SECRETARIAAT & LOGISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECRETARIAAT & LOGISTIEK"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop Gedrukt Materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL Cel Aankoop Gedrukt Materieel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM Algemene offerteaanvraag voor een opdracht voor dienstverlening: het drukken, personaliseren en leveren van de aangiften Inkomstenbelastingen, modellen 275.1, 275.2, 276.1, 276.2, en hun bijlagen - Aanslagjaar Mijne Heren, Indien de hierna uiteengezette opdracht U interesseert, zou ik graag een inschrijving conform de opgesomde voorwaarden ontvangen. 0. Inhoudstafel : bladzijde 1. Wijze van gunning Aanbestedende dienst Wettelijke beschikkingen Betrokken dienst Aard van de aanneming Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen Typemodellen Algemene kenmerken Zetwerk Formaten Papier Milieuvriendelijkheid van het papier Druk Oplagen Opmaak Omslagen , T, en SCAN Personaliseren en postklaar maken van de aangiften Algemene omschrijving Personaliseren en verzenden van de aangiften Via de Post-operator te verzenden aangiften Aangiften met aanduiding van de dienst AANGIFTE09.DOC Dienst Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

2 6.3.3 Personaliseren en verzenden van de aangiften Personaliseren en verzenden van de aangiften Het personaliseren van de aangiften Verzamelen, triëren en verzenden van de aangiften Uitvoeringstermijnen Bijzonderheden m.b.t. de verstrekte en te verwerken gegevens Aangiften met aanduiding van de dienst Personaliseren en verzenden van de aangiften Personaliseren en verzenden van de aangiften Traceerbaarheid Stalen bij de inschrijving te voegen en voorafgaande tests Wijze van uitvoering der overeenkomst Drukproeven vanaf een papieren versie (manuscript) van de modellen vanaf een digitale versie van de modellen Numerieke dragers Testleveringen Keuringen Leveringstermijnen Drukproeven Tests Voorafgaande technische keuring Via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Drukwerk 275 U Plaatsen van levering en verpakkingsvoorschriften Drukproeven, numerieke dragers en testbladen Specimens voor de voorafgaande technische keuring Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Drukwerk 275 U Keuring - Nazicht van de producten Informatiebeveiliging - Toezicht Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden Belangrijk Middelen van optreden van de administratie Weigering Borgtocht Procedure voor de gunning van de opdracht Kwalitatieve selectiecriteria Uitsluitingscriteria Criteria van economische en financiële draagkracht Criteria van technische bekwaamheid Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria - Quotering Prijzen Facturatie Geldigheidsduur van de offerte Inschrijving BIJLAGEN : I Inschrijvingsformulier II Borderel van de Post-operator: Rapport afgifte toelating III/1 Aangifte (Vennootschapsbelasting): spacing chart III/2 Aangifte (Personenbelasting): gedetailleerd record per belastingplichtige III/3 Aangifte deel 1 : spacing chart III/4 Aangifte deel 2 : spacing chart III/5 Aangifte Bijlage: spacing-chart III/6 Lettertypes III/7 Streepjescode : model III/8 Schema van de verschillende bestanden (categorieën van te verzenden aangiften) III/9 Aangifte (Belasting van niet-inwoners) : record-layout III/10 Aangifte : spacing chart 2

3 3 1. Wijze van gunning : De procedure algemene offerteaanvraag is van toepassing. 2. Aanbestedende dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop Gedrukt Materieel North Galaxy Toren B 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 Bus 975 B-1030 BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Facturatieadres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Budget en Beheerscontrole Boekhouding S&L North Galaxy Koning Albert II-laan, 33 Bus 786 B-1030 BRUSSEL 3. Wettelijke beschikkingen : De inschrijver moet zich schikken naar : - de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) en het KB van 8 januari 1996 (B.S. van ) inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; - het KB van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; - de tot op heden aangebrachte wijzigingen aan voormelde wetgeving; - de contractuele, administratieve en technische bepalingen van dit bestek.

4 4. Aanvullingen bij en afwijkingen van de wettelijke beschikkingen: - Aanvullingen: Artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): eventuele vermindering van de voorziene hoeveelheden; Artikel 116 van het KB van : geldigheidsduur van de offerte wordt vastgelegd op 120 kalenderdagen. - Afwijkingen (zie artikel 3 van het KB van ): Artikel 13 2 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): geen enkele prijsherziening is mogelijk. Artikels 20 5 en 75 1 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): er wordt afgeweken van de bepalingen inzake boeten wegens laattijdige uitvoering omwille van het belang van de opdracht en de belangrijke nadelen voor de Belgische Staat die de laattijdige uitvoering met zich meebrengt. Deze opdracht betreft de massale verzending van de belastingaangiften voor zowel de fysieke personen als de rechtspersonen. Bovendien betreft het kritiek punt van deze opdracht de massale verzending van de aangifte (natuurlijke personen). De verzending van al die aangiften betekent het vertrekpunt van de fiscale procedure, leidend tot de vaststelling van de belasting die door de belastingplichtige moet worden betaald. Elke vertraging bij het begin van dit proces zal andere vertragingen veroorzaken in het verloop van de fiscale procedure en uitdraaien op een vertraagde inning van de betrokken belastingen. Die belastingen vertegenwoordigen belangrijke inkomsten voor de Staat en hebben een budgettaire weerslag. Artikel 67 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): om reden van zijn geringe waarde, zal de test die de toewijzing van de opdracht voorafgaat (zie punt 7 van het bestek) niet gefactureerd worden; de kosten voor de tests voorzien tijdens de uitvoering van de opdracht (zie punt 8.3 van het bestek) moeten begrepen zijn in de ingeschreven prijzen. Artikel 74 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): de procedure inzake voorlopige en definitieve keuring staat beschreven in huidig bestek. De verplichte varianten betreffende deze opdracht staan hierna beschreven in punten a Aangiften 275.1, b Aangiften 275.2, c Aangiften 276.1, e Aangiften en h Bericht aan de belastingplichtigen). Vrije varianten zijn niet toegestaan. Het huidig bestek laat evenmin facultatieve varianten toe.

5 5 4. Betrokken dienst : Belastingen en Invordering Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, Sector Directe belastingen Directie VIII/2 - Drukwerken North Galaxy Toren B 4 Koning Albert II-laan, 33 bus BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Aard van de aanneming : De aanneming vormt één enkel perceel en beoogt, voor het aanslagjaar 2010 : a) het leveren van het papier, het drukken, het inlassen van de toelichtingen, het lijmen of nieten en het vouwen van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5; b) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van een Geheugensteun in de aangifte 276.1; c) het verzenden van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5, waarbij die aangiften automatisch worden gepersonaliseerd, in omslag worden gedaan en rechtstreeks van bij de aannemer via de Post-operator aan de belastingplichtigen worden toegezonden (*); d) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van het drukwerk 275 U in iedere aangifte en 275.2; e) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het bij de gepersonaliseerde aangiften voegen van een "Bericht aan de belastingplichtigen"; f) het leveren van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5, van de omslagen , T, , SCAN en van het drukwerk 275 U aan de taxatiediensten. (*) De aannemer zal instaan voor de afgiften van de verzendingen bij het dichtstbijzijnde sorteercentrum van de Post-operator en dit ook ingeval de opdracht in het buitenland zou worden uitgevoerd. De frankeringkosten zijn ten laste van het departement (systeem van de "Uitgestelde Vergoeding").

6 6 Benaming 1. Aangifte Aantal a) bladen b) bladz. a) b) Open formaat Geraamde oplagen van de bladen (in mm) Nederlands Frans Duits a) aangifte x 420 b) afschrift x * ** 9.100*** * ** 6.900*** 3.000* 400** 500*** c) toelichting 5 OF x x Aangifte a) aangifte x 420 b) afschrift c) toelichting OF x x x x * 2.400** 2.700*** 3.300* 3.750** 2.450*** 100* 100** 400*** 3. Aangifte Deel 1 : a) aangifte b) voorbereiding x x x * of * ** *** * of * ** *** * of * 1.850** 1.100*** c) toelichting x 210 Deel 2 : a) aangifte b) voorbereiding x x * of * *** * of * *** 7.050* of 3.800* 1.350*** c) toelichting x 210 Blad BIJLAGEN x * of * ** *** * of * ** *** De scanbare documenten zijn aangeduid in vet. * gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk * of * 1.850** 1.100***

7 Benaming Aantal a) bladen b) bladz. Open formaat van de Geraamde oplagen bladen a) b) (in mm) Nederlands Frans Duits 7 4. Aangifte Deel 1 : a) aangifte b) afschrift x x x x * 7.000** 2.900*** * 4.100** 2.600*** 1.150* 300** 430*** c) toelichting x 210 Deel 2 : a) aangifte x 420 b) afschrift c) toelichting x x *** 6.000*** 600*** 5. Aangifte a) aangifte x x 210 b) afschrift c) toelichting OF x x x x * 7.300** 6.700*** * 6.000** 5.000*** 1.200* 200** 350*** 6. Het drukwerk 275 U x *** *** 5.500*** 7. Geheugensteun x *** of *** *** of *** *** of *** 8. Bericht aan de belastingplichtigen x *** of *** *** of *** *** of *** * gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk De hiervóór vermelde hoeveelheden zijn geen definitieve cijfers en de administratie is er niet door gebonden (aanvulling bij artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van ). Voor het personaliseren moet de inschrijver rekening houden met een inschiet van ± 5 % buiten de vermelde hoeveelheden, alsook met de levering van: exemplaren voorzien voor de testen, vóór de personalisering, van de documenten 275.1, 275.2, (delen 1 en 2), en evenals van het blad bijlagen ;

8 exemplaren in het Frans (hierna FR) exemplaren in het Nederlands (hierna NL) exemplaren in het Duits (hierna D) gepersonaliseerde aangiften (delen 1 en 2) en 200 exemplaren Bijlagen gepersonaliseerde bladen in Nederlands, in Frans en in Duits voor testen i.v.m. scanning (zie ook punt 8.3). Deze hoeveelheden zijn niet begrepen in bovenstaande oplagen, maar moeten in de basisprijs opgenomen worden; ze mogen derhalve niet afzonderlijk worden gefactureerd (afwijking van artikel 67 van de bijlage bij het KB van ). In elk geval zullen de benodigde hoeveelheden tijdig aan de aannemer worden medegedeeld. Geen verhaal kan worden uitgeoefend voor een eventuele vermindering - zelfs aanzienlijk - van het aantal exemplaren (zie ook punt b). Hetzelfde geldt voor eventuele tekstwijzigingen (aanvulling bij artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van ). 6. Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen : 6.1 Typemodellen : De inschrijvers kunnen op het onder punt 2 vermelde adres (4 de verdieping) kennis nemen van de aldaar neergelegde typemodellen, iedere werkdag van 9 tot 11u45' en van 14 tot 16u. Deze dienen enkel voor de vorm, de samenstelling en de lettertypes. De definitieve manuscripten of informaticadragers zullen op het ogenblik van de bestelling aan de aannemer worden overgemaakt. 6.2 Algemene kenmerken : Zetwerk : Letterkarakters en schikking van de teksten : zie neergelegde modellen. De letterkarakters van de voorgedrukte vermeldingen op de te scannen aangiften (delen 1 en 2) en op de bladen Bijlagen dienen van een type te zijn dat door de op de markt beschikbare scanners en optische herkenningssoftware gelezen kan worden (zoals OCR A, OCR B en ARIAL). Het maken van de drukdragers is ten laste van de aannemer. Te dien einde bezorgt de administratie de nodige manuscripten of informaticadragers Formaten (gesloten) : 297 x 210 mm en 148 x 210 mm. Zie ook rubriek "opmaak" hierna Papier : is ten laste van en door de aannemer te leveren : a) wit, OCR-papier van 90 gr/m² waarvan de opaciteit voldoende moet zijn om een recto-verso optische lezing toe te laten: model : scanbare aangifte : delen 1 en 2 + het blad geheugensteun voor het invullen. Parameters van het papier: Lage ruwheid: max. 250 ml/min (recto/verso van het papier) Lage porositeit: max ml/min Hoge witheid: min. CIE 150

9 9 Doorzicht: Bèta formatie. Een papier met een te hoge wolkerigheid kan bij het scannen valse data opleveren. Max. 5,0 g/m² is een goede maatstaf. Gelieve een technische fiche van het voorgestelde OCR-papier bij de offerte te voegen. Het stofgehalte van het papier moet maximaal worden beperkt om een foutloze verwerking van de documenten toe te laten bij het scannen. Om deze doelstelling te bereiken zal de inschrijver de maatregelen beschrijven die genomen werden met betrekking tot het productieproces van het papier en de realisatie van de documenten in zijn ateliers. b) wit, houtvrij schrijfpapier, 80 gr/m²: - model : aangifte; - model : aangifte; - model : blad «276.1-bijlagen» ; - model : delen 1 en 2 : aangifte; - model : aangifte; - drukwerk 275 U. c) wit, licht houthoudend, gecoated en van hoge kwaliteit, 80 gr/m²: - bericht aan de belastingplichtigen. d) wit, schrijfpapier, licht houthoudend, 60 gr/m²: - model : afschrift; - model : afschrift; - model : delen 1 en 2 : voorbereiding; - model : delen 1 en 2 : afschrift; - model : afschrift. e) wit, soort magazinepapier, 55 gr/m² - model : toelichting; - model : toelichting; - model : delen 1 en 2 : toelichting; - model : delen 1 en 2 : toelichting; - model : toelichting Milieuvriendelijkheid van het papier : De pulp van voormelde papiersoorten mag niet gebleekt zijn met chloorgas. Alleen de kwaliteiten E.C.F. (elementary chlorine free) en T.C.F. (totally chlorine free) worden toegelaten op voorwaarde dat het A.O.X.-gehalte niet hoger is dan 0,5 kg/ton pulp. De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte een recent attest uitgaande van de pulpfabriek of de papierfabrikant waarop het A.O.X-gehalte vermeld staat Druk : recto-verso in volgende kleuren : a) voor de aangifte (aangifte delen 1 en 2) : maximum 2 kleuren die verwerkt kunnen worden door de scanningtoestellen; b) voor de aangifte (voorbereiding en toelichting delen 1 en 2) : zwart en rood; c) voor de aangiften 275.1, en : zwart; voor de aangifte : zwart en rood.

10 10 d) voor het drukwerk 275 U : zwart; e) voor de Geheugensteun : maximum 4 kleuren; f) voor het "Bericht aan de belastingplichtigen" : maximum vier kleuren die in de bestelling zullen worden bepaald. Het betreft een druk in maximum vier kleuren (quadrichromie) op de recto en in maximum vier kleuren op de verso van de bladen; g) voor het blad «276.1-bijlagen» : enkel recto bedrukt in zwart en groen (*). De druk moet klaar en duidelijk leesbaar zijn op alle exemplaren. De drukdragers moeten vervangen worden zodra zij geen voldoening meer geven. Het model (aangifte delen 1 en 2) evenals het blad «276.1-bijlagen» hebben een lay-out voor scanning. Met het oog op een vlotte verwerking moet het op een uniforme manier worden gedrukt, zonder kleurafwijkingen. De lay-out gerealiseerd door de Administratie en geleverd op een informaticadrager, moet door de aannemer zonder enige wijziging gerespecteerd worden. Ingeval de aannemer moet instaan voor de paginaopmaak, moeten de te gebruikten lettertypes en de schikking van de teksten zoveel mogelijk deze van de neergelegde modellen benaderen. BELANGRIJK : de aannemer dient bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de brochure "Bericht aan de belastingplichtigen", die illustraties zal bevatten (grafieken, foto's, ) Oplagen : Definitieve cijfers zullen later aan de aannemer gestuurd worden (zie tabel hiervóór) Opmaak : a) Aangifte (zie typemodellen 1 tot 3) - Aangifte : Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. (*) Om het even welke groene tint kan gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende contrasteert zodat het blad «276.1-bijlagen» gemakkelijk wordt gedetecteerd tijdens het sorteren van de documenten.

11 - Afschrift: Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld 11 - Toelichting : Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. b) Aangifte (zie typemodellen 4 tot 6) - Aangifte : Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm en een blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het vijfde blad gelijmd of geniet wordt. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. c) Aangifte (zie typemodellen 7 tot 9) Deel 1 : - Aangifte (scanbaar document) : Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op 297 mm x 210 mm. Na het personaliseren en inschuiven van de Geheugensteun wordt dit blad horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Voorbereiding : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

12 12 - Toelichting : Is samengesteld uit 26 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Deel 2 : - Aangifte (scanbaar document) : Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 x 210 mm. Na het personaliseren wordt dit blad horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Voorbereiding : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Toelichting : Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Blad «276.1-bijlagen» : (zie typemodellen 10 tot 12) - Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 210 mm (open), na het personaliseren te plooien op formaat 148 mm x 210 mm. Richtlijnen geldig voor het geheel van de onderdelen van de aangifte deel 1 en 2. Een variante is verplicht voor de levering van de gereduceerde cijfers in blauw aangeduid. d) Aangifte (zie typemodellen 13 tot 15) Deel 1 : - Aangifte : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Is samengesteld uit 28 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Deel 2 : - Aangifte : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

13 13 - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. e) Aangifte (zie typemodellen 16 tot 18) - Aangifte : Is samengesteld uit één blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op 297 mm x 210 mm en een tweede blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het eerste blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Bestaat uit 2 bladen van 297 mm x 420 mm (open) geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. f) Drukwerk 275 U (zie typemodellen 19 tot 21) Bestaat uit een origineel, een afschrift en een toelichting, open formaat 297 mm x 840 mm, geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm, met verticale typografische perforaties tussen het origineel, het afschrift en de toelichting en vervolgens te plooien op het formaat 210 x 148 mm. Na het plooien moeten het origineel en het afschrift volledig samenvallen (zowel recto als verso). Dit drukwerk dient nadien samen met het afschrift en de toelichting in de plooi van de aangiften en te worden geschoven, behalve in de aangiften en die op de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden geleverd, Kiosk (verkoopbureel). g) Geheugensteun (zie typemodellen 22 tot 24) Bestaat uit één blad van 297 mm x 210 mm dat dient geschoven in de plooi van de aangifte deel 1 waarvan sprake onder sub c) hierboven. h) Bericht aan de belastingplichtigen (zie typemodellen 25 tot 27) Bestaat uit 5 bladen met open formaat 297 mm x 210 mm, geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering (20 pagina's) en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet (= VERPLICHTE VARIANTE) worden.

14 14 OPMERKINGEN : - Vrije varianten zijn uitgesloten. - Ingevolge de evolutie van de belastingwetgeving kan het aantal bladzijden van de aangiften (aangifte (*), voorbereiding of afschrift en toelichting) en van het drukwerk 275 U wijzigen. In dat geval zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld. - Het lijmen of nieten van de ingelegde bladen moet met de grootste zorg worden uitgevoerd opdat het geheel goed bestand zou zijn tegen de trekkracht. - Bijzondere aandacht dient besteed aan de juiste paginering, zowel van de aangiften, de afschriften als de toelichtingen. De drukker dient ook bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de documenten die hij zelf dient op te maken (zie ook punt 6.2.5, laatste alinea) Omslagen , T (**), en SCAN (***) a) Algemeen De aannemer zal eveneens instaan voor de levering van de 2 types omslagen, waarvan de prijs in de offerte dient begrepen te worden, nl. : 1 omslagen en T voor de verzending (z ie typemodellen 28 tot 30 en 34 tot 36); 2 retouromslagen en SCAN te voegen bij elke zending (zie typemodellen 37 tot 39 en 40 tot 42). b) Karakteristieken De omslagen , T, en SCAN bestaan uit de eigenlijke omslag en een doorzichtig venster in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof. De wijze van sluiten evenals de snit van de klep worden aan de aannemer overgelaten teneinde deze aan te passen aan zijn vulmachine met inachtneming van de hierna volgende verplichte karakteristieken. De inschrijver zal de nodige schikkingen treffen om het invoegen van de inhoud in enveloppen ad hoc te verzekeren. Ingeval van toewijzing van de opdracht, zal de inschrijver zich ertoe verbinden deze uit te voeren op basis van de in zijn offerte gedane voorstellen. 1 Omslagen en T - Papier : bruine kraft van 90 gr/m2; - Gesloten formaat : 162 mm x 240 mm, met gegomde klep die een gemakkelijke automatische sluiting verzekert. (*) Uitgezonderd de scanbare documenten. (**) Het betreft een omslag met logo TAX-ON-WEB, bestemd voor de verzending van de aangiften en (***) De omslag SCAN is voor de terrugzending van de aangiften bestemd.

15 - Venster : - in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof van 60 mm x 110 mm; - geplaatst op 50 mm van de onderkant en op 18 mm van de rechterzijkant. - Teksten : zwarte druk recto; 2 Retouromslag en SCAN c) Aantallen - Papier : bruine kraft van 70 gr/m2; - Gesloten formaat : 155 mm x 220 mm; - Venster : - in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof waarvan de eigenschappen dusdanig zijn dat zij het scannen toelaten van de streepjescode door het venster met behulp van scanners Kodak Serie i1800 en barcode readers van de merken Baracoda, Denso, Fujitsu, Metrologic, pcprox, Symbol, - formaat: 55 mm x 90 mm, - geplaatst op 44 mm van de onderkant en op 15 mm van de rechterzijkant van de omslag. - Teksten : zwarte druk alleen op de voorzijde. - De sluitklep moet gegomd zijn over de volledige breedte. Het aantal benodigde omslagen , T, en SCAN kan geraamd worden als volgt : Nederlands Frans Duits : T : : SCAN exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl. Op een gedeelte van de omslagen T, hetzij Nederlandstalige exemplaren, Franstalige exemplaren en 650 Duitstalige exemplaren moet de vermelding voor de postzending (UV - RD AG) niet gedrukt worden; deze omslagen betreffen de aangiften bestemd voor belastingplichtigen verblijvend in het buitenland (zie typemodellen 31 tot 33). Een deel van de omslagen en T moet verpakt in dozen van 500 exemplaren aan de taxatiediensten worden geleverd. De verdelingslijsten met de definitieve aantallen zullen met de bestellingen worden overgemaakt.

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, 24/07/2009 correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop - Gedrukt materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict BESTEK In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 10 uur Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie