Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma SCHONE ENERGIE. MEER WERK. BETERE ZORG.

2 Inhoudsopgave Voorwoord Waar staat GroenLinks voor? Terugblik Politieke ontwikkelingen tussen Inleiding Alkmaar mag socialer, groener en voor iedereen 1. Goede buren onder één dak Oterleek Stompetoren Schermerhorn Grootschermer Noordeinde Graft De Rijp Oost-Graftdijk Markenbinnen West-Graftdijk Driehuizen Zuidschermer Omval Oudorp Koedijk - Alkmaar 2. Participeren Een mens is veel meer dan productiewaarde 3. Zorg Zorgen om de zorg 4. Wonen en ruimte Bereikbaar en betaalbaar 5. Verkeer Te voet, op de fiets, met de bus of in de auto 6. Duurzaam Groene economie voor een groene stad 7. Groen staat ons allemaal Groenbeheer, landbouw, natuur en milieu 8. Dierenwelzijn Het dier centraal 9. Een goede toekomst voor jong en oud Jeugd, onderwijs, jongeren, sport en senioren 10. Samen leven Sociale veiligheid en leefbaarheid 11. Prikkelend en uitdagend Kunst, cultuur en erfgoed 12. Wie gaan dat voor ons doen? De kandidaten stellen zich voor

3 Voorwoord Wat worden wij een geweldige gemeente! Met de fusie van Graft-de Rijp, Schermer en Alkmaar gaan stad en land samen. Wat een rijkdom: een prachtige stad, mooie dorpen en een fantastisch groen buitengebied. Een gemeente waar je vanuit het hart van de historische binnenstad binnen een half uur door unieke polders fietst. De nieuwe gemeente Alkmaar is er één om trots op te zijn. De rode draad door ons programma is dat GroenLinks de gemeente Alkmaar sterker, socialer en groener gaat maken. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen en de stad na de fusie hun eigen identiteit en karakter behouden. De nieuwe gemeente moet sterker worden door de fusie, vindt GroenLinks. Wij hebben een lijst met geweldige kandidaten die zich hiervoor gaan inzetten. De verkiezingen op 19 november gaan echt ergens over, want de rijksoverheid geeft veel belangrijke taken aan de gemeenten. De gemeente Alkmaar wordt in 2015 ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en dat met een beperkt budget. Maar dit budget mag van GroenLinks niet de beperkende factor zijn. De kwaliteit van de zorg staat bij ons voorop. U vindt het terug in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat er Alkmaarders zijn die gesteund moeten worden en zorg nodig hebben. GroenLinks geeft mensen meer invloed op de zorg die zij of hun dierbare krijgen. Goede zorg is mensenwerk. De afgelopen jaren heeft onze fractie zich sterk gemaakt voor het recht dat iedere Alkmaarder heeft op goede zorg en wij blijven dit onverminderd doen! We kunnen eerlijker delen, werk scheppen, goede zorg voor iedereen organiseren en samen aan een duurzame toekomst bouwen. Hoe wij dit willen doen leest u in ons programma. Verder leest u wat volgens GroenLinks de komende vier jaar op de agenda van de gemeente Alkmaar moet staan. GroenLinks gelooft in ieder geval in de kracht van de nieuwe gemeente Alkmaar. Met de juiste keuzes wordt onze gemeente sterker en socialer. En GroenLinks gaat hier graag mee aan de slag! Dus hoe ziet u de toekomst van de nieuwe gemeente Alkmaar? Op 19 november geeft u het antwoord op die vraag. En ik hoop dat u voor een sociale en toekomstbestendige stad kiest. Christian Braak Lijsttrekker GroenLinks Alkmaar Veel mensen die werk hebben zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. De omvang van de werkloosheid is zorgelijk. Werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen aan onze inwoners. De komende jaren staat het realiseren van banen in Alkmaar voor ons centraal. Wij koppelen dit streven naar meer werk voor de inwoners van Alkmaar graag aan het belangrijke thema duurzaamheid. Zo investeert GroenLinks in Alkmaarders die plannen maken voor een schonere industrie, die voor groene banen zorgen en een eerlijke economie vertegenwoordigen. Ondernemers die creativiteit en innovatiekracht tonen kunnen op ons rekenen. Net als Alkmaarders die samen duurzame energie opwekken, een cultureel centrum of initiatief opzetten, of een stads- en buurttuin inrichten. Dit soort initiatieven vinden wij waardevol en stimuleren wij. Daarom geven wij Alkmaarders hiervoor alle ruimte en helpen wij hen als dat nodig is.

4 Waar staat GroenLinks voor? Schone energie. Meer werk. Betere zorg. Wij willen: het buitengebied groen houden. biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer stimuleren. geen megastallen. een natuurvriendelijke aanpak van meeuwenoverlast. investeren in een duurzame economie en groene innovatie stimuleren. zonnepanelen op daken van scholen, sporthallen en gemeentepanden. leegstaande gebouwen (zoals Ringers) een nieuwe functie geven. meer sociale huur- en koopwoningen en slim bouwen voor specifieke doelgroepen. wateroverlast aanpakken door meer groen in de wijk. sociale wijk- en dorpteams voor maatwerk in de zorg, dicht bij de mensen. dagbesteding beschikbaar houden voor mensen met een beperking. investeren in mensen door bij- en omscholing. een veilig Alkmaar voor fietsers en wandelaars. een autoluwe binnenstad met behoud van eenrichtingsverkeer op de Bierkade. goed openbaar vervoer tussen Schermer, Graft-de Rijp, Alkmaar en de regio. het wandel-, fietspaden- en kano-netwerk uitbreiden. meer cultuur; meer aandacht voor beeldende kunst, Filmhuis Alkmaar en jongeren. ieder kind de mogelijkheid geven om te sporten in verenigingsverband. kleine basisscholen in de dorpskernen steunen in hun voortbestaan.

5 Terugblik Politieke ontwikkelingen Kiezers beloonden GroenLinks in 2010 met duizend stemmen extra en we kregen 4 zetels. GroenLinks startte de nieuwe raadsperiode door deel uit te maken van een breed college met PvdA, D66, CDA en VVD. De anti-pvda stemming bij de VVD en de CDA leidde echter snel tot een breuk en de val van het college. Vanaf 2011 heeft GroenLinks zich vanuit de oppositie hard gemaakt voor een sociaal en groen Alkmaar. Wij hebben deze oppositierol snel en daadkrachtig opgepakt. GroenLinks is kritisch geweest over het rechtse beleid van het nieuwe gemeentebestuur. We hebben geknokt voor behoud van goede sociale zekerheid en sterk cultuurbeleid. Niet altijd met succes, maar wel met volle overtuiging vanuit onze GroenLinks-principes. Helaas is het niet gelukt om Provadja de echt zelfstandige en onafhankelijke huisvesting te geven die jarenlang beloofd was. Met een raadsbrede motie heeft GroenLinks extra geld binnen gehaald om geluidsoverlast in de binnenstad te beperken en hiermee de leefbaarheid te vergroten. Op zorg en welzijn is stevig bezuinigd. Buurt- en wijkwerk staan voor grote veranderingen. De reserves voor Wmo-voorzieningen zijn door dit college opgemaakt. Daarbij heeft het college geen rekening gehouden met de bezuinigingen van 15 tot 30% die Den Haag ons oplegt. GroenLinks heeft met succes geijverd voor meer natuurvriendelijke, glooiende oevers. Die zorgen voor schoner water en zijn aantrekkelijk voor bijvoorbeeld kikkervisjes en dotterbloemen. Ons initiatief tot verbeterd groenonderhoud bleef gelukkig ook behouden, ondanks de crisis. GroenLinks miste visie bij het college over de toekomst van Overstad. Ons pleidooi voor een nieuwe ontwikkelingsvisie werd door een meerderheid in de raad gesteund. Deze visie wordt nu samen met de betrokkenen van Overstad uitgewerkt. Samen met de inwoners werken wij aan een duurzame ontwikkeling van Overstad! Met GroenLinks in het college had Alkmaar er zeker beter voor gestaan. Geen onnodige uitgaven voor het tijdelijk terugdraaien van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade en prioriteit voor werk, zorg en schone energie! Vanaf 2014 wil GroenLinks een nog grotere rol gaan spelen in de gemeente Alkmaar. Aan de hand van verantwoorde keuzes willen wij de komende jaren Alkmaar verder ontwikkelen tot een duurzame, sociale en economisch sterke germeente.

6 Inleiding Alkmaar moet socialer, groener en is er voor iedereen Alkmaar moet socialer Als een prille lente lijkt economisch herstel in aantocht. Voor grote groepen burgers is de zomer nog lang niet aangebroken. Lonen, pensioenen en uitkeringen blijven nog achter bij de inflatie. Steeds meer mensen staan aan de kant of hebben een onzeker contract. Zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) lijden vaak stille armoede. Kleine ondernemers zien hun bedrijf wegkwijnen. Duizenden Alkmaarders zoeken betaald werk. Het vinden van een betaalbare woning is voor velen niet mogelijk. Om deze situatie te verbeteren pleit GroenLinks voor investeren in een groene en duurzame economie. We zetten in op steun aan de mensen die beschut werk nodig hebben en het op peil houden van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken krijgen kinderen die opgroeien in armoede extra steun. Noodzakelijke bezuinigingen in de zorg kunnen gehaald worden door het bestrijden van verspilling, het langs elkaar heen werken en de bureaucratie. Handen aan het bed en de thuiszorg hebben voorrang op managers. GroenLinks wil verder investeren in sociale wijkteams omdat zij dicht bij de mensen staan en dus de hulp kunnen bieden die burgers nodig hebben. Het bestaande buurt- en wijkwerk wordt door verkeerde politieke keuzes afgebroken. Jongerenwerk is bijna verdwenen. Bewonersondernemingen met buurtvrijwilligers doen hun best om de sociale rol over te nemen. Vaak is de verantwoordelijkheid te zwaar om door vrijwilligers gedragen te worden. GroenLinks maakt zicht sterk voor goed jeugd- en wijkwerk samen met de bewoners met steun van de gemeente. Verslavingszorg, bestrijding van huiselijk geweld en daklozenopvang zijn belangrijke trajecten die de meest kwetsbare mensen in Alkmaar beschermen. GroenLinks wil nog sterker inzetten op preventie door goede begeleiding. Alkmaar moet groener De prachtige groene landschappen ten oosten en westen van de stad zoals de Eilandspolder en de duinen maken onze gemeente aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. GroenLinks wil een regionaal stimuleringsprogramma om toerisme in stad en land te combineren. Uitbreiding van het netwerk van wandel- en fietspaden en kanoroutes past daarin. Meer toerisme zorgt voor meer inkomsten voor lokale horeca en ondernemers uit Alkmaar.

7 Boeren zijn belangrijke landschapsbeheerders. Agrarisch natuurbeheer beloont hen voor hun bijdrage. De komst van biologische boerderijen en bedrijven die landbouw en zorg combineren verheugt ons. Samen met het hoogheemraadschap en de provincie moeten ecologische verbindingszones opgeknapt worden. GroenLinks wil meer groen in de stad. Bij reconstructies van buurtgroen en beheer van sportterreinen kan natuur versterkt worden. Inheemse struiken komen ten goede aan stadsvogels.wilde bloemen zijn goed voor vlinders en bijen en een lust voor het oog. Duurzame innovatie schept werk voor onze inwoners. Bewonersinitiatieven voor buurtmoestuinen, stadslandbouw, streekproducten en het samen kopen van zonnepanelen willen we graag ondersteunen. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven voor schone energie, zoals b.v. Alkmaar energie en Transitiontown. Alleen door de komende jaren sterk in te zetten op vergroening en verduurzaming van Alkmaar realiseren we een gemeente waarin zowel inwoners als toeristen op verantwoorde wijze kunnen genieten van het natuurschoon dat onze gemeente te bieden heeft. Alkmaar is er voor iedereen In de raad spreken raadsleden zich duidelijk uit tegen allerlei vormen van discriminatie. Elk jaar geeft een groot aantal fracties zijn steun aan seksuele diversiteit door concrete plannen voor goede voorlichting te steunen. Tijdens de grachtenparade in de Roze Week varen boten van meerdere partijen vrolijk uitgedost mee. GroenLinks is een groot voorstander van diversiteit en wil dit dan ook graag behouden in Alkmaar. Daarom vragen wij extra aandacht voor sluimerende achterstelling van mensen die door minder positieve beeldvorming minder kansen krijgen. Voorbeelden zijn salarisverschillen tussen vrouwen en mannen, minder kansen op een baan voor migranten en senioren, het verdacht maken van uitkeringsgerechtigden en het niet serieus nemen van mensen met een handicap. GroenLinks komt op voor mensen die worden benadeeld door deze achterstelling. In het bijzonder steunen we mensen die in de papiermolen van asielprocedures fijngemalen dreigen te worden. Voor ons zijn diversiteit en verscheidenheid geen bedreiging voor onze cultuur maar een verrijking die we met zijn allen koesteren.

8 1. Goede buren onder één dak Oterleek Stompetoren Schermerhorn GrootSchermer Noordeinde Graft-De Rijp Oost-Graftdijk MarkenBinnen West-Graftdijk Driehuizen ZuidSchermer Omval Oudorp Koedijk Alkmaar Stad en land gaan bestuurlijk samen. GroenLinks wil dat dorpen en buurtschappen ook na de fusie hun eigen identiteit en karakter kunnen behouden. Door goede samenwerking tussen stad en platteland kunnen alle inwoners van Alkmaar profiteren van de fusie. De dienstverlening van de gemeente concentreert zich in de stad. GroenLinks pleit voor een balie die goed bereikbaar is vanuit de dorpskernen voor allerlei gemeentelijke zaken, waaronder die van de regionale sociale dienst. Zo kunnen inwoners uit elke kern gemakkelijk terecht bij de gemeente. De Eilandspolder is een gezamenlijke schat van de Schermer en Graft-De Rijp en komt nu onder één gemeentelijk bestuur. GroenLinks wil het open karakter van de polder behouden. Wij juichen de initiatieven van boeren toe die op biologische landbouw en veeteelt overgaan. Megastallen zijn taboe. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in met name de bollenteelt moet afgebouwd worden om verdere schade aan de natuur te voorkomen. Uitbreiding met nieuwe bollenpercelen is ongewenst, net zoals weidewinkels en grote showrooms, omdat ze het weidse land verstoren en het karakter van de polder bederven. GroenLinks wil toekomstige ontwikkelingen alleen toestaan als deze aansluiten bij de omgeving en de identiteit van het gebied versterken. GroenLinks verwacht dat de fusie stad en land wederzijds versterken. Wij gaan ervoor! Meer dan in de stad vormt de basisschool, samen met kinderopvang, peuterspeelzaal, sportvoorzieningen en clubs een samenhangend geheel. Een dorp zonder basisschool verliest een belangrijke bindende factor. GroenLinks wil dat scholen onder de opheffingsnorm kunnen voortbestaan met steun van de gemeente. Er wordt voortgemaakt met de brede scholen. Jeugdwerk blijven wij faciliteren. De meeste jongeren volgen onderwijs in de stad. Zeker voor hen willen wij veilige fietsroutes behouden en verbeteren. Goed openbaar vervoer voor jong en oud is onmisbaar. Verder bezuinigen op openbaar vervoer willen wij niet, we kiezen voor alternatieven om verbindingen te verbeteren. Zo blijft de stad voor iedereen toegankelijk. GroenLinks gaat voor vitale dorpen. Bevolkingsgroei zwakt af. Groei concentreert zich vooral in steden. Stedenbouw in de polder willen we voorkomen. Woningbouw in de kernen, voor starters en één- en tweepersoons huishoudens, helpt jongvolwassenen in hun dorp te blijven als zij het ouderlijk huis verlaten. Ook geeft het ouderen de kans in hun dorp te blijven als zij kleiner willen gaan wonen. Basisscholen zijn het sociale centrum van veel kernen. Dat houden wij zo. Bouw voor één- en tweepersoons huishoudens binnen de kernen. Voorrang voor biologische landbouw, geen megastallen. Goed openbaar vervoer en veilige fietsroutes.

9 2. Participeren Een mens is veel meer dan productiewaarde Vrijwilligers en mantelzorgers vormen het cement van de samenleving. In Alkmaar verrichten tienduizenden mensen vrijwilligerswerk of verlenen mantelzorg. De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar brengt mensen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen. Om deze belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen is blijvende gemeentelijke steun nodig. Dat geldt ook voor maatschappelijke stages voor jongeren. Daarnaast willen mensen graag economisch zelfstandig zijn. Daarvoor is betaalde arbeid nodig. Tegenover de meer dan een miljoen mensen in Nederland die een gehele of deeltijdbaan zoeken, is het aantal vacatures beperkt en de concurrentie met de werkenden groot. Alle Wajongers moeten binnenkort gekeurd worden om de arbeidscapaciteit te meten. Voor zover zij kunnen werken moeten zij gaan solliciteren. Mocht dat niet lukken behouden zij hun uitkering. Nieuwe wajongers die nog deels kunnen werken krijgen een gedeeltelijke wajonguitkering. Ook zal een groot deel van hen de aanvullende bijstandsuitkering verliezen als er huisgenoten zijn met een loon of uitkering. In 2015 treedt officieel de Participatiewet in werking. Zij die kunnen werken, wil de rijksoverheid ook aan het werk hebben. Veel mensen zonder betaald werk willen dat ook. Helaas, er is een groot tekort aan banen. Vanaf 2015 hebben gemeentes de taak gekregen om mensen zonder baan maar met een uitkering naar betaald werk toe te leiden, te re-integreren. De groep die naar werk geleid moet worden wordt groter. Re-integratiegelden komen van het rijk en er wordt flink op bezuinigd. GroenLinks wil deze gelden vooral inzetten voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld begeleiding en bij- en omscholing. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar met enig arbeidsvermogen is er beschut werk op de Sociale Werkplaats bij het WNK. Vanaf 2015 mogen er geen mensen meer geplaatst worden. Mensen die dan nog op de wachtlijst staan komen niet meer in aanmerking voor beschut werk. Om deze mensen zo goed mogelijk mee te laten draaien in de samenleving pleit GroenLinks er voor om mensen op de wachtlijst vòòr 2015 in dienst te nemen. Werkgevers hebben toegezegd een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Indien deze mensen over een beperkte arbeidscapaciteit beschikken wil GroenLinks de ondernemers steunen met subsidie. GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente zelf bedrijven opricht voor het groenonderhoud, de interne postdienst en de schoonmaak van haar gebouwen waarin mensen met een beperkt arbeidsvermogen toch een zinvolle baan kunnen krijgen. Mensen die geen werk hebben en moeten leven van een bijstandsuitkering, moeten van de rijksoverheid een tegenprestatie leveren. De gemeentes moeten dit vanaf 2015 regelen. Deze tegenprestatie mag regulier werk niet verdringen. Uitkeringsgerechtigden horen respectvol benaderd en behandeld te worden. GroenLinks wil hen zinvol werk aanbieden dat leidt naar een echte baan. Voor mensen zonder arbeidscapaciteit is het belangrijk om actief te zijn en waardering te ontvangen. Buurt- en wijkcentra, sport- en andere verenigingen, kinderboerderijen kunnen best wat hulp gebruiken. De VCRA kan hierin coördinerend optreden. GroenLinks gelooft in de goede wil van alle mensen en doet niet mee aan de maatschappelijke tendens om mensen met een uitkering als verdachte te behandelen. Een uitkeringsgerechte verdient respect. Een tegenprestatie behoort zinvol werk te zijn en dient toe te leiden naar regulier werk. Werkeloosheid onder jongeren en personen boven de 50 vraagt extra aandacht.

10 3. Zorg Goede zorg voor iedereen Met name door de vergrijzing lopen de kosten van de zorg op. Vergrijzing wordt vaak als hoofdzaak genoemd. Verbetering van behandelmethodes met dure apparatuur, de enorme bureaucratie en onterechte declaraties dragen daar ook toe bij. De rijksoverheid bezuinigt en schuift de verantwoordelijkheden door naar gemeentes. De Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten wordt uitgekleed. Het aantal bedden in de dure verzorgingstehuizen wordt verminderd. Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk thuis geholpen worden. Veel mensen willen dat ook. GroenLinks wil daarom dat woningen levensloopbestendig worden gebouwd. De zorg-aan-huis moet van GroenLinks bij voorkeur vanuit sociale wijkteams plaatsvinden met zo min mogelijk bureaucratie. Deze wijkteams geven mensen de zorg die zij nodig hebben. Dat geldt ook voor de Persoons Gebonden Budgetten. Zij geven mensen de regie over hun eigen leven. Daar waar mogelijk worden mantelzorgers ingezet en gesteund bij hun taak. Een respijthuis, waar mensen kortdurend verzorgd worden, geeft lucht aan de mantelzorger. Bezuinigen op het respijthuis is voor GroenLinks uitgesloten. De gelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden ingezet voor velerlei zaken. Voor sommige diensten of middelen kan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd worden. Het rijk wil èn op verzorgingstehuizen èn op thuiszorg bezuinigen. Dat kan natuurlijk niet. GroenLinks wil investeren in thuiszorg om te bezuinigen op verzorgingstehuizen. Het huidige college bezuinigt sterk op buurt- en wijkcentra. Bewoners worden uitgedaagd de regie en verantwoordelijkheid te nemen. Een grote omzet van de horeca-afdeling moet de gelden opleveren die sociale activiteiten mogelijk maken. De wijkcentra moeten gerund worden als bewonersondernemingen. Waar de draagkracht van een buurt niet sterk genoeg is, dreigt echter een sociaal vangnet weg te vallen. Vrijwilligers willen best actief zijn in de buurt maar niet de financiële risico s dragen. Verslavingen vormen in de eerste plaats een groot probleem voor de verslaafden zelf. Daarnaast lijdt de sociale omgeving er dikwijls onder. Zowel de verslaafden zelf als hun familie en omwonenden hebben baat bij het tegengaan van verslaving. De Brijder vervult in de strijd tegen verslaving een belangrijke rol. De uitbreiding van het aantal gokhallen bij de toekomstige bioscoopzalen van JT op Overstad vinden wij een verkeerde zet, die verslaving in de hand werkt. Bij steeds meer kinderen komt obesitas voor. Dit leidt voor deze kinderen tot gezondheidsklachten en sociale uitsluiting. GroenLinks pleit voor goede en uitdagende sportvoorzieningen en speelplekken. Een McDonald s naast deze voorzieningen en naast een school aan de Westrand past daar niet bij. Dit zal obesitas in de hand werken. Spel en sport daarentegen houden kinderen gezond. De rijksoverheid probeert alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan door een verbod op alcohol tot een leeftijd van 18 jaar. Goede voorlichting voor jongeren is nodig om de noodzakelijke cultuurverandering te realiseren. Huiselijk geweld komt nog steeds voor. Het Oranjehuis (Blijf van mijn Lijf) vervult een belangrijke rol bij het bieden van een veilige plaats aan vrouwen en kinderen. Ook geweld jegens ouderen heeft onze aandacht. Bezuinigen op de meest kwetsbaren vindt GroenLinks ongepast. De daklozenopvang van DNO-doen loopt tegen zijn grenzen. Een eigen opvang voor jongeren is gewenst. Nieuwe arrangementen met begeleid wonen en kamerverhuur moeten de druk op de opvang verlichten. Mensen die zorg nodig hebben behouden zo veel mogelijk de eigen regie. Sociale wijkteams leveren maatwerk aan huis en bezuinigen op bureaucratie. Jongeren- en wijkwerk krijgen in nieuwe vormen onze steun.

11 4. Wonen en Ruimte Regie, betaalbaar, uitdagend Buitengebied groen Actievere regie over de woningmarkt en de ruimtelijke kwaliteit is nodig. GroenLinks wil 50% nieuwbouw die betaalbaar is voor starters t/m een modaal inkomen: 30% sociale huurwoningen en 20% koopgarant-woningen. Zo blijft wonen in Alkmaar toegankelijk voor iedereen en bewaken we de diversiteit van de gemeente. GroenLinks wil de positie van jongeren op de woningmarkt verbeteren. Daarom moet het mogelijk worden dat zij zich al vanaf hun 16e kunnen inschrijven voor een huurwoning. Bouw leegkomende verzorgingshuizen en kantoren om voor kleine huishoudens en m.n. jongeren. Woningen achter het regionaal archief en aan de Bergerweg in de oude school zijn een goed voorbeeld van hoe het kan. Deze woningen staan dicht bij het centrum en openbaar vervoer en zijn daarmee uitermate geschikt voor deze doelgroepen. Door GroenLinks kwam er een gemeentelijke aanjager voor de woningbouw. Het huidige college ontsloeg de man zonder enig alternatief te bieden. Vervolgens zakte de woningbouw in. Duidelijk is dat een woningbouwaanjager de gemeentelijke regie kan terugbrengen. GroenLinks wil de aanjager terug om de woningbouw de nodige stimulans te geven. De sociale woningvraag van de Schermer en Graft-De Rijp betreft vooral woningen voor de jongeren en ouderen die anders niet meer in het dorp kunnen blijven wonen. Nieuwbouw moet passen bij het karakter van het dorp. Bouw niet in het open, groene gebied. Grootschalige woningbouw in de Schermer vindt GroenLinks geen goede zaak. Geef voorrang aan sociale woningbouw voor één- en tweepersoons huishoudens. Stimuleer uitdagende architectuur, speciaal op Overstad. Laat het buitengebied groen. Bouw binnen de bebouwde kom. GroenLinks zet zich al jaren in om de Westrand te reserveren voor groen en sport. Vroonermeer-Noord, het Schoehuisterrein op Overstad en de Kanaaloevers bieden nog wel ruime mogelijkheden voor woningbouw. Het voormalige NUON-terrein bij het gerechtsgebouw is zeer geschikt voor sociale woningbouw. GroenLinks is voorstander van een inspirerend architectuurbeleid. Wij willen dat de gemeente openstaat voor creatieve, uitdagende architectuur waar dit past in de omgeving. Overstad is een geschikte locatie voor onderscheidende architectuur.

12 5. Verkeer Binnenstad prettig verblijfsgebied, onderhoudsplan fietspaden, groter wandel- en fietspadennetwerk De binnenstad moet een prettig gebied zijn om te vertoeven en te verblijven. Webshops nemen een deel van de detailhandel over. Stadsbezoek wordt steeds meer een uitstapje, waarbij winkelen, de horeca, culturele voorzieningen en de parken elkaar versterken. GroenLinks wil het autoluwe verblijfsgebied uitbreiden om nieuwe bezoekers aan te trekken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Van zwarte roet op de kozijnen willen we af! Maak op de Kanaalkade ruimte voor een groene boulevard langs het water met nieuwe bomenrijen en veilige wandel- en fietsroutes. Doorgaand autoverkeer kan gebruik maken van de route Overstad. Maak deze route eenvormiger en duidelijker herkenbaar als doorgaande route, bij voorkeur met bomenrijen. De Bierkade is niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. Dat geeft te veel hinder voor wandelaars, fietsers en bezoekers van de binnenstad. Voor automobilisten naar de binnenstad zijn met de komst van de Schelphoek genoeg parkeerplaatsen in garages. Een uitbreiding van de Singelgarage is onnodig. Voor binnenstadbewoners blijft parkeren op straat mogelijk. Voor bezoekers is dit beperkt. basisscholen. Vervang de bewegende paaltjes aan de rand van het centrum snel door camera s. Bij winterweer worden de borstelmachines eerder ingezet. Het toekomstige uitgaanscentrum aan de Pettemerstraat vraagt een groot aantal nieuwe gratis fietsparkeerplaatsen. Ook nabij Waagplein en Platte Stenenbrug is een overzichtelijke en flinke fietsenstalling nodig. Op initiatief van GroenLinks wordt een regionaal wandelnetwerk steeds verder opgebouwd. Heiloo, Bergen en de stad Alkmaar zijn inmiddels verbonden. Neem ook Schermer en Graft-De Rijp op in het netwerk om voor inwoners en toeristen wandelen leuker en gemakkelijker te maken. Kanovaren verbindt gezond bewegen aan natuurbeleving. Ontwerp voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente een kanonetwerk met goed bereikbare aanlegplaatsen. Goede busdiensten vanuit Graft-De Rijp en de Schermer zijn onmisbaar. Voor Schermer en Graft-De Rijp willen we naar halfuursdiensten in de spits. Binnen de stad Alkmaar streven wij naar kwartiersdiensten van en naar wijken en bedrijfsterreinen. Zorg voor busroutes langs zorgcentra en ouderenwoningen en voor een bushalte in het centrum. Koppel de nieuwe wijk Vroonermeer-Noord direct aan een buslijn. GroenLinks is de geestelijke vader van het 1 eurokaartje en wil het kaartje behouden. Het verleidt mensen zonder ov-kaart toch de bus te nemen. Een fijnmazig netwerk van comfortabele, goed onderhouden, rood geasfalteerde fietspaden stimuleert de gezondheid, ook van toeristen. Bij 50 km wegen willen wij gescheiden fietspaden. Er is flink achterstallig onderhoud. Door dit onderhoud goed op te pakken realiseren we een veilige en goed bruikbare infrastructuur voor fietsers. Alkmaar moet een veilige gemeente zijn voor iedereen die wil fietsen. Bij alle infrastructurele projecten, waaronder renovatie van wegen en kruispunten willen we meer ruimte voor fietsers en een fietsvriendelijker afstelling van stoplichten. GroenLinks wil een inventarisatie van onveilige situaties. Te denken valt aan Tesselse brug-mallegatsplein, Frieseweg-Rekerdijk en Friese brug-frieseweg, Kanaaldijk in Oost-Graftdijk en de Meerdijk in Grootschermer en rond Elk half uur een busdienst naar Schermer en Graft-de Rijp in de spits. Regel vlotte overstaphalte bus in centrum Alkmaar. Zorg voor een uitgebreid fiets-, wandel- en kanonetwerk voor de gehele gemeente Alkmaar.

13 6. Duurzaam Groene economie is de toekomst GroenLinks wil een groene economie. Duurzame innovatie schept nieuw werk. De gemeente kan zelf het voorbeeld geven. Stimuleer bedrijven door zelf voorop te lopen. Op initiatief van GroenLinks kwam er een meerjarig Energiebesparingsprogramma voor gemeentelijke gebouwen om verspilling van energie tegen te gaan en duurzaamheid te stimuleren. Wij willen aansluiten bij het Streekfonds Kennemerland. Mensen kunnen de rente van hun streekrekening storten in dit fonds. Ook stadslandbouw past daarbij. Wij willen dat de gemeente dat actief oppakt. Ook wil GroenLinks een promotiecampagne Toerisme, Stad en Land, om extra toeristen te trekken naar onze gemeente. Alkmaar heeft veel te bieden: de combinatie van stedelijk schoon met een mooi platteland! GroenLinks wil de Klimaatagenda met voorrang uitvoeren, samen met onze partners binnen en buiten de stad. De samenwerking met gemeentes in de regio op het gebied van duurzame energie maakt grotere projecten mogelijk. Help de Huisvuilcentrale om haar restwarmte die nu de lucht in gaat te benutten door uitbreiding van het warmtenet. Er is capaciteit voor de verwarming van woningen. Een aantsluiting met Oudorperpolder en Nieuw-Overdie is wenselijk. Isoleren van bestaande woningen is de meest efficiënte energiebesparing. De investering betaalt zichzelf terug. Woningcorporaties pakten de uitdaging aan. Zo besparen mensen niet alleen energie, maar ook hun portemonnee. Bewonerscollectieven voor schone energie zoals Alkmaar Energie krijgen onze steun. GroenLinks steunt nieuwe windmolens mits er draagvlak is van de buurt. Burgers met zonnepanelen op hun dak verdienen een compliment voor het goede voorbeeld en hun vertrouwen in een milieuvriendelijke oplossing. Innovatieve en nieuwe bedrijven zetten vaak in op vergroening van de economie. Ook in de landbouw en veeteelt zien we een positieve omslag. GroenLinks wil biologische landbouw bevorderen. Ook de combinatie van landbouw en zorg met dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt in meerdere opzichten vruchtbaar. Voer als gemeente je Energiebesparingsprogramma uit. Steun bewonerscollectieven voor schone energie. Neem deel aan Streekfonds voor landbouw, landschapsbeheer en zorg.

14 7. Groen staat ons allemaal Meer ecologisch groen en boeren als landschapsbeheerders GroenLinks hecht veel waarde aan onze prachtige groene en open landschappen. Bewoners kunnen er recreëren. Toeristen komen er naar toe. Boeren zorgen met hun bedrijfsvoering dat het landschap behouden blijft. Dit wil GroenLinks graag zo houden. Boeren krijgen ruimte voor een bedrijfsvoering waarbij zij het milieu niet belasten. Als landschapsbeheerders worden zij met subsidies beloond voor hun bijdrage aan agrarisch natuurbeheer. Biologische landbouw en veeteelt zijn het beste voor het milieu. Intensieve veehouderij belast het milieu extra. Met de melkveehouderij moeten we niet die kant op gaan. Megastallen kunnen echt niet vanwege het dierenleed en de grote belasting op het milieu. Staldaken van zonnepanelen in plaats van asbest zijn een goed initiatief. Natuureducatie brengt jong en oud dichter bij de natuur. Schoolpleinen en speelterreinen kunnen veel groener. Met de stadsuitbreiding in Vroonermeer-Noord krijgen wij er een mooi stuk water, groen en speelnatuur bij. Landingsroutes van vliegtuigen voor Schiphol lopen langs Schermer, Graft en De Rijp maar steeds meer ook over Alkmaar. Het aantal vliegbewegingen groeit met 20%. Alkmaar moet zich daarin assertief gaan opstellen. GroenLinks eist dat Schiphol maatregelen neemt om de overlast voor inwoners te verminderen. Wij juichen de initiatieven van boeren toe, die op biologische landbouw en veeteelt overgaan. GroenLinks pleit voor afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt om schade aan volksgezondheid en milieu te voorkomen. Uitbreiding met nieuwe bollenpercelen is ongewenst. Ook weidewinkels en grote showrooms in het weidse land verpesten het karakter van de polder. Groene wijken en parken bevorderen ontspanning en ontmoeting. GroenLinks heeft zich ingezet voor het nieuwe stadspark De Oude Kwekerij. Een groep actieve bewoners maakt er nu een succes van. Groen dat opgeofferd wordt aan gebouwen, wegen of parkeerplaatsen moet gecompenseerd worden. Elk stadspark heeft een kern waar het ecologisch beheer steeds meer leidt tot echte natuur. Wij willen dat de opgaande lijn in de ecologisch beheerde gebieden en de ecologische verbindingszones verder wordt uitgewerkt en stapsgewijs wordt uitgevoerd. Bij beheer van sportterreinen en reconstructies van buurtgroen krijgt natuurwaarde aandacht. Inheemse struiken bieden bedreigde stadsvogels bescherming. Wilde bloemen versterken de vlinder- en bijenstand. Met gerichte maatregelen in het buitengebied gaan wij de teruggang van weidevogels tegen. In het open weidelandschap tussen de Westrand en de duinen komt geen nieuwe golfbaan of een verlenging van de Huiswaarderweg. Taqa moet over de brug komen met de toegezegde 30 hectare nieuw weidevogelgebied! Waardeer boeren als landschapsbeheerders. Stimuleer biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer. Breid wandel- en fietspadennetwerk uit naar Westrand, Schermer en Eilandspolder.

15 8. Dierenwelzijn Het dier centraal De afgelopen periode heeft de gemeenteraad een nota dierenwelzijn vastgesteld. Het bevat veel goede zaken maar kan nog verder verbeterd worden. GroenLinks pleit voor een helder uitnodigingsbeleid voor circussen. Geef circussen zonder wilde dieren een kans. Leeuwen door brandende hoepels laten springen en pony s die urenlang tijdens kermissen kinderen rondrijden zijn voorbeelden van dierenleed dat actief moet worden bestreden door de gemeente. Het dieptepunt zijn de dikbillen op de veeshow tijdens lappenmarkt. Ook hier wil GroenLinks een einde aan maken. De hondenbelasting hoort ten goede te komen van aanleg en onderhoud van losloopgebieden, het dierenasiel en de dierenambulance. GroenLinks wil laten onderzoeken of sommige broedgebieden buiten de broedtijd ook losloopgebied kunnen worden. Een groot regionaal dierenasielcentrum in Bergen waar egels, knaagdieren, vogels, katten en honden te concentreren zorgt voor herrie voor inwoners van Koedijk. GroenLinks is voorstander van de variant die goed bereikbaar is en het minst overlast geeft voor omwonenden. Kinderboerderijen brengen mens en dier op een positieve manier bij elkaar. Het biedt ook mensen vanuit de bijstand en met een afstand tot de arbeidsmarkt een uitstekende dagbesteding. Dit geldt ook voor zorgboerderijen. Versterking van ecologische verbindingzones zorgt voor meer diversiteit en gaat inteelt tegen. Dat doen visvriendelijke sluisjes ook. GroenLinks blijft voorstander van deze initiatieven. De meeuwenplaag in het centrum van de stad is binnenkort grotendeels voorbij. Afval verdwijnt in ondergrondse containers. Voor veeboeren zijn ganzen soms vervelende kostgangers. De provincie werkt aan oplossingen. De bescherming van andere weidevogels blijft onze aandacht houden. GroenLinks gaat voor duurzame veehouderij. Biologische veeteelt respecteert de eigenheid van dieren. Een koe hoort zo veel mogelijk in de wei. Respecteer de eigenheid van dieren. Geef circussen zonder wilde dieren een kans. Koeien horen in de wei, niet in megastallen.

16 9. Een goede toekomst voor jong en oud Jeugd Kinderen verdienen een goede start. Opvoeding is allereerst een taak van de ouder(s). Wanneer ouders en familie tekort schieten is laagdrempelige opvoedingsondersteuning nodig in de eigen, directe omgeving. Sociale wijkteams zorgen zo nodig met het Centrum voor Jeugd en Gezin voor eerste advisering. Bij zwaardere problemen volgt doorverwijzing vanuit het CJG. De gemeente regelt specifiekere en zwaardere hulp. Uitgangspunt is: Één gezin, één plan, één hulpverlener. Zorg Advies Teams op het voortgezet onderwijs en het mbo vervullen ook vaak een eerste opvang en zorgen voor doorverwijzing. De jeugdzorg wordt met een kleiner budget overgeheveld naar gemeentes. GroenLinks wil niet dat deze overheveling ten koste gaat van de kwaliteit. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen staan onder goed toezicht. GroenLinks hecht aan kwaliteit. Dat geldt ook voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Sociale vaardigheden, sport, spel en creativiteit helpen bij een harmonische ontwikkeling. Het biedt ook ouder(s) de kans om zichzelf economisch en persoonlijk te ontwikkelen. De peuterspeelzalen in de kleine dorpen staan onder druk. Voor GroenLinks zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen Wij houden ze dan ook graag in stand. Ongeveer 2500 kinderen leven in Alkmaar in armoede. Dat is voor GroenLinks onacceptabel. Met een Sportpas/Alkmaarpas kun je uitsluiting voor sport, scouting, culturele activiteiten en zwemles door een te beperkt budget voorkomen. Lidmaatschap van de bibliotheek t/m 17 jaar is gratis. Deze activiteiten zijn juist nodig om kinderen perspectief te bieden en hen te helpen ontwikkelen. GroenLinks is tegenstander van bezuinigingen op armoedebestrijding. Onderwijs In het basisonderwijs in de stad Alkmaar heeft niet elke school dezelfde aanpak. De variatie geeft ouders de mogelijkheid die school te kiezen die het best aansluit bij de eigen voorkeuren en de voorkeuren van het kind. GroenLinks steunt ouders, zoals bij de Bello-school in de Spoorbuurt, die pal staan voor het eigen karakter van de school. Voor GroenLinks zijn pluriformiteit en diversiteit kernbegrippen, die wij in het Alkmaars basisonderwijs terug willen zien. Het tempo van opknappen en nieuwbouw van basisscholen dient zo hoog mogelijk te liggen om de kinderen een gezonde en veilige omgeving te bieden waar zij kunnen leren. Een gezond binnenklimaat is daar een belangrijk onderdeel van. Bij nieuw- of verbouw van scholen kunnen scholen samen onder een dak geplaatst worden. Integratie van kinderdagverblijven en voor-, tussen-, en naschoolse opvang bij een basisschool zorgt voor samenhang in een brede school. Dit vraagt goed overleg met sportverenigingen en culturele instellingen. Scholen, zeker de basisschool, zijn ontmoetingsplekken in de wijk. Door de afbouw en soms afbraak van het buurt- en wijkwerk kunnen basisscholen ook na schooltijd een wijkfunctie vervullen. Bestrijding van laaggeletterdheid, oriëntatie op de arbeidsmarkt, thema bijeen - komsten, enz. kunnen bijvoorbeeld uitstekend in de school plaats vinden, soms tijdens of na schooltijden. De directe omgeving van de school moet autoluw en veilig zijn. Goede stappen zijn bij een aantal scholen inmiddels gezet. Stimuleer ouders om hun kinderen lopend of fietsend naar en van school te brengen en te halen. Dat is gezond en veilig. De directe woonomgeving heeft niet alleen kijkgroen nodig. Kinderen willen ook graag uitdagend speelgroen. Ook schooltuinen brengen kinderen tot een gezonde leefstijl. GroenLinks wil het budget voor deze belangrijke locaties behouden. Centra voor Jeugd en Gezin zorgen voor eerste jeugdhulp en goede doorverwijzing naar kwaliteitsvolle, regionale tweede lijnzorg. Kwaliteit van de jeugdzorg vraagt aanhoudende aandacht. Kinderen die leven in armoede krijgen ondersteuning bij deelname aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Keuzevrijheid en tolerantie zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Vorming in voor-, tussen- en naschoolse opvang is laagdrempelig en uitdagend. De maatschappelijke functie van een basisschool in dorpen is erg belangrijk.

17 Jongeren De doorstroom van leerlingen naar mbo en hbo verloopt niet altijd goed. Gelukkig daalt de uitval. Veel mbo ers hebben grote moeite met het vinden van een stageplek. Geen stage, geen diploma, geen baan. De gemeente kan hen hier in helpen door stageplaatsen aan te bieden aan deze jongeren om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de jeugdwerkloosheid. De aanwezigheid van het hogere beroepsponderwijs vinden wij zeer belangrijk. Alkmaar is een hbo-stad en dat willen wij zo houden! Het jongerenwerk is grotendeels wegbezuinigd. Jongerenhonken verdwijnen. Wij vinden dat een verkeerde bezuiniging. Vooral in Graft-De Rijp ontbreekt het aan een plek waar de jeugd naar toe kan. Jongeren willen elkaar ontmoeten zonder bemoeienis van volwassenen. Het gevolg is rondhangen op straat, waarbij overlast en vandalisme of criminaliteit een gevolg kunnen zijn. De kosten van handhaving en de maatschappelijke schade worden hoger dan de besparing. Meisjes en een enkele keer jongens worden slachtoffer van pooierboys. Alertheid van ouders, onderwijs, hulpverlening en politie moet bijdragen aan beëindigen van deze seksslavernij. Goede daklozenopvang van met name jongeren vraagt meer aandacht. Tienermoeders verdienen meer ondersteuning. Huisvesting voor jongeren blijft een groot probleem. Wij dagen woningcorporaties uit om vrijkomende verzorgingshuizen, scholen en kantoren om te zetten in appartementen voor jongeren met een kleine beurs. Ook de gemeente draagt bij aan stageplekken voor het beroepsonderwijs. Het bijna wegbezuinigde jongerenwerk verdient een duidelijke en betere plek. Kwetsbaarheid van sommige jongeren vraagt om alert optreden. Sport Gezond bewegen verhoogt de kwaliteit van het leven en de eigen gezondheid. Sportverenigingen vervullen ook een belangrijke sociale rol, vooral in de dorpskernen van Graft-de Rijp en Schermer. Het is belangrijk dat deze verenigingen niet vergeten worden. Goede wandel- en fietspaden nodigen mensen uit om zich te ontspannen. Toegankelijke wandel- en fietspaden tussen de stad en de duinen vergroten de recreatiemogelijkheden en maken het voor inwoners van de stad gemakkelijker om van de natuur te genieten. De combinatie van strand, duinen, polders en stad vormen ook een goede combinatie voor het regionale toerisme. De jeugd wil graag sportmogelijkheden om de hoek. Trapveldjes, skate-voorzieningen, open tennisbanen, avontuurlijk groen en veilige speeltuig voor de jongsten nodigen uit tot ontmoeten en bewegen en helpen bij het tegengaan van obesitas. Bij brede scholen kunnen voorzieningen dubbel gebruikt worden. Voor GroenLinks is aanleg en goed onderhoud een speerpunt. De georganiseerde sport en gemeentelijke sportvoorzieningen zoals een zwembad en een ijsbaan vragen steun van de gemeente om te kunnen blijven bestaan. De toegankelijkheid van deze voorzieningen voor kinderen uit gezinnen die in armoede leven moet met een sport- en cultuurpas gewaarborgd blijven. Steeds meer sportclubs nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bewegingsprogramma s voor mensen met een handicap en senioren helpen hen mobiel en vitaal te blijven. Wijkcentra vervullen hierin een belangrijke rol. Sportvoorzieningen horen uit het budget sport betaald te worden. Het WMO-budget is daar niet voor bedoeld. Sporttalentontwikkeling heeft in Alkmaar prioriteit om jongeren te inspireren om ook te gaan sporten. Triffis, de trampoline club van nationaal niveau, krijgt binnenkort een definitief onderkomen. De schaatsbaan zet jong talent op weg naar topprestaties. De mogelijkheden voor breedtesport van de sportverenigingen raken soms wat ondergesneeuwd. De belangrijke maatschappelijke rol komt in gevaar door een chronisch tekort aan vrijwilligers. Soms kunnen fusies een oplossing zijn. Sportverenigingen vormen vooral in de dorpen een enorm sociaal bindmiddel. Investeringen in goede wandel-, fiets- en kanoroutes bevorderen gezond bewegen. Trapveldjes, skatevoorzieningen, groen en veilig speeltuig graag rond brede scholen. Meer waardering voor de maatschappelijke rol van de breedtesport.

18 10. Samen leven Sociale veiligheid en leefbaarheid Een gevoel van veiligheid draagt bij aan het levensgeluk van mensen. Rondhangende jongeren kunnen bedreigend overkomen. Bezuinigingen op jongerenwerk zorgen voor meer rondhangende jongeren en zorgen dus voor een minder veilig gevoel voor diverse inwoners. Ook op straat levende dak- en thuislozen worden als bedreigend ervaren. Waar overlast is worden alternatieven geboden en zo nodig opgetreden. Goede opvang en hulp voor verslaafden blijven noodzakelijk, zowel voor hen zelf als voor de omwonenden. In Alkmaar hebben we verschillende coffeeshops. Verkoop van nederwiet aan de voordeur is voor eigen gebruik toegestaan. De levering aan de achterdeur is nog steeds verboden. Deze situatie speelt de georganiseerde criminaliteit in de kaart. Gecontroleerde productie, waarbij gelet wordt op kwaliteit, sterkte en buitensluiten van criminelen is een wens van inmiddels vele burgemeesters en gemeenteraden. Alkmaar heeft zich met steun van GroenLinks aangesloten bij de steden die de landelijke overheid onder druk zetten. Goed onderhoud van de openbare ruimtes en het voorkomen van leegstaande gebouwen voorkomt vandalisme. Burgernet en draagt bij aan sociale veiligheid. Het anti-inbraakprogramma wordt voortgezet. GroenLinks is geen voorstander van uitbreiding van cameragebieden. Racistische of homofobe opmerkingen en mishandelingen boezemen angst in en passen niet bij de open samenleving van Alkmaar die GroenLinks nastreeft. Meldingen en aangiftes moeten bij de politie een luisterend oor vinden en serieus genomen worden. Voorlichting blijft belangrijk. Waagplein en Platte Stenenbrug zijn in het weekend tot in de late uurtjes erg gezellig. Dit kan ook leiden tot spanningen in de directe omgeving. Harde muziek om publiek te lokken gaat ten koste van de leefbaarheid van de binnenstadbewoners. Duidelijke afspraken en goede samenwerking met horecaondernemers en portiers voorkomen problemen, ook in het toekomstig uitgaansgebied bij Overstad. Op initiatief van GroenLinks heeft de raad extra geld uitgetrokken om de overlast te kunnen controleren. GroenLinks wil dit blijven doen. De openbare ruimte is voor en van iedereen. Burgers dragen bij aan sociale controle. Voortdurende geluids- en verkeersoverlast vragen om handelend optreden van de overheid. Legaliseer en controleer productie en kwaliteit van softdrugs.

19 Ook senioren hebben de toekomst De senioren van nu zijn een belangrijke peiler onder onze samenleving. Senioren hebben dikwijls levenservaring, vakbekwaamheid en tijd. Met hun inzet vormen ze een belangrijke steun voor de samenleving. Ze dragen bij in de gezinnen van hun kinderen, in verenigingsleven en sportclubs. Ook bieden senioren mantelzorg aan hen die meer hulpbehoevend zijn. Er zijn senioren die zorg nodig hebben. Vaak helpen familie en vrienden als mantelzorger. Specifieke zorg staat onder druk van de rijksbezuinigingen. Wijkgerichte zorg vanuit sociale wijkteams kan de organisatiekosten terugdringen en de hulp aan huis of bed garanderen. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke zorg is onvermijdelijk. Grootscheepse bezuinigingen op de AWBZ leiden tot sluiting van verzorgingshuizen. Levensloopbestendig bouwen maakt het in de toekomst beter mogelijk om in het eigen huis te kunnen blijven. Multiculturele samenleving We leven in een multiculturele samenleving en in Alkmaar gaat dat goed. Maar dat gaat niet vanzelf. Wij moeten hier in blijven investeren. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de positie van mensen met een andere etnische achtergrond. Bestrijding van vroegtijdig schooluitval en kansen op de arbeidsmarkt is nodig. Nog steeds zijn veel organisaties en instellingen geen afspiegeling van onze samenleving. Binnen besturen zien we weinig diversiteit. Ook binnen de gemeente Alkmaar en haar activiteiten is er ondervertegenwoordiging. Om te integreren is de uitwisseling van kunst en cultuur een belangrijk middel. Bij buurt- en wijkactiviteiten, maar ook bij gemeente brede activiteiten, is een multietnische programmering belangrijk. Geoormerkt budget moet zorgen dat activiteiten een multi-etnisch karakter krijgen, net als onze samenleving. Zo brengen wij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar. De veiligheid op fietspaden, vooral ook voor ouderen, vraagt controle op de snelheid van snorbrommers. Buslijnen zonder overstappen zo dicht mogelijk langs of door het centrum vergroot de mogelijkheden van minder mobiele mensen. GroenLinks vraagt hier steeds aandacht voor. Ook senioren in de Schermer en Graft-De Rijp moeten met vaste lijnbussen en buurt/belbussen mobiel en onafhankelijk kunnen zijn. Zo kunnen ook zij op hun oude dag genieten van het moois dat Alkmaar te bieden heeft. Oog voor sociale veiligheid helpt ouderen buiten de deur nog actief te zijn. Isolement leidt tot vereenzaming. Ontmoetingsplaatsen in buurt-, dorp-, en wijkcentra gaan vereenzaming tegen. Bezuiniging en afbraak van deze centra leidt tot afbraak van sociaal leven in de buurt of wijk. Ook bewegingsfaciliteiten voor senioren staan daardoor op de tocht. Sociale wijkteams maken het mogelijk dat senioren minder snel naar een verzorgingshuis moeten verhuizen. Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp! Toegankelijke buurt- en wijkcentra en goed openbaar vervoer gaan isolement tegen. De maatschappelijke inzet van senioren verrijkt de samenleving. Aandacht voor de positie van mensen met een andere etnische achtergrond. Budget voor activiteiten met een multi-etnisch karakter. Toegelaten asielaanvragers hebben ondersteuning nodig om te kunnen integreren. De gemeente moet hieraan een bijdrage leveren.

20 11. Prikkelend en uitdagend Kunst, cultuur en erfgoed Een open en diverse samenleving vereist een cultuur van verschil en debat dat prikkelt en uitdaagt. Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Investeren in cultuur versterkt de identiteit en aantrekkingskracht van de centrumstad Alkmaar in de regio. GroenLinks wil dat alle Alkmaarders en bezoekers kunnen genieten van een levendig en betaalbaar cultuuraanbod. Niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken en dorpen. Kleine evenementen op onverwachte locaties, zoals Kunst op kamers, geven dorpskernen en stadswijken kleur. Geef leegstaande panden en terreinen zo mogelijk een culturele invulling. Biedt kunstenaars ruimte in leegstaande etalages. GroenLinks wil festivals en tijdelijke initiatieven stimuleren en faciliteren. Multiculturele programmering sluit aan bij de multi-etnische samenstelling van Alkmaar en zorgt er voor dat iedereen zich thuis kan voelen in de gemeente. Ook jongeren komen niet goed aan hun trekken. Gelukkig krijgt het poppodium nieuwe huisvesting op Overstad. In de megabioscoop van JT op Overstad komt een filmhuis. GroenLinks maakt zich zorgen om de alternatieve muziek- en theatervormen die in de kou komen te staan met de sluiting van Provadja. Initiatieven die voortkomen uit Provadja, zoals Filmhuis Alkmaar, moeten zich goed kunnen ontwikkelen, zodat de erfenis van Provadja niet verloren gaat. Zowel onze binnenstad als het landelijk gebied met haar dorpskernen bezitten veel cultureel erfgoed. Er is in onze nieuwe gemeente een schat aan cultuurhistorische panden. Niet alleen in de historische binnenstad, maar ook in Graft-de Rijp en Schermer. Deze panden verdienen veel aandacht en bescherming. Toeristen zijn altijd welkom, als het maar niet ten koste gaat van leefbaarheid en identiteit. GroenLinks wil leegstaande monumentale panden, zoals het Ringerscomplex op Overstad, een waardevolle herbestemming geven. Cultuur is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een sociale leefomgeving. Voor vitale stadswijken en dorpskernen zijn bibliotheken van groot belang. Ook wijkcentra, brede scholen en zorgcentra kunnen een bibliotheekfunctie vervullen. Culturele diversiteit en levendigheid kan niet zonder amateurkunst. Een goede afstemming met cultuureducatie is een opstap naar kunstbeoefening in de vrije tijd. Niet iedereen krijgt van huis uit deze competenties mee terwijl ze sterk bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Daarom vindt GroenLinks kunst- en cultuureducatie zo belangrijk. Hedendaagse beeldende kunst is het stiefkindje onder de kunst in Alkmaar. GroenLinks wil dat de bestaande beeldende kunstinstellingen en initiatieven meer armslag krijgen om hun activiteiten te verbreden en te versterken. Versterk het culturele aanbod; extra aandacht voor beeldende kunst, alternatief filmhuis en Jongerencultuur. Bibliotheek of biebfunctie moet voor iedereen bereikbaar zijn. Amateurkunst en cultuureducatie krijgen prioriteit.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst Inhoudsopgave Participatie: meetellen en meedoen 4 De kernboodschap 6 In gesprek: samen op zoek naar oplossingen 8 Opvoeden en opgroeien 12 Mantelzorg, vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1 PIJNACKER - NOOTDORP Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Noordeloos heeft een plan

Noordeloos heeft een plan Noordeloos heeft een plan 2016 t Noorderhuis Situatie Situatie De gemeente Giessenlanden is de rijkste van Nederland. Toch heeft de gemeente een tekort. Situatie Dat tekort kun je dichten met 70 miljoen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking Op weg van school via gemeente naar uitval met lage arbeidsproductiviteit Op weg van school via gemeente naar De kans dat jongeren na het verlaten van de school aan het kunnen neemt toe als de samening

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie