Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma SCHONE ENERGIE. MEER WERK. BETERE ZORG.

2 Inhoudsopgave Voorwoord Waar staat GroenLinks voor? Terugblik Politieke ontwikkelingen tussen Inleiding Alkmaar mag socialer, groener en voor iedereen 1. Goede buren onder één dak Oterleek Stompetoren Schermerhorn Grootschermer Noordeinde Graft De Rijp Oost-Graftdijk Markenbinnen West-Graftdijk Driehuizen Zuidschermer Omval Oudorp Koedijk - Alkmaar 2. Participeren Een mens is veel meer dan productiewaarde 3. Zorg Zorgen om de zorg 4. Wonen en ruimte Bereikbaar en betaalbaar 5. Verkeer Te voet, op de fiets, met de bus of in de auto 6. Duurzaam Groene economie voor een groene stad 7. Groen staat ons allemaal Groenbeheer, landbouw, natuur en milieu 8. Dierenwelzijn Het dier centraal 9. Een goede toekomst voor jong en oud Jeugd, onderwijs, jongeren, sport en senioren 10. Samen leven Sociale veiligheid en leefbaarheid 11. Prikkelend en uitdagend Kunst, cultuur en erfgoed 12. Wie gaan dat voor ons doen? De kandidaten stellen zich voor

3 Voorwoord Wat worden wij een geweldige gemeente! Met de fusie van Graft-de Rijp, Schermer en Alkmaar gaan stad en land samen. Wat een rijkdom: een prachtige stad, mooie dorpen en een fantastisch groen buitengebied. Een gemeente waar je vanuit het hart van de historische binnenstad binnen een half uur door unieke polders fietst. De nieuwe gemeente Alkmaar is er één om trots op te zijn. De rode draad door ons programma is dat GroenLinks de gemeente Alkmaar sterker, socialer en groener gaat maken. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen en de stad na de fusie hun eigen identiteit en karakter behouden. De nieuwe gemeente moet sterker worden door de fusie, vindt GroenLinks. Wij hebben een lijst met geweldige kandidaten die zich hiervoor gaan inzetten. De verkiezingen op 19 november gaan echt ergens over, want de rijksoverheid geeft veel belangrijke taken aan de gemeenten. De gemeente Alkmaar wordt in 2015 ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en dat met een beperkt budget. Maar dit budget mag van GroenLinks niet de beperkende factor zijn. De kwaliteit van de zorg staat bij ons voorop. U vindt het terug in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat er Alkmaarders zijn die gesteund moeten worden en zorg nodig hebben. GroenLinks geeft mensen meer invloed op de zorg die zij of hun dierbare krijgen. Goede zorg is mensenwerk. De afgelopen jaren heeft onze fractie zich sterk gemaakt voor het recht dat iedere Alkmaarder heeft op goede zorg en wij blijven dit onverminderd doen! We kunnen eerlijker delen, werk scheppen, goede zorg voor iedereen organiseren en samen aan een duurzame toekomst bouwen. Hoe wij dit willen doen leest u in ons programma. Verder leest u wat volgens GroenLinks de komende vier jaar op de agenda van de gemeente Alkmaar moet staan. GroenLinks gelooft in ieder geval in de kracht van de nieuwe gemeente Alkmaar. Met de juiste keuzes wordt onze gemeente sterker en socialer. En GroenLinks gaat hier graag mee aan de slag! Dus hoe ziet u de toekomst van de nieuwe gemeente Alkmaar? Op 19 november geeft u het antwoord op die vraag. En ik hoop dat u voor een sociale en toekomstbestendige stad kiest. Christian Braak Lijsttrekker GroenLinks Alkmaar Veel mensen die werk hebben zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. De omvang van de werkloosheid is zorgelijk. Werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen aan onze inwoners. De komende jaren staat het realiseren van banen in Alkmaar voor ons centraal. Wij koppelen dit streven naar meer werk voor de inwoners van Alkmaar graag aan het belangrijke thema duurzaamheid. Zo investeert GroenLinks in Alkmaarders die plannen maken voor een schonere industrie, die voor groene banen zorgen en een eerlijke economie vertegenwoordigen. Ondernemers die creativiteit en innovatiekracht tonen kunnen op ons rekenen. Net als Alkmaarders die samen duurzame energie opwekken, een cultureel centrum of initiatief opzetten, of een stads- en buurttuin inrichten. Dit soort initiatieven vinden wij waardevol en stimuleren wij. Daarom geven wij Alkmaarders hiervoor alle ruimte en helpen wij hen als dat nodig is.

4 Waar staat GroenLinks voor? Schone energie. Meer werk. Betere zorg. Wij willen: het buitengebied groen houden. biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer stimuleren. geen megastallen. een natuurvriendelijke aanpak van meeuwenoverlast. investeren in een duurzame economie en groene innovatie stimuleren. zonnepanelen op daken van scholen, sporthallen en gemeentepanden. leegstaande gebouwen (zoals Ringers) een nieuwe functie geven. meer sociale huur- en koopwoningen en slim bouwen voor specifieke doelgroepen. wateroverlast aanpakken door meer groen in de wijk. sociale wijk- en dorpteams voor maatwerk in de zorg, dicht bij de mensen. dagbesteding beschikbaar houden voor mensen met een beperking. investeren in mensen door bij- en omscholing. een veilig Alkmaar voor fietsers en wandelaars. een autoluwe binnenstad met behoud van eenrichtingsverkeer op de Bierkade. goed openbaar vervoer tussen Schermer, Graft-de Rijp, Alkmaar en de regio. het wandel-, fietspaden- en kano-netwerk uitbreiden. meer cultuur; meer aandacht voor beeldende kunst, Filmhuis Alkmaar en jongeren. ieder kind de mogelijkheid geven om te sporten in verenigingsverband. kleine basisscholen in de dorpskernen steunen in hun voortbestaan.

5 Terugblik Politieke ontwikkelingen Kiezers beloonden GroenLinks in 2010 met duizend stemmen extra en we kregen 4 zetels. GroenLinks startte de nieuwe raadsperiode door deel uit te maken van een breed college met PvdA, D66, CDA en VVD. De anti-pvda stemming bij de VVD en de CDA leidde echter snel tot een breuk en de val van het college. Vanaf 2011 heeft GroenLinks zich vanuit de oppositie hard gemaakt voor een sociaal en groen Alkmaar. Wij hebben deze oppositierol snel en daadkrachtig opgepakt. GroenLinks is kritisch geweest over het rechtse beleid van het nieuwe gemeentebestuur. We hebben geknokt voor behoud van goede sociale zekerheid en sterk cultuurbeleid. Niet altijd met succes, maar wel met volle overtuiging vanuit onze GroenLinks-principes. Helaas is het niet gelukt om Provadja de echt zelfstandige en onafhankelijke huisvesting te geven die jarenlang beloofd was. Met een raadsbrede motie heeft GroenLinks extra geld binnen gehaald om geluidsoverlast in de binnenstad te beperken en hiermee de leefbaarheid te vergroten. Op zorg en welzijn is stevig bezuinigd. Buurt- en wijkwerk staan voor grote veranderingen. De reserves voor Wmo-voorzieningen zijn door dit college opgemaakt. Daarbij heeft het college geen rekening gehouden met de bezuinigingen van 15 tot 30% die Den Haag ons oplegt. GroenLinks heeft met succes geijverd voor meer natuurvriendelijke, glooiende oevers. Die zorgen voor schoner water en zijn aantrekkelijk voor bijvoorbeeld kikkervisjes en dotterbloemen. Ons initiatief tot verbeterd groenonderhoud bleef gelukkig ook behouden, ondanks de crisis. GroenLinks miste visie bij het college over de toekomst van Overstad. Ons pleidooi voor een nieuwe ontwikkelingsvisie werd door een meerderheid in de raad gesteund. Deze visie wordt nu samen met de betrokkenen van Overstad uitgewerkt. Samen met de inwoners werken wij aan een duurzame ontwikkeling van Overstad! Met GroenLinks in het college had Alkmaar er zeker beter voor gestaan. Geen onnodige uitgaven voor het tijdelijk terugdraaien van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade en prioriteit voor werk, zorg en schone energie! Vanaf 2014 wil GroenLinks een nog grotere rol gaan spelen in de gemeente Alkmaar. Aan de hand van verantwoorde keuzes willen wij de komende jaren Alkmaar verder ontwikkelen tot een duurzame, sociale en economisch sterke germeente.

6 Inleiding Alkmaar moet socialer, groener en is er voor iedereen Alkmaar moet socialer Als een prille lente lijkt economisch herstel in aantocht. Voor grote groepen burgers is de zomer nog lang niet aangebroken. Lonen, pensioenen en uitkeringen blijven nog achter bij de inflatie. Steeds meer mensen staan aan de kant of hebben een onzeker contract. Zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) lijden vaak stille armoede. Kleine ondernemers zien hun bedrijf wegkwijnen. Duizenden Alkmaarders zoeken betaald werk. Het vinden van een betaalbare woning is voor velen niet mogelijk. Om deze situatie te verbeteren pleit GroenLinks voor investeren in een groene en duurzame economie. We zetten in op steun aan de mensen die beschut werk nodig hebben en het op peil houden van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken krijgen kinderen die opgroeien in armoede extra steun. Noodzakelijke bezuinigingen in de zorg kunnen gehaald worden door het bestrijden van verspilling, het langs elkaar heen werken en de bureaucratie. Handen aan het bed en de thuiszorg hebben voorrang op managers. GroenLinks wil verder investeren in sociale wijkteams omdat zij dicht bij de mensen staan en dus de hulp kunnen bieden die burgers nodig hebben. Het bestaande buurt- en wijkwerk wordt door verkeerde politieke keuzes afgebroken. Jongerenwerk is bijna verdwenen. Bewonersondernemingen met buurtvrijwilligers doen hun best om de sociale rol over te nemen. Vaak is de verantwoordelijkheid te zwaar om door vrijwilligers gedragen te worden. GroenLinks maakt zicht sterk voor goed jeugd- en wijkwerk samen met de bewoners met steun van de gemeente. Verslavingszorg, bestrijding van huiselijk geweld en daklozenopvang zijn belangrijke trajecten die de meest kwetsbare mensen in Alkmaar beschermen. GroenLinks wil nog sterker inzetten op preventie door goede begeleiding. Alkmaar moet groener De prachtige groene landschappen ten oosten en westen van de stad zoals de Eilandspolder en de duinen maken onze gemeente aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. GroenLinks wil een regionaal stimuleringsprogramma om toerisme in stad en land te combineren. Uitbreiding van het netwerk van wandel- en fietspaden en kanoroutes past daarin. Meer toerisme zorgt voor meer inkomsten voor lokale horeca en ondernemers uit Alkmaar.

7 Boeren zijn belangrijke landschapsbeheerders. Agrarisch natuurbeheer beloont hen voor hun bijdrage. De komst van biologische boerderijen en bedrijven die landbouw en zorg combineren verheugt ons. Samen met het hoogheemraadschap en de provincie moeten ecologische verbindingszones opgeknapt worden. GroenLinks wil meer groen in de stad. Bij reconstructies van buurtgroen en beheer van sportterreinen kan natuur versterkt worden. Inheemse struiken komen ten goede aan stadsvogels.wilde bloemen zijn goed voor vlinders en bijen en een lust voor het oog. Duurzame innovatie schept werk voor onze inwoners. Bewonersinitiatieven voor buurtmoestuinen, stadslandbouw, streekproducten en het samen kopen van zonnepanelen willen we graag ondersteunen. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven voor schone energie, zoals b.v. Alkmaar energie en Transitiontown. Alleen door de komende jaren sterk in te zetten op vergroening en verduurzaming van Alkmaar realiseren we een gemeente waarin zowel inwoners als toeristen op verantwoorde wijze kunnen genieten van het natuurschoon dat onze gemeente te bieden heeft. Alkmaar is er voor iedereen In de raad spreken raadsleden zich duidelijk uit tegen allerlei vormen van discriminatie. Elk jaar geeft een groot aantal fracties zijn steun aan seksuele diversiteit door concrete plannen voor goede voorlichting te steunen. Tijdens de grachtenparade in de Roze Week varen boten van meerdere partijen vrolijk uitgedost mee. GroenLinks is een groot voorstander van diversiteit en wil dit dan ook graag behouden in Alkmaar. Daarom vragen wij extra aandacht voor sluimerende achterstelling van mensen die door minder positieve beeldvorming minder kansen krijgen. Voorbeelden zijn salarisverschillen tussen vrouwen en mannen, minder kansen op een baan voor migranten en senioren, het verdacht maken van uitkeringsgerechtigden en het niet serieus nemen van mensen met een handicap. GroenLinks komt op voor mensen die worden benadeeld door deze achterstelling. In het bijzonder steunen we mensen die in de papiermolen van asielprocedures fijngemalen dreigen te worden. Voor ons zijn diversiteit en verscheidenheid geen bedreiging voor onze cultuur maar een verrijking die we met zijn allen koesteren.

8 1. Goede buren onder één dak Oterleek Stompetoren Schermerhorn GrootSchermer Noordeinde Graft-De Rijp Oost-Graftdijk MarkenBinnen West-Graftdijk Driehuizen ZuidSchermer Omval Oudorp Koedijk Alkmaar Stad en land gaan bestuurlijk samen. GroenLinks wil dat dorpen en buurtschappen ook na de fusie hun eigen identiteit en karakter kunnen behouden. Door goede samenwerking tussen stad en platteland kunnen alle inwoners van Alkmaar profiteren van de fusie. De dienstverlening van de gemeente concentreert zich in de stad. GroenLinks pleit voor een balie die goed bereikbaar is vanuit de dorpskernen voor allerlei gemeentelijke zaken, waaronder die van de regionale sociale dienst. Zo kunnen inwoners uit elke kern gemakkelijk terecht bij de gemeente. De Eilandspolder is een gezamenlijke schat van de Schermer en Graft-De Rijp en komt nu onder één gemeentelijk bestuur. GroenLinks wil het open karakter van de polder behouden. Wij juichen de initiatieven van boeren toe die op biologische landbouw en veeteelt overgaan. Megastallen zijn taboe. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in met name de bollenteelt moet afgebouwd worden om verdere schade aan de natuur te voorkomen. Uitbreiding met nieuwe bollenpercelen is ongewenst, net zoals weidewinkels en grote showrooms, omdat ze het weidse land verstoren en het karakter van de polder bederven. GroenLinks wil toekomstige ontwikkelingen alleen toestaan als deze aansluiten bij de omgeving en de identiteit van het gebied versterken. GroenLinks verwacht dat de fusie stad en land wederzijds versterken. Wij gaan ervoor! Meer dan in de stad vormt de basisschool, samen met kinderopvang, peuterspeelzaal, sportvoorzieningen en clubs een samenhangend geheel. Een dorp zonder basisschool verliest een belangrijke bindende factor. GroenLinks wil dat scholen onder de opheffingsnorm kunnen voortbestaan met steun van de gemeente. Er wordt voortgemaakt met de brede scholen. Jeugdwerk blijven wij faciliteren. De meeste jongeren volgen onderwijs in de stad. Zeker voor hen willen wij veilige fietsroutes behouden en verbeteren. Goed openbaar vervoer voor jong en oud is onmisbaar. Verder bezuinigen op openbaar vervoer willen wij niet, we kiezen voor alternatieven om verbindingen te verbeteren. Zo blijft de stad voor iedereen toegankelijk. GroenLinks gaat voor vitale dorpen. Bevolkingsgroei zwakt af. Groei concentreert zich vooral in steden. Stedenbouw in de polder willen we voorkomen. Woningbouw in de kernen, voor starters en één- en tweepersoons huishoudens, helpt jongvolwassenen in hun dorp te blijven als zij het ouderlijk huis verlaten. Ook geeft het ouderen de kans in hun dorp te blijven als zij kleiner willen gaan wonen. Basisscholen zijn het sociale centrum van veel kernen. Dat houden wij zo. Bouw voor één- en tweepersoons huishoudens binnen de kernen. Voorrang voor biologische landbouw, geen megastallen. Goed openbaar vervoer en veilige fietsroutes.

9 2. Participeren Een mens is veel meer dan productiewaarde Vrijwilligers en mantelzorgers vormen het cement van de samenleving. In Alkmaar verrichten tienduizenden mensen vrijwilligerswerk of verlenen mantelzorg. De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar brengt mensen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen. Om deze belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen is blijvende gemeentelijke steun nodig. Dat geldt ook voor maatschappelijke stages voor jongeren. Daarnaast willen mensen graag economisch zelfstandig zijn. Daarvoor is betaalde arbeid nodig. Tegenover de meer dan een miljoen mensen in Nederland die een gehele of deeltijdbaan zoeken, is het aantal vacatures beperkt en de concurrentie met de werkenden groot. Alle Wajongers moeten binnenkort gekeurd worden om de arbeidscapaciteit te meten. Voor zover zij kunnen werken moeten zij gaan solliciteren. Mocht dat niet lukken behouden zij hun uitkering. Nieuwe wajongers die nog deels kunnen werken krijgen een gedeeltelijke wajonguitkering. Ook zal een groot deel van hen de aanvullende bijstandsuitkering verliezen als er huisgenoten zijn met een loon of uitkering. In 2015 treedt officieel de Participatiewet in werking. Zij die kunnen werken, wil de rijksoverheid ook aan het werk hebben. Veel mensen zonder betaald werk willen dat ook. Helaas, er is een groot tekort aan banen. Vanaf 2015 hebben gemeentes de taak gekregen om mensen zonder baan maar met een uitkering naar betaald werk toe te leiden, te re-integreren. De groep die naar werk geleid moet worden wordt groter. Re-integratiegelden komen van het rijk en er wordt flink op bezuinigd. GroenLinks wil deze gelden vooral inzetten voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld begeleiding en bij- en omscholing. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar met enig arbeidsvermogen is er beschut werk op de Sociale Werkplaats bij het WNK. Vanaf 2015 mogen er geen mensen meer geplaatst worden. Mensen die dan nog op de wachtlijst staan komen niet meer in aanmerking voor beschut werk. Om deze mensen zo goed mogelijk mee te laten draaien in de samenleving pleit GroenLinks er voor om mensen op de wachtlijst vòòr 2015 in dienst te nemen. Werkgevers hebben toegezegd een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Indien deze mensen over een beperkte arbeidscapaciteit beschikken wil GroenLinks de ondernemers steunen met subsidie. GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente zelf bedrijven opricht voor het groenonderhoud, de interne postdienst en de schoonmaak van haar gebouwen waarin mensen met een beperkt arbeidsvermogen toch een zinvolle baan kunnen krijgen. Mensen die geen werk hebben en moeten leven van een bijstandsuitkering, moeten van de rijksoverheid een tegenprestatie leveren. De gemeentes moeten dit vanaf 2015 regelen. Deze tegenprestatie mag regulier werk niet verdringen. Uitkeringsgerechtigden horen respectvol benaderd en behandeld te worden. GroenLinks wil hen zinvol werk aanbieden dat leidt naar een echte baan. Voor mensen zonder arbeidscapaciteit is het belangrijk om actief te zijn en waardering te ontvangen. Buurt- en wijkcentra, sport- en andere verenigingen, kinderboerderijen kunnen best wat hulp gebruiken. De VCRA kan hierin coördinerend optreden. GroenLinks gelooft in de goede wil van alle mensen en doet niet mee aan de maatschappelijke tendens om mensen met een uitkering als verdachte te behandelen. Een uitkeringsgerechte verdient respect. Een tegenprestatie behoort zinvol werk te zijn en dient toe te leiden naar regulier werk. Werkeloosheid onder jongeren en personen boven de 50 vraagt extra aandacht.

10 3. Zorg Goede zorg voor iedereen Met name door de vergrijzing lopen de kosten van de zorg op. Vergrijzing wordt vaak als hoofdzaak genoemd. Verbetering van behandelmethodes met dure apparatuur, de enorme bureaucratie en onterechte declaraties dragen daar ook toe bij. De rijksoverheid bezuinigt en schuift de verantwoordelijkheden door naar gemeentes. De Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten wordt uitgekleed. Het aantal bedden in de dure verzorgingstehuizen wordt verminderd. Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk thuis geholpen worden. Veel mensen willen dat ook. GroenLinks wil daarom dat woningen levensloopbestendig worden gebouwd. De zorg-aan-huis moet van GroenLinks bij voorkeur vanuit sociale wijkteams plaatsvinden met zo min mogelijk bureaucratie. Deze wijkteams geven mensen de zorg die zij nodig hebben. Dat geldt ook voor de Persoons Gebonden Budgetten. Zij geven mensen de regie over hun eigen leven. Daar waar mogelijk worden mantelzorgers ingezet en gesteund bij hun taak. Een respijthuis, waar mensen kortdurend verzorgd worden, geeft lucht aan de mantelzorger. Bezuinigen op het respijthuis is voor GroenLinks uitgesloten. De gelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden ingezet voor velerlei zaken. Voor sommige diensten of middelen kan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd worden. Het rijk wil èn op verzorgingstehuizen èn op thuiszorg bezuinigen. Dat kan natuurlijk niet. GroenLinks wil investeren in thuiszorg om te bezuinigen op verzorgingstehuizen. Het huidige college bezuinigt sterk op buurt- en wijkcentra. Bewoners worden uitgedaagd de regie en verantwoordelijkheid te nemen. Een grote omzet van de horeca-afdeling moet de gelden opleveren die sociale activiteiten mogelijk maken. De wijkcentra moeten gerund worden als bewonersondernemingen. Waar de draagkracht van een buurt niet sterk genoeg is, dreigt echter een sociaal vangnet weg te vallen. Vrijwilligers willen best actief zijn in de buurt maar niet de financiële risico s dragen. Verslavingen vormen in de eerste plaats een groot probleem voor de verslaafden zelf. Daarnaast lijdt de sociale omgeving er dikwijls onder. Zowel de verslaafden zelf als hun familie en omwonenden hebben baat bij het tegengaan van verslaving. De Brijder vervult in de strijd tegen verslaving een belangrijke rol. De uitbreiding van het aantal gokhallen bij de toekomstige bioscoopzalen van JT op Overstad vinden wij een verkeerde zet, die verslaving in de hand werkt. Bij steeds meer kinderen komt obesitas voor. Dit leidt voor deze kinderen tot gezondheidsklachten en sociale uitsluiting. GroenLinks pleit voor goede en uitdagende sportvoorzieningen en speelplekken. Een McDonald s naast deze voorzieningen en naast een school aan de Westrand past daar niet bij. Dit zal obesitas in de hand werken. Spel en sport daarentegen houden kinderen gezond. De rijksoverheid probeert alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan door een verbod op alcohol tot een leeftijd van 18 jaar. Goede voorlichting voor jongeren is nodig om de noodzakelijke cultuurverandering te realiseren. Huiselijk geweld komt nog steeds voor. Het Oranjehuis (Blijf van mijn Lijf) vervult een belangrijke rol bij het bieden van een veilige plaats aan vrouwen en kinderen. Ook geweld jegens ouderen heeft onze aandacht. Bezuinigen op de meest kwetsbaren vindt GroenLinks ongepast. De daklozenopvang van DNO-doen loopt tegen zijn grenzen. Een eigen opvang voor jongeren is gewenst. Nieuwe arrangementen met begeleid wonen en kamerverhuur moeten de druk op de opvang verlichten. Mensen die zorg nodig hebben behouden zo veel mogelijk de eigen regie. Sociale wijkteams leveren maatwerk aan huis en bezuinigen op bureaucratie. Jongeren- en wijkwerk krijgen in nieuwe vormen onze steun.

11 4. Wonen en Ruimte Regie, betaalbaar, uitdagend Buitengebied groen Actievere regie over de woningmarkt en de ruimtelijke kwaliteit is nodig. GroenLinks wil 50% nieuwbouw die betaalbaar is voor starters t/m een modaal inkomen: 30% sociale huurwoningen en 20% koopgarant-woningen. Zo blijft wonen in Alkmaar toegankelijk voor iedereen en bewaken we de diversiteit van de gemeente. GroenLinks wil de positie van jongeren op de woningmarkt verbeteren. Daarom moet het mogelijk worden dat zij zich al vanaf hun 16e kunnen inschrijven voor een huurwoning. Bouw leegkomende verzorgingshuizen en kantoren om voor kleine huishoudens en m.n. jongeren. Woningen achter het regionaal archief en aan de Bergerweg in de oude school zijn een goed voorbeeld van hoe het kan. Deze woningen staan dicht bij het centrum en openbaar vervoer en zijn daarmee uitermate geschikt voor deze doelgroepen. Door GroenLinks kwam er een gemeentelijke aanjager voor de woningbouw. Het huidige college ontsloeg de man zonder enig alternatief te bieden. Vervolgens zakte de woningbouw in. Duidelijk is dat een woningbouwaanjager de gemeentelijke regie kan terugbrengen. GroenLinks wil de aanjager terug om de woningbouw de nodige stimulans te geven. De sociale woningvraag van de Schermer en Graft-De Rijp betreft vooral woningen voor de jongeren en ouderen die anders niet meer in het dorp kunnen blijven wonen. Nieuwbouw moet passen bij het karakter van het dorp. Bouw niet in het open, groene gebied. Grootschalige woningbouw in de Schermer vindt GroenLinks geen goede zaak. Geef voorrang aan sociale woningbouw voor één- en tweepersoons huishoudens. Stimuleer uitdagende architectuur, speciaal op Overstad. Laat het buitengebied groen. Bouw binnen de bebouwde kom. GroenLinks zet zich al jaren in om de Westrand te reserveren voor groen en sport. Vroonermeer-Noord, het Schoehuisterrein op Overstad en de Kanaaloevers bieden nog wel ruime mogelijkheden voor woningbouw. Het voormalige NUON-terrein bij het gerechtsgebouw is zeer geschikt voor sociale woningbouw. GroenLinks is voorstander van een inspirerend architectuurbeleid. Wij willen dat de gemeente openstaat voor creatieve, uitdagende architectuur waar dit past in de omgeving. Overstad is een geschikte locatie voor onderscheidende architectuur.

12 5. Verkeer Binnenstad prettig verblijfsgebied, onderhoudsplan fietspaden, groter wandel- en fietspadennetwerk De binnenstad moet een prettig gebied zijn om te vertoeven en te verblijven. Webshops nemen een deel van de detailhandel over. Stadsbezoek wordt steeds meer een uitstapje, waarbij winkelen, de horeca, culturele voorzieningen en de parken elkaar versterken. GroenLinks wil het autoluwe verblijfsgebied uitbreiden om nieuwe bezoekers aan te trekken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Van zwarte roet op de kozijnen willen we af! Maak op de Kanaalkade ruimte voor een groene boulevard langs het water met nieuwe bomenrijen en veilige wandel- en fietsroutes. Doorgaand autoverkeer kan gebruik maken van de route Overstad. Maak deze route eenvormiger en duidelijker herkenbaar als doorgaande route, bij voorkeur met bomenrijen. De Bierkade is niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. Dat geeft te veel hinder voor wandelaars, fietsers en bezoekers van de binnenstad. Voor automobilisten naar de binnenstad zijn met de komst van de Schelphoek genoeg parkeerplaatsen in garages. Een uitbreiding van de Singelgarage is onnodig. Voor binnenstadbewoners blijft parkeren op straat mogelijk. Voor bezoekers is dit beperkt. basisscholen. Vervang de bewegende paaltjes aan de rand van het centrum snel door camera s. Bij winterweer worden de borstelmachines eerder ingezet. Het toekomstige uitgaanscentrum aan de Pettemerstraat vraagt een groot aantal nieuwe gratis fietsparkeerplaatsen. Ook nabij Waagplein en Platte Stenenbrug is een overzichtelijke en flinke fietsenstalling nodig. Op initiatief van GroenLinks wordt een regionaal wandelnetwerk steeds verder opgebouwd. Heiloo, Bergen en de stad Alkmaar zijn inmiddels verbonden. Neem ook Schermer en Graft-De Rijp op in het netwerk om voor inwoners en toeristen wandelen leuker en gemakkelijker te maken. Kanovaren verbindt gezond bewegen aan natuurbeleving. Ontwerp voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente een kanonetwerk met goed bereikbare aanlegplaatsen. Goede busdiensten vanuit Graft-De Rijp en de Schermer zijn onmisbaar. Voor Schermer en Graft-De Rijp willen we naar halfuursdiensten in de spits. Binnen de stad Alkmaar streven wij naar kwartiersdiensten van en naar wijken en bedrijfsterreinen. Zorg voor busroutes langs zorgcentra en ouderenwoningen en voor een bushalte in het centrum. Koppel de nieuwe wijk Vroonermeer-Noord direct aan een buslijn. GroenLinks is de geestelijke vader van het 1 eurokaartje en wil het kaartje behouden. Het verleidt mensen zonder ov-kaart toch de bus te nemen. Een fijnmazig netwerk van comfortabele, goed onderhouden, rood geasfalteerde fietspaden stimuleert de gezondheid, ook van toeristen. Bij 50 km wegen willen wij gescheiden fietspaden. Er is flink achterstallig onderhoud. Door dit onderhoud goed op te pakken realiseren we een veilige en goed bruikbare infrastructuur voor fietsers. Alkmaar moet een veilige gemeente zijn voor iedereen die wil fietsen. Bij alle infrastructurele projecten, waaronder renovatie van wegen en kruispunten willen we meer ruimte voor fietsers en een fietsvriendelijker afstelling van stoplichten. GroenLinks wil een inventarisatie van onveilige situaties. Te denken valt aan Tesselse brug-mallegatsplein, Frieseweg-Rekerdijk en Friese brug-frieseweg, Kanaaldijk in Oost-Graftdijk en de Meerdijk in Grootschermer en rond Elk half uur een busdienst naar Schermer en Graft-de Rijp in de spits. Regel vlotte overstaphalte bus in centrum Alkmaar. Zorg voor een uitgebreid fiets-, wandel- en kanonetwerk voor de gehele gemeente Alkmaar.

13 6. Duurzaam Groene economie is de toekomst GroenLinks wil een groene economie. Duurzame innovatie schept nieuw werk. De gemeente kan zelf het voorbeeld geven. Stimuleer bedrijven door zelf voorop te lopen. Op initiatief van GroenLinks kwam er een meerjarig Energiebesparingsprogramma voor gemeentelijke gebouwen om verspilling van energie tegen te gaan en duurzaamheid te stimuleren. Wij willen aansluiten bij het Streekfonds Kennemerland. Mensen kunnen de rente van hun streekrekening storten in dit fonds. Ook stadslandbouw past daarbij. Wij willen dat de gemeente dat actief oppakt. Ook wil GroenLinks een promotiecampagne Toerisme, Stad en Land, om extra toeristen te trekken naar onze gemeente. Alkmaar heeft veel te bieden: de combinatie van stedelijk schoon met een mooi platteland! GroenLinks wil de Klimaatagenda met voorrang uitvoeren, samen met onze partners binnen en buiten de stad. De samenwerking met gemeentes in de regio op het gebied van duurzame energie maakt grotere projecten mogelijk. Help de Huisvuilcentrale om haar restwarmte die nu de lucht in gaat te benutten door uitbreiding van het warmtenet. Er is capaciteit voor de verwarming van woningen. Een aantsluiting met Oudorperpolder en Nieuw-Overdie is wenselijk. Isoleren van bestaande woningen is de meest efficiënte energiebesparing. De investering betaalt zichzelf terug. Woningcorporaties pakten de uitdaging aan. Zo besparen mensen niet alleen energie, maar ook hun portemonnee. Bewonerscollectieven voor schone energie zoals Alkmaar Energie krijgen onze steun. GroenLinks steunt nieuwe windmolens mits er draagvlak is van de buurt. Burgers met zonnepanelen op hun dak verdienen een compliment voor het goede voorbeeld en hun vertrouwen in een milieuvriendelijke oplossing. Innovatieve en nieuwe bedrijven zetten vaak in op vergroening van de economie. Ook in de landbouw en veeteelt zien we een positieve omslag. GroenLinks wil biologische landbouw bevorderen. Ook de combinatie van landbouw en zorg met dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt in meerdere opzichten vruchtbaar. Voer als gemeente je Energiebesparingsprogramma uit. Steun bewonerscollectieven voor schone energie. Neem deel aan Streekfonds voor landbouw, landschapsbeheer en zorg.

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Samen Voor Amsterdam

Samen Voor Amsterdam verkiezingsprogramma 2014-2018 Samen Voor Amsterdam Concept amsterdam Colofon PROGRAMMACOMMISSIE Kees Alders, Tamira Combrink, Andrée van Es, Bram Gerrits, Laura Hartman, Laurien van den Hoven, Daphne

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

PvdA Dongeradeel. It kin oars...

PvdA Dongeradeel. It kin oars... PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 2 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt... 7 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.... 7 1.2 Binnenstad...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie