Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan

2 Inhoud 1 Beleidsplan Strategie en uitgangspunten Kernprincipes Missie Visie Strategie Beleidsdoelstellingen Voorbereiding Pilots Landelijke uitrol Werkzaamheden Werkwijze S&A Doelgroepen Primaire doelgroep: schoolgaande kinderen Secundaire doelgroepen Ouders/Verzorgers Bedrijfsleven/lokale middenstand Intermediaire doelgroepen Verenigingen en belangenbehartigers Overige intermediaire doelgroepen Partners van S&A Samenwerkende organisaties Scholen Maatschappelijke organisaties Kennispartners Universiteiten en onderzoeksinstituten Marktpartijen Strategische partners Overige partners Financieel beleid Financiële doelstellingen Werving van gelden Fondsenwerving Subsidies Crowdfunding/giften S&A-voordeelpas Overige baten Beschikken over het vermogen van S&A Kostenraming Kostenontwikkeling Beheer Kostenstructuur Beloning beleidsbepalers De administratieve organisatie Beleidsplan pagina 2/18

3 1 Beleidsplan In dit hoofdstuk worden de strategie en uitgangspunten benoemd en de beleidsdoelstellingen voor de periode 2014 tot en met 2016 uitgewerkt. 1.1 Strategie en uitgangspunten De strategie en uitgangspunten zijn uitgesplitst naar de kernprincipes van S&A, de missie en de visie Kernprincipes Statutaire doelstelling Stichting Suus & Abel Sustainable (S&A) stelt zich volgens haar statuten ten doel door middel van de bottom up methode kinderen enthousiasmeren om hun omgeving, verzorgers en bedrijfsleven, te motiveren om tot duurzamer gedrag over te gaan, teneinde de wereld te verduurzamen. Afwezigheid van winstoogmerk De stichting heeft bij de nastreving van haar doel niet tot oogmerk winst te maken. Bestemming liquidatiesaldo De statuten bepalen dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting Missie Suus & Abel Sustainable (S&A) wil kinderen een duurzame toekomst bieden Visie S&A staat er voor dat de woon- en leefomgeving waarbinnen kinderen opgroeien duurzaam is Strategie Door middel van de bottom up methode kinderen enthousiasmeren om hun omgeving, verzorgers en bedrijfsleven, te motiveren om tot duurzamer gedrag over te gaan. Dit wordt bereikt door: Het enthousiasmeren van kinderen gebeurt door nauw aan te sluiten bij hun belevingswereld, door op hedendaagse, interactieve, wijze informatie te verstrekken over duurzame onderwerpen die deel uitmaken van hun directe omgeving. De kennis over duurzaamheid die zo bij de kinderen ontstaat wordt naar hun gezinnen overgedragen door een Suus & Abel voordeelpas, die door de verzorgers geactiveerd kan worden en waarmee duurzame producten en diensten van het bedrijfsleven met korting afgenomen kunnen worden. Ondernemers met duurzame producten en diensten kunnen zich aansluiten bij Suus & Abel en aanbiedingen doen aan de houders van de Suus & Abel voordeelpas, waarmee zij heel gericht hun afzetmarkt kunnen benaderen en vergroten. Beleidsplan pagina 3/18

4 1.2 Beleidsdoelstellingen De komende drie jaar wil Suus & Abel Sustainable middels verschillende gemeentelijke pilots uitgroeien tot een landelijk initiatief. S&A Scholen gezinnen bedrijven 2014 I II III IV 2015 I II III IV 2016 I II voorbereiding pilots uitrol samenstellen interactief pakket met partners interactief pakket digitaal continueren kennis koppelen aan S&A-pas App voor kind en verzorgers kortingen via pas aanbieden koppeling kind/bedrijf III community IV 2017 I II landelijke thema's bedrijven netwerk III Voorbereiding De missie, visie en strategie wordt vertaald naar een projectmatige aanpak van de activiteiten van Suus & Abel, hierbij worden verschillende partners en stakeholders betrokken. De opzet van de Suus & Abel voordeelpas wordt onderzocht en ontwikkeld in samenwerking met ondernemers. Hiertoe vinden gesprekken plaats en worden verschillende activiteiten ondernomen, zoals: Beursdeelname aan Duurzaamheid14 in Taets, Zaandam In de stand van drukkerij De Bij (een van de S&A bestuursleden is eigenaar van deze drukkerij) presenteert een delegatie van Suus & Abel zich aan de bezoekers, allen betrokkenen in duurzaamheid in de breedste zin van het woord, om kennis over deze stichting te verspreiden en het vak journaille te woord te staan, contacten met duurzame ondernemers te leggen en social media hiervoor in te zetten. Beleidsplan pagina 4/18

5 Ten behoeve van de informatie over duurzame onderwerpen wordt er, in samenwerking met verschillende ngo s en scholen, in het jaar van voorbereiding een interactief pakket samengesteld voor kinderen: Inhoud Suus & Abel interactief pakket De eerste projectrealisatie is in maart Een workshop voor leerlingen van groep 8 op basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag (Noord-Holland), met veel enthousiasme door leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen. Hiermee zal in de komende tijd verder worden gegaan, om deze activiteit verder te ontwikkelen. Kennisdoelen Leerlingen op een Jip en Janneke (eenvoudige) manier uitleg geven over: - Wat energie is en - welke vormen van duurzame energie er zijn. Hoeveel licht en lucht heb je nodig op school om goed te kunnen leven en leren? Leerdoelen Leerlingen bedenken, na de lessen over duurzame energie, oplossingen hoe er op school en thuis zuiniger met energie omgegaan kan worden. Waar op school - thuis energie verspilt wordt. Leerlingen kunnen een eenvoudig experiment met licht uitvoeren. Leerlingen ontdekken wat isolatie is en hoe je isolatie goed kunt toepassen. Leerlingen kunnen tijdens de workshop de vragen van de opdrachten beantwoorden. Leerlingen werken samen. Leerlingen zijn in staat, de verzamelde informatie, thuis aan hun ouders te vertellen. Doel de ouder te laten inzien dat duurzaam omgaan met energie belangrijk is voor de toekomst van kun kinderen. Leerlingen gaan bewuster om met energie. Opzet van het project Gevraagd wordt welke leerling er een spreekbeurt over duurzaamheid / energiebesparing wil houden. Deze leerling gaat samen met de energieadviseur een rondgang maken door zijn of haar school. Tijdens de rondgang wordt er aan de desbetreffende leerling al verschillende energiebesparende mogelijkheden uitgelegd die hiervan notities maakt. Na de rondgang gaan de adviseur en de leerling vier onderwerpen selecteren uit de opgeschreven bespaarmogelijkheden. Over deze vier geselecteerde onderwerpen gaat de leerling een spreekbeurt houden met hieraan vast gekoppeld een klassikale workshop. Voor de begeleiding van de workshop worden er vier ouders uitgenodigd. De energieadviseur maakt tijdens de opname ook aantekeningen om voor de school een energie bespaaradvies op te stellen. Een aantal van deze aantekeningen worden door de leerling opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld: het aantal lampen met hun vermogen, zijn er thermostatische radiator knoppen aanwezig, zo ja hoeveel? Worden radiatoren afgedekt door kleding of staan er kasten voor en is er voldoende ventilatie in de klas etc. Al deze gegevens worden gebruikt in het energiebesparingsadvies voor de school. Als de leerling de spreekbeurt gehouden heeft wordt er aansluitend een workshop gegeven in de school. De klas wordt in vier groepen verdeelt. Elk workshoponderdeel duurt ongeveer 25 minuten. Het werkboek In het werkboek worden er vragen gesteld die betrekking hebben op de workshops. Alle vragen kunnen in het werkboek beantwoord worden. De achterkant kan gebruikt worden als kladblaadje. Beleidsplan pagina 5/18

6 Hieronder volgen illustraties van de inhoud van deze workshop Project ENERGIE vertaald vanuit theorie naar de praktijk. Voor een eerste opzet wordt er gekozen voor de volgende onderwerpen: 1) luchtkwaliteit Technische gegevens: In een klas verbruikt iedereen 12m3 verse lucht per uur. Als er geen verse lucht aanwezig is kun je last krijgen van het volgende: droge ogen droge mond slaperig worden en gaan gapen concentratie verlies Vragen: 1. Met hoeveel mensen zijn jullie in de klas? 2. Hoeveel m3 lucht moet er dan ververst worden per uur? 3. Hoeveel m3 lucht past er in jullie klaslokaal? 4. Hoe wordt er nu geventileerd en is dit genoeg? 5. Hoe kan er voor gezorgd worden dat er voldoende verse lucht in het lokaal aanwezig is? Praktisch: Er wordt een kubus van 1m x 1m x 1m neergezet in de klas om duidelijk te maken hoe groot 1m3 lucht is. Leerlingen mogen gebruik maken van een laserafstandmeter om het klaslokaal op te meten. 2) verlichting Technische gegevens: We hebben licht nodig om goed te kunnen lezen. De meeste scholen hebben hoge ramen zodat er veel zonlicht binnen kan komen en daardoor is het niet altijd nodig om de verlichting aan te hebben. Veel scholen hebben oude verlichting die veel stroom verbruikt. Nadelen van oude verlichting: verbruikt veel energie voor de hoeveelheid licht die het geeft geeft veel warmte af hoge onderhoudskosten knipperend licht, dat zorgt voor irritatie en hoofdpijn Vragen: practicum vragen (hands on) Welke lamp geeft er meer licht: de LED-lamp of de TL-lamp? ( kijk naar de lampen) Welke lamp geeft de meeste warmte af? (voel maar aan de lampen) Welke lamp verbruikt de meeste energie? ( lees het verbruik af op de twee energiemeters) Als we aan de binnenkant van het armatuur kijken dan zien we de twee transformatoren die zorgen voor het opstarten van de lampen. Welke temperatuur hebben de twee transformatoren? theoretische vragen Hoeveel lampen zijn er in jouw lokaal aanwezig? Hoeveel watt is dit bij elkaar? Hoeveel uur staan deze aan per jaar? Hoeveel kilowattuur is dit dan? Als 1 kilowatt uur 0,25 kost wat kost het dan om het licht een jaar lang te laten branden in jullie lokaal? Welke lamp zou jij adviseren te plaatsen? de led-lamp of de TL-lamp? Materialen: Er is een dubbele TL armatuur welke voorzien is met 1 TL-lamp en 1 Led-lamp de twee lampen zijn voorzien van twee energiemeters. Leerlingen mogen gebruik maken van de digitale laser-thermometer om de verschillende temperaturen te meten. Beleidsplan pagina 6/18

7 3) zonne-energie Technische gegevens: De zon geeft altijd warmte en licht. Dit noem je duurzame energie. Met zonnepanelen kan je elektra opwekken Een zonnepaneel is 1,5m2 meter groot (1 x 1,5 meter) 1 zonnepaneel wekt 200kWh per jaar op. Vragen: practicum vragen (hands on) 1. Sluit het kleine zonnepaneel aan met de klemmen op de draden van de led-lamp. Draai het zonnepaneel in de richting het licht en je zult zien dat de lamp gaat branden. Het zonnepaneel ontvangt zonlicht en zet dit om in elektriciteit. 2. Als je je hand voor het zonnepaneel houd gaat het licht dan uit? theoretische vragen 3. Hoe groot is het dak van jullie lokaal (lengte maal Breedte) 4. Hoeveel kwh kan je opwekken met het dak van je lokaal als je hier zonnepanelen op plaatst? 5. Hoeveel kwh had je nodig in de workshop LICHT om het klaslokaal te verlichten? 6. Kan je met het dak van het lokaal er voor zorgen dat het gaat licht branden in het lokaal? 7. Op welke manier kan je overdag ook licht in het lokaal krijgen? Materialen: Er is een zonnepaneel aanwezig om te laten zien hoe deze er uit ziet. Er is een klein zonnepaneel wat de leerlingen zelf kunnen aansluiten op de led-lamp, als er voldoende licht is zal de led-lamp gaan branden. 4) isolatie: Technische gegevens: Isoleren doen we om er voor te zorgen dat de warmte of de kou op de plaats blijft waar wij het willen hebben en houden. voorbeeld 1: Als je in de winter op de fiets naar school gaat doe je een jas aan, dit doe je om er voor te zorgen dat de warmte die je lichaam maakt niet meteen verloren gaat als je in de kou komt. voorbeeld 2: De koelkast is een apparaat waar eten en drinken koel in bewaard kan worden. door de lagere temperatuur blijft het voedsel langer houdbaar. De deur en de wanden van de koelkast zijn erg dik en gevuld met isolerend schuim om de kou binnen in de koelkast te houden. De deur van de koelkast ook altijd zo kort mogelijk open staan, zodat de koude lucht niet verloren gaat. Vragen: practicum vragen (hands on) 1. Hoe warm ben jezelf ( lees de temperatuur af op de infrarood camera) 2. Als je in dekens gewikkeld bent hoe warm ben je dan ( lees de temperatuur af op de infrarood meter) 3. Meet in de klas de plek waar het t warmst en het koudst is met de infrarood meter en vul dit in. theoretische vragen 4. Waarom heb je in de winter een jas aan? 5. Wat is de overeenkomst tussen de isolatie van jouw jas en jouw huis? 6. Weet je dat niet, dan kan de volgende vraag je helpen. Wat gebeurt er als jij jouw jas opendoet? Materialen: Er zijn dekens aanwezig om de leerlingen in te wikkelen voor de infraroodmeting. Er is een digitale infraroodcamera aanwezig om de temperatuur te kunnen meten en warmte te kunnen zien. Beleidsplan pagina 7/18

8 Pilots In 2015 worden er op een aantal basisscholen in diverse gemeenten (o.a. Heemstede, Leiden en groot Amsterdam) pilot projecten gestart. Met de betrokken gemeenten, ondernemers, scholen en gezinnen worden de eerste pilots ingericht. Doel hiervan is om dit pilot project aan te bieden aan een brede groep van de bevolking. Zij kunnen kennismaken met de activiteiten, terugkoppeling geven en hiermee kan de definitieve uitrol in 2016 starten. Vanaf april/mei, na de cito-toets, gaan de pilots draaien bij de eerste drie (deel)gemeenten. Het project kan 1 hele lesweek bevatten of verspreid worden gegeven in een periode. Om een goede doelgroep spreiding te verkrijgen, wordt voor deze projecten contact gezocht met diverse gemeenten. Van enkelen hebben wij al toezeggingen ontvangen om deel te nemen aan het project. In deze periode wordt er ook contact gezocht met diverse groepen ondernemers om draagvlak te creëren voor de voordeelpas. Deze ondernemers opereren zowel landelijk als lokaal. Ons doel is om in ieder geval een aantal grote retailers, verzekeraars en banken aan ons te binden. De lokale markt gaan we benaderen via gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en besturen. De gemene deler is dat zij een of meerdere duurzame producten en/of diensten aanbieden. Het uiteindelijke streven is om in deze periode ook de voordeelpas te kunnen introduceren. Deze wordt aan de leerlingen verstrekt en kan door de ouders/verzorgers via de website actief gemaakt worden. De voordeelpas wordt actief via de website van suusenabel.nl en krijgt zowel een ondernemersgedeelte als een interactief gedeelte, tailor made gemaakt voor kinderen. De ondernemers, MKB en grootwinkelbedrijven en anderen, kunnen op de website hun aanbiedingen plaatsen en interactief communiceren met de doelgroep Landelijke uitrol Na het succesvol afsluiten van het pilotjaar wordt de Suus & Abel Community landelijk actief. In eerste instantie nog steeds gericht op groep 8 na de cito-toets. In die periode is er tijd voor een leuk origineel en, leerzaam en duurzaam project. Kinderen in deze leeftijdsgroep staan open voor veranderingen in de maatschappij. De opgedane kennis wordt meegenomen in hun verdere toekomst en in dat van hun gezinsleden/verzorgers. In de overlap van schooljaar 2014/15 en 2015/16 moet er na de pilot het project geperfectioneerd worden, zodat in de laatste schoolperiode van 2015 het project aangeboden kan worden aan basisscholen voor het eerstvolgende schooljaar 2015/16. In dezelfde periode is het van groot belang om zoveel mogelijk ondernemers te boeien en te verbinden aan de Suus & Abel voordeelpas, zodat het project financieel zelfvoorzienend wordt. Na de landelijke uitrol moet in heel Nederland de mogelijkheid bestaan om met deze pas duurzame producten en diensten met korting te kopen, zodat er naast duurzame bewustwording van de jeugd ook een interessante uitdaging is om ook daadwerkelijk duurzamer te gaan leven. Beleidsplan pagina 8/18

9 2 Werkzaamheden S&A kent een vaste werkwijze die in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Daarna volgt het project in verschillende stadia. 2.1 Werkwijze S&A De werkwijze van S&A wordt gekenmerkt door een gefaseerde innovatie, vraaggerichte projecten en de essentiële rol van de schoolgaande kinderen. Gefaseerde innovatie De ontwikkeling van oplossingen wordt uitgevoerd volgens een projectmatige aanpak, toegesneden op de eindgebruiker en zijn directe omgeving. S&A begeleidt en volgt alle projecten. Vraaggerichte projecten Het gaat om afgebakende onderwerpen en om concreet gedefinieerde doelstellingen. Directe betrokkenheid van stakeholders In de projecten van S&A hebben de stakeholders en partners een essentiële rol. In wat volgt wordt de projectfasering en -aanpak verder toegelicht zoals deze in 2013 is vormgegeven. Deze aanpak zal worden gehanteerd in de komende jaren. 1. Vertrekpunt Het vertrekpunt binnen de werkwijze van S&A is een toetsing op haalbaarheid en uitvoering van genoemde activiteiten. 2. Toets Er wordt getoetst op: - De impact op de onvervulde behoefte van mensen - De rijpheid van de technische ontwikkeling - Hoe de oplossing inpasbaar is - Wat de effectiviteit is; de toetsbaarheid - Het draagvlak bij alle stakeholders en welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn - De bekostiging op korte, maar ook op lange termijn. - De tijd die nodig is om het pakket te ontwikkelen en te implementeren - De risico s en barrières t.o.v. toegevoegde waarde - De bijdrage die het levert aan een duurzamere wereld - De bijdrage die het levert aan de kwaliteitsverbetering van leven - De bijdrage aan kostenbeheersing/kostenverlaging - De bijdrage aan klanttevredenheid en commerciële doelen Op deze aspecten wordt ook gedurende het project geëvalueerd, zodat tijdig besloten kan worden om een project voort te zetten of eventueel bij te stellen. 3. Coördineren S&A de rol van opdrachtgever op zich en betrekt partners die bereid en in staat zijn de opdracht uit te voeren. 4. Evaluatie De evaluatie van de projecten vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 1. De gebruikswaarde wordt getoetst 2. Met de betrokken partners wordt het project doorgenomen om optimale aansluiting te vinden voor alle belanghebbenden. 3. In de sector wordt geïnventariseerd hoe en met welke mate van tevredenheid het pakket op grotere schaal opgepakt wordt. Beleidsplan pagina 9/18

10 3 Doelgroepen S&A benadert en betrekt verschillende doelgroepen in haar activiteiten. In dit hoofdstuk wordt het onderscheid toegelicht tussen de primaire, secundaire en intermediaire doelgroep. De verschillende doelgroepen kennen ieder hun eigen rol. 3.1 Primaire doelgroep: schoolgaande kinderen Nederland telt ongeveer 3600 basisscholen, waarvan er ruwweg gesteld kan worden dat er ruim leerlingen in groep 8 zitten, de kinderen met een leeftijd waar S&A zich in eerste instantie op zal richten. Bij verschillende scholen is er geïnformeerd naar een geschikt moment en dat blijkt na de Citotoets/net voor het einde van het schooljaar te zitten. 3.2 Secundaire doelgroepen Ouders, verzorgers, bedrijfsleven en (lokale) overheid. Zij behoren tot de secundaire doelgroep van S&A en worden hieronder verder toegelicht Ouders/Verzorgers Elk kind maakt deel uit van een sociale context met familieleden of verzorgers. De kennis die de kinderen opdoen middels het S&A interactief pakket, bevat vele mogelijkheden om de verzorgers er direct bij te betrekken. Bovendien zijn zij de volwassenen die het mogelijk kunnen maken voor het kind om werkelijk een duurzame levensstijl er op na te kunnen houden Bedrijfsleven/lokale middenstand Banken, verzekeraars, retail food en non-food, winkelketens, plaatselijke winkeliers zijn bedrijven die benaderd worden door Suus & Abel aan wie de Suus & Abel voordeelpas aangeboden wordt. Beleidsplan pagina 10/18

11 3.3 Intermediaire doelgroepen Groepen of personen die ingezet kunnen worden om over het project van S&A te communiceren worden gerekend tot de intermediaire doelgroep van S&A. In wat volgt wordt deze doelgroep uitgesplitst in verenigingen en organisaties en de overige intermediaire doelgroepen zoals de media, internet, social media, ambassadeurs, innovatiewedstrijden en beurzen Verenigingen en belangenbehartigers Verenigingen en belangenbehartigers behoren tot de intermediaire doelgroepen, indien haar leden behoren tot de primaire of secundaire doelgroep van S&A Overige intermediaire doelgroepen Kranten, tijdschriften, TV en radio Lokale, regionale en landelijke media spelen een belangrijke rol in de communicatie over het project van S&A. Zij dragen er zorg voor dat het project bekend worden bij de doelgroepen via diverse landelijke kranten, maar ook via de regionale kranten van de regio waar het project wordt uitgevoerd. Daarnaast bieden ook de Nederlandse landelijke en lokale omroepen met TV en radioprogramma s mogelijkheden. Voorbeelden van commerciële tijdschriften die content plaatsen over duurzaamheid zijn: P+ Tweetalig (Nederlands/Engels) kwartaalmagazine over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oprichters van het magazine zijn SNS Reaal Groep, het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, de FNV en PGGM. The Optimist The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen. Verschijnt maandelijks in het Nederlands en Engels. De Betere Wereld De Betere Wereld is een periodieke gratis verspreide krant op het gebied van duurzaamheid Maar ook Specials/bijlagen in alle grote landelijke dagbladen en publiekstijdschriften, onder andere MT, Sprout, Margriet, Hapinezz tot Opzij. Internet Ook het internet biedt vele mogelijkheden om gericht en in het algemeen te communiceren over S&A en haar project. Bij de Kennisbank Filantropie, gekoppeld aan NRC-charity awards, Trouw transparantie top 50 en goededoelen.nl, worden alle gegevens transparant en up-to-date gehouden. Social Media Via verschillende social media kanalen wordt gecommuniceerd met de doelgroepen. S&A heeft een Twitter-account, een bedrijvenpagina op Facebook en maakt actief gebruik van de bedrijfsmogelijkheden van LinkedIn. Pinterest en YouTube account in gebruik nemen zodra dit relevant is. Ambassadeurs Het gewenste comité van aanbeveling wordt begin 2014 opgesteld. Waar mogelijk zullen de leden van dit comité worden verzocht een rol te spelen in het verder vorm geven van de naamsbekendheid van de stichting. Wedstrijden Nederland kent tal van wedstrijden waaronder regionale innovatieprijzen, wedstrijden van banken, bijvoorbeeld de Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs, De Koning Willem I Plaquette, DAM Prijs, Duurzame Dinsdag en NCD Change Award. En van het bedrijfsleven, waar de belangrijkste de MKB Innovatie Top 100 is. Het bereik via deze wedstrijden is een manier om het project van S&A onder de aandacht van de doelgroepen te brengen. Beleidsplan pagina 11/18

12 4 Partners van S&A De partners van S&A vormen het netwerk van de stichting waardoor zij: - een sterke focus realiseert op samenwerking tussen partijen, - een verbindende factor is tussen de verschillende partners, - toegang verschaft tot kennis van en samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, - duurzaamheid kan toevoegen aan bestaande of nieuwe product-markt-combinaties bij een groot aantal leveranciers, - in een financiering van het project kan worden voorzien door het aanspreken van één of meerdere financieringsbronnen bij partners. Het beschikbaar hebben van dit netwerk creëert een onafhankelijke positie en vergroot de kans van slagen van het project. In dit hoofdstuk worden de partners van S&A onderverdeeld in samenwerkende organisaties, kennispartners, strategische partners en overige partners. 4.1 Samenwerkende organisaties Alle met S&A samenwerkende organisaties bieden schoolgaande kinderen een duurzame toekomst Scholen Er zijn in Nederland 3600 scholen. Dit maakt scholen een belangrijke partner voor met name het enthousiasmeren van scholieren, maar ook bij het meedenken over de realisatie van de oplossingen. Beleidsplan pagina 12/18

13 4.1.2 Maatschappelijke organisaties Organisaties die al interactieve pakketten hebben zoals Greenpeace, Amnesty International, IVN, S&A gaat dit netwerk versterken en onderzoeken of een intensere samenwerking met scholen direct kan bijdragen aan de doelstelling van de stichting. Beleidsplan pagina 13/18

14 4.2 Kennispartners De kennispartners van S&A zijn onderverdeel naar universiteiten en onderzoeksinstituten en marktpartijen Universiteiten en onderzoeksinstituten Bij de ontwikkeling van het interactieve duurzaamheidspakket zijn universiteiten en hogescholen en verschillende kenniscentra betrokken Marktpartijen De duurzame producten en diensten worden geleverd via een groot aantal leveranciers en/of producenten. Marktpartijen worden van het begin af aan betrokken bij de projecten van S&A om te kunnen bewerkstelligen dat de S&A-voordeelpas breed gedragen wordt. 4.3 Strategische partners S&A heeft met verschillende strategische partners te maken, zoals brancheverenigingen, verenigingen voor winkeliers, koepelorganisaties, collega organisaties en partners die niet onder eerdergenoemde vallen Overige partners Alle S&A leden hebben een lange ervaring in duurzaam ondernemen. Hieronder staan de oprichters/bestuursleden vermeld waarin hun ervaring op dit gebied summier wordt weergegeven: Mira Vendrig heeft de focus op vernieuwing, verbetering en verduurzaming van organisaties. Zij heeft haar sporen verdiend in zowel het bedrijfsleven als in het maatschappelijk middenveld. Een bewuste keuze om in beide werkzaam te zijn, met als doel ze te verbinden vanuit de overtuiging dat ze elkaar versterken. Deze netwerkregie zet zij in als adviseur, directeur en kwartiermaker. Haar aanpak heeft geresulteerd in een uitgebreid en breed netwerk dat zij actief inzet voor nieuwe business mogelijkheden. Karin van den Heuvel-Botman is binnen het familiebedrijf Van den Heuvel Schilderwerken B.V. verantwoordelijk voor de publiciteit. Deze onderneming is opgericht in de jaren 50 en duurzaam ondernemen is sinds de jaren 80 de belangrijkste pijler om onderhoud van in- en exterieur op een adequate wijze te verrichten en een gezond klimaat aan de volgende generaties over te dragen. Monique Gomez de Mesquita-Vos is sinds 2008 eigenaar van People for Planet sfeermaker voor woon-, werk- en leefomgeving. Duurzaamheid en MVO zijn het DNA van de organisatie. Tevens gespecialiseerd in verbouw- en verhuismanagement. Norbert van Schie is directeur/eigenaar van drukkerij de Bij. Drukkerij de bij bestaat 89 jaar en heeft in de laatste jaren het productieproces behoorlijk verduurzaamd. Met de Milieubarometer leggen we onszelf graag langs de meetlat. Dit heeft geresulteerd in het winnen van de Damprijs Westpoort voor duurzaamste onderneming. Herman van den Berg is sinds 1981 ondernemend installateur. Mede eigenaar van ALLICHT electrotechniek en eigenaar van Efficiënt Energie. Pragmatisch energie bespaar advies op maat. Robert Slijkhuis is werkzaam bij WKZ Installatietechniek als o.a. adviseur voor (duurzame) installaties. WKZ is werkzaam in de verwarming,- koeling,- klimaattechniek, ventilatie en elektra (verlichting). Door een goede afstemming van de installatie en de behoefte van de gebruiker en het gebouw is het mogelijk om het comfort te verhogen met een lagere energieverbruik. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de DNA van WKZ en zit in de genen en bestaansrecht van het bedrijf. Al onze activiteiten richten zich op duurzaamheid en energiebesparing en op een toekomst waarbij we geen gebruik meer willen maken van fossiele brandstof. Beleidsplan pagina 14/18

15 5 Financieel beleid In dit hoofdstuk worden de financiële doelstellingen over de periode toegelicht. Deze doelstellingen sluiten aan op de beleidsdoelstellingen voor deze periode zoals deze zijn vastgelegd in hoofdstuk 1.2. Dit hoofdstuk geeft tevens inzicht in de verschillende vormen waarop S&A gelden werft voor innovatieve projecten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het vermogen en de wijze waarop hierover kan worden beschikt. 5.1 Financiële doelstellingen Suus & Abel Sustainable is een stichting zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is om jaarlijks een sluitende begroting te presenteren. In haar meerjarenbegroting is hiervan sprake, respectievelijk wordt 2.000, en gerealiseerd in de periode Er wordt ook gestreefd naar een sluitend exploitatieresultaat per project. Voor ieder deelproject worden afzonderlijke financieringsbronnen gezocht en uit de beschikbare reserves van S&A kan het bestuur besluiten te participeren met een eigen bijdrage. Overschotten in het exploitatieresultaat komen ten goede aan de algemene reserve van S&A en daarmee beschikbaar voor de financiering van andere projecten. De uitgaven van de stichting worden vrijwel volledig gevormd door directe projectkosten die besteed worden aan de te verrichte werkzaamheden, materiaal en overige diensten. In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als Verstrekte bijdragen aan projecten in de periode In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als ontvangsten in de periode Onderstaand worden de verschillende vormen van werving van gelden toegelicht en wordt tevens een toelichting gegeven op de kostenstructuur. Voor ieder jaar wordt een afzonderlijke begroting gemaakt. 5.2 Werving van gelden Mede door de economische omstandigheden is het werven van middelen bemoeilijkt. Dit vereist meer inspanningen, maar ook meer creativiteit bij het vinden van gepaste financieringen. De werving van gelden kent hierbij verschillende vormen. Hierna zal worden beschreven welke vormen momenteel gebruikt worden, maar ook zal worden aangegeven welke nieuwe vormen zullen worden verkend Fondsenwerving Alle mogelijke fondsen zullen door de bestuursleden worden benaderd en afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd Subsidies Nederland kent tal van subsidies. De aard en de beschikbaarheid verandert echter voortdurend zodat bij ieder project zal worden beoordeeld of een subsidie tot de mogelijkheden behoort, ook in samenwerking met het bedrijfsleven. In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als ontvangsten uit subsidies in de periode Crowdfunding/giften Voor crowdfunding en giften is totaal in de meerjarenbegroting respectievelijk en voorzien als ontvangsten in de periode Beleidsplan pagina 15/18

16 Giften: schenkingen, erfstellingen en legaten Het ontvangen van schenkingen, erfstellingen en legaten wordt door S&A ook als een mogelijke vorm van geldenwerving gezien. S&A gaat een samenwerkingsverband aan met geefgratis.nl S&A-voordeelpas De doelstelling van de voordeelpas is -verzorgers (ouders) onderling te verbinden qua gemeenschap en buurt (maatschappelijk) -verzorgers te enthousiasmeren en bewust te maken om te verduurzamen (milieu) -verzorgers te koppelen aan duurzame bedrijven door middel van korting (profit) via inlogcode (voordeelpas) kunnen zien hoeveel voordeel en CO2 je bespaart. In 2014 en 2015 wordt de voordeelpas ontwikkeld en in 2016 begroten als ontvangsten Overige baten Voor overige baten is in totaal in de meerjarenbegroting respectievelijk 8.000, ( apart gespecificeerd via bedrijven) en voorzien als ontvangsten in de periode Onder overige baten worden sponsoring, ontvangen middelen via participanten en andere vormen van geldenwerving begrepen die niet onder de eerder genoemde rubrieken vallen. Lokale overheden In de prognose wordt er rekening mee gehouden dat bij lokale overheden het belang toeneemt om te participeren in de pilots. Sponsoring Sponsoring van, de pilotprojecten van, S&A zijn concreet en zichtbaar en is een bijzondere mogelijkheid om op het raakvlak van duurzaamheid en onderwijs een maatschappelijk nuttig en zinvol doel te ondersteunen. S&A kan dus een middel zijn voor de sponsor om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen. In 2014 zal gericht worden gezocht naar meerdere bedrijven en instellingen die als sponsor van S&A willen doorgaan. Hierbij zullen alleen sponsoren in aanmerking komen waarbij er geen belangenverstrengeling kan ontstaan bij de uitvoering van projecten. De sponsor kan zijn betrokkenheid bij S&A benutten door haar op te voeren als maatschappelijk betrokken ondernemen. S&A zal de namen van de sponsoren noemen op en de betrokkenheid desgewenst in media-uitingen kenbaar maken. Participanten in projecten Er wordt nagegaan in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van eventuele subsidies of financieringen waarop de verschillende betrokken partijen een beroep kunnen doen. Zo kan wellicht een beroep worden gedaan op subsidiemogelijkheid in de provincie van de producent of Europese innovatiesubsidies voor start ups. 5.3 Beschikken over het vermogen van S&A Ten aanzien van de besluitvorming met betrekking tot het beschikken over het vermogen van de stichting is het volgende van toepassing: Taakverdeling en bestuursverhoudingen Het bestuur van S&A bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden en kiest uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester. De twee laatstgenoemde kunnen ook door één persoon vervuld worden. Wijze waarop beleid en uitvoering over het vermogen wordt beschikt Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, echter minimaal de meerderheid dient aanwezig of vertegenwoordigd met een schriftelijke volmacht, kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen. Beleidsplan pagina 16/18

17 6 Kostenraming De kostenontwikkeling, in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen , wordt hieronder weergegeven. Daarna volgt het beheer van S&A 6.1 Kostenontwikkeling Ontvangsten Begroting Begroting Begroting fondsen/subsidies giften crowdfunding Sponsoren S&A-pas à 5 euro deelname bedrijven } overige baten Totaal beschikbaar Uitgaven: Aan doelstellingen S&A Bureaukosten Verzekering Communicatie/internet Overige lasten Uitgaven: Resultaat/opbouw EV Toelichting op de kostenontwikkeling S&A heeft in haar beleidsdoelstellingen geformuleerd dat 2014 het de voorbereidingen treffen, in 2015 de pilots gedraaid worden en vanaf 2016 een landelijke uitrol gaat plaatsvinden. Deze gestage groei is bestuurlijk en organisatorisch met beperkte middelen, zowel qua kosten als medewerkers, te realiseren en blijft het risico van S&A overzichtelijk. 6.2 Beheer De kosten binnen S&A worden zo laag als mogelijk gehouden. S&A heeft geen eigen fysiek kantoor en heeft vooralsnog geen vaste medewerkers in dienst. Het operationeel management en de uitvoering is afhankelijk van de ontplooide activiteiten en de hiermee behaalde resultaten. In alle gevallen is hierbij sprake van een maatschappelijk zeer verantwoorde beloning. Op deze wijze blijven de kosten van S&A laag en is het risico beperkt Kostenstructuur S&A maakt geen wervingskosten. De beheerskosten bestaan uit bureaukosten, verzekeringen, communicatie/internet. Beleidsplan pagina 17/18

18 6.2.2 Beloning beleidsbepalers De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten De administratieve organisatie In 2013 is een begin gemaakt om de werking van S&A transparant te maken om de integere werkwijze van S&A te kunnen tonen. Hiermee kan S&A voldoen aan de eisen die in de huidige tijd aan fondsenwervende instellingen worden gesteld en is daarmee zichtbaar een betrouwbare partner voor fondsen, financiers en andere stakeholders. Comité van aanbeveling Een afgevaardigde benoemen vanuit ministeries Milieu en Onderwijs en Wetenschappen, Bestuurslid MVO NL en andere relevante organisaties welke S&A een groter draagvlak en ondersteuning van te behalen doelen kunnen geven. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Beleidsplan pagina 18/18

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2011 Inhoud Inleiding... 3 1 Algemene informatie over S&A... 4 1.1 Organisatiedoelen... 4 1.2 1.3 Naam en vestigingsplaats... 4 Stichtingsbestuur per

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Parochieveiling Lutjebroek

Stichting Parochieveiling Lutjebroek Stichting Parochieveiling Lutjebroek BELEIDSPLAN 2015/2019 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1. Statutaire doelstelling 1.2. Bestuur 1.3. Afwezigheid van winstoogmerk 1.4. Bestemming liquidatiesaldo

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

AD MOOSDIJK FOUNDATION

AD MOOSDIJK FOUNDATION stichting AD MOOSDIJK FOUNDATION BELEIDSPLAN 2011-2021 Schijndel, 29 april 2011 1 Inhoudsopgave Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Inleiding Hoofdstuk 1 - Ad Moosdijk Foundation Hoofdstuk 2 Doelstelling

Nadere informatie

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan 1 Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Doelomschrijving Sollicite 2. Bestuur en correspondentieadres 3. Boekjaar, administratie en jaarrekening 4. ANBI status 5. Geldstromen 6. Projecten

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk 2017-2020 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas Van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL)

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Kern en uitgangspunten van WVL Statutaire doelstellingen: WVL heeft tot doelstelling; a. De Participatie en sociale cohesie van bewoners uit

Nadere informatie

Themadag Energie op school

Themadag Energie op school De hele school doet mee aan Energie op school. De focus ligt op besparing door gedragsverandering. Leerlingen bedenken hoe je met zijn allen het energieverbruik kunt terugbrengen en ze ontwikkelen een

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

Workshop Groene Euro s Scoren. welkom

Workshop Groene Euro s Scoren. welkom Workshop Groene Euro s Scoren welkom Workshop Groene Euro s Scoren Workshop Groene Euro s Scoren - 2 & 3 december 2014 - Welkom en toelichting - Trias Energetica: van inzicht naar aanpak - Project Energieke

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

BELEIDSPLAN STICHTING SFO BELEIDSPLAN STICHTING SFO 1. Inleiding De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK BELEIDSPLAN 2015-2016 STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK 26-01-2015 1 Contents 1. Inleiding... 4 2. Strategie... 5 2.1 Kernprincipes van de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank... 5 Statutaire doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

Voorwoord. Voorzitter van stichting Blue Revolution Foundation. Karina Czapiewska 19-6-2014

Voorwoord. Voorzitter van stichting Blue Revolution Foundation. Karina Czapiewska 19-6-2014 Beleidsplan 2014 Voorwoord Dit beleidsplan voor de Blue Revolution Foundation geeft inzicht in de doelstellingen, activiteiten en verwachte besteding van gelden. Het plan is tevens opgesteld in het kader

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting LSLibraries

BELEIDSPLAN. Stichting LSLibraries BELEIDSPLAN Stichting LSLibraries Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Strategie... 2 2.1. Kernprincipes van de stichting... 2 2.2. Visie en Missie... 2 2.2.1. Visie... 2 2.2.2. Missie... 2 3. Beleid... 3 3.1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2. Introductie 3 Algemene Gegevens 3. Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4

INHOUDSOPGAVE 2. Introductie 3 Algemene Gegevens 3. Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 Introductie 3 Algemene Gegevens 3 Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4 Bestuur 4 Algemene Gegevens 4 Werkwijze en beoordeling subsidieaanvragen

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2016

Jaarverslag Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2011 Inhoud Inleiding... 3 1 Algemene informatie over S&A... 4 1.1 Organisatiedoelen... 4 1.2 Naam en vestigingsplaats... 4 1.3 Stichtingsbestuur per 31 december

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland Stichting Exploitatie Groene Wens Boot te Ossenzijl JAARVERSLAG 2014. Algemeen De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen The Sustainable Suitcase The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen December 2011 The Sustainable Suitcase is een handige koffer

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Beleidsplan Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân Beleidsplan Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân De Freonen fan Fossylfrij Fryslân voor Extra Energy in 2018" 7 april 2017 Inhoud 1. Introductie 2. Strategie 3. Beleid 4. Beheer 5. Bestuur 1. Introductie

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers.

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Tevens is het onderdeel van een verzoek aan de belastingdienst voor de status van Algemeen Nut

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben.

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben. Beleidsplan Pimp je Wijk Algemeen Pimp je wijk is een stichting die in het kader van het algemeen nut een bijdrage wil leveren aan buurtopbouw, sociale cohesie en participatie van bewoners door met hen

Nadere informatie