Afscheid... Hoe nu verder?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid... Hoe nu verder?"

Transcriptie

1 GoedGeregeld Informatiebulletin voor nabestaanden nummer 1 pag. 2 De Belastingdienst... wel gemakkelijk pag. 3 [uw naam]: Uw eigen pagina pag. 4 Jetty Stouwer NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen Afscheid... pag. 5 SVB: Sociale voorzieningen geregeld pag. 6 Netwerk Notarissen: Steeds vaker schulden in erfenissen pag. 10 Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog Rouwverwerking pag. 11 Over NabestaandenZorg Wat doet NabestaandenZorg voor u? pag. 12 Colofon Contact plus: Rabo Bank, ANBO, Consultant Annelies Brink Hoe nu verder? Vrijwel daags nadat u afscheid hebt genomen van uw overleden partner ontkomt u niet aan het regelen van een veelheid aan zaken die zich amper laat overzien. Terwijl uw gedachten nog vol zijn van de gebeurtenissen rondom het overlijden en de uitvaart, zijn er een groot aantal zaken die uw aandacht opeisen of daaraan niet mogen ontsnappen. NabestaandenZorg neemt u deze zorg uit handen. Op de achterpagina van dit magazine kunt u daarover meer lezen. Het overlijden van iemand die zeer nabij staat, maakt u wellicht voor het eerst mee. In dit magazine treft u verschillende, met zorg samen gestelde, interviews en artikelen aan over diverse zaken die uit het overlijden van een naaste kunnen voortvloeien. 1

2 De Belastingdienst wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken Nadat uw dierbare is overleden Als een familielid is overleden, hoeft u dit niet aan ons door te geven. De gemeente geeft dit aan ons door. Als nabestaande krijgt u vervolgens te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Inkomstenbelasting De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden een aangifte-formulier voor de inkomsten belasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene worden afgerekend. Het overlijden kan gevolgen hebben voor de inkomsten belasting die u zelf als nabestaande moet betalen. Wanneer u namelijk een nalatenschap verkrijgt, is de verkrijging op zich geen inkomen. Het is echter wel mogelijk dat u over de opbrengst daarvan wél inkomstenbelasting moet betalen. Ook zogenaamde postume inkomsten van de overledene worden in principe belast bij de erf genamen. Voor u als nabestaande kan het over lijden van uw partner of een kind ook nog invloed hebben op de heffingskortingen. Erfbelasting Als u een erfenis ontvangt, dan dient u hier meestal erfbelasting over te betalen. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest van de erfenis is belast met erf belasting. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis en de relatie tot de overledene. Nadat de Belastingdienst de aangifte erfbelasting heeft ontvangen, wordt berekend of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de betaling van de erf belasting: - de contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting namens alle erfgenamen, - of iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan erfbelasting. Voor meer informatie: Onder het kopje Relatie, familie, gezondheid staat de link Erven. 2

3 [uw naam], uitvaartondernemer Zaken regelen in alle rust {uw naam} Mensen kijken soms vreemd op zodra ze horen welk beroep ik uitoefen. Al op jonge leeftijd werd ik geboeid door het fenomeen dood. Ik kijk daar op een ontspannen, haast natuurlijke wijze tegenaan en voel bijvoorbeeld geen angst als ik nadenk over het gegeven dat mijn eigen leven ooit zal eindigen. Deze invalshoek zorgt ervoor dat ik met zaken als overlijden en rouw op een rustige manier omga. Een opstelling, noem het talent, dat maakt dat ik me in het vak van uitvaartondernemer helemaal thuis voel. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan als uitvaartverzorger, heb ik in 2004 de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet. Een juiste stap, want ik kan het vak nu helemaal naar mijn persoonlijke inzichten vormgeven. Aandachtig luisteren, mogelijkheden bespreken, regelwerk waar nodig uit handen nemen en altijd bereikbaar zijn voor de nabestaanden. Kort samen gevat zijn dit de kenmerken van [uw naam] Uitvaartbegeleiding. Zaken regelen in alle rust Gemiddeld staan ons, nabestaanden en uitvaartbegeleider, vijf dagen ter beschikking om de uitvaart te regelen. Dit lijkt een nogal kort tijdsbestek, maar onze ervaring leert dat er meestal voldoende tijd beschikbaar is om zaken naar zo persoonlijk mogelijke wens te regelen. Vaak weten nabestaanden op welke wijze de uitvaart vorm moet krijgen. Toch komt het ook regelmatig voor dat men nog niet op de hoogte is van de vele mogelijkheden die er zijn om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk gestalte te geven. Wij zijn er om met u mee te denken, om passende mogelijkheden aan te reiken en om regelwerk uit handen te nemen. Wij zorgen voor rust voor de nabestaanden. Gedurende de vijf dagen tot aan de begrafenis of de crematie zijn we voortdurend, 24 uur per dag, beschikbaar voor de nabestaanden. We leggen dagelijks persoonlijk contact om geregelde zaken mee te delen en om te horen of er eventueel nog zaken geregeld moeten worden. Wij zullen ons echter niet onnodig aan nabestaanden opdringen. U kunt met een gerust hart vertrouwen op een vakkundige afhandeling van al uw vragen en wensen. Een passend afscheid Voor ons als uitvaartbegeleiders is het een uitdaging om de uitvaart zo passend mogelijk te regelen en te begeleiden. Passend bij de mogelijke wensen van de overledene en passend bij de wensen van de nabestaanden. En, geen onbelangrijk detail, passend bij de financiële mogelijkheden van de nabestaanden. Een aspect dat mogelijk aandacht verdient en waarbij wij u van dienst zijn. Nazorggesprek Ongeveer 2 à 3 weken nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden, maken we een afspraak met de nabestaanden. Dit bezoek wordt meestal zeer op prijs gesteld. Het geeft de nabestaanden en ons ruimte om even terug te blikken op de niet alledaagse gebeurtenissen en emoties die een uitvaart nu eenmaal met zich meebrengt. Dit nazorggesprek vormt meestal het laatste contact in een kortstondig traject van nauwe samenwerking. voorbeeldtekst [uw naam] [uw gegevens} 3

4 Mevrouw Jetty Stouwer NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen Toen ik mijn man verloor stond mijn hoofd absoluut niet naar allerlei zaken welke geregeld moesten worden. En ik zag daar als een berg tegenop, vooral ook omdat het meeste mij boven de pet ging. Aan de andere kant knaagde er onrust aan mij, want hoe kwam ik er voor te staan? Daarom was het erg fijn dat ik hulp aan huis kreeg. Heel voortvarend werd alles voor mij geregeld en al snel werd het mij duidelijk dat ik mij geen zorgen voor de toekomst hoefde te maken. Pas toen men voor mij aan de slag ging, werd ik mij bewust van de enorme hoeveelheid werk welke me uit handen werd genomen. De reeds voor mijn man gemaakte afspraken bij ondermeer de tandarts en fysiotherapeut werden tijdig afgezegd, het terughalen van zijn scootmobiel werd geregeld, overbodige lidmaatschappen werden opgezegd en bij tientallen bedrijven en instanties werd de naamswijziging, soms met een tariefaanpassing, geregeld. Niets is aan de aandacht ontsnapt, tot aan het naamplaatje bij de voordeur toe. Er zijn nieuwe mappen aangelegd waarin een voor de hand liggend systeem zit, zodat ik in het vervolg alles eenvoudig zelf kan archiveren en terugvinden. Het overlijden van mijn man kwam zeer plotseling. Omdat hij de administratie en belastingzaken altijd verzorgde, had ik geen benul van de wijze waarop dit in elkaar stak en hoe ik dit moest voortzetten. Mijn contactpersoon bij NabestaandenZorg heeft de belastingzaken, in verband met het overlijden, verzorgd. Dit nadat orde is geschept in de enorme hoeveelheid documenten welke hij, niet altijd op de meest logische plekken, aantrof. 4

5 De SVB Sociale voorzieningen voor u geregeld tot in de puntjes De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u op tijd en correct uw AOWpensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangt. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. AOW-pensioen Als iemand is overleden die een AOW-pensioen had, dan zorgen wij voor het stopzetten van de betaling van de AOW. Want het pensioen en de vakantieuitkering eindigen op de dag na het overlijden. Dit gebeurt automatisch, wij krijgen bericht van de gemeente. Wij betalen dan de vakantie-uitkering vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden. Als we de AOW al voor de hele maand hebben uitbetaald, dan heeft de overledene te veel AOW ontvangen. Dit verrekenen we met de vakantie-uitkering. Als de overledene een partner achter laat, dan betalen we ook een een malige overlijdensuitkering. Vervolgens is het van belang of u als partner van de overledene de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt of ook reeds AOW ontvangt. Ontvangt u reeds AOW, dan krijgt u vanaf de maand van het overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden. Nabestaandenuitkering Anw Hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan krijgt u mogelijk voortaan een nabestaandenuitkering Anw. Deze uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het over lijden van uw partner of voor wezen. Hiermee zorgt de overheid er voor dat de nabestaanden een basisinkomen hebben. Er gelden criteria waaraan voldaan dient te worden om voor een nabestaandenuitkering Anw in aanmerking te komen. Voldoet u aan de criteria en heeft u geen andere inkomsten, dan krijgt u de volledig nabestaandenuitkering Anw. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij dit helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de nabestaandenuitkering Anw. 5

6 Netwerk Notarissen Steeds vaker schulden in erfenissen Netwerk Notarissen vormt met 600 gespecialiseerde notariële juristen het grootste samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Vanuit meer dan 150 vestigingen staan wij voor je klaar met informatie en advies op belangrijke momenten in jouw leven. Erfenis afwikkelen met de notaris Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulp middelen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor je nakijken bij het Centraal Testamentenregister. Afwikkeling van de erfenis Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil. Erfenis accepteren? Je hoeft een erfenis niet te accepteren als je dat niet wilt. Maar je moet tijdig met de notaris overleggen. Gedraag je je als erfgenaam dan zit je aan de erfenis vast. Je kunt kiezen of je de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud beneficiair aanvaardt. Je aanvaardt onder voorbehoud als je denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze. Als je de erfenis accepteert en je wilt hulp bij de afwikkeling, dan kan je ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen. Executeur Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen je informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. Je kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op je te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Vooraf advies inwinnen De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor jou de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. Ook als je de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft. Je vindt een Netwerknotaris bij jou in de buurt op 6

7 Seniorenorganisatie ANBO Advieslijn is vraagbaak voor nabestaanden ANBO is dé belangenbehartiger voor alle senioren in Nederland als het gaat om inkomen, gezondheid, participatie, wonen en mobiliteit. We leggen daarbij de nadruk op emancipatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. foto: Patricia Steur ANBO-directeur Liane den Haan: Onze Advieslijn wordt vaak gebeld door leden met vragen over het erfrecht of een overlijden. Iedereen wil graag zelf bepalen hoe hij/zij zaken geregeld wil hebben. De keuze rond de uitvaart of naar wie welke spullen gaan, of dat bij leven wordt gegeven of via codicil of testament. Indien naaste familie is overleden kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) verzoeken om te kijken of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit onder beheer heeft. Het register geeft geen informatie over wie erf genamen zijn en hoe groot de erfenis is. Nalatenschap Vragen over een uitvaartverzekering of uitvaart gaan vaak over de uitleg van de polisvoorwaarden of over het zoeken naar een oude polis, die soms vanaf de geboorte was afgesloten. Maar ook over en/of bankrekeningen met partner of kind, het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, wie de (extra) kosten moet betalen van de uitvaart, mogelijkheden voor het opeisen en uitbetalen van het kindsdeel. Ook onterven en de legitieme portie zijn veelbesproken onderwerpen. Advies Den Haan: De knelpunten die wij signaleren gebruiken we om met instanties onduidelijkheden te verhelderen, regels aan te scherpen of te (laten) veranderen. Zo hebben sommige bankinstellingen een speciale nabestaandendesk. En vereisen banken niet altijd meer een verklaring van erfrecht om aan het geld te komen van de e/o rekening die de overledene had. Banken maken een individuele afweging of een verklaring van erfrecht uit het oogpunt van zekerheid nodig is. Mijn advies: informeer dus naar de eisen en procedures. Ook in geval van een testament kunnen andere regels gelden. Recent hebben notarissen hun werkwijze bij het veranderen van testa menten aangescherpt, onder meer na meldingen van financieel misbruik van senioren. Activiteiten Na het verlies van een partner is het vaak moeilijk de draad weer op te pakken. Via lokale ANBOafdelingen is er de mogelijkheid voor het leggen van nieuwe contacten, deelnemen aan activiteiten of deze organiseren. Zo krijgt iemand een netwerk in de buurt en is isolement te voorkomen. ANBO heeft in het hele land lokale afdelingen. Die bieden recreatieve activiteiten, belangenbehartiging, kortingen en hulp. Er vinden ook inhoudelijke bijeenkomsten plaats, zoals over erfrecht. Meer informatie is te vinden op 7

8 Annelies Brink, consultant bij NabestaandenZorg Veel waardering voor aanpak en betrokkenheid Tijdens mijn vorige werk bij een thuiszorgorganisatie maakte ik enkele keren van zeer nabij mee voor welke opgave de achterblijvende partner komt te staan na een overlijden. Op zulke momenten wilde ik niets liever dan dat ik iets voor deze mensen kon betekenen. Ik heb de kans om bij NabestaandenZorg aan de slag te gaan dan ook met beide handen aangegrepen, zodat ik in het vervolg professionele ondersteuning kan bieden. Het geeft mij veel voldoening om zaken uit handen te nemen waar men zelf erg tegenop ziet of waar men door gebrek aan kennis in zou gaan verzanden. Het is heerlijk dat cliënten keer op keer hun waardering uitspreken voor onze efficiënte aanpak, maar vooral ook voor de betrokkenheid die uit het regelmatige persoonlijk contact voortvloeit. 8

9 We staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. Het is verstandig om na een overlijden direct contact op te nemen met uw bank. U kunt dit telefonisch doen, maar ook door de akte van overlijden van de gemeente of de melding van overlijden op te sturen naar of af te geven bij de bank. Wij zorgen er dan voor dat de belangrijkste administratieve handelingen in gang worden gezet. Daarna neemt de adviseur contact met u op om de overige zaken te bespreken. De urgentie daarvan is afhankelijk van de producten, die de overledene bij ons afneemt en betreft dus altijd maatwerk. Vanaf het moment dat de bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank de tenaamstelling van de rekening door voor de naam van de overledene Erven te plaatsen. Wat gebeurt er met de bankrekeningen? De bank blokkeert de rekening indien er sprake is van een rekening alleen op naam van de over le dene. Alle passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder vervallen. Indien er sprake is van een gezamenlijke rekening, een zo genaamde en/of rekening, blokkeert de bank alleen de passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De overblijvende rekeninghouder mag over het tegoed van de rekening blijven beschikken. Als de gezamenlijke erf genamen hiertegen schriftelijk bezwaar maken, dan mag de overblijvende rekeninghouder alleen na toestemming van hen over het tegoed van de rekening beschikken. De bank blokkeert de en/of-rekening na het overlijden van een rekeninghouder in beginsel dus niet. In de periode dat de rekening van de overledene is geblokkeerd, kan het zijn dat het geld op deze rekening toch nodig is. Denk aan kosten voor levensonderhoud of uitvaart. De bank kan ervoor zorgen dat deze rekeningen betaald worden. Zijn er volmachten, elektronische diensten en automatische incasso s aanwezig? Na het overlijden van een klant eindigt de overeenkomst van deze klant met betrekking tot Telebankieren en Internetbankieren. De toegang tot deze diensten, van zowel de overleden klant als de gevolmachtigde, wordt door de bank stopgezet. Hier kan vervolgens geen gebruik meer van worden gemaakt. Ook automatische incasso s en automatische periodieke overboekingen en de volmachten die (mede) door de overledene zijn afgegeven, komen bij het overlijden te vervallen. De PIN-passen van eventuele gevolmachtigden worden geblokkeerd. Indien er sprake is van een en/of rekening, dan zal de overgebleven rekeninghouder contact moeten opnemen met de bank voor het afgeven van een nieuwe volmacht. De hypotheek Gezien de variëteit aan soorten hypotheken en de eventueel gekoppelde levensverzekeringen is overleg met de bank van belang. Na het overlijden zijn de erfgenamen van de overledene aansprakelijk voor de hypotheek. De gang van zaken rondom een hypotheek is altijd maatwerkadvies, ook bij overlijden. 9

10 Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog: Rouwverwerking verschilt van persoon tot persoon Kort na het overlijden van een dierbare kun je je niet voorstellen dat je de normale dagelijkse dingen weer kunt doen. Dat er direct na het overlijden bij de nabestaande een periode van chaos ontstaat, is normaal en absoluut niet zorgwekkend. Het besef van het verlies moet zijn plaats nog vinden. Praat erover, dat is mijn advies aan de nabestaande en diens omgeving. Mensen zijn veelal geneigd te zwijgen, terwijl de nabestaande daar juist niet bij gebaat is. Je mag er altijd vanuit gaan dat steun gewenst is in praktisch of emotioneel opzicht. Het is goed om de signalen te herkennen dat de rouwverwerking niet zelfstandig lukt. Daarvoor bestaan geen criteria, die verschillen van persoon tot persoon. Het is vooral van belang om er alert op te zijn dat de rouwverwerking u niet gaat belemmeren in uw dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van uw huishouden of het onderhouden van sociale contacten en hobby s. Over het algemeen zijn mensen veerkrachtig en pakken zij de draad weer op. Mocht dit toch niet gebeuren, dan is dat een teken om bij een professionele hulpverlener aan de bel te trekken. Er blijkt dan niet zelden sprake te zijn van een knagend schuldgevoel dat het rouwproces verstoort. Of men blijft bijvoorbeeld bezig met gevoelens van onmacht over het ziekbed en de pijn welke aan het overlijden vooraf zijn gegaan, of met boosheid over het verloop of de hulp die verleend is. In zo n situatie pas ik vaak effectief een therapie toe welke er voor zorgt dat bepaalde herinneringen, zoals het schuldgevoel, hun lading verliezen. Hierdoor komt het gewone rouwproces op gang. Al met al is er in een gewoon rouwproces veelal geen grote rol voor een psycholoog weggelegd. We ondersteunen mensen in het rouwproces en het afscheid nemen en zetten mensen aan het denken. Want niet zelden vallen de toekomstplannen, welke met de overleden partner zijn gemaakt, weg. Dan is het zaak dat de nabestaande nadenkt over de wijze waarop deze het leven in de toekomst wil invullen. 10

11 NabestaandenZorg regelt ondermeer: Het uitschrijven bij zorgverleners en het evt. afzeggen van lopende afspraken. Het opzeggen van de huur- of leenovereenkomst voor hulpmiddelen en het regelen van de retournering. Het desgewenst ordenen van de administratie en het geven van uitleg daaromtrent. Omzetting van de rekeninghouder oftewel tenaamstelling van bankrekeningen, creditcards en spaarvoorzieningen. De tenaamstelling van verzekeringen aanpassen en het waar mogelijk laten herzien van de premie en dekking naar de nieuwe situatie. Coördineren dat de eventueel toegekende thuiszorg of (huishoudelijke) hulp qua kosten en/ of beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd naar de nieuwe situatie. Indien van toepassing, het opzeggen van de tenaamstelling van voertuigen. Opzeggen van overbodig geworden lidmaatschappen en het stopzetten van contributies. Opzeggen of naar rato laten verlagen van (vrijwillige) periodieke bijdragen. Het verzorgen van de afsluitende belastingaangifte zoals deze voor uw overleden partner ingediend moet worden. Het verzorgen van een overzicht van uw nieuwe inkomsten en vaste kosten. Wat doet NabestaandenZorg voor u? Het overal aan laten passen van de tenaamstelling, een correcte omzetting van de pensioen voorzieningen, het verzorgen van de vereiste belastingaangifte en het opzeggen of retourneren van alles wat overbodig is geworden: dit is zomaar een kleine greep uit hetgeen Nabestaanden Zorg voor u regelt. De consultant van NabestaandenZorg komt bij u thuis om samen met u aan de hand van een praktisch draaiboek te bepalen wat aandacht behoeft en zal dit compleet voor u verzorgen. NabestaandenZorg werkt snel en efficiënt. Door, bij u thuis, uw administratie te raadplegen hebben wij alle informatie bij de hand om ter plekke onze werkzaamheden te verrichten. Daarvoor gebruiken wij een uniek systeem, waarmee mutaties digitaal kunnen worden doorgegeven en waarmee u een helder inzicht krijgt in uw toekomstige situatie. Vanaf het eerste contact met NabestaandenZorg communiceert u met een vaste contactpersoon die afkomstig is uit uw regio. Deze weet zich vanuit praktijkervaring maximaal in te leven in uw situatie. Op een betrokken en persoonlijke wijze blijft u voortdurend geïnformeerd. Uw consultant zal u op regelmatige basis bezoeken. Uw belangstelling voor ondersteuning door NabestaandenZorg kunt u kenbaar maken aan uw uitvaartverzorger of via telefoonnummer

12 NabestaandenZorg Eline Verelaan HL Oosterhout T F Colofon GoedGeregeld is het informatiebulletin van NabestaandenZorg en verschijnt onregelmatig. Redactie: Max Leffring 12

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden.

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. 1 2 Woord vooraf Ieder afscheid is het begin van iets nieuws. Door het overlijden van een dierbare breekt er

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Nabestaanden Wijzer. Inhoud

Nabestaanden Wijzer. Inhoud Nabestaanden Wijzer Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends & Leven sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends uitvaartkosten uitgave van HDC Media - mei 2012

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2. Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3. Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag.

Voorwoord Pag. 2. Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3. Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3 Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag. 4 Tegemoetkomingen, uitkeringen en voorzieningen

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Polanerbaan 13N, 3447 GN Woerden, tel: 0348 46 83 31, fax: 0348 46 83 33 email: info@epn-notaris.nl, website: www.epn-notaris.nl

Polanerbaan 13N, 3447 GN Woerden, tel: 0348 46 83 31, fax: 0348 46 83 33 email: info@epn-notaris.nl, website: www.epn-notaris.nl 2 Polanerbaan 13N, 3447 GN Woerden, tel: 0348 46 83 31, fax: 0348 46 83 33 email: info@epn-notaris.nl, website: www.epn-notaris.nl 3 Het levenstestament De regie zelf in handen houden 1 Het levenstestament

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie