Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forest Stewardship Council. Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders"

Transcriptie

1 Forest Stewardship Council Veelgestelde vragen over het gebruik van handelsmerken door FSC -certificaathouders

2 We hopen dat u de handelsmerkstandaard FSC-STD (V1-2) duidelijk en eenvoudig in het gebruik vindt. Als u vragen heeft die niet beantwoord worden na het doorlezen van de standaard of deze veelgestelde vragen (FAQ s), dan kunt u contact opnemen met uw Certificerende Instantie (CB). Zij kunnen u ongetwijfeld verder helpen. Contents Inhoud Licentiecode Handelsmerksymbool Vertaling Taal Producttype Moebius-loop Gebruik van het minilabel Labelling Kleur Plaatsing Promotie Vraag 1-4 Vraag 5-6 Vraag 7 Vraag 8-9 Vraag Vraag 14 Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag

3 1 Licentiecode Certificaathouders hebben twee codes. Wanneer moet de licentiecode gebruikt worden en wanneer de certificaatcode (CoC-code)? De FSC Licentiecode moet gebruikt worden als een productlabel of een promotietekst wordt gebruikt. De certificaatcode wordt gebruikt op facturen en verkoopdocumenten/vrachtbrieven om de FSC-gecertificeerde status van producten aan te geven. Hieronder staat een tabel die weergeeft wanneer en waar de licentiecode of de certificaatcode gebruikt moet worden. Geval Op productlabel Promotioneel paneel Ander promotioneel gebruik Tekstverwijzing naar certificering Factuur - promotioneel logo voor template van factuur Factuur - identificatie van FSC-gecertificeerde producten Andere verkoopdocumenten en vrachtbrieven Licentiecode Nvt Nvt Certificaatcode Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 03

4 2 Licentiecode Geeft FSC toestemming voor het gebruik van twee licentiecodes in één promotioneel paneel? Kan een organisatie die twee afzonderlijke bedrijven bezit, met twee verschillende CoC-certificaten, beide licentiecodes in één promotioneel paneel op één enkel promotieartikel gebruiken? Ja, in dit geval is het toegestaan om twee licentiecodes in één promotioneel paneel op één enkel promotieartikel te gebruiken. Productlabels mogen echter slechts één licentiecode bevatten. 3 Licentiecode Als een bedrijf verschillende licentiecodes voor verschillende dochterbedrijven heeft, welke moet dan gebruikt worden? Bedrijven kunnen hun eigen individuele code gebruiken of, als materialen centraal geproduceerd worden, die van het moederbedrijf, vooropgesteld dat de informatie tevens de contactinformatie van het bedrijf bevat. 4 Licentiecode Is het acceptabel om alleen de certificaatcode of licentiecode op visitekaartjes te gebruiken? Nee, FSC geeft certificaathouders geen toestemming tot gebruik van de certificaatcode of licentiecode op visitekaartjes. Certificaathouders mogen echter het mini on-product keurmerk van de drukker op visitekaartjes drukken als deze door een FSC-gecertificeerde drukker op gecertificeerd papier gedrukt worden. 04

5 5 Handelsmerk symbool Heeft het lettertype superscript betrekking op het TM en het -symbool? Ja, beide symbolen moeten in lettertype superscript toegepast worden. Bijvoorbeeld: FSC of Forest Stewardship Council Bijvoorbeeld: FSC of Forest Stewardship Council 6 Handelsmerk symbool Als een Certificaathouder gevestigd is in een land waar TM gebruikt moet worden, maar producten maakt die uitsluitend gedistribueerd worden in landen waar gebruikt moet worden, welk handelsmerksymbool moet dan gebruikt worden? Het juiste symbool moet gekozen worden naargelang het land waar de producten verkocht of gedistribueerd worden, in plaats van het land waar ze gemaakt zijn. In dit geval moet daarom gebruikt worden. Zie Bijlage 1 in de standaard voor de huidige registratiestatus van elk land. De registratie van handelsmerken is wereldwijd continu in beweging, dus vergeet niet altijd de laatste versie van Bijlage 1 te raadplegen. Bijvoorbeeld: houten meubels gemaakt in Turkije en gedistribueerd in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Stap 1 Zie Bijlage 1 in FSC-STD voor registratiestatus van betrokken land(en). Stap 2 Kies een juist symbool naargelang het/de land(en) waar de producten gedistribueerd worden. Stap 1 Turkije TM, Duitsland, VK Stap 2 7 Vertaling Mag de afkorting FSC en de naam Forest Stewardship Council vertaald worden naar andere talen? Ja, zolang ze niet vervangen worden door een vertaling. Een vertaling mag tussen haakjes na de afkorting of de Engelstalige naam geplaatst worden. Bijvoorbeeld: Forest Stewardship Council (een vertaalde naam) 05

6 8 Taal Mag er meer dan één taal op het label staan? Ja, er mogen tot maximaal vier talen gekozen en toegevoegd worden in de label generator. De titel van het label wordt eenmalig weergegeven, in de eerst gekozen taal. Bv. 100% label in het Engels, Duits en Spaans. 9 Taal Kunnen er voor het label meer dan vier talen gebruikt worden? Ja, er zijn twee opties waarmee er meer dan vier talen voor het label gebruikt kunnen worden a) Certificaathouders kunnen verschillende labels gebruiken, om zo meer dan vier talen toe te voegen. b) De talen kunnen buiten het label toegevoegd worden. Bv. 06

7 10 Producttype Wat voor product geeft het woord board ( karton ) aan? Kan een drukker het producttype board gebruiken? De cliënt bepaalt of zij het materiaal board ( karton ) of papier wil noemen. Typische gebruikers van het producttype board zijn verpakkingsbedrijven. 11 Producttype Mag het producttype weggelaten worden van het label? Ja, als er een specificatie naast het label staat met een uitleg over welk deel van het product gecertificeerd is, dan mag het producttype weggelaten worden van het label. Als het gehele product alleen FSC-gecertificeerd materiaal bevat, mag het producttype weggelaten worden. Merk op dat het producttype altijd gespecificeerd dient te worden op op FSCgecertificeerd papier gedrukte publicaties. 12 Producttype Kan het producttype gespecificeerd worden in een extra verklaring naast het label? Ja, het producttype kan beschreven worden naast het label in plaats van daarbinnen. Deze optie kan overwogen worden in een situatie waarbij het producttype niet in het label past. Een andere situatie kan zijn als het product uit meer dan één FSC-gecertificeerd materiaaltype bestaat en daarom twee producttypes behoeft. De certificaathouder kan ervoor kiezen twee labels te gebruiken, waarin de verschillende producttypes respectievelijk gespecificeerd worden, of één label zonder producttype, en in plaats daarvan een extra verklaring naast het label. Merk op dat het producttype altijd gespecificeerd dient te worden op op FSCgecertificeerd papier gedrukte publicaties. 13 Producttype Geeft FSC toestemming aan certificaathouders om merknamen als een producttype in het label te gebruiken? 14 Moebius-loop Waarom dekt de Moebius-loop (recycled-symbool) zowel pre- en post-consumer hergebruikte vezels? Nee, er mogen alleen generieke termen gebruikt worden. Merknamen mogen in een label of elders niet gecombineerd worden met FSC-handelsmerken. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan ISO-eisen. Naast het label mag het percentage postconsumer vezels apart vermeld worden. 07

8 15 Gebruik van het minilabel Wanneer is het gebruik van het minilabel toegestaan? a) Het minilabel mag altijd in de volgende gevallen gebruikt worden: Papiergrootte A5 of kleiner Verpakkingsvolume 500ml of kleiner Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 450ml Milky b) Bij papiergroottes groter dan A5 is het mogelijk om het minilabel te gebruiken als er onvoldoende blanco, onbedrukte ruimte is voor het standaardlabel. c) De Certificerende Instantie kan de volgende criteria gebruiken om te beoordelen of het minilabel toegestaan is op papier dat groter is dan A5: 1. Controleren waar de cliënt het FSC-keurmerk wil plaatsen 2. Controleren of er bedrukbare ruimte beschikbaar is voor het standaardlabel in die ruimte, zonder het ontwerp te moeten veranderen 3. Zo ja, dan moet het standaardlabel gebruikt worden 4. Zo nee, dan mag het minilabel gebruikt worden d) Een Certificerende Instantie mag op grond van ruimtebeperkingen gebruik van het minilabel toestaan zonder navraag bij FSC. 08

9 16 Gebruik van het minilabel Hoe wordt voldoende blanco onbedrukte ruimte voor het standaardlabel gedefinieerd? Het standaardlabel moet in de volgende gevallen gebruikt worden: a) Er is genoeg onbedrukte ruimte beschikbaar voor het standaardlabel op minimumgrootte, met ruimte eromheen. b) Als het mogelijk is ruimte te maken voor het standaardlabel op minimumgrootte, met ruimte eromheen. Ruimte die bedoeld is om te beschrijven of te bedrukken, bijvoorbeeld op briefsjablonen of ansichtkaarten, wordt niet beschouwd als blanco, onbedrukte ruimte. THIS SPACE FOR WRITING MESSAGES POST CARD THIS SPACE FOR ADDRESS ONLY PLACE STAMP HERE 17 Gebruik van het minilabel Als een product zo klein is dat zelfs een minilabel niet past, zijn er dan andere opties? Ja, een afbeelding van het product, inclusief een voorstel voor opname van het FSCkeurmerk, moet ingediend worden bij de Certificerende Instantie. Deze bespreekt het voorstel vervolgens met de FSC Trademark Unit voor goedkeuring. 18 Labelling Eist FSC dat FSC-gecertificeerde producten het FSCkeurmerk dragen? Nee, FSC eist niet dat FSC-gecertificeerde producten het FSC-keurmerk dragen. Detailhandelaren mogen producten zonder keurmerk echter niet promoten. 19 Labelling Mag het FSC-keurmerk samen met andere keurmerken gebruikt worden? Ja, zolang het geen keurmerken voor boscertificeringsprogramma s zijn. Andere nietbosbouwgerelateerde eco-keurmerken zijn acceptabel. 09

10 20 Labelling Mag het FSC-keurmerk afgedrukt worden op de binnenflap van een envelop? Ja, het gebruik van het keurmerk op de binnenflap van een envelop is toegestaan op grond van het feit dat dit het meest zichtbare deel de binnenflap is. Dit is ook de gangbare plaats voor Labelling met merknamen, percentage gerecycled papier, enz. Bv. 21 Labelling Is het acceptabel om FSC-handelsmerken als scheidingsmerktekens te gebruiken? Ja, FSC-handelsmerken mogen gebruikt worden voor het identificeren van FSCgecertificeerde producten in de Chain of Custody (beheersketen) voordat de producten naar de eindconsument gaan. FSC beschouwt dit als een scheidingsmerkteken. Scheidingsmerktekens moeten verwijderd worden voordat de producten naar het uiteindelijke verkooppunt gaan. Bv. 10

11 22 Labelling Mag het of het TM-symbool zonder lettertype superscript gebruikt worden? Uitzonderingen zijn mogelijk als er technische problemen ontstaan, zoals kurken met een ruw oppervlak, waarbij het niet mogelijk is een leesbare of TM in lettertype superscript te drukken. Opmerking:speciale goedkeuring van FSC via de Certificerende Instantie is vereist. Een wijnkurk met een ruw oppervlak 23 Labelling Mag het minilabel gebruikt worden op een wijnkurk, zelfs als er genoeg ruimte is voor het standaardlabel? En mag het minilabel voor betere leesbaarheid in een groter formaat op de kurk gebruikt worden? Ja, als het technisch moeilijk is om een leesbaar standaard promotietekst op het ruwe oppervlak van de wijnkurk te drukken, mag in plaats hiervan een minilabel gebruikt worden. Het minilabel mag voor betere leesbaarheid in een grotere afmeting gebruikt worden. Opmerking:speciale goedkeuring van FSC via de Certificerende Instantie is vereist. Een wijnkurk met een ruw oppervlak 11

12 24 Labelling Welke onderdelen van een product dienen als onlosmakelijk te worden beschouwd (bv de kaft van een boek)? Onlosmakelijke onderdelen omvatten niet het volgende: Materialen die niet van bosproducten zijn gemaakt Onderdelen die secundaire productfuncties vervullen, zoals voor transport of bescherming van het product, bv. verpakking Onderdelen gemaakt van bosproducten (bv. hout en papier) die duidelijk als materiaal te onderscheiden zijn en die onafhankelijk gecertificeerd zouden kunnen worden, vooropgesteld dat het producttype meegenomen in het keurmerk om aan te geven welk onderdeel van het product gecertificeerd is Zie ADVICE in FSC-DIR voor meer informatie en voorbeelden van praktische toepassingen. 25 Labelling Mag het FSC-keurmerk als blinddruk worden gebruikt? Ja, zolang het keurmerk leesbaar blijft. 26 Labelling Is het toegestaan om het FSC-keurmerk als folie op te drukken (foil stamp)? Ja, zolang het keurmerk leesbaar blijft en aan de kleureneisen voldaan wordt. 27 Kleur Mag het FSC-keurmerk gebruikt worden met gemetalliseerde inkten? Ja, zolang het keurmerk leesbaar blijft en aan de kleureneisen voldaan wordt. 28 Kleur Zijn er uitzonderingen voor de kleur van het keurmerk? Ja, alleen in uitzonderlijke gevallen waarin geen van de gereguleerde kleurenopties uit de standaard mogelijk zijn. In dergelijke gevallen kan een individuele oplossing voorgesteld worden aan FSC via de certificerende instantie. 29 Plaatsing Mag een FSC-keurmerk op de achterkant van een poster geplaatst worden? Nee, het keurmerk moet op een zichtbare plaats staan. 12

13 30 Plaatsing Wat telt als een zichtbare plaats voor het keurmerk? De voorkant van het product of de verpakking van een product is de ideale plaats voor het keurmerk, omdat deze zijde aan de klant wordt getoond. Anderszins kan het overal aan de buitenkant van het product of de verpakking geplaatst worden waar normaliter productinformatie staat. Dit is mogelijk toegestaan, vooropgesteld dat het FSC-keurmerk niet de enige afgedrukte informatie op die plek is. 31 Plaatsing Waar moet in boeken een FSC-keurmerk worden geplaatst? Het keurmerk kan geplaatst worden op de achtercover of op de gebruikelijke plaats voor productinformatie, namelijk een van de binnenpagina s. Dit mag echter niet als er geen andere informatie op de pagina met het keurmerk staat. First published in 2010 by Greens and Smith Hucklebury House Great Hulburn Street London WC5G 6DS Printed in England by HPT Books LDN ISBN Plaatsing Geeft FSC toestemming voor het gebruik van productkeurmerken in papiersoortwaaiers? Het on-product label mag gebruikt worden op papiersoortwaaiers als de informatie van het papier gedrukt is op papier dat kwalificeert voor het keurmerk in kwestie. In alle andere gevallen mag het FSC-certificaat gepromoot worden met een promotioneel paneel, logo of tekstuele beschrijvingen van de claim. 33 Promotie Mogen de labelontwerpen gebruikt worden voor reclamedoeleinden ( off-product gebruik)? Nee, labels mogen alleen gebruikt worden op FSC-gecertificeerde producten. Ze mogen niet gebruikt worden voor promotionele doeleinden. In plaats daarvan levert FSC een promotioneel paneel dat duidelijker gekoppeld is aan het ontwerp van het FSC-keurmerk en dat eenvoudig te gebruiken is. 13

14 34 Promotie Moet ik het promotioneel paneel op facturen gebruiken? Nee, maar als u dat doet, moet de volgende tekst vermeld worden: Alleen producten als zodanig aangemerkt op de factuur zijn FSC-gecertificeerd. Factuurclaims volgens FSC- STD zijn vereist bij het doorgeven van een factuurclaim FSC-gecertificeerd. 35 Promotie Mogen organisaties de uitspraak doen dat ze het certificaat hebben aangevraagd? Er mogen alleen uitspraken gedaan worden over FSC-certificering als de certificering afgerond is. 36 Promotie Kunt u voorbeelden geven van extra uitspraken die verboden zijn? Voorbeelden van verboden extra uitspraken Geen hout uit ongerepte bossen Product met FSC kwaliteit Onze xxxx zijn door FSC-/PEFC-gecertificeerd FSC-/PEFC-certificering betekent dat We hebben xxx CO2-uitstoot bespaard omdat we FSC-papier gebruiken 37 Promotie Mag controlled wood genoemd worden in persberichten of op een website? Nee, certificaathouders van controlled wood mogen hun certificering voor controlled wood niet in persberichten of op websites noemen. 14

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Ga voor certificering! Chain of Custody

Ga voor certificering! Chain of Custody DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE KEUZE IN VIS, SCHAAL- EN SCHELPDIEREN GA VOOR CERTIFICERING Ga voor certificering! Chain of Custody Een praktische handleiding voor het Chain of Custody certificeringsproces

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

All-in pakket. Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt

All-in pakket. Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt All-in pakket Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt huistekoop.tv Postadres Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Email: info@huistekoop.tv Twitter: @huistekooptv Cees van Dongen: +31 (0) 6 4623

Nadere informatie

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl Mijn voorbeeld boek Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal www.mijnlevenalsverhaal.nl Vijftiende druk, maart 2014 @ 2014 Irit Rosen Dit boek werd gemaakt met behulp van www.mijnlevenalsverhaal.nl.

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships Marketingmed.nl Gastbloggen & 1. Marketingmed.nl - Gastbloggen Schrijven voor Marketingmed.nl is een fantastische eer. Samen met de 100 andere auteurs werken we gezamenlijk aan een mooi doel, een van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie