uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, 24/07/2009 correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop - Gedrukt materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL Cel Aankoop Gedrukt Materieel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM inschrijv. form. Overheidsopdracht voor de levering van registers. Mevrouw, Mijnheer, Indien de hierna uiteengezette opdracht U interesseert, zou ik graag een inschrijving conform de opgesomde voorwaarden ontvangen. 1. Wijze van gunning : Algemene offerteaanvraag. 2. Aanbestedende dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop - Gedrukt Materieel North Galaxy Toren B 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 Bus 975 B-1030 BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Facturatieadres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Budget en Beheerscontrole Boekhouding S&L North Galaxy Koning Albert II-laan, 33 Bus 786 B-1030 BRUSSEL MYR.2009.REG.NL.DOC Dienst Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop / Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

2 3. Wettelijke beschikkingen : De inschrijver moet zich schikken naar : 2 - de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) en het KB van 8 januari 1996 (B.S. van ) inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; - het KB van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; - de tot op heden aangebrachte wijzigingen aan voormelde wetgeving; - de contractuele, administratieve en technische bepalingen van dit bestek. 4. Betrokken dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Patrimoniumdocumentatie Kadaster, registratie en domeinen 5. Voorwerp van de aanneming : Dienstenopdracht voor het drukken, inbinden en leveren, in één enkel perceel, van registers, hetzij : Register nr FORMAAT (IN CM) (open en afgesneden) Aantal Hoeveelheden bladen FR NL Tweetalig Post a) : registers van 2 de categorie 5 88 x 31 (H) oblong ,4 x 42 (H) A B 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) A 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) Post b) : registers van 3de categorie 6²/6²SP 59,4 x 42 (H) F/N 27 ENR 59,4 x 42 (H) ² ENR 42 x 29,7 (H) ³ ENR 42 x 29,7 (H) N/F 30 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) x 29,7 (H) x 29,7 (H) F/N x 29,7 (H) N/F 181 R 59,4 x 42 (H) Technische specificaties en kwaliteit der te leveren artikelen : Typemodellen : De inschrijvers kunnen kennis nemen van de neergelegde typemodellen van de registers op het in punt 2 vermeld adres (Toren B 4 de verdieping), iedere werkdag van 9 tot 11u45' en van 14 tot 16 u.

3 3 De leveringen zullen conform de modellen en de hierna vermelde specificaties en voorwaarden uitgevoerd worden. Tenzij anders aangegeven zijn de hierna vermelde voorschriften gemeenschappelijk voor de twee posten. 6.1 Formaten : Zie tabel onder punt 5 hiervóór. 6.2 Papier : (ten laste van en te leveren door de aannemer). Post a) : wit houtvrij registerpapier van minimum 100 gr/m²; Post b) : - modellen 27² ENR, 27³ ENR, 81, 82 en 83 : wit houtvrij registerpapier van minimum 90 gr/m²; - modellen 6²-6² spec., 27 ENR, 30, 31, 33 en 181 R: wit houtvrij registerpapier van minimum 100 gr/m². 6.3 Zetwerk : De hierna vermelde tabel geeft een overzicht van het zetwerk voor de titels en de tussenbladen (tabellen) van de onderscheiden modellen. De formaten A4 en A3 stellen de oppervlakte zetwerk voor van een bladzijde begrepen in respectievelijk 21 x 29,7 cm en 42 x 29,7 cm. Bij een aantal modellen kan het zetwerk van een versie, mits het aanbrengen van kleine wijzigingen, herbruikt worden voor de andere versie(s) of is zelfs geen nieuw zetwerk noodzakelijk vermits het typemodel zonder aanpassingen kan gefotografeerd worden. Nr. van het model Titels hoeveelheid/formaat Post a Tussenbladen tabel hoeveelheid/formaat 5 2 A3 2 x 2 A3 6 2 A3 2 x 2 A3 7 A B 1 A3 1 x 2 A3 9 1 A3 2 A A3 2 A3 32 A 1 A3 2 A A3 2 x 1 A A3 1 A3

4 4 Nr. van het model Titels hoeveelheid/formaat Post b Tussenbladen tabel hoeveelheid/formaat 6² - 6² spec. 3 A3 3 x 1 A3 27 ENR 1 A3 1 x 2 A3 27² ENR 1 A4 1 x 1 A4 27³ ENR 1 A4 1 A A3 1 A A3 2 A A3 2 A A4 2 A A4 1 A A4 2 x 1 A4 181 R 2 A3 2 x 2 A3 6.4 Druk : - in zwarte inkt; - modellen met tabel over 1 pagina : titelblad : recto; tussenbladen : recto-verso; - modellen met tabel over 2 pagina s : titelblad + tussenbladen : recto-verso (begin van de dubbele tabel op de verso van de titel). De verso van het laatste blad moet niet bedrukt worden met het begin van de tabel; - Etiket bedrukt met zwarte inkt : 27 versies. 6.5 Nummering : Post a) : voor alle modellen: 100 bladen genummerd van 1 tot 100. Post b) : modellen nrs 6²-6² spec., 27 ENR en 27³ ENR : 50 bladen genummerd van 1 tot 50; voor alle andere modellen: 100 bladen genummerd van 1 tot 100. Het nummer is aangebracht op elke rechter bladzijde, met uitzondering van het titelblad. 6.6 Hoeveelheden : zie tabel onder punt 5 hiervóór. 6.7 Inbinding : Post a) : (registers van de 2de categorie) : - omslag volledig in duurzaam linnen (zuivere vlasvezel of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit) met een zwarte tint, omgeslagen over een breedte van minstens 25 mm; uitlopen van ± 4 mm; - stevige ronde rug in sterk karton ; - stevig ingebonden met vlasdraad (of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit), met gleuf;

5 5 - de bladen van de registers zijn genaaid op enkele linten van minstens 15 mm breedte welke aan iedere zijde minstens 30 mm uitsteken. Aantal te gebruiken linten : register nr. 5 : 3 linten; Alle andere modellen: 4 linten. De uiteinden van deze linten worden op de binnenkant van de omslag geplakt, onder de schutbladen. De rug van het middenblad van de eerste en laatste katern van ieder register moet op zijn gehele hoogte, vóór het naaien van de bladen, met een geplakte strook bindlinnen (± 20 mm breedte) verstevigd worden; - een linnenband of een kwalitatief gelijkwaardige synthetische stof is op de linten en op de vrijgelaten ruimten tussen de linten geplakt met wederzijds uitstekende boorden van tenminste 30 mm. Deze vrije boorden zullen geplakt worden op de binnenkant van de omslag, onder de schutbladen; - de schutbladen zijn op hun ganse hoogte versterkt met een scharnier van stevige zwarte lustrine van ± 160 gr/m². Post b) : (registers van de 3de categorie) : - omslag volledig in duurzaam weefsel met een zwarte tint, omgeslagen over een breedte van minstens 15 mm; uitlopen van ± 2 mm - ronde rug in stevig karton ; - stevig ingebonden met vlasdraad (of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit), met gleuf; - de bladen van de registers zijn genaaid op enkele linten van minstens 15 mm breedte welke aan iedere zijde minstens 30 mm uitsteken. Aantal te gebruiken linten : mod. nrs 27² ENR, 27³ ENR, 81, 82 en 83 : 2 linten ; de andere modellen: 4 linten. De uiteinden van deze linten worden op de binnenkant van de omslag geplakt, onder de schutbladen. - een stevige papieren band of een kwalitatief gelijkwaardige synthetische stof is op de linten en op de vrijgelaten ruimten tussen de linten geplakt met wederzijds uitstekende boorden van tenminste 30 mm. Deze vrije boorden zullen geplakt worden op de binnenkant van de omslag, onder de schutbladen. Posten a) + b) : - etiket : een wit bedrukt etiket (formaat 2 x 8 cm) is op de rug van elke register gekleefd. - rangschikking van de bladen : 1 titelblad + 50 of 100 tussenbladen tabel. Het titelblad is vastgekleefd en vormt aldus het 51 ste of 101 ste blad van het register. De bladen van al de in te binden werken zijn derwijze geschikt dat de rechter- en linkerbladzijden onderling goed overeenstemmen.

6 6.8 Grondstoffen voor het inbinden : (ten laste van en te leveren door de aannemer); 6 Post a) : - Zwart weefsel : linnen a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 200 gr/m², waarvan minimum 150 gr/m² zuiver linnen; b) grondstof = vlas of kwalitatief gelijkwaardig synthetisch materiaal. - Papier voor schutbladen en tegenschutbladen : cellulosepapier van goede kwaliteit - minimum 110 gr/m 2, tweezijdig gesatineerd. - Naaigaren : vlas of synthetisch garen van goede kwaliteit (treksterkte : minimum 6 kg). - Karton : a) voor de platten : grijs karton van goede kwaliteit nr. 6 (dikte = 2,6 à 3 mm); b) voor de ronde rug : metrisch gewicht = ± 350 gr/m². - Linnenband tussen de linten (wiggen) : a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 150 gr/m², waarvan minimum 100 gr/m² weefsel. b) grondstof : katoen of kwalitatief gelijkwaardige stof. - Zwarte lustrine : metrisch gewicht ± 160 gr/m². Post b) : - Zwart weefsel : a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 150 gr/m², waarvan minimum 100 gr/m² weefsel; b) grondstof = katoen of gelijkwaardig synthetisch materiaal. - Papier voor schutbladen en tegenschutbladen : cellulosepapier van goede kwaliteit - minimum 90 gr/m 2, tweezijdig gesatineerd. - Naaigaren : vlas of synthetisch garen van goede kwaliteit (treksterkte : minimum 3,5 kg). - Karton : a) voor de platten : grijs karton van goede kwaliteit nr. 6 (dikte = 2,6 à 3 mm); b) voor de ronde rug : metrisch gewicht = ± 350 gr/m². 7. Milieuvriendelijkheid van het papier : De pulp van voormeld papier mag niet gebleekt zijn met chloorgas. Alleen de kwaliteiten E.C.F (elementary chlorine free) en T.C.F. (totally chlorine free) worden toegelaten op voorwaarde dat het A.O.X.-gehalte niet hoger is dan 0,5 kg/ton pulp. De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte een recent attest uitgaande van de papierfabrikant of van de pulpfabriek waarin het A.O.X.-gehalte vermeld staat.

7 8. Stalen : 7 De inschrijvers moeten verplicht een staal van elke voorgestelde kwaliteit van onderstaande producten bij hun offerte voegen : - zwart weefsel : ± 30 cm op de breedte van de stof; - papier voor schutbladen : 1 blad op formaat A4; - wit registerpapier : 1 blad op formaat A4; - lint : ± 30 cm; - karton : 1 blad op formaat A4; - garen : ± 1 meter. Alvorens de opdracht toe te wijzen zal de administratie over de mogelijkheid beschikken om de indieners van de voordeligst lijkende offertes te verzoeken een gratis staal van het voorgestelde bindwerk te leveren. 9. Uitvoeringswijze van de opdracht : 9.1 Levering van drukproeven : Voor de beoordeling van de tekst van de registers moet een drukproef in 3 exemplaren van elk model worden gestuurd naar de Federale Overheidsdienst FINANCIEN Cel Aankoop / Gedrukt Materieel - North Galaxy, Toren B, 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL. BELANGRIJK : DE TYPEMODELLEN (MANUSCRIPTEN) VAN DE ADMINISTRATIE MOETEN STEEDS BIJ DE DRUKPROEVEN GEVOEGD WORDEN. 9.2 Leveringstermijn van de afgewerkte registers : De leveringstermijn dient in weken vermeld te worden op bijgaand inschrijvingsformulier. Hij zal aanvangen op de eerste kalenderdag volgend op de datum van de bestelbon en zal alle formaliteiten begrijpen inzake de drukproeven. Vermits de leveringstermijn één van de gunningcriteria uitmaakt van de opdracht, worden alle dagen zonder onderscheid in de termijn gerekend. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties moeten dus meegerekend worden. De administratie beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen vanaf hun ontvangst om het geheel der verificaties te verrichten inzake de proeven. De data van ontvangst en verzending door de Cel Aankoop Gedrukt Materieel gelden als bewijs. Indien de beslissing aangaande de drukproeven niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, zal de aannemer recht hebben op een termijnverlenging gelijk aan de door de administratie te wijten vertraging. 9.3 Leveringsplaats van de afgewerkte registers : Federale Overheidsdienst FINANCIEN FINPRESS Luttrebruglaan 74 (Ingang: Sint-Denijsstraat) 1190 BRUSSEL (Vorst) Verantwoordelijke: De heer Alain Jacmart - tel. 0477/750395, Alle leveringen die op basis van dit bestek uitgevoerd worden, gebeuren franco.

8 9.4 Verpakking : 8 De registers moeten per soort geleverd worden, stevig verpakt in pakken van 5 exemplaren. Op één der twee kleine zijden van elk pak is een etiket geplakt met de volgende vermeldingen : - Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Service Public Fédéral FINANCES; - nummer van het bestek of de bestelbon; - naam van de aannemer of de firma; - benaming van de inhoud (het nummer van de registers en de taal van de opdruk); - aantal exemplaren; - jaar van de levering. Kleur van het etiket: FR tekst = rood; NL tekst = geel; tweetalig = wit. 10. Weigering : - De leveringen die onvolkomenheden zouden vertonen qua inbinding, fatsoenering, druk of verpakking mogen geweigerd of, naargelang het geval, aangenomen worden mits een korting. - Ongeacht de datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden, heeft de administratie het recht de goederen, die in normale omstandigheden voor bewaring opgeslagen werden en bij gebruik ondeugdelijk worden bevonden, te laten vervangen door toedoen en op kosten van de aannemer. Hetzelfde geldt voor beschadigde verpakkingen. - Zo bijgaand inschrijvingsformulier niet volledig en in de vereiste vorm werd ingevuld, zal de offerte als niet-conform worden beschouwd. 11. Borgtocht : (voor offertes van ,00 en meer, zonder BTW). Een borgtocht wordt geëist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht, het bekomen getal wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. Voor meer details wordt de inschrijver verzocht het in punt 3 vermelde KB van te raadplegen. De borgtocht kan na de goedkeuring van de gezamenlijke leveringen en op verzoek van de aannemer volledig worden vrijgegeven. 12. Procedure voor de gunning van de opdracht : 12.1 Kwalitatieve selectiecriteria : De kwalitatieve selectie van de inschrijvers zal gebeuren op basis van de artikelen 68 tot 74 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996 en errata in B.S. van 25 februari 1997) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

9 9 Enkel de offertes van de kandidaten die aan de kwalitatieve selectiecriteria voldoen worden in aanmerking genomen voor de vergelijking van de offertes ten aanzien van de criteria van punt 12.3 hierna, en voor zover de ingediende offertes op administratief en technische vlak regelmatig zijn UItsluitingscriteria (artikel 69 van het KB van 8 januari 1996) Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van de onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. Op het einde van de procedure zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de gekozen inschrijver, door het opvragen van de inlichtingen of documenten die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. de inschrijver mag niet verkeren in staat van faillissement, van vereffening, van staking van zijn werkzaamheden, van gerechtelijk akkoord of in een overeenstemmende toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. de inschrijver mag geen aangifte van faillissement gedaan hebben of het voorwerp van een procedure van vereffening geweest zijn, van een gerechtelijk akkoord of van een gelijkaardige procedure, bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen ten opzichte van de sociale zekerheid. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De buitenlandse inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet zijn verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen inzake directe belastingen en BTW overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waarin hij gevestigd is Criteria van economische en financiële draagkracht (artikel 70 van het KB van 8 januari 1996) Iedere inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door volgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen: een bankverklaring waaruit blijkt dat de financiële middelen toereikend zijn om een behoorlijke uitvoering van het huidige contract te verzekeren. een verklaring betreffende het globale zakencijfer en het zakencijfer inzake prestaties met betrekking tot bindwerk, door de onderneming gerealiseerd tijdens de laatste drie jaar Criteria van technische bekwaamheid (artikel 71 van het KB van 8 januari 1996) De inschrijver moet voldoende technische bekwaamheid (machines + knowhow) bezitten om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien nodig kan hij verzocht worden - een gedetailleerde staat voor te leggen van zijn materieel en mankracht, eventueel verrijkt met foto's; - een gratis staal van het voorgestelde bindwerk te leveren (zie punt 8).

10 10 Ingeval de inschrijver een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd tussen meerdere fysieke of rechtspersonen, dienen alle hierboven gevraagde inlichtingen te worden verstrekt voor alle betrokken partners (artikel 93 van het KB van ) Regelmatigheid van de offertes : De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen onderzocht worden op het vlak van hun regelmatigheid overeenkomstig de artikelen 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen van dit bijzonder bestek. Elk voorstel dat onvolledig is, dat belangrijke tegenstrijdigheden of onnauwkeurigheden bevat, kan onregelmatig verklaard worden Gunningcriteria : De offerte zal gekozen worden op grond van de hierna vermelde criteria : - de kwaliteit van de aangeboden producten (stalen), inbegrepen de milieuvriendelijkheid van het voorgestelde papier (40 punten); - de ingediende prijs (50 punten); - de leveringstermijn (10 punten). QUOTERING : Voormelde gunningcriteria zullen elk afzonderlijk gequoteerd worden in functie van de quotering vermeld in de 1 ste alinea van dit punt, hetgeen voor elke offerte een totaalquote op 100 punten zal opleveren. De inschrijver die voor een criterium de interessantste aanbieding doet, zal voor dat criterium het maximum aantal punten verwerven. De overige kandidaten zullen naar verhouding van de gunstigste offerte gequoteerd worden. 13. Geldigheidsduur van de offerte : De geldigheidsduur van de offerte is vastgesteld op negentig kalenderdagen vanaf de datum van de opening der inschrijvingen. 14. Facturatie : Bij de factuur, geadresseerd aan de in punt 2 vermelde dienst, moeten minimum drie overdrukken van de titel- en tussenbladen der geleverde registers gevoegd zijn. 15. De inschrijvingen moeten verstuurd worden naar het in punt 2 vermelde adres, ter attentie van Mevr. VAN DEN DRIESSCHE, Financieel en administratief deskundige, en uiterlijk toekomen op 21/09/2009 vóór 11 u 00, onder dubbele gesloten omslag. De binnenste omslag wordt bij voorkeur verzegeld en dient de volgende vermeldingen te dragen : - de datum waarop de inschrijvingen geopend worden; - de referte van het bestek : SM Bij inzending met de post vermeldt de tweede omslag, naast bovenstaand adres, het woord "inschrijving".

11 11 Indien de offerte door een bode overhandigd wordt, dient dit uitsluitend te gebeuren bij de aanbestedende dienst, waar een ontvangstbewijs zal worden uitgereikt. Er wordt op gewezen dat alleen dit stuk als bewijs van afgifte der inschrijving kan dienen. De omslagen zullen in openbare zitting geopend worden op 21/09/2009 om 11 u 00, op het in punt 2 vermelde adres. De offerte moet getekend zijn, elke bladzijde moet in stijgende volgorde en zonder onderbrekingen genummerd zijn en de paraaf dragen. Ten aanzien van de identiteit van de inschrijver moet het bewijs van de bevoegdheid bij de offerte worden gevoegd (bv.: uittreksel uit het Staatsblad). De offerte die door gemachtigden wordt ingediend vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers voor wie wordt gehandeld. In voorkomend geval voegen de gemachtigden bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een afschrift van hun volmacht. 16. Prijs : De prijs is op te geven per stuk en als een absoluut forfaitair bedrag, BTW niet inbegrepen. Geen enkele bepaling voor prijsherziening mag worden voorzien, zelfs niet om economische redenen. De leverancier wordt geacht in zijn eenheidsprijs/prijzen alle mogelijke kosten die op de leveringen wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW. De prijs moet derhalve omvatten : het zetwerk en de offsetmontage; het drukken, verzamelen en inbinden van de bladen; alle benodigde grondstoffen voor de vervaardiging van de registers volgens de technische voorschriften van onderhavig bestek, het verpakken en leveren franco bestemming. 17. De leveringen moeten in alle opzichten uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap. 18. Deze offerteaanvraag kan geenszins beschouwd worden als een verbintenis vanwege het departement. Hoogachtend, Voor de Directeur van de stafdienst S&L, Michel SOEUR Directeur

12 BIJLAGE BIJ HET BESTEK NR. SM I - INSCHRIJVINGSFORMULIER Offerte voor het vervaardigen en leveren van diverse modellen registers voor de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. De firma vertegenwoordigd door de ondergetekende gedomicilieerd te , straat, nr... bij de R.S.Z. geïmmatriculeerd onder nr B.T.W.-plichtige nr. verbindt zich op haar roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van bovenvermeld bestek, van de erin omschreven levering, vormende het enige perceel van dit document, tegen de forfaitaire eenheidsprijs(zen) aangeduid op bijgaande prijsborderel, hetzij voor een globaal bedrag, exclusief B.T.W. van EUR (in letters en in cijfers) bedrag te vermeerderen met EUR (in letters en in cijfers) B.T.W., hetzij in totaal EUR (in letters en in cijfers). Ingeval deze inschrijving wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de gestelde voorwaarden en termijnen. De administratie zal zich jegens mij van zijn schuld geldig kwijten door het bedrag van mijn schuldvordering op mijn rekening nr... te storten. Voor de interpretatie van het contract wordt de... taal van het bestek gekozen en het adres voor alle mededelingen zal zijn... straat, nr...., plaats :..., tel. nr.... fax nr.... Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortste tijd, aan de administratie de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging zou eisen krachtens het bestek betreffende de aanneming of de reglementering inzake het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat. Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Dienst Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop / Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

13 II PRIJSOPGAVE Aantal Benaming Eenheidsprijs TOTALEN Vervaardigen en leveren van diverse registers: 2./.. post a : registers van 2de categorie: Mod. n 5 FR; Mod. n 5 NL; Mod. n 6 FR; Mod. n 6 NL; Mod. n 7 A B NL; Mod. n 9 NL; Mod. n 29 FR; Mod. n 29 NL; Mod. n 32 A NL; Mod. n 36 - FR; Mod. n 36 NL; Mod. n 41 NL; post b : registers van 3de categorie: Leveringstermijn : Mod. n 6²-6² spec. - FR; Mod. n 6²-6² spec. - NL; Mod. n 6²-6² spec. FR/NL; Mod. n 27 ENR NL; Mod. n 27² ENR NL; Mod. n 27³ ENR - NL/FR; Mod. n 30 NL; Mod. n 31 NL; Mod. n 33 - FR; Mod. n 81 - NL; Mod. n 82 FR/ NL; Mod. n 83 NL; Mod. n 83 NL/FR; Mod. n 181 R FR ; Mod. n 181 R NL... weken. TOTAAL + BTW 21 % ALG. TOTAAL =============== Opgemaakt te..., op De inschrijver, (*) Handtekening : Naam : Functie : (*) Ten aanzien van de identiteit van de inschrijver moet het bewijs van de bevoegdheid bij de offerte worden gevoegd (bv.: uittreksel uit het Staatsblad).

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen

Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen DEEL 1 - PRAKTISCHE GEGEVENS Voorwerp van de opdracht De opdracht behelst de levering van 12 000 000 coupons papier A4-80g/m² en 430 000 enveloppen

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE RUE LÉOPOLD 4 BE 1000 BRUXELLES KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG LEOPOLDSTRAAT 4 BE 1000 BRUSSEL T +32 2 229 12 00 F +32 2 229 13 30 WWW.LAMONNAIE.BE WWW.DEMUNT.BE BESTEK NR. CSC-IMP1401

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie