Afscheid... Hoe nu verder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid... Hoe nu verder?"

Transcriptie

1 GoedGeregeld Informatiebulletin voor nabestaanden nummer 1 pag. 2 De Belastingdienst... wel gemakkelijk pag. 3 [uw naam]: Uw eigen pagina pag. 4 Jetty Stouwer NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen Afscheid... pag. 5 SVB: Sociale voorzieningen geregeld pag. 6 Netwerk Notarissen: Steeds vaker schulden in erfenissen pag. 10 Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog Rouwverwerking pag. 11 Over NabestaandenZorg Wat doet NabestaandenZorg voor u? pag. 12 Colofon Contact plus: Rabo Bank, ANBO, Consultant Annelies Brink Hoe nu verder? Vrijwel daags nadat u afscheid hebt genomen van uw overleden partner ontkomt u niet aan het regelen van een veelheid aan zaken die zich amper laat overzien. Terwijl uw gedachten nog vol zijn van de gebeurtenissen rondom het overlijden en de uitvaart, zijn er een groot aantal zaken die uw aandacht opeisen of daaraan niet mogen ontsnappen. NabestaandenZorg neemt u deze zorg uit handen. Op de achterpagina van dit magazine kunt u daarover meer lezen. Het overlijden van iemand die zeer nabij staat, maakt u wellicht voor het eerst mee. In dit magazine treft u verschillende, met zorg samen gestelde, interviews en artikelen aan over diverse zaken die uit het overlijden van een naaste kunnen voortvloeien. 1

2 De Belastingdienst wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken Nadat uw dierbare is overleden Als een familielid is overleden, hoeft u dit niet aan ons door te geven. De gemeente geeft dit aan ons door. Als nabestaande krijgt u vervolgens te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Inkomstenbelasting De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden een aangifte-formulier voor de inkomsten belasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene worden afgerekend. Het overlijden kan gevolgen hebben voor de inkomsten belasting die u zelf als nabestaande moet betalen. Wanneer u namelijk een nalatenschap verkrijgt, is de verkrijging op zich geen inkomen. Het is echter wel mogelijk dat u over de opbrengst daarvan wél inkomstenbelasting moet betalen. Ook zogenaamde postume inkomsten van de overledene worden in principe belast bij de erf genamen. Voor u als nabestaande kan het over lijden van uw partner of een kind ook nog invloed hebben op de heffingskortingen. Erfbelasting Als u een erfenis ontvangt, dan dient u hier meestal erfbelasting over te betalen. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest van de erfenis is belast met erf belasting. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis en de relatie tot de overledene. Nadat de Belastingdienst de aangifte erfbelasting heeft ontvangen, wordt berekend of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de betaling van de erf belasting: - de contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting namens alle erfgenamen, - of iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan erfbelasting. Voor meer informatie: Onder het kopje Relatie, familie, gezondheid staat de link Erven. 2

3 [uw naam], uitvaartondernemer Zaken regelen in alle rust {uw naam} Mensen kijken soms vreemd op zodra ze horen welk beroep ik uitoefen. Al op jonge leeftijd werd ik geboeid door het fenomeen dood. Ik kijk daar op een ontspannen, haast natuurlijke wijze tegenaan en voel bijvoorbeeld geen angst als ik nadenk over het gegeven dat mijn eigen leven ooit zal eindigen. Deze invalshoek zorgt ervoor dat ik met zaken als overlijden en rouw op een rustige manier omga. Een opstelling, noem het talent, dat maakt dat ik me in het vak van uitvaartondernemer helemaal thuis voel. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan als uitvaartverzorger, heb ik in 2004 de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet. Een juiste stap, want ik kan het vak nu helemaal naar mijn persoonlijke inzichten vormgeven. Aandachtig luisteren, mogelijkheden bespreken, regelwerk waar nodig uit handen nemen en altijd bereikbaar zijn voor de nabestaanden. Kort samen gevat zijn dit de kenmerken van [uw naam] Uitvaartbegeleiding. Zaken regelen in alle rust Gemiddeld staan ons, nabestaanden en uitvaartbegeleider, vijf dagen ter beschikking om de uitvaart te regelen. Dit lijkt een nogal kort tijdsbestek, maar onze ervaring leert dat er meestal voldoende tijd beschikbaar is om zaken naar zo persoonlijk mogelijke wens te regelen. Vaak weten nabestaanden op welke wijze de uitvaart vorm moet krijgen. Toch komt het ook regelmatig voor dat men nog niet op de hoogte is van de vele mogelijkheden die er zijn om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk gestalte te geven. Wij zijn er om met u mee te denken, om passende mogelijkheden aan te reiken en om regelwerk uit handen te nemen. Wij zorgen voor rust voor de nabestaanden. Gedurende de vijf dagen tot aan de begrafenis of de crematie zijn we voortdurend, 24 uur per dag, beschikbaar voor de nabestaanden. We leggen dagelijks persoonlijk contact om geregelde zaken mee te delen en om te horen of er eventueel nog zaken geregeld moeten worden. Wij zullen ons echter niet onnodig aan nabestaanden opdringen. U kunt met een gerust hart vertrouwen op een vakkundige afhandeling van al uw vragen en wensen. Een passend afscheid Voor ons als uitvaartbegeleiders is het een uitdaging om de uitvaart zo passend mogelijk te regelen en te begeleiden. Passend bij de mogelijke wensen van de overledene en passend bij de wensen van de nabestaanden. En, geen onbelangrijk detail, passend bij de financiële mogelijkheden van de nabestaanden. Een aspect dat mogelijk aandacht verdient en waarbij wij u van dienst zijn. Nazorggesprek Ongeveer 2 à 3 weken nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden, maken we een afspraak met de nabestaanden. Dit bezoek wordt meestal zeer op prijs gesteld. Het geeft de nabestaanden en ons ruimte om even terug te blikken op de niet alledaagse gebeurtenissen en emoties die een uitvaart nu eenmaal met zich meebrengt. Dit nazorggesprek vormt meestal het laatste contact in een kortstondig traject van nauwe samenwerking. voorbeeldtekst [uw naam] [uw gegevens} 3

4 Mevrouw Jetty Stouwer NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen Toen ik mijn man verloor stond mijn hoofd absoluut niet naar allerlei zaken welke geregeld moesten worden. En ik zag daar als een berg tegenop, vooral ook omdat het meeste mij boven de pet ging. Aan de andere kant knaagde er onrust aan mij, want hoe kwam ik er voor te staan? Daarom was het erg fijn dat ik hulp aan huis kreeg. Heel voortvarend werd alles voor mij geregeld en al snel werd het mij duidelijk dat ik mij geen zorgen voor de toekomst hoefde te maken. Pas toen men voor mij aan de slag ging, werd ik mij bewust van de enorme hoeveelheid werk welke me uit handen werd genomen. De reeds voor mijn man gemaakte afspraken bij ondermeer de tandarts en fysiotherapeut werden tijdig afgezegd, het terughalen van zijn scootmobiel werd geregeld, overbodige lidmaatschappen werden opgezegd en bij tientallen bedrijven en instanties werd de naamswijziging, soms met een tariefaanpassing, geregeld. Niets is aan de aandacht ontsnapt, tot aan het naamplaatje bij de voordeur toe. Er zijn nieuwe mappen aangelegd waarin een voor de hand liggend systeem zit, zodat ik in het vervolg alles eenvoudig zelf kan archiveren en terugvinden. Het overlijden van mijn man kwam zeer plotseling. Omdat hij de administratie en belastingzaken altijd verzorgde, had ik geen benul van de wijze waarop dit in elkaar stak en hoe ik dit moest voortzetten. Mijn contactpersoon bij NabestaandenZorg heeft de belastingzaken, in verband met het overlijden, verzorgd. Dit nadat orde is geschept in de enorme hoeveelheid documenten welke hij, niet altijd op de meest logische plekken, aantrof. 4

5 De SVB Sociale voorzieningen voor u geregeld tot in de puntjes De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u op tijd en correct uw AOWpensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangt. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. AOW-pensioen Als iemand is overleden die een AOW-pensioen had, dan zorgen wij voor het stopzetten van de betaling van de AOW. Want het pensioen en de vakantieuitkering eindigen op de dag na het overlijden. Dit gebeurt automatisch, wij krijgen bericht van de gemeente. Wij betalen dan de vakantie-uitkering vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden. Als we de AOW al voor de hele maand hebben uitbetaald, dan heeft de overledene te veel AOW ontvangen. Dit verrekenen we met de vakantie-uitkering. Als de overledene een partner achter laat, dan betalen we ook een een malige overlijdensuitkering. Vervolgens is het van belang of u als partner van de overledene de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt of ook reeds AOW ontvangt. Ontvangt u reeds AOW, dan krijgt u vanaf de maand van het overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden. Nabestaandenuitkering Anw Hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan krijgt u mogelijk voortaan een nabestaandenuitkering Anw. Deze uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het over lijden van uw partner of voor wezen. Hiermee zorgt de overheid er voor dat de nabestaanden een basisinkomen hebben. Er gelden criteria waaraan voldaan dient te worden om voor een nabestaandenuitkering Anw in aanmerking te komen. Voldoet u aan de criteria en heeft u geen andere inkomsten, dan krijgt u de volledig nabestaandenuitkering Anw. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij dit helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de nabestaandenuitkering Anw. 5

6 Netwerk Notarissen Steeds vaker schulden in erfenissen Netwerk Notarissen vormt met 600 gespecialiseerde notariële juristen het grootste samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Vanuit meer dan 150 vestigingen staan wij voor je klaar met informatie en advies op belangrijke momenten in jouw leven. Erfenis afwikkelen met de notaris Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulp middelen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor je nakijken bij het Centraal Testamentenregister. Afwikkeling van de erfenis Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil. Erfenis accepteren? Je hoeft een erfenis niet te accepteren als je dat niet wilt. Maar je moet tijdig met de notaris overleggen. Gedraag je je als erfgenaam dan zit je aan de erfenis vast. Je kunt kiezen of je de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud beneficiair aanvaardt. Je aanvaardt onder voorbehoud als je denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze. Als je de erfenis accepteert en je wilt hulp bij de afwikkeling, dan kan je ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen. Executeur Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen je informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. Je kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op je te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Vooraf advies inwinnen De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor jou de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. Ook als je de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft. Je vindt een Netwerknotaris bij jou in de buurt op 6

7 Seniorenorganisatie ANBO Advieslijn is vraagbaak voor nabestaanden ANBO is dé belangenbehartiger voor alle senioren in Nederland als het gaat om inkomen, gezondheid, participatie, wonen en mobiliteit. We leggen daarbij de nadruk op emancipatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. foto: Patricia Steur ANBO-directeur Liane den Haan: Onze Advieslijn wordt vaak gebeld door leden met vragen over het erfrecht of een overlijden. Iedereen wil graag zelf bepalen hoe hij/zij zaken geregeld wil hebben. De keuze rond de uitvaart of naar wie welke spullen gaan, of dat bij leven wordt gegeven of via codicil of testament. Indien naaste familie is overleden kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) verzoeken om te kijken of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit onder beheer heeft. Het register geeft geen informatie over wie erf genamen zijn en hoe groot de erfenis is. Nalatenschap Vragen over een uitvaartverzekering of uitvaart gaan vaak over de uitleg van de polisvoorwaarden of over het zoeken naar een oude polis, die soms vanaf de geboorte was afgesloten. Maar ook over en/of bankrekeningen met partner of kind, het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, wie de (extra) kosten moet betalen van de uitvaart, mogelijkheden voor het opeisen en uitbetalen van het kindsdeel. Ook onterven en de legitieme portie zijn veelbesproken onderwerpen. Advies Den Haan: De knelpunten die wij signaleren gebruiken we om met instanties onduidelijkheden te verhelderen, regels aan te scherpen of te (laten) veranderen. Zo hebben sommige bankinstellingen een speciale nabestaandendesk. En vereisen banken niet altijd meer een verklaring van erfrecht om aan het geld te komen van de e/o rekening die de overledene had. Banken maken een individuele afweging of een verklaring van erfrecht uit het oogpunt van zekerheid nodig is. Mijn advies: informeer dus naar de eisen en procedures. Ook in geval van een testament kunnen andere regels gelden. Recent hebben notarissen hun werkwijze bij het veranderen van testa menten aangescherpt, onder meer na meldingen van financieel misbruik van senioren. Activiteiten Na het verlies van een partner is het vaak moeilijk de draad weer op te pakken. Via lokale ANBOafdelingen is er de mogelijkheid voor het leggen van nieuwe contacten, deelnemen aan activiteiten of deze organiseren. Zo krijgt iemand een netwerk in de buurt en is isolement te voorkomen. ANBO heeft in het hele land lokale afdelingen. Die bieden recreatieve activiteiten, belangenbehartiging, kortingen en hulp. Er vinden ook inhoudelijke bijeenkomsten plaats, zoals over erfrecht. Meer informatie is te vinden op 7

8 Annelies Brink, consultant bij NabestaandenZorg Veel waardering voor aanpak en betrokkenheid Tijdens mijn vorige werk bij een thuiszorgorganisatie maakte ik enkele keren van zeer nabij mee voor welke opgave de achterblijvende partner komt te staan na een overlijden. Op zulke momenten wilde ik niets liever dan dat ik iets voor deze mensen kon betekenen. Ik heb de kans om bij NabestaandenZorg aan de slag te gaan dan ook met beide handen aangegrepen, zodat ik in het vervolg professionele ondersteuning kan bieden. Het geeft mij veel voldoening om zaken uit handen te nemen waar men zelf erg tegenop ziet of waar men door gebrek aan kennis in zou gaan verzanden. Het is heerlijk dat cliënten keer op keer hun waardering uitspreken voor onze efficiënte aanpak, maar vooral ook voor de betrokkenheid die uit het regelmatige persoonlijk contact voortvloeit. 8

9 We staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. Het is verstandig om na een overlijden direct contact op te nemen met uw bank. U kunt dit telefonisch doen, maar ook door de akte van overlijden van de gemeente of de melding van overlijden op te sturen naar of af te geven bij de bank. Wij zorgen er dan voor dat de belangrijkste administratieve handelingen in gang worden gezet. Daarna neemt de adviseur contact met u op om de overige zaken te bespreken. De urgentie daarvan is afhankelijk van de producten, die de overledene bij ons afneemt en betreft dus altijd maatwerk. Vanaf het moment dat de bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank de tenaamstelling van de rekening door voor de naam van de overledene Erven te plaatsen. Wat gebeurt er met de bankrekeningen? De bank blokkeert de rekening indien er sprake is van een rekening alleen op naam van de over le dene. Alle passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder vervallen. Indien er sprake is van een gezamenlijke rekening, een zo genaamde en/of rekening, blokkeert de bank alleen de passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De overblijvende rekeninghouder mag over het tegoed van de rekening blijven beschikken. Als de gezamenlijke erf genamen hiertegen schriftelijk bezwaar maken, dan mag de overblijvende rekeninghouder alleen na toestemming van hen over het tegoed van de rekening beschikken. De bank blokkeert de en/of-rekening na het overlijden van een rekeninghouder in beginsel dus niet. In de periode dat de rekening van de overledene is geblokkeerd, kan het zijn dat het geld op deze rekening toch nodig is. Denk aan kosten voor levensonderhoud of uitvaart. De bank kan ervoor zorgen dat deze rekeningen betaald worden. Zijn er volmachten, elektronische diensten en automatische incasso s aanwezig? Na het overlijden van een klant eindigt de overeenkomst van deze klant met betrekking tot Telebankieren en Internetbankieren. De toegang tot deze diensten, van zowel de overleden klant als de gevolmachtigde, wordt door de bank stopgezet. Hier kan vervolgens geen gebruik meer van worden gemaakt. Ook automatische incasso s en automatische periodieke overboekingen en de volmachten die (mede) door de overledene zijn afgegeven, komen bij het overlijden te vervallen. De PIN-passen van eventuele gevolmachtigden worden geblokkeerd. Indien er sprake is van een en/of rekening, dan zal de overgebleven rekeninghouder contact moeten opnemen met de bank voor het afgeven van een nieuwe volmacht. De hypotheek Gezien de variëteit aan soorten hypotheken en de eventueel gekoppelde levensverzekeringen is overleg met de bank van belang. Na het overlijden zijn de erfgenamen van de overledene aansprakelijk voor de hypotheek. De gang van zaken rondom een hypotheek is altijd maatwerkadvies, ook bij overlijden. 9

10 Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog: Rouwverwerking verschilt van persoon tot persoon Kort na het overlijden van een dierbare kun je je niet voorstellen dat je de normale dagelijkse dingen weer kunt doen. Dat er direct na het overlijden bij de nabestaande een periode van chaos ontstaat, is normaal en absoluut niet zorgwekkend. Het besef van het verlies moet zijn plaats nog vinden. Praat erover, dat is mijn advies aan de nabestaande en diens omgeving. Mensen zijn veelal geneigd te zwijgen, terwijl de nabestaande daar juist niet bij gebaat is. Je mag er altijd vanuit gaan dat steun gewenst is in praktisch of emotioneel opzicht. Het is goed om de signalen te herkennen dat de rouwverwerking niet zelfstandig lukt. Daarvoor bestaan geen criteria, die verschillen van persoon tot persoon. Het is vooral van belang om er alert op te zijn dat de rouwverwerking u niet gaat belemmeren in uw dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van uw huishouden of het onderhouden van sociale contacten en hobby s. Over het algemeen zijn mensen veerkrachtig en pakken zij de draad weer op. Mocht dit toch niet gebeuren, dan is dat een teken om bij een professionele hulpverlener aan de bel te trekken. Er blijkt dan niet zelden sprake te zijn van een knagend schuldgevoel dat het rouwproces verstoort. Of men blijft bijvoorbeeld bezig met gevoelens van onmacht over het ziekbed en de pijn welke aan het overlijden vooraf zijn gegaan, of met boosheid over het verloop of de hulp die verleend is. In zo n situatie pas ik vaak effectief een therapie toe welke er voor zorgt dat bepaalde herinneringen, zoals het schuldgevoel, hun lading verliezen. Hierdoor komt het gewone rouwproces op gang. Al met al is er in een gewoon rouwproces veelal geen grote rol voor een psycholoog weggelegd. We ondersteunen mensen in het rouwproces en het afscheid nemen en zetten mensen aan het denken. Want niet zelden vallen de toekomstplannen, welke met de overleden partner zijn gemaakt, weg. Dan is het zaak dat de nabestaande nadenkt over de wijze waarop deze het leven in de toekomst wil invullen. 10

11 NabestaandenZorg regelt ondermeer: Het uitschrijven bij zorgverleners en het evt. afzeggen van lopende afspraken. Het opzeggen van de huur- of leenovereenkomst voor hulpmiddelen en het regelen van de retournering. Het desgewenst ordenen van de administratie en het geven van uitleg daaromtrent. Omzetting van de rekeninghouder oftewel tenaamstelling van bankrekeningen, creditcards en spaarvoorzieningen. De tenaamstelling van verzekeringen aanpassen en het waar mogelijk laten herzien van de premie en dekking naar de nieuwe situatie. Coördineren dat de eventueel toegekende thuiszorg of (huishoudelijke) hulp qua kosten en/ of beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd naar de nieuwe situatie. Indien van toepassing, het opzeggen van de tenaamstelling van voertuigen. Opzeggen van overbodig geworden lidmaatschappen en het stopzetten van contributies. Opzeggen of naar rato laten verlagen van (vrijwillige) periodieke bijdragen. Het verzorgen van de afsluitende belastingaangifte zoals deze voor uw overleden partner ingediend moet worden. Het verzorgen van een overzicht van uw nieuwe inkomsten en vaste kosten. Wat doet NabestaandenZorg voor u? Het overal aan laten passen van de tenaamstelling, een correcte omzetting van de pensioen voorzieningen, het verzorgen van de vereiste belastingaangifte en het opzeggen of retourneren van alles wat overbodig is geworden: dit is zomaar een kleine greep uit hetgeen Nabestaanden Zorg voor u regelt. De consultant van NabestaandenZorg komt bij u thuis om samen met u aan de hand van een praktisch draaiboek te bepalen wat aandacht behoeft en zal dit compleet voor u verzorgen. NabestaandenZorg werkt snel en efficiënt. Door, bij u thuis, uw administratie te raadplegen hebben wij alle informatie bij de hand om ter plekke onze werkzaamheden te verrichten. Daarvoor gebruiken wij een uniek systeem, waarmee mutaties digitaal kunnen worden doorgegeven en waarmee u een helder inzicht krijgt in uw toekomstige situatie. Vanaf het eerste contact met NabestaandenZorg communiceert u met een vaste contactpersoon die afkomstig is uit uw regio. Deze weet zich vanuit praktijkervaring maximaal in te leven in uw situatie. Op een betrokken en persoonlijke wijze blijft u voortdurend geïnformeerd. Uw consultant zal u op regelmatige basis bezoeken. Uw belangstelling voor ondersteuning door NabestaandenZorg kunt u kenbaar maken aan uw uitvaartverzorger of via telefoonnummer

12 NabestaandenZorg Eline Verelaan HL Oosterhout T F Colofon GoedGeregeld is het informatiebulletin van NabestaandenZorg en verschijnt onregelmatig. Redactie: Max Leffring 12

Afscheid... Hoe nu verder?

Afscheid... Hoe nu verder? GoedGeregeld Informatiebulletin voor nabestaanden nummer 1 pag. 2 pag. 3 pag. 4 De Belastingdienst... wel gemakkelijk Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog Rouwverwerking Jetty Stouwer NabestaandenZorg

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

CHECKLIST NA OVERLIJDEN

CHECKLIST NA OVERLIJDEN Deze checklist is bedoeld voor nabestaanden en heeft als doel u te helpen gedurende de intensieve periode van het regelwerk na een overlijden. Iedere situatie na een overlijden is anders, mogelijk is voor

Nadere informatie

Uw inkomen zonder uw partner

Uw inkomen zonder uw partner Informatie over uitkeringen na overlijden Uw inkomen zonder uw partner Inkomen na een overlijden Een partner verliezen is een nare gebeurtenis. Er verandert heel veel. Ook uw inkomen wordt anders. Daar

Nadere informatie

BLG Wonen Nabestaandenservice

BLG Wonen Nabestaandenservice BLG Wonen Nabestaandenservice Wil je meer weten? Op blgwonen.nl vind je uitgebreide informatie over alles wat er bij een overlijden moet worden geregeld. Nabestaandenservice Wanneer een dierbare is overleden,

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden? In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt in de eerste kolom aanvinken wat is gedaan. De tweede

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis

erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis 2 netwerk notarissen 3 Een erfenis afwikkelen Wat komt er kijken bij het afwikkelen van een erfenis? 6 Praktische zaken Handige tips voor het regelwerk en

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Stappengids Overlijden. Hulp bij bankzaken. In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden

Stappengids Overlijden. Hulp bij bankzaken. In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden Stappengids Overlijden Hulp bij bankzaken In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk.

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. A L S J E V A N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T, Z O R G J E O O K V O O R E E N B I J Z O N D E R A F S C H E I D Over persoonlijke

Nadere informatie

Confidente helpt u met de zakelijke verwerking bij een overlijden. Regelt waar u niet aan gedacht heeft of niet aan wilt denken.

Confidente helpt u met de zakelijke verwerking bij een overlijden. Regelt waar u niet aan gedacht heeft of niet aan wilt denken. nabestaanden hebben al genoeg te verwerken Confidente helpt u met de zakelijke verwerking bij een overlijden. Regelt waar u niet aan gedacht heeft of niet aan wilt denken. Als ik tevoren had geweten wat

Nadere informatie

Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt

Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt SNS Nabestaandendesk Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt van iedereen Inhoudsopgave In drie stappen alles in gang zetten 3 Dít vragen wij u zelf te doen 4 Dít doet SNS Nabestaandendesk

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden 2 3 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Uw financiën veilig organiseren?

Uw financiën veilig organiseren? Uw financiën veilig organiseren? Doe de financiële check Wie beheert uw financiën? Betaalt u veel zaken per automatische incasso? Heeft u een machtiging voor uw bankrekening(en)? Kortom, heeft u inzicht

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing Checklist financiën Toelichting Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Nabestaanden Wijzer. Inhoud

Nabestaanden Wijzer. Inhoud Nabestaanden Wijzer Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

Testament & overlijden

Testament & overlijden Ciska Sikkel-Spierenburg Testament & overlijden Wat moet u regelen? 5 e druk, augustus 2012 Copyright 2012 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? Erfrecht een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

YORG CONSULTANCY. Nalatenschappen. Fiscale informatie over

YORG CONSULTANCY. Nalatenschappen. Fiscale informatie over kenmerk: 171121a-y het laatst bijgewerkt: 21 november 2017 copyrights 2017 Yorg Consultancy, de Bilt YORG CONSULTANCY Fiscale informatie over Nalatenschappen Inhoudsopgave Voorbereiding 2 Afwikkeling 3

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen.

Extra Pensioen Sparen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Extra Pensioen Sparen.

Nadere informatie

Uw persoonlijke nalatenschapsdossier GOED GEREGELD

Uw persoonlijke nalatenschapsdossier GOED GEREGELD Uw persoonlijke nalatenschapsdossier GOED GEREGELD WAAR STAAT WAT inhoudsopgave 3. UW NALATENSCHAP 4. VRAGENLIJST 6. RELATIES 16. BEZITTINGEN 20. FINANCIËN 26. LIDMAATSCHAP 27. OVERIGE Centrum Nalatenschappen

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

EEN ERFENIS, WAT NU?

EEN ERFENIS, WAT NU? EEN ERFENIS, WAT NU? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap De rolna het van de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht:

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: kandidaat- OFFERTE VERKLARING VAN ERFRECHT A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: notarieel salaris onderzoek Centraal Testamenten Register

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

YORG CONSULTANCY. Nalatenschappen. Fiscale informatie over

YORG CONSULTANCY. Nalatenschappen. Fiscale informatie over kenmerk: 161201c-y het laatst bijgewerkt: 25 januari 2017 copyrights 2017 Yorg Consultancy, de Bilt YORG CONSULTANCY Fiscale informatie over Nalatenschappen Inhoudsopgave Voorbereiding 2 Afwikkeling 3

Nadere informatie

TESTAMENT & OVERLIJDEN. NIEUWE EDITIE met cijfers 2014 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG

TESTAMENT & OVERLIJDEN. NIEUWE EDITIE met cijfers 2014 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG TESTAMENT & OVERLIJDEN NIEUWE EDITIE met cijfers 2014 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG Testament & overlijden CISKA SIKKEL-SPIERENBURG TESTAMENT & OVERLIJDEN 7 e, herziene druk, maart 2014 Copyright 2014 Consumentenbond,

Nadere informatie

testament Nieuwe editie met cijfers 2013 & overlijden ciska sikkel-spierenburg

testament Nieuwe editie met cijfers 2013 & overlijden ciska sikkel-spierenburg testament & overlijden Nieuwe editie met cijfers 2013 ciska sikkel-spierenburg Ciska Sikkel-Spierenburg testament & overlijden 6 e, herziene druk, april 2013 Copyright 2013 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Persoonlijk en vertrouwd

Persoonlijk en vertrouwd Persoonlijk en vertrouwd 2 Uitvaartzorg met een persoonlijk gezicht Graag stellen we ons aan u voor: wij zijn John en Margaret Spanjersbergh. Sinds 2001 bieden wij kwalitatief hoogstaande uitvaartzorg

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Inhoud Waarom een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament?

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament? HET LEVENSTESTAMENT U heeft er waarschijnlijk al over gehoord of iets over gelezen: het maken van een levenstestament. Maar wat is een levenstestament nu precies? En wanneer is het maken van een levenstestament

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het wel of niet aanvaarden van een erfenis, het afwikkelen ervan, de kosten en de rol van de notaris. een erfenis, wat nu? Is er iemand overleden in uw nabije omgeving?

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Moet ik de erfenis aanvaarden? Moet ik de erfenis aanvaarden? mr. W.S. (Wiebren) Santema www.erfrechtadvocaat.nu santema@machielsadvocaten.nl Is er een probleem in de familie over een erfenis? Na het overiijden van een familielid komt

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

testament Nieuwe editie met cijfers 2013 & overlijden ciska sikkel-spierenburg

testament Nieuwe editie met cijfers 2013 & overlijden ciska sikkel-spierenburg testament & overlijden Nieuwe editie met cijfers 2013 ciska sikkel-spierenburg Ciska Sikkel-Spierenburg testament & overlijden 6 e, herziene druk, april 2013 Copyright 2013 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartZorg Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Checklist bij het administratief afhandelen na een overlijden. Te ondernemen stappen tot aan de plechtigheid.

Checklist bij het administratief afhandelen na een overlijden. Te ondernemen stappen tot aan de plechtigheid. Checklist bij het administratief afhandelen na een overlijden. Te ondernemen stappen tot aan de plechtigheid. Dagen tot aan de plechtigheid. Informeer de werkgever/uitkeringsinstelling. Laat een Verklaring

Nadere informatie