Algemene praktijk Arbeidsrecht Erfrecht Faillissementsrecht Huurrecht Intellectueel eigendomsrecht Mediation Ondernemingsrecht Strafrecht Personen-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene praktijk Arbeidsrecht Erfrecht Faillissementsrecht Huurrecht Intellectueel eigendomsrecht Mediation Ondernemingsrecht Strafrecht Personen-"

Transcriptie

1 Algemene praktijk Arbeidsrecht Erfrecht Faillissementsrecht Huurrecht Intellectueel eigendomsrecht Mediation Ondernemingsrecht Strafrecht Personen- en Familierecht Scheidingsbemiddeling Overige diensten

2 Inhoud Kantoorprofiel pagina 3 Advocaten pagina 4 Mediators pagina 10 Specialismen pagina 13 Algemene praktijk pagina 13 Arbeidsrecht pagina 14 Erfrecht pagina 15 Faillissementsrecht pagina 16 Huurrecht pagina 17 Intellectueel eigendomsrecht pagina 19 Mediation pagina 20 Ondernemingsrecht pagina 22 Strafrecht pagina 24 Personen- en Familierecht pagina 25 Scheidingsbemiddeling pagina 27 Overige diensten pagina 30 Contactgegevens pagina 31 2 inhoud

3 Stelvio advocaten mediators Stelvio advocaten mediators is een fullservicekantoor met ervaren advocaten die grotendeels afkomstig zijn van de grotere kantoren in de regio Arnhem. Zij hebben bewust gekozen voor de stap naar kleinschaligheid, met behoud van professionele kwaliteit. Het kantoor is gevestigd in een sfeervol herenhuis in de binnenstad van Arnhem, dicht bij het Park Sonsbeek. Stelvio advocaten mediators is een ondernemend en resultaatgericht kantoor voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn professioneel en gedreven. Juridische expertise en ervaring gaan samen met een oprechte interesse in en betrokkenheid bij de persoon van de cliënt. Altijd zoeken we naar creatieve en gedegen oplossingen voor de problemen of conflicten van onze cliënten, we voeren doelmatige onderhandelingen en we leveren gedegen processtukken, adviezen en overeenkomsten. Daarbij houden wij steeds in het oog dat ons werk voor onze cliënten bruikbaar en herkenbaar moet zijn. Wij hechten waarde aan het tot stand brengen en onderhouden van een sterke relatie met onze cliënten, waarin service, snelheid in handelen en een goed menselijk contact vanzelfsprekend zijn. Door de bedrijfsvoering kleinschalig en efficiënt te houden, is het mogelijk tarieven te hanteren die gunstig afsteken bij die van advocatenkantoren in de regio. 3 kantoorprofiel

4 Mr. P.A.W. Eskens advocaat Advocaat sinds Specialismen: personen- en familierecht, erfrecht en arbeidsrecht. Paul Eskens (1953) studeerde af te Leiden in 1980 (notarieel recht) en in 1982 (Nederlands recht). Hij begon zijn carrièr als griffier bij het Gerechtshof Den Haag. Na negen maanden was het wel duidelijk dat zijn ambities verder reikten en dat zijn hart uitging naar de advocatuur. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Na vijftien jaar gewerkt te hebben bij een groot kantoor in Nijmegen sloot Mr. Eskens zich in 2002 aan bij (de voorganger van) ons kantoor. Mr. Eskens is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA). 4 advocaten

5 Mr. A.O.C.A. van Schravendijk advocaat Advocaat sinds Specialismen: arbeidsrecht en faillissementsrecht. Otto van Schravendijk (1965) studeerde Nederlands recht te Utrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het insolventierecht (faillissementen, surseances en schuldsaneringsregelingen), het arbeidsrecht en het algemene verbintenissenrecht. De insolventiepraktijk bestaat enerzijds uit zaken waarin hij door de rechtbank wordt benoemd als curator of bewindvoerder, en anderzijds uit de advisering omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders in faillissementen en omtrent het voortraject van een faillissement of schuldsaneringsregeling. Uiteraard staat hij ook cliënten bij die het niet eens zijn met rechterlijke beslissingen op insolventiegebied. Mr. Van Schravendijk treedt in arbeidszaken op voor zowel werkgevers als werknemers. De ervaring, in beide posities opgedaan, komt de behandeling van iedere individuele zaak ten goede. Naast het werk als advocaat vervult hij het voorzitterschap van de Commissie van Beroep van de Nederlandse Bridge Bond. Otto van Schravendijk is bridgearbiter en als zodanig op internationaal niveau werkzaam geweest. Voorts zingt hij als tenor bij oratoriumvereniging Toonkunst Arnhem. 5 advocaten

6 Mr. drs. C.M.H. (Caroline) Kloppers advocaat Advocaat sinds NMI gecertificeerd mediator sinds Specialisaties: vastgoed (waaronder huurrecht) en ondernemingsrecht. Caroline Kloppers (1965) studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is gedurende vijftien jaren als advocaat verbonden geweest aan een van de grote kantoren in de regio. In 2007 is zij overgestapt naar een kleinere setting, thans de maatschap Stelvio advocaten mediators. Caroline is sinds 1992 werkzaam in de algemene, civielrechtelijke praktijk, met een accent op het ondernemingsrecht. Zij adviseert ondernemers op een praktische en oplossingsgerichte wijze terzake allerhande juridische vraagstukken waar een ondernemer mee geconfronteerd kan worden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan vraagstukken op het gebied van verschillende overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, algemene voorwaarden e.d. Zie voor verdere informatie onze specialisaties Ondernemingsrecht, blz. 22. Daarnaast heeft Caroline zich meer en meer gericht op civielrechtelijke aspecten van vastgoed/onroerende zaken. Zij is binnen dat rechtsgebied onder andere werkzaam op het gebied van het huurrecht. Caroline staat in dat kader zowel verhuurders als huurders bij. Zij adviseert ook regelmatig verkoper en kopers van vastgoed. Zie volgende pagina 6 advocaten

7 Mr. drs. C.M.H. (Caroline) Kloppers advocaat Caroline Kloppers is tevens NMI gecertificeerd mediator en heeft in die hoedanigheid ervaring op een breed terrein. Zij bemiddelt zowel bij particuliere conflicten (familie, buren) maar ook bij meer zakelijke conflicten. Gegeven haar jarenlange praktijkervaring als gespecialiseerd advocaat op het gebied van vastgoed/onroerende zaken en ondernemingsrecht, bemiddelt zij met name als gespecialiseerd mediator in vastgoedgerelateerde conflicten en in conflicten waar ondernemers bij betrokken zijn. Te denken valt daarbij aan arbeidsconflicten, maar ook aan geschillen met bijvoorbeeld afnemers, concurrenten, de overheid of klanten. Zie voor verdere informatie onze specialisaties Mediation, blz. 20. Lid van: Nederlands Mediation Instituut (NMI), Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA), Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). 7 advocaten

8 Mr. O.J. Ingwersen advocaat Advocaat sinds Specialismen: arbeidsrecht, intellectuele eigendom, strafrecht en ondernemingsrecht (algemene handelspraktijk). Otto Ingwersen (1962) is zijn carrière na een wereldreis van enkele jaren begonnen bij een groot kantoor in Amsterdam. Eind 2005 heeft hij de overstap gemaakt naar (de voorganger van) ons kantoor. Otto Ingwersen houdt zich intensief bezig met het ondernemingsrecht in algemene zin (onder meer contractenrecht) en het arbeidsrecht, waarin hij zowel werkgevers alsook werknemers bij staat. Bovendien is hij geverseerd in het strafrecht. Lidmaatschap: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA); Naast zijn werk als advocaat vervult hij het voorzitterschap van de Geschillencommissie Stadsregiotaxi KAN. Tevens is hij een fervent wielrenner en toerskiër. 8 advocaten

9 Mr. B. van der Perk advocaat Advocaat sinds Aandachtsgebieden: verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Bas van der Perk (1973) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1997 heeft hij ruim tien jaar in de verzekeringsbranche gewerkt, onder andere in een managementfunctie. Bas heeft zich in de verzekeringsbranche vooral beziggehouden met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Na tien jaar heeft hij de beslissing genomen zijn ervaring verder te gaan gebruiken als advocaat en zich als advocaat in de overige rechtsgebieden te verdiepen. Per 1 januari 2008 is Bas van der Perk als advocaatstagiair in dienst van ons kantoor. 9 advocaten

10 Mr. P.A.W. Eskens mediator Advocaat sinds Specialismen: personen- en familierecht, erfrecht en arbeidsrecht. Paul Eskens (1953) studeerde af te Leiden in 1980 (notarieel recht) en in 1982 (Nederlands recht). Hij begon zijn carrièr als griffier bij het Gerechtshof Den Haag. Na negen maanden was het wel duidelijk dat zijn ambities verder reikten en dat zijn hart uitging naar de advocatuur. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Na vijftien jaar gewerkt te hebben bij een groot kantoor in Nijmegen sloot Mr. Eskens zich in 2002 aan bij (de voorganger van) ons kantoor. Mr. Eskens is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA). 10 mediators

11 Mr. drs. C.M.H. (Caroline) Kloppers mediator Advocaat, psycholoog NIP en NMI gecertificeerd mediator Caroline Kloppers (1965) studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is gedurende vijftien jaren als advocaat verbonden geweest aan een van de grote kantoren in de regio. In 2007 is zij overgestapt naar een kleinere setting, thans de maatschap Stelvio advocaten mediators. Caroline is sinds 1992 als advocaat werkzaam in de civielrechtelijke praktijk. Gegeven haar belangstelling voor de mens achter het conflict en voor de communicatie tussen conflicterende partijen heeft zij daarnaast een opleiding tot mediator gevolgd. Caroline is sinds 2006 tevens NMI gecertificeerd mediator. Daarnaast is zij Psycholoog NIP. Caroline is tevens aangesloten bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht. Mediation c.q. bemiddeling is volgens Caroline de meest ideale manier om tot oplossing van bestaande problemen te komen. Helemaal wanneer de partijen bij een conflict in de toekomst een relatie met elkaar blijven houden (denk aan ex-partners die gezamenlijk ouders van hun kinderen blijven). Partijen blijven met elkaar in gesprek en komen gaandeweg samen tot een oplossing. Zo n gezamenlijk gedragen oplossing vormt, zo leert de praktijk, een betere basis voor de toekomst dan een door een rechter opgelegde beslissing. Caroline heeft vertrouwen in de kracht van conflicterende partijen om (al dan niet onder begeleiding) samen tot een oplossing te komen. Zij bemiddelt daarin graag en heeft zich in de loop der jaren dan ook meer en meer toegelegd op een praktijk als mediator c.q. bemiddelaar. Zie volgende pagina 11 mediators

12 Mr. drs. C.M.H. (Caroline) Kloppers mediator Haar werkwijze is praktisch en oplossingsgericht. Caroline bemiddelt niet alleen bij zakelijke conflicten. Zij is ook actief als het gaat om conflicten tussen buren of (voormalige) huwelijkspartners, bij beëindiging van al dan niet geregistreerd partnerschap, verdelingsvraagstukken (ook van nalatenschappen), alimentatie kwesties of omgangsregelingen en ouderschapsplan. Ook een eenmalig gesprek, teneinde escalatie van sluimerende conflicten te voorkomen, is mogelijk. Caroline is daarnaast actief binnen Buurtbemiddeling Arnhem. Zij is lid van: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlands Mediation Instituut (NMI), Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA), Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). 12 mediators

13 Algemene praktijk specialismen Onder de algemene praktijk vallen geschillen en aangelegenheden van meer algemene aard. Wij staan hierin zowel particulieren als ondernemingen (MKB) bij. Zo stellen wij regelmatig contracten en algemene voorwaarden op in alle door ons genoemde rechtsgebieden. Wij kunnen u bijstaan indien u aanspraak maakt op nakoming van een overeenkomst, of betrokken raakt bij een conflict of over de uitleg van een contract. Tevens bieden wij ondersteuning op het gebied van handelstransacties, waaronder franchise-, distributie- en agentuurovereenkomsten. Hieronder vallen ook de geldlenings-, aannemings-, en koop/verkoopovereenkomst. Ook smaad, burengeschillen, belediging en straatverbod etc. vallen onder dit rechtsgebied. Wij hebben tenslotte ruime ervaring in het voeren van incassoprocedures. 13 specialismen

14 Arbeidsrecht specialismen De gespecialiseerde diensten op het gebied van arbeidsrecht zijn onder andere: het opstellen van diverse arbeidsrechtelijke overeenkomsten, waaronder arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, managementovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten; het adviseren in en procederen over problemen met bestaande arbeidsovereenkomsten, onder meer met betrekking tot wijziging van arbeidsvoorwaarden, ziekte/re-integratie, gelijke behandeling, concurrentie en werkgeversaansprakelijkheid; het adviseren in en onderhandelen over (individuele) ontslagzaken maar ook reorganisaties (collectief ontslag), zowel voor werkgever als werknemer, via CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en de rechtbank, inclusief het opstellen van afvloeiingsregelingen en beëindigingsovereenkomsten, waarbij (zo nodig) wordt geprocedeerd; de begeleiding van en advisering in kwesties op het gebied van CAO s en medezeggenschap (zowel aan zijde van bestuur als OR) waarbij harmonisering van arbeidsvoorwaarden na fusie en reorganisatie aan de orde kan zijn; coaching en begeleiding van de cliënt in het kader van het specifieke mediationtraject; leveren van een gecertificeerd mediator voor het leiden van een mediationtraject inclusief mediationovereenkomst, tussentijdse verslagen en (afdwingbare) vaststellingsovereenkomst; het geven van op maat gesneden workshops en lezingen over (actuele) arbeidsrechtelijke onderwerpen waaraan de cliënt en de organisatie behoefte hebben; advisering aan HRM-afdelingen over juridische implicaties van gewenst beleid, noodzakelijke wijzigingen in beleid gezien nieuwe wetgeving en het meedenken over creatieve oplossingen bij geconstateerde problemen; advisering in het kader van een due diligence. 14 specialismen

15 Erfrecht specialismen In de notariële opleiding heeft Mr. Eskens zich uitstekend kunnen scholen op het gebied van het erfrecht, en zijn belangstelling op dat gebied is tot op heden actueel gebleven. Ons kantoor adviseert en procedeert in de meest uiteenlopende verdelingskwesties, zoals over de vraag of in de toedeling van een agrarische onderneming aan een van de erfgenamen (meestal de oudste zoon) een materiële bevoordeling (schenking) is begrepen en derhalve alle erfgenamen hebben gekregen wat hun toekomt. Daarbij kunnen kwesties over bijvoorbeeld het melk- of bietenquotum een grote rol spelen. 15 specialismen

16 Faillissementsrecht specialismen Voor advocaten bestaat de insolventiepraktijk uit twee gedeelten: Enerzijds kan de rechtbank een advocaat als curator of bewindvoerder benoemen in een faillissement of een wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Een advocaat treedt dan op als belangenbehartiger van de gezamenlijke schuldeisers. Ook kan een advocaat benoemd worden als bewindvoerder in een surseance van betaling; in dat geval fungeert de bewindvoerder tezamen met de schuldenaar, maar is de bewindvoeder zich er wel van bewust dat hij in geval van omzetting van de surseance in faillissement de vermoedelijke curator is: hij houdt de belangen van crediteuren dus scherp in de gaten; Anderzijds adviseert een advocaat cliënten, die op enigerlei wijze met deze materie in aanraking komen. Zo kan het zijn dat ondernemers advies behoeven over hoe te handelen in het zicht van faillissement. Bestuurders van rechtspersonen kunnen in conflict komen met een curator op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid. Rechtssubjecten kunnen het oneens zijn met rechterlijke beslissingen, zoals een faillietverklaring, een weigering om toegelaten te worden tot de WSNP of een voortijdige beëindiging ervan zonder verstrekking van een schone lei. In zaken van de tweede categorie is het verstandig advies in te winnen bij een advocaat, die ook de nodige ervaring heeft als curator en/of bewindvoerder. 16 specialismen

17 Huurrecht specialismen Het huurrecht kent diverse aspecten. U kunt onder meer denken aan: het opstellen van huurcontracten; procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten (woonruimte en middenstandsbedrijfsruimte; ontruimingsbescherming (overige bedrijfsruimte); procedures ter ontruiming van kraakpanden en allerhande vraagstukken ten aanzien van gebreken, onderhoud, overgang huurovereenkomst bij verkoop gehuurde, indeplaatsstelling, renovatie, overlast en dergelijke. Steeds weer blijkt dat het huurrecht voor cliënten ongewenste verrassingen herbergt. Veel huurrechtelijke regelgeving is van dwingend recht, dat wil zeggen dat door cliënten gemaakte afspraken niet altijd effect hebben. Wij kunnen de cliënt adviseren bij het opstellen van goede contracten, die binnen het wettelijk kader maximaal tegemoet komen aan de wensen van de cliënt en bovendien risico s op conflicten beperken. Wanneer zich problemen voordoen en sprake is van een geschil met uw (ver)huurder, proberen wij in eerste instantie een regeling in der minne te realiseren. Vaak is tussen partijen immers sprake van een commerciële relatie die bij voorkeur bestendigd moet worden. Zo nodig voeren wij procedures bij een gerechtelijke instantie, al dan niet voorafgegaan door het leggen van conservatoir beslag, teneinde de belangen van de cliënt optimaal te behartigen. Zie volgende pagina 17 specialismen

18 Huurrecht specialismen U kunt dan denken aan een procedure strekkende tot beëindiging van een huurovereenkomst woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte wanneer de huurder niet vrijwillig aan beëindiging meewerkt. Overigens zijn procedures soms ook noodzakelijk wanneer in het geheel geen sprake is van een conflict. Voor afwijkende bedingen in een huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte moet de rechter bijvoorbeeld om toestemming worden verzocht. Wanneer u in goed overleg met uw (ver)huurder tot een gezamenlijke oplossing van gerezen geschillen wenst te komen, kunnen wij u beiden begeleiden in een mediationtraject. Aan ons kantoor zijn gecertificeerde mediators met expertise op het gebied van het huurrecht verbonden. Bij onze werkwijze is steeds uitgangspunt dat wij met de cliënt meedenken en gegeven de wensen en de specifieke feiten en omstandigheden in overleg met de cliënt een concrete oplossing nastreven. 18 specialismen

19 Intellectueel eigendomsrecht specialismen Hieronder vallen met name het auteursrecht en het merkenrecht. Het auteursrecht wordt door velen beschouwd als een enigszins abstract recht. Met onze ervaring kunnen wij u adviseren hoe u het best kan beschermen wat u heeft bedacht, ontwikkeld of ontworpen. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het inroepen van uw auteursrecht tegenover derden, zo nodig via de rechter, en bij uw verweer tegen claims van derden. Ook bij het opstellen en/of beoordelen van licentiecontracten staan wij u graag bij. Ook in het merkenrecht zijn wij zeer geverseerd. Of het nu gaat om de voorbereidende stappen ter verkrijging van merkbescherming als zodanig (het depot), of het inroepen van het merkrecht tegenover anderen. Uiteraard staan wij u ook graag bij ingeval een derde een merkrecht tegenover u claimt. Wij hebben tenslotte tevens de nodige ervaring in deelgebieden van het intellectueel eigendomsrecht, zoals het octrooirecht, handelsnaamrecht en reclamerecht. 19 specialismen

20 Mediation specialismen Mediation, conflictbemiddeling, is het door partijen zelf zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor een geschil dat hen verdeeld houdt onder leiding van een neutrale derde, een mediator. De voordelen van mediation boven een andere vorm van geschilbeslechting, veelal een juridische procedure, zijn: snelheid: afronding heeft plaats binnen enkele weken; vertrouwelijkheid: de inhoud van de gesprekken blijft binnenskamers; behoud van (zaken)relatie: partijen vinden een modus om op een constructieve manier met elkaar verder te gaan dan wel op een acceptabele manier uit elkaar gaan; het zelf in de hand hebben van de uitkomst: partijen zelf bepalen het resultaat, niet een derde, zoals een rechter of arbiter. Mediation wordt door al haar voordelen, en doordat het van overheidswege steeds meer gepromoot wordt, steeds bekender. Niet alleen particulieren willen hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van het conflict zelf nemen, maar ook ondernemers willen hun interne en externe conflicten snel en doelmatig beslechten. Bij iedere vorm van interne en externe samenwerking is mediation toepasselijk. Voor het bereiken van een optimaal resultaat is het van belang een betrouwbare, kundige en onpartijdige mediator te raadplegen, die gekwalificeerd en gecertificeerd is door het NMI (het Nederlands Mediation Instituut). Aan ons Zie volgende pagina 20 specialismen

21 Mediation specialismen kantoor is een aantal NMI gecertificeerde mediators verbonden, zie mediators blz. 10. De gebieden waarop wij onder meer bemiddelen zijn: (echt)scheidingsbemiddeling (inclusief het beëindigen van al dan niet geregistreerd partnerschap) en omgangsproblematiek; arbeidsrechtelijke conflicten; burengeschillen; vastgoedgerelateerde conflicten, waaronder huur; conflicten in samenwerkingsverbanden; business mediation (conflicten binnen organisaties). Onze mediators: mr. P.A.W. Eskens mr. drs. C.M.H. Kloppers 21 specialismen

22 Ondernemingsrecht specialismen Het ondernemingsrecht behelst een breed scala aan vraagstukken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. U kunt dan denken aan: Bedrijfsoverdracht; fusies; contracten; algemene voorwaarden; incasso; koop-/verkoop; arbeidsrechtelijke kwesties; huur/verhuur; opdracht; financiering en zekerheden; insolventie. Het is voor u van groot belang om uw zaken goed geregeld te hebben. Dat begint uiteraard met het maken van goede afspraken met derden en aansluitend een deugdelijke weergave van de door u met die derden gemaakte afspraken in een contract. Het contract kunt u eventueel nog aanvullen met algemene voorwaarden. Zie volgende pagina 22 specialismen

23 Ondernemingsrecht specialismen Wij begeleiden u graag bij het onderhandelingstraject en bij de beoordeling van contracten die u van derden ter ondertekening krijgt aangeboden. Wij kunnen u uiteraard ook ondersteunen bij het opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden die u zelf aan uw toekomstige contractspartij wenst voor te leggen. Wanneer zich toch problemen mochten voordoen en een geschil ontstaat met ofwel een van uw contractspartijen ofwel derden, proberen wij in eerste instantie een regeling voor u te bewerkstelligen. Dan kan door rechtstreeks met de (advocaat van de) wederpartij in gesprek te treden, dat kan ook door inschakeling van een onafhankelijke mediator (bemiddelaar). Een aantal van de aan ons kantoor aangesloten advocaten is ook gecertificeerd mediator en gekwalificeerd om als onafhankelijk bemiddelaar gesprekken tussen conflicterende partijen te begeleiden (zie ook onder mediation ). Blijken de standpunten van partijen zo ver uiteen te liggen dat een regeling niet mogelijk blijkt, dan begeleiden wij u uiteraard bij ofwel het starten van een gerechtelijke procedure, al dan niet voorafgegaan door het leggen van beslag, ofwel het voeren van verweer. Bij alle door ons te verrichten werkzaamheden geldt dat wij praktisch te werk gaan: efficiënt overleg, helder advies en daadkracht zijn sleutelwoorden. 23 specialismen

24 Strafrecht specialismen In het strafrecht staan wij onze cliënten terzijde gedurende het gehele traject van de vervolging, dus vanaf het eerste verhoor tot en met de zitting (eventueel in hoger beroep en/of cassatie). Tevens voeren wij procedures terzake schadevergoeding na voorlopige hechtenis en teruggave inbeslaggenomen zaken. 24 specialismen

25 Personen- en familierecht specialismen Het personen- en familierecht ziet op een groot aantal aspecten waarmee u in uw persoonlijk leven te maken kunt krijgen. U kunt dan denken aan: echtscheiding; beëindiging van (geregistreerd) partnerschap; opzegging van samenlevingscontract; vaststelling of wijziging van alimentatie; regelen van omgang met kinderen; regelen van gezag over kinderen; erkenning of ontkenning van vaderschap; curatele; onderbewindstelling; mentorschap. Zie volgende pagina 25 specialismen

26 Personen- en familierecht specialismen Er zijn verschillende mogelijkheden om u bij het oplossen van problemen op deze gebieden terzijde te staan. Wij kunnen: u adviseren over uw juridische mogelijkheden; voor u onderhandelen met (de adviseur van) uw (voormalige) partner; voor u procederen; optreden als bemiddelaar/mediator voor beide partijen gezamenlijk. We bespreken graag met u welke vorm van rechtsbijstand voor uw situatie passend en wenselijk is. Welke keuze u ook maakt, persoonlijke betrokkenheid staat voor ons altijd voorop. Bij een procedure zal een van onze advocaten die lid is van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (VFAS) u bijstaan. Wanneer u kiest voor bemiddeling (mediation) zoeken partijen in onderling overleg, en derhalve zonder tussenkomst van de rechter, zelf een oplossing. De bemiddelaar schetst het juridisch kader waarbinnen partijen samen op zoek gaan naar de voor hen beste oplossing. Op die wijze kan maximaal recht worden gedaan aan dat wat partijen van belang vinden. Aan ons kantoor zijn NMI gecertificeerde mediators verbonden die u graag begeleiden bij een dergelijke bemiddeling. (Voor een meer uitgebreide uitleg van het bemiddelingsproces/mediation, zie ook mediation, blz. 20). 26 specialismen

27 Scheidingsbemiddeling specialismen Als u gaat scheiden, heeft u veel te regelen. Vroeger was het gebruikelijk dat mensen die wilden scheiden elk een advocaat namen. Werden de advocaten het samen niet eens, dan besliste de rechter. Dit leidde tot veel strijd. Strijd die alle betrokkenen beschadigt. Overleg in plaats van strijden Veel beter is het om samen te overleggen over de scheiding. Dan kunt u afspraken maken die u allebei redelijk vindt. Dat overleg is niet altijd gemakkelijk. Een scheidingsbemiddelaar kan u daarbij helpen. Hij of zij weet wat de mogelijkheden zijn en heeft ervaring in het begeleiden van echtscheiding en uit elkaar gaan. Wij zijn ervaren en NMI gecertificeerde mediators die u en uw partner als onpartijdige deskundige kunnen begeleiden. Een echtscheiding is een bijzonder conflict. Er moet van alles geregeld worden terwijl de emoties over de scheiding vaak nog vers zijn. In de mediation is daar oog voor. Praktische zaken zoals boedelverdeling, eventuele alimentatie en de zorg voor de kinderen alsmede de woonwensen zijn voorbeelden van zaken die aan de orde komen. Van belang is dat oplossingen worden gevonden die voor beide partijen toekomstgericht zijn. Als er kinderen zijn, is het belangrijk om hun te laten merken dat hun ouders een beslissing hebben genomen geen partners meer te zijn maar dat ze wel ouders blijven. Binnen de mediation worden daarover afspraken gemaakt. Hoe beter het lukt hierover duidelijke afspraken te maken, hoe meer basis er is om in de periode na de scheiding het ouderschap zo goed mogelijk in te vullen. Zie volgende pagina 27 specialismen

28 Scheidingsbemiddeling specialismen Financiële duidelijkheid Financiële onduidelijkheid geeft onzekerheid. Wanneer partijen weten waar ze in financiële zin aan toe zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van het inkomen na de scheiding, is het makkelijker afspraken te maken ook wat de nietfinanciële zaken betreft. We werken daarom samen met financiële adviseurs die een volledig financieel echtscheidingsadvies kunnen opstellen waarmee u en uw partner overzicht krijgen van de financiële situatie voor en na de scheiding. Juridische afwikkeling Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wanneer dit getekend is, wordt het convenant door ons bij de rechtbank ingediend. Wij kunnen dit zelf doen omdat wij naast mediators ook advocaten zijn en toegang hebben tot de rechtbank. Na enkele weken komt er dan bericht van de rechtbank dat er vonnis is gewezen en het convenant bekrachtigd is. Problemen na het echtscheidingsconvenant Ook als men niet getrouwd is (geweest), kunnen er genoeg zaken zijn die geregeld moeten worden bij het uit elkaar gaan, waardoor begeleiding door een mediator wenselijk kan zijn. Ook kunnen na het opstellen van een convenant situaties wijzigen door eventuele nieuwe partners en verhuizing. Zie volgende pagina 28 specialismen

29 Scheidingsbemiddeling specialismen Hoe gaat de scheidingsbemiddeling in zijn werk? Als eerste mogelijkheid kunt u via de contactpagina van onze website contact zoeken en aangeven waarover u benaderd wil worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een geschil binnen een werksituatie of gaat het om een scheiding? Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen. U kunt natuurlijk ook meteen telefonisch contact zoeken met één van ons om een eerste indruk te krijgen of wij degenen zijn waarmee u een eerste afspraak wilt maken. Indien we komen tot een eerste afspraak, kan dat gesprek het karakter hebben van een kennismaking om te bezien of mediation de juiste vorm is voor wat er aan de hand is. Is dit al duidelijk, dan kan er in de eerste afspraak, na het tekenen van de mediationovereenkomst, meteen begonnen worden met de eigenlijke bemiddeling. Tarieven worden op aanvraag verstrekt. Voor particulieren en instellingen worden verschillende tarieven gehanteerd. De kosten zijn gebaseerd op een uurtarief van de mediator. Het aantal bijeenkomsten is van invloed op de totale kosten. Over het algemeen zijn twee tot zes voldoende. Meestal worden de kosten gedeeld door partijen, al staat het vrij daarover onderling andere afspraken te maken. 29 specialismen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie

Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie

Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie Paul Vlaardingerbroek 1 Inleiding Scheiden doet pijn. Voor de (ex)partners. Voor

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN WEGEN NAAR RECHT OMVR LUNENBERG ADVOCATEN OMVR Lunenberg met vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg is met meer dan 20 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn Amersfoort.

Nadere informatie

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015)

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Het afsluiten van een verzekering of financieel product via de Roos van Renswouw of Huis& Hypotheek Zaandam is onlosmakelijk

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN - een terreinverkenning in opdracht van het Ministerie van Justitie - DECEMBER

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie