STICHTING ZORGPKS. Pilot Equitherapie. SBO de Bolder. Elske Huitema Aan: Dhr. Jelle Drost NHL A1085

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING ZORGPKS. Pilot Equitherapie. SBO de Bolder. Elske Huitema 3-11- 2011. Aan: Dhr. Jelle Drost NHL A1085"

Transcriptie

1 STICHTING ZORGPKS Pilot Equitherapie SBO de Bolder Elske Huitema Aan: Dhr. Jelle Drost NHL A1085

2 Onderzoeksmethode Type onderzoek: Praktijk gestuurd effectonderzoek equitherapie; Het doel is om informatie te verzamelen waarmee het effect van het praktisch handelen nader getoetst wordt. (Veerman en Van Yperen, 2008). Dit onderzoek is naar het model van A.Dijkstra, RUG afd. Orthopedagogiek, juni A. Dijkstra heeft onderzocht wat de effecten van equitherapie zijn bij jongeren in een residentiële hulpverlening. In haar rapport staat eact omschreven wat de equitherapie inhoud en wat de effecten daarvan zijn. Het rapport van A.Dijkstra is overigens digitaal beschikbaar op de website van stichting ZorgPks. Het huidige onderzoek richt zich op kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Hierbij is er een prospectieve case study gedaan, waarbij deze kinderen gedurende acht weken individueel gevolgd zijn bij de door Chiron Fryslân uitgevoerde therapiesessies op zorgboerderij Donia State Wester in Spannum. Instelling: Aan het onderzoek hebben twee verschillende instellingen mee gewerkt, namelijk Chiron Fryslân en SBO de Bolder. De equitherapie is uitgevoerd in de rijhal van zorgboerderij Donia State Wester. Chiron Fryslân is een praktijk voor equitherapie. Ine Postma en Lous Beuving zijn de equitherapeuten die gedurende acht sessies de therapie hebben verzorgd. SBO de Bolder is een speciale school voor basisonderwijs. Zes leerlingen van deze school, namen deel aan de equitherapie. Zij werden door de tai vanuit school op de zorgboerderij gebracht en werden door een ouder weer opgehaald. Populatie: Zes kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn voor equitherapie aangemeld door de school SBO de Bolder. De kinderen zijn in de leeftijdscategorie van negen tot elf jaar. Toestemming voor deelname aan het onderzoek is verleend door de ouders van de participanten en door de school. Hieronder worden de zes kinderen beschreven, de namen zijn volledig geanonimiseerd. 1. Erwin Erwin is een ongeduldige en hyperactieve jongen van negen jaar oud. Zijn ontwikkeling is over het algemeen vrij snel verlopen. Dit uitte zich in het vroege lopen en in het praten op jonge leeftijd. Erwin is gediagnosticeerd met PDD- NOS en ADHD. Hiervoor gebruikt hij Ritalin. Het IQ van Erwin is: VIQ 97 PIQ 109 TIQ 102 Erwin heeft moeite met het tonen van emoties en met waarneming. Het lijkt hierdoor dat Erwin moeilijk te bereiken is. Hij is nogal op zichzelf. In nieuwe situaties klampt hij zich vast aan een vertrouwd persoon, hierdoor verliest hij gemakkelijk zijn zelfvertrouwen. Hij is voor veel bang en is snel angstig. De ouders van Erwin zijn gescheiden. Hij geeft aan het jammer te vinden dat zijn ouders niet meer bij elkaar zijn. Erwin heeft nog twee oudere broers, wie ondermeer ook een stoornis in het autistisch spectrum hebben. Thuis neemt hij geen initiatief om samen te spelen en is het iedere dag een strijd om naar school te gaan. De ouders hopen dat Erwin door deze therapie, groeit in zijn emotionele ontwikkeling en dat hij meer zelfvertrouwen krijgt. Tijdens de equitherapie zijn aan de volgende doelen, wie door de ouders, orthopedagoog/leerkrachten en de equitherapeuten zijn opgesteld, gewerkt; Specifieke doelen van de ouders: Leert open staan voor nieuwe / spontane activiteiten Kan complimenten ontvangen Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Vraagt een groepsgenoot om hulp Overlegt in groepsverband, wie wat gaat doen Specifieke doelen van de equitherapeuten: Erwin ervaart succes wanneer hij rekening houdt met de behoeftes van het paard Erwin vraagt een groepsgenoot om hulp Erwin herkent en benoemt vier of meer emoties bij zichzelf Erwin kan de gevraagde oefeningen uitvoeren Erwin overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen Erwin kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie 2

3 2. Kevin Kevin is een negenjarige jongen. Zijn ontwikkeling verliep traag op het gebied van het begrijpen van andere mensen. Het IQ van Kevin is: VIQ 88 PIQ 86 TIQ 86. Hij heeft moeite met sociale vaardigheden en met zijn motoriek. Hij houdt geen rekening met gevoelens van anderen. Thuis heeft hij vaak driftbuien of woede uitbarstingen, op school heeft hij deze niet. Ook is Kevin thuis sneller afgeleid en heeft hij wel degelijk moeite met zijn concentratie, op school komt dit minder aan de orde. Kevin is gediagnosticeerd met PDD- NOS, hiervoor gebruikt hij geen medicatie. Ongestructureerde situaties zijn moeilijk door Kevin in te vullen. Hij gaat dan op een storende manier contact zoeken. Kevin is gevoelig voor conflicten, zo pest hij andere kinderen en soms loopt dit uit op vechten. In nieuwe situaties klampt hij zich vast aan een vertrouwd persoon, hierdoor verliest hij gemakkelijk zijn zelfvertrouwen. De scheiding van zijn ouders maakt hem erg boos, hij wilde het niet. Tevens dacht Kevin in eerste instantie dat het zijn schuld was. De ouder hoopt dat door de equitherapie zijn zelfvertrouwen vergroot wordt. Specifieke doelen van de ouder: Komt voor zichzelf op Toont respect voor de hond Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Komt voor zichzelf op Overlegt in groepsverband, wie wat gaat doen Specifieke doelen van de equitherapeuten: Kevin zit ontspannen op het paard Kevin herkent en benoemt vier of meer verschillende emoties bij zichzelf Kevin houdt rekening met het paard Kevin kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Kevin vraagt een groepsgenoot om hulp Kevin overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen 3. Naud Naud is een verlegen jongen van elf jaar oud. Zijn ontwikkeling is over het algemeen vrij snel verlopen. Dit kwam doordat hij het kruipen heeft overgeslagen. Het IQ van Naud is: VIQ 93, PIQ 125, TIQ 108. Naud eet sinds vier jaar alleen nog maar brood. En kent veel angsten, bijvoorbeeld het naar de kapper gaan. In zulke situaties loopt Naud weg. Op school wordt Naud gepest, hij weet niet goed hoe hij voor zichzelf moet op komen. Hij is nogal op zichzelf. Naud heeft moeite met het uiten van zijn emoties en is niet sociaalvaardig. Daarnaast kan hij niet goed tegen nieuwe situaties/ veranderingen, deze kan hij niet overzien. In deze situaties raakt Naud in paniek, dit uit zich in huilbuien. Uiteindelijk wordt er niet mee gedaan aan de verandering. Hij is erg stug in zijn manier van denken, neemt daardoor ook geen advies aan van een ander persoon. Naud heeft voornamelijk veel moeite met de scheiding van zijn ouders gehad. En in het bijzonder het ruilen van de woonruimte tussen beide ouders. Naud is gediagnosticeerd met ADHD en met PDD- NOS. Hiervoor gebruikt hij geen medicatie. De ouders hopen met de equitherapie te bereiken dat Naud zijn eigen ik- ontdekt en dat er wordt gewerkt aan zijn sociale ontwikkeling. Ook wordt er gehoopt dat Naud leert open te staan voor zijn omgeving. Specifieke doelen van de ouders: Overziet een activiteit en voert deze uit Staat open voor de mening of advies van een ander Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Voor zichzelf opkomen Overziet een activiteit en voert deze uit Staat open voor de mening of advies van een ander Specifieke doelen van de equitherapeuten: Naud is gedurende de sessie in de bak aanwezig Naud kan de gevraagde oefeningen uitvoeren Naud kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Kan contact maken met therapeut en paard tijdens poetsfase. Paard en therapeut zijn veilig Naud kan keuzes maken uit twee oefeningen en zich daar aan houden Naud kan de vier basis emoties herkennen. Weet welke invloed dat heeft op het contact met het paard 3

4 4. Niels Niels is een ongeduldige en bange jongen van elf jaar oud. Zijn ontwikkeling is in een normaal tempo verlopen. Zijn IQ is: VIQ 90 PIQ 73 TIQ 80. Zijn ouders zijn uit elkaar gegaan, toen hij vier jaar oud was. Zijn moeder geeft aan dat hij al op jonge leeftijd, veel agressie en huiselijk geweld heeft meegemaakt. Op deze leeftijd heeft hij ook bij een psychologenpraktijk gelopen. Vanwege emotionele problemen en voor zijn moeilijke stoelgang. Op het moment heeft Niels veel last van hoofdpijn en gespannenheid in de nek en schouders. En kamt ook nu nog met problemen met zijn stoelgang. Over deze symptomen klaagt hij echter alleen thuis; hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid. Niels heeft moeite met het uiten van zijn emoties en is niet sociaal vaardig. Wel lijkt het dat hij zich vaak over dingen druk maakt. Niels blokkeert bij conflicten en kan op school impulsief reageren. Zo doet hij vaak mee aan pesterijen. Niels is afwachtend in het contact maken met anderen. In veilige situaties lukt hem dit wel en speelt dan met bekenden. Maar dan is hij in het contact erg aan het commanderen, hij bepaalt. In nieuwe situaties klampt hij zich vast aan een vertrouwd persoon, hierdoor verliest hij gemakkelijk zijn zelfvertrouwen. Niels is gediagnosticeerd met ADHD en met PDD- NOS. Voor zijn ADHD neemt hij concerta (methylfenidaat 27 mg.) Door deel te nemen aan deze therapie wordt gehoopt dat Niels een stuk zelfvertrouwen krijgt en dat hij probeert te leren zichzelf te beheersen/ontspannen. En dat hij daarbij minder gaat reageren op andere kinderen. Specifieke doelen van de ouders: Kan complimenten ontvangen Neemt initiatief in het contact maken met leeftijdsgenoten Geeft aan dat hij een moment van rust nodig heeft Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Kan complimenten ontvangen Neemt initiatief in het contact maken met leeftijdsgenoten Geeft aan dat hij een moment van rust nodig heeft Specifieke doelen van de equitherapeuten Kan contact maken met therapeut en paard. Tijdens poets fase. Paard en therapeut zijn veilig Kan een oefening/ opdracht uitvoeren Niels kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Kan zich afstemmen op het paard. Gedurende de warming- up fase Niels kan keuzes maken uit 2 oefeningen en zich daar aan houden Niels kan de 4 basis emoties herkennen. Weet welke invloed dat heeft op het contact met het paard 5. Omar Omar is een jongen van negen jaar. Zijn ontwikkeling is in een normaal tempo verlopen. Het IQ van Omar is: VIQ 86 PIQ 73 TIQ 78. Omar is erg druk, hij fladdert en maakt rare geluiden. Hij is constant aan het wiebelen en friemelen en kan dus niet lang stilzitten. Omar heeft moeite met uiten van zijn emoties en heeft een laag concentratie vermogen. In 2008 is hij gediagnosticeerd met PDD- NOS. Voor zijn concentratie gebruikt hij methylfenidaat. In nieuwe situaties klampt hij zich vast aan een vertrouwd persoon, hierdoor verliest hij gemakkelijk zijn zelfvertrouwen. Omar is doorgaans gehoorzaam, zowel op school als thuis. Hij doet gewoonlijk wat volwassenen hem vragen. Thuis wil Omar zijn speelgoed niet altijd delen met zijn zusje of met zijn vriendjes. Echter, heeft hij op school geen moeite om te delen met andere kinderen ( bijvoorbeeld speelgoed, snoep, potloden, enz.)zijn ouders hopen dat Omar door deze therapie socialer wordt tegenover anderen en dat hij meer initiatief gaat tonen. Specifieke doelen van de ouders: Leert met een ander te delen Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Vraagt een groepsgenoot om hulp Kan accepteren dat hij een spelletje verliest Specifieke doelen van de equitherapeuten Omar zit ontspannen op het paard Omar geeft tijdens een oefening op het paard zijn grens aan Omar herkent en benoemt vier of meer verschillende emoties bij zichzelf Omar kan keuze maken uit twee oefeningen en zich daar aan houden Omar vraagt een groepsgenoot om hulp Omar kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Omar overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen 4

5 6. Tim Tim is een jongen van tien jaar. Zijn ontwikkeling is in een normaal tempo verlopen. Het IQ van Tim is: VIQ 66 PIQ 91 TIQ 75. Tim vindt het lastig om zich te uiten, hij is slecht verstaanbaar. Zijn ouders zijn gescheiden. Sinds zijn vader een nieuwe vriendin heeft, is het contact verslechterd. Zijn vader kijkt niet meer naar hem om. Tim klaagt thuis vaak over hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid, op school horen ze hem hier niet over. Ook lijkt hij thuis meer rusteloos en overactief te zijn, dan dat hij op school laat zien. Wel wiebelt en friemelt hij meer als hij op school is, thuis doet hij dit weer niet. Zijn moeder zegt dat Tim geen vriend of een vriendin heeft, terwijl hij op school wel omgaat met leeftijdsgenoten, waarvan hij met ministens één kind zeker bevriend is. In nieuwe situaties klampt hij zich vast aan een vertrouwd persoon, hierdoor verliest hij gemakkelijk zijn zelfvertrouwen Tim is gediagnosticeerd met ADHD en met PDD- NOS. Hier gebruikt hij Concerta voor. Zijn moeder hoopt dat Tim door deze therapie zijn emoties kan uiten. Specifieke doelen van de ouders: Toont aan hoe hij zich voelt Herkent emoties bij een ander en kan hier op in spelen Voorbeelden: *Bij verdriet gaat hij iemand troosten *Als iemand blij is, maakt hij een grapje *Als iemand boos is, laat hij degene met rust. Specifieke doelen van de orthopedagoog/leerkrachten: Herkent emoties bij een ander en kan hier op in spelen Voorbeelden: *Bij verdriet gaat hij iemand troosten *Als iemand blij is, maakt hij een grapje *Als iemand boos is, laat hij degene met rust. Kan een opdracht voor zichzelf doen Specifieke doelen van de equitherapeuten Kan contact maken met therapeut en paard tijdens poetsfase. Paard en therapeut zijn veilig. Tim is gedurende de sessie in de bak aanwezig Tim kan de gevraagde oefeningen uitvoeren Tim kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Tim houdt rekening met zijn omgeving Conclusie van de participanten: Alle kinderen zijn gediagnosticeerd met PDD- NOS. Bij vier van de zes kinderen is er sprake van ADHD. Medicatie als ritalin, mythylfenidaat en concerta worden door vier van de zes kinderen ingenomen. Twee kinderen hebben daarbij een houterige en gespannen motoriek. Vier kinderen hebben moeite met het tonen van emoties en drie kinderen zijn niet sociaal vaardig. Eén kind is erg gevoelig voor conflicten. Er komen vijf van de zes kinderen uit een gezin met gescheiden ouders, waarvan één kind getuige is van huiselijk geweld. Deze kinderen geven aan moeite te hebben met de scheiding. In het bijzonder het ruilen van de woonruimte, het ontbreken of geen contact hebben met de vader of ze denken zelfs dat de scheiding hun schuld is. Opvallend is dat alle kinderen zich in nieuwe situaties vast klampen aan een vertrouwd persoon. In deze situaties verliezen zij gemakkelijk het zelfvertrouwen. Drie ouders hopen dat door deze therapie het zelfvertrouwen van hun kind wordt vergroot. Twee ouders hopen dat er tijdens de therapie aan de sociale ontwikkeling wordt gewerkt en twee andere ouders hopen dat er aan de emotionele ontwikkeling wordt gewerkt. Bijvoorbeeld; het uiten van emoties. Daarnaast hoopt één ouder dat zijn kind leert open te staan voor de omgeving en een moeder wil graag dat haar zoon zich leert ontspannen. Sommige gedragingen lijken in de thuis situatie meer aan orde te komen dan de mate waarin het kind de gedraging op school laat zien. 5

6 Instrumenten: Door een niet- participerende observatie, zijn gedurende acht therapiesessies de zes participanten geobserveerd. Dit met behulp van een tweetal instrumenten, namelijk de SDQ- Lijst en de GAS. Deze instrumenten zijn ingevuld door leerkrachten/orthopedagoog, equitherapeuten en door de ouders. Ook hebben de kinderen een evaluatie schaal ingevuld. Dit laat zien wat zij in eerste instantie van de therapie hadden verwacht en wat zij er uiteindelijk van geleerd hebben. De sessies zijn opgenomen op camera en de beelden zijn na afloop van de sessie door de onderzoekster bekeken. Met de onderstaande twee instrumenten zijn de resultaten van de equitherapie verkregen. 1. De Strengths and Difficulties Questionnaire oftewel de vragenlijst sterke kanten en moeilijkheden, afkorting hiervan is SDQ- lijst. Dit instrument meet de aanwezigheid van psychosociale problemen, de sterke kanten van het kind en de invloed van psychosociale problemen op het dagelijks functioneren. De SDQ lijst omvat 25 vragen. De vragen worden beantwoord met; niet waar, een beetje waar en zeker waar. Aan de start van de therapie sessie hebben de ouders en de leerkrachten van de participanten de SDQ- lijst ingevuld. De antwoorden baseren zich op het gedrag van het kind van de laatste zes maanden of vanaf het huidige schooljaar. Vervolgens hebben zij na afloop van de pilot, een follow- up lijst ingevuld. Dit zijn eact dezelfde vragen als in de vorige lijst, alleen moeten de antwoorden nu gebaseerd worden op het getoonde gedrag van een kind in de afgelopen maand. 2. De Global Attainment Scale (GAS). Dit instrument wordt gebuikt voor het meten van de doelrealisatie. De onderstaande schalen geven aan wat nodig is bij het behalen van de doelen. - 1 De situatie is verslechterd; het doel is helemaal niet gehaald 0 De situatie is onveranderd; het doel is niet gehaald +1 De situatie is beter; maar nog niet conform het doel +2 De situatie is conform het doel; het doel is gehaald In overleg met de ouders/ orthopedagoog is de individuele beginsituatie geschetst, deze wordt beschreven bij schaal 0. Schaal +2 verwoordt de wenselijke situatie aan het einde van de therapie. Schaal - 1 beschrijft wanneer er sprake is van een lichte achteruitgang en schaal +1 laat een lichte vooruitgang zien. Aan het einde van therapie zijn de doelen aan de hand van deze beschrijving, gescoord. 6

7 Dataverzameling: Chiron Fryslân heeft middels het aanmeldingsformulier informatie verkregen over de participanten. Deze informatie heeft betrekking op de situatie rondom het kind; wat voor een beperking ze hebben, hoe ze zich ontwikkelen, de samenstelling van het gezin en overige bijzonderheden. Maar ook wat de ouders van de equitherapie verwachten. Op vrijdag 8 april 2011 hebben Ine Postma en ik kennis gemaakt met de ouders en de kinderen op SBO de Bolder. In een presentatie werd uitgelegd wat de equitherapie inhoud en dat ik het onderzoek van deze pilot voor mijn rekening neem. In een brief aan de ouders heb ik voor het invullen van de SDQ- lijst en de GAS, om hun medewerking gevraagd. In de brief heb ik tevens vermeld dat ik op korte termijn contact op zou nemen, i.v.m. het concreet invullen van de instrumenten. Eerst had ik de ouders gebeld, om te vragen of zij mijn brief hebben ontvangen en wanneer het een geschikt moment was, om gezamenlijk de lijsten in te vullen. Op deze manier heb ik met alle ouders een datum gepland. Bij drie ouders verliep dit telefonisch erg goed, ze wisten dat ik ging bellen en zaten er al helemaal klaar voor. De andere ouder nam de telefoon niet op, op de afgesproken tijd. Ik heb ze toen gelijk g d, de vader was bereid om het gezamenlijk op de zorgboerderij in te vullen. De moeder van de andere twee kinderen, vond het lastig om dit in te vullen en wilde graag dat ik voortaan haar man hiervoor ging benaderen. Met deze vader heb ik ook op de zorgboerderij afgesproken, omdat het bij hem om twee zonen gaat, is persoonlijk contact efficiënter. Van deze twee vaders heb ik dus gelijk de lijsten meegekregen, de overige drie hadden hun brief meegenomen naar de therapiesessie. Vervolgens heb ik digitaal de schema s ingevuld en heb ik deze naar de ouders verzonden. Zowel de GAS als de SDQ- lijsten zijn door de ouders compleet ingevuld. In een bespreking met de orthopedagoog, stelde ik voor dat zowel de leerkrachten als de orthopedagoog concrete doelen voor het kind op zouden gaan stellen. Omdat de doelen die eerder waren bedacht, te groot waren, om te kunnen realiseren. Ook had ik de SDQ lijsten meegenomen voor de leerkrachten. De orthopedagoog zou dit in de vergadering aan de leerkrachten voordragen. In een mail beschreef zij dat de leerkrachten geen tijd hadden om de doelen, meer specifiek te maken. En ook vonden ze het te moeilijk. Hun voorstel was dat wanneer ik de doelen specifieker ging maken, dat zij dan bereid waren om de doelen te scoren. In overleg met dhr. Jelle Drost, ben ik hier akkoord mee gegaan. De doelen heb ik gemaakt op basis van de doelen die zowel door de ouders als door de equitherapeuten al eerder waren opgesteld. De ingevulde SDQ- lijsten heb ik per post retour gekregen. Later kreeg ik in een mail van de orthopedagoog, dat de door mij opgestelde doelen voor de leerkrachten goed waren gekeurd. En dat zij samen met de leerkrachten de doelen ging scoren, voor zover dat mogelijk is. De equitherapie is gegeven in de groepjes van drie participanten. De orthopedagoog heeft de samenstelling van de groepjes geadviseerd. Dit heeft ze gedaan op basis van de onderlinge relatie van de participanten en ook op basis van de leeftijd. Omdat ik maar één camera ter beschikking had, heb ik de sessies van Lous Beuving opgenomen. Ine Postma nam haar eigen camera mee en heeft haar sessies gefilmd. Naderhand heb ik alle beelden op DVD gezet, ook heb ik telkens een kopie voor Lous Beuving gemaakt. Zo kon zij thuis zien, wat de verbeteringspunten waren voor de volgende sessie. Tegen het einde van de pilot, heb ik weer een brief aan de ouders geschreven. Hierin meld ik dat de therapie op 15 juli afloopt en dat ik graag wil dat zij de GAS scores en de bijgevoegde SDQ- follow up lijst invullen. Bij deze brief heb ik alle documenten bijgevoegd, inclusief een gefrankeerde envelop. De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het aantal respondenten. SDQlijst Ouders SDQlijst Followup Ouders GAS- Score Ouders SDQ-lijst Leerkrachten SDQ-lijst Follow-up Leerkrachten GAS-Score Leerkrachten GAS-Score Equitherapeuten Evaluatie schaal voor de kinderen Erwin Kevin Naud Niels Omar Tim 7

8 Respons: Over het algemeen heeft het toch lang geduurd voordat alle gegevens binnen waren. Van drie ouders kreeg ik vrijwel na de eerste week de resultaten terug. Van de andere drie kinderen heeft dit langer geduurd. Ik heb meerdere malen met deze ouders contact gezocht, door te bellen of te mailen. Als verklaring werd gegeven dat de brief niet was aangekomen, ze het te druk hebben of ze beloofden het de volgende dag op te sturen. Met dhr. Jelle Drost hebben we toen besloten om een deadline in te voeren. Voor deze deadline heb ik de ouders nogmaals gebeld, om te vragen of ik de lijsten nog kon verwachten. Van twee kinderen waren deze nog op tijd, van de andere ouder heb ik tot dusver geen reactie gehad. Naud en Niels zijn de enige participanten waarvan alle gegevens zijn geretourneerd. Tim was bij de laatste therapie sessie niet aanwezig om de evaluatie schaal met mij in te vullen, dit hebben alle andere kinderen wel persoonlijk met mij gedaan. De leerkrachten hebben veel van de GAS scores niet ingevuld. Echter hebben ze wel alle SDQ- Follow- up lijsten ingevuld. Wat de reden is dat ze de GAS niet hebben ingevuld, heb ik niet kunnen achterhalen. De equitherapeuten hebben alle formulieren ingevuld. Met deze beperkte gegevens kan gekeken worden naar de effecten van de equitherapie. Resultaten SDQ Officieel horen de SDQ scores in een speciaal programma, op de computer ingevuld te worden. Dhr. Jelle Drost heeft geprobeerd dit programma te downloaden. Doordat er bepaalde rechten aan dit programma verbonden zijn, wordt het gebruik hiervan gecompliceerd. Tenzij er voor betaald wordt. In eerste instantie wordt er overwogen om dit te financieren, omdat het zeer prijzig is en het gaat bij dit onderzoek slechts om zes participanten. Financieel gezien kan dat niet uit. Toch blijft Dhr. Jelle Drost zoeken naar een alternatief en zullen de resultaten op langer termijn wel geanalyseerd worden. Bij dit onderzoek is er wel gebruik gemaakt van de scores van de SDQ- lijst en de Follow- up lijst. Dit laat de verschuivingen in het gedrag van de participant zien. Deze resultaten worden in de beschrijving van de eindsituatie meegenomen. Resultaten GAS: De onderstaande tabellen geven weer hoe er door de verschillende partijen op de leerdoelen is gescoord : Equitherapie Jeugdigen met een of meer doelen gerealiseerd Aantal specifieke doelen gerealiseerd Score doelen Naud GAS eindscores Ouders/ verzorgers ² Sociale ontwikkeling: het ontdekken, wie ben ik? ² Zich open stellen naar de omgeving Overziet een activiteit en voert deze uit Staat open voor de mening of advies van een ander Score doelen Tim Einddoel: ² Het uiten van zijn emoties Toont aan hoe hij zich voelt Herkent emoties bij een ander en kan hier op in spelen Voorbeelden: *Bij verdriet gaat hij iemand troosten. *Als iemand blij is, maakt hij een grapje *Als iemand boos is, laat hij degene met rust. Score doelen Niels ² Ontwikkelen van zelfvertrouwen ² Zich kunnen ontspannen Kan complimenten ontvangen 8

9 Neemt initiatief in het contact maken met leeftijdsgenoten Geeft aan dat hij een moment van rust nodig heeft Score doelen Kevin Einddoel: ² Zijn zelfvertrouwen vergroten Komt voor zichzelf op Toont respect voor de hond + Score doelen Omar ² Sociaal wordt tegenover anderen ² Initiatief tonen Leert met een ander te delen Score doelen Erwin ² Emotionele ontwikkeling bevorderen ² Zelfvertrouwen Leert open staan voor nieuwe / spontane activiteiten Kan complimenten ontvangen + 9

10 Equitherapie GAS eindscores Leerkrachten/orthopedagoog Jeugdigen met een of meer doelen gerealiseerd Aantal specifieke doelen gerealiseerd Score doelen Naud ² Afbouwen van angsten ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Een geaccepteerd groepslid zijn Overziet een activiteit en voert deze uit Staat open voor de mening of advies van een ander Voor zichzelf opkomen Score doelen Tim ² Afbouwen van angsten ² Eigen grenzen ervaren en accepteren ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Het uiten van zijn emoties Herkent emoties bij een ander en kan hier op in spelen Voorbeelden: *Bij verdriet gaat hij iemand troosten. *Als iemand blij is, maakt hij een grapje *Als iemand boos is, laat hij degene met rust. Kan een opdracht voor zichzelf doen Score doelen Niels ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Iedereen is een belangrijk deel van de groep Kan complimenten ontvangen Neemt initiatief in het contact maken met leeftijdsgenoten Geeft aan dat hij een moment van rust nodig heeft Score doelen Kevin ² Vertrouwen in de groep vergroten ² Conflicten kunnen steeds met elkaar opgelost worden Komt voor zichzelf op Overlegt in groepsverband,wie wat gaat doen Score doelen Omar ² Eigen grenzen ervaren en accepteren ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Vertrouwen in de groep vergroten Vraagt een groepsgenoot om hulp Kan accepteren dat hij een spelletje verliest Score doelen Erwin ² Hulp aanbieden en aannemen ² Vertrouwen in de groep vergroten Vraagt een groepsgenoot om hulp Overlegt in groepsverband, wie wat gaat doen 10

11 Equitherapie Jeugdigen met een of meer einddoelen gerealiseerd Aantal specifieke doelen gerealiseerd Score doelen Naud ² Afbouwen van angsten ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Een geaccepteerd groepslid zijn ² Het paard is betrouwbaar wanneer zijn behoeften geaccepteerd worden ² Vertrouwen op eigen kunnen ² Grenzen ervaren en naar handelen. ² Emoties herkennen GAS eindscores Equitherapeuten Naud is gedurende de sessie in de bak aanwezig Naud kan de gevraagde oefeningen uitvoeren. Naud kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie. Kan contact maken met therapeut en paard tijdens poetsfase. Paard en therapeut zijn veilig. Naud kan keuzes maken. uit 2 oefeningen en zich daar aan houden Naud kan de 4 basis emoties herkennen. Weet welke invloed dat heeft op het contact met het paard Score doelen Tim ² Sturen in het onbekende ² Regels zijn eenduidig en goed voor het groepsproces ² Afbouwen van angsten ² Eigen grenzen ervaren en accepteren ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Leren uiten/ keuzes maken Kan contact maken met therapeut en paard tijdens poetsfase. Paard en therapeut zijn veilig. Tim is gedurende de sessie in de bak aanwezig Tim kan de gevraagde oefeningen uitvoeren. Tim kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie. Tim houdt rekening met zijn omgeving. Score doelen Niels ² Zelfvertrouwen ontwikkelen ² Conflicten kunnen steeds met elkaar opgelost worden ² Iedereen is een belangrijk deel van de groep ² Ontspanning ervaren ² Keuzes maken Kan contact maken met therapeut en paard. Tijdens poets fase. Paard en therapeut zijn veilig. Kan een oefening/ opdracht uitvoeren. Niels kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie. Kan zich afstemmen op het paard. Gedurende de warming-up fase Niels kan keuzes maken uit 2 oefeningen en zich daar aan houden Niels kan de 4 basis emoties herkennen. Weet welke invloed dat heeft op het contact met het paard 11

12 Score doelen Kevin ² Bouwt vertrouwen op in het paard en de therapeut ² Herkent en benoemt de verschillende emoties bij zichzelf ² Houdt rekening met het paard en met zijn groepsgenoten ² Bouwt vertrouwen in de groep op ² Ervaart dat conflicten met elkaar opgelost kan worden Kevin zit ontspannen op het paard Kevin herkent en benoemt 4 of meer verschillende emoties bij zichzelf Kevin houdt rekening met het paard Kevin kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Kevin vraagt een groepsgenoot om hulp Kevin overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen Score doelen Omar ² Bouwt vertrouwen op in het paard en de therapeut ² Bouwt vertrouwen op in zijn eigen kunnen ² Herkent en benoemt de verschillende emoties bij zichzelf ² Ervaart zijn eigen grenzen en leert deze te accepteren ² Omar zijn vertrouwen in de groep is vergroot Omar zit ontspannen op het paard Omar geeft tijdens een oefening op het paard zijn grens aan Omar herkent en benoemt 4 of meer verschillende emoties bij zichzelf Omar kan keuze maken uit 2 oefeningen en zich daar aan houden Omar vraagt een groepsgenoot om hulp Omar kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie Omar overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen Score doelen Erwin ² Ervaart succes wanneer hij rekening houdt met de behoefte van het paard ² Bouwt vertrouwen op in de groep ² Herkent en benoemt de verschillende emoties bij zichzelf ² Vraagt om hulp wanneer dat nodig is. ² Weet hoe hij de hulp kan aannemen van de therapeut en groepsgenoten Erwin ervaart succes wanneer hij rekening houdt met de behoeftes van het paard Erwin vraagt een groepsgenoot om hulp Erwin herkent en benoemt 4 of meer emoties bij zichzelf Erwin kan de gevraagde oefeningen uitvoeren. Erwin overlegt met zijn groepsgenoot wie wat gaat doen Erwin kan zich handhaven binnen de structuur van de sessie 12

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is Lezing: ER ZIT MUZIEK IN DE TRIADE 19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA door: Ingeborg Siteur (tekst) en Thijs Dercksen (muziek) Triade We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Daadkracht met resultaat

Daadkracht met resultaat - Jaarverslag 2011 - Daadkracht met resultaat een impressie van Paardkrachtig in 2011 #Filosofie is: Trainers - Anne Lankester - Annabel Buissink Bestuur - Bestuursvoorzitter: Mevr. Drs. A.H. (Annemieke)

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

De Onderprestatie te lijf

De Onderprestatie te lijf De Onderprestatie te lijf Bonaventuracollege, Leiden SLOA 2011 2013 Conceptartikel en tevens concept onderzoeksverslag Leiden 31 augustus 2013 Externe onderzoekers Dr. Lianne Hoogeveen Drs. Mariska Poelman

Nadere informatie

Op eigen kracht verder met je netwerk

Op eigen kracht verder met je netwerk Op eigen kracht verder met je netwerk Onderzoek naar de community supportmethode Sandra Vos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie