Plenty problemen en toch je diploma halen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plenty problemen en toch je diploma halen"

Transcriptie

1 I N G R A D O M AGA Z I N E Mei 2011 Nr. 13 P l u s v o o r z i e n i n g S c h i e d a m : Plenty problemen en toch je diploma halen E n v e r d e r : D e I n g r a d o L e d e n v e r g a d e r i n g Pas s e n d o n d e r w i j s e n b e z u i n i g i n g e n S a m e n s t e r k t e g e n s c h o o lve r z u i m

2 Advertentie Advertentie VAKOPLEIDING LEERPLICHT/RMC Van Leerplicht naar Recht op Onderwijs Recht op Onderwijs centraal Intake via RegieWijzer van DilemmaManager Persoonlijke uitslag Regiewijzer rode draad bij Professioneel Handelen Doorstroom met gedeeltelijke vrijstelling voor Post-HBO leergang Trajectbegeleiding en Gedragsbeïnvloeding Intake Vakopleiding Leerplicht/RMC Keuze + Vakgebieden + modulen Professioneel handelen De vakopleiding Leerplicht/RMC start in Zwolle op maandag, 12 september, in Eindhoven op dinsdag, 13 september en in Utrecht op donderdag, 14 september Inzet van Regiewijzer Zelfreflectie Gedragsbeïnvloeding Post-HBO Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Het uitgebreide cursusaanbod vindt u in onze brochure, op of Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Will van den Ouden, tel

3 Inhoud 4 Kort Uitgelicht Algemene Ledenvergadering Ingrado 6 5 Van het bestuur 6 Algemene Ledenvergadering Ingrado 9 Ambitie kabinet: schoolverlaters in Landelijk Informatie- en steunpunt Specifieke doelgroepen Vind niet zelf het wiel uit 11 Leerplicht en Inspectie: Samen sterk tegen schoolverzuim 12 Passend onderwijs en bezuinigingen gaan niet samen 14 Plusvoorziening Schiedam Plenty problemen en toch je diploma halen 18 Rechten & plichten 19 Toegang tot Suwi en Mens Centraal Voortijdig schoolverlaters nog beter in beeld 20 Filosoof Ronald Hünneman Het etiket is dood. Leve de verschillen! 22 Leerplicht in Caribisch Nederland Ellen de Wit gaat op reis vragen aan Marc Dullaert, Kinder ombudsman 26 Ziekteverzuim als signaal Tijdens de ALV vroeg het bestuur de leden om vertrouwen in de voorgestane koerswijziging. Een koerswijziging waarin het recht op onderwijs centraal zal staan met Leerplicht en RMC als pijlers. Die nieuwe koers vraagt om een nieuwe structuur die onder meer de positie van de rayons sterker maakt. Lees de uitkomsten op pagina 6. Leerplicht en Inspectie Samen sterk tegen schoolverzuim Door de complexe praktijk kunnen leerplichtambtenaren hun bevoegdheid om een proces-verbaal tegen scholen op te maken nauwelijks effectueren. Dankzij een wijziging in de Leerplichtwet kan de inspecteur scholen nu uiteindelijk een zogenoemde bestuurlijke boete opleggen. Leerplicht en Inspectie zullen hun samenwerking intensiveren, zoals te lezen is op pagina 11. Passend onderwijs en bezuinigingen gaan niet samen De uitgangspunten van passend onderwijs deugen. Maar de bezuinigingen waarmee ze gepaard gaan, zijn zeer onverstandig. Zo luidt, heel in het kort, de reactie van Kees Kuijs op de recente ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Kuijs is deskundige op het gebied van speciaal onderwijs en speciale leerlingenzorg. Hij vindt het onterecht dat de bezuinigingen geheel voor rekening komen van het speciaal onderwijs. Meer op pagina 12. Plusvoorziening Schiedam Plenty problemen en toch je diploma halen Op New Life, een plusvoorziening in Schiedam worden jongeren die niet langer naar school gaan, er weer bijgetrokken. Dan gaat het niet alleen over onderwijs, maar ook over het socialiseren van de leerlingen. Tien docenten en een keur van hulpverleners zijn verenigd in het Zorg Doe Team. Lees meer op pagina Colofon Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13 Teksten: Rob de Blok, Yolanthe van der Ree, Bea Ros Eindredactie: Yolanthe van der Ree Redactieadres: Postbus 5113, 6802 EC Arnhem Fotografie: Judith Bender, Henk Loof, Jan Oelen, Bart Versteeg, Ton van der Vorst Illustraties: Welmoet de Graaf i.s.m. Iris van Sen (welmoet.nl en weez.nl) Vormgeving: Bouwmeester van Leeuwen, Rotterdam Druk: JP Offset, Duiven Als u teksten uit deze uitgave wilt overnemen, neem dan contact op met de redactie van Ingrado Magazine. Ingrado Magazine is een uitgave van Ingrado, Vereniging voor Leerplicht en RMC. Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13 3

4 Kort Deze keer in Kort een compilatie van de enorme hoeveelheid artikelen en berichten in de media op en rond de Dag van de leerplicht op 17 maart. Leerplicht, het recht op onderwijs leeft niet alleen in onderwijsland, maar in heel Nederland! Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail deze naar 4 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

5 Van het bestuur Een nieuwe lente en een nieuw geluid! Niet alleen ligt er weer een nieuw nummer van Ingrado Magazine voor u, het bestuur en de medewerkers zijn druk bezig met een herziening van de website. Het ligt in de bedoeling deze komende zomer te lanceren. Houd dus de mailbox in de gaten voor het geboortekaartje. Daarnaast wil het bestuur de missie van Ingrado, het beschermen van het recht op onderwijs, ook leidraad laten Yvonne Kniese-van Scheindelen zijn voor de structuur van de organisatie. Zo is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april jl. gesproken over de versterking van de rayons, over het inrichten van een expertisebureau binnen de vereniging, het instellen van een adviesraad en het verbreden van de vereniging met partijen die ook het beschermen van het recht op onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. De leden hebben het bestuur toestemming gegeven deze zaken verder te onderzoeken en tijdens de ledenvergadering van november met een gedegen definitief voorstel te komen. Naast deze ontwikkelingen op het gebied van organisatie en structuur vraagt natuurlijk ook de inhoudelijke actualiteit permanent de aandacht. Die inhoud is weer volop te vinden in dit magazine. Te beginnen met de kolommen naast dit stuk: krantenartikelen en webpagina s die naar aanleiding van de Dag van de Leerplicht zijn verschenen. Leerplicht, recht op onderwijs, voortijdig schoolverlaten: het leeft in het land! Zo ook in dit nummer van Ingrado Magazine waarin passend onderwijs speciale aandacht krijgt. Hoewel dit zich grotendeels binnen de scholen en in de samenwerkingsverbanden gaat afspelen, krijgen Leerplicht en RMC hier in de praktijk natuurlijk ook mee te maken. In dit kader onder meer een interview met de organisator van Actietafels Thuiszitters, Kees Kuijs, over de effecten van passend onderwijs op het thuiszitten en een goed voorbeeld van een plusschool voor overbelaste jongeren. Rest mij iedereen weer veel leesplezier te wensen met dit magazine. Yvonne Kniese-van Scheindelen Secretaris Ingrado Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13 5

6 Algemene Ledenvergadering Ingrado: Zoeken naar verbinding Haak je aan bij Ingrado? Met deze vraag en een stralende lach heet voorzitter Carry Roozemond de leden welkom op de ALV van 19 april jl. Ze deelt grote haken uit, bedoeld om bijvoorbeeld sleutels aan te hangen. Deze voorjaarsledenvergadering van Ingrado heeft verbinden als thema. Dat het maar meteen duidelijk is. Ingrado verbindt de leden en gaat als vereniging verbindingen aan met partners die eveneens staan voor het recht op onderwijs. 6 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

7 Tekst: Yolanthe van der Ree Foto s: Henk Loof Het is een spannende dag. Het bestuur ziet een koerswijziging voor zich waarin het recht op onderwijs centraal zal staan met Leerplicht en RMC als pijlers. Die nieuwe koers vraagt om een nieuwe structuur die onder meer de positie van de rayons sterker maakt. Een structuur waarin leden signalen kunnen afgeven en informatie krijgen via de rayons en mee kunnen sturen middels een adviesraad. Dit alles ondersteund door een expertisebureau. Een koers kortom, richting een vereniging die zich laat voeden door de praktijk en daarmee op haar beurt beleid, politiek en onderzoek wil voeden. Het belang van de jongere moet altijd voorop staan Ruggengraat Bestuursleden Ien Blaasse en Henk Loof lichten de verschillende onderdelen van de nieuwe structuur toe. De rayons zullen, meer nog dan nu, de ruggengraat worden van de vereniging. Daar gebeurt het, dat is de praktijk. De rayons leveren munitie voor het werk van Ingrado. Daarnaast willen we een adviesraad inrichten die dicht tegen het bestuur aanzit. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het (te voeren) beleid van Ingrado. Het expertisebureau dat we voorstellen zal ondersteunende werkzaamheden voor de leden verrichten. En welke plek geven we de stakeholders?, vraagt Roozemond de leden. Ligt het niet voor de hand dat we voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan? Dat we bijvoorbeeld Divosa adviseren met onze kennis van en ervaring met jongeren? En wat te denken van het Jongerenloket dat met alle beschikbare faciliteiten kan meehelpen het recht op onderwijs te beschermen? Of de mannen van Gedragswerk die in alle regio s Actietafels organiseren om de patstelling rond thuiszitters te doorbreken? Moeten deze partners in het beschermen van het recht op onderwijs een plek krijgen in onze vereniging en zo ja, welke? Waarmee Roozemond en de De rayons zullen, meer nog dan nu, de ruggengraat worden van de vereniging. overige bestuursleden maar willen aangeven dat er de komende tijd voldoende stof tot nadenken is. Op de ALV vragen zij de leden input te leveren voor de nieuwe structuur en mee te denken over de puzzel die gemaakt moet worden. Kansen en aandachtspunten Daartoe roept Frank van der Endt, organisatieadviseur bij Cordes en adviseur van Ingrado, de leden op in groepjes te discussiëren over twee vragen: waar zie je kansen en wat zijn aandachtspunten bij de uitwerking? Al snel is de grote ruimte een kakofonie van pratende leden. De temperatuur stijgt minimaal enkele graden. Volgens van der Endt door alle energie die vrijkomt. Het voorstel de rayons te versterken wordt overal enthousiast ontvangen. Wel geven sommige aan daar wat ondersteuning bij te kunnen gebruiken. Wellicht kan die door het expertisebureau geleverd worden. De inrichting van een adviesraad wordt ook in de meeste groepjes positief onthaald, zij het dat nog niet duidelijk is wie daar in moeten zitten. Zijn dat alleen deskundige Ingradoleden of rekruteert Ingrado ook experts uit partnerorganisaties? Knelpunten ziet men ook. Zo is daar de eeuwige wrijving tussen wat moet volgens de wet en wat kan in de praktijk. Als voorbeeld wordt het tekort aan leerbedrijven voor bbl-leerlingen genoemd. Hoe kan Ingrado dat oppakken? Of het gevaar van privacyschending als gegevens tussen partners uitgewisseld gaan worden. Het belang van de jongere moet altijd voorop staan, wordt in dit groepje benadrukt. In een ander gezelschap wordt de nog op te richten adviesraad alvast van advies voorzien: zorg dat je open en helder communiceert; geef een onderbouwing voor elk advies. En het aanstaande expertisebureau zou ook moeten functioneren als een helpdesk: toegankelijk en supersnel. Tot slot krijgt het bestuur het advies de structuur niet te ingewikkeld te maken door te veel lagen te creëren. Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13 7

8 Hoofdprijs In de plenaire afsluiting van het ochtendgedeelte vraagt Roozemond de leden toestemming om de voorgestelde koerswijziging verder uit te werken. Op de ALV in november zal er dan een concreet voorstel op de agenda staan. Met ruime meerderheid stemmen de aanwezige leden voor voortzetting van de ingeslagen weg. Een hoofdprijsgevoel krijgt Roozemond hiervan en ze noemt dit een mijlpaal voor de vereniging. Ze belooft de aanwezigen alle input van de ochtend te gebruiken om de voorstellen te verfijnen en verder in te vullen. Ingrado zal vlak voor haar 30ste verjaardag een vereniging zijn die staat voor het recht op onderwijs! Roozemond bedankt de leden voor het vertrouwen en sluit hiermee het ochtendprogramma af. Dorien Wijers Bijgepraat Ook Dorien Wijers, die leerplichtambtenaar is in Doetinchem en dezelfde workshop volgde, vindt een dergelijk convenant een interessante gedachte. De andere workshop waaraan zij deelnam was een heel praktische: de BOA-opleiding. Als leerplichtambtenaar moet zij elke vijf jaar opnieuw de cursus volgen. In de workshop is zij bijgepraat en ontdekte ze dat de vernieuwde opleiding veel meer is toegesneden op haar beroepspraktijk. Erg prettig, noemt ze dat. De inhoud is nu echt gerelateerd aan ons werkveld en daarmee wordt de opleiding interessanter. Workshops Je snapt eigenlijk niet dat er nog leden zijn die niet naar de ALV komen als je de keur van workshops ziet dat in de middag op het programma staat. Deskundigheidsbevordering; gratis en voor niets. Van technische onderwerpen als Artikel 5a, b en c tot Het speelveld van het onderwijs over de recente ontwikkelingen rond passend onderwijs. Elf workshops in totaal. Hester Bergmans, leerplichtambtenaar in Eindhoven, nam deel aan de workshop Het speelveld van het onderwijs van Gedragswerk en het NJi. Ik neem vooral mee dat we binnen onze eigen werksfeer moeten proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Als leerplichtambtenaar heb je geen doorzettingsmacht als het gaat om de plaatsing van jongeren. Je kunt geen knopen doorhakken en plaatsing afdwingen, maar je kunt wel de regie nemen en partijen bij elkaar brengen. De boodschap van de workshop was dan ook: pak die regie! Ik krijg daar wel energie van. Harry Bruijsten, RMC-coördinator in Venray volgde de workshop over Bewust Aanwezig op School (BAS) van Bureau VSV Parkstad Limburg. Dankzij de intensieve fysieke inzet van Leerplicht en RMC op de vo-scholen en het ROC zijn zowel schoolverzuim als voortijdig schoolverlaten drastisch afgenomen. Alhoewel in de regio Venray waar Bruijsten werkzaam is, gewerkt wordt volgens een vergelijkbare aanpak, waren er wel eyeopeners. Het convenant dat met scholen wordt afgesloten vind ik wel een goed idee. Daarin staat onder meer dat als BAS 134 uur investeert in de aanpak, de school eenzelfde aantal uren moet investeren. Zo voorkom je dat je als gemeente verantwoordelijk wordt gemaakt voor een probleem dat ook de verantwoordelijkheid is van de school. Ik vind dit wel iets om over na te denken. Hester Bergmans 8 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

9 Ambitie kabinet: schoolverlaters in 2016 Directeur VSV: Het moet niet alleen, het kan ook Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt gestaag. In het schooljaar ligt Nederland op koers om de in 2012 te halen. Het huidige kabinet doet er nog een schepje bovenop: vsv ers in Volgens Fred Voncken, directeur Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten van het Ministerie van OCW, is dat om twee redenen haalbaar: er komt geld bij en het kán gewoon. De 80 miljoen die jaarlijks voor de aanpak van schooluitval beschikbaar was, wordt structureel en daarnaast is er - ook structureel - jaarlijks 30 miljoen voor de plusvoorzieningen. Tekst: Rob de Blok Illustratie: Welmoet de Graaf Er zijn grofweg drie oorzaken aan te wijzen voor schooluitval: een school die de zaken niet op orde heeft, problemen waar hulpverleners bij moeten helpen en verzuim dat aangepakt moet worden. Inmiddels weet iedereen dat er geen silver bullet is, het is de combinatie, zegt Voncken. Dat de uitgaven voor voortijdige schooluitval intact blijven en zelfs structureel worden uitgebreid, houdt ook in dat het beter moet gaan. Dat betekent dat onderwijsinstellingen moeten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs dat goed georganiseerd is, met lesroosters die kloppen. Verzuimbeleid Voncken wil de zwarte piet niet neerleggen bij de ROC s, want er zijn mbo-instellingen die het uitstekend doen. Maar, geeft hij toe, de sector als geheel is problematisch. Sinds augustus 2009 zijn alle scholen bij wet verplicht verzuim via het digitaal verzuimloket te melden. Dit werd al een jaar eerder aangekondigd, maar bij de helft van de ROC s is de verzuimregistratie nog altijd niet op orde. Wij houden niet van repressie, maar op een gegeven moment is de maat wel vol. Hij vindt het dan ook zeer terecht dat scholen binnenkort door de Inspectie aangesproken gaan worden op hun verzuimbeleid. Het toezichtkader van de Inspectie in het mbo wordt uitgebreid: zij zullen rendement en schooluitval jaarlijks beoordelen en relateren aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de kwaliteit van de organisatie (zie het artikel elders in dit nummer, red.). Voor leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers heeft Voncken lof en waardering, maar ook daar valt winst te behalen. Het belang van regionale samenwerking staat buiten kijf: waar Leerplicht en RMC regionaal zijn opgezet, is het effect groter. Als gemeenten allemaal hun alle ingang maken, gaat het fout. Ik noem nu geen namen, maar in een aantal regio s is de boel niet op orde. Waar Leerplicht en RMC regionaal zijn opgezet, is het effect groter Scherp oog Verder signaleert de VSV-directeur dat er grote behoefte is aan generalisten in de dynamiek op en rond de scholen. Het netwerk van professionals rondom de schoolverlaters bestaat uit een bonte mengeling van specialisten. Daar zijn mensen bij nodig, namelijk die van Leerplicht en RMC, die met een scherp oog voor veiligheid en zorg het overzicht behouden. Onlangs hoorde ik dat in Rotterdam van 20 tot 25 procent van de schoolverlaters de reden van uitval onbekend is. Dat vind ik veel. Als je niet weet waarom iemand niet naar school gaat, kun je niets doen. Dat het soms lopen op eieren is om al die deskundigen effectief aan het werk te krijgen, gelooft Voncken wel. Maar een mens, in het bijzonder een jongere die de weg kwijt is, is toch ook ingewikkeld? Daar moet je mee aan de slag. Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13 9

10 Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen Vind niet zelf het wiel uit De bescherming van het recht op onderwijs voor kinderen van woonwagenbewoners, van Roma en Sinti, nieuwkomers en kinderen van schippers, vraagt soms wat meer inspanning dan gemiddeld. Er is weinig onderwijscultuur, gezinnen verhuizen veel of varen door Europa. Gemeentes, maar ook scholen en individuele leerplichtambtenaren, kunnen met vragen rond onderwijs(deelname) van kinderen uit deze doelgroepen terecht bij het Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LiSD). Tekst: Yolanthe van der Ree Foto: Ton van der Vorst Het LiSD werkt in opdracht van het Ministerie van OCW en overkoepelt vier organisaties: OWRS dat zich richt op het onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti; Lowan-po en Lowan-vo voor kinderen van nieuwkomers en BSOS voor schipperskinderen. Het LiSD biedt ondersteuning, ontwikkelt innovatieve projecten en doet aan beleidsadvisering. Veel ervaring Astrid van den Hurk en Simone Hoogenboom coördineren het LiSD. Wij maken kennis en expertise toegankelijk, vatten zij de taakstelling samen. Van den Hurk: Het is belangrijk dat niet iedereen het wiel gaat uitvinden. Er is inmiddels zo veel kennis en ervaring met deze doelgroepen. Daar kan iedereen z n voordeel mee doen. Simone Hoogenboom is tevens coördinator van OWRS. Zij spreekt geregeld leerplichtambtenaren die aanlopen aan tegen schoolverzuim van Roma- en Sintikinderen en problemen ondervinden bij het handhaven van de Leerplichtwet. Hoogenboom: Binnen de zogenoemde Roma-gemeenten, de gemeenten die in 1978 Roma hebben opgenomen, is veel ervaring met deze doelgroep. Het OWRS heeft de ervaringen van deze gemeenten gebundeld. Wat gaat goed en waarom? En wat kun je beter laten? Hoe win je het vertrouwen en hoe ga je het gesprek aan? Een onderwijsconsulent bijvoorbeeld die fungeert als schakel tussen het onderwijs en de doelgroep kan de onderwijsdeelname een enorme impuls geven. Nieuwkomers Het grootste probleem met de groep kinderen van nieuwkomers, vertegenwoordigd door Lowan, is dat ze soms zomaar kunnen verdwijnen. Van den Hurk: Zolang ze in een AZC wonen, gaan kinderen naar school en hebben we ze in beeld. Maar als het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een gezin herhuisvest, weet vaak niemand waar het kind gebleven is. Ook de AZC-school niet. De volgende school, weet niets van de onderwijsgeschiedenis van de nieuwkomer. Vandaar dat er onder de paraplu van het LiSD een leerlingvolgsysteem is ontwikkeld: nieuwkomers in beeld. Dit stelt scholen in staat de onderwijsgeschiedenis te achterhalen en een brug te slaan tussen de het individuele niveau van een nieuwkomende leerling en het niveau van zijn leeftijdgenoten. De ervaring leert dat knelpunten met doelgroepkinderen vaak regiogebonden zijn. Dat zie je vooral bij de schipperskinderen en Roma en Sinti. Dit heeft deels te maken met beleid van de overheid dat specifieke groepen gehuisvest worden in specifieke regio s. Voor een deel zullen deze regio s overlappen met de rayons van Ingrado. Van den Hurk en Hoogenboom zijn er daarom van overtuigd dat het Lisd en Ingrado veel voor elkaar kunnen betekenen. Meer informatie Zie voor meer informatie Van daaruit doorklikken naar de specifieke doelgroep. 10 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

11 Leerplicht en Inspectie Samen sterk tegen schoolverzuim Een school die z n verzuimaanpak niet op orde heeft? Reden voor actie en even tueel sancties. Leerplichtambtenaren hebben in uiterste instantie de bevoegdheid proces-verbaal op te maken. Door de complexe praktijk wordt deze bevoegdheid echter nauwelijks geëffectueerd. Dankzij een wijziging in de Leerplichtwet komt dit nu bij de Inspectie van het onderwijs te liggen. De inspecteur kan scholen uiteindelijk een zogenoemde bestuurlijke boete opleggen. Leerplicht en Inspectie zullen hun samenwerking intensiveren. Inzet: het aantal voortijdig schoolverlaters nog verder verminderen. met Ingrado. In principe kon elke leerplichtambtenaar altijd al een signaal afgeven bij de Inspectie, zegt zij. Het verschil is dat er nu per onderwijssector iemand verantwoordelijk is om die signalen te inventariseren en te wegen. Het uiteindelijke inspectieoordeel wordt toegevoegd aan het instellingsdossier. Tekst: Yolanthe van der Ree Illustratie: Welmoet de Graaf Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado, noemt verschillende redenen waardoor het voor Leerplicht lastig is te sturen op de verzuimaanpak van scholen, laat staan deze te corrigeren: Leerplicht is in de meeste gevallen gekoppeld aan een gemeente. Nu hebben we ruim 400 gemeentes in Nederland en nog geen 50 ROC s. Leerlingen uit verschillende gemeentes bezoeken dus dezelfde school. Je kunt je de praktijk voorstellen; de ene gemeente zit bovenop de verzuimaanpak van het ROC, de ander besteedt er weinig tot geen aandacht aan. Zie dan maar es een proces-verbaal rond te krijgen. Bovendien hebben de leerplichtambtenaar en de school belang bij samenwerking. Daar past het opleggen van sancties niet in. Ik vind de wetswijziging daarom een goede zaak. Het zal bovendien meer indruk maken als de verzuimaanpak wordt meegenomen in het toezicht en het oordeel van de Inspectie. Dossier Els de Ruiter is coördinerend onderwijsinspecteur en onder meer belast met het project voortijdig schoolverlaten. Vanuit die functie is zij nauw betrokken bij de herziening van de Leerplichtwet en de samenwerking Hoe concreter en gedetailleerder een melding van Leerplicht is, hoe eerder de Inspectie ermee aan de slag kan en zal gaan. In de samenwerkingsovereenkomst die al met Amsterdam en Den Haag is afgesloten, staat onder meer welk voorwerk er door de leerplichtambtenaar verricht moet worden. De Ruiter: Het is de bedoeling dat er een dossier van een school wordt aangelegd. Daaruit moet blijken hoe ernstig de nalatigheid is. Hoe completer dat dossier is, hoe groter de kans dat de Inspectie een bestuurlijke boete zal opleggen. Tandem Roozemond en De Ruiter benadrukken dat als de leerplichtambtenaar z n werk goed doet, het dossier vanzelf tot stand komt. De inhoud van het werk zal dus niet veel veranderen. De samenwerking tussen de leerplichtambtenaar en de inspecteur zal wel intensiever worden. Roozemond: Zie het als een tandem. De leerplichtambtenaar zit voorop, maar na een bepaald traject geeft hij het stuur over aan de inspecteur. De Ruiter: Nu al gaan in sommige gemeentes inspecteur en leerplichtambtenaar samen op pad als dat nodig is. Als we de ambitie van dit kabinet willen waarmaken (maximaal voortijdig schoolverlaters in 2016, red.), moeten we er samen stevig tegenaan! Ingrado Magazine Mei 2011 Nr

12 Passend onderwijs en bezuinigingen gaan niet samen De uitgangspunten van passend onderwijs deugen. Maar de bezuinigingen waarmee ze gepaard gaan, zijn zeer onverstandig. Korter kan Kees Kuijs zijn reactie op de recente ontwikkelingen en beleidsvoornemens niet samenvatten. Deskundige op het gebied van speciaal onderwijs en speciale leerlingenzorg. Korter kunnen wij op onze beurt Kuijs expertise en betrokkenheid bij het thema niet introduceren. 12 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

13 Tekst: Yolanthe van der Ree Illustratie: Welmoet de Graaf Na invoering van de wetgeving passend onderwijs zijn scholen verplicht een adequaat onderwijsaanbod te verzorgen voor leerlingen die op hun school zitten of die door ouders worden aangemeld. Volgens Kuijs gaat die invoering jammerlijk samen met de bezuiniging van 300 miljoen. Deze komen namelijk nagenoeg geheel voor rekening van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Drie keer onverstandig vind ik dat. Feit is dat we sinds 2003 een enorme toename zien van het aantal leerlingen in met name het cluster 4-onderwijs en van de ambulante begeleiding vanuit datzelfde cluster. Maar daar mag je het speciaal onderwijs niet op afrekenen. Ten eerste is het speciaal onderwijs niet de veroorzaker van de uit de hand gelopen groei van het (v)so en de toename van de rugzakjes. Er zit geen enkele leerling zonder indicatie in het speciaal onderwijs, het is allemaal keurig volgens de 300 Miljoen bezuinigen in het speciaal onderwijs is drie keer onverstandig regels gegaan. Ten tweede heeft het speciaal onderwijs de handen vol aan de eigen kwaliteitsverbetering die als gevolg van de eveneens in te voeren nieuwe kwaliteitswetgeving in volle gang is. Ten derde is het onlogisch om mensen uit het speciaal onderwijs op straat te zetten als je in het regulier onderwijs zorgplicht wilt invoeren. De deskundigheid die je daarmee weggooit, hebben we de komende jaren juist keihard nodig. Draagvlak Kinderen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs bieden is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kuijs kan er alleen maar achter staan. En ook in het speciaal (voortgezet) onderwijs is er veel draagvlak voor passend onderwijs. De slogan gewoon waar het kan en speciaal waar het moet is er niet voor niets al jaren. Het kind moet daarbij altijd centraal staan, meent Kuijs. Wat is het ontwikkelingsperspectief van dit ene kind? En wat heeft zijn juf of meester nodig om met dit kind te kunnen werken? Dat zijn de vragen die leidend zouden moeten zijn bij de invulling van passend onderwijs. Maar het wordt moeilijk op die vragen een antwoord te vinden als alle deskundigheid is wegbezuinigd. Ambulante begeleiding verdwijnt uit het speciaal onderwijs. Er blijft een kleine capaciteit over die wordt ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband, dat straks ongeveer leerlingen vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing en de verdeling van het zorgbudget. Samenwerkingsverbanden kunnen eigen criteria en procedures hanteren bij de zorgtoewijzing. Daardoor kan, veel flexibeler dan tot nu toe, ondersteuning op maat worden georganiseerd. Maar tegelijkertijd zal er een spanningsveld ontstaan tussen de zorgplicht van individuele scholen enerzijds en de zorgtoewijzing vanuit het samenwerkingsverband anderzijds. Zeker gezien de enorme schaalvergroting. De slogan gewoon waar het kan en speciaal waar het moet, is er niet voor niets al jaren Thuiszitters Terwijl de zorgplicht van scholen in theorie dus dé oplossing zou moeten zijn voor de thuiszittersproblematiek, zullen we ons ook in toekomst zorgen moeten maken om de thuiszitters, zegt Kuijs. Ik adviseer alle partijen dan ook gebruik te blijven maken van onder meer de systematiek die door Gedragswerk is ontwikkeld in de zogenoemde Actietafels (zie Ingrado Magazine, nr.12 - red.). Zet alle betrokkenen bij de problematiek om tafel en accepteer niet dat er geen plek is voor een jongere. Zorg dat alle thuiszitters in beeld zijn, ontwikkel een structurele aanpak en regel dat daarvoor middelen vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar worden gesteld. Leerplicht en RMC kunnen in deze aanpak namens de gemeente een regisserende rol spelen. De wetgeving passend onderwijs is momenteel volop in voorbereiding. De verwachting is dat de wet per 1 augustus a.s. definitief in route zal worden gezet en per 1 augustus 2012 van kracht zal worden. Dat betekent, zegt Kuijs, dat er in een jaar nog ongelooflijk veel moet gebeuren. Geloof me, veel scholen zijn echt van goede wil. Een deel van de kinderen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs kan onder de juiste omstandigheden echt in het regulier onderwijs opgevangen worden. Maar geef scholen en leerkrachten wel de tijd zich voor te bereiden en de omstandigheden voor deze leerlingen te optimaliseren. Naschrift redactie: Na het afnemen van dit interview werd bekend dat de minister heeft besloten de voorgenomen bezuinigingen op passend onderwijs te temporiseren. In plaats van per 2012 worden de bezuinigingen een jaar later (2013) gedeeltelijk geëffectueerd en in de daaropvolgende jaren in een lager tempo doorgevoerd dan eerder voorgesteld. Hoewel het veld hierdoor meer tijd krijgt de pijnlijke effecten van de maatregelen op te vangen, zal toch zeer fors worden gesneden in het onderwijs aan leerlingen met extra zorgbehoeften. Ingrado Magazine Mei 2011 Nr

14 Plusvoorziening Schiedam Plenty problemen en toch je diploma halen Het is tien uur in de ochtend als een leerling de klas binnenstapt om vervolgens weer naar buiten te gaan om een peuk te roken. De docente treedt op: zo werkt dat niet. Je kunt best een goede reden hebben om te laat te komen (inderdaad heeft ergens die ochtend een metro in brand gestaan), maar dan stap je niet meteen doodleuk weer naar buiten. Tekst: Rob de Blok Foto s: Bart Versteeg Verslavingszorg is cruciaal voor deze jongeren; ze lusten namelijk nog wel eens wat Zo gaat dat op New Life, een plusvoorziening in Schiedam. Jongeren die niet langer naar school gaan, worden er weer bijgetrokken. Dan gaat het niet alleen over onderwijs, maar ook over het socialiseren van de leerlingen. Deze groep is er lastig bij te halen en te houden, zegt directeur Paul Lakens van het Life College, waar New Life deel van uitmaakt. Zij hebben de neiging te zeggen: het is jullie probleem, ik weet het ook allemaal niet meer. Niemand houdt van ze, schreef Pieter Winsemius in zijn WRR-rapport Vertrouwen in de school, over de uitval van over belaste jongeren, uit januari Maar als je op New Life in Schiedam rondloopt, komt dat toch over als een dichterlijke overdrijving. Wij zijn de enigen die hen iets substantieels kunnen aanbieden, vertelt RMC-coördinator Nadja Mager. Waarbij wij staat voor een team van tien docenten en een keur van hulpverleners, verenigd in het Zorg Doe Team. Inderdaad, geen Zorg- en adviesteam, zegt Lakens. Het Zat is in mijn beleving verworden tot een club deskundigen die aan de school vertelt wat er beter moet. Ik heb meegemaakt dat er Patrick (op de voorgrond): Ze zullen me wel pushen als ik wil stoppen dus ja, daar wacht ik dan maar op. Ik vind het niet zo n goeie school. Ik leer niet zo veel en het is ook niet wat ik wilde. In de zomer word ik 18 en dan ga ik ook niet meer. Dan ga ik naar de opleiding sport en beweging en als dat niet lukt naar een andere school. Ik heb minder problemen dan de meesten hier; het enige was dat ik niet naar school kon. Ivan (op de achtergrond): Misschien moet ik maar model gaan worden, lijkt me ook wel gaaf. Op de havo ben ik blijven zitten. Het ging gewoon niet goed in de lessen, ik kwam te laat en vergat mijn huiswerk. Daarna ben ik op de rebound terechtgekomen. Op deze school hebben we eerst gesproken over wat er allemaal mis ging enzo. Dat was bij mij de concentratie en de motivatie. Buiten is het gewoon leuker, vooral als het lekker weer is. Hier hebben we kleinere groepen, zodat ik mij beter kan concentreren. Het gaat hier automatisch beter. Ik wil zo snel mogelijk mijn diploma halen. Mijn opleiding is Urban Trade, dat is detailhandel. Toch? Ik hoor verschillende namen, ik weet niet hoe het precies heet. 14 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

15 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr

16 Directeur Paul Lakens: Ga maar lekker stapelen in je onderwijs; voor onze jongeren is dat het mooiste dat ze kunnen bereiken. mensen in het Zat zitten met alleen uren om de vergaderingen bij te wonen. Onzin, aan die vergadertafel los je helemaal niets op. Ons uitgangspunt is: docenten moeten doceren. Met hulpverleners die op jouw school aan het werk gaan, sla je een dubbele slag. Je voorkomt dat docenten gaan hobby-en en dat hulpverleners op zoek moeten naar hun cliënten. Samen werk je aan concrete doelen. Successen Maatschappelijk werker Smiljan en verslavingsdeskundige Samila, die beiden in het Doe-team zitten, vinden het naar eigen zeggen een geweldige manier van werken. Samila verwoordt het zo: Verslavingszorg is van cruciaal belang voor deze jongeren; ze lusten namelijk nog wel eens wat. Het goede hier is, dat je concreet werkt aan successen voor de jongeren. Je hebt een termijn om je doel te halen en dat doel is: naar boven. Hier beneden werken wij aan opvang en hulpverlening, maar de jongeren moeten na een paar maanden naar de tweede verdieping, naar het mbo. Als RMC-coördinator heeft Nadja Mager de organisaties bij elkaar gekregen. Ik was er om de inzet vanuit de gemeentelijke diensten en andere gesubsidieerde organisaties te coördineren. Het Ministerie van OCW geeft een pot met geld voor een ingewikkelde doelstelling en wie meedoet kan er een deel van krijgen. Het sympathieke van dit project is dat we mensen aanspreken op hun professionaliteit. Dat geeft veel energie. Meer dan botte pech En zo haalt de jongerenwerker de leerlingen uit bed als dat nodig is en is er schuldhulpverlening beschikbaar, verslavingszorg, maatschappelijk werk, een psychologe en voor de tienermoeders een kinderdagverblijf. De jongeren worden geselecteerd door het plaatselijke Steunpunt Jongeren en kampen allemaal met multi-problematiek. Zij hebben problemen op drie of meer van negen leefgebieden (al geven ze dat vaak niet graag toe - zie kaders). Getalenteerden met alleen botte pech hebben wij hier niet, zegt Paul Lakens. Alleen tienermoeder zijn is niet voldoende om hier toegelaten te worden. De eerste drie maanden brengt het team van New Life de problemen van de jongere in kaart en wordt een begin gemaakt met het op niveau brengen van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Maar vooral wordt de vraag gesteld: waar wil je nou eigenlijk heen met je leven? Vaak is er niemand die ze dat ooit gevraagd heeft, zegt Lakens. We brengen bezoeken aan bedrijven en organiseren een kleine stage. Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en ook de vrijetijdsbesteding komt aan bod. Na drie maanden valt het besluit: zo ga je verder. Voorzien van een begeleidingsplan gaan ze voor een diploma op mbo-niveau 2. Vóór de zomervakantie zullen de eersten zo ver zijn. 16 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

17 Lisa: Het is jammer dat dit een groencollege is, anders was ik hier graag gebleven Ik heb bijna twee jaar geen school gehad. Daarvoor zat ik op het Grafisch Lyceum, niveau 4, maar dat bleek te zwaar. Mijn droom stortte in. Ik woonde toen bij een instelling, dus ik moest alles zelf doen. Dat was heel zwaar. Nu ben ik arbeidsongeschikt verklaard en heb ik een wajong-uitkering. Op deze school gaat het goed. Op alle scholen waar ik heb gezeten was ik al een buitenbeentje en dat ben ik hier ook. Het maakt mij niet uit. Uit een beroepskeuzetest kwam dat ik iets met kunst kan doen of iets met mensen. Nu de kunst is mislukt, wil ik in september beginnen met het mbo-maatschappelijk werk op niveau 4. Ik woon in een dak lozenopvang; dat betekent dat ik van half negen tot vijf uur de deur uit moet. Ik hoop dat ik binnenkort in een begeleid-wonenproject kan komen. Alles moet wel op zijn pootjes staan als ik in september de opleiding ga beginnen. Het sympathieke van dit project is dat we mensen aanspreken op hun professionaliteit. Stapelen New Life heeft een jaar na de start 105 deelnemers; men verwacht te kunnen doorgroeien naar 200. Van hen moet tachtig tot negentig procent niveau 2 van het mbo kunnen halen. Doorstroom naar het reguliere mbo valt tegen, vooral vanwege instroombeperkingen op het ROC. Overleg met het ROC is gaande. Lakens denkt aan afspraken in de richting van: zij de lessen, New Life de problemen. Lakens: Wij hebben makkelijk praten met onze kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent. Ik zie niet hoe een gemiddeld ROC een dergelijke plusvoorziening zou kunnen aanbieden. Denk alleen aan het feit dat we met één vaste docent per klas werken, omdat deze jongeren dat nodig hebben. Voor nu raden we de meeste leerlingen aan een niveau 2-opleiding bij ons af te ronden, zelfs als ze meer aan zouden kunnen. Laat eerst maar eens zien dat je de opleiding aankunt en ook kunt afmaken, zeggen we tegen ze. Daarna ligt de wereld aan je voeten: ga maar lekker stapelen in je onderwijs; voor onze jongeren is dat het mooiste dat ze kunnen bereiken. Meer informatie Het rapport van de WRR is te downloaden van: > publicaties > rapporten aan de regering > Ingrado Magazine Mei 2011 Nr

18 Rechten & plichten In deze rubriek informeert Carolien de Bruin, juridisch adviseur van Ingrado, u over actuele juridische zaken. Heeft u ook een vraag? Gebruik het vragenformulier op en u krijgt per mail of telefoon antwoord. Holistisch thuisonderwijs Een moeder die zich onlangs bekeerd had tot een holistische levensovertuiging, deed een beroep op artikel 5b van de Leerplichtwet: er is geen passende school in de buurt, dus geef ik mijn kinderen thuis zelf les. Onterecht, oordeelde het college van B&W, want het kind stond ingeschreven bij een school. Toen moeder volhardde in haar standpunt, kwam het tot een rechtszaak tot aan de Hoge Raad toe. Deze oordeelde dat een nieuwe levensovertuiging ouders niet van de plicht ontslaat hun kind in te schrijven bij een school. En nee, deze verplichting staat niet haaks op het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Leerplichtambtenaren kunnen met dit arrest van de Raad een beroep op artikel 5b voortaan strenger toetsen. Omzeilen Leerplicht ontkracht Op diverse websites voor reislustige ouders valt het te lezen: wil je op wereldreis en krijg je geen toestemming van de leerplichtambtenaar, schrijf je kind dan uit bij de gemeen- telijke basisadministratie. Volgens de wet zou het kind dan niet langer in Nederland wonen en dus niet langer onderworpen aan de Nederlandse Leerplichtwet. Daar heeft de Bossche kantonrechter nu een stokje voor gestoken. Hij bepaalde dat minder jarigen die niet ingeschreven staan een afgeleide woonplaats hebben, te weten die van hun ouders. De ouders in de Bossche zaak zijn in hoger beroep gegaan, maar vooralsnog geldt de uitspraak van deze kantonrechter. Niet zo gewichtige omstandigheden Artikel 15 (vrijstelling wegens onderwijs elders) en artikel 11g (vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden) van de Leerplichtwet worden nogal eens rekkelijk opgevat. Bijvoorbeeld om 16- en 17-jarigen die wegens een verkeerde studiekeuze een opleiding staken, de rest van het schooljaar vrijstelling te verlenen Niet doen, adviseert Carolien de Bruin, want er is geen sprake van alternatief onderwijs of van gewichtige omstandigheden. Een gedoogbeschikking is een beter alternatief: we weten dat je enige maanden geen onderwijs volgt, maar je toont aan dat je werkt (arbeidsovereenkomst) en dat je het komend schooljaar weer ingeschreven staat bij een school. We staan het oogluikend toe. Collega s in het land hebben hier al voorbeelden van. Uniform proces-verbaal Eind januari is de SAS, Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim, vastgesteld door het Openbaar Ministerie. De SAS legt vast wat de rollen van alle partijen zijn en is een belangrijke stap naar meer uniformiteit. Zo verschaft de SAS leerplichtambtenaren richtlijnen voor het komen tot en opstellen van een proces-verbaal. Waren tot voor kort diverse formats voor een proces-verbaal in omloop, nu geldt een uniform format. Verder is de strafmaat voor overtredingen verhoogd, de boete voor luxe verzuim gaat bijvoorbeeld van 50 naar 75 euro per dag per kind. Meer informatie > organisatie > beleids regels > overzicht > jeugd 18 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

19 Toegang tot Suwi en Mens Centraal Voortijdig schoolverlaters nog beter in beeld Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers kunnen hun voordeel doen met gegevens uit de keten werk en inkomen, bijvoorbeeld via Mens Centraal en Suwi. Het voorkomt dubbel werk en versoepelt samen werking met ketenpartners. Tekst: Bea Ros Illustratie: Welmoet de Graaf Als ze bij RMC Noord- en Midden-Drenthe een melding binnenkrijgen over een voortijdig schoolverlater, kijken ze tegenwoordig altijd eerst in de Suwi-databank. Werkt deze jongere, zo ja waar en voor hoeveel uur? Dat is waardevolle informatie, vertelt RMC-coördinator Monique Otten. Je hebt altijd piekbelasting en als je dan prioriteiten kunt stellen, is dat heel prettig. Iemand die 32 uur bij Defensie werkt, is minder urgent dan iemand zonder werk of met een uitzendbaantje van enkele uren. Gerichtere actie De Suwi-gegevens bestaan al langer. In eerste instantie zijn ze bedoeld voor werkgevers en UWV. Na een pilot is nu wettelijk geregeld dat RMC s gratis (beperkte) toegang krijgen tot Suwi-gegevens. Otten is daar blij mee. Ik weet dat sommige collega s, die voorheen via een omweg de gegevens raadpleegden, het beschouwen als een stapje terug. Het is misschien even wennen, maar we hebben toegang tot alle relevante gegevens. Suwi is een waardevolle aanvulling op de onderwijsgegevens uit Duo. Dankzij de informatie kunnen trajectbegeleiders gerichter actie ondernemen. Ze kunnen werkende jongeren bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheid om via een leerwerkplaats alsnog een startkwalificatie te halen. het Jongerenloket komen, heeft bijvoorbeeld de meerderheid geen startkwalificatie. In het systeem kunnen medewerkers zien of er al een leerplichtambtenaar of RMC-medewerker met een jongere bezig is, vertelt Femke Blokker, beleidsmedewerker bij de gemeente Alkmaar. Zo voorkom je dat je dienstverlening opstart die elders al begonnen is. Werkafspraken Partners krijgen alleen informatie te zien die voor hun werkveld van belang is en iedereen bepaalt zelf welke informatie ze wel en niet wil vrijgeven. Blokker, als projectleider nauw betrokken bij de invoering van Mens Centraal, ziet grote meerwaarde voor RMC-medewerkers en leerplichtambtenaren. Als een jongere zegt val me niet lastig, ik ben lekker aan het werk, kunnen wij dat checken. Of, een ander voorbeeld, als we iemand een capaciteitentest willen laten afnemen, zetten we die taak in het systeem klaar voor onze contactpersoon bij het ROC. Dit laatste kan de zwakke schakel zijn, vertelt Blokker. Mens Centraal werkt alleen als je goede werkafspraken hebt binnen de keten. Het vraagt onderhoud, je moet regelmatig in de gaten houden of er taken voor je klaarstaan. Betere afstemming Via Mens Centraal krijgen RMC s ook extra informatie, maar dit systeem gaat een stapje verder. Doel is een betere afstemming te realiseren tussen diverse dienstverleners in een gemeente of regio. Van de jongeren die bij Suwi en Mens Centraal zijn geen vervanging van de basisregistratie, maar vormen wel een goede aanvulling daarop, stellen Otten en Blokker. Het levert je in een handomdraai extra informatie waardoor je je werk beter kunt doen. Ingrado Magazine Mei 2011 Nr

20 Filosoof Ronald Hünneman: Het etiket is dood. Leve de verschillen! ADHD, dyslexie, PDD-Nos; er wordt nogal met etiketten gestrooid in het onderwijs. Maar als leerplichtambtenaar doe je er goed aan die etiketjes niet als leidraad te nemen, betoogt de Groningse filosoof Ronald Hünneman. Het is je ethische plicht het kind achter het etiket te zien. 20 Ingrado Magazine Mei 2011 Nr. 13

INGRADO. Plenty problemen en toch je diploma halen MAGAZINE. Plusvoorziening Schiedam:

INGRADO. Plenty problemen en toch je diploma halen MAGAZINE. Plusvoorziening Schiedam: INGRADO MAGAZINE Mei 2011 Nr. 13 Plusvoorziening Schiedam: Plenty problemen en toch je diploma halen En verder: D e I n g r a d o L e d e n v e r g a d e r i n g Passend onderwijs en bezuinigingen Samen

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Annemiek Zeeman Jolande Visser 23 april 2015 Werkconferentie Ingrado Onderwerpen Aanleiding: KBA-rapport Doelstelling toezicht op verzuimbeleid De werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

uur Lunch (met o.a. stands en live helpdesk Kwaliteitsregister)

uur Lunch (met o.a. stands en live helpdesk Kwaliteitsregister) Programma AV & Werkconferentie Ingrado donderdag 22 september Jaarbeurs Utrecht 09.30 10.00 uur Inloop 10.00 11.15 uur Algemene Leden Vergadering 11.15 11.45 uur Koffie & thee 11.45 12.30 uur Clinic door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 24 724 Studiefinanciering Nr. 163 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

uur Lunch (met o.a. stands en live helpdesk Kwaliteitsregister)

uur Lunch (met o.a. stands en live helpdesk Kwaliteitsregister) Programma AV & Werkconferentie Ingrado donderdag 22 september Jaarbeurs Utrecht 09.30 10.00 uur Inloop 10.00 11.15 uur Algemene Leden Vergadering 11.15 11.45 uur Koffie & thee 11.45 12.30 uur Clinic door

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl Schoolloopbaanteam Rijnmond geeft begeleiding en advies Sommige jongeren hebben behoefte aan langdurige ondersteuning om hun schoolloopbaan met succes te doorlopen. De coaches van Schoolloopbaanteam Rijnmond

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school?

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school? Raadsvergadering d.d. 18 december 2012 Raadsnota nummer: BI. 0120096 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2011-2012 Vragen van fractie: VVD Naam raadslid: J. de Ridder 1. a. Bladzijde 2 en 3 van

Nadere informatie

17 augustus 2012 De beantwoording van de vragen over het probleem van pesten op school. (2012Z13044).

17 augustus 2012 De beantwoording van de vragen over het probleem van pesten op school. (2012Z13044). a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Lesbrief over Leerplicht

Lesbrief over Leerplicht Lesbrief over Leerplicht Donderdag 19 maart 2015: Dag van de Leerplicht! Leerplicht? Hoezo? Ik ga toch gewoon naar school!? Ja, voor de meeste kinderen in Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Er zijn van die situaties, waarin een verwijdering of schorsing van een leerling in beeld komt. Vaak een noodmaatregel, omdat het conflict dan

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie