Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink"

Transcriptie

1 Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink Inleiding: Mediation naast rechtspraak en de Mediation Monitor In 2001 zijn er ten behoeve van onderzoek vijf gerechten bereid gevonden mee te werken aan het landelijke evaluatieproject Mediation naast rechtspraak. Bedoeling van dit project was onderzoek te doen naar de mogelijkheden m.b.t. het invoeren van een landelijke voorziening voor verwijzing naar mediation vanuit de rechtspraak. Vanuit het Landelijk Bureau Mediation naast rechtspraak (LBM) zijn daarop initiatieven ontwikkeld om te komen tot het vastleggen van data m.b.t. gerealiseerde mediations. In samenwerking met de onderzoekers van het WODC is een Mediation Monitor ontwikkeld, bestaande uit een vijftal monitoringlijsten, waarmee feiten en meningen van participanten Rechters, partijen en advocaten) aan het verwijs- en mediationtraject konden worden geregistreerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van reeds bestaande enquêtes zoals die in het verleden in Engeland en Amerika zijn gebruikt. In deze landen is echter geen sprake geweest van een systeem van continue dataverzameling zoals dat in Nederland is opgezet. Naar aanleiding van de resultaten van de pilots is besloten de verwijzingsvoorziening naar mediation binnen een periode van 5 jaar bij alle gerechten te implementeren. Inmiddels hebben (sinds april 2007) alle gerechten een verwijzingsvoorziening. Vanaf april 2005 zijn alle uit de monitoringlijsten afkomstige gegevens over afgeronde mediations door de mediationbureaus van de deelnemende gerechten in de database van de Mediation Monitor vastgelegd. Het LBM, dat de implementatie en consolidatie van de verwijzingsvoorziening heeft begeleid, was operationeel tot 1 januari Inmiddels zijn alle voort te zetten taken van het LBM elders belegd. De gerechten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de door hen naar mediation verwezen zaken, terwijl de landelijke monitoringtaken bij de Raad voor de rechtspraak zijn belegd. Gegevens met betrekking tot aan echtscheiding gerelateerde mediations Zaaksoorten en overeenstemmingspercentages Het aantal verwijzingen naar mediation stijgt jaarlijks. Ook in de Familiesector worden sinds de landelijke invoering van mediation naast rechtspraak telkens meer zaken naar een mediator verwezen. Daarnaast neemt het aandeel van de familierechtelijke mediations in het totale aantal mediations jaarlijks ook toe. Van de aan echtscheiding gerelateerde zaaksoorten zijn geen specifieke cijfers bekend. Dat is wél het geval bij de afgeronde mediations, waarop hierna wordt ingegaan. Tabel 1 Jaar Aantal verwijzingen Familiesector % % % % Percentage van alle mediations Zaaksoorten, gerelateerd aan echtscheiding, leveren in verhouding tot andere zaaksoorten de meeste mediations op: 43% van alle mediations (55% van alle civielrechtelijke mediations) valt binnen deze categorie. Op het peilmoment bevatte de Mediation Monitor 3076 afgeronde en ingevoerde zaken, die aan echtscheiding gerelateerd zijn. In tabel 2 zijn de percentages per zaaksoort weergegeven.

2 Tabel 2 Soort zaak Percentage van alle mediations Echtscheiding, overig 31% Alimentatie 6% Boedelverdeling na echtscheiding 3% Boedelscheiding/ alimentatie na echtscheiding 3% Van deze 3076 zaken is 54% met gehele of gedeeltelijke overeenstemming afgerond. Bij de overige familiezaken is dit 53% en bij het totaal van alle zaken (civiel- en bestuursrechtelijk van aard) is dit 60%. Tabel 3 Aan echtscheiding gedeeltelijke overeenstemming % gerelateerd geen overeenstemming % volledige overeenstemming % % Uitgesplitst naar specifieke zaaksoort: Tabel 4 alimentatie geen overeenstemming % gedeeltelijke overeenstemming 36 9% volledige overeenstemming % % boedelverdeling/ alimentatie na echtscheiding boedelverdeling na echtscheiding echtscheiding overig (incl. omgang) geen overeenstemming 79 42% gedeeltelijke overeenstemming 28 15% volledige overeenstemming 82 43% % geen overeenstemming % gedeeltelijke overeenstemming 22 9% volledige overeenstemming % % geen overeenstemming % gedeeltelijke overeenstemming % volledige overeenstemming % % Totaal: 3076 Tabel 5: update december 2010* Aan echtscheiding gerelateerd gedeeltelijke overeenstemming % geen overeenstemming % volledige overeenstemming % % * Sinds het voorjaar van 2010 voeren de gerechten geen monitoringgegevens meer in in de Mediation Monitor, omdat deze is vervangen door het Mediation Registratie- en Rapportage Systeem (MARS).

3 Motieven voor verwijzing naar mediation in aan echtscheiding gerelateerde zaken Aan de rechters, die een zaak verwezen naar een mediator, werd gevraagd welk motief zij daarvoor hadden. Uit de resultaten blijkt dat de gedachte, dat partijen in de toekomst met elkaar verder moeten en de verwachting, dat een uitspraak door een rechter het echte (vaak onderliggende) probleem niet oplost, het vaakst een rol spelen bij deze keuze. Tabel 6 Verwijzingsmotief Mate van toepassing Percentage Een gerechtelijke uitspraak lost het echte probleem niet op Niet van toepassing 4% Enigszins van toepassing 32% Helemaal van toepassing 63% Mediation geeft een snellere oplossing Niet van toepassing 25% Enigszins van toepassing 47% Helemaal van toepassing 28% Partijen hebben zelf een voorstel tot mediation gedaan Niet van toepassing 50% Enigszins van toepassing 33% Helemaal van toepassing 17% Partijen moeten in de toekomst met elkaar verder Niet van toepassing 4% Enigszins van toepassing 15% Helemaal van toepassing 81% Ook aan de partijen, die aan mediation deelnamen, werd na afloop gevraagd waarom zij voor mediation kozen. Ook voor hen was de toekomstige relatie met de andere partij erg belangrijk: 82% noemde dit als een (enigszins) belangrijk keuzemotief. Daarnaast werden het advies van de rechter, de gedachte dat mediation een betere en/of snellere oplossing zou bieden en de wens om meer invloed op de uitkomst te hebben vaak genoemd. Tabel 7 Keuzemotief van partijen Mate van belangrijkheid Percentage Beter voor de toekomstige relatie met de andere partij Belangrijk 66% Enigszins belangrijk 16% Niet belangrijk 8% Niet van toepassing 10% De eerste 2,5 uur mediation zijn gratis Belangrijk 31% Enigszins belangrijk 15% Niet belangrijk 29% Niet van toepassing 25% De rechter adviseerde mediation Belangrijk 62% Enigszins belangrijk 18% Niet belangrijk 5% Niet van toepassing 15% De wederpartij stelde mediation voor Belangrijk 13% Enigszins belangrijk 11% Niet belangrijk 14% Niet van toepassing 62% Goedkoper dan gerechtelijke procedure Belangrijk 24% Enigszins belangrijk 14% Niet belangrijk 28% Niet van toepassing 34% Mijn advocaat adviseerde mediation Belangrijk 37% Enigszins belangrijk 20% Niet belangrijk 8% Niet van toepassing 35%

4 Verwachtte betere oplossing dan door uitspraak v.e. rechter Belangrijk 62% Enigszins belangrijk 17% Niet belangrijk 6% Niet van toepassing 15% Verwachtte snellere oplossing dan door uitspraak v. rechter Belangrijk 50% Enigszins belangrijk 20% Niet belangrijk 14% Niet van toepassing 16% Wilde de oplossing in eigen hand houden Belangrijk 45% Enigszins belangrijk 25% Niet belangrijk 11% Niet van toepassing 19% Tenslotte werd ook aan de bij mediation naast rechtspraak betrokken advocaten na afloop van elke mediation gevraagd waarom zij hun cliënten adviseerden om aan mediation deel te nemen. Bij hen waren de percentages grotendels vergelijkbaar met die van hun cliënten. De toekomstige relatie met de andere partij en de gedachte, dat mediation een betere oplossing zou bieden, werden het meest genoemd. Tabel 8 Redenen advocaat Mate van toepassing Percentage Beter voor de toekomstige relatie met de andere partij Niet van toepassing 12% Enigszins van toepassing 29% Helemaal van toepassing 59% De andere partij stelde mediation voor Niet van toepassing 78% Enigszins van toepassing 15% Helemaal van toepassing 6% De rechter adviseerde mediation Niet van toepassing 35% Enigszins van toepassing 27% Helemaal van toepassing 38% Een vakgenoot adviseerde mediation Niet van toepassing 95% Enigszins van toepassing 2% Helemaal van toepassing 2% Partij wilde de oplossing in eigen hand houden Niet van toepassing 30% Enigszins van toepassing 45% Helemaal van toepassing 25% Verwachtte betere oplossing dan door uitspraak v.d. rechter Niet van toepassing 12% Enigszins van toepassing 42% Helemaal van toepassing 46% Verwachtte snellere oplossing dan door uitspraak v. rechter Niet van toepassing 21% Enigszins van toepassing 32% Helemaal van toepassing 47% Voor cliënt goedkoper dan een gerechtelijke procedure Niet van toepassing 65% Enigszins van toepassing 20% Helemaal van toepassing 14% Aan de advocaten werd daarnaast ook gevraagd waarom zij hun cliënten adviseerden om niet aan mediation mee te werken. Hierbij werden een slechte communicatie en het feit, dat de zaak in hun ogen teveel geëscaleerd was, vaak genoemd. Tabel 9 Redenen advocaat Mate van toepassing Percentage De zaak was te veel geëscaleerd Niet van toepassing 21% Enigszins van toepassing 26% Helemaal van toepassing 53%

5 Er is behoefte aan een openbare/juridische uitspraak Niet van toepassing 67% Enigszins van toepassing 5% Helemaal van toepassing 29% Er was geen onderhandelingsruimte Niet van toepassing 33% Enigszins van toepassing 22% Helemaal van toepassing 44% Geen vertrouwen in mediation als methode Niet van toepassing 72% Enigszins van toepassing 22% Helemaal van toepassing 6% Slechte communicatie tussen de partijen Niet van toepassing 20% Enigszins van toepassing 10% Helemaal van toepassing 70%

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 528 Mediation en het rechtsbestel Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

HJL: Het Juiste Loket

HJL: Het Juiste Loket HJL: Het Juiste Loket Resultaten van een enquête onder klanten van het Juridisch Loket gehouden in mei 2007 Lia Combrink-Kuiters met medewerking van Jeroen Groeneveld september 2007 2 Voorwoord Op 13 september

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, 16 april 2010 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Mediation naast rechtspraak Naar een effectieve geschilafdoening op maat

Mediation naast rechtspraak Naar een effectieve geschilafdoening op maat 21 Mediation naast rechtspraak Naar een effectieve geschilafdoening op maat M. Pel* Doorverwijzing naar mediation tijdens een gerechtelijke procedure lijkt paradoxaal 1 schreef ik in 2000 kort na de start

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken

Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken WODC Onderzoeksnotities Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken 2 002/5 Een internationaal literatuuroncierzoek N.J. Baas Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Voorwoord

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 november 2009 Onderwerp Eindevaluatie Mediation

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 november 2009 Onderwerp Eindevaluatie Mediation > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Effect deelgeschilprocedure veel groter dan zichtbaar aan alleen het aantal uitspraken

Effect deelgeschilprocedure veel groter dan zichtbaar aan alleen het aantal uitspraken Effect deelgeschilprocedure veel groter dan zichtbaar aan alleen het aantal uitspraken M r. A. J. V a n e n m r. A. J. A k k e r m a n s * 1. Inleiding Op 1 juli 2010 trad de Wet deelgeschilprocedure in

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor Gebruikersonderzoek HBO-Monitor ROA-W-2001/1 M.E.E. de Beer en G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie