Informatie voor Patiënten / Cliënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor Patiënten / Cliënten"

Transcriptie

1 Informatie voor Patiënten / Cliënten Vergoeding door zorgverzekeraar Fysiotherapie Corpus Activum heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Mocht u twijfelen of uw verzekeraar hier bij zit, verifieert u dit dan van tevoren. Behandelingen met een niet-chronische indicatie worden voor personen van 18 jaar en ouder slechts vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste negen, en wanneer noodzakelijk tevens de volgende negen, behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen die wel een chronische indicatie hebben, worden voor personen van 18 jaar en ouder pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dient men derhalve zelf te betalen. Maar uiteraard kan men hier voor ook een aanvullende verzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar krijgen alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en het aanvullende pakket. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om hiervoor de polis te raadplegen. Fysiotherapie Corpus Activum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van uw behandelingen door uw verzekeraar. * Chronische Indicatie: Aandoening die op de Lijst Borst genoemd staat als chronisch. Afspraken Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet tijdig zijn afgezegd zullen wij genoodzaakt zijn om in rekening te brengen. Afspraken op maandag dienen vóór 08:00 uur te worden afgezegd. Het afzeggen van afspraken kan aan de balie, telefonisch, per fax en per Wijzigingen Wij verzoeken u vriendelijk uw wijzigingen zoals adres, huisarts, verzekeringsmaatschappij, (aanvullende)verzekeringspolis en dergelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk of per aan ons door te geven. Huisregels - Het volgen van trainingen in de trainingsruimte is alleen toegestaan wanneer cliënt over schoon (sport)schoeisel beschikt. - Wij verzoeken u dringend om een handdoek te gebruiken bij het gebruik van de apparatuur en om de apparatuur en hulpmiddelen na gebruik schoon achter te laten. - U wordt verzocht om kleding, tassen en andere persoonlijke eigendommen in de kleedkamer achter te laten of deze te plaatsen in de daartoe bestemde lockers. - In geval van verlies van een lockersleutel behoudt Corpus Activum zich het recht voor een nominaal bedrag in rekening te brengen. - Eventuele door ons gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand door ons bewaard. U kunt hier naar vragen bij de receptie. - Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in N.A.W.-gegevens e.d. tijdig aan ons door te geven, alsmede eventuele relevante wijzigingen in uw gezondheidssituatie. Bijlage a; Informatiefolder Info Patiënten / Cliënten nov. 2011

2 Aansprakelijkheid Corpus Activum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten het centrum plaatsvinden. Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van de andere patiënten/cliënten. Vragen / opmerkingen / info / klachten Voor vragen, opmerkingen en informatie kunt u terecht bij de receptie of uw behandelend therapeut. Alle fysiotherapeuten van Corpus Activum zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Bij de uitgang kunt u desgewenst ook anoniem een opmerking of klacht in de speciaal daarvoor bedoelde witte (ideeën)bus deponeren. Openingstijden en bereikbaarheid In principe kunnen afspraken fysiotherapie plaatsvinden op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur en op woensdag en donderdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur. In overleg kunnen fysiotherapeutische behandelingen ook plaatsvinden op maandag tot en met donderdag tussen 17:00 en 21:00. Onze praktijk kent standaard wel ruimere openingstijden voor trainingen en sportactiviteiten. Voor vragen over facturen en declaraties verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met onze debiteurenadministratie op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 uur en 11:30 uur. Dit kan uiteraard ook per Bijlage a; Informatiefolder Info Patiënten/ cliënten (nov. 2011)

3 Algemene Informatie Corpus Activum Onze praktijk is in 2005 opgericht door vier ervaren fysiotherapeuten, die sinds 1996 als maatschap samenwerken. Corpus Activum betekent: Het Actieve Lichaam. Dit geeft duidelijk de visie van onze praktijk weer. Wij onderschrijven het gegeven dat actieve revalidatie c.q. actieve training zal leiden tot verbetering van de belastbaarheid van het lichaam. Inmiddels is het team uitgebreid met 5 collega fysiotherapeuten, een manager praktijkzaken, een receptioniste, een projectcoördinator, twee fysieke belastbaarheid trainers en drie trainers voor groepslessen. Sinds 2008 werkt Corpus Activum nauw samen met sportmassagepraktijk Topaas. In 2007 is het startsein gegeven voor de Stichting Topsport Zoetermeer. Gezien de ruime ervaring in het revalideren en begeleiden van (top)sporters, is Corpus Activum van het begin af aan hierbij actief betrokken. Fysiotherapie De fysiotherapeuten van Corpus Activum hebben ruime ervaring op het gebied van (sport-)fysiotherapie en -revalidatie en houden hun kennis door middel van opleidingen en nascholing up to date. Naast de reguliere fysiotherapie heeft Corpus Activum de volgende specialisaties: Master Sportfysiotherapie en Sportrevalidatie, Longrevalidatie, revalidatie bij COPD, Diabetes, Hart- en Vaataandoeningen, revalidatie bij Oncologie, Postoperatieve revalidatie, Master Kinderfysiotherapie. Door continuering en controle van kwaliteit hebben wij een goede samenwerking opgebouwd met medisch specialisten en huisartsen. In gezamenlijk overleg wordt zodoende voor iedere patiënt en cliënt een optimaal behandelbeleid opgesteld. Training van Fysieke Belastbaarheid Corpus Activum biedt cliënten de mogelijkheid om door middel van gerichte training de conditie, kracht en coördinatie te verbeteren en op peil te houden. Dit zal leiden tot een verbetering van de algehele fysieke belastbaarheid, wat met betrekking tot blessures, aandoeningen en ziektes zowel preventie biedt als leidt tot sneller en beter herstel. Deze training kan ook worden gevolgd o.a. bij overgewicht, diabetes, hart- en vaatklachten, vermoeidheidsklachten, rsi/cans, rugklachten en ter ondersteuning van werk-, sport- en dagelijkse activiteiten. Voor bedrijven biedt Corpus Activum hiertoe speciale trajecten. En ook kan Fysieke Belastbaarheidtraining benut worden als vervolg op de fysiotherapeutische behandeling, wanneer de verzekeraar deze niet meer vergoedt. De training vindt plaats onder begeleiding van fysiotherapeuten en wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake door de fysiotherapeut, teneinde verantwoorde training mogelijk te maken. Gedurende de afgelopen 12 jaar hebben wij met deze revalidatietraining vele patiënten en cliënten effectief kunnen begeleiden bij hun herstelproces. Bijlage b; Informatiefolder Info Algemeen (nov. 2011)

4 Groepslessen Ook door middel van de groepslessen wordt de visie van Corpus Activum uitgedragen. Met Balans in Beweging, Yoga en Snowfit bieden wij aan mensen van ieder fitheidniveau de mogelijkheid om conditie, kracht, coördinatie en souplesse te verbeteren. De cursus Snowfit kan in het winterseizoen gevolgd worden als voorbereiding op de wintersport. Ook groepslessen worden voorafgegaan door een intake door de fysiotherapeut. Cursussen Corpus Activum is van mening dat het overbrengen van kennis belangrijk is ter voorkoming van blessures. Daarom geven de fysiotherapeuten van Corpus Activum o.a. cursussen en lezingen aan sportverenigingen, trainers en patiëntenverenigingen. Wilt u meer informatie, bezoekt u dan onze website: Bijlage b; Informatiefolder Info Algemeen nov. 2011)

5 Tarieven 2013 Fysiotherapie (indien niet vergoed door uw verzekeraar) Reguliere behandeling fysiotherapie 32,00 Reguliere behandeling kinderfysiotherapie 42,50 Screening 15,50 Intake en onderzoek na screening 32,00 Intake en onderzoek met verwijzing 46,00 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief verslaglegging Toeslag voor bezoek aan huis Niet nagekomen afspraak fysiotherapie Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie Niet nagekomen intake Reguliere behandeling fysiotherapie Reguliere behandeling kinderfysiotherapie 56,50 14,50 26,00 36,00 40,00 32,00 42,50 Screening 15,50 Intake en onderzoek na screening 32,00 Specifieke trajecten / beweegprogramma's Revalidatietraject bij Diabetes, overgewicht, hart-, vaataandoeningen, COPD, e.a. Op aanvraag. (mede afhankelijk van uw verzekering) Openingstijden Maandag u. Dinsdag u. Woensdag u. Donderdag u. Vrijdag u. Zaterdag u.

6 Bijlage f; Informatiefolder - Tarievenlijst en openingstijden (nov. 2011) Betalingsvoorwaarden Deze voorwaarden hebben betrekking op de door Corpus Activum geleverde Fysiotherapie, alsmede op de aangeboden diensten ( abonnementen ) Revalidatietraining, Balans in Beweging, Snowfit, Yoga en andere trainingen. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en (de fysiotherapeut van) Corpus Activum. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en is Corpus Activum gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen dan ook incassokosten en wettelijke rente worden berekend. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Voor annulering van afspraken op maandag geldt dat dit vóór u. gedaan dient te worden. Het annuleren van afspraken kan aan de balie, telefonisch, per fax en per Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Het door de cliënt niet kunnen nakomen van een afspraak geeft geen recht op geldelijke restitutie. Zowel de Fysiotherapeutische diensten als de abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Facturering van de abonnementen zal aan het begin van de nieuwe abonnementsperiode plaatsvinden.

7 Bijlage d; Informatiefolder - Betalingsvoorwaarden (nov. 2011) Privacy Statement Corpus Activum is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de praktijk van essentieel belang is. Tot onze activiteiten behoort dan ook een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Hierbij houdt Corpus Activum zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer men gegevens verstrekt aan overheid en instanties, worden deze meestal verwerkt met computers. Daarmee kunnen grote hoeveelheden gegevens op een kleine ruimte worden bewaard en snel en efficiënt bewerkt worden, teneinde burger en klant optimaal van dienst te zijn. Tegelijkertijd is het voor het individu steeds moeilijker om te achterhalen welke gegevens door welke instanties, bedrijven en organisaties zijn vastgelegd, waarvoor ze precies gebruikt worden en aan wie ze allemaal worden doorgegeven. De persoonsgegevens die Corpus Activum gebruikt zijn uitsluitend de gegevens die u zelf, of die de fysiotherapeut samen met u, noteert op het intakeformulier. Slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot uw gegevens. Uw fysiotherapeut en de collega-fysiotherapeuten, in verband met waarneming. Eventueel ook stagiaires, maar uitsluitend met uw toestemming. Onze ondersteuners hebben slechts toegang tot die gegevens die nodig zijn voor de registratie van de patiënt/cliënt en voor correspondentie, zij hebben geen toegang tot het medische deel van uw dossier. Alle genoemde mensen hebben een geheimhoudingsplicht. Vanzelfsprekend heeft u het recht om uw dossier in te zien. Indien u vindt dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze aan te passen. Tegen kostprijs kunt u afschriften ontvangen van uw dossiergegevens. Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt, dus ook niet aan naaste familie en ook niet na overlijden. Dit is alleen mogelijk wanneer hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt waar ze nodig zijn voor het verlenen van goede zorg en voor een goede bedrijfsvoering. Zelfs voor overleg met uw (huis)arts en voor het verplichte doorsturen van uw gegevens ten behoeve van (kwaliteits)onderzoek vragen wij uw specifieke toestemming. Wanneer u vragen heeft over de wijze waarop Corpus Activum omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Dit kan uiteraard ook per De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Bijlage c; Informatiefolder - Privacystatement (nov. 2011)

Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct.

Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct. Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct.nl Officieel HKZ - ISO9001 gecertificeerd Inleiding CURA Fysiotherapie

Nadere informatie

Informatiefolder. Wie zijn wij

Informatiefolder. Wie zijn wij Informatiefolder Wij hechten veel waarde aan goede informatievoorziening voor onze patiënten. Daarom besteden wij op allerlei manieren aandacht aan de communicatie met u. U kunt informatie ontvangen middels

Nadere informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie Kalkdijk fysio en manuele therapie algemene informatie Welkom bij Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie U kunt bij ons terecht voor fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandelingen en andere gespecialiseerde

Nadere informatie

praktijkfolder Fysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Echografie Sportfysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut

praktijkfolder Fysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Echografie Sportfysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut Liliane Mandema: Hans Koning: Brigitte Mooij: David Turenhout: Friso Postma: Merijn Schepers: Echografie Sportfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut Sportfysiotherapeut Echografie ParkinsonNet Bedrijfsfysiotherapeut

Nadere informatie

HUISREGELS PRIVACY PRIVACYREGLEMENT FYSIOTHERAPIE DE MEENTE

HUISREGELS PRIVACY PRIVACYREGLEMENT FYSIOTHERAPIE DE MEENTE HUISREGELS Omdat in onze praktijk altijd meer cliënten tegelijk aanwezig zijn, gelden huisregels om ongelukken, incidenten en onduidelijkheden te voorkomen. Dit zorgt mede voor een veilige en prettige

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave 1. Waarom deze dienstenwijzer 2. Over Cumlaude B.V. 2.1 Algemeen profiel 2.2 Contactgegevens 2.3 Algemene werkwijze 2.4 Vakbekwaam en integer 2.5 Privacy 2.6 Keuzevrijheid

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Dienstenwijzer Financieel Adviesburo Peramaker ten behoeve van ondernemingen

Dienstenwijzer Financieel Adviesburo Peramaker ten behoeve van ondernemingen Dienstenwijzer Financieel Adviesburo Peramaker ten behoeve van ondernemingen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie