UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT"

Transcriptie

1 art.63 van het koninklijk besluit van DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds, uw sociaal verzekeringsfonds of uw boekhouder. 1. IDENTIFICATIE UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT BRENG HIER HET KLEEFVIGNET VAN UW VERZEKERINGSINSTELLING AAN Benaming van uw sociaal verzekeringsfonds (SVF):.. 2. VRAGEN IN VERBAND MET UW ONDERNEMING VOOR UW ARBEIDSONGESCHIKTHEID (**) Gebeurt de activiteit van de onderneming a) in eigen naam? ja/nee (*) b) in een vennootschap? ja/nee (*) B.T.W. nummer: Indien u geen B.T.W.-nummer heeft, gelieve de volgende punten in te vullen: Naam en rechtsvorm (NV, BVBA, CV,.) van de vennootschap:. Adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming:. Waar oefent u uw activiteit feitelijk uit (indien dit op een ander adres is dan de maatschappelijke zetel) (*) schrappen wat niet past (**) de persoonlijke beroepsactiviteit binnen de onderneming moet vermeld worden op de volgende bladzijden 1

2 Geef een uitvoerige beschrijving van de activiteiten van de onderneming en belangrijkheid (bv.landbouwbedrijf: aard, oppervlakte, ; indien transportbedrijf: aard, aantal voertuigen..) Werkt/werkte u in de exploitatie of onderneming samen met anderen: ja/nee (*) - echtgeno(o)t(e) / gezinsleden: ja/nee(*) aantal: - vennoten/gemandateerden/partners: ja/nee (*) aantal: - arbeiders: ja/nee (*) aantal: - bedienden: ja/nee (*) aantal: - anderen: ja/nee (*) aantal: Indien uw arbeidsongeschiktheid wijzigingen tot gevolg heeft gehad in de verderzetting van uw onderneming of exploitatie, gelieve die dan toe te lichten. 3. VRAGEN IN VERBAND MET UW PERSOONLIJKE ACTIVITEIT IN DE ONDERNEMING VOOR UW ARBEIDSONGESCHIKTHEID Beroep als zelfstandige (bv. bakker, geneesheer, kapper): Sinds wanneer oefent u dit beroep uit? - - Omschrijf uitgebreid welke taken u werkelijk heeft uitgeoefend voor het optreden van de arbeidsongeschiktheid. Om de adviserend geneesheer toe te laten zijn beslissing te nemen, is het noodzakelijk hieronder zeer uitgebreid te beschrijven waaruit uw persoonlijke activiteit binnen de onderneming bestaat! Was het eerder een lichamelijk belastende activiteit? ja/nee (*) Was het eerder een intellectuele activiteit? ja/nee (*) Was het eerder een leidinggevende of beheersactiviteit? ja/nee (*) (*) schrappen wat niet past 2

3 verdere beschrijving: 4. STOPZETTING VAN UW PERSOONLIJKE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT U kan enkel arbeidsongeschikt erkend worden indien u uw persoonlijke zelfstandige activiteit volledig heeft onderbroken!! Indien u uw activiteit gedeeltelijk wil verderzetten, kan dit pas vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid, en moet u hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Heeft u sinds het begin van uw arbeidsongeschiktheid elke persoonlijke activiteit stopgezet? ja/nee (*) Oefent u na het begin van uw arbeidsongeschiktheid nog gedeeltelijk uw zelfstandige activiteit verder uit? ja/nee (*) Zo ja, sinds wanneer? - - Welke taken bent u blijven uitoefenen en hoeveel tijd besteedt u hieraan (dagen, uren): 5. ANDERE BEROEPSACTIVITEITEN NAAST DE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT U kan enkel arbeidsongeschikt erkend worden indien u ook uw andere beroepsactiviteiten volledig heeft onderbroken. Indien u deze activiteiten gedeeltelijk wil verderzetten, moet u hiervoor de voorafgaandelijke toestemming vragen aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Oefende u voor het optreden van de arbeidsongeschiktheid naast uw zelfstandige activiteit nog andere beroepsactiviteiten uit? ja/nee (*) Zo ja, welke activiteit? (omschrijving van uw activiteit en hoedanigheid, bv. als loontrekkende, ambtenaar, vrijwilligerswerk,.) (*) schrappen wat niet past 3

4 Sinds wanneer oefende u die uit? - - Heeft u deze activiteit stopgezet? ja / deels / nee (*) a) Indien u deze activiteit stopgezet heeft: Sinds welke datum? - - b) Indien u deze activiteit gedeeltelijk verder uitvoert: Sinds welke datum? - - Welke taken zet u voort en hoeveel tijd besteedt u hieraan (dagen en uren)? 6. ANDERE OPMERKINGEN Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring correct en volledig is, en dat ik kennis genomen heb van de bijgevoegde belangrijke mededelingen. Datum: Handtekening: Uw ziekenfonds vraagt u deze gegevens voor de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerde wet van en koninklijk besluit van ). Dit document kan eveneens worden meegedeeld aan het RSVZ. In toepassing van de wet van ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wil maken, moet u zich schriftelijk wenden tot uw ziekenfonds. Voor meer informatie betreffende de verwerking van deze gegevens kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (*) schrappen wat niet past 4

5 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 1. Stuur dit document zo snel mogelijk op aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 2. De inspecteurs van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zijn gemachtigd om een spontane controle ter plaatse uit te voeren, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Indien uw arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar duurt, voert het RSVZ automatisch een controle uit. 3. Wanneer er zich tijdens uw arbeidsongeschiktheid wijzigingen zouden voordoen in de gegevens die u hierboven heeft verstrekt, moet u die wijzigingen onmiddellijk mededelen. Valse of onvolledige verklaringen kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties, zoals bepaald in het koninklijk besluit van betreffende de verklaring te doen in verband met de subsidies, vergoedingen en toelagen van welke aard ook die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn. Valse of onvolledige verklaringen of het gebruik ervan kunnen aanleiding geven tot het toepassen van een administratieve sanctie, namelijk uitsluiting van het recht op prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, (uitkeringen en/of geneeskundige verstrekkingen) overeenkomstig het koninklijk besluit van Opgelet! Indien u wegens arbeidsongeschiktheid uw activiteit moet stopzetten, kan u bij uw sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen voor gelijkstelling inzake pensioenen. Op die manier kan u tijdens uw arbeidsongeschiktheidsperiode uw rechten vrijwaren in het pensioenstelsel, zonder bijdragebetaling. Contacteer tijdig uw sociaal verzekeringsfonds!

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE FORMULIER TERUG TE ZENDEN NAAR ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS Deel 1: AANVRAGER Naam :... Voornaam :... Geboren op :.../... /... Geboren

Nadere informatie

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten 1. Begripsomschrijvingen Aangeslotenen: De verzekeringnemers van een sociale pensioenovereenkomst afgesloten bij de verzekeraar. Verzekeraar: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum goedgekeurd in de algemene vergadering van 10 december 2014 VADEMECUM INDIENEN MANDATENLIJST EN VERMOGENSAANGIFTE /

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker GZA - juni2015 Project PRINK Professionele re-integratie na kanker campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie