- Gecoördineerde tekst -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Gecoördineerde tekst -"

Transcriptie

1 Protocol inzake de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem. - Gecoördineerde tekst - Versie : II_V10 van 1 ste november 2013

2

3 INHOUD 1 INHOUD VAN DIT DOCUMENT DEFINITIES EN AFKORTINGEN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE KABLERING EN PASSIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE ACTIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE CLIENTS EN SERVERS VEREISTEN GESTELD AAN HET LOKAAL VOOR HET DATA-RACK TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE DATAVERBINDING MET DE KANSSPELCOMMISSIE BIJKOMENDE VEREISTEN GESTELD AAN HET VIDEO SURVEILLANCE SYSTEEM VEREISTEN INZAKE ACCOUNTING - FINANCIËLE INFORMATIE (F1 EN F2) VEREISTEN INZAKE REGISTRATIE (F5) VEREISTEN INZAKE TECHNISCHE CONTROLE (F6) VEREISTEN INZAKE DOCUMENTATIE I.V.M. HET INFORMATICASYSTEEM EN HET VIDEO- SURVEILLANCE SYSTEEM GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN DIVERSE VEREISTEN STANDAARDEN INZAKE NAAMGEVING VOOR DE TE VERZENDEN BESTANDEN GOEDKEURING BIJLAGE 1 : XML BESCHRIJVING BIJLAGE 2 : STANDAARD COMMUNICATIE PROTOCOL BIJLAGE 3 : ASCII TABEL BIJLAGE 4 : KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MEI blz. -3-

4 1 INHOUD VAN DIT DOCUMENT Art. 38, 5 van de wet van 7 mei 1999 bepaalt dat het toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II dient te gebeuren bij middel van een passend informaticasysteem. Dit document beschrijft de technische vereisten waaraan supra vermeld systeem dient te voldoen. Dit protocol is de uitvoering van art. 11 van het koninklijk besluit d.d. 23/05/2003 betreffende de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem (B.S. 04/06/2003). -4-

5 2 DEFINITIES EN AFKORTINGEN Afkorting LAN Cliënt Definitie Local Area Network ; lokaal netwerk Iedere elektronische eenheid, dus zowel administratieve pc's als automatische spellen On-line Wordt beschouwd als deel uitmakende van een on-line systeem, alles wat zich tussen de machine en de Datatransfert naar de (met inbegrip van de CPU-Switch toepassing) bevindt UTP Unshielded Twisted Pair DHCP Dynamic Host Configuration Protocol WINS Windows Internet Naming Service DNS Domain Name System FTP File Transfert Protocol DVD Digital Versatile Disk EPROM Erasable Programmable Read Only Memory Xls-file Bestandsformaat van Microsoft Excel. XML Extensible Markup Language Is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele markup-talen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst RJ45 Registerred Jack 45 Propagation Delay De tijd dat een signaal nodig heeft om van punt A naar punt B te gaan over een gegeven transmissie- kanaal. TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. IPV4 Internet Protocol-adres in 4 posities. IPV6 Internet Protocol-adres in 6 posities. SWITCH SSL SSH HTTP DMZ IP-verbinding ISP IP-adres Een electronisch apparaat dat het berichtenverkeer regelt tussen de verschillende LAN-segmenten. Secure sockets layer Secure shell Hypertext transfert protocol. Demilitarized Zone verbinding op basis van het Internet Protocol Internet Service Provider Internet Protocol adres. -5-

6 3 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE KABLERING EN PASSIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN Er dient gebruik te worden gemaakt van UTP-kabel, minimaal CAT5, 100 ohm, 8-draads en RJ45 connectoren. Alle acht de draden dienen te worden aangesloten. De bekabeling dient op een correcte wijze te worden uitgevoerd. Bij de realisatie van het centraal punt van dit sternetwerk dient gebruik te worden gemaakt van een 19 data-rack en rack-mounted patchpanelen. Dit rack zal enkel dienen voor de huisvesting van componenten van het LAN. Een moderne PC kan gebruikt worden als server na instemming van de kansspelcommissie. Alle eindpunten dienen eenduidig te worden geïdentificeerd, waarbij dezelfde identificatie zal worden hernomen op de centrale patch-panelen. Het LAN dient minimaal compatibel te zijn met volgende LAN-standaarden: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4. Een degelijke documentatie dient ter plaatse aanwezig te zijn. Ze dient nauwgezet te worden bijgewerkt bij elke aanpassing en omvat minimaal volgende inlichtingen: - identificatie van de installateur; - grondplan van de inrichting met aanduiding van de eindpunten, inclusief de eenduidige identificatie; - een schematische voorstelling van het datarack met plaatsing van de passieve- en actieve componenten van het LAN; - een gedetailleerde lijst van alle geplaatste UTP-kabels met opgave van installatiedatum, identificatiecode en lengte in aantal meter; - een testrapport van alle horizontale bekabeling. Voor elk eindpunt dient een afzonderlijk verslag te worden toegevoegd welke minimaal volgende gegevens bevat : - datum en uur van de test; - gebruikte testapparatuur; - bedradingschema; - testresultaten zoals Propagation delay, weerstand, dempingsfactor,... ; - opgave van de compatibele netwerkstandaarden voor dit eindpunt. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. -6-

7 4 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE ACTIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN Er mag naar keuze gebruik worden gemaakt van hub s of switches compatibel met voormelde netwerkstandaarden. De koppeling van de dataverbinding naar de dient op een correcte wijze te worden uitgevoerd. Algemeen wordt gesteld dat er geen gebruik mag worden gemaakt van wireless verbindingen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, en na voorafgaande toestemming van de kan hiervan worden afgeweken -7-

8 5 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE CLIENTS EN SERVERS Alle clients en servers dienen te zijn uitgerust met een netwerkkaart met RJ45 aansluiting. Alle clients en servers dienen het TCP/IP protocol IPV4 en/of IPV6 te ondersteunen en dienen te beschikken over een vast IP-adres en rechtstreeks adresseerbaar te zijn via TCP/IP. Geen enkele andere koppelingswijze is toegestaan. Het besturingssysteem moet een versie van Windows, Unix of Linux zijn. Een up-to-date documentatie zal worden bijgehouden aangaande de toegekende ipadressen en bijhorende mac-adressen, met opgave van de éénduidige identificatie van het eindpunt waaraan de client of server verbonden is. Dynamische IP-adressen met bijhorende dynamische DNS zijn niet toegelaten. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van DHCP-, WINS- DNS-servers dient een volledige documentatie inzake deze servers eveneens aanwezig te zijn. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. Indien om een of andere reden het luik dat toegang verleent tot het cpu-gedeelte van de speelautomaat wordt geopend moet de dienst Metrologie worden verwittigd (zie punt 11/4) (de speelautomaat mag in exploitatie blijven). Supra vermeld luik dient te worden voorzien van een mechanisch en electrisch beveiligde sensor welke elke beweging van dit luik registreert in de databank van het online systeem op dergelijke wijze dat alle interupts worden geregistreerd en nadien geen gegevens meer kunnen worden verwijderd of gewijzigd. De energievoorziening van de sensors alsmede de interface die instaat voor de verzending van deze interupts naar het online systeem en de verbinding van de interface met het online-systeem zelf moet ten allen tijde gewaarborgd zijn. Indien toch een onderbreking van de verbinding optreed dient het online-systeem begin en einde van deze toestand te registreren. Indien om één of andere reden een automaat definitief wordt verwijderd uit het aanbod (verouderd, onherstelbaar defect, verkoop, ) dient de hiervan voorafgaand op de hoogte te worden gesteld. Tevens dienen alle identificatiegegevens van de desbetreffende automaat alsmede de stand van de mechanische en/of elektronische tellers aan de kansspelcommissie te worden medegedeeld. De betrokken automaat dient ter beschikking te blijven in de nabijheid van de betrokken kansspelinrichting gedurende minimaal 14 kalenderdagen. Indien zij het nodig acht kan de tijdens deze periode overgaan tot controle van de overgemaakte gegevens. Polling Inzake polling (vaststellen of een spelautomaat online/offline is) geldt volgende regeling : - Onafhankelijk van het normale dataverkeer tussen moederbord spelautomaat interface online systeem dient een polling routine te worden voorzien teneinde vast te stellen of de verbinding online systeem interface werkt ; - Het initiatief hiervoor kan uitgaan van de interface of de server. In beide gevallen dient de server erop toe te zien dat de polling van elke spelautomaat toekomt ; - Elke automaat moet minimaal 1x per 5 minuten een positieve polling geven. De polling frequentie bedraagt elke automaat minimum 1x per minuut ; -8-

9 - Indien gedurende een periode van 5 minuten (te rekenen vanaf de eerste negatieve polling) geen positieve polling volgt dient de spelautomaat als offline te worden beschouwd en dient een entry in het F6-bestand te worden gemaakt (zie structuur F6- bestand - punt 11/5) ; - Bij de eerstvolgende polling dient eveneens een entry te worden gemaakt in het F6- bestand ; - Het te gebruiken commando voor de polling is het in real time opvragen van de tellers van de automaat ; - Het resultaat van de positieve polling wordt in de DB ingebracht (inclusief de waarde van de tellers, historiek van de laatste 50 pollings dient te worden bewaard). Ingeval van ram reset na een interventie dienen de laatst geregistreerde tellerwaarden voor de reset en de tellerwaarden na reset aan de kansspelcommissie te worden gemeld. Inzake synchronisatie van de RTC s dient de server van het on-linesysteem zich om het uur te synchroniseren met een externe time-server, nadien worden alle clients hiermede gesynchroniserd. Dagelijks moet een historiek van deze evenementen (onderbreking van de verbinding, opening van het cpu compartiment) toegevoegd worden aan het F6 bestand (zie punt 11/5) Communicatieprotocol Een standaard communicatieprotocol is voorzien welke de gegevensuitwisseling tussen de interface en het moederbord van de automatische spelautomaat uniformiseert (Zie Bijlage 2). -9-

10 6 VEREISTEN GESTELD AAN HET LOKAAL VOOR HET DATA- RACK Het data-rack dient zodanig te zijn opgesteld dat voor- en achterzijde makkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud. In voorkomend geval dient een adequate koeling te worden voorzien om de elektronische apparatuur in optimale omstandigheden te laten functioneren. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. -10-

11 7 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE DATAVERBINDING MET DE KANSSPELCOMMISSIE De vergunninghouder zorgt voor een adequate IP-verbinding met de DMZ van de Federale Overheidsdienst Justitie, bij voorkeur via het eigen netwerk van de gekozen ISP. Gebruik van een vast IP-adres en een gegarandeerde minimum bandbreedte is wenselijk. De vergunninghouder dient tevens in te staan voor de aankoop, installatie en programmmatie van de benodigde actieve componenten van het LAN. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de koppeling van de dataverbinding aan zijn informaticasysteem. De bestanden moeten naar het domein depot.gamingcommission.be verstuurd dmv het protocol HTTPS (via WebServices of WebForms). De userid en het paswoord zullen door de cel ICT van de KSC worden aangeleverd. Opmerking : in afwachting van het plaatsen van de webservices moeten de bestanden verstuurd worden in FTP (of FTPS voor deze die het wensen) en dit eveneens naar de server depot.gamingcommission.be. In geval van FTPS, zal de userid en het paswoord door de cel ICT van de KSC worden aangeleverd, deze zullen dezelfde blijven na de overgang naar HTTPS. In de toekomst zal een digitale handtekening geïmplementeerd kunnen worden. Bijkomende verbinding met de kansspelcommissie in het kader van online-toezicht : -/ Teneinde online-toezicht vanuit de mogelijk te maken dient elke vergunninhouder een site-to-site VPN te voorzien. -/ Deze verbinding zal worden geïntegreerd in de internetfirewall van de, de benodigde informatie zal ten gepaste tijde worden doorgegeven. -/ Via deze verbinding dient consultatie mogelijk te zijn van alle hard- en software die het voorwerp uitmaken van de certificeringsprocedure. Tevens dient het mogelijk te zijn bestanden te kopiëren voor verder onderzoek. -11-

12 8 BIJKOMENDE VEREISTEN GESTELD AAN HET VIDEO SURVEILLANCE SYSTEEM Minstens op volgende locaties moeten camera s worden voorzien : - plaats waar de registratie en/of controle van de speler gebeurt, op een dergelijke manier dat de aanmaak van het register en de ondervraging van het centraal bestand van de uitgesloten personen kan gevolgd worden; - kassa s; - de speelautomaten Op eenvoudig verzoek dienen de opgevraagde opnames te worden overgemaakt aan de. Indien eigen bestandsformaten worden gebruikt dient de viewer te worden meegeleverd. Deze viewer moet werken onder alle beschikbare versies van het windows besturingssysteem. De videobeelden dienen een minimale framerate te hebben van 12 beelden/seconde. De resolutie moet minimaal 4CIF(704x480) bedragen. De kwaliteit en keuze van de camera s moet rekening houden met de speciale lichtomstandigheden welke aanwezig zijn in de kansspelinrichting. Voor de nieuwe bewakingssystemen is het nodig om kleurencamera s te gebruiken. De verantwoordelijke voor de uitbating van de kansspelinrichting (vergunninghouder D) dient vanaf zijn werkplek in real time de videobeelden te kunnen bekijken, dit minstens indien de vergunninghouder niet aanwezig is om deze taak op zich te nemen en de videoregistratieapparatuur voor de vergunninghouder D derhalve niet toegankelijk is. -12-

13 9 VEREISTEN INZAKE ACCOUNTING - FINANCIËLE INFORMATIE (F1 EN F2) De financiële informatie dient in XML-formaat, dagelijks te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Alle bedragen worden vermeld in eurocents. Deze bestanden dienen automatisch te worden aangemaakt en dienen rechtstreeks vanuit de server van de spelinrichting te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Financiële informatie : (*) = basisgegevens dwz. gegevens die in real time uit de automaat moeten worden opgevraagd, zie ook punt 14/ A certifiëring. -/ Aantal betrokken automatische machines Voor elke monopostmachine : Voor elke multipostmachine, identificatie van de masters + : -/ Identificatie nummer van het spel (serienummer) (*) -/ Interne volgnummer van het spel -/ Nummer van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) -/ Nummer van het belastingsvignet -/ Totaal inzetten van de dag -/ Totaal winsten van de dag -/ Resultaat van de dag -/ Aantal gespeelde partijen (globaal teller) (*) -/ Teller Total Bet bij de opening (*) -/ Teller Total Bet bij de sluiting (*) -/ Teller Total Win bij de opening (*) -/ Teller Total Win bij de sluiting (*) -/ TimeStamp bij de opening -/ TimeStamp bij de sluiting Opmerking : -/ Het veld "mastertype" moet de volgende codering respecteren: M1 : single master, cpu in de master en de satellieten M2 : single master, cpu enkel in de satellieten M3 : single master, cpu enkel in de master M4 : multi master, cpu in de master en de satellieten M5 : multi master, cpu enkel in de satellieten M6 : multi master, cpu enkel in de master De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F1" file. B/ Globale resultaten : Totaalrecord afkomstig van de kas speciaal bestemd voor de automatische spellen : -/ Totaal inzetten voor alle machines -/ Totaal winsten voor alle machines -/ Globaal resultaat voor alle machines -/ TimeStamp bij de opening -/ TimeStamp bij de sluiting De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F2" file. -13-

14 10 VEREISTEN INZAKE REGISTRATIE (F5) Een bestand in XML-formaat dient dagelijks aan de kansspelcommissie te worden overgemaakt, één record per bezoeker: - naam; - voornaam; - geboortedatum; - geboorteplaats; - beroep; - straatnaam en huisnummer; - postcode; - gemeente; - land (2chr in overeenstemming met ISO alpha-2 code) ; De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F5" file. Indien in de inrichting enkel een elektronisch register wordt bijgehouden dient het programma een fiche af te drukken welke hoger vermelde gegevens bevat aangevuld met de datum, een sequentieel volgnummer en de tijdsaanduiding van de registratie. De bezoeker ondertekent deze fiche alvorens de speelzaal te betreden. Deze fiches dienen ter plaatse te worden bewaard onder dezelfde voorwaarden als het traditioneel papieren register. Dit bestand dient automatisch te worden aangemaakt en dient rechtstreeks vanuit de spelinrichting te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Opmerking : de handtekening kan elektronisch uitgevoerd worden via de eid kaart. Er dient een integratie te zijn tussen de spelersregistratie software en de functionaliteit ondervraging EPIS. In de praktijk komt dit neer op het gebruik van de webservice. Manuele ondervraging via de website is vanaf 01/01/2010 niet meer toegelaten. Indien EPIS niet bereikbaar is dient de normale time-out te worden afgewacht. De bewuste speler moet worden ingeschreven in het tijdelijk register en vanaf dat ogenblik gaat een sperperiode van 15 in waarbinnen EPIS niet meer dient te worden ondervraagd, de spelers die tijdens deze periode toekomen worden toegevoegd aan het tijdelijk register. Na afloop van de sperperiode worden alle ingeschreven spelers uit het tijdelijk register automatisch opgevraagd in EPIS. De huidige noodprocedure blijft van kracht. Bij een nieuwe time-out gaat opnieuw een 15 periode in. Het registratieprogramma mag geen manuele keuzemogelijkheid meer bieden om al of niet EPIS te ondervragen. Bij langdurige uitval van EPIS wordt de inhoud van het Bisregister doorgestuurd in de F5-file. -14-

15 11 VEREISTEN INZAKE TECHNISCHE CONTROLE (F6) Deze informaties moeten dagelijks aan de kansspelcommissie toegestuurd worden. De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F6" file. Dit bestand bevat de volgende elementen : (*) = basisgegevens dwz. gegevens die in real time uit de automaat moeten worden opgevraagd, zie ook punt 14/ A certifiëring. Administratieve informatie : -/ Serienummer van de machine (*) -/ Naam van de machine -/ Interne volgnummer -/ Nummer van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) -/ Datum van de laatste ijking De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "info". Informatie omtrent de integriteit van de spelsoftware : Dagelijks wordt een programma gestart op alle kansspelautomaten dat de EPROM handtekening(en) verifieert. -/ Aantal betrokken software elementen Voor elke software element -/ Identificatie van het betrokken software element (*) -/ Identificatie van de softwareversie (*) -/ Software handtekening (*) -/ Sleutels die worden gebruikt voor de software handtekening (*) De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "epromitem". Informatie inzake openen en sluiten van het cpu-toegangsluik : -/ Aantal CPU evenementen Voor elke CPU evenement -/ TimeStamp van evenement (met correcte nauwkeurigheid ; minstens de minuut) -/ Type van evenement (Open / Close) -/ Volgnummer van het evenement -/ Nr van vergunningshouder "E" verantwoordelijk voor het evenement -/ Naam van de technicus die verantwoordelijk is voor het evenement -/ Reden van het evenement (indien type = Close : "Einde van de tussenkomst" vermelden) -/ Aantal dagen geleden sinds de laatste opening -/ Total Bet tijdens de evenement (*) -/ Total Win tijdens de evenement (*) In geval van onderbreking van de communicatie tussen de cpu-switch en de controlemodule, dit event dient te worden beschouwd als een opening van het CPU-luik De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "cpuitem". Informatie inzake onderbreking van de verbinding met het online systeem : -/ Aantal OnLine onderbrekingen Voor elke onderbreking: -/ TimeStamp van de onderbreking -/ TimeStamp van de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding -15-

16 -/ Total Bet tijdens de onderbreking (*) -/ Total Win tijdens de onderbreking (*) -/ Total Bet tijdens de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding (*) -/ Total Win tijdens de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding (*) De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "onlineitem". -16-

17 12 VEREISTEN INZAKE DOCUMENTATIE I.V.M. HET INFORMATICASYSTEEM EN HET VIDEO-SURVEILLANCE SYSTEEM Volgende documentatie dient voorafgaandelijk aan de kansspelcommissie bezorgd te worden : a) betreffende het informaticasysteem : - naam en adres van de leverancier en/of fabrikant; - identificatie en serienummers; - beschrijving van de hardware en software; - gebruikte compiler; - technisch- en functioneel dossier van de applicatie. b) betreffende het video-surveillance systeem : - naam en adres van de leverancier en/of fabrikant; - identificatie- en serienummers; - lokalisatie en plan van de controlepost; - technisch plan van het systeem en zijn werking; - technische documentatie van de gebruikte camera's. -17-

18 13 GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN Nihil (tot nu toe) -18-

19 14 DIVERSE VEREISTEN A/ Certificering : Teneinde enige zekerheid te hebben inzake de correcte toepassing van onderhavig protocol en de betrouwbaarheid van de ontvangen gegevens maximaal te garanderen wordt een verplichte certifiëringsprocedure ingevoerd. Alle "B" vergunninghouders dienen hun online-systeem te laten nakijken door een onafhankelijk organisme erkend door de kansspelcommissie (cfr. Art. 52, wet 1999). Dit organisme toetst het GEHEEL VAN HET ONLINE-SYSTEEM (kablering, passieve en actieve componenten van het netwerk, gebruikte communicatie protocols software, clients en servers) aan het geheel van het op dat ogenblik geldend protocol, de diverse KB s ter zake, de informatieve nota s KSC ter zake, de nota s metrologie terzake en de kansspelwet van 1999 alsmede alle wijzigingen aan deze wet. Ook de spelautomaatinterface maakt deel uit van de certificering. De dataverbinding met de speelautomaten in de inrichtingen klasse II dient eveneens te worden geëvalueerd qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Supra vermeld organisme onderzoekt tevens in welke mate de door het online-systeem AUTOMATISCH gegenereerde XML bestanden betrouwbaar zijn en stelt tevens vast in welke mate en op welke wijze deze gegevens eventueel kunnen beïnvloed worden. Een tijdelijke bewaring van deze gegevens is enkel toegestaan indien ze ook versleuteld worden bewaard via een speciale toepassing die de geheimhouding garandeert of wanneer de bewaring pas wordt uitgevoerd na de verzending. De basisgegevens (*) van de automaten moeten in real-time worden verzameld. Er mag dus geen beroep worden gedaan op een bestand aanwezig in het online systeem, dit om elke afwijking uit te sluiten. De wijze van verzending naar de kansspelcommissie dient eveneens te worden onderzocht. Op basis van het ontvangen dossier (opgemaakt door supra vermeld organisme) aanvaardt de kansspelcommissie al dan niet de certifiëring. Inzake uiterste datum indienen certificeringrapporten zie punt 16 goedkeuring. De certificeringorganismen dienen hun verslag op te stellen in één van de Belgische landstalen en volgens een model dat kan worden opgelegd door de KSC. Alle kosten verbonden aan deze certificering komen niet ten laste van de kansspelcommissie. De vergunninghouder "B" dient opnieuw zijn systeem te laten certifiëren indien sedertdien veranderingen (andere dan upgrades of bug correcties) werden doorgevoerd in het online systeem. Tijdens een upgrade of een bug correctie, moet de leverancier van de "on-line" software de volgende informatie aan de verzenden : -/ gedetailleerde beschrijving van de aan het systeem aangebrachte wijzigingen; -/ een voorbeeld van elk XML bestand waaruit blijkt dat deze bestanden correct gegenereerd worden. Deze informatie moeten per aan verzonden worden (met in CC) en met de vermelding "Upgrade Online_Nr_E_Vergunning" in het object veld. Indien nodig zal een hercertificering van het systeem door de gevraagd worden. Het aantal upgrades toegestaan zonder certificering moet echter zeer beperkt blijven. -19-

20 B/ Integriteit van de gegevens : De certificeerder installeert op de hosting server een on-line service die de integriteit van het systeem garandeert. Deze service moet : -/ Veilig werken (onmogelijk aan te passen zonder dat het zichtbaar is); -/ In verbinding komen met de server met een hardware handtekening -/ Ad random berekenen van de handtekening van de kritische bestanden en ze vergelijken met de gecertificeerde handtekening; -/ Genereren van het bestand "signature" die de resultaten van de vergelijking, alsook de timestamp na iedere vergelijking registreert en deze on-line transfereren naar de. -/ Het bestand "signature" moet zodanig worden versleuteld dat de authenticiteit van de toepassing garandeert. Alleen de mag deze versleuteling kunnen ontcijferen. C/ Cashless : De inworp mag via een cashless systeem gebeuren. In dit geval moet het cashless systeem aan de volgende eisen voldoen : -/ De "Player cards" mogen enkel door de kassa en de gecertificeerde betaalterminals van de inrichting geladen worden. Het aldus geladen bedrag moet met een cryptische wijze op de kaart EN op de cashless server "geschreven" worden. Na inbreng van de kaart zal, indien het bedrag die op de kaart "geschreven" is en het bedrag die op de cashless server geregistreerd is niet overeenstemmen dient er een fout melding op een beschermde wijze in het online systeem geregistreerd te worden en moet de kaart geblokkeerd worden. Indien alternatieve systemen eenzelfde garantieniveau bieden (onmogelijkheid om het bedrag op de kaart te wijzigen zonder dat dit gemakkelijk traceerbaar is) kunnen zij ook voorgesteld worden. De alternatieve systemen moeten, minstens, aan de volgende eisen voldoen : -/ De "Player cards" moeten een unieke elektronische identificatie dragen ; -/ De toegelaten betaalterminals (ook diegene van de kassa) moeten een unieke elektronische identificatie dragen ; -/ De cashless applicatie moet : -/ zorgen dat de "cashless inworp" enkel vanaf een toegelaten betaalterminal kan gebeuren en enkel indien de betrokken player card geïdentificeerd is; -/ de gegevens op een beveiligde (gecrypteerde) wijze op de server registreren ; -/ naast de registratie van het "cashless bedrag" een controle code voorzien zijn om de registratie te beschermen (hash berekend vanaf de kaart ID ; de timestamp ; het cashless bedrag ; een password die enkel door de programmeur van het cashless systeem gekend is ;...) -/ gecertificeerd zijn door de "on-line certificator". -/ Een "log file" met de IP adressen van ieder verbinding tot de cashless server moet op een beschermde wijze op de cashless server geregistreerd worden (De gegevens moeten 6 maanden bewaard worden). -/ Voor iedere kaart dient een beschermde file met alle transacties (cash in, cash out, datum) op de cashless server geregistreerd te worden." -/ De machines uitgerust met een cashless systeem moeten conform zijn met deze eisen tegen 01/01/

21 D/ RAM-reset : Teneinde de continuïteit van de tellerwaarden te verzekeren wordt volgende regeling van kracht ingeval van RAM-reset: De informatie betreffende de opening en sluiting van het CPU compartiment (cpuitem, zie punt 11) moet gegenereerd worden juist voor en juist na de RAM-reset, teneinde doorgestuurd te worden via het F6 bestand. -21-

22 15 STANDAARDEN INZAKE NAAMGEVING VOOR DE TE VERZENDEN BESTANDEN Alle bestandsnamen hebben de volgende structuur : II_licenceId_Fx_date * _time *.xml ( * : bij voorkeur deze van aanmaak van het bestand) Voorbeeld : II_012345_F5_ _ xml -22-

23 16 GOEDKEURING Dit protocol werd opgemaakt door de en goedgekeurd ter zitting van 2 oktober De constructeurs moeten de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen aan hun online systeem voor de 1 ste juli De nieuwe versie wordt onderworpen aan de certificering. Het certificeringrapport moet ten laatste op 1 ste januari 2015 geleverd worden aan de. De zal nauwgezet toezien op de strikte toepassing van dit protocol. Het niet respecteren van supra vermelde datums kan aanleiding geven tot sancties. De Voorzitter. E. Marique. -23-

24 17 BIJLAGE 1 : XML BESCHRIJVING De volgende tabellen geven een overzicht van de te versturen gegevens in XML. Voor de verzending moeten de bestanden gevalideerd worden op basis van de definitiebestanden XSD en van het valideringsprogramma beschikbaar op het volgende adres : ; Sectie <De wet> <Protocollen> <Informatica>. Beschrijving bestand "II_F1" (Punt 9) : /f1/ Field Cardinality Data type Description protocolversion 1 string Versie van het protocol (attribuut van f1) generalinfo/licenseid 1 int Nummer van de vergunning B generalinfo/filedate 1 date Datum van bestand generalinfo/licensetype 1 licensetypetype Type van vergunning : B generalinfo/ 1 type van On-Line verantwoordelijke monoplayer 1 monoplayertype Gegevens voor de monopostmachines multiplayer 1 multiplayertype Gegevens voor de multipostmachines monoplayertype : /f1/monoplayer/ Field Cardinality Data type Description nbofitems 1 int Aantal betrokken posten station 0 n stationtype Gegevens voor de posten van de monopostmachines multiplayetyper : /f1/multiplayer/ Field Cardinality Data type Description nbofitems 1 int Aantal betrokken machines multi 0 n multitype Gegevens voor de elementen van de multipostmachines multitype : /f1/multiplayer/multi/ Field Cardinality Data type Description masters/nbofitems 1 int Aantal masters masters/master 1 n mastertype Gegevens voor de masters van deze machine stations/nbofitems 1 int Aantal posten stations/station 1 n stationtype Gegevens voor de posten van deze machine mastertype : /f1/multiplayer/multi/masters/master/ Field Cardinality Data type Description id 1 string Identificatie Nr van de master mastertype 1 mastertypetype Type van master : M1,M2,M3,M4,M5,M6 stationtype : /f1/multiplayer/multi/stations/station/ ; /f1/monoplayer/station/ Field Cardinality Data type Description id 1 string Identificatie Nr van het spel (serienummer) (*) internalid 1 string Interne volgnummer van het spel approvalid 1 string Nr van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) extrainfo/taxnumber 1 string Nr van het belastingsvignet extrainfo/realbet 1 int Total inzetten van de dag (in eurocents) extrainfo/realwin 1 int Total winsten van de dag (in eurocents) extrainfo/gameresult 1 int Resultaat van de dag (in eurocents) extrainfo/nbofgamesplayed 1 int Aantal gespeelde partijen (globaal teller) (*) -24-

- Gecoördineerde tekst -

- Gecoördineerde tekst - Protocol inzake de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I door middel van een passend informaticasysteem. - Gecoördineerde tekst - Versie : I_V14 van 1 ste

Nadere informatie

- Gecoördineerde tekst -

- Gecoördineerde tekst - Protocol inzake de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, 5, van de wet

Nadere informatie

Sectorvergadering van 19 september 2013 Ontwerp van update - informatica protocols

Sectorvergadering van 19 september 2013 Ontwerp van update - informatica protocols Sectorvergadering van 19 september 2013 Ontwerp van update - informatica protocols Klasse I 1/ Aanpassing opmerking van 8 b) : 2/ Aanpassing eerste van 10 : De financiële informatie dient in XML-formaat,

Nadere informatie

Informaticaprotocol Kansspelautomaten (klasse II) Versie II_V ste december 2016

Informaticaprotocol Kansspelautomaten (klasse II) Versie II_V ste december 2016 Protocol inzake de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem. - Gecoördineerde tekst - Versie : II_V12.1 van 1

Nadere informatie

- Gecoördineerde tekst -

- Gecoördineerde tekst - Protocol inzake de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem. - Gecoördineerde tekst - Versie : II_V12 van 1 ste

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024

IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden en welke minstens

Nadere informatie

Sectorvergadering 22 september. Update keuringsprotocol van de dienst Technische Evaluaties

Sectorvergadering 22 september. Update keuringsprotocol van de dienst Technische Evaluaties Sectorvergadering 22 september Update keuringsprotocol van de dienst Technische Evaluaties Algemene mededelingen: Het artikel 50 van de programmawet van 26 december 2015 past het artikel 52 van de wet

Nadere informatie

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ)

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) 1 Algemeen Wat is SFTP? SFTP staat voor SSH File Transfer Protocol of Secure File Transfer Protocol en maakt deel uit van SSH

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD)

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Minimum vereisten PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Centrale: Easy versie 2.xx RPS: RPS versie 5.4 of hoger Standaard Login

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2.

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2. ISMS (Information Security Management System) Gebruik van het internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Transport Layer Security. Presentatie Security Tom Rijnbeek

Transport Layer Security. Presentatie Security Tom Rijnbeek Transport Layer Security Presentatie Security Tom Rijnbeek World Wide Web Eerste webpagina: 30 april 1993 Tegenwoordig: E-mail Internetbankieren Overheidszaken (DigiD) World Wide Web Probleem: World Wide

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP MBUS-64 TCP VF64 over MODBUS / TCP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Protocol

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE *************

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* april 1997 TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* 1. INLEIDING 2. SOFTWARE VAN DE CBF 3. AFGIFTEFORMULIER

Nadere informatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie Installatie & Configuratiehandleiding Socket Server OpenAT applicatie 2009 / 05 / 29 2 ! OPGEPAST! GEVAAR VOOR ELECTRISCHE SCHOKKEN BIJ VERWIJDERING BESCHERMEND DEKSEL VAN INDUBOX GSM IV ONDERHOUD ENKEL

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert Practicum Netwerken CISCO: Deel 1 Philippe Dellaert 17-03-2007 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de oplossing die ik heb samen gesteld voor het eerste practicum van het vak Computernetwerken met de CISCO routers.

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Netwerken en APIs Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Thinking of Development, semester II 2012/2013 Agenda voor vandaag Netwerken Protocollen API's Opdracht Thinking of Development,

Nadere informatie

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat WEBSHOPKOPPELING WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Wings Schema webshopkoppelingsmodule 3 1.3. Webshop Wings 5 1.4. Wings Webshop 5 INSTALLATIE 2.1.

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Technische Handleiding. ideal

Technische Handleiding. ideal Technische Handleiding ideal Technische Handleiding 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Betaal.aspx... 3 1.1 Met bank keuze... 4 1.2 Zonder bank keuze... 8 1.3 Werkwijze... 8 2. GetURL(2)... 9 2.1 Werkwijze... 10

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Protocol: Methode: RTU, snelheid: 9600 baud, lengte: 8 bit, parity: geen, stop bits: 1, Adres 0x01*** Scan rate

Nadere informatie

Pinakes Integrator Client

Pinakes Integrator Client Pinakes Integrator Client Installatie procedure Pinakes NV Paviljoenstraat 7 1030 Schaarbeek TEL : +32 (0) 2 211 55 95 FAX : +32 (0) 2 211 56.56 INFO@PINAKES.BE WWW.PINAKES.BE 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002.

ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002. ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002. O. Ref. : 10 / A / 2002 / 013 / 22 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet

Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet Doc: a092004 Tijdschrift: 92 p. 4 Datum: 17/02/2001 Origine: NR Thema's:

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

Basis Netwerkconfiguratie. Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent

Basis Netwerkconfiguratie. Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent Basis Netwerkconfiguratie Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent IPv6: andere grootorde Hét IPv4 probleem? -> 32bit getal! Max 2^32 = 4 miljard combinaties Alle IPv4

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC MH200N MH200N Gebruikshandleiding 05/10-01 PC 2 MH200N Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de MH200N 4 1. Gebruik van de MH200N met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de NV Napoleon Games, ontvangen op 30/06/2016;

Gelet op de aanvraag van de NV Napoleon Games, ontvangen op 30/06/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 73/2016 van 14 september 2016 Betreft: aanvraag van de NV Napoleon Games om toegang te verkrijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid 1. Vereisten Dossier: CAR-PASS MODULE incl. Wings Logistiek Uitgave Wings: Professional, Enterprise of Expert Gebruiker: (Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer

Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer Domotechnology BVBA Dikberd 34 unit 1a 2200 HERENTALS België Handleiding integratie CF iviewer CT-iViewer TEL: 014/72.00.30 MAIL: info@domotechnology.be SITE: www.domotechnology.be CT-iViewer Inhoudstabel

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Getalformaten, timers en tellers

Getalformaten, timers en tellers Getalformaten, timers en tellers S_CU CU S PV R CV DEZ CV_BCD S_ODT S TV BI R BCD 1 pagina 1 Getalformaten (16 bits) PG CPU BCD W#16#296 Voorteken (+) 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Positieve getallen

Nadere informatie

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva)

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) 1 Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie