overige aandelen in handen van particulieren waren. De Surinaamsche Bank (DSB) is in 2012 overigens de meest actieve makelaar van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overige aandelen in handen van particulieren waren. De Surinaamsche Bank (DSB) is in 2012 overigens de meest actieve makelaar van"

Transcriptie

1 Jaargang 104 DINSDAG 9 APRIL 2013 NO SRD 1,- Let wel!! Rekening klanten. De nieuwe maand voor rekeningbonnen is gestart op 2 APRIL 2013 en de betaling vindt plaats EIND MEI 2013 Ouderwets belastingstelsel stagnerend voor uitvoering goudovereenkomsten Ons huidige belastingstelsel biedt geen zekerheid voor een goede uitvoering van beide gouddeals in Suriname. Dat merkte BEPparlementariër en hoofd Fiscale Opsporing en Controle Dienst van de Inspectie der Directe Belastingen Ronny Asabina gisteren op tijdens zijn betoog bij de voortzetting van de behandeling van beide goudovereenkomsten in DNA. Eén ding is zeker: ons belastingstelsel vertoont nog te veel tekortkomingen. De wettelijke bepalingen zijn ouderwets en beantwoorden Jongeren willen oplossing voor tienerzwangerschappen en jeugdcriminaliteit door Jessica Willekens De meeste districten willen zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de tienerzwangerschappen en jeugdcriminaliteit die een groot probleem vormen in Suriname. Dat bleek uit de presentaties van de tien districten tijdens de tweede dag van het Nationaal Jeugdcongres, dat vandaag ten einde liep. Ook al brachten de jongeren hun problemen ter sprake, toch verwachten ze niet dat er snel actie zal volgen door de overheid. dus niet aan de hedendaagse eisen, ontwikkelingen, omstandigheden en tijdgeest. Een voorbeeld is de overheersende norm bij de fiscale winstbepaling, van het begrip goed koopmansgebruik, geen fiscale rechtsbescherming (Raad van Beroep). De vraag is op welke wijze en in welke mate ons belastingstelsel, inclusief de bemensing van de organisatie, voldoende garantie biedt voor een gezonde, efficiënte en effectieve uitvoering van deze overeenkomsten. Overname DSB-aandelen door Assuria zeer lucratief gebleken De overname van een groot pakket aan DSB-aandelen indertijd door Assuria is zeer lucratief gebleken. Dit blijkt uit het jaarverslag 2012 van de Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname, dat vorige week is gepresenteerd. Het totale aandelenkapitaal DSB bedroeg per ultimo december 2012 SRD ,- en bij een beurskoers van SRD 96,75 per aandeel zou men voor alle DSB-aandelen nu SRD ,- moeten neertellen. De Surinaamsche Bank, die in 1865 werd opgericht, is de oudste en op één na grootste bank en heeft dus een martktwaarde van omgerekend meer dan US$ 250 miljoen. De verzekeringsmaatschappij Assuria bezit een meerderheidsbelang in de aandelen van deze bank. In 2001 sloot het bedrijf een lucratieve koopovereenkomst, waarbij 49% aan aandelen van de ABN-AMRO werd overgekocht voor het luttele bedrag van US$ 3 miljoen. Assuria bezat reeds 5,82% DSB-aandelen, terwijl 10% overheidsbezit was en de Alhoewel de tien districten verschillende aandachtspunten hadden, sprongen de onderwerpen tienerzwangerschap, jeugdcriminaliteit en huisvesting voor studenten er duidelijk uit. Onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden. Teneinde deze problemen op te lossen stelde ieder district zo goed als dezelfde eisen. We willen meer bewustwordingscampagnes rond tienerzwangerschappen en de toegang tot anticonceptiemiddelen vergemakkelijken, aldus de jeugdverantwoordelijke van het district Nickerie. CRIMINALITEIT Daarnaast pleiten de jeugdverantwoordelijken voor de bouw van sportfaciliteiten en strengere controles door de politie om jeugdcriminaliteit tegen te overige aandelen in handen van particulieren waren. De Surinaamsche Bank (DSB) is in 2012 overigens de meest actieve makelaar van de Surinaamse Effectenbeurs geweest. Als de effectieve omzet per makelaar in 2012 in ogenschouw wordt genomen, is DSB met een percentage van 70 de meest actieve makelaar in dit verslagjaar, op afstand gevolgd door Hakrinbank en VSH United met elk 14%. Assuria viel sterk terug van 10% in 2011 naar 1% in Bij navraag bij de gaan, daar dit verschijnsel vaak een gevolg is van verveling. Ook de komst van bibliotheken en jeugdcentra zou welkom zijn om de jongeren de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Sport biedt geen oplossing tegen de drop-outs. Ze moeten gemotiveerd worden om zich verder te ontwikkelen en zo een goede toekomst op te bouwen, was de mening van een aanwezige jongere in verband met de bouw van bibliotheken. HUISVESTING Het vraagstuk rond huisvesting voor studenten komt in veel districten voor. Zo moeten er in de districten Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini en Saramacca honderden scholieren dagelijks urenlang pendelen naar de stad, waardoor er veel afdeling Effecten van DSB wordt verduidelijkt, dat DSB slechts als een tussenhandelaar voor cliënten heeft opgetreden. Het gaat om een mix van grote en kleine beleggers die aandelen van verschillende participerende bedrijven op de beurs hebben gekocht. In 2012 werden op de Surinaamse Effectenbeurs overigens DSBaandelen verhandeld, waarbij een omzet van SRD werd genoteerd. jongeren afhaken door gebrek aan motivatie, wat weer jeugdcriminaliteit met zich meebrengt. Deze districten willen ieder een eigen middelbare school. Zo krijgen we minder dropouts en meer afgestudeerden, aldus de jeugdverantwoordelijken van de districten. Naast deze drie aandachtspunten stelden enkele districten nog andere prangende problemen aan de orde. Zo vraagt Commewijne schoon en zuiver drinkwater, dat op veel plaatsen in het district niet aanwezig is en wil Nickerie het aantal zelfdodingen drastisch doen dalen, dit door meer psychologische begeleiding en meer aanwezigheid van maatschappelijke werkers in het district. Frankrijk is vandaag begonnen met het terugtrekken van militairen uit Mali. Zo n honderd van de 4000 militairen zijn gearriveerd in Cyprus, van waar ze zullen terugkeren naar Frankrijk. Gisteren lanceerde het Franse leger een groot offensief tegen islamitische extremisten in Noord-Mali. Achterdam ondergaat naamswijziging De Achterdam in Nieuw Nickerie heeft nu een andere naam. De straat is sinds gisteren vernoemd naar de oud-districtscommissaris van Nickerie, met name Bahadoer Jozef Parabirsingh ( ). Salome Parabirsingh, echtgenote van wijlen dc Parabirsingh, vertelt dat de familie na een correspondentie van circa drie jaar groen licht kreeg van de minister van Binnenlandse Zaken om de naamswijziging door te voeren. Salome Parabirsingh zegt dat toen ze er van in kennis werd gesteld dat de regering van plan was een straat in Nickerie naar haar overleden echtgenoot te vernoemen, ze kenbaar had gemaakt dat ze ertegen was om bestaande Leerlingen binnenland wachten nog op rapport door Aidy Agodeba Terwijl het tweede kwartaal al achter de rug is en het derde kwartaal over een week aanvangt weten een aantal ouders in het binnenland nog niet hoe de rapportcijfers van het tweede kwartaal van hun kind eruit zien. Leerlingen van de vierde en de vijfde klas van de lagere school te Stoelmanseinland zijn nog niet in het bezit van hun schoolrapport. Deze leerlingen hebben hun eerste rapportcijfers ook later dan normaal in ontvangst genomen. Ook de schoolkinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar van de lagere school te Moitaki krijgen pas na de straatnamen te wijzigen in de naam van wijlen haar echtgenoot. Salome zegt dat de keuze van de Achterdam door haar gedaan is nadat ze had afgestemd met haar relaties in Nickerie, waaronder Kenneth Donk. De Achterdam was vroeger de laatste straat van Nieuw Nickerie en vormde de grens met de suikerrietplantage Waterloo, thans Nationaal Project, in het oosten en de Van Pettenpolder in het zuiden. Deze straat is nu een belangrijke uitgangsweg geworden naar het Nationaal Project en de Van Pettenpolder. paasvakantie hun schoolrapport, omdat zij pas in februari in de gelegenheid waren om lessen te volgen. Desondanks vindt de hoofdinspecteur van het basisonderwijs, Remy Polak, dat de schoolkinderen van Stoelmanseiland geen achterstand hebben opgelopen. De achterstand kan misschien één of twee repetities zijn, maar niet van de leerstof zelf. De leerlingen van Moitaki zullen voor de overgang op basis van hun prestaties in het tweede en derde kwartaal beoordeeld worden.

2 PAGINA 2 DE WEST VAN DINSDAG 9 APRIL 2013 NO Dalende goudprijs riskant voor nieuwe gouddeals De dalende goudprijs op de wereldmarkt brengt een positieve uitvoering van beide gouddeals in gevaar. Dat merkte VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi vandaag op tijdens de voortzetting van de behandeling van beide gouddeals in DNA. De goudprijs is op dit moment nog hoog, maar begint al te dalen. Een verder daling van de goudprijs op termijn is niet uit te sluiten. In dat geval zullen de inkomsten enorm afnemen, met grote negatieve gevolgen voor de winst en dus minder of zelfs geen uit te keren dividend. Het is onduidelijk of met dergelijke scenario s ook rekening is gehouden bij de onderhandelingen. Of is men slechts uitgegaan van een positief scenario met de hoge goudprijzen? Indien niet, waar ligt het break even point in deze overeenkomst voor een rendabele exploitatie? Bij welk scenario sluit de mijn?, aldus Santokhi in zijn betoog. Ten aanzien van de particpatie van Suriname via een nieuw op te zetten NV ROS merkte hij op, dat het op dit moment geheel onduidelijk is hoe dit praktisch zal worden vormgegeven. Er zijn veel vragen hierover gesteld Wie gaan de aandelen van dit bedrijf bezitten? Gaan de aandelen op termijn worden verkocht en indien ja, aan wie? Hoe zal NV ROS het kapitaal nodig voor de participatie, mobiliseren? Via leningen, uitgeven van aandelen, stortingen door de Staat? Kan er duidelijkheid en transparantie verschaft worden over opzet en bemanning van ROS NV?, vroeg hij aan de regering. Over de overeenkomst met Gross Rosebel Mines zei Santokhi dat het contract betrekking heeft op een joint venture voor slechts de uitbreiding van de bestaande overeenkomst. In de overeenkomst wordt aangenomen dat het scheiden van opbrengsten en kosten van de bestaande en de nieuwe goudopbrengsten mogelijk zal zijn. Is het daarom niet mogelijk dat IAMGOLD geneigd zal zijn zo veel als mogelijk kosten (van de bestaande operations) door te boeken naar de joint venture, mede gelet op de hogere productiekosten in de bestaande operaties? Heeft Suriname de capaciteit om op deze scheiding voldoende toezicht en controle te houden. En hoe gaat Suriname dat doen?, aldus Santokhi. Ten aanzien van de overeenkomst met Surgold vroeg hij aan de regering op basis van welke voorwaarden er een initiële inbreng van Suriname tot stand is gekomen. Welk bedrag is dit? Kunt u gedetailleerd aangeven hoe dit bedrag tot stand is gekomen? Wat is de accounting basis hiervoor? Welk deel van de kosten worden door Suralco gedragen? Waar is dit terug te vinden in het Suralco-kostenoverzicht? De kans is waarschijnlijk dat SURALCO haar aandeel verkoopt aan Newmont, omdat zij niet van plan is om in Suriname te blijven. Klopt het dat Suralco met haar 7 miljoen inbreng bij terugtrekking met een meervoud van miljoenen vertrekt o.a. met de inbreng van Suriname; zonder wat ervoor te doen? Indien Suralco haar profit royalty verkoopt, welke zijn de opties? En wat is de commerciële waarde van deze profit royalty? Welke kunnen de consequenties zijn?, aldus de VHP-parlementariër. Hij zei dat een ieder al heeft gehoord dat bij financiële deelname in het Newmont-Surgold project rekening moet worden gehouden met de risisco s voor de natie. Indien de Staat deelneemt 3n beslist om een financiële investering te plegen in het project, is het imperatief dat dat risico s worden afgedekt indien de goudprijs in de toekomst zich ongunstig onwikkelt? Suriname heeft drie opties voor het investeren in het project, te weten: 100% investering met eigen vermogen, combinatie van eigen en vreemd vermogen en 100 % investering met vreemd vermogen. Als Suriname gaat voor eigen vermogen, verneem ik gaarne hoe Suriname aan het geld zal komen, is diasporakapitaal hierbij inbegrepen? De kosten voor het aantrekken van buitenlands kapitaal voor GOS zal hoger zijn dan voor NEWMONT. Klopt dit, regering? Volgens informatie verkregen van deskundigen is het verkrijgen van vreemd vermogen middels staatsobligatie is een optie. Het rendement voor elk van de deelnemers (GOS en NEWMONT) is hierbij niet hetzelfde. NEWMONT kan vreemd vermogen verkijgen tegen een rentevoet van 3,5% vanwege haar rating van BBB +, terwijl het verwachtbaar is dat GOS een aanzienlijk hoger percentage zal moeten betalen voor vreemd vermogen.terwijl ratings zijn gestegen voor Suriname, zijn wij nog steeds op een BB-niveau. Het is niet realistisch te verwachten dat wij een upgrade zullen verkrijgen naar een BBB-niveau in de nabije toekomst. Ook heeft GOS nooit een staatsobligatielening geplaatst op de internationale kapitaalsmarkt, vervolgde Santokhi. Hij stelde aan het einde van zijn betoog aan de regering voor om de mogelijkheid te bekijken dat een paragraaf wordt opgenomen als side letter, als bijlage een intentieverklaring, waarbij Suriname en NEWMONT overeenkomen om ook samen te werken op het gebied van het aantrekken van buitenlands kapitaal en het plaatsen van GOS-aandelen op een internationale beurs teneinde de kosten van het aantrekken van buitenlands kapitaal te kunnen drukken. De relaties aan wie de suggestie werd gedaan voor wijziging van een straatnaam vonden het een prachtige optie en besloten werd toen dat door te geven aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en de minister van Binnenlandse Zaken Soewarto Moestadja. "Zodoende is Brunings wijst op kettingreactie vertragingen bij mankement Volgens Gerard Brunings, president van de raad van commissarissen bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), is van oordeel, dat door de kleine SLM-vloot een reeks vertragingen kunnen ontstaan als een kist door een mankement tijdelijk uitvalt. Hij reageert daarmee op het grote aantal vertragingen waarmee de SLM in de afgelopen periode geconfronteerd is geweest. Onze national carrier beschikt simpelweg over te weinig vliegtuigen, waardoor het weleens voorkomt, dat indien een vlucht door een technisch mankement vertraagd wordt, een reeks andere vertragingen optreedt. Als door de ene vlucht de andere vertraagd wordt uitgevoerd, ontstaat vaker het idee dat twee vliegtuigen met een mankement te kampen hebben, hetgeen echter niet het geval is, benadrukt Brunings. Hij Wij heb-ben geen belastingverdrag met de landen, waar de moedermaatschappijen van de uitvoerders van de overeenkomsten vandaan komen, aldus Asabina. Hij merkte ook op dat Surgold geen belastingplichtige is die naar Surinaams recht is opgericht. Wij zijn bekend met het fenomeen van creatief boekhouden van grote bedrijven inclusief multinationals. Het is iets dat onze schatkist parten kan spelen. Wij willen dan ook bijzondere aandacht vragen voor de bemensing, met name de kwalitatieve bemensing van een rechtshandhavende instantie als de Belastingdienst. U hebt bekwame accountants nodig om multinationals te onderzoeken. De uitdaging waartegen onze Belastingdienst steeds meer en meer aankijkt is de internationalisering van het bedrijfsleven. Het voorgaande betekent dat de Belastingdienst de ontwikkelingen moet kunnen bijbenen. Onder meer denken wij aan vakspecialisten. U Vervolg: Achterdam ondergaat dan het besluit genomen om de Achterdam naar hem te vernoemen", zegt de weduwe van dc Parabirsingh. Indien nog in leven zou Parabirsingh op 5 juni van dit jaar de leeftijd van 100 jaar bereiken. Hij overleed op 17 maart 1999 op 85- jarige leeftijd na een welbesteed leven. moet mijnbouwfiscalisten in huis hebben, u moet register accountants die gespecialiseerd zijn in de mijnbouwindustrie, in huis hebben. Wij praten hier over belastingvlucht. Wij zouden minder inkomsten mislopen als wij onze fiscale knooppunt afbouwen. De BEPparlementariër zei verder dat Suriname alleen met Nederland en recentelijk met Indonesië een belastingverdrag heeft. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven via een brievenbusmaatschappij in Nederland of Indonesië onder een gunstiger belastingregime in ons land opereren. We praten hier niet over een illegale belastingroute. Zoals u weet krijgen wij een situatie in beide gevallen, waar de operaties gerund worden door dochtermaatschappijen. Vanaf welk jaar verwachten wij een belastingrecord als gevolg van het aangaan van deze gouddeals? Waarom niet meegenomen aparte sancties in case van belastingfraude, aldus Asabina wijst er voorts op, dat voor de SLM de veiligheid voorop staat en dat men zich in de luchtvaart aan voorgeschreven regels moet houden als er zich bepaalde zaken voordoen. Tijdens een gesprek met de staatstelevisie beaamde Brunings, dat de SLM bij elke vertraging met veel kosten geconfronteerd wordt. Momenteel bestaat de SLM-vloot uit twee toestellen en een derde kist voor de regionale route moet binnen een maand worden ingezet. De luchtvaarttopper brengt overigens in herinnering, dat in eerdere jaren vrijwel geen luchtvaartverdragen werden gesloten en er niet echt naar mogelijkheden tot expansie werd gekeken. De focus werd meer gelegd op Amsterdam en Miami en er werd ook niet gewerkt aan het doorvoeren van connecties. De ontwikkelingen in de luchtvaart brengen met zich mee, dat meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden en meerdere markten moeten worden bestreken. In dit verband is de SLM bezig met een studie voor het realiseren van meerdere destinaties en connecties. Tot de interessante bestemmingen rekent Brunings Brazilië en diverse landen in het Midden- Oosten, aangezien er vanuit die landen nog weinig connecties naar het Caribisch gebied zijn. Brunings benadrukte, dat als SLM een belangrijke rol wil gaan spelen, dat met veel kosten gepaard zal gaan. Vervolg: Ouderwets belastingstelsel Ook in Marowijne kampen de scholen met dit vraagstuk, terwijl dit incidenteel voorkomt in Paramaribo. KNELPUNTEN Polak merkte op dat het tekort aan leerkrachten vooralsnog één van de hoofdknelpunten is voor de trage ontwikkeling van het onderwijs in het binnenland. Hij liet weten dat er veel onderwijskrachten zijn, maar deze zijn echter niet als zodanig gemotiveerd om het jongevolk in het binnenland te onderwijzen. Polak zegt dat het Minov alles in het werk stelt om dit euvel te verhelpen. We hebben al een aantal leerkrachten op de lijst. De scholen die het meest te kampen hebben met dit vraagstuk, zijn de bijzondere scholen. Een directe gisteren in DNA. Hij haalde verder aan dat essentiële wetsproducten, die van belang zijn voor een adequate uitvoering van het toezicht, gedeeltelijk ontbreken en in voorkomende gevallen zelfs geheel. Ik som op: Wet op de Jaarrekening, dus de controlemedewerkers moeten van alle markten thuis zijn, dus IFRS, US Gap, Canadian Cap, maatschappelijk aanvaardbare normen, geen belastingverdragen met de landen waar de moederbedrijven vandaan komen. Hoe gaan wij dealen met belastingontwijking, simpelweg omdat onze belastingwet niet past in deze tijd, wet op contractarbeid ontbreekt, investeringwet verouderd, idem wet op de Rekenkamer. Wij willen aandacht vragen voor kwalitatieve versterking van de Belastingdienst en de CLAD, wel een bauxietinstituut, maar geen goudinstituut, aldus Asabina in zijn betoog over de fiscale factoren van beide overeenkomsten. Vervolg: Leerlingen binnenland SNELLE OPLOSSINGEN De achtste editie van het Nationaal Jeugdcongres werd met succes afgerond. Toch willen de jongeren sneller een oplossing zien komen. Ieder jaar worden dezelfde vraagstukken aangekaart en tot dusver is er nog geen verbetering te zien, merkt een jongedame uit het publiek op tijdens de vragenronde. Het zou positief zijn als we volgend jaar alvast één van de aangebrachte onderwerpen hebben opgelost. Toch zijn de jongeren heel oorzaak waarom leerkrachten zich terugtrekken is het huisvestingsvraagstuk. Verder speelt ook nog het gebrek aan nutsvoorzieningen. Polak meent dat dit niet het geval is bij de openbare scholen, omdat er elk jaar nieuwe leerkrachtenwoningen erbij worden gebouwd. Vervolg: Jongeren willen oplossing tevreden over het werk dat het Jeugdparlement ook ditmaal weer heeft verricht en hopen zij dat hun aanhoudende vragen eindelijk eens worden beantwoord door de regering. De voorgeschotelde vraagstukken worden zeker onder de loep genomen door de regering, maar verandering vraagt tijd, vindt de voorzitter van het Jeugdparlement Derryl Boetoe. Als we blijven volhouden, ben ik er zeker van dat er binnen enkele jaren een oplossing zal komen voor de aangekaarte problemen.

3 PAGINA 4 DE WEST VAN DINSDAG 9 APRIL 2013 NO VHP houdt sportdag om gezondheid te bevorderen Het Suriname Business Forum (SBF) organiseert een tweedaags seminar en workshop voor de Small and Medium Sized Enterprises (SME s), deze zijn niet anders dan de kleine en middelgrote ondernemingen. Het SBF heeft deze bijeenkomst samen met The Latin American and Caribbean Economic System (SELA) en Competitiveness Unit Suriname (CUS) bewerkstelligd. Ook hebben de Centrale Bank van Suriname en Compete Caribbean hun ondersteuning aangeboden voor deze studiebijeen- De Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP heeft in verband met Wereldgezondheidsdag een sportdag gehouden in Lelydorp, waarbij vooral vrouwen en kinderen de dag sportief konden doorbrengen. De organisatie van deze dag lag in handen van de gendercommissie van de partij, zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in een interview met De West. Santokhi zegt dat hij opmerkt dat er teveel aandacht is voor de curatieve zorg en behandeling in de gezondheidszorg in ziekenhuizen en poliklinieken en minder aandacht voor de preventieve zorg, waar vooral de aandacht gaat naar een gezonde leefstijl. Het is zeer opvallend dat al op jonge leeftijd suiker- en hart -en vaatziekten worden geconstateerd. Een ziekte die vroeger bij de ouderen voorkwam en niet bij de jongeren. Het is gewoon zorgwekkend dat deze trend zich voordoet en daarom dachten we een zumbathon te organiseren. We hebben aan het goed opgekomen publiek de gelegenheid aangeboden om ook medische testen te doen, hun bloeddruk en suiker te laten meten, hun gewicht en ga zo maar door, aldus Santokhi. SBF organiseert workshop voor SME s Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan. Ps. 13:6 Met diep leedwezen maken wij bekend dat op 03 april 2013 van ons is heengegaan, onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, mevrouw Rachel Christine Maloncy geboren te Paramaribo, 16 april komst. Het is voor de SME s van eminent belang dat er continu verbetering plaatsvindt van producten, diensten en processen. Om dit te kunnen stimuleren en te ontwikkelen in het van belang dat vanuit de publieke en private sector er een concreet traject wordt uitgezet voor het bevorderen van innovatie voor de producten, diensten en processen. Door middel van deze studiebijeenkomst wilt de SELA de zo juist genoemde aspecten propageren en daarmede het concurrentievermogen van SME s versterken en vergroten. Tijdens het seminar en de workshop zullen aan de orde komen mechanismen ter ondersteuning en stimulering van innovatie door en voor SME s en tevens uitdagingen bij de opzet en voorwaarden, waaronder financiering van een innovatiesysteem kan geschieden. Aangezien innovatie een sleutel is voor een succesvol en duurzaam ondernemerschap zal worden getracht het concurrentievermogen te versterken, alsook het creëren van een programma voor assistentie aan Surinaamse bedrijven in samenwerking Zij was gepensioneerd onderwijzeres en moeder van: Gladys Rotgans en gezin Inez Rotgans en gezin Marcus Rotgans en gezin Martha Rotgans Astrid Maloncy De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 11 april 2013 op de Rooms- Katholieke begraafplaats om u. Voorafgaand is er een kerkdienst in de Driekoningen Kerk (Rajpur) aan de Verlengde Mahonylaan. Gelegenheid tot condoleren: u. Op woensdag 10 april 2013 is er een singi neti van u u. Adres: Marmerstraat 13 omgeving Telesur Noord/Ma Retraite. met andere organisaties of instanties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De workshop zal op donderdag 11 april aanvangen. Hij zegt dat vanwege gebrek aan informatie burgers nog niet beseffen dat ze zelf hun eigen gezondheid in handen hebben door goed en gezond te eten in plaats van naar het ziekenhuis te gaan om gezondheid te zoeken. Heel wat groepen in de samenleving hebben een bepaalde leef- en eetgewoonte door de jaren heen ontwikkeld en het is moeilijk om van de ene op de andere dag te veranderen. Men weet bijvoorbeeld niet welk voedsel bijdraagt tot wat en hoe laat je moet eten, omdat men niets anders heeft gedaan. Men is dat alles al gewoon. De VHPvoorzitter zegt dat als de samenleving en de regering zich er op instellen om de mens gezonder te maken er veel beter geproduceerd kan worden. Je ziet dat we ook nog in een andere tijd leven. Een tijd die veel hectischer is door digitale communicatie. Je ziet dat jongeren bijvoorbeeld in plaats van uit te rusten of te bewegen, zich veel meer bezighouden met dit soort van communicatie, wat natuurlijk gevolgen heeft voor het lichaam en de geest. Santokhi zegt dat als de jongeren hiertegen wat doen ze veel gezonder worden, waardoor het veel meer positieve effecten met zich meebrengt. Je kan zelf nagaan. Wanneer je ongezond leeft, leef je onder een bepaalde spanning. Deze spanning kan op het thuisfront uitmonden in een ruzie en als deze ruzie niet wordt opgelost ga je ermee naar het werk, waar je ook in conflict raakt met collega s. Hierdoor nemen de spanningen steeds maar toe en blijf je in een cirkel van spanningen. Dit alles kan je wegwerken door gezond te gaan leven, dan zie je ook dat je prestaties beter worden, aldus Santokhi. Hij zegt dat de bewustwording zeker niet van de ene dag op de andere dag gaat komen, maar wanneer de informatiestroom steeds blijft gaan naar de gemeenschap er zeker langzaam maar zeker een verandering komt, waardoor een ieder gezonder gaat te leven, aldus Santokhi. BEKENDMAKING Bij vonnis van de Kantonrechter Plaatsvervanger in het Derde Kanton mr. A.C. Johans dd. 3 april 2013, bekend onder A.R. No is de persoon van RAMESWAR BHOERA, geboren op 23 december 1951 en wonende in het district Nickerie te Corantijnpolder Serie C no. 66, onder curatele gesteld op grond van zijn geestelijke en lichamelijke beperkingen, waardoor hij iniet in staat is zijn belangen naar behoren te behartigen. Mr. D. Moerahoe Advocaat

4 NO DE WEST VAN DINSDAG 9 APRIL 2013 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCXXXVIII - Goud. Wat is er per saldo en wat wordt dus uiteindelijk, de rekening die Suriname zal worden gepresenteerd? En wel na kaalkap en de wetmatige woestijn-/savannevorming van/in het achterland. Allereerst geen absorptievermogens in de kaalgekapte grond, het verdwijnen van humuslagen en dus absoluut geen nieuw bos. Uiteindelijk, hevige overstromingen in de kustvlakte en in het bijzonder de lage delen van Paramaribo. Heeft helemaal niets met klimaatveranderingen te maken. Of maar ook even met gefabriceerd smeltwaterverhaal van de beide polen. Maar gewoon eerder alles met stommiteiten. Miskleunen die door niet-optredende, zowat analfabete regeringen worden begaan. Ondertussen vertellen Brazilianen, hier in de goudsector aan het knoeien en bezig te mollen, dat zij naar Suriname zijn gekomen omdat hun president "gek" is en daarom de goudvelden in dat land heeft gesloten. Die regering in Brasilia, is niet gek. Zeker niet om garimpeiro-vulles naar Suriname te verkassen en de ultra-armlastige, kwijt te zijn. Men heeft al genoeg aan kaalkap te danken. Door rundkwekers, suikerrietplanters en sojatelers. Allesvernietigende garimpeiros worden dus met alle genoegen, geëxporteerd naar de Guyanas. De ontwikkelder bestuurders in Parijs, hebben het zaakje allang in de gaten en hebben de mollen in de goudvelden en gronden van La Guyane, met geweld de grenzen overgezet. En dat zijn er maar twee, aan overzetmogelijkheden. De een ligt in het zuiden richting Brazilië over het grensgebergte en de tweede concentreert met de Lawa, waar de Braziliaan gewoon de waterstroom wordt overgezet. Gek in Brasilia? Absoluut niet! Economisch en vernielend uitschot, moet het maar elders gaan proberen. Net zoals China over de gehele wereld een last is geworden, met export van de overbevolking. Daarbij/-mee de directe behoeften aan hout en goud daarmee tracht te bespoedigen/-vredigen. Hele boomstammen uit Suriname verdwijnen nu en op dit moment via Panama naar China. En wanneer daar onbruikbaar gebleken ( ), acuut verpulpen van die stammen of deze als brandhout in de winters, in te zetten. Maar Suriname slaapt en luistert niet, naar mondiaal georiënteerde wetenschap. Wil vaker niet luisteren. Men richt zich enkel op de korte termijn en kijkt opportunistisch wat er voor de politieke 'puti' nog uit te halen is. Totdat in een breder kader ook Zanderij, Vier Kinderen, Saron, Mopoksu, Ayoko, OP, Cabenda, Carolina, La Prospérité zijn dichtgeslibd, uitgemijnd en binnen 'no time' verdwenen. Nu al heeft men de kreek die dwars door Wit Santi en de luchthaven Zanderij loopt, compleet verpest. Is Zanderij - I --onder een lumineus Palu-regiem-- weer in buitengewoon groot gevaar gebracht. "Heb hart voor Suriname!?". Hoe dan wel, vanuit "bun dyari" gehonoreerd? Nooit echt gehad, bij of vanuit die 'krofaya frustras'. - Broki. Voor honderden aan miljoenen, zullen bruggen vervangen worden door een maatschappij? Dat blijkt uit de handelingen van De Nationale Assemblée. Hoe is dat zo gekomen? Abrikadabri weet daar enkel antwoord op te geven. Vanuit Of Jee Oh Wee geheel verplicht. Totdat? 'I sabi toch, san e go pesa, bika neks no fout'. Alleen al het feit, dat er steeds op het geoffreerde en gegunde, allerlei correcties worden gepleegd of mogen volgen. Geheel buiten elke comptabiliteitsregel. Nu de zorg om zomaar Euro ,-- te moeten betalen aan een suspect bedrijf, dat al in 2000 vervelend werd besproken door zowel de Surinaamse als Nederlandse regering (-en). Vindt de samenleving het gek, dat men weer 'skeer' is en de staatskas moest worden bijgespekt door middel van leningsingrepen vanuit de moederbank? Juist ja! "Back to the 80-ties". - Jail. De bewakers van de penitentiaire inrichtingen waren weer met en in een prikactie verweven. Zo kwamen sommigen wel en weer anderen niet aan het werk. Leger en politie staan klaar om in te grijpen, waar de noodzaak zich voor-doet. - Brunswijk - Ross. Duidelijk dat het veelbesproken concert van de hiphopper Rick Ross bijna uit de hand liep, toen het André Kamperveen stadion werd overbelast en er levensge-vaarlijk met geld werd gestrooid. Maar er is veiligheid in SU. Echter is er toch nog een staart genaaid, aan het gehe-le gebeuren. Er wordt gedreigd met een proces ter zake auteursrechten, die nog zouden moeten worden voldaan. Door de presidentskandidaat "in spe" en zijn met goud be-hangen hiphopper. - Gouddeals, mensensmokkel, quorumkwesties, grondenrechten claims, immigrantenproblemen, wildgroei in de bouw door Chinezen, verkrachte ruimtelijke ordening en stadsplanningen, boeteclaims naar/van aannemers, bruggen die voor miljoenen vervangen of zogenaamd gebouwd moeten worden, onderhandse gunningen, illegale occupatie, illegale goudwinning en houtkap. Concessiehouders in de goud en in de hout die eraan meewerken, dat de lokale voorraden aan natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van buitenlanders, worden verkwanseld. En dan de staats "watchdogs" die een weinig (pro-) actief bestaan wensen belijden vanuit de hobbelstoel. Hier en daar, ook nog corrupt geïnvolveerd geraakten. Ga er allemaal maar aan staan, waar ons land sinds een paar maanden, in verhevigde mate mee belast is geworden. Misbruik en mishandeling van kinderen, daarbij nog steeds niet af-/uitgezonderd. - "Dubbele natio". Alle medailles hebben een keerzijde. Wees toch maar uitzonderlijk blij, dat er ongeveer Surineds een 'dubbele nationaliteit' met de geboorte of anderszins meekregen. Dat zijn vaker de mensen die met goede, heldere en verstandelijke vermogens, vrijer na kunnen denken wat in het leven te doen en hoe daarbinnen te bewegen. Vervolgens tot evenwichtiger besluit kunnen dan wel mogen komen om goed opgeleid in Suriname te wonen en/of te werken. Of naar eigen vrije keuze, elders de opleiding en carrière aan te scherpen. Probeert men ondoordacht dit soortement aan mensen --die bij geboorte of anderszins dubbele nationaliteiten meekregen-- in een dwangbuis te plekken, dan zijn ze maar al te vaak zo weer weg. Wat heb je dan aan ze gehad? Zie maar hoe de vrijblijvende kennis in/bij de medische stand en enkel als voorbeeld dan kan worden bijgespijkerd. Natio kan je niet eten. Opgedrongen nationalisme en een unheimisch gevoel, nog minder. Opgedrongen staatsburgerschap, is al in meerder kortzichtige verhouding, knap dodelijk gebleken. - Explosieve intimi. Meer dan een decennium, waren deze zaken tot het vreemde rijk verdisconteerd. Nu vinden burgers, weer de geworpen granaat in hun tuin. Het gaat snel de goede kant op. - Korea. De hitte op en rond het Koreaans schiereiland, lijkt alleen maar toe te nemen. Noord Korea waarschuwt vreemdelingen die zich in Zuid Korea ophouden, om het land meteen te verlaten. Meer nog te evacueren. De Amerikaanse bevelhebber in de Pacific geeft intussen gedocumenteerd aan, dat Noord Korea een acuut gevaar --'clear and direct threat'-- vormt voor de buurlanden en USgrondgebied. Toch zijn er berichten, dat de USA er alles aan doet om de Noord Koreanen geen enkel reden te geven, om tot oorlogswaaghalzerij over te gaan. Niettemin neemt de zorg zeer ernstige vormen aan. "Admiral Samuel Locklear, commander of U.S. Pacific Command, concurred with the assessment that the tension between North Korea and the West was the worst since the end of the Korean War in the early 1950s", zo weet de wereldpers op de dinsdag te melden. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwt, dat de situatie op het Koreaanse schiereiland, snel uit de hand kan lopen. "Elk klein incident, veroorzaakt door een verkeerde inschatting, kan leiden tot een onbeheersbare situatie", zei Ban tegen verslaggevers in Rome. De VNchef riep Noord-Korea nogmaals op, gas terug te nemen met zijn provocerende retoriek. En dan de PvdA voorman Vanuit het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is een project gestart, dat er op gericht is ouders te betrekken bij de scholen van hun kinderen. De uitvoering van het project is in handen van Stichting Projekten. Op maandag 8 april kwamen de 40 trainers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en gemeenschappelijke vraagstuk te bespreken. De trainers, allemaal afkomstig uit de onderwijswereld, waren over het algemeen zeer te spreken over de deelname en het enthousiasme van de ouders. Gebleken is dat ouders heel veel behoefte hebben aan onderling contact en ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. In het kader van het project komen de ouders en leerkrachten dit schooljaar zeven keer bij elkaar en onder leiding van een team van twee trainers wordt gesproken over de opvoeding van schoolgaande kinderen. De trainers zijn o.a. voorzien van filmpjes, aan de hand waarvan vaak voorkomende situaties uit het dagelijks leven worden besproken. Maar ook worden spelletjes meegegeven die ouders met hun kinderen kunnen spelen, Diederick Samson, compleet buiten elke orde en geopolitieke realiteit: ' voelt er niets voor, extra geld uit te trekken voor defensie '. Maandag nog pleitte VVD-fractievoorzitter en regeringspartner Halbe Zijlstra daarvoor. De US-legers zijn namelijk van plan, zich substantieel terug te trekken uit een nog steeds kwetsbaar Europa. - Fiscus. De Belastingdienst krijgt van het dagblad "Trouw" geen inzage in de lijst van miljonairs met geld op geheime rekeningen in het buitenland. Staatssecretaris Weekers van Financiën deed vanmiddag in de Tweede Kamer een beroep op de krant, de lijst te overhandigen. Hoofdredacteur Schoonen laat op weten, dat hij de gegevens niet met de Belastingdienst zal delen. De Belastingdienst heeft zich te onthouden van oneerbare voorstellen, richting vrije persmedia. Elk vrij medium, dat bronnen prijsgeeft of gegevens doorspeelt aan derden, kan dan binnen vier en twintig uur, de deuren sluiten. Wel moet men uitkijken, dat er geen gijzeling van de directie of redactie van Trouw plaatsvindt. Want de Nederlandse regering heeft zich in het verleden daaraan wel degelijk schuldig gemaakt. In ons land was de lijpe koloniaal Kielstra, tijdens de voorspoediger oorlogsjaren, ook zo een held met van die krankzinnige muilkorf- en interneringsmaatregelen. Het militaire regiem onder Bouterse, ging in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog veel verder en kunnen een stevig aantal burgers en mensen uit de toenmalige publiciteitsmedia, het bepaald niet meer navertellen. Omdat die over de kling werden gejaagd of standrechtelijk geëxecuteerd. - Egypte. Nog zo een gein, uit een land waar men het nog steeds niet begrepen heeft. Alertheid blijft geboden. 'De Nederlandse journaliste Rena Netjes die maandagavond in Caïro was opgepakt, is weer op vrije voeten. Ze werd dinsdagmiddag bij het politiebureau opgehaald door de Nederlandse ambassadeur en deed kort daarna verslag van haar ervaringen in het NOS Radio 1 Journaal. Netjes werkt onder meer voor BNR, Het Parool en de KRO. Ze maakt in Egypte een reportage over werkloosheid onder jongeren. Toen ze maandagavond in Caïro boodschappen deed, kwam ze langs een koffiehuis waar veel jongeren zaten. Ze vroeg daar of er mensen waren die mee wilden werken aan een interview. Eén van de aanwezigen ging daar op in. En vroeg haar paspoort en perskaart. Hij wilde die documenten vervolgens niet teruggeven en vertelde de politie, dat hij een buitenlander had betrapt die staatsgevaarlijk was en de "westerse cultuur" in Egypte wilde verspreiden. Volgens Netjes toont het gebeuren aan, veel Egyptenaren bang zijn, dat buitenlanders het land willen destabiliseren. "Deze man vond kennelijk, dat ik een negatief verhaal over Egypte wilde maken", zei de journaliste. Op het politiebureau vonden twee agenten, dat voldoende aanleiding om haar daar voor de nacht te houden. "Gelukkig kon ik vandaag mijn verhaal tegen de rechter vertellen en die dacht er heel anders over". "Ook de Nederlandse ambassadeur in Egypte heeft achter de schermen een belangrijke rol gespeeld ", zei ze. Rena Netjes is nu weer vrij om te gaan en staan waar ze wil. Ze vindt het wel een probleem, dat in Egypte nu burgers andere burgers kunnen laten arresteren. "Als buitenlandse, was dit onder Mubarak nooit gebeurd", zei ze. Tot zover het NOS Journaal, op de dinsdagmiddag. - 'Waste of time and energy'. Wie nog denkt, dat een gedagvaarde echtgenote of partner het niet zal opnemen in verdediging, van/voor de kostwinner of 'religieus leider van de gemeente', moet maar in een ander millennium, het levenslicht zien. Mammie liet de recidive pandit cq. levensgezel en die ook eens haar stiefvader was, bepaald niet vallen in de opmerkelijke strafzaak, welke op de dinsdag voor het gerecht mocht dienen. 'Beta, hij is oh zo lief voor allemaal, ook voor de tienjarige stiefdochter geweest, hor'. MinOV-project Ouderbetrokkenheid van start gegaan De mens, de trotse mens, Met korte, nietig kleine macht bekleed, t Onwetendst van wat hij het zekerst kent, Zijn aard van glas, speelt, als een toornige aap, Voor't oog des hemels zulke vreemde kluchten. Dat hij de engelen wenen doet. William Shakespeare want samen kunnen spelen is een essentieel onderdeel van een positief contact tussen ouders en kinderen. Aan het eind van de serie trainingen ontvangen de deelnemende ouders een certificaat. De inzet van het schoolhoofd - en het gehele schoolteam - is voor het succes van dit project essentieel! Het is voor de trainers van groot belang dat het schoolteam dit project ondersteunt. Op sommige scholen doet het gehele team mee aan de trainingsbijeenkomsten, maar in bepaalde gevallen ondervinden de trainers enige tegenwerking. De leiding van Stichting Pro-jekten heeft bij de trainers onderstreept dat het niet de bedoeling is dat de trainers de vraagstukken van de ouders en van de school op-lossen. Het streven is dat er uiteindelijk een oudercom-missie wordt gevormd, die samen met schoolhoofd en leerkrachten de leerlingen tot voorbeeldig gedrag en grotere prestaties aanzet. Zo n oudercommissie moet op de hoogte zijn van haar taken en mogelijkheden, maar ook van hoe je het bes-te vergadert en vooral hoe je andere ouders stimuleert om mee te doen. Het enthousiasme onder de trainers was groot. Hoewel er veel problemen zijn, waar ouders, scholen en kinderen mee geconfronteerd worden, heeft men er alle vertrouwen in dat dit project kan leiden tot een betere verstandhouding tussen opvoeders, een beter contact tussen ouders en school en een kindvriendelijke leeromgeving. Tenslotte willen alle ouders dat hun kind met een getuigschrift het basisonderwijs verlaat!!! Stichting Projekten

5 NO DE WEST VAN DINSDAG 9 APRIL 2013 PAGINA 5 REINIGEN VAN DE MOTOR Veel autobezitters besteden veel aandacht aan het wassen en poetsen van hun wagen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het interieur. Vaak genoeg kijkt men minder naar de motor. Slechts voor korte controles van het olieniveau, de conditie van de anti-freeze coolant, de remolie, power steeringvloeistof en de vloeistlof in de ruitensproeiertank, gaat de motorkap bij de meeste automobilisten open. Echter zijn er autoliefhebbers die veel meer aandacht aan hun auto schenken en vinden dat de motor ook vaak genoeg een goede wasbeurt moet hebben. Hoe doe je dat op de juiste manier? Daar wil Autoscoop deze week aandacht aan besteden. Als je ertoe wenst over te gaan je motor goed schoon te maken, doe dat dan niet met een hogedrukspuit. Zo een spuit zorgt er zeker voor dat overal water tussenkomt en zeker in de elektrische delen waar zeker geen water mag komen. We denken bijvoorbeeld aan het spatwater dat de startmotor kan binnendringen. Ook alle directe elektrische verbindingen van de startmotor dienen het liefst zo droog mogelijk te blijven. Als dit water bij de verbindingen is binnengedrongen blijft het vocht daar langer dan gewenst Mexicaanse Alpine-rivaal in de pen zitten en ontstaat roest. Het reinigen van een motorcompartiment met een hogedrukspuit is slecht, omdat het plaatwerk van de meeste auto s bij de overlappingen gevoelig is voor vochtinwerking. Bij de vochtinwerking kan daarna roest ontstaan. Bij deze overlappingen van het plaatwerk heeft men een afstrijkkit gebruikt, die door de jaren heen verdwijnt en waardoor water toegang krijgt tussen de overlappingen. Door een hogedrukspuit te gebruiken komt het vocht veel sneller en gemakkelijker tussen het plaatijzer van het motorcompartiment. Dus is het aangeraden vooral bij een wat oudere auto de hogedrukspuit niet te hanteren bij de zogeheten motor wash. Een ander instrument in de motorkamer dat niet in aanraking mag komen met teveel water is de dynamo. Wel is het zo dat moderne dynamo s steeds lichter worden gemaakt en kunnen ook meer vermogen leveren. Dit betekent dat de koeling (van de spanningsregelaar, diodes en het wikkelmateriaal) ook belangrijk wordt. Fabrikanten lossen dit probleem op door de luchtstroom en dus ook de openingen, door de dynamo zo groot mogelijk te maken. Deze constructie maakt dat de dynamo ook gevoeliger De Alpine A110 is in de jaren zestig en zeventig niet alleen in Frankrijk gebouwd. Onder licentie schroefde het Mexicaanse Dinalpin de sportievelingen in elkaar voor de thuismarkt. De fabrikant werkt nu aan een geheel eigen model: De heropleving van het Franse Alpine heeft ongetwijfeld gezorgd voor jeukende Mexicaanse handjes. Tussen 1965 en 1974 produceerde de Mexicaanse fabrikant Diesel Nacional (DINA) namelijk de A110 voor de thuismarkt, en noemde het beestje Dinalpin. Nu een nieuwe sportieveling van Alpine op komst is, blijven de Mexicaanse Alpine-adepten natuurlijk niet stilzitten. Ditmaal willen ze zonder hulp van de Fransen een auto op de weg zetten, momenteel gaat het project door het leven onder de noemer SST-77. Een wordt voor water. Vooral de lagers, de elektronica en de koolborstels mogen niet in aanraking komen met water. Er zijn tegenwoordig wel allerlei waterdichte stekerverbindingen gemaakt om de dynamo zo goed als mogelijk te beschermen, maar helemaal waterresistent is natuurlijk de zaak niet. Zolang er geen vocht onder hoge druk naar binnen wordt gespoten is er geen vuiltje aan de lucht en zal de dynamo storingloos blijven werken. Eenmaal binnengetreden vocht in stekerverbindingen van een dynamo, gaat er nooit meer uit. Met funeste gevolgen voor de stekerverbinding en de bedrading. Het vocht kruipt namelijk door de bedrading heen. Ook de rubberdelen en slangen in het motorcompartiment hebben een laagje vaseline en talk om ze soepel te houden. Het verwijderen van dit laagje door een hogedrukspuit zal ze gevoelig maken voor scheurtjes en verwering. Het is daarom goed je motor gewoon op de ouderwetse manier schoon te maken. Gebruik daarvoor een ontvetter (wasbenzine), een bokkenpoot en heet water om de opgeloste vervuiling weg te spoelen. Zorg er wel voor dat alle gevoelige onderdelen waar het water inof overheen kan lopen zijn aantal proefballonnetjes is al getekend, wat concept betreft blijven de heren trouw aan de opzet die Alpine jarenlang gevoerd heeft. Klein, gestroomlijnd maar bovenal sportief. De auto zal in kleine serie met de hand gebouwd worden. Wanneer de eerste exemplaren de fabriek in het Mexicaanse Sahagun City gaan verlaten, is nog niet bekend. afgedekt met plastiek en tape. Om de automotor goed te wassen heb je nodig: bokkenpoot, een kleine kortharige kwast, poetsdoeken of papier, wasbenzine, perslucht voor het droogblazen, vaseline of ML, tape en plastiek, heet water van ongeveer 70 graden. Plak de elektrische componenten eerst af met de plastic zakken. Bij het reinigen moet de motor eerst besprenkeld worden met de wasbenzine. De luxe sportwagens van Porsche blijven ondanks de problemen in de wereldeconomie in trek. In maart boekte de dochteronderneming van Volkswagen opnieuw een verkooprecord, zo werd maandag bekendgemaakt. Porsche leverde vorige maand nieuwe auto s af. Daarmee lagen de verkopen bijna 20 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral in de Verenigde Staten trokken de verkopen sterk aan. Daar werden ruim 40 procent meer Porsches aan de man gebracht dan in maart In Duitsland werden bijna 33 procent meer auto s geleverd. In heel Europa nam de omzet met ruim 2 procent toe. In China steeg de verkoop met bijna 18 procent. AUDI Audi, dat ook deel uitmaakt van het Volkswagenconcern, zag de verkopen in maart De bokkenpoot en kleine kwast moeten daarvoor gebruikt worden. Daarna kan het heet water gebruikt worden om alles los te krijgen en naar beneden te laten vloeien. Als alle vuil verwijderd is kan de motor met perslucht uit een compressor drooggeblazen worden. Plaatdelen waar met ontvetter gewerkt is, kunnen weer met ML( tectyl ) ingewreven of ingespoten worden. Zorg er wel voor dat de oppervlakten goed droog zijn anders maak je de zaak nog erger. Voor het aanvangen van de reinigingsbeurt van de motor is het goed de accu te verwijderen. Je kan dan gelijk de accuhouder schoonmaken en eventuele aantasting van accuzuur met water wegspoelen. Vergeet niet alle bewegende delen weer met vet of smeerolie in te smeren. Verkooprecord voor Porsche Het merkwaardige succes van bonkige pick-ups in een land waar elk stukje ongeplaveide grond prompt wordt uitgeroepen tot natuurgebied, valt eenvoudig te verklaren door het feit dat de dienst Inschrijvingen nog steeds het minimumtarief gunt aan deze zogenaamde lichte bedrijfswagens. Met in hun lekker hoge, dubbele cabine plaats voor vijf, een knoert van een koffer, vierwielaandrijving en een potige motor vinden veel meer pick-ups hun weg naar een koper dan er uit zuiver rationele overwegingen horen te zijn. Natuurlijk, er zijn best wel wat beroepen of uit de hand gelopen hobby s die een sterke trekker zonder moddervrees verantwoorden, maar er is meer aan de hand. Ondanks een verstrenging van de regels blijven constructeurs creatief omspringen met de bovenbouw, waardoor ook particuliere kopers nog steeds kiezen voor dergelijke wagens. Dat wil zeggen, als ze vallen voor het concept van een grote terreinwagen maar zich geremd voelen door de hoge rijtaksen die dikke suv s met zich meebrengen. Waarom deze introductie nodig is als we Volkswagens bestelbusje aan de tand voelen, vraag je je af? Wel, dat zit zo. Deze Rockton-uitvoering van de Transporter bundelt een hoop interessante zaken uit de gigantische optielijst van de hand van de afdeling Commerciële Voertuigen. Zoals (onder meer) een dubbele cabine, maar vooral wereldwijd met 3 procent groeien. In Europa gingen de zaken voor de producent van luxe auto s minder voortvarend. Daar lagen de verkopen 3 procent lager dan in maart De wereldwijde verkoop van Audi s nam in het eerste kwartaal van dit jaar met 7 procent toe, tot stuks. Het bedrijf verwacht die stijgende lijn in de komende maanden te kunnen doortrekken. VW Transporter Rockton 140pk 4motion vierwielaandrijving, een sperdifferentiëel en een verhoogde bodemvrijheid. Het idee dat hierachter schuilt, is dat er een publiek bestaat dat de behoefte heeft om een aantal mensen samen met ladingen tot 1 ton in een gesloten cargoruimte te vervoeren naar locaties waar je met een conventionele bestelwagen niet geraakt. Zoals, even kijken, een pickup met een gesloten kofferbak dus. Hoewel de Rockton er niet uitziet zoals een pickup, biedt hij wel in grote mate dezelfde troeven aan. Dat moeten we verder onderzoeken.

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Brazilië moest Suriname militair versterken

Brazilië moest Suriname militair versterken Jaargang 105 DINSDAG 3 JUNI 2014 NO. 42056 SRD 1,25 Instorting verbindingsbrug Pikin Slee/Futu Na Kaba zorgwekkend door Melissa Achthoven De instorting van een brugverbinding over de Paabakreek tussen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106 Jongen (14) onterecht op de elektrische stoel in Amerika. Pagina 9 La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12 800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven. Pagina 14 Jaargang 106 VRIJDAG

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische Jaargang 104 DINSDAG 25 JUNI 2013 NO. 41777 SRD 1,25 Geen kans voor Surinaamse criminelen in Frans-Guyana door Valentijn Bartels Volgens minister Edward Belfort van Justitie en Politie (JusPol) is de samenwerking

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker Jaargang 105 VRIJDAG 6 JUNI 2014 NO. 42059 SRD 1,25 Directrice Havo 2 vast voor verduistering en valsheid door Melissa Achthoven De directrice van de Henry Dahlbergschool (Havo 2), J.V., is gisteren door

Nadere informatie

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt.

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt. Jaargang 104 ZATERDAG 25 MEI 2013 NO. 41752 SRD 1,- Bedrijven mijden massaal lucratieve Effectenbeurs Niettegenstaande het feit dat in de afgelopen jaren het beleggen in Surinaamse aandelen lucratief is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106 Nederlandse kinderwerkster Groothuis naar Powaka. Pagina 4 Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11 Australië start Azië Cup overtuigend. Pagina 10 Jaargang 106 VRIJDAG 9 JANUARI

Nadere informatie

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500).

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). Aan de orde zijn: - de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). De voorzitter: Ik heet heel in het bijzonder de minister en de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2012 Firas Woont in Venlo Kwam in 2012 uit Irak naar Nederland als politiek vluchteling Geef de arme man geen vis,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie