SECRETARIAAT & LOGISTIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECRETARIAAT & LOGISTIEK"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop Gedrukt Materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL Cel Aankoop Gedrukt Materieel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM Algemene offerteaanvraag voor een opdracht voor dienstverlening: het drukken, personaliseren en leveren van de aangiften Inkomstenbelastingen, modellen 275.1, 275.2, 276.1, 276.2, en hun bijlagen - Aanslagjaar Mijne Heren, Indien de hierna uiteengezette opdracht U interesseert, zou ik graag een inschrijving conform de opgesomde voorwaarden ontvangen. 0. Inhoudstafel : bladzijde 1. Wijze van gunning Aanbestedende dienst Wettelijke beschikkingen Betrokken dienst Aard van de aanneming Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen Typemodellen Algemene kenmerken Zetwerk Formaten Papier Milieuvriendelijkheid van het papier Druk Oplagen Opmaak Omslagen , T, en SCAN Personaliseren en postklaar maken van de aangiften Algemene omschrijving Personaliseren en verzenden van de aangiften Via de Post-operator te verzenden aangiften Aangiften met aanduiding van de dienst AANGIFTE09.DOC Dienst Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

2 6.3.3 Personaliseren en verzenden van de aangiften Personaliseren en verzenden van de aangiften Het personaliseren van de aangiften Verzamelen, triëren en verzenden van de aangiften Uitvoeringstermijnen Bijzonderheden m.b.t. de verstrekte en te verwerken gegevens Aangiften met aanduiding van de dienst Personaliseren en verzenden van de aangiften Personaliseren en verzenden van de aangiften Traceerbaarheid Stalen bij de inschrijving te voegen en voorafgaande tests Wijze van uitvoering der overeenkomst Drukproeven vanaf een papieren versie (manuscript) van de modellen vanaf een digitale versie van de modellen Numerieke dragers Testleveringen Keuringen Leveringstermijnen Drukproeven Tests Voorafgaande technische keuring Via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Drukwerk 275 U Plaatsen van levering en verpakkingsvoorschriften Drukproeven, numerieke dragers en testbladen Specimens voor de voorafgaande technische keuring Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen Drukwerk 275 U Keuring - Nazicht van de producten Informatiebeveiliging - Toezicht Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden Belangrijk Middelen van optreden van de administratie Weigering Borgtocht Procedure voor de gunning van de opdracht Kwalitatieve selectiecriteria Uitsluitingscriteria Criteria van economische en financiële draagkracht Criteria van technische bekwaamheid Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria - Quotering Prijzen Facturatie Geldigheidsduur van de offerte Inschrijving BIJLAGEN : I Inschrijvingsformulier II Borderel van de Post-operator: Rapport afgifte toelating III/1 Aangifte (Vennootschapsbelasting): spacing chart III/2 Aangifte (Personenbelasting): gedetailleerd record per belastingplichtige III/3 Aangifte deel 1 : spacing chart III/4 Aangifte deel 2 : spacing chart III/5 Aangifte Bijlage: spacing-chart III/6 Lettertypes III/7 Streepjescode : model III/8 Schema van de verschillende bestanden (categorieën van te verzenden aangiften) III/9 Aangifte (Belasting van niet-inwoners) : record-layout III/10 Aangifte : spacing chart 2

3 3 1. Wijze van gunning : De procedure algemene offerteaanvraag is van toepassing. 2. Aanbestedende dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop Gedrukt Materieel North Galaxy Toren B 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 Bus 975 B-1030 BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Facturatieadres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Budget en Beheerscontrole Boekhouding S&L North Galaxy Koning Albert II-laan, 33 Bus 786 B-1030 BRUSSEL 3. Wettelijke beschikkingen : De inschrijver moet zich schikken naar : - de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) en het KB van 8 januari 1996 (B.S. van ) inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; - het KB van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; - de tot op heden aangebrachte wijzigingen aan voormelde wetgeving; - de contractuele, administratieve en technische bepalingen van dit bestek.

4 4. Aanvullingen bij en afwijkingen van de wettelijke beschikkingen: - Aanvullingen: Artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): eventuele vermindering van de voorziene hoeveelheden; Artikel 116 van het KB van : geldigheidsduur van de offerte wordt vastgelegd op 120 kalenderdagen. - Afwijkingen (zie artikel 3 van het KB van ): Artikel 13 2 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): geen enkele prijsherziening is mogelijk. Artikels 20 5 en 75 1 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): er wordt afgeweken van de bepalingen inzake boeten wegens laattijdige uitvoering omwille van het belang van de opdracht en de belangrijke nadelen voor de Belgische Staat die de laattijdige uitvoering met zich meebrengt. Deze opdracht betreft de massale verzending van de belastingaangiften voor zowel de fysieke personen als de rechtspersonen. Bovendien betreft het kritiek punt van deze opdracht de massale verzending van de aangifte (natuurlijke personen). De verzending van al die aangiften betekent het vertrekpunt van de fiscale procedure, leidend tot de vaststelling van de belasting die door de belastingplichtige moet worden betaald. Elke vertraging bij het begin van dit proces zal andere vertragingen veroorzaken in het verloop van de fiscale procedure en uitdraaien op een vertraagde inning van de betrokken belastingen. Die belastingen vertegenwoordigen belangrijke inkomsten voor de Staat en hebben een budgettaire weerslag. Artikel 67 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): om reden van zijn geringe waarde, zal de test die de toewijzing van de opdracht voorafgaat (zie punt 7 van het bestek) niet gefactureerd worden; de kosten voor de tests voorzien tijdens de uitvoering van de opdracht (zie punt 8.3 van het bestek) moeten begrepen zijn in de ingeschreven prijzen. Artikel 74 van de bijlage bij het KB van (algemene aannemingsvoorwaarden): de procedure inzake voorlopige en definitieve keuring staat beschreven in huidig bestek. De verplichte varianten betreffende deze opdracht staan hierna beschreven in punten a Aangiften 275.1, b Aangiften 275.2, c Aangiften 276.1, e Aangiften en h Bericht aan de belastingplichtigen). Vrije varianten zijn niet toegestaan. Het huidig bestek laat evenmin facultatieve varianten toe.

5 5 4. Betrokken dienst : Belastingen en Invordering Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, Sector Directe belastingen Directie VIII/2 - Drukwerken North Galaxy Toren B 4 Koning Albert II-laan, 33 bus BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Aard van de aanneming : De aanneming vormt één enkel perceel en beoogt, voor het aanslagjaar 2010 : a) het leveren van het papier, het drukken, het inlassen van de toelichtingen, het lijmen of nieten en het vouwen van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5; b) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van een Geheugensteun in de aangifte 276.1; c) het verzenden van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5, waarbij die aangiften automatisch worden gepersonaliseerd, in omslag worden gedaan en rechtstreeks van bij de aannemer via de Post-operator aan de belastingplichtigen worden toegezonden (*); d) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van het drukwerk 275 U in iedere aangifte en 275.2; e) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het bij de gepersonaliseerde aangiften voegen van een "Bericht aan de belastingplichtigen"; f) het leveren van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, en 276.5, van de omslagen , T, , SCAN en van het drukwerk 275 U aan de taxatiediensten. (*) De aannemer zal instaan voor de afgiften van de verzendingen bij het dichtstbijzijnde sorteercentrum van de Post-operator en dit ook ingeval de opdracht in het buitenland zou worden uitgevoerd. De frankeringkosten zijn ten laste van het departement (systeem van de "Uitgestelde Vergoeding").

6 6 Benaming 1. Aangifte Aantal a) bladen b) bladz. a) b) Open formaat Geraamde oplagen van de bladen (in mm) Nederlands Frans Duits a) aangifte x 420 b) afschrift x * ** 9.100*** * ** 6.900*** 3.000* 400** 500*** c) toelichting 5 OF x x Aangifte a) aangifte x 420 b) afschrift c) toelichting OF x x x x * 2.400** 2.700*** 3.300* 3.750** 2.450*** 100* 100** 400*** 3. Aangifte Deel 1 : a) aangifte b) voorbereiding x x x * of * ** *** * of * ** *** * of * 1.850** 1.100*** c) toelichting x 210 Deel 2 : a) aangifte b) voorbereiding x x * of * *** * of * *** 7.050* of 3.800* 1.350*** c) toelichting x 210 Blad BIJLAGEN x * of * ** *** * of * ** *** De scanbare documenten zijn aangeduid in vet. * gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk * of * 1.850** 1.100***

7 Benaming Aantal a) bladen b) bladz. Open formaat van de Geraamde oplagen bladen a) b) (in mm) Nederlands Frans Duits 7 4. Aangifte Deel 1 : a) aangifte b) afschrift x x x x * 7.000** 2.900*** * 4.100** 2.600*** 1.150* 300** 430*** c) toelichting x 210 Deel 2 : a) aangifte x 420 b) afschrift c) toelichting x x *** 6.000*** 600*** 5. Aangifte a) aangifte x x 210 b) afschrift c) toelichting OF x x x x * 7.300** 6.700*** * 6.000** 5.000*** 1.200* 200** 350*** 6. Het drukwerk 275 U x *** *** 5.500*** 7. Geheugensteun x *** of *** *** of *** *** of *** 8. Bericht aan de belastingplichtigen x *** of *** *** of *** *** of *** * gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk De hiervóór vermelde hoeveelheden zijn geen definitieve cijfers en de administratie is er niet door gebonden (aanvulling bij artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van ). Voor het personaliseren moet de inschrijver rekening houden met een inschiet van ± 5 % buiten de vermelde hoeveelheden, alsook met de levering van: exemplaren voorzien voor de testen, vóór de personalisering, van de documenten 275.1, 275.2, (delen 1 en 2), en evenals van het blad bijlagen ;

8 exemplaren in het Frans (hierna FR) exemplaren in het Nederlands (hierna NL) exemplaren in het Duits (hierna D) gepersonaliseerde aangiften (delen 1 en 2) en 200 exemplaren Bijlagen gepersonaliseerde bladen in Nederlands, in Frans en in Duits voor testen i.v.m. scanning (zie ook punt 8.3). Deze hoeveelheden zijn niet begrepen in bovenstaande oplagen, maar moeten in de basisprijs opgenomen worden; ze mogen derhalve niet afzonderlijk worden gefactureerd (afwijking van artikel 67 van de bijlage bij het KB van ). In elk geval zullen de benodigde hoeveelheden tijdig aan de aannemer worden medegedeeld. Geen verhaal kan worden uitgeoefend voor een eventuele vermindering - zelfs aanzienlijk - van het aantal exemplaren (zie ook punt b). Hetzelfde geldt voor eventuele tekstwijzigingen (aanvulling bij artikel 69 1 van de bijlage bij het KB van ). 6. Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen : 6.1 Typemodellen : De inschrijvers kunnen op het onder punt 2 vermelde adres (4 de verdieping) kennis nemen van de aldaar neergelegde typemodellen, iedere werkdag van 9 tot 11u45' en van 14 tot 16u. Deze dienen enkel voor de vorm, de samenstelling en de lettertypes. De definitieve manuscripten of informaticadragers zullen op het ogenblik van de bestelling aan de aannemer worden overgemaakt. 6.2 Algemene kenmerken : Zetwerk : Letterkarakters en schikking van de teksten : zie neergelegde modellen. De letterkarakters van de voorgedrukte vermeldingen op de te scannen aangiften (delen 1 en 2) en op de bladen Bijlagen dienen van een type te zijn dat door de op de markt beschikbare scanners en optische herkenningssoftware gelezen kan worden (zoals OCR A, OCR B en ARIAL). Het maken van de drukdragers is ten laste van de aannemer. Te dien einde bezorgt de administratie de nodige manuscripten of informaticadragers Formaten (gesloten) : 297 x 210 mm en 148 x 210 mm. Zie ook rubriek "opmaak" hierna Papier : is ten laste van en door de aannemer te leveren : a) wit, OCR-papier van 90 gr/m² waarvan de opaciteit voldoende moet zijn om een recto-verso optische lezing toe te laten: model : scanbare aangifte : delen 1 en 2 + het blad geheugensteun voor het invullen. Parameters van het papier: Lage ruwheid: max. 250 ml/min (recto/verso van het papier) Lage porositeit: max ml/min Hoge witheid: min. CIE 150

9 9 Doorzicht: Bèta formatie. Een papier met een te hoge wolkerigheid kan bij het scannen valse data opleveren. Max. 5,0 g/m² is een goede maatstaf. Gelieve een technische fiche van het voorgestelde OCR-papier bij de offerte te voegen. Het stofgehalte van het papier moet maximaal worden beperkt om een foutloze verwerking van de documenten toe te laten bij het scannen. Om deze doelstelling te bereiken zal de inschrijver de maatregelen beschrijven die genomen werden met betrekking tot het productieproces van het papier en de realisatie van de documenten in zijn ateliers. b) wit, houtvrij schrijfpapier, 80 gr/m²: - model : aangifte; - model : aangifte; - model : blad «276.1-bijlagen» ; - model : delen 1 en 2 : aangifte; - model : aangifte; - drukwerk 275 U. c) wit, licht houthoudend, gecoated en van hoge kwaliteit, 80 gr/m²: - bericht aan de belastingplichtigen. d) wit, schrijfpapier, licht houthoudend, 60 gr/m²: - model : afschrift; - model : afschrift; - model : delen 1 en 2 : voorbereiding; - model : delen 1 en 2 : afschrift; - model : afschrift. e) wit, soort magazinepapier, 55 gr/m² - model : toelichting; - model : toelichting; - model : delen 1 en 2 : toelichting; - model : delen 1 en 2 : toelichting; - model : toelichting Milieuvriendelijkheid van het papier : De pulp van voormelde papiersoorten mag niet gebleekt zijn met chloorgas. Alleen de kwaliteiten E.C.F. (elementary chlorine free) en T.C.F. (totally chlorine free) worden toegelaten op voorwaarde dat het A.O.X.-gehalte niet hoger is dan 0,5 kg/ton pulp. De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte een recent attest uitgaande van de pulpfabriek of de papierfabrikant waarop het A.O.X-gehalte vermeld staat Druk : recto-verso in volgende kleuren : a) voor de aangifte (aangifte delen 1 en 2) : maximum 2 kleuren die verwerkt kunnen worden door de scanningtoestellen; b) voor de aangifte (voorbereiding en toelichting delen 1 en 2) : zwart en rood; c) voor de aangiften 275.1, en : zwart; voor de aangifte : zwart en rood.

10 10 d) voor het drukwerk 275 U : zwart; e) voor de Geheugensteun : maximum 4 kleuren; f) voor het "Bericht aan de belastingplichtigen" : maximum vier kleuren die in de bestelling zullen worden bepaald. Het betreft een druk in maximum vier kleuren (quadrichromie) op de recto en in maximum vier kleuren op de verso van de bladen; g) voor het blad «276.1-bijlagen» : enkel recto bedrukt in zwart en groen (*). De druk moet klaar en duidelijk leesbaar zijn op alle exemplaren. De drukdragers moeten vervangen worden zodra zij geen voldoening meer geven. Het model (aangifte delen 1 en 2) evenals het blad «276.1-bijlagen» hebben een lay-out voor scanning. Met het oog op een vlotte verwerking moet het op een uniforme manier worden gedrukt, zonder kleurafwijkingen. De lay-out gerealiseerd door de Administratie en geleverd op een informaticadrager, moet door de aannemer zonder enige wijziging gerespecteerd worden. Ingeval de aannemer moet instaan voor de paginaopmaak, moeten de te gebruikten lettertypes en de schikking van de teksten zoveel mogelijk deze van de neergelegde modellen benaderen. BELANGRIJK : de aannemer dient bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de brochure "Bericht aan de belastingplichtigen", die illustraties zal bevatten (grafieken, foto's, ) Oplagen : Definitieve cijfers zullen later aan de aannemer gestuurd worden (zie tabel hiervóór) Opmaak : a) Aangifte (zie typemodellen 1 tot 3) - Aangifte : Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. (*) Om het even welke groene tint kan gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende contrasteert zodat het blad «276.1-bijlagen» gemakkelijk wordt gedetecteerd tijdens het sorteren van de documenten.

11 - Afschrift: Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld 11 - Toelichting : Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. b) Aangifte (zie typemodellen 4 tot 6) - Aangifte : Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm en een blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het vijfde blad gelijmd of geniet wordt. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. c) Aangifte (zie typemodellen 7 tot 9) Deel 1 : - Aangifte (scanbaar document) : Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op 297 mm x 210 mm. Na het personaliseren en inschuiven van de Geheugensteun wordt dit blad horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Voorbereiding : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

12 12 - Toelichting : Is samengesteld uit 26 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Deel 2 : - Aangifte (scanbaar document) : Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 x 210 mm. Na het personaliseren wordt dit blad horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Voorbereiding : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Toelichting : Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Blad «276.1-bijlagen» : (zie typemodellen 10 tot 12) - Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 210 mm (open), na het personaliseren te plooien op formaat 148 mm x 210 mm. Richtlijnen geldig voor het geheel van de onderdelen van de aangifte deel 1 en 2. Een variante is verplicht voor de levering van de gereduceerde cijfers in blauw aangeduid. d) Aangifte (zie typemodellen 13 tot 15) Deel 1 : - Aangifte : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Is samengesteld uit 28 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Deel 2 : - Aangifte : Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

13 13 - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. e) Aangifte (zie typemodellen 16 tot 18) - Aangifte : Is samengesteld uit één blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op 297 mm x 210 mm en een tweede blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het eerste blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. - Afschrift : Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld. - Toelichting : Bestaat uit 2 bladen van 297 mm x 420 mm (open) geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen. OF Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. f) Drukwerk 275 U (zie typemodellen 19 tot 21) Bestaat uit een origineel, een afschrift en een toelichting, open formaat 297 mm x 840 mm, geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm, met verticale typografische perforaties tussen het origineel, het afschrift en de toelichting en vervolgens te plooien op het formaat 210 x 148 mm. Na het plooien moeten het origineel en het afschrift volledig samenvallen (zowel recto als verso). Dit drukwerk dient nadien samen met het afschrift en de toelichting in de plooi van de aangiften en te worden geschoven, behalve in de aangiften en die op de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden geleverd, Kiosk (verkoopbureel). g) Geheugensteun (zie typemodellen 22 tot 24) Bestaat uit één blad van 297 mm x 210 mm dat dient geschoven in de plooi van de aangifte deel 1 waarvan sprake onder sub c) hierboven. h) Bericht aan de belastingplichtigen (zie typemodellen 25 tot 27) Bestaat uit 5 bladen met open formaat 297 mm x 210 mm, geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering (20 pagina's) en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet (= VERPLICHTE VARIANTE) worden.

14 14 OPMERKINGEN : - Vrije varianten zijn uitgesloten. - Ingevolge de evolutie van de belastingwetgeving kan het aantal bladzijden van de aangiften (aangifte (*), voorbereiding of afschrift en toelichting) en van het drukwerk 275 U wijzigen. In dat geval zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld. - Het lijmen of nieten van de ingelegde bladen moet met de grootste zorg worden uitgevoerd opdat het geheel goed bestand zou zijn tegen de trekkracht. - Bijzondere aandacht dient besteed aan de juiste paginering, zowel van de aangiften, de afschriften als de toelichtingen. De drukker dient ook bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de documenten die hij zelf dient op te maken (zie ook punt 6.2.5, laatste alinea) Omslagen , T (**), en SCAN (***) a) Algemeen De aannemer zal eveneens instaan voor de levering van de 2 types omslagen, waarvan de prijs in de offerte dient begrepen te worden, nl. : 1 omslagen en T voor de verzending (z ie typemodellen 28 tot 30 en 34 tot 36); 2 retouromslagen en SCAN te voegen bij elke zending (zie typemodellen 37 tot 39 en 40 tot 42). b) Karakteristieken De omslagen , T, en SCAN bestaan uit de eigenlijke omslag en een doorzichtig venster in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof. De wijze van sluiten evenals de snit van de klep worden aan de aannemer overgelaten teneinde deze aan te passen aan zijn vulmachine met inachtneming van de hierna volgende verplichte karakteristieken. De inschrijver zal de nodige schikkingen treffen om het invoegen van de inhoud in enveloppen ad hoc te verzekeren. Ingeval van toewijzing van de opdracht, zal de inschrijver zich ertoe verbinden deze uit te voeren op basis van de in zijn offerte gedane voorstellen. 1 Omslagen en T - Papier : bruine kraft van 90 gr/m2; - Gesloten formaat : 162 mm x 240 mm, met gegomde klep die een gemakkelijke automatische sluiting verzekert. (*) Uitgezonderd de scanbare documenten. (**) Het betreft een omslag met logo TAX-ON-WEB, bestemd voor de verzending van de aangiften en (***) De omslag SCAN is voor de terrugzending van de aangiften bestemd.

15 - Venster : - in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof van 60 mm x 110 mm; - geplaatst op 50 mm van de onderkant en op 18 mm van de rechterzijkant. - Teksten : zwarte druk recto; 2 Retouromslag en SCAN c) Aantallen - Papier : bruine kraft van 70 gr/m2; - Gesloten formaat : 155 mm x 220 mm; - Venster : - in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof waarvan de eigenschappen dusdanig zijn dat zij het scannen toelaten van de streepjescode door het venster met behulp van scanners Kodak Serie i1800 en barcode readers van de merken Baracoda, Denso, Fujitsu, Metrologic, pcprox, Symbol, - formaat: 55 mm x 90 mm, - geplaatst op 44 mm van de onderkant en op 15 mm van de rechterzijkant van de omslag. - Teksten : zwarte druk alleen op de voorzijde. - De sluitklep moet gegomd zijn over de volledige breedte. Het aantal benodigde omslagen , T, en SCAN kan geraamd worden als volgt : Nederlands Frans Duits : T : : SCAN exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl exempl exempl. of exempl. Op een gedeelte van de omslagen T, hetzij Nederlandstalige exemplaren, Franstalige exemplaren en 650 Duitstalige exemplaren moet de vermelding voor de postzending (UV - RD AG) niet gedrukt worden; deze omslagen betreffen de aangiften bestemd voor belastingplichtigen verblijvend in het buitenland (zie typemodellen 31 tot 33). Een deel van de omslagen en T moet verpakt in dozen van 500 exemplaren aan de taxatiediensten worden geleverd. De verdelingslijsten met de definitieve aantallen zullen met de bestellingen worden overgemaakt.

16 6.3 Personaliseren en postklaar maken van de aangiften : ALGEMENE OMSCHRIJVING Het geheel van de uit te voeren werkzaamheden kan als volgt worden samengevat : 1 ) De aangiften personaliseren, nl. vanaf gestruct ureerde bestanden - welke door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit zullen worden verstrekt - met behulp van een computergestuurd inktjetsysteem of ander gelijkaardig procédé, de identificatiegegevens van de belastingplichtigen, de benamingen van de bevoegde taxatiediensten, alsook een aantal dienstvermeldingen en een volgnummer in streepjescode op de aangiften drukken. Ten einde de opvolging van de te personaliseren aangiften mogelijk te maken, mag door de aannemer een controlenummer op de linkerzijkant van het eerste blad van de aangiften verticaal worden aangebracht (naast het vak met de gegevens van de taxatiedienst / scanningcentrum); 2 ) Alle aangiftedelen met bijlagen verzamelen; 3 ) Na toevoeging van een retouromslag, het geheel in een verzendingsomslag of T steken en deze sluiten. Beide omslagen moeten eveneens door de aannemer worden geleverd; 4 ) De verzending postklaar maken overeenkomstig de voorschriften van de Postoperator. Voor de uitvoering van het werk zal de aannemer zich stipt moeten houden aan de hiernavolgende modaliteiten en specificaties PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN Via de Post-operator te verzenden aangiften Voor het aanslagjaar 2010 dienen bij benadering Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige aangiften gepersonaliseerd en verzonden te worden. a) Aantallen Hierna volgt een tabel die een idee geeft van de spreiding van de personalisering en de verzending van deze aangiften. Periode mei 2010 juni 2010 december 2010 b) Plaats van de opdrukken Aantal ex TOTAAL De opdrukken moeten op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte worden aangebracht. De juiste plaats van de opdrukken is met kruisjes aangeduid op bijgevoegde spacing-chart (cf. bijlage III/1); naargelang de noodwendigheden kunnen de drukposities echter nog wijzigen.

17 c) Bestanden : 17 De technische gegevens van de bestanden zijn de volgende : - ASCII- code - records de 649 bytes (vaste lengte) De record-layout ziet eruit als volgt : 1ste record : - headerrecord indicatie, 1 byte, inhoud "H"; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - soort aangifte, 1 byte numeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - taal, 1 byte numeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - maand van verzending, 2 bytes numeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - aantal records (zonder headerrecord), 7 bytes numeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - systeemdatum, 8 bytes numeriek, formaat EEJJMMDD; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - systeemtijd, 6 bytes numeriek, formaat UUMMSS; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - adres BCIV Nederlands, 150 bytes alfanumeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - adres BCIV Frans, 150 bytes alfanumeriek; - delimiter, 1 byte, inhoud "$"; - reserve, 314 bytes alfanumeriek, inhoud spaties; volgende records : (1 per te verzenden aangifte) - nationaal nummer, 10 bytes numeriek, editmask ; - balansdatum, 8 bytes numeriek, formaat DDMMEEJJ, editmask ; - checkdigit, 2 bytes numeriek; - uiterste datum indienen aangifte, 8 bytes numeriek, formaat DDMMEEJJ, editmask ; - code taxatiedienst, 4 bytes numeriek; - groep C1 C6, 2 bytes alfanumeriek; - NIS-code gemeente, 5 bytes numeriek; - algemene vergadering, 2 bytes alfanumeriek; - soort taxatiedienst in tekstvorm, 26 bytes alfanumeriek, inhoud "CONTROLE DER BELASTINGEN", "CONTROLE DES CONTRIBUTIONS", "STEUERKONTROLLAMT", «BELASTINGCENTRUM», «CENTRE DES CONTRIBUTIONS», «CELLULE», «ZELLE» ; - benaming taxatiedienst (afzender), 28 bytes alfanumeriek; - straat en nr taxatiedienst, 32 bytes alfanumeriek; - postnummer taxatiedienst, 6 bytes alfanumeriek; - gemeente taxatiedienst, 25 bytes alfanumeriek;

18 18 - telefoonnummer taxatiedienst, 13 bytes alfanumeriek, af te drukken als "TEL. XXXXXXXXXXXXX"; - juridische vorm rechtspersoon, 4 bytes alfanumeriek; - benaming rechtspersoon, 106 bytes alfanumeriek; - c/o mandataris, 37 bytes alfanumeriek; - straat en nr rechtspersoon of mandataris, 42 bytes alfanumeriek; - postnr rechtspersoon of mandataris, 4 bytes numeriek; - naam gemeente rechtspersoon of mandataris, 32 bytes alfanumeriek; - mededeling 1, 42 bytes alfanumeriek; - mededeling 2, 42 bytes alfanumeriek; - mededeling 2 vervolg, 42 bytes alfanumeriek; - financieel rekeningnummer BBAN, 14 bytes, alfanumeriek; - financieel rekeningnummer IBAN, 42 bytes, alfanumeriek; - financieel rekeningnummer BIC, 11 bytes, alfanumeriek; - adres taxatiedienst, 60 bytes, alfanumeriek. Opmerking : De record-layout kan eventueel gewijzigd worden ingevolge de evolutie van de wettelijke en/of administratieve bepalingen inzake inkomstenbelastingen. Het drukken van een barcode op de aangifte zou kunnen worden voorzien. In deze gevallen zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld. Op het einde van elke verzending dient, per soort aangifte, een bestand te worden verstrekt aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit met de verzendingsdatum en de uiterste datum van indiening van de verzonden aangiften. d) FTP (File Transfer Protocol) De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) streeft naar een veralgemeend gebruik van secured FTP over het internet als standaard communicatiemiddel voor de uitwisseling van bestanden met derden (*). e) Personalisering van de aangiften te verzenden naar de belastingplichtigen: De personalisering van de aangiften moet aanvangen uiterlijk de 10 de werkdag (**) na de ontvangst van het goed voor druk voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending en (of) van bestanden en dit ongeacht de afgiftedatum van de bovenbedoelde laatste elementen en mits inachtneming van punt (elke taal afzonderlijk en/of simultaan) (*) De drukker zorgt ervoor dat de bestanden op zijn server gezet kunnen worden met beveiligde FTP (pakket SSH of iets gelijkaardigs). De server moet bereikbaar zijn vanuit de IP-adressen en De drukker maakt een login aan voor de FOD Financiën en zorgt voor de nodige ruimte om de bestanden te kunnen opslaan. De naamgeving van de bestanden wordt afgesproken met de betrokken diensten. Voor het uittesten van de verbinding (het doorsturen van bestanden) kan contact opgenomen worden met: - Martin Decaluwe : 0257/ of - Hassan Ayaou : 0257/ ou (**) Werkdagen = de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen vastgelegd in het K.B. van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

19 19 f) Verzamelen van de aangiften 275.1: De aangifte dient samen met het afschrift, de toelichting, het drukwerk 275 U en een omslag , onder een omslag te worden geschoven. g) Postklaar maken en verzenden van de aangiften: De records van de belastingplichtigen zullen in een ononderbroken nummering geklasseerd zijn en BOVENDIEN VOORAF door de administratie gegroepeerd worden per postnummer, zodat de aannemer de verzendingen hetzij per uitreikingskantoor, hetzij per sorteersector, zonder bijkomende bewerkingen, kan bekomen. De afgifte van de zendingen bij de Post-operator moet gebeuren onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending. De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag. Voor de technische uitvoering dient de aannemer zich stipt te houden aan de richtlijnen van de Post-operator, met speciale aandacht voor het plannen, sorteren en bundelen. Bij iedere afgifte van aangiften bij de Post-operator moet een borderel Afgiftetoelating, dat elektronisch wordt verkregen, worden gevoegd (zie bijlage II). Na controle zal de Post-operator een exemplaar van het borderel Afgiftesamenstelling aan de aannemer bezorgen. De datum vermeld op het borderel Afgiftetoelating geldt als bewijs van de leveringsdatum. Een kopie van elk borderel Afgiftetoelating dient onmiddellijk verstuurd naar de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres onder punt 4). Zie ook punt Traceerbaarheid en 8.9 Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden. h) Opmerking Meer inlichtingen omtrent de personalisering en de verzending zullen in de bestelling aan de aannemer worden medegedeeld Aangiften met aanduiding van de dienst Op de aangiften waarvan sprake sub nr. 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte te worden aangebracht vanaf de bestanden die de dienstgegevens en de aantallen per dienst te drukken reserveaangiften bevatten PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN Voor het aanslagjaar 2010 dienen ongeveer Nederlandstalige, Franstalige en 100 Duitstalige aangiften op dezelfde wijze als in nr hierboven beschreven te worden gepersonaliseerd en verzonden.

20 20 Op de aangiften waarvan sprake sub. 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op dezelfde wijze als in nr hierboven te worden aangebracht. Meer inlichtingen hieromtrent zullen in de bestelling aan de aannemer worden medegedeeld PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN Het personaliseren van de aangiften a) Op te drukken gegevens Terzake wordt verwezen naar de tabel bijgevoegd als bijlage III/2 (zie inzonderheid kolom 2). De nadruk wordt in t bijzonder op de leesbaarheid en de verzorgdheid van al de opdrukken gelegd. b) Plaats van de opdrukken De opdrukken moeten op de 1ste bladzijde van de aangifte delen 1 en 2 - worden aangebracht evenals op het blad Bijlagen. De juiste plaats van de opdrukken is met kruisjes aangeduid op bijgevoegde spacing-charts (cf. bijlage III/3 voor Deel 1 en III/4 voor Deel 2 en III/5 voor blad «276.1 bijlagen»); naargelang de noodwendigheden kunnen de drukposities echter nog wijzigen. c) Wijze van opdrukken Voor de te gebruiken lettertypes wordt eveneens verwezen naar de tabel, bijgevoegd als bijlage III/2 (zie inzonderheid kolommen 5 en 6) en naar bijlage III/6. Van het voorziene lettertype mag slechts worden afgeweken mits voorafgaand akkoord van de betrokken diensten, vermeld onder punten 2 en 4. d) Opdruk van de streepjescode Op de aangifte moet in het vak voorbehouden aan de dienst van bestemming zijnde het Scanningcentrum evenals op het blad bijlagen (zie spacing-chart, bijlage III/5) - een streepjescode worden aangebracht die de inhoud weergeeft van een veld met numerieke informatie bestaande uit 16 posities (zie spacing-charts, bijlagen III/3 en III/4). Die code moet toelaten dat : 1 ) de door de belastingplichtigen ingediende aangiften door de onderscheiden diensten kunnen geregistreerd worden; 2 ) de aannemer op het einde van de productie een bijkomende controle op de exacte uitvoering van de verzending kan uitvoeren. De karakteristieken van de streepjescode (cf. bijlage III/7) zijn de volgende :

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, 24/07/2009 correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop - Gedrukt materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 21/06/2013 - BDA nummer: 2013-513693 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.3 Februari 2013 Aanpassingen versie 1.3-1/2/2013: - hoofdstuk 1: modaliteiten van overgangsperiode

Nadere informatie

Voer de ganse betaling van de bestelling uit met de mededeling : GEBRUIKERSBOEKJE + uw erkenningsnummer F.O.D. Binnenlandse Zaken

Voer de ganse betaling van de bestelling uit met de mededeling : GEBRUIKERSBOEKJE + uw erkenningsnummer F.O.D. Binnenlandse Zaken GEBRUIKERSBOEKJE VAN EEN ALARMSYSTEEM BESTELBON te faxen op het nummer 02/526.08.39 Het lid bestelt de hierna beschreven boekjes aan de LVMEB, die ze verkoopt aan de prijs aangeduid in de tarieven van

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie