PROMETA patient education

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROMETA patient education"

Transcriptie

1 PROMETA patient education HANDBOOK patiënten HANDBOeK I n d er w i s c h & K o u w e n b e r g C o a c h i n g C o u n s e l l i n g

2 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Inhoudsopgave VERSLAVING VERSUS AFHANKELIJKHEID 2 VIER PRINCIPES VAN HET OMGAAN MET AFHANKELIJKHEID 4 het prometa behandelingsprotocol 7 VOORBEREIDING, PROCEDURE EN DOORGAANDE ZORG 8 THERAPIE & ONDERSTEUNINGSOPTIES 10 VOEDING, BEWEGING EN WELZIJN 11 5 VOEDINGSRICHTLIJNEN VOOR HERSTEL 12 AANTEKENINGEN 14

3 2 / 3 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Verslaving VS. afhankelijkheid Verslaving staat gelijk aan Afhankelijkheid van Middelen en kan zowel naar alcohol als andere verdovende middelen verwijzen. De groei van het aantal mensen dat afhankelijk is van middelen neemt meer dan grimmige vormen aan. Dit aantal wordt nog eens beduidend hoger wanneer we daar de groep bij optellen die de emotionele en lichamelijke tol moeten betalen voor het leven met een verslaafd persoon, of degenen die zich zorgen maken om iemand die lijdt aan een verslaving..miljoen Nederlanders lijden aan een alcohol- of drugsverslaving. Gebruik van cocaïne en amfetamine Binnen de volwassen bevolking (van 15 tot 64 jaar) van de Europese Unie Amfetamines 10 miljoen volwassenen of 3% van de bevolking hebben ten minste één keer amfetamine geprobeerd. 2 miljoen daarvan, oftewel 0,6 % van de bevolking hebben binnen de afgelopen 12 maanden gebruikt volwassenen, oftewel 0.5 % van de bevolking heeft tijdens de afgelopen dertig dagen gebruikt. Cocaïne 10 miljoen volwassenen of meer dan 3 % van de bevolking heeft ten minste één keer cocaïne geprobeerd. 3,5 miljoen daarvan, oftewel 1% van de bevolking heeft in de afgelopen 12 maanden gebruikt. 1,5 miljoen van de bevolking heeft tijdens de afgelopen dertig dagen gebruikt. Bron: 2006 jaarlijks rapport betreffende het gebruik van verdovende middelen in Europa. Volgens het wereldrapport aangaande verdovende middelen (uitgegeven door de Wereld Gezondheidsorganisatie), gedateerd te 2006, gebruiken 200 miljoen mensen (4,7 % van de bevolking van 15 jaar en ouder) verdovende middelen. Daarvan zijn 34 miljoen amfetaminegebruikers. In de Verenigde Staten maakt men zich in het bijzonder ongerust over methamphetamine, een synthetische drug die een gevoel van euforie en sterke mentale stimulatie teweeg brengt, maar die zeer verslavend is. Parallel daaraan gebruiken 15 miljoen mensen cocaïne. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn 76,3 miljoen mensen afhankelijk van alcohol. Afhankelijkheid van middelen wordt nu erkend als een ziekte die uit vele facetten is opgebouwd. afhankelijkheid Van Middelen

4 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK 4 PRINCIPEs van OMgAAN MET AFHANKELIJKHEID Afhankelijkheid van middelen is een chronische ziekte die door voortdurende terugvallen wordt gekenmerkt en die bij veel mensen lijden veroorzaakt. 1 2 Zoals bij veel ziekten, heeft afhankelijkheid zijn wortels in de biologie, maar ook de omgeving kan een sterke invloed hebben. A F H A N K E L IJ K H E I D 3 4 Wetenschap en medische benadering kunnen de voortgang van een ziekte behandelen en terugdringen. Kennis, vertrouwen, discipline en bewustzijn van het gedrag kunnen het verloop van een ziekte in positieve zin beïnvloeden. De Amerikaanse Vereniging van Verslaving en Medische wetenschap (The American Society of Addiction Medicine) erkent afhankelijkheid van middelen als een ziekte. Het ziektebeeld wordt gekarakteriseerd door het dwangmatige gebruik van een specifi eke psychoactieve substantie dat wordt doorgezet ondanks het lichamelijke, psychische en sociale leed dat deze substantie aanricht. symptomen van AFHANKELIJKHEID van MIDDELEN NIET ALLE symptomen HOEvEN AANWEZIg TE ZIJN: Gewenning (behoefte aan meer van het middel om het oorspronkelijke effect te sorteren) Ontwenning (onbehagen wanneer het gebruik van het middel wordt beëindigd of verminderd) Sociaal disfunctioneel gebruik Gebruik ondanks bijkomende problematiek Niet kunnen stoppen Het gebruik niet kunnen beperken Voorgrond (er wordt meer belang gehecht aan het gebruik dan aan andere behoeften) Er voortdurend mee bezig zijn Smachten, de zucht naar. Vorderingen binnen de neurologie maken verslaving behandelbaar door het inzetten van innovatieve diagnostische instrumenten en psychotherapeutische zowel als farmaceutische behandelingen. (Wereld Gezondheidsorganisatie).

5 4 / 5 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Het uit vier onderdelen bestaande circuitmodel van afhankelijkheid er ontstaat kortsluiting in de bheersing 1. beloning 2. herinnering 3. aansporing 4. beheersing De behoefte aan een middel heeft onder meer als typering dat ze krachtiger is dan basale behoeften en beloningen zoals sociaal contact, recreatie, voedsel en seks. Genetische aanleg, omgevingsfactoren en blootstelling aan verslavende middelen dragen allemaal bij tot de ontwikkeling van afhankelijkheid van middelen. Het beloningscentrum in de hersenen wordt gestimuleerd door gedrag en substanties (middelen). Typische voorbeelden zijn onder meer: het bereiken van een doel, tijd die met geliefden wordt doorgebracht, seks en voedsel Het individu leert welk gedrag leidt tot beloning Dit zet het individu aan tot herhaling van het gedrag

6 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Verdovende middelen en alcohol brengen wijzigingen aan in het beloningscentrum van de hersenen. Het individu ontwikkelt een onweerstaanbare drang om te blijven gebruiken. Het verslaafde brein gelooft dat verdovende middelen of drank nodig zijn om te overleven. Objectieve beoordeling gaat verloren in de kortsluiting die plaats vindt in het brein. De persoon heeft de beheersing over het middel verloren. Dit controleverlies is voor anderen moeilijk te begrijpen en vaak minstens zo moeilijk te accepteren voor het verslaafde individu. Onderzoek suggereert dat specifieke gebieden in de hersenen betrokken zijn bij verslaving. Een gecompliceerd boodschappensysteem coördineert de communicatie tussen de verschillende gebieden. Dit systeem is volledig verstoord in de hersenen van een verslaafde. De hersenen van iemand die verslaafd is aan verdovende middelen en/of alcohol zijn veranderde hersenen. Ze verschillen van die van een niet-verslaafd persoon. CHEMIsCHE BOODsCHAPPERs WORDEN NEuROTRANsMITTERs (PRIKKELOvERDRAgERs) genoemd BOODsCHAPPEN WORDEN ONTvANgEN DOOR RECEPTOREN.

7 6 / 7 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK PROMETA IS EEN DOOR MEDICI ONTWIKKELDE INNOVATIEVE BEHANDELINGS- BENADERING. DE BENADERING RICHT ZICH OP DE BIOLOGISCHE, VOEDINGS- EN PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN ALCOHOL-, COCAÏNE- EN METAMPHETAMINE- AFHANKELIJKHEID.

8 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK PROMETA BEHANDELINGS- PROTOCOLLEN OMVATTEN: EEN MEDISCH ONDEZOEK 1 EEN MEDISCH ONDERZOEK ORALE EN INTRAVENEUZE MEDICATIE. DRIE DAGEN VOOR ALCOHOL EN DRIE DAGEN VOOR STIMULERENDE MIDDELEN (ONGEVEER 2 UUR PER DAG) 2 OP HET INDIVIDU GERICHTE PSYCHOSOCIALE BEHANDELING. 3 DE VOORTZETTING HIERVAN WORDT STERK AANBEVOLEN EEN TWEEDE, TWEEDAAGSE OPVOLGPROCEDURE IS NOODZAKELIJK BIJ AFHANKELIJKHEID VAN COCAÏNE EN METHAMPHETAMINE. 4 1 MAAND INNEMEN VAN VOORGESCHREVEN (ORALE) MEDICATIE EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN. 5

9 8 / 9 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK VOORBEREIDING, PROCEDURE EN VOORTGEZETTE ZORG Men zal u vragen stellen met betrekking tot uw algemene gezondheid en uw gebruik van middelen Voorbehandelingscriteria: Worden gewoonlijk op de dag voor de behandeling onderzocht. Bloedtest en urinetest. Bespreking Anamnese en lichamelijk onderzoek uitgevoerd door een arts. Psychosociale taxatie. Behandeling wordt voorlopig gepland, maar blijft afhankelijk van de uitslagen van de vooronderzoeken. Uw arts zal de procedure met u tot in detail bespreken. Als u vragen heeft met betrekking tot de behandeling, is het belangrijk dat u deze aan uw arts stelt. Voor de behandeling: tenminste een uur voordat de behandeling begint op en wakker zijn u mag een lichte maaltijd gebruiken voorafgaande aan de behandeling drink veel water Tijdens de procedure: Wordt u aan een infuus gekoppeld dat gebruikt wordt om de medicatie toe te dienen Het kan zijn dat u wat slaperig wordt tijdens de behandeling, maar de meeste mensen blijven wakker gedurende de gehele behandeling Uw bloeddruk, hartslag en andere vitale tekenen worden gemeten tijdens de behandeling. Uw arts zal tijdens de behandeling steeds informeren naar uw gesteldheid De procedure neemt slechts korte tijd in beslag (minder dan twee uur) Na de behandeling neemt u rust (veel patiënten doen een dutje) NB: Het is belangrijk dat u blijk geeft van iedere lichamelijke of emotionele gewaarwording tijdens de procedure. Na de procedure: U kunt, tot verscheidene uren na de behandeling, moe of hongerig zijn U ontvangt medicatie om uw nachtrust te reguleren Bestuur geen auto tot minstens vier uur na de behandeling Doorgaan met uw behandelingsmedicatie: Het is van groot belang dat u de medicijnen en voedingssupplementen na uw ontslag uit de kliniek blijft nemen zoals aangegeven. Zij vormen een belangrijk deel van het PROMETA behandelingsprotocol en het succes van de behandeling in zijn algeheel

10 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Professionele counseling: We kunnen de waarde van een degelijk en doorlopend psychosociaal programma niet genoeg benadrukken wanneer het gaat om het vervolg op de behandeling. Vanwege de complexiteit van verslaving, de triggers en de gevolgen daarvan is het onze stellige overtuiging dat patiënten enorm profiteren van een behandeling die zowel gebaseerd is op medische ondersteuning als op gedragstherapie. Volgens het National Institute of Drug Abuse (NIDA): Is er geen enkele behandeling die geschikt is voor alle individuele verslaafden IHoudt effectieve behandeling zich bezig met de meervoudige behoeften van het individu en niet slechts met zijn gebruik van verdovende middelen IHeeft onderzoek onweerlegbaar aangetoond dat goede uitkomsten gerelateerd zijn aan een toereikende lengte van de behandeling. Voor de meeste patiënten geldt dat aanzienlijke verbeteringen worden bereikt rond drie maanden van behandeling. Extra behandeling kan nog meer vooruitgang opleveren. IZijn counseling (individueel of in groepsverband) of andere vormen van gedragsgerelateerde therapieën bepalende componenten bij de effectieve behandeling van verslaving. Professionele counseling is er op gericht u te ondersteunen en de toename van persoonlijke hulpbronnen te faciliteren. Hulpbronnen die u een bevredigender leven zullen verschaffen. Verschillende methoden passen bij verschillende mensen, maar het doel is hetzelfde. Counseling of groepstherapie kan u tevens helpen om vaardigheden en gewoonten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan uw relaties, werk, gezondheid, stemming en vele andere terreinen van uw leven. Het kan u helpen: De verhoudingen te begrijpen tussen uw gedachten, emoties en handelingen Manieren te leren die u helpen om meer op uw gemak te zijn in situaties die u normaal gesproken zou associëren met drinken of het gebruik van verdovende middelen zoals bijvoorbeeld bij feestjes, sportevenementen, etentjes of tijd die u alleen doorbrengt. Hulpbronnen te ontwikkelen. Manieren te leren die u helpen om te gaan met gevoelens zonder te drinken of te gebruiken zoals bij: Eenzaamheid Verveling Angst Stress Onthoud: het zoeken naar en het accepteren van steun met als doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren is een teken van kracht en een positief zelfbeeld. Het kan zijn dat u tijdens de duur van uw behandeling extra informatie ontvangt aangaande mogelijke hulpbronnen. Vraag het uw arts gerust.

11 10 / 11 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Therapie en opties ter ondersteuning THERAPIE GESTRUCTUREERDE AMBULANTE BENADERING Kan individueel zijn of in groepsverband of een combinatie van beide en kan variëren qua frequentie. De benadering van de therapie kan per therapeut verschillen, maar al deze benaderingen (zoals cognitieve gedragstherapie of motivatiebekrachtiging) richten zich er op om het individu te helpen zichzelf technieken aan te leren die hem in staat stellen om onthouding vol te houden. Gewoonlijk in groepen. De focus varieert, maar kan verscheidene zaken omvatten zoals voorlichting over chemische afhankelijkheid, therapeutische groepen en het voorkomen van terugval. INTENSIEVE AMBULANTE BENADERING Dit is een programma dat meer structuur biedt en soms een aantal uren op dagelijkse basis in beslag neemt. De focus is soortgelijk aan de thematiek die bij de hierboven beschreven gestructureerde benadering geldt. INTERN Kan medisch of niet-medisch zijn. De duur van de behandeling varieert, maar is vaak gebaseerd op het 28 dagen programma. De focus is soortgelijk aan die bij het ambulante traject, maar is omvangrijker en levert een meer beschermde omgeving op. NUCHTER LEVEN TWAALFSTAPPEN PROGRAMMA Dit is niet meer dan een verblijfsgerichte aanpak, er op gericht om een herstelondersteunende leefomgeving te creëren. Er zijn gewoonlijk 6-12 gasten en veel van hen nemen ook deel aan de programma s die ambulante patiënten volgen. Dit zijn zelfhulpgroepen bestaande uit mannen en vrouwen die hun ervaringen delen zodat ze elkaar kunnen steunen in het bereiken van nuchterheid. De twaalf stappen vertegenwoordigen een verzameling principes en praktijken die er op gericht zijn om het individu te helpen bij het in stand houden van zijn nuchterheid. Over het algemeen worden ze gezien als spiritueel van aard. Belangrijke zaken om NIET te doen: Volg uw Prometa behandeling Overdrijf niet; experimenteer niet Sta anderen niet toe dat ze u een ongemakkelijk gevoel proberen te geven omdat u niet drinkt of gebruikt Vergeet niet waarom u de Prometa behandeling hebt ondergaan

12 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK Voeding, Lichaamsbeweging en Welzijn Om uw lichamelijke gezondheid te onderhouden en verbeteren raden we u aan om uw huisarts te consulteren aangaande de gebruikelijke controles of onderzoeken. Hieronder volgt een lijst van aspecten die behoren tot een gezond leven en die kunnen helpen bij het terugdringen van stress en het verbeteren van uw algehele herstel. VOEDING: U heeft wellicht geen aandacht geschonken aan uw eetpatroon. Sommige mensen slaan maaltijden over, eten junk food of houden zich totaal niet bezig met gezonde eetgewoonten. Voeding beïnvloedt uw stemming, uw concentratiespanne en uw slaap vanwege zijn invloed op specifieke chemicaliën in de hersenen en bloedsuikerspiegels. Een veel voorkomend gevolg van verslaving is ondervoeding. Tijdens het herstelproces en bij het onderhouden van een lichaam en brein dat vrij is van verslaving, is goede voeding die gericht is op uw specifieke behoeften van vitaal belang. Om uw inspanningen te ondersteunen bij het voortzetten van uw herstel, hebben we vijf voedingsrichtlijnen geïdentificeerd en ontwikkeld. De eerste drie benadrukken het belang van, gezonde koolhydraten, vet en eiwittenopname. De vierde richtlijn benadrukt de verbinding tussen slaap en voedingspatroon en de vijfde richt zich op vitamines en voedingssupplementen. LICHAAMSBEWEGING: Lichaamsbeweging is niet alleen belangrijk voor uw hart, gewichtsbeperking, toename van energie en uw uiterlijk; het oefent ook een krachtige invloed uit op uw stemming in positieve zin. Het milder worden van een depressie, vermindering in stressniveaus en het ervaren van een toegenomen welzijn zijn toegevoegde waarden. Wees redelijk en begin langzaam. Over dit onderwerp zijn veel hulpbronnen beschikbaar zoals boeken, geluidsbanden, DVD S en cursussen. Als u niet aan lichaamsbeweging hebt gedaan of zorgen van medische aard hebt, is het verstandig eerst uw arts te raadplegen over uw plan van aanpak met betrekking tot lichaamsbeweging. Het verdient trouwens aanbeveling voor iedereen die aan een nieuwe benadering van lichaamsbeweging begint om eerst de huisarts te raadplegen. MEDITATIE: Meditatie is een hele goede manier om stress terug te dringen. Het helpt u ook bij het scherp krijgen van zaken. Er zijn vele verschillende vormen en het is wellicht raadzaam dat u er een aantal uitprobeert. SLAAP: Het kan even duren voordat uw slaappatroon zich normaliseert. Wees geduldig. Probeer iedere dag rond dezelfde tijd naar bed te gaan. Drink geen grote hoeveelheden vocht, in het bijzonder geen dranken die cafeïne bevatten drie tot vier uur voordat u gaat slapen. Meditatie kan helpen. Heftige inspanningen vlak voor het slapen kunnen eerder stimulerend zijn dan kalmerend. Houd u er verre van om verslavende slaapmedicatie te gebruiken.

13 12 / 13 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK 5 Voedingsrichtlijnen voor herstel Deze vijf richtlijnen zijn er op gebaseerd om u te helpen bij het focussen op eenvoudige principes die uw gezondheid en welzijn kunnen verbeteren. Richtlijn # 1 Handhaaf gematigde bloedsuikerniveaus Een gematigd, maar goed onderhouden glucoseniveau is een fundamenteel principe van menselijke voeding. Voor herstellende alcohol-, cocaïne- en methamphetamine patiënten is het in het bijzonder belangrijk om het jojo-effect heftige schommelingen tussen een laag en hoog bloedsuikergehalte tengevolge van teveel slechte koolhydraten te vermijden. Onthoud: Goede koolhydraten zoals vers fruit, bonen, havermout en gerst helpen om het snelle stijgen van het bloedsuikergehalte na een maaltijd te matigen of te voorkomen. Dit helpt om uw stemming en energie tijdens de gehele dag op een stabiel en voorspelbaar niveau te houden, hetgeen een zeer belangrijk element van herstel vormt. Richtlijn # 2 Nuttig gezonde vetten Gezonde vetten van olijf- en canola-olie, noten, koudwatervis en avocado s bevatten omega-3 vetzuren, die van groot belang zijn voor gezond bloed. Een eetpatroon waarbij veel gefrituurd voedsel wordt genuttigd, bevat hoge hoeveelheden verzadigde vetzuren en omega-6 vetzuren. We zouden allemaal ongeveer gelijke hoeveelheden omega-3 en omega-6 vetzuren moeten eten; onze inname van verzadigde vetzuren, die we gewoonlijk aantreffen in gefrituurd voedsel, terugdringen en onze inname van gezonde vetten verhogen. Denk eraan: Gezonde vetten zoals in vis, noten, olijf- en canola-olie verbeteren werkelijk uw algehele gezondheid en helpen bij het in de juiste balans houden van omega-3 en omega-6 vetzuren in uw voedingspatroon. Richtlijn # 3 Verhoog concentratie met hoge-kwaliteits proteïnen Proteïnen die rijk zijn aan tyrosine stimuleren de toename van dopamineproductie in de hersenen en verhogen bijgevolg zowel de tijdsduur en intensiteit van uw concentratie. Voor herstellende patiënten levert het consumeren van proteïnen bij het ontbijt en tijdens de lunch een goede basis voor een goede concentratie tijdens de normale werkuren. Het aminozuur dat het meest overvloedig is in het lichaam is meteen het meest overvloedig aanwezig in de hersenen. Daarom is het van cruciaal belang voor herstellende patiënten om voedsel te eten dat rijk is aan tyrosine. Met name tijdens de dag wanneer concentratie belangrijk is. De inname van proteïnen dient s avonds teruggebracht te worden om beter te kunnen ontspannen voor het slapen. Onthoud: Kies hoge-kwaliteits proteïnen (voeding die uw dagelijkse prestaties verbetert) tijdens de dag. Tyrosinerijk voedsel is onder meer: kipfilet, zalm, witte tonijn, heilbot, biefstuk van de haas, mager rundgehakt, eieren (eiwit is beter), tofu, magere kaas en magere melk.

14 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK RICHTLIJN # 4 BEREIK HET TRYPTOFAAN-EFFECT VOOR ONTSPANNING EN SLAAP Tryptofaan (een van de 7 aminozuren die strijden om toegang te krijgen tot het brein), zet de productie van het antidepressivum serotonine in gang. Tryptofaan komt echter zeldzaam voor in de meeste voedingsmiddelen. U vindt het voornamelijk in kalkoen, taptemelk, tofu, pompoen en zonnebloempitten. Het is daarom praktischer om uw inname van eiwitrijk voedsel (alle andere aminozuren) te verlagen en uw inname van koolhydraten tegen de avond te verhogen. Dit houdt in dat een avondmaaltijd die rijk is aan koolhydraten de sleutel vormt tot de toename van tryptofaan in de hersenen. Denk eraan: we zouden er allemaal goed aan doen het normale voedingspatroon om te draaien. We zouden onze primaire inname van proteïne moeten verplaatsen naar ons ontbijt en onze lunch en s avonds voornamelijk gezonde koolhydraten moeten eten. Met deze aanpak bent u verzekerd van de juiste voeding op de juiste tijd en een gezonder en productiever leven. RICHTLIJN # 5 NEEM DAGELIJKS VITAMINES EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN Slechte voeding en een laag bloedsuikergehalte kunnen ernstige stemmingswisselingen teweeg brengen en daardoor bijdragen aan een terugval. Een dagelijkse multi-vitaminepil kan een gezond eetpatroon op effectieve wijze aanvullen. Andere voedingssupplementen zoals gezuiverde visolie (Omega-3 vetzuren) kunnen ook op belangrijke wijze bijdragen aan het herstelproces. Remember: Het aangaan van een levenslange toewijding aan een dagelijks regime van multi-vitamines en supplementen zoals Omega-3 kan het herstelproces ondersteunen en een gezond eetpatroon en algemeen welzijn bevorderen NB: Omdat de medische status van ieder persoon uniek is, raden wij u aan overleg te voeren met uw huisarts alvorens u een van onze richtlijnen ter harte neemt.

15 14 / 15 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK AANTEKENINGEN

16 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK

17 16 PROMETA / PATIENTEN HANDBOEK AANTEKENINGEN

18 02PEDM-INTL-07 PROMETA HELPLINE: CLINICAL STUDIES ARE UNDERWAY TO EVALUATE PROMETA AND TO CONFIRM REPORTS FROM PHYSICIANS USING PROMETA IN THEIR PRACTICES. ONLY A PHYSICIAN LICENSED TO TREAT WITH THE PROMETA PROTOCOLS CAN DETERMINE IF THEY ARE APPROPRIATE FOR ANY INDIVIDUAL PATIENT. THE MEDICATIONS USED IN THE PROMETA TREATMENT PROTOCOLS APPROVED FOR USES OTHER THAN TREATING DEPENDENCE ON ALCOHOL, COCAINE OR METHAMPHETAMINE. HYTHIAM DOES NOT MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SELL ANY MEDICATIONS AND HAS NO RELATIONSHIP WITH ANY MANUFACTURERS OR DISTRIBUTORS OF MEDICATIONS USED IN THE PROMETA PROTOCOLS. HYTHIAM DOES NOT PROVIDE TREATMENT OR MAKE TREATMENT RECOMMENDATIONS. HYTHIAM DOES NOT PRACTICE MEDICINE OR PROVIDE MEDICAL CARE TO PATIENTS. HYTHIAM DOES NOT ENDORSE OR RECOMMEND ANY PARTICULAR PHYSICIAN AND IDENTIFIES FOR INFORMATION PURPOSES ONLY THOSE PHYSICIANS WHO HAVE OBTAINED LICENSE RIGHTS TO USE THE PROMETA PROTOCOLS. HYTHIAM MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE QUALITY OF CARE RENDERED BY THESE OR ANY OTHER PHYSICIANS HYTHIAM, INC. ALL RIGHTS RESERVED. THE PROMETA PROTOCOLS ARE PROPRIETARY AND PATENT PENDING. HYTHIAM, THE HYTHIAM LOGO, PROMETA, THE PROMETA TREATMENT PROTOCOLS, AND THE PROMETA LOGO ARE TRADEMARKS OF HYTHIAM, INC. ALL PEOPLE DEPICTED WITHIN ARE MODELS. THEY DO NOT ENDORSE ANY OF THE PRODUCTS NOR ARE THEY CONNECTED IN ANY WAY WITH THE SUBJECT MATTER. hythiam, SWITZERLAND SARL 52 AVENUE DU CASINO CH-1820, MONTREUX T: F: HYTHIAM.COM

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Verbrand Overtollig Vet, Verlies Kilo s Binnen No-Time en Voel Je Vooral Geweldig, Slank en Fit met Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Deze 10 principes zijn het beste

Nadere informatie

70 REGELS VOOR JE VOEDING

70 REGELS VOOR JE VOEDING BE THE BEST YOU CAN BE! Vivian Hylkema 70 REGELS VOOR JE VOEDING EN JE DIEET Vivian Hylkema www.viannaplan.nl Pagina 1 Het maakt niet uit of je genetisch een lichaamssamenstelling hebt die in jouw voordeel

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 Glenn Ost http://www.glennost.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 Glenn Ost http://www.glennost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Dit is versie 3.2 van dit rapport. Wil je de laatste nieuwe versie downloaden, stuur me

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

10 tips om geestelijk en lichamelijk gezond oud te worden en te blijven

10 tips om geestelijk en lichamelijk gezond oud te worden en te blijven 10 tips om geestelijk en lichamelijk gezond oud te worden en te blijven De "10 tips om lichamelijk en geestelijk gezond oud te worden en te blijven", geschreven door Huub Buijssen, is er ook in de vorm

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Werkstress een orthomoleculaire behandeling

Werkstress een orthomoleculaire behandeling Werkstress een orthomoleculaire behandeling Auteur: Cynthia Joseph 1. De spieren zijn klaar voor gebruik en maken opgeslagen energie vrij. 2. Bij de snelle stress- of schrikreactie ontstaat (klam) zweet

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING VAN EEN APPLIED GAME CONCEPT TER ONDERSTEUNING VAN DE BEHANDELING VAN MIDDELENPROBLEMATIEK. Joska Sesink

DE ONTWIKKELING VAN EEN APPLIED GAME CONCEPT TER ONDERSTEUNING VAN DE BEHANDELING VAN MIDDELENPROBLEMATIEK. Joska Sesink DE ONTWIKKELING VAN EEN APPLIED GAME CONCEPT TER ONDERSTEUNING VAN DE BEHANDELING VAN MIDDELENPROBLEMATIEK Joska Sesink 2015 DE ONTWIKKELING VAN EEN APPLIED GAME CONCEPT TER ONDERSTEUNING VAN DE BEHANDELING

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Verbeter je stemming!

Verbeter je stemming! Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die ondersteunend kunnen werken bij depressieve klachten Gratis e-book Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING]

[AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING] [AVE GEBRUIKERSHAND-LEIDING] Een inleiding tot Audio Visuele Entrainment 1 Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

Help, mijn cortisol slaat op

Help, mijn cortisol slaat op Help, mijn cortisol slaat op hol Waarom stress je dik maakt, je gezondheid vernietigt en wat je eraan kan doen. Door Ingrid Severijnse Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Stress 4 het stressproces 4 de stresscyclus

Nadere informatie

Verslavingszorg en meer...

Verslavingszorg en meer... Verslavingszorg en meer... Belonings Systeem Ontwikkeling van de Hersenen Frontale Cortex Pre verlavingsfase Verlichting Schijnbare Controle ------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen pagina 1/16 Wetenschappelijke Feiten Bron: WGO (2004) over Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen Samenvatting en details: GreenFacts Niveau 2 Details over Psychoactieve Drugs 1. Wat

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door:

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie