MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012"

Transcriptie

1 Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Yoga en MS Nieuwe voorzitter MS-Liga Vlaanderen Contactpersoonschap Wereld- MS-dag MS in het dagelijks leven Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen

2 4 e jaargang - nr. 1 maart, april, mei 2012 Driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen In dit nummer Coverfoto: Joost Vanbergen ( Vanbergen Multimedia) Edito 3 Column 6 Wellness 8 Sociaal beleid 12 Uit de werking 22 Op de praatstoel 30 Communicatie en 41 fondsenwerving (Inter)nationaal 42 Vrije tijd 46 Tips en seintjes 52 Colofon 54

3 3 Editoriaal Beste lezer Als nieuwe voorzitter van de MS-Liga heb ik een beetje pleinvrees: ik moet dit maagdelijk witte blad voor het eerst volschrijven met een voorwoord voor deze MS-Link. Het zal niet gemakkelijk zijn om mijn voorganger dr. Etienne Roussel op een (vol)waardige manier op te volgen, maar na vier jaar is het tijd voor een aflossing van de wacht. Dank aan Etienne Roussel Bij deze gelegenheid wil ik Etienne Roussel danken voor het werk dat hij de voorbije jaren heeft verricht. Hij heeft er met een ongelooflijke energie voor gezorgd dat de Liga een ware gedaanteverandering heeft ondergaan. Dit was te merken aan de nieuwe look van de MS-Link en de website, maar evengoed aan enkele vernieuwende projecten die allemaal succesvol bleken. Zo was er bijvoorbeeld het experiment met ergotherapeuten waardoor het zorgaanbod voor Personen met MS (PmMS) groter is geworden, de nieuwe initiatieven die geleid hebben tot meer inkomsten zoals de straatverkoop, de tags en de bedrijfspaketten met chocolade. Of nog de start van Sporten en bewegen, een project dat me nauw aan het hart ligt en dat heel wat in beweging zet. In de voorbije periode is er ook hard gewerkt aan de toegang tot andere zorgactoren, wat dan weer leidde naar de multidisciplinaire raadpleging. Bedankt voor je inspanningen om de diverse geledingen binnen de Liga samen te houden. Want dat was en is nog steeds één van je bekommernissen om, als specialistje uit de westhoek zoals je jezelf soms noemde, vooral een voorzitter te willen zijn voor iedereen binnen de Liga. Ik kan niet alles opnoemen waar je je schouders onder gezet hebt, want dan is deze bladzijde meteen vol, maar we willen er samen voor zorgen dat ons beleid coherent blijft met een open debatcultuur. En dat, zoals jij het wou, onze kerntaak prioritair blijft, nl. zorgen voor het welzijn van PmMS. Plannen Als kersverse voorzitter mag ik ook plannen maken en die wil ik graag met jullie, lezers, delen. Ik heb een droom voor de Liga. En de ambitie die droom te realiseren. Om te beginnen willen we nog meer inzetten om op professioneel vlak te groeien. Dat betekent in de eerste plaats dat we de focus willen leggen bij de doelgroep, de PmMS, onze reden van bestaan. Wij zijn er voor hen en hun omgeving. We willen dat bereiken, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor moet iedereen, zowel de talrijke vrijwilligers, alle provincies, de volledige Raad van Bestuur als het personeel, zich op dat doel richten. En dat moet samen. Niet ieder in zijn hoekje, maar ieder vanuit zijn talent, zijn positie. Iedereen kan daaraan meewerken, elke provincie heeft haar sterke kanten. Er werd reeds een eerste initiatief genomen waarbij alle afdelingen de uitnodiging hebben gekregen om aan een concreet project mee te werken: het werd Sporten en bewegen. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen zich voor dit boeiende initiatief zal willen inzetten, want alleen door samen te werken kunnen we meer betekenen voor onze PmMS. Daarom ben ik blij met de rode draad in dit nummer: het dagelijks leven met MS. De redactie maakte een goede keuze en ze komt op het goede moment. MS-Link zet zo in de verf dat we als Liga onze kernopdracht moeten verzorgen, namelijk focus op de doelgroep, de PmMS. Het is belangrijk om dit het hele werkjaar lang voor ogen te houden. Het groeit zelfs naar een hoogtepunt op de Wereld-MS-dag eind mei. Bovendien bieden we voor die gelegenheid en de dertigste verjaardag van de MS-Liga Vlaanderen aan onze leden een actiedag aan, waarbij zowel het lichaam als de geest zullen worden verwend. Hou de MS-Link en uw brievenbus in het oog! Ook de jongeren krijgen een cadeautje en zullen blij zijn met de lancering van hun langverwachte eigen website! Groeien wil ook zeggen dat wij voortdurend streven naar verbetering in onze dienstverlening. Concreet betekent dit om te beginnen een veilige dienstverlening, waarbij onze leden moeten ervaren dat hun gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Verder willen we een effectieve dienstverlening waarbij de zorg gebaseerd is op de huidige stand van zaken van zowel het wetenschappelijk onderzoek als op de actuele wetgeving. Naast effectief moet onze organisatie ook efficiënt kunnen werken, d.w.z. zonder

4 4 verspilling van materiaal, maar ook van ideeën en energie of van tijd, dus zonder nodeloze vertragingen. We moeten er ook voor zorgen dat de PmMS centraal blijft staan en behandeld wordt met respect voor de individuele noden en waarden. En ten slotte moet onze dienstverlening gelijkwaardig zijn, zodat niemand anders wordt behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, etniciteit, woonplaats of socio-economische status. Maar voor we kunnen werken aan verbetering, moeten we weten waar we vandaag staan: wat doen we goed, wat kan beter? Daarvoor gaan we samen met de directie een kwaliteitsmodel uitwerken. Dit model bepaalt hoever we staan op vijf aandachtsgebieden: mensen, d.w.z. hoe is het gesteld met onze leden en ons personeel. Op gebied van infrastructuur moeten we ons bijvoorbeeld afvragen of al onze permanenties bereikbaar zijn voor mindermobiele leden. Maar ook communicatie binnen onze organisatie, veiligheid en het financieel beheer zullen onder de loep worden genomen. Een ambitieus plan voor de volgende vier jaren, dat de nodige transparantie en solidariteit zal vergen van iedereen! Al begonnen... De voorbije maanden zijn we alvast begonnen met het afnemen van een tevredenheidsenquête van de sociale dienst en het personeel van de centrale administratie. Met de sociale dienst hebben we een voor hen aangepaste kwaliteitsanalyse gedaan en zij hebben zelf plannen opgesteld om verbeteringen te realiseren. Onze sociale dienst is in zekere zin ons uithangbord en hun rol binnen de Liga wordt ook duidelijk geapprecieerd door onze leden, zoals blijkt uit de enquête. Vandaar dat we met voorrang daar al aan kwaliteit willen werken. Langetermijn-toekomstvisie Ten slotte, om te weten welke aspecten we aanpakken en met welke prioriteiten, moeten we ook een langetermijntoekomstvisie voor de MS-Liga Vlaanderen realiseren. De realisatie van een toekomstvisie voor de Liga hangt af van een optimale samenwerking die bepaald wordt door twee toverwoorden: communicatie en commitment, m.a.w. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Onze communicatie, zowel intern als extern, moet goed en kwaliteitsvol zijn, tussen alle geledingen. Daarnaast moeten we allen bereid zijn ons engagement ten opzichte van de personen met MS en hun omgeving na te komen. Dat kan alleen als men op een professionele manier zijn eigen positie en ideeën durft verlaten, ze in vraag durft stellen en interesse en waardering toont voor andere ideeën. Dat vraagt respect, openheid, samenwerking en inzet, wat zich vertaalt in volgende slagzin: Vrijwilliger ben je vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Laat ons de komende vier jaar samen werken aan dit beleid: focus op de PmMS, verbetering van de dienstverlening, en een toekomstvisie voor de MS-Liga Vlaanderen! Klaus KNOPS Voorzitter MS-Liga Vlaanderen Foto: Ilse Fimmers

5 Ik hou MS onder controle! Een leven met multiple sclerose roept heel wat vragen op. Aan wie vertel ik wel of niet dat ik MS heb? Kan ik blijven werken? Wat met mijn relatie? En vooral, hoe ga ik in het dagelijkse leven om met MS? Daarom is er nu Je vindt er een schat aan informatie, tal van tips en veel goede raad van zowel artsen, verpleegkundigen, patiëntenliga s en andere personen met MS. Bovendien kun je er al je vragen stellen en je verhaal delen met anderen. Je zal het merken, samen houden we MS onder controle. Elke dag opnieuw! Want ook informatie is een belangrijke bondgenoot in het gevecht tegen MS. Merck Serono is a division of Merck

6 6 Column Voor wie het koud heeft Warmte. Dat is het woord dat bij mij opkomt in de tuin bij -7 C, één dag nadat de gps en meer dan km file aangeven. Maar niet de warmte van dikke wollen truien die de koude bestrijdt. Wél menselijke warmte. De warmte die je sterkt in moeilijke momenten. En die wat mij betreft het leven zinvol houdt. Niet de kick van iets tijdelijk plezants. Niet de leute met vrienden of de hilariteit na een goede mop. De warmte van mensen die zich kwetsbaar opstellen en kunnen omgaan met de kwetsbaarheid van anderen. Die geen sneeuwruimer nodig hebben om hun ik opzij te schuiven. Geen zout om alles op eigen smaak te brengen. Maar anderen nemen zoals ze zijn, met respect. Smartphones met 399 mogelijkheden, waarvan je er maar 7 gebruikt Warmte. Daaraan denk ik bij die hete kop chocolademelk als ik mijn tong verbrand. Je weet toch dat het warm is, zegt mijn vrouw. Die ontwapenende, eerlijke warmte die er opeens is, zonder dat je ze zocht. Die de grootste kilte ontwapent. Die warmte, het antigif in deze soms te zurige maatschappij waarin accountability, timemanagement en key performance indicators steeds vaker ons dagelijks leven bepalen. Waarin mensen de controle over hun eigen systeem verloren lijken te hebben. De warmte van de eenvoud ook. Zonder de nood aan duizend soorten chips en smartphones met 399 mogelijkheden waarvan je er maar 7 gebruikt. Zonder de gejaagde ambitie naar hoger, hoger, hoger en meer, meer, meer. Die warmte neemt de tijd. De tijd om te luisteren, om mee te denken, om samen stil te blijven staan. Om samen in de auto te zitten ergens naartoe, zonder de behoefte om muziek de stilte weg te laten schreeuwen. De warmte die aandacht krijgt. Niet multitasken: lezen én schrijven én luisteren, alles tegelijk. De warmte van oprechte interesse in deze wereld waar de grootste bekommernis soms de perceptie lijkt te zijn: hoe we overkomen, niet hoe we zijn. Mijn twee dochters komen op bezoek met hun man. Eén kleinkind hoor ik in de woonkamer beneden en in april komt er, als alles goed gaat, nog nieuw gekraai bij. Ze komen veel en graag. Soms blijven ze slapen en Foto: Iwein Roelens

7 7 worden er kamers gereorganiseerd. Soms ontbijten we laat samen. Zes mensen in pyjama eten toast en drinken koffie. Niets moet. Die warmte is rijk, heel rijk. Ze is er en ze blijft Daarom koester ik ze, gooi in gedachten nog een blok hout in de open haard, want we hebben gasverwarming, en ik sla tegenwoordig soms het journaal over. De negatieve nieuwsberichtenstroom lijkt een eindeloze tsunami. Ik ben bang dat die kilte zich installeert, dat ze mensen in zichzelf keert. Soms heb ik het gevoel dat er geen gemeenschappelijk maatschappijproject meer is, zelfs geen algemeen aanvaarde waarden en normen meer. De korte termijn regeert. Alle auto s lijken op elkaar. Met zout, paprika of bio. En voor ik ga slapen, herlees ik nog heel even deze column. Waarin ik getracht heb de warmte te beschrijven die ik laat smelten op mijn tong. Die niet door pillen gecreëerd wordt, geen evidence based warmte. Maar één ding weet ik zeker. Als ik die warmte voel, mag het vriezen als de pest, elke dag opnieuw. Edgard EECKMAN Communicatiemanager Universitair Ziekenhuis Brussel Die warmte. Je weet dat ze er is en dat ze komt. s Nachts slaap je rustig, want morgen is ze er weer. Eigenlijk is ze nooit weg. Zo is de menselijke warmte waarover ik schrijf. Ze is er en ze blijft. Zo onzeker als de maatschappij vandaag is, zo zeker is ze. Economische en financiële crisis, langer werken, pensioenvragen, herstructureringen Twijfel alom, ook over datgene waarover we nu al decennia lang zeker waren. De traditie verdwijnt. Sommige tradities zijn verwerpelijk, andere geven houvast. Dat biedt ook mijn warmte. Houvast. Elke dag opnieuw Als mijn dochters weer naar hun eigen huis vertrekken, druk ik hen nog eens heel stevig tegen mij aan en zeg ik dat ik hen graag zie. Dan kijken mijn vrouw en ik samen nog naar een stuk opgenomen Midsummer Murders, want gisteren waren we daar halverwege te moe voor.

8 8 Wellness Yoga en MS foto: Ake van der Velden Wellness - een nieuwe rubriek in MS-Link. Wellness is in! Je kan geen tijdschrift, krant of reclameblad openslaan, zonder iets te lezen over wellness. De MS-Liga wil zeker niet achterblijven op deze trend en heeft daarom deze nieuwe rubriek in het tijdschrift ingelast. Nieuwsgierig zoals we zijn, zijn we gaan googlen en vonden we een mooie verklaring van wellness. Volgens de info op zou wellness een kleine 50 jaar geleden bedacht zijn door een Amerikaanse arts, Halbert L. Dunn. Wellness zou een samenvoeging van de woorden well(being) en fitness zijn. Wellness werd vooral het zoeken naar een balans, zowel geestelijk als lichamelijk, in een hectische maatschappij. Dunn vond dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Wellness is een zeer breed begrip en voor iedereen anders. De een zal zich fysisch en lichamelijk ontspannen tijdens de fitness-sessies. Iemand anders voelt zich goed bij tai chi. De mogelijkheden voor wellness zijn talrijk. Mocht jij een goede ervaring hebben, laat het ons dan a.u.b. weten. Je kan misschien een nuttig voorstel brengen voor andere mensen met MS. Doordat yoga door heel wat mensen met MS wordt beoefend, is dit het eerste onderwerp dat we in deze nieuwe rubriek uitgebreid aan jullie voorstellen. Yoga Voor nuttige info zijn we op zoek gegaan naar een ervaren lesgeefster yoga die vertrouwd is met de ziekte MS. Kristel Decat is medeoprichter en zaakvoerder van Top Vorm en oprichter van BornemYoga. Top Vorm is de plaats waar jong en oud in een aangename, ongedwongen sfeer en op zijn/haar eigen niveau kan sporten. Kristel is al vanaf 2000 gefascineerd door alles wat met yoga te maken heeft. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een persoonlijk doel, werd snel een doel om anderen bewust te maken voor yoga. In haar zoektocht naar de yogavorm die het best bij haar en haar verwachtingen past, kwam ze in 2005 terecht in de opleiding Power Yoga, gegeven door Elsie Matthijssens (Antwerp Yoga). Door ziekte moest ze echter gedurende een paar jaar deze droom in de koelkast stoppen, maar vanaf 2007 brandt het vuur weer volop. Naast eerder behaalde certificaten voor yogaopleidingen heeft Kristel in mei 2010 het Certificaat Yoga Teacher Ashtanga Vinyasa Yoga (RYT200) behaald en specialiseerde ze zich ook in andere vormen van yoga, zoals vinyasa flow, yin yoga, power yoga Haar doel is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met een vorm van yoga die bij hen en hun verwachtingen past. Sedert januari 2009 organiseert Kristel yogalessen voor mensen met MS. Kristel: Toen mij gevraagd werd om een artikel te schrijven over de yogalessen die ik geef voor personen met MS en mensen met een chronische ziekte over het algemeen, wou ik mijn inspiratie voornamelijk halen uit de veranderingen die ik kan zien bij de deelnemers en de positieve ervaringen die zij mij vertellen. Als je regelmatig je yogaoefeningen doet, zal je een verbetering voelen op het vlak van balans, kracht en lenigheid. Naast de traditionele behandelingen wordt yoga meer en meer als een heel belangrijke factor in de behandeling van MS naar voor geschoven. Yogales voor personen met MS In de yogales voor MS, EasyYoga, zoals de les bij Bornem- Yoga noemt, gaat het voornamelijk om met respect terug in contact te komen met je lichaam. Als je dagelijks geconfronteerd wordt met een aantal lichamelijke ongemakken, dan sta je niet onmiddellijk te springen om nog aan sport te doen. Je gewone dagelijkse bezigheden voelen op sommige dagen al als topsport aan! Maar hier zit dan net het probleem, want niet of minder bewegen maakt al die ongemakken nog slechter. Yoga vermindert vooral het vermoeidheidsgevoel en verhoogt het energieniveau. Yogaoefeningen kunnen ook een duidelijke vermindering van spasmen teweegbrengen.

9 9 Persoonlijke ervaring met yoga We werken in deze les vooral rond stretching (openen van het lichaam, wegnemen van blokkades) en de ademhaling. Deze ademhalingsoefeningen hebben buiten het rustgevend karakter ook een gunstige invloed op het spijsverteringsstelsel (darmspasmen). Verder kan elke houding of oefening aangepast worden aan de specifieke behoeften van elke deelnemer. Het gaat er niet om of je een houding al dan niet kan uitvoeren zoals je misschien zou willen, het belangrijkste is dat je in de houdingen rustig kan blijven en een zachte ademhaling kan behouden. Welke beperkingen je ziekte ook met zich meebrengt, in de yogales ga je op zoek naar de mogelijkheden van je lichaam. Yoga gaat er niet om de beste te willen zijn, maar om het beste uit je lichaam te halen wat op die dag, op dat moment mogelijk is. Waarom is yoga zo goed voor personen met MS? In de eerste plaats: omdat yoga de nadruk legt op de mogelijkheden in je lichaam in plaats van de beperkingen die deze ziekte met zich meebrengt. Je ontdekt terug je lichaam. Je zoekt op een zachte manier je mogelijkheden en je grenzen op, zonder oordeel, maar met een positieve ingesteldheid. Yoga is geen gevecht met je lichaam. Integendeel... Je lichaam kan terug je beste vriend worden. Eén van de belangrijkste voordelen van yoga is dat we door rustige stretching en diepe ademhalingsoefeningen rust en ruimte in ons lichaam creëren waardoor het stressniveau naar beneden gebracht wordt. Yoga is geen wondermiddel, maar het kan je wel leren om te ontspannen en dat zal bijdragen aan het algemeen welzijn in het leven van een chronisch zieke. Kristel DECAT - BornemYoga - In een tijdschrift voor mensen met MS en hun naaste omgeving is het altijd aangewezen om personen met MS zelf aan het woord te laten. Daarom vroegen we aan An om haar persoonlijke ervaringen rond het beoefenen van yoga te willen neerschrijven. Zij had nooit gedacht dat zij nog eens yoga zou beoefenen. Nu wil ze geen sessie meer missen. Hoe ze van start ging met yoga en wat dit voor haar betekent, lees je hierna. 1. Alvorens te durven starten: heb je een duwtje nodig of/en het lef om in groep iets te durven doen het lef om een uur af te spreken! Een datum het lef om fysieke inspanningen te doen op een afgesproken tijdstip het lef om die beperkte energie in jezelf te durven steken, ondanks het moederschap en andere zorgen die energie vragen. In zekere zin heb je dan al begrepen dat je je lijf moet soigneren door te bewegen In zekere zin ben je al een beetje je lijf terug aan het vertrouwen Maar vooral durf je al ik ook even, even tijd voor mezelf denken Het is vaak per ongeluk dat iemand met yoga start Het lijkt niet zo intensief als fitness Yoga is zo toegankelijk! Yogabeoefening past zich aan elk lichaam aan, elke beweging beweegt zoals jouw lichaam kan bewegen 2. Dan komt de ontdekking: Het kan! Ik kan het ook bij een krachtloze, futloze dag voel ik me beter door te bewegen. Door yoga, ademhalingstechnieken, zachte kracht- en lenigheidsoefeningen voel ik terug een evenwicht tussen mijn wil (geest) en mijn lichaam (beperkingen). Vooral via die babyhoudingen ontdek je terug het kind in jezelf, voor de diagnose, de blijdschap en de evidentie van je lichaam Je lichaam wordt ook met beperkingen terug jouw vriend, en stilletjes wil je het terug koesteren.

10 10 En vooral: mijn lichaam/geest kan nog meer dan ik nog ooit had gedacht In het begin kon ik moe zijn van yoga, van het bewegen Dan voorzag ik rustige momenten nadien (wat drukker dus voor de yoga) Maar na een les of drie voel je de energie komen 3. Na een jaar van rustig opbouwen, van thuis onbewust yogatechniekjes toepassen (vooral ademen), krijg je nog meer lef Het lef om je lichaam terug uit te dagen, het lef om je fysieke grenzen terug te verhogen. Je lichaam wenst meer te bewegen, spontaan beweeg je meer en heb je meer fysieke energie. Zelf had ik enorme stress-darmkrampen, spastische pijnen in de onderste ledematen Na een half jaartje komen die nu nog zelden voor En steken deze pijnen de kop weer op, dan is het hoog tijd om weer eens wat yoga te doen Een keertje in de week is zelfs ruim voldoende 4. Tot slot Ik denk dat er bij iedereen die chronisch ziek is en/of waar de ziektetoekomst heel onduidelijk is, veel inwendige stress aanwezig is Elke minuut kan onzeker zijn De ademhalingstechnieken, de rekoefeningen, de blokkadewegwerkjes zorgen dat de stress steeds minder vat heeft op het lichaam, waardoor ook de geest rustiger wordt Carpe diem, go with the flow Dat dien je in je achterhoofd te houden, zonder je eigen doelen te vergeten! An DE RYCK Samenstelling artikel: Katrien TYTGAT Als MS uw mobiliteit beperkt Het nieuwe Onafhankelijkheid stap per stap Systeem Kan uw looppatroon significant verbeteren GRATIS testen! Contacteer onze firma met vermelding TEST WALKAIDE op het nummer +32(0) Tijdens het lopen geeft dit FES-apparaat (Functionele Elektrische Stimulatie) op het juiste moment een prikkel af waardoor de zenuw de spier activeert en de voet wordt opgetild om een meer natuurlijk, efficiënt en veilig gangpatroon te creëren. WalkAide heeft wereldwijd reeds duizenden patiënten geholpen bij het significant verbeteren van de mobiliteit en het revalidatieproces. WalkAide kan u helpen indien uw dropvoet het gevolg is van een beroerte (CVA) of ander hersenletsel (trauma), multiple sclerose (MS) en letsels aan het ruggenmerg. Voor meer informatie en een vrijblijvende test, gelieve contact op te nemen met Ortho-Medico Mutsaardstraat 47 B-9550 Herzele Tel. +32(0) Fax +32(0) MS-Liga/DeSleutel _Walkaide_185x130mm_NL.indd 1 08/02/12 09:36

11 SpeediCath Compact Voor een comfortabele zelfsondage Het SpeediCath Compact gamma: handige en discrete katheters, die mannen en vrouwen meer vertrouwen geven. Vóór 2003, toen Coloplast SpeediCath Compact nog niet geïntroduceerd had, waren katheters moeilijk om te verbergen, onhandig om mee te nemen en niet eenvoudig te bewaren of weg te werpen. Het was tijd om katheters te ontwerpen rekening houdend met de behoeften van de gebruikers. Vandaag vergemakkelijken onze compacte, praktische katheters het leven van kathetergebruikers wereldwijd. Zo blijft er meer tijd over voor wat écht van belang is in het leven. Meer weten? Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel - Huizingen Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S Alle rechten voorbehouden. V.U.: Gitte M. Hesselholt - Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel - Huizingen

12 12 Sociaal beleid Voor 1 euro naar de huisarts MS is een aandoening die voor bepaalde groepen meer en meer behandelbaar wordt, maar waarvoor genezing vooralsnog niet mogelijk is. Als persoon met MS zal een bezoek aan uw huisarts en specialist, of u het nu graag heeft of niet, dus regelmatig deel uitmaken van uw dagelijks leven. Zij zijn immers het belangrijkste aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de behandeling van uw aandoening. Dit betekent dat een jarenlang en regelmatig contact met uw artsen in het vooruitschiet zit. Een goed contact en een goede vertrouwensband met hen is daarom onontbeerlijk. Zeker het contact met uw huisarts is daarbij heel belangrijk, hij vormt immers de centrale spil in het opvolgen en doorverwijzen. Toen u zo af en toe eens bij hem of haar langsging, stond u misschien niet stil bij de kostprijs van de consultaties. Maar als de bezoeken frequenter worden, durft een mens al eens de rekening bijhouden. Omdat er vorig jaar wat betreft de terugbetalingtarieven van de huisarts een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, hierbij wat meer uitleg. In dit artikel zal er gegoocheld worden met heel wat termen die u regelmatig tegenkomt in het contact met uw artsen, maar waar u misschien niet altijd de volle betekenis van kent. Verder in de tekst worden enkele van deze termen nader toegelicht. Derdebetalersregeling U hebt het waarschijnlijk al via andere goede bronnen vernomen, maar sinds 1 juli 2011 mogen geconventioneerde 1 huisartsen de toepassing van de derdebetalersregeling 2 niet langer weigeren voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 3 of het Omnio-statuut 4. Deze regeling houdt in dat u als patiënt slechts het remgeld (uw aandeel in de kostprijs) betaalt en dat de arts de rest van het honorarium rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds. Voor mensen met een laag inkomen is het immers niet vanzelfsprekend om het volledige honorarium voor de arts direct op tafel te leggen. Gewoon verzekerden betalen eerst het volledige tarief en krijgen nadien de terugbetaling via hun ziekenfonds. Daarenboven betalen vanaf 1 december 2011 patiënten die tot een sociale categorie behoren nog maar 1 euro voor een consultatie bij de huisarts. De rest van het honorarium rekent de huisarts rechtstreeks met het ziekenfonds af. Heeft de patiënt nog geen globaal medisch dossier 5, dan betaalt hij een halve euro extra. Gewoon verzekerden betalen 4 euro remgeld als ze een globaal medisch dossier hebben en 6 euro als ze dat nog niet hebben. Steeds meer mensen stellen hun medische zorgen uit omwille van financiële problemen. Met deze maatregel hoopt men dit tegen te gaan. Toegang tot de gezondheidszorg is voor iedereen belangrijk en die drempel wil men zo laag mogelijk houden. De afspraak over de toepassing van de derdebetalersregeling geldt voor raadplegingen in het kabinet. Voor huisbezoeken mag de huisarts voor deze sociale categorieën de derdebetalersregeling ook toepassen, maar hij is dat niet verplicht. Wie komt in aanmerking? U komt dus in aanmerking voor deze regeling als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming of het Omniostatuut. Dit statuut staat vermeld op het klevertje van uw ziekenfonds in de vorm van een code. Is het laatste cijfer van het eerste deel van de code een 1, dan heeft u er recht op, bijvoorbeeld 121/121 of 131/131. U overhandigt een klevertje aan uw huisarts en vraagt of hij de regeling betalende derde (of derdebetalersregeling) wilt toepassen. Wilt u zeker zijn dat uw arts op uw vraag zal ingaan, kies dan een huisarts die geconventioneerd is. Dit is een arts die het akkoord met de ziekenfondsen volgt en de afgesproken tarieven toepast. Als u twijfelt of uw arts geconventioneerd is, kan u altijd navraag doen bij uw ziekenfonds. Tarieven consultatie huisarts vanaf 1 januari 2012 Honorarium Terugbetaling Remgeld Gewoon Voorkeurtarief Gewoon Voorkeurtarief Zonder 23,32 17,32 21,82 6 1,50 GMD 5 Met GMD 5 23,32 19,32 22,32 4 1

13 13 Voor 1 euro naar de huisarts geldt dus niet voor iedereen, maar een mens zou alles doen om wat extra aandacht te krijgen voor zijn artikel. Hopelijk hebt u onderweg een en ander bijgeleerd. Tot de volgende MS-Link! Stiene CATTEEUW 1 Geconventioneerde huisartsen: tarieven worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het Riziv. Elke individuele zorgverlener (bijvoorbeeld een arts) kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast. 2 Derdebetalersregeling: wanneer u naar uw arts gaat, betaalt u voor een gewone raadpleging bijvoorbeeld 23,32 euro. Nadien krijgt u van uw ziekenfonds een bedrag terug, bijvoorbeeld 19,32 euro. De 4 euro die u als patiënt betaalt noemen we het remgeld. Soms betaalt u aan uw arts enkel het remgeld. Uw arts krijgt dan van het ziekenfonds het overige deel terug. Dit noemt men de derdebetalersregeling. Op die manier moet u niet eerst het volledige bedrag voorschieten. Ziekenhuizen en apothekers passen verplicht de derdebetalersregeling toe. Artsen, kinesisten, en andere verstrekkers mogen kiezen, maar zoals u hierboven al kon lezen, moet de arts voor sommige groepen van patiënten nu de derdebetalersregeling toepassen als de patiënt daarom vraagt. Dit noemt men de sociale derdebetalersregeling. 3 Verhoogde tegemoetkoming of voorkeurtarief: indien het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan ,16 euro, te verhogen met 2 959,47 euro per persoon ten laste, betaalt u voor sommige geneesmiddelen, een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut e.d. en bij opname in het ziekenhuis minder remgeld. Dit indien u tevens behoort tot een van de volgende categorieën (het lijstje is niet volledig): gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden, langdurig werklozen, eenoudergezinnen, ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte. Of indien u het leefloon ontvangt of een uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene als voor zijn personen ten laste. 4 Omnio-statuut: het Omnio-statuut geeft recht op een betere vergoeding van medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie ) voor gezinnen met een laag inkomen. Dit statuut geeft recht op dezelfde terugbetalingen als voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en is merkelijk lager dan voor gewoon verzekerden. Dit statuut kan toegekend worden indien het bruto belastbaar gezinsinkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen ) van 2011 lager is dan ,71 euro te verhogen met 2 889,22 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2012 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is. 5 Globaal medisch dossier (GMD): dit bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen ). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u van uw huisarts meer terugbetaald voor een raadpleging in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het GMD is voor iedereen gratis. U betaalt 28,57 euro aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug. U kan tijdens een raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek vragen om een GMD te openen. Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij deze andere arts samen met de arts die uw GMD beheert in dezelfde, door het Riziv geregistreerde huisartsengroepering werkt. Dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen. U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen ondernemen richting zijn collega voor de overdracht van uw dossier. Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2012 blijft dus geldig tot 31 december Uw arts en uw ziekenfonds zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD. ThyssenKrupp Monolift heet voortaan THYSSENKRUPP ENCASA Uw partner voor comfortabel wonen in eigen huis. Een leven lang! Doorbreek de kloof tussen u en uw huis... Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Encasa en uw ganse woning wordt weer toegankelijk. Bel gratis u/24, 7d/7 Platformliften Huisliften Trapliften Vraag geheel vrijblijvend een offerte op maat van uw wensen en behoeften _MS_Link.indd 1 16/11/11 12:11

14 14 Sociaal beleid Hulp aan huis Talrijk zijn de organisaties die het dagelijks leven van personen met MS draaglijker proberen te maken. Naast de grote klassieke zuilen, zijn er grotere en kleinere spelers die één of meerdere specifieke diensten aanbieden. Sommige van die organisaties zijn gesitueerd in de dienstenchequebranche, andere komen uit de non-profitsector. Vandaag stellen we u een dienstverlener voor die in Limburg en Vlaams-Brabant actief is. IN-Z (spreek uit inzet) bestaat al vijftien jaar. In 1996 werd de vzw in de regio West-Limburg opgericht onder de toenmalige naam ISIS. Samen met algemeen directeur Nadja Vananroye blikken we even terug op het verleden. Onze vzw ontstond naar aanleiding van een dubbele behoefte in onze samenleving. Enerzijds merkten we dat de vergrijzing heel wat extra zorgvragen met zich meebrengt. Anderzijds werden we geconfronteerd met hoge werkloosheidscijfers en drong de nood aan duurzame jobs zich op. ISIS knoopte een oplossing aan beide noden tegelijk, en dat doen we vandaag met IN-Z nog steeds. Door het inschakelen van werkzoekenden proberen we in te spelen op die welzijnsbehoeften die het minst ingevuld worden door de klassieke zorginstanties. We werken met andere woorden aanvullend op het reguliere circuit. IN-Z is een niet-commerciële organisatie die streeft naar sociale winst. De sector waartoe zij behoort wordt de sociale economie genoemd. En daarin is de vzw geen onbekende. Meermaals werd zij onderscheiden voor haar sociaal ondernemerschap. Ook de schaalgrootte toont aan dat IN-Z op anderhalf decennium heel wat draagvlak heeft ontwikkeld. Vandaag telt de vzw een duizendtal werknemers, verspreid over zes regionale IN-Z kantoren in Limburg en Vlaams-Brabant. Jaarlijks leveren alle help(st)ers samen meer dan een half miljoen uren dienstverlening op maat. Nadja Vananroye: Ons pakket dienstverlening is in de loop der jaren wel wat geëvolueerd. Terwijl we ons aanvankelijk uitsluitend richtten op senioren die behoefte hadden aan oppas of wat hulp in het huishouden, spreken we sinds de komst van de dienstencheque in 2003 ook de jongere klant aan. Onze help(st)ers poetsen, koken, wassen, strijken en doen de boodschappen voor de klant die betaalt met dienstencheques. Maar ook hierin zijn we aanvullend. We proberen in te gaan op de eerder atypische vragen zoals diensten in kortere blokken of diensten op avonden, in het weekend en op feestdagen. En ook de meer intensieve poets- en huishoudhulp bij zorgbehoevenden is voor ons geen probleem, terwijl klassieke diensten daar vaak noodgedwongen moeten afhaken omdat het niet in hun plaatje past. Sinds kort heeft IN-Z haar dienstverleningsaanbod uitgebreid. Naast seniorenoppas en poets- en huishoudhulp met dienstencheques, verleent zij nu ook persoonlijke assistentie. Wie ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), kan beroep doen op de persoonlijke assistenten van IN-Z voor begeleiding en hulp bij huishoudelijke taken, lichamelijke activiteiten (eten, aankleden ), verplaatsingen (winkelen ) en ontspanningsactiviteiten. En daar is een grote vraag naar. Nadja Vananroye: De vraag naar persoonlijke assistentie is groter dan het aanbod in Vlaanderen. Vooral

15 15 de nood aan flexibiliteit drijft boven. Personen met een handicap willen bijvoorbeeld ook assistentie tijdens de avonduren of in het weekend, maar ook op kerstavond en op 1 mei. Of ze zoeken hulp voor maar enkele uurtjes. Vanuit onze jarenlange ervaring in flexibel werken, kunnen wij daar perfect op inspelen. Behalve de persoon met een handicap zelf, kan ook de niet te onderschatten belasting van de mantelzorger verlicht worden door persoonlijke assistentie in het leven te roepen. Nadja Vananroye: We helpen ook mensen die tijdelijk een persoonlijke assistent nodig hebben omdat hun vaste mantelzorger bijvoorbeeld op reis is, of elke donderdag computerles wil gaan volgen. Continuïteit is erg belangrijk binnen persoonlijke assistentie. Als budgethouder moet je permanent en niet zomaar af en toe kunnen rekenen op een zo kwalitatief mogelijk leven. Net om die reden regelen wij ook vervangingen bij ziekte of verlof van onze persoonlijke assistenten. Al onze werknemers hebben trouwens een bediendecontract voor onbepaalde duur, hetgeen een duurzaam vertrouwen mogelijk maakt tussen de persoonlijke assistent en de persoon met een handicap. contact via: meer info: Onze traplift Uw comfort Gratis en vrijblijvende offerte Korte leveringstermijn (vanaf 1 week) Dienst na verkoop (24u/24) Gratis subsidieadvies Conform wetgeving Diverse afwerkingen Batterijvoeding NV Coopman Liften Heirweg 123 B-8520 Kuurne

16 16 Sociaal beleid Contactpersoonschap De MS-Liga Vlaanderen neemt het contactpersoonschap op voor personen met MS (PmMS) die een zorgvraag hebben. Zoals u wellicht weet, volstaat een goedkeuring van het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) niet om een plaats voor begeleiding (bv. begeleid wonen, thuisbegeleiding) of opvang (bv. tehuis niet-werkenden) te krijgen. U moet uw vraag ook laten registreren op de zogenaamde Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). De databank van de CRZ maakt het mogelijk om voor alle aanvragen te zoeken naar een geschikte plaats, rekeninghoudend met de dringendheid van de vraag. Mensen die op de PAB-wachtlijst staan, moeten nu eveneens beroep doen op een contactpersoon. Het is belangrijk dat u dit zo vlug mogelijk in orde brengt! De contactpersoon zorgt ervoor dat mensen die op de PAB-wachtlijst staan, op de CRZ-wachtlijst ingeschreven worden. Tevens zorgt de contactpersoon ervoor dat uw PAB-vraag verder opgevolgd en behandeld wordt. Ook hiervoor kunnen PmMS dus beroep doen op de MS-Liga. De maatschappelijk werkers van de MS-Liga kunnen hierbij voor PmMS de rol van contactpersoon op zich nemen. Als contactpersoon zorgen zij ervoor dat u terechtkomt op de CRZ-wachtlijst, dat uw dossier in orde is én dat uw vraag verder opgevolgd en behandeld wordt. Nieuw is, dat de PAB-wachtlijst (de wachtlijst voor personen die een PAB of Persoonlijk Assistentiebudget willen) en de CRZ-wachtlijst samengesmolten zijn vanaf december Voor meer informatie kan u terecht bij: An Van Nieuwenhove Rita VAN REEMPTS 0800 GRATIS Het Nationaal MS-Centrum stelt een 0800-lijn ter beschikking van alle personen (MS-patiënten, therapeuten, thuisverpleging, ) die informatie wensen omtrent multiple sclerose (medisch, sociaal, verpleegkundig, ). Het betreft een gratis telefoonlijn met de benaming: MS-infolijn en het telefoonnummer is Deze infolijn is bereikbaar tijdens de kantooruren (tot 16 uur) en wordt bemand door daartoe opgeleide MSverpleegkundigen, ondersteund door ervaren artsen, paramedici en sociaal verpleegkundigen.

17 17 Sociaal beleid De toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte Een schuldsaldoverzekering. Wat is dat? Wanneer je een lening aangaat voor een huis (kopen, bouwen of verbouwen) heb je meestal een schuldsaldoverzekering nodig. Die zorgt ervoor dat je hypothecaire lening bij de bank of de kredietinstelling wordt afgelost wanneer je voortijdig overlijdt. Je partner of nabestaanden hoeven dan geen afbetalingen meer te doen. Je kan een verzekering nemen voor het volledige leningbedrag of een bepaald percentage ervan. De meeste kredietmaatschappijen stellen een schuldsaldoverzekering als voorwaarde voor een woonkrediet. Zo zijn ze zeker dat ze hun geld krijgen wanneer de kredietnemer overlijdt. Je kan vrij kiezen bij welke verzekeraar je deze verzekering afsluit. Vele banken proberen je een schuldsaldoverzekering aan te bieden van hun eigen bankverzekeringsgroep, in ruil voor een korting op de rentevoet. Maar ook dan loont het de moeite even rond te neuzen bij andere verzekeraars om de meest voordelige formule te vinden. Vind je dat te ingewikkeld? Laat je dan bijstaan door een makelaar of immotheker. Het bedrag van de premie hangt enerzijds af van je hypotheeklening (de hoogte van de intrestvoet, de duurtijd van de hypotheeklening, het te verzekeren kapitaal), anderzijds van je overlijdensrisico (je leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, roker/niet-roker ). Wat kan het probleem zijn? Bij het bepalen van de premie speelt de gezondheidstoestand een belangrijke rol. Wie een chronische ziekte of handicap heeft, moet vaak een bijpremie betalen of wordt zelfs geweigerd. Dat één verzekeraar je weigert, betekent echter niet automatisch dat anderen dat ook zullen doen. Ook de hoogte van de bijpremie varieert van maatschappij tot maatschappij. Vergelijken is dus de boodschap! Een verzekeraar die een kandidaat-verzekerde weigert of een hoge bijpremie aanrekent, moet zijn beslissing steeds objectief en redelijk kunnen motiveren. Als je geen of een gebrekkige motivering van de verzekeraar ontvangt, dan kan je klacht neerleggen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as) of bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (www.diversiteit.be). TIPS: Rekent men je een hoge bijpremie aan of word je geweigerd? Je kan je behandelend arts vragen om aan de adviserend arts van de verzekeraar een attest te bezorgen waarin staat dat je aandoening stabiel is of een gunstige ontwikkeling kent. Met dit attest kan je onderhandelen over betere voorwaarden. Stel de verzekeraar voor om een kleiner percentage van het kapitaal te verzekeren, bijvoorbeeld 50 % of 75 % in plaats van 100 %. Als je hiervoor kiest, moet je wel zeker zijn dat je partner de rest van de afbetaling kan dragen als jij eerder sterft. Sommige banken staan tóch een lening toe als je ouders, familie of vrienden een borg kunnen stellen (bijvoorbeeld een eigendom). Let wel op: een borgstelling is niet zonder risico en is meestal af te raden. Als jij vroegtijdig overlijdt en je borgsteller is niet kapitaalkrachtig, dan kan hij behoorlijk in de financiële problemen geraken. Heb je een groepsverzekering van het werk, probeer dan met de bank te onderhandelen. Eigenlijk bied je de kredietgever de overlijdensdekking van de groepsverzekering als waarborg. Het gebeurt dat de bank op basis daarvan onder bepaalde voorwaarden een lening

18 18 toestaat. Andere verzekeringen waarin soms een overlijdensdekking opgenomen is, zijn bijvoorbeeld pensioenspaarverzekeringen, VAPZ, beleggingsverzekeringen Ook effectenrekeningen kunnen in aanmerking komen. Vraag eventueel aan de verzekeraar om vast te leggen dat de hoogte van de bijpremie herzien kan worden wanneer je gezondheidstoestand verbetert en stabiel is. Met een laag inkomen kan je misschien aanspraak maken op een sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), een sociale kredietvennootschap (SKV) of het Vlaams Woningfonds (voor gezinnen met minimum 1 kind). Ook deze sociale kredietverstrekkers zullen je vragen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij een weigering zoeken ze naar andere oplossingen, zodat ze je toch nog een lening kunnen toestaan. Elk dossier wordt afzonderlijk onderzocht. Een sociale lening aanvragen is geen garantie dat je er een krijgt, maar bij een sociale kredietinstelling spelen menselijke aspecten een grotere rol dan bij private banken. Hou er wel rekening mee dat het bedrag dat je bij een sociale kredietinstelling kan lenen, lager ligt dan bij private banken. Wet die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte moet verbeteren. Sinds 21 januari 2010 bestaat er een wet 1 die de toegang tot de schuldsaldoverzekering meer toegankelijk moet maken voor personen met een chronische ziekte of handicap. De wet regelt verplichtingen voor de verzekeraar op vlak van transparantie, beroepsmogelijkheden voor kandidaat-verzekerden tegen bijpremies en een solidariteitsmechanisme voor betaalbare schuldsaldoverzekeringen. Er komt ook een gedragscode schuldsaldoverzekeringen over onder andere de medische vragenlijst, medische onderzoeken en alternatieve waarborgen voor banken. De wet is vandaag echter nog steeds niet operationeel. Door de val van de vorige regering heeft haar uitvoering vertraging opgelopen. We hopen dat de nieuwe federale regering snel werk zal maken van de uitvoering van deze wet. Omdat de uitvoeringsbesluiten voor deze wet complex zijn, zal het wellicht nog een tijd duren voordat er beroep op de wet kan worden gedaan. Opgelet! Deze wet geldt enkel voor hypothecaire kredieten voor de enige en eigen woning. (Dus bijvoorbeeld niet voor consumentenkredieten of hypothecaire kredieten voor een tweede verblijf.) Meer uitleg over de inhoud van de wet en informatie over de stand van zaken in de uitvoering ervan, kan je opvragen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw (www.vlaamspatientenplatform.be). Bron VLAAMS PATIËNTENPLATFORM VZW, Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin, september Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft.

19 19 Sociaal beleid Hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen in 2012: dekking vooraf bestaande aandoening of ziekte Sinds het najaar van 2007 zijn de hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen zeer belangrijk voor personen met een chronische ziekte of handicap. Vanaf toen werden de hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen, in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars, wettelijk verplicht om tussen te komen voor de kosten van vooraf bestaande aandoeningen of ziekten 1. Het ziekenfonds mocht daarvoor geen hogere bijdrage vragen. De enige beperkingen, die nog toegelaten waren, betroffen: beperkingen of uitsluitingen van de kosten van supplementen in een eenpersoonskamer; het vervangen van de tussenkomst op basis van de werkelijke kosten door een forfaitaire vergoeding. Deze forfaitaire vergoeding kan al dan niet in de tijd worden beperkt. Recente wetgeving heft de verplichting van ziekenfondsen om vooraf bestaande aandoeningen (beperkt) te dekken echter op. De wet van 26 april , die de hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen gelijk moet schakelen met de hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars, laat de ziekenfondsen vanaf 1 januari 2012 vrij om nog een dekking aan te bieden voor de kosten van vooraf bestaande aandoeningen. Deze vrije keuze voor de ziekenfondsen betekent voor personen met een chronische ziekte of handicap echter een achteruitgang van hun sociale bescherming. Zij kunnen alleen maar hopen dat ziekenfondsen een dekking blijven aanbieden voor de kosten van vooraf bestaande aandoeningen. Om tegemoet te komen aan deze bezorgdheid, voorziet de Federale Regering een vrijstelling van de jaarlijkse taks voor de hospitalisatieverzekeringen, die een dekking voor de kosten van vooraf bestaande aandoeningen bieden. Om te kunnen genieten van deze taksvrijstelling moet een hospitalisatieverzekering aan de volgende criteria voldoen 3 : de verzekering is toegankelijk voor alle kandidaat-verzekerden die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben; in de waarborgen die de verzekering biedt, worden kosten van vooraf bestaande ziekten of aandoeningen niet uitgesloten. De enige uitzondering die hieromtrent toegelaten is, is de uitsluiting of beperking van supplementen bij het verblijf in een eenpersoonskamer; personen met een vooraf bestaande aandoening of ziekte moeten geen bijpremie betalen; de verzekeringsovereenkomst mag geen wachtperiode van meer dan 12 maanden voorzien. De nieuwe wetgeving en de mogelijkheid tot een vrijstelling van taks, hebben ertoe geleid dat de ziekenfondsen sinds januari 2012 hun dekking inzake vooraf bestaande ziekten of aandoeningen veranderd hebben. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte daarom een vergelijking op basis van de volgende vragen: Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitalisatie ten gevolge van een vooraf bestaande aandoening of ziekte? Komt een vooraf bestaande aandoening of ziekte in aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten? Naast deze twee dekkingen zijn de volgende elementen ook belangrijk om hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen te vergelijken als je een vooraf bestaande aandoening hebt: Voor welke ziekenhuisdiensten wordt de tussenkomst beperkt in bedrag of tijd (bv. voor de diensten revalidatie en geriatrie)? Zijn deze ziekenhuisdiensten belangrijk voor de behandeling van je vooraf bestaande aandoening of ziekte? Voor welke hospitalisaties worden de kosten van geestes- en zenuwziekten terugbetaald? Indien je vooraf bestaande ziekte onder de noemer van geestes- en zenuwaandoeningen valt, dien je dit zeker na te gaan.

20 20 Bron Nieuwsbrief nummer 61- januari 2012 Vlaams Patiëntenplatform vzw Vergelijkingen van deze elementen kan je opvragen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw, Groenveldstraat 15 te 3001 Heverlee Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. 2 Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering. 3 Wet van 18 april 2010 tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden. opm Liftconstruct.indd :23:58

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

EEN GESLAAGDE DOKTERSCONSULTATIE IN TIEN STAPPEN

EEN GESLAAGDE DOKTERSCONSULTATIE IN TIEN STAPPEN EEN GESLAAGDE DOKTERSCONSULTATIE IN TIEN STAPPEN Ga je naar je huisarts of een andere zorgverlener (bv. specialist, tandarts, kinesist, )? Hou deze tien stappen in je achterhoofd. Ze helpen je op weg naar

Nadere informatie

Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012

Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012 Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012 Inhoud presentatie 1. Verzekeringsproblemen van personen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers.

Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. 2 ~ Socialistische Mutualiteit Brabant Neem jij de zorg op voor iemand uit je omgeving die door

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen

Hospitalisatie verzekeringen Hospitalisatie verzekeringen De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk.

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? 1,2,3,..., 10 stappen Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien stappen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben al heel

Nadere informatie

PAB herziening aanvragen

PAB herziening aanvragen PAB herziening aanvragen Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

http://toelatingsexamen.110mb.com

http://toelatingsexamen.110mb.com Arts-patiëntgesprek Dit onderdeel bestaat uit meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan je er meestal al meteen 2 kan elimineren omdat ze te extreem zijn. Je moet eigenlijk op je gevoel afgaan

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

palliatieve eenheid ten oever

palliatieve eenheid ten oever palliatieve eenheid ten oever Korte voorstelling Een palliatieve eenheid richt zich tot patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, hiervoor geen behandeling meer krijgen en die een korte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België

Gezondheidszorg in België Gezondheidszorg in België Inhoud 4 Hoe gebruik ik deze map? 5 De vaste huisdokter 13 Het Globaal Medisch Dossier (GMD) 17 De regeling sociale derdebetaler 21 Het systeem van forfaitaire betaling 25 De

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie