Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan

2 Inhoud 1 Beleidsplan Strategie en uitgangspunten Kernprincipes Missie Visie Strategie Beleidsdoelstellingen Voorbereiding Pilots Landelijke uitrol Werkzaamheden Werkwijze S&A Doelgroepen Primaire doelgroep: schoolgaande kinderen Secundaire doelgroepen Ouders/Verzorgers Bedrijfsleven/lokale middenstand Intermediaire doelgroepen Verenigingen en belangenbehartigers Overige intermediaire doelgroepen Partners van S&A Samenwerkende organisaties Scholen Maatschappelijke organisaties Kennispartners Universiteiten en onderzoeksinstituten Marktpartijen Strategische partners Overige partners Financieel beleid Financiële doelstellingen Werving van gelden Fondsenwerving Subsidies Crowdfunding/giften S&A-voordeelpas Overige baten Beschikken over het vermogen van S&A Kostenraming Kostenontwikkeling Beheer Kostenstructuur Beloning beleidsbepalers De administratieve organisatie Beleidsplan pagina 2/18

3 1 Beleidsplan In dit hoofdstuk worden de strategie en uitgangspunten benoemd en de beleidsdoelstellingen voor de periode 2014 tot en met 2016 uitgewerkt. 1.1 Strategie en uitgangspunten De strategie en uitgangspunten zijn uitgesplitst naar de kernprincipes van S&A, de missie en de visie Kernprincipes Statutaire doelstelling Stichting Suus & Abel Sustainable (S&A) stelt zich volgens haar statuten ten doel door middel van de bottom up methode kinderen enthousiasmeren om hun omgeving, verzorgers en bedrijfsleven, te motiveren om tot duurzamer gedrag over te gaan, teneinde de wereld te verduurzamen. Afwezigheid van winstoogmerk De stichting heeft bij de nastreving van haar doel niet tot oogmerk winst te maken. Bestemming liquidatiesaldo De statuten bepalen dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting Missie Suus & Abel Sustainable (S&A) wil kinderen een duurzame toekomst bieden Visie S&A staat er voor dat de woon- en leefomgeving waarbinnen kinderen opgroeien duurzaam is Strategie Door middel van de bottom up methode kinderen enthousiasmeren om hun omgeving, verzorgers en bedrijfsleven, te motiveren om tot duurzamer gedrag over te gaan. Dit wordt bereikt door: Het enthousiasmeren van kinderen gebeurt door nauw aan te sluiten bij hun belevingswereld, door op hedendaagse, interactieve, wijze informatie te verstrekken over duurzame onderwerpen die deel uitmaken van hun directe omgeving. De kennis over duurzaamheid die zo bij de kinderen ontstaat wordt naar hun gezinnen overgedragen door een Suus & Abel voordeelpas, die door de verzorgers geactiveerd kan worden en waarmee duurzame producten en diensten van het bedrijfsleven met korting afgenomen kunnen worden. Ondernemers met duurzame producten en diensten kunnen zich aansluiten bij Suus & Abel en aanbiedingen doen aan de houders van de Suus & Abel voordeelpas, waarmee zij heel gericht hun afzetmarkt kunnen benaderen en vergroten. Beleidsplan pagina 3/18

4 1.2 Beleidsdoelstellingen De komende drie jaar wil Suus & Abel Sustainable middels verschillende gemeentelijke pilots uitgroeien tot een landelijk initiatief. S&A Scholen gezinnen bedrijven 2014 I II III IV 2015 I II III IV 2016 I II voorbereiding pilots uitrol samenstellen interactief pakket met partners interactief pakket digitaal continueren kennis koppelen aan S&A-pas App voor kind en verzorgers kortingen via pas aanbieden koppeling kind/bedrijf III community IV 2017 I II landelijke thema's bedrijven netwerk III Voorbereiding De missie, visie en strategie wordt vertaald naar een projectmatige aanpak van de activiteiten van Suus & Abel, hierbij worden verschillende partners en stakeholders betrokken. De opzet van de Suus & Abel voordeelpas wordt onderzocht en ontwikkeld in samenwerking met ondernemers. Hiertoe vinden gesprekken plaats en worden verschillende activiteiten ondernomen, zoals: Beursdeelname aan Duurzaamheid14 in Taets, Zaandam In de stand van drukkerij De Bij (een van de S&A bestuursleden is eigenaar van deze drukkerij) presenteert een delegatie van Suus & Abel zich aan de bezoekers, allen betrokkenen in duurzaamheid in de breedste zin van het woord, om kennis over deze stichting te verspreiden en het vak journaille te woord te staan, contacten met duurzame ondernemers te leggen en social media hiervoor in te zetten. Beleidsplan pagina 4/18

5 Ten behoeve van de informatie over duurzame onderwerpen wordt er, in samenwerking met verschillende ngo s en scholen, in het jaar van voorbereiding een interactief pakket samengesteld voor kinderen: Inhoud Suus & Abel interactief pakket De eerste projectrealisatie is in maart Een workshop voor leerlingen van groep 8 op basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag (Noord-Holland), met veel enthousiasme door leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen. Hiermee zal in de komende tijd verder worden gegaan, om deze activiteit verder te ontwikkelen. Kennisdoelen Leerlingen op een Jip en Janneke (eenvoudige) manier uitleg geven over: - Wat energie is en - welke vormen van duurzame energie er zijn. Hoeveel licht en lucht heb je nodig op school om goed te kunnen leven en leren? Leerdoelen Leerlingen bedenken, na de lessen over duurzame energie, oplossingen hoe er op school en thuis zuiniger met energie omgegaan kan worden. Waar op school - thuis energie verspilt wordt. Leerlingen kunnen een eenvoudig experiment met licht uitvoeren. Leerlingen ontdekken wat isolatie is en hoe je isolatie goed kunt toepassen. Leerlingen kunnen tijdens de workshop de vragen van de opdrachten beantwoorden. Leerlingen werken samen. Leerlingen zijn in staat, de verzamelde informatie, thuis aan hun ouders te vertellen. Doel de ouder te laten inzien dat duurzaam omgaan met energie belangrijk is voor de toekomst van kun kinderen. Leerlingen gaan bewuster om met energie. Opzet van het project Gevraagd wordt welke leerling er een spreekbeurt over duurzaamheid / energiebesparing wil houden. Deze leerling gaat samen met de energieadviseur een rondgang maken door zijn of haar school. Tijdens de rondgang wordt er aan de desbetreffende leerling al verschillende energiebesparende mogelijkheden uitgelegd die hiervan notities maakt. Na de rondgang gaan de adviseur en de leerling vier onderwerpen selecteren uit de opgeschreven bespaarmogelijkheden. Over deze vier geselecteerde onderwerpen gaat de leerling een spreekbeurt houden met hieraan vast gekoppeld een klassikale workshop. Voor de begeleiding van de workshop worden er vier ouders uitgenodigd. De energieadviseur maakt tijdens de opname ook aantekeningen om voor de school een energie bespaaradvies op te stellen. Een aantal van deze aantekeningen worden door de leerling opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld: het aantal lampen met hun vermogen, zijn er thermostatische radiator knoppen aanwezig, zo ja hoeveel? Worden radiatoren afgedekt door kleding of staan er kasten voor en is er voldoende ventilatie in de klas etc. Al deze gegevens worden gebruikt in het energiebesparingsadvies voor de school. Als de leerling de spreekbeurt gehouden heeft wordt er aansluitend een workshop gegeven in de school. De klas wordt in vier groepen verdeelt. Elk workshoponderdeel duurt ongeveer 25 minuten. Het werkboek In het werkboek worden er vragen gesteld die betrekking hebben op de workshops. Alle vragen kunnen in het werkboek beantwoord worden. De achterkant kan gebruikt worden als kladblaadje. Beleidsplan pagina 5/18

6 Hieronder volgen illustraties van de inhoud van deze workshop Project ENERGIE vertaald vanuit theorie naar de praktijk. Voor een eerste opzet wordt er gekozen voor de volgende onderwerpen: 1) luchtkwaliteit Technische gegevens: In een klas verbruikt iedereen 12m3 verse lucht per uur. Als er geen verse lucht aanwezig is kun je last krijgen van het volgende: droge ogen droge mond slaperig worden en gaan gapen concentratie verlies Vragen: 1. Met hoeveel mensen zijn jullie in de klas? 2. Hoeveel m3 lucht moet er dan ververst worden per uur? 3. Hoeveel m3 lucht past er in jullie klaslokaal? 4. Hoe wordt er nu geventileerd en is dit genoeg? 5. Hoe kan er voor gezorgd worden dat er voldoende verse lucht in het lokaal aanwezig is? Praktisch: Er wordt een kubus van 1m x 1m x 1m neergezet in de klas om duidelijk te maken hoe groot 1m3 lucht is. Leerlingen mogen gebruik maken van een laserafstandmeter om het klaslokaal op te meten. 2) verlichting Technische gegevens: We hebben licht nodig om goed te kunnen lezen. De meeste scholen hebben hoge ramen zodat er veel zonlicht binnen kan komen en daardoor is het niet altijd nodig om de verlichting aan te hebben. Veel scholen hebben oude verlichting die veel stroom verbruikt. Nadelen van oude verlichting: verbruikt veel energie voor de hoeveelheid licht die het geeft geeft veel warmte af hoge onderhoudskosten knipperend licht, dat zorgt voor irritatie en hoofdpijn Vragen: practicum vragen (hands on) Welke lamp geeft er meer licht: de LED-lamp of de TL-lamp? ( kijk naar de lampen) Welke lamp geeft de meeste warmte af? (voel maar aan de lampen) Welke lamp verbruikt de meeste energie? ( lees het verbruik af op de twee energiemeters) Als we aan de binnenkant van het armatuur kijken dan zien we de twee transformatoren die zorgen voor het opstarten van de lampen. Welke temperatuur hebben de twee transformatoren? theoretische vragen Hoeveel lampen zijn er in jouw lokaal aanwezig? Hoeveel watt is dit bij elkaar? Hoeveel uur staan deze aan per jaar? Hoeveel kilowattuur is dit dan? Als 1 kilowatt uur 0,25 kost wat kost het dan om het licht een jaar lang te laten branden in jullie lokaal? Welke lamp zou jij adviseren te plaatsen? de led-lamp of de TL-lamp? Materialen: Er is een dubbele TL armatuur welke voorzien is met 1 TL-lamp en 1 Led-lamp de twee lampen zijn voorzien van twee energiemeters. Leerlingen mogen gebruik maken van de digitale laser-thermometer om de verschillende temperaturen te meten. Beleidsplan pagina 6/18

7 3) zonne-energie Technische gegevens: De zon geeft altijd warmte en licht. Dit noem je duurzame energie. Met zonnepanelen kan je elektra opwekken Een zonnepaneel is 1,5m2 meter groot (1 x 1,5 meter) 1 zonnepaneel wekt 200kWh per jaar op. Vragen: practicum vragen (hands on) 1. Sluit het kleine zonnepaneel aan met de klemmen op de draden van de led-lamp. Draai het zonnepaneel in de richting het licht en je zult zien dat de lamp gaat branden. Het zonnepaneel ontvangt zonlicht en zet dit om in elektriciteit. 2. Als je je hand voor het zonnepaneel houd gaat het licht dan uit? theoretische vragen 3. Hoe groot is het dak van jullie lokaal (lengte maal Breedte) 4. Hoeveel kwh kan je opwekken met het dak van je lokaal als je hier zonnepanelen op plaatst? 5. Hoeveel kwh had je nodig in de workshop LICHT om het klaslokaal te verlichten? 6. Kan je met het dak van het lokaal er voor zorgen dat het gaat licht branden in het lokaal? 7. Op welke manier kan je overdag ook licht in het lokaal krijgen? Materialen: Er is een zonnepaneel aanwezig om te laten zien hoe deze er uit ziet. Er is een klein zonnepaneel wat de leerlingen zelf kunnen aansluiten op de led-lamp, als er voldoende licht is zal de led-lamp gaan branden. 4) isolatie: Technische gegevens: Isoleren doen we om er voor te zorgen dat de warmte of de kou op de plaats blijft waar wij het willen hebben en houden. voorbeeld 1: Als je in de winter op de fiets naar school gaat doe je een jas aan, dit doe je om er voor te zorgen dat de warmte die je lichaam maakt niet meteen verloren gaat als je in de kou komt. voorbeeld 2: De koelkast is een apparaat waar eten en drinken koel in bewaard kan worden. door de lagere temperatuur blijft het voedsel langer houdbaar. De deur en de wanden van de koelkast zijn erg dik en gevuld met isolerend schuim om de kou binnen in de koelkast te houden. De deur van de koelkast ook altijd zo kort mogelijk open staan, zodat de koude lucht niet verloren gaat. Vragen: practicum vragen (hands on) 1. Hoe warm ben jezelf ( lees de temperatuur af op de infrarood camera) 2. Als je in dekens gewikkeld bent hoe warm ben je dan ( lees de temperatuur af op de infrarood meter) 3. Meet in de klas de plek waar het t warmst en het koudst is met de infrarood meter en vul dit in. theoretische vragen 4. Waarom heb je in de winter een jas aan? 5. Wat is de overeenkomst tussen de isolatie van jouw jas en jouw huis? 6. Weet je dat niet, dan kan de volgende vraag je helpen. Wat gebeurt er als jij jouw jas opendoet? Materialen: Er zijn dekens aanwezig om de leerlingen in te wikkelen voor de infraroodmeting. Er is een digitale infraroodcamera aanwezig om de temperatuur te kunnen meten en warmte te kunnen zien. Beleidsplan pagina 7/18

8 Pilots In 2015 worden er op een aantal basisscholen in diverse gemeenten (o.a. Heemstede, Leiden en groot Amsterdam) pilot projecten gestart. Met de betrokken gemeenten, ondernemers, scholen en gezinnen worden de eerste pilots ingericht. Doel hiervan is om dit pilot project aan te bieden aan een brede groep van de bevolking. Zij kunnen kennismaken met de activiteiten, terugkoppeling geven en hiermee kan de definitieve uitrol in 2016 starten. Vanaf april/mei, na de cito-toets, gaan de pilots draaien bij de eerste drie (deel)gemeenten. Het project kan 1 hele lesweek bevatten of verspreid worden gegeven in een periode. Om een goede doelgroep spreiding te verkrijgen, wordt voor deze projecten contact gezocht met diverse gemeenten. Van enkelen hebben wij al toezeggingen ontvangen om deel te nemen aan het project. In deze periode wordt er ook contact gezocht met diverse groepen ondernemers om draagvlak te creëren voor de voordeelpas. Deze ondernemers opereren zowel landelijk als lokaal. Ons doel is om in ieder geval een aantal grote retailers, verzekeraars en banken aan ons te binden. De lokale markt gaan we benaderen via gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en besturen. De gemene deler is dat zij een of meerdere duurzame producten en/of diensten aanbieden. Het uiteindelijke streven is om in deze periode ook de voordeelpas te kunnen introduceren. Deze wordt aan de leerlingen verstrekt en kan door de ouders/verzorgers via de website actief gemaakt worden. De voordeelpas wordt actief via de website van suusenabel.nl en krijgt zowel een ondernemersgedeelte als een interactief gedeelte, tailor made gemaakt voor kinderen. De ondernemers, MKB en grootwinkelbedrijven en anderen, kunnen op de website hun aanbiedingen plaatsen en interactief communiceren met de doelgroep Landelijke uitrol Na het succesvol afsluiten van het pilotjaar wordt de Suus & Abel Community landelijk actief. In eerste instantie nog steeds gericht op groep 8 na de cito-toets. In die periode is er tijd voor een leuk origineel en, leerzaam en duurzaam project. Kinderen in deze leeftijdsgroep staan open voor veranderingen in de maatschappij. De opgedane kennis wordt meegenomen in hun verdere toekomst en in dat van hun gezinsleden/verzorgers. In de overlap van schooljaar 2014/15 en 2015/16 moet er na de pilot het project geperfectioneerd worden, zodat in de laatste schoolperiode van 2015 het project aangeboden kan worden aan basisscholen voor het eerstvolgende schooljaar 2015/16. In dezelfde periode is het van groot belang om zoveel mogelijk ondernemers te boeien en te verbinden aan de Suus & Abel voordeelpas, zodat het project financieel zelfvoorzienend wordt. Na de landelijke uitrol moet in heel Nederland de mogelijkheid bestaan om met deze pas duurzame producten en diensten met korting te kopen, zodat er naast duurzame bewustwording van de jeugd ook een interessante uitdaging is om ook daadwerkelijk duurzamer te gaan leven. Beleidsplan pagina 8/18

9 2 Werkzaamheden S&A kent een vaste werkwijze die in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Daarna volgt het project in verschillende stadia. 2.1 Werkwijze S&A De werkwijze van S&A wordt gekenmerkt door een gefaseerde innovatie, vraaggerichte projecten en de essentiële rol van de schoolgaande kinderen. Gefaseerde innovatie De ontwikkeling van oplossingen wordt uitgevoerd volgens een projectmatige aanpak, toegesneden op de eindgebruiker en zijn directe omgeving. S&A begeleidt en volgt alle projecten. Vraaggerichte projecten Het gaat om afgebakende onderwerpen en om concreet gedefinieerde doelstellingen. Directe betrokkenheid van stakeholders In de projecten van S&A hebben de stakeholders en partners een essentiële rol. In wat volgt wordt de projectfasering en -aanpak verder toegelicht zoals deze in 2013 is vormgegeven. Deze aanpak zal worden gehanteerd in de komende jaren. 1. Vertrekpunt Het vertrekpunt binnen de werkwijze van S&A is een toetsing op haalbaarheid en uitvoering van genoemde activiteiten. 2. Toets Er wordt getoetst op: - De impact op de onvervulde behoefte van mensen - De rijpheid van de technische ontwikkeling - Hoe de oplossing inpasbaar is - Wat de effectiviteit is; de toetsbaarheid - Het draagvlak bij alle stakeholders en welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn - De bekostiging op korte, maar ook op lange termijn. - De tijd die nodig is om het pakket te ontwikkelen en te implementeren - De risico s en barrières t.o.v. toegevoegde waarde - De bijdrage die het levert aan een duurzamere wereld - De bijdrage die het levert aan de kwaliteitsverbetering van leven - De bijdrage aan kostenbeheersing/kostenverlaging - De bijdrage aan klanttevredenheid en commerciële doelen Op deze aspecten wordt ook gedurende het project geëvalueerd, zodat tijdig besloten kan worden om een project voort te zetten of eventueel bij te stellen. 3. Coördineren S&A de rol van opdrachtgever op zich en betrekt partners die bereid en in staat zijn de opdracht uit te voeren. 4. Evaluatie De evaluatie van de projecten vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 1. De gebruikswaarde wordt getoetst 2. Met de betrokken partners wordt het project doorgenomen om optimale aansluiting te vinden voor alle belanghebbenden. 3. In de sector wordt geïnventariseerd hoe en met welke mate van tevredenheid het pakket op grotere schaal opgepakt wordt. Beleidsplan pagina 9/18

10 3 Doelgroepen S&A benadert en betrekt verschillende doelgroepen in haar activiteiten. In dit hoofdstuk wordt het onderscheid toegelicht tussen de primaire, secundaire en intermediaire doelgroep. De verschillende doelgroepen kennen ieder hun eigen rol. 3.1 Primaire doelgroep: schoolgaande kinderen Nederland telt ongeveer 3600 basisscholen, waarvan er ruwweg gesteld kan worden dat er ruim leerlingen in groep 8 zitten, de kinderen met een leeftijd waar S&A zich in eerste instantie op zal richten. Bij verschillende scholen is er geïnformeerd naar een geschikt moment en dat blijkt na de Citotoets/net voor het einde van het schooljaar te zitten. 3.2 Secundaire doelgroepen Ouders, verzorgers, bedrijfsleven en (lokale) overheid. Zij behoren tot de secundaire doelgroep van S&A en worden hieronder verder toegelicht Ouders/Verzorgers Elk kind maakt deel uit van een sociale context met familieleden of verzorgers. De kennis die de kinderen opdoen middels het S&A interactief pakket, bevat vele mogelijkheden om de verzorgers er direct bij te betrekken. Bovendien zijn zij de volwassenen die het mogelijk kunnen maken voor het kind om werkelijk een duurzame levensstijl er op na te kunnen houden Bedrijfsleven/lokale middenstand Banken, verzekeraars, retail food en non-food, winkelketens, plaatselijke winkeliers zijn bedrijven die benaderd worden door Suus & Abel aan wie de Suus & Abel voordeelpas aangeboden wordt. Beleidsplan pagina 10/18

11 3.3 Intermediaire doelgroepen Groepen of personen die ingezet kunnen worden om over het project van S&A te communiceren worden gerekend tot de intermediaire doelgroep van S&A. In wat volgt wordt deze doelgroep uitgesplitst in verenigingen en organisaties en de overige intermediaire doelgroepen zoals de media, internet, social media, ambassadeurs, innovatiewedstrijden en beurzen Verenigingen en belangenbehartigers Verenigingen en belangenbehartigers behoren tot de intermediaire doelgroepen, indien haar leden behoren tot de primaire of secundaire doelgroep van S&A Overige intermediaire doelgroepen Kranten, tijdschriften, TV en radio Lokale, regionale en landelijke media spelen een belangrijke rol in de communicatie over het project van S&A. Zij dragen er zorg voor dat het project bekend worden bij de doelgroepen via diverse landelijke kranten, maar ook via de regionale kranten van de regio waar het project wordt uitgevoerd. Daarnaast bieden ook de Nederlandse landelijke en lokale omroepen met TV en radioprogramma s mogelijkheden. Voorbeelden van commerciële tijdschriften die content plaatsen over duurzaamheid zijn: P+ Tweetalig (Nederlands/Engels) kwartaalmagazine over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oprichters van het magazine zijn SNS Reaal Groep, het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, de FNV en PGGM. The Optimist The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen. Verschijnt maandelijks in het Nederlands en Engels. De Betere Wereld De Betere Wereld is een periodieke gratis verspreide krant op het gebied van duurzaamheid Maar ook Specials/bijlagen in alle grote landelijke dagbladen en publiekstijdschriften, onder andere MT, Sprout, Margriet, Hapinezz tot Opzij. Internet Ook het internet biedt vele mogelijkheden om gericht en in het algemeen te communiceren over S&A en haar project. Bij de Kennisbank Filantropie, gekoppeld aan NRC-charity awards, Trouw transparantie top 50 en goededoelen.nl, worden alle gegevens transparant en up-to-date gehouden. Social Media Via verschillende social media kanalen wordt gecommuniceerd met de doelgroepen. S&A heeft een Twitter-account, een bedrijvenpagina op Facebook en maakt actief gebruik van de bedrijfsmogelijkheden van LinkedIn. Pinterest en YouTube account in gebruik nemen zodra dit relevant is. Ambassadeurs Het gewenste comité van aanbeveling wordt begin 2014 opgesteld. Waar mogelijk zullen de leden van dit comité worden verzocht een rol te spelen in het verder vorm geven van de naamsbekendheid van de stichting. Wedstrijden Nederland kent tal van wedstrijden waaronder regionale innovatieprijzen, wedstrijden van banken, bijvoorbeeld de Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs, De Koning Willem I Plaquette, DAM Prijs, Duurzame Dinsdag en NCD Change Award. En van het bedrijfsleven, waar de belangrijkste de MKB Innovatie Top 100 is. Het bereik via deze wedstrijden is een manier om het project van S&A onder de aandacht van de doelgroepen te brengen. Beleidsplan pagina 11/18

12 4 Partners van S&A De partners van S&A vormen het netwerk van de stichting waardoor zij: - een sterke focus realiseert op samenwerking tussen partijen, - een verbindende factor is tussen de verschillende partners, - toegang verschaft tot kennis van en samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, - duurzaamheid kan toevoegen aan bestaande of nieuwe product-markt-combinaties bij een groot aantal leveranciers, - in een financiering van het project kan worden voorzien door het aanspreken van één of meerdere financieringsbronnen bij partners. Het beschikbaar hebben van dit netwerk creëert een onafhankelijke positie en vergroot de kans van slagen van het project. In dit hoofdstuk worden de partners van S&A onderverdeeld in samenwerkende organisaties, kennispartners, strategische partners en overige partners. 4.1 Samenwerkende organisaties Alle met S&A samenwerkende organisaties bieden schoolgaande kinderen een duurzame toekomst Scholen Er zijn in Nederland 3600 scholen. Dit maakt scholen een belangrijke partner voor met name het enthousiasmeren van scholieren, maar ook bij het meedenken over de realisatie van de oplossingen. Beleidsplan pagina 12/18

13 4.1.2 Maatschappelijke organisaties Organisaties die al interactieve pakketten hebben zoals Greenpeace, Amnesty International, IVN, S&A gaat dit netwerk versterken en onderzoeken of een intensere samenwerking met scholen direct kan bijdragen aan de doelstelling van de stichting. Beleidsplan pagina 13/18

14 4.2 Kennispartners De kennispartners van S&A zijn onderverdeel naar universiteiten en onderzoeksinstituten en marktpartijen Universiteiten en onderzoeksinstituten Bij de ontwikkeling van het interactieve duurzaamheidspakket zijn universiteiten en hogescholen en verschillende kenniscentra betrokken Marktpartijen De duurzame producten en diensten worden geleverd via een groot aantal leveranciers en/of producenten. Marktpartijen worden van het begin af aan betrokken bij de projecten van S&A om te kunnen bewerkstelligen dat de S&A-voordeelpas breed gedragen wordt. 4.3 Strategische partners S&A heeft met verschillende strategische partners te maken, zoals brancheverenigingen, verenigingen voor winkeliers, koepelorganisaties, collega organisaties en partners die niet onder eerdergenoemde vallen Overige partners Alle S&A leden hebben een lange ervaring in duurzaam ondernemen. Hieronder staan de oprichters/bestuursleden vermeld waarin hun ervaring op dit gebied summier wordt weergegeven: Mira Vendrig heeft de focus op vernieuwing, verbetering en verduurzaming van organisaties. Zij heeft haar sporen verdiend in zowel het bedrijfsleven als in het maatschappelijk middenveld. Een bewuste keuze om in beide werkzaam te zijn, met als doel ze te verbinden vanuit de overtuiging dat ze elkaar versterken. Deze netwerkregie zet zij in als adviseur, directeur en kwartiermaker. Haar aanpak heeft geresulteerd in een uitgebreid en breed netwerk dat zij actief inzet voor nieuwe business mogelijkheden. Karin van den Heuvel-Botman is binnen het familiebedrijf Van den Heuvel Schilderwerken B.V. verantwoordelijk voor de publiciteit. Deze onderneming is opgericht in de jaren 50 en duurzaam ondernemen is sinds de jaren 80 de belangrijkste pijler om onderhoud van in- en exterieur op een adequate wijze te verrichten en een gezond klimaat aan de volgende generaties over te dragen. Monique Gomez de Mesquita-Vos is sinds 2008 eigenaar van People for Planet sfeermaker voor woon-, werk- en leefomgeving. Duurzaamheid en MVO zijn het DNA van de organisatie. Tevens gespecialiseerd in verbouw- en verhuismanagement. Norbert van Schie is directeur/eigenaar van drukkerij de Bij. Drukkerij de bij bestaat 89 jaar en heeft in de laatste jaren het productieproces behoorlijk verduurzaamd. Met de Milieubarometer leggen we onszelf graag langs de meetlat. Dit heeft geresulteerd in het winnen van de Damprijs Westpoort voor duurzaamste onderneming. Herman van den Berg is sinds 1981 ondernemend installateur. Mede eigenaar van ALLICHT electrotechniek en eigenaar van Efficiënt Energie. Pragmatisch energie bespaar advies op maat. Robert Slijkhuis is werkzaam bij WKZ Installatietechniek als o.a. adviseur voor (duurzame) installaties. WKZ is werkzaam in de verwarming,- koeling,- klimaattechniek, ventilatie en elektra (verlichting). Door een goede afstemming van de installatie en de behoefte van de gebruiker en het gebouw is het mogelijk om het comfort te verhogen met een lagere energieverbruik. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de DNA van WKZ en zit in de genen en bestaansrecht van het bedrijf. Al onze activiteiten richten zich op duurzaamheid en energiebesparing en op een toekomst waarbij we geen gebruik meer willen maken van fossiele brandstof. Beleidsplan pagina 14/18

15 5 Financieel beleid In dit hoofdstuk worden de financiële doelstellingen over de periode toegelicht. Deze doelstellingen sluiten aan op de beleidsdoelstellingen voor deze periode zoals deze zijn vastgelegd in hoofdstuk 1.2. Dit hoofdstuk geeft tevens inzicht in de verschillende vormen waarop S&A gelden werft voor innovatieve projecten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het vermogen en de wijze waarop hierover kan worden beschikt. 5.1 Financiële doelstellingen Suus & Abel Sustainable is een stichting zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is om jaarlijks een sluitende begroting te presenteren. In haar meerjarenbegroting is hiervan sprake, respectievelijk wordt 2.000, en gerealiseerd in de periode Er wordt ook gestreefd naar een sluitend exploitatieresultaat per project. Voor ieder deelproject worden afzonderlijke financieringsbronnen gezocht en uit de beschikbare reserves van S&A kan het bestuur besluiten te participeren met een eigen bijdrage. Overschotten in het exploitatieresultaat komen ten goede aan de algemene reserve van S&A en daarmee beschikbaar voor de financiering van andere projecten. De uitgaven van de stichting worden vrijwel volledig gevormd door directe projectkosten die besteed worden aan de te verrichte werkzaamheden, materiaal en overige diensten. In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als Verstrekte bijdragen aan projecten in de periode In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als ontvangsten in de periode Onderstaand worden de verschillende vormen van werving van gelden toegelicht en wordt tevens een toelichting gegeven op de kostenstructuur. Voor ieder jaar wordt een afzonderlijke begroting gemaakt. 5.2 Werving van gelden Mede door de economische omstandigheden is het werven van middelen bemoeilijkt. Dit vereist meer inspanningen, maar ook meer creativiteit bij het vinden van gepaste financieringen. De werving van gelden kent hierbij verschillende vormen. Hierna zal worden beschreven welke vormen momenteel gebruikt worden, maar ook zal worden aangegeven welke nieuwe vormen zullen worden verkend Fondsenwerving Alle mogelijke fondsen zullen door de bestuursleden worden benaderd en afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd Subsidies Nederland kent tal van subsidies. De aard en de beschikbaarheid verandert echter voortdurend zodat bij ieder project zal worden beoordeeld of een subsidie tot de mogelijkheden behoort, ook in samenwerking met het bedrijfsleven. In de meerjarenbegroting is respectievelijk , en voorzien als ontvangsten uit subsidies in de periode Crowdfunding/giften Voor crowdfunding en giften is totaal in de meerjarenbegroting respectievelijk en voorzien als ontvangsten in de periode Beleidsplan pagina 15/18

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid Eerste tastbare resultaten van Energieke Regio Goeree-Overflakkee Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke ondernemingen is ca. 80% deelnemer geworden. Inmiddels is door de deelnemers voor meer dan

Nadere informatie

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Over het Jeugdsportfonds. Sportdromen voor kinderen waarmaken, de jeugd heeft de toekomst 5 1.1 Waarom het Jeugdsportfonds nodig

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Handboek. Duurzaamheid op de sportvereniging

Handboek. Duurzaamheid op de sportvereniging Handboek Duurzaamheid op de sportvereniging Een sportieve vereniging kenmerkt zich door een vitale en representatieve accommodatie en is maatschappelijk verantwoordelijk actief Mei 2013 J. Beffers Sportief

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie