFC-licentienummer dat is uitgereikt aan de gebruiker van het PEFC-logo, moet steeds worden vermeld bij het PEFC-logo. Verklaring in verband met het PEFC-logo: De officiële verklaring in verband met het PEFC-logo bij gebruik buiten het product is Voor duurzaam bosbeheer. Een vertaling van de verklaringen in verband met het logo kan worden aangevraagd bij de PEFC Council of de betrokken nationale PEFC-organisatie. Bijkomende verklaringen voor specifieke gebruikers van het PEFC-logo zijn opgenomen in de «Leidraad voor het gebruik van het logo» Uitzonderlijk gebruik van het PEFC-logo zonder licentienummer In uitzonderlijke omstandigheden mag het PEFC-logo zonder licentienummer worden gebruikt, wanneer het licentienummer door de afmetingen van het PEFC-logo onleesbaar is, of het licentienummer en het PEFC-logo door de druktechniek niet samen kunnen worden vermeld. Het gebruik van het PEFC-logo zonder licentienummer moet vooraf worden goedgekeurd door de organisatie die de licentie heeft uitgereikt. ****************************************************************** 13

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2001:2008 Tweede editie 2010-11-26 PEFC Logo Usage Rules Requirements NEDERLANDSE VERTALING PEFC Nederland Postbus 186 3990 DD Houten +31 (0)30 693 0040 +31 (0)30 692

Nadere informatie

PEFC LOGO HANDLEIDING NEDERLANDSE VERTALING. Vertaling van PEFC LOGO USAGE TOOLKIT SECOND EDITION

PEFC LOGO HANDLEIDING NEDERLANDSE VERTALING. Vertaling van PEFC LOGO USAGE TOOLKIT SECOND EDITION PEFC LOGO HANDLEIDING NEDERLANDSE VERTALING Vertaling van PEFC LOGO USAGE TOOLKIT SECOND EDITION 1 INLEIDING Het PEFC logo en de letters PEFC zijn merken die wereldwijd bekend zijn en die bedrijven, boseigenaren,

Nadere informatie

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil De uitdaging van hout Steeds meer consumenten willen een bewijs zien van milieuvriendelijke bedrijfspraktijken. Inkopers van overheidsdiensten

Nadere informatie

WIJ REGELEN HET VOOR U.

WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC Drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website.

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website. CE markering Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun bouwmaterialen en bouwproducten (laten)

Nadere informatie

Het FSC Certificaathouders Portaal

Het FSC Certificaathouders Portaal FSC Handelsmerken De FSC handelsmerken zijn het belangrijkste communicatie-instrument voor FSC certificaathouders om aan te tonen dat hun producten voldoen aan de normen van FSC. Daarom is het essentieel

Nadere informatie

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U.

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC DRUKWERK WAT KUNT U ER ALLEMAAL MEE? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten

Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Bijlage 4 Normatief document 29 oktober 2004 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout vereisten Bijlage 4 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Inhoud

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org WAT BETEKENT HET VOOR MIJ? Certificering biedt een geloofwaardig verband tussen verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS Forest Stewardship Council International Belgium LOGOGEBRUIK DOOR CERTIFICAATHOUDERS Deze infofiche geeft informatie over het correct gebruik van het logo door Chain of Custody gecertificeerde bedrijven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten:

Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten: FSC GRAFIMEDIA: LOGO VEREISTEN Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten: Conform FSC-STD-50-001 (V1-2) EN Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders Versie: Januari 2011

Nadere informatie

Infosessie drukwerk praktijkervaring

Infosessie drukwerk praktijkervaring Infosessie drukwerk praktijkervaring Veerle Stuer Duurzaamheidsambtenaar Sint-Niklaas Drukwerk Stadsmagazine, personeelsblad, persmap Folders, affiches, brochures Jaarverslag, jaarboek academie Wenskaarten

Nadere informatie

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout Bewust met hout Overstappen naar verantwoord hout Hout is een belangrijk bouwmateriaal. Bovendien komt het uit een onuitputtelijke bron: onze bossen. Maar als we op lange termijn verzekerd willen blijven

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA Wat is FSC? Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC weegt de verschillende belangen

Nadere informatie

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Forest Stewardship Council FSC Belgium Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Rapport Enquête Rapport Enquête: Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010 Gebruikshandleiding Certificatielogo s Version 01.2010 Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone en minimum afmetingen 3.3 Kleurgebruik

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE.

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. IN 8 STAPPEN NAAR CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING Bedrijven die het PEFC keurmerk willen voeren, moeten over het Chain

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer.

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. Chain of Custody: gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. doet u mee? Het Chain of Custody certificaat: garantie voor duurzame herkomst Jaap de Windt, Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

NV B Q A SA OFFERTEAANVRAAG. Bedrijfsnaam :.. Adres:..

NV B Q A SA OFFERTEAANVRAAG. Bedrijfsnaam :.. Adres:.. OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam :.. Adres:... Telefoon:. Fax: BTW-nummer: E-mailadres: Website:. Ligging van de onderneming: in landelijk gebied industriezone in woongebied andere: Naam

Nadere informatie

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJK BELGISCH YACHTING VERBOND vzw FEDERATION ROYALE BELGE DU YACHTING asbl RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Goedgekeurd RO&RC/KBYV 29-03-2011 - RvB/KBYV 27-04-2011 Dit reglement is geldig

Nadere informatie

Hoe een gecertificeerd KNX trainingscentrum worden. KNX Association, Brussel

Hoe een gecertificeerd KNX trainingscentrum worden. KNX Association, Brussel Hoe een gecertificeerd KNX trainingscentrum worden KNX Association, Brussel Inleiding Huis- en gebouwcontrolesystemen zijn de toekomst van conventionele installatietechnieken Veel trainingscentra hebben

Nadere informatie

Bijlage B Richtsnoeren voor een correct gebruik van de Energy Star-naam en het internationale logo

Bijlage B Richtsnoeren voor een correct gebruik van de Energy Star-naam en het internationale logo bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

In dit boekje komt u alles te weten over

In dit boekje komt u alles te weten over hout 100 0/ 0 duurzaam In dit boekje komt u alles te weten over 4 Voordelen van hout Duurzaam bosbeheer Redenen om duurzaam geproduceerd hout te kopen Het kopen en verkopen van miljard hectare van de

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2002:2013 Eisen voor PEFC schema gebruikers 24-05-2013 Chain of Custody van Producten uit Bos - Eisen (Chain of Custody of Forest Based Products Requirements) NEDERLANDSE

Nadere informatie

Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders

Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders Forest Stewardship Council Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders We hopen dat u de handelsmerkstandaard FSC-STD-50-001 (V1-2) duidelijk en eenvoudig in het

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

De FSC convenant. Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten

De FSC convenant. Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten De FSC convenant Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten FSC convenant.indd 1 18/02/2009 9:36:02 Waarom een FSC convenant? Jaarlijks verdwijnt meer dan 13 miljoen hectare

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP

6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP 6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP De regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het Nederlandse PEFC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari

Nadere informatie

Duurzame Materialen. Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een. gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz.

Duurzame Materialen. Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een. gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz. Het nut van labels Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz. Er is onderscheid te maken tussen milieulabels en milieuverklaringen.

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) pag.: 1 van 8 code: SPE-MVI-art-017-bl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) Bron: SCCM, pp. 1-7 Auteur(s): www.sccm.nl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) 1 Duurzaam

Nadere informatie

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie?

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie? 25 JAAR GARANTIE Garantiebewijs COSENTINO, S.A.U. vrijwaart de geregistreerde eigenaar van het geplaatste SILESTONE by Cosentino product tegen mogelijke fabrieksfouten van het product voor een periode

Nadere informatie

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Versie 30/05/07 Referenties :

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s

Gebruikshandleiding Certificatielogo s Gebruikshandleiding Certificatielogo s Versie 6.2 Bureau Veritas Certification Nederland Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecologisch aankopen Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Inleiding Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen Inleiding Keuze leveranciers: Leveranciers met

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL H A N D M A D E IN B E LG I U M Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Rev.: 2 Datum: 19/08/2013 Pagina 1 van 6 1. Algemene bepaling en definities 1.1. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen van MECASPRING nv bij leveranciers en onderaannemers, als de

Nadere informatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN... 2 3 GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK... 2

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22

Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22 Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22 Pagina 1 van 11 Voorwoord Dit document vormt een onderdeel van de certificatie-, attesterings- of erkenningsovereenkomst tussen

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Klik op de tekstballonnen Geen originele verpakking meer? Geen recht op garantie! Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Ik kan u enkel een waardebon aanbieden. 2de hands? U hebt maar 3 maanden garantie!

Nadere informatie

Forest Stewardship Council. Naslaggids Keurmerken voor certificaathouders

Forest Stewardship Council. Naslaggids Keurmerken voor certificaathouders Forest Stewardship Council Naslaggids Keurmerken voor certificaathouders Over FSC keurmerken en deze naslaggids FSC-keurmerken zijn het belangrijkste communicatiemiddel voor FSC-certificaathouders om aan

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Mijn gemeente/stad en FSC

Mijn gemeente/stad en FSC Mijn gemeente/stad en FSC Individuele begeleiding Versie Mei 2012 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045 Intro: FSC, het hoe en waarom Forest Stewardship Council FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

BeCommerce Kwaliteitslabel. Implementatiehandboek

BeCommerce Kwaliteitslabel. Implementatiehandboek BeCommerce Kwaliteitslabel Implementatiehandboek Inhoud Het BeCommerce label Het digitaal certificaat Grafische weergave van het label Toepassing van het label De website Mobiele weergave Nieuwsbrief Advertentie

Nadere informatie

Een prestatie om trots op te zijn

Een prestatie om trots op te zijn BUSINESS ASSURANCE Een prestatie om trots op te zijn Richtlijnen voor het gebruik van certificatielogo s Juni 2014 Inleiding Laat de markt weten dat u gecertificeerd bent! Certificering volgens de ISO

Nadere informatie

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Accepteert het land van bestemming uw houten verpakking?

Accepteert het land van bestemming uw houten verpakking? Accepteert het land van bestemming uw houten verpakking? Belangrijke informatie voor inkopers en gebruikers van houten verpakkingen. Steeds meer landen eisen behandeling conform ISPM 15. Lees deze folder

Nadere informatie

Kijken bij Collega s Excursie

Kijken bij Collega s Excursie Kijken bij Collega s Excursie 20 april 2010 Nut en noodzaak van CoC-certificering Annemieke Winterink, Probos Opbouw presentatie 1. Probos 2. Hout 3. Certificering (FM & CoC) 4. Duurzaam inkoopbeleid 5.

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

CoC (chain of custody)

CoC (chain of custody) CTIB - CENTRE TECHNIQUE DE L INDUSTRIE DU BOIS Établissement reconnu par application de l'arrêté loi du 30 janvier 1947 TCHN - TECHNISCH CENTRUM DER HOUTNIJVERHEID Inrichting erkend bij toepassing van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Optimale veiligheid voor kinderen. Europese Commissie Industrie en ondernemerschap

Optimale veiligheid voor kinderen. Europese Commissie Industrie en ondernemerschap VEILIGHEID VAN SPEELGOED Optimale veiligheid voor kinderen Europese Commissie Industrie en ondernemerschap Fotolia Orange Tuesday In de EU wonen meer dan 80 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar en stellen

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie