Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010

2 2 Arbeidsongeschikt en toch actief

3 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een loontrekkende activiteit. Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een zelfstandige activiteit Bij het begin van mijn arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of een andere zelfstandige activiteit. 13 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende, werkloze of zelfstandige. Ik wil starten met een activiteit als vrijwilliger. 14 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een onbezoldigde activiteit. 10 Bij het begin van mijn arbeidsongeschikheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil een mandaat opnemen van gemeente- of OCMW-raadslid/een ambt opnemen als rechter in sociale zaken of handelszaken/raadsheer in sociale zaken. 11 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik zelfstandige. Ik wil opnieuw starten met een deel van mijn zelfstandige activiteiten. 11 3

4 Arbeidsongeschikt en toch actief U bent arbeidsongeschikt erkend maar wilt niet bij de pakken blijven zitten? Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens uw arbeidsongeschiktheid toch een activiteit uit te oefenen. U kunt: bij uw werkgever een deel van uw vroegere activiteiten hernemen; bij een andere werkgever een activiteit opnemen; vrijwilligerswerk doen voor een organisatie; een onbezoldigde activiteit uitoefenen; een politiek mandaat opnemen; een cursus volgen; een gedeelte van uw zelfstandige activiteit hernemen;... Of de activiteit van uw keuze al dan niet toegelaten is, is afhankelijk van uw beroepssituatie bij de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid. Elke activiteit die u wenst uit te oefenen moet vooraf beoordeeld worden door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 4

5 Aanvraag bij de adviserend geneesheer Elke activiteit waarmee u wilt starten tijdens uw arbeidsongeschiktheid moet vooraf aangevraagd worden bij de adviserend geneesheer. Gebruik daarvoor een van de aanvraagformulieren uit deze folder. Verderop wordt verduidelijkt welk formulier u moet gebruiken, afhankelijk van uw situatie. Bezorg het aanvraagformulier 14 dagen vóór de gewenste begindatum van uw activiteit aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Na goedkeuring ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de adviserend geneesheer met daarin alle voorwaarden waaraan u zich moet houden. Pas dan mag u met de activiteit starten. De voorwaarden van uw activiteit worden ook doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Als men zou vaststellen dat een of meerdere voorwaarden niet nageleefd worden, kunt u uw ziekte-uitkering verliezen en zelfs de ontvangen ziekte-uitkering moeten terugbetalen. Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een loontrekkende activiteit. U kunt een aan uw gezondheidstoestand aangepaste activiteit uitoefenen bij de werkgever bij wie u werkte voor de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid (bv.: deeltijdse activiteit, activiteit met verminderd rendement,...). U kunt die activiteit ook aanvatten bij een andere werkgever. Gebruik het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. Het aanvraagformulier moet voor akkoord getekend worden door de werkgever bij wie u de activiteit wenst uit te oefenen vóór u het indient bij het ziekenfonds. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever ontvangt daarvan een kopie. Samen met de goedkeuring van de adviserend geneesheer krijgt u een aantal exemplaren Verklaring van inkomen uit een aan de gezondheidstoestand aangepaste activiteit. Elke maand moet uw werkgever op die verklaring vermelden wat u de afgelopen maand aan loon gekregen hebt en of u verlof genomen hebt. Als u gedurende een bepaalde maand geen activiteiten hebt uitgeoefend, moet er toch een verklaring ingediend worden met vermelding dat u geen inkomsten ontvangen hebt. 5

6 Op basis van de gegevens uit die verklaring wordt uw ziekte-uitkering voor die maand bepaald. Een keer per maand, na ontvangst en verwerking van de Verklaring van inkomen uit een aan de gezondheidstoestand aangepaste activiteit, wordt uw ziekte-uitkering betaald. De betaaldatum kan daardoor afwijken van de normale data waarop de ziekte-uitkering betaald wordt. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt uw ziekte-uitkering verminderd met bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering eventueel verminderd met een pensioeninhouding. Het bedrag dat op uw rekening wordt gestort, is het nettobedrag. Als u tijdens een bepaalde maand economisch werkloos bent geweest of het slachtoffer was van een arbeidsongeval of beroepsziekte moet uw werkgever dat vermelden. Indien nodig contacteren wij u om een attest te bekomen omtrent de verkregen werkloosheidsvergoeding of vergoeding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. Pas na ontvangst van al die gegevens kan de dienst Uitkeringen van uw ziekenfonds uw ziekteuitkering voor de betrokken maand bepalen. De bepaling van uw ziekte-uitkering aan de hand van een voorbeeld: U bent 3 maanden arbeidsongeschikt en ontvangt een volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag. Dat bedrag wordt verminderd met een bedrijfsvoorheffing van 5 euro. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u euro netto. Voor de maand X verklaart uw werkgever dat u een loon ontvangen hebt van 600,60 euro. Dat loon wordt gedeeld door 26 om het dagloon uit toegelaten activiteit te bepalen. Het dagloon uit toegelaten activiteit bedraagt 23,10 euro. Via een schijvensysteem* wordt het bedrag bepaald waarmee dat dagloon verminderd zal worden. Schijf Dagloon uit toegelaten activiteit (in euro) Bedrag waarmee het dagloon verminderd zal worden 1 minder dan 11,04 / tussen 11,04 en 22,08 tussen 22,08 en 33,12 meer dan 33,12 25 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 11,04 euro 2,76 euro + 50 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 22,09 euro 8,28 euro + 75 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 33,13 euro 6 (*) De bedragen worden aangepast aan de index. De bedragen in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 september 2008.

7 Uw dagloon uit toegelaten activiteit situeert zich in schijf 3. Het bedrag waarmee dat dagloon verminderd zal worden, wordt als volgt berekend: 2,76 euro + 50 % van (23,10 euro 22,09 euro). Uw volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag wordt verminderd met 3,27 euro. Per dag krijgt u een ziekte-uitkering van 41,73 euro bruto. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering verminderd met bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering eventueel verminderd met een pensioeninhouding. Uw brutobedrag van 41,73 euro wordt verminderd met 4,64 euro bedrijfsvoorheffing. U ontvangt een ziekte-uitkering van 37,09 euro per dag. Voor de maand X ontvangt u voor 26 uitkeringsdagen een bedrag van 964,34 euro, naast uw loon uit toegelaten activiteit. Mag ik vakantie nemen? U moet de vakantiedagen waarop u recht hebt opnemen. Voor vakantiedagen die u opneemt tijdens het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid krijgt u geen ziekte-uitkering. Voor vakantiedagen die u opneemt vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u dezelfde uitkering alsof u op die dag gewerkt zou hebben. Behoud ik mijn recht op premies? Dat vraagt u het best na bij uw werkgever. Premies worden niet verrekend in uw ziekteuitkering. 7

8 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een zelfstandige activiteit. U kunt een aan uw gezondheidstoestand aangepaste activiteit uitoefenen als zelfstandige. Gebruik het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. Uiteraard moet u het gedeelte Akkoord werkgever niet invullen. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid. Bij dat document zijn een aantal exemplaren Verklaring op erewoord - uitoefening van een werkzaamheid als zelfstandige gevoegd. Elke maand moet u op die verklaring vermelden wat u de afgelopen maand aan inkomsten ontvangen hebt. Het bedrag dat vermeld moet worden, is het brutobedrag verminderd met de bedrijfslasten voor de betrokken maand. Als u gedurende een bepaalde maand geen activiteiten hebt uitgeoefend, moet u toch een verklaring indienen met vermelding dat u geen inkomsten ontvangen hebt. Op basis van de gegevens uit die verklaring wordt uw ziekte-uitkering voor die maand bepaald. Eén keer per maand, na ontvangst en verwerking van de Verklaring op erewoord - uitoefening van een werkzaamheid als zelfstandige, wordt uw ziekte-uitkering betaald. De betaaldatum kan daardoor afwijken van de normale data waarop de ziekte-uitkering betaald wordt. 8

9 Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt uw ziekte-uitkering verminderd met bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering eventueel verminderd met een pensioeninhouding. Het bedrag dat op uw rekening wordt gestort is het nettobedrag. De bepaling van uw ziekte-uitkering aan de hand van een voorbeeld: U bent 3 maanden arbeidsongeschikt en ontvangt een volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag. Dat bedrag wordt verminderd met een bedrijfsvoorheffing van 5 euro. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u euro netto. Voor de maand X verklaart u dat uw inkomen uit uw toegelaten activiteit 600,60 euro bedraagt (bruto, verminderd met bedrijfslasten). Dat loon wordt vermenigvuldigd met 1,25 en gedeeld door 26 om tot een dagloon uit toegelaten activiteit te komen. Het dagloon uit toegelaten activiteit bedraagt 28,88 euro. Via een schijvensysteem* bepalen we het bedrag waarmee dat dagloon verminderd zal worden. Schijf Dagloon uit toegelaten activiteit (in euro) Bedrag waarmee het dagloon verminderd zal worden 1 minder dan 11,04 / tussen 11,04 en 22,08 tussen 22,08 en 33,12 meer dan 33,12 25 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 11,04 euro 2,76 euro + 50 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 22,09 euro 8,28 euro + 75 % van het verschil tussen het dagloon uit toegelaten activiteit en 33,13 euro (*) De bedragen worden aangepast aan de index. De bedragen in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 september

10 Uw dagloon uit toegelaten activiteit situeert zich in schijf 3. Het bedrag waarmee dat dagloon verminderd zal worden, wordt als volgt berekend: 2,76 euro + 50 % van (28,88 euro 22,09 euro). Uw volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag wordt verminderd met 6,16 euro. Per dag krijgt u een ziekte-uitkering van 38,84 euro bruto. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering verminderd met bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering eventueel verminderd met een pensioeninhouding. Uw brutobedrag van 38,84 euro wordt verminderd met 4,32 bedrijfsvoorheffing. U ontvangt een ziekte-uitkering van 34,52 euro per dag. Voor de maand X ontvangt u voor 26 uitkeringsdagen een bedrag van 897,52 euro, naast uw loon uit toegelaten activiteit. Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een onbezoldigde activiteit. U kunt een aan uw gezondheidstoestand aangepaste activiteit uitoefenen waarvoor u geen loon ontvangt. De activiteit mag niet vallen onder toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Vraag dat zeker na aan degene bij wie u de activiteit uitoefent. Als dat toch het geval is, moet u een andere aanvraag indienen. Over vrijwilligersactiviteiten vindt u meer uitleg verderop in deze folder. Gebruik voor een onbezoldigde activiteit het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. Het aanvraagformulier moet voor akkoord getekend worden door de persoon of organisatie waar u de activiteit wenst uit te oefenen vóór indiening bij het ziekenfonds. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid. Bij dat document is een Verklaring van uitoefening van niet-bezoldigde activiteiten gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid gevoegd. Die verklaring moet ingevuld worden door uzelf en degene voor wie u de activiteit uitoefent. Dat moet jaarlijks herhaald worden zolang u die activiteit blijft uitoefenen. In afwachting van ontvangst van de jaarlijks ingevulde verklaring wordt de betaling van uw ziekte-uitkering voorlopig stopgezet. Na ontvangst wordt uw ziekte-uitkering hervat zoals voorheen. De activiteit heeft verder geen invloed op uw ziekte-uitkering. 10

11 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil een mandaat opnemen van gemeente- of OCMWraadslid/een ambt opnemen als rechter in sociale zaken of handelszaken/ raadsheer in sociale zaken. Gebruik het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. De aanvraag moet ook ondertekend worden door de gemeente of de rechtbank bij wie u het mandaat of de ambt opneemt. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid. Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik zelfstandige. Ik wil opnieuw starten met een deel van mijn zelfstandige activiteiten. U mag die activiteiten pas aanvatten wanneer u in het totaal minimum één maand arbeidsongeschikt erkend bent. Gebruik het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. Uiteraard moet u het gedeelte Akkoord werkgever niet invullen. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Uitkeringsverzekering voor zelfstandigen - toestemming voor het uitoefenen van een activiteit tijdens een arbeidsongeschiktheid. De inkomsten van de hierboven genoemde activiteiten hebben uitzonderlijk geen invloed op uw ziekte-uitkering. Het volstaat om duidelijk te vermelden dat u een dergelijk mandaat wilt opnemen. Wees volledig in de beschrijving van uw activiteiten. Ze zullen herhaald worden in de toelating van de adviserend geneesheer. U kunt die activiteiten uitoefenen zonder verdere administratieve formaliteiten. Voor andere mandaten (o.a. burgemeester en OCMW-voorzitter) zullen de inkomsten verrekend worden zoals meegedeeld onder punt Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende of werkzoekende. Ik wil starten met een loontrekkende activiteit. 11

12 De bepaling van uw ziekte-uitkering aan de hand van een voorbeeld: U bent arbeidsongeschikt geworden op 20 mei U krijgt toelating van de adviserend geneesheer om vanaf 1 juli 2007 een gedeelte van uw vroegere activiteiten als zelfstandige uit te oefenen. U ontvangt een volledige ziekteuitkering van 38,67 euro per dag. Dat bedrag wordt verminderd met een bedrijfsvoorheffing van 4,30 euro. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u 893,62 euro netto. De eerste zes maanden van uw toegelaten activiteit verandert uw ziekte-uitkering niet. Van tot en met blijft uw volledige ziekte-uitkering 38,67 euro per dag. Vanaf de zevende maand tot 31 december van het derde kalenderjaar volgend op de begindatum van de toelating wordt uw ziekte-uitkering verminderd met 10 %. Vanaf tot en met ontvangt u een ziekte-uitkering van 34,80 euro per dag. Dat bedrag wordt over de periode tot en met verminderd met een bedrijfsvoorheffing van 3,87 euro. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u 804,18 euro netto. Vanaf 20 mei 2008 (het tweede jaar van uw ongeschiktheid) wordt geen bedrijfsvoorheffing meer ingehouden. U ontvangt dan 34,80 euro per dag. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u 904,8 euro. Daarna wordt rekening gehouden met uw beroepsinkomen van drie jaar voordien. Dat beroepsinkomen wordt vergeleken met het grensinkomen uit de pensioensector zelfstandigen. Schijf Uw beroepsinkomen van drie jaar voordien (in euro) Bedrag waarmee het dagloon verminderd zal worden minder of gelijk aan ,19 euro tussen ,20 en ,57 euro meer dan ,57 euro / De volledige ziekte-uitkering wordt verminderd met het percentage dat het beroepsinkomen van het jaar uitstijgt boven ,20 euro. Uw ziekte-uitkering wordt voor 1 jaar geschorst. Deze vergelijking wordt elk jaar herhaald. (*) De vermelde bedragen zijn geldig voor het jaar 2008 en worden jaarlijks herzien. 12

13 Uw beroepsinkomen voor 2008 bedraagt euro. Dat inkomen situeert zich in schijf 2. Uw beroepsinkomen ligt 4,96 % hoger dan ,20 euro. Vanaf tot en met wordt uw ziekte-uitkering verminderd met 4,96 %. Uw volledige ziekte-uitkering van 38,67 euro per dag wordt verminderd met 1,92 euro. Per dag krijgt u een ziekte-uitkering van 36,75 euro. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvangt u een bedrag van 955,50 euro, naast uw inkomen uit toegelaten activiteit. Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of een andere zelfstandige activiteit. U mag die activiteit pas aanvatten wanneer u in het totaal minimum één maand arbeidsongeschikt erkend bent en kunt ze maximaal gedurende één jaar uitoefenen. Om arbeidsongeschikt erkend te blijven na dat jaar moet u de toegelaten activiteit volledig stopzetten. Wanneer u die activiteit niet stopzet na één jaar komt er automatisch een einde aan uw arbeidsongeschiktheid. Gebruik het aanvraagformulier Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten. Het aanvraagformulier moet voor akkoord getekend worden door de werkgever bij wie u de activiteit wenst uit te oefenen vóór indiening bij het ziekenfonds. Als u een zelfstandige activiteit aanvat, moet het gedeelte Akkoord werkgever niet ingevuld worden. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring via het document Uitkeringsverzekering voor zelfstandigen - toestemming voor het uitoefenen van een activiteit tijdens een arbeidsongeschiktheid. De eerste zes maanden van de activiteit is er geen enkel gevolg voor uw ziekte-uitkering. Vanaf de zevende maand zal uw ziekte-uitkering verminderd worden met 10 %. Er is een uitzondering voor tewerkstelling in een beschutte werkplaats. De eerste zes maanden van die activiteit is er geen enkel gevolg voor uw ziekte-uitkering. Vanaf de zevende maand zal uw ziekte-uitkering verminderd worden met 3/4 van uw loon uit die tewerkstelling. Die tewerkstelling is niet gelimiteerd in tijd

14 Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was ik loontrekkende, werkloze of zelfstandige. Ik wil starten met een activiteit als vrijwilliger. Een activiteit die valt onder toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers is een activiteit die onbezoldigd en vrijwillig wordt verricht voor een persoon of organisatie waarmee geen familiale band bestaat (bv.: begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger bij het Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden ). Ik vind de activiteit waarmee ik wil starten niet terug in de folder. Wat nu? Er bestaan nog heel wat andere mogelijkheden voor een sociale of professionele reïntegratie van wie arbeidsongeschikt is. Niet alle mogelijkheden komen aan bod in deze folder. Wanneer u wilt starten met een activiteit, neem dan vooraf contact op met uw ziekenfonds. Aarzel ook niet om ernaar te informeren bij een bezoek aan de adviserend geneesheer. Ik kan door omstandigheden niet starten met de activiteit, hoewel ik toelating gekregen heb. De activiteit mag niet verricht worden binnen het kader van een arbeidsovereenkomst of een statutaire aanstelling. Een terugbetaling van uw onkosten wordt niet beschouwd als loon. We raden u aan om de verenigbaarheid van zo n activiteit met uw gezondheidstoestand vooraf te bespreken met de adviserend geneesheer. Gebruik voor de melding van een vrijwilligersactiviteit het formulier Vraag tot toestemming aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor de arbeidsongeschikt erkende vrijwilliger - informatienota vrijwilligerswerk dat u in het midden van deze brochure terugvindt. U ontvangt een document Vaststelling van verenigbaarheid van een activiteit als vrijwilliger met de algemene gezondheidstoestand van de adviserend geneesheer. Er zijn geen gevolgen voor het bedrag van uw ziekte-uitkering. Laat dat zo vlug mogelijk weten aan de adviserend geneesheer. Gebruik daarvoor de Verklaring op erewoord van niet-werkzaamheid die u samen met de Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid ontvangen hebt. Daarna mag u geen nieuwe activiteit aanvatten zonder opnieuw een aanvraag in te dienen bij de adviserend geneesheer. Ik heb mijn toegelaten activiteit stopgezet. Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst Uitkeringen van uw ziekenfonds. Die zal u informeren over wat u moet doen. Als u als loontrekkende uw activiteit tijdelijk onderbreekt, moet u ons niet contacteren. Blijf ons wel maandelijks de Verklaring van inkomen uit een aan de gezondheidstoestand aangepaste activiteit opsturen. Ik heb mijn activiteit volledig hervat. Een activiteit die valt onder toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van Voor het volledig hernemen van de activiteit die u vrijwilligers is een activiteit die onbezoldigd uitoefende op de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid hoeft u geen toestemming te vragen. en vrijwillig wordt verricht voor een persoon (*) of Er organisatie mogen geen waarmee kamersupplementen geen familiale gevraagd band worden Bezorg aan een ons aantal het door Bewijs de wet van vastgelegde arbeidshervatting categorieën dat bestaat van rechthebbenden; (bv.: begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Zij mogen bij het geen Rode ereloonsupplementen Kruis,...) vragen aan een vat aantal hebt. Dat door is de de wet datum vastgelegde waarop categorieën de erkenning van de datum vermeldt waarop u uw activiteiten her- (**) rechthebbenden: als dit niet op de opnameverklaring van staat; arbeidsongeschiktheid beëindigd zal worden als gekozen is voor verzorging tegen en vanaf verbintenistarief. wanneer u niet langer recht hebt op een ziekte-uitkering. 14

15 Geheugensteuntje Richt uw aanvraag voor een toegelaten activiteit 14 dagen vóór de gewenste begindatum aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. U mag geen activiteit aanvatten zonder schriftelijke toelating van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Als u dat toch doet, kan dat leiden tot verlies en zelfs terugvordering van uw ziekteuitkering! Hou u strikt aan de voorwaarden opgelegd door de adviserend geneesheer. U vindt ze terug op uw schriftelijke toelating. De betaling van uw ziekte-uitkering wordt stopgezet in afwachting van gevraagde attesten. 15

16 De inhoud van deze folder is enkel informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Deze folder is een realisatie van CM - dienst Communicatie. V.U.: Marc Justaert, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel mei 2010 ART Bent u al CM-lid, dan weet u dat u op CM kunt rekenen. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit om onze troeven te leren kennen. Ga langs in het CM-kantoor in uw buurt of surf naar

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014 Arbeidsongeschikt en toch actief februari 2014 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? januari 2016

Arbeidsongeschikt? januari 2016 Arbeidsongeschikt? januari 2016 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Belangrijk Lees dit eerst!

Belangrijk Lees dit eerst! AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE Belangrijk Lees dit eerst! ARBEIDSONGESCHIKTHEID Waarvoor dient dit formulier? Dit formulier vult u in als u tijdens de periode waarin u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID www.vnz.be Hoogstratenplein 1-2800 Mechelen Tel. 03 491 09 88 Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Hoogstratenplein 1 arbeidsongeschiktheid@vnz.be 2800 MECHELEN AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument C3 SWT uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag Versie 3.1 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Nieuwe regeling algemene stelsels Voorafgaande

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANVRAAG TOT TOESTEMMING OM EEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN TIJDENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Werknemersregeling) Bezorg ons dit formulier ingevuld terug voor uw werkhervatting AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bestemd voor: - de werknemers die na 31 december

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Hartelijk Welkom Vorming tijdelijke werkloosheid overmacht Zaventem 31.03.2016 1 Lidmaatschap Via de delegué in het bedrijf Via website www.acvonline.be Wees volledig in de gevraagde

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Een beroepsziekte. Wegwijs

Een beroepsziekte. Wegwijs Een beroepsziekte Wegwijs Wat is een beroepsziekte? Sommige ziekten worden veroorzaakt door het werk. Soms merk je de symptomen pas lang na de blootstelling aan het risico. Dergelijke ziekten zijn beroepsziekten.

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds,

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is bestemd

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

uitkeringsaanvraag in het stelsel

uitkeringsaanvraag in het stelsel uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (Nieuwe regeling algemene stelsels) informatiedocument Versie 1 01.10.2014 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking:

Nadere informatie

de vrijwilligers verzekeren?

de vrijwilligers verzekeren? de vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) SOS Vrijwilligers INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers Kostprijs De vrijwilliger betalen Hoe worden onkosten geregistreerd Wat

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument richt zich tot de

Nadere informatie

Seniorvakantieuitkering

Seniorvakantieuitkering Seniorvakantieuitkering Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector? Dan kan u ter aan vulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie

Nadere informatie

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats)

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats) VERKL. 1/2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZELFSTANDIGEN VERKLARING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Art. 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971) 1. Identificatie van de titularis Naam : Voornaam : Hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/..

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/.. RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR UITKERINGEN Omzendbrief VI 2002/ Brussel, 47bis/.. RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES. C.A.O. NR. 80 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES.

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Medefinanciering door Doelen Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Overzicht mogelijkheden om terug aan het werk te gaan: Stage Leren op de werkvloer Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing/opleiding

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning Versie 3.1 Ter 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN C3 SWT Nieuwe regeling Voorafgaande

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en datumstempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1-ARTIEST VERKLARING VAN COMMERCIELE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN/OF VAN INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN IN TE VULLEN

Nadere informatie

Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen

Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen OPNIEUW KINDERBIJSLAG VOOR EEN STUDENT (modules 5bis + 4 + 23 + 23bis) Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen voor omdat hij/zij voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Stap voor stap in uw onderneming

Stap voor stap in uw onderneming Stap voor stap in uw onderneming Dr. Geert Premer (2017) Een re-integratietraject, wat is dat dan? Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker hij het heeft om terug aan de slag te gaan.

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Uitkeringen Omzendbrief VI nr 2013/156 van 11 april 2013 249/21 Van toepassing vanaf 12 april 2013 Artikel 100, 2 van de wet betreffende

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds?

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Wie is zelfstandige? Je oefent een beroepsactiviteit uit, maar je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut in openbare dienst. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie