Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt"

Transcriptie

1 SNS Nabestaandendesk Één loket dat alle bankzaken na een overlijden regelt van iedereen

2 Inhoudsopgave In drie stappen alles in gang zetten 3 Dít vragen wij u zelf te doen 4 Dít doet SNS Nabestaandendesk met bankrekeningen 5 Dít doet SNS Nabestaandendesk met andere bankproducten 7 Veelgebruikte begrippen rond een nalatenschap 9 Tips voor executeurs en nabestaanden 11 Praktische adressen en telefoonnummers 13 2

3 Wanneer een dierbare is overleden, is het belangrijk om de financiële zaken snel en goed af te handelen. Dat gebeurt bij SNS Nabestaandendesk: Het aanspreekpunt van SNS Bank waar u alle bankzaken van de overledene die via SNS Bank lopen, in één keer afhandelt. In deze brochure vertellen we u hoe we werken en wat u van ons kunt verwachten. En wat u zelf nog moet doen. Ook gaan we in op enkele andere zaken die met het overlijden samenhangen. Wilt u meer weten? Op snsbank.nl vindt u uitgebreide informatie over alles wat er bij een overlijden moet worden geregeld. In drie stappen alles in gang zetten SNS Nabestaandendesk is een team van specialisten die alle SNS Bankzaken afhandelen na een overlijden. Ze kennen de weg bij SNS Bank en weten dus precies hoe bankzaken moeten worden afgehandeld. Daar heeft u als nabestaande geen omkijken naar. Wel moet u zelf een aantal documenten naar SNS Nabestaandendesk sturen. Ook kan het zijn dat we handtekeningen van u nodig hebben of dat we een afspraak met een adviseur voor u moeten maken. Maar dat laten we u dan natuurlijk weten. Stappen in de financiële afwikkeling 1 Stuur een Akte van overlijden en het formulier Melding van overlijden naar SNS Nabestaandendesk. 2 Stuur ook zo snel mogelijk de passen en creditcards van de overledene op. 3 Nadat wij de Akte van overlijden en het formulier Melding van overlijden ontvangen, krijgt u van ons een brief. Hierin geven wij aan wat we verder nog van u nodig hebben. 3

4 Dít vragen wij u zelf te doen Opsturen: Melding van overlijden en Akte van overlijden Het formulier Melding van overlijden vindt u op snsbank.nl/klantenservice. De Akte van overlijden vraagt u op bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin het overlijden plaatsvond. Hiervoor heeft u een Verklaring van overlijden nodig. Die wordt opgemaakt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Stuur de Akte van overlijden samen met het volledig ingevulde formulier Melding van overlijden op naar SNS Nabestaandendesk. Opsturen: doorgeknipte passen Tegelijkertijd met de Akte van overlijden en het formulier Melding van overlijden kunt u de doorgeknipte passen en creditcards van de overledene opsturen. Zorg er wel voor dat er geen saldo meer op de Chipknip staat. Dit kunt u bij elk Chipknipoplaadpunt terugstorten op de rekening. Een pincode is hiervoor niet nodig. Opsturen: Verklaring van erfrecht In een aantal gevallen hebben we ook de Verklaring van erfrecht nodig. Is een van onderstaande situaties van toepassing? Stuur dan een kopie van deze verklaring mee. De overledene heeft een testament, of De overledene heeft geen wettelijke partner. U laat de Verklaring van erfrecht opstellen door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Die zijn niet bij alle notarissen gelijk. Wij raden u aan om een aantal notarissen te benaderen voor een kostenvergelijking. Op pagina 13 van deze brochure vindt u enkele instanties en websites die u aan adressen helpen. 4

5 Dít doet SNS Nabestaanden desk met bankrekeningen De financiële afhandeling verschilt per bankproduct. Daarom geven we van elk product aan wat ermee gebeurt na het overlijden en hoe de financiële afwikkeling verloopt. Privé- en spaarrekeningen Nadat we de Akte van overlijden hebben ontvangen, blokkeren we alle privé- en spaarrekeningen waarvan de overledene de enige rekeninghouder was. De rekeningen blijven geblokkeerd totdat we hebben vastgesteld wie de nalatenschap regelt. Had de overledene een en/of-rekening, dan kan de mederekeninghouder deze rekening gewoon blijven gebruiken. Machtigingen Had de overledene iemand gemachtigd om zijn of haar geldzaken te regelen? Deze machtiging vervalt automatisch. Dat betekent dat de gemachtigde deze rekening niet meer kan gebruiken. Passen en creditcards SNS Nabestaandendesk blokkeert niet alleen de rekeningen, maar ook alle bankpassen en creditcards van de overledene. Voor de veiligheid is het toch belangrijk om alle passen door te knippen en op te sturen naar SNS Nabestaandendesk. Zo weet u zeker dat niemand de passen meer kan gebruiken. Gevolgen van het blokkeren van een rekening Opnames en betalingen met de betaalpas van de overledene zijn niet meer mogelijk. Gaat het om een en/of-rekening, dan kan de mederekeninghouder zijn of haar pas blijven gebruiken. De betaalpas van een gemachtigde vervalt. Eenmalige betalingen via acceptgiro s, overschrijvingsformulieren, internetbankieren of telefonisch bankieren worden geweigerd. Kosten die te maken hebben met het overlijden, zoals begrafeniskosten en bloemen, maar ook nota s van bijvoorbeeld de zorginstelling kunt u nog wel van de rekening betalen. Dit regelt u zo: Stuur de originele nota of acceptgiro naar SNS Nabestaandendesk. Op de nota of acceptgiro moet een handtekening van de opdrachtgever staan. Als wij nog geen Akte van overlijden hebben ontvangen, moet deze samen met de nota of acceptgiro worden opgestuurd. Er moet voldoende saldo op de rekening staan, of voldoende saldo op een spaar- 5

6 rekening bij SNS Bank. Is het laatste het geval, stuur dan ook een schriftelijke en ondertekende opdracht voor een overboeking van de spaarrekening naar de betaalrekening. Wij betalen vervolgens de nota of acceptgiro. (Automatische) spaar- en betaal op drach ten die de overledene zelf had ingesteld, lopen door. De gezamenlijke erfgenamen bepalen vervolgens welke opdrachten stopgezet moeten worden en welke niet. Had de overledene bedrijven en instellingen gemachtigd om geld van zijn of haar rekening af te schrijven, dan moeten de erfgenamen dit zelf stopzetten. Dat kan door een Intrek kings kaart Machtigingen in te vullen en naar die instelling of organisatie te sturen. Deze kaart kunt u opvragen bij iedere bank of elk postkantoor. Wat gebeurt er met de rekeningen? De persoon die de nalatenschap regelt, geeft aan wat er met de rekeningen van de overledene moet gebeuren. Dit zijn de mogelijkheden: De rekeningen worden permanent voortgezet op de naam van de erfgena(a)m(en) of de executeur. De rekeningen worden maximaal een jaar voortgezet op naam van de erven. Dit wordt gedaan om de erfenis af te wikkelen. De rekeningen worden opgeheven. Bewaar wel de rekeningafschriften van de laatste zes maanden. Deze saldoinformatie kunt u nodig hebben voor de Belastingdienst. Heeft u deze niet, vraag ze dan op voordat u de rekeningen laat opheffen. Als de overledene gebruikmaakte van Mijn SNS (internetbankieren), kunt u de rekeningafschriften downloaden. Tenminste, als er een mederekeninghouder of gemachtigde was die ook gebruikmaakte van Mijn SNS op dezelfde rekeningen. Heeft u geen inlog codes, neem dan contact op met SNS Nabestaan dendesk. Doe dat voordat u de rekeningen laat opheffen, na blokkering kunt u niet meer internetbankieren. 6

7 Dít doet SNS Nabestaanden desk met andere bankproducten Belegde de overledene bij SNS Bank? Liep er een lening? Een hypotheek? Ook deze financiële producten wikkelt SNS Nabestaandendesk voor u af. Effectenrekening Had de overledene een effectenrekening en was hij of zij daarvan de enige rekeninghouder? Dan wordt deze direct na ontvangst van de Akte van overlijden door SNS Nabestaandendesk geblokkeerd. Totdat wij weten wie de nalatenschap regelt, zijn er geen aan- en verkopen mogelijk. Een tweede rekeninghouder kan gewoon over de rekening blijven beschikken, tenzij de gezamenlijke erfgenamen hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij SNS Bank. Verzekeringen Wat er met verzekeringen gebeurt, hangt af van het type product. Schadeverzekeringen lopen net zolang door tot de erfgenamen aangeven wat ermee moet gebeuren. Was de overledene de enige verzekerde? Dan kan de verzekering worden opgezegd. Verzekeringen voor een woning of auto kunnen pas worden stopgezet wanneer de woning of auto is verkocht of op een andere naam staat. Als de verzekering op meerdere namen staat, kan deze worden voortgezet op een andere naam. Dit horen de erfgenamen aan te geven. Levensverzekeringen zijn meestal op maat gemaakt voor de klant. Daar kunnen we dus geen algemene richtlijnen voor geven. SNS Nabestaandendesk helpt u verder. Hypotheek Een hypotheek loopt na overlijden gewoon door. Staat het huis ook op naam van een partner of iemand anders die erin blijft wonen? SNS Bank beoordeelt of de bewoner de maandlasten kan betalen. Het is dan mogelijk dat de hypotheek wordt voortgezet op diens naam. Als de erfgenamen het huis verkopen, kan de hypotheek zonder boete worden afgelost. Een levensverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld, keert uit. Of dit het geval is, kunt u lezen op het polisblad van de verzekering. Vraag SNS Nabestaandendesk naar de voorwaarden. Kredieten Had de overledene een krediet? Dan blokkeert SNS Nabestaandendesk dat. Nieuwe opnames zijn dan niet meer toegestaan. Alle schulden dus ook de bedragen die de overledene van dat krediet heeft opgenomen worden meegenomen in de erfenis. Deze moeten worden terugbetaald uit het geld dat de overledene achterlaat. 7

8 8 Was er bij het krediet een kwijtscheldingsclausule van toepassing? Dan hoeven de bedragen die de overledene van het krediet had opgenomen (inclusief de rente) niet te worden terugbetaald. Natuurlijk moet dan wel aan alle voorwaarden zijn voldaan. U kunt de voorwaarden van de verschillende kredieten vinden in de kredietovereenkomst of op snsbank.nl.

9 Veelgebruikte begrippen rond een nalatenschap Als nabestaande kunt u te maken krijgen met vele onbekende begrippen. De belangrijkste daarvan bespreken we hieronder. Erfgenamen Het erfrecht kent regels over wie de erfgenamen zijn van de erflater (de overledene). Daarbij is het belangrijk te weten dat een huwelijk in het erfrecht gelijk staat aan een geregistreerd partnerschap. Waar echtgeno(o)t(e) staat, kunt u geregistreerd partner lezen. Als er geen testament is opgemaakt, gelden de wettelijke regels. Deze zijn in grote lijnen als volgt (vraag de notaris om informatie over de details): Was de overledene getrouwd en had deze geen kinderen, dan is de echtgeno(o)t(e) de enige erfgenaam. Was de overledene niet getrouwd maar had deze wel kinderen? Dan erven de kinderen ieder een gelijk deel. Was de overledene getrouwd en had deze kinderen? Echtgeno(o)t(e) en kinderen zijn dan gelijke erfgenamen. Alleen krijgen de kinderen hun erfdeel niet altijd meteen in handen. Dit hangt af van het huwelijksregime (dat wil zeggen: getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden). Krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct, dan wordt het erfdeel opeisbaar bij het overlijden van de overgebleven partner. Was de overledene niet getrouwd en had deze geen kinderen, dan erven de ouders, (half)broers en (half)zussen. Is een broer of zus eerder overleden dan de erflater, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats. Zijn er ook geen ouders, broers of zussen, dan erven de grootouders. En als die al gestorven zijn, hun (klein)kinderen. Zijn die ook overleden? Dan zijn de overgrootouders met hun afstammelingen de erfgenamen. Is er helemaal geen wettelijke erfgenaam meer, dan vervalt de erfenis aan de Nederlandse Staat. Testament In een testament is vastgelegd wie wat erft. Een testament moet door een notaris worden opgesteld. Deze is ook verplicht het testament te melden bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had opgesteld? Vul dan het formulier van het Centraal Testamentenregister in. Het formulier vindt u op centraaltestamentenregister.nl. Nalatenschap Dit is het totaal aan bezittingen én schulden dat iemand na overlijden achterlaat. Erfgenamen kunnen de nalatenschap weigeren vanwege die schulden. Een tussenweg 9

10 is het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De voorwaarden waaronder dit kan, kunt u opvragen bij de notaris. Executeur De executeur (vroeger executeur-testamentair) voert het testament uit. Dit kan een notaris zijn, maar ook een ander persoon. Deze moet wel door de overledene zijn aangewezen. De executeur beheert namens de erfgenamen de nalatenschap, betaalt de schulden en dient de belastingaangiften in. Ook kan de executeur goederen verkopen om de schulden te betalen. Als de executeur in het testament ook tot afwikkelingsbewindvoerder is benoemd, kan hij of zij dat zonder medewerking van de erfgenamen doen. Gevolmachtigde De gezamenlijke erfgenamen kunnen een gevolmachtigde benoemen, die de nalatenschap namens hen regelt. 10

11 Tips voor executeurs en nabestaanden Er zijn behalve bankzaken natuurlijk veel meer zaken te regelen na een overlijden. Soms moet u direct in actie komen, andere zaken kunt u even laten liggen. Maar pak die wel later op. Een overzicht: Meteen regelen Waarschuw bij een overlijden direct de huisarts. Deze stelt een Verklaring van overlijden op. Neem contact op met een uitvaartverzorger en laat die de uitvaart regelen. Ga ook na of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Doe aangifte van het overlijden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. De uitvaartverzorger kan dit ook voor u regelen. Vraag een Akte van overlijden op bij de gemeente. Ook dit kan de uitvaartverzorger voor u regelen. U heeft deze akte nodig om bepaalde formele zaken te regelen. Neem contact op met SNS Na be staan den desk en de eventuele andere financiële instellingen waar de overledene financiële producten heeft afgesloten. Ga na of de overledene een testament, (donor)codicil of persoonlijk memorandum met wensen over de uitvaart heeft opgesteld of laten opstellen. Laat de notaris indien nodig een Verklaring van erfrecht opstellen. Binnen een paar dagen regelen Stuur de het formulier Melding van overlijden, de Akte van overlijden en/of de Verklaring van erfrecht op naar SNS Nabestaandendesk. Deze wikkelt de financiële zaken dan af. Stel werkgever, uitkerende instanties, ziektekostenverzekeraar, nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en dergelijke organisaties van het overlijden op de hoogte. Moeten er regelingen voor de kinderen worden getroffen? Denk aan gezinshulp of tijdelijk extra opvang op crèches of kinderdagverblijven. En is het voogdijschap goed geregeld? Zijn er verschillende erfgenamen? Laat de notaris dan een boedelvolmacht opmaken waarmee één van hen namens de anderen optreedt. Later regelen Vraag voorzieningen aan zoals een uit kering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet en een nabestaan den pensioen. Denk hierbij ook aan werkgevers in het verleden. Raadpleeg werkgevers ook over eventuele over lijdens uitkeringen. Win advies in over de nalatenschap bij de notaris. 11

12 12 Zeg abonnementen en lidmaatschappen op. Lever Koninklijke onderscheidingen in (officiële documenten als een paspoort of rijbewijs mag u houden). Leeg, indien nodig, een bankkluis en zeg die op. Inventariseer en verdeel de boedel. Schakel eventueel een taxateur in. Regel belastingzaken. Binnen acht maanden moet er aangifte successierechten worden gedaan. De erfgenamen kunnen dit apart of gezamenlijk doen. Hierover kunt u meer informatie vinden op belastingdienst.nl.

13 Praktische adressen en telefoonnummers Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust contact op met SNS Nabestaandendesk. Wij zijn bereikbaar via: telefoon fax Informatie over de notaris Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Postbus BA Den Haag Heeft u algemene notariële vragen, bel dan de Notaristelefoon, ( 0,80 per minuut). De Notaristelefoon is op werkdagen bereikbaar van tot uur. Websites met notarisinformatie: notaris.nl notaristarieven.nl notarispagina.nl goedkoopstenotaris.nl Informatie over pensioen en verzekeringen De Nederlandsche Bank, dnb.nl. Voor het natrekken van oude polissen neemt u contact op met Informatiedesk DNB, (gratis), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag uur. Informatie over belastingen Belastingdienst, belastingdienst.nl. Belastingtelefoon: (gratis), bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Informatie over overlijden en uitvaart uitvaart.nl. Informatie over het nieuwe erfrecht De brochure 1 januari 2003: nieuw erfrecht. Voor het leven geregeld van het ministerie van Justitie is gratis verkrijgbaar bij gemeenten, bibliotheken en via de notaris. U kunt ook contact opnemen met de gratis Postbus 51 Infolijn via of postbus51.nl. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag uur. Informatie over het Centraal Testamentenregister De notaris kan namens de erfgenamen bij het Centraal Testamentenregister opvragen of de overledene een testament heeft gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelf informatie krijgen van Centraal Testamentenregister, telefoonkosten zijn 0,25 per minuut. Het adres is: Centraal Testamentenregister Postbus CJ Den Haag telefoon centraaltestamentenregister.nl 13

14 ( )

BLG Wonen Nabestaandenservice

BLG Wonen Nabestaandenservice BLG Wonen Nabestaandenservice Wil je meer weten? Op blgwonen.nl vind je uitgebreide informatie over alles wat er bij een overlijden moet worden geregeld. Nabestaandenservice Wanneer een dierbare is overleden,

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden 2 3 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Stappengids Overlijden. Hulp bij bankzaken. In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden

Stappengids Overlijden. Hulp bij bankzaken. In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden Stappengids Overlijden Hulp bij bankzaken In 5 stappen meer informatie als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

CHECKLIST NA OVERLIJDEN

CHECKLIST NA OVERLIJDEN Deze checklist is bedoeld voor nabestaanden en heeft als doel u te helpen gedurende de intensieve periode van het regelwerk na een overlijden. Iedere situatie na een overlijden is anders, mogelijk is voor

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Als curator beheer je de financiën van een ander. SNS Bank helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Informatie voor erfgenamen

Informatie voor erfgenamen Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site

Nadere informatie

Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er een paar keer over ben begonnen,

Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er een paar keer over ben begonnen, Overlijden 2 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er een paar keer over ben begonnen, weten ze dat het voor mij belangrijk is.

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden? In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt in de eerste kolom aanvinken wat is gedaan. De tweede

Nadere informatie

Bewindvoering regelen?

Bewindvoering regelen? Bewindvoering regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Als bewindvoerder beheer je de financiën van een ander. SNS Bewindvoering helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen.

Extra Pensioen Sparen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Extra Pensioen Sparen.

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

Bewindvoering regelen

Bewindvoering regelen Bewindvoering regelen SNS maakt het makkelijk Als bewindvoerder beheer je de financiën van een ander. SNS Bewindvoering helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om snel en

Nadere informatie

Uw inkomen zonder uw partner

Uw inkomen zonder uw partner Informatie over uitkeringen na overlijden Uw inkomen zonder uw partner Inkomen na een overlijden Een partner verliezen is een nare gebeurtenis. Er verandert heel veel. Ook uw inkomen wordt anders. Daar

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing Checklist financiën Toelichting Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk.

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. A L S J E V A N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T, Z O R G J E O O K V O O R E E N B I J Z O N D E R A F S C H E I D Over persoonlijke

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot?

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? NALATENSCHAPPEN Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? Dankzij de steun van al onze trouwe donateurs kunnen wij kleine en middelgrote lokale organisaties blijven steunen in hun hulp aan

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer: adres:

Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer:  adres: Gegevens van de contactpersoon Postcode/woonplaats: Geboortedatum: - - (dd mm jjjj) Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer: E-mailadres: De relatie tot de persoon die is overleden:

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( )

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( ) Voorwaarden SNS Jongerenrekening en Voorwaarden SNS Jongerensparen 8.4243.00.1711 (01-11-2017) Voorwaarden SNS Jongerenrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1504 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, sector Levensverzekering Geadresseerde Onze referentie Den Haag Betreft Formulier t.b.v. opsporen polissen Geachte heer/mevrouw, U heeft ons kenbaar gemaakt dat u gebruik wilt maken van de procedure bij

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Uit elkaar gaan. Op weg naar een nieuwe financiële start

Uit elkaar gaan. Op weg naar een nieuwe financiële start Uit elkaar gaan Op weg naar een nieuwe financiële start Waar moet u bij de afwikkeling van uw bank- en verzekeringszaken aan denken? Wie kunt u inschakelen en wanneer? Inclusief een handige checklist Uit

Nadere informatie

Levensdossier Deel 1: Mijn persoonlijke en administratieve gegevens

Levensdossier Deel 1: Mijn persoonlijke en administratieve gegevens Levensdossier Deel 1: Mijn persoonlijke en administratieve gegevens Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur,

Nadere informatie

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van. financiële uitbuiting

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van. financiële uitbuiting Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting Toelichting Doel Deze vragenlijst is bedoeld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? Erfrecht een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken

Nadere informatie

Uw financiën veilig organiseren?

Uw financiën veilig organiseren? Uw financiën veilig organiseren? Doe de financiële check Wie beheert uw financiën? Betaalt u veel zaken per automatische incasso? Heeft u een machtiging voor uw bankrekening(en)? Kortom, heeft u inzicht

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Controle over uw digitale leven

Controle over uw digitale leven Controle over uw digitale leven Uw digitale leven en nalatenschap veilig ondergebracht bij uw notaris. Digizeker kluis in het kort Digizeker is een digitale kluis waar u alle belangrijke informatie veilig

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

EEN ERFENIS, WAT NU?

EEN ERFENIS, WAT NU? EEN ERFENIS, WAT NU? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

H4 Wettelijk erfrecht

H4 Wettelijk erfrecht H4 Wettelijk erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Sharon Di Tore 99041355 14-12-16 Wanneer iemand geen testament heeft en overlijdt dan geldt het wettelijk erfrecht. Let op: echtgenote en geregistreerde

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis

erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis erfenis Als je te maken krijgt met een erfenis 2 netwerk notarissen 3 Een erfenis afwikkelen Wat komt er kijken bij het afwikkelen van een erfenis? 6 Praktische zaken Handige tips voor het regelwerk en

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK 4 DE AFWIKKELING 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 1. Bibliografische gegevens Algemene informatie over mijzelf... Mijn nalatenschap... Testament... Codicil... Wensen voor mijn levenseinde... Verklaring voor iemand die over u

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Voor de afhandeling van de overlijdensclaim vragen wij u de volgende documenten aan te tonen:

Voor de afhandeling van de overlijdensclaim vragen wij u de volgende documenten aan te tonen: Credit Life AG, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam Behandelingstraject Callas Group Postbus 75916 1070 AX Amsterdam Onderwerp: aangifte overlijden Kredietbeschermer Geachte heer, mevrouw, U

Nadere informatie

Betalen Wij zijn uw bank.

Betalen Wij zijn uw bank. Betalen Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen Voorwaarden SNS Jeugd Betalen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Nalatenschappen. Laat in uw testament uw hart spreken. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Nalatenschappen. Laat in uw testament uw hart spreken. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Nalatenschappen Laat in uw testament uw hart spreken Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Laat uw hart spreken in uw testament In een testament kunt u nog eens duidelijk onderstrepen waar tijdens

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Studentenrekening

Voorwaarden ASN Studentenrekening Voorwaarden Dit zijn de Voorwaarden. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat je niet rood mag staan als we dat niet hebben afgesproken.

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Voorwaarden SNS EU Betaalrekening 8.4423.00.1612 (01-01-2017) Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS EU Betaalrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Nabestaanden Wijzer. Inhoud

Nabestaanden Wijzer. Inhoud Nabestaanden Wijzer Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden

Nadere informatie

Testament & overlijden

Testament & overlijden Ciska Sikkel-Spierenburg Testament & overlijden Wat moet u regelen? 5 e druk, augustus 2012 Copyright 2012 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie