uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM 003360"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN SECRETARIAAT & LOGISTIEK Brussel, 24/07/2009 correspondentieadres: Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop - Gedrukt materieel North Galaxy, Toren B, 4 de verd. Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL Cel Aankoop Gedrukt Materieel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) SM inschrijv. form. Overheidsopdracht voor de levering van registers. Mevrouw, Mijnheer, Indien de hierna uiteengezette opdracht U interesseert, zou ik graag een inschrijving conform de opgesomde voorwaarden ontvangen. 1. Wijze van gunning : Algemene offerteaanvraag. 2. Aanbestedende dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop - Gedrukt Materieel North Galaxy Toren B 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 Bus 975 B-1030 BRUSSEL Tel. : 0257/ Fax : 0257/ Facturatieadres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Budget en Beheerscontrole Boekhouding S&L North Galaxy Koning Albert II-laan, 33 Bus 786 B-1030 BRUSSEL MYR.2009.REG.NL.DOC Dienst Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop / Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

2 3. Wettelijke beschikkingen : De inschrijver moet zich schikken naar : 2 - de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) en het KB van 8 januari 1996 (B.S. van ) inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; - het KB van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; - de tot op heden aangebrachte wijzigingen aan voormelde wetgeving; - de contractuele, administratieve en technische bepalingen van dit bestek. 4. Betrokken dienst : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Patrimoniumdocumentatie Kadaster, registratie en domeinen 5. Voorwerp van de aanneming : Dienstenopdracht voor het drukken, inbinden en leveren, in één enkel perceel, van registers, hetzij : Register nr FORMAAT (IN CM) (open en afgesneden) Aantal Hoeveelheden bladen FR NL Tweetalig Post a) : registers van 2 de categorie 5 88 x 31 (H) oblong ,4 x 42 (H) A B 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) A 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) Post b) : registers van 3de categorie 6²/6²SP 59,4 x 42 (H) F/N 27 ENR 59,4 x 42 (H) ² ENR 42 x 29,7 (H) ³ ENR 42 x 29,7 (H) N/F 30 59,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) ,4 x 42 (H) x 29,7 (H) x 29,7 (H) F/N x 29,7 (H) N/F 181 R 59,4 x 42 (H) Technische specificaties en kwaliteit der te leveren artikelen : Typemodellen : De inschrijvers kunnen kennis nemen van de neergelegde typemodellen van de registers op het in punt 2 vermeld adres (Toren B 4 de verdieping), iedere werkdag van 9 tot 11u45' en van 14 tot 16 u.

3 3 De leveringen zullen conform de modellen en de hierna vermelde specificaties en voorwaarden uitgevoerd worden. Tenzij anders aangegeven zijn de hierna vermelde voorschriften gemeenschappelijk voor de twee posten. 6.1 Formaten : Zie tabel onder punt 5 hiervóór. 6.2 Papier : (ten laste van en te leveren door de aannemer). Post a) : wit houtvrij registerpapier van minimum 100 gr/m²; Post b) : - modellen 27² ENR, 27³ ENR, 81, 82 en 83 : wit houtvrij registerpapier van minimum 90 gr/m²; - modellen 6²-6² spec., 27 ENR, 30, 31, 33 en 181 R: wit houtvrij registerpapier van minimum 100 gr/m². 6.3 Zetwerk : De hierna vermelde tabel geeft een overzicht van het zetwerk voor de titels en de tussenbladen (tabellen) van de onderscheiden modellen. De formaten A4 en A3 stellen de oppervlakte zetwerk voor van een bladzijde begrepen in respectievelijk 21 x 29,7 cm en 42 x 29,7 cm. Bij een aantal modellen kan het zetwerk van een versie, mits het aanbrengen van kleine wijzigingen, herbruikt worden voor de andere versie(s) of is zelfs geen nieuw zetwerk noodzakelijk vermits het typemodel zonder aanpassingen kan gefotografeerd worden. Nr. van het model Titels hoeveelheid/formaat Post a Tussenbladen tabel hoeveelheid/formaat 5 2 A3 2 x 2 A3 6 2 A3 2 x 2 A3 7 A B 1 A3 1 x 2 A3 9 1 A3 2 A A3 2 A3 32 A 1 A3 2 A A3 2 x 1 A A3 1 A3

4 4 Nr. van het model Titels hoeveelheid/formaat Post b Tussenbladen tabel hoeveelheid/formaat 6² - 6² spec. 3 A3 3 x 1 A3 27 ENR 1 A3 1 x 2 A3 27² ENR 1 A4 1 x 1 A4 27³ ENR 1 A4 1 A A3 1 A A3 2 A A3 2 A A4 2 A A4 1 A A4 2 x 1 A4 181 R 2 A3 2 x 2 A3 6.4 Druk : - in zwarte inkt; - modellen met tabel over 1 pagina : titelblad : recto; tussenbladen : recto-verso; - modellen met tabel over 2 pagina s : titelblad + tussenbladen : recto-verso (begin van de dubbele tabel op de verso van de titel). De verso van het laatste blad moet niet bedrukt worden met het begin van de tabel; - Etiket bedrukt met zwarte inkt : 27 versies. 6.5 Nummering : Post a) : voor alle modellen: 100 bladen genummerd van 1 tot 100. Post b) : modellen nrs 6²-6² spec., 27 ENR en 27³ ENR : 50 bladen genummerd van 1 tot 50; voor alle andere modellen: 100 bladen genummerd van 1 tot 100. Het nummer is aangebracht op elke rechter bladzijde, met uitzondering van het titelblad. 6.6 Hoeveelheden : zie tabel onder punt 5 hiervóór. 6.7 Inbinding : Post a) : (registers van de 2de categorie) : - omslag volledig in duurzaam linnen (zuivere vlasvezel of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit) met een zwarte tint, omgeslagen over een breedte van minstens 25 mm; uitlopen van ± 4 mm; - stevige ronde rug in sterk karton ; - stevig ingebonden met vlasdraad (of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit), met gleuf;

5 5 - de bladen van de registers zijn genaaid op enkele linten van minstens 15 mm breedte welke aan iedere zijde minstens 30 mm uitsteken. Aantal te gebruiken linten : register nr. 5 : 3 linten; Alle andere modellen: 4 linten. De uiteinden van deze linten worden op de binnenkant van de omslag geplakt, onder de schutbladen. De rug van het middenblad van de eerste en laatste katern van ieder register moet op zijn gehele hoogte, vóór het naaien van de bladen, met een geplakte strook bindlinnen (± 20 mm breedte) verstevigd worden; - een linnenband of een kwalitatief gelijkwaardige synthetische stof is op de linten en op de vrijgelaten ruimten tussen de linten geplakt met wederzijds uitstekende boorden van tenminste 30 mm. Deze vrije boorden zullen geplakt worden op de binnenkant van de omslag, onder de schutbladen; - de schutbladen zijn op hun ganse hoogte versterkt met een scharnier van stevige zwarte lustrine van ± 160 gr/m². Post b) : (registers van de 3de categorie) : - omslag volledig in duurzaam weefsel met een zwarte tint, omgeslagen over een breedte van minstens 15 mm; uitlopen van ± 2 mm - ronde rug in stevig karton ; - stevig ingebonden met vlasdraad (of synthetisch materiaal van gelijkwaardige kwaliteit), met gleuf; - de bladen van de registers zijn genaaid op enkele linten van minstens 15 mm breedte welke aan iedere zijde minstens 30 mm uitsteken. Aantal te gebruiken linten : mod. nrs 27² ENR, 27³ ENR, 81, 82 en 83 : 2 linten ; de andere modellen: 4 linten. De uiteinden van deze linten worden op de binnenkant van de omslag geplakt, onder de schutbladen. - een stevige papieren band of een kwalitatief gelijkwaardige synthetische stof is op de linten en op de vrijgelaten ruimten tussen de linten geplakt met wederzijds uitstekende boorden van tenminste 30 mm. Deze vrije boorden zullen geplakt worden op de binnenkant van de omslag, onder de schutbladen. Posten a) + b) : - etiket : een wit bedrukt etiket (formaat 2 x 8 cm) is op de rug van elke register gekleefd. - rangschikking van de bladen : 1 titelblad + 50 of 100 tussenbladen tabel. Het titelblad is vastgekleefd en vormt aldus het 51 ste of 101 ste blad van het register. De bladen van al de in te binden werken zijn derwijze geschikt dat de rechter- en linkerbladzijden onderling goed overeenstemmen.

6 6.8 Grondstoffen voor het inbinden : (ten laste van en te leveren door de aannemer); 6 Post a) : - Zwart weefsel : linnen a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 200 gr/m², waarvan minimum 150 gr/m² zuiver linnen; b) grondstof = vlas of kwalitatief gelijkwaardig synthetisch materiaal. - Papier voor schutbladen en tegenschutbladen : cellulosepapier van goede kwaliteit - minimum 110 gr/m 2, tweezijdig gesatineerd. - Naaigaren : vlas of synthetisch garen van goede kwaliteit (treksterkte : minimum 6 kg). - Karton : a) voor de platten : grijs karton van goede kwaliteit nr. 6 (dikte = 2,6 à 3 mm); b) voor de ronde rug : metrisch gewicht = ± 350 gr/m². - Linnenband tussen de linten (wiggen) : a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 150 gr/m², waarvan minimum 100 gr/m² weefsel. b) grondstof : katoen of kwalitatief gelijkwaardige stof. - Zwarte lustrine : metrisch gewicht ± 160 gr/m². Post b) : - Zwart weefsel : a) metrisch gewicht : totaal gewicht van ± 150 gr/m², waarvan minimum 100 gr/m² weefsel; b) grondstof = katoen of gelijkwaardig synthetisch materiaal. - Papier voor schutbladen en tegenschutbladen : cellulosepapier van goede kwaliteit - minimum 90 gr/m 2, tweezijdig gesatineerd. - Naaigaren : vlas of synthetisch garen van goede kwaliteit (treksterkte : minimum 3,5 kg). - Karton : a) voor de platten : grijs karton van goede kwaliteit nr. 6 (dikte = 2,6 à 3 mm); b) voor de ronde rug : metrisch gewicht = ± 350 gr/m². 7. Milieuvriendelijkheid van het papier : De pulp van voormeld papier mag niet gebleekt zijn met chloorgas. Alleen de kwaliteiten E.C.F (elementary chlorine free) en T.C.F. (totally chlorine free) worden toegelaten op voorwaarde dat het A.O.X.-gehalte niet hoger is dan 0,5 kg/ton pulp. De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte een recent attest uitgaande van de papierfabrikant of van de pulpfabriek waarin het A.O.X.-gehalte vermeld staat.

7 8. Stalen : 7 De inschrijvers moeten verplicht een staal van elke voorgestelde kwaliteit van onderstaande producten bij hun offerte voegen : - zwart weefsel : ± 30 cm op de breedte van de stof; - papier voor schutbladen : 1 blad op formaat A4; - wit registerpapier : 1 blad op formaat A4; - lint : ± 30 cm; - karton : 1 blad op formaat A4; - garen : ± 1 meter. Alvorens de opdracht toe te wijzen zal de administratie over de mogelijkheid beschikken om de indieners van de voordeligst lijkende offertes te verzoeken een gratis staal van het voorgestelde bindwerk te leveren. 9. Uitvoeringswijze van de opdracht : 9.1 Levering van drukproeven : Voor de beoordeling van de tekst van de registers moet een drukproef in 3 exemplaren van elk model worden gestuurd naar de Federale Overheidsdienst FINANCIEN Cel Aankoop / Gedrukt Materieel - North Galaxy, Toren B, 4 de verdieping Koning Albert II-laan, 33 bus 975, B-1030 BRUSSEL. BELANGRIJK : DE TYPEMODELLEN (MANUSCRIPTEN) VAN DE ADMINISTRATIE MOETEN STEEDS BIJ DE DRUKPROEVEN GEVOEGD WORDEN. 9.2 Leveringstermijn van de afgewerkte registers : De leveringstermijn dient in weken vermeld te worden op bijgaand inschrijvingsformulier. Hij zal aanvangen op de eerste kalenderdag volgend op de datum van de bestelbon en zal alle formaliteiten begrijpen inzake de drukproeven. Vermits de leveringstermijn één van de gunningcriteria uitmaakt van de opdracht, worden alle dagen zonder onderscheid in de termijn gerekend. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties moeten dus meegerekend worden. De administratie beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen vanaf hun ontvangst om het geheel der verificaties te verrichten inzake de proeven. De data van ontvangst en verzending door de Cel Aankoop Gedrukt Materieel gelden als bewijs. Indien de beslissing aangaande de drukproeven niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, zal de aannemer recht hebben op een termijnverlenging gelijk aan de door de administratie te wijten vertraging. 9.3 Leveringsplaats van de afgewerkte registers : Federale Overheidsdienst FINANCIEN FINPRESS Luttrebruglaan 74 (Ingang: Sint-Denijsstraat) 1190 BRUSSEL (Vorst) Verantwoordelijke: De heer Alain Jacmart - tel. 0477/750395, Alle leveringen die op basis van dit bestek uitgevoerd worden, gebeuren franco.

8 9.4 Verpakking : 8 De registers moeten per soort geleverd worden, stevig verpakt in pakken van 5 exemplaren. Op één der twee kleine zijden van elk pak is een etiket geplakt met de volgende vermeldingen : - Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Service Public Fédéral FINANCES; - nummer van het bestek of de bestelbon; - naam van de aannemer of de firma; - benaming van de inhoud (het nummer van de registers en de taal van de opdruk); - aantal exemplaren; - jaar van de levering. Kleur van het etiket: FR tekst = rood; NL tekst = geel; tweetalig = wit. 10. Weigering : - De leveringen die onvolkomenheden zouden vertonen qua inbinding, fatsoenering, druk of verpakking mogen geweigerd of, naargelang het geval, aangenomen worden mits een korting. - Ongeacht de datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden, heeft de administratie het recht de goederen, die in normale omstandigheden voor bewaring opgeslagen werden en bij gebruik ondeugdelijk worden bevonden, te laten vervangen door toedoen en op kosten van de aannemer. Hetzelfde geldt voor beschadigde verpakkingen. - Zo bijgaand inschrijvingsformulier niet volledig en in de vereiste vorm werd ingevuld, zal de offerte als niet-conform worden beschouwd. 11. Borgtocht : (voor offertes van ,00 en meer, zonder BTW). Een borgtocht wordt geëist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht, het bekomen getal wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. Voor meer details wordt de inschrijver verzocht het in punt 3 vermelde KB van te raadplegen. De borgtocht kan na de goedkeuring van de gezamenlijke leveringen en op verzoek van de aannemer volledig worden vrijgegeven. 12. Procedure voor de gunning van de opdracht : 12.1 Kwalitatieve selectiecriteria : De kwalitatieve selectie van de inschrijvers zal gebeuren op basis van de artikelen 68 tot 74 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996 en errata in B.S. van 25 februari 1997) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

9 9 Enkel de offertes van de kandidaten die aan de kwalitatieve selectiecriteria voldoen worden in aanmerking genomen voor de vergelijking van de offertes ten aanzien van de criteria van punt 12.3 hierna, en voor zover de ingediende offertes op administratief en technische vlak regelmatig zijn UItsluitingscriteria (artikel 69 van het KB van 8 januari 1996) Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van de onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. Op het einde van de procedure zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de gekozen inschrijver, door het opvragen van de inlichtingen of documenten die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. de inschrijver mag niet verkeren in staat van faillissement, van vereffening, van staking van zijn werkzaamheden, van gerechtelijk akkoord of in een overeenstemmende toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. de inschrijver mag geen aangifte van faillissement gedaan hebben of het voorwerp van een procedure van vereffening geweest zijn, van een gerechtelijk akkoord of van een gelijkaardige procedure, bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen ten opzichte van de sociale zekerheid. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De buitenlandse inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet zijn verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen inzake directe belastingen en BTW overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waarin hij gevestigd is Criteria van economische en financiële draagkracht (artikel 70 van het KB van 8 januari 1996) Iedere inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door volgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen: een bankverklaring waaruit blijkt dat de financiële middelen toereikend zijn om een behoorlijke uitvoering van het huidige contract te verzekeren. een verklaring betreffende het globale zakencijfer en het zakencijfer inzake prestaties met betrekking tot bindwerk, door de onderneming gerealiseerd tijdens de laatste drie jaar Criteria van technische bekwaamheid (artikel 71 van het KB van 8 januari 1996) De inschrijver moet voldoende technische bekwaamheid (machines + knowhow) bezitten om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien nodig kan hij verzocht worden - een gedetailleerde staat voor te leggen van zijn materieel en mankracht, eventueel verrijkt met foto's; - een gratis staal van het voorgestelde bindwerk te leveren (zie punt 8).

10 10 Ingeval de inschrijver een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd tussen meerdere fysieke of rechtspersonen, dienen alle hierboven gevraagde inlichtingen te worden verstrekt voor alle betrokken partners (artikel 93 van het KB van ) Regelmatigheid van de offertes : De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen onderzocht worden op het vlak van hun regelmatigheid overeenkomstig de artikelen 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen van dit bijzonder bestek. Elk voorstel dat onvolledig is, dat belangrijke tegenstrijdigheden of onnauwkeurigheden bevat, kan onregelmatig verklaard worden Gunningcriteria : De offerte zal gekozen worden op grond van de hierna vermelde criteria : - de kwaliteit van de aangeboden producten (stalen), inbegrepen de milieuvriendelijkheid van het voorgestelde papier (40 punten); - de ingediende prijs (50 punten); - de leveringstermijn (10 punten). QUOTERING : Voormelde gunningcriteria zullen elk afzonderlijk gequoteerd worden in functie van de quotering vermeld in de 1 ste alinea van dit punt, hetgeen voor elke offerte een totaalquote op 100 punten zal opleveren. De inschrijver die voor een criterium de interessantste aanbieding doet, zal voor dat criterium het maximum aantal punten verwerven. De overige kandidaten zullen naar verhouding van de gunstigste offerte gequoteerd worden. 13. Geldigheidsduur van de offerte : De geldigheidsduur van de offerte is vastgesteld op negentig kalenderdagen vanaf de datum van de opening der inschrijvingen. 14. Facturatie : Bij de factuur, geadresseerd aan de in punt 2 vermelde dienst, moeten minimum drie overdrukken van de titel- en tussenbladen der geleverde registers gevoegd zijn. 15. De inschrijvingen moeten verstuurd worden naar het in punt 2 vermelde adres, ter attentie van Mevr. VAN DEN DRIESSCHE, Financieel en administratief deskundige, en uiterlijk toekomen op 21/09/2009 vóór 11 u 00, onder dubbele gesloten omslag. De binnenste omslag wordt bij voorkeur verzegeld en dient de volgende vermeldingen te dragen : - de datum waarop de inschrijvingen geopend worden; - de referte van het bestek : SM Bij inzending met de post vermeldt de tweede omslag, naast bovenstaand adres, het woord "inschrijving".

11 11 Indien de offerte door een bode overhandigd wordt, dient dit uitsluitend te gebeuren bij de aanbestedende dienst, waar een ontvangstbewijs zal worden uitgereikt. Er wordt op gewezen dat alleen dit stuk als bewijs van afgifte der inschrijving kan dienen. De omslagen zullen in openbare zitting geopend worden op 21/09/2009 om 11 u 00, op het in punt 2 vermelde adres. De offerte moet getekend zijn, elke bladzijde moet in stijgende volgorde en zonder onderbrekingen genummerd zijn en de paraaf dragen. Ten aanzien van de identiteit van de inschrijver moet het bewijs van de bevoegdheid bij de offerte worden gevoegd (bv.: uittreksel uit het Staatsblad). De offerte die door gemachtigden wordt ingediend vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers voor wie wordt gehandeld. In voorkomend geval voegen de gemachtigden bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een afschrift van hun volmacht. 16. Prijs : De prijs is op te geven per stuk en als een absoluut forfaitair bedrag, BTW niet inbegrepen. Geen enkele bepaling voor prijsherziening mag worden voorzien, zelfs niet om economische redenen. De leverancier wordt geacht in zijn eenheidsprijs/prijzen alle mogelijke kosten die op de leveringen wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW. De prijs moet derhalve omvatten : het zetwerk en de offsetmontage; het drukken, verzamelen en inbinden van de bladen; alle benodigde grondstoffen voor de vervaardiging van de registers volgens de technische voorschriften van onderhavig bestek, het verpakken en leveren franco bestemming. 17. De leveringen moeten in alle opzichten uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap. 18. Deze offerteaanvraag kan geenszins beschouwd worden als een verbintenis vanwege het departement. Hoogachtend, Voor de Directeur van de stafdienst S&L, Michel SOEUR Directeur

12 BIJLAGE BIJ HET BESTEK NR. SM I - INSCHRIJVINGSFORMULIER Offerte voor het vervaardigen en leveren van diverse modellen registers voor de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. De firma vertegenwoordigd door de ondergetekende gedomicilieerd te , straat, nr... bij de R.S.Z. geïmmatriculeerd onder nr B.T.W.-plichtige nr. verbindt zich op haar roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van bovenvermeld bestek, van de erin omschreven levering, vormende het enige perceel van dit document, tegen de forfaitaire eenheidsprijs(zen) aangeduid op bijgaande prijsborderel, hetzij voor een globaal bedrag, exclusief B.T.W. van EUR (in letters en in cijfers) bedrag te vermeerderen met EUR (in letters en in cijfers) B.T.W., hetzij in totaal EUR (in letters en in cijfers). Ingeval deze inschrijving wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de gestelde voorwaarden en termijnen. De administratie zal zich jegens mij van zijn schuld geldig kwijten door het bedrag van mijn schuldvordering op mijn rekening nr... te storten. Voor de interpretatie van het contract wordt de... taal van het bestek gekozen en het adres voor alle mededelingen zal zijn... straat, nr...., plaats :..., tel. nr.... fax nr.... Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortste tijd, aan de administratie de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging zou eisen krachtens het bestek betreffende de aanneming of de reglementering inzake het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat. Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: Dienst Secretariaat & Logistiek Cel Aankoop / Gedrukt Materieel Tel. +32 (0)257/ Fax +32 (0)257/ Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00 Chantal VAN DEN DRIESSCHE Financieel en administratief deskundige Tel. 0257/ fax 0257/ Openingsuren of na afspraak

13 II PRIJSOPGAVE Aantal Benaming Eenheidsprijs TOTALEN Vervaardigen en leveren van diverse registers: 2./.. post a : registers van 2de categorie: Mod. n 5 FR; Mod. n 5 NL; Mod. n 6 FR; Mod. n 6 NL; Mod. n 7 A B NL; Mod. n 9 NL; Mod. n 29 FR; Mod. n 29 NL; Mod. n 32 A NL; Mod. n 36 - FR; Mod. n 36 NL; Mod. n 41 NL; post b : registers van 3de categorie: Leveringstermijn : Mod. n 6²-6² spec. - FR; Mod. n 6²-6² spec. - NL; Mod. n 6²-6² spec. FR/NL; Mod. n 27 ENR NL; Mod. n 27² ENR NL; Mod. n 27³ ENR - NL/FR; Mod. n 30 NL; Mod. n 31 NL; Mod. n 33 - FR; Mod. n 81 - NL; Mod. n 82 FR/ NL; Mod. n 83 NL; Mod. n 83 NL/FR; Mod. n 181 R FR ; Mod. n 181 R NL... weken. TOTAAL + BTW 21 % ALG. TOTAAL =============== Opgemaakt te..., op De inschrijver, (*) Handtekening : Naam : Functie : (*) Ten aanzien van de identiteit van de inschrijver moet het bewijs van de bevoegdheid bij de offerte worden gevoegd (bv.: uittreksel uit het Staatsblad).

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie