MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012"

Transcriptie

1 Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Yoga en MS Nieuwe voorzitter MS-Liga Vlaanderen Contactpersoonschap Wereld- MS-dag MS in het dagelijks leven Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen

2 4 e jaargang - nr. 1 maart, april, mei 2012 Driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen In dit nummer Coverfoto: Joost Vanbergen ( Vanbergen Multimedia) Edito 3 Column 6 Wellness 8 Sociaal beleid 12 Uit de werking 22 Op de praatstoel 30 Communicatie en 41 fondsenwerving (Inter)nationaal 42 Vrije tijd 46 Tips en seintjes 52 Colofon 54

3 3 Editoriaal Beste lezer Als nieuwe voorzitter van de MS-Liga heb ik een beetje pleinvrees: ik moet dit maagdelijk witte blad voor het eerst volschrijven met een voorwoord voor deze MS-Link. Het zal niet gemakkelijk zijn om mijn voorganger dr. Etienne Roussel op een (vol)waardige manier op te volgen, maar na vier jaar is het tijd voor een aflossing van de wacht. Dank aan Etienne Roussel Bij deze gelegenheid wil ik Etienne Roussel danken voor het werk dat hij de voorbije jaren heeft verricht. Hij heeft er met een ongelooflijke energie voor gezorgd dat de Liga een ware gedaanteverandering heeft ondergaan. Dit was te merken aan de nieuwe look van de MS-Link en de website, maar evengoed aan enkele vernieuwende projecten die allemaal succesvol bleken. Zo was er bijvoorbeeld het experiment met ergotherapeuten waardoor het zorgaanbod voor Personen met MS (PmMS) groter is geworden, de nieuwe initiatieven die geleid hebben tot meer inkomsten zoals de straatverkoop, de tags en de bedrijfspaketten met chocolade. Of nog de start van Sporten en bewegen, een project dat me nauw aan het hart ligt en dat heel wat in beweging zet. In de voorbije periode is er ook hard gewerkt aan de toegang tot andere zorgactoren, wat dan weer leidde naar de multidisciplinaire raadpleging. Bedankt voor je inspanningen om de diverse geledingen binnen de Liga samen te houden. Want dat was en is nog steeds één van je bekommernissen om, als specialistje uit de westhoek zoals je jezelf soms noemde, vooral een voorzitter te willen zijn voor iedereen binnen de Liga. Ik kan niet alles opnoemen waar je je schouders onder gezet hebt, want dan is deze bladzijde meteen vol, maar we willen er samen voor zorgen dat ons beleid coherent blijft met een open debatcultuur. En dat, zoals jij het wou, onze kerntaak prioritair blijft, nl. zorgen voor het welzijn van PmMS. Plannen Als kersverse voorzitter mag ik ook plannen maken en die wil ik graag met jullie, lezers, delen. Ik heb een droom voor de Liga. En de ambitie die droom te realiseren. Om te beginnen willen we nog meer inzetten om op professioneel vlak te groeien. Dat betekent in de eerste plaats dat we de focus willen leggen bij de doelgroep, de PmMS, onze reden van bestaan. Wij zijn er voor hen en hun omgeving. We willen dat bereiken, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor moet iedereen, zowel de talrijke vrijwilligers, alle provincies, de volledige Raad van Bestuur als het personeel, zich op dat doel richten. En dat moet samen. Niet ieder in zijn hoekje, maar ieder vanuit zijn talent, zijn positie. Iedereen kan daaraan meewerken, elke provincie heeft haar sterke kanten. Er werd reeds een eerste initiatief genomen waarbij alle afdelingen de uitnodiging hebben gekregen om aan een concreet project mee te werken: het werd Sporten en bewegen. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen zich voor dit boeiende initiatief zal willen inzetten, want alleen door samen te werken kunnen we meer betekenen voor onze PmMS. Daarom ben ik blij met de rode draad in dit nummer: het dagelijks leven met MS. De redactie maakte een goede keuze en ze komt op het goede moment. MS-Link zet zo in de verf dat we als Liga onze kernopdracht moeten verzorgen, namelijk focus op de doelgroep, de PmMS. Het is belangrijk om dit het hele werkjaar lang voor ogen te houden. Het groeit zelfs naar een hoogtepunt op de Wereld-MS-dag eind mei. Bovendien bieden we voor die gelegenheid en de dertigste verjaardag van de MS-Liga Vlaanderen aan onze leden een actiedag aan, waarbij zowel het lichaam als de geest zullen worden verwend. Hou de MS-Link en uw brievenbus in het oog! Ook de jongeren krijgen een cadeautje en zullen blij zijn met de lancering van hun langverwachte eigen website! Groeien wil ook zeggen dat wij voortdurend streven naar verbetering in onze dienstverlening. Concreet betekent dit om te beginnen een veilige dienstverlening, waarbij onze leden moeten ervaren dat hun gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Verder willen we een effectieve dienstverlening waarbij de zorg gebaseerd is op de huidige stand van zaken van zowel het wetenschappelijk onderzoek als op de actuele wetgeving. Naast effectief moet onze organisatie ook efficiënt kunnen werken, d.w.z. zonder

4 4 verspilling van materiaal, maar ook van ideeën en energie of van tijd, dus zonder nodeloze vertragingen. We moeten er ook voor zorgen dat de PmMS centraal blijft staan en behandeld wordt met respect voor de individuele noden en waarden. En ten slotte moet onze dienstverlening gelijkwaardig zijn, zodat niemand anders wordt behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, etniciteit, woonplaats of socio-economische status. Maar voor we kunnen werken aan verbetering, moeten we weten waar we vandaag staan: wat doen we goed, wat kan beter? Daarvoor gaan we samen met de directie een kwaliteitsmodel uitwerken. Dit model bepaalt hoever we staan op vijf aandachtsgebieden: mensen, d.w.z. hoe is het gesteld met onze leden en ons personeel. Op gebied van infrastructuur moeten we ons bijvoorbeeld afvragen of al onze permanenties bereikbaar zijn voor mindermobiele leden. Maar ook communicatie binnen onze organisatie, veiligheid en het financieel beheer zullen onder de loep worden genomen. Een ambitieus plan voor de volgende vier jaren, dat de nodige transparantie en solidariteit zal vergen van iedereen! Al begonnen... De voorbije maanden zijn we alvast begonnen met het afnemen van een tevredenheidsenquête van de sociale dienst en het personeel van de centrale administratie. Met de sociale dienst hebben we een voor hen aangepaste kwaliteitsanalyse gedaan en zij hebben zelf plannen opgesteld om verbeteringen te realiseren. Onze sociale dienst is in zekere zin ons uithangbord en hun rol binnen de Liga wordt ook duidelijk geapprecieerd door onze leden, zoals blijkt uit de enquête. Vandaar dat we met voorrang daar al aan kwaliteit willen werken. Langetermijn-toekomstvisie Ten slotte, om te weten welke aspecten we aanpakken en met welke prioriteiten, moeten we ook een langetermijntoekomstvisie voor de MS-Liga Vlaanderen realiseren. De realisatie van een toekomstvisie voor de Liga hangt af van een optimale samenwerking die bepaald wordt door twee toverwoorden: communicatie en commitment, m.a.w. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Onze communicatie, zowel intern als extern, moet goed en kwaliteitsvol zijn, tussen alle geledingen. Daarnaast moeten we allen bereid zijn ons engagement ten opzichte van de personen met MS en hun omgeving na te komen. Dat kan alleen als men op een professionele manier zijn eigen positie en ideeën durft verlaten, ze in vraag durft stellen en interesse en waardering toont voor andere ideeën. Dat vraagt respect, openheid, samenwerking en inzet, wat zich vertaalt in volgende slagzin: Vrijwilliger ben je vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Laat ons de komende vier jaar samen werken aan dit beleid: focus op de PmMS, verbetering van de dienstverlening, en een toekomstvisie voor de MS-Liga Vlaanderen! Klaus KNOPS Voorzitter MS-Liga Vlaanderen Foto: Ilse Fimmers

5 Ik hou MS onder controle! Een leven met multiple sclerose roept heel wat vragen op. Aan wie vertel ik wel of niet dat ik MS heb? Kan ik blijven werken? Wat met mijn relatie? En vooral, hoe ga ik in het dagelijkse leven om met MS? Daarom is er nu Je vindt er een schat aan informatie, tal van tips en veel goede raad van zowel artsen, verpleegkundigen, patiëntenliga s en andere personen met MS. Bovendien kun je er al je vragen stellen en je verhaal delen met anderen. Je zal het merken, samen houden we MS onder controle. Elke dag opnieuw! Want ook informatie is een belangrijke bondgenoot in het gevecht tegen MS. Merck Serono is a division of Merck

6 6 Column Voor wie het koud heeft Warmte. Dat is het woord dat bij mij opkomt in de tuin bij -7 C, één dag nadat de gps en meer dan km file aangeven. Maar niet de warmte van dikke wollen truien die de koude bestrijdt. Wél menselijke warmte. De warmte die je sterkt in moeilijke momenten. En die wat mij betreft het leven zinvol houdt. Niet de kick van iets tijdelijk plezants. Niet de leute met vrienden of de hilariteit na een goede mop. De warmte van mensen die zich kwetsbaar opstellen en kunnen omgaan met de kwetsbaarheid van anderen. Die geen sneeuwruimer nodig hebben om hun ik opzij te schuiven. Geen zout om alles op eigen smaak te brengen. Maar anderen nemen zoals ze zijn, met respect. Smartphones met 399 mogelijkheden, waarvan je er maar 7 gebruikt Warmte. Daaraan denk ik bij die hete kop chocolademelk als ik mijn tong verbrand. Je weet toch dat het warm is, zegt mijn vrouw. Die ontwapenende, eerlijke warmte die er opeens is, zonder dat je ze zocht. Die de grootste kilte ontwapent. Die warmte, het antigif in deze soms te zurige maatschappij waarin accountability, timemanagement en key performance indicators steeds vaker ons dagelijks leven bepalen. Waarin mensen de controle over hun eigen systeem verloren lijken te hebben. De warmte van de eenvoud ook. Zonder de nood aan duizend soorten chips en smartphones met 399 mogelijkheden waarvan je er maar 7 gebruikt. Zonder de gejaagde ambitie naar hoger, hoger, hoger en meer, meer, meer. Die warmte neemt de tijd. De tijd om te luisteren, om mee te denken, om samen stil te blijven staan. Om samen in de auto te zitten ergens naartoe, zonder de behoefte om muziek de stilte weg te laten schreeuwen. De warmte die aandacht krijgt. Niet multitasken: lezen én schrijven én luisteren, alles tegelijk. De warmte van oprechte interesse in deze wereld waar de grootste bekommernis soms de perceptie lijkt te zijn: hoe we overkomen, niet hoe we zijn. Mijn twee dochters komen op bezoek met hun man. Eén kleinkind hoor ik in de woonkamer beneden en in april komt er, als alles goed gaat, nog nieuw gekraai bij. Ze komen veel en graag. Soms blijven ze slapen en Foto: Iwein Roelens

7 7 worden er kamers gereorganiseerd. Soms ontbijten we laat samen. Zes mensen in pyjama eten toast en drinken koffie. Niets moet. Die warmte is rijk, heel rijk. Ze is er en ze blijft Daarom koester ik ze, gooi in gedachten nog een blok hout in de open haard, want we hebben gasverwarming, en ik sla tegenwoordig soms het journaal over. De negatieve nieuwsberichtenstroom lijkt een eindeloze tsunami. Ik ben bang dat die kilte zich installeert, dat ze mensen in zichzelf keert. Soms heb ik het gevoel dat er geen gemeenschappelijk maatschappijproject meer is, zelfs geen algemeen aanvaarde waarden en normen meer. De korte termijn regeert. Alle auto s lijken op elkaar. Met zout, paprika of bio. En voor ik ga slapen, herlees ik nog heel even deze column. Waarin ik getracht heb de warmte te beschrijven die ik laat smelten op mijn tong. Die niet door pillen gecreëerd wordt, geen evidence based warmte. Maar één ding weet ik zeker. Als ik die warmte voel, mag het vriezen als de pest, elke dag opnieuw. Edgard EECKMAN Communicatiemanager Universitair Ziekenhuis Brussel Die warmte. Je weet dat ze er is en dat ze komt. s Nachts slaap je rustig, want morgen is ze er weer. Eigenlijk is ze nooit weg. Zo is de menselijke warmte waarover ik schrijf. Ze is er en ze blijft. Zo onzeker als de maatschappij vandaag is, zo zeker is ze. Economische en financiële crisis, langer werken, pensioenvragen, herstructureringen Twijfel alom, ook over datgene waarover we nu al decennia lang zeker waren. De traditie verdwijnt. Sommige tradities zijn verwerpelijk, andere geven houvast. Dat biedt ook mijn warmte. Houvast. Elke dag opnieuw Als mijn dochters weer naar hun eigen huis vertrekken, druk ik hen nog eens heel stevig tegen mij aan en zeg ik dat ik hen graag zie. Dan kijken mijn vrouw en ik samen nog naar een stuk opgenomen Midsummer Murders, want gisteren waren we daar halverwege te moe voor.

8 8 Wellness Yoga en MS foto: Ake van der Velden Wellness - een nieuwe rubriek in MS-Link. Wellness is in! Je kan geen tijdschrift, krant of reclameblad openslaan, zonder iets te lezen over wellness. De MS-Liga wil zeker niet achterblijven op deze trend en heeft daarom deze nieuwe rubriek in het tijdschrift ingelast. Nieuwsgierig zoals we zijn, zijn we gaan googlen en vonden we een mooie verklaring van wellness. Volgens de info op zou wellness een kleine 50 jaar geleden bedacht zijn door een Amerikaanse arts, Halbert L. Dunn. Wellness zou een samenvoeging van de woorden well(being) en fitness zijn. Wellness werd vooral het zoeken naar een balans, zowel geestelijk als lichamelijk, in een hectische maatschappij. Dunn vond dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Wellness is een zeer breed begrip en voor iedereen anders. De een zal zich fysisch en lichamelijk ontspannen tijdens de fitness-sessies. Iemand anders voelt zich goed bij tai chi. De mogelijkheden voor wellness zijn talrijk. Mocht jij een goede ervaring hebben, laat het ons dan a.u.b. weten. Je kan misschien een nuttig voorstel brengen voor andere mensen met MS. Doordat yoga door heel wat mensen met MS wordt beoefend, is dit het eerste onderwerp dat we in deze nieuwe rubriek uitgebreid aan jullie voorstellen. Yoga Voor nuttige info zijn we op zoek gegaan naar een ervaren lesgeefster yoga die vertrouwd is met de ziekte MS. Kristel Decat is medeoprichter en zaakvoerder van Top Vorm en oprichter van BornemYoga. Top Vorm is de plaats waar jong en oud in een aangename, ongedwongen sfeer en op zijn/haar eigen niveau kan sporten. Kristel is al vanaf 2000 gefascineerd door alles wat met yoga te maken heeft. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een persoonlijk doel, werd snel een doel om anderen bewust te maken voor yoga. In haar zoektocht naar de yogavorm die het best bij haar en haar verwachtingen past, kwam ze in 2005 terecht in de opleiding Power Yoga, gegeven door Elsie Matthijssens (Antwerp Yoga). Door ziekte moest ze echter gedurende een paar jaar deze droom in de koelkast stoppen, maar vanaf 2007 brandt het vuur weer volop. Naast eerder behaalde certificaten voor yogaopleidingen heeft Kristel in mei 2010 het Certificaat Yoga Teacher Ashtanga Vinyasa Yoga (RYT200) behaald en specialiseerde ze zich ook in andere vormen van yoga, zoals vinyasa flow, yin yoga, power yoga Haar doel is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met een vorm van yoga die bij hen en hun verwachtingen past. Sedert januari 2009 organiseert Kristel yogalessen voor mensen met MS. Kristel: Toen mij gevraagd werd om een artikel te schrijven over de yogalessen die ik geef voor personen met MS en mensen met een chronische ziekte over het algemeen, wou ik mijn inspiratie voornamelijk halen uit de veranderingen die ik kan zien bij de deelnemers en de positieve ervaringen die zij mij vertellen. Als je regelmatig je yogaoefeningen doet, zal je een verbetering voelen op het vlak van balans, kracht en lenigheid. Naast de traditionele behandelingen wordt yoga meer en meer als een heel belangrijke factor in de behandeling van MS naar voor geschoven. Yogales voor personen met MS In de yogales voor MS, EasyYoga, zoals de les bij Bornem- Yoga noemt, gaat het voornamelijk om met respect terug in contact te komen met je lichaam. Als je dagelijks geconfronteerd wordt met een aantal lichamelijke ongemakken, dan sta je niet onmiddellijk te springen om nog aan sport te doen. Je gewone dagelijkse bezigheden voelen op sommige dagen al als topsport aan! Maar hier zit dan net het probleem, want niet of minder bewegen maakt al die ongemakken nog slechter. Yoga vermindert vooral het vermoeidheidsgevoel en verhoogt het energieniveau. Yogaoefeningen kunnen ook een duidelijke vermindering van spasmen teweegbrengen.

9 9 Persoonlijke ervaring met yoga We werken in deze les vooral rond stretching (openen van het lichaam, wegnemen van blokkades) en de ademhaling. Deze ademhalingsoefeningen hebben buiten het rustgevend karakter ook een gunstige invloed op het spijsverteringsstelsel (darmspasmen). Verder kan elke houding of oefening aangepast worden aan de specifieke behoeften van elke deelnemer. Het gaat er niet om of je een houding al dan niet kan uitvoeren zoals je misschien zou willen, het belangrijkste is dat je in de houdingen rustig kan blijven en een zachte ademhaling kan behouden. Welke beperkingen je ziekte ook met zich meebrengt, in de yogales ga je op zoek naar de mogelijkheden van je lichaam. Yoga gaat er niet om de beste te willen zijn, maar om het beste uit je lichaam te halen wat op die dag, op dat moment mogelijk is. Waarom is yoga zo goed voor personen met MS? In de eerste plaats: omdat yoga de nadruk legt op de mogelijkheden in je lichaam in plaats van de beperkingen die deze ziekte met zich meebrengt. Je ontdekt terug je lichaam. Je zoekt op een zachte manier je mogelijkheden en je grenzen op, zonder oordeel, maar met een positieve ingesteldheid. Yoga is geen gevecht met je lichaam. Integendeel... Je lichaam kan terug je beste vriend worden. Eén van de belangrijkste voordelen van yoga is dat we door rustige stretching en diepe ademhalingsoefeningen rust en ruimte in ons lichaam creëren waardoor het stressniveau naar beneden gebracht wordt. Yoga is geen wondermiddel, maar het kan je wel leren om te ontspannen en dat zal bijdragen aan het algemeen welzijn in het leven van een chronisch zieke. Kristel DECAT - BornemYoga - In een tijdschrift voor mensen met MS en hun naaste omgeving is het altijd aangewezen om personen met MS zelf aan het woord te laten. Daarom vroegen we aan An om haar persoonlijke ervaringen rond het beoefenen van yoga te willen neerschrijven. Zij had nooit gedacht dat zij nog eens yoga zou beoefenen. Nu wil ze geen sessie meer missen. Hoe ze van start ging met yoga en wat dit voor haar betekent, lees je hierna. 1. Alvorens te durven starten: heb je een duwtje nodig of/en het lef om in groep iets te durven doen het lef om een uur af te spreken! Een datum het lef om fysieke inspanningen te doen op een afgesproken tijdstip het lef om die beperkte energie in jezelf te durven steken, ondanks het moederschap en andere zorgen die energie vragen. In zekere zin heb je dan al begrepen dat je je lijf moet soigneren door te bewegen In zekere zin ben je al een beetje je lijf terug aan het vertrouwen Maar vooral durf je al ik ook even, even tijd voor mezelf denken Het is vaak per ongeluk dat iemand met yoga start Het lijkt niet zo intensief als fitness Yoga is zo toegankelijk! Yogabeoefening past zich aan elk lichaam aan, elke beweging beweegt zoals jouw lichaam kan bewegen 2. Dan komt de ontdekking: Het kan! Ik kan het ook bij een krachtloze, futloze dag voel ik me beter door te bewegen. Door yoga, ademhalingstechnieken, zachte kracht- en lenigheidsoefeningen voel ik terug een evenwicht tussen mijn wil (geest) en mijn lichaam (beperkingen). Vooral via die babyhoudingen ontdek je terug het kind in jezelf, voor de diagnose, de blijdschap en de evidentie van je lichaam Je lichaam wordt ook met beperkingen terug jouw vriend, en stilletjes wil je het terug koesteren.

10 10 En vooral: mijn lichaam/geest kan nog meer dan ik nog ooit had gedacht In het begin kon ik moe zijn van yoga, van het bewegen Dan voorzag ik rustige momenten nadien (wat drukker dus voor de yoga) Maar na een les of drie voel je de energie komen 3. Na een jaar van rustig opbouwen, van thuis onbewust yogatechniekjes toepassen (vooral ademen), krijg je nog meer lef Het lef om je lichaam terug uit te dagen, het lef om je fysieke grenzen terug te verhogen. Je lichaam wenst meer te bewegen, spontaan beweeg je meer en heb je meer fysieke energie. Zelf had ik enorme stress-darmkrampen, spastische pijnen in de onderste ledematen Na een half jaartje komen die nu nog zelden voor En steken deze pijnen de kop weer op, dan is het hoog tijd om weer eens wat yoga te doen Een keertje in de week is zelfs ruim voldoende 4. Tot slot Ik denk dat er bij iedereen die chronisch ziek is en/of waar de ziektetoekomst heel onduidelijk is, veel inwendige stress aanwezig is Elke minuut kan onzeker zijn De ademhalingstechnieken, de rekoefeningen, de blokkadewegwerkjes zorgen dat de stress steeds minder vat heeft op het lichaam, waardoor ook de geest rustiger wordt Carpe diem, go with the flow Dat dien je in je achterhoofd te houden, zonder je eigen doelen te vergeten! An DE RYCK Samenstelling artikel: Katrien TYTGAT Als MS uw mobiliteit beperkt Het nieuwe Onafhankelijkheid stap per stap Systeem Kan uw looppatroon significant verbeteren GRATIS testen! Contacteer onze firma met vermelding TEST WALKAIDE op het nummer +32(0) Tijdens het lopen geeft dit FES-apparaat (Functionele Elektrische Stimulatie) op het juiste moment een prikkel af waardoor de zenuw de spier activeert en de voet wordt opgetild om een meer natuurlijk, efficiënt en veilig gangpatroon te creëren. WalkAide heeft wereldwijd reeds duizenden patiënten geholpen bij het significant verbeteren van de mobiliteit en het revalidatieproces. WalkAide kan u helpen indien uw dropvoet het gevolg is van een beroerte (CVA) of ander hersenletsel (trauma), multiple sclerose (MS) en letsels aan het ruggenmerg. Voor meer informatie en een vrijblijvende test, gelieve contact op te nemen met Ortho-Medico Mutsaardstraat 47 B-9550 Herzele Tel. +32(0) Fax +32(0) MS-Liga/DeSleutel _Walkaide_185x130mm_NL.indd 1 08/02/12 09:36

11 SpeediCath Compact Voor een comfortabele zelfsondage Het SpeediCath Compact gamma: handige en discrete katheters, die mannen en vrouwen meer vertrouwen geven. Vóór 2003, toen Coloplast SpeediCath Compact nog niet geïntroduceerd had, waren katheters moeilijk om te verbergen, onhandig om mee te nemen en niet eenvoudig te bewaren of weg te werpen. Het was tijd om katheters te ontwerpen rekening houdend met de behoeften van de gebruikers. Vandaag vergemakkelijken onze compacte, praktische katheters het leven van kathetergebruikers wereldwijd. Zo blijft er meer tijd over voor wat écht van belang is in het leven. Meer weten? Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel - Huizingen Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S Alle rechten voorbehouden. V.U.: Gitte M. Hesselholt - Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel - Huizingen

12 12 Sociaal beleid Voor 1 euro naar de huisarts MS is een aandoening die voor bepaalde groepen meer en meer behandelbaar wordt, maar waarvoor genezing vooralsnog niet mogelijk is. Als persoon met MS zal een bezoek aan uw huisarts en specialist, of u het nu graag heeft of niet, dus regelmatig deel uitmaken van uw dagelijks leven. Zij zijn immers het belangrijkste aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de behandeling van uw aandoening. Dit betekent dat een jarenlang en regelmatig contact met uw artsen in het vooruitschiet zit. Een goed contact en een goede vertrouwensband met hen is daarom onontbeerlijk. Zeker het contact met uw huisarts is daarbij heel belangrijk, hij vormt immers de centrale spil in het opvolgen en doorverwijzen. Toen u zo af en toe eens bij hem of haar langsging, stond u misschien niet stil bij de kostprijs van de consultaties. Maar als de bezoeken frequenter worden, durft een mens al eens de rekening bijhouden. Omdat er vorig jaar wat betreft de terugbetalingtarieven van de huisarts een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, hierbij wat meer uitleg. In dit artikel zal er gegoocheld worden met heel wat termen die u regelmatig tegenkomt in het contact met uw artsen, maar waar u misschien niet altijd de volle betekenis van kent. Verder in de tekst worden enkele van deze termen nader toegelicht. Derdebetalersregeling U hebt het waarschijnlijk al via andere goede bronnen vernomen, maar sinds 1 juli 2011 mogen geconventioneerde 1 huisartsen de toepassing van de derdebetalersregeling 2 niet langer weigeren voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 3 of het Omnio-statuut 4. Deze regeling houdt in dat u als patiënt slechts het remgeld (uw aandeel in de kostprijs) betaalt en dat de arts de rest van het honorarium rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds. Voor mensen met een laag inkomen is het immers niet vanzelfsprekend om het volledige honorarium voor de arts direct op tafel te leggen. Gewoon verzekerden betalen eerst het volledige tarief en krijgen nadien de terugbetaling via hun ziekenfonds. Daarenboven betalen vanaf 1 december 2011 patiënten die tot een sociale categorie behoren nog maar 1 euro voor een consultatie bij de huisarts. De rest van het honorarium rekent de huisarts rechtstreeks met het ziekenfonds af. Heeft de patiënt nog geen globaal medisch dossier 5, dan betaalt hij een halve euro extra. Gewoon verzekerden betalen 4 euro remgeld als ze een globaal medisch dossier hebben en 6 euro als ze dat nog niet hebben. Steeds meer mensen stellen hun medische zorgen uit omwille van financiële problemen. Met deze maatregel hoopt men dit tegen te gaan. Toegang tot de gezondheidszorg is voor iedereen belangrijk en die drempel wil men zo laag mogelijk houden. De afspraak over de toepassing van de derdebetalersregeling geldt voor raadplegingen in het kabinet. Voor huisbezoeken mag de huisarts voor deze sociale categorieën de derdebetalersregeling ook toepassen, maar hij is dat niet verplicht. Wie komt in aanmerking? U komt dus in aanmerking voor deze regeling als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming of het Omniostatuut. Dit statuut staat vermeld op het klevertje van uw ziekenfonds in de vorm van een code. Is het laatste cijfer van het eerste deel van de code een 1, dan heeft u er recht op, bijvoorbeeld 121/121 of 131/131. U overhandigt een klevertje aan uw huisarts en vraagt of hij de regeling betalende derde (of derdebetalersregeling) wilt toepassen. Wilt u zeker zijn dat uw arts op uw vraag zal ingaan, kies dan een huisarts die geconventioneerd is. Dit is een arts die het akkoord met de ziekenfondsen volgt en de afgesproken tarieven toepast. Als u twijfelt of uw arts geconventioneerd is, kan u altijd navraag doen bij uw ziekenfonds. Tarieven consultatie huisarts vanaf 1 januari 2012 Honorarium Terugbetaling Remgeld Gewoon Voorkeurtarief Gewoon Voorkeurtarief Zonder 23,32 17,32 21,82 6 1,50 GMD 5 Met GMD 5 23,32 19,32 22,32 4 1

13 13 Voor 1 euro naar de huisarts geldt dus niet voor iedereen, maar een mens zou alles doen om wat extra aandacht te krijgen voor zijn artikel. Hopelijk hebt u onderweg een en ander bijgeleerd. Tot de volgende MS-Link! Stiene CATTEEUW 1 Geconventioneerde huisartsen: tarieven worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het Riziv. Elke individuele zorgverlener (bijvoorbeeld een arts) kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast. 2 Derdebetalersregeling: wanneer u naar uw arts gaat, betaalt u voor een gewone raadpleging bijvoorbeeld 23,32 euro. Nadien krijgt u van uw ziekenfonds een bedrag terug, bijvoorbeeld 19,32 euro. De 4 euro die u als patiënt betaalt noemen we het remgeld. Soms betaalt u aan uw arts enkel het remgeld. Uw arts krijgt dan van het ziekenfonds het overige deel terug. Dit noemt men de derdebetalersregeling. Op die manier moet u niet eerst het volledige bedrag voorschieten. Ziekenhuizen en apothekers passen verplicht de derdebetalersregeling toe. Artsen, kinesisten, en andere verstrekkers mogen kiezen, maar zoals u hierboven al kon lezen, moet de arts voor sommige groepen van patiënten nu de derdebetalersregeling toepassen als de patiënt daarom vraagt. Dit noemt men de sociale derdebetalersregeling. 3 Verhoogde tegemoetkoming of voorkeurtarief: indien het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan ,16 euro, te verhogen met 2 959,47 euro per persoon ten laste, betaalt u voor sommige geneesmiddelen, een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut e.d. en bij opname in het ziekenhuis minder remgeld. Dit indien u tevens behoort tot een van de volgende categorieën (het lijstje is niet volledig): gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden, langdurig werklozen, eenoudergezinnen, ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte. Of indien u het leefloon ontvangt of een uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene als voor zijn personen ten laste. 4 Omnio-statuut: het Omnio-statuut geeft recht op een betere vergoeding van medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie ) voor gezinnen met een laag inkomen. Dit statuut geeft recht op dezelfde terugbetalingen als voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en is merkelijk lager dan voor gewoon verzekerden. Dit statuut kan toegekend worden indien het bruto belastbaar gezinsinkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen ) van 2011 lager is dan ,71 euro te verhogen met 2 889,22 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2012 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is. 5 Globaal medisch dossier (GMD): dit bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen ). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u van uw huisarts meer terugbetaald voor een raadpleging in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het GMD is voor iedereen gratis. U betaalt 28,57 euro aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug. U kan tijdens een raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek vragen om een GMD te openen. Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij deze andere arts samen met de arts die uw GMD beheert in dezelfde, door het Riziv geregistreerde huisartsengroepering werkt. Dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen. U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen ondernemen richting zijn collega voor de overdracht van uw dossier. Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2012 blijft dus geldig tot 31 december Uw arts en uw ziekenfonds zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD. ThyssenKrupp Monolift heet voortaan THYSSENKRUPP ENCASA Uw partner voor comfortabel wonen in eigen huis. Een leven lang! Doorbreek de kloof tussen u en uw huis... Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Encasa en uw ganse woning wordt weer toegankelijk. Bel gratis u/24, 7d/7 Platformliften Huisliften Trapliften Vraag geheel vrijblijvend een offerte op maat van uw wensen en behoeften _MS_Link.indd 1 16/11/11 12:11

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

MS en pijn. Pijnmedicatie: Hoe de pijn in uw portemonee beperken? Hydrotherapie. Wereldwijde bevraging rond pijn. In deze editie:

MS en pijn. Pijnmedicatie: Hoe de pijn in uw portemonee beperken? Hydrotherapie. Wereldwijde bevraging rond pijn. In deze editie: Jaargang 4 nr. 4 dec. 2012, jan., feb. 2013 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Pijnmedicatie: Hoe de pijn in uw portemonee beperken? Hydrotherapie Wereldwijde bevraging rond pijn MS

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning. 28 mei. Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga. MS-week en chocoladeverkoop

Psychologische ondersteuning. 28 mei. Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga. MS-week en chocoladeverkoop Jaargang 6 nr. 2 mei, juni, juli 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: 28 mei 28 MAY 2014 Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga MS-week en chocoladeverkoop

Nadere informatie

Special. 1000 gezichten van MS. Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014. Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen

Special. 1000 gezichten van MS. Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014. Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 Special 1000 gezichten van MS Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen Voornaamste doelstellingen MS-Liga

Nadere informatie

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov.

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Visieoefening MS-Liga Universal Design Aromatherapie Salon van het testament MS en wonen Een driemaandelijkse

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

MS en cognitie. Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance. Verslag MS-week. In deze editie: Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan.

MS en cognitie. Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance. Verslag MS-week. In deze editie: Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan. Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan. 2015 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance Verslag MS-week Samen aan het werk voor een sterk

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Nr. 120 januari / februari / maart 2012

Nr. 120 januari / februari / maart 2012 P 505327/526 Afgiftekantoor: Gent X Nr. 120 januari / februari / maart 2012 België - Belgique P.P. - P.B. DRIEMAANDELIJKS magazine van partena - onafhankelijk ziekenfonds vlaanderen B/729 vakanties 2012

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006 P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X MAART / APRIL 2006 nr 92 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Objectief. Gezondheid. Aan het woord. Steekkaart. Gezondheid. Mia Engels van Progebraille - p 4. Nomenclatuurcodes - p 17

Objectief. Gezondheid. Aan het woord. Steekkaart. Gezondheid. Mia Engels van Progebraille - p 4. Nomenclatuurcodes - p 17 Objectief Gezondheid Aan het woord Mia Engels van Progebraille - p 4 Steekkaart Nomenclatuurcodes - p 17 Gezondheid Gezond begint in de mond - p 20 Driemaandelijks gezondheidsmagazine nr. 61 - maart 2009

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Toelichting eisenbundel Vlaams Patiëntenplatform vzw...

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG Voorwoord Beste lezer, De essentie van een jaarverslag is een overzicht te geven van de dingen waarmee je bezig bent geweest in het voorbije jaar.

Nadere informatie

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl MenSen Juni 2012 Nummer 3 20 e jaargang Voorlichtersteam op pad door het land Hypotheken en verzekeren problematisch Reni de Boer blikt terug en vooruit MS-telefoon 0900-821 2108 (10ct/min) ma, do, vr:

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten s 20 ecm SPECIAL Regio Mechelen Vrijdag 24 oktober 2014 We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten Vier kinderen heeft ilse (42, Vooraan op de foto). de jongste, elselien (12), heeft meer aandacht

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie