Geachte Collega. Prof. Wim van den Brink, lid Adviesraad U-CENTER, PRIVÉKLINIEK VOOR PERSONAL RECOVERY. NIEUWSBRIEF JAARGANG 2 NUMMER 2 9 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte Collega. Prof. Wim van den Brink, lid Adviesraad U-CENTER, PRIVÉKLINIEK VOOR PERSONAL RECOVERY. NIEUWSBRIEF JAARGANG 2 NUMMER 2 9 maart 2009"

Transcriptie

1 U-CENTER, PRIVÉKLINIEK VOOR PERSONAL RECOVERY NIEUWSBRIEF JAARGANG 2 NUMMER 2 9 maart 2009 Geachte Collega Jolanda Franken Tot onze vreugde mogen we constateren dat steeds meer verwijzers de weg naar U-center weten te vinden. Ook tot tevredenheid van de betrokken cliënten. Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, wordt onze breedspectrum benadering immers overwegend positief ervaren. Om dieper in te zoomen op de uiteenlopende problematiek die aan de orde komt, behandelen we vanaf nu enkele individuele casussen, uiteraard volledig geanonimiseerd. Om te beginnen meteen maar twee, een met betrekking tot burn-out en een over cocaïneverslaving. De samenwerking met de Universiteit Maastricht werpt opnieuw vruchten af, deze keer in een onderzoek naar contextvariabelen. En we werpen zelf een balletje op over veronderstelde vooroordelen in maatschappelijke beoordeling van verslavingen. Dit betreft een eerste aflevering in een serie opiniërende stukjes. Voldoende stof dus weer, zowel om te lezen als om te reageren. Met vriendelijke groet, Jolanda Franken, Psychotherapeut, Directeur Behandeling Prof. Wim van den Brink, lid Adviesraad De Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad van U-center is voltallig sinds de toetreding vorige maand van prof. Wim van den Brink. Van den Brink heeft een enorme staat van dienst in met name de verslavingszorg. Hij is in 1952 geboren in Hilversum, studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 1992 hoogleraar Verslavingszorg bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1995 werd hij tevens directeur van het Amsterdam Institute for Addiction Research. Van den Brink was promotor van 40 promovendi en is (co-)auteur van meer dan 200 internationale en meer dan 150 Nederlandstalige artikelen over verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en dementie. Bovendien is hij redacteur van het Handboek Verslaving en van twee internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van verslaving. Professor Wim van den Brink Over zijn toetreding tot de Adviesraad van U-center zegt van den Brink: We weten nu dat verslaving geen morele zwakte is maar een psychiatrische ziekte met goede behandelingsmogelijkheden. Een goede behandeling is daarom gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve interventies, aangeboden door intelligente en bewogen behandelaars in een respectvolle omgeving. De Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad van U-center bestaat nu uit voorzitter dr. Max Beekers en 5 leden: (in alfabetische volgorde) prof.dr. Anita Jansen, prof.dr. Harald Merckelbach, prof.dr. Herman van Praag en prof.dr. Reinout Wiers. pagina 1

2 Casus burn-out Een jaar lang burn-out, dat kan mijn bedrijf niet hebben Presteren onder druk, het is de kick van menig ondernemer en topmanager. Alles voor de zaak, alles voor de winst! Goede jaarcijfers werken als doping voor de moderne manager. Wind in de rug, alle zeilen bij en we gaan ervoor! Als jonge directeur-grootaandeelhouder had Joop* de ervaring dat onder druk alles vloeibaar wordt. Dat dit ook opging voor mijn psychische weerstand, kwam als een volslagen verrassing. Maar toen was het kwaad al geschied. Joop had jarenlang gedraaid op de adrenaline van hogere omzetcijfers. Ik nam mijn werk mee naar huis en hield er tegelijk spelenderwijs een jong gezin en een sociaal leven op na. Dacht ik tenminste. Ineens was ik moe, zo moe dat ik me bij het opstaan nog slechter voelde dan bij het slapengaan. Ik begon ook ongemerkt meer te drinken in plaats van problemen te bespreken. De rek was er volledig uit en de huisarts was duidelijk: burn-out. Ik, snelle en sterke Joop, een burn-out? Je gelooft het niet, maar je lijf en je omgeving brengen het wel pijnlijk duidelijk aan je verstand. Om erger, zoals een depressie, te voorkomen, verwees de huisarts Joop naar een ambulante behandeling. De ondernemer in hem vond echter dat hij aanvulling op dit traject moest hebben om sneller tot resultaat te komen. Een jaar aansudderen, dat kan mijn bedrijf niet hebben, ook financieel niet. Via mijn psycholoog kwam ik bij U-center terecht. In dertien weken was ik weer helemaal terug! Wat mij hier vooral trof, is de combinatie van een warme en luxe setting en het volledig respecteren van je privacy. Daarbij wordt er weinig tot geen tijd verspild; als manager blijf je daar wel gevoelig voor. Je gaat meteen aan de slag met een zeer professionele staf van therapeuten, dus ook op een niveau waar je als manager iets mee kunt. Ik voelde mij vanaf dag één volledig begrepen. Dat werkt heel motiverend. Met de intensiteit van de mentale behandelinterventies zorgt U-center ervoor dat professionals als Joop hun drive niet verliezen. Dit heeft hij ook duidelijk zo ervaren: Je voelt na verloop van enkele weken de energie al terugstromen in je lijf en in je hoofd. Het zelfvertrouwen komt terug en je krijgt weer zin in gezonde stress. Uiteindelijk ben ik maar één kwartaal uit de running geweest. Daardoor zijn alle gevolgen, ook de financiële, binnen de perken gebleven. *) De naam Joop is om redenen van privacy gefingeerd. pagina 2

3 Casus cocaïneverslaving Eric* is een representant van de pragmatische postbabyboomgeneratie (na 1970). Zelfverzekerd, optimistisch en hongerig naar individueel, zakelijk resultaat ging hij na zijn opleiding aan de slag in een snel groeiende markt. Werkweken van tachtig uur en meer waren de norm. De persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gingen zo hard dat Eric binnen enkele jaren mede de directie voerde van een miljoenenbedrijf. Er was één bijkomend aspect, dat aanvankelijk een detail leek, maar dat uitgroeide tot een alles overheersend probleem: cocaïne. In zijn studietijd had Eric al de gewoonte ontwikkeld om regelmatig een snuif te nemen van deze partydrug. In de aansluitende yuppenscene was dit gebruik gebleven. Alleen, de aanleiding voor de gewoonte veranderde. Bevordering van euforie tijdens het uitgaan maakte plaats voor stimulering van zakelijke prestaties. Het werk ging immers altijd voor en altijd maar door en door. Tot het naast succes ook veel negatieve impact teweegbracht. Eric draaide helemaal dol van opgefoktheid en paranoïde verschijnselen. Zijn privé-leven kwam zwaar in de knel. Zakelijk liet hij steken vallen. En zijn lichaam meldde zich, met een sterk verhoogde bloeddruk, pijn op de borst, uitputtingsverschijnselen en een onwillig neusslijmvlies. Bemoeienis door zijn omgeving en de wil om er iets aan te doen brachten Eric bij de dokter. Maar wat dan, als je jezelf onmisbaar vindt én je niet langdurig weggezet wilt worden als verslaafde? In overleg met de verwijzer viel de keuze op de intensieve aanpak van U-center. Door de intrinsieke motivatie nam Eric de behandeling aanvankelijk goed op. Na vier weken dacht hij er zelfs al helemaal vanaf te zijn, maar toen volgde een terugval. Deze negatieve ontwikkeling had als positief effect dat de hierop ingezette therapeutische verdieping al na twee weken tot een aangepast nazorgtraject leidde. Met coaching in de eigen omgeving en aangepaste werkcondities is Eric weer terug op de rails. Hij is er nog niet, maar de prognoses zijn gunstig. *) De naam Eric is om redenen van privacy gefingeerd. Opinie Omgekeerde discriminatie van mensen met afhankelijkheidsproblematiek? Naast alle lichamelijke en geestelijke aspecten kent afhankelijkheidsproblematiek ook een maatschappelijke component. En dit is bepaald niet de minst belangrijke. Zo kennen we de kip-of-eivraag rond de maatschappelijke conditie: zijn problemen het gevolg van afhankelijkheid of is afhankelijkheid het gevolg van problemen? Een maatschappelijk geïndiceerde kwestie lijkt de afhankelijkheidsproblematiek in de hogere middenklasse en bovenklasse van onze samenleving. Deze wordt veronachtzaamd omdat gebrek aan financiële middelen hier minder tot geen rol speelt. Kort door de bocht: We kunnen het betalen, dus we hebben geen probleem. lees verder op de volgende pagina >>> pagina 3

4 Doordat de afhankelijkheid hier minder zichtbaar is als gevolg van inbedding in een maatschappelijk patroon, ontstaat een soort blinde vlek. Wat erger is, hierdoor wordt het probleem wel herkend, maar niet erkend. Dat vergt van de betrokkene veel moed voor verandering. Iedereen weet dat hogere sferen sociaal gesproken een dubbele lading kunnen hebben. Het is alleen not done hiervoor uit te komen als het zo ver is. We praten hier niet van verslaving en we gaan het al helemaal niet hebben over afkicken. Dit maakt dat iemand in de hogere maatschappelijke laag veel meer moet overwinnen om van een afhankelijkheid af te geraken dan een lotgenoot lager op de sociale ladder. Deze wordt als gevolg van grotere zichtbaarheid ook veel eerder gedwongen tot het nemen van stappen. Wij durven zelfs de stelling aan dat hier sprake is van omgekeerde discriminatie. Mensen met een afhankelijkheid in de bovenlaag en de onderlaag van onze samenleving hebben veel met elkaar gemeen. Het verschil in zichtbaarheid als gevolg van betaalbaarheid en erkenbaarheid bemoeilijkt echter een gelijke benadering van gelijke gevallen. Wat vindt u? Reageer naar: Onderzoek contextvariabelen Toegevoegde waarde van aspecifieke factoren in en om U-center Alle professionals in het bezit van de vereiste papieren kennen hun vak. Ze doen hun best om dit zo goed mogelijk uit te oefenen. Dat is vanzelfsprekend en daar mag je dus ook van uitgaan. Binnen en buiten U-center. Wat is dan mogelijk een toegevoegde waarde van U-center? Behalve kennis en kunde brengt U-center ook een heel eigen vorm van dienstbaarheid en dienstverlening in. Met een sfeer van rust en harmonie, in een doordacht interieur en in een bijzondere, natuurlijke omgeving. Naar onze indruk en overtuiging biedt de combinatie van attitude in behandeling en verblijfsservice en de context van de omgeving een zekere meerwaarde in het bevorderen van existentiële beschouwing. Om ons gevoel te kunnen objectiveren in een meer wetenschappelijke uitkomst hebben we een stagiaire van de Faculteit Psychologie aan de Universiteit Maastricht bereid gevonden een onderzoek te doen naar de aspecifieke factoren van de behandeling binnen U-center en de toegevoegde waarde hiervan. In een volgende nieuwsbrief zullen we over de uitkomsten hiervan berichten. pagina 4

5 God en Psyche Professor Van Praag is sinds juni 2008 lid van de Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad en een actief publicist. Zijn nieuwste boek heet God en Psyche. Het verband tussen psychiatrie en religie is lange tijd onbesproken en onbespreekbaar geweest. In God en Psyche wordt betoogd dat dit standpunt zowel onhoudbaar als onvruchtbaar is. Het boek richt zich niet alleen tot psychiaters, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in de relaties tussen godsdienstigheid, geloofsovertuiging en (gestoord) menselijk gedrag. De cover van het boek meldt het volgende over de inhoud: Freud stelde dat religiositeit een primitief restant is uit een vroegkinderlijk verleden. Een verschijnsel dat eerder behandeld dan gekoesterd zou moeten worden. In de psychiatrie is de invloed van die opvatting groot geweest. Tot voor kort was religie taboe. Het speelde bij de diagnostiek en behandeling van mentale stoornissen nauwelijks een rol en onderzoek op dit terrein was uiterst schaars. Meer in het algemeen gesproken hebben Freuds opvattingen bijgedragen aan de toegenomen secularisering van de tegenwoordige westerse samenleving. Met de ontkerkelijking is de behoefte het leven een verticale dimensie te geven niet verminderd. Bij het bevredigen van die behoefte kan religiositeit een voorname rol spelen. In de psychiatrie mag men zo n belangrijk domein van het menselijk bestaan niet negeren, wat men zelf ook moge geloven. Van Praag verdedigt het standpunt dat religiositeit een normaal bestanddeel is van het menselijke belevingsrepertoire, een trek die de persoonlijkheid verdiept en verrijkt. Het ISBN-nummer van God en Psyche is: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, directeur behandeling van U-center, Julianastraat 23 A, 6285 AH Epen, tel of per De nieuwsbrieven zijn primair bedoeld voor collegae. De inhoud mag uitsluitend worden overgenomen met schriftelijke toestemming van de directie. pagina 5

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Sekse als ordeningsprincipe

Sekse als ordeningsprincipe 3262_V00_3025 15-04- 12:25 Pagina 2 2 Sekse als ordeningsprincipe INTERVIEW DOOR SYLVIA BUIS Professor dr. Toine Lagro was jaren het wetenschappelijke gezicht van de vnva. Als eerste (en tot nu toe enige)

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS: het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 4, nr. 2 2014 DE CIRKEL DOORBREKEN: HOE ZORG JE ERVOOR DAT KINDEREN VAN VERSLAAFDE OUDERS ZELF NIET VERSLAAFD RAKEN? HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot).

Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot). Dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in een digitaal tijdschrift van de Nijenrode universiteit (Paul de Blot). Management en de kunst van gedragsverandering 'De financiële crisis wordt vooral gezien

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Management en de kunst van. gedragsverandering

Management en de kunst van. gedragsverandering Management en de kunst van Jan den Boer Management en de kunst van gedragsverandering gedragsverandering Een uitgave van 1 Hoe komt het dat de werking van managementtrainingen, convenanten met bankiers,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg nul nummer 17 Foto: Kees C. Keuch cue-exposure Foto: Kees C. Keuch De toekomst van de verslavingszorg 02 Nul-nummer 17 augustus 2014 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Cliëntenraad Arkin. Dit

Nadere informatie

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN De Prikkel is een uitgave van NTI NLP in Limmen en verschijnt in het voor- en najaar. Elk nummer gaat over een interessant of actueel thema en bevat interviews, beschouwingen, columns en cartoons. Door

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst LEIDERS LEIDERS Leiderschap van de toekomst Het Glazen Huis Het Glazen Huis Welkom Geachte lezer, beste relatie Met plezier en gepaste trots presenteer ik u het boek LEIDERS. Een titel die gebaseerd is

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING JAARGANG 10 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2009

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING JAARGANG 10 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2009 Vitality Multidisciplinaire samenwerking in de praktijk Business Door passie wordt vakmanschap meesterschap Research Filosofie en Wetenschap in de Masteropleiding Fysiotherapie Marketing Relatiemanagement

Nadere informatie

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen In drukke tijden is je personeel vatbaar voor stress. Hoe herken je een burnout, hoe voorkom je dat je personeel een burnout krijgt en wat doe

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord GESPREK Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord ik kijk voorbij haar gezicht naar de muur van de muur

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving

Nadere informatie